ANKET SONUÇLARI. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKET SONUÇLARI. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır."

Transkript

1 ANKET SONUÇLARI Anket -2. Üniversite Öğrencileri anketi. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan öğrencilerin % 47.5 i kız, % 52.5 i erkektir. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu (AÜEEYO) ndaki öğrencilerin tamamı anket uygulamasını, anketörümüzün açıklamasının ardından, kısa sorular dışında bizzat okuyup yazarak gerçekleştirmişlerdir. Geri kalan öğrencilere ise sorular anketörümüz tarafından işaret dilinde anlatılmış ve zaman zaman da sordukları sorulara yine işaret dilinde yanıtlar-açıklamalar yapılmış, ancak katılımcılar soruları kendileri okuyup yazarak cevaplamışlardır. AÜEEYO öğrencilerin işaret dili ile iletişim becerilerine, anketörlerimizin verdiği puan ortalaması (10 üzerinden) 5.38±3.25 ve ortancası da 5 dir. Bu öğrencilerin kullandığı işaret dilinin TİD ile uyumuna, anketörlerimiz tarafından verilen puan ortalaması (10 üzerinden) 5.27±3.79 ve ortancası 5 dir. Diğer üniversite öğrencileri için bu ortalama 8.42 ± 3.31 ve ortancası da 8 dir. Bu öğrencilerin kullandığı işaret dilinin TİD ile uyumuna, anketörlerimiz tarafından verilen puan ortalaması (10 üzerinden) 8.12 ± 3.02 ve ortancası 8 dir. Anketin uygulanma kalitesine ve sorulara verilen cevapların güvenirliliğine anketörlerimizin verdiği puan ortalaması (10 üzerinden) 8.79±1.72 ve ortancası 10 (5-10) dur. Verilen notların % 35.7 si 5-8 aralığında, % 64.3 ü 9-10 aralığındadır.

2 Öğrencilerin % 12.6 sı okul başarısını orta, % 60.0 ı iyi, % 26.4 ü çok iyi olarak yorumlamaktadır. 26,4 12,6 Orta İyi Çok İyi 60 Grafik 1. Öğrencilerin Okul BaĢarı Yorumları, Ankara, 2010.

3 AÜEEYO dan araştırmaya katılan öğrencilerin % 1.9 u hiç ders çalışmadığını belirtirken, % 23.1 i 1-2 saat, % 75.0 ıi ise 2 saatten daha fazla süre ders çalıştığını belirtmiştir. Diğer okulundan araştırmaya katılan öğrencilerin % 54.5 i 1-2 saat, % 45.5 i ise 2 saatten daha fazla süre ders çalıştığını belirtmiştir. 1, ,1 Hiç Çalışmıyor 1-2 Saat 2 Saatten Fazla 45,5 54,5 1-2 Saat 2 Saatten Fazla Grafik 2a. AÜEEYO dan AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Ders ÇalıĢma Süreler, EskiĢehir, Grafik 2b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarından AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Ders ÇalıĢma Süreler, EskiĢehir, 2010.

4 Ders saatleri dışında en çok ilgilendiğiniz aktivite nedir? sorusuna; AÜEEYO öğrencileri tarafından verilen cevapların dağılımı % 30.2 spor, % 67.1 bilgisayar internet, % 45.3 arkadaşlarla vakit geçirme, % 11.3 televizyon izlemek, % 5.7 diğer (müzik dinlemek vs) şeklindedir. Diğer yükseköğrenim kurumlarındaki öğrenciler tarafından verilen cevapların dağılımı % 50.1 spor, % 70.9 bilgisayar internet, % 19.2 arkadaşlarla vakit geçirme şeklindedir Bilgisayar-İnternet Arkadaşlarla Vakit Geçirme Spor Televizyon İzlemek Diğer 0 Bilgisayar- İnternet Spor Arkadaşlarla Vakit Geçirme Grafik 3a. AÜEEYO ndan Katılımcıların Ders DıĢında En Çok Ġlgilendikleri Aktivitelerin Dağılımı, Ankara, Grafik 3b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Katılımcıların Ders DıĢında En Çok Ġlgilendikleri Aktivitelerin Dağılımı, Ankara, 2010.

5 Tablo 1. En BaĢarılı Olduğunu DüĢündüğünüz ya da Ġlgilendiğiniz Alan Nedir Sorusuna Verilen Cevapların Yüzde Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, Sayı Yüzde * Bilgisayar İnternet 80/ Resim-güzel sanatlar 80/ Spor 80/ ,7 Bilgisayar- İnternet 45,5 Resim-Güzel Sanatlar 32,9 7,5 5,1 2,5 Spor El sanatları Müzik Diğer El sanatları 80/6 7.5 Müzik 80/4 5.1 Diğer: 80/2 2.5 Grafik 4a. En BaĢarılı Olduğunu DüĢündüğünüz ya da Ġlgilendiğiniz Alan Nedir Sorusuna Verilen Cevapların Yüzde Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, * İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

6 ,3 Bilgisayar- İnternet 38,8 Resim-Güzel Sanatlar 24,1 11,1 7,4 3,7 Spor El sanatları Müzik Diğer Grafik 4b. AÜEEYO nda En BaĢarılı Olduğunu DüĢündüğünüz ya da Ġlgilendiğiniz Alan Nedir Sorusuna Verilen Cevapların Yüzde Dağılımı, EskiĢehir, ,5 34,6 50 Grafik 4c. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarında En BaĢarılı Olduğunu DüĢündüğünüz ya da Ġlgilendiğiniz Alan Nedir Sorusuna Verilen Cevapların Yüzde Dağılımı, Ankara, Bilgisayar- İnternet Resim-Güzel Sanatlar Spor

7 Okula devamsızlık sorgulandığında; AÜEEYO da öğrencilerin % 14.6 sı okula bu yıl içinde hiç devamsızlık yapmadığını, % 31.8 i 3 gün ve daha az, % 34.1 i 4-6 gün, % 17.1 i 7-10 gün, % 2.4 ü ise 11 ve daha fazla gün devamsızlık yaptığını bildirmiştir. 17,1 2,4 14,6 Yok 3 Gün ve Daha Az 34,1 31,8 4-6 Gün 7-10 Gün 11 Gün ve Daha Fazla Diğer okullarda ki öğrencilerin % 21.7 si okula bu yıl içinde hiç devamsızlık yapmadığını, % 39.1 i 3 gün ve daha az, % 13.0 ı 4-6 gün, % 17.4 ü 7-10 gün, % 8.7 si ise 11 ve daha fazla gün devamsızlık yaptığını bildirmiştir. 8,7 17,4 21,7 Yok 13 39,1 3 Gün ve Daha Az 4-6 Gün 7-10 Gün 11 Gün ve Daha Fazla Grafik 5a. AÜEEYO a Devam Eden Öğrencilerin Bu Yıl Ġçinde Yaptıkları Okul Devamsızlık Sürelerinin Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, Grafik 5b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin Bu Yıl Ġçinde Yaptıkları Okul Devamsızlık Sürelerinin Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, 2010.

8 Üniversite öğrencilerinin tamamının % 17.3 si okula bu yıl içinde hiç devamsızlık yapmadığını, % 34.2 ı 3 gün ve daha az, % 26.6 sı 4-6 gün, %17.2 si 7-10 gün, % 4.7 si ise 11 ve daha fazla gün devamsızlık yaptığını bildirmiştir. 4,7 4,7 17,3 26,6 Hiç 3 Gün Ve Daha Az 4-6 Gün 7-10 Gün 11 Ve Daha Fazla 34,2 Grafik 5c. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Devamsızlık Gün Sayıları, Ankara, EskiĢehir, 2010.

9 AÜEEYO öğrencilerinin si, okullarında işaret diliyle iletişim kurduğu öğretmen veya okul idarecisi bulunduğunu belirtirken diğer yükseköğrenim kurumlarına devam eden öğrenciler için bu oran sadece % 3.85 dir (1 öğrenci). AÜEEYO da öğrenim gören katılımcıların % 33.3 ü okulda öğretmenlerin ders anlatırken işaret dilini kullanma oranını çok az, % 66.7 si ise bazen kullandığını belirtmektedir. % 33.3 % 66.7 Çok Az Bazen Grafik 6. AÜEEYO da ĠĢaret Diliyle ĠletiĢim Kuran Öğretmen veya Okul Ġdarecilerinin ĠĢaret Dili Kullanma Oranı, EskiĢehir, 2010.

10 Öğrencilerin, % inin en beğendiği ve kendisine örnek olmasını istediği/kişileri öğretmenleri, arkadaşları gibi gerçek hayatta tanıdıkları ya da tarihi lider kişiler oluştururken, % 12.5 i şarkıcı, manken veya oyuncuları belirtmiş ve % si bilmiyorum/yok cevabını vermiş ya da boş bırakmıştır. % i ise bu soruya meslek belirterek cevap vermiştir ,35 Gerçek kişi/lider 12,5 Şarkıcı, Manken, Oyuncu 19, Meslek Sporcu Gerçek Olmayan Kişiler Yok Grafik 7a. AÜEEYO daki Katılımcıların En Beğendiği ve Kendisine Örnek Olmasını Ġstediği KiĢi/KiĢiler, EskiĢehir, 2010.

11 Diğer yükseköğrenim kurumlarına devam eden öğrencilerin sadece % si, en beğendiği ve kendisine örnek olmasını istediği/kişiler sorusuna cevap vermiş olup % 10 u hayali kişileri, % 40 ı öğretmenleri, arkadaşları gibi gerçek hayatta tanıdıkları ya da tarihi lider kişileri, % 10 u şarkıcı, manken ve oyuncuları, % 20 si ise başarılı sporcuları ve % 20 si de mesleki belirtmiştir ,54 0 Gerçek kişiler/liderler Şarkıcı, Manken, Oyuncu Meslek Sporcu Gerçek Olmayan Kişiler Yok Grafik 7b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarından Katılımcıların En Beğendiği ve Kendisine Örnek Olmasını Ġstediği KiĢi/KiĢiler, Ankara, 2010.

12 AÜEEYO na giden öğrencilerin % 57 si okulu bitirdikten sonra bir iş bulup çalışmayı, % 21 i eğitime devam etmeyi düşündüğünü belirtirken, % 20 si hem eğitimi sürdürmek hem de iş bulup çalışmak istediklerini beyan etmişlerdir. Diğer yükseköğrenim kurumlarına giden % 66,67 si okulu bitirdikten sonra bir iş bulup çalışmayı, % 20,83 ü eğitime devam etmeyi düşündüğünü belirtirken, % 12.5 u hem eğitimi sürdürmek hem de iş bulup çalışmak istediklerini beyan etmişlerdir. Grafik 7c. AÜEEYO daki katılımcıların Okul Bittikten Sonra Ne Yapmayı DüĢünüyorsunuz Sorusuna Verdikleri Yanıtların Yüzde Dağılımı, Ankara, Grafik 7d. Diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki katılımcıların Okul Bittikten Sonra Ne Yapmayı DüĢünüyorsunuz Sorusuna Verdikleri Yanıtların Yüzde Dağılımı, Ankara, 2010.

13 Öğrencilerin % 77.2 si geleceklerini planlar veya gelecekte ne yapacağını ya da nasıl yapacağını düşünürken aile ve onların beklentilerini, % 33 ü öğretmenlerinin, % % si arkadaşlarının düşüncelerini önemsediğini, % 36.3 sı bu süreçte internetin ve % 11.4 ü de TV ve gazetelerin etkili olduğunu belirtmektedir (bu soruya birden çok cevap verilmiştir) , Aile ve Onların Beklentileri 33 30,37 Öğretmenlerin Rehberliği Arkadaşların Düşünceleri 26,6 11,4 5,1 İnternet TV ve Gazeteler Diğer Grafik 8. Geleceğinizi Planlarken / Gelecekte Ne Yapacağınızı ya da Nasıl Yapacağınızı DüĢünürken En Çok Kimlerden / Hangi Kaynaklardan Faydalanıyorsunuz, Size En Çok Yol Gösteren Nedir Sorusuna Katılımcıların Verdikleri Cevapların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir 2010.

14 Katılımcıların % 32.9 u Üniversite ve/veya yüksek öğrenim kavramını ilk kez ilkokulda, % 35.5 i ortaokulda, % 27.2 si lisede duyduğunu belirtirken % 2.6 sı diğer cevabını vermiştir ,9 35,5 27, İlkokul Ortaokul Lise Diğer 2,6 Grafik 9. Üniversite ve/veya Yüksek Öğrenim Kavramını Ġlk Kez Ne Zaman Duydunuz Sorusuna Verilen Yanıtların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, 2010.

15 Öğrencilerin % 40.9 unun ailesinde üniversiteye devam eden veya bitirmiş olan kimse bulunmazken % 21.2 sinin ebeveynlerden birisi veya ikisi, % 27.2 sinin kardeşleri, % 13.6 sının da diğer akrabalarından üniversiteye devam eden veya bitirmiş olan kişiler bulunmaktadır , ,2 27,2 13,6 0 Yok Ebeveynlerden Bir Ya da İkisi Kardeşler Diğer Akrabalar Grafik 10. Öğrencilerin Ailesinde Üniversiteye Devam Eden Veya BitirmiĢ Olan Kimse Varlığı, Ankara, EskiĢehir, 2010.

16 Katılımcıların % 13.0 ının yakın dost ve arkadaşlarınız arasında üniversiteye devam eden veya bitirmiş olan kişiler bulunmazken, % 27.3 ünün sadece bir kişi, % 59.7 sinin birden çok kişi bulunmaktadır Yok Sadece 1 Kişi Birden Çok Kişi Grafik 11. Öğrencilerin Yakın Dost ve ArkadaĢlarınız Üniversiteye Devam Eden Veya BitirmiĢ Olan Kimse Varlığı, Ankara, EskiĢehir, 2010.

17 AÜEEYO öğrencilerinin % si üniversiteye gitmeden önce üniversite ve yüksek öğrenim konusunda bilgi verilmediğini, % 83,92 si bilgi verildiğini bildirmiştir. Diğer yükseköğrenim kurumlarındaki öğrencilerin % 8,23 i üniversiteye gitmeden önce üniversite ve yüksek öğrenim konusunda bilgi verilmediğini, % 91,67 si bilgi verildiğini bildirmiştir. 16,07 bilgi verildi bilgi verilmedi 8,33 83,92 bilgi verildi bilgi verilmedi Grafik 12a. AÜEEYO Öğrencilerinin Üniversiteye Gitmeden Önce Üniversite Ve Yüksek Öğrenim Konusunda Bilgi Verilen Öğrencilerin Bilgi Aldıkları KiĢiler, EskiĢehir, ,67 Grafik 12b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Öğrencilerinin Üniversiteye Gitmeden Önce Üniversite Ve Yüksek Öğrenim Konusunda Bilgi Verilen Öğrencilerin Bilgi Aldıkları KiĢiler, Ankara, 2010.

18 Bilgi verilenlerin % 55.0 ı öğretmenlerinden, % 37.6 sı anne, baba ve kardeşlerinden, % 4.3 ü diğer aile üyelerinden, %11.6 sı da arkadaşlarından bilgi aldığını beyan etmiştir Öğretmenler Anne, Baba, Kardeşler Arkadaşlar Diğer Aile Üyeleri Grafik 13. Üniversiteye Gitmeden Önce Üniversite Ve Yüksek Öğrenim Konusunda Bilgi Verilen Öğrencilerin Bilgi Aldıkları KiĢiler, Ankara, EskiĢehir, 2010.

19 AÜEEYO öğrencilerinin % 47.5 i üniversiteye gidebilmek için özel bir hazırlık yaptığını, % 52.5 i de yapmadığını belirtmiştir. Diğer yükseköğrenim kurumlarındaki öğrencilerin % 47.5 i üniversiteye gidebilmek için özel bir hazırlık yaptığını, % 52.5 i de yapmadığını belirtmiştir. 55,36 44,64 Özel Hazırlık Yapmış Özel Hazırlık Yapmamış 70,83 Özel Hazırlık Yapmış Özel Hazırlık Yapmamış 29,17 Grafik 14a. AÜEEYO Öğrencilerinin Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Özel Hazırlık Yapma Durumu, EskiĢehir, Grafik 14b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Özel Hazırlık Yapma Durumu, Ankara, 2010.

20 Özel hazırlık yapanların % 71.4 ü dershane ve kursa gittiğini, % 28.6 sı da kendi kendine çalışıp soru çözdüğünü bildirmiştir , , Dersane veya Kursa Gidenler Kendi Kendine Çalışanlar Grafik 14c. Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Yapılan Özel Hazırlık ġekli, Ankara, EskiĢehir, 2010.

21 AÜEEYO daki öğrencilerin üniversiteye gidebilmek için özel bir hazırlık yapmayanların hazırlık yapmama sebepleri ise % si maddi imkansızlık, % 52 si işitme engelli olarak gidebileceği bir yer bulamadığı için olarak bildirirken, % ü isteksizlik vb cevaplar vermiş ya da hiç cevap vermemiştir. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarına giden öğrencilerin üniversiteye gidebilmek için özel bir hazırlık yapmayanların hazırlık yapmama sebepleri ise % 8,33 ü maddi imkânsızlık, % 63,16 sı işitme engelli olarak gidebileceği bir yer bulamadığı için olarak bildirirken, % 28,51 i isteksizlik vb cevaplar vermiş ya da hiç cevap vermemiştir. Diğer veya cevap yok Diğer veya cevap yok Maddi İmkansızlık İ. Engelli için gidecek yer yok Grafik 15a. AÜEEYO daki Öğrencilerin Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Özel Hazırlık Yapmayanların Hazırlık Yapmama Sebepleri, Ankara, EskiĢehir, Maddi İmkansızlık İE için Gidecek Yer Yok Grafik 15b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Öğrencilerin Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Özel Hazırlık Yapmayanların Hazırlık Yapmama Sebepleri, Ankara, 2010.

22 AÜEEYO nda öğrenim gören katılımcıların % 55.5 i işitme engelli olmasının üniversiteye giriş şansınızı olumsuz etkilemediğini, % 44.5 i ise olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Olumsuz etkilediğini düşünenlerin % 38.9 u okuduklarını anlamadıklarını, % 27.8 i sınavın zor olduğunu, % 22.2 si engeli yüzünden, % 5.6 sı tercüman olmamasını, % 5.5 i ise sebebini bilmediğini belirtmektedir. 5,6 5,5 55,5 44,5 Olumsuz Etkiliyor Olumsuz Etkilemiyor 22,2 38,9 Okuduklarını Anlamıyor Sınav Zor Engeli Yüzünden 27,8 TercümanOlmamas ı Bilmiyor Grafik 16a. AÜEEYO nda Öğrenim Gören Katılımcıların ĠĢitme Engelli Olmasının Üniversiteye GiriĢ ġansınızı Etkiliyor mu, Sorusuna Verdikleri Yanıtların Yüzde Dağılımı, EskiĢehir, Grafik 16b. AÜEEYO nda Öğrenim Gören, ĠĢitme Engelli Olmasının Üniversiteye GiriĢ ġansını Olumsuz Etkilediğini DüĢünen Katılımcıların, Olumsuz Etkileme Nedenlerinin Yüzde Dağılımı, EskiĢehir, 2010.

23 Diğer okullarda öğrenim gören katılımcıların % 69.2 si işitme engelli olmasının üniversiteye giriş şansını olumsuz etkilemediğini, % 30.8 i ise olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Olumsuz etkilediğini düşünenlerin % 60.0 ı okuduklarını anlamadıklarını, % 40.0 i sınavın zor olduğunu belirtmektedir. Olumsuz Etkiliyor Olumsuz Etkilemiyor Okuduklarını Anlamıyor Sınav Zor Grafik 17a. Diğer Okullarda Öğrenim Gören Katılımcıların ĠĢitme Engelli Olmasının Üniversiteye GiriĢ ġansınızı Etkiliyor mu, Sorusuna Verdikleri Yanıtların Yüzde Dağılımı, Ankara, Grafik 17b. Diğer Okullarda Öğrenim Gören, ĠĢitme Engelli Olmasının Üniversiteye GiriĢ ġansını Olumsuz Etkilediğini DüĢünen Katılımcıların, Olumsuz Etkileme Nedenlerinin Yüzde Dağılımı, Ankara, 2010.

24 Öğrencilerin % 57.7 si aileniz sizin üniversiteye gitmenizi teşvik etti mi / baskı yaptı mı sorusuna evet, % 42.3 ü ise hayır cevabını vermiştir. Evet 42,3 57,7 Hayır Grafik 18. Katılımcıların Ailelerinin Üniversiteye Gitme Konusunda DüĢünceleri, Ankara, EskiĢehir, 2010.

25 Araştırmaya katılanların % 60.0 ı lise öğretmenleriniz sizin üniversiteye gitmenizi teşvik etti mi / baskı yaptı mı sorusuna evet, % 40.0 ı ise hayır cevabını vermiştir Evet Hayır Grafik 19. Katılımcıların Öğretmenlerinin Üniversiteye Gitme Konusunda DüĢünceleri, Ankara, EskiĢehir, 2010.

26 Tablo 2. Katılımcıların Üniversite GiriĢ Sınavında Alınan Nota Etki Ettiğini DüĢündükleri DeğiĢkenlerin Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, Sayı Yüzde* Lisedeki derslerimden aldığım not 80/ Lisede seçtiğim bölüm 80/ Okuduğum lisenin çeşidi (meslek lisesi olup olmadığı) 80/ Okuduğum lisenin katsayısı 80/ Bilmiyorum 80/ *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

27 AÜEEYO a devam eden katılımcıların % 39,3 ü kurumun fiziksel şartları, % 32,14 ü yurt ve barınma olanakları, % ü sınıflardaki eğitim ortamı, % 44.6 sı eğitimciler, % 28,57 si sınıf arkadaşları, % 42.9 si idareciler konusunda hiç sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir ,28 32,14 32,14 44,64 28,57 42, Fiziksel şartlar Yurt-barınma Sınıflardaki eğitim ortamı Eğitimciler Sınıf arkadaşları İdareciler Grafik 20a. AÜEEYO Öğrencilerinin Okulun Fiziksel ġartları, Yurt-Barınma Olanakları, Sınıflardaki Eğitim ortamı, Eğitimciler, Sınıf ArkadaĢları ve Ġdarecilerle Hiç Sorun YaĢamayanların Oranı, EskiĢehir, 2010.

28 Diğer yükseköğrenim kurumlarına giden katılımcıların % 37,5 i kurumun fiziksel şartları, % 20,83 ü yurt ve barınma olanakları, % 25 i sınıflardaki eğitim ortamı, % 29,2 si eğitimciler, % 25 i sınıf arkadaşları, % 37,5 i idareciler konusunda hiç sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir ,5 20, , , Fiziksel şartlar Yurt-barınma Sınıflardaki eğitim ortamı Eğitimciler Sınıf arkadaşları İdareciler Grafik 20b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Öğrencilerinin Okulun Fiziksel ġartları, Yurt-Barınma Olanakları, Sınıflardaki Eğitim ortamı, Eğitimciler, Sınıf ArkadaĢları ve Ġdarecilerle Hiç Sorun YaĢamayanların Oranı, EskiĢehir, 2010.

29 Katılımcılardan bu konularda sorun yaşadıklarını söyleyenlerin yaşadıkları sorunların büyüklüğüne verdikleri 10 üzerinden verdikleri not ortalamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (10- çok fazla sorun var, 0- sorun yok) Tablo 4. AraĢtırmaya Katılanların Üniversite Eğitimleri Süresince YaĢadıkları Sorunlara Verdikleri Puanlar, Ankara, EskiĢehir, AÜEEYO Diğer YÖ Kurumları Kurumun fiziksel şartları 3,66 2,80 Yurt ve barınma olanakları 4,40 3,20 Sınıflardaki eğitim ortamı 4,09 3,56 Eğitimciler 3,92 3,56 Sınıf arkadaşlarınız 4,76 3,95 İdareciler 3,96 2,93 (0: hiç sorun yok, 10- çok fazla sorun var anlamına gelmektedir)

30 Araştırmaya katılanların % 13.8 i devam ettikleri eğitim kurumunun fiziksel şartlarının işitme engelliler için uygun olmadığını, % 86.2 si uygun olduğunu düşünmektedir. 13,8 Uygun Uygun değil 86,2 Grafik 21. Katılımcıların Eğitim Kurumunun Fiziksel ġartlarının ĠĢitme Engelliler Ġçin Uygun Olup Olmadığını Konusunda DüĢünceleri, Ankara, EskiĢehir, 2010.

31 Tablo 5. Katılımcıların Ders Gördükleri Sınıf ve Atölyelerde KarĢılaĢtıkları En Önemli orunların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, AÜEEYO Diğer YÖ Kurumları Sayı Yüzde* Sayı Yüzde* Hiçbir sorunum yok; her şey işitme engelliler için son derece uygun 56/23 41,07 24/13 54,17 Sınıf ortamları ve atölyeler aşırı gürültülü ve ses yankısını önleyecek şekilde dizayn edilmemiş 56/ /1 4,17 Sınıf ortamı ve atölyeler dersi anlatan kişiyi net takip etmemizi sağlayacak ve 56/ /5 20,83 yazı tahtasını ile diğer görsel eğitim araçlarını rahatça takip etmemizi sağlayacak özelliklerde değil - Yeterli derecede aydınlık değil; 56/4 7,14 24/1 4,17 - Doğrudan görmemizi engelleyen ara bölmeler var; 56/2 3,57 24/2 8,33 - Sınıf çok kalabalık ve biz önlerde yer bulamıyoruz; 56/4 7,14 24/3 12,5 - Sınıf kalabalık değil ama ortamda büyük bir kargaşa-düzensizlik var; bu bizim dersleri ve uygulamaları takip etmemizi engelliyor. 56/13 23,21 24/2 8,33 Atölyelerde ve uygulamalı derslerde daha fazla zorluk çekiyoruz 56/10 17,86 24/2 8,33 Sınıflarda ve teorik derslerde daha fazla zorluk çekiyoruz 56/3 5,36 24/0 0 Sınıf ve atölyelerde, o ortamın ve ortamdaki cihazların nasıl kullanılacağı konusunda yeterli yazılı bilgilendirme yok Derslerin başlama ve bitiş zamanını haber veren zilleri duyamıyoruz ve bunu anlamamızı sağlayacak görsel uyaranlar mevcut değil. 56/5 8,93 24/2 8,33 56/6 10,71 24/2 8,33 Diğer (öğretmenler yazılı anlatmıyor, hızlı konuşuyor, bilgisayarlar virüslü) 56/2 3,57 24/2 8,33 *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

32 Tablo 6. Katılımcıların Teorik ve Uygulamalı Derslere Giren Eğitimcilerle YaĢadıkları Sorunların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, AÜEEYO Diğer YÖ Kurumları Sayı Yüzde* Sayı Yüzde* Hiçbir sorunum yok; bana her konuda yardımcı oluyorlar 56/21 37,5 24/11 45,83 İşitme engellilerin diğer öğrencilerden farklı olduklarını ve farklı gereksinimleri olduğunu 56/12 21,43 24/5 20,83 bilmiyorlar. Ders anlatırken ya da uygulamalar sırasında dudaklarını okuyarak onların konuşmalarını 56/15 26,79 24/3 12,5 anlamamızı sağlayacak şekilde yüzleri bize dönük durmaya özen göstermiyorlar. Her ders ve pratik uygulamalar hakkında yazılı materyal mevcut değil 56/5 8,93 24/4 16,67 Ders ve pratik uygulamalar sırasında ders içeriğindeki önemli noktaların - ödevlerin herkesin 56/4 7,14 24/10 41,67 göreceği şekilde tahta veya diğer görsel sunum cihazlarına yazılması mümkün olmuyor. Sınıf ve atölye ortamının dersi daha iyi anlayacak şekilde sessiz ve aydınlık olmasını 56/9 16,07 24/3 12,5 sağlamaya özen göstermiyorlar. Sınavlarda işitme engelli olduğumuz göz önüne alınarak yardımcı olanaklar sağlanmıyor. 56/2 3,57 24/1 4,17 - Daha fazla süre tanınmıyor 56/3 5,36 24/2 8,33 - Sorular işitme engellilerin daha iyi anlayacakları şekilde organize edilmiyor; 56/19 33,93 24/0 0 - Sınav süresince gereksinim duyduğumuzda ek açıklamalar yapılmıyor 56/8 14,29 24/2 8,33 Eğitimcilerimiz işaret dili bilmiyor 56/6 10,71 24/1 4,17 İşaret dilinde eğitim materyali mevcut değil 56/15 26,79 24/2 8,33 Teorik ya da uygulamalı derslerde ya da sınavlarda işaret dilinde tercüme mevcut değil 56/10 17,86 24/7 29,17 Diğer 56/5 8,93 24/3 12,5 *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

33 Tablo 7. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarına Devam Eden ĠĢitme Engelli Öğrenciler Olarak ĠĢitme Engelli Olmayan Sınıf ArkadaĢları Ġle Dersler Sırasında Veya Ders DıĢı Saatlerde YaĢadıkları Sorunların Dağılımı, Ankara, Sayı Yüzde* Hiçbir sorunum yok; işitme engelli arkadaşım kadar işitme engelli olmayan 24/8 33,33 arkadaşım da var; Hiç bir sorunum yok; çünkü hiç işitme engelli olmayan arkadaşım yok 24/5 20,83 Daha çok işitme engelliler ile arkadaşlık yapıyorum; işitme engelli 24/2 8,33 olmayanlar ile nadiren birlikte oluyorum. Bana derslerde yardımcı olmaya çalışıyorlar; ancak ders dışlarında işitme 24/4 16,67 engelli olmayanların arasına karışmıyorum; Bana derslerde yardımcı oluyorlar ve ders dışında da bazen onlarla birlikte 24/6 25 vakit geçiriyorum. İşitme engelli olmayan sınıf arkadaşlarım işitme engelliler hakkında hiçbir 24/3 12,5 şey bilmiyorlar İşitme engelli olmayan sınıf arkadaşlarım işitme engelli olduğum için 24/6 25 benden uzak duruyorlar; İşitme engelli olmayan sınıf arkadaşlarım, ödev ve ders notlarını benimle 24/8 33,33 paylaşıyorlar; *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

34 Tablo 8. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Okul Ġdarecileri Ġle YaĢadıkları Sorunların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, AÜEEYO Diğer YÖ Kurumları Sayı Yüzde* Sayı Yüzde* Hiçbir sorunum yok; bana her konuda yardımcı oluyorlar 56/30 53,57 24/12 50 İşitme engellilerin diğer öğrencilerden farklı olduklarını ve farklı gereksinimleri 56/10 17,85 24/2 8,33 olduğunu bilmiyorlar Kayıt ve her türlü idari iş için mutlaka ailemden ya da arkadaşlarımdan 56/5 8,93 24/7 29,17 (konuşabilen ve işaret dili bilen) birisi yardımcı oluyor; idari işlerimi tek başıma halledemiyorum. İdari konularda yeterli yazılı bilgilendirme mevcut değil. 56/6 10,71 24/4 16,67 Hiçbir şekilde işaret dilinde bilgilendirme mevcut değil. 56/2 3,57 24/8 33,33 Diğer 56/1 1,79 24/0 0 *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

35

36 Araştırmaya katılanların % 5.0 i üniversite kütüphanesini çok sık, % 67.5 i bazen, % 16.2 ü nadiren, % 11.3 ü de hiç kullanmadığını belirtmektedir. 5 11,3 16,2 67,5 Grafik. AraĢtırmaya Katılanların Üniversite Kütüphanesini Kullanma Sıklıkları, Ankara, EskiĢehir, Çok Sık Bazen Nadiren Hiç Tablo. Katılımcıların Üniversite Kütüphanesini Kullanma Amaçlarının Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, Sayı Yüzde* Kitap ödünç almak 75/ İnternet olanaklarından yararlanmak 75/ Güncel dergi ve gazetelere okumak 75/ Kaynak araştırması yapmak 75/ Odyo-vizuel kütüphaneden 75/1 1.4 yararlanmak Diğer (Ders çalışmak, vs) 75/6 8.0 * İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

37 AÜEEYO dan araştırmaya katılan öğrencilerin % 82.4 ü üniversite içindeki sosyal aktivitelere katıldığını, % 17.6 sı da katılmadığını belirtmektedir. 17,6 82,4 Tablo. EEY Okulu Ġçindeki Sosyal Aktivitelere Katılan Öğrencilerin, Katıldığı Sosyal Aktivite Türleri, Ankara, Sayı Yüzde* Spor ile ilgili organizasyonlara 54/ Konser, folklor ve dans gösterilerine 54/ Konferans ve söyleşiler 54/ Öğrenci derneklerinin faaliyetlerine 54/ Katılıyor Diğer rekreasyon faaliyetlerine (Satranç / Doğa / Katılmıyor 54/ fotoğrafçılık / Düşünce vb kulüpler) Piknik ve gezilere 54/ Diğer 54/ Grafik. AÜEEYO dan AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Üniversite Ġçindeki Sosyal Aktivitelere Katılma Durumu, Ankara, EskiĢehir, *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır. cevap

38 Diğer okuldan araştırmaya katılan öğrencilerin % 61.6 sı üniversite içindeki sosyal aktivitelere katıldığını, % 38.4 ü de katılmadığını belirtmektedir. Tablo. Diğer Okullardan AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerden Üniversite Ġçindeki Sosyal Aktivitelere Katılanların, Katıldığı Sosyal Aktivite Türleri, Ankara, ,4 61,6 Grafik. Diğer Yüksekörenim Kurumlarından AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Üniversite Ġçindeki Sosyal Aktivitelere Katılma Durumu, Ankara, EskiĢehir, Sayı Yüzde* Spor ile ilgili organizasyonlara 26/ Konser, folklor ve dans gösterilerine 26/2 7.6 Katılıyor Konferans ve söyleşiler 26/2 7.6 Katılmıyor Öğrenci derneklerinin faaliyetlerine 26/2 7.6 Diğer rekreasyon faaliyetlerine (Satranç / Doğa / 26/ fotoğrafçılık / Düşünce vb kulüpler) Piknik ve gezilere 26/ Diğer - - *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

39 Tablo. Katılımcıların Üniversitedeki Eğitim Sürecininin Daha Verimli Geçmesi İçin Önerileri, Eskişehir, Ankara, AÜEEY DĠĞER Sayı Yüzde* Sayı Yüzde* İşaret dilinde teorik ve uygulamalı eğitim materyalleri olmalıdır 54/ / Her ders ve uygulama için yazılı materyal sağlanmalıdır 54/ / Başlangıçta eğitim kurumunu, oradaki yaşantıyı ve kurumun bizden 54/ / beklentilerini anlatan işaret dilinde bir adaptasyon programı uygulanmalıdır İdareciler ve eğitimciler işitme engelliler hakkında eğitilmeli ve onların 54/ / farklı ihtiyaçları ile bu ihtiyaçların giderilmesinde izlenecek yollar hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. İşitme engelliler bu toplumun bir parçasıdır; öyleyse işitme engelli 54/ / olmayan sınıf arkadaşlarımıza bu gerçeği anlatacak kaynaklar sağlanmalıdır; İdeal olarak her sınıfta, ama acilen en azından her eğitim kurumunda bir 54/ / işaret dili tercümanı olmalıdır; Sınavlarda işitme engellilere özel uygulamalar geliştirilmelidir (bu 54/ / uygulamaların bize sınıf arkadaşlarımıza göre avantaj sağlaması için istemiyoruz; bu özel uygulamaların bizim de onlar kadar öğrenip öğrenemediğimizin anlaşılması için geliştirilmesini istiyoruz). Kütüphanelerde işitme engelliler için işaret dilinde bilgilendirme 54/ /9 34.6

40 sağlanmalı ve en azından bir kütüphanecilik uzmanı işaret dilinde bizimle iletişim kurabilmelidir Kampüsteki sosyal hayata daha çok katılmamız için eğitimciler, idareciler 54/ / ve işiten arkadaşlarımız daha fazla olanak yaratmalıdırlar Diğer 54/ /1 3.8 *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olupu, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek

Detaylı

TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI Yaşama Dair Vakıf 2008 TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI (2008) Bu araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Türkiye için hazırlanan Ulusal İnsani

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Sorunları, Beklentileri ve Önerileri *

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Sorunları, Beklentileri ve Önerileri * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1743-1765 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1546

Detaylı

Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi

Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi Higher Education as a Generator of Strategic Competences Yüksek öğrenim mezunları

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri *

Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1) 39-54 [2013] Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri * The Opinions of

Detaylı

başarı motivasyon öğretmen tutumları meslek ve istihdam Meslek Lİselerİnde staj rakip rekabet erkek işi kapasite

başarı motivasyon öğretmen tutumları meslek ve istihdam Meslek Lİselerİnde staj rakip rekabet erkek işi kapasite Meslek Lİselerİnde Toplumsal Cİnsİyet Eşİtlİğİ Ümranİye ve Şİşlİ Meslekİ ve Teknİk Anadolu Lİselerİ Örneğİ güven erkekleşmek kaliteli eğitim kalabalık ortam önyargı kapasite farkındalık rakip rekabet mesleki

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği)

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 143-158, ELAZIĞ-2002 ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri NURAY ÖNCÜL-E. SEMA BATU 37 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 37-54 Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri Nuray Öncül E.

Detaylı

Zihin Engelli Bireylerin Ebeveynlerinin Kullanımına Yönelik Geliştirilen Mobil Beceri Öğretimi Yazılımına Yönelik Katılımcı Görüşleri

Zihin Engelli Bireylerin Ebeveynlerinin Kullanımına Yönelik Geliştirilen Mobil Beceri Öğretimi Yazılımına Yönelik Katılımcı Görüşleri Zihin Engelli Bireylerin Ebeveynlerinin Kullanımına Yönelik Geliştirilen Mobil Beceri Öğretimi Yazılımına Yönelik Katılımcı Görüşleri Participants Views about Mobile Skill Teaching Software Developed for

Detaylı

Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği

Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği The Leisure Time Activities of University Students and Governmental Staff: Adıyaman Case Çiğdem SABBAĞ 1, Elif AKSOY 2 Özet

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK- 2013, S. 172 192 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2013 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK- 2013, S. 172 192 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2013 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK- 2013, S. 172 192 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2013 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO- KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı 14.04.2011 tarih ve 37 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2011

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR. Formda yer alan bölümler ya da soruların farklı birimler ya da kişilerce doldurulduğu durumlarda, cevaplarla ilgili iletişim için tüm cevaplayıcıların,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 2 : 227 248 (2010) ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG)

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YAZ KUR AN KURSLARI (ELAZIĞ ÖRNEĞİ)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:3 Sayfalar/Pages: 64-74 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Yusuf TEPELİ * Doç. Dr. Ali Fuat ARICI Özet Kütüphaneler

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMA FORMU 2006-2007 Dünya Değerler Araştırması, 1981 yılından bu yana yürütülen ve dünyanın 80 civarında ülkesinde gerçekleştirilen bir sosyal bilim

Detaylı

GENÇLERİN KİMLİK GELİŞİMİ VE SOSYALLEŞME SÜRECİNE TELEVİZYON DİZİLERİNİN ETKİSİ (SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)

GENÇLERİN KİMLİK GELİŞİMİ VE SOSYALLEŞME SÜRECİNE TELEVİZYON DİZİLERİNİN ETKİSİ (SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ ÖRNEĞİ) GENÇLERİN KİMLİK GELİŞİMİ VE SOSYALLEŞME SÜRECİNE TELEVİZYON DİZİLERİNİN ETKİSİ (SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ ÖRNEĞİ) Melek COŞGUN 1 Öz Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı gelişimi, toplumun sağlığı için

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI GİDEN VE GELEN ÖĞRENCİ ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞMAN: PROF. DR. AYŞEGÜL DALOĞLU HAZIRLAYAN: ODTÜ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ OFİSİ Giriş Orta Doğu Teknik

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ - HALKLA İLİŞKİLER SÜREKLİ GRUBU. Merhaba,

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ - HALKLA İLİŞKİLER SÜREKLİ GRUBU. Merhaba, TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ - HALKLA İLİŞKİLER SÜREKLİ GRUBU İletişim Adres Necatibey Cad., Elgün Sok., 8/8 06440 Kızılay, Ankara TÜRKİYE Telefon +90(312)2301325 Faks +90(312)2320453 E-posta/ Web TKD.dernek@gmail.com

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu - 259 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ Selim Pul *, Metin Hüsem ** Özet Üniversite adayı bir gencin kendi becerilerine uygun bir meslek seçmesi

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu anlarsınız.

Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu anlarsınız. Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu anlarsınız. Sayın Kurtaran öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 17 Haziran 1985 tarihinde doğmuşum. İzmir

Detaylı