E B Y S Sayı : B.05.1.EGM /./ Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM /./ Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 20. maddesinin (d) ve (e) bentlerini değiştiren 5942 sayılı Kanun un birinci maddesi gereğince, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri tarihinden itibaren, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından elektronik ortamda yapılmaya başlanacaktır sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde, Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 30, 31, 36, 37, 39, 41, 43 ve 61 inci maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tasarısı hazırlanmış olup, yürürlük işlemleri devam etmektedir. Araçların satış ve devir işlemlerinin yapılması ile tescile ilişkin geçici belge, araç tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesi düzenlenmesi işlemleri sırasında yapılması gereken işlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıya çıkartılmıştır; 1.) NOTERLERİN YAPACAĞI İŞLEMLERLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR a) Tescilli araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olması şartıyla tescile ilişkin geçici belge, bu belgelerin zayi olduğunun anlaşılması halinde ise trafik tescil bilgisayar kayıtları esas alınarak yapılacaktır. Satış sırasında araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesinin zayi olduğunun beyan edilmesi ve zayi bilgisinin trafik tescil bilgisayar kayıtlarında görülmemesi halinde, araç sahibi trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilecek, zayii bilgisi tescil kuruluşunca bilgisayar kayıtlarına eklendikten sonra aracın satış veya devir işlemi yapılacaktır. b) Satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunup bulunmadığı ile araç üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunup bulunmadığı EGM bilgisayar sistemi aracılığıyla GİB bilgi sisteminden kontrol edilecek, borç veya kısıtlayıcı şerh bulunmadığının anlaşılması halinde aracın satış veya devir işlemi yapılabilecektir. c) Aracın geçerli muayenesinin olduğu, EGM bilgisayar sistemi aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı bilgi sisteminden teyit edilememesi halinde, alıcı kişi noter tarafından bu hususta bilgilendirilmek ve buna ilişkin satış senedine ve tescile ilişkin geçici belgeye şerh düşülmek suretiyle satış veya devir işlemi yapılabilecektir. d) Aracın geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olduğu, EGM bilgisayar sistemi aracılığıyla TRAMER bilgi sisteminden teyit edilememesi halinde, Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası TRAMER kayıtlarından teyit edilemediğinden, tarafımdan sigorta yaptırıncaya ya da sigorta bilgilerini düzelttirinceye kadar araç tescil belgesinin trafik tescil kuruluşunca tanzim edilmeyeceğini ve aracı trafikte kullanamayacağımı biliyorum. şeklinde geçici belge üzerine sistem tarafından şerh düşülecektir. Aracın sigortasının olmaması satış ve devire engel bir durum olmayıp, sadece araç tescil belgesi düzenlenmesine engeldir. 1

2 e) Satış veya devir işlemi sırasında, araca ait tescil belgesi/tescile ilişkin geçici belge üzerindeki bilgiler (sahiplik bilgisi, araç bilgisi) ile aracın bilgisayar kayıtlarındaki bilgileri arasında farklılık olduğunun anlaşılması durumunda, bilgisayar kayıtları esas alınacaktır. Araç cinslerine göre aşağıda maddeler halinde belirtilen bilgisayar kayıtlarındaki araç bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olduğunun anlaşılması halinde satış veya devir işlemi yapılmayıp, araç sahibi herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yönlendirilecek ve bu bilgilerde trafik tescil kuruluşlarınca gerekli düzeltme işlemi yapıldıktan sonra satış veya devir işlemi yapılacaktır. 1.e.1) Otomobil cinsi araçlar için; Markası Cinsi Motor No Şase No Koltuk sayısı Silindir hacmi Model yılı Rengi Yakıt cinsi Kullanım amacı-şekli 1.e.2) Minibüs ve otobüs cinsi araçlar için; Markası Cinsi Motor No Şase No Koltuk sayısı Model yılı Rengi Yakıt cinsi Kullanım amacı-şekli 1.e.3) Kamyonet ve kamyon cinsi araçlar için; Markası Cinsi Motor No Şase No Koltuk sayısı Model yılı Rengi Azami yüklü ağırlığı Net ağırlığı Yakıt cinsi Kullanım amacı-şekli 1.e.4) Çekici cinsi araçlar için; Markası Cinsi Motor No Şase No Model yılı Rengi Azami yüklü ağırlığı Net ağırlığı Katar ağırlığı Yakıt cinsi Kullanım amacı-şekli 2

3 1.e.5) Motosiklet ve motorlu bisiklet cinsi araçlar için; Markası Cinsi Motor No Şase No Silindir hacmi Model yılı Rengi Yakıt cinsi Kullanım amacı-şekli 1.e.6) Römork ve yarı römork cinsi araçlar için; Markası Cinsi Şase No Model yılı Rengi Azami yüklü ağırlığı Net ağırlığı Kullanım amacı-şekli 1.e.7) Traktör cinsi araçlar için; Markası Cinsi Motor No Şase No Model yılı Rengi Net ağırlığı Yakıt cinsi Kullanım amacı-şekli 1.e.8) Özel amaçlı araçlar için; Markası Cinsi Şase No Model yılı Rengi Net ağırlığı Yakıt cinsi Kullanım amacı-şekli f) Satış veya devir işlemi yevmiye tarihi ve numarası ile birlikte, siciline işlenmek üzere noter tarafından, elektronik sistemle EGM bilgi sistemine iletilecektir. Yevmiye tarihi ve numarasının EGM sistemine iletildiğine dair referans numarasının TNB ye ulaşmadığı durumlarda, TNB tarafından takibi yapılarak yevmiye tarihi ve numarası EGM bilgi sistemine iletilecektir. Tescile ilişkin geçici belge, yevmiye numarası bildirilmeksizin üretilmeyecektir. Elektronik sistemle temin edilen satış veya devir işlemleri ile birlikte araç tescil bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü nce elektronik sistemle Maliye Bakanlığı na bildirilecektir. Yevmiye numarasının EGM bilgi sistemine iletilmediği kayıtlar, Maliye Bakanlığı na bildirilmeyecektir. Bildirimlerin elektronik sistemle gönderilmesine ilişkin EGM ve Maliye Bakanlığı arasındaki sistem oluşturuluncaya kadar, noter tarafından üç iş günü içerisinde Maliye Bakanlığı na veya ilgili vergi dairesine bildirimde bulunulacaktır. 3

4 g) Yapılan satış veya devir işlemi üzerine ilgili noter tarafından, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli Tescile İlişkin Geçici Belge (Ek-1) iki suret olarak düzenlenecek, belgeler noterce onaylandıktan sonra, bir sureti araç sahibine verilecek, bir sureti ise satış sözleşmesi ve diğer belgelerle birlikte noterde muhafaza edilecektir. h) Aracın alıcısı adına düzenlenecek olan araç tescil belgesi ile gerekmesi halinde motorlu araç trafik belgesi ücreti, satış veya devir esnasında noter tarafından tahsil edilecek ve tahsil bilgisi elektronik sistemle EGM ye iletilecektir. i) Satış veya devri yapılacak olan aracın bilgisayar kayıtlarında veya motorlu araç trafik belgesinde sefer görev emri bulunduğuna dair kayıt olması halinde, noter araç sahibinden Sefer Görev Emri belgesini isteyerek, belgenin arka yüzündeki kimlik ve adres bilgilerini yeni sahibi adına doldurup imzalattırarak tebliğ edecek, tebliğ edilen sefer görev emrinin bir sureti Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararının alındığı İl Valiliğine (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) gönderilecektir. (Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu nun adı Sefer Görev Emrinin sağ alt köşesinde yer almaktadır). Satıcı tarafından sefer görev emrinin zayi edildiğinin bildirilmesi durumunda ise, araç sahibi satışın yapılacağı noterin bulunduğu yerdeki Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yönlendirilerek, zayii olan Sefer Görev Emrinin örneği temin edilecek ya da Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararının alındığı ilin Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden faks yoluyla temin edilmek suretiyle Sefer Görev Emri alıcıya tebliğ edilecektir. Ayrıca, sefer görev emri bulunan iş makinelerinin satış veya devir işlemlerinde de yukarıda belirtildiği şekilde hareket edilecektir. 2.)SATIŞ VE TESCİL İŞLEM TÜRLERİ : Satış veya devir işlemi sırasında noterlerce aşağıda belirtilen satış türleri kullanılacak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklı kalmak üzere aşağıda belirtilen işlemler yapılacaktır; 2.a) Normal plakalı (beyaz zemin üzeri siyah harf ve rakamlar) araç 2.a.1) Normal plakalı bir aracın yine normal plakalı olarak satışı ve tescili Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecektir. 2.a.2) Normal plakalı bir aracın resmi plaka kullanacak kurumlara satışı ve tescili Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecektir. Aracın plakası noterce alınarak kullanılamayacak şekilde iptal edilecek, aynı plaka araç sahibi tarafından resmi plaka olarak bastırılarak, trafik tescil kuruluşunda mühürlenecektir. 2.a.3) Normal plakalı bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili) Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, yapılacaktır. Burada yapılacak tescil işlemi sırasında Dışişleri Bakanlığından alınmış takrir belgesi ibraz edilecek, araç bu belgede belirtilen plakaya tescil edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. 4

5 2.a.4) Normal plakalı bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili) Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, yapılacaktır. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. 2.b) Özürlü aracı 2.b.1) Özürlüye ait özel tertibatlı bir aracın normal (tertibatsız) kullanacak bir kişiye satışı ve tescili Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Araçta tadilat yapılması gerektiğinden, gerekli tadilat projesi düzenlettirilip, muayenesi yaptırıldıktan sonra alıcının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edilecek, araç tescil belgesi bu aşamadan sonra basılacaktır. Üzerinde özürlülere ait işaret bulunan plaka işlemi yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. 2.b.2) Özürlüye ait özel tertibatlı bir aracın yine özürlü kişiye satışı ve tescili Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Araçta özürlünün özür durumuna göre tadilat yapılması gerekebileceğinden, gerekli olması halinde tadilat projesi düzenlettirilip, muayenesi yaptırıldıktan sonra alıcının ikametinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edilecek, araç tescil belgesi bu aşamadan sonra basılacaktır. 2.b.3) Özürlüye ait bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili) Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, yapılacaktır. Burada yapılacak tescil işlemi sırasında Dışişleri Bakanlığından alınmış takrir belgesi ibraz edilecek, araç bu belgede belirtilen plakaya tescil edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. Müracaat sırasında ayrıca tadilat projesi ile muayenesi yapıldığına dair belge de ibraz edilecektir. 2.b.4) Özürlüye ait bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili) Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, 5

6 yapılacaktır. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. Müracaat sırasında ayrıca tadilat projesi ile muayenesi yapıldığında dair belge de ibraz edilecektir. 2.c) Ambulans/Acil Sağlık Aracı 2.c.1) Ambulans/Acil Sağlık Aracı cinsi bir aracın normal (kamyonet, minibüs gibi) bir araca dönüştürülerek kullanacak olan kişilere satışı ve tescili Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Araçta tadilat yapılması gerektiğinden, gerekli tadilat projesi düzenlettirilip, muayenesi yaptırıldıktan sonra alıcının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edilecek, araç tescil ve trafik belgesi bu aşamadan sonra basılacaktır. 2.c.2) Ambulans/Acil Sağlık Aracı cinsi bir aracın yine ambulans olarak kullanacak olan kişilere satışı ve tescili Araca ait tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş Ambulans/Sağlık aracı uygunluk belgesi veya uygunluk yazısı noterce alınacak. 2.c.3) Ambulans/Acil Sağlık Aracı cinsi bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili) Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Plaka değişikliği yapılması gerektiğinden, Dışişleri Bakanlığınca düzenlenmiş takrir belgesi ile birlikte ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edilerek tescil ve trafik belgesi alınacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. 2.c.4) Ambulans/Acil Sağlık Aracı cinsi bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili) Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Plaka değişikliği yapılması gerektiğinden, ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edilerek tescil ve trafik belgesi alınacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. 6

7 2.d) CC, CD, CG, CM plakalı araçlar 2.d.1) CC, CD, CG, CM plakalı bir aracın normal plakalı (beyaz zemin üzeri siyah harf ve rakamlar) olarak kullanacak kişilere satışı ve tescili Satışta kullanılan araç tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Aracın tescil plakası noterce alınarak kullanılamayacak şekilde iptal edilecek, yapılacaktır. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. 2.d.2) CC, CD, CG, CM plakalı bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili) Satışta kullanılan araç tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, yapılacaktır. Burada yapılacak tescil işlemi sırasında Dışişleri Bakanlığından alınmış takrir belgesi ibraz edilecek, araç bu belgede belirtilen plakaya tescil edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. 2.d.3) CC, CD, CG, CM plakalı bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili) Satışta kullanılan araç tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Aracın plakası noterce alınarak kullanılamayacak şekilde iptal edilecek, yapılacaktır. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. 2.e) MA-MZ plakalı araçlar 2.e.1) MA-MZ plakalı bir aracın normal plakalı (beyaz zemin üzeri siyah harf ve rakamlar) olarak kullanacak kişilere satışı ve tescili Satışta kullanılan araç tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Aracın plakası noterce alınarak kullanılamayacak şekilde iptal edilecek, yapılacaktır. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. 7

8 2.e.2) MA-MZ plakalı bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili) Satışta kullanılan araç tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, yapılacaktır. Burada yapılacak tescil işlemi sırasında Dışişleri Bakanlığından alınmış takrir belgesi ibraz edilecek, araç bu belgede belirtilen plakaya tescil edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. 2.e.3) MA-MZ plakalı bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili) Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecektir. 2.f) Resmi plakalı araçlar 2.f.1) Resmi plakalı bir aracın normal plakalı (beyaz zemin üzeri siyah harf ve rakamlar) olarak kullanacak kişilere satışı ve tescili Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecektir. Aracın plakası noterce alınarak kullanılamayacak şekilde iptal edilecek, aynı plaka araç sahibi tarafından yeniden normal şekilde bastırılarak trafik tescil kuruluşunda mühürlenecektir. 2.f.2) Resmi plakalı bir aracın yine resmi plakalı olarak kullanacak kurumlara satışı ve tescili Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecektir. 2.f.3) Resmi plakalı bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili) Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Aracın plakası noterce alınarak kullanılamayacak şekilde iptal edilecektir. yapılacaktır. Burada yapılacak tescil işlemi sırasında Dışişleri Bakanlığından alınmış takrir belgesi ibraz edilecek, araç bu belgede belirtilen plakaya tescil edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. 8

9 2.f.4) Resmi plakalı bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili) Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Aracın plakası noterce alınarak kullanılamayacak şekilde iptal edilecektir. yapılacaktır. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. 2.g) Trafikten çekme belgeli araçlar 2.g.1) Trafikten çekme belgeli bir aracın yine trafikten çekme olarak satılması ve tescili (Trafikten çekildiğine dair sistem tarafından şerh düşülecek) Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecektir. 2.g.2) Trafikten çekme belgeli bir aracın trafiğe çıkarmak isteyen kişilere satışı ve tescili (Aracın mevcut durumunun trafikten çekilmiş bir araç olduğuna dair sistem tarafından şerh düşülecek) Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecektir. Araç tescil belgesi ve trafik belgesi, aracın fenni muayenesi ve mali sorumluluk sigortası yaptırılarak, trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. 2.g.3) Trafikten çekme belgeli bir aracın Elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili) (Aracın mevcut durumunun trafikten çekilmiş bir araç olduğuna dair sistem tarafından şerh düşülecek) Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecektir. yapılacaktır. Burada yapılacak tescil işlemi sırasında Dışişleri Bakanlığından alınmış takrir belgesi ibraz edilecek, araç bu belgede belirtilen plakaya tescil edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Trafiğe çıkarılmak istenmesi halinde sigorta ve muayene belgesi trafik tescil kuruluşuna ibraz edilecektir. 2.g.4) Trafikten çekme belgeli bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili) (Aracın mevcut durumunun trafikten çekilmiş bir araç olduğuna dair sistem tarafından şerh düşülecek) Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecektir. yapılacaktır. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Trafiğe çıkarılmak istenmesi halinde sigorta ve muayene belgesi trafik tescil kuruluşuna ibraz edilecektir. 9

10 3.) SATIŞI YAPILACAK ARACIN YUKARIDA BELİRTİLEN SATIŞ TÜRLERİNDEN BİRDEN FAZLASINI TAŞIYOR OLMASI HALİNDE 3.a) Satışı yapılacak olan araç konusunda EGM den birden fazla sayıda satış şekli gelmesi halinde, TNB tarafından Eski Satış Şekli olarak aşağıdaki sıraya göre önceliği olan tek satış şekli belirlenerek işleme başlanılacaktır. 1- Tahditli Plakalı 2- Trafikten Çekmeli 3- CC-CD-CG-CM 4- MA-MZ 5- Ambulans 6- Resmi Plakalı 7- Özürlü Aracı 8- Normal Araç 3.b) Aracı satın alacak olan şahsın birden fazla sayıda satış şeklini içeren işlem talep etmesi halinde, NOTERLİK tarafından Yeni Satış Şekli olarak aşağıdaki sıraya göre önceliği olan tek satış şekli belirlenerek işleme başlanılacaktır. Alıcının talep ettiği diğer işlem, ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat edilerek yaptırılacaktır. 1- Yurt Dışına Çıkarma 2- Tahditli Plakalı 3- Trafikten Çekmeli 4- CC-CD-CG-CM 5- MA-MZ 6- Ambulans 7- Resmi Plakalı 8- Özürlü Aracı 9- Normal Araç 4.) AD-SOYAD VEYA TİCARİ UNVAN İÇEREN ÖZEL PLAKALI ARAÇLARIN SATIŞI VE TESCİLİ Ad, soyad ve ticari unvan içeren özel plakaya tescilli araçlar, trafik tescil kuruluşunda normal plakaya tescil ettirildikten sonra satış veya devir yapılacaktır. Normal plakalı araçların satın alınıp özel plakaya tescil talebinde bulunulması durumunda ise, aracın mevcut plakası üzerinden satış veya devir işlemi yapılacaktır. Araç sahibi daha sonra trafik tescil kuruluşuna müracaat ederek özel plaka alabilecektir. 5.) TAHDİTLİ TİCARİ PLAKALI ARAÇLARIN (TAKSİ, MİNİBÜS, SERVİS ARACI VB.) PLAKASI İLE BİRLİKTE SATIŞI VE TESCİLİ Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, İlgili belediyece düzenlenmiş Tahsis Belgesi noterce alınacak, Araç satışı olmaksızın tahditli ticari plakanın tamamı veya bir kısım hissesinin satılmak istenmesi halinde, alıcı adına ilgili belediyece düzenlenmiş Tahsis Belgesi noterce aranacaktır. Hisse oranları bilgisayar kayıtlarında belli değilse, araç sahipleri trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilerek, hisse oranlarının bilgisayara işlettirilmesi sağlandıktan sonra hisse satışı işlemi yapılacaktır. Araç, plakasız olarak satılmak isteniyorsa, satıştan önce sahibi tarafından trafik tescil kuruluşunda normal plakaya tescil ettirilecektir. 10

11 6.) HİSSE SATIŞI Tahditli ticari plakalı araçlar hariç olmak üzere, birden fazla sahibi olan araçlarda, araç sahiplerinden birinin kendi hissesinin tamamını veya bir kısmını satması halinde; Hisse oranları bilgisayar kayıtlarında belli değilse, araç sahipleri noterce trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilerek, hisse oranlarının bilgisayara işlettirilmesi sağlandıktan sonra hisse satışı işlemi yapılacaktır. Buna ilişkin müracaat herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yapılabilecek, hisse oranları araç dosyasında bulunması halinde dosyasının bulunduğu tescil kuruluşu tarafından hisse oranları bilgisayar kayıtlarına işlenmesi amacıyla sakınca sistemi üzerinden yazışma yapılacak, araç dosyasında bilgi bulunmaması halinde ise, müracaat edilen tescil kuruluşu hisse oranlarına ilişkin olarak araç sahiplerinin ibraz edeceği belgeye istinaden ( veraset ilamı, noter satış senedi, hisse oranlarını belirlemek amacıyla noterlerce düzenlenmiş diğer belgeler) bilgisayar kayıtlarına hisse oranlarını girecektir. Araç sahiplerinin tamamı ile hisse oranlarının araç tescil belgesine yazılmasına gerek bulunmamaktadır. Satışa ilişkin olarak hisseyi satın alan kişi/kişiler ile birlikte aracın diğer malikleri ve hisse oranları noter tarafından EGM ye bildirimde bulunulacak, Araca ait tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Araç hissesini satın alan alıcı ve aracın diğer ortakları veya vekilleri, noterin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edecek, araç tescil ve trafik belgesi ilgililerin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. 7.) YURT DIŞINA ÇIKARMA 5086 sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Kanunu gereğince yabancı şahıs veya şirketlerin araç satın alıp adına tescil ettirmeden yurt dışına çıkarılması taleplerinde, satış işlemi yapılacak, aracın tescil kayıtlarını kapattırmak ve ilişik kesme belgesi almak üzere alıcı kişi trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilecektir. Noter tarafından tescile ilişkin geçici belge düzenlenmeyecek ve trafik tescil belgesi ücreti alınmayacaktır. Kayıt kapatma işlemi için herhangi bir tescil kuruluşuna müracaat edilebilecek, ilişik kesme belgesi bu tescil kuruluşunca düzenlenecektir. Başka bir trafik tescil kuruluşuna müracaat edilmesi halinde; ibraz edilen belgelerin birer sureti aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna posta yoluyla gönderilecektir. Bu tescil kuruluşu da araç tescil bilgisayar projesindeki Tescil Açıklama alanına kayıt kapatma gerekçesine dair şerh düştükten sonra tescil bilgisayar kaydını kapatacak ve 15 işgünü içerisinde ilgili vergi dairesine yazılı olarak bilgi verecektir. 8.) RESMİ PLAKA VERİLMESİ GEREKEN KURUM, KURULUŞ, DERNEK VB. 237 sayılı Taşıt Kanunu nun 1 inci maddesinin aşağıda belirtilen fıkralarında sayılan kurum ve kuruluşların araçlarına resmi plaka verilmesi gerekmektedir. a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri, b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller, c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler, d) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar. Kamuya yararlı derneklerden sadece Başbakanlıkça lüzumlu görülen dernekler adına olan araçların resmi plakaya tescil edilmesi gerekmekte olup, Başbakanlıkça lüzumlu görüldüğü belgelendirilmeyen dernek, kamuya yararlı bir dernek olsa dahi adına tescil edilecek olan araçların hususi plakaya (beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlar) tescil edilmesi gerekmektedir. 11

12 Ayrıca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile kurulmuş olan Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyon lara ait araçlara, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu na göre kurulmuş bulunan Mahalli İdare Birlikleri ne ait araçlara, resmi plaka verilecektir. 9.) NOTERCE PLAKA İMHASI GEREKEN DURUMLARDA, ARAÇ CİNSLERİNE GÖRE ALINMASI GEREKEN PLAKA SAYILARI; Otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, çekici, traktör, özel amaçlı taşıt için: 2 plaka Römork, yarı römork, motosiklet, motorlu bisiklet için: 1 plaka Satış ve devir sırasında noterlerce plakaların alınıp iptal edilmesinin gerektiği durumlarda, araç sahibince araca ait bir/iki plakanın zayi olduğunun beyan edilmesi ve zayi bilgisinin trafik tescil bilgisayar kayıtlarında görülmemesi halinde, araç sahibi trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilecek, zayii bilgisi tescil kuruluşunca bilgisayar kayıtlarına eklendikten sonra aracın satış veya devir işlemi yapılacaktır. 10) ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER İLE REŞİT OLMAYAN KÜÇÜKLER ADINA ARAÇ SATIŞI Zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçükler adına araç satış veya devri yapılması halinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 74 üncü maddesi gereğince, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname satış veya devir işlemini yapan noter tarafından alınarak diğer evraklarla birlikte muhafaza edilecektir. 11) ARAÇLARIN YENİ KAYIT İŞLEMLERİNDE TRAFİK TESCİL KURULUŞLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER: 11.a) Sabit plaka uygulaması ve plakaların değiştirilme şartları; Mevcut tescilli araçların plaka numaraları ile ilk defa tescil edilecek araçlara verilecek plaka numaraları, Yönetmelikte belirtilen haller dışında hurdaya ayrılıncaya kadar değiştirilmeyecektir. Askeri araçlar ile emniyet araçlarının satışından sonra alıcısı adına tescili sırasında, yeni bir plaka numarası tahsis edilecektir. Tescil plaka numaraları, sadece can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde ve araç sahibinin yazılı müracaatına bağlı olarak, ikamet ettiği yerin mülki amirinin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilebilecektir. Diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan kişilere ait araçlar ile çeşitli nedenlerle ülkemizde bulunan yabancı kişilere ait araçların vatandaşlarımıza satış ve devir yapılması, Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl veya İlçe Trafik Komisyonlarınca karar alınmak suretiyle belirlenen harf gruplarına ticari olarak tescil edilen araçların kullanım amacının değişmesi (hususiye dönüştürülmesi), Ad, soyad veya ticari unvanı ihtiva eden plakalara tescilli araçların, Yönetmeliğin 56/b maddesinde belirtilen plakalara (beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlar) dönüştürülmesi hallerinde; 1) Bu plakalara tarihinden önce tescil edilen araçlara yeni bir tescil plaka numarası, 2) Bu plakalara tarihinden sonra tescil edilen araçlara varsa önceki hususi plaka numarası, yoksa yeni bir tescil plaka numarası tahsis edilecektir. 12

13 11.b) İlk defa tescili yapılacak araçların tescil işlemi; Gerçek kişiler için; sahiplerinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi nde belirtilen yerleşim yeri adreslerinin, Şirketler için; ticaret sicil gazetesinde belirtilen adreslerinin, diğer tüzel kişilerin tüzük veya diğer resmi kayıt belgelerinde belirtilen adreslerinin, Yabancılar için; varsa Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi nde belirtilen yerleşim yeri adreslerinin, yoksa ikamet tezkerelerinde gösterilen adreslerinin, bu da yoksa yazılı olarak beyan ettikleri adreslerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil şube veya bürosunda yapılacaktır. Gerçek kişiler adına yapılacak tescil işlemi sırasında, şahsın Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi nde adres kaydının bulunmaması veya adresinin farklı bir trafik tescil kuruluşu bölgesinde yer alıyor olması halinde tescil işlemi yapılmayacaktır. İkamet adresinin değiştiğinin beyan edilmesi halinde ise, ilgililer ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirilecek ve adres değişikliği Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi ne işleninceye kadar işlem yapılmayacaktır. Yerleşim yeri adresi başka bir ülke olarak kayıtlı olması halinde, Diğer Adres olarak kayıtlı adreslerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil şube veya bürosunda yapılacaktır. Düzenlenen araç tescil belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri araç sahibine veya kanuni vekiline elden teslim edilecek, posta yoluyla gönderilmeyecektir. 11.c) Tescil sırasında ibraz edilecek ve araç dosyasına konulacak belgeler; Araç gümrük şahadetnameli ise aslı, fatura veya satış belgesi gibi diğer sahiplik belgeleri ise aslı mutlaka görülmek suretiyle fotokopileri, Uygunluk belgesinin aslı, Araçta tadilat yapılmış ise, TSE tarafından onaylanmış olan Münferit Araç Uygunluk Belgesi aslı, Özel Tüketim Vergisi Ödeme Belgesinin aslı, Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi, Varsa vekâletname veya yetki belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi, dosyaya konulacaktır. Araç dosyasına konulacak belgeler üzerine. plakaya tescili yapılmıştır. kaşesi vurularak, Müracaat ve İşlem Formu (Ek 1) ile birlikte araç dosyasında saklanacaktır. Araç sahibinde kalacak belgelere de.plakaya tescili yapılmıştır. kaşesi vurularak, muhafaza edilmek üzere araç sahibi veya vekiline iade edilecektir. 11.d) Motorlu Araç Tescili Ve Trafik Belgesi Kayıt Defteri (Kod No: 104) nin kullanımı; Araçların tescil işlemlerinde Motorlu Araç Tescili Ve Trafik Belgesi Kayıt Defteri (Kod No: 104) ne kayıt işlemi yapılmayıp, sadece bilgisayara kayıt yapılacak ve her araç için bir tescil dosyası oluşturularak, tescil plaka numarasına göre arşivlenecektir. Plakaların Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 55. maddesinde belirtildiği şekilde Yönetmeliğin ekindeki (Ek-14) de gösterilen sıraya göre tahsis edilebilmesi için, ekte gönderilen (Ek-4) örneğe uygun listeler kullanılacak ve dosyalanarak sıra numarasına göre muhafaza edilecektir. 13

14 12) SATIŞ VEYA DEVİR İŞLEMLERİNDE TRAFİK TESCİL KURULUŞLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER 12.a) Araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi ücretlerinin tahsili ve takibi; Yeni malik adına yapılacak tescil nedeniyle düzenlenmesi gereken değerli kâğıtların (Araç tescil belgesi ve gerekiyorsa motorlu araç trafik belgesi) bedelleri, satış veya devir esnasında noterler tarafından tahsil edilecektir. İlgili mal müdürlüklerinden zimmetle alınan bu belgelerin tescil kuruluşlarında yeni kayıt, belge yenileme gibi nedenlerle kullanılmasından dolayı tahsil edilen belge ücretleri mal müdürlüklerine elden yatırılacak, noterlerce tahsil edilen ücretler ise Ek-2/A ve 2/B deki örneğe uygun olarak, tescil belgesi ve trafik belgeleri için ayrı ayrı olmak üzere bilgisayar sistemi üzerinden döküm alınıp onaylandıktan sonra mal müdürlüklerine teslim edilecektir. Mal müdürlüklerince de Ek-2/A ve 2/B deki belgelere göre görevliler üzerinden zimmet düşümü yapılacaktır. 12.b) Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin düzenlenmesi 12.b.1) Noterlerce elektronik ortamda satış veya devir işlemi yapılan araçlar için alıcı adına araç tescil belgesi ikinci maddede belirtilen istisnai durumlar dışında noterin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca düzenlenecektir. Belgeyi düzenleyecek olan tescil kuruluşlarına bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak yönlendirme yapılacaktır. Noterlerce yapılan araç satış veya devir işleminin bildirimi üzerine (ikinci maddede belirtilen ve alıcının müracaatına bağlı olan istisnai durumlar hariç olmak üzere) alıcı kişinin müracaatı aranmaksızın, tescil belgesi dökümü alınacak, belgenin ilgili bölümü yetkili personel tarafından sicili yazılarak imzalanacak ve araç sahibine teslim edilmek üzere bekletilecektir. Araç tescil belgesi ile trafik belgesi düzenlenirken, belge ücretinin noterce tahsil edilip edilmediği bilgisayar sistemi üzerinden görülebilecek olup, ücreti noterce tahsil edilmemesine rağmen trafik belgesi de düzenlenmesi gereken durumlarda, belge ücreti tescil görevlilerince tahsil edilerek işlem yapılacaktır. Tescil belgesinin düzenlenmesi sırasında, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile daha önce gönderilmiş olan genelge ve talimatlar gereğince araç tescil belgesi üzerine yazılması gereken kısıtlamalar mutlaka yazılacaktır. (MA-MZ plakalı araçlar, özürlü araçlarına ait tescil belgelerine yazılan şerhler gibi) 12.b.2) Zorunlu mali sorumluluk süresi dolmuş olan araçlar Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmaması, araç tescil belgesinin düzenlenmesine engel bir durum olduğundan, sigortası bulunmayan araçların tescil belgesi dökümü alınamayacaktır. Araç sahibi tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırıldığı TRAMER sisteminden teyit edildikten sonra belge dökümü alınacak ve (12.c) maddesinde belirtilen yöntemle araç sahibine elden veya posta aracılığıyla teslim edilecektir. 12.b.3) Muayene süresi dolmuş olan araçlar Aracın muayenesinin olmaması araç tescil belgesinin düzenlenmesine engel bir durum olmadığından, muayene süresi dolan araçlar için de tescil belgesi dökümü alınacak ve araç sahibine elden veya posta aracılığıyla teslim edilecektir. 12.c) Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin araç sahiplerine elden teslimi veya ikamet adreslerine gönderilmesi; 12.c.1) Düzenlenen belge elden teslim alınmak üzere 15 gün süreyle bekletilecektir. 15 gün içerisinde araç sahibi veya vekilince müracaat edilmesi halinde; müracaat eden araç sahibi ise kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportu), vekil ise noterce düzenlenmiş vekâletnamesi ve kimlik belgesi kontrol edilerek, başka bir belge istenilmeden (Ek-3) deki forma kaydedilmek suretiyle teslim edilecektir. 14

15 12.c.2) 15 gün içerisinde elden teslim alınmayan araç tescil belgeleri; 15 gün içerisinde elden teslim alınmayan araç tescil belgeleri, 16 ncı gün (16 ncı gün tatil gününe rastlıyor ise ilk mesai gününden bir sonraki gün) gönderi ücreti teslimat sırasında araç sahibi tarafından ödenmek üzere, araç sahibinin ikamet adresine (Talimatın 11/b maddesinde belirtilen adresler) PTT aracılığı ile (APS) olarak gönderilecektir. Tescile ilişkin geçici belge ile satış yapılmış olma ihtimaline karşı, belge gönderilmeden önce PolNet üzerinden sorgulama yapılarak, satış yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, satış yapıldığı anlaşılırsa belgeler araç sahibine gönderilmeyerek bu hususta düzenlenecek tutanakla birlikte muhafaza edilecektir. APS gönderi zarfları PTT Genel Müdürlüğünce temin edilerek ücretsiz olarak 81 İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüklerine gönderilecek, Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince de merkez ve dış ilçelerdeki trafik tescil büro amirliklerine iş hacmine göre yeterince dağıtılacaktır. Düzenlenen araç tescil belgesi ile ilgili teslimat adresi ve barkodun yer aldığı belgenin bilgisayar sistemi üzerinden dökümü alınacak (baskı A4 kağıdına yapılacak ve kağıt eşit oranda üçe katlanacaktır.), adres kısmı ve barkot zarf penceresinden okunabilecek şekilde yerleştirilerek zarfın sol üst köşesine trafik tescil kuruluşunun tam adını ihtiva eden kaşesi basılacaktır. (Belgenin araç sahibine teslim edilememesi halinde, bu kaşe bilgisine göre belgeler PTT tarafından iade edilecektir.) Bu şekilde hazırlanan zarflar, yine bilgisayar sistemi üzerinden döküm alınacak liste ile birlikte PTT şubelerine imza karşılığı teslim edilecektir. Belgeler, PTT görevlisince araç sahibine veya araç sahibi ile aynı adreste yaşayan eşi, reşit çocukları, babası veya annesine teslim edilecek, bu kişilerden hiç birinin adreste bulunmaması halinde, PTT görevlisince kapıya not bırakılarak bir sonraki gün tekrar adrese gidilecek, yine adreste kimse bulunamamış ise, 10 gün süreyle ilgili PTT şubesinde bekletilecektir. 10 gün içerisinde buradan da teslim alınmaması halinde, ilgili trafik tescil kuruluşuna PTT tarafından iade edilecek, araç sahibi veya vekili tarafından buradan elden teslim alınabilecektir. Araç sahibine teslim edilen belgeler PTT tarafından bilgisayar sistemine kaydedilecek, teslime ilişkin bilgiler gerektiğinde plaka veya barkot numarası kullanılarak trafik tescil kuruluşlarınca sorgulanabilecektir. 12.d) Araç tescil dosyaları; tarihinden önce tescil edilmiş olan araçların dosyası en son tescilli bulunduğu trafik tescil kuruluşunda kalacak, tarihinden sonra ilk tescili yapılacak araçların dosyaları ise, tescilin yapıldığı trafik tescil kuruluşunda arşivlenecek ve yapılacak işlemler bu dosyalar üzerinden takip edilecektir. 12.e) Tadilat, renk değişikliği, unvan değişikliği, trafikten çekme, hurdaya ayırma, çalınma, bulunma ve çeşitli nedenlerle belge yenileme (rehin kaldırma, yıpranma, zayii gibi) işlemleri Tescilli araçlar üzerinde yapılacak tadilat, renk değişikliği, unvan değişikliği, trafikten çekme, hurdaya ayırma, çalınma, bulunma ve çeşitli nedenlerle belge yenileme (rehin kaldırma, yıpranma, zayii gibi) gibi işlemler herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilecektir. Aracın tescilli olduğu yer dışında başka bir trafik tescil kuruluşunda işlem yapılması halinde, hurdaya ayırma, çalınma, bulunma ve kayıt kapatma işlemleri haricinde aracın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna herhangi bir belge gönderilmeyecektir. 15

16 Yapılan işleme ilişkin bilgiler işlemi yapan trafik tescil kuruluşu tarafından anında bilgisayar kayıtlarına aktarılacak ve belgeler her il için ayrı ayrı oluşturulacak dosyalarda tarih sırasına göre muhafaza edilecektir. Bu işlemlere ilişkin düzenlenen araç tescil belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri, araç sahibine veya kanuni vekiline elden teslim edilecek, posta yoluyla gönderilmeyecektir. 12.f) Sakınca sorma; Her türlü tescil işleminin (tadilat, renk değişikliği, unvan değişikliği, trafikten çekme, hurdaya ayırma, çalınma, bulunma, kayıt kapatma, belge yenileme vb.) aracın tescilli olduğu yer dışında başka bir trafik tescil kuruluşunda yapılması halinde, PolNet kayıtlarındaki araç bilgileri esas alınacak, sakınca sorma işlemi yapılmayacaktır. Ancak, araca ait tescil belgesindeki bilgiler ile bilgisayar kayıtlarındaki bilgiler arasında bir uyumsuzluğun tespiti halinde, görülen uyumsuzluk Açıklama alanına şerh düşülerek sakınca sorma işlemi yapılacak ve alınacak cevaba göre hareket edilecektir. 12.g) Boşa çıkan plakaların kullanımı; Emniyet araçlarına ait plakalar ile hurdaya ayrılan (iki yıllık süre göz önüne alınacaktır) veya tahditli ticari plakalı araçlardan boşa çıkan plakalar hariç olmak üzere; 1) tarihinden sonra herhangi bir şekilde boşa çıkmış plaka numaraları başka araçlara verilmeyecek, 2) tarihinden önce boşa çıkmış olan plaka numaraları ise, gerekli araştırma yapılarak mükerrerlik olmayacak şekilde kullanılabilecektir. 12.h) tarihinden önce noterlerde satışı yapılan araçlar; tarihinden önce yapılmış olan noter satışlarına istinaden alıcı adına yapılacak tescil işlemleri, plaka değişikliği yapılmaksızın alıcının yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda yapılacaktır. Yapılan işleme ilişkin bilgiler anında bilgisayar kayıtlarına aktarılacak ve belgeler işlemi yapan trafik tescil kuruluşunda her il için ayrı ayrı oluşturulacak dosyalarda tarih sırasına göre muhafaza edilecek, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Tescile ilişkin olarak Ek-1 müracaat ve işlem formunun bir sureti tescil plakasının kayıtlı olduğu vergi dairesine posta ile gönderilecektir. Araçların plaka bazında kayıtlı oldukları vergi dairelerinin listesi, PolNet ana sayfa linkler bölümündeki Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı nın sayfasında yayımlanmıştır. 12.ı) Ek-9 belgesi; Araçların plaka numaraları değişmeyeceğinden Yönetmeliğin ekindeki EK 9 Nakil Bildirim Belgesi yürürlükten kaldırılmıştır. 12.i) Talimatın (1.e) maddesinde belirtilen durumlarda yapılacak işlemler, Araca ait tescil belgesi/tescile ilişin geçici belge üzerindeki bilgiler (sahiplik bilgisi, araç bilgisi) ile aracın bilgisayar kayıtlarındaki bilgileri arasında farklılık olmasından dolayı satış yapılmayıp, araç sahibi gerekli düzeltmeleri yaptırmak amacıyla noter tarafından trafik tescil kuruluşlarına yönlendirildiğinde; 16

17 Aracın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruşuna müracaat edilmesi halinde, araç dosyasında bulunan belge ve bilgilere göre eksiklikler tamamlanacaktır. Başka bir trafik tescil kuruluşuna müracaat edilmesi halinde ise, varsa araç sahibinde bulunan belgelere göre düzeltme işlemi yapılacak, araç sahibinde belge bulunmaması halinde ise aracın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşu ile sakınca sorma sistemi üzerinden yazışma yapılarak eksikliklerin tamamlattırılması sağlanacaktır. Araç dosyasında bulunan belge ve bilgilere göre de eksikliklerin tamamlanamaması halinde, muayene istasyonlarınca yapılacak tespit, üretici veya ithalatçı firma ile üniversite veya makine mühendisleri odalarınca düzenlenen belgelere istinaden müracaat edilen trafik tescil kuruluşu tarafından bilgisayar kayıtlarındaki eksiklikler tamamlanacaktır. 13) HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ: Araçların hurdaya çıkarılması işlemleri; sahiplerinin veya kanuni vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin talimat ekindeki (Ek-5) örneğe uygun dilekçesi üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veri tabanından sorgulama yapılarak sakıncası olmadığının anlaşılması ve kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunmaması halinde, muayeneye tabi tutulmadan herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunda yapılabilecektir. Hurdaya ayırma işlemi; a.) Aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılacak ise; dosya ve bilgisayar kayıtları kontrol edildikten sonra gerçekleştirilecektir. b.) Aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşu dışında yapılacak ise; hurdaya ayırma işlemi ile ilgili dilekçe ve belgelerin tasdikli birer sureti ve motorlu araç trafik belgesi dosyasına konulmak üzere aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilecektir. Araç tescil belgesine hurdaya çıkarılmıştır şerhi konularak sahibine geri verilecek, motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilecektir. Hurdaya ayrılan araçların dosyaları, hurdaya ayırma tarihinden iki yıl sonra imha edilecek, tescil plakaları bu sürenin sonunda başka araçlara tahsis edilebilecektir. 14) TRAFİKTEN ÇEKME: 14.a) Trafikten çekme işlemi; 14.a.1) Araç sahibi veya kanuni vekilinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakalarını ekleyeceği dilekçeyle müracaatı üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veri tabanından sorgulama yapılarak sakıncası olmadığının anlaşılması durumunda, muayeneye tabi tutulmadan herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılabilecektir. 14.a.2) Tescilli araçların trafikten çekilmesi sırasında, araca ait motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilecektir. 14.a.3) İlk defa tescil edilecek araçların alıcı adına tesciliyle birlikte aynı anda trafikten çekilmek istenilmesi halinde, tescil işlemi yapılacak, ancak motorlu araç trafik belgesi düzenlenmeyecek ve tescil plakası bastırılmayacaktır. 14.b) Trafikten çekilmiş olan araçların yeniden trafiğe çıkarılması; 14.b.1) Yeniden trafiğe çıkarma işlemi, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılabilecektir. 14.b.2) Müracaat sırasında; araç tescil belgesi, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgeler ile aracın muayenesinin yapıldığına dair belgenin ibrazı aranacaktır. 17

18 14.b.3) İşleme müteakip araca önceki plakası tahsis edilecek ve motorlu araç trafik belgesi tanzim edilerek ilgilisine verilecektir. 15) ÇALINAN ARAÇLAR: 15.a) Çalınan araçların kayıtlarının kapatılması; 15.a.1) Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat edilebilecektir. 15.a.2) Çalıntı kaydı Asayiş birimlerince bilgisayar kayıtlarına işlenmiş olan araçların tescil dosyasına çalınmıştır kaydı düşülerek tescil kaydı silinecek, araç tescil belgesi üzerine işlem tarihi ile birlikte çalınmıştır şerhi düşülerek belge araç sahibine iade edilecektir. 15.a.3) Aracın motorlu araç trafik belgesi ile müracaat sırasında ibraz edilen belgeler araç dosyasında muhafaza edilecektir. 15.a.4) Aracın tescil kaydının çalıntı tarihi itibariyle silindiği tescil plakasının kayıtlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. 15.a.5) Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilebilecektir. 15.b) Çalınan araçların bulunması halinde kayıtlarının açılması; Araç sahibinin dilekçe ile müracaatına istinaden, araç muayene istasyonlarında motor-şasi tespiti, gerekiyorsa muayenesi yaptırıldıktan sonra aracın tescil dosyası ve bilgisayardaki tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme yapılarak, araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesi tanzim edilecek, durum (Ek-1) formunun bir nüshası eklenmek suretiyle aracın tescil plakasının kayıtlı olduğu vergi dairesine 15 iş günü içinde yazılı olarak bildirilecektir. 15.c) Aracın çalınmasına veya bulunmasına ilişkin işlemlerin başka bir trafik tescil kuruluşunda yapılması halinde, buna ilişkin dilekçe ile diğer belgelerin tasdikli birer sureti dosyasına konulmak üzere aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna posta ile gönderilecektir. 16) MÜSADERE, YURT DIŞINA İHRAÇ, AYIPLI MAL GİBİ NEDENLERLE KAYIT KAPATMA İŞLEMLERİ: a) Müsadere, yurt dışına ihraç, iş makinesine dönüştürme, ayıplı mal nedeniyle iade gibi sebeplerle tescil kayıtlarının kapatılması için yapılan müracaatlar, herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yapılabilecektir. b) Araç tescil bilgisayar projesindeki Diğer İşlemler bölümündeki Daimi Kayıt Kapatma ekranından ilgili işlem türü seçilip Açıklama alanına konuya ilişkin şerh düşülerek kayıt kapatma işlemi gerçekleştirilecek ve durum (Ek-1) formunun bir nüshası eklenmek suretiyle aracın tescil plakasının kayıtlı olduğu vergi dairesine 15 iş günü içinde yazılı olarak bildirilecektir. c) Başka bir trafik tescil kuruluşuna müracaat edilmesi halinde; aracın plakası bir tutanakla imha edilecek, ibraz edilen belgelerin birer sureti aracın tescilli olduğu trafik tescil kuruluşuna posta yoluyla gönderilecektir. 17) VERGİ DAİRESİNE MÜRACAAT VE İŞLEM FORMU (EK-1) GÖNDERİLMESİ 17.a) Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerine istinaden alıcının müracaatına gerek olmaksızın araç tescil belgesi düzenlendiği durumlarla ilgili olarak, tescile ilişkin bilgiler Maliye Bakanlığı na elektronik sistemle aktarılacağından, bu durumlarda vergi dairelerine (Ek- 1) formu gönderilmeyecektir. 18

19 17.b) Aşağıda belirtilen tescil işlemlerine ilişkin bilgilerin Maliye Bakanlığı na elektronik sistemle aktarılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar; 17.b.1) Noterler tarafından satış veya devir yapılmasına rağmen, araç tescil ve gerekmesi halinde trafik belgesinin, bu talimatın ikinci maddesinde belirtilen alıcının trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılması gereken durumlar ile, 17.b.2) Yeni kayıt, hurdaya ayırma, trafikten çekme, trafiğe çıkarma, bulunma, teknik değişiklik, unvan değişikliği, plaka değişikliği, resen tescil vb. ile tarihinden önce yapılmış olan noter satış senetlerine istinaden alıcı adına yapılacak tescil işlemlerinde, Araç Tescil Müracaat ve İşlem Formu (Ek-1) kullanılacak ve formun bir nüshası aracın tescil plakasının kayıtlı olduğu vergi dairesine en geç 15 iş günü içerisinde posta yoluyla gönderilecektir. Talimatta belirtilen tescil işlemleriyle ilgili olarak trafik tescil kuruluşlarınca karşılaşılan sorunlar ile istek ve öneriler araç tescil bilgisayar programında bulunan Hata, İstek ve Öneri ekranı kullanılmak suretiyle Trafik Hizmetleri Başkanlığı na iletilecektir. Konunun trafik tescil hizmetlerinde görevli başta İl Emniyet Müdür Yardımcıları olmak üzere sıralı tüm müdür, amir ve personele okunarak tebliğ edilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini, Arz ve rica ederim. EKLER: 1) Tescile ilişkin geçici belge (Ek-1) 2) Noterler aracılığıyla tahsil edilip yetkili memurlar tarafından düzenlenen değerli kağıtlar listesi (Ek-2/A ve Ek-2/B) 3) Araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi teslim tutanağı (Ek-3) 4) Plaka kayıt ve takip listesi (Ek-4) 5) Hurdaya ayırma dilekçe örneği (Ek-5) Mustafa B.DEMİRER Bakan a. Vali Müsteşar Yardımcısı DAĞITIM: Gereği: Bilgi: -81 İl Valiliği ne -Milli Savunma Bakanlığı na -PTT Genel Müdürlüğü ne (Seferberlik Dairesi Başkanlığı) -Türkiye Noterler Birliği ne -Maliye Bakanlığı na -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na -Ulaştırma Bakanlığı na -Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu na /04/2010 Büro Memuru : A.IRMAK.../04/2010 Şube Müdür V. : S.YILMAZ /04/2010 Daire Bşk.Yrd.V. : U.GÖKSEL /04/2010 Daire Başkanı : N.ÖNDER Koordinasyon: /04/2010 Trf.Eğt.ve Arş.Dai.Bşk.V. : Y.BAŞTUĞ /04/2010 Emn. Gnl. Md.Yrd. : O.KARAKUŞ İlkadım Cad. No:89 Dikmen ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: P.Mem.M.İNCEBEYAZ Telefon: Faks: Elektronik Ağ: 19

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı