AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU"

Transkript

1 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 ŞUBAT 2007 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Özet 2 2. Performans Göstergelerinin 2005 Yılı İle Kıyaslanması 3 3. Öğrenci Memnuniyeti Anketi Değerlendirmesi 4 4. Personel Memnuniyeti Anketi Değerlendirmesi Yılında Ödül Kazanan Öğretim Üyelerimiz 6 6. Sonuçlar ve Öneriler 7 Ek Yılı Performans Göstergeleri 8 Ek Yılı Öğrenci Değerlendirme Anketi Detaylı Sonuçlar 14 Ek Yılı Personel Değerlendirme Anketi Detaylı Sonuçlar 15 Ek 4. Geçmiş Yıllarda Ödül Kazanan Öğretim Üyelerimiz 17 Ek 5. Personel Memnuniyeti Anket Formu 18 Ek 6. Öğrenci Memnuniyeti Anket Formu 21 1

3 1. ÖZET Kalite Geliştirme Raporlarının ilki 2005 yılını kapsamaktaydı. Bu raporda geçen yılki raporla kıyaslamalar yer alacaktır, özellikle performans göstergelerindeki bazı değişimler vurgulanacaktır ve 2005 yılı için yapılamayan Öğrenci ve Personel Memnuniyeti Anketlerinin sonuçları tartışılacaktır. 2

4 2. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN 2005 YILI İLE KIYASLANMASI 2.1 Kabul Edilen Öğrencilerin Niteliği ÖSS puanlama sisteminde meydana gelen değişiklik nedeniyle geçen yıl ile bir kıyaslama mümkün görünmemektedir. Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğinde kayda değer bir değişiklik olmamakla beraber, doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğinde (LES, lisans ve yüksek lisans bitirme notlarının ortalamasında) % 7 lik bir artış gözlemlenmektedir. 2.2 Öğrencilerin Kabul Edilme ve İlişik Kesilme Oranları Yüksek Lisansa kabul edilen öğrenciler % 6.5 lik, doktoraya kabul edilenler ise % 18 lik bir artış göstermiştir. İlişiği kesilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde ise % 4.5 ve 2.2 lik artışlar sözkonusu. Yani daha fazla öğrenci kabulü ve daha fazla ilişik kesme yapılmıştır. 2.3 Uluslarası Değişim programlarına katılım % 50 civarında bir artış olmuştur. 2.4 Öğrenci Başına Düşen Ödenekler Döner sermaye gelirlerindeki düşüşe ve öğrenci katkı payları oranındaki %2 gibi az bir artışa rağmen hazine ödeneği oranındaki % 17.6 lık artışla, toplam bütçe/öğrenci sayısı oranında % 12 lik bir artış sözkonusudur. 2.5 Personel Oranları İdari personel sayısında akademik personel sayısına kıyasla % 4 lük bir artış görünmektedir. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı da 16.4 ten 15 e düşmüştür. 2.6 Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Üretilen yayınlar artmakla beraber, öğretim üyesi başına düşen yayın oranının hemen hemen aynı kaldığı söylenebilir (0.92 den 0.89 a düşüş). 2.7 BAP, Tübitak, DPT ve Uluslararsı Destekli Projeler Öğretim üyesi başına düşen BAP ödeneği % 9 azalmış fakat yeni başlatılan DPT ve Tübitak projelerinin sayısında % 16 lık bir artış, ödeneklerinde ise % 87 lik bir artış sözkonusu. Kısaca, BAP ödeneklerindeki azalışa karşın, DPT ve Tübitak ödeneklerinde oldukça büyük bir artış olmuştur. Yeni başlayan uluslararası destekli projeler ise 1 den 2 ye çıkmıştır. 2.8 Kütüphane Elektronik ve basılı dergi sayısı % 25, basılı kitap sayısı % 8 artmış. Ayrıca elektronik kitaplar ilk defa olarak alınmaya başlanmıştır (28440 adet). 3

5 3. Öğrenci Memnuniyeti Öğrenciler, İYTE yi seçerken, akademik değerlere (İYTE nin akademik ünü, eğitim kalitesi, araştırma kalitesi, alacakları diploma ve üniversiteleri sıralayan tablolar) herşeyden daha fazla önem veriyorlar, kampüs hayatı ise orta derecede önem taşıyor. Buna karşın İYTE tanıtım videosu, broşür, web sayfası vs gibi bilgi kaynakları, öğrencilerin tercihinde, önemli olmamıştır. Bu son bahsedilen konu değişik şekillerde yorumlanabilir: 1) İYTE tanıtım videosu, broşür vs öğrencilere ulaşmıyor; 2) Söz konusu bilgi kaynakları iyi hazırlanmamış; 3) Öğrenciler bu tip kaynaklara hiç bir şekilde itibar etmiyor. İYTE ye ulaşım, sosyal hayatın yetersizliği ve kampüs ortamının oluşmaması öğrencilerin en fazla şikayetçi oldukları konular. Bu durum, öğrencilerin % 21 inin yanlış üniversite seçtiğini belirtmesine yol açıyor (muhtemelen). Yanlış bölüm seçtiğini düşünenlerin oranı ise yalnızca % 14. Öğrenciler, İYTE yi seçme nedenleriyle tutarlı olacak biçimde, eğitimin kaliteli ve ingilizce olmasından memnun olduklarını belirtiyorlar. Genel olarak öğrenci memnuniyeti % 51 olarak ölçülmektedir. 4

6 4. Personel Memnuniyeti Ankete katılanların % 30 u, iş tanımlarının net olmadığını ve % 36 sı gerekli teçhizata sahip olmadığını ifade ediyor. Kariyer gelişiminin desteklenmediği ve kendisini geliştirmek için fırsatlar çıkmadığını ifade edenlerin oranı % 46. İş performansının adilce değerlendirilmediği ve adilce maaş ödenmediğini düşünenlerin oranı % 47. Son altı ay içerisinde İYTE den ayrılmayı ciddi olarak düşünenlerin oranı % 32. Yorum sorusunda ise, iş yükünün eşit dağıtılmaması, şehir ile ulaşım yetersizliği, kreş ve etüt imkanlarının olmaması, sosyal faaliyetlerin arttırılması, çevre düzenlemesinin yapılması, cafe ve restoranların açılması, akademik ve idari personelin birbirine daha iyi davranması konuları (yapılan yorum sayısına göre) yer almaktadır. Genel olarak, personelin % 50 si İYTE deki işinden memnun. 5

7 Yılında Ödül Kazanan Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Friedrich Wilhelm Bessel Araştırma Ödülü, Alexander Von Humboldt Vakfı Doç. Dr. Lütfü Özyüzer, Teşvik Ödülü, Tübitak Doç. Dr. Talal Shahwan, Teşvik Ödülü, M.N. Parlar Vakfı Doç. Dr. Metin Tanoğlu, FP6 Proje Özendirme Ödülü, Tübitak Doç. Dr. Funda Tıhmınlıoğlu, Bilim Kadınları Ödülü, L oreal 6

8 6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER SONUÇLAR Öğrenciler, İYTE nin akademik performansından oldukça memnun ve bu faktör öğrencilerin tercihinde önemli rol oynamıştır. Ancak ulaşım ve sosyal hayatın yetersizliği öğrencilerin en çok şikayetçi olduğu konular ve bu durum, muhtemelen, genel öğrenci memnuniyetinin düşük çıkmasına yol açıyor (% 51). Öğretim üyesi başına düşen yayın oranının, hemen hemen aynı kaldığı söylenebilir (0.92 den 0.89 a düşüş), atıflardaki artış ise devam etmektedir (2.08 den 2.73 e). Alınan DPT ve Tübitak Projeleri sayı ve ödenek bakımından artmasına karşın, BAP Projeleri ödeneği azalmıştır. Kütüphanenin sunduğu imkanlar giderek artmaktadır, abone olunan elektronik dergi sayısında % 25 gibi bir artış olmuştur. Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısında % 50 lik bir artış sözkonusu ama sayı olarak öğrenci katılımı az; toplam lisans öğrencilerinin yalnızca % 0.15 i sözkonusu programlara katılmıştır. ÖNERİLER 1. Kütüphane bir cazibe merkezi olmalı; grup çalışması yapılabilecek küçük mekanlar olmalı, kütüphane 5:30 dan sonra da açık olmalı. 2. Öğrenci değişim programlarıyla yurtdışına giden öğrenci sayısının artması sağlanmalı, sözkonusu programlar özendirilmeli. 3. Sosyal faaliyetler arttırılmalı, kampüs aydınlatılmalı, internet erişimi 17:30 dan sonra da, öğrenciler için, sağlanmalı. 7

9 Ek YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Önlisans programlarına Orta öğretim başarı puanlarının 1 kabul edilen öğrencilerin X ortalaması niteliği Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Öğrenci başına düşen ödenekler Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliri Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik personele oranı Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı a) SAY, SÖZ, EA, DİL puanların ortalamaları b) (İlk % 10'luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci sayısı / toplam giren öğrenci sayısı) x 100 [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 a) Hazine ödeneği / öğrenci sayısı b) Öğrenci katkı payları geliri / öğrenci sayısı c) Özel gelirler / öğrenci sayısı d) Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / öğrenci sayısı e) Toplam bütçe / öğrenci sayısı Döner sermaye gelirleri / öğretim üyesi sayısı (Kadrolu idari personel sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı) x 100 [(İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) sayısı / Akademik personel sayısı)] x 100 Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı a) SAY2 b) % a) 34,839,500/ 1998 = 17,437 tl b) 1,166,000 / 1998 = 583 tl c) 0 / 1998 = 0 tl d) 34,290 / 1998 = 17 tl e) 36,708,307/1998= tl / 132 = 263 tl 15 % 67 % 67 10,6 8

10 11 Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı 12 Önlisans öğrenci oranı 13 Lisans öğrenci oranı Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı Önlisans programlarına kabul edilme oranı 18 1 Lisans programlarına kabul edilme oranı Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı Doktora programlarına kabul edilme oranı Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı Yan dal ve çift ana dal program oranı Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı Disiplinlerarası lisansüstü program oranı Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim elemanı sayısı (Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x100 (Lisansüstü öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı ) x 100 (Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci sayısı)x100 (İl dışından gelen öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Önlisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı) x 100 (Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Lisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı )x100 (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yükseklisans programlarına başvuran öğrenci sayısı)x100 (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 a) (Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 b) (Yabancı uyruklu yükseklisans öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 (Yan dal ve çift ana dal programların sayısı / toplam lisans programı sayısı) x 100 (Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) x 100 (Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı / toplam lisansüstü program sayısı) x 100 4,2 % 0 % 69.1 % 31 % 44.7 X X X % 62.5 % 88 a) % 1.6 b) % 0 % 11 % / 30 x 100 = % 20 1 Lisans programlarını tercih eden öğrenci sayısı ÖSYM den temin edilememiştir. 9

11 Birinci yılda İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun oranı Mezunların ortalama (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, süresi Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, a) (Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b) (Birinci yılda ilişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans) x 100 öğrencilerinin sayısı c) (Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 d) (Birinci yılda ilişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 a) (İlişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b) (İlişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 c) (İlişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı)x100 d) (İlişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 a) (Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 b) (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x 100 Ay olarak sayıldı (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100 a) X b) % 0.4 c) % 6 d) 1.4 a) X b) % 3.0 c) % 22.7 d) % 10.0 a) % 16.8 b) % 31.0 a) X b) 55.7 ay c) 34.2 ay d) 73.2 ay a) X b) %47.0 c) % 43.0 d) % 0 10

12 Mezuniyet Oranı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Mezunların mezuniyet not ortalaması (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme oranı Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı Şubelerin ortalama öğrenci sayısı Program başına ortalama ders sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Program başına ortalama ders saati sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Lisans seçmeli derslerin oranı (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Mezuniyet notlarının (4 üzerinden) ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı (İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 a) (Gelen lisans öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci sayısı) x 100 b) (Giden lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı ) x 100 c) (Gelen y.lisans öğrenci sayısı/toplam y.lisans öğrenci sayısı) x 100 d) (Giden y.lisans öğrenci sayısı / Toplam y.lisans öğrenci sayısı ) x 100 e) (Gelen doktora öğrenci sayısı/toplam doktora öğrenci sayısı) x 100 f) (Giden doktora öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı ) x 100 a) 1. sınıf dersleri için toplam kaydolan öğrenci sayısı / şube sayısı b) 2. sınıf c) 3. sınıf d) 4.sınıf Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı / Program sayısı Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuvar) / Program sayısı a) (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 b) (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100 a) X b) % 13.2 c) % 21.6 d) % 3.6 a) X b) 2.7 c) 3.5 d) 3.7 % a) % 0.15 b) % 0.6 c) % 0.7 d) % 1.5 e) % 0.0 f) % 3.6 a) X b) 46 c) 10 d) 10 a) X b) 171 c) 28 d) 30 a) 35.5 b) 29.8 c) 32.5 d) 17.1 a) 263/418 x 100 = % 63 b) % 18 11

13 38 Yeni açılan ders oranı Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısı Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) sayısı 2006 yılı Atıfsayısı / Öğretim üyesi 2006 yılı içinde Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 2006 yılı içinde alınan patent sayısı Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel ve v.b. faaliyetlerin sayısı Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma fonu (BAP) ödeneği Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı Öğrenci başına düşen derslik alanı Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı a) Lisans(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 b) Yüksek Lisans(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 c) Doktora(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 d) Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi sayısı İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı / Öğretim üyesi sayısı Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / Öğretim üyesi sayısı 2006 yılı için BAP araştırma fonu ödeneği / Öğretim üyesi sayısı 2006 yılında başlayan toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı 2006 yılında başlayan projelerin toplam ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı 2006 yılında başlayan projeler sayıldı Toplam derslik alanı / Öğrenci sayısı Toplam bilgisayar sayısı / Öğrenci sayısı 89 / 117 = / 117 = / 117 = / 117 = / 117 = 0 232,500/132 = 1761 YTL 9 DPT + 20 Tübitak / 132 = ,038,000 DPT+ 2,569,030 Tüb./132 = 34,902 YTL 2 4,248/1998=2.13 m^2 12

14 Öğrenci başına düşen laboratuarlar alanı Kütüphanede takip edilen periyodik (basılı ve elektronik) yayın sayısı Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi Web sayfasının aldığı ortalama günlük ziyaretçi sayısı Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi 59 Web sitesi büyüklüğü Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı Yurt hizmetlerinden (Yükseköğretim kurumu ve Kredi Yurtlar Kurumu) yararlanan öğrenci oranı Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen a) Kurum içi, b) Kurum dışı etkinliklerin sayısı Toplam laboratuar alanı / Öğrenci sayısı Sayıldı Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı Haftalık ortalaması alındı Yıllık ziyaretçi sayısı / 365 Ölçüldü Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı alınarak hesaplanacaktır. (Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 (Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Sayıldı Sayıldı 17,135/1998=8.58 m^ elektronik dergi 85 basılı dergi Basılı:24959/1998 = 12.5 Elektro:28440/1998= saat 1810 kişi/gün 8 Mbps 5.6 GB % 22 % 43 % 26 Öğrenci memnuniyeti Anket Yüzde 51 Öğrenci Değerlendirme (Ders ve Hoca) Akademik personel memnuniyeti Anketlerin Ortalaması (4 üzerinden) 2.9 (4 üzerinden) Anket Yüzde 50 İdari personel memnuniyeti Anket % 50 Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti Yükseköğretim misyonunu başarma performansı düzeyi Anket Anket Yüzde Yüzde 13

15 Ek Yılı Öğrenci Değerlendirme Anketi Detaylı Sonuçlar İYTE Rektörlüğü ilk defa olarak Öğrenci Memnuniyeti Anketi yapmıştır. Bu rapordaki bulgular 2006 yılına aittir. Anketin amacı öğrencilerin İYTE deki öğrenme deneyimi hakkındaki görüşlerini nicel olarak ölçmektir. Anketin içeriği akademik hayattan ve genel olarak öğrenci yaşamınından oluşmaktadır. Anket aracı, final sınavlarından önce öğrencilerin doldurması istenen 3 sayfalık matbu formdur. Anket 306 birinci sınıf lisans öğrencisi tarafından doldurulmuştur. İYTE yi seçmeye neden olan en önemli faktörler olarak: Alınacak diploma (% 80) Bölümün/Fakültenin akademik ünü (% 65) İYTE nin akademik ünü (% 56) sıralanabilir. İYTE yi seçmede etkili olan en önemli bilgi kaynakları ise: Eğitim kalitesi (% 89) Araştırma kalitesi (% 85) Kariyer imkanları (% 84) Üniversiteleri kıyaslayan tablolar (% 72) İYTE Öğrencileri/Mezunlarının tavsiyeleri (% 63) dir. Ayrıca, öğrencilerin İzmir i seçmesindeki en önemli faktörün sosyal yaşam olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin % 14 ü yanlış bölüm seçtiğini, % 21 i ise yanlış üniversite seçtiğini, düşünüyor. Yorum sorularından ilkinde, öğrenciler, eğitimin kaliteli ve ingilizce olması, bilimle ilgilenilmesi ni İYTE ile ilgili en çok sevdikleri şey olarak belirtiyor (% 38). Diğer yorum sorusunda ise İYTE ile ilgili hiç sevmedikleri konuları ulaşıma alternatif aranmaması (ESHOT gibi) (% 31), sosyal hayatın olmayışı, sportif faaliyetlerin olmayışı, spor salonunun kapalı olması (% 29) Kampüs ortamının oluşmaması (% 27) olarak sıralıyorlar. Öğrencilerin memnun oldukları bazı hizmetler: Merkezi kafeterya (% 88) Fen Fakültesi Kantini (% 80) Kütüphane (% 85) Öğrenci İşleri (% 92) Sağlık Hizmetleri (% 63) Akademik Danışmanlık (% 75) olarak görünüyor. 14

16 Ek Yılı Personel Değerlendirme Anketi Detaylı Sonuçlar İYTE Rektörlüğü, yönetime ışık tutacak Personel Memnuniyet Anketi yapmıştır. Bu rapordaki bulgular 2006 yılına aittir. Anketin amacı akademik ve idari personelin İYTE deki çalışma koşulları ve şekli ile yönetim hakkındaki görüşlerini nicel olarak ölçmektir. Anketin içeriği akademik idari personelin memnuniyetine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anket aracı, 15 gün süre ile İYTE ana sayfasından verilen linkle ulaşılabilen bir web uygulamasıdır ve personele, dağıtılan tek kullanımlık rasgele kullanıcı numaraları sayesinde, anketi bir defada doldurmaları için erişim hakkı verilmiştir. Kesinlikle hangi numaranın hangi kullanıcıya ait olduğu bilinmemektedir. Anket 312 personel tarafından doldurulmuştur: Anketi Geçerli Sayılan Kişi Sayısı : 312 Anketi Geçersiz Sayılan Kişi Sayısı** : 54 Ankete Katılmayan Kişi Sayısı : 457 Ankete Katılım Oranı : %44,4 **Herhangi bir şekilde ankete girdiği halde anket sorularını yanıtlamadan veya tamamlamadan anketten çıkan kişiler. Ankete katılanların % 30 u, iş tanımlarının net olmadığını ve % 36 sı gerekli teçhizata sahip olmadığını ifade ediyor. Kariyer gelişiminin desteklenmediği ve kendisini geliştirmek için fırsatlar çıkmadığını ifade edenlerin oranı % 46. İş performansının adilce değerlendirilmediği ve adilce maaş ödenmediğini düşünenlerin oranı % 47. Son altı ay içerisinde İYTE den ayrılmayı ciddi olarak düşünenlerin oranı % 32. İYTE Personeli genel olarak sağlık hizmetlerinden memnun. Kreş ve etüt imkanlarının pahalı ve kaliteli olması, bir kısım personelin işini olumsuz yönde etkiliyor. Öğretim elemanlarının % 38 i atanma ve yükseltme kriterlerini net bulmuyor. Genel olarak İYTE de eğitime ve araştırmaya ayrılan imkanlar, diğer üniversitelere göre, daha iyi bulunmuş. Ankete katılanların % 50 si Fakültedeki kaynakların adil dağıtılmadığını ifade ediyor. Öğretim üyelerinin % 37 si disiplinlerarası çalışma içinde yer almış ve % 27 si bu çalışmaları kariyeri için faydalı bulmuş. İletişim açısından en açık ve yararlı araç olarak e-posta gösterilmiş. Seçilmiş idari veya akademik personelin iletişim görevini iyi yapamadığını düşünenlerin oranı bir hayli fazla. Yorum sorusunda ise, iş yükünün eşit dağıtılmaması, şehir ile ulaşım yetersizliği, kreş ve etüt imkanlarının olmaması, sosyal faaliyetlerin arttırılması, çevre düzenlemesinin yapılması, cafe ve restoranların açılması, 15

17 akademik ve idari personelin birbirine daha iyi davranması konuları (yapılan yorum sayısına göre) yer almaktadır. Genel olarak, personelin % 50 si İYTE deki işinden memnun. 16

18 Ek 4. Geçmiş Yıllarda Ödül Kazanan Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Teşvik Ödülü, Tübitak, 2005 Yrd. Doç. Dr. Mehtap Emirdağ-Eanes, Bilim Kadınları Ödülü, L oreal Türkiye, 2005 Yrd. Doç. Dr. Serdar Özen, Avrupa Birliği Projeleri Teşvik Ödülü, Tübitak, 2005 Yrd. Doç. Dr. Yavuz Seçkin, Sanatçı Özel Ödülü, Societe Nationale Des Beaux Arts (SNBA), 2005 Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi, 2004 Doç. Dr. Anne Frary, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi, 2004 Doç. Dr. Mustafa Güden, Araştırma Ödulü (ikincilik), Hüsamettın Tugac Vakfı, 2004 Doç. Dr. Selahattin Yılmaz, Araştırma Ödülü (ikincilik), Hüsamettin Tuğaç Vakfı, 2004 Doç. Dr. Sami Doğanlar, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi, 2003 Prof. Dr. Levent Artok, Teşvik Ödülü, Tübitak, Prof. Dr. Macit Toksoy, Enerjide Bilim ve Teknoloji Necdet Eraslan Proje Yarışması (Birincilik), Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2003 Doç. Dr. Lütfü Özyüzer, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi, 2002 Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Sedat Simavi Genç Bilim Adamı Ödülü, Türkiye Gazeteciler Derneği, 2001 Doç. Dr. Ahmet Yemenicioğlu, Genç Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Proje Yarışması Kimya Dalında Teşvik Ödülü, Tübitak, 1998 Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Teşvik Ödülü, M.N. Parlar Vakfı,

19 Ek 5. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2006 Personel Memnuniyet Anketi Lütfen bu anketi doldurunuz. Yanıtlarınız İYTE Yönetimine ışık tutacaktır ve yalnızca istatistik formunda rapor edilecektir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. KK = Kesinlikle Katılmıyorum K = Katılmıyorum N = Kararsızım H = Hemfikirim KH = Kesinlikle Hemfikirim Sizinle ilgili olmadığını düşündüğünüz soruları lütfen boş geçiniz. 1. İşimde, benden ne beklendiğini biliyorum. 2. İşimi doğru yapmam için gerekli malzeme ve cihazlara sahibim. 3. Son yedi gün içerisinde, iyi olarak yaptığım işler takdir edildi. 4. Amirim, veya işyerimde birileri, insan olarak bana değer verir. 5. İşyerimde birileri benim kariyer gelişimimi destekler. 6. İşyerimde benim düşüncelerime değer verilir. 7. İYTE nin misyonu/amacı, benim yaptığım işin önemli olduğunu bana hissettirir. 8. Çalışma arkadaşlarım kendilerini işlerine adamışlardır. 9. İşyerimde iyi bir arkadaşım vardır. 10. Son altı ayda işyerimde birileri, yaptığım aşama konusunda benimle konuştu. 11. Geçen yıl, öğrenmek ve kendimi geliştirmek için fırsatlar çıktı. 12. İYTE de, işimdeki performansım adilce değerlendirildi. 13. İYTE de benzer işi yapanlara kıyasla, bana adilce maaş ödendiğini düşünüyorum. 14. İYTE dışında benzer işi yapanlara kıyasla, bana adilce maaş ödendiğini düşünüyorum. 15. İYTE nin sağlık hizmetleri benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. 16. Üniversite, çalışanlarını kendilerini ilgilendiren konularda devamlı bilgilendirir. 17. İYTE de, baskı altında kalmadan, kendi düşüncelerimizi ifade edebiliriz. 18. Son altı ay içerisinde, İYTE den ayrılmayı ciddi olarak düşündüm. 19. İYTE de çalıştığım süre içerisinde, başka bir kurumdan iş teklifi aldım. 20. Çalıştığım idari birim, beni işimde tutmak için yeterli çabayı sarfetti (iş tekliflerine karşın). 21. Okul öncesi çocuk bakım kurumlarının olmaması veya kaliteli olmaması işimi olumsuz yönde etkilemektedir. 22. Okul öncesi çocuk bakım kurumlarının pahalı olması işimi olumsuz yönde etkilemektedir. 23. Okul çağındaki çocuklarım için etüt imkanımın olmaması veya kaliteli olmaması işimi olumsuz yönde etkilemektedir. 24. Bölüm/Fakültemdeki kaynakların dağılımı kriterleri/kuralları açık ve nettir. 25. Akademik elemanların atanma ve yükseltme kriterleri/kuralları açık ve nettir. 26. Araştırmalarım büyük ölçüde üniversite dışındaki kaynaklardan desteklenmektedir. 27. Genel olarak, İYTE de araştırma ve eğitime ayrılan imkanlar, benzer eğitimi veren üniversitelere kıyasla daha iyidir. 28. Fakülte/Bölümümdeki kaynaklar adil olarak dağıtılmaktadır. 29. Fakülte/Bölümümde komisyonlarda veya Yöneticilik görevlerinde bulunma imkanı bana tanındı. 30. Üniversite dışında komisyonlarda görev alma imkanı bana tanındı. KK K N H KH 18

20 31. Komisyonlarda yer almak kariyerimi olumlu yönde etkiledi. 32. İYTE içinde, başka bir Bölüm ile disiplinlerarası bir çalışma içinde yer aldım. 33. İYTE içinde, interdisipliner bir araştırma merkezinde görev aldım. 34. Bu disiplinlerarası çalışma ve görevler kariyerim için faydalı olmuştur. 35. İYTE içinden veya dışından birimlerle büyük projelerde yer aldım. 36. Ders yüküm fazladır, araştırmalarıma engel teşkil etmektedir. 37. Bölüm/Fakültemde araştırma için uzun süreli izin alma hakkı bana tanınmıştır. 38. Genel olarak, Üniversitedeki işimden memnunum. 39. Lütfen aşağıdaki iletişim yöntemlerini açıklık ve yararlılık açısından değerlendiriniz. Değerlendirme skalası 1 = çok düşük ve 5 = çok yüksek. Açıklık İletişim Yöntemi Yararlılık Seçilmiş Akademik veya İdari Personel Temsilcisi E-Posta Amir ile yüz yüze görüşme Yazışmalar, Notlar Toplantılar 19

21 Lütfen kendiniz hakkında bilgi veriniz (yalnızca bir seçeneği işaretleyiniz): 40. İYTE de 41. Amirim 42. İdari Personelim 43. Akademik Personelim 44. Cinsiyet 45. Yaş 46. Medeni Durum 0-2 yıldır çalışmaktayım 3-5 yıldır çalışmaktayım 6-10 yıldır çalışmaktayım 11- veya daha fazla yıldır çalışmaktayım Hayır Evet Hayır Evet Yrd. Doç. Doç. Prof. Kadın Erkek Evli Bekar Yorumlar: 20

22 Ek. 6 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1. Sınıf Öğrencileri Memnuniyet Anketi-2006 Lütfen bu anketi doldurunuz. Yanıtlarınız İYTE Yönetimine ışık tutacaktır ve yalnızca istatistik formunda rapor edilecektir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Sizinle ilgili olmadığını düşündüğünüz soruları lütfen boş geçiniz. 1. Aşağıda İYTE yi seçmenize neden olabilecek bazı faktörler sıralanmıştır. Bunların sizde ne kadar etkisi olduğunu lütfen belirtiniz. Bölümün/Fakültenin akademik ünü Çok Önemli Orta Derecede Önemli Önemli Değil İYTEnin akademik ünü İYTE deki spor imkanları İYTE de okuyan veya İYTE yi tercih eden arkadaşlar Kampüs hayatı Yurtlarda garanti yer bulma İYTE burs imkanlarının iyi olması Bölüm ÖSS puanlarının yüksek olması Alacağınız diploma 2. Aşağıda İYTE yi seçmenize neden olabilecek bazı bilgi kaynakları sıralanmıştır. Bunların tercihinizde ne kadar etkili olduğunu lütfen belirtiniz. İYTE lisans eğitimi broşürü Bölüm/Program broşürü İYTE tanıtım videosu İYTE öğrencileri/mezunlarının tavsiyesi İYTE çalışanlarının tavsiyesi İYTE Web sayfası Internetteki diğer web siteleri İYTE hakkında gazete/dergi yazıları Aile/akrabalardan tavsiye Burs veren kişilerin tavsiyesi Üniversiteleri kıyaslayan tablolar Eğitim kalitesi Araştırma kalitesi Kariyer imkanları Geçerli değil Çok etkili Orta derecede etkili Etkili değil 21

23 3. Aşağıda İYTE yi seçmenize neden olabilecek İzmir in bazı özellikleri sıralanmıştır. Bunların tercihinizde ne kadar etkili olduğunu lütfen belirtiniz. İzmir de yaşam masrafları Çok önemli Orta Derecede önemli Önemli değil İzmir de sosyal yaşam (alışveriş, eğlence vs) İzmir de spor İzmir in evinizden olan uzaklığı Şehir içinde konaklama 4. İYTE ye gelmekle doğru kararı verdiğinizi düşünüyor musunuz? Kesinlikle evet Evet Kararsız Hayır Kesinlikle hayır 5. Bölümünüzü/Programınızı seçerken doğru karar verdiğinizi düşünüyor musunuz? Kesinlikle evet Evet Kararsız Hayır Kesinlikle hayır 6. Üniversite hayatınızdaki önceliklerinizi düşünerek, aşağıdakilerin ne kadar önemli olduğunu lütfen belirtiniz. Değişik insanlarla tanışmak Entellektüel olarak gelişmek Kariyerinize taban sağlayacak bilgi ve becerileri elde etmek İş bulma şansınızı arttırmak Elde edebileceğiniz en iyi dereceyi elde etmek Sosyal hayatı eksiksiz yaşamak Yeni arkadaşlar edinmek Kulüp ve derneklerde çalışmak Sportif yeteneklerinizi geliştirmek Çok önemli Orta derecede önemli Önemli değil 7. Şu ana kadar İYTE ile ilgili en çok neyi sevdiniz? 22

24 8. Şu ana kadar İYTE ile ilgili hiç sevmediğiniz şey nedir? 9. Lütfen İYTE kayıt işleminin aşağıda belirtilen aşamalarını değerlendiriniz. Kayıt duyuruları Ön kayıt işleminin verimliliği Kesin kayıt işleminin verimliliği Kayıt sırasında İYTE çalışanlarının yardımı Harç ödeme işlemlerindeki kolaylık İYTE Öğrenci kartının hemen alınması İyi Fena değil Kötü 10. Lütfen aşağıdaki boşluğa kayıt işlemi hakkında yorumlarınızı yazınız. 11. Aşağıdaki hizmetleri genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Sağlık hizmeti Rehberlik hizmeti Merkezi Kafeterya Fen Fakültesi Kantini Mimarlık Fakültesi Kantini Mühendislik Fakültesi Kantini Rektörlük Kantini İYTE Spor Merkezi İYTE ye ulaşım Kütüphane Öğrenci İşleri Öğrenci Konseyi Akademik Danışmanlık Fen Bilimleri Enstitüsü Kullanmadım Çok iyi İyi İyi değil 23

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 ŞUBAT 2007 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Özet 2 2. Performans Göstergelerinin 2005 Yılı İle Kıyaslanması

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi 2014 2015 2016 2017 2018 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS6 %92.5 YGS6 %94 YGS6 %97 YGS6 %99 YGS6 %100 1 2 Önlisans programlarına kabul edilen Lisans programlarına

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Her diploma programı ayrı ayrı dolduracak, daha sonra her birim Fakülte, YO kendi tablosunu oluşturacak) (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) No Gösterge Ölçme Yöntemi

Detaylı

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Mayıs 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECİ... 3 3. BELİRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35:

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı 35.2 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 25.1 Yan dala izin veren lisans programlarının /toplam lisans programlarının 18/57 31,57 G25 25.2 25.3 Her bir programın izin verdiği yan dal

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemizin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (CÜ-ADEK)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri. Ortaöğretim başarı puanlarının ortalaması

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri. Ortaöğretim başarı puanlarının ortalaması ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERĠ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 2 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm öğrencilerin niteliği Lisans

Detaylı

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK DUYURU ÜNİVERSİTEMİZ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ 21 HAZİRAN 2013 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00 DE SAKARYA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMUNDA YAPILACAKTIR. MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Hazırlayanlar Prof. Dr. Ekrem ERDEM Erciyes

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Ofisi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Nihai Rapor Formu 2014/2015 Değerli Hayat Boyu Öğrenme Programı-Erasmus Öğrencisi, Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, AB Hayat Boyu Öğrenme/Erasmus programına,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI (FOTOĞRAF DAHİL) DOLDURUP

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2010 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Hazırlayanlar Prof. Dr. Ekrem ERDEM Erciyes

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ.

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ. Sınıfı: Tarih Öğrencinin Adı Soyadı: Okul Numarası: Cinsiyeti Kadın Erkek Mezun Olduğunuz Lise ve İli Öğrencinin İletişim Bilgileri: Adres: Medeni Durumunuz: Danışmanın Adı Soyadı: ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ SAYILARLA İYTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ Nisan 2016 SAYILARLA İYTE HAKKINDA Sayılarla İYTE; Rektörlük Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Nisan 2016 tarihinde hazırlanmıştır. Veriler,

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Anket Hakkında Bilgilendirme

Anket Hakkında Bilgilendirme Anket Hakkında Bilgilendirme Sevgili Öğrenciler; Bu anket, Selçuk Üniversitesi ni sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama çalışmalarımızda bizlere

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Erasmus Programı. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU

Erasmus Programı. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Ek V.4 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Yurtdışındaki öğrenim dönemini tamamlayarak kendi yükseköğretim kurumuna dönen öğrenciden

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK BAŞARILARA ÖNEM VERMEKTEDİR Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik hizmetlerin

ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK BAŞARILARA ÖNEM VERMEKTEDİR Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik hizmetlerin P r o f. D r. A l i Ç e l i k C e l a l B a y a r Ü n i v e r s i t e s i R ey ka tr dö ır m c ı s ı B i l i m s e l Ç a l ı o m a l a r Ö d ü l T e o v i k S i s t ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK BAŞARILARA ÖNEM

Detaylı

T.C ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

T.C ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU T.C ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2017 GEREDE Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2016 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 2017 1 A. Kurumsal Performans Kriterleri Bilkent Üniversitesinin kuruluş amacından yola çıkarak Kalite Komisyonu tarafından belirlenen performans

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2011 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2011 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2011 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Hazırlayanlar Prof. Dr. Ekrem ERDEM Erciyes

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ EYLÜL Yurt dışından öğrenci kabulünde asil kazananların kayıtlarının yapılması. Güz dönemi ara sınıf öğrencileri için katkı payı datalarının Bankaya gönderilmesi. Kredi Burs müracaatı yapan öğrencilere

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ Ek-1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı nde görevli öğretim elemanlarının nitelikli yayın yapmaya ve proje geliştirmeye

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ SAYILARLA İYTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ Nisan 2016 SAYILARLA İYTE HAKKINDA Sayılarla İYTE; Rektörlük Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Nisan 2016 tarihinde hazırlanmıştır. Veriler,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- a) Bu yönergenin amacı Üniversitede eğitim öğretim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017)

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017) İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017) AMAÇ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencisi

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ve FAKÜLTELERİ SIRALAMASINDA (DÜS) HARRAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ve FAKÜLTELERİ SIRALAMASINDA (DÜS) HARRAN ÜNİVERSİTESİ Önsöz Üniversitemiz Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamaları (DÜS) ve Akademik Performansa göre Üniversite (URAP) sıralamasında başarılı bir performans sergilemiştir. Üniversitemiz öğretim elemanlarının

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ SAYILARLA İYTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ Ocak 2017 SAYILARLA İYTE HAKKINDA Sayılarla İYTE; Rektörlük Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Ocak 2017 tarihinde hazırlanmıştır. Veriler,

Detaylı

EK.1 MUAFİYETİ VE İNTİBAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

EK.1 MUAFİYETİ VE İNTİBAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR EK.1 MUAFİYETİ VE İNTİBAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 1. Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, 22.09.2017

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARININ ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİLERİ, KURUMSAL AİDİYETLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLETİŞİME YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik

Detaylı

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4.

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Turkish Edition İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Eğitim ve Kariyer trendence radius of action over 530,000

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 15/01/2015-12581 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BEL937UHY* Sayı :37567810-109.07- Konu :Diğer (109.99) 2015-2016 Erasmus Staj Başvurusu

Detaylı

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EN İYİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EN İYİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLÜ YÖNERGESİ MUNZUR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EN İYİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLÜ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Munzur Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanacak olan lisansüstü tezlerin

Detaylı