Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/ /409 BENİM İÇİN İNSAN HAKLARI HUMAN RIGHTS FOR ME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/0136.01-02/409 BENİM İÇİN İNSAN HAKLARI HUMAN RIGHTS FOR ME"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TR2009/ /409 BENİM İÇİN İNSAN HAKLARI HUMAN RIGHTS FOR ME ÖĞRETMEN ANKETİ I 1

2 Bu anket, Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Birliği [The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)] tarafından 2009 yılında yürütülen Uluslararası Demokratik Vatandaşlık Çalışması [International Civic and Citizenship Study (ICCS)-2009] için geliştirilen öğretmen anketi nden uyarlanmıştır. 2

3 BAŞLAMADAN ÖNCE Benim için İnsan Hakları projesinin ilk anketine katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu anketin amacı, projenin belkemiği konumunda olan siz değerli öğretmenlerimizin, genel olarak projede yer alan okullarımız; özel olarak Demokrasi ve İnsan Hakları eğitimi hakkındaki görüşlerinizi almak, buna göre eğitim seminerlerine katkı sağlamak ve proje sürecinin değerlendirilmesi için veri toplamaktır. Bu anketin sonuçları ilki Ocak 2014 tarihinde yapılması planlanan eğitim seminerinde sizlerle paylaşılacaktır. Öğretmenler, öğrencilerin açık ve demokrat tutumlar geliştirmeleri ve vatandaş olarak rollerini etkin ve bilinçli bir şekilde ortaya koyabilmeleri için gerekli bilgi, anlayış ve becerilerle donanması açısından anahtar role sahiptirler. Bu çerçevede, öğrencilerin Demokrasi ve İnsan Hakları eğitimi aldıkları okul ortamı hakkındaki düşünceleriniz proje çerçevesinde birlikte yapacağımız çalışmalar açısından da bir temel oluşturacaktır. Anket, genel, okul, demokrasi kültürü, okulda demokrasi ve insan hakları eğitimi ve demokrasi ve insan hakları eğitimi öğretim uygulaması başlıklı beş bölümden oluşmaktadır. Lütfen her soruyu dikkatle okuyunuz ve gerçeğe en yakın şekilde ilgili kutucukları işaretleyerek cevaplandırınız. Tüm yanıtlarınız sadece araştırma çalışması için veri olarak kullanılacak ve gizli tutulacaktır. Ayıracağınız zaman, göstereceğiniz ilgi ve yakın işbirlirliği için şimdiden teşekkür ederiz. Lütfen sorulara okulunuzda yaşadığınız kendi öğretmenlik deneyiminize dayalı olarak yanıt veriniz. Sınıf etkinlikleri ve öğrenciler hakkındaki genel bilgiye dair sorulara yanıt verirken lütfen sadece ilgili sınıf öğrencilerine atıfla yanıt veriniz. 3

4 GENEL: 1. İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılında hangi dersi/dersleri vermektesiniz? a. Tarih b. Felsefe c. Diğer. 2. Hangi sınıflarda ders vermektesiniz? a. 9 b. 10 c. 11 d Bu eğitim-öğretim yılı dahil kaç yıldır öğretmensiniz? a. Tüm mesleğiniz boyunca yıl b. Şu andaki okulunuzda yıl 4. Kaç yaşındasınız? a. 25 den az b c d e. 50 ve üzeri 5. Kadın/erkek? a. Kadın b. Erkek 6. İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılında başka bir sorumluluğunuz var mı? (Her sırada lütfen sadece bir kutucuğu işaretleyiniz) Evet Hayır a. Okul yönetim kurulu / okul konseyi üyesi b. Müdür yardımcısı c. Zümre başkanı / grup başkanı d. Danışma ve rehberlik faaliyetleri e. Okul temsilcisi 7. Aşağıdaki öğretim yöntem ve yaklaşımlarından yararlanırken kendinizi ne kadar rahat hissedersiniz? Çok Oldukça Az Hiç a. Küme çalışması b. Problem çözme c. Rol yaptırma, canlandırma 4

5 Çok Oldukça Az Hiç d. Sınıf tartışması e. Araştırma çalışması f. Ders anlatımı g. Laboratuar/özel dershane etkinlikleri h. Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) destekli etkinlikler 5

6 OKUL: 8. İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılına bakarak kaç öğretmen Hepsi Çoğunluğu Bazıları Hiçbiri a. kendi şubelerinde olmayan öğrenciler dahil, bütün okulda iyi disiplin uygulamalarına destek vermektedir? b. öğretim etkinliklerinin geliştirilmesinde birbiriyle işbirliği içinde çalışmaktadır? c. okulda öğrenciler arasında ortaya çıkan çatışmalı durumların çözümünde faaldir? d. öğretime ek olarak (kurslar, okul projeleri vb.) görev ve sorumluluk almaktadır? e. geliştirme/iyileştirme faaliyetlerinde etkin olarak yer almaktadır? f. öğrencilerini okul yaşamına etkin olarak katılmaları yönünde özendirmektedir? g. okul gelişim planı nın tasarlanması ve hazırlanmasında işbirliği yapmaktadır? 9. Size göre, aşağıdaki gruplardan her biri, okul yönetimine ilişkin karar süreçlerine ne düzeyde etki etmekte ya da katkıda bulunmaktadır? Çok Orta Az Hiç a. Öğretmenler b. Okul müdürleri c. Okul danışmanları/rehber öğretmenler d. Anne-babalar e. İdareci, kütüphaneci gibi öğretmen olmayanlar f. Yerel toplum temsilcileri 10. Okulunuzda aşağıda yer verilen konulara ilişkin kararlar alınırken öğrenci görüşleri ne kadar dikkate alınmaktadır? Çok Orta Az Hiç a. Öğretim/öğrenim materyalleri b. Zaman çizelgesi c. Sınıf/şube kuralları d. Okul kuralları e. Ders dışı etkinlikler 11. Aşağıda yer verilen sorunların her birinin okulunuzda öğrenciler arasında hangi sıklıkta yaşandığını lütfen belirtiniz. Hiç Bazen Sık sık Çok sık a. Vandallık (okul malına nedensiz zarar verme) b. Okulu asma 6

7 c. Etnik hoşgörüsüzlük d. Dinsel hoşgörüsüzlük e. Zorbalık f. Şiddet g. Cinsel taciz h. Uyuşturucu i. Alkol 12. Aşağıda okul dışından grup ya da organizasyonlarla işbirliği içinde yürütülebilecek etkinliklerin bir listesi yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılında siz ve dersine girdiğiniz şubelerden herhangi biri bu etkinliklerden hangisine/hangilerine katılmıştır? Evet Hayır a. Okulun bulunduğu bölgeye yönelik çevre ile ilgili etkinlikler b. İnsan hakları projeleri c. Temel sosyal haklardan mahrum kişi ya da gruplara ilişkin etkinlikler d. Sinema, tiyatro, konser gibi kültürel etkinlikler e. Yerel toplum içinde çok kültürlü ve kültürlerarası etkinlikler f. Dünya Tütün Günü, AIDS günü gibi farkındalık artırmaya yönelik kampanyalar g. Yerel toplum için halka açık parklar, kütüphaneler, sağlık merkezleri, eğlence merkezleri, halk evleri gibi tesislerin geliştirilmesine dair etkinlikler h. Spor etkinliklerine katılım 13. Okul mesainizin bir parçası olarak yürütülen etkinliklerin yanında, aşağıda yer verilen organizasyon/gruplar tarafından düzenlenen etkinliklerde bireysel olarak son oniki ay içinde ne sıklıkla yer aldınız? Ayda bir Birkaç Ayda bir kezden Hiç kez kez fazla a. Çevre örgütleri (örn. Greenpeace, TEMA ve diğer uluslararası, ulusal ya da yerel) b. Kültürel ve/veya eğitimle ilgili örgütler (örn. UNESCO) c. İnsan Hakları örgütleri (örn. Uluslararası Af Örgütü) d. Siyasi parti ya da organizasyonlar e. Dezavantajlı insanlara yardım eden gruplar f. Etnik azınlıkların toplumla bütünleşmesini destekleyen kültürel gruplar g. Yerel düzeyde kültürel etkinlikler (örn. sergiler, tiyatro oyunları) düzenleyen dernekler 7

8 h. Dini organizasyonlar tarafından desteklenen gruplar i. Sağlık/engellilik ile ilgili örgütler j. Sendikalar k. Öğretmen dernekleri 14. Size göre, okulunuzdaki öğrencilerin ne kadarı a. okul yerleşkesine girer ve ayrılırken iyi davranış sergilemektedir? b. kendi okullarına karşı olumlu bir tutuma sahiptir? c. öğretmenleri ve okul çalışanları ile iyi bir ilişki içindedir? d. okul tesis ve malzemesine itina göstermektedir? e. teneffüslerde iyi davranış sergilemektedir? f. okul toplumunun bir parçası olarak hissettiğini ortaya koymaktadır? Hepsi Çoğunluğu Bazıları Hiçbiri 15. Ölçme ve değerlendirme sonucunda öğrenci performansı konusunda elde ettiğiniz verileri aşağıdaki amaçların her biri için ne düzeyde kullanırsınız? Çok Orta Az veya hiç a. öğrencilere geribildirim sağlamak b. öğrenme süreçlerine yansıtmaları için öğrencilere olanak tanımak c. davranışlarına yansıtmaları için öğrencilere olanak tanımak d. öğrencilerinizin öğrenme zorluklarını tespit etmek e. velilere geribildirim sağlamak f. öğrencilerinize öğrenme hedeflerini örneklemek g. gelecek derslerinizi planlamak h. kendinizi geliştirmek 16. Derslerinizde öğrencilerin ne kadarı a. ders etkinliği önerir? b. öğretmenle öğrenme hedefleri hakkında konuşur? c. sınıf tartışmaları için konu önerir? d. okul sorunları hakkında serbestçe düşünce ve fikrini söyler? e. kendisininkinden farklı olan görüşlere saygı duymayı ve bunları dinlemeyi sever? f. çoğunluğun görüşünden farklı olsa da fikrini serbestçe ifade eder? Hepsi Çoğunluğu Bazıları Hiçbiri 8

9 g. düşünce ve fikirlerine saygı duyulacağını bildiği için sınıf tartışmalarında kendini rahat hisseder? h. öğretim/öğrenim materyalinin seçimi hakkında fikrini söyler? 17. Size göre öğrencilerinizin ne kadarı a. sınıf arkadaşları ile iyi geçinir? b. sınıf ile iyi bir şekilde bütünleşmiştir? c. farklı olsalar dahi sınıf arkadaşlarına saygı duyar? d. diğer öğrencilerle iyi bir ilişki içindedir? Hepsi Çoğunluğu Bazıları Hiçbiri 9

10 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ 18. Ülke yönetimi hakkında aşağıda yer verilen her bir ifadeye ne düzeyde katılıyorsunuz? a. Hükümet halkına ebeveynlerin çocuklarına gösterdiği özenle bakmalı. b. Herkes refahtan pay aldığı sürece hükümetin demokratik olup olmaması önemli değildir. c. Halkın dini ya da manevi hayatını geliştirmek hükümetin görevidir. d. Vatandaşların görüşlerini yansıttığı sürece hükümetin demokratik olup olmaması önemli değildir. e. İşini daha verimli yürütebilmesi adına hükümetin demokratik olmayan biçimde hareket etmesi kabul edilebilirdir. f. Hükümet ne kadar güçlüyse, halkın sorunlarını çözme olasılığı o kadar yüksektir. g. Hükümetin gerekli olduğunu düşündüğünde yasaları çiğnemesi kabul edilebilirdir. Tam Hiç Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılmıyorum 19. Toplum içinde en doğru şekilde davranmaya ilişkin aşağıda yer verilen her bir ifadeye ne düzeyde katılıyorsunuz? a. Önemli kararların alınmasında farklı bir görüşe sahip olsanız da büyüklerin tavsiyesini her zaman dinlemelisiniz. b. Toplumsal uyum için, meslektaşlarımızın yanlış davranışlarını hoşgörüyle karşılamalıyız. c. Önemli kararların alınmasında farklı bir görüşe sahip olsanız da en yüksek konumdaki kişilerin tavsiyesini her zaman dinlemelisiniz. d. Toplumsal uyumun devamı için, meslektaşlarımız birbirleriyle tartışmaya girmemelidir. e. Neyin yanlış gittiğini göstermek durumu kurtarmaktan daha önemlidir. Tam Hiç Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılmıyorum 10

11 20. Geleneksel kültür hakkında aşağıda yer verilen her bir ifadeye ne düzeyde katılıyorsunuz? a. Ülkemin geleneksel kültürü hakkında daha fazla öğrenme imkanımın olmasını isterim. b. Türkiye nin diğer kültürlerin etkisine karşı kendi eşsiz kültürel kimliğini korumaya ihtiyacı vardır. c. Geleneksel kültür kültürel mirasımızı temsil ettiği için tüm yönleriyle korunmalıdır. d. Geleneksel kültürümüzün korunması konusunda kendimi sorumlu hissediyorum. Tam Hiç Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılmıyorum 21. Ülke yasaları ve adalet sistemi hakkında aşağıda yer verilen her bir ifadeye ne düzeyde katılıyorsunuz? Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılmıyorum a. Yasalar parası ve gücü olanı kollamaktadır. b. Herkes kanun önünde eşittir. c. Hükümet mahkeme kararlarına sıklıkla müdahale eder. d. Mahkemeler yasaları adil biçimde uygulama gücüne sahiptir. e. Adalet sisteminde herhangi bir bozulma yoktur. 22. Kamu görevlileri ve siyasetçiler hakkında aşağıda yer verilen her bir ifadeye ne düzeyde katılıyorsunuz? Tam a. İşlerin etkili yürütülebilmesi için kamu görevlilerine rüşvet vermek kabul edilebilirdir. b. Bir siyasetçinin dürüstlük ve ahlakı kabiliyetlerinden daha önemlidir. c. Bir kamu görevlisinin çalıştığı kurumun kaynaklarından kendi kişisel yararı için istifade etmesi önemli değildir. d. Siyasi liderler ahlaklarıyla topluma örnek olmalıdırlar. e. Siyasetçiler ailelerinin yasalara uymalarından sorumludurlar. f. Siyasetçiler ailelerinin ahlaklı davranmalarını sağlamaktan sorumludurlar. Hiç Tam Hiç Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılmıyorum 11

12 g. Siyasetçiler aile bireylerinden biri yasaları çiğnediğinde ya da gayri ahlaki davrandığında sorumlu tutulmalıdırlar. 23. İyi vatandaş olmak hakkında aşağıda yer verilen her bir ifadeye ne düzeyde katılıyorsunuz? a. Yasalara uyan bir kişi iyi bir vatandaştır. b. Yasalara uyan ancak ahlaklı davranmayan bir kişi iyi bir vatandaş değildir. c. Bir kişi ancak iyi ahlaklı olduğunda iyi bir vatandaş olabilir. d. İyi ahlak sahibi olmak iyi vatandaş olmak için gerekenleri bilmekten daha önemlidir. e. Kendini yetiştirmek iyi vatandaş olmanın önemli bir sürecidir. f. İyi bir vatandaş olmak için yüksek maneviyata sahip olmak gereklidir. g. Bir kişi düzgün davranış içinde olsa da yüksek maneviyat olmadan iyi bir vatandaş olamaz. Tam Hiç Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılmıyorum 12

13 OKULDA DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 24. Okulda demokrasi ve insan hakları eğitiminin en önemli amaçları olarak hangilerini görüyorsunuz? En önemli olduğunu düşündüğünüz üç amacı yanlarında bulunan üç kutucuğu işaretleyerek belirtiniz. a. Toplumsal, siyasal ve kamusal kurumlara ilişkin bilgiyi artırmak b. Çevrenin korunması ve çevreye saygıyı artırmak c. Bireyin kendi bakış açısını savunma kabiliyetini artırmak d. Öğrencilerin çatışma çözme beceri ve yeterliklerini geliştirmek e. Vatandaşların hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiyi artırmak f. Öğrencilerin yerel topluma katılımına destek vermek g. Öğrencilerin eleştirel ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirmek h. Öğrencileri okul yaşamına katılımları yönünde teşvik etmek i. Etnik ve dinsel hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele için etkili stratejiler geliştirilmesini desteklemek j. Öğrencileri gelecekte siyasi yaşama hazırlamak 25. Okulunuzda demokrasi ve insan hakları eğitimi konusunda en büyük sorumluluk kime verilmelidir? a. Okul müdürüne b. Sosyal ders öğretmenlerine (tarih, felsefe, coğrafya vb.) c. Tüm ders öğretmenlerine d. Okulun tamamına e. Demokrasi ve insan hakları öğretmenlerine Tam Hiç Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Katılmıyorum 26. Şu anda demokrasi ve insan hakları ile ilgili bir ders vermekte misiniz? a. Evet b. Hayır Yanıtınız evet ise lütfen 27. soru ile devam ediniz. Yanıtınız hayır ise lütfen burada durunuz. Katılımınız için çok teşekkür ederiz! 13

14 DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI 27. Sınıflarınızda Demokrasi ve İnsan Hakları dersini planlarken ya da vatandaşlıkla ilgili konularda, aşağıda yer verilen kaynaklardan ne kadar yararlanıyorsunuz? Çok Orta Az Hiç a. Resmi müfredat, kılavuz ya da çerçeve belgeler b. Demokrasi ve insan hakları eğitimine ilişkin resmi standart ve gereklilikler c. Kendi fikirleriniz ya da kendi ürettiğiniz materyal d. Anayasa ve insan hakları bildirgeleri gibi özgün kaynaklar e. Ders kitapları f. Ticari şirketler, kamu kurumları ya da özel vakıflar tarafından yayınlanan öğretim / öğrenim materyalleri g. Internet, web siteleri gibi bilgi ve iletişim teknolojileri h. Gazete, dergi, televizyon gibi kitle iletişim araçları 28. Demokrasi ve İnsan Hakları dersinizde aşağıdaki etkinlikler ne sıklıkla yer almaktadır? Hiç Bazen Sık sık Çok sık a. Öğrenciler okul dışından bilgi toplamayı içeren projeler üzerinde çalışırlar. b. Öğrenciler ders kitaplarına çalışırlar. c. Öğrenciler çalışma ve alıştırma kağıtları üzerinde çalışırlar. d. Öğrenciler farklı konular hakkında küme çalışması yapar ve sunum hazırlarlar. e. Öğrenciler farklı konular hakkında bireysel çalışma yapar ve sunum hazırlarlar. f. Öğrenciler rol yapma ve canlandırma etkinliklerine katılırlar. g. Öğretmen soru sorar ve öğrenciler yanıtlar. h. Öğretmen anlatır ve öğrenciler not tutar. i. Öğretmen sınıfta tartışmalı konuların konuşulmasına zemin hazırlar. j. Öğrenciler araştırma yapar, farklı kaynaklardan topladıkları bilgiyi çözümler. 29. Demokrasi ve İnsan Hakları dersi ölçme ve değerlendirmeye alınmakta mıdır? Yanıtınız evet ise lütfen 30. soru ile devam ediniz. Yanıtınız hayır ise lütfen 31. soru ile devam ediniz. 14

15 30. Öğrencilerinize Demokrasi ve İnsan Hakları dersinden not verirken, aşağıdakilerden ne düzeyde yararlanırsınız? Hiç Bazen Sık sık Çok sık a. Yazılı sınavlar (örn. açık uçlu, metin tipi) b. Başarı sınavları (örn. çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme) c. Sözlü sınavlar d. Öğrenci izlemesi e. Yazılı ödevler f. Öğrenci öz-değerlendirmesi g. Akran değerlendirmesi h. Projeler 31. Aşağıda yer alan konuları öğretirken kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz? Çok Oldukça Az Hiç a. İnsan Hakları b. Farklı kültür ve etnik gruplar c. Farklı dinler ve dini gruplar d. Seçimler ve oy verme e. Ekonomi ve iş dünyası f. İş yerinde haklar ve sorumluluklar g. Küresel toplum ve uluslararası örgütler h. Çevre i. Ülke içine ve dışına göç j. Kadın ve erkek için fırsat eşitliği k. Vatandaş hak ve yükümlülükleri l. Anayasa ve siyasal sistemler m. Medya iletişim n. Gönüllü hizmetler o. Adli kurum ve mahkemeler p. Avrupa Birliği 32. Size göre, okulunuzda Demokrasi ve İnsan Hakları eğitimini iyileştirmek için ne gerekmektedir? En önemli olduğunu düşündüğünüz üç maddeyi yanlarında bulunan toplam üç kutucuğu işaretleyerek belirtiniz. a. Daha çok materyal ve ders kitabı b. Daha nitelikli materyal ve ders kitabı c. Öğretim yöntemleri konusunda ek eğitim d. Alan bilgisi konusunda ek eğitim e. Farklı ders öğretmenleri arasında daha iyi işbirliği f. Demokrasi ve İnsan Hakları eğitimine daha fazla öğretim zamanı 15

16 g. Özel projelere yönelik daha fazla imkan h. Demokrasi ve İnsan Hakları eğitimine özgü özel ölçme ve değerlendirme i. Okul ve öğretim programının dışarıdan değerlendirilmesi j. Okul yönetiminin konuya ilgisi ve desteği k. Öğrencilerin konuya ilgisi ve desteği l. Ailelerin konuya ilgisi ve desteği 33. Size göre, Demokrasi ve İnsan Hakları öğretim programında hangi konu ve haklara daha ağırlıklı yer verilmelidir? Sekiz madde işaretleyiniz. Önem sırasını 1 den 8 e kadar ilgili madde yanındaki kutucuğa rakamla belirtiniz. a. Adil yargılanma hakkı b. Ayırımcılık yapmama (etnik, dinsel, vb.) c. Çalışan hakları d. Çevrenin korunması e. Çocuk hakları f. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü g. Engelli ve yaşlıların hakları h. İfade ve bilgilenme özgürlüğü i. İnsan saygınlığı ve yaşama hakkı j. İyi yönetilme hakkı k. Kadın ve erkek arasında eşitlik l. Kişisel verilerin korunması m. Özel hayata ve aile hayatına saygı n. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım o. Tüketicinin korunması Katılımınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz! 16

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

FRANK VE TED HUDDLEST

FRANK VE TED HUDDLEST Avrupa da demokrasi, göç, küreselleşme ve AB nin genişlemesi gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal ve yapısal değişimlerden, artan yabancı düşmanlığı, uluslararası terörizm tehdidi, politikaya karşı ilgisizlik,

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN.

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. 1 İçindekiler Neden Bir Davranış Yönetmeliğimiz Var... 4 Yönetmelik Hepimiz İçin Geçerli... 4 Endişelerinizi Çekinmeden Paylaşın... 5 Misilleme

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon Gençlik Program Kılavuzu 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 GİRİŞ... 3 BÖLÜM A GENÇLİK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ

Detaylı

Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi

Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi Hukuki Enstrumanlar CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı ve açıklayıcı not Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı ve açıklayıcı not

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) Amasya, 2009 1 İÇİNDEKİLER DURUM ANALİZİ... 2 Tarihi Gelişim... 2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 2 Faaliyet

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

-:HSTCSH=V[CdTH: http://book.coe.int 19/US$29. changes in young people s lives and to build a better society. In recent years one

-:HSTCSH=V[CdTH: http://book.coe.int 19/US$29. changes in young people s lives and to build a better society. In recent years one Gençlik kendi başına olumlu Youth katılımı participation is not bir an amaç end indeğildir, itself, ancak but a gençlerin means toyaşamlarında achieve positive değişimler elde etmek ve daha iyi bir toplum

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

Yayına Hazırlayan Başak Saral Zeynep Arslan UNICEF Türkiye Ülke Ofisi. Ağustos 2011 1. Basım

Yayına Hazırlayan Başak Saral Zeynep Arslan UNICEF Türkiye Ülke Ofisi. Ağustos 2011 1. Basım Yayına Hazırlayan Başak Saral Zeynep Arslan UNICEF Türkiye Ülke Ofisi Ağustos 2011 1. Basım Habitat İçin Gençlik Derneği Ulus Mah. Öztopuz Cad. Okul Yolu Sok. No:13 Ortaköy Beşiktaş 34310 İstanbul Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine hep birlikte başlamış bulunmaktayız. Sizlerin ve öğrencilerimizin birlikteliğiyle

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2001 2006

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2001 2006 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2001 2006 ICC Nisan 2006, Ankara İ Ç İ N D E K İ L E R Önsöz...iv Eğitimin Amaçları (Genel Yorum

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMA FORMU 2006-2007 Dünya Değerler Araştırması, 1981 yılından bu yana yürütülen ve dünyanın 80 civarında ülkesinde gerçekleştirilen bir sosyal bilim

Detaylı