Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler"

Transkript

1

2 İçindekiler Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

3

4

5 31 Aralık 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Dönen varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Ara toplam Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar: Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Finansal yatırımlar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

6 31 Aralık 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tablosu (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KAYNAKLAR Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 Kısa vadeli yükümlülükler: Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Diğer finansal yükümlükler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Diğer finansal yükümlülükler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Uzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Diğer uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Diğer uzun vadeli yükümlülükler Toplam uzun vadeli yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar: Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-) (94.531) (94.531) Paylara ilişkin primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Dönem net karı Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk ailesi Diğer Toplam kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

7 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 Hasılat Satışların maliyeti (-) 25 ( ) ( ) Brüt kar Genel yönetim giderleri (-) 26 ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) 26 ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 30 ( ) ( ) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar Esas faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 27 (6.947) (1.608) Finansman gideri öncesi faaliyet karı Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) 29 ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri - Dönem vergi gideri 15 (49.881) (89.533) - Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri 15 ( ) Sürdürülen faaliyetler dönem karı Durdurulan faaliyetler dönem karı DÖNEM KARI Dönem karının dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk ailesi Diğer Ana ortaklık payları Pay başına kazanç (Tam TL) 37 0,07 0,15 İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

8 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar: Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları/azalışları Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları (2.424) Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin vergiler - Ertelenmiş vergi etkisi 15 (16.030) (6.483) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar, vergiden net Kar ve zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar: ( ) Yabancı para çevirim farkları Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları (9.961) Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım riskinden korunma kazançları/kayıpları (89.996) Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin vergiler - Cari vergi etkisi 15 (5.163) Ertelenmiş vergi etkisi (1.354) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar, vergiden net ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR (55.208) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Toplam kapsamlı gelirin dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk ailesi Diğer Ana ortaklık payları İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

9 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi Paylara ilişkin primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak Tanımlanmış Maddi fayda duran planları varlıklar yeniden değer ölçüm artış fonu kayıpları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak Birikmiş karlar Satılmaya hazır Yabancı finansal Finansal Kardan para varlıklar riskten Ayrılan Net çevirim değer artış korunma kısıtlanmış Geçmiş yıllar dönem farkları fonu fonu yedekler karları/zararları karı zararı Ana ortaklığa ait özkaynaklar Toplamı Kontrol gücü olmayan paylar Özkaynaklar toplamı 1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler (94.531) (6.523) (18.834) Toplam kapsamlı gelir (2.219) ( ) ( ) Temettüler ( ) -- ( ) (72.294) ( ) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarındaki değişim ( ) -- ( ) ( ) İşletme birleşmeleri ile kontrol gücü olmayan payların satın alınması Müştereken kontrol edilen ortaklıklarda hisse satışı (19.981) Transferler ( ) Aralık 2013 itibariyle bakiyeler (94.531) (8.742) ( ) ( ) Ocak 2014 itibariyle bakiyeler (94.531) (8.742) ( ) ( ) Toplam kapsamlı gelir (6.120) (659) Temettüler ( ) ( ) -- ( ) (61.938) ( ) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarındaki değişim (32.758) -- (29.035) Bağlı ortaklıklarda hisse satışı (25.762) (1.033) (470) (295) İşletme birleşmeleri ile kontrol gücü olmayan payların satın alınması (Dipnot 6) Geçici olarak hesaplanan şerefiyenin güncellenmesine ilişkin oluşan farklar Sermaye arttırımları ve yeni kurulan bağlı ortaklıkların sermayesine katılım İş ortaklıklarının özkaynaklarında meydana gelen değişiklikler (Dipnot 9) Transferler ( ) ( ) Aralık 2014 itibariyle bakiyeler (94.531) (14.862) ( ) İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 5

10 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 A. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Dönem karı Dönem net karının mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa gideri 13, Maddi duran varlık değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 5 (26.188) 198 Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 5, Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler (268) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 5 (5.972) Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler 5,12 ( ) ( ) Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler (71.965) İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in karlarındaki paylara ilişkin düzeltmeler 9 ( ) ( ) Bağlı ortaklık satış zararına ilişkin düzeltmeler İştirak satış zararına ilişkin düzeltmeler İlk satın alım esnasında muhasebeleştirilen gelirlere ilişkin düzeltmeler 6 (18.311) (23.097) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (24.565) (9.435) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (2.927) Borçlanmalara ilişkin kur farkı giderleri/(gelirleri), net 28, Yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler Nakit ve nakit benzerleri kur farkı (gelirleri)/giderleri, net ( ) ( ) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Stoklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler (79.597) (42.183) Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) Diğer varlıklar ve yükümlülüklerdeki artış azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in karlarından alınan temettüler İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in sermaye artışları için yapılan ödemeler 9 (81.681) (89.380) İş Ortaklığı ve iştirak alımından kaynaklanan nakit çıkışları 9 ( ) (54.512) İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in satışından kaynaklanan nakit girişleri Ödenen kıdem tazminatları 19.2 (8.014) (11.011) Ödenen garanti giderleri (60.347) (60.194) Şüpheli alacak tahsilatı Vergi iadeleri/(ödemeleri) 15.2 (43.596) (79.976) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından kaynaklanan nakit girişleri Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından nakit çıkışları 12 ( ) ( ) İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit akışları ( ) ( ) B.Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Bağlı ortaklıkların kontrolünün kaybı sonucunu doğuracak satışlara ilişkin nakit girişleri Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları,net 6 ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akışları ( ) ( ) C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net Bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarla gerçekleştirilen işlemler ( ) Ödenen faizler ( ) ( ) Ödenen temettüler ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan/(kullanılan) net nakit akışları Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C) ( ) ( ) D. Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış (A+B+C+D) (6.376) E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E) İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 6

11 Konsolide finansal tablolara ait dipnotlar Dipnot Açıklama Sayfa 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu 8 2 Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar 17 3 Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi 51 4 Finansal risk yönetimi 53 5 Bölümlere göre raporlama 57 6 Bağlı ortaklık alımları 66 7 Nakit ve nakit benzeri değerler 80 8 Finansal yatırımlar 80 9 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Ticari alacak ve borçlar Stoklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Vergi Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar Devam eden inşaat sözleşmeleri alacakları ve hakediş bedelleri Borçlanmalar Karşılıklar, taahhütler, koşullu varlıklar ve borçlar Diğer dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderler Diğer duran varlıklar ve peşin ödenmiş giderler Diğer kısa vadeli yükümlülükler Diğer uzun vadeli yükümlülükler Hasılat Satışların maliyeti Genel yönetim, satış, pazarlama ve dağıtım giderleri Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler Finansman gelirleri Finansman giderleri Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler Sermaye ve yedekler İlişkili taraf açıklamaları Finansal araçlar Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar Grup şirketleri Raporlama tarihinden sonraki olaylar Pay başına kazanç 131 Ek: İlave bilgi 7

12 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu Doğuş Holding Anonim Şirketi ( Doğuş Holding veya Şirket ) 1975 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, turizm, medya, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme-eğlence gibi iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamak ve yatırım yapmaktır. Doğuş Holding Türkiye de tescil edilmiştir. Doğuş Holding, Şahenk Ailesi ne ait olup, bu aile tarafından yönetilmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, ana hissedarlar ve hisse sahiplik oranları 31 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Doğuş Holding in tescilli adresi aşağıdaki gibidir: Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi, No: Sarıyer / İstanbul-Türkiye 31 Aralık 2014, Doğuş Holding e ait 163 adet (31 Aralık 2013: 131) bağlı ortaklık ( Bağlı Ortaklıklar ), 79 adet (31 Aralık 2013: 76) müşterek anlaşmalar ( Müşterek Anlaşmalar ) ve 17 adet (31 Aralık 2013: 14) iştirak ( İştirakler ) (burada ve bundan sonra Grup veya Doğuş Grubu olarak bahsedilecektir) bulunmaktadır. Doğuş Grubu nun 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları ve Grup un iştiraklerdeki ve müşterek anlaşmalardaki payını kapsamaktadır. Bu dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Doğuş Holding Grup a dahil tüm bağlı ortaklıklarda, doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu diğer şirketler üzerinden ve/veya Şahenk Ailesi tarafından kontrole tekabül eden ifa edilebilir oy hakkına sahip hisse senetleri vasıtasıyla hisse senetlerini kontrol etmektedir. Grup, ortaklıklar işletmektedir ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ( BBVA ), Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services AG, Audi AG, Dr.Ing.h.c. F.Porsche Aktiengesellshaft, Bentley Motors Limited, Seat SA, Scania CV AB, Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH, F.X. Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik-GMBH&Co KG, Automobili Lamborghini S.p.A., Ingersoll Rand International LDT, Hyatt International Ltd., HMS International Hotel GMBH, Emporio Armani, Gucci, Loro Piana, Hublot, Arnold&Son S.A., Porsche Design, Capritouch, Armani Jeans, Giorgio Armani, Armani Junior, Bell and Ross, Crate and Barrel, M Missoni, HYT, Döttling, Messika Group S.A, Soho House, CNBC, Condé Nast New Markets Eeurope/Africa NC ( Vogue ), National Geographic Society ( NGNG Kids ), Curtco Robb Media LLC ( Robb Report ), Armani Ristorante, Armani Caffe, Toms Deli, Tom Aikens Restaurant, Tom s Kitchen, Kitchenette, Zuma, Roka, Mezzaluna, Mezzaluna Express, Coya, Oblix ve La Petite Maison gibi uluslararası tanınmış markalarla dağıtım, yönetim ve oy hakkı (imtiyaz) sözleşmelerine sahiptir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, Grup un çalışan sayısı yaklaşık olarak dir (31 Aralık 2013: ). 5 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Grup ağırlıklı olarak Türkiye de 8 ana faaliyet bölümünde yapılanmıştır: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Medya Diğer (Enerji, Gayrimenkul, Yeme-İçme-Eğlence ve Diğer) 8

13 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) Doğuş Holding in konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları, müşterek faaliyetler ve iştirakler ile onların bulundukları ülkeler, faaliyetleri ve faaliyet alanları aşağıdaki gibidir: 1.1 Bankacılık ve finans bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası ) altında konsolide olup; daha sonra TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar uyarınca Grup altında özkaynak yöntemiyle değerlenmektedir. İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke G Netherlands B.V. ( G Netherlands ) Finans Hollanda Garanti Bankası Bankacılık Türkiye Garanti Bank International NV ( GBI ) Bankacılık Hollanda Garanti Bank Moscow ( GB Moscow ) Bankacılık Rusya Garanti Bank S.A. Bankacılık Romanya Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş. ( Garanti Bilişim ) (1) Bilgi teknolojileri hizmetleri Türkiye Garanti Diversified Payment Rights Finance Company ( Garanti DPR ) Seküritizasyon işlemleri için Türkiye özel amaçlı kuruluş Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ( GEHAŞ ) Hayat sigortası Türkiye Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. ( Garanti Faktoring ) Faktoring Türkiye Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. ( Garanti Filo ) (1) Filo yönetimi Türkiye Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ( Garanti Leasing ) Finansal kiralama Türkiye Garanti Hizmet Yönetimi Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. ( Garanti Hizmet ) (2) Fon yönetimi ve operasyon hizmeti Türkiye Garanti Holding B.V. Holding şirketi Hollanda Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. İpotekli konut pazarlaması Türkiye ( Garanti Konut ) (2) Garanti Kültür A.Ş. ( Garanti Kültür ) (2) Kültürel aktiviteler Türkiye Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ( GÖSAŞ ) (2) Kredi kartı operasyon hizmetleri Türkiye Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ( Garanti Portföy ) Fon yönetimi Türkiye Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ( Garanti Yatırım ) Aracılık ve yatırım bankacılığı Türkiye Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Garanti Yatırım Ortaklığı ) Portföy yönetimi Türkiye Golden Clover Stichting Custody (2) Takas ve saklama Hollanda Motoractive IFN S.A. ( Motoractive ) Finansal kiralama Romanya Ralfi IFN S.A. ( Ralfi ) Tüketici finansmanı Romanya RPV Company Seküritizasyon işlemleri için Türkiye özel amaçlı kuruluş Stichting Safekeeping (2) Takas ve saklama Hollanda Trifoi Real Estate Company (2) Gayrimenkul yatırım Romanya United Custodian (2) Takas ve saklama Hollanda (1) Bu şirketler Garanti Bankası nın bankacılık ve finans bölümlerinde faaliyet göstermeyen bağlı ortaklıklarıdır. Garanti Bankası nın kontrolünde bulunan bu şirketler Doğuş Holding in konsolide finansal tabloları amacıyla bankacılık ve finans bölümüne dahil edilmiştir. (2) İlgili şirketlerin Grup un finansal performansı göz önüne alındığında önemli miktarda faaliyeti bulunmadığı için ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide edilmemiştir. 9

14 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.2 İnşaat bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş İnşaat ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat A.Ş. ( Ayson ) Sondaj Türkiye Ayson Sondaj Limited Ukraine ( Ayson Sondaj ) Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Dogus Construction LLC İnşaat Katar Doğus Maroc SARL İnşaat Fas Doğuş EOOD İnşaat Bulgaristan Doğuş İnşaat İnşaat Türkiye Doğuş İnşaat Limited (Ukraine) ( Doğuş İnşaat Limited ) İnşaat Ukrayna Dogus Oman LLC İnşaat Umman Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ( Teknik Mühendislik ) İnşaat mühendisliği Türkiye Müşterek faaliyetler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Doğuş Alarko YDA İnşaat ( Doğuş Alarko ) İnşaat Türkiye Doğuş Gülsan Adi Ort. ( Kazakistan ) İnşaat Kazakistan Doğuş Gülsan Adi Ort. ( Kömürhan ) İnşaat Türkiye Doğuş Polat Adi Ortaklığı ( Doğuş Polat ) İnşaat Türkiye Doğuş YDA Adi Ortaklığı ( Doğuş YDA ) İnşaat Türkiye Gülermak-Doğuş Adi Ortaklığı ( Gülermak Doğuş ) İnşaat Türkiye Kazakhistan Joint Venture ( Doğuş Prestige ) İnşaat Kazakistan Yapı Merkezi-Doğuş-Yüksel-Yenigün-Belen Adi Ortaklığı ( YMDYYB ) İnşaat Türkiye 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ( DOAŞ ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Şirketin bulunduğu ülke Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti DOAŞ Otomotiv dağıtımı Türkiye Doğuş Auto Mısır JS Faaliyette olmayan şirket Mısır Doğuş Auto Mısır LLC Faaliyette olmayan şirket Mısır D-Auto Suisse SA Otomotiv perakende İsviçre Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş Oto ) Otomotiv perakende Türkiye D-Auto Limited Liability Company ( Doğuş Auto Iraq ) Otomotiv perakende Irak Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ( Doğuş Sigorta ) Sigorta acentesi Türkiye İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Krone-Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Krone Doğuş ) Üretim Türkiye Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Üretim Türkiye ( Meiller Doğuş ) TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları Türkiye İşletim A.Ş. ( TÜVTURK Kuzey ) TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ( TÜVTURK Güney ) Taşıt muayene istasyonları Türkiye TÜVTURK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları Türkiye İşletim A.Ş. ( TÜVTURK İstanbul ) TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ( TÜV SUD Doğuş Ekspertiz ) Değerleme hizmetleri Türkiye 10

15 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler (devamı) İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ( Leaseplan ) Faaliyet kiralaması Türkiye LPD Holding A.Ş. ( LPD Holding ) Faaliyet kiralaması Türkiye VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. ( VDF Faktoring ) Faktoring Türkiye VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ( VDF Sigorta ) Sigorta aracılığı Türkiye VDF Servis Holding A.Ş. ( VDF Servis Holding ) Holding şirketi Türkiye Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. ( VDF Tüketici ) Tüketici finansmanı Türkiye Yüce Auto A.Ş. ( Yüce Auto ) Otomotiv dağıtımı Türkiye 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Alantur Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Alantur ) Konaklama Türkiye Antur Turizm A.Ş. ( Antur ) Konaklama ve seyahat Türkiye acentesi Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletmeciliği ve Konaklama, giyim ve kafe Türkiye Turizm Yatırım A.Ş. ( Arena ) (eski adıyla, Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) işletmeciliği Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları A.Ş. Marina operasyonu Türkiye ( D Marin Göcek ) Argos Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. ( Argos in Konaklama Türkiye Cappadocia ) BMK Turizm ve Otelcilik Hizmetleri A.Ş. ( BMK ) Konaklama Türkiye D Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Konaklama Türkiye ( D Otel Göcek ) D Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi Konaklama Türkiye A.Ş. ( D Otel ) D Saat ve Mücevherat Ticaret A.Ş. ( D Saat ) Lüks saat markalarının perakende satışı ve dağıtımı Türkiye Dogus Avenue BV ( Doğuş Avenue BV ) Yatırım şirketi Hollanda Doğuş Avenue Dış Ticaret ( Doğuş Avenue ) Perakende satış Türkiye Dogus Avenue Holding Coop U.A. ( Doğuş Avenue Coop ) Yatırım şirketi Hollanda Dogus Avenue LLC ( Dogus Avenue LLC ) Perakende satış Rusya Doğuş Dalaman Marina İşletmeciliği Turizm Ticaret A.Ş. Faaliyette olmayan şirket Türkiye ( Doğuş Dalaman ) (1) Doğuş Didim Marina İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Marina operasyonu Türkiye ( Doğuş Didim ) Doğuş Hoteli d.o.o. Otel işletmeciliği ve yatırımı Hırvatistan Doğuş Montenegro Investments Holding Coöperatief U.A. Yatırım şirketi Hollanda Doğuş Montenegro Investments Holding B.V. Yatırım şirketi Hollanda Doğuş Marina Hoteli d.o.o. ( Doğuş Marina Hoteli ) Otel işletmeciliği Hırvatistan Dogus Marine Croatia d.o.o. ( Doğuş Marine ) Yatırım şirketi Hırvatistan D Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Marina yönetimi Türkiye ( D Marina ) D Marine Investments Holding Coöperatief U.A. Yatırım şirketi Hollanda D Marine Investments Holding B.V. Yatırım şirketi Hollanda 11

16 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke D Otel Bodrum Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret A.Ş. Restoran ve kafe kuruluş Türkiye ( D Otel Bodrum) ve işletmeciliği, konaklama Doğuş Hoteli Sibenik d.o.o. ( Doğuş Hoteli Sibenik ) Otel işletmeciliği ve Hırvatistan yatırımı Doğuş Razvitak I Upravljanje d.o.o. ( Doğuş Razvitak ) Faaliyette olmayan şirket Hırvatistan Doğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Otel işletmeciliği Türkiye ( Doğuş Otel İşletmeciliği ) Doğuş Otel Yatırımları ve Turizm İşletme A.Ş. ( Doğuş Yatırım şirketi Türkiye Otel ) (eski adıyla Karadeniz Otel Yatırımları ve Turizm İşletme A.Ş.) Doğuş Perakende Satış, Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş. Perakende satış hizmeti Türkiye ( Doğuş Perakende ) Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. Marina operasyonu Türkiye ( Doğuş Turgutreis ) Dogus Upravljanje d.o.o ( Sibenik Upravljanje ) Faaliyette olmayan şirket Hırvatistan Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. ( Garanti Turizm ) Konaklama Türkiye Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Göktrans Turizm ) Konaklama Türkiye Marina Borik d.o.o ( Marina Borik ) Marina operasyonu Hırvatistan Marina Dalmacija d.o.o ( Marina Dalmacija ) Marina operasyonu Hırvatistan Marina Sibenik d.o.o. ( Marina Sibenik ) Marina operasyonu Hırvatistan MK Holding A.Ş. ( MK Holding ) Yatırım şirketi Türkiye MK Mykonos Hotel Company SA. ( MK Mykonos ) Marina yönetimi Yunanistan Panther Marina Limited ( Panther Marina ) Marina operasyonu İngiliz Virgin Adaları Tenos d.o.o. ( Tenos ) Yatırım şirketi Hırvatistan Tenos Turizam d.o.o ( Tenos Turizam ) Konaklama Hırvatistan Şahintur Şahinler Otelcilik Turizm Yatırım İşletmeciliği Konaklama Türkiye A.Ş. ( Şahintur ) Villa Dubrovnik d.d. Konaklama Hırvatistan Voyager Mediterranean Turizm Endüstrisi ve Ticareti A.Ş. ( Voyager ) Konaklama Türkiye Şirketin bulunduğu ülke İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Acropolis S.P.A Konaklama İtalya Corpera Turizm Yatırımları A.Ş. ( Corpera ) Konaklama Türkiye Gouvia Marina S.A. Marina operasyonu Yunanistan Lamda Dogus Holding and Development of Marinas S.A. Marina yönetimi Yunanistan ( Lamda Dogus ) Lamda Flisvos Holding ( Lamda Flisvos ) Marina yönetimi Yunanistan Lamda Flisvos Marina ( Lamda Marina ) Marina operasyonu Yunanistan Lefkas Marina S.A. Marina operasyonu Yunanistan K&G Medmarinas Management S.A. Marina yönetimi Yunanistan Zea Marina S.A. Marina operasyonu Yunanistan (1) Doğuş Dalaman Türkiye nin Akdeniz kıyılarındaki bölgede yat marinaları inşa etmek ve işletmek için kurulmuştur. Fakat Doğuş Dalaman faaliyete henüz başlamamıştır ve bu nedenle faaliyette olmayan şirket olarak belirtilmiştir. 12

17 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.5 Medya bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke A Yapım Televizyon Programcılık A.Ş. ( A Yapım ) Medya Türkiye Doğuş Media Group GmbH ( Doğuş Media ) Medya Almanya Sosyal ağ siteleri ve dijital Türkiye Doğuş Video ve Dijital Yayıncılık A.Ş. ( Doğuş Video ) oyunları üretmek Doğuş Yayın Grubu A.Ş. ( Doğuş Yayın Grubu ) Medya Türkiye Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Medya Türkiye ( Enformasyon ) E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş. ( E Elektronik ) Bahis Türkiye HD Yayıncılık ve Medya Hizmetleri A.Ş. ( HD Yayıncılık ) Medya Türkiye Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. ( Star TV ) Medya Türkiye Kral Pop Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. Medya Türkiye ( Kral Pop Avrupa ) Kral TV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ( Kral TV Medya Türkiye Radyo ) Kral Pop Medya Hizmetleri A.Ş. ( Kral Pop ) Medya Türkiye NTV Batı Medya Hizmetleri A.Ş. ( NTV Batı ) Medya Türkiye NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ( NTV Radyo ) Medya Türkiye Sportif Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. ( Sportif Radyo ) Medya Türkiye Star Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ( Star Medya Türkiye Avrupa ) Uydu Dijital İnternet Teknolojileri A.Ş. ( Uydu Dijital ) Medya Türkiye Yonca Radyo ve TV Yayıncılık A.Ş. ( Yonca Radyo ) Medya Türkiye İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke World Wide Entertainment Medya Ticaret A.Ş. ( World Wide ) Medya Türkiye 1.6 Diğer bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Ad Yiyecek İçecek Ticari Sanayi A.Ş. ( AD Yiyecek ) Restoran kuruluşu Türkiye Afiyet Olsun Turizm İşletmeleri A.Ş. ( Afiyet Olsun ) Restoran kuruluşu Türkiye A.L.E. Gıda Turizm ve Ticaret A.Ş. ( A.L.E. Gıda ) Restoran kuruluşu Türkiye Alperen Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ( Alperen ) Gayrimenkul geliştirme Türkiye Altınhan Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Altınhan ) Restoran kuruluşu Türkiye Aresta Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ( Aresta ) Restoran kuruluşu Türkiye Arjantin Et Ürünleri Gıda Lokantacılık Turizm Ticaret A.Ş. Restoran kuruluşu Türkiye ( Arjantin Et ) Ataşehir Restoran İşletmeleri Gıda Turizm Ticaret A.Ş. Restoran kuruluşu Türkiye ( Ataşehir Restoran ) Bal Turizm ve Gıda Pazarlama A.Ş. ( Bal Turizm ) Restoran kuruluşu Türkiye Başkent Yiyecek İçecek A.Ş. ( Başkent ) Restoran kuruluşu Türkiye Büke Turizm ve Lokantacılık Ticaret A.Ş. ( Büke Turizm ) Restoran kuruluşu Türkiye Bomonti Kültür ve Eğlence Merkezi Yönetimi A.Ş. ( Bomonti ) Eğlence ve organizasyon Türkiye Çankaya Grup Lokantacılık Gıda Turizm A.Ş. ( Çankaya Grup ) Restoran kuruluşu Türkiye Çukurambar Lokantacılık Gıda Turizm A.Ş. Restoran kuruluşu Türkiye ( Çukurambar Lokanta ) D Eğlence Bar Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. Restoran ve kafe kuruluş Türkiye ( D Eğlence ) ve işletmeciliği D Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. ( D Enerji ) Enerji Türkiye D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş.( D Et ) Restoran ve kafe kuruluş ve işletmeciliği Türkiye 13

18 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.6 Diğer bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke D Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ( D Koruma ) Güvenlik ve koruma Türkiye hizmetleri Dafne Yayıncılık Turizm ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. Restoran ve yemek Türkiye ( Dafne Yayıncılık ) hizmetleri Darüşşafaka Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. Spor hizmetleri Türkiye ( Darüşşafaka Sportif ) Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Yatırım şirketi Türkiye A.Ş. ( Doğuş Arge ) Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yazılım geliştirme Türkiye ( Doğuş Bilgi İşlem ) Doğuş Cennet Koyu Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret A.Ş. Faaliyette olmayan şirket Türkiye ( Doğuş Cennet Koyu ) Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. Elektrik enerjisi alım ve Türkiye ( Doğuş Enerji Toptan ) satımı Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş Enerji ) Elektrik üretim Türkiye Doğuş Finance Ukraine Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Gayrimenkul geliştirme Türkiye ( Doğuş Gayrimenkul ) Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Doğuş GYO ) Gayrimenkul yatırım Türkiye fonu Doğuş International Limited ( Doğuş International ) İnşaat ekipmanları İngiltere Dogus Management Services Limited ( Dogus Management ) İşletme ve finansal Dubai/B.A.E. yatırımlar Doğuş Nakliyat ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş Nakliyat ) Faaliyette olmayan şirket Türkiye Doğuş SA Faaliyette olmayan şirket İsviçre Doğuş Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Hizmetleri Sağlık danışmanlığı Türkiye Ticaret A.Ş. ( Doğuş Sağlıklı Yaşam ) Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A.Ş. ( Doğuş Spor ) Spor hizmetleri Türkiye Doğuş Sportif Faaliyetler A.Ş. ( Doğuş Sportif ) Spor hizmetleri Türkiye Doğuş Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme A.Ş. Tarımsal araştırma ve Türkiye ( Doğuş Tarım ) geliştirme faaliyetleri Doğuş Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ( Doğuş Telekom ) Faaliyette olmayan şirket Türkiye Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Gayrimenkul geliştirme Türkiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş Turizm ) Doğuş Varlık Kiralama A.Ş. ( Doğuş Varlık ) Faaliyette olmayan şirket Türkiye Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. ( DMS ) (eski adıyla, Doğuş Online pazarlama ve Türkiye Yeni İnternet Reklam Pazarlama ve Turizm Hizmetleri A.Ş.) reklamcılık Doors Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Akademi Türkiye ( Doors Akademi ) Doors Holding A.Ş. ( Doors Holding ) Holding şirketi Türkiye Doors Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Ticaret A.Ş. Faaliyette olmayan şirket Türkiye ( Doors Uluslararası Yönetim ) Dream International B.V. Yatırım şirketi Hollanda Dream International Coöperatif U.A. Yatırım şirketi Hollanda Etiler Turistik Tesisler İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ( Etiler Restoran ve kafe Türkiye Turistik ) kuruluş ve işletmeciliği Genoto Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ( Genoto ) Faaliyette olmayan şirket Türkiye Günaydın Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Günaydın Et ) Restoran ve kafe kuruluş Türkiye ve işletmeciliği Günaydın Et Şarküteri Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Günaydın Et Şarküteri ) Restoran ve kafe kuruluş ve işletmeciliği Türkiye 14

19 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.6 Diğer bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Günaydın İdealtepe Gurme Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Restoran ve kafe kuruluş Türkiye ( Günaydın İdealtepe ) ve işletmeciliği Günaydın İstanbul Merkez Gıda Turizm Ticaret A.Ş. Restoran ve kafe kuruluş Türkiye ( Günaydın İstanbul ) ve işletmeciliği Havana Yayıncılık Turizm ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. Restoran, yiyecek ve Türkiye ( Havana Yayıncılık ) içecek üretimi Havana International B.V. Yatırım şirketi Hollanda Havana International Coöperatif U.A. Yatırım şirketi Hollanda Havana Doors Restaurant Management Ltd ( Havana Doors ) Restoran kuruluşu Hollanda İstinye Park Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Alışveriş merkezi Türkiye ( İstinye Park Gayrimenkul ) yönetimi Kadıköy Tepe Restoran Gıda Turizm Tic.A.Ş. ( Kadıköy Tepe ) Restoran kuruluşu Türkiye Kivahan Turizm Ticaret A.Ş. ( Kivahan ) Restoran kuruluşu Türkiye Köprü Restoran İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ( Köprü ) Restoran kuruluşu Türkiye Körfez Havacılık Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Körfez Hava ) Hava taşımacılığı Türkiye Lacivert Turizm A.Ş. ( Lacivert ) Restoran kuruluşu Türkiye London Doors Restaurant Group Ltd Yatırım şirketi İngiltere Mezzaluna Gıda İşletmecilik San. ve Ti. A.Ş. ( Mezzaluna ) Restoran kuruluşu Türkiye Meto Turizm İşletmeciliği ve Tasarım Dekorasyon Ticaret Restoran kuruluşu Türkiye A.Ş. ( Meto Turizm ) Nahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. ( Nahita ) Yatırım şirketi Türkiye Nusret Limited Yatırım şirketi Dubai/B.A.E. Nusret Restaurant L.L.C. ( Nusret Dubai ) Restoran kuruluşu Dubai/B.A.E. Oran Gurme Et Lokantacılık Gıda Turizm Ticaret A.Ş. Restoran kuruluşu Türkiye ( Oran Gurme ) Popülist Yiyecek İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Popülist ) Restoran kuruluşu Türkiye Pozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A.Ş. ( Pozitif Arena ) Eğlence ve organizasyon Türkiye Pozitif Müzik Yapım A.Ş. ( Pozitif Yapım ) Eğlence ve organizasyon Türkiye Pozitif Müzik A.Ş. ( Pozitif Müzik ) Eğlence ve organizasyon Türkiye Ryo-Tei Itsme Gıda Ürünleri Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Itsumi ) Restoran kuruluşu Türkiye Sait Restoran Turizm İşletmeciliği İnş. Emlak ve Tic.A.Ş. Restoran kuruluşu Türkiye ( Sait ) Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ( Salıpazarı ) Gayrimenkul geliştirme Türkiye Sititur Turizm Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Faaliyette olmayan şirket Türkiye ( Sititur ) Soya Restoran İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ( Soya ) Restoran kuruluşu Türkiye Tag Restaurants Holdings Ltd Yatırım şirketi İngiltere Tansaş Gıda ve Sanayi Turizm A.Ş. ( Tansaş Gıda ) Faaliyette olmayan şirket Türkiye The Tom Aikens Group Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Tiendes Turizm İşletmeleri A.Ş. ( Tiendes ) Restoran kuruluşu Türkiye Tom Aikens Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Tom's Kitchen Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Well Body Holding B.V. Yatırım şirketi Hollanda Well Body Holding Coöperatief U.A. Yatırım şirketi Hollanda Vitapark Spor Turizm Hizmet İnşaat ve Tic.A.Ş. ( Vitapark ) Golf tesisi Türkiye 15

20 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.6 Diğer bölümündeki işletmeler (devamı) İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Aslancık Elektrik Üretim A.Ş. ( Aslancık ) Elektrik üretimi Türkiye Azumi Limited Restoran ve kafe kuruluş İngiltere ve işletmeciliği Boğaziçi Borsa Lokantacılık İşl. San. ve Tic. A.Ş. ( Borsa ) Restoran kuruluşu Türkiye Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ( Boyabat ) Elektrik üretimi Türkiye Darphane Lokantaları İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ( Darphane ) Restoran kuruluşu Türkiye Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. E-ticaret Türkiye ( Doğuş Planet ) Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Doğuş Girişim sermayesi Türkiye SK Girişim ) Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ( Ege Turizm ) Gayrimenkul geliştirme Türkiye IMG Doğuş Spor Moda ve Medya Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Spor akademileri kuruluş Türkiye ( IMG Doğuş Spor ) ve yönetimi Kanlıca Turizm Sanayi A.Ş. ( Kanlıca Turizm ) Restoran ve otel Türkiye LPM İstanbul Restoran İşl. ve Yatırım A.Ş. ( LPM İstanbul ) Restoran kuruluşu Türkiye Mora Turizm Otelcilik Restaurant İşl. San. ve Tic. A.Ş. ( Mora ) Restoran kuruluşu Türkiye Masa Restaurant Grup İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ( Masa ) Restoran kuruluşu Türkiye Orta Konak Gayrimenkul Yat. Yön. ve Tur. A.Ş. ( Orta Konak ) Gayrimenkul geliştirme Türkiye Robata Rest Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Roka Mayfair Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Roka Aldwych Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Taddeo Trading Ltd Yatırım şirketi Tayland Taraneete International Ltd Restoran Hong Kong Time Result International Ltd Restoran kuruluşu Hong Kong Turnwise Enterprices Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Wildfire Entertainment Ltd Restoran kuruluşu İngiltere Zuma Bangkok Ltd Restoran kuruluşu Tayland Zuma Club Llc Restoran kuruluşu B.A.E. Zuma Japanese Restaurant Inc. Yatırım şirketi Amerika Zuma Japanese Restaurant Miami Llc Restoran kuruluşu Amerika Zuma NY LLC Restoran kuruluşu Amerika Zuma Restaurant LLC Abu Dhabi ( Abu Dhabi ) Restoran kuruluşu B.A.E. Zuma Turizm ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. ( Zuma Turizm ) Restoran kuruluşu Türkiye Zuma USA Inc Yatırım şirketi Amerika İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Altın Mecralar İnteraktif Medya ve Pazarlama ve Teknoloji Elektronik posta Türkiye Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ( Altın Mecralar ) pazarlama Coya Dubai Restoran kuruluşu B.A.E. Coya London Restoran kuruluşu İngiltere Coya Restaurants LLC ( Coya Miami ) Restoran kuruluşu Amerika Euromessage Deutschland GmbH ( Euromessage Deutschland ) Elektronik posta Almanya pazarlama Hedef Medya Tanıtım Interaktif Medya Pazarlama A.Ş. ( Hedef Elektronik posta Türkiye Medya ) pazarlama İstinye Yönetim Hizmetleri A.Ş. ( İstinye Yönetim Hizmetleri ) Alışveriş merkezi Türkiye yönetimi Portakal Yazılım Danışmanlık Reklamcılık ve Yayıncılık San. ve Elektronik pazarlama Türkiye Tic A.Ş. ( Portakal Yazılım ) Reidin FZ-LLC ( Reidin ) Gayrimenkul araştırma B.A.E 16

21 2 Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin esaslar (a) Finansal tabloların hazırlanış şekli (b) (c) (d) Doğuş Grubu nun Türkiye de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları, müşterek faaliyetleri ve İştirakleri, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve yasal finansal tabloların Türk Lirası ( TL ) olarak hazırlanmasında, Garanti Bankası ve finansal iştirakleri ve bağlı ortaklıkları için Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından yürürlüğe konulan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerini ve yine BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeleri ile Bankacılık Kanunu nu, sigortacılık faaliyetleri için Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Mevzuatı uyarınca geçerli olan muhasebe prensiplerini ve diğer işletmeler için T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı, halka açık olan şirketler için ise Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak belirlenen muhasebe prensiplerini kullanmaktadır. Grup un yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri, faaliyet gösterdikleri ülkelerin genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine ve o ülkelerin mevzuatına göre muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal finansal tablolarını hazırlamaktadırlar. İlişikteki konsolide finansal tablolar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ( TMS ) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi Grup, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son vermiştir. Ölçüm esasları Konsolide finansal tablolar, aşağıda belirtilen konsolide finansal durum tablosundaki önemli kalemler hariç olmak üzere, 31 Aralık 2004 te sona eren enflasyon etkilerinden arındırılmış tarihi maliyet temeline göre hazırlanmıştır: türev finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir, satılmaya hazır finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir, gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen türev olmayan finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir, yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir, belirli maddi duran varlık sınıfları gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir. Gerçeğe uygun değer ölçme esasları 3 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Geçerli para birimi ve raporlama para birimi İlişikteki konsolide finansal tablolar Doğuş Holding in geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Bütün finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe bin TL olarak sunulmuştur. 17

22 2 Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı) 2.1 Sunuma ilişkin esaslar (devamı) (e) Karşılaştırmalı bilgiler İlişikteki konsolide finansal tablolar Grup un finansal performansını doğru ve dürüst bir biçimde yansıtabilmek için karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Çeşitli karşılaştırmalı tutarlar cari yıl sunumu ile uyumlu olması için aşağıda özetlenen sınıflamalara tabi tutulmuştur. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle önceden diğer uzun vadeli yükümlülükler hesabında sunulan bin TL tutarındaki uzun vadeli karşılıklar, diğer uzun vadeli karşılıklar hesabına sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup un bağlı ortaklığı DOAŞ ın tanımlanmış fayda planlarına ilişkin değerleme farklarının muhasebeleştirilmesine ve Grup un iş ortaklıklığı Garanti Bankası nın yurt dışı işletmelerdeki yatırımlarının yabancı para değerleme farklarına ilişkin olarak, toplam özkaynaklarda bir değişikliğe sebep vermeyecek şekilde sınıflama yapılmıştır. Bu sınıflamalar sonucunda Grup un kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler, kar veya zarardan yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirler veya giderler, geçmiş yıllar karları ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından payları 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sırasıyla bin TL azalmış, bin TL artmış, bin TL ve bin TL azalmıştır. 2.2 TMS ye uygunluk beyanı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerden, KGK tarafından 26 Ağustos 2014 tarihinde ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararı uyarınca TMS uygulama kapsamı dışında kalan kurum, kuruluş ve işletmeler finansal tablolarını KGK tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan TMS ye ya da Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuş olan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ne ( MSUGT ) uygun olarak hazırlayabilirler. Bu kapsamda, Grup yönetimi geçmiş dönem konsolide finansal tablolarında olduğu gibi 31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal tablolarının TMS ye uygun olarak hazırlanmasını tercih etmiştir. İlişikteki konsolide finansal tablolar, TMS ye göre hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Konsolide finansal tablolar, Doğuş Holding yönetimi tarafından 31 Mart 2015 tarihinde onaylanmıştır. Doğuş Holding Genel Kurul u ve diğer yetkili kurumlar konsolide finansal tabloların yayımı sonrasında, konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir. 2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti Aşağıda açıklanan muhasebe politikaları, ilişikteki konsolide finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ve Grup un tüm şirketleri tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. (a) Konsolidasyon esasları İlişikteki konsolide finansal tablolar, ana şirket Doğuş Holding ve bağlı ortaklıklarının, müşterek anlaşmalarının ve iştiraklerinin hesaplarını aşağıdaki kısımlarda belirtilen şekilde yansıtmaktadır. Konsolidasyona dahil olan şirketlerin finansal tabloları konsolide finansal tablolarla aynı tarih itibariyle hazırlanmıştır. 18

23 2 Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı) 2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) (a) Konsolidasyon esasları (devamı) (i) İşletme birleşmeleri (ii) (iii) Grup işletme birleşmelerini, kontrolün Grup a transfer olduğu zaman satın alma yöntemi kullanarak muhasebeleştirir (bakınız (a)(iii)). Satın almada transfer edilen bedel genel olarak satın alınan tanımlanabilir net varlıklarda olduğu gibi gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilir. Ortaya çıkan şerefiye yıllık olarak değer düşüklüğü için test edilir (bakınız (ı)(ii)). Pazarlıklı satın almadan ortaya çıkan kazanç veya kayıp hemen kar veya zararda muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Grup un katlandığı, borçlanma senetleri veya hisse senedine dayalı menkul kıymetler ihraçlarıyla ilişkili giderler dışındaki işlem maliyetleri tahakkuk ettiğinde giderleştirilir. Satın alma bedeli; var olan ilişkilerin kurulmasıyla ilgili tutarları içermez. Bu tutarlar genelde kar veya zararda muhasebeleştirilir. Koşullu bedel borcu satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile kayıtlara alınır. Eğer koşullu bedel özkaynak kalemi olarak sınıflanmışsa tekrar değerlenmez ve yerine getirildiğinde özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Aksi takdirde, koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen değişimler kar veya zararda kayıtlara alınır. Kontrol gücü olmayan paylar Kontrol gücü olmayan paylara yapılan düzeltmeler, bağlı ortaklığın satın alınma tarihindeki net varlık değerinin oransal tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Grup un bağlı ortaklıklardaki paylarında kontrol kaybıyla sonuçlanmayan değişiklikler, özkaynağa ilişkin işlem olarak muhasebeleştirilir. Bağlı ortaklıklar Bağlı ortaklıklar, Grup tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Grup yatırım yapılan bir işletmeyi değişken getirilerine maruz kaldığı ya da bu değişken getiriler üzerinde hak sahibi olduğu ve bu getirileri yatırım yapılan işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkanına sahip olduğu durumda yatırım yapılan işletmeyi kontrol etmektedir. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları konsolide finansal tablolara kontrolün oluştuğu tarihten kontrolün ortadan kalktığı tarihe kadar dahil edilmiştir. 19

Toplam dönen varlıklar 9.953.465 9.062.163. Toplam duran varlıklar 19.273.580 17.791.838 TOPLAM VARLIKLAR 29.227.045 26.854.001

Toplam dönen varlıklar 9.953.465 9.062.163. Toplam duran varlıklar 19.273.580 17.791.838 TOPLAM VARLIKLAR 29.227.045 26.854.001 30 Haziran 2015 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Dönen varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri 10 898.855 1.683.888 Finansal

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu Ara Dönem Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Ara Dönem

Detaylı

Yeniden düzenlenmiş(*) 31 Aralık 2012. 30 Haziran 2013

Yeniden düzenlenmiş(*) 31 Aralık 2012. 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu Para Birimi: Bin Türk Lirası ( TL ) 30 Haziran 2013 Yeniden düzenlenmiş(*) 31 Aralık 2012 Dipnot Varlıklar Maddi duran

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/6 Aylık [] 19.08.2015 17:56:13 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 2 RIZA KUTLU IŞIK SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER 3 ERAY YANBOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 1 Kasım 2013 Bu rapor, 48 sayfa konsolide finansal

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/130 Ref: 4/130

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/130 Ref: 4/130 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/130 Ref: 4/130 Konu: FĐNANSAL TABLO ÖRNEKLERĐ VE KULLANIM REHBERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAMU GÖZETĐMĐ MUHASEBE VE DENETĐM STANDARTLARI KURULUNUN 25.04.2013 TARĐHLĐ VE 04/01

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 41 2015 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2015 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Aşağıdaki GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin birleşme sonrası açılış finansal durum tablosu, GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu Özet Kapsamlı Kar veya Zarar ve Diğer

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Lİ SANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Lİ SANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU Lİ SANS SERTİ Fİ KA SERTİ Fİ KA KURUMSAL KU NYE TİCARİ ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

Detaylı

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013 DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ 08 Mart 2013 VW GRUBU 2012 YILI SATIŞ PERFORMANSI Dünya Otomotiv Pazarı vs. VW Grup Satışları Pazar : 7.9 % VW :9.7 % Kuzey Amerika Batı Avrupa

Detaylı