Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır?"

Transkript

1 TÜRMOB-TESMER şağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır? ) Çekimserliği yüzünden kimseyle konuşmaz. B) Okulumuzu hep birlikte güzellettirmeye çalıştık. C) Öğrencinin konuşması okulda olumlu tepkiler yarattı. D) Sitedeki evler birbirine yaklaşık olarak kurulmuştu. E) Kitabın yeni harflerle basılıp yayımlanmasına karar verildi. 1. Karadan hep karadan Yârim gider gemiyle Ben giderim karadan Ciğerim göz göz oldu Görünmüyor karadan Hak beni ayırmasın Kaşı gözü karadan Yukarıdaki dizelerde geçen karadan sözcüğü sırasıyla hangi anlamlarda kullanılmıştır? ) toprak, yara, sevgili B) renk, toprak, sevgili C) kaş, sevgili, toprak D) sevgili, kaş, yara E) toprak, göz, yara 4. I. Eski evleri de bu kadar genişti. II. kşamüstü otele bir gurup turist geldi. III. Çocuğun soğuk kanlılığına hepimiz şaşırdık. IV. Tatil haberini duyan öğrenciler güle oynaya evlerine gittiler. V. Bu işte sen fazlasıyla sabırettin. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? 2. "İnsanın isteyip de başaramadığı çok az şey vardır. Matematik dersine istek duyan bir öğrenci için o ders eğlence gibidir. Problemleri yapar, kendi kendine problemler yaratır, bilmeceler bulur, boş zamanlarında yeni yeni sorular yaratır; bunlarla düşünebilmeyi, çeşitli sorunları çözebilmeyi, aklını çalıştırarak başarı kazanmayı öğrenir. kıl işlekliği kazanan bir öğrenci yaşamda da başarılı olur. Türkçe dersine istekle çalışan bir öğrenci düşüncelerini, duygularını, kendini anlatmayı öğrenir; düşünceler, duygular dünyasını tanır, şiir denemeleri yapar, anlatım gücünü geliştirir. Bu, onun bütün derslerde başarılı olmasını sağlar. " Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Sürekli araştıran inceleme yapan kişi başarıya ulaşır. B) Başarı isteğe bağlıdır. C) Başarı ancak çok çalışılarak ve boş zamanlar değerlendirilerek yakalanabilir. D) Başarıya, öğrendiklerini uygulamayla ulaşılır. E) Kendi ilgi alanında yaratıcı olan, diğer derslerde de başarılı olur. 5. ) Yalnız IV B) I, II ve IV C) IV ve V D) II, III ve V E) Yalnız II "... Her turisti güler yüzle yolcu etmek, bizim için ulusal ödev olmalıdır; çünkü yurdumuzdan kafası, gönlü dolu ve dinlenmiş olarak ayrılan her yabancı, bizi dünyaya iyi tanıtan gönüllü bir elçidir." Bu parçada üç nokta (...) hangi amaçla kullanılmıştır? ) Bitmemişlik olduğunu vurgulamak B) Söylenenleri düşündürmek C) Benzerleri anlamını vermek D) Söylenmeyen kısma dikkat çekmek E) lıntıda atlama olduğunu belirtmek 1

2 TÜRMOB-TESMER "Yazmak, gerçekten de bir "doğum" olayı gibidir. Ortaya çıkan, kamuya yansıyan bir yazı nice evrelerden geçerek oluşur, kuşkusuz. "Esin" yoluyla yazma dönemi eskimiştir sanıyorum. Esin perisi el edecek de yazı yazacaksınız. Rastlantılara bağlı bir durum oluyor böylesi." Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? ) Herhangi bir olaydan esinlenerek yazılmış yazıların duygu bakımından zengin olduğundan B) Birçok evreden geçen bir yazıda konu birliğinin sağlanamadığından C) Yazmanın oldukça güç bir iş olduğundan D) Yazarın anadilinin inceliklerini iyi bilmesi gerektiğinden E) Duyguların ve düşüncelerin ustaca dile getirilmesinden a! a pozitif bir tamsayı olmak üzere, 7 ifadesinin en küçük tamsayı değeri kaçtır? 11. ) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 3x+1 = ifadesi hangi x değeri için 4 en küçük değerini alır? ) -7 B) -4 C) 1 D) 3 E) 5 7. 'Dantel örtü elden ele dolaştırıldı." cümlesinde görülen özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? x = 2 ise, x kaçtır? ) Bütün öğrenciler sınıftan çıkmıştı. B) İki kardeşhasretle kucaklaştılar. C) slı Hanım bakanla görüştürüldü. D) Müdür Bey mektuplarını sekretere yazdırdı. E) Gecenin geç saatlerine kadar telefonla konuştular. ) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) C 5 1 B B 2 olduğuna göre, C nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? ) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 14 a ve b sıfırdan farklı doğal sayılar ve 4 sayı tabanı olmak üzere, ise, 2a + b kaçtır? ) 4 B) 7 C) 10 D) 12 E) 15 (ab) 4 +(ba) 4 a-b = Bir malın % 30 u % 20 zararla, geriye kalan kısmı % x kârla satıldığında tüm satıştan % 43 kâr elde ediliyor. Buna göre, x kaçtır? ) 45 B) 56 C) 60 D) 65 E) 70 Bir torbada kırmızı ve mavi renkli toplam 49 top vardır. Torbadan 6 kırmızı top alınıp, 8 mavi top konduğunda mavi top sayısı kırmızı top sayısının iki katı oluyor. Buna göre, başlangıçta torbada kaç tane mavi top vardır? ) 15 B) 23 C) 26 D) 28 E) 32

3 TÜRMOB-TESMER Bir bankadan aylık % 2 faiz oranıyla YTL kredi alan bir kişi bu borcu 18 ayda eşit taksitlerle geri ödeyecektir. Buna göre, aylık taksit miktarı yaklaşık kaç YTL dir? -18 ( ((1,02) 0,7) alınız.) ) 500 B) 480 C) 456 D) 400 E) Türk toplumuna çağdaş bir görünüm kazandırmak, kılık kıyafete dayalı ayırımı ortadan kaldırmak ve böylece halkçılık ilkesini uygulamak amacına yönelik olarak kılık kıyafet inkılâbı gerçekleştirilmiştir? Buna göre ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? ) Devletin belirlediği kıyafetler dışında giyinme yasaklanmıştır. B) Eskiyi hatırlatan giyim kuşam şekli ortadan kaldırılmıştır. C) İnsanların özgürce giyinmeleri yasaklanmıştır. D) Giyinmede bölgesel farklılıklar sona ermiştir. E) Toplumda eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. 16. şağıdakilerden hangisi inkılabın ön aşamasıdır? ) Reform B) İhtilal C) Evrim D) Değerlendirme E) Islahat 17. şağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? ) Kars ntlaşması'nın imzalanması B) Yunanlıların savunmaya çekilmesi C) Mustafa Kemal'e Gazilik unvanının verilmesi D) Londra Konferansı'nın toplanması E) nkara ntlaşması'nın imzalanması 18. tatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? ) Laiklik -Cumhuriyetçilik B) Halkçılık -Ulusçuluk C) kılcılık -Devletçilik D) Cumhuriyetçilik -Milliyetçilik E) kılcılık -Ulusçuluk Kasım 1922'de Saltanat'ın kaldırılması, Mustafa Kemal tatürk'ün siyasal alanda giriştiği devrimlerin ilkidir. şağıdakilerden hangisi, Saltanat'ın kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir? ) Halifeliği olumsuz gelişmelerden koruma düşüncesi B) Lozan Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin de çağrılması C) Ulusal egemenlik ilkesiyle çelişmesi D) Çağdışı kalmış bir yönetimbiçimi olması E) Cumhuriyet yönetimine geçişe engel olması

4 TÜRMOB-TESMER Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması hangi muhasebe kavramı gereğidir? 21. Haziran ayına kadar her ay tahakkuk ettirilmiş olan YTL tutarındaki ikramiyelerin ödemesi 30 Haziran tarihinde yapılmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS KS HS B) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS MLİYET GİDERLERİ KRŞILIK HS ) Tutarlılık B) Tarafsızlık C) Kişilik D) Dönemsellik E) Tam açıklama Özelliklerine göre aynı olan değer hareketlerine ilişkin bilgilerin bir başlık altında toplandığı çizelgeye ne ad verilir? ) Bilanço B) Kâr-Zarar cetveli C) Gelir tablosu D) Hesap E) Mizan C) MLİYET GİDERLERİ KRŞILIK HS KS HS D) PERSONELE BORÇLR HS KS HS E) GİDER THKKUKLRI HS KS HS tarihinde yapılan sayımda kasada YTL bulunduğu saptanmıştır. ncak kayıtlara göre kasada YTL gözükmektedir. Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? ) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı YTL alacaklandırılır. B) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabı YTL alacaklandırılır. C) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı YTL borçlandırılır. D) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı YTL borçlandırılır. E) Kasa Hesabı YTL alacaklandırılır. 22. ralıksız sayım yöntemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Satış işleminde ticari mallar hesabı, satılan malın maliyeti kadaralacaklandırılır. B) Mal hesabının borç kalanı her zaman mevcut malın maliyetini gösterir. C) Satılan malın maliyeti ve ticari mallar hesapları normalde borç kalanı verirler. D) Dönem sonu sayımı yapılmadan, satılan malın maliyetinin ne olduğu bilinemez. E) Mal sayım noksanları ve fazlaları muhasebeleştirilebilir İşletmelerin sahip oldukları menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde sürekli olarak değer azalması saptandığında, meydana gelen gider veya zararın ait olduğu dönemin gider veya zararı olarak muhasebeleştirilmesi hangi kavram gereğidir? ) İhtiyatlılık B) Tutarlılık C) Özün önceliği D) Dönemsellik E) Tam açıklama

5 TÜRMOB-TESMER Şüpheli alacaklar için perakende satış yönteminin uygulanması sonucunda bulunan dönemin karşılık tutarının, otarihteki şüpheli alacak karşılığı tutarından az olması durumunda aradaki fark hangi hesaba aktarılır? ) Karşılık Giderleri B) Önceki DönemGelir ve Kârları C) Önceki DönemGider ve Zararları D) Şüpheli Ticari lacaklar E) Konusu Kalmayan Karşılıklar 30. İşletme Güneş Ş nin çıkartmış olduğu hisse senetlerinin %25 ini uzun vadeli yatırım amacıyla YTL bedelle satın almış ve tamamını ödemiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) HİSSE SENETLERİ HS KS HS B) ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS KS HS Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Ticari mallar hesabının borç kalanı Dönem sonu malın maliyeti Brüt satış kârı Bu bilgilere ve mal hareketlerini aralıklı sayım yöntemi ile izleyen işletmenin, satış hasılatı ne kadardır? ) B) C) D) E) C) İŞTİRKLER HS KS HS D) İŞTİRKLERE SERMYE THHÜTLERİ HS KS HS E) BĞLI ORTKLIKLR HS KS HS Değeri düşen stoklar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tekdüzen muhasebe sistemi stoklarda değer düşüklüğü nedeniyle oluşan gider ve zararları diğer olağan dışı gider ve zararlar olarak kabuleder B) Değeri düşen stoklar için değer düşüklüğü kadar karşılık ayrılır. C) Tek düzen muhasebe sistemi stoklarda değer düşüklüğü nedeniyle oluşan gider ve zararları mal hareketleri sonucu ortaya çıkan gider ve zararlar olarak kabuletmez. D) Değeri düşük stokların satışının kaydında değeri düşük stokların satış tutarının, elde edilme maliyetini aşmadıkça, alış maliyetine eşit olduğu varsayılır. E) Tekdüzen muhasebe sistemi stoklarda değer düşüklüğü nedeniyle oluşan gider ve zararları diğer olağan gider ve zararlar olarak kabuleder İşletme fabrika kuracağı arsayı üzerindeki bina ile birlikte YTL ye peşin olarak satın almış ve YTL KDV yi peşin olarak ödemiştir. yrıca binanın yıkılması için YTL ödemiş ve binanın enkazının satışından YTL tahsil etmiştir. Bu işlemler sonucunda dönem sonu bilançosunda arazi ve arsalar kaç YTL olarak gözükecektir? ) B) C) D) E)

6 TÜRMOB-TESMER şağıdaki işlemlerden hangisi için Banka Kredilerihesabı borçlandırılmaz? ) vans şeklindeki kredilerin vade sonunda ödenmesi B) Yabancı paralı krediler için yapılan evalüasyon nedeniyle kredinin Yeni Türk Lirası karşılığında azalma olması C) Faiz ve komisyonların kredinin ana parasına eklenmesi D) Verilmiş olan teminatın nakde çevrilerek banka tarafından tahsilat yapılması E) Kısa vadeli nakdi kredi için nakden veya hesaben ödeme yapılması 34. Soydanlar Ş tarafından çıkartılan YTL nominal değerli Kâr- Zarar Ortaklığı belgesi nakit karşılığı YTL bedelle ihraç edilmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) KS HS ÇIKRILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HS DİĞER SERMYE YEDEKLERİ HS B) KS HS ÇIKRILMIŞ BONO VE SENETLER HS DİĞER SERMYE YEDEKLERİ HS C) 33. İşletmenin 2004 yılında almış olduğu uzun vadeli banka kredisinin 2006 yılında ödenecek taksidi YTL dir. Bu bilgilere göre tarihinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 300BNK KREDİLERİ HS BNK KREDİLERİ HS B) BNK KREDİLERİ HS UZUN VDELİ KREDİLERİN NPR TKSİT VE FİZLERİ HS KS HS ÇIKRILMIŞ BONO VE SENETLER HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS D) KS HS ÇIKRILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS E) KS HS ÇIKRILMIŞ BONO VE SENETLER HS MENKUL KIYMETSTIŞ KÂRLRI HS C) GİDER THKKUKLRI HS UZUN VDELİ KREDİLERİN NPR TKSİT VE FİZLERİ HS D) FİNNSMN GİDERLERİ HS UZUN VDELİ KREDİLERİN NPR TKSİT VE FİZLERİ HS İşletmenin ayın son günü geçtiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primleri tutarı YTL dir. Bu işlemin kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? E) BNK KREDİLERİ HS GİDER THKKUKLRI HS ) Gider Tahakkukları B) Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler C) Diğer Çeşitli Borçlar D) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri E) Diğer Ticari Borçlar

7 TÜRMOB-TESMER Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 40. G üretim işletmesi ne ait bilgiler aşağıdaki gibidir: 37. ) Yöneticilere alacakları kararlarda yardımcı olmak için güvenilir bilgiler üretir. B) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. C) Üretim maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlar. D) Bütçelerin hazırlanmasına yardımcı olur. E) Sadece dış bilgi kullanıcıları için bilgi üretir. Üretim maliyetlerinin, Toplam sabit maliyetler Toplam değişken maliyetler Birim satış fiyatı Üretim ve satış hacmi : YTL : YTL : 10YTL/birim : birim Bu bilgilere göre G üretim işletmesinin başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir? ) B) C) D) E) Maliyet= Dir.İlk Md. Ve Malz. + Dir. İşçilik + Genel Üretim Giderleri Maliyeti Maliyeti (Sabit+Değişken) yaklaşımına göre hesaplanmasını esas alan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Tam maliyet yöntemi B) Değişken maliyet yöntemi C) Normal maliyet yöntemi D) sal maliyet yöntemi E) Direkt maliyet yöntemi 41. şağıdaki yöntemlerden hangisi "yan ürünlerin" değerinin belirlenmesinde kullanılanyöntemlerden biri değildir? ) Tedarik değerinin esas alınması yöntemi B) Net satış hasılatı yöntemi C) Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi D) Brüt satış hasılatı yöntemi E) Faaliyete dayalı maliyetleme yöntemi 38. YRI MMULLER - ÜRETİM HS. DİREKT İLK MDDE MLZEME GİDERLERİ YNSITM HS. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YNSITM HS. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YNSITM HS. XXX XXX XXX XXX 42. "Tüketildikleri dönem içine gider olarak kaydedilen iktisadi varlık tüketimine ait unsurlar" en iyi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? 39. 7/ seçeneği ve eş zamanlı kayıt sistemine göre yapılan yukarıdaki yevmiye kaydı, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Üretim maliyetlerinin mamul maliyetlerine devrine B) Faaliyet giderlerinin maliyetlere devrine C) Üretim maliyetlerinin yarı mamullere devrine D) Maliyet hesaplarının kapatılmasına E) Yansıtma hesaplarının kapatılmasına (Fiili Çalışma Hacmi - Olması Gereken Standart Çalışma Hacmi) x (Standart Genel Üretim Giderleri Değişken Oranı) formülü aşağıdaki "standart maliyet farkları" ndan hangisineaittir? ) Genel üretim giderleri bütçefarkına B) Genel üretim giderleri kapasitefarkına C) Genel üretim giderleri toplam farkına D) Direktişçilik sürefarkına E) Genel üretim giderleri verimlilik farkına ) Net gider B) Dönem gideri C) Maliyet D) Brüt zarar E) Brüt gider Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Üretilen mamul maliyeti Dönemsonu mamul maliyeti Dönembaşı mamul maliyeti Dönemiçi ticari mal alışları Bu bilgilere göre işletmenin satılan mamullerinin maliyeti kaç YTL dir? ) B) C) D) E) YTL 650 YTL YTL YTL

8 TÜRMOB-TESMER (E) üretim işletmesinin Ocak 2006 dönemi (DM1) cinsi malzemeye ait stok hareketleri aşağıdaki gibidir: Tarih çıklama Miktar Birim Fiyat 01 Ocak 06 Ocak 11 Ocak 19 Ocak 30 Ocak Önceki dönemden devir Satın alınan Üretime gönderilen Satın alınan Üretime gönderilen YTL 20 YTL 30 YTL Bu bilgilere ve son giren ilk çıkar yöntemi ne göre, dönem sonu (DM1) ilk madde ve malzemesinin maliyeti kaç YTL dir? 48. Ortalama Stokta + Ortalama Tahsilat Kalma Süresi Süresi Bu formül ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanır? ) Ortalama etkinlik süresi B) Ortalama tahsilat süresi C) Stok bağımlılık oranı D) Ortalama stokta kalma süresi E) lacak devir hızı oranı 45. ) Dönemsonu ilk madde ve malzeme kalmamıştır. B) C) D) E) şağıdakilerden hangisi esas üretim gider yerleri'nde katlanılması muhtemel "genel üretim maliyetleri" arasında yer almaz? 49. İşletmenin Toplam ktifler / Ödenmiş Sermaye Oranı' nın artması ne anlama gelmektedir? ) Varlık yapısının kuvvetli olduğu B) Borç ödeme gücünün yetersiz olduğu C) Özkaynak ağırlıklı bir finansman modeline sahip olduğu D) Faiz yükünün arttığı E) Borç ağırlıklı bir finansman modeline doğru kaydığı 46. ) Fabrika binası ısıtma ve aydınlatma maliyetleri B) Üretimde çalışan maaşlı personel ücretleri C) Fazla çalışma ücretleri D) Pazarlama bölümü amortismanları E) Sosyal güvenlik primleri Nakit oranının, genel olarak % kaç olması yeterli kabul edilir? ) 5 B) 20 C) 40 D) 50 E) Olağan Kâr / Net satışlar formülü ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanmaktadır? ) Faaliyet kârlılığı oranı B) Olağan kârlılık oranı C) Net kârlılık oranı D) Dönem kârlılığı oranı E) Brüt satış kârlılığı oranı 47. Hazır değerler ve menkul kıymetler çıkarıldıktan sonra kalan kısa vadeli yabancı kaynakların stokların kaç katı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? ) lacak devir hızı B) Ortalama tahsilat süresi C) Stok bağımlılık oranı D) Nakit oranı E) Stok devir hızı İşletmenin dönen varlıklarında %40 oranında artış, duran varlıklarında ise %103 oranında bir artış olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) İşletmenin üretimini arttırmaya yöneldiği B) İşletme sermayesinin fazla olduğu C) İşletmenin duran varlıklar ağırlıklı varlık edinme politikası izlediği D) İşletmenin nakte ihtiyaç duyduğu E) İşletmenin dönen varlıklarını elden çıkarmaya çalıştığı

9 TÜRMOB-TESMER Sektördeki rekabetin arttığını ve rekabet koşullarının ağırlaştığını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? ) Satışların maliyetinin artması B) Özkaynakların artması C) Faaliyet giderlerinin düşme eğiliminde olması D) Satış indirimlerinin hızla artış göstermesi E) Dönen varlıkların azalması Paybaşına temettü oranı hangi grup oranlar içinde yer alır? ) Kârlılık durumu oranları B) Borsa performans oranları C) Likidite durumu oranları D) Finansal durumoranları E) Faaliyet etkinliği oranları şağıdakilerden hangisi uygunluk denetimi yapmaz? ) Sayıştay B) SSK müfettişleri C) Dış denetçiler D) Maliye bakanlığı hesap uzmanları E) İş müfettişleri Denetçi bilançoya veya gelir tablosuna geçmeyen hiçbir hesap kaleminin olmadığını, tüm varlık ve yükümlülüklerle birlikte, tüm gelir ve giderlerin de mali tablolara yansımış olduğunu hangi denetim çalışması hedefi doğrultusunda yapar? ) Doğru değerleme B) Var olma C) Tamamını kapsama D) Dönemsellik E) Mülkiyet 54. Faiz giderleri ve kur farkı giderleri, gelir tablosunun hangi grubunda yer alır? ) Finansman giderlerinde B) Faaliyet giderlerinde C) Olağandışı gider ve zararlarında D) Satılan malın maliyetinde E) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlarda 59. Denetim çalışmasının nasıl ve ne şekilde yürütüleceğini belirleyen standartlara ne ad verilir? ) Raporlama standartları B) Çalışma alanı standartları C) Genel standartlar D) Genel kabul görmüş denetim standartları E) Bağımsızlık standardı 60. Denetçiye ilişkin standartlar olarak bilinen standartlara ne ad verilir? Bir işletmede cari oran aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Faiz yükünü B) Kârlılık durumunu C) Kaynak yapısını D) Kısa vadeli borç ödeme gücünü E) Kâr dağıtma kabiliyetini Eğer denetçi iç kontrol sistemi ile ilgili sorulara tatminkâr cevaplar almamış ise aşağıdakilerden hangisini yapar? ) Denetim tekniklerinin kapsamını daraltır. B) Daha az kanıt toplar. C) Olumsuz görüş bildiren rapor yazar. D) Daha az örnekleme tekniklerine başvurur. E) Daha çok personel ile daha detaylı denetim planı ve programı hazırlar ) Raporlama standartları B) Tam açıklama standartı C) Tutarlılık standartları D) Genel standartlar E) Mesleki eğitim ve deneyim standardı şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu kapsamına girmenin doğal sonuçlarından birideğildir? ) Menkul kıymetlerin kayda alınma zorunluluğunun kalmaması B) Şirketin ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun hale getirilmesi C) Özel durumların kamuya açıklanması zorunluluğu D) Bağımsız dış denetime tabiolma E) Menkul kıymetlerin halka arzında, bunların şeklinde, basımında faiz ve kâr payı dağıtımında SPK düzenlemelerine tabi olmak ve kâr payı dağıtımzorunluluğu

10 TÜRMOB-TESMER şağıdakilerden hangisi iç denetim sonucu elde edilen bilgileri kullanmaz? ) Bağımsız denetçiler B) Kamu denetçileri C) Yatırımcılar D) Yöneticiler E) Ortaklar 67. İşletmede kurulu iç kontrol sisteminin etkin çalışıp çalışmadığı, dolayısıyla hata ve hilelerin ortaya çıkarılabilme olanağı aşağıdaki testlerden hangisiyle elde edilir? ) Sistemtestleriyle B) Maddi doğrulama testleriyle C) nalitik testlerle D) Denetimteknikleriyle E) Detaylı inceleme tekniğiyle 63. şağıdakilerden hangisi denetim sürecinde, sözleşme öncesi faaliyetlerdendir? ) İşgücü planlamasının yapılması B) Programgeliştirme C) Planlama çalışmalarına hazırlık D) Teklifin alınması ve değerlendirilmesi E) Raporlama 68. Denetim raporunun ilk taslağı hazırlandığında yazılı bir şekilde ilk olarak kime sunulur? ) Maliye Bakanlığına B) Baş denetçiye C) Sermaye Piyasası Kuruluna D) Müşteri işletmenin yetkili kurullarına E) Muhasebe müdürüne 64. Denetim sözleşmesi kim tarafından kaleme alınır? 65. ) Maliye bakanlığı B) Denetim şirketi C) Bankalar birliği D) İşletme yönetimi E) Sermaye piyasası kurulu şağıdakilerden hangisi denetim sözleşmesinde yer almaz? ) Denetimin başlama ve bitiş tarihleri B) Denetim sürecinde yapılacak işlemler C) Denetim raporunun muhtemel teslim edileceği tarih D) Ücret E) Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri 69. İşletmenin gelecekte mevcut kârlılık düzeyini engelleyecek, yaşamını tehlikeye sokacak beklenmedik olaylar hangi risk olarak tanımlanır? ) İşletme riskleri B) Satış riskleri C) Yönetimriskleri D) Üretim riskleri E) Finansal riskler 70. şağıdakilerden hangisi yapısal riski artırıcı bir etken değildir? 66. şağıdakilerden hangisinin, denetim sözleşmesi imzalandığı andan itibaren bunu 6 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirme zorunluluğu yoktur? ) Reasürans şirketlerinin B) Sigorta şirketlerinin C) Halka açık şirketlerin D) SPK mevzuatına tabi şirketlerin E) Bankaların 10 ) Varlıkların kolayca çalınabilmesi, işletme dışına kolay çıkartabilmesi B) Muhasebeleştirme ve değerleme yöntemlerinde farklı muhasebe politikaları uygulayabilme olanakları C) Hesaplama ve sayısallaştırma olanakları açısından zorluklar veya karmaşıklıklar D) Hesap kalemlerinin büyüklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi E) Yasal boşluklardan işletme lehine yararlanma

11 TÜRMOB-TESMER Topluluğa dahil bağlı ortaklıkların dönem net kâr veya zararlarından topluluk dışı paylara isabet eden kısım hangi tabloda ve hangi hesap grubundagösterilir? ) Net Konsolide Gelir Tablosunda, zınlık PaylarıKâr/Zarar Hesabında B) Gelir Tablosunda, zınlık Payları Kârları Hesabında C) Bilançoda,Öz KaynaklarGrubunda D) Bilançoda, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabında E) Kâr Dağıtım Tablosunda, Net Pozisyon Kârı/ ZararıHesabında mortisman muhasebesinde işletme tarafından varlıktan elde edilmesi beklenen üretim birimi veya benzeri birim sayısına ne ad verilir? ) Maliyet değeri B) rtık değer C) Tükeniş payı D) Hizmet süresi E) mortisman 75. Sözleşme hükümleri, mevzuat ve diğer yasal işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ne ad verilir? ) Yapısal yükümlülük B) Koşullu yükümlülük C) Yasalyükümlülük D) İşletme dışı yükümlülük E) Hukukdışı yükümlülük 76. Üretim sürecinde emeğin verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunan ve daha önceden insanlar tarafından üretilmiş olan üretim araçlarına ne adverilir? 77. ) Doğal kaynaklar B) Sermaye C) Girişimcilik D) Teçhizat E) Endüstri Verimlilik, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Üretim maliyeti/satış hasılatı B) Üretim miktarındaki değişme/girdi miktarındaki değişme C) Kâr/maliyet D) Üretim miktarı/girdi miktarı E) Üretim maliyetindeki değişme/satış hasılatındaki değişme 73. Tarım ve orman ürünleri, canlı hayvan stokları ve madenler gibi stoklar, üretimin belli evrelerinde aşağıdakilerden hangisine göre değerlenir? ) Cari değer esasına B) Tarihi maliyet esasına C) Net bugünkü değer esasına D) Tasarruf değeri esasına E) Net gerçekleşebilir değer esasına 78. Başka bir malın üretimi kısılmadan, bir malın üretimi artırılamıyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? ) Genel denge B) Kâr maksimizasyonu C) Maliyet maksimizasyonu D) Verimlilik E) Üretimde etkinlik 74. Kiracının kiraladığı bir varlığı kiralama sözleşmesinde hüküm olmak ve kiralama süresi içinde kalmak koşulu ile üçüncü bir kişiye kiralamasına ne ad verilir? ) Feshedilemez kiralama B) Kiralama süresi C) Faaliyet kiralaması D) lt kiralama E) Finansal kiralama Marjinal fayda eğrisi aşağıdakilerden hangisini açıklar? ) Malın tüketim miktarı ile arz miktarı arasındaki ilişkiyi B) Malın marjinal maliyeti ile malın üretim miktarı arasındaki ilişkiyi C) Malın marjinal faydası ile malın üretim miktarı arasındaki ilişkiyi D) Malın marjinal faydası ile malın tüketim miktarı arasındaki ilişkiyi E) Malın toplumsal maliyeti ile malın tüketim miktarı arasındaki ilişkiyi

12 TÜRMOB-TESMER Safi milli hasıla hesaplanırken aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi milli hasıladan çıkarılması gerekir? ) İhracat B) Dolaysız vergiler C) Dolaylı vergiler D) mortismanlar E) Kamu harcamaları Tüketim merkezlerine yakın olan yerlerin elde ettikleriranta ne ad verilir? ) Reel rant B) Mutlak rant C) Kalite rantı D) Şehir rantı E) Mevki rantı rz ve talebin piyasada karşılaşması sonucunda ortaya çıkan faiz haddine ne ad verilir? ) Sabit faiz B) Kanuni faiz C) Reel faiz D) Serbest faiz E) Nominal faiz Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) rz miktarı arttıkça talep edilen miktarın artması B) rz miktarı azaldıkça talep edilen miktarın artması C) rz miktarı arttıkça fiyatın artması D) Fiyat azaldıkça talep edilen miktarın azalması E) Fiyat arttıkça talep edilen miktarın azalması İhtiyaçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İhtiyaçlar ve ihtiyaçları karşılayan araçlar birbirlerinin yerine ikame edilebilir. B) İhtiyaçlar karşılandıkça onlara duyulan şiddet azalır. C) İktisatçılar, ihtiyaçların ahlaki yönünü dikkate almazlar. D) İhtiyaçlar şiddet açısından farklılık gösterir. E) İhtiyaçlar azalma eğilimindedir. Devlet, vilayet ve belediye gibi kamu şahısları ile resmi ve özel teşekkül ve toplulukların belirli bir devre içindeki gelir ve giderlerini tahmin eden ve bunların icrasına önceden izin veren idari tasarrufa ne ad verilir? ) Yasa B) Maliye C) Bütçe D) Muhasebe E) İşletme Vergi matrahının parasal bir değer olarak ifade edildiği vergilere ne ad verilir? ) Kıymet bazlı vergiler B) dvaloremvergiler C) İki yanlı vergiler D) Spesifik vergiler E) Otonomvergiler şağıdakilerden hangisi vergi tarhı yöntemlerindenbiridir? ) İltizam B) Terkin C) İhale D) Karine ve dış belirtiler E) Yansıma 84. Temel ekonomik sorunlara ilişkin kararların merkezi otorite tarafından alındığı ve fiyatların çoğunun hükümet tarafından belirlendiği ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) Kumanda ekonomisi B) Piyasa ekonomisi C) Karma ekonomi D) Keynesyen ekonomi E) Monetarist ekonomi Devletin ya da vergilendirme yetkisine sahip kuruluşların, egemenlik haklarına ve yasalara dayalı olarak, kamu gereksinimlerini karşılamak amacıyla, belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın kişi ve kurumlardan zorla aldıkları paralara ne ad verilir? ) Parafiskal gelirler B) Vergi C) Resim D) Şerefiye E) Harç

13 TÜRMOB-TESMER şağıdakilerden hangisi bütçenin fonksiyonlarından biridir? ) Genellik B) Teklik C) Denetim D) çıklık E) Denklik 3568 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali müşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir? ) Müşavirlik-Defter tutma B) Tasdik-Müşavirlik-Deftertutma C) Müşavirlik-Defter tutma-denetim D) Tasdik-Defter tutma-denetim E) Müşavirlik-Denetim-Tasdik şağıdakilerden hangisi, oda yönetim kurulu başkanının görevlerinden biri değildir? ) Tutanakların sağlıklı bir biçimde düzenlenmesini sağlamak B) Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilmesini sağlamakveizlemek C) Yönetim kurulutoplantılarınabaşkanlık etmek D) Oda denetleme kurulunun toplantılarına katılmak E) Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıyaçağırmak tarihli Staj Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir? ) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj katılım belgesi düzenleyipvermek B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahipmeslek mensubuyetiştirmek C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmamak D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program çerçevesindefiilentamamlamak E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek veyürütmek tarihli Disiplin Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacakdurumlardan biridir? ) Müşterilerinişlerinekarşıilgisiz kalınması B) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bu durumu bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubuhakkında olumsuz yorumlardabulunulması C) Müşteri bildirim listelerinin Oda'ya verilmemesi D) Ticari faaliyetyasağınauyulmaması E) Yasal düzenlemelereuyguntabelaasılmaması Oda Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Üyeler GenelKurul üyeleri arasından seçilir. B) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetleyerek bu konuda Genel Kurul'a rapor sunmakla görevlidir. C) Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçer. D) Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu'na seçilemezler. E) Üyeler 3yıl için seçilir. Çağrı üzerine çalışmayı öngören bir iş sözleşmesi, niteliği açısından hangi tür sözleşmelerin kapsamındadır? ) Deneme süreli iş sözleşmeleri B) Takımsözleşmeleri C) Kısmi süreli iş sözleşmeleri D) Geçici iş sözleşmeleri E) Süreksiz iş sözleşmeleri Süreksiz işlerle ilgili hukuki ilişkilerde İş Kanunu dışında kural olarak hangi kanun hükümleriuygulanır? ) Sendikalar Kanunu B) Borçlar Kanunu C) Mesleki EğitimKanunu D) Türk Ticaret Kanunu E) Medeni Usul Kanunu

14 TÜRMOB-TESMER İş Kanunu'na göre, kıdem tazminatının yıllık tutarının üst sınırı belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır? ) TÜFE'deki değişim oranı B) Ülkedeki ücretlerin genel düzeyi C) En yüksek devlet memuruna ödenecek emeklilik ikramiyesi D) sgari ücretin 2yıllık tutarı E) SSK primlerine esas kazancın tavanı 102 Kamu alacaklısının rüçhan hakkı, aşağıdaki haklardan hangisinin karşısında geçerli değildir? ) Rehinli alacaklar B) Kira alacakları C) Kredi sözleşmesinden doğan alacaklar D) lım-satım sözleşmesinden doğan alacaklar E) Eser sözleşmesinden doğan alacaklar Ödeme gününden başlayarak 20 gün içinde mücbir sebep olmaksızın işçiye ücreti ödenmezse, ödenmeyen ücrete hangi faiz oranı uygulanır? ) Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı B) TÜFE'deki değişim oranı C) Yasal faiz oranı D) Merkez Bankası reeskont oranı E) Kredilere uygulanan en yüksek faiz oranı 1 Ocak 2000 tarihinde, iş sözleşmesiyle bir işveren emrinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için gerekli olan asgari koşullar nelerdir? ) 56 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması B) 57 yaşını doldurmuş olması ve en az 6000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması C) 58 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması D) 59 yaşını doldurmuş olması ve en az 6000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması E) 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması Vergi borcunauygulanacakgecikmefaiz oranı nekadardır? ) Gecikmezammıoranınındörttebiridir. B) Gecikmezammıoranıylaaynıdır. C) Gecikmezammıoranınınyarısıdır. D) Gecikmezammıoranınıniki katıdır. E) Gecikmezammıoranınınüç katıdır Ödeme emrinde yazılı olan borcun bir kısmına karşı dava açan borçlu, dava ettiği miktarı açıkça göstermemişse, aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? ) Dava edilen miktarın resen tespitine karar verilir. B) Dilekçedeki eksikliğin giderilmesine karar verilir. C) Dava edilen miktarın mahkeme tarafından tespit edilmesine karar verilir. D) Ödeme emrinde yazılı miktarın tümü dava edilmiş sayılır. E) Dava açılmamış sayılır. İdari yargıda kanun yararına bozma yoluna aşağıdakilerden hangisi başvurabilir? ) Yargıtay başsavcısı B) Danıştay Başsavcısı C) Vergi dairesi başkanı D) Maliye teftiş kurulu başkanı E) Vergi mükellefi Bir mükellefin vergi kaçakçılığı niteliğindeki fiiline ayrı bir maddi menfaat gözeterek iştirak eden kişiye verilecek cezanın miktarı nedir? ) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın beşte biri B) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın yarısı C) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın tamamı D) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın iki katı E) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın dörtte biri

15 TÜRMOB-TESMER Vergi incelemesinin yapılacağı zamanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Defter ve belgelerin ait olduğu hesap döneminden itibaren 10 yıl içinde yapılabilir. B) Tahsil zamanaşımı süresi içinde yapılabilir. C) Tahakkuk zamanaşımı süresi içinde yapılabilir. D) Defter ve belgelerin ait oldukları hesap döneminden itibaren 5yıl içinde yapılabilir. E) Vergi incelemesi zaman yönünden herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. 110 I. İkmalen tarh II. Re'sen tarh III. İdarece tarh IV. rsa metrekare birim değerinin tespiti Yukarıdakilerden hangileri vergi matrahının özel-subjektif matrah saptama yöntemine göre belirlendiği işlemler arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) II ve IV E) I, II ve III şağıdakilerden hangisi ödeme dışında vergi borcunu kısmenya da tamamen sona erdiren nedenlerden biri değildir? ) Tecil B) Terkin C) Zamanaşımı D) Uzlaşma E) Yargı kararları şağıdakilerden hangisi vergi mahkemesine açılacak bir vergi davasına ilişkin dilekçenin verilebileceği mercilerden biri değildir? ) sliye mahkemesi B) Danıştay C) Vergi dairesi D) Vergi mahkemesi başkanlığı E) İlgili mahkeme başkanlığı şağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutanların, tutmaları gereken defterlerden biri değildir? ) Karar defteri B) İşletme defteri C) Yevmiye defteri D) Envanter defteri E) Defteri kebir şağıdakilerden hangisi emtia senetleri arasında yer alır? ) Çek B) Tahvil C) Varant D) Hisse senedi E) Bono Türk Ticaret Kanunu'na göre, kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çekin hükmü nedir? ) Yok hükmündedir. B) Hamiline yazılı çekhükmündedir. C) Nama yazılı çek hükmündedir. D) Emre yazılı çek hükmündedir. E) Mutlak butlanla geçersizdir. 109 Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi sırasında götürü gider indiriminin yapılmaması aşağıdaki vergi hatası türlerinden hangisinin kapsamında yer alır? ) Matrahta hata B) Yükümlülükte hata C) Konuda hata D) Yükümlü kişide hata E) Çifte vergileme Ticaret ortaklıklarının "yeni kuruluş" şeklinde birleşmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Birleşme sonrası, birleşen ortaklıkların tüzel kişilikleri ticaret sicilinden terkin yoluyla ortadan kalkar. B) Ortaklıklar infisah eder. C) Ortaklıklar tasfiye edilir. D) Önceki ortaklıkların mal varlığı bir bütün halinde yeni ortaklığa devredilir. E) Yeni bir ticaret ortaklığı kurulur.

16 TÜRMOB-TESMER nonim ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçmesiyle satışı yapılmış hisse senetlerine ne ad verilir? ) Esas sermaye B) Kayıtlı sermaye C) Başlangıç sermayesi D) yni sermaye E) Çıkarılmış sermaye Hata, hile, ikrah gibi sebeplerle, kişinin iradesi ile beyanı arasında istenmeden meydana gelen uyumsuzluk hallerine ne ad verilir? 120 Hukuki işlem yapan kişinin düştüğü saik hatasının esaslı hata sayılması için hangi koşul aranır? ) Hatanın, tahminlere ilişkin olması B) Hatanın, sözleşmenin geçersizliğine yol açacak bir hata olması C) Hatanın, sözleşmeyi iptal hakkı veren bir hata olması D) Hatanın, beyan hatası olması E) Hem objektif hem de subjektif koşulun gerçekleşmesi ) Mutlak butlan B) Muvazaa C) Kısmi butlan D) İrade sakatlığı E) İrade açıklaması 117 Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) şağıdakilerden hangisi bir borcun yenilenmesinin (tecdidinin) sonuçlarından biri değildir? ) Yeni bir borç doğması B) Eski borca ilişkin defi hakkının sürmesi C) Eski borca ilişkin yan hakların sona ermesi D) Eski borç için var olan rehin gibiteminatların yeniden kurulması gerekliliği E) Eski borcun sona ermesi 119 Borçlunun temerrüdü halinde ödenecek gecikme tazminatı hesaplanırken hangi tarih dikkate alınır? ) Borçlunun mütemerrit sayıldığı B) lacağın muaccel olduğu C) Sözleşme tarihi D) Davanın açıldığı E) Fiili zararın oluştuğu 16 TEST BİTTİ.

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 196.297.225 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 172.738.221 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı