KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN"

Transkript

1 KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

2 KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili tüm görü ve düüncelerine verilen genel addr.

3 Olumlu Kurumsal itibarn kurulu için yararlar Rakiplerine oranla daha yüksek fiyat belirleme olana-. Daha kolay yatrmc kazanma, finansal piyasalarda kredibilite yükseltme olana-. Nitelikli insan kayna-na sahip olma. tibar Kurulua deer katar.

4 Gelecek de$eri-kurumsal itibar ve i sonuçlar ilikisi Müteri de$eri nsan kaynaklar de$eri itibar Yatrmc de$eri Toplumsal de$er

5 Olumlu Kurumsal itibarn kurulu için yararlar Bir kuruluun finansal göstergelerinde hiçbir de-iiklik olmakszn salt kurumsal itibar, sermaye piyasasnda ilem gören hisse senetlerinin de-erini %15 orannda etkileyebilmektedir.

6 Gelecek de$eri-kurumsal itibar ve i sonuçlar ilikisi Müteri de$eri nsan kaynaklar de$eri itibar Yatrmc de$eri Toplumsal de$er

7 Kurumsal itibar neden önem kazand? Kurum içi basklar Yönetim felsefesi kültürü Etik deerlerin kayb yaamnn küresellemesi Artan müteri beklentileri

8 KURUMSAL T BAR Kurumsal itibar kalcdr. Uzun dönemde kendini yeniden üretir. Bir kuruluun itibar sadece karll- yada baarlaryla sa-lanamaz. Kalc bir itibar, kamuoyu önündeki yüksek görünürlülük gerektirir. Sadece toplumun farknda oldu-u kurumlarn olumlu ya da olumsuz bir itibar olabilir. Bu nedenle itibar yaratmada iletiim önemlidir.

9 Gelecek De$eri Kurumlarn baars i sonuçlarna baklarak tanmlanr. sonuçlar o kurum için rekabetçi bir gelecek deeri yaratmaldr.

10 Gelecek De$eri

11 Gelecek de$eri Kurumlar, gelecek planlarn oluturmak için i hedeflerini i sonuçlarna dönütürmek isterler. Bunun için de üretim, pazarlama, sat, insan kaynaklar, teknoloji, finans gibi i ve iliki süreçlerini kullanrlar. Hedeflerimize uygun olarak varaca-mz i sonuçlar da kurumumuzun GELECEK DE9ER N oluturur.

12 Günümüzde, ürün ve hizmetler daha çok birbirine benziyor. Kurumlara rekabet gücü kazandracak farkll- nasl yaratabiliriz?

13

14 Kurum kültürü kuruluun gelece-ini ekillendirmede çok önemli bir rol oynar. Kurum kültürü gelimemi ve çalanlara yeterince benimsetilmemise i süreçleri do-ru Çalmaz ve hedeflenen i sonuçlarna ulalamaz. Kurumun kültür sürecinden geçen i süreçleri ile kurumsal sosyal sorumluluk konularndaki yatrmlar, kurumsal itibarn ana unsurlardr.

15 Kurumsal itibar sa$layan unsurlar CEO'nun bu ie inanmas ve ii sahiplenmesi. Kurumsal sosyal sorumluluk politikalar. Çalanlarn en az CEO kadar kurumun de-erlerini ve kimli-ini sahiplenmesi.

16 Kurumsal itibar sa$layan unsurlar Görünürlük, kurum ve ürünlerine yönelik farkndalk düzeyi Finansal performans Yönetim ve çalan kalitesi Ürün ve hizmet kalitesi Liderlik(Öncülük ve liderlik,saygnl- da beraberinde getirir, güçlü olarak alglanmasn sa-lar)

17 Kurumsal itibarda kurum CEO larnn önemi Kuruluun göz önündeki liderleridir. Kurum kültürünü ve vizyonunu belirlerler. Bata yatrmclar olmak üzere pay sahiplerini etkilerler. CEO lar tüm çalanlar için model olutururlar. Kuruluun de-erlerini yanstrlar. Hedef kitle üzerinde olumlu izlenim yaratrlar ve bunu yönetirler.

18 Kurumsal itibarda kurumsal sosyal sorumluluk Kurumsal sosyal sorumluluk, Kuruluun sosyal çevresi tarafndan yararl bir kurulu olarak alglanmasn sa-lar.

19 Çalanlar Kurumun de-erlerini, vizyon ve misyonunu benimsemi, kurumsal aidiyet duygusu gelimi, yaratc, inisiyatif kullanabilen, hesap verebilen çalanlarn varl- son derece önemlidir.

20 süreçleri ile kurumsal sosyal sorumluluk konularndaki katklarmz itibara dönütürebilmek için iletiim süreçlerinden yararlanyoruz.

21

22 Alglama hedefi letiim hedefleri, belirli sosyal ortaklarda (müteri, çalan, yatrmc, medya, kamu bürokratlar, yerel toplum, yerel yönetim vb.) somut alglamalar oluturmaya yöneliktir. Bunun için mesajlar ve kanallar kullanlr. Stratejik iletiim,, bu sürecin, o kurumun gelecek planlar, i hedefleri ve operasyonel planlar kapsamnda tasarlanp ölçümlenmesini öngörür. Aratrma verilerinden elde edilen bu ölçümlemeler, iletiimin i sonuçlarna katksn de-erlendirir.

23 tibar Yönetiminde Stratejik letiim Stratejik letiim Yönetimi Yaklam hedefleri Alglama hedefleri letiim kanallar Baar kriterleri Kriz iletiimi plan

24

25 tibarl 5irket Olma ölçütleri KSS politikalar Kurumsal yönetim kurallar Kurumun etik de-erleri Kurum de-erleri Vizyon, misyon, stratejiyi tabana yayacak sistemler tibar yönetiminin irket üst düzey yöneticilerinin asli görevi olmas

26 KSS Politikalar KSS kavram, irketin toplumsal duyarllklarna gösterdi-i ilgidir. Cirket karndan özveride bulunur, e-itime, sa-l-a katk sa-lar, okul ina eder. v.b. Kurumsal sosyal Sorumluluk politikalar irket kültürünün bir parças m? Çalanlar ve bayiler/tedarikçiler bu politikalarn içinde gönüllü olarak yer alyorlar m?

27 Kurumsal yönetim kurallar Kurumsal yönetimin temel kurallar irket yönetiminin bir parças haline dönütürülmü mü? YK da ba-msz üyeler var m, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme, prim, ödüllendirme ve sosyal haklar genel kurullarda eksiksiz bir ekilde tanmlanyor mu?

28 Kurumun etik de$erleri Cirketin etik anlay tanmlanm m? Bu anlay günlük yaama hangi politikalarla indirgeniyor ve de-erlendiriliyor?

29 Kurum de$erleri Kurumun de-erleri aa-dan yukarya bir sistemle tanmlanm m? yapma biçimi ile bu de-erler hangi uygulamalarla ilikilendiriliyor?

30 Vizyon, misyon ve stratejiyi tabana yayacak sistemler Üst yönetim vizyon, misyon ve strateji ile ilgili net tanmlamalarn irketin tabanna indirgeyecek sistemler gelitirmi mi?

31 tibar yönetiminin irket üst düzey yöneticilerinin asli görevi olmas Cirketin üst yöneticileri itibarn yönetimini asli ilerinin arasnda görüyorlar m? Performanslarnn de-erlendirilmesinde bu hususlar dikkate alnyor mu?

32 Kurumsal itibarn ölçülmesi ve de$erlendirilmesi Fortune Dergisi kriterleri(1984 ylndan bu yana uygulanmaktadr): 1. Yönetim kalitesi 2. Ürün kalitesi 3. Yenilikçilik 4. Uzun vadeli yatrm de-eri 5. Finansal performans 6. nsanlar kurulua çekme ve kuruluta tutma 7. Topluma ve çevreye kar sorumlu olma 8. Kurumsal kaynaklar etkili kullanm

33 Kapital Dergisi 1. Pazarlama ve sat stratejileri 2. Hizmet ve ürün kalitesi 3. Çalanlarn nitelikleri 4. Finansal sa-lamlk 5. Toplumsal sorumluluk 6. Yatrmcya de-er katma 7. Uluslar aras pazarlara entegrasyon 8. Yönetim kalitesi 9. Çalana sunulan sosyal haklar 10. Ücret politikas ve seviyesi 11. Yönetim ve irket effafl- 12. Çalanlarn niteliklerini gelitirme 13. Bilgi ve teknoloji yatrmlar 14. letiim ve hakla ilikiler

34 Kapital Dergisi 15. Rekabette etik davranma 16. Çalan memnuniyeti 17. Yeni ürün gelitirme 18. Müteri memnuniyeti

35 tibar yaratmak da korumak da zordur. Teekkürler..

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r. Hamburg Program (*) Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Temel!lkeler Program 28 Ekim 2007 tarihinde SPD nin Hamburg Federal Kurultay nda kabul edilmi!tir. Yay mlayan: Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkez

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2529 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1500 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1, 2 ) Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR, Arş.Gör. Sinan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU YÜKSEK LSANS

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Aviva Sigorta A.., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplere, pay sahiplerinin

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı