Felsefe ve psikoloji 2 %1 Genel 74 %23 Din 1 %0 Sosyal Bilimler 47 %15 Güzel Sanatlar 1 %0 Dil ve Dilbilim 6 %2 Doğa bilimleri ve matematik 18 %6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Felsefe ve psikoloji 2 %1 Genel 74 %23 Din 1 %0 Sosyal Bilimler 47 %15 Güzel Sanatlar 1 %0 Dil ve Dilbilim 6 %2 Doğa bilimleri ve matematik 18 %6"

Transkript

1 Milli Kütüphane Kullanıcı Memnuniyeti Anketi başlıklı anketimiz tarihinde resmi web sitemizde etkinleştirilmiş olup, tarihine kadar kullanıcılarımızın yanıtlarını kabul etmiştir. Anketimiz genel olarak, kullanıcılarımızın demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, meslek gibi) ve yararlandıkları Milli Kütüphane hizmetlerinden ne kadar memnun olduğu ile Milli Kütüphaneden genel olarak ne kadar memnun olduklarını gösteren puanlamalardan oluşmaktadır. Puanlamalarda 1 en düşük memnuniyeti, 9 ise en yüksek memnuniyeti göstermektedir. Puanların sınıflaması ise şu şekildedir: 1-3 puan grubu memnuniyetsizliği, 4-6 puan grubu orta düzeyde memnuniyeti, 7-9 puan grubu ise yüksek düzeyde memnuniyeti göstermekte olup değerlendirmeler bu gruplamalara göre yapılmıştır. Anket sonunda kullanıcılara yöneltilen açık uçlu soru yardımıyla da kullanıcıların görüşleri ve beklentileri öğrenilmek istenmiştir. Ankete girilen yanıt sayısı 316 dır. Anket sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür: 1- Ankete katılan kullanıcılarımızın demografik bilgileri: a) Anketi yanıtlayanların %55 i erkek (173 kişi), %45 i kadın (143 kişi) kullanıcımızdır. b) Anketi yanıtlayan kullanıcılarımızın büyük çoğunluğu yaş aralığındadır (211 kişi, toplam yanıtlayanların %67 si). c) Anketi yanıtlayanların %81 i (256 kişi) üniversite öğrencisidir. Yüksek lisans öğrencileri yanıtlayanların %10 u (33 kişi), lise öğrencileri ise %4 ünü (13 kişi) oluşturmaktadır. Doktora öğrencileri yanıtlayanların %4 ünü oluşturmakta olup 12 kişidir. Bunların dışında 1 er kişi de ilkokul ve ortaokul öğrencisi olarak anketi yanıtlamıştır. d) Anketi yanıtlayanların %47 si (147 kişi) Milli Kütüphaneyi her gün ziyaret etmektedir. Haftada 1-2 kez Kütüphaneyi ziyaret edenler ise %39 (122 kişi) oranındadır. Bu yüzdelere bakıldığında Milli Kütüphane hizmetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili verilen yanıtların gerçekçi olması beklenmektedir. e) Ankete katılanların %91 i (287 kişi) Kütüphaneyi ders çalışmak amacıyla kullanmaktadır. Milli Kütüphanenin dünyadaki diğer birçok örneği gibi asıl hizmet alanı olan kullanıcılarına araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla kullanımı ise yalnızca %9 (27 kişi) oranında sağlanmıştır. f) Anketi yanıtlayanların çalışma alanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir; Tablo1. Katılımcıların çalışma alanları Çalışma alanı Kişi Sayısı Yüzde Felsefe ve psikoloji 2 %1 Genel 74 %23 Din 1 %0 Sosyal Bilimler 47 %15 Güzel Sanatlar 1 %0 Dil ve Dilbilim 6 %2 Doğa bilimleri ve matematik 18 %6

2 Uygulamalı bilimler ve teknoloji 22 %7 Edebiyat ve retorik 7 %2 Coğrafya, tarih ve yardımcı bilimler 12 %4 Tıp 60 %19 Diğer 66 %21 2- Anketi yanıtlayanların Milli Kütüphane hizmetlerinden yararlanma durumu ve memnuniyeti a) Ödünç verme hizmetlerinden yararlanan katılımcılar anketi yanıtlayanların %23 ünü (72 kişi) oluşturmaktadır. Ödünç verme hizmetinden yararlananların verdikleri yanıtlara göre memnuniyet düzeyi şu şekildedir: Tablo2. Kullanıcıların ödünç verme hizmetlerinden memnuniyet düzeyi memnuniyet memnuniyet memnuniyet (%) (%) (%) Basılı kitap koleksiyonu ihtiyaçlarımı karşılıyor Katalog tarama modülünü yeterli Personelin tutum ve davranışından memnunum Hizmetin hızını yeterli Fotokopi hizmetlerini yeterli Rahat ve güvenli bir çalışma alanında çalışabiliyorum Doğru materyale erişimde sorun yaşamıyorum Koleksiyonun genişliği ve kapsamı araştırmalarıma yardımcı oluyor Personel alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi Tabloda da görüleceği gibi katalog tarama ve modülü, hizmetin hızı ve fotokopi hizmetleri ile ilgili öncüllerde ankete katılanlar düşük düzeyde memnuniyeti ifade etmiştir. Bunun yanında personelin tutum ve davranışları ile alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamaları da kullanıcıyı memnun edememe sebeplerindendir. Basılı kitap koleksiyonunun ihtiyaçları karşılaması, doğru materyale sorunsuzca erişilmesi ve koleksiyonun genişliği ve kapsamının araştırmalara yardımcı olması öncülleri katılımcılar tarafından yüksek düzeyde memnuniyet sağlamıştır.

3 b) Süreli yayınlar okuma salonları ile ilgili sorulara katılımcıların %19 u (60 kişi) yanıt vermiştir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda görülebilir. Tablo3. Kullanıcıların süreli yayınlar okuma salonundan memnuniyet düzeyi memnuniy memnuniyet memnuniyet et (%) (%) (%) Süreli yayın koleksiyonu ihtiyaçlarımı karşılıyor Katalog tarama modülünü yeterli Personelin tutum ve davranışından memnunum Hizmetin hızını yeterli Rahat ve güvenli bir çalışma alanında çalışabiliyorum Doğru materyale erişimde sorun yaşamıyorum Koleksiyonun genişliği ve kapsamı araştırmalarıma yardımcı oluyor Süreli Yayınlar Araştırma Salonunu yeterli Personel alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi Süreli yayınlar salonu ile ilgili memnuniyeti ölçmek üzere yöneltilen soruyu yanıtlayan katılımcılar, ilgili maddelerin tamamına düşük düzeyde memnuniyet belirtmiştir. Bunlar arasında katılımcıların %60 ından fazlası tarafından düşük düzeyde memnuniyet olarak belirtilen Süreli Yayınlar araştırma salonunun yeterli bulunması maddesi dikkat çekicidir. c) Mikrofilm koleksiyonundan yararlanma ile ilgili memnuniyeti ölçen soruya katılımcıların yalnızca %4 ü (12 kişi) yanıt vermiş olup, yapılan analizlere göre katılımcıların bu madde ile ilgili orta veya yüksek seviyede memnuniyet belirttiği gözlenmiştir. d) Kitap dışı materyaller koleksiyonu ile ilgili memnuniyeti ölçen soruya katılımcıların yalnızca %3 ü (10 kişi) yanıt vermiş olup, yapılan analizlere göre katılımcıların bu madde ile ilgili orta veya yüksek seviyede memnuniyet belirttiği gözlenmiştir. e) Katılımcıların %53 ü bilgisayar ve kablosuz ağ hizmetlerinden yararlanmış olup konu ile ilgili memnuniyet düzeylerini belirtmiştir. Aşağıdaki tabloda sonuçlar gözlemlenebilir.

4 Tablo4. Kullanıcıların bilgisayar ve kablosuz ağ hizmetleri ile ilgili memnuniyeti memnuniy memnuniyet memnuniyet et (%) (%) (%) İnteraktif salon ihtiyaçlarımı karşılıyor Kablosuz ağ erişim hızını yeterli Elektronik yayın koleksiyonu araştırmalarıma katkı sağlıyor Web sayfasının kullanımı kolay Web sayfası güncel İnternetten kitap ayırtma hizmeti araştırmalarımı kolaylaştırıyor Katalog tarama bilgisayarları yeterli Kütüphane içerisinde kendi bilgisayarımla rahatlıkla çalışabiliyorum Teknik personel sorunlarımın çözümüne yardımcı oluyor f) Çok amaçlı salonlardan yararlandığını belirten katılımcıların sayısı 12 olup bunların 11 i araştırma görevlisi, 2 si ise öğretim görevlisidir. Sunulan maddelere verilen yanıtlara bakılarak, katılımcıların çok amaçlı salonlarla ilgili orta seviyede memnuniyet belirttiğini söyleyebiliriz. g) Anket çalışmasının puanlamaya yönelik son sorusu, kullanıcıların Milli Kütüphaneden genel olarak memnuniyet durumunu anlamak amacı ile oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda sonuçlar gözlenebilir. Tablo5. Kullanıcıların Milli Kütüphaneden genel olarak memnuniyet durumu memnuniyet memnuniyet memnuniyet (%) (%) (%) Milli Kütüphaneden genel olarak memnunum Turnike giriş sisteminin hızı Üye kayıtta yer alan personelin turum ve davranışı Çalışma ortamının temizliği Güvenlik hizmeti Kütüphane kantini Çalışma ortamının sessizliği Işıklandırma Havalandırma/ Isınma Tuvalet sayısı ve temizliği Çalışma masasının rahatlığı

5 Tablodan da anlaşılacağı gibi katılımcılar Milli Kütüphane ile ilgili bazı konularda yüksek bazı konularda ise düşük memnuniyet düzeyi bildirmişlerdir. Düşük düzeyde memnuniyet bildirilen turnike giriş sisteminin hızı, kütüphane kantini ve tuvalet sayısı ve temizliği ile ilgili maddeler dikkat çekicidir. 3- Anket çalışmasının üçüncü kısmı kullanıcılara yöneltilen açık uçlu bir sorudan oluşmaktadır. Öncelikle siz sevgili kullanıcılarımıza açık yüreklilikle ve küfür, hakaret ve kaba cümlelerden uzak, içtenlikle Milli Kütüphaneyi daha iyileştirmek adına yaptığınız bildirimleriniz için aynı içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu bölümde sıklık analizi yöntemi ile kullanıcıların en çok görüş bildirdiği konu başlıklarını bulabilirsiniz. a) Turnike hızı, sıraların uzunluğu ve kütüphane kapasitesi ile ilgili şikâyetler: Ankete katılanlara göre Kütüphanemizdeki en büyük sorun kütüphaneye girişlerde yaşanan sıkıntılar ve kütüphane içerisinde yer bulamama sorunudur. Turnikeler ile ilgili Başkanlığımız tarafından 2013 yılından beri çalışmalar yapılmaktadır. Buna göre turnike sayıları 2 den 4 e çıkarılmış ve ilave kiosklarla desteklenmiştir. Yeni sisteme geçilmesi ile ilgili uyum sorunları üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca mevcut sistemlere analiz yapılmakta ve sistemin değişmesi ile ilgili adımlar atılmaktadır. Okuma salonları ile ilgili Başkanlığımız, Kütüphanemizi sürekli kullananların fark edebileceği üzere, iki adet okuma salonunu siz okuyucularımıza hazırlamaktadır. Kütüphane kullanımının yoğun olması sebebiyle dışarıda oluşan sıra ile ilgili çeşitli çalışmalar planlanmaktadır. Ankete katılan engelli kullanıcılarımızın salonlarda kendilerine tahsis edilen yerleri engelli olmayan vatandaşlarımızın işgal ettiği ile ilgili şikâyeti üzerine yapılan gözlemler çerçevesinde şikâyetleri haklı bulunmuştur. Bu vatandaşlarımızın engelli kullanıcılarımıza ayrılan alanları kullanmamalarını rica ediyoruz. Başkanlığımız tarafından engelli okuyucularımızın, idare tarafına yapılan hiçbir şikâyetinin geri çevrilmeyeceği ve idarenin onları mağdur etmeyeceğini garanti edebiliriz. Mevcut havalandırma ve klima sistemlerindeki problemler tespit edilmiş olup gerekli onarımlar yapılacaktır. Bu onarım büyük onarım adı verdiğimiz geniş kapsamlı onarım içerisinde kısa zamanda gerçekleşmeye başlayacaktır. b) Kantindeki personel, yiyeceklerin temizliği ve fiyatı ile ilgili şikâyetler: Şikâyetleriniz üzerine kantin yönetimi ile ilgili gerekli görüşmeler yapılmıştır. Fiyatlarla ilgili düzenlemeler yapılması gerektiği iletilmiştir. Personel ve temizlik ile ilgili gerekli uyarılarda bulunulmuştur. c) Tuvaletlerin temizliği ile ilgili şikâyetler: Anketimizin pasif hale getirilmesinden çok kısa bir süre önce tuvaletlerin temizlik ve temizliği yapan personel sayısı artırılarak temizliği, kâğıt havluların kontrolü, onarımı yapılacak tuvaletlerin tespiti gibi konularda çalışılmıştır. Buna göre temizlikler günde 1-2 saat arayla yapılmaktadır. Gerekirse bu da artırılacaktır. Tuvaletlerde daha önce onarımlar yapılmıştır ancak idareye intikal eden herhangi bir arıza sorununa anında müdahale edileceğini siz değerli okuyucularımıza bildirmek isteriz. Kütüphanemizin değerli bir parçası olan siz kullanıcılarımızın da yapılan

6 gözlemlere dayanarak toplu yaşamın getirdiği bazı konularda daha dikkatli olması gerektiği kanısındayız. Örneğin kullanılan havlu kâğıtların veya diğer çöplerin çöp dışına atılması/düşürülmesi ve orada bırakılması, muslukların açık bırakılması veya tuvalet içlerinin pis bırakılması gibi sebeplerden dolayı oluşan ortam ile ilgili yargıyı sizlere bırakmaktayız. Uyarı levhalarımızın daha çok dikkate alınması gerektiğini belirtir, siz değerli kullanıcılarımızın da tuvaleti yanlış kullanan vatandaşlara karşı duyarlı olmanızı rica ederiz. d) Okuma salonları önlerinde gürültü yapan kişilerle ilgili şikâyetler: Kütüphanemizin hiçbir çalışanının hiçbir kullanıcımıza davranış dersi vermesi ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta olup kütüphane kullanımına ilişkin uyarıların uyarı levhaları yoluyla yapıldığını belirtmek isteriz. Uyarı levhaları kütüphane içerisinde dikkat edilmesi gereken kuralları içermektedir. Ayrıca, Kütüphanemiz hizmetlerinden yararlanmak isteyen siz değerli kullanıcılarımız ile ders çalışmak dışında başka amaçlarla yer işgal ettiğini belirttiğiniz kullanıcıların davranışları ile ilgili bir tutum ya da önlem almamız mümkün değildir e) Personel ile ilgili şikâyetler: Açık uçlu soruya yanıt veren katılımcıların yukarıdaki diğer şikâyetlere oranla daha az şikâyette bulunduğu ancak rahatsız olduğunu belirttiği diğer bir konu Kütüphane personelinin davranış ve tutumudur. Özellikle girişte bulunan personel ve güvenlik görevlileri ile ilgili rahatsızlıklar belirtilmiştir. Personelimizin diksiyon dersleri ve davranış kuralları başta olmak üzere diğer hizmet içi eğitimlerle kişisel gelişimleri sağlanacaktır. f) Milli Kütüphanenin çalışma saatleri ile ilgili öneriler: Milli Kütüphanemiz çalışma saatleri şu şekildedir: Kütüphane, ulusal-dini bayram günleri gibi tatil günleri dışında hafta içi her gün 09:00-24:00, hafta sonu ise 09:30-22:00 saatleri arasında açıktır. Ek olarak Araştırmacıların depodan materyal talebi, yalnızca hafta içi 09:00-12:00 ile 13:30-16:30 saatleri arasında karşılanmaktadır (http://www.mkutup.gov.tr/tr/sayfalar/kutuphane- Kullanimi/Kutuphane-Saatleri.aspx). Kütüphanemiz çalışma saatleri belirtildiği gibi düzenlenmiş olup, 24 saat olması konusunda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. g) Milli Kütüphanenin sağladığı hizmetler ile ilgili memnuniyetler: Tüm olumsuzlukların dışında katılımcılar, Kütüphanemiz ile ilgili olumlu görüşlerini de belirterek bizleri mutlu etmiştir. Genelde hizmetlerimizin sizleri memnun ettiğini bilmek ve teşekkürlerinizi görmek bizlere onur verdi. Biz de siz kullanıcılarımıza Kütüphanemize ve anketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz. Anketlerimizin devamının geleceğini ve Kütüphanemizi sizlerin görüşleri doğrultusunda daha iyi hale getireceğimizi bildiririz.

Abstract. Mesut KURULGAN * ve Halime ATIL YÖRÜ ** BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 114-140

Abstract. Mesut KURULGAN * ve Halime ATIL YÖRÜ ** BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 114-140 Erasmus Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi ne Gelen Öğrencilerin Kütüphane Memnuniyet Düzeyleri The Library Satisfaction Levels of Students Who Came to Anadolu University via Erasmus Student

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Günlük Yaşamda Bilgi Gereksinimi ve Halk Kütüphaneleri

Günlük Yaşamda Bilgi Gereksinimi ve Halk Kütüphaneleri Günlük Yaşamda Bilgi Gereksinimi ve Halk Kütüphaneleri Nazan Özenç Uçak * ve Özlem Şenyurt Topçu ** Özet: Bu araştırmada, günlük yaşam bilgisi, günlük yaşam bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışları

Detaylı

Aynur AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2012, 13 (1) 93-116

Aynur AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2012, 13 (1) 93-116 Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma* A Study on Information Retrieval Problems of Visually Impaired University Students Aynur AYDIN** Öz Bilgi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2013-2014 1 Sevgili Öğrenciler; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu, misyon ve vizyonumuzu paylaşmak; yetki,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bülent İnal Çankaya Üniversitesi Ankara inal@cankaya.edu.tr Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Ankara erdem@cankaya.edu.tr

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII.1. SONUÇ Pazarlama, işletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmelerinde önemli bir yönetim aracıdır. İşletmeler gerçekleştirdikleri faaliyetlerde, pazarlama yöntem ve tekniklerinden

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL / MALTEPE CUMHURİYET ORTAOKULU ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAMZA AYDEMİR AYDAN EKİNCİ H.ARZU ATAY A.KUBİLAY BARITCI 3 İÇİNDEKİLER. Liderlik 7.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

KÜTÜPHANELERİMİZ VE HALKLA İLİŞKİLER. Erol Yılmaz *

KÜTÜPHANELERİMİZ VE HALKLA İLİŞKİLER. Erol Yılmaz * 1 KÜTÜPHANELERİMİZ VE HALKLA İLİŞKİLER Erol Yılmaz * Kütüphaneciler bilgisayarlara ve bilgi kaynaklarına değil, bilgi arayanlara hizmet ederler. Erol Yılmaz Öz Kütüphaneler hizmet verdikleri kullanıcılarla

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI 2015-2016 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz. Yeni bir öğretim yılına başlarken

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER... 1 A.1. Misyon... 1 A.2. Vizyon... 1 A.3.

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN VERDİĞİ HİZMETLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI: SİVAS YURTKUR ÖRNEĞİ

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN VERDİĞİ HİZMETLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI: SİVAS YURTKUR ÖRNEĞİ YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN VERDİĞİ HİZMETLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI: SİVAS YURTKUR ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ Erciyes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ EL KİTABI KÜTÜPHANE KULLANICILARI İÇİN 2015-2016 Akademik Yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tel.:

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922)

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922) Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu medeniyet seviyesine ulaşması, şüphesiz ki yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür. (Gazi Mustafa

Detaylı

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları 4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. S. Ümit Dikmen İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul u.dikmen@iku.edu.tr F. Sibel Tüzer Bahçelievler Belediyesi,

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı