ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ"

Transkript

1 Akreditasyon ve Uluslararası oyutu

2 T E R İ M L E R Akreditasyon: ir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile ilgili olarak, belirli uygunluk değerlendirme işlerini yapmaya yeterli olduğunu resmi Olarak ifade ederek gösteren, üçüncü taraf doğruluk beyanı. Akredite: Meşru ve güvenilir olduğu genel olarak kabul görmüş. Akreditasyon Kuruluşu: Akreditasyonu gerçekleştiren yetkilendirilmiş kuruluş. TÜRKAK UKA ANI RA DAR

3 T E R İ M L E R Uygunluk Değerlendirmesi: ir ürün, proses, sistem, kişi veya kuruluş ile ilgili belirli şartların karşılandığının ispatı. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Uygunluk değerlendirme hizmetlerini yapan kuruluş. Uygunluk değerlendirme alanı, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akteditasyonu yanı sıra, bu standardda başka yerlerde tanımlanan deney, muayene ve belgelendirme gibi faaliyetleri içerir. Uygunluk değerlendirme konusu veya konu tabiri, herhangi bir malzemeyi, ürünü, birleştirmeyi, prosesi, sistemi, kişiyi veya uygunluk değerlendirmesi yapılan kuruluşu ifade etmek için kullanılır. Hizmet, ürünün bir tanımı olarak ele alınmaktadır.

4 T E R İ M L E R elgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. elgelendirme kuruluşu: elgelendirme hizmetini gerçekleştiren kuruluş. Akredite veya akredite olmadan yapılabilir. elgelendirme bütün uygunluk değerlendirme konularına, Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının kendileri hariç olmak kaydıyla, uygulanabilir. Uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon uygulanabilir.

5 T E R İ M L E R Muayene - inspection -:ir ürün tasarımı; ürün, proses veya birleştirmenin incelemeye tabi tutulması ve bunların belirlenmiş şartlara veya profesyonel muhakemeyi esas alan, genel şartlara olan uygunluğunun tespit edilmesi. ir prosesin muayenesi kişileri, tesislerin, teknolojinin ve metodolojinin muayenesini içerebilir.

6 T E R İ M L E R E n Muayene kuruluşu: Muayeneyi yapan kuruluş. Kuruluş, bir organizasyon veya organizasyonun bir bölümü olabilir. Deney: ir prosedüre uygun olarak bir uygunluk değerlendirme konusunun bir veya daha fazla karakteristiğinin tayin edilmesi. Deney tipik olarak malzemelere, ürünlere veya proseslere uygulanır.

7 T E R İ M L E R Tip A muayene kuruluşu: Üçüncü taraf hizmetler veren muayene kuruluşu, Tip muayene kuruluşu: ir organizasyonun ayrı veya tanımlanabilir bir bölümünü oluşturan ve incelediği tasarım, imalât, tedarik, kurulum, kalemlerin kullanımı veya bakımı ile iştigal eden ve ana kuruluşa muayene hizmetleri sağlamak üzere tesis edilmiş muayene kuruluşu kriterleri karşılamalıdır. Tip C muayene kuruluşu : İncelediği veya benzer nitelikteki kalemlerin tasarımı, imali, tedariki, kurulumu, kullanımı veya bakımı ile iştigal eden ve ana kuruluşu dışında diğer taraflara muayene hizmetleri sağlayan muayene kuruluşu.

8 T E R İ M L E R (Uluslararası Lab.Akr. irliği) ILAC EA European Cooperation for Accreditation PAC Pacific Accreditation Cooperation ULUAL AKR. KURUMU - TÜRKAK- (Uluslararası Akr Forumu) IAF 4. Kademe denetim (evaluation) IO IAAC Interamerican Accreditation Cooperation ADCA outhern African Development Community in Accreditation 3. Kademe denetim (assessment) LAORATUVAR ---MUAENE ELELENDİRME--- Tıb.Lab. IO Kal.Lab. IO Muayene Kur. EN Ürün. EN istem. IO Personel. IO Organizasyon 2. Kademe denetim: elgelendirme 1. Kademe denetim: İç Tetkik Müşteri

9 T E R İ M L E R tandartların Ortak Dili -asalara uyum, -özleşme şartlarına uyum, -Tarafların memnuniyeti, -üvenilirlik, -Tutarlılık.

10 T E R İ M L E R tandartlarda önetimin eri

11 U L U L A R A R A I O U T U elişen teknoloji ile birlikte artış gösteren ürün çeşitliliği ve işlevselliği, beraberinde; -Kalite, -Teknik emniyet, -Dayanıklılık, -Kullanım gayesine uygunluk yönlerinden ürünlerden beklentilerin yerine getirilmesine dair güvence arayışlarını ortaya çıkarmaktadır. u arayışlara cevap teşkil etmek üzere, ürün ve üretime yönelik; -elgelendirme, -Muayene, -Test ve analiz hizmetleri "uygunluk değerlendirmesi" kavramı altında disipline edilmiş hale getirilmektedir.

12 U L U L A R A R A I O U T U Uluslararası kabul edilmiş ortak ölçütlere göre yapılandırılan ve çalıştırılan akreditasyon sistemleri; -Uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin farklı ülkelerde farklı niteliklerde yürütülmesinin engellenmesi, -Test ve belgelendirme konusunun ticarette teknik engel haline gelmesine yol açacak bir zemin oluşturma halinin önüne geçilmesi gayesiyle, son 10 yıl içinde gelişen bir çözüm vasıtası olarak devreye girmiştir.

13 U L U L A R A R A I O U T U Uygunluk Değerlendirmesi Konusunda Uluslararası tandardizasyon Çalışmaları: Uluslararası tandardizasyon Örgütü (IO), dünya genelinde ulusal standardizasyon kuruluşlarının oluşturduğu bir birliktir. IO'nun konusu; elektrik ve elektronik mühendisliği standardları dışında, her tür standardizasyon alanını kapsamaktadır. Elektrik ve elektronik mühendisliği standardları ise Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)'nin sorumluluğundadır. IO ve IEC; uluslararası düzeyde, dünyanın devlet güdümünde olmayan en büyük gönüllü endüstriyel ve teknik birliğini oluşturmaktadır. IO'nun teknik çalışmaları Uluslararası tandardlar veya Kılavuzlar formunda belirli aralıklarla yayınlanmaktadır.

14 U L U L A R A R A I O U T U Akreditasyon irlikleri Avrupa Akreditasyon irliği ( EA) Avrupa Komisyonu, ulusal akreditasyon kuruluşlarını; birliklerini şekillendirmek, birbirlerinin faaliyetlerini görmek ve birbirlerinin sistemlerinin denkliğiyle ilgili anlaşmalar imzalamaları için bir araya getirdi.

15 U L U L A R A R A I O U T U EA'nın ortaya çıkmasından önce atı Avrupa Akreditasyon Laboratuvarlar irliği (WELAC ) ve Avrupa elgelendirme Akreditasyon Kuruluşu (EAC) kuruldu. 1970'lerden beri Avrupa'daki kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için zaten, atı Avrupa Kalibrasyon irliği (WECC) adında bir kuruluş vardı. u iki kuruluş, WECC ve WELAC, 1995 yılında birleşti ve Avrupa Laboratuvar Akreditasyon irliğini (EAL) kurdular. Daha sonra, EAL ve EAC Kasım 1997 de birleşerek Avrupa Akreditasyon irliğini (EA) kurdular. u gelişmelere paralel olarak; Avrupa 'da, belgelendirme kuruluşları ve laboratuvardaki kalite gelişimini teşvik etmek için EuroLab, EuraChem, IIOC, IQNet, CEOC.v.b bazı birlik ve teşkilatlar da kuruldu

16 U L U L A R A R A I O U T U Asya-Pasifik Akreditasyon irliği (APLAC) Asya Pasifikteki ulusal laboratuvar akreditasyon kuruluşlarının hızlı gelişimine ve bu kuruluşların bölgedeki işbirliğine olan anlamlı ilgisine cevap olarak Asya Pasifik Akreditasyon irliği (APLAC) kurulmuştur. Pasifik Akreditasyon irliği (PAC) Pasifik Akreditasyon irliği (PAC); Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler arasında ticareti kolaylaştırmak amacıyla; akreditasyon kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Amerika Akreditasyon irliği (IAAC) Uygunluk değerlendirmesi kuruluşları yoluyla Kuzey ve üney Amerika ülkeleri veya ülke blokları arasında, ticari yatırımları kolaylaştırmak için; akreditasyon kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları, deney ve kalibrasyon laboratuvarları ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından kurulan bir birliktir.

17 U L U L A R A R A I O U T U Dünyadaki Akreditasyon Örgütleri Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) elgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu ile ilgilenen kuruluşların oluşturduğu dünya çapında bir organizasyondur. Ocak 1993'teki ilk kuruluş toplantısından beri IAF çalışma programını, üç tanesi resmi olmayan, her biri IAF temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarının çabalarıyla sürdürmektedir. irinci grup, IO/IEC Kılavuzlarını ve benzeri dokümanları yorumlayan dokümanlar hazırlamaktadır. İkinci grup, Çok taraflı anlaşmaları (MLA) yapmak için gerekenleri ve prosedürleri hazırlamaktadır.

18 U L U L A R A R A I O U T U Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Üçüncü grup, irçok değişik konuyla ilgilenmiş olup, bunlar; çevre yönetim sistemleri standardlarına organizasyonunun adaptasyonu için gerekenlerin tedarik edilmesi, satıcının tetkik belgelemesine güven, sistem standardlarının ve spesifik aplikasyonlarının tasarımı ve program veriminin değerlendirilmesi için bir ölçüm şeklinin tasarlanmasıdır. Çalışma gruplarının çalışması ve sonuçları, hangi işlerin bittiğine ve yenilerinin başlangıçlarına karar verilen ara-yıl genel toplantılarında gözden geçirilir.

19 U L U L A R A R A I O U T U Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) IAF'nin hedefleri; -Üyeler arasında ve onlar tarafından akredite edilen kuruluşlar arasında güveni sağlamak, -IO/IEC dokümanlarının kullanımını ve gelişimini desteklemek, -Aralarındaki çok yönlü anlaşmaları esas alarak üyelerin programlarının eşitliğini sağlamak, -ölgesel çok yönlü anlaşmaları teşvik etmektir.

20 U L U L A R A R A I O U T U IAF ve Kalite istemi Değerlendirmesinin Tanınması (QAR) IAF üyeleri; IO/IEC tarafından, kalite sistemi değerlendirme tanınması (QAR) için bir program geliştirmek üzere davet edilmiştir. una göre; bir ülkedeki akreditasyon kuruluşu tarafından verilen IO 9000 belgesini, bu programda akreditasyon kuruluşu bulunan diğer üye ülkelerde kabul etmelidir. IO ve IEC bu programın detaylarıyla ilgilenirken, IAF akreditörleri de onlara IO/IEC akreditörleriyle kanun önünde aynı hakları tanıyacak kendi MLA değerlendirme sistemlerinin gelişimiyle ilgilenmektedir. IAF, Ocak 1998'de kalite sistemlerinin belgelendirilmesi alanında ilk çok taraflı anlaşmasını imzalamıştır. u anlaşmayı; Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 18 akreditasyon kuruluşu imzalamıştır.

21 U L U L A R A R A I O U T U Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon irliği (ILAC) Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon irliği, dünyadaki laboratuvarların ve muayene kuruluşlarının akreditasyonuyla ilgilenen kurumlar topluluğudur. ILAC'ın amaçları; -Katılımcı akreditasyon kuruluşlarının işletim prosedürlerinin uyumlaştırılması, -Laboratuvar akreditasyonlarının kullanımının teşvik edilmesi, -ilgi alışverişi için yöntemler tasarlamak ve bu yöntemlerin kalıcılığını sağlamak,

22 U L U L A R A R A I O U T U -Uluslararası standardların ve kılavuzların kullanımını geliştirmeye ve teşvik etmeye yardımcı olmak, -ölgesel birliklerinin oluşumunu desteklemek ve aralarında yapılan işlerin gereksizce kopyalanmasını engellemeye çalışmak, -Karşılıklı tanıma anlaşmalarının gelişmesini ve kabulünü teşvik etmek, -İlgilenen bütün akreditasyon kuruluşlarının kendi sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve benzer amaçlar içinde olan diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

23 U L U L A R A R A I O U T U IPC (International Personnel Certification Association.) Uluslararası Personel elgelendirme irliği IPC, IAF'nin irlik Üyeliğine dahil olmak üzeredir. IATCA, Haziran 2005 de yeni personel belgelendirme standardı IO 17024:2003 e geçişin başlatılması için IPC adıyla yasal olarak yeniden kuruldu. IPC; IO 17024:2003 ün, belgelendirme yapan üyelere denetçilerin yetkinliklerinin değerlendirilmesi için çok daha uygun ve ucuz bir şekilde ve arttırılmış esneklik ile birlikte yönlendirme sağladığına inanmaktadır. u koşullar, IATCA tarafından yayınlanmış olan önceki kriterleri hemen geçersiz kılmamakta ve bunlar Eylül 2007 ye kadar geçerliliklerini korumaktadırlar.

24 U L U L A R A R A I O U T U Eğitim Tip Onay ve Personel elgelendirme Kuruluşları TQNet; Türkkalite ve ertifikasyon Ağı 2006 yılında kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. IO 17024, IO standartlarına ve IPC (IATCA) kriterlerine uygun, K, Ç,, OH&, IO Denetçi / aş Denetçi standart eğitim tiplerini oluşturmak. Kriterlerini karşılayan eğitim kuruluşlarını, yetkilendirerek TQNet onaylı eğitim programları başlatmak. TQNet standart tip onaylı veya uluslar arası eşdeğeri eğitim programlarını başarı ve dereceyle tamamlayan adayların, yetkinlik değerlendirmesini IO kriterlerine ve IPC Şemalarına göre yaparak uygun bulunan adayın Personel elgelendirmesi'ni yapmak ve uluslar arası tanınırlığını sağlamak.

25 U L U L A R A R A I O U T U Eğitim Tip Onay ve Personel elgelendirme Kuruluşları IRCA: İngiltere meşeli RAQA: Amerika meşeli ANZ: Avustralya

26 U L U L A R A R A I O U T U elgelendirme Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Ürün elgelendirme IO Personel elgelendirme IO istem elgelendirme IO Test ve Kalibrasyon Laboratuarı elgelendirme IO CE İşaretlemesi IO IO 45011

27 U L U L A R A R A I O U T U Ürün belgelendirme TE OT-R TÜV Personel elgelendirme aştetkikçi Kaynakçı Tahribatsız Muayene Araç Projelendirme

28 U L U L A R A R A I O U T U istem elgelendirme Kalite önetimi Çevre önetimi ıda üvenliği önetimi Enerji önetimi Test ve Kalibrasyon Laboratuvarı elgelendirme Kalibrasyon Hava gazı analizi Atık yağ analizi

29 U L U L A R A R A I O U T U CE İşareti: CE İşareti Fransızca "Conformité Européenné" kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise "Avrupa ya Uygunluk" u ifade etmektedir. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa irliği'nin ağlık, üvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konusunda oluşturulmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlarına uygun olduğunu gösterir.

30 U L U L A R A R A I O U T U CE İşareti: Ürün direktifleri; hangi ürünün ne tür temel şartları karşılaması gerektiğini ve/veya hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler. CE işareti, ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda, üretici firma tarafından koşulsuz geri çekileceğinin göstergesidir. CE işareti bir kalite işareti değildir, ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir.

31 U L U L A R A R A I O U T U CE İşareti: CE İşareti zorunluluğu olan 21 direktif bulunmakta. üksek riskli ürünlere onaylanmış kuruluş tarafından ce işaretlemesi yapılır. Düşük riskli ürünlere üretici tarafından ce işaretlemesi yapılır.

32 U L U L A R A R A I O U T U CE Direktifleri:.n Direktif No Direktifin Adı 1 73/23/EEC Alçak erilim Direktifi 2 87/404/EEC asit asınçlı Kaplar Direktifi 3 88/378/EEC Oyuncakların Emniyeti Direktifi 4 89/106/EEC İnşaat Malzemeleri Direktifi 5 89/336/EEC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 6 98/37/EC Makina Emniyeti Direktifi 7 90/384/EEC Otomatik Olmayan Tartı Cihazları Direktifi 8 90/385/EEC Vücuda erleştirilen Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifi 9 90/396/EEC az akan Cihazlar Direktifi 10 92/42/EEC ıvı ve az akıt Kullanılan ıcak u Kazanları 11 93/15/EEC ivil Amaçlı Patlayıcı Maddeler Direktifi 12 93/42/EEC Tıbbi Malzemeler Direktifi 13 94/9/EC Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipman Direktifi 14 94/25/EC ezi Tekneler Direktifi 15 95/16/EC Asansör Direktifi 16 96/57/EC oğutma Cihazları Direktifi 17 97/23/EC asınçlı Ekipmanlar Direktifi 18 98/13/EC Telekomünikasyon Terminal ve Uydu er İstas. Ekip /79/EC Tıbbi Teşhis Cihazları Direktifi 21 99/5/EC Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekip. Direktifi

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Akreditasyon ve Uluslararası Boyutu. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Akreditasyon ve Uluslararası Boyutu. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Akreditasyon ve Uluslararası Boyutu 1-Akreditasyonla İlgili Terimler Akreditasyon: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile ilgili

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr CE Marking danışmanlık www.worldsert.com.tr Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Hakkımızda Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri

Detaylı

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M.

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M. SERBEST DOLAŞIM Mal Sermaye İşgücü CE İŞARETİ Prof.Dr. Fatih M. Botsalı TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI AB serbest dolaşım için teknik engellerin kaldırılması amacıyla sırasıyla Klasik Yaklaşım

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI Dr. Mısra SÖZER G.Ü. Đletişim Fakültesi Dr. Dilek GÜRKAN G.Ü. Đletişim Fakültesi ABSTRACT The aim of Customs Union is to integrate the single market of European

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ Hazırlayan: C. Hakan Gür (Prof.Dr.) TURK-NDT Bşk. Nisan 2007 de kurulan, EFNDT ve ICNDT tam üyesi olan Tahribatsız Muayene Cemiyeti tarafından

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 2002 - Sayı: 24870

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 2002 - Sayı: 24870 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 2002 - Sayı:

Detaylı

ICS 03.120.20 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN ISO/IEC 17025 TÜRK STANDARDI

ICS 03.120.20 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN ISO/IEC 17025 TÜRK STANDARDI ICS 03.120.20 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN ISO/IEC 17025 TÜRK STANDARDI TS EN ISO/IEC 17024 Aralık 2012 TS EN ISO/IEC 17024:2004 yerine ICS 03.120.20 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ Hazırlayan: C. Hakan Gür (Prof.Dr.) TURK-NDT Bşk.Yrd. Nisan 2007 de kurulan, EFNDT ve ICNDT tam üyesi olan Tahribatsız Muayene Cemiyeti nin

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

7. ASANSÖR MESLEK ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

7. ASANSÖR MESLEK ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER 7. ASANSÖR MESLEK ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER Son 30 yılda gerek teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, gerekse daha önce bahsettiğimiz küreselleşme sürecinin yarattığı etkiler tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 ANKARA Kasım, 2011 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Stratejik planlama,

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Ambalaj (TS EN 14182) Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, üreticiden kullanıcı veya tüketiciye kadar, ürünün

Detaylı

KALİTE STANDARTLARI SİSTEMLERİ

KALİTE STANDARTLARI SİSTEMLERİ KALİTE STANDARTLARI SİSTEMLERİ Gelişen teknoloji ile birlikte artış gösteren ürün çeşitliliği ve işlevselliği, beraberinde; kalite, teknik emniyet, dayanıklılık, kullanım gayesine uygunluk yönlerinden

Detaylı

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 1. KAPSAM: Kuruluşumuz sistemini uluslararası uygunluk değerlendirme standartları (ISO 17000 serisi vb.), IAF, EA ve TÜRKAK zorunlu/rehber dokümanları çerçevesinde oluşturmuştur. ISO/IEC 17021

Detaylı