ANKET SONUÇLARI. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKET SONUÇLARI. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır."

Transkript

1 ANKET SONUÇLARI Anket -2. Üniversite Öğrencileri anketi. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan öğrencilerin % 47.5 i kız, % 52.5 i erkektir. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu (AÜEEYO) ndaki öğrencilerin tamamı anket uygulamasını, anketörümüzün açıklamasının ardından, kısa sorular dışında bizzat okuyup yazarak gerçekleştirmişlerdir. Geri kalan öğrencilere ise sorular anketörümüz tarafından işaret dilinde anlatılmış ve zaman zaman da sordukları sorulara yine işaret dilinde yanıtlar-açıklamalar yapılmış, ancak katılımcılar soruları kendileri okuyup yazarak cevaplamışlardır. AÜEEYO öğrencilerin işaret dili ile iletişim becerilerine, anketörlerimizin verdiği puan ortalaması (10 üzerinden) 5.38±3.25 ve ortancası da 5 dir. Bu öğrencilerin kullandığı işaret dilinin TİD ile uyumuna, anketörlerimiz tarafından verilen puan ortalaması (10 üzerinden) 5.27±3.79 ve ortancası 5 dir. Diğer üniversite öğrencileri için bu ortalama 8.42 ± 3.31 ve ortancası da 8 dir. Bu öğrencilerin kullandığı işaret dilinin TİD ile uyumuna, anketörlerimiz tarafından verilen puan ortalaması (10 üzerinden) 8.12 ± 3.02 ve ortancası 8 dir. Anketin uygulanma kalitesine ve sorulara verilen cevapların güvenirliliğine anketörlerimizin verdiği puan ortalaması (10 üzerinden) 8.79±1.72 ve ortancası 10 (5-10) dur. Verilen notların % 35.7 si 5-8 aralığında, % 64.3 ü 9-10 aralığındadır.

2 Öğrencilerin % 12.6 sı okul başarısını orta, % 60.0 ı iyi, % 26.4 ü çok iyi olarak yorumlamaktadır. 26,4 12,6 Orta İyi Çok İyi 60 Grafik 1. Öğrencilerin Okul BaĢarı Yorumları, Ankara, 2010.

3 AÜEEYO dan araştırmaya katılan öğrencilerin % 1.9 u hiç ders çalışmadığını belirtirken, % 23.1 i 1-2 saat, % 75.0 ıi ise 2 saatten daha fazla süre ders çalıştığını belirtmiştir. Diğer okulundan araştırmaya katılan öğrencilerin % 54.5 i 1-2 saat, % 45.5 i ise 2 saatten daha fazla süre ders çalıştığını belirtmiştir. 1, ,1 Hiç Çalışmıyor 1-2 Saat 2 Saatten Fazla 45,5 54,5 1-2 Saat 2 Saatten Fazla Grafik 2a. AÜEEYO dan AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Ders ÇalıĢma Süreler, EskiĢehir, Grafik 2b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarından AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Ders ÇalıĢma Süreler, EskiĢehir, 2010.

4 Ders saatleri dışında en çok ilgilendiğiniz aktivite nedir? sorusuna; AÜEEYO öğrencileri tarafından verilen cevapların dağılımı % 30.2 spor, % 67.1 bilgisayar internet, % 45.3 arkadaşlarla vakit geçirme, % 11.3 televizyon izlemek, % 5.7 diğer (müzik dinlemek vs) şeklindedir. Diğer yükseköğrenim kurumlarındaki öğrenciler tarafından verilen cevapların dağılımı % 50.1 spor, % 70.9 bilgisayar internet, % 19.2 arkadaşlarla vakit geçirme şeklindedir Bilgisayar-İnternet Arkadaşlarla Vakit Geçirme Spor Televizyon İzlemek Diğer 0 Bilgisayar- İnternet Spor Arkadaşlarla Vakit Geçirme Grafik 3a. AÜEEYO ndan Katılımcıların Ders DıĢında En Çok Ġlgilendikleri Aktivitelerin Dağılımı, Ankara, Grafik 3b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Katılımcıların Ders DıĢında En Çok Ġlgilendikleri Aktivitelerin Dağılımı, Ankara, 2010.

5 Tablo 1. En BaĢarılı Olduğunu DüĢündüğünüz ya da Ġlgilendiğiniz Alan Nedir Sorusuna Verilen Cevapların Yüzde Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, Sayı Yüzde * Bilgisayar İnternet 80/ Resim-güzel sanatlar 80/ Spor 80/ ,7 Bilgisayar- İnternet 45,5 Resim-Güzel Sanatlar 32,9 7,5 5,1 2,5 Spor El sanatları Müzik Diğer El sanatları 80/6 7.5 Müzik 80/4 5.1 Diğer: 80/2 2.5 Grafik 4a. En BaĢarılı Olduğunu DüĢündüğünüz ya da Ġlgilendiğiniz Alan Nedir Sorusuna Verilen Cevapların Yüzde Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, * İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

6 ,3 Bilgisayar- İnternet 38,8 Resim-Güzel Sanatlar 24,1 11,1 7,4 3,7 Spor El sanatları Müzik Diğer Grafik 4b. AÜEEYO nda En BaĢarılı Olduğunu DüĢündüğünüz ya da Ġlgilendiğiniz Alan Nedir Sorusuna Verilen Cevapların Yüzde Dağılımı, EskiĢehir, ,5 34,6 50 Grafik 4c. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarında En BaĢarılı Olduğunu DüĢündüğünüz ya da Ġlgilendiğiniz Alan Nedir Sorusuna Verilen Cevapların Yüzde Dağılımı, Ankara, Bilgisayar- İnternet Resim-Güzel Sanatlar Spor

7 Okula devamsızlık sorgulandığında; AÜEEYO da öğrencilerin % 14.6 sı okula bu yıl içinde hiç devamsızlık yapmadığını, % 31.8 i 3 gün ve daha az, % 34.1 i 4-6 gün, % 17.1 i 7-10 gün, % 2.4 ü ise 11 ve daha fazla gün devamsızlık yaptığını bildirmiştir. 17,1 2,4 14,6 Yok 3 Gün ve Daha Az 34,1 31,8 4-6 Gün 7-10 Gün 11 Gün ve Daha Fazla Diğer okullarda ki öğrencilerin % 21.7 si okula bu yıl içinde hiç devamsızlık yapmadığını, % 39.1 i 3 gün ve daha az, % 13.0 ı 4-6 gün, % 17.4 ü 7-10 gün, % 8.7 si ise 11 ve daha fazla gün devamsızlık yaptığını bildirmiştir. 8,7 17,4 21,7 Yok 13 39,1 3 Gün ve Daha Az 4-6 Gün 7-10 Gün 11 Gün ve Daha Fazla Grafik 5a. AÜEEYO a Devam Eden Öğrencilerin Bu Yıl Ġçinde Yaptıkları Okul Devamsızlık Sürelerinin Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, Grafik 5b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin Bu Yıl Ġçinde Yaptıkları Okul Devamsızlık Sürelerinin Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, 2010.

8 Üniversite öğrencilerinin tamamının % 17.3 si okula bu yıl içinde hiç devamsızlık yapmadığını, % 34.2 ı 3 gün ve daha az, % 26.6 sı 4-6 gün, %17.2 si 7-10 gün, % 4.7 si ise 11 ve daha fazla gün devamsızlık yaptığını bildirmiştir. 4,7 4,7 17,3 26,6 Hiç 3 Gün Ve Daha Az 4-6 Gün 7-10 Gün 11 Ve Daha Fazla 34,2 Grafik 5c. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Devamsızlık Gün Sayıları, Ankara, EskiĢehir, 2010.

9 AÜEEYO öğrencilerinin si, okullarında işaret diliyle iletişim kurduğu öğretmen veya okul idarecisi bulunduğunu belirtirken diğer yükseköğrenim kurumlarına devam eden öğrenciler için bu oran sadece % 3.85 dir (1 öğrenci). AÜEEYO da öğrenim gören katılımcıların % 33.3 ü okulda öğretmenlerin ders anlatırken işaret dilini kullanma oranını çok az, % 66.7 si ise bazen kullandığını belirtmektedir. % 33.3 % 66.7 Çok Az Bazen Grafik 6. AÜEEYO da ĠĢaret Diliyle ĠletiĢim Kuran Öğretmen veya Okul Ġdarecilerinin ĠĢaret Dili Kullanma Oranı, EskiĢehir, 2010.

10 Öğrencilerin, % inin en beğendiği ve kendisine örnek olmasını istediği/kişileri öğretmenleri, arkadaşları gibi gerçek hayatta tanıdıkları ya da tarihi lider kişiler oluştururken, % 12.5 i şarkıcı, manken veya oyuncuları belirtmiş ve % si bilmiyorum/yok cevabını vermiş ya da boş bırakmıştır. % i ise bu soruya meslek belirterek cevap vermiştir ,35 Gerçek kişi/lider 12,5 Şarkıcı, Manken, Oyuncu 19, Meslek Sporcu Gerçek Olmayan Kişiler Yok Grafik 7a. AÜEEYO daki Katılımcıların En Beğendiği ve Kendisine Örnek Olmasını Ġstediği KiĢi/KiĢiler, EskiĢehir, 2010.

11 Diğer yükseköğrenim kurumlarına devam eden öğrencilerin sadece % si, en beğendiği ve kendisine örnek olmasını istediği/kişiler sorusuna cevap vermiş olup % 10 u hayali kişileri, % 40 ı öğretmenleri, arkadaşları gibi gerçek hayatta tanıdıkları ya da tarihi lider kişileri, % 10 u şarkıcı, manken ve oyuncuları, % 20 si ise başarılı sporcuları ve % 20 si de mesleki belirtmiştir ,54 0 Gerçek kişiler/liderler Şarkıcı, Manken, Oyuncu Meslek Sporcu Gerçek Olmayan Kişiler Yok Grafik 7b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarından Katılımcıların En Beğendiği ve Kendisine Örnek Olmasını Ġstediği KiĢi/KiĢiler, Ankara, 2010.

12 AÜEEYO na giden öğrencilerin % 57 si okulu bitirdikten sonra bir iş bulup çalışmayı, % 21 i eğitime devam etmeyi düşündüğünü belirtirken, % 20 si hem eğitimi sürdürmek hem de iş bulup çalışmak istediklerini beyan etmişlerdir. Diğer yükseköğrenim kurumlarına giden % 66,67 si okulu bitirdikten sonra bir iş bulup çalışmayı, % 20,83 ü eğitime devam etmeyi düşündüğünü belirtirken, % 12.5 u hem eğitimi sürdürmek hem de iş bulup çalışmak istediklerini beyan etmişlerdir. Grafik 7c. AÜEEYO daki katılımcıların Okul Bittikten Sonra Ne Yapmayı DüĢünüyorsunuz Sorusuna Verdikleri Yanıtların Yüzde Dağılımı, Ankara, Grafik 7d. Diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki katılımcıların Okul Bittikten Sonra Ne Yapmayı DüĢünüyorsunuz Sorusuna Verdikleri Yanıtların Yüzde Dağılımı, Ankara, 2010.

13 Öğrencilerin % 77.2 si geleceklerini planlar veya gelecekte ne yapacağını ya da nasıl yapacağını düşünürken aile ve onların beklentilerini, % 33 ü öğretmenlerinin, % % si arkadaşlarının düşüncelerini önemsediğini, % 36.3 sı bu süreçte internetin ve % 11.4 ü de TV ve gazetelerin etkili olduğunu belirtmektedir (bu soruya birden çok cevap verilmiştir) , Aile ve Onların Beklentileri 33 30,37 Öğretmenlerin Rehberliği Arkadaşların Düşünceleri 26,6 11,4 5,1 İnternet TV ve Gazeteler Diğer Grafik 8. Geleceğinizi Planlarken / Gelecekte Ne Yapacağınızı ya da Nasıl Yapacağınızı DüĢünürken En Çok Kimlerden / Hangi Kaynaklardan Faydalanıyorsunuz, Size En Çok Yol Gösteren Nedir Sorusuna Katılımcıların Verdikleri Cevapların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir 2010.

14 Katılımcıların % 32.9 u Üniversite ve/veya yüksek öğrenim kavramını ilk kez ilkokulda, % 35.5 i ortaokulda, % 27.2 si lisede duyduğunu belirtirken % 2.6 sı diğer cevabını vermiştir ,9 35,5 27, İlkokul Ortaokul Lise Diğer 2,6 Grafik 9. Üniversite ve/veya Yüksek Öğrenim Kavramını Ġlk Kez Ne Zaman Duydunuz Sorusuna Verilen Yanıtların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, 2010.

15 Öğrencilerin % 40.9 unun ailesinde üniversiteye devam eden veya bitirmiş olan kimse bulunmazken % 21.2 sinin ebeveynlerden birisi veya ikisi, % 27.2 sinin kardeşleri, % 13.6 sının da diğer akrabalarından üniversiteye devam eden veya bitirmiş olan kişiler bulunmaktadır , ,2 27,2 13,6 0 Yok Ebeveynlerden Bir Ya da İkisi Kardeşler Diğer Akrabalar Grafik 10. Öğrencilerin Ailesinde Üniversiteye Devam Eden Veya BitirmiĢ Olan Kimse Varlığı, Ankara, EskiĢehir, 2010.

16 Katılımcıların % 13.0 ının yakın dost ve arkadaşlarınız arasında üniversiteye devam eden veya bitirmiş olan kişiler bulunmazken, % 27.3 ünün sadece bir kişi, % 59.7 sinin birden çok kişi bulunmaktadır Yok Sadece 1 Kişi Birden Çok Kişi Grafik 11. Öğrencilerin Yakın Dost ve ArkadaĢlarınız Üniversiteye Devam Eden Veya BitirmiĢ Olan Kimse Varlığı, Ankara, EskiĢehir, 2010.

17 AÜEEYO öğrencilerinin % si üniversiteye gitmeden önce üniversite ve yüksek öğrenim konusunda bilgi verilmediğini, % 83,92 si bilgi verildiğini bildirmiştir. Diğer yükseköğrenim kurumlarındaki öğrencilerin % 8,23 i üniversiteye gitmeden önce üniversite ve yüksek öğrenim konusunda bilgi verilmediğini, % 91,67 si bilgi verildiğini bildirmiştir. 16,07 bilgi verildi bilgi verilmedi 8,33 83,92 bilgi verildi bilgi verilmedi Grafik 12a. AÜEEYO Öğrencilerinin Üniversiteye Gitmeden Önce Üniversite Ve Yüksek Öğrenim Konusunda Bilgi Verilen Öğrencilerin Bilgi Aldıkları KiĢiler, EskiĢehir, ,67 Grafik 12b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Öğrencilerinin Üniversiteye Gitmeden Önce Üniversite Ve Yüksek Öğrenim Konusunda Bilgi Verilen Öğrencilerin Bilgi Aldıkları KiĢiler, Ankara, 2010.

18 Bilgi verilenlerin % 55.0 ı öğretmenlerinden, % 37.6 sı anne, baba ve kardeşlerinden, % 4.3 ü diğer aile üyelerinden, %11.6 sı da arkadaşlarından bilgi aldığını beyan etmiştir Öğretmenler Anne, Baba, Kardeşler Arkadaşlar Diğer Aile Üyeleri Grafik 13. Üniversiteye Gitmeden Önce Üniversite Ve Yüksek Öğrenim Konusunda Bilgi Verilen Öğrencilerin Bilgi Aldıkları KiĢiler, Ankara, EskiĢehir, 2010.

19 AÜEEYO öğrencilerinin % 47.5 i üniversiteye gidebilmek için özel bir hazırlık yaptığını, % 52.5 i de yapmadığını belirtmiştir. Diğer yükseköğrenim kurumlarındaki öğrencilerin % 47.5 i üniversiteye gidebilmek için özel bir hazırlık yaptığını, % 52.5 i de yapmadığını belirtmiştir. 55,36 44,64 Özel Hazırlık Yapmış Özel Hazırlık Yapmamış 70,83 Özel Hazırlık Yapmış Özel Hazırlık Yapmamış 29,17 Grafik 14a. AÜEEYO Öğrencilerinin Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Özel Hazırlık Yapma Durumu, EskiĢehir, Grafik 14b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Özel Hazırlık Yapma Durumu, Ankara, 2010.

20 Özel hazırlık yapanların % 71.4 ü dershane ve kursa gittiğini, % 28.6 sı da kendi kendine çalışıp soru çözdüğünü bildirmiştir , , Dersane veya Kursa Gidenler Kendi Kendine Çalışanlar Grafik 14c. Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Yapılan Özel Hazırlık ġekli, Ankara, EskiĢehir, 2010.

21 AÜEEYO daki öğrencilerin üniversiteye gidebilmek için özel bir hazırlık yapmayanların hazırlık yapmama sebepleri ise % si maddi imkansızlık, % 52 si işitme engelli olarak gidebileceği bir yer bulamadığı için olarak bildirirken, % ü isteksizlik vb cevaplar vermiş ya da hiç cevap vermemiştir. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarına giden öğrencilerin üniversiteye gidebilmek için özel bir hazırlık yapmayanların hazırlık yapmama sebepleri ise % 8,33 ü maddi imkânsızlık, % 63,16 sı işitme engelli olarak gidebileceği bir yer bulamadığı için olarak bildirirken, % 28,51 i isteksizlik vb cevaplar vermiş ya da hiç cevap vermemiştir. Diğer veya cevap yok Diğer veya cevap yok Maddi İmkansızlık İ. Engelli için gidecek yer yok Grafik 15a. AÜEEYO daki Öğrencilerin Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Özel Hazırlık Yapmayanların Hazırlık Yapmama Sebepleri, Ankara, EskiĢehir, Maddi İmkansızlık İE için Gidecek Yer Yok Grafik 15b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Öğrencilerin Üniversiteye Gidebilmek Ġçin Özel Hazırlık Yapmayanların Hazırlık Yapmama Sebepleri, Ankara, 2010.

22 AÜEEYO nda öğrenim gören katılımcıların % 55.5 i işitme engelli olmasının üniversiteye giriş şansınızı olumsuz etkilemediğini, % 44.5 i ise olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Olumsuz etkilediğini düşünenlerin % 38.9 u okuduklarını anlamadıklarını, % 27.8 i sınavın zor olduğunu, % 22.2 si engeli yüzünden, % 5.6 sı tercüman olmamasını, % 5.5 i ise sebebini bilmediğini belirtmektedir. 5,6 5,5 55,5 44,5 Olumsuz Etkiliyor Olumsuz Etkilemiyor 22,2 38,9 Okuduklarını Anlamıyor Sınav Zor Engeli Yüzünden 27,8 TercümanOlmamas ı Bilmiyor Grafik 16a. AÜEEYO nda Öğrenim Gören Katılımcıların ĠĢitme Engelli Olmasının Üniversiteye GiriĢ ġansınızı Etkiliyor mu, Sorusuna Verdikleri Yanıtların Yüzde Dağılımı, EskiĢehir, Grafik 16b. AÜEEYO nda Öğrenim Gören, ĠĢitme Engelli Olmasının Üniversiteye GiriĢ ġansını Olumsuz Etkilediğini DüĢünen Katılımcıların, Olumsuz Etkileme Nedenlerinin Yüzde Dağılımı, EskiĢehir, 2010.

23 Diğer okullarda öğrenim gören katılımcıların % 69.2 si işitme engelli olmasının üniversiteye giriş şansını olumsuz etkilemediğini, % 30.8 i ise olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Olumsuz etkilediğini düşünenlerin % 60.0 ı okuduklarını anlamadıklarını, % 40.0 i sınavın zor olduğunu belirtmektedir. Olumsuz Etkiliyor Olumsuz Etkilemiyor Okuduklarını Anlamıyor Sınav Zor Grafik 17a. Diğer Okullarda Öğrenim Gören Katılımcıların ĠĢitme Engelli Olmasının Üniversiteye GiriĢ ġansınızı Etkiliyor mu, Sorusuna Verdikleri Yanıtların Yüzde Dağılımı, Ankara, Grafik 17b. Diğer Okullarda Öğrenim Gören, ĠĢitme Engelli Olmasının Üniversiteye GiriĢ ġansını Olumsuz Etkilediğini DüĢünen Katılımcıların, Olumsuz Etkileme Nedenlerinin Yüzde Dağılımı, Ankara, 2010.

24 Öğrencilerin % 57.7 si aileniz sizin üniversiteye gitmenizi teşvik etti mi / baskı yaptı mı sorusuna evet, % 42.3 ü ise hayır cevabını vermiştir. Evet 42,3 57,7 Hayır Grafik 18. Katılımcıların Ailelerinin Üniversiteye Gitme Konusunda DüĢünceleri, Ankara, EskiĢehir, 2010.

25 Araştırmaya katılanların % 60.0 ı lise öğretmenleriniz sizin üniversiteye gitmenizi teşvik etti mi / baskı yaptı mı sorusuna evet, % 40.0 ı ise hayır cevabını vermiştir Evet Hayır Grafik 19. Katılımcıların Öğretmenlerinin Üniversiteye Gitme Konusunda DüĢünceleri, Ankara, EskiĢehir, 2010.

26 Tablo 2. Katılımcıların Üniversite GiriĢ Sınavında Alınan Nota Etki Ettiğini DüĢündükleri DeğiĢkenlerin Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, Sayı Yüzde* Lisedeki derslerimden aldığım not 80/ Lisede seçtiğim bölüm 80/ Okuduğum lisenin çeşidi (meslek lisesi olup olmadığı) 80/ Okuduğum lisenin katsayısı 80/ Bilmiyorum 80/ *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

27 AÜEEYO a devam eden katılımcıların % 39,3 ü kurumun fiziksel şartları, % 32,14 ü yurt ve barınma olanakları, % ü sınıflardaki eğitim ortamı, % 44.6 sı eğitimciler, % 28,57 si sınıf arkadaşları, % 42.9 si idareciler konusunda hiç sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir ,28 32,14 32,14 44,64 28,57 42, Fiziksel şartlar Yurt-barınma Sınıflardaki eğitim ortamı Eğitimciler Sınıf arkadaşları İdareciler Grafik 20a. AÜEEYO Öğrencilerinin Okulun Fiziksel ġartları, Yurt-Barınma Olanakları, Sınıflardaki Eğitim ortamı, Eğitimciler, Sınıf ArkadaĢları ve Ġdarecilerle Hiç Sorun YaĢamayanların Oranı, EskiĢehir, 2010.

28 Diğer yükseköğrenim kurumlarına giden katılımcıların % 37,5 i kurumun fiziksel şartları, % 20,83 ü yurt ve barınma olanakları, % 25 i sınıflardaki eğitim ortamı, % 29,2 si eğitimciler, % 25 i sınıf arkadaşları, % 37,5 i idareciler konusunda hiç sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir ,5 20, , , Fiziksel şartlar Yurt-barınma Sınıflardaki eğitim ortamı Eğitimciler Sınıf arkadaşları İdareciler Grafik 20b. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarındaki Öğrencilerinin Okulun Fiziksel ġartları, Yurt-Barınma Olanakları, Sınıflardaki Eğitim ortamı, Eğitimciler, Sınıf ArkadaĢları ve Ġdarecilerle Hiç Sorun YaĢamayanların Oranı, EskiĢehir, 2010.

29 Katılımcılardan bu konularda sorun yaşadıklarını söyleyenlerin yaşadıkları sorunların büyüklüğüne verdikleri 10 üzerinden verdikleri not ortalamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (10- çok fazla sorun var, 0- sorun yok) Tablo 4. AraĢtırmaya Katılanların Üniversite Eğitimleri Süresince YaĢadıkları Sorunlara Verdikleri Puanlar, Ankara, EskiĢehir, AÜEEYO Diğer YÖ Kurumları Kurumun fiziksel şartları 3,66 2,80 Yurt ve barınma olanakları 4,40 3,20 Sınıflardaki eğitim ortamı 4,09 3,56 Eğitimciler 3,92 3,56 Sınıf arkadaşlarınız 4,76 3,95 İdareciler 3,96 2,93 (0: hiç sorun yok, 10- çok fazla sorun var anlamına gelmektedir)

30 Araştırmaya katılanların % 13.8 i devam ettikleri eğitim kurumunun fiziksel şartlarının işitme engelliler için uygun olmadığını, % 86.2 si uygun olduğunu düşünmektedir. 13,8 Uygun Uygun değil 86,2 Grafik 21. Katılımcıların Eğitim Kurumunun Fiziksel ġartlarının ĠĢitme Engelliler Ġçin Uygun Olup Olmadığını Konusunda DüĢünceleri, Ankara, EskiĢehir, 2010.

31 Tablo 5. Katılımcıların Ders Gördükleri Sınıf ve Atölyelerde KarĢılaĢtıkları En Önemli orunların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, AÜEEYO Diğer YÖ Kurumları Sayı Yüzde* Sayı Yüzde* Hiçbir sorunum yok; her şey işitme engelliler için son derece uygun 56/23 41,07 24/13 54,17 Sınıf ortamları ve atölyeler aşırı gürültülü ve ses yankısını önleyecek şekilde dizayn edilmemiş 56/ /1 4,17 Sınıf ortamı ve atölyeler dersi anlatan kişiyi net takip etmemizi sağlayacak ve 56/ /5 20,83 yazı tahtasını ile diğer görsel eğitim araçlarını rahatça takip etmemizi sağlayacak özelliklerde değil - Yeterli derecede aydınlık değil; 56/4 7,14 24/1 4,17 - Doğrudan görmemizi engelleyen ara bölmeler var; 56/2 3,57 24/2 8,33 - Sınıf çok kalabalık ve biz önlerde yer bulamıyoruz; 56/4 7,14 24/3 12,5 - Sınıf kalabalık değil ama ortamda büyük bir kargaşa-düzensizlik var; bu bizim dersleri ve uygulamaları takip etmemizi engelliyor. 56/13 23,21 24/2 8,33 Atölyelerde ve uygulamalı derslerde daha fazla zorluk çekiyoruz 56/10 17,86 24/2 8,33 Sınıflarda ve teorik derslerde daha fazla zorluk çekiyoruz 56/3 5,36 24/0 0 Sınıf ve atölyelerde, o ortamın ve ortamdaki cihazların nasıl kullanılacağı konusunda yeterli yazılı bilgilendirme yok Derslerin başlama ve bitiş zamanını haber veren zilleri duyamıyoruz ve bunu anlamamızı sağlayacak görsel uyaranlar mevcut değil. 56/5 8,93 24/2 8,33 56/6 10,71 24/2 8,33 Diğer (öğretmenler yazılı anlatmıyor, hızlı konuşuyor, bilgisayarlar virüslü) 56/2 3,57 24/2 8,33 *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

32 Tablo 6. Katılımcıların Teorik ve Uygulamalı Derslere Giren Eğitimcilerle YaĢadıkları Sorunların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, AÜEEYO Diğer YÖ Kurumları Sayı Yüzde* Sayı Yüzde* Hiçbir sorunum yok; bana her konuda yardımcı oluyorlar 56/21 37,5 24/11 45,83 İşitme engellilerin diğer öğrencilerden farklı olduklarını ve farklı gereksinimleri olduğunu 56/12 21,43 24/5 20,83 bilmiyorlar. Ders anlatırken ya da uygulamalar sırasında dudaklarını okuyarak onların konuşmalarını 56/15 26,79 24/3 12,5 anlamamızı sağlayacak şekilde yüzleri bize dönük durmaya özen göstermiyorlar. Her ders ve pratik uygulamalar hakkında yazılı materyal mevcut değil 56/5 8,93 24/4 16,67 Ders ve pratik uygulamalar sırasında ders içeriğindeki önemli noktaların - ödevlerin herkesin 56/4 7,14 24/10 41,67 göreceği şekilde tahta veya diğer görsel sunum cihazlarına yazılması mümkün olmuyor. Sınıf ve atölye ortamının dersi daha iyi anlayacak şekilde sessiz ve aydınlık olmasını 56/9 16,07 24/3 12,5 sağlamaya özen göstermiyorlar. Sınavlarda işitme engelli olduğumuz göz önüne alınarak yardımcı olanaklar sağlanmıyor. 56/2 3,57 24/1 4,17 - Daha fazla süre tanınmıyor 56/3 5,36 24/2 8,33 - Sorular işitme engellilerin daha iyi anlayacakları şekilde organize edilmiyor; 56/19 33,93 24/0 0 - Sınav süresince gereksinim duyduğumuzda ek açıklamalar yapılmıyor 56/8 14,29 24/2 8,33 Eğitimcilerimiz işaret dili bilmiyor 56/6 10,71 24/1 4,17 İşaret dilinde eğitim materyali mevcut değil 56/15 26,79 24/2 8,33 Teorik ya da uygulamalı derslerde ya da sınavlarda işaret dilinde tercüme mevcut değil 56/10 17,86 24/7 29,17 Diğer 56/5 8,93 24/3 12,5 *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

33 Tablo 7. Diğer Yükseköğrenim Kurumlarına Devam Eden ĠĢitme Engelli Öğrenciler Olarak ĠĢitme Engelli Olmayan Sınıf ArkadaĢları Ġle Dersler Sırasında Veya Ders DıĢı Saatlerde YaĢadıkları Sorunların Dağılımı, Ankara, Sayı Yüzde* Hiçbir sorunum yok; işitme engelli arkadaşım kadar işitme engelli olmayan 24/8 33,33 arkadaşım da var; Hiç bir sorunum yok; çünkü hiç işitme engelli olmayan arkadaşım yok 24/5 20,83 Daha çok işitme engelliler ile arkadaşlık yapıyorum; işitme engelli 24/2 8,33 olmayanlar ile nadiren birlikte oluyorum. Bana derslerde yardımcı olmaya çalışıyorlar; ancak ders dışlarında işitme 24/4 16,67 engelli olmayanların arasına karışmıyorum; Bana derslerde yardımcı oluyorlar ve ders dışında da bazen onlarla birlikte 24/6 25 vakit geçiriyorum. İşitme engelli olmayan sınıf arkadaşlarım işitme engelliler hakkında hiçbir 24/3 12,5 şey bilmiyorlar İşitme engelli olmayan sınıf arkadaşlarım işitme engelli olduğum için 24/6 25 benden uzak duruyorlar; İşitme engelli olmayan sınıf arkadaşlarım, ödev ve ders notlarını benimle 24/8 33,33 paylaşıyorlar; *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

34 Tablo 8. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Okul Ġdarecileri Ġle YaĢadıkları Sorunların Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, AÜEEYO Diğer YÖ Kurumları Sayı Yüzde* Sayı Yüzde* Hiçbir sorunum yok; bana her konuda yardımcı oluyorlar 56/30 53,57 24/12 50 İşitme engellilerin diğer öğrencilerden farklı olduklarını ve farklı gereksinimleri 56/10 17,85 24/2 8,33 olduğunu bilmiyorlar Kayıt ve her türlü idari iş için mutlaka ailemden ya da arkadaşlarımdan 56/5 8,93 24/7 29,17 (konuşabilen ve işaret dili bilen) birisi yardımcı oluyor; idari işlerimi tek başıma halledemiyorum. İdari konularda yeterli yazılı bilgilendirme mevcut değil. 56/6 10,71 24/4 16,67 Hiçbir şekilde işaret dilinde bilgilendirme mevcut değil. 56/2 3,57 24/8 33,33 Diğer 56/1 1,79 24/0 0 *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

35

36 Araştırmaya katılanların % 5.0 i üniversite kütüphanesini çok sık, % 67.5 i bazen, % 16.2 ü nadiren, % 11.3 ü de hiç kullanmadığını belirtmektedir. 5 11,3 16,2 67,5 Grafik. AraĢtırmaya Katılanların Üniversite Kütüphanesini Kullanma Sıklıkları, Ankara, EskiĢehir, Çok Sık Bazen Nadiren Hiç Tablo. Katılımcıların Üniversite Kütüphanesini Kullanma Amaçlarının Dağılımı, Ankara, EskiĢehir, Sayı Yüzde* Kitap ödünç almak 75/ İnternet olanaklarından yararlanmak 75/ Güncel dergi ve gazetelere okumak 75/ Kaynak araştırması yapmak 75/ Odyo-vizuel kütüphaneden 75/1 1.4 yararlanmak Diğer (Ders çalışmak, vs) 75/6 8.0 * İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

37 AÜEEYO dan araştırmaya katılan öğrencilerin % 82.4 ü üniversite içindeki sosyal aktivitelere katıldığını, % 17.6 sı da katılmadığını belirtmektedir. 17,6 82,4 Tablo. EEY Okulu Ġçindeki Sosyal Aktivitelere Katılan Öğrencilerin, Katıldığı Sosyal Aktivite Türleri, Ankara, Sayı Yüzde* Spor ile ilgili organizasyonlara 54/ Konser, folklor ve dans gösterilerine 54/ Konferans ve söyleşiler 54/ Öğrenci derneklerinin faaliyetlerine 54/ Katılıyor Diğer rekreasyon faaliyetlerine (Satranç / Doğa / Katılmıyor 54/ fotoğrafçılık / Düşünce vb kulüpler) Piknik ve gezilere 54/ Diğer 54/ Grafik. AÜEEYO dan AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Üniversite Ġçindeki Sosyal Aktivitelere Katılma Durumu, Ankara, EskiĢehir, *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır. cevap

38 Diğer okuldan araştırmaya katılan öğrencilerin % 61.6 sı üniversite içindeki sosyal aktivitelere katıldığını, % 38.4 ü de katılmadığını belirtmektedir. Tablo. Diğer Okullardan AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerden Üniversite Ġçindeki Sosyal Aktivitelere Katılanların, Katıldığı Sosyal Aktivite Türleri, Ankara, ,4 61,6 Grafik. Diğer Yüksekörenim Kurumlarından AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Üniversite Ġçindeki Sosyal Aktivitelere Katılma Durumu, Ankara, EskiĢehir, Sayı Yüzde* Spor ile ilgili organizasyonlara 26/ Konser, folklor ve dans gösterilerine 26/2 7.6 Katılıyor Konferans ve söyleşiler 26/2 7.6 Katılmıyor Öğrenci derneklerinin faaliyetlerine 26/2 7.6 Diğer rekreasyon faaliyetlerine (Satranç / Doğa / 26/ fotoğrafçılık / Düşünce vb kulüpler) Piknik ve gezilere 26/ Diğer - - *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olup, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

39 Tablo. Katılımcıların Üniversitedeki Eğitim Sürecininin Daha Verimli Geçmesi İçin Önerileri, Eskişehir, Ankara, AÜEEY DĠĞER Sayı Yüzde* Sayı Yüzde* İşaret dilinde teorik ve uygulamalı eğitim materyalleri olmalıdır 54/ / Her ders ve uygulama için yazılı materyal sağlanmalıdır 54/ / Başlangıçta eğitim kurumunu, oradaki yaşantıyı ve kurumun bizden 54/ / beklentilerini anlatan işaret dilinde bir adaptasyon programı uygulanmalıdır İdareciler ve eğitimciler işitme engelliler hakkında eğitilmeli ve onların 54/ / farklı ihtiyaçları ile bu ihtiyaçların giderilmesinde izlenecek yollar hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. İşitme engelliler bu toplumun bir parçasıdır; öyleyse işitme engelli 54/ / olmayan sınıf arkadaşlarımıza bu gerçeği anlatacak kaynaklar sağlanmalıdır; İdeal olarak her sınıfta, ama acilen en azından her eğitim kurumunda bir 54/ / işaret dili tercümanı olmalıdır; Sınavlarda işitme engellilere özel uygulamalar geliştirilmelidir (bu 54/ / uygulamaların bize sınıf arkadaşlarımıza göre avantaj sağlaması için istemiyoruz; bu özel uygulamaların bizim de onlar kadar öğrenip öğrenemediğimizin anlaşılması için geliştirilmesini istiyoruz). Kütüphanelerde işitme engelliler için işaret dilinde bilgilendirme 54/ /9 34.6

40 sağlanmalı ve en azından bir kütüphanecilik uzmanı işaret dilinde bizimle iletişim kurabilmelidir Kampüsteki sosyal hayata daha çok katılmamız için eğitimciler, idareciler 54/ / ve işiten arkadaşlarımız daha fazla olanak yaratmalıdırlar Diğer 54/ /1 3.8 *İlgili soruya birden fazla cevap verilmiş olupu, yüzdeler cevap veren kişi sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

İşitme Engellilerin Yükseköğrenim Olanaklarının Geliştirilmesi ve Desteklenmesi için Elektronik Materyal Hazırlanması (e-isit) Projesi RAPORU

İşitme Engellilerin Yükseköğrenim Olanaklarının Geliştirilmesi ve Desteklenmesi için Elektronik Materyal Hazırlanması (e-isit) Projesi RAPORU İşitme Engelliler Gelişim Merkezi İşitme Engellilerin Yükseköğrenim Olanaklarının Geliştirilmesi ve Desteklenmesi için Elektronik Materyal Hazırlanması (e-isit) Projesi RAPORU Lise öğrencileri anketi Anket

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTEYEN Bir İşitme Egelli (FİTYE) LİSE öğrencisi Nelere Dikkat etmeli, Neler yapmalı ve Neler yapmamalı?

ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTEYEN Bir İşitme Egelli (FİTYE) LİSE öğrencisi Nelere Dikkat etmeli, Neler yapmalı ve Neler yapmamalı? ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTEYEN Bir İşitme Egelli (FİTYE) LİSE öğrencisi Nelere Dikkat etmeli, Neler yapmalı ve Neler yapmamalı? Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Üniversiteye gitmek isteyen siz

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Üniversiteler Tercih ve Algı Araştırması Basın Bülteni Özet Değerlendirmeler

Üniversiteler Tercih ve Algı Araştırması Basın Bülteni Özet Değerlendirmeler . Temmuz 2010 Üniversiteler Tercih ve Algı Araştırması Basın Bülteni Özet Değerlendirmeler Bu özet Işık Üniversitesi için hazırlanmıştır İrtibat: Nuran Aksu, GfK Research Consultant Tel: +90 212-368 07

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Aynur Ersoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi ersoy_a@ibu.edu.tr 1 Bilgi Elde Etmenin Temel Yolu Okuma Okuma,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. M.Cengiz YILDIZ Kenan BÖLÜKBAŞ M. Halis ÖZER Araştırma Yöneticisi Araştırmacı Araştırmacı SORULAR

Yrd.Doç.Dr. M.Cengiz YILDIZ Kenan BÖLÜKBAŞ M. Halis ÖZER Araştırma Yöneticisi Araştırmacı Araştırmacı SORULAR 127 ANKET FORMU ANKET NO: BİRİM: ÖZELLİK: Bu anket formu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde, TÜBİTAK adına yülütülen bir araştırma için hazırlanmıştır. Çalışma,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Değerleri Ebeveynler! Değerli Veliler! Kısa zamandır Avusturya da bulunuyorsunuz. Sizin için birçok şey yeni, buna Avusturya daki okul sistemi de dahil. Federal

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ.

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ. Sınıfı: Tarih Öğrencinin Adı Soyadı: Okul Numarası: Cinsiyeti Kadın Erkek Mezun Olduğunuz Lise ve İli Öğrencinin İletişim Bilgileri: Adres: Medeni Durumunuz: Danışmanın Adı Soyadı: ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU * Bu form Üniversiteler ile Lisede okuyacak/okuyan engelilere yönelik olduğundan bu şartı haiz olmayan başvurular dikkate alınmaz. *

Detaylı

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık.

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. Müh. Salim İMAMOĞLU Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki : "Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? ÖĞRENCİ RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Görüş ve Uygulamaları

Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Görüş ve Uygulamaları Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Görüş ve Uygulamaları Dr. Ahmet KURNAZ ahkurnaz@hotmail.com & Cüneyt TÜYBEK & Ümit S. TAŞKESEN ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırma ile sınıf öğretmenlerinin

Detaylı

ORTAOKUL SINAVLARINDA SON DURUM

ORTAOKUL SINAVLARINDA SON DURUM ORTAOKUL SINAVLARINDA SON DURUM TEOG GİTTİ YENİ SİSTEM GELDİ!! TEOG yerine gelecek SBS benzeri yeni modelin ayrıntıları şekillendi. 5, 6 ve 7 nci sınıfta yazılılar yapılacak. Buna göre, sorular bakanlıkça

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Fakülteniz / Yüksek Okulunuz / Meslek Yüksek okulunuz?

Fakülteniz / Yüksek Okulunuz / Meslek Yüksek okulunuz? Uludağ üniversitesinde eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin üniversite yerleşkesi içindeki her türlü sosyal, bilimsel, akademik vs. aktivitelere katılımlarını ve memnuniyetlerini araştırmak için düzenlenen

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu Çocuk ve Genç İşçiler Anketimiz, 25.08.2008 01.09.2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Anketimiz, Çanakkale ilindeki 50

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwe rtyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui opgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopg Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu üasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasd

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI Denizhan KARACA, Hülya GÜR Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü, BALIKESİR ÖZET: Okulda verilen eğitim

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN AÖF BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMI KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMASI Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU AĞUSTOS 2009 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kursiyerlerinin Demografik Özellikleri Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması Ülkemiz gündemine daha çok üniversiteye girişte katsayı oranı ve güncel siyaset konularıyla gelen Meslek

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2015-2016 Anket Analizi 2015-2016; Güncellenme tarihi: 08.03.2016;

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Serisi 9-2011 1 AİK- DSÖ TANIMI Hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde,

Detaylı

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI 20-21 NİSAN 2015 - ANKARA DEĞERLENDİRME RAPORU MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI içindekiler Özel Eğitim Sınıfı Nedir? Özel Eğitim Sınıfları Nasıl Açılır ve Kapatılır? Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır? Okullarda Birden Fazla

Detaylı

Adım Adım Başarıya...

Adım Adım Başarıya... Adım Adım Başarıya... Sevgili Gençler, Etkili çalışma yöntemleri ve bunların uygulanması kısa vadede okul başarınızı arttırıcı bir faktördür. Uzun vadede ise yaşamda başarılı bir kişi olmanızı sağlar.

Detaylı

MESLEK NEDİR? Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır.

MESLEK NEDİR? Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır. MESLEK SEÇİMİ MESLEK NEDİR? Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır. Belli bir eğitimi gerektiren bilgi, beceri, ustalık, sevgi ve ilgi isteyen sürekli

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Paydaş Araştırma Raporu

Paydaş Araştırma Raporu UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 I. Giriş Paydaş Araştırma Raporu Bu araştırma, projedeki ortakların kendi ülkelerinde ve her ülkenin kültürüne ve şartlarına uygun bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Yeterli sayıda

Detaylı

xxxxxxx ÖĞRENME RİSK FAKTÖRLERİ RAPORU

xxxxxxx ÖĞRENME RİSK FAKTÖRLERİ RAPORU xxxxxxx ÖĞRENME RİSK FAKTÖRLERİ RAPORU Test, Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. OKUL EV VE AİLE KİŞİSEL ÖĞRENME

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015 Proje Ekibi Hacettepe Üniversitesi lerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER) Senato Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ETKİLİ ÖĞRENME, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak öğrenme amacını gerçekleştirmektir. ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN, Zamanı planlama, Çalışma ortamı düzenleme, Etkili okuma, Etkili

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

ANKET FORMU. Anne Baba Kardeş

ANKET FORMU. Anne Baba Kardeş ANKET FORMU EK 1 Öğrencinin adı-soyadı: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Kardeş sayısı: AĠLE DURUMU Sağ/Ölü Yaşı Eğitim Durumu Mesleği Anne Baba Kardeş Çocuğunuzun engeli nedir? Çocuğunuzun engele sahip olduğunu

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

Eğitimiş Burhaniye Temsilciliği

Eğitimiş Burhaniye Temsilciliği - Bizim Sendika www.egitimisburhaniye.org Eğitimiş Burhaniye Temsilciliği 2013 yılı Maaş Anlaşması Anket Sonuçları 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla yapılacak olan Maaş Anlaşması öncesinde olarak Burhaniye

Detaylı

İlke 1: İyi Bir Öğrenme Ortamı Öğrenci-Okul Arasındaki Etkili İletişimi Teşvik Eder. İfadeler/ Yapılma Sıklıkları Çok Sık

İlke 1: İyi Bir Öğrenme Ortamı Öğrenci-Okul Arasındaki Etkili İletişimi Teşvik Eder. İfadeler/ Yapılma Sıklıkları Çok Sık Saygı değer öğretmen bu çalışma iyi bir eğitim için yedi ilkenin kullanımı üzerine hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar çalışmadan başka hiçbir yerde kullanılmayacaktır. İçtenlikle cevaplandıracağınızı

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Cihat Soyad: Aydın TC Kimlik No: 10895195514 Uyruk: Türk Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Hınıs Doğum Tarihi: 12/09/1996 Telefon: 05078390238 Eposta Adresi: cihat_ayd25@hotmail.de

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı (Örgün /Yaygın eğitim) Pilot Uygulamalar (ERDEP) Sivil toplum kuruluşları (Akran eğitim

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4727 Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Turkey FLASH 194 URBAN AUDIT IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0: Q1 Genel olarak, [CITY] daki verilen hizmetler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

SORU-Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda okudunuz bugüne kadar?

SORU-Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda okudunuz bugüne kadar? FMV Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Öğrencisi İşitme Engelli Yenal Küçükoğlu: İnsan ne olursa olsun sevdiği işi yapmalı yoksa tüm hayatı boyunca mutsuz, stresli bir iş hayatına sahip olabilir.

Detaylı

SINAV ÖNCESİ SINAV SÜRECİ

SINAV ÖNCESİ SINAV SÜRECİ YGS-LYS VELİ DİKKAT! Bu kılavuzda yer alan bilgiler yasama, yürütme ve yargı organlarınca alınması muhtemel kararlar doğrultusunda değişebileceğinden ve bu değişikliklerin ÖSYM tarafından nasıl uygulanacağının

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM HİZMETLERİ BRİFİNGİ 2012 2013 MELİKGAZİ 1 İdare odası Öğretmenl er odası Sınıflar Laboratuv Rehberlik Servisi Depo BT sınıfı Çok amaçlı Salon Arşiv

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

LİSE REHBERLİK SERVİSİ

LİSE REHBERLİK SERVİSİ LİSE REHBERLİK SERVİSİ Verimli Ders Çalışma Ders çalışma konusunda bir çoğunuz da çeşitli şikayetler vardır. Bir kısmınız ders çalışmaya başlamakta güçlük çekerken Bir kısmınız çalışma esnasında derse

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO dan MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO Đstanbul Şubesi MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI NIN MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞi EĞĐTĐMĐNDEKĐ YERĐ SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik

Detaylı

GÖLCÜK MESLEK YÜKSEK OKULU 7. DÖNEM ÖĞRENCİLERİ KOCAELİ FABRİKAMIZDA BECERİ EĞİTİMİNE BAŞLADI Sabahattin Gücin Eğitim Uzmanı İnsan Kaynakları Direktörlüğü 2001 yılında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ile Kocaeli

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SONUÇ DEĞERLENDİRME

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SONUÇ DEĞERLENDİRME T.C SORGUN KAYMAKANLIĞI SORGUN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SONUÇ DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar : Erdal SOYDAŞ Zafer BAYRAKER SORGUN 26 1 GİRİŞ Eğitim ve öğretim etkinliklerinin

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

Anket Hakkında Bilgilendirme

Anket Hakkında Bilgilendirme Anket Hakkında Bilgilendirme Sevgili Öğrenciler; Bu anket, Selçuk Üniversitesi ni sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama çalışmalarımızda bizlere

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 22 İL Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 2015 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 22 ilde 22864 kadın evlerinde ziyaret edilerek onlara aileleri, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı