ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI RAPORU"

Transkript

1 ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Ankara Haziran 2012 I. Taslak

2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Genel Nicel Bulguların Değerlendirilmesi Tez Danışmanlığıyla İlgili Bulgular Öğrenci Değerlendirmeleriyle İlgili Bulgular İçerik Analizi Özet Bulgular

3 ÖNSÖZ Atama ve yükseltme kriterleri akademik camiada her zaman gündemin üst sıralarında bulunan ve akademisyenlerin sıklıkla üzerine tartıştıkları konular arasında yer alagelmiştir. Üniversiteler kendi akademik kaliteleri ve beklentileri doğrultusunda uzun tartışmalarla bu kriterleri oluştururken, akademisyenler de bireysel olarak kendi akademik kültürleri ve derinlikleri ölçütünde bunları eleştirirler. Aslına baktığımızda, üniversiteler temel görevleri olan araştırma, eğitim ve topluma hizmet işlevlerinin ağırlıklarını misyon, vizyon ve stratejik planları doğrultusunda belirleyerek akademisyenlerinden bekledikleri performansları bu kriterlerle ortaya koyarlar. Bu çalışma, Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerindeki akademisyenlerin ODTÜ atama ve yükseltme kriterleri arasında akademik performans dışında tez öğrencisi yetiştirmek ve öğrenci anketlerinin akademik terfilere etkisi hakkındaki fikirlerini derlemek amacıyla yapılmıştır. Buradan derlenecek sonuçlar doğal olarak kriterler tekrar gözden geçirildiğinde dekanlık görüşünün oluşmasında yöneticiler olarak bizlere yol gösterecektir. Ayrıca, bu çalışma ile fakültemiz öğretim elemanları terfilerinde karşılaşacakları kıstaslar hakkında bir kez daha farkındalık yaratılmış olacaktır. Anket çalışmasının hazırlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ve özellikle araştırma ekibine, değerli zamanlarını ayırıp bu anketi doldurarak bize geri bildirim sağlayan tüm mensuplarımıza, bu anketin mensuplarımız tarafından doldurulması ve dekanlığa gönderilmesi aşamalarında yardımlarını esirgemiyen bölüm yöneticilerine, anketin kodlanması ve bilgisayar ortamına aktarımasını gerçekleştiren öğrencilerimize ve araştırma komisyon üyelerine teşekkür ederiz. Saygılarımızla Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 3

4 1.Giriş Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyesi yükseltme ve atama kriterleri 10 Haziran 2010 tarihinde, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Genel Kurul toplantısında kabul edilen yeni kriterlere göre uygulanmaktadır. 1 Bilimsel alanlar, Temel Bilimler ve Mühendislik, Sosyal ve İdari Bilimler ve Mimarlık olarak sınıflandırılmakta ve öğretim üyelerinin atama ve yükseltmeleri için dört gruptan istenilen asgari puanları sağlamaları beklenmektedi. Ölçütler: (i) uluslarararası akademik çalışmalardan; (ii) ulusal akademik çalışmalardan; (iii) tez danışmanlığından ve (iv) öğrenci değerlendirilmelerinden alınan puanlardan oluşmaktadır. Yükseltme ve atamalar için gerekli olan bu dört gruptan alınan puanların akademik çalışmalara dayalı olan ilk ikisine daha fazla ağırlık verilmekle birlikte, öğretim üyesinin atanması ve terfisi için son iki unsurun da yerine getirilmesi zorunludur. Ancak ilk iki koşul son iki koşuldan nitelik açısından farklılık içermektedir. Buradaki en önemli fark ise uluslararası ve ulusal yayın puanlarının öğretim elemanının kendisine bağlı iken, tez danışmanlığı ve öğrenci değerlendirmesinden alınması gereken puanların öğretim üyesinin dışındaki unsurlara dayanmasıdır. Örneğin bazı temel bilim bölümlerinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğretim üyelerine dağılımları araştırma konusu ya da öğretim elemanı bazında dengeli dağılım göstermemektedir. Bu nedenle, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi bulunmadığı için atama ve yükseltmelerde sorun yaşanabilmektedir. Benzer biçimde öğrenci değerlendirmeleri de sorun içermektedir. Öğretim üyesinin verdiği bir dersteki kaliteyi kendisinin dışındaki faktörler, örneğin dersteki öğrenci sayısı, derslik koşulları vb hususlar etkileyebilmektedir. Sonuçta öğrenci değerlendirmesinden alınan puan öğretim üyesinin atanma ve yükseltmesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bunlar ve benzeri bir çok soruna karşın üniversitemizde, öğretim üyelerinin mevcut uygulamaları nasıl değerlendirdiklerine yönelik yapılmış herhangi bir araştırma bulunmamamaktadır. 1 Atama ve yükseltmelerdeki terfi kriterleri için aşağıdaki web adresinde yer almaktadır: 4

5 Bu çalışma yukarıda altını çizdiğimiz ihtiyaçtan hareketle tasarlanmıştır. Çalışma ODTÜ atama ve yükseltme kriterlerinde tez danışmanlığından ( ) alınan puan 2 ve Öğrenci Değerlendirme Anketlerinden alınan puanların 3, terfi sisteminde kriter olarak kullanılma şekli ve süreciyle ilgili Fen ve Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının görüşlerini anlamaya yöneliktir. Doğaldır ki, bu görüşler Üniversitede atama ve yükseltme kriterleri tekrar gözden geçirildiğinde Fen Edebiyat Fakültesinin duruşunu ve politikalarını belirlerken önemli bir rol oynayacaktır. Hedef Grup ve Örneklem/Evren Bu anket çalışması Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinde çalışan öğretim görevlilerinden, profesörlere kadar tüm ünvan gruplarını içeren 213 öğretim elemanına yönelik tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede, örneklem çekilmeden tüm evrene ulaşılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın temsiliyeti (güvenirliliği) çok yüksektir. Yöntem Araştırmada kısa bir anket geliştirilmiş (EK 1) ve bu anket bölümlerde isim/soyadı alınmadan gönüllülük koşuluyla uygulanmıştır. Böylece ankette öğretim elemanlarının düşüncelerini açıklıkla belirtmelerini sağlanması hedeflenmiştir. Anket ODTÜ, Etik Kurulu tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. 2 Bu kriter, bölümde yeterli sayıda lisansüstü öğrenci yoksa aranmaz. Sadece bütünleşik doktora programı olan akademik birimlerde, doçentlik atamasında bu kriterin sağlanamaması durumunda sürmekte olan tez çalışmaları dikkate alınır. 3 Profesörlük ve doçentlik kadrosuna atamalarda, öğrenci değerlendirmesi kriterinin sağlanamaması durumunda, Fakülte İnsan Kaynakları Komisyonu (FİKK) adayın eğitimcilik performansını değerlendirir ve performansın yeterli görülmemesi durumunda adaydan ek yayın puanı istenir. Ek yayın puanına ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK ) tarafından belirlenir. 5

6 Bu çalışma aşağıdaki iki temel soruya cevap aramaktadır: (1) Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları tez çalışmalarının terfi kriterleri arasında yer alması konusunu nasıl değerlendirmektedir? Tez çalışmaları atama ve yükseltme kriterleri arasında yer almalı mıdır? (2) Akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınması uygun mudur? Bu iki temel soru, Tez Danışmanlığı ve Öğrenci Değerlendirme olarak iki bölümde ortaya konmuştur. Her bölümde ise sırasıyla aşağıdaki sorularla 5 li Likert ölçeği 4 uygulanarak öğretim elemanlarının görüşleri irdelenerek yukarıdaki temel iki araştırma sorunsalı operasyonelleştirilmiştir. Tez Danışmanlığıyla ilgili ilk bölümde dört ifade yer almıştır. Bunlar: Bölümiçi yüksek lisans/doktora öğrenci dağılımlarının araştırma alanı bazında dengeli bir dağılım gösterdiğini düşünüyorum. Bölümiçi yüksek lisans/doktora öğrenci dağılımlarının öğretim üyesi bazında dengeli bir dağılım gösterdiğini düşünüyorum. Sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasını uygun buluyorum. Diğer tüm yükseltme kriterlerinden beklenen puanı karşılamış bir öğretim üyesinin, terfisi için tez tamamlama sürecini beklemek zorunda olmasını uygun buluyorum. Öğrenci değerlendirmesiyle ilgili ikinci bölümde ise aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir: Akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum. Öğrenci değerlendirme anketlerinin sadece teşvik amaçlı kullanılması gerektiğine inanıyorum. 4 Ankette uygulanan 5 li Likert Ölçeğinde 5 seçenek bulunmaktadır: (1) Kesinlikle katılmıyorum; (2) Katılmıyorum; (3) Ne katılıyorum ne katılmıyorum; (4) Katılıyorum; (5) Kesinlikle katılıyorum 6

7 Öğrenci değerlendirme anketlerine göre yapılan sıralamada bölüm içindeki konumumu genellikle memnun edici buluyorum. Öğretim üyesinin öğrenci değerlendirme anket puanlarının düşük olması halinde, diğer tüm kriterleri başarı ile yerine getirse dahi, terfisi için ek puan istenmesi yerindedir. Bu bölümde ayrıca Öğretim üyesinin öğrenci değerlendirme anket puanlarının düşük olması halinde, diğer tüm kriterleri başarı ile yerine getirse dahi, terfisi için ek puan istenmesi yerindedir ifadesine katılıp katılınmadığı sorulmuştur. Bu görüşe katılan öğretim elemanlarına her bir bölüm için geçerli olan doçentlik ve profesörlük puanlarına ek olarak en fazla kaç puan istenmelidir sorusu yöneltilmiştir. Yukarıda yer alan nicel değişkenler SPSS (Statistical Package Program for Social Sciences) programı ile değerlendirilmiştir. Son olarak, öğrenci değerlendirme anketleri, tez çalışmaları ve bunların terfilere etkisi konusunda eklemek istenilen diğer görüşlerin derlendiği açık uçlu soru içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Bu soruların yanı sıra ankette yer alan cinsiyet ve yaş gibi demografik özellikler, akademik ünvan, kadro derecesi ve yüksek lisans ve doktora tez yürütme deneyimine yönelik sorular katılımcıların profillerini betimlemek amacı ile sorulmuştur. Araştırma Ekibi Çalışma Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından yürütülmüştür. Ekipte Prof. Dr. Bengi Öner-Özkan (Psikoloji Bölümü), Doç.Dr. Barış Sürücü (İstatistik Bölümü), Dr. Burak Yedierler (Fizik Bölümü; Dekan Danışmanı) ve Prof.Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (Sosyoloji Bölümü; Dekan Yardımcısı) yer almıştır. Rapor dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından genel nicel bulguların değerlendirmeleri tartışılacaktır. Üçüncü bölümde ise açık uçlu sorunun değerlendirildiği içerik analizi yer almaktadır. Son bölümde ise bulgular özetlenecektir. 2. Genel Nicel Bulguların Değerlendirilmesi Fen Edebiyat Fakültesi ne bağlı dokuz bölümde toplam 213 öğretim elemanı çalışmaktadır. Evrenin hepsine ulaşılması hedeflenmiş ve bölümlere toplam öğretim elemanları sayısı kadar anket Mayıs 2012 tarihinde gönderilmiştir. İletilen 213 anketten 159 tanesi yanıtlanarak Fakülte genelinde % 75 lik bir katılım olduğu görülmüştür. En az katılım % 43 lük bir oranla 7

8 Fizik Bölümünde gerçekleşirken, Sosyoloji bölümü % 100 lük oranda en yüksek katılımı göstermiştir. Bölümlere göre ankete aktılım oranları Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1: Bölümlere göre ankete katılım BÖLÜMLER TOPLAM Öğr.Üyesi Sayısı TOPLAM UygulananAnketSayısı Anket Geri DönüşOranı (%) İstatistik Kimya Matematik Fizik Biyoloji * Felsefe Tarih Psikoloji Sosyoloji TOPLAM (*) Bu sayı Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin toplam elamanı sayısıdır. Ankete katılanların cinsiyet dağılımı incelendiğinde ise oldukca düşük bir oranda cinsiyetin belirtildiği görülmektedir (%34) (Tablo 2). Yüzde 66 lık bir kesim bu soruya yanıt vermemiştir. Verilen yanıtların % 43 ünü kadınlar oluştururken, % 57 sini erkekler oluşturmaktadır. Tablo 2: Cinsiyet Dağılımı Cinsiyet Toplam % Kadın Erkek Cevapsız Toplam Cinsiyet sorusuna kıyasla Tablo 3 te verilen yaş dağılımını incelediğimizde ise cevapsızların oranının oldukca düşük olduğunu görüyoruz (%5.7) (Tablo 3). Katılımcıların % 27.7 si yaş aralığında; % 18.9 u 40-49; % 27 si 50-59; % 20.1 ise 60 yaşından yukarıda bir yaşdadır. Yaş dağılım aralıkları eşit bir dağılım sergilemektedir. 8

9 Tablo 3: Yaş Dağılımı Yaş Aralığı Toplam % 30 dan az dan fazla Cevapsız Toplam Tablo 4 ankete katılan öğretim elemanlarının akademik ünvan ve kadro derecesi dağılımlarını yansıtmaktadır. Ankete gerek akademik ünvan, gerekse kadro derecesi olarak katılanların ortalama % 48 ni profesörler oluşturmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesindeki profesörlerin oranının % 55 olduğunu göz önünde bulundurursak, ankete profesörlerin katılımının neden yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Akademik ünvan açısından yardımcı doçent ve doçentler ankete eşit oranda katılmışlardır. Ancak akademik ünvan ile kadro derecesi birlikte incelendiğinde özellikle doçent statüsünde 36 katılımcı bulunurken, bu sayının kadro derecesinde 21 e düştüğü görülmektedir. Buradan Fen Edebiyat Fakültesinde doçentlik akademik ünvanını almış ancak doçentlik kodro derecesini almayan önemli bir grup öğretim elemanının bulunduğu, doçentlik kadro atamasında sorun yaşandığı yorumunu yapmak olasıdır. Fakültenin önemli bir bölümünü 55 yaş ve üzerindeki profesörlerin oluşturduğunu hatırlayacak olursak, doçentlik kadrosunda yaşanan sorunun aşılmasına yönelik yeni arayışlara girmek yerinde olacaktır; zira bu durum doçent akademik ünvanı olan ancak doçent kadro derecesini henüz almamış meslektaşlarımızın, profesörlük atamalarında da gecikmeler/sorunlar yaşayabilecekleri ihtimalini gündeme getirmektedir. Tablo 4: Akademik Ünvan ve Kadro Derecesi Dağılımı Akademik Ünvan Toplam % Kadro Derecesi Toplam Öğretim Görevlisi Yrd. Doç Doçent Prof Toplam Cevapsız Toplam % 9

10 Tablo 5 tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezi dağılımını göstermektedir. Ankete katılanların % 72.2 si yüksek lisans ve %60.4 ü doktora tez danışmanlığı yaparak öğrenci mezun etmişlerdir. Bu bulgular Fakültedeki öğretim elemanlarının önemli bir bölümünün yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı deneyime sahip olduğunu yansıtmaktadır. Tablo 5: Yürütülmüş Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Dağılımı Yüksek Lisans Toplam % Doktora Toplam % Evet Hayır Cevapsız 9 5,7 8 5 Toplam Tez Danışmanlığıyla İlgili Bulgular Yukarıda bahsedildiği üzere bu bölümde Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları tez çalışmalarının terfi kriterleri arasında yer alması konusunu nasıl değerlendirdikleri dört soru ile ölçülmüştür. Bölümiçi yüksek lisans/doktora öğrenci dağılımlarının araştırma alanı bazında dengeli bir dağılım gösterdiğini düşünüyorum. Bölümiçi yüksek lisans/doktora öğrenci dağılımlarının öğretim üyesi bazında dengeli bir dağılım gösterdiğini düşünüyorum. Sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasını uygun buluyorum. Diğer tüm yükseltme kriterlerinden beklenen puanı karşılamış bir öğretim üyesinin, terfisi için tez tamamlama sürecini beklemek zorunda olmasını uygun buluyorum. Tablo 6 Bölümiçi yüksek lisans /doktora öğrenci dağılımının araştırma alanı bazında dengeli bir dağılım gösterdiğini düşünüyorum ifadesine yönelik görüşleri içermektedir. Bu betimlemeye kesinlikle katılıyorum (% 5.8) ve katılıyorum (%18.7) diyenlerin toplamı % 24.5 dir. Ankete katılanların dörtte biri bölüm içi yüksek lisans /doktora öğrencilerinin araştırma alanı bazında dengeli bir dağılım gösterdiğini düşünmektedir. 10

11 Tablo 6: Bölümiçi yüksek lisans /doktora öğrenci dağılımının araştırma alanı bazında dengeli bir dağılım gösterdiğini düşünüyorum Toplam % Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinilkle Katılıyorum Toplam Cevapsız 4 Benzer biçimde, Tablo 7 Bölümiçi yüksek lisans /doktora öğrenci dağılımlarının öğretim üyesi bazında dengeli bir dağilim gösterdiğini düşünüyorum ifadesine yönelik görüşleri içermektedir. Tablo 6 da olduğu gibi bu tablodaki bulgularda betimlemeye kesinlikle katılıyorum (% 4.5) ve katılıyorum (%14.1) diyenlerin toplamı % 18,6 dir. Bu iki bulgu ankete katılanların sadece dörtte birinin bölümiçinde yüksek lisans /doktora öğrenci dağılımlarının hem araştırma alan bazında hem de öğretim üyesi bazında dengeli bir dağılım gösterdiğini düşündüğünü yansıtmaktadır. Ancak Tablo 8 de ilginç bir bulgu karşımıza çıkmaktadır. Sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasını uygun buluyorum ifadesine kesinlikle katılıyorum (% 28.7) ve katılıyorum (% 42) diyenlerin toplamı % 70,7 dir. Bu tartışmaya Tablo 9 u eklediğimizde ise farklı bir boyuta ulaşılmaktadır. Diğer tüm yükseltme kriterlerinden beklenen puani karşilamış bir öğretim üyesinin, terfisi icin tez tamamlama sürecini beklemek zorunda olmasını uygun buluyorum ifadesine kesinlikle katılıyorum (% 13.4) ve katılıyorum (% 18.5) diyenlerin toplamı % 31,9 dir. Özetle, ankete katılanların % 70 i sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasını uygun bulmaktadır. Yani, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları tez çalışmalarının terfi kriterleri arasında yer alması konusuna olumlu yaklaşmaktadır ve tez çalışmaları atama ve yükseltme kriterleri arasında yer almalıdır uygulamasını desteklemektedirler. Ancak, aynı zamanda bölüm içi yüksek lisans /doktora öğrenci dağılımlarının araştırma ve öğretim üyesi bazında dengeli bir dağılım göstermediğini düşünmektedirler. Çoğunluk diğer tüm yükseltme kriterlerinden beklenen puanı karşılamış bir öğretim üyesinin, terfisi için tez tamamlama sürecini beklemek zorunda olmasını uygun bulmamaktadır. Bu bulgular Fakülte öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğunun yüksek 11

12 lisans ve tez çalışmalarında sorunlar yaşanmakla birlikte, akademik atama ve yükseltme kriterlerinde tez çalışmalarından alınan puanların yer almasının benimsediğini yansıtmaktadır. Ancak kriteri sağlayamayanlara farklı bir uygulama yapılabileceği yaklaşımı ise bir esnekliği yansıtmaktadır. Bu esnek yaklaşımın, öğretim elemanlarının bölümiçi yüksek lisans /doktora öğrenci dağılımlarının araştırma alanları ve öğretim üyesi bazında dengeli bir dağılım göstermediğine yönelik farkındalıklarıyla ilintili olabileceği düşünülmektedir. Tablo 7: Bölümiçi yüksek lisans /doktora öğrenci Toplam dağılımlarının öğretim üyesi bazında dengeli bir dağilim % gösterdiğini düşünüyorum Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinilkle Katılıyorum Toplam Cevapsız 3 Tablo 8: Sonlandırılmış tez calışmalarından alınan Toplam puanların terfi kriterleri arasında yer almasını uygun % buluyorum Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinilkle Katılıyorum Toplam Cevapsız 2 Tablo 9: Diğer tüm yükseltme kriterlerinden beklenen Toplam puanıi karşıilamış bir öğretim üyesinin, terfisi icin tez % tamamlama sürecini beklemek zorunda olmasını uygun buluyorum Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinilkle Katılıyorum Toplam Cevapsız 2 Sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasını 12

13 uygun buluyorum ifadesinin bölümlere göre dağılımını incelediğimizde ise hem bölümlerarası hem de bölümiçi farklılıklar olduğu görülmektedir (Tablo 10). Matematik bölümünde, sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasını uygun buluyorum ifadesine kesinlikle katılmıyorum (% 31.2) ve katılmıyorum (%21.9) olarak yanıtlayanlar toplam % 53.1 i oluşturuken; kesinlikle katılıyorum (% 28.1) ve katılıyorum (% 15.6) diyenler ise toplam % 43.6 yı oluşturmaktadır. Matematik bölümü diğer bölümlere kıyasla en fazla sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasına itiraz eden bölüm görünümündedir. Bu düşüncenin ortaya çıkışında Matematik bölümünde lisansüstü programına öğrencilerin direkt lisans sonrası doktora programına alınıyor olmaları ve ayrı bir yüksek lisans progamı olmaması en önemli etmendir. Bu durumda her öğretim üyesinin doktora tezi bitirmesi zorunluluğu düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir kaygı olarak değerlendirilmektedir. Ancak, aynı bölümde neredeyse eşit sayıda sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasını uygun bulan bir grup öğretim elemanı da vardır. Bu da bölüm içi farklı görüşler olduğunu yansıtmaktadır. Sosyoloji bölümü ise bölümlerarasında en fazla sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasını uygun bulan bölümdür. Bu bölümde ifadeye katılıyorum (% 11.1) ve kesinlikle katılıyorum (% 77.8) diyenlerin toplamı % 88.9 dur. Sosyoloji bölümünde toplam 318 lisans, 44 yüksek lisans ve 165 doktora öğrencisi bulunmaktadır ve öğretim elemanlarının önemli zamanını tez yürütmeler/izlemeler almaktadır. Dolayısıyla atama ve yükseltmelerde tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasının uygun bulunması bu durumla ilgili olabilir. Matematik bölümünde az sayıda yüksek lisans/doktora öğrencisinin bulunması bir sorun iken Sosyoloji bölümünde çok sayıda yüksek lisans/doktora öğrencisinin bulunması sorun oluşturmaktadır. Bu bulgu aynı zamanda Fakülte içerisindeki aynı kritere yönelik bölümlerarası ciddi farklar/sorunlar olduğu anlamına da gelmektedir. 13

14 Tablo 10 : Sonlandırılmış tez çalışmalarından alınan puanların terfi kriterleri arasında yer almasını uygun buluyorum ifadesinin Bölümlere göre Dağılımı Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Biyoloji 0 (0.0) 2 (8.0) 1 (4.0) 8 (32.0) 14 (56.0) 25 (100) Kimya 1 (3.8) 4 (15.4) 3 (11.5) 10 (38.5) 8 (30.8) 26 (100) Tarih 0 (0.0) 2 (33.3) 1 (16.7) 2 (33.3) 1 (16.7) 6 (100) Matematik 10 (31.2) 7 (21.9) 1 (3.1) 9 (28.1) 5 (15.6) 32 (100) Felsefe 1 (12.5) 1 (12.5) 1 (12.5) 2 (25.0) 3 (37.5) 8 (100) Fizik 1 (4.5) 0 (0.0) 1 (4.5) 5 (22.7) 15 (68.2) 22 (100) Psikoloji 2 (15.4) 1 (7.7) 2 (15.4) 4 (30.8) 4 (30.8) 13 (100) Sosyoloji 0 (0.0) 1 (5.6) 1 (5.6) 2 (11.1) 14 (77.8) 18 (100) İstatistik 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (28.6) 3 (42.9) 2 (28.6) 7 (100) Toplam 15 (9.6) 18 (11.5) 13 (8.3) 45 (28.7) 66 (42.0) 157 (100) 2.2. Öğrenci Değerlendirmesiyle İlgili Bulgular Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları öğrenci değerlendirmelerin terfi kriterleri arasında yer alması konusunu nasıl değerlendirdikleri bu bölümde aşağıdaki dört soru ile ölçülmüştür. Akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum. Öğrenci değerlendirme anketlerinin sadece teşvik amaçlı kullanılması gerektiğine inanıyorum. Öğrenci değerlendirme anketlerine göre yapılan sıralamada bölüm içindeki konumumu genellikle memnun edici buluyorum. Öğretim üyesinin öğrenci değerlendirme anket puanlarının düşük olması halinde, diğer tüm kriterleri başarı ile yerine getirse dahi, terfisi için ek puan istenmesi yerindedir. Akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum ifadesine kesinlikle katılmıyorum (%27.7) ve katılmıyorum (%26.5) diyenlerin toplamı % 54,2 dir. Geriye kalan % 17.4 katılıyorum ve % 14.2 ise kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir (Tablo 11). Bu durumda katılımcıların % 54.2 si bu ifadeye katılmadığını belirtirken % 31,6 sı katıldığını belirtmiştir. Yüzde 14.2 ise ne katılmakta ne de katılmamaktadır. 14

15 Tablo 11: Akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum Toplam % Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinilikle Katılıyorum Toplam Cevapsız 4 Araştırmaya katılanların akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum ifadesinin yaşa göre dağılımı Tablo 12 de verilmektedir. Bu tablo yaş gruplarına göre dağılımda önemli farkların olmadığını göstermektedir. Örneğin yaş grubundaki katılımcıların akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum ifadesine kesinlikle katılmıyorum (% 36.4) ve katılmıyorum (% 20.5) diyenlerin toplamı % 56,9 dur. 60 ve üstü yaş grubunda da benzer biçimde kesinlikle katılmıyorum (% 12.5) ve katılmıyorum (% 40.6) diyenlerin toplamı % 53,1 dir. Tablo 12 : Akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum ifadesinin Yaşa göre Dağılımı Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam 30 dan az 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) (36.4) 9 (20.5) 9 (20.5) 9 (20.5) 1 (2.3) 44 (100) (33.3) 8 (26.7) 3 (10.0) 3 (10.0) 6 (20.0) 30 (100) (27.9) 8 (18.6) 6 (14.0) 8 (18.6) 9 (20.9) 43 (100) 60 ve üstü 4 (12.5) 13 (40.6) 3 (9.4) 7 (21.9) 5 (15.6) 32 (100) Toplam 42 (28.0) 39 (26.0) 21 (14.0) 27 (18.0) 21 (14.0) 150 (100) Tablo 13 akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum ifadesinin kadro derecesine göre dağılımını yansıtmaktadır. Burada kadro dereceleri arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Yard. Doç kadrosunda bulunan öğretim elemanları yanıtlarında akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum ifadesine katılıyorum (% 6.8) ve kesinlikle katılıyorum (% 15

16 18.2) diyenlerin toplamı % 25 dir. Doçent kadrosunda ise katılıyorum (% 4.8) ve kesinlikle katılıyorum (% 19) olarak yanıtlayanların toplamı % 23,8 dir. Ancak, profesör kadrosunda ise katılıyorum (% 21.3) ve kesinlikle katılıyorum (% 16) diyenlerin toplamı % 37 dir. Bu bulgular, profesör kadrosunda olan öğretim elemanları yardımcı doçent ve doçent kadrosunda bulunan öğretim elemanlarından daha fazla akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun bulduklarını yansıtmaktadır. Öğrenci değerlendirme anketlerinin akademik terfi sürecini bitirmiş profesörleri etkilemediği düşünüldüğünde bu görüşün ortaya çıkması anlaşılabilir bulunmakatdır. Özetle, atama ve yükseltme kriterlerine yönelik görüşlerdeki farklılıklarda kadro derecesi önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 13 : Akademik terfi ve atamalarda öğrenci değerlendirmelerinin dikkate alınmasını uygun buluyorum ifadesinin Kadro derecesine göre Dağılımı Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Öğr.Gör. 2 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 4 (100) Yrd.Doç. 16 (36.4) 9 (20.5) 8 (18.2) 3 (6.8) 8 (18.2) 45 (100) Doç. 6 (28.6) 7 (33.3) 3 (14.3) 1 (4.8) 4 (19.0) 21 (100) Prof. 18 (24.0) 14 (18.7) 15 (20.0) 16 (21.3) 12 (16.0) 76 (100) Toplam 42 (29.2) 30 (20.8) 26 (18.1) 21 (14.6) 25 (17.4) 146 (100) Araştırmaya katılanların % 54.6 sı öğrenci değerlendirme anketlerinin sadece teşvik amaçlı kullanılması gerektiği görüşünü desteklenmektedir (Tablo 14). Yüzde 16.3 ü ise bu görüşe ne katılmakta ne de katılmamaktadır; yani bu konu hakkında görüşü bulunmamaktadır. Aslında böyle bir yüzde hemen hemen her soruda karşımıza çıkmaktadır; bu da başlı başına ilginç bir bulgudur. Geriye kalan % 28.8 i ise öğrenci değerlendirme anketlerinin sadece teşvik amaçlı kullanılmasına karşıdır. Tablo 14: Öğrenci değerlendirme anketlerinin sadece teşvik amaçlı kullanılması gerektiğine inaniyorum Toplam % Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum

17 Kesinilikle Katılıyorum Toplam Cevapsız 5 Tablo 15 öğrenci değerlendirme anketlerine göre yapılan sıralamada bölüm içindeki konumumu genellikle memnun edici buluyorum ifadesine katılımı yansıtmaktadır. Bu ifadeye katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını verenlerin toplam yüzdesi 52.3 dür. Yine bu ifadeye önemli bir oranda ne katılıyorum ne katılmıyorum yanıtı verilmiştir ( % 33.6). Yüzde 14.1 lik bir kesim ise öğrenci değerlendirme anketlerine göre yapılan sıralamada bölüm içindeki konumlarını genellikle memnun edici bulmamaktadır. Tablo 15: Öğrenci değerlendirme anketlerine göre yapılan sıralamada bölüm içindeki konumumu genellikle memnun edici buluyorum Toplam % Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinilikle Katılıyorum Toplam Cevapsız 10 Öğretim üyesinin öğrenci değerlendirme anket puanlarının düşük olması halinde, diğer tüm kriterleri başarı ile yerine getirse dahi, terfisi için ek puan istenmesi yerindedir ifadesine verilen yanıtlar Tablo 16 da listelenmiştir. Bu görüşe katılıyorum (% 13.5) ve kesinlikle katılıyorum (%14.8) cevaplarının toplam yüzdesi 28.3 dür. Yani her üç öğretim üyesinden biri bu ifadeyi desteklemektedir. Bu ifadeyi belirtenlerin özelliklerini incelemek amacı ile hazırlanan öğretim üyesinin öğrenci değerlendirme anket puanlarının düşük olması halinde, diğer tüm kriterleri başarı ile yerine getirse dahi, terfisi için ek puan istenmesi yerindedir ifadesine kadro derecesine göre dağılımı Tablo 17 de verilmektedir. Bu tablo her kadro derecesinin içerisinde ifadeyi destekleyen görüşlerin bulunduğunu yansıtmaktadır. 17

18 Tablo 16: Öğretim üyesinin öğrenci değerlendirme anket puanlarının düşük olması halinde, diğer tüm kriterleri başarı ile yerine getirse dahi, terfisi için ek puan istenmesi yerindedir. Toplam % Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinilikle Katılıyorum Toplam Cevapsız 4 Tablo 17 : Öğretim üyesinin öğrenci değerlendirme anket puanlarının düşük olması halinde, diğer tüm kriterleri başarı ile yerine getirse dahi, terfisi için ek puan istenmesi yerindedir. ifadesinin kadro derecesine göre dağılımı Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Öğr.Gör. 1 (25.0) 0 (0.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 4 (100) Yrd.Doç. 21 (46.7) 10 (22.2) 5 (11.1) 5 (11.1) 4 (8.9) 45 (100) Doç. 5 (23.8) 6 (28.6) 4 (19.0) 2 (9.5) 4 (19.0) 21 (100) Prof. 22 (28.9) 18 (23.7) 11 (14.5) 13 (17.1) 12 (15.8) 76 (100) Toplam 49 (33.6) 34 (23.3) 21 (14.4) 21 (14.4) 21 (14.4) 146 (100) 18

19 3. İçerik Analizi Bu bölümde öğrenci değerlendirme anketlerinin ve tez danışmanlığının atama ve yükseltmelerde kullanılması hakkında görüşlerin belirtildiği açık uçlu sorunun içerik analizi sunulmaktadır. Ankkette toplam 159 katılımcıdan 68 i (543) görüşlerini belirtmiştir. Öğrenci Değerlendirme Anketlerine yönelik yanıtlar, üç ana başlık altında toplanabilir. Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılmasını genel olarak uygun bulanların görüşleri Tablo 18 de; uygun bulmayanların görüşleri Tablo 19 da; anketlerin terfi sisteminde mutlak uygulanması durumunda bunun ne şekilde olması gerektiğine dair öneri ve görüşler ise Tablo 20 de yansıtılmıştır. Görüş bildiren katılımcıların sıklıkla vurguladıkları konular ele alındığında, ağırlıklı olarak Öğrenci Değerlendirme Anketlerinin terfilerde kullanılmasını sakıncalı buldukları görülmüştür. Anketlerin bu haliyle kullanılması gerektiğini vurgulayan sadece bir katılımcı (0.63%) bulunmakla beraber, açıkça söylenmese de söz konusu anketin geçerliliğini örtük olarak kabul eden toplam 11 ifade saptanmıştır. Motivasyonu arttırmak için anket sonuçları tüm hocalara ve öğrencilere açık olmalıdır ifadesi, bu gibi örtük ifadelere örnek olarak verilebilir. 68 katılımcıdan 46 si (67.6%) ise mevcut Öğrenci Değerlendirme Anketlerinin geçerlilik ve güvenirlik açısından sorunlu olduğu ve iyileştirilmesi gerektiği konusunda net görüş bildirmiştir. Bu gibi niteliksel temsil çalışmalarında, katılımcıların en az yarısının kendiliğinden (açık uçlu) söyledikleri ifadeler ortak görüş ya da sosyal temsil niteliği taşımaktadır, yani frekans ifadelerin kullanılış sıklığını belirtmektedir. Bu durumda, vurgulanan görüşler incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun mevcut anketin kullanımını benimsemedikleri bir ortak görüş olarak ortaya çıkmıştır. İçerik analizinde hiç bahsedilmeyen konular da vurgulanabilmektedir. Bu nitel çalışmadaki hiç temsil edilmeyen görüş Anket uygulamasına son verilmesi gerekir görüşüdür. Bu temsilin yokluğu, anketlerin bu konudaki geri-bildirim sistemi olarak mutlak kabul gördüğünü düşündürmektedir. Ancak, bu anketlerin terfilerde kullanımlarının tartışmalı ve sorunlu olduğu açıkca ortaya çıkmış ve bu konudaki öneriler Tablo 20 de sunulmuştur. 19

20 Tez Danışmanlığı konusundaki temsiller iki ayrı tabloda gösterilmiştir. Tez Danışmanlığının terfi kriteri olarak gerekliliğini vurgulayan görüş Tablo 21 de; mutlak terfi kriteri olmasında sakıncalar olduğunu vurgulayan görüş ise Tablo 22 de yansıtılmıştır. Tablo 23 tez danışmanlığı konusunun terfilerde zorunlu baraj olarak uygulandığı durumlar için öneriler verilmektedir. Tablo 24 ise bu konudaki genel önerileri içermektedir. Tez Danışmanlığı konusunda bölümler bazında farklı görüşler olması dikkat çekicidir. Yüksek lisans programı olmayıp, sadece doktora programı olan bölümlerin genç öğretim üyelerinin terfileri için uzun süreli bir bekleme sürecinden geçmeleri gerektiği bir sorun olarak vurgulanmıştır. Tablo 22 de bu gibi durumlar için öneriler sunulmuştur. Tablo 18 Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması Frekans*/Sayı** uygundur. Nedenler Eğitim ve öğrenci yetiştirme faaliyetleri çok önemlidir. 3/2 Aksi halde (terfi kriterleri uygulanmadığında) üniversitenin (eğitim) misyonu sekteye uğrar. Öğrenci anketleri geçerlidir, hocanın performansını yansıtır. Sonuçlar Değerlendirme performası düşük olan hocaların bunu değerlendirip, çözmelerine yarar. Öneriler Hocaları motive eder, iyiye, güzele ve humanizmaya yönlendirir. Öğrenci anketleri doğru uygulandığında faydalı bir 2/2 uygulamadır. Ders değerlendirmeleri düşük olan hocaların sözleşmeleri sonlandırılmalıdır. Öğrenci anketlerinin profösörlük düzeyinde de yaptırımı 3/2 olmalıdır. Anket sonuçlarına göre başarısız olan tüm öğretim üyeleri 2/2 Etkili Eğitim Semineri almalıdır. Motivayonu arttırmak için anket sonuçları tüm hocalara ve öğrencilere açık olmalıdır. Anketlerden uzun soluklu veriler alınmalıdır. *Frekans: İfadelerin kullanılış sıklığı **Sayı: İfadelerin kaç kişi tarafından kullanıldığı 20

21 Tablo 19 Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Nedenler Akademik araştırmalar eğitimden çok daha önemlidir. Akademisyenlik öğretmenlikle eş anlamlı değildir. Mevcut öğrenci değerlendirme anketi sorunludur. Amaca yönelik performası belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçüt değildir. Anket soruları açık değildir. Ders, sınıf, performans ve asistan değerlendirmelerinin hepsi dahil edilmektedir. Sorular hocaların aleyhinedir. Ders yükü gibi olumlu maddeler olumsuz değerlendirilebilmektedir. Dersten keyif almak gibi zor olan dersler için dezavantaj olabilecek içerikli sorular mevcuttur. Öğrenci katılımı çoğunlukla yeterli ve temsili değildir. (Anketin online uygulaması katılımcı sayısını azaltmıştır.) Öğrenciler objektif değildir. Anket öğrenciler tarafından kötü kullanıma açıktır. Değerlendirmelere yansıyan not kaygıları vardır. İdeolojisine ters düşen ders konularına karşı önyargılı olabilmektedir. Öğrenciler yanlış beyan verebilmektedir. Dersi kolay olan, öğrenciye şirin gözüken ve bol notlu hocaları ödüllendirmektedirler. Prensipleri olan, öğrenciye her zaman evet demeyen öğretim üyeleri dezavanjlı konumdadır. Mevcut öğrenci değerlendirme anketinin bu haliyle terfilerde kullanılması sakıncalıdır. Mevcut öğrenci değerlendirme anketinin bu haliyle teşvik için dahi kullanılması sakıncalıdır. Tarafların (öğrenci ve hoca)manipulasyonuna izin verilmemesi için ne teşvik ne de terfi amaçlı kullanılmalıdır. Sonuçlar Değerlendirmelerin terfilere yansıması hocalar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Terfisi yaklaşan öğretim üyelerinin ders verirken kendilerini anketlerin baskısı altında hissetmeleri hiçbir bağlamda olumlu sonuç vermez. Değerlendirmelerin terfilere yansıması eğitim kalitesini düşürmektedir. Öğretim/eğitim kalitesini ciddi olarak olumsuz Frekans/Sayı 4/4 2/2 59/46 6/4 3/2 2/2 21

22 Öneriler etkilemiş, populizm ölçüsü olmaktan başka anlamı kalmamıştır. Diğer birçok üniversitede böyle bir kriter (Öğrenci değerlendirme) yoktur. Bizim üniversitemizde de olmamalıdır. Öğrenci değerlendirmeleri sadece hocalara geribildirim 2/2 verilmesi için kullanılmalıdır. Anketler mutlak belirleyici olmamalıdır. Tablo 20 Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması durumunda Frekans/Sayı Mevcut anket mutlaka geliştirilmelidir. 7/7 Sınıf temsili için gereken minumum sayı konusunda düzenleme yapılmalıdır. Eğitim Fakültesinden anket dışında başka ölçütler için danışılmalıdır. Değerlendirmelerin sonuçları ek puan olarak genel ortalamaya eklenmelidir. 3/3 Değerlendirmeler bağlayıcı (zorunlu baraj şeklinde) olmamalıdır. 4/4 Gerekirse Eğitimci ve Araştırmacı kadroları ayrıştırılmalıdır. Gerekirse anket düzeltildikten sonra ortalamanın 2 standart sapma gerisinde olanların terfilerinde kullanılabilir. Öğrenci anketleri, akademisyenin öğrenciyi değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalıdır. Dersler arasındaki adaletsizlikler giderilmelidir. 18/14 Lisans ve Yüksek Lisans dersleri ayrı değerlendirilmelidir. Seçmeli ve Zorunlu Dersler ayrı değerlerilmelidir (Seçmeli derslerde öğrenci daha istekli olabilmektedir). Servis dersleri ve Bölüm dersleri ayrı değerlendirilmelidir (Servis derslerinde çok sayıda öğrenciyi memnun etmek zor olabilmektedir. Servis derslerinde çok fazla zaman ve çaba harcanmaktadır). Öğrenci değerlendirmeleri birkaç yıllık ortalama üzerinden yapılmalıdır. Birinci sınıflar anket uygulamasına alınmamalıdır. 3/3 22

23 Tablo 21 Tez danışmanlığı kriterinin terfi ve atamalarda kullanılması uygundur. Nedenler Tez çalışmaları çok önemli akademik çalışmalardır. Temel bir görevdir. Akademik bilgi aktarımıdır. Tezler en azından yayınlar kadar önem verilmesi gereken akademik çalışmalardır. Sonuçlar Tez Danışmanlığı olmayan, bilgisini aktaramayanların sözleşmelerine son verilmelidir. Frekans/Sayı 3/3 5/4 Hiç tez yönetmemiş birinin terfisi uygun değildir. Tez çalışmaları ciddiyetle teşvik edilmelidir. Öneriler Tez danışmanlığı profösörler için de uygulanan bir yaptırım olmalıdır. Tez danışmanlığı profösörlük atamalarında mutlaka tamamlanan tezler üzerinden olmalıdır. 23

24 Tablo 22 Tez danışmanlığı kriterinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Frekans/Sayı 2/2 Nedenler Sonuçlar Öneriler Danışmanlık öğretim üyesinin tamamıyla elinde olan birşey değildir. Tez öğrencisi bulmak her zaman kolay değildir. Bölüm içerisinde dengesiz dağılım olabilmektedir. Öğretim üyesinin terfisini, öğrencinin kabiliyetine, azmine ve başarısına bağlamak doğru değildir. Adaletsizlikler mevcuttur. Tez danışmanlığı kriterinde bölümler arası adaletsizlikler mevcuttur. Puanlamalarda kullanılan 2 Yüksek Lisans = 1 Doktora tezi uygulaması uygun değildir. Teorik çalışılan alanlarda 5 Yüksek Lisans tezi bile 1 Doktora tezine eşdeğer değildir. Yardımcı Doçentlikte geçici (sözleşmeye dayalı) kadro olduğundan sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belli olmayan bir öğretim üyesinden öğrenci yetiştirmesini istemek uygun değildir. Hocanın kendine öğrenci çekme çabası sakıncalar doğurabilir. Çalıştığı konularda öğrenci bulamayan öğretim üyesi, uzman olmadığı konularda danışmanlık yapmaya itilebilir. Doktora derecesini yeni almış bir öğretim üyesinin özellikle Matematik Bölümü gibi Master programı olmayan bölümlerde bir doktora öğrencisi yetiştirmesi hemen beklenemez. Danışmanlık ile ilgili terfi kriterinin bölümlerdeki dengesiz dağılım gerçeği ele alınarak oluşturulması gerekmektedir. Tez Danışmanlığı kriteri bağlayıcı olmamalı, telafisi mümkün kılınmalıdır Bölüm ve koşullar gözönüne alınarak danışmanlığın bulunmadığı ya da yeterli puanın sağlanamadığı durumlarda ek yayın puanı telafisi mümkün kılınmalıdır. Doktora ile eşdeğer sayılabilecek bir A sınıfı yayın istenebilir. Atama yükseltme kriterlerindeki (*) ile belirtilen koşul burada işletilmelidir. Öğretim üyesi kendi terfisi için tez öğrencilerine bağlı kalma durumuna sürüklenmemelidir. 4/3 4/3 2/2 5/3 24

25 Tablo 23 Tez danışmanlığı kriterinin terfi ve atamalarda kullanılması durumunda Frekans/Sayı Doktora tezlerinde öğrencinin yeterlilik sonucunda geçmesi bir kriter olarak alınabilmelidir. Tez jürilerinin konuya göre belirlenmesi dikkate alınmalıdır. Tablo 24 Genel Öneriler Frekans/Sayı Terfilerin sayıya bakılarak yapılması uygun değildir. 2/2 Yürütülen projelere verilen puanın daha fazla olması gerekir. Akademik terfilerde araştırmalar çok daha önemlidir. 2/2 Terfilerde dünyadaki uygulamalara paralel olan kriterler önemli olmalı 2/2 (citation sayısı, alınan projeler, h faktör, corresponding author v.b.). Akademik değerlendirmelerde esas olanın juri değerlendirmeleri olması gerekirken, uygulamada öğrenci değerlendirmeleri zorunlu baraj olduğu için çok daha ağırlıklı yer almaktadır. Anketler bu haliyle uygulanamaz ancak terfi ölçütlerinin iyice yumuşatılıp, mevcut düzeyin daha da aşağıya çekilmesi çok riskli. Bu gibi kararlarda akademik yetkinlik ölçütü olarak körlemesine akran değerlendirmesi, dış değerlendiriciler gibi farklı ölçütler alınmalıdır. Araştırma görevlileri dağılımı alanlara göre eşitlenmeli, bazı alanlarda yoğunlaşmamalı. Bu genel değerlendirmelerin ardından aşağıda bölümler bazında belirtilen görüşler sunulmaktadır. 25

26 TARİH BÖLÜMÜ Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Frekans/Sayı Nedenler Mevcut öğrenci değerlendirme anketi sorunludur. 5/3 Amaca yönelik peforması belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçüt değildir. Öğrenci katılımı çoğunlukla yeterli ve temsili değildir. Öğrenciler anketleri aldıkları notları dikkate alarak değerlendirmekteler. Sonuçlar Teşvik amaçlı dahi kullanılması uygun değildir. Öneriler Geri bildirim almak için en az kaç öğrencinin anketi yanıtlaması gerektiği konusunda bir düzenleme yapılmalıdır. Tez danışmanlığı kriterinin terfi ve atamalarda kullanılması Frekans/Sayı Öneri Danışmanlık terfi kriterlerinin bölümlerdeki dengesiz dağılım gerçeği ele alınarak oluşturulması gerekmektedir. 26

27 FELSEFE BÖLÜMÜ Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Frekans/Sayı Nedenler Mevcut öğrenci değerlendirme anketi sorunludur. Öğrenci katılımı çoğunlukla yeterli ve temsili değildir. Anketin online uygulaması katılımcı sayısını azaltmıştır. 2/2 Sonuçlar Teşvik amaçlı dahi kullanılması uygun değildir. 2/1 Öneriler Tarafların (öğrenci/öğretim üyesi) manipulasyonlarına izin verilmemesi için ne teşvik ne de atama amaçlı kullanılmalıdır. Öğrenci anketleri sadece öğretim üyesine geri bildirimi vermek üzere kullanılmalıdır. Tez danışmanlığı kriterinin terfi ve atamalarda kullanılması Frekans/sayı Öneri Tezler en azından yayınlar kadar önem verilmesi gereken akademik çalışmalardır. 27

28 SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması durumunda Frekans/Sayı Nedenler Mevcut öğrenci değerlendirme anketi sorunludur. Öğrenciler yanlış beyan verebilmektedir. 5/5 Öneriler Dersler arasındaki adeletsizlikler giderilmeli Lisans ve Yüksek Lisans dersleri ayrı değerlendirilmelidir. Seçmeli ve Zorunlu Dersler ayrı değerlerilmelidir. 3/2 Mevcut anket mutlaka geliştirilmelidir. 2/2 Tez danışmanlığı kriterinin terfi ve atamalarda kullanılması durumunda Doktora tezlerinde öğrencinin yeterlilik sonucunda geçmesi bir kriter olarak alınabilmelidir. Frekans/sayı 28

29 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Nedenler Mevcut öğrenci değerlendirme anketi sorunludur. Amaca yönelik peforması belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçüt değildir. Öğrencilere yanlış beyan verebilmektedir. Frekans/Sayı Akademisyenlik öğretmenlikle eş anlamlı değildir. Sonuçlar Mevcut anket mutlaka geliştirilmelidir. 2/2 Öğrenci anketleri doğru uygulandığında faydalı bir 2/2 uygulamadır. Öneriler Diğer birçok üniversitede böyle bir kriter (Öğrenci değerlendirme) yoktur, biz de de olmamalıdır. Öğrenci değerlendirmesi ek puan getirebilmeli ama minimum kriterlerin içinde yer almamalı. Gerekirse anket düzeltildikten sonra ortalamanın 2 standart sapma gerisinde olanların terfilerinde kullanılabilir. 5/4 Terfi ölçütlerinin iyice yumuşatılıp, mevcut düzeyin daha da aşağıya çekilmesi çok riskli. Bu kararlar akademik yetkinlik ve körlemesine akran değerlendirmesi ile ve gerekirse dış değerlendirme ile yapılır. Anketle öğretim elemanlarının görüşünü sormak güzel ama uluslararası standartlar oylanarak belirlenmez. Aman sahte demokrasilerdeki oy fetişizmine düşmeyelim. Tez danışmanlığı kriterinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Frekans/Sayı Çalıştığı konularda öğrenci bulamayan öğretim üyesi, uzman olmadığı konularda danışmanlık yapmaya itilebilir. Tez jürilerinin konuya göre belirlenmesi dikkate alınmalıdır. 29

30 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması uygundur. Nedenler Eğitim ve öğrenci yetiştirme faaliyetleri çok önemlidir. Frekans/sayı Aksi halde (terfi kriterleri uygulanmadığında) üniversitenin (eğitim) misyonu sekteye uğrar. Mevcut öğrenci değerlendirme anketi sorunludur. 5/3 Öğrenci katılımı çoğunlukla yeterli ve temsili değildir. Sonuçlar Mevcut anket mutlaka geliştirilmelidir. Mevcut anketin bu haliyle terfilerde kullanılması sakıncalıdır. 4/2 30

31 KİMYA BÖLÜMÜ Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Nedenler Sonuçlar Mevcut öğrenci değerlendirme anketi sorunludur. Amaca yönelik peforması belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçüt değildir. Öğrenciler objektif değildir. Öğrenciler yanlış beyan verebilmektedir. Değerlendirmelere yansıyan not kaygıları vardır. Değerlendirmelerin terfilere yansıması hocalar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Değerlendirmelerin terfilere yansıması eğitim kalitesini düşürmektedir. Prensipleri olan, öğrenciye her zaman evet demeyen öğretim üyeleri dezavanjlı konumdadır Frekans/Sayı 12/10 Öneriler Birinci sınıflar anket uygulamasına alınmamalıdır. 2/2 Lisans ve Yüksek Lisans dersleri ayrı değerlendirilmelidir. Seçmeli ve Zorunlu Dersler ayrı değerlerilmelidir. 2/2 Servis dersleri ve Bölüm dersleri ayrı değerlendirilmelidir. 3/2 Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması uygundur. Frekans/Sayı Nedenler Eğitim ve öğrenci yetiştirme faaliyetleri çok önemlidir. Sonuç Öneriler Değerlendirme performası düşük olan hocaların bunu değerlendirip, çözmelerine yarar. Ders değerlendirmeleri düşük olan hocaların sözleşmeleri sonlandırılmalıdır. Öğrenci anketlerinin profösörlük düzeyinde de yaptırımı olmalıdır. Motivayonu arttırmak için anket sonuçları tüm hocalara ve öğrencilere açık olmalıdır. 31

32 MATEMATİK BÖLÜMÜ Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Frekans/Sayı Nedenleri Mevcut öğrenci değerlendirme anketi sorunludur. 9/6 Amaca yönelik peforması belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçüt değildir. Öğrenci katılımı çoğunlukla yeterli ve temsili değildir. Anket soruları açık değildir. Ders, sınıf, performans ve asistan değerlendirmelerinin hepsi dahil edilmektedir. Öğrenciler objektif değildir. Sonuçları Değerlendirmelerin sonuçları ek puan olarak genel ortalamaya 2/2 eklenmelidir. Değerlendirmeler bağlayıcı(zorunlu baraj şeklinde) 2/2 olmamalıdır. Öneriler Terfilerde sayıya bakarak karar verilmesi uygun değildir. Dersler arasındaki adeletsizlikler giderilmeli Lisans ve Yüksek Lisans dersleri ayrı değerlendirilmelidir. Seçmeli ve Zorunlu Dersler ayrı değerlerilmelidir. (Seçmeli derslerde öğrenci daha istekli olabilmekte.) Servis dersleri ve Bölüm dersleri ayrı değerlendirilmelidir. (Servis derslerinde çok sayıda öğrenciyi memnun etmek zor olabilmektedir. Servis derslerinde çok fazla zaman ve çaba harcanmaktadır.) 5/3 Tez danışmanlığı kriterinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Frekans/Sayı 2/2 Nedenleri Danışmanlık öğretim üyesinin tamamıyla elinde olan birşey değildir. Tez öğrencisi bulmak her zaman kolay değildir. Bölüm içerisinde dengesiz dağılım olabilmektedir. Öğretim üyesinin terfisini, öğrencinin kabiliyetine, azmine ve başarısına bağlamak doğru değildir. Bölümümüzde (matematik) Doktora öğrencisi dağılımı çok dengesiz; bazı alanlarda son 4-5 yıl içinde tez çalışmasına başlayan bir öğrenci bile yok! Yardımcı Doçentlikte geçici (sözleşmeye dayalı) kadro olduğundan sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belli olmayan bir öğretim üyesinden öğrenci yetiştirmesini istemek uygun değildir. Adaletsizlikler mevcuttur. Tez danışmanlığı kriterinde bölümler arası adaletsizlikler mevcuttur. Puanlamalarda kullanılan 2 Yüksek Lisans = 1 Doktora tezi 4/3 4/3 32

33 Sonuçları Öneriler uygulaması uygun değildir. Teorik çalışılan alanlarda 5 Yüksek Lisans bile 1 Doktora tezine eşdeğer değildir. Doktora derecesini yeni almış bir öğretim üyesinin özellikle Matematik Bölümü gibi Master programı olmayan bölümlerde bir doktora öğrencisi yetiştirmesi hemen beklenemez. Telafisi mümkün kılınmalıdır. Teşvik amaçlı ek puan verilebilir. 5/4 Doktora ile eşdeğer sayılabilecek bir A sınıfı yayın istenebilir. Atama yükseltme kriterlerindeki (*) ile belirtilen koşul burada işletilmelidir. Ancak zorunlu baraj uygulaması anlamlı değildir. 2/2 Öğretim üyesi kendi terfisi için tez öğrencilerine bağlı kalma durumuna sürüklenmemelidir. 33

34 FİZİK BÖLÜMÜ Öğrenci değerlendirme anketlerinin terfi ve atamalarda kullanılması uygun değildir. Frekans/Sayı 2/2 Nedenler Mevcut öğrenci değerlendirme anketi sorunludur. 10 Amaca yönelik peforması belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçüt değildir. Öğrenci katılımı çoğunlukla yeterli ve temsili değildir. Öğrenciler objektif değildir. Mevcut öğrenci değerlendirme bu haliyle terfilerde kullanılması sakıncalıdır. Öneriler Terfilerde sayıya bakarak karar verilmesi uygun değildir. Dersler arasındaki adeletsizlikler giderilmeli 2/2 Servis dersleri ve Bölüm dersleri ayrı değerlendirilmelidir. Öğrenci değerlendirmeleri birkaç yıllık ortalama üzerinden yapılmalıdır. Belki de sadece eğitimci sadece araştırmacı kadroları açılmalı Birinci sınıf öğrencileri anketlere dahil edilmemelidir. Öğrenci değerlendirmeleri bağımsız bir kriter olmamalıdır. Öğrenci anketleri sadece hocalara geri bildirim vermek için kullanılmalıdır. Mevcut öğrenci değerlendirme anketi geliştirilmelidir. 2/2 Terfisi yaklaşan öğretim üyelerinin ders verirken kendilerini anketlerin baskısı altında hissetmeleri hiçbir bağlamda olumlu sonuç vermez. Öğrenci anketleri, akademisyenin öğrenciyi değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalıdır. Tez danışmanlığı kriterinin terfi ve atamalarda kullanılması uygundur. Frekans/sayı 3/3 Nedenleri Tez çalışmaları önemlidir. 3/2 34

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YÜKLERİ DAĞILIMI DURUM DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ANKARA EYLÜL 13 GİRİŞ Üniversitemizde Fakülte

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri Yardımcı Doçentlik

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN Fakülte Adı : Rektörlük Son Başvuru Tarihi : 31/10/2008 Bölüm Adı : Ön Değerlendirme Tarihi : 06/11/2008 Kadro Tipi : Okutman Sonuç Açıklama Tarihi : 10/11/2008 Kadro Sayısı : 2 Kadro Derecesi : 5 Özel

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 Sayfa 1 / 6 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Antalya Bilim Üniversitesi nin sürdürülebilir gelişme için

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Bülent YILMAZ İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemizin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (CÜ-ADEK)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132)

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132) 14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları () Cinsiyet Erkek Kadın YaĢ 20 ve daha az 21-30 31-40 41-50 51-60

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ Sait C. SOFUOĞLU İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Çevre Müh. Bölümü Simge BAHÇEVANCI İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Kimya

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ERASMUS LİSANS DEĞİŞİM PROGRAMI Genel Değerlendirme Raporu

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ERASMUS LİSANS DEĞİŞİM PROGRAMI Genel Değerlendirme Raporu FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ERASMUS LİSANS DEĞİŞİM PROGRAMI Genel Değerlendirme Raporu 2016-2017 Öneri-1) Bölümlerde ERASMUS Lisans/Lisanüstü değişim programına katılan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi,

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AMAÇ Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite'ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) Diyanet İşleri Başkanlığı TBM Uygulayıcı Eğitimi Programı Değerlendirme Raporu 23-26 Kasım 21 Darıca/Kocaeli İÇİNDEKİLER A. Yönetici Özeti 3 B. Ön Test

Detaylı

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM EK KOŞULLARI, KRİTERLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER Prof. Dr. İsmail ÜSTÜNEL Akdeniz Üniversitesi Sağlık k Bilimleri Enstitüsü ANTALYA Akdeniz

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Türü

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Türü T.C Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015-2016 Eğitim-Öğretim II.(Bahar)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan ve Başvuru Koşulları Son Başvuru Tarihi : 12.01.2016 Sınav Tarihi ve Saati

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

12.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43295

12.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43295 12.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43295 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1001790 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde ORTA DOĞU ara TEKNİK

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

Süre Kurum Unvan / Görev

Süre Kurum Unvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 16.08.2012 tarihinde 12(3) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI PMO Đstanbul Şube etkinliklerinden hangisine katılmak istersiniz? ( ) Fotoğraf ( ) Sinema Tiyatro ( ) Mesleki

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Doktora Tezli. Türü

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Doktora Tezli. Türü Doktora Y. Lisans Tezs.Y.lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. Doktora T.C Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015-2016 Eğitim-Öğretim I.(Güz)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan ve Başvuru

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli Öğretim Üyelerimiz, Çağdaş mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen İTÜ Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI Prof. Dr. Günfer Turgut Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Neden Temel

Detaylı

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ İlan Bilgileri Akademik İlanlar Modülü İlan Listeleme Arşiv ÖYP Arşiv İlan No : 30061 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seçiniz Gönderilme Durumu Gönderildi YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü (Türkçe) Başkent Üniversitesi Sigortacılık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2000-2001 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1. Eğitim ve Öğretim Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı