AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU"

Transkript

1 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 ŞUBAT 2007 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Özet 2 2. Performans Göstergelerinin 2005 Yılı İle Kıyaslanması 3 3. Öğrenci Memnuniyeti Anketi Değerlendirmesi 4 4. Personel Memnuniyeti Anketi Değerlendirmesi Yılında Ödül Kazanan Öğretim Üyelerimiz 6 6. Sonuçlar ve Öneriler 7 Ek Yılı Performans Göstergeleri 8 Ek Yılı Öğrenci Değerlendirme Anketi Detaylı Sonuçlar 14 Ek Yılı Personel Değerlendirme Anketi Detaylı Sonuçlar 15 Ek 4. Geçmiş Yıllarda Ödül Kazanan Öğretim Üyelerimiz 17 Ek 5. Personel Memnuniyeti Anket Formu 18 Ek 6. Öğrenci Memnuniyeti Anket Formu 21 1

3 1. ÖZET Kalite Geliştirme Raporlarının ilki 2005 yılını kapsamaktaydı. Bu raporda geçen yılki raporla kıyaslamalar yer alacaktır, özellikle performans göstergelerindeki bazı değişimler vurgulanacaktır ve 2005 yılı için yapılamayan Öğrenci ve Personel Memnuniyeti Anketlerinin sonuçları tartışılacaktır. 2

4 2. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN 2005 YILI İLE KIYASLANMASI 2.1 Kabul Edilen Öğrencilerin Niteliği ÖSS puanlama sisteminde meydana gelen değişiklik nedeniyle geçen yıl ile bir kıyaslama mümkün görünmemektedir. Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğinde kayda değer bir değişiklik olmamakla beraber, doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğinde (LES, lisans ve yüksek lisans bitirme notlarının ortalamasında) % 7 lik bir artış gözlemlenmektedir. 2.2 Öğrencilerin Kabul Edilme ve İlişik Kesilme Oranları Yüksek Lisansa kabul edilen öğrenciler % 6.5 lik, doktoraya kabul edilenler ise % 18 lik bir artış göstermiştir. İlişiği kesilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde ise % 4.5 ve 2.2 lik artışlar sözkonusu. Yani daha fazla öğrenci kabulü ve daha fazla ilişik kesme yapılmıştır. 2.3 Uluslarası Değişim programlarına katılım % 50 civarında bir artış olmuştur. 2.4 Öğrenci Başına Düşen Ödenekler Döner sermaye gelirlerindeki düşüşe ve öğrenci katkı payları oranındaki %2 gibi az bir artışa rağmen hazine ödeneği oranındaki % 17.6 lık artışla, toplam bütçe/öğrenci sayısı oranında % 12 lik bir artış sözkonusudur. 2.5 Personel Oranları İdari personel sayısında akademik personel sayısına kıyasla % 4 lük bir artış görünmektedir. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı da 16.4 ten 15 e düşmüştür. 2.6 Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Üretilen yayınlar artmakla beraber, öğretim üyesi başına düşen yayın oranının hemen hemen aynı kaldığı söylenebilir (0.92 den 0.89 a düşüş). 2.7 BAP, Tübitak, DPT ve Uluslararsı Destekli Projeler Öğretim üyesi başına düşen BAP ödeneği % 9 azalmış fakat yeni başlatılan DPT ve Tübitak projelerinin sayısında % 16 lık bir artış, ödeneklerinde ise % 87 lik bir artış sözkonusu. Kısaca, BAP ödeneklerindeki azalışa karşın, DPT ve Tübitak ödeneklerinde oldukça büyük bir artış olmuştur. Yeni başlayan uluslararası destekli projeler ise 1 den 2 ye çıkmıştır. 2.8 Kütüphane Elektronik ve basılı dergi sayısı % 25, basılı kitap sayısı % 8 artmış. Ayrıca elektronik kitaplar ilk defa olarak alınmaya başlanmıştır (28440 adet). 3

5 3. Öğrenci Memnuniyeti Öğrenciler, İYTE yi seçerken, akademik değerlere (İYTE nin akademik ünü, eğitim kalitesi, araştırma kalitesi, alacakları diploma ve üniversiteleri sıralayan tablolar) herşeyden daha fazla önem veriyorlar, kampüs hayatı ise orta derecede önem taşıyor. Buna karşın İYTE tanıtım videosu, broşür, web sayfası vs gibi bilgi kaynakları, öğrencilerin tercihinde, önemli olmamıştır. Bu son bahsedilen konu değişik şekillerde yorumlanabilir: 1) İYTE tanıtım videosu, broşür vs öğrencilere ulaşmıyor; 2) Söz konusu bilgi kaynakları iyi hazırlanmamış; 3) Öğrenciler bu tip kaynaklara hiç bir şekilde itibar etmiyor. İYTE ye ulaşım, sosyal hayatın yetersizliği ve kampüs ortamının oluşmaması öğrencilerin en fazla şikayetçi oldukları konular. Bu durum, öğrencilerin % 21 inin yanlış üniversite seçtiğini belirtmesine yol açıyor (muhtemelen). Yanlış bölüm seçtiğini düşünenlerin oranı ise yalnızca % 14. Öğrenciler, İYTE yi seçme nedenleriyle tutarlı olacak biçimde, eğitimin kaliteli ve ingilizce olmasından memnun olduklarını belirtiyorlar. Genel olarak öğrenci memnuniyeti % 51 olarak ölçülmektedir. 4

6 4. Personel Memnuniyeti Ankete katılanların % 30 u, iş tanımlarının net olmadığını ve % 36 sı gerekli teçhizata sahip olmadığını ifade ediyor. Kariyer gelişiminin desteklenmediği ve kendisini geliştirmek için fırsatlar çıkmadığını ifade edenlerin oranı % 46. İş performansının adilce değerlendirilmediği ve adilce maaş ödenmediğini düşünenlerin oranı % 47. Son altı ay içerisinde İYTE den ayrılmayı ciddi olarak düşünenlerin oranı % 32. Yorum sorusunda ise, iş yükünün eşit dağıtılmaması, şehir ile ulaşım yetersizliği, kreş ve etüt imkanlarının olmaması, sosyal faaliyetlerin arttırılması, çevre düzenlemesinin yapılması, cafe ve restoranların açılması, akademik ve idari personelin birbirine daha iyi davranması konuları (yapılan yorum sayısına göre) yer almaktadır. Genel olarak, personelin % 50 si İYTE deki işinden memnun. 5

7 Yılında Ödül Kazanan Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Friedrich Wilhelm Bessel Araştırma Ödülü, Alexander Von Humboldt Vakfı Doç. Dr. Lütfü Özyüzer, Teşvik Ödülü, Tübitak Doç. Dr. Talal Shahwan, Teşvik Ödülü, M.N. Parlar Vakfı Doç. Dr. Metin Tanoğlu, FP6 Proje Özendirme Ödülü, Tübitak Doç. Dr. Funda Tıhmınlıoğlu, Bilim Kadınları Ödülü, L oreal 6

8 6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER SONUÇLAR Öğrenciler, İYTE nin akademik performansından oldukça memnun ve bu faktör öğrencilerin tercihinde önemli rol oynamıştır. Ancak ulaşım ve sosyal hayatın yetersizliği öğrencilerin en çok şikayetçi olduğu konular ve bu durum, muhtemelen, genel öğrenci memnuniyetinin düşük çıkmasına yol açıyor (% 51). Öğretim üyesi başına düşen yayın oranının, hemen hemen aynı kaldığı söylenebilir (0.92 den 0.89 a düşüş), atıflardaki artış ise devam etmektedir (2.08 den 2.73 e). Alınan DPT ve Tübitak Projeleri sayı ve ödenek bakımından artmasına karşın, BAP Projeleri ödeneği azalmıştır. Kütüphanenin sunduğu imkanlar giderek artmaktadır, abone olunan elektronik dergi sayısında % 25 gibi bir artış olmuştur. Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısında % 50 lik bir artış sözkonusu ama sayı olarak öğrenci katılımı az; toplam lisans öğrencilerinin yalnızca % 0.15 i sözkonusu programlara katılmıştır. ÖNERİLER 1. Kütüphane bir cazibe merkezi olmalı; grup çalışması yapılabilecek küçük mekanlar olmalı, kütüphane 5:30 dan sonra da açık olmalı. 2. Öğrenci değişim programlarıyla yurtdışına giden öğrenci sayısının artması sağlanmalı, sözkonusu programlar özendirilmeli. 3. Sosyal faaliyetler arttırılmalı, kampüs aydınlatılmalı, internet erişimi 17:30 dan sonra da, öğrenciler için, sağlanmalı. 7

9 Ek YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Önlisans programlarına Orta öğretim başarı puanlarının 1 kabul edilen öğrencilerin X ortalaması niteliği Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Öğrenci başına düşen ödenekler Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliri Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik personele oranı Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı a) SAY, SÖZ, EA, DİL puanların ortalamaları b) (İlk % 10'luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci sayısı / toplam giren öğrenci sayısı) x 100 [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 a) Hazine ödeneği / öğrenci sayısı b) Öğrenci katkı payları geliri / öğrenci sayısı c) Özel gelirler / öğrenci sayısı d) Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / öğrenci sayısı e) Toplam bütçe / öğrenci sayısı Döner sermaye gelirleri / öğretim üyesi sayısı (Kadrolu idari personel sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı) x 100 [(İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) sayısı / Akademik personel sayısı)] x 100 Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı a) SAY2 b) % a) 34,839,500/ 1998 = 17,437 tl b) 1,166,000 / 1998 = 583 tl c) 0 / 1998 = 0 tl d) 34,290 / 1998 = 17 tl e) 36,708,307/1998= tl / 132 = 263 tl 15 % 67 % 67 10,6 8

10 11 Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı 12 Önlisans öğrenci oranı 13 Lisans öğrenci oranı Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı Önlisans programlarına kabul edilme oranı 18 1 Lisans programlarına kabul edilme oranı Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı Doktora programlarına kabul edilme oranı Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı Yan dal ve çift ana dal program oranı Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı Disiplinlerarası lisansüstü program oranı Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim elemanı sayısı (Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x100 (Lisansüstü öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı ) x 100 (Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci sayısı)x100 (İl dışından gelen öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Önlisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı) x 100 (Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Lisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı )x100 (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yükseklisans programlarına başvuran öğrenci sayısı)x100 (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 a) (Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 b) (Yabancı uyruklu yükseklisans öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 (Yan dal ve çift ana dal programların sayısı / toplam lisans programı sayısı) x 100 (Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) x 100 (Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı / toplam lisansüstü program sayısı) x 100 4,2 % 0 % 69.1 % 31 % 44.7 X X X % 62.5 % 88 a) % 1.6 b) % 0 % 11 % / 30 x 100 = % 20 1 Lisans programlarını tercih eden öğrenci sayısı ÖSYM den temin edilememiştir. 9

11 Birinci yılda İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun oranı Mezunların ortalama (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, süresi Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, a) (Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b) (Birinci yılda ilişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans) x 100 öğrencilerinin sayısı c) (Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 d) (Birinci yılda ilişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 a) (İlişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b) (İlişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 c) (İlişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı)x100 d) (İlişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 a) (Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 b) (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x 100 Ay olarak sayıldı (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100 a) X b) % 0.4 c) % 6 d) 1.4 a) X b) % 3.0 c) % 22.7 d) % 10.0 a) % 16.8 b) % 31.0 a) X b) 55.7 ay c) 34.2 ay d) 73.2 ay a) X b) %47.0 c) % 43.0 d) % 0 10

12 Mezuniyet Oranı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Mezunların mezuniyet not ortalaması (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme oranı Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı Şubelerin ortalama öğrenci sayısı Program başına ortalama ders sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Program başına ortalama ders saati sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Lisans seçmeli derslerin oranı (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Mezuniyet notlarının (4 üzerinden) ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı (İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 a) (Gelen lisans öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci sayısı) x 100 b) (Giden lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı ) x 100 c) (Gelen y.lisans öğrenci sayısı/toplam y.lisans öğrenci sayısı) x 100 d) (Giden y.lisans öğrenci sayısı / Toplam y.lisans öğrenci sayısı ) x 100 e) (Gelen doktora öğrenci sayısı/toplam doktora öğrenci sayısı) x 100 f) (Giden doktora öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı ) x 100 a) 1. sınıf dersleri için toplam kaydolan öğrenci sayısı / şube sayısı b) 2. sınıf c) 3. sınıf d) 4.sınıf Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı / Program sayısı Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuvar) / Program sayısı a) (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 b) (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100 a) X b) % 13.2 c) % 21.6 d) % 3.6 a) X b) 2.7 c) 3.5 d) 3.7 % a) % 0.15 b) % 0.6 c) % 0.7 d) % 1.5 e) % 0.0 f) % 3.6 a) X b) 46 c) 10 d) 10 a) X b) 171 c) 28 d) 30 a) 35.5 b) 29.8 c) 32.5 d) 17.1 a) 263/418 x 100 = % 63 b) % 18 11

13 38 Yeni açılan ders oranı Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısı Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) sayısı 2006 yılı Atıfsayısı / Öğretim üyesi 2006 yılı içinde Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 2006 yılı içinde alınan patent sayısı Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel ve v.b. faaliyetlerin sayısı Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma fonu (BAP) ödeneği Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı Öğrenci başına düşen derslik alanı Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı a) Lisans(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 b) Yüksek Lisans(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 c) Doktora(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 d) Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi sayısı İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı / Öğretim üyesi sayısı Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / Öğretim üyesi sayısı 2006 yılı için BAP araştırma fonu ödeneği / Öğretim üyesi sayısı 2006 yılında başlayan toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı 2006 yılında başlayan projelerin toplam ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı 2006 yılında başlayan projeler sayıldı Toplam derslik alanı / Öğrenci sayısı Toplam bilgisayar sayısı / Öğrenci sayısı 89 / 117 = / 117 = / 117 = / 117 = / 117 = 0 232,500/132 = 1761 YTL 9 DPT + 20 Tübitak / 132 = ,038,000 DPT+ 2,569,030 Tüb./132 = 34,902 YTL 2 4,248/1998=2.13 m^2 12

14 Öğrenci başına düşen laboratuarlar alanı Kütüphanede takip edilen periyodik (basılı ve elektronik) yayın sayısı Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi Web sayfasının aldığı ortalama günlük ziyaretçi sayısı Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi 59 Web sitesi büyüklüğü Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı Yurt hizmetlerinden (Yükseköğretim kurumu ve Kredi Yurtlar Kurumu) yararlanan öğrenci oranı Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen a) Kurum içi, b) Kurum dışı etkinliklerin sayısı Toplam laboratuar alanı / Öğrenci sayısı Sayıldı Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı Haftalık ortalaması alındı Yıllık ziyaretçi sayısı / 365 Ölçüldü Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı alınarak hesaplanacaktır. (Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Sayıldı Sayıldı 17,135/1998=8.58 m^ elektronik dergi 85 basılı dergi Basılı:24959/1998 = 12.5 Elektro:28440/1998= saat 1810 kişi/gün 8 Mbps 5.6 GB % 22 % 43 % 26 Öğrenci memnuniyeti Anket Yüzde 51 Öğrenci Değerlendirme (Ders ve Hoca) Akademik personel memnuniyeti Anketlerin Ortalaması (4 üzerinden) 2.9 (4 üzerinden) Anket Yüzde 50 İdari personel memnuniyeti Anket % 50 Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti Yükseköğretim misyonunu başarma performansı düzeyi Anket Anket Yüzde Yüzde 13

15 Ek Yılı Öğrenci Değerlendirme Anketi Detaylı Sonuçlar İYTE Rektörlüğü ilk defa olarak Öğrenci Memnuniyeti Anketi yapmıştır. Bu rapordaki bulgular 2006 yılına aittir. Anketin amacı öğrencilerin İYTE deki öğrenme deneyimi hakkındaki görüşlerini nicel olarak ölçmektir. Anketin içeriği akademik hayattan ve genel olarak öğrenci yaşamınından oluşmaktadır. Anket aracı, final sınavlarından önce öğrencilerin doldurması istenen 3 sayfalık matbu formdur. Anket 306 birinci sınıf lisans öğrencisi tarafından doldurulmuştur. İYTE yi seçmeye neden olan en önemli faktörler olarak: Alınacak diploma (% 80) Bölümün/Fakültenin akademik ünü (% 65) İYTE nin akademik ünü (% 56) sıralanabilir. İYTE yi seçmede etkili olan en önemli bilgi kaynakları ise: Eğitim kalitesi (% 89) Araştırma kalitesi (% 85) Kariyer imkanları (% 84) Üniversiteleri kıyaslayan tablolar (% 72) İYTE Öğrencileri/Mezunlarının tavsiyeleri (% 63) dir. Ayrıca, öğrencilerin İzmir i seçmesindeki en önemli faktörün sosyal yaşam olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin % 14 ü yanlış bölüm seçtiğini, % 21 i ise yanlış üniversite seçtiğini, düşünüyor. Yorum sorularından ilkinde, öğrenciler, eğitimin kaliteli ve ingilizce olması, bilimle ilgilenilmesi ni İYTE ile ilgili en çok sevdikleri şey olarak belirtiyor (% 38). Diğer yorum sorusunda ise İYTE ile ilgili hiç sevmedikleri konuları ulaşıma alternatif aranmaması (ESHOT gibi) (% 31), sosyal hayatın olmayışı, sportif faaliyetlerin olmayışı, spor salonunun kapalı olması (% 29) Kampüs ortamının oluşmaması (% 27) olarak sıralıyorlar. Öğrencilerin memnun oldukları bazı hizmetler: Merkezi kafeterya (% 88) Fen Fakültesi Kantini (% 80) Kütüphane (% 85) Öğrenci İşleri (% 92) Sağlık Hizmetleri (% 63) Akademik Danışmanlık (% 75) olarak görünüyor. 14

16 Ek Yılı Personel Değerlendirme Anketi Detaylı Sonuçlar İYTE Rektörlüğü, yönetime ışık tutacak Personel Memnuniyet Anketi yapmıştır. Bu rapordaki bulgular 2006 yılına aittir. Anketin amacı akademik ve idari personelin İYTE deki çalışma koşulları ve şekli ile yönetim hakkındaki görüşlerini nicel olarak ölçmektir. Anketin içeriği akademik idari personelin memnuniyetine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anket aracı, 15 gün süre ile İYTE ana sayfasından verilen linkle ulaşılabilen bir web uygulamasıdır ve personele, dağıtılan tek kullanımlık rasgele kullanıcı numaraları sayesinde, anketi bir defada doldurmaları için erişim hakkı verilmiştir. Kesinlikle hangi numaranın hangi kullanıcıya ait olduğu bilinmemektedir. Anket 312 personel tarafından doldurulmuştur: Anketi Geçerli Sayılan Kişi Sayısı : 312 Anketi Geçersiz Sayılan Kişi Sayısı** : 54 Ankete Katılmayan Kişi Sayısı : 457 Ankete Katılım Oranı : %44,4 **Herhangi bir şekilde ankete girdiği halde anket sorularını yanıtlamadan veya tamamlamadan anketten çıkan kişiler. Ankete katılanların % 30 u, iş tanımlarının net olmadığını ve % 36 sı gerekli teçhizata sahip olmadığını ifade ediyor. Kariyer gelişiminin desteklenmediği ve kendisini geliştirmek için fırsatlar çıkmadığını ifade edenlerin oranı % 46. İş performansının adilce değerlendirilmediği ve adilce maaş ödenmediğini düşünenlerin oranı % 47. Son altı ay içerisinde İYTE den ayrılmayı ciddi olarak düşünenlerin oranı % 32. İYTE Personeli genel olarak sağlık hizmetlerinden memnun. Kreş ve etüt imkanlarının pahalı ve kaliteli olması, bir kısım personelin işini olumsuz yönde etkiliyor. Öğretim elemanlarının % 38 i atanma ve yükseltme kriterlerini net bulmuyor. Genel olarak İYTE de eğitime ve araştırmaya ayrılan imkanlar, diğer üniversitelere göre, daha iyi bulunmuş. Ankete katılanların % 50 si Fakültedeki kaynakların adil dağıtılmadığını ifade ediyor. Öğretim üyelerinin % 37 si disiplinlerarası çalışma içinde yer almış ve % 27 si bu çalışmaları kariyeri için faydalı bulmuş. İletişim açısından en açık ve yararlı araç olarak e-posta gösterilmiş. Seçilmiş idari veya akademik personelin iletişim görevini iyi yapamadığını düşünenlerin oranı bir hayli fazla. Yorum sorusunda ise, iş yükünün eşit dağıtılmaması, şehir ile ulaşım yetersizliği, kreş ve etüt imkanlarının olmaması, sosyal faaliyetlerin arttırılması, çevre düzenlemesinin yapılması, cafe ve restoranların açılması, 15

17 akademik ve idari personelin birbirine daha iyi davranması konuları (yapılan yorum sayısına göre) yer almaktadır. Genel olarak, personelin % 50 si İYTE deki işinden memnun. 16

18 Ek 4. Geçmiş Yıllarda Ödül Kazanan Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Teşvik Ödülü, Tübitak, 2005 Yrd. Doç. Dr. Mehtap Emirdağ-Eanes, Bilim Kadınları Ödülü, L oreal Türkiye, 2005 Yrd. Doç. Dr. Serdar Özen, Avrupa Birliği Projeleri Teşvik Ödülü, Tübitak, 2005 Yrd. Doç. Dr. Yavuz Seçkin, Sanatçı Özel Ödülü, Societe Nationale Des Beaux Arts (SNBA), 2005 Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi, 2004 Doç. Dr. Anne Frary, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi, 2004 Doç. Dr. Mustafa Güden, Araştırma Ödulü (ikincilik), Hüsamettın Tugac Vakfı, 2004 Doç. Dr. Selahattin Yılmaz, Araştırma Ödülü (ikincilik), Hüsamettin Tuğaç Vakfı, 2004 Doç. Dr. Sami Doğanlar, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi, 2003 Prof. Dr. Levent Artok, Teşvik Ödülü, Tübitak, Prof. Dr. Macit Toksoy, Enerjide Bilim ve Teknoloji Necdet Eraslan Proje Yarışması (Birincilik), Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2003 Doç. Dr. Lütfü Özyüzer, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi, 2002 Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Sedat Simavi Genç Bilim Adamı Ödülü, Türkiye Gazeteciler Derneği, 2001 Doç. Dr. Ahmet Yemenicioğlu, Genç Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Proje Yarışması Kimya Dalında Teşvik Ödülü, Tübitak, 1998 Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Teşvik Ödülü, M.N. Parlar Vakfı,

19 Ek 5. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2006 Personel Memnuniyet Anketi Lütfen bu anketi doldurunuz. Yanıtlarınız İYTE Yönetimine ışık tutacaktır ve yalnızca istatistik formunda rapor edilecektir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. KK = Kesinlikle Katılmıyorum K = Katılmıyorum N = Kararsızım H = Hemfikirim KH = Kesinlikle Hemfikirim Sizinle ilgili olmadığını düşündüğünüz soruları lütfen boş geçiniz. 1. İşimde, benden ne beklendiğini biliyorum. 2. İşimi doğru yapmam için gerekli malzeme ve cihazlara sahibim. 3. Son yedi gün içerisinde, iyi olarak yaptığım işler takdir edildi. 4. Amirim, veya işyerimde birileri, insan olarak bana değer verir. 5. İşyerimde birileri benim kariyer gelişimimi destekler. 6. İşyerimde benim düşüncelerime değer verilir. 7. İYTE nin misyonu/amacı, benim yaptığım işin önemli olduğunu bana hissettirir. 8. Çalışma arkadaşlarım kendilerini işlerine adamışlardır. 9. İşyerimde iyi bir arkadaşım vardır. 10. Son altı ayda işyerimde birileri, yaptığım aşama konusunda benimle konuştu. 11. Geçen yıl, öğrenmek ve kendimi geliştirmek için fırsatlar çıktı. 12. İYTE de, işimdeki performansım adilce değerlendirildi. 13. İYTE de benzer işi yapanlara kıyasla, bana adilce maaş ödendiğini düşünüyorum. 14. İYTE dışında benzer işi yapanlara kıyasla, bana adilce maaş ödendiğini düşünüyorum. 15. İYTE nin sağlık hizmetleri benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. 16. Üniversite, çalışanlarını kendilerini ilgilendiren konularda devamlı bilgilendirir. 17. İYTE de, baskı altında kalmadan, kendi düşüncelerimizi ifade edebiliriz. 18. Son altı ay içerisinde, İYTE den ayrılmayı ciddi olarak düşündüm. 19. İYTE de çalıştığım süre içerisinde, başka bir kurumdan iş teklifi aldım. 20. Çalıştığım idari birim, beni işimde tutmak için yeterli çabayı sarfetti (iş tekliflerine karşın). 21. Okul öncesi çocuk bakım kurumlarının olmaması veya kaliteli olmaması işimi olumsuz yönde etkilemektedir. 22. Okul öncesi çocuk bakım kurumlarının pahalı olması işimi olumsuz yönde etkilemektedir. 23. Okul çağındaki çocuklarım için etüt imkanımın olmaması veya kaliteli olmaması işimi olumsuz yönde etkilemektedir. 24. Bölüm/Fakültemdeki kaynakların dağılımı kriterleri/kuralları açık ve nettir. 25. Akademik elemanların atanma ve yükseltme kriterleri/kuralları açık ve nettir. 26. Araştırmalarım büyük ölçüde üniversite dışındaki kaynaklardan desteklenmektedir. 27. Genel olarak, İYTE de araştırma ve eğitime ayrılan imkanlar, benzer eğitimi veren üniversitelere kıyasla daha iyidir. 28. Fakülte/Bölümümdeki kaynaklar adil olarak dağıtılmaktadır. 29. Fakülte/Bölümümde komisyonlarda veya Yöneticilik görevlerinde bulunma imkanı bana tanındı. 30. Üniversite dışında komisyonlarda görev alma imkanı bana tanındı. KK K N H KH 18

20 31. Komisyonlarda yer almak kariyerimi olumlu yönde etkiledi. 32. İYTE içinde, başka bir Bölüm ile disiplinlerarası bir çalışma içinde yer aldım. 33. İYTE içinde, interdisipliner bir araştırma merkezinde görev aldım. 34. Bu disiplinlerarası çalışma ve görevler kariyerim için faydalı olmuştur. 35. İYTE içinden veya dışından birimlerle büyük projelerde yer aldım. 36. Ders yüküm fazladır, araştırmalarıma engel teşkil etmektedir. 37. Bölüm/Fakültemde araştırma için uzun süreli izin alma hakkı bana tanınmıştır. 38. Genel olarak, Üniversitedeki işimden memnunum. 39. Lütfen aşağıdaki iletişim yöntemlerini açıklık ve yararlılık açısından değerlendiriniz. Değerlendirme skalası 1 = çok düşük ve 5 = çok yüksek. Açıklık İletişim Yöntemi Yararlılık Seçilmiş Akademik veya İdari Personel Temsilcisi E-Posta Amir ile yüz yüze görüşme Yazışmalar, Notlar Toplantılar 19

21 Lütfen kendiniz hakkında bilgi veriniz (yalnızca bir seçeneği işaretleyiniz): 40. İYTE de 41. Amirim 42. İdari Personelim 43. Akademik Personelim 44. Cinsiyet 45. Yaş 46. Medeni Durum 0-2 yıldır çalışmaktayım 3-5 yıldır çalışmaktayım 6-10 yıldır çalışmaktayım 11- veya daha fazla yıldır çalışmaktayım Hayır Evet Hayır Evet Yrd. Doç. Doç. Prof. Kadın Erkek Evli Bekar Yorumlar: 20

22 Ek. 6 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1. Sınıf Öğrencileri Memnuniyet Anketi-2006 Lütfen bu anketi doldurunuz. Yanıtlarınız İYTE Yönetimine ışık tutacaktır ve yalnızca istatistik formunda rapor edilecektir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Sizinle ilgili olmadığını düşündüğünüz soruları lütfen boş geçiniz. 1. Aşağıda İYTE yi seçmenize neden olabilecek bazı faktörler sıralanmıştır. Bunların sizde ne kadar etkisi olduğunu lütfen belirtiniz. Bölümün/Fakültenin akademik ünü Çok Önemli Orta Derecede Önemli Önemli Değil İYTEnin akademik ünü İYTE deki spor imkanları İYTE de okuyan veya İYTE yi tercih eden arkadaşlar Kampüs hayatı Yurtlarda garanti yer bulma İYTE burs imkanlarının iyi olması Bölüm ÖSS puanlarının yüksek olması Alacağınız diploma 2. Aşağıda İYTE yi seçmenize neden olabilecek bazı bilgi kaynakları sıralanmıştır. Bunların tercihinizde ne kadar etkili olduğunu lütfen belirtiniz. İYTE lisans eğitimi broşürü Bölüm/Program broşürü İYTE tanıtım videosu İYTE öğrencileri/mezunlarının tavsiyesi İYTE çalışanlarının tavsiyesi İYTE Web sayfası Internetteki diğer web siteleri İYTE hakkında gazete/dergi yazıları Aile/akrabalardan tavsiye Burs veren kişilerin tavsiyesi Üniversiteleri kıyaslayan tablolar Eğitim kalitesi Araştırma kalitesi Kariyer imkanları Geçerli değil Çok etkili Orta derecede etkili Etkili değil 21

23 3. Aşağıda İYTE yi seçmenize neden olabilecek İzmir in bazı özellikleri sıralanmıştır. Bunların tercihinizde ne kadar etkili olduğunu lütfen belirtiniz. İzmir de yaşam masrafları Çok önemli Orta Derecede önemli Önemli değil İzmir de sosyal yaşam (alışveriş, eğlence vs) İzmir de spor İzmir in evinizden olan uzaklığı Şehir içinde konaklama 4. İYTE ye gelmekle doğru kararı verdiğinizi düşünüyor musunuz? Kesinlikle evet Evet Kararsız Hayır Kesinlikle hayır 5. Bölümünüzü/Programınızı seçerken doğru karar verdiğinizi düşünüyor musunuz? Kesinlikle evet Evet Kararsız Hayır Kesinlikle hayır 6. Üniversite hayatınızdaki önceliklerinizi düşünerek, aşağıdakilerin ne kadar önemli olduğunu lütfen belirtiniz. Değişik insanlarla tanışmak Entellektüel olarak gelişmek Kariyerinize taban sağlayacak bilgi ve becerileri elde etmek İş bulma şansınızı arttırmak Elde edebileceğiniz en iyi dereceyi elde etmek Sosyal hayatı eksiksiz yaşamak Yeni arkadaşlar edinmek Kulüp ve derneklerde çalışmak Sportif yeteneklerinizi geliştirmek Çok önemli Orta derecede önemli Önemli değil 7. Şu ana kadar İYTE ile ilgili en çok neyi sevdiniz? 22

24 8. Şu ana kadar İYTE ile ilgili hiç sevmediğiniz şey nedir? 9. Lütfen İYTE kayıt işleminin aşağıda belirtilen aşamalarını değerlendiriniz. Kayıt duyuruları Ön kayıt işleminin verimliliği Kesin kayıt işleminin verimliliği Kayıt sırasında İYTE çalışanlarının yardımı Harç ödeme işlemlerindeki kolaylık İYTE Öğrenci kartının hemen alınması İyi Fena değil Kötü 10. Lütfen aşağıdaki boşluğa kayıt işlemi hakkında yorumlarınızı yazınız. 11. Aşağıdaki hizmetleri genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Sağlık hizmeti Rehberlik hizmeti Merkezi Kafeterya Fen Fakültesi Kantini Mimarlık Fakültesi Kantini Mühendislik Fakültesi Kantini Rektörlük Kantini İYTE Spor Merkezi İYTE ye ulaşım Kütüphane Öğrenci İşleri Öğrenci Konseyi Akademik Danışmanlık Fen Bilimleri Enstitüsü Kullanmadım Çok iyi İyi İyi değil 23

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 2 10.KURUMSAL DEĞERLENDĐRME 10.1. Mevcut Durum Tablo 10.1.1. LĐSANS PROGRAMI ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Lisans programı

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER (KAYNAKLAR VE ĐLĐŞKĐLER)... 2 A) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ MEF Üniversitesi ve daha önce kurucu rektörlüğünü yürüttüğüm Özyeğin Üniversitesi nin üniversite tanıtım faaliyetleri süresince gerek fuarlarda, gerek liselerde, gerekse öğrenci

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

Prof. Dr. Erhan Erkut

Prof. Dr. Erhan Erkut 2008 yaz aylarında Özyeğin Üniversitesi ilk defa üniversite tanıtım faaliyetlerinde bulundu. Gerek fuarlarda, gerek liselerde, gerekse üniversitemizdeki öğrenci toplantılarında önemli bir saptama yaptık:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 i İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ... 1 2. ÜNİVERSİTEMİZ... 2 3. ÖZDEĞERLENDİRME....5 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR)... 5 3.1.1. Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey... 5 3.1.2. Akademik Personel

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLAN 2015-2019

DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLAN 2015-2019 DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLAN 2015-2019 1 1-DURUM ANALĠZĠ 1.1.Birimin Kısa Tarihçesi Fakültemiz 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Res mi Gazetenin 30-31 sayfasının, Madde 23 te,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008 2012 MART 2007 ESOGÜ Stratejik Planı 2008 2012 28 Mart 2007 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiştir. Eskişehir Osmangazi

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Yz strateji Mart 2008 MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ MESLEKİ TEKNİK ORTA

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EGITIM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EGITIM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EGITIM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ YAYIN NO: 2008-28 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Her diploma programı ayrı ayrı dolduracak, daha sonra her birim Fakülte, YO kendi tablosunu oluşturacak) (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) No Gösterge Ölçme Yöntemi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı