Radyatör Katalo u. Rev. 2 / fiubat 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011"

Transkript

1 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: Yenibosna - stanbul Tel: (pbx) Faks: Rev. / fiubat 011

2 Termo Teknik, Avrupa'n n önde gelen s tma gruplar ndan ngiltere bazl Ideal Stelrad Group'un (ISG) bir ifltirakidir. Termo Teknik, çelik dilimli radyatör ve mazotlu brülör üretimi için 1966 y l nda stanbul'da kuruldu y l nda üretimine bafllanan panel radyatörlerin piyasaya sürülmesine kadar, Termo Teknik ürün portföyünü elektrikli flofben, mazotlu / kat yak tl kazanlar ve elektrikli radyatörlerle geniflletti. Termo Teknik 1990'da panel radyatör üretimi için Çorlu'da yeni fabrikas n kurdu. 19 y l nda Türkiye'de ilk olarak havlu radyatör üretimine bafllad. Termo Teknik 1999 y l nda ngiliz öncü s tma grubu ISG'ye kat lm flt r. Termo Teknik günümüzde panel radyatör, havlu radyatör ve duvar tipi kombi üretimi ve pazarlanmas üzerine yönelmifltir. 5 modern üretim hatt ndan sa lanan y ll k 4.5 milyon metrelik bir kapasite ile Avrupa'daki en büyük radyatör fabrikalar ndan birine sahiptir. Termo Teknik bu sektörde Türkiye'nin ihracat flampiyonudur. Termo Teknik Avrupa'da ISO 0 sertifikasyonunu ilk elde eden radyatör üreticilerinden biridir. Halihaz rda Termo Teknik BS ISO 1:008 akreditasyonuna sahiptir ve uluslararas radyatör standard EN44'nin yan s ra IN, BSI, NF, GOST-R, UkrSEPRO, EMI, TSE ve çeflitli di er standartlara sahiptir. Termo Teknik'in vizyonu, müflterilerine en yüksek hizmeti verirken, yüksek kalitede üretim, genifl ürün yelpazesi ve müflteri beklentilerini aflan yeniliklerle Avrupa'n n lider panel radyatör üreticisi olmakt r. BS EN ISO 1:008

3

4 Termolux Klasik Termolux VK EN44 & BS EN ISO 1'e göre üretilen zarif, verimli ve dayan kl panel radyatörler Boya aflamalar Ventil tapal kompakt ve modern görünümlü panel radyatörler Kompakt bir görünüm veren, fabrikada monte edilmifl üst ve yan kapaklar Montaj kolayl ve tasarruf sa layan ventil tapalar Çal flma Her türlü uygulamaya cevap verebilecek genifl ürün yelpazesi Modern 33.3 mm hatveli su kanal tasar m Yüksek s l verim sa layan su kanallar na kaynakl konvektörler Ürün ömrünü uzatan ve zarif bir görünüm sa layan çevre dostu, çok aflamal boyama ifllemi Gresden ar nd rma ve emir-fosfatlama Su bazl astar boya Gresden ar nd rma ve emir-fosfatlama Su bazl astar boya Epoksi-polyester toz boya Termo Teknik ten Avrupa da bir ilk! 44 tip Radyatör* Özellikle 0 cm ve 30 cm yüksekli indeki radyatör modellerimizin her türlü s l ihtiyaca cevap vermesi için tasarlanm fl eflsiz çözüm. Her türlü uygulamaya cevap verebilen genifl ürün yelpazesi Termostatik vana kullan m ile geliflmifl kullan c kontrolü ve s cakl k konforu Termostatik vana markalar n n ço u ile birlikte kullan labilir Termostat çekirde i istek üzerine Çift tarafl kullan m esnekli i için radyatör panel ask lar olmadan (10 & 11 tipler haricinde) L tipi duvar ask standart olarak verilir Ventil tapalar istek üzerine 3/4 d fl diflli olarak Ventil tapalar standart olarak radyatörün sa taraf ndad r, ancak istek üzerine sol tarafta temin edilebilir J-bracket (Sigarth) J tipi ask ve ayaklar istek üzerine Çal flma 4 x IN G 1/ 1458 Epoksi-polyester toz boya Avrupa standard RAL 9016 boya rengi i er RAL renk seçenekleri istek üzerine Yükseklik: 00/300//450//550/0// Tip : 10/11/0/1//33/44 (H00 & H300) mm lik aral klarla Termolux Klasik 00 mm* Modern, genifl cam yüzeyli mekanlar için ideal çözüm. Her türlü s ihtiyac na cevap vermesi için gelifltirilmifl eflsiz tasar m cm'den 3 metreye varan uzunluk seçenekleri - 7 cm'den 0 cm'ye varan derinlik seçenekleri * Yerden ba lant ayaklar, opsiyonel olarak temin edilir. Yükseklik: 00/300//450//550/0// Tip : 10/11/0/1//33/44 (H00 & H300) mm lik aral klarla 6 x IN G 1/ BS EN ISO 1:008 BS EN ISO 1:008 5

5 Termolux entertap Softline 3 /4 d fl diflli alt-orta ventil tapal panel radyatörler Yuvarlak hatlar yla zarif ve yüksek verimli, eflsiz panel radyatörler Çal flma Is tma projeleri ve tesisatlarda kolayl k sa layan, tüm yükseklik, tip ve uzunluktaki radyatörler için de iflmeyen sabit montaj mesafesi (duvardan alt-orta ba lant merkezine) Eski radyatörünüzü birebir de ifltirme ihtiyac n ortadan kald r r Merkez ba lant lar üst-alt çapraz ba lant ifllevi görerek radyatörün verimini art r r Montaj kolayl sa layan ve her türlü uygulamaya cevap verebilen genifl ürün yelpazesi Termostatik vana kullan m ile geliflmifl kullan c kontrolü ve s cakl k konforu Termostatik vana markalar n n ço u ile birlikte kullan labilir Termostatik vana çekirde i istek üzerine L tipi duvar ask s standart olarak verilir Ventil tapalar standart olarak radyatörün sa taraf ndad r, ancak istek üzerine sol tarafta temin edilebilir Ön Kesit Görünümü Normal radyatör kapaklar ndan farkl, modern, yumuflak hatl üst ve yan kapaklar Her türlü uygulamaya cevap verebilecek genifl ürün yelpazesi Modern 33.3 mm hatveli su kanal tasar m Yüksek s l verim sa layan su kanallar na kaynakl konvektörler Avrupa standard RAL 9016 boya rengi Ürün ömrünü uzatan ve zarif bir görünüm sa layan çevre dostu, çok aflamal boyama ifllemi VK modeli istek üzerine Modern ve yumuflak hatl, eflsiz üst ve yan kapaklar Çal flma 4 x IN G 1/ x IN G 3/4 4 x IN G 1/ 756 Yükseklik: 00/300///0// Tip : 11/1//33 mm lik aral klarla Yükseklik : 00/300///0// Tip : 11/1//33 mm lik aral klarla 756 BS EN ISO 1:008 BS EN ISO 1:

6 Termoesign TermoStyle Ventil tapal, modern görünümlü, yüksek verimli ve dayan kl panel radyatörler Ventil tapal, zarif görünümlü, yüksek verimli ve dayan kl panel radyatörler Montaj kolayl sa layan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen genifl ürün yelpazesi Montaj kolayl sa layan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen genifl ürün yelpazesi Çal flma Termostatik vana kullan m ile geliflmifl kullan c kontrolü ve oda konforu Termostatik vana markalar n n ço u ile birlikte kullan labilir Termostatik vana çekirde i istek üzerine Ventil tapalar standart olarak radyatörün sa taraf ndad r, ancak istek üzerine sol tarafta temin edilebilir Termostatik vana kullan m ile geliflmifl kullan c kontrolü ve oda konforu Termostatik vana markalar n n ço u ile birlikte kullan labilir Termostatik vana çekirde i istek üzerine Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluflan Montaj esnekli i sa layan L tipi duvar ask s 50 mm aral kl ön yüz istek üzerine Çal flma Nakliye s ras nda ve depolamada uzun süreli stek üzerine Klasik ve entertap modelleri Termostyle Granit stek üzerine. stek üzerine Klasik ve entertap modelleri Termostyle Ahflap stek üzerine. 6 x IN G 1/ 6 x IN G 1/ 783 Yükseklik : 00/300///0// Tip : 11/1//33/44 (H00 & H300) mm lik aral klarla Yükseklik : 00/300///0// Tip : 11/1//33/44 (H00 & H300) mm lik aral klarla BS EN ISO 1:008 BS EN ISO 1:008 9

7 Termoesign ikey TermoStyle ikey Minimalist görünümlü ön yüzeye sahip dikey panel radyatörler K s tl mekanlarda çözümler sunan fl k dikey panel radyatörler Çal flma Kompakt görünüm veren fabrika montajl üst ve yan kapaklar K s tl mekanlar için ideal çözüm Montaj kolayl sa layan alt-orta merkez ba lant lar standart olarak verilir Merkez ba lant lar standart olarak temin edilir Modern, dikey çizgili ön yüz Kompakt görünüm veren fabrika montajl üst ve yan kapaklar Montaj kolayl sa layan alt-orta merkez ba lant lar standart olarak verilir 50 mm aral kl ön yüz istek üzerine Çal flma 4 x IN G 1/ x IN G 3/4 4 x IN G 1/ x IN G 3/4 90 Yükseklik : 1/10/1800/000/00/ Tip : 11/1/ : //0// Yükseklik : 1/10/1800/000/00/ Tip : 11/1/ : //0// BS EN ISO 1:008 BS EN ISO 1:008 11

8 Termoline Termoline Plus Çal flma KROM Zarif, dekoratif ve verimli ve uzun ömürlü havlu radyatörler Banyo ve mutfak gibi k s tl mekanlarda çözüm sunan ürün tasar m Banyo gibi nemli ortamlarda uzun ürün ömrü için art r lm fl boya kal nl Ürün seçiminde esneklik sa layan, düz ve bombeli modellerden oluflan genifl yelpaze Merkez ba lant l modeller istek üzerine temin edilir Standart olarak beyaz (RAL 9016) ve krom kaplamal olarak temin edilir (i er RAL renk seçenekleri istek üzerine Sorunsuz montaj sa layan özel tasar ml duvar ask lar Çeflitli aksesuarlar istek üzerine sa lan r Merkezi ba lant l modeller istek üzerine Boru üstü boru tasar ml, zarif banyo radyatörleri Banyo ve mutfak gibi k s tl mekanlarda çözüm sunan ürün tasar m Banyo gibi nemli ortamlarda uzun ürün ömrü için art r lm fl boya kal nl Ürün seçiminde esneklik sa layan genifl yelpaze Merkez ba lant l modeller istek üzerine temin edilir Standart olarak beyaz (RAL 9016) ve krom kaplamal olarak temin edilir (i er RAL renk seçenekleri istek üzerine Sorunsuz montaj sa layan özel tasar ml duvar ask lar Çeflitli aksesuarlar istek üzerine sa lan r Merkezi ba lant l modeller istek üzerine Çal flma KROM 4 x IN G 1/ 4 x IN G 1/ 48 Yükseklik : ///764/117/1750 Tip : üz / Bombeli : 40//0/750 Yükseklik: 735/1135/14/1715 Tip : üz UZzunluk : 450//0 4 1 BS EN ISO 1:008 BS EN ISO 1:008 13

9 Teknik Veriler Lug Positions Panel Ask s Pozisyonlar TERMOLUX KLASIK / TERMOLUX VK / TERMOLUX ENTERTAP / SOFTLINE Yükseklik (mm) Watt/m / dt 499/49 816/ / / / Watt/m / dt 544/468 79/67 98/ / / /153 44/105 Watt/m / dt 649/ / / /5 1639/ /1986 Watt/m / dt 773/ / / / /089 94/530 B L/[ ]1800 L/[ ]1800 A A B L L (mm) A (mm) 11 Tip 10,0,1,3 Tip B (mm) 11 Tip 10,0,1,3 Tip (mm) (mm) Panel Ask s (x) 0 Watt/m / dt 93/ / /150 06/ /8 3173/79 Watt/m / dt 1087/ / / / /414 36/3148 Watt/m / dt 1384/ / / /416 3/ /3568 L B A B TERMOESIGN / TERMOSTYLE Yükseklik (mm) Watt/m / dt 644/ /703 8/ / Watt/m / dt 590/ / / 1657/145 84/1964 Watt/m / dt 754/648 0/ / / Watt/m / dt 914/ / / /165 0 Watt/m / dt 107/9 1583/ / /484 Watt/m / dt 130/ /156 6/ /764 uvar Ask s Ölçüleri Watt/m / dt 1545/ /18 657/ 37/334 TERMOESIGN IKEY / TERMOSTYLE IKEY Yükseklik (mm) Genifllik (mm) R o 14 R R Watt/m / Watt/m / Kcal/ Watt/m / Kcal/ Watt/m / Kcal/ Watt/m / Kcal/ Watt/m / Kcal/ dt dt 50 dt dt 50 dt dt / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 831 / / / 903 A 6.50 B H 11 Radyatör Yüksekli i H mm A mm B mm / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 9 11 / / / 4 / / / / / / / 996 R4 R / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 10 8 / / / / / / / / / / / 45 Bu katalogda sunulan teknik veriler kısıtlı tutuldu undan daha detayl teknik veri ve destek için Termo Teknik Sat c s na baflvurunuz. BS EN ISO 1:008 BS EN ISO 1:

Haziran 2015 www.termoteknik.com

Haziran 2015 www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU Haziran 2015 www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik, uluslararası ısı devi Stelrad Radiators Group un Türkiye iştiraki ve Türkiye ile Avrupa nın en büyük

Detaylı

Haziran 2015 www.termoteknik.com

Haziran 2015 www.termoteknik.com FİYAT LİSTESİ Haziran 2015 www.termoteknik.com Kombiler LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi LOTUS Konvansiyonel Kombi 6-7 8-9 Merkezi Isıtma Kazanları EVOMAX Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Örnek Sistem Çözümleri

Detaylı

20 FiYAT. LiSTESi. We heat your life. Dünyanızı ısıtıyoruz &

20 FiYAT. LiSTESi. We heat your life. Dünyanızı ısıtıyoruz & 20 FiYAT LiSTESi Dünyanızı ısıtıyoruz & We heat your life ÜSTÜN ISITMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 29 Ekim Mah. Balkan Cad. No:10 Yazıbaşı Torbalı - İzmir - Türkiye Tel: +90 232 853 72 35(Pbx) Fax: +90 232 853

Detaylı

climate of innovation

climate of innovation Program 2013 climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay kendisine

Detaylı

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi CSZ-20/300 - CSZ-24/300 GÜNEfi KOLEKTÖRLER NE ENTEGRE HAZIR PAKET ÇÖZÜM Enerji tasarrufunda uzman marka Günefl kolektörleriyle

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Klima Santralleri 39 HQ

Klima Santralleri 39 HQ Klima Santralleri 39 HQ Airovision Ha v a k ofl u ll an d r mada y e n i viz y o n Airovision S n f n n En yisi Her Uygulama çin Müflteri steklerine Özel Airovision Ünitesi Standart ürün yelpazesi 0,5

Detaylı

Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB 75-100 4 YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral 19-395 kw

Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB 75-100 4 YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral 19-395 kw Duvar Tipi Tam Yo uflmal Kazan 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CGB 75-100 PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR Kapasite aral 19-395 Sadeli in, Yüksek Verimin ve Gücün, Üstün Teknolojiyle buluflma noktas

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER GÜNEfi ENEJ S S STEMLE Buderus Günefl Enerjisi Sistemleri; yüksek verimli günefl kollektörü, debi kontrollü pompal kumanda paneli ve termoglasür kapl h zl duoclean günefl enerjisi boylerinden oluflan setler

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900 N900 2 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r?

Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r? Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r? Yaflad m z dünyay, soludu umuz havay temiz tutmak; küresel iklim de iflikli ini önlemek amac yla yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmek, temiz

Detaylı

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) Teknik Broflür Motorin Riello 40 F Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) 0 0 kw 54 07 kw 95 0 kw Riello 40 F serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri küçük sanayi

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Vizyonumuz... Profilimiz... tasar mc n n öngördü ü konsepte. edindi imizi göreceksiniz. ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin

Vizyonumuz... Profilimiz... tasar mc n n öngördü ü konsepte. edindi imizi göreceksiniz. ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin Hakk m zda Vizyonumuz Profilimiz... Vizyonumuz... Siteco, Siemens kökenli ancak Siemens'ten tamamen ba ms z bir firmad r. 1997'de Siemens Ayd nlatma Grubu, tüm fabrikalar, araflt rma ve gelifltirme birimleri

Detaylı

Vizyonumuz... Profilimiz...

Vizyonumuz... Profilimiz... 2 Hakk m zda Vizyonumuz 3 Profilimiz... Vizyonumuz... Siteco, Siemens kökenli ancak Siemens'ten tamamen ba ms z bir firmad r. 1997'de Siemens Ayd nlatma Grubu, tüm fabrikalar, araflt rma ve gelifltirme

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı