Çocukları şu anda bir ilkokulun 1. ila 3. sınıflarına giden veya 2015 senesinin yaz mevsiminde okula kaydolacak Hameln-Pyrmont İlçesi velilerine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocukları şu anda bir ilkokulun 1. ila 3. sınıflarına giden veya 2015 senesinin yaz mevsiminde okula kaydolacak Hameln-Pyrmont İlçesi velilerine"

Transkript

1 Çocukları şu anda bir ilkokulun 1. ila 3. sınıflarına giden veya 2015 senesinin yaz mevsiminde okula kaydolacak Hameln-Pyrmont İlçesi velilerine Hessisch Oldendorf' ta kurulacak bir Integrierte Gesamtschule' ye (IGS) duyulan ilgiyi tespit etmek için düzenlenen anket Sayın veliler, Hameln-Pyrmont İlçesi' nin İlçe Parlamentosu tarihinde Hessisch Oldendorf' ta kurulacak bir Integrierte Gesamtschule' ye (IGS) duyulan ilgiyi saptamak için ilçe çapında veliler arasında bir anketin yapılmasını kararlaştırmıştır. Sadece gerekli ihtiyacın mevcut olması halinde bir IGS kurulabilir. İhtiyacı tespit edebilmek için velilerin ilgisinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu, anketle yerine getirilmektedir. Çocukları halehazırda bir ilkokulun ilk 3 sınıfına giden veya 2015 senesinin yaz mevsimindeki ders yılının başlangıcıyla okula başlayacak velilere yönelinmektedir. Görüşünüz bizim için önemli! Ankete lütfen katılınız. Bu yazıyla size anket formu ve doldurulan soru formunun geri verilmesinde kullanılacak bir zarf (sadece çocukları şu anda bir ilkokulun 1. ila 3. sınıflarına giden veliler için) veya adresli ve geri gönderilmesi gereken bir zarf (sadece çocukları 2015 senesinin yaz mevsiminde ders senesinin başlamasıyla okula gitme zorunluluğuna tabi olan veliler için) ve içinde ankete ilişkin 'Integrierte Gesamtschule' ve 'Oberschule' isimli okullara ilişkin açıklamalar gönderilmektedir. Ekteki anket formunu lütfen doldurunuz ve tarihine kadar aşağıda belirtildiği gibi geri veriniz: Çocukları halehazırda ilkokula gitmekte olan veliler... Çocukları 2015 senesinin yaz mevsimindeki ders yılı başında okula başlayacak olan veliler ekteki zarfın içinde ilkokuldaki sınıf öğretmenine... üstünde pul ve adresin bulunduğu zarfı posta yoluyla. Türkçe, Arnavutça, Sırpça ve Rusça tercüme yardımları kreş ve okullarda bulunmaktadır. Sorulara cevap vermekle çocuğunuzu bağlayıcı bir şekilde herhangi bir okula kaydetmemiş oluyorsunuz. Ancak verdiğiniz bilgilere daha başka okul planlamasında esas alınmak üzere ciddi olarak ilginizin ifadesi olarak yaklaşılacak. Anketle ilgili olarak İlçe İdaresi çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir. Çeşitli toplantıların ne zaman ve nerede yapılacağı hakkında şimdiye kadar olduğu gibi bilgilendirileceksiniz. İşbirliğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılarımla imzalanmıştır Talimat üzerine Petra Broistedt İlçe İdare Amiresi

2 Hameln-Pyrmont İlçesi' nde yaşayan velilerin Hessisch Oldendorf' ta kurulması düşünülen bir Integrierte Gesamtschule' ye duyabilecekleri ilginin tespit edilmesinde kullanılmak üzere Bilgilendirme Neler öğrenilmek istenmektedir? Hessisch Oldendorf' taki Oberschule' nin sorumlusu Hameln-Pyrmont İlçesi' dir. Genel demografik değişme nedeniyle bu okul mahallinde öğrenci sayısı azalmaktadır. Bu nedenden dolayı okulun sahibi okulu güvenlik altına almak için önlem almak zorundadır. Hameln-Pyrmont İlçesi bu nedenden dolayı gidişatı esnasında bir IGS' in kurulmasıyla bir lise arzının yaratılmasının konu edildiği katılıma yönelik bir okul geliştirme sürecine refakat etmiştir. Okul aynı zamanda oradaki ilgililerle küçük sınıflardan itibaren meslek ağırlıklı çalışan ve Hess. Oldendorf mahallinde ek bir imkan olarak teknik ve dizayn yönlü Fachoberschule' leri de içeren bir Oberschule modeli geliştirmişti. Hessisch Oldendorf' taki bir Integrierte Gesamtschule' ye duyulan ihtiyaç hakkında sürdürülen tartışmanın ışığında İlçe Parlamentosu ilçe çapında yapılacak olan bir anketle Hameln-Pyrmont İlçesi' nde yaşayan velilerin Hessisch Oldendorf' ta kurulucak olan bir Integrierte Gesamtschule' yle birlikte konumlandırılacak bir lise arzına duydukları ilgiyi tespit etmeyi kararlaştırmıştır. Sözkonusu anket çerçevesinde en az 3 okul şeklini içeren bir IGS' e ilgi duyulması halinde, 2016/2017 ders yılından itibaren birer dönem yükselerek kurulabilecektir. Bu durumda Oberschule' nin işlevi sona erecektir. Integrierte Gesamtschule veya Oberschule nedir? Integrierte Gesamtschule Integrierte Gesamtschule' de (IGS) 5. ila 13. sınıfların öğrencileri eğitim görür, ama IGS 11. ila 13. sınıfları kapsayan lise basamağı olmadan da kurulabilir. IGS' in çalışmasında farklı öğrenme şartlarına sahip öğrencilerin ortak öğrenme tecrübeleri edinmeleri ve aralarındaki farklılıkları dikkate alan bir dersle ihtiyaçlarına göre desteklenmeleri hedeflenmektedir. Diğer okullardan farklı bir şekilde 5. sınıftan 10. sınıfa kadar tüm öğrenciler birlikte ders alırlar. Bunu yaparken lise arzı da dahil olmak üzere tüm genel eğitici okullar sunulmaktadır. Bir dönemin tüm öğrencilerinin aynı okula/sınıfa gitmeleri, ortak bir ders planına göre eğitilmeleri, müşterek derse ve okul yaşamına katılmaları IGS ler için belirleyici olan uyum ilkesini göstermektedir. Sınıfta şahsi destek sunulmaktadır. Bunun temeli serbest çalışma ve ders şekillerinin ön planda bulunduğu ders vermenin yeni bir örgütlenmesidir. Bunu yaparken öğrencilere yeteneklerine uygun bir şekilde özel görevler verilmekte veya kendileri ağırlıklı olarak proje ve küçük gruplar kapsamında çalışmaktadır. Öğretmenler danışma ve destek sunmaktadırlar. Ancak IGS aynı zamanda öğrencilerin aralarındaki farklılığı da ortaya çıkartan bir okul şeklidir. Ağırlıklı ders kurslarıyla asgari 2 düzeyde 7. sınıftan itibaren matematik ve İngilizce derslerinde, 8. sınıftan itibaren Almanca ve en geç 9. sınıftan itibaren fen derslerinde bir ayrışım gerçekleştirilmektedir. 7. ve 8. sınıf dönemlerinde gidilecek olan kurslar sınıf içinde belirlenmektedir. Kursların değiştirilmesi mümkündür. 6. sınıftan itibaren ikici yabancı dil olarak Fransızca veya Latince de sunulmaktadır. Belli eğitim alanlarında özel ağırlıklı bir profilin oluşturulması IGS' te mümkündür. Bu konu hakkında okul pedagojik konsepti çerçevesinde karar verir. Oberschule Oberschule 5. ila 10. sınıfları kapsamaktadır. Oberschule hem lise bölümü olan hem de olmayan Oberschule olarak sunulabilir. Hessisch Oldendorf'taki Oberschule lise bölümü olmadan işletilecektir. Oberschule' de 8 senelik ilkokul ve Realschule birbirlerinden bağımlı olan okullar olarak veya okul dönemlere göre şekillendirilecek. Buna ilgili okul yönetim kurulu karar verecek. Hessisch Oldendorf' ta 8 senelik ilkokul ve Realschule dalları 5. ila 7. sınıflarda ortak ders, yani bir sınıfta ders görecekler. Oberschule' nin amacı öğrencilere temeli sağlam, geniş veya derine inen bir genel kültürü vermek ve performans ve yatkınlıklarına göre kendilerine has bir ağırlık noktasını oluşturmalarını mümkün kılmaktır. Temel ve genişletilmiş kurslara ayırım 6. sınıftan itibaren matematik ve İngilizce, 7. sınıftan itibaren Almanca ve 8. sınıftan itibaren tüm diğer derslerde gerçekleştirilecektir. Kursların değiştirilmesi mümkündür. 9. sınıftan itibaren okul türüne göre verilen dersin ağırlıklı olması istenmektedir. Aynı zamanda gerekli potansiyale sahip olan öğrencilere uygun eğitim fırsatları sunmak için lisede önemli olan derslerin (6. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Fransızca, fen dersleri vs.) miktarı artmaktadır. Hessisch Oldendorf' ta kurulacak Oberschule matematik, bilişim, fen ve teknik alanlarında (öyle denilen MİNT alanı) bir profil oluşumunu önermektedir.

3 IGS 7. sınıftan itibaren öğrencilerini ayrıntılı ve performanslarına uygun bir şekilde meslek hayatlarına hazırlamaktadır. Meslek ve öğrenim yeteneğinin garanti altına alınması için gerekli eğitim ve öğrenim yeteneğine ilşkin önlemler sunulmaktadır. Bunların arasında diğerlerinin yanısıra öğrencilerin işletmelerde staj yapmaları, işletmeleri görmeleri, meslek eğitim okullarıyla işbirliğinde verilen dersler, mesleğe yönelik uygulamalı projeler ve uygulama ağırlıklı eğitim dönemleri bulunmaktadır. Küçük sınıflardan itibaren mesleğe yönelik bir yönelim gerekli olan temel yetenekleri öğrencilere vermektedir. Bunların arasında diğerlerinin yanısıra öğrencilerin işletmelerde staj yapmaları, işletmeleri görmeleri, meslek eğitim okullarıyla işbirliğinde verilen dersler, mesleğe yönelik uygulamalı projeler ve uygulama ağırlıklı eğitim dönemleri bulunmaktadır. Pratik yeteneklerin öğretilmesi her dönemle birlikte artmaktadır. 8. sınıfa kadar karneler ya öğrenim gelişme raporu (notsuz) ya da notlu karne olarak verilecektir. 9. sınıftan itibaren notlu karneler verilecektir. Karneler / Sınıf geçme Karneler notlu verilecektir. Hessisch Oldendorf' taki Oberschule ek olarak performansı tanımlayan yazılı karneler vermeyi planlamaktadır. Sınıf konferansı bireysel öğrenme gelişmesini görüşüp, bundan algılanacak olan çalışma adımlarını kararlaştıracaktır. Her yarıyılın sonunda kurs değiştirme imkanı veya zorunluluğu mevcuttur. Belli bir derste belirgin performans değişiklikleri sergileyen öğrenciler konferans kararının alınmasından sonra daha yüksek veya alt bir kurs düzeyine yerleştirilebilirler. Bu nedenden dolayı hiç kimse performansı nedeniyle sınıfından dıştalanmayacaktır. Ebeveynlerin isteği üzerine 1. ila 9. sınıflar tekrarlatılabilir. 10. sınıfın sonunda sınıf konferansı lise üst basamağına geçişi kararlaştırır. Notlu karneler temelinde sınıf konferansı öğrencilerin bir üst sınıfa geçmelerini kararlaştırır. Sınıf birlikleri / sınıftaki öğrenci sayısı / lise üst basamağı / Fachoberschule IGS her dönem 5. ila 10. sınıflarda asgari 4 istisnai 3 sınıfla yürütülecektir. Yapılan hesaplarda her sınıfta 24 öğrencinin bulunacağından yola çıkılmaktadır. Her sınıftaki azami öğrenci sayısı 30 olacaktır. IGS' te 5. ila 13. sınıflara ders verilecektir. Sadece yeterince öğrenci olması halinde 11. ila 13. sınıfları içeren lise üst basamağı kurulabilir. Bunun olacağı Hessisch Oldendorf' ta tahmin edilmemektedir. Lise üst basamağının kurulmaması halinde, gerekli olması halinde okula Fachoberschule eklenebilir. Oberschule her dönemde asgari 2 sınıfla yürütülecektir. Her sınıftaki azami öğrenci sayısı 28 olacaktır. Oberschule' de 5. ila 10. sınıflara ders verilecektir. Hameln-Pyrmont İlçesi' nin vereceği karar ve her dönem ve ders yönünde (Fachrichtung) asgari 20 öğrencinin olması şartıyla Hessisch Oldendorf' taki Oberschule 'teknik' ve 'dizayn' yönlü Fachoberschule' leri kendi kurumuna bağlamayı planlamaktadır (11. ve 12. sınıflar).

4 IGS' te Sekundarbereich I de alınması mümkün tüm diplomalar verilir (8 senelik ilkokul, Realschule ve erweiterter Realschulabschluss diplomaları). IGS' in bir lise üst basamağının (11. ila 13. sınıflar) olması halinde, 'Abitur' denilen lise diplomasının veya Fachhochschulreife' nin okul bölümü diplomasının alınması mümkündür. Hangi mezuniyetler mümkündür? Oberschule' de Sekundarbereich I de alınması mümkün tüm diplomalar verilir (8 senelik ilkokul, Realschule ve erweiterter Realschulabschluss diplomaları). IGS' in bir lise üst basamağının olmaması halinde lise diploması / Fachhochschulreife mezuniyetinin bir lise üst basamağı mevcut olan bir okula geçilerek (örn. Hameln' de) alınması mümkündür. IGS' e bir Fachoberschule' nin katılması halinde Fachhochschulreife diploması alınabilir. Lise diplomasının bir lise üst basamağı mevcut olan bir okula geçilerek (örn. Hameln' de) alınması mümkündür. Oberschule' ye bir Fachoberschule' nin katılması halinde Fachhochschulreife diploması alınabilir. Bir IGS ne zaman kurulur ve hangi dönemlerle başlar? İhtiyaç incelemesinin yapılmasından, örgütleme önlemlerinin ve Eyalet Okul Dairesi izninin alınmasından sonra bir IGS tarihinde belirtilen mahalde kurulabilir. Okul 5. ve üstü sınıflarla çalışmaya başlar. Bir IGS' in kurulmasıyla Oberschule faaliyetini dönem dönem sona erdirecektir. Yani, tarihinde mevcut olan sınıflar son dönem diplomasını alana kadar okulda öğrenimlerine devam edecekler. Okulda yeni sınıflar oluşturulmayacaktır. Oberschule ve öğrencilerine ne olur? IGS' in kurulmaması halinde, Oberschule herhangi bir değişiklik yapılmadan devam edecektir. Okul kurumunun vereceği onay ve yeterli öğrenci sayısının mevcut olması şartıyla bir Fachhochschule arzı buna tamamlayıcı olarak eklenir. Tüm öğrenciler bir IGS' e alınabilir mi? Hessisch Oldendorf' taki okul tüm dönemlerde dörder sınıflı olmak üzere öngörülmüştür. Aynı senede doğmuş Hessisch Oldendorf' lu öğrencileri büyük bir kısmının bundan sonra da liseye gitmeye karar verdiklerini varsayarsak, Hessisch Oldendorf' ta kurulabilecek bir İGS' te yeterince öğrenim kapasitesi mevcuttur. Bunun yanısıra komşu yerleşim birimlerinden de az sayıda öğrenci kabul edilebilir. Bir IGS / Oberschule tam gün okul (Ganztagsschule) olarak mı yönetilecek? Yeni bir IGS otomatik olarak tam gün okul olmaz. Bunun için Eyalet Okul Dairesi' nin özel bir iznine gerek vardır. Okul kurulduktan ve kendisini işletenle anlaştıktan sonra buna ilişkin bir talepte bulunabilir. Hameln-Pyrmont İlçesi bir tam gün arzının yaratılmasını özellikle desteklemektedir. Hessisch Oldendorf Oberschule' si şu anda kısmen tam günlük okul olarak haftanın 2 gününde tüm yükümlülükleriyle ve diğer iki günde gönüllü olarak tam günlük okul olarak yönetilmektedir. Haftada 3 günlük tüm yükümlülükleriyle tam günlük bir okul olarak yönetilmesi için adım atılmaktadır. Ben/biz bir IGS veya diğer bir okul için karar verirsek, çocuğumu/zu oraya kaydettirmek zorunda mıyım/z? Hayır! Bu anket çerçevesinde ihtiyacı tespit etmek, diğer okullar ve okul çeşitleri için beraberinde getireceği sonuçları öğrenmek ve ebeveynlerin isteklerini de dikkate alarak iyi bir karar temeline sahip olmak için Hessisch Oldendorf' ta kurulacak bir IGS' e olan temel ilgiyi sorgulamak istenilmektedir. Tabii ki çocuğunuzu daha sonra ankette belirttiğiniz okul türünden başka bir okula gönderme hakkınız mevcuttur.

5 Benim / bizim verilerimizle ne olacak? Toplanan tüm veriler Hessisch Oldendorf' ta kurulacak bir IGS' e duyulan ilgiyi öğrenmek için kullanılacaktır. Bu bağlamda kimliğe ilişkin sorulan veriler gizlilik esasına göre işlem görecek ve anket formlarının değerlendirilmesinden sonra imha edilecektir. IGS / Oberschule' lerin kurulması ve etkileri hakkında bilgi edinebilir miyim/z? İlçe İdaresi Hessisch Oldendorf' taki çeşitli ilkokullarda bilgilendirme toplantıları yapmayı planlamaktadır. Aşağı Saksonya Eğitim Bakanlığı' nın internet sayfasından diğer bilgileri edinebilirsiniz. Anket formu nezamana kadar nereye verilecek? Anket formunun en geç tarihine kadar aşağıda belirtildiği gibi geri gönderilmesini/verilmesini rica ediyoruz:... ekteki zarfın içinde ilkokuldaki sınıf öğretmenine A. Çocukları halehazırda ilkokula gitmekte olan veliler... B. Çocukları 2015 senesinin yaz mevsimindeki ders yılı başında okula başlayacak olan veliler üstünde adresin bulunduğu zarfı posta yoluyla. Ebeveynlerin isteğini yansıtan net sonuçları elde edebilmek için ankete yoğun bir katılımı arzuluyoruz. Bu nedenden dolayı anket formunu mutlaka doldurulmuş bir şekilde geri veriniz. Türkçe, Rusça ve Kosova dillerindeki tercüme yardımları kreş ve okullarda bulunmaktadır.

DOKUMENTE. Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten

DOKUMENTE. Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten DOKUMENTE Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten Handbuch für die interkulturelle Elternarbeit Dr. Alexei Medvedev Hülya Eralp Sabine Kümmerle

Detaylı

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları im Landkreis Lüneburg Veliler İçin Türkçe Eğitim Kılavuzu 2013 / 2014 Öğretim yılından itibaren 1 Genel okul eğitiminden sonra ne gelir? Içindekiler

Detaylı

Özel Sayı: Meslek Eğitimi

Özel Sayı: Meslek Eğitimi Ein Projekt der: ALMANYA DA MESLEK EĞİTİMİ Meslek Eğitimi Türleri Meslek Seçimi ve Başvuru Süreci Kamu Hizmetlerinde Meslek Eğitimi Meslek Eğitimi Alanında Destekler Meslek Diplomasıyla Gelecek Perspektifi

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM REHBERİ

MESLEKİ EĞİTİM REHBERİ In Zusammenarbeit mit: Meslek Eğitimi Türleri Meslek Seçimi ve Başvuru Süreci Kamu Hizmetlerinde Meslek Eğitimi Meslek Eğitimi Alanında Destekler WWW.INTRA-INFO.DE 02 EDİTÖRDEN Yunus Ulusoy Cem Sentürk

Detaylı

Ober schule Bremerhaven Türkçe bilgiler

Ober schule Bremerhaven Türkçe bilgiler O Ober schule Bremerhaven Türkçe bilgiler Künye İçindekiler Yayımcı: Magistrat der Stadt Bremerhaven Postfach 21 03 60 27524 Bremerhaven - Schulamt (Eğitim Müdürlüğü) - Stabsstelle Kommunales Bildungsmanagement

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 学 习?!

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 学 习?! LUDWIGSHAFEN AM RHEIN YÜKSEKOKULU NDA YÜKSEK ÖĞRENIM?! STUDIEREN AN DER HOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! FAIRE DES ÉTUDES À L UNIVERSITÉ DE PORT-LOUIS-SUR-LE-RHIN?!

Detaylı

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Plan ı na Dair Aç ıklamas ı Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı ilgi Beyan Etme Çağrısı 2014/15 Akademik Yılı için

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA I. Eğitim Sisteminin Tanımı AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA 1. Eğitimdeki Nüfus ve Öğrenim dili 2002 yılında 29 yaşındaki ve 29 yaş altındaki insanların sayısı 26,761,235 ti

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

(Ana Okulu, Ilkokul, Ortaögretim)

(Ana Okulu, Ilkokul, Ortaögretim) ALMAN EGITIM SISTEMI HAKKINDA BILMEK ISTEDIKLERINIZ (Ana Okulu, Ilkokul, Ortaögretim) Hazirlayan : Veli ÖZ Egitim Atasesi MAINZ, 2001 T.C. MAINZ BASKONSOLOSLUGU EGITIM ATASELIGI ALMAN EGITIM SISTEMI HAKKINDA

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

Avusturya daki Eğitim Yolları

Avusturya daki Eğitim Yolları Avusturya daki Eğitim Yolları 2014 Avusturya Eğitim Sistemi Özel eğitim / kapsayıcı eğitim Sonderpädagogik / Inklusive Bildung Okul öncesi Vorschulstufe Ortaokul** Genel Hauptschule** General ISCED 2 Yeni

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Öğrenci El Kitabı T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Öğrenci El Kitabı T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Öğrenci El Kitabı T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 İçindekiler Sayfasına Dön Sayfa 1 / 56 Bu kitapçık, Adnan Menderes Üniversitesi ne yeni kayıt

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Almanya`da Egitim ve Pisa Arastirmasinin Türkler ile Ilgisi üzerine yorumlar

Almanya`da Egitim ve Pisa Arastirmasinin Türkler ile Ilgisi üzerine yorumlar Almanya`da Egitim ve Pisa Arastirmasinin Türkler ile Ilgisi üzerine yorumlar (BTEU Avrupali Türk Isadamlari Birligi tarafindan derlenmistir, 2003) Icindekiler : 1. TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALMANYA DAKİ GENEL

Detaylı

OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ

OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ Uluslarası Okul Ve Eğitim Yabancı kökenli Öğrencilerin Okul geleceklerinin planlanmasına yönelik Danışmanlık Yardımı Bu broşürü, Münih Belediyesinin Okullar Dairesinin

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı İlgi Beyan Etme Çağrısı 2015/16 Akademik

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı