T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI : 04 KARAR TARİHİ : KARAR 2015/34 Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılaması nedeniyle eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başalayacak olan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun,2014 yılı ÖSYS sınavları sonunda Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran ve daha sonraki yıllarda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanacak olan 2015 Meslek Uygulamalı müfredat aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

2 GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI EĞİTİM PLANI Bölümü : Görsel, İşitsel ve Medya Yapımcılığı Bölümü Programı : Radyo ve Televizyon Programcılığı Yarıyılı : I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z Türk Dili-I Z Yabancı Dil-I Z Temel Kamera Z Video Çekim Z Kurgu Teknikleri-I Z Televizyon Programcılığı Z İletişim Z Matematik Z Seçmeli Dersler* Radyo Programcılığı** S Beden Eğitimi I* S Güzel Sanatlar-I* S Araştırma Yöntem ve Teknikleri** S İşaret Dili-I* S *Bu derslerden 1 AKTS lik ders seçilecektir. **Bu derslerden 4 AKTS lik ders seçilecektir. Seçmeli dersler toplam 5 AKTS olacaktır Programı Yarıyılı : Radyo ve Televizyon Programcılığı : II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z Türk Dili-II Z Yabancı Dil-II Z Kurgu Teknikleri-II Z Temel İletişim Z Senaryo Z Radyo Televizyon Haberciliği Z Hızlı Okuma ve Güzel Konuşma Z Seçmeli Dersler* Ses Kurgusu** S Beden Eğitimi-II* S Güzel Sanatlar-II* S Işık Tekniği** S Ses Kaydı** S Kalite Güvence ve Standartları** S İşaret Dili-II* S *Bu derslerden 1 AKTS lik ders seçilecektir. **Bu derslerden 6 AKTS lik ders seçilecektir. Seçmeli dersler toplam 7 AKTS olacaktır

3 Programı : Radyo ve Televizyon Programcılığı Yarıyılı : III Belgesel Film Z Televizyon Draması Z Grafik Animasyon-I Z Meslek Etiği Z Aydınlatma Estetiği Z Haber Toplama ve Yazma-I Z Seçmeli Dersler* Türkiye nin Yakın Tarihi* S Türk Sanat Tarihi* S Çekim Projesi** S Sunum Teknikleri** S Fotoğrafta Kompozisyon** S Stüdyo Fotoğrafçılığı** S *Bu derslerden 2 AKTS lik ders seçilecektir. **Bu derslerden 9 AKTS lik ders seçilecektir. Seçmeli dersler toplam 11 AKTS olacaktır Programı : Radyo ve Televizyon Programcılığı Yarıyılı : IV Grafik Animasyon-II Z Gazete Yazı Türleri Z Televizyon Reklamcılığı Z Staj Z Haber Toplama ve Yazma-II Z Seçmeli Dersler* Yeni İletişim Teknolojileri** S Temel Fotoğraf** S Bilgisayarda Resim İşleme** S Kamuoyu Araştırmaları* S Kalite Yönetim Sistemleri* S Sanat Tarihi* S Ses Kaydı** S *Bu derslerden 4 AKTS lik ders seçilecektir. **Bu derslerden 3 AKTS lik ders seçilecektir. Seçmeli dersler toplam 7 AKTS olacaktır -Endüstriye dayalı öğrenim (staj) zorunlu olup 30 iş günüdür (6 hafta).

4 Department : AUDIOVISUAL AND MEDIA PRODUCTIONS DEPARTMENT Program Semester : RADIO AND TELEVISION PROGRAMMING : I NAME ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION-I Z/S Total Theory Applicat National AKTS ion Z TURKISH LANGUAGE-I Z FOREIGN LANGUAGE-I Z BASIC CAMERA Z VIDEO CAPTURE Z EDITING TECHNIQUES-I Z TELEVISION PROGRAMMING Z COMMUNICATION Z MATHEMATICS Z RADIO PROGRAMMING** S PHYSICAL EDUCATION-I* S FİNE ARST-I* S RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES** S SIGN LANGUAGE-I* S *1 ECTS Elective courses will be selected from. **4 ECTS Elective courses will be selected from. Program Semester : RADIO AND TELEVISION PROGRAMMING : II NAME ATATURK'S PRİNCİPLES AND HİSTORY OF REVOLUTİON-II Z/S Total Theory Applica National AKTS tion Z TURKISH LANGUAGE-II Z FOREIGN LANGUAGE-II Z EDITING TECHNIQUES -II Z BASIC COMMUNICATION Z SCENARIO Z RADIO AND TELEVISION JOURNALISM Z SPEED-READING AND GOOD SPEAKING Z SOUND EDITING** S PHYSICAL EDUCATION-II* S FINE ARST-II* S LIGHTING TECHNIQUE** S VOICE RECORDING** S QUALITY ASSURANCE STANDARDS** S SIGN LANGUAGE-II* S *1 ECTS Elective courses will be selected from.. **6 ECTS Elective courses will be selected from.

5 Program Semester : RADIO AND TELEVISION PROGRAMMING : III NAME Z/ Total Theory Applic National AKTS S ation DOCUMENTARY Z TELEVISION DRAMA Z GRAPHIC ANIMATION-I Z PROFESSIONAL ETHICS Z LIGHTING AESTHETICS Z NEWS GATHERING AND WRITING-I Z RECENT HISTORY OF TURKEY* S TURKISH ART HISTORY* S SHOOTING PROJECT** S PRESENTATION TECHNIQUES** S IN PHOTO COMPOSITION** S STUDIO PHOTOGRAPHY** S *2 ECTS Elective courses will be selected from.. **9 ECTS Elective courses will be selected from.. Program : RADIO AND TELEVISION PROGRAMMING Semester : IV Weekly Course CREDIT Hours NAME Z/S Theor Appli Nation Total AKTS y cation al GRAPHIC ANIMATION-II Z TYPES OF NEWSPAPERS AND WRITING Z TELEVISION ADVERTISING Z TRAINING Z NEWS GATHERING AND WRITING-II Z NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES** S BASIC PHOTOGRAPHY ** S COMPUTER IMAGE PROCESSING** S PUBLIC OPINION RESEARCH* S QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS* S ART HISTORY* S VOICE RECORDING** S *4 ECTS Elective courses will be selected from. **3 ECTS Elective courses will be selected from.. - Industry-based learning (training) is mandatory. 30 working days (6 weeks).

6 MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (N.Ö.) PROGRAMI EĞİTİM MÜFREDATI Bölümü : Muhasebe ve Vergi Programı :Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.) Yarıyılı : I Genel Muhasebe-I Z Bilgi ve İletişim Teknolojisi Z Genel İşletme Z Mikro Ekonomi Z Mesleki Matematik Z Temel Hukuk Z Seçmeli Dersler Güzel Sanatlar-I * S Beden Eğitimi I * S İşaret Dili-I * S Meslek Hukuku ** S Vergi Teorisi** S İletişim** S * Seçmeli Derslerden 1 AKTS ders seçilecektir. ** Seçmeli Derslerden 2 AKTS ders seçilecektir. Programı :Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.) Yarıyılı : II Dış Ticaret İşlemleri Z Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Z Genel Muhasebe-II Z İstatistik Z Makro Ekonomi Z Ticari Matematik Z Kamu Maliyesi Z İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z Vergi Hukuku Z Seçmeli Dersler Beden Eğitimi-II* S Güzel Sanatlar-II* S Muhasebe Denetimi*** S İşaret Dili- II* S E-Ticaret*** S Muhasebe Standartları** S Ticaret Hukuku** S *Seçmeli dersler listesinden toplam 1 AKTS seçmeli ders seçilecektir. **Seçmeli dersler listesinden toplam 2 AKTS seçmeli ders seçilecektir. ***Seçmeli dersler listesinden toplam 3 AKTS seçmeli ders seçilecektir.

7 Programı :Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.) Yarıyılı : III Türk Vergi Sistemi Z Şirketler Muhasebesi Z Finansal Yönetim Z Paket Programlar-I Z Maliyet Muhasebesi Z Seçmeli Dersler Mesleki Yabancı Dil** S Banka Muhasebesi* S Araştırma Yöntem ve Teknikleri* S Mali Tablolar Analizi** S Maliye Teorisi* S *Seçmeli dersler listesinden toplam 6 AKTS seçmeli ders seçilecektir. **Seçmeli dersler listesinden toplam 4 AKTS seçmeli ders seçilecektir. Programı :Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.) Yarıyılı : IV Meslek Eğitimi* Z Mesleki Uygulamalar-I* Z Mesleki Uygulamalar-II* Z Türk Dili** Z Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi** Z Yabancı Dil** Z *Bu dersler, endüstriye dayalı olarak işletmelerde uygulamalı olarak tamamlanacaktır. **Bu dersler Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülecektir.

8 Department: Accounting and Tax Program: Accounting and Taxation (N.T) Semester: I S Z/S Total Theory Application National AKTS General Accounting I Z Information and Z Communication Technology General Business Z Micro Economics Z Business Mathematics Z Basic Law Z Elective Courses Fine Arts-I* S Physical Education-I* S Sign Language-I* S Tax Theory S Vocational Law** S Communication** S * 1 ECTS Elective courses will be selected from. **2 ECTS Elective courses will be selected from Department: Accounting and Tax Program: Accounting and Taxation (N.T) Semester: II S Z/S Total Theory Application National AKTS Foreign Trade Transactions Z Accounting for Foreign Trade Z General Accounting II Z Statistics Z Macro Economy Z Commercial Mathematics Z Accounting and Auditing Z Labour and Social Security Law Z Elective Courses Physical Education II* S Fine Arts-II* S Public Finance** S Sign Language-II* S E-Commerce*** S Turkish Tax System*** S Accounting Standards** S Commercial Law** S *Elective courses will be selected from the list of a total of 1 ECTS elective courses. **Elective courses will be selected from the list of a total of 6 ECTS elective courses. ***Elective courses will be selected from the list of elective courses of 3 ECTS.

9 Department: Accounting and Tax Program: Accounting and Taxation (N.T) Semester: III S Z/S Total Theory Application National AKTS Tax Law Z Corporate Accounting Z Financial Management Z Package Programs-I Z Cost Accounting Z Elective Courses Vocational Foreign Language** S Bank Accounting* S Research Methods and Techniques* S Financial Accounts Analysis** S Fiscal Theory* S * Elective courses will be selected from the list of a total of 6 ECTS elective courses. ** Elective courses will be selected from the list of a total of 4 ECTS elective courses. Department: Accounting and Tax Program: Accounting and Taxation (N.T) Semester: IV S Z/S Weekly Course Hours CREDIT Total Theory Application National AKTS Vocational Education * Z Vocational Applications * Z Vocational Applications * Z Turkish Language ** Z History of Ataturk's Principles ** Z Foreign Language ** Z * These courses will be completed based on industry practice in the business. ** This course will be conducted by the Distance Education Vocational School.

10 MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.) PROGRAMI EĞİTİM MÜFREDATI Bölümü : Muhasebe ve Vergi Programı :Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) Yarıyılı : I Genel Muhasebe-I Z Bilgi ve İletişim Teknolojisi Z Genel İşletme Z Mikro Ekonomi Z Mesleki Matematik Z Temel Hukuk Z Seçmeli Dersler Güzel Sanatlar-I * S Beden Eğitimi I * S İşaret Dili-I * S Meslek Hukuku ** S Vergi Teorisi** S İletişim** S * Seçmeli Derslerden 1 AKTS ders seçilecektir. ** Seçmeli Derslerden 2 AKTS ders seçilecektir. Programı :Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) Yarıyılı : II Dış Ticaret İşlemleri Z Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Z Genel Muhasebe-II Z İstatistik Z Makro Ekonomi Z Ticari Matematik Z Kamu Maliyesi Z İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z Vergi Hukuku Z Seçmeli Dersler Beden Eğitimi-II* S Güzel Sanatlar-II* S Muhasebe Denetimi S İşaret Dili- II* S E-Ticaret*** S Muhasebe Standartları** S Ticaret Hukuku** S *Seçmeli dersler listesinden toplam 1 AKTS seçmeli ders seçilecektir. **Seçmeli dersler listesinden toplam 2 AKTS seçmeli ders seçilecektir. ***Seçmeli dersler listesinden toplam 3 AKTS seçmeli ders seçilecektir.

11 Programı :Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) Yarıyılı : III Türk Vergi Sistemi Z Şirketler Muhasebesi Z Finansal Yönetim Z Paket Programlar-I Z Maliyet Muhasebesi Z Seçmeli Dersler Mesleki Yabancı Dil** S Banka Muhasebesi* S Araştırma Yöntem ve Teknikleri* S Mali Tablolar Analizi** S Maliye Teorisi* S *Seçmeli dersler listesinden toplam 6 AKTS seçmeli ders seçilecektir. **Seçmeli dersler listesinden toplam 4 AKTS seçmeli ders seçilecektir. Programı :Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) Yarıyılı : IV Meslek Eğitimi* Z Mesleki Uygulamalar-I* Z Mesleki Uygulamalar-II* Z Türk Dili** Z Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi** Z Yabancı Dil** Z *Bu dersler, endüstriye dayalı olarak işletmelerde uygulamalı olarak tamamlanacaktır. **Bu dersler Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülecektir.

12 Department: Accounting and Tax Program: Accounting and Taxation (S.T) Semester: I S Z/S Total Theory Application National AKTS General Accounting I Z Information and Z Communication Technology General Business Z Micro Economics Z Business Mathematics Z Basic Law Z Elective Courses Fine Arts-I* S Physical Education-I* S Sign Language-I* S Vocational Law** S Tax Theory S Communication** S * 1 ECTS Elective courses will be selected from. **2 ECTS Elective courses will be selected from Department: Accounting and Tax Program: Accounting and Taxation (S.T) Semester: II S Z/S Total Theory Application National AKTS Foreign Trade Transactions Z Accounting for Foreign Trade Z General Accounting II Z Statistics Z Macro Economy Z Commercial Mathematics Z Labour and Social Security Law Z Public Finance** Z Tax Law Z Elective Courses Physical Education II* S Fine Arts-II* S Accounting and Auditing S Sign LANGUAGE II* S E-Commerce*** S Turkish Tax System*** S Accounting Standards** S Commercial Law** S *Elective courses will be selected from the list of a total of 1 ECTS elective courses. **Elective courses will be selected from the list of a total of 6 ECTS elective courses. ***Elective courses will be selected from the list of elective courses of 3 ECTS.

13 Department: Accounting and Tax Program: Accounting and Taxation (S.T) Semester: III S Z/S Total Theory Application National AKTS Turkish Tax System S Tax Law Z Corporate Accounting Z Financial Management Z Package Programs-I Z Cost Accounting Z Elective Courses Vocational Foreign Language** S Bank Accounting* S Research Methods and S Techniques* Financial Accounts Analysis** S Fiscal Theory* S * Elective courses will be selected from the list of a total of 6 ECTS elective courses. ** Elective courses will be selected from the list of a total of 4 ECTS elective courses. Department: Accounting and Tax Program: Accounting and Taxation (S.T) Semester: IV S Z/S Total Theory Application National AKTS Vocational Education * Z Vocational Applications * Z Vocational Applications * Z Turkish Language ** Z History of Ataturk's Principles ** Z Foreign Language ** Z TOTAL * These courses will be completed based on industry practice in the business. ** These courses will be conducted by the Distance Education Vocational School. 30

14 YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ (N.Ö.) PROGRAMI EĞİTİM MÜFREDATI Bölümü : Yönetim ve Organizasyon Programı : İşletme Yönetimi (N.Ö.) Yarıyılı : I Bilgisayara Giriş Z Pazarlama İlkeleri Z Genel Muhasebe Z Genel İşletme Z Iktisada Giriş Z Matematik Z Genel Hukuk Bilgisi Z Seçmeli Dersler* Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri S Mesleki Yabancı Dil-I S Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi S Masa Üstü Yayıncılık S Eğlence Tatil Yönetimi S Beden Eğitimi-I S Güzel Sanatlar-I S İşaret Dili-I S *Seçmeli dersler listesinden toplam 9 kredilik (AKTS) seçmeli ders (öğrencinin isteğine göre) seçilecektir. Programı : İşletme Yönetimi (N.Ö.) Yarıyılı : II Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Z Yönlendirilmiş Çalışma-I Z Makro İktisat Z Ticari Matematik Z Ticaret Hukuk Bilgisi Z İstatistik Z Seçmeli Dersler* Mesleki Yabancı Dil-II S Yönetim Muhasebesi S İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku S Satış Yönetimi S Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi S İşletme Becerileri Grup Çalışması S Bilgisayarlı Büro Programları S Beden Eğitimi-II S Güzel Sanatlar-II S İşaret Dili-II S *Seçmeli dersler listesinden toplam 13 kredilik (AKTS) seçmeli ders (öğrencinin isteğine göre) seçilecektir.

15 Programı : İşletme Yönetimi (N.Ö.) Yarıyılı : III İnsan Kaynakları Yönetimi Z Yönetim Organizasyon Z Finansal Yönetim Z Üretim Yönetimi Z Yönlendirilmiş Çalışma-II Z Seçmeli Dersler* Bilgisayarlı Muhasebe S Elektronik Ticaret S Maliyet Muhasebesi S Halkla İlişkiler S Toplam Kalite Yönetimi S Kongre ve Fuar Organizasyonu S Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi S Kooperatifçilik S *Seçmeli dersler listesinden toplam 14 kredilik (AKTS) seçmeli ders (öğrencinin isteğine göre) seçilecektir. Programı : İşletme Yönetimi (N.Ö.) Yarıyılı : IV Meslek Eğitimi* Z Mesleki Uygulamalar-I* Z Mesleki Uygulamalar-II* Z Türk Dili** Z Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi** Z Yabancı Dil** Z *Bu dersler, endüstriye dayalı olarak işletmelerde uygulamalı olarak tamamlanacaktır. **Bu dersler Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülecektir.

16 Department : MANAGEMENT AND ORGANIZATION Program : BUSINESS MANAGEMENT (N.T) Semester : I NAME Applic Z/S Total Theory National ECTS ation INTRODUCTION TO COMPUTER Z PRINCIPLES OF MARKETING Z GENERAL ACCOUNTING Z GENERAL MANAGEMENT Z INTRODUCTION TO ECONOMICS Z MATHEMATICS Z GENERAL LAW KNOWLEDGE Z OFFICE MANAGEMENT AND COMMUNICATION TECHNIQUES S BUSINESS FOREIGN LANGUAGE-I S ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS S DESKTOP PUBLISHING S ENTERTAINMENT AND VACATION MANAGEMENT S PHYSICAL TRAINING-I S FINE ARTS-I S SING LANGUAGE-I S * 9 ECTS (CREDIT) Elective courses will be selected from Program Semester : BUSINESS MANAGEMENT (N.T) : II NAME Applic Nation Z/S Total Theory ECTS ation al FINAL ACCOUNTING TRANSACTIONS Z ORİENTED STUDY-I Z MACROECONOMICS Z COMMERCIAL MATHEMATICS Z COMMERCIAL LAW Z STATISTICS Z BUSINESS FOREIGN LANGUAGE-II S MANAGERIAL ACCOUNTING S LABOUR LAW AND THE SOCIAL INSURANCE LAW S SALES MANAGEMENT S FOREIGN TRADE OPERATIONS ACCOUNTİNG S 2 MANAGEMENT SKILLS AND GROUP WORK S COMPUTER BASED OFFICE PROGRAMS S PHYSICAL TRAINING-II S FINE ARTS-II S SING LANGUAGE-II S * 13 ECTS (CREDIT) Elective courses will be selected from. 4

17 Program Semester : BUSINESS MANAGEMENT (N.T) : III NAME Z/S Total Theory Applic National ECTS ation HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Z MANAGEMENT AND ORGANIZATION Z FINANCIAL MANAGEMENT Z PRODUCTION MANAGEMENT Z ORIENTED STUDY-II Z COMPUTERIZED ACCOUNTING S ELECTRONIC COMMERCE S COST ACCOUNTING S PUBLIC RELATIONS S TOTAL QUALITY MANAGEMENT S CONGRESS AND FAIR ORGANIZATION S MANAGEMENT OF FOREIGN TRADE OPERATIONS S COOPERATIVE TRADING SYSTEM S *14 ECTS (CREDIT) Elective courses will be selected from Program Semester : BUSINESS MANAGEMENT (N.T) : IV Weekly Course CREDIT Hours NAME Z/S Theor Appli Nation Total ECTS y cation al VOCATIONAL TRAINING* Z VOCATIONAL PRACTICE-I* Z VOCATIONAL PRACTICE-II* Z TURKISH LANGUAGE** Z PRINCIPLES OF ATATÜRK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION** Z FOREIGN LANGUAGE** Z * These courses will be completed based on industry practice in the business. ** This course will be conducted by the Distance Education Vocational School.

18 YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) PROGRAMI EĞİTİM MÜFREDATI Bölümü : Yönetim ve Organizasyon Programı : İşletme Yönetimi (İ.Ö.) Yarıyılı : I Bilgisayara Giriş Z Pazarlama İlkeleri Z Genel Muhasebe Z Genel İşletme Z Iktisada Giriş Z Matematik Z Genel Hukuk Bilgisi Z Seçmeli Dersler* Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri S Mesleki Yabancı Dil-I S Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi S Masa Üstü Yayıncılık S Eğlence Tatil Yönetimi S Beden Eğitimi-I S Güzel Sanatlar-I S İşaret Dili-I S *Seçmeli dersler listesinden toplam 9 kredilik (AKTS) seçmeli ders (öğrencinin isteğine göre) seçilecektir Programı : İşletme Yönetimi (İ.Ö.) Yarıyılı : II Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Z Yönlendirilmiş Çalışma-I Z Makro İktisat Z Ticari Matematik Z Ticaret Hukuk Bilgisi Z İstatistik Z Seçmeli Dersler* Mesleki Yabancı Dil-II S Yönetim Muhasebesi S İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku S Satış Yönetimi S Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi S İşletme Becerileri Grup Çalışması S Bilgisayarlı Büro Programları S Beden Eğitimi-II S Güzel Sanatlar-II S İşaret Dili-II S *Seçmeli dersler listesinden toplam 13 kredilik (AKTS) seçmeli ders (öğrencinin isteğine göre) seçilecektir.

19 Programı : İşletme Yönetimi (İ.Ö.) Yarıyılı : III İnsan Kaynakları Yönetimi Z Yönetim Organizasyon Z Finansal Yönetim Z Üretim Yönetimi Z Yönlendirilmiş Çalışma-II Z Seçmeli Dersler* Bilgisayarlı Muhasebe S Elektronik Ticaret S Maliyet Muhasebesi S Halkla İlişkiler S Toplam Kalite Yönetimi S Kongre ve Fuar Organizasyonu S Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi S Kooperatifçilik S *Seçmeli dersler listesinden toplam 14 kredilik (AKTS) seçmeli ders (öğrencinin isteğine göre) seçilecektir. Programı : İşletme Yönetimi (İ.Ö.) Yarıyılı : IV Meslek Eğitimi* Z Mesleki Uygulamalar-I* Z Mesleki Uygulamalar-II* Z Türk Dili** Z Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi** Z Yabancı Dil** Z *Bu dersler, endüstriye dayalı olarak işletmelerde uygulamalı olarak tamamlanacaktır. **Bu dersler Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülecektir.

20 Department : MANAGEMENT AND ORGANIZATION Program : BUSINESS MANAGEMENT (S.T) Semester : I NAME Z/S Total Theory Applicati National ECTS on INTRODUCTION TO COMPUTER Z PRINCIPLES OF MARKETING Z GENERAL ACCOUNTING Z GENERAL MANAGEMENT Z INTRODUCTION TO ECONOMICS Z MATHEMATICS Z GENERAL LAW KNOWLEDGE Z OFFICE MANAGEMENT AND COMMUNICATION TECHNIQUES S BUSINESS FOREIGN LANGUAGE-I S ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS S DESKTOP PUBLISHING S ENTERTAINMENT AND VACATION MANAGEMENT S PHYSICAL TRAINING-I S FINE ARTS-I S SING LANGUAGE-I S * 9 ECTS (CREDIT) Elective courses will be selected from 4 Program Semester : BUSINESS MANAGEMENT (S.T) : II NAME Z/S Total Theory Applica National ECTS tion FINAL ACCOUNTING TRANSACTIONS Z ORİENTED STUDY-I Z MACROECONOMICS Z COMMERCIAL MATHEMATICS Z COMMERCIAL LAW Z STATISTICS Z BUSINESS FOREIGN LANGUAGE-II S MANAGERIAL ACCOUNTING S LABOUR LAW AND THE SOCIAL INSURANCE LAW S SALES MANAGEMENT S FOREIGN TRADE OPERATIONS ACCOUNTİNG S 2 MANAGEMENT SKILLS AND GROUP WORK S COMPUTER BASED OFFICE PROGRAMS S PHYSICAL TRAINING-II S FINE ARTS-II S SING LANGUAGE-II S * 13 ECTS (CREDIT) Elective courses will be selected from.

21 Program Semester : BUSINESS MANAGEMENT (S.T) : III NAME Z/S Total Theory Applica National ECTS tion HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Z MANAGEMENT AND ORGANIZATION Z FINANCIAL MANAGEMENT Z PRODUCTION MANAGEMENT Z ORIENTED STUDY-II Z COMPUTERIZED ACCOUNTING S ELECTRONIC COMMERCE S COST ACCOUNTING S PUBLIC RELATIONS S TOTAL QUALITY MANAGEMENT S CONGRESS AND FAIR ORGANIZATION S MANAGEMENT OF FOREIGN TRADE OPERATIONS S COOPERATIVE TRADING SYSTEM S *14 ECTS (CREDIT) Elective courses will be selected from Program Semester : BUSINESS MANAGEMENT (S.T) : IV NAME Z/S Total Theory Applica National ECTS tion VOCATIONAL TRAINING* Z VOCATIONAL PRACTICE-I* Z VOCATIONAL PRACTICE-II* Z TURKISH LANGUAGE** Z PRINCIPLES OF ATATÜRK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION** Z FOREIGN LANGUAGE** Z * These courses will be completed based on industry practice in the business. ** This course will be conducted by the Distance Education Vocational School.

22 YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER (N.Ö.) PROGRAMI EĞİTİM MÜFREDATI Bölümü : Yönetim ve Organizasyon Programı : Yerel Yönetimler (N.Ö.) Yarıyılı : I Türk Dili-I Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z Yabancı Dil-I Z İşletme-I Z İktisat-I Z Muhasebe Z Hukukun Temel Kavramları Z Siyaset Bilimine Giriş Z Kamu Yönetimi Z Seçmeli Dersler Beden Eğitimi-I S Güzel Sanatlar-I S Davranış Bilimleri S Girişimcilik S İşaret Dili-I S Seçmeli Derslerden Toplam 4 AKTS Seçilecektir. Programı : Yerel Yönetimler (N.Ö.) Yarıyılı : II Türk Dili-II Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z Yabancı Dil-II Z İşletme-II Z İktisat-II Z Anayasa Hukuku Z Mahalli İdareler Z Kamu Personel Rejimi-I Z Seçmeli Dersler Beden Eğitimi-II S Güzel Sanatlar-II S Maliye Teorisi S Basınla İlişkiler S Ticaret Hukuku S Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı S İşaret Dili-II S Seçmeli Derslerden Toplam 6 AKTS Seçilecektir.

23 Programı : Yerel Yönetimler (N.Ö.) Yarıyılı : III Yönetim Organizasyon Z Halkla İlişkiler Z İdare Hukuku Z İş Hukuku Z Kamu Personel Rejimi-II Z Seçmeli Dersler* Finansal Yönetim S Pazarlama Yönetimi S Kamu Maliyesi S Belediye Sistemleri S Yönlendirilmiş Çalışma S Borçlar Hukuku S Matematik S *Seçmeli Derslerden Toplam 10 AKTS Seçilecektir. Programı : Yerel Yönetimler (N.Ö) Yarıyılı : IV İnsan Kaynakları Yönetimi Z İdari Yargı Z Mahalli İdareler Yazışmaları Z Staj Z Seçmeli Dersler* Türk Vergi Sistemi S Türkiye Ekonomisi S Mahalli İdareler Bütçeleri S İmar Mevzuatı ve Uygulaması S Çevre ve Kentleşme S Araştırma Yöntemleri S Ticari Matematik S *Seçmeli Derslerden Toplam 11 AKTS Seçilecektir. Endüstriye dayalı öğrenim (staj) zorunlu olup 30 iş günüdür(6 hafta).

24 Department : MANAGEMENT AND ORGANIZATION Program : LOCAL GOVERNMENTS (N.T) Semester : I NAME Z/S Total Theory Applica National ECTS tion TURKISH LANGUAGE-I Z PRINCIPLES OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY-I Z FOREIGN LANGUAGE-I Z MANAGEMENT-I Z ECONOMY-I Z ACCOUNTING Z FUNDAMENTAL CONCEPTS OF LAW Z INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE Z PUBLIC ADMINISTRATION Z PHYSICAL EDUCATION-I S FINE ARTS-I S BEHAVIORAL SCIENCES S ENTREPRENEURSHIP S SIGN LANGUAGE-I S *4 ECTS Elective courses will be selected from. Program Semester : LOCAL GOVERNMENTS (N.T) : II NAME Z/S Total Theory Applica tion National ECTS TURKISH LANGUAGE-II Z PRINCIPLES OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY-II Z FOREIGN LANGUAGE-II Z MANAGEMENT-II Z ECONOMY-II Z CONSTITUTIONAL LAW Z LOCAL ADMINISTRATIONS Z PUBLIC PERSONNEL REGIME-I Z PHYSICAL EDUCATION-II S FINE ARTS-II S THEORY OF PUBLIC FINANCE S PRESS RELATIONS S COMMERCIAL LAW S USAGE OF BASIC INFORMATION TECHNOLOGY SIGN LANGUAGE-II S *6 ECTS Elective courses will be selected from. S

25 Program Semester : LOCAL GOVERNMENTS (N.T) : III NAME Z/S Total Theory Applica tion National ECTS MANAGEMENT ORGANIZATION Z PUBLIC RELATIONS Z ADMINISTRATIVE LAW Z LABOUR LAW Z PUBLIC PERSONNEL REGIME-II Z FINANCIAL MANAGEMENT S MARKETING MANAGEMENT S PUBLIC FINANCE S MUNICIPALITY SYSTEMS S ORIENTED STUDY S LAW OF OBLIGATION S MATHEMATICS S * 10 ECTS Elective courses will be selected from.. Program Semester : LOCAL GOVERNMENTS (N.T) : IV NAME Z/S Total Theory Applica tion National ECTS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Z ADMINISTRATIVE YUSTICE Z WRITING OF THE LOCAL ADMINISTRATIONS Z TRAINING Z TURKISH TAX SYSTEM S TURKISH ECONOMY S LOCAL ADMINISTRATIONS BUDGETS S PUBLIC HOUSING LAWS AND PRACTICES S ENVIRONMENT AND URBANISATION S RESEARCH METHODS S BUSINESS MATHEMATICS S *11 ECTS Elective courses will be selected from.. Industry-based learning (training) is mandatory. 30 working days (6 weeks). 4

26 YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER (İ.Ö.) PROGRAMI EĞİTİM MÜFREDATI Bölümü : Yönetim ve Organizasyon Programı : Yerel Yönetimler (İ.Ö.) Yarıyılı : I Türk Dili-I Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z Yabancı Dil-I Z İşletme-I Z İktisat-I Z Muhasebe Z Hukukun Temel Kavramları Z Siyaset Bilimine Giriş Z Kamu Yönetimi Z Seçmeli Dersler Beden Eğitimi-I S Güzel Sanatlar-I S Davranış Bilimleri S Girişimcilik S İşaret Dili-I S Seçmeli Derslerden Toplam 4 AKTS Seçilecektir. Programı : Yerel Yönetimler (İ.Ö.) Yarıyılı : II Türk Dili II Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z Yabancı Dil-II Z İşletme-II Z İktisat-II Z Anayasa Hukuku Z Mahalli İdareler Z Kamu Personel Rejimi-I Z Seçmeli Dersler Beden Eğitimi-II S Güzel Sanatlar -II S Maliye Teorisi S Basınla İlişkiler S Ticaret Hukuku S Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı S İşaret Dili-II S Seçmeli Derslerden Toplam 6 AKTS Seçilecektir.

27 Programı : Yerel Yönetimler (İ.Ö.) Yarıyılı : III Yönetim Organizasyon Z Halkla İlişkiler Z İdare Hukuku Z İş Hukuku Z Kamu Personel Rejimi-II Z Seçmeli Dersler* Finansal Yönetim S Pazarlama Yönetimi S Kamu Maliyesi S Belediye Sistemleri S Yönlendirilmiş Çalışma S Borçlar Hukuku S Matematik S *Seçmeli Derslerden Toplam 10 AKTS Seçilecektir. Programı : Yerel Yönetimler (İ.Ö.) Yarıyılı : IV İnsan Kaynakları Yönetimi Z İdari Yargı Z Mahalli İdareler Yazışmaları Z Staj Z Seçmeli Dersler* Türk Vergi Sistemi S Türkiye Ekonomisi S Mahalli İdareler Bütçeleri S İmar Mevzuatı ve Uygulaması S Çevre ve Kentleşme S Araştırma Yöntemleri S Ticari Matematik S *Seçmeli Derslerden Toplam 11 AKTS Seçilecektir. Endüstriye dayalı öğrenim (staj) zorunlu olup 30 iş günüdür(6 hafta).

28 Department : MANAGEMENT AND ORGANIZATION Program : LOCAL GOVERNMENTS (S.T) Semester : I NAME Z/S Total Theory Applic National ECTS ation TURKISH LANGUAGE-I Z PRINCIPLES OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY-I Z FOREIGN LANGUAGE-I Z MANAGEMENT-I Z ECONOMY-I Z ACCOUNTING Z FUNDAMENTAL CONCEPTS OF LAW Z INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE Z PUBLIC ADMINISTRATION Z PHYSICAL EDUCATION-I S FINE ARTS-I S BEHAVIORAL SCIENCES S ENTREPRENEURSHIP S SIGN LANGUAGE-I S *4 ECTS Elective courses will be selected from. Program : LOCAL GOVERNMENTS (S.T) Semester : II NAME Z/S Total Theory Applic National ECTS ation TURKISH LANGUAGE-II Z PRINCIPLES OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY-II Z FOREIGN LANGUAGE-II Z MANAGEMENT-II Z ECONOMY-II Z CONSTITUTIONAL LAW Z LOCAL ADMINISTRATIONS Z PUBLIC PERSONNEL REGIME-I Z PHYSICAL EDUCATION-II S FINE ARTS-II S THEORY OF PUBLIC FINANCE S PRESS RELATIONS S COMMERCIAL LAW S USAGE OF BASIC INFORMATION TECHNOLOGY SIGN LANGUAGE-II S *6 ECTS Elective courses will be selected from. S

29 Program Semester : LOCAL GOVERNMENTS (S.T) : III NAME Z/S Appli Nation Total Theory ECTS cation al MANAGEMENT ORGANIZATION Z PUBLIC RELATIONS Z ADMINISTRATIVE LAW Z LABOUR LAW Z PUBLIC PERSONNEL REGIME-II Z FINANCIAL MANAGEMENT S MARKETING MANAGEMENT S PUBLIC FINANCE S MUNICIPALITY SYSTEMS S ORIENTED STUDY S LAW OF OBLIGATION S MATHEMATICS S * 10 ECTS Elective courses will be selected from.. Program : LOCAL GOVERNMENTS (S.T) Semester : IV NAME Theo Applic Nation Z/S Total ry ation al ECTS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Z ADMINISTRATIVE YUSTICE Z WRITING OF THE LOCAL ADMINISTRATIONS Z TRAINING Z TURKISH TAX SYSTEM S TURKISH ECONOMY S LOCAL ADMINISTRATIONS BUDGETS S PUBLIC HOUSING LAWS AND PRACTICES S ENVIRONMENT AND URBANISATION S RESEARCH METHODS S BUSINESS MATHEMATICS S *11 ECTS Elective courses will be selected from.. Industry-based learning (training) is mandatory. 30 working days (6 weeks).

T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ

T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI : 04 KARAR TARİHİ : 11.02.2015 KARAR 2015/34 Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu nun 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ADALET PROGRAMI DERS KODU DERSİN TÜRKÇE ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI Z/S DİLİ T U K AKTS DERSİ VEREN / VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ

ADALET PROGRAMI DERS KODU DERSİN TÜRKÇE ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI Z/S DİLİ T U K AKTS DERSİ VEREN / VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ I.YARIYIL ADALET PROGRAMI ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY I Z Türkçe 2 0 2 2 Öğr.Gör. Vahap AKTAŞ TURK101 TÜRK DİLİ I TURKISH LANGUAGE I Z Türkçe 2

Detaylı

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (2015-2016) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T+U)-KREDISI KMY109 Z Hukukun Temel

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır. 2014-15 I ve II. ÖĞRETİM MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ I.SINIF I.DÖNEM AITB 1001 Atatürk İlke.ve Ink.Tarihi-I 29.01.2015 11:00 TDB 1001 Türk Dili-I 29.01.2015 10:00 YDB 1070 İngilizce-I 29.01.2015 13:00 VMVU

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİŞ 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl 3 1 4 5 Bu ders ile muhasebe usul

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

2014-2015 ACADEMIC YEAR LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH

2014-2015 ACADEMIC YEAR LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH 2014-2015 ACADEMIC YEAR LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH Enstitü: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ Institute of Natural and Applied Sciences BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS/ BİLGİSAYAR MÜH.- Computer Engineering,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır. 2014-15 I ve II. ÖĞRETİM MUHAS EBE VE VERGİ BÖLÜMÜ I.S INIF I.DÖNEM AITB 1001 Atatürk İlke.ve Ink.Tarihi-I 25.06.2015 11:00 TDB 1001 Türk Dili-I 25.06.2015 10:00 YDB 1070 İngilizce-I 25.06.2015 13:00 VMVU

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları MVP13254 4 2+2=4 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Ekonomi ve Finans (İngilizce) İşletme İşletme (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2015-2016

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL DERSİN

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TA IMPLICATIONS 1. Dönem / 1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Principles of Atatürk and History of Revolution

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 03.06.2014 Salı 02.06.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNALSINAV PROGRAMI (2-13 HAZİRAN 2014)

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL TÜRK DİLİ - I (2+0) Dil, dil kültürü, dünya dillerinin sınıflandırılması ve Türkçenin bu sınıflandırmadaki

Detaylı

MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ

MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ Yrd. Doç. Dr. Aysel Güney Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu aysel.guney@bilecik.edu.tr Özet Türkiye de muhasebe

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ön Koşul Dersleri - Dersin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS Hosting Department BUSINESS ADMINISTRATION Level 2-Year

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı