T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Aralık 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : YÖNETMELİK Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/12/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 deki merkeze ait cetveller ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2 cetveli eklenmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür. Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 40. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : 29212

3 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : 29212

5 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 TEBLİĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2014/90 İşyeri : Kühne Nagel Nakliyat Ltd Şti. İkitelli OSB Turgut Özal Bul. 17. Cad. No:2 Başakşehir/İSTANBUL SGK Sicil No : Tespiti İsteyen İnceleme : Nakliyat-İş Sendikası : Kühne Nagel Nakliyat Ltd Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; İkitelli OSB Turgut Özal Bul. 17. Cad. No: 2 Başakşehir/İSTANBUL, Yaşam Cad. Ak Plaza 7/44 ANKARA, OSB Tembelova Alanı 3200 Sok. No: 3204 Gebze/KOCAELİ, Güzeller OSB Mimar Sinan Cad. No: 2 Gebze/KOCAELİ, Fener Mah. Bülent Ecevit Bul. Grand Duke İş Merkezi No: 195/13 ANTALYA adreslerinde bulunan işyerlerinde alt işverenlik sözleşmesi ile müşteriler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde kara ve hava taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı Taşımacılık işkolunda, Halit Ziya Bul. No: 74 Yapı Kredi İş Merkezi A Blok Kat: 4 İZMİR, Odunluk Mah. Akademi Cad. Zeno İş Merkezi No: 10 C Blok D: 30 BURSA adreslerinde bulunan işyerlerinde alt işverenlik sözleşmesi ile müşteriler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde deniz taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolunda, yer aldıkları tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2014/92 İşyeri : Nezih Sosyal Hizmetler Tekstil İnşaat ve Sanayi A.Ş. Sanayi Mah. D-130 Karayolu Cad. No: 205 İzmit/KOCAELİ SGK Sicil No : Tespiti İsteyen İnceleme : Nakliyat-İş Sendikası : Nezih Sosyal Hizmetler Tekstil İnşaat ve Sanayi A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kordsa A.Ş. ve Brisa A.Ş. nin alt işvereni olarak, Sanayi Mah. D-130 Karayolu Cad. No: 205 İzmit/KOCAELİ, Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adreslerinde bulunan işyerlerinde bakım, onarım ve temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda, Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyerinde yükleme, boşaltma ve depolama işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolunda, Esenler Otogarı Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde bulunan işyerinde otobüs tekerlekleri mekanik ayarı, lastik jant balanslama ve lastik sökme ve takma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı Taşımacılık işkolunda, Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyerinde şoförlük ve ofis işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda, yer aldıkları tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4) MADDE 1 18/4/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2) in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanmasıdır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden işbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler yararlandırılabilir. MADDE 3 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, c) Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları, ç) Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden, ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişileri, d) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketleri, e) Tasarımcı şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : f) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri, g) Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Firmaların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder. MADDE 4 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 4 (1) Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla, a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Ek-1 de belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, b) Yurt dışı birimlerinin; 1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, 2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Ek-2 de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, tutarında desteklenir. MADDE 5 Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 (1) Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla; a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Ek-1 de belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları,

9 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 b) Yurt dışında açacakları birimlerinin; 1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, 2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, EK-2 de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. MADDE 6 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi MADDE 6 (1) İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve proje başına en fazla ABD Doları tutarında desteklenir. (2) İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla otuz adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir. MADDE 7 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi MADDE 6/A (1) Bu Tebliğ çerçevesinde şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için, a) İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla ABD Doları,

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla ABD Doları, c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla ABD Doları, olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. (2) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir. MADDE 8 Aynı Tebliğin üçüncü bölüm başlığı Tasarım Destek Komitesi ve Destek Kapsamına Alınma olarak değiştirilmiştir. MADDE 9 Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 7 (1) Tasarım Destek Komitesi, Bakanlık, TİM ve Bakanlığın uygun gördüğü işbirliği kuruluşları temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur. (2) Tasarım Destek Komitesi, destek programı kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşlarının tasarıma ilişkin sunacağı projeler ile şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin seçimi ve uygulamaya yönelik konularda Bakanlığa istişari nitelikte görüş bildirir. MADDE 10 Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 (1) 4 üncü ve 5 inci maddelerde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin başvuru formu ve ekindeki belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında Bakanlık tarafından destek kapsamına alınmaları gerekir. (2) 6 ncı maddede düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; işbirliği kuruluşlarının faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleri ile Bakanlığa müracaat etmeleri ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir. (3) 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projesi önerileri ile Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.

11 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 MADDE 11 Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 9 (1) 4, 5, 6 ncı maddelerde ve 6/A maddesinde belirtilen desteklerin başlangıç tarihi; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları ve tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında şirketler için, 8 inci madde çerçevesinde Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. MADDE 12 Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 10 (1) 4 ve 5 inci maddelerde düzenlenen desteklerden, tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, 10 uncu madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle yararlandırılabilir. (2) 6 ncı maddede düzenlenen desteklerden, işbirliği kuruluşları Bakanlık tarafından uygun görülen projeleri bazında desteklenir. (3) 6/A maddesinde düzenlenen desteklerden şirketler; 10 uncu madde çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri bazında desteklenir. Şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla üç yıllık olabilir. Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, 6/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir. MADDE 13 Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 11 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi nde belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekir. Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleridir. (2) Destek türüne göre hangi harcama belgelerinin başvuru esnasında zorunlu tutulacağı Genelge ile belirlenir. Genelge de destek türüne göre zorunlu tutulan harcama belgelerinin herhangi birinin destek başvurusu esnasında ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcama başvurusu değerlendirmeye alınmaz. (3) İstenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Genelge ile belirlenir. Bakanlık, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşlarının proje, faaliyet ve harcamalarına ilişkin denetim/danışmanlık firmalarına rapor hazırlattırabilir. MADDE 14 Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12 (1) Genelge de belirtilen belgelerin, ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç altı ay (fuar katılımı başvuruları için on iki ay) içinde; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS), işbirliği kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : (2) Söz konusu altı aylık sürenin (fuar katılımı başvuruları için on iki ay) hesaplanmasında, harcama belgelerinin tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve şirketler için İBGS, işbirliği kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih esas alınır. (3) Bakanlık ve İBGS tarafından yapılan inceleme neticesinde istenilecek eksik bilgi/ belgelerin; tasarımcı şirketine, tasarım ofislerine, şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlık ve İBGS ye ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Üç aylık süre Bakanlık/İBGS evrak çıkış tarihiyle başlar, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşlarının bildirim üzerine vereceği cevabın Bakanlık/İBGS evrak kaydına girmesi ile biter. (4) Destek başvurusuna ilişkin yurtdışında düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayına/incelemesine tabidir. Onay ve incelemeye konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir. (5) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. (6) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin de bulunmadığı durumlarda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. Ülkede başka Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmadığı takdirde ise belgeler ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılır. (7) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde, belgeler ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılır. MADDE 15 Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 13 (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşları ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası na bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. MADDE 16 Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 15 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler,

13 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 destek kapsamına alındıkları tarihi müteakip her yılın ilk üç ayı içerisinde bir önceki yıla ait; işbirliği kuruluşları ise gerçekleştirdikleri faaliyeti takip eden üç ay içerisinde, faaliyetlerini ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Bakanlığa intikal ettirir. (2) Bakanlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, projelerinde belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği tasarımcı şirketlerini, tasarım ofislerini, şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projelerini ve işbirliği kuruluşlarının projelerini her aşamada destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir. MADDE 17 Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile bu şirketlerin harcama yetkisi verilen şirketleri, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar. (2) İşbirliği kuruluşlarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenen proje ve/veya faaliyetleri, destek süresi içinde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar. (3) 6/A maddesi kapsamında desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında destekten yararlandırılmazlar. MADDE 18 Aynı Tebliğin 17, 18 ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 19 Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 20 (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları ve tasarım ve ürün geliştirme projelerini ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye Bakanlık yetkilidir. MADDE 20 Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 22 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. MADDE 21 Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 eklenmiştir. MADDE 22 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 23 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : 29212

15 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : 29212

17 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 21 Aralık 2014 PAZAR Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Gaziantep 15. Asliye Ceza Hakimliğinden: Esas No: 2012/311 Gaziantep 15.Asliye Ceza Mahkemesince, Kemal ve Gözel oğlu 10/12/1975 doğumlu Zeynal Abidin MAĞAT hakkında karşılıksız yararlanma suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2012/311 esas 2014/282 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 10 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı ve bu cezasının TCK.nun 51/1 a-b. maddesi gereğince ertelenmesine kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ve karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilgiliye ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanen yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle temyiz talebinde bulunması, temyiz etmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 15.Asliye Ceza Mahkemesince, Mehmet ve Reyhan oğlu 29/05/1975 doğumlu olan Fikret DÜNDAR hakkında sahte resmi evrak düzenlemek suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 12/09/2013 tarih ve 2012/134 esas 2013/505 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet karan verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ve karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilgiliye ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanen yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itirazının incelenmesi yapılmasını isteyebileceği, itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Tokat Sulh Hukuk Mahkemesinden: Tereke No: 2014/18 Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Nazar Yerli'ye ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa Nazar Yerli'nin terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup; şimdiye kadar mirasçıları tespit edilemeyen ve bekar ölüp mirasçı bırakmayan muris Nazar Yerli'nin mirasçılarının son ilandan itibaren 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları, bulunmadıkları taktirde terekenin hazineye terk ve teslimine karar verileceği aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur /1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: ANKARA Ek No: 2012/1021 Esas, 2013/257-Müt. Karar Tarihi: Hükümlü: Gurur HURCANOĞLU, Adnan ve Ayşe oğlu, Konak D.lu, Manisa-Merkez-Akgün Mah. Nüf. kayıtlı, T.C. Kimlik No: Suç: İzin Tecavüzü Suç Tarihi: Verilen Karar: Hükümlü hakkında Mahkememizin 2012/ E.K. sayılı Hükmünün İNFAZININ DEVAMINA. Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı hükümlü tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebligat yapılamamıştır sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 7 gün içerisinde itiraz isteminde bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine veya Askeri Yargıtay'a da itiraz başvurusunda bulunabileceği; itiraz isteminin dilekçe ile olacağı veya mahkeme veya savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de itiraz isteminde bulunabileceği; tutuklu bulunan sanığın zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek itiraz isteminde bulunabileceği; ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de itiraz isteminde bulunulabileceği; itiraz incelemesinin Askeri Yargıtay tarafından yapılacağı, taraflarca itiraz edilmemesi halinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur /1 Ek No: 2012/1021 Esas, 2013/117 Kr. Karar Tarihi: Hükümlü: Gurur HURCANOĞLU, Adnan ve Ayşe oğlu, Konak D.lu, Manisa-Merkez-Akgün Mah. Nüf. kayıtlı, T.C. Kimlik No: Suç: İzin Tecavüzü Suç Tarihi: Verilen Karar: "J. Gn. K.lığı As. Mah.nin gün ve 2012/ E.K. sayılı kararında; kararın 6'ncı paragrafında bulunan ve sehven şeklinde yazılan ibarenin karardan ÇIKARILMASINA, karara "sanığın tarihleri arasında tutukluluk altında geçirdiği sürelerin TCK 63.madde uyarınca Mahkumiyetinden Mahsubuna İbaresinin Eklenmesine". Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı hükümlü tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebligat yapılamamıştır sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde itiraz isteminde bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine veya Askeri Yargıtay'a da itiraz başvurusunda bulunabileceği; itiraz isteminin dilekçe ile olacağı veya mahkeme veya savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de itiraz isteminde bulunabileceği; tutuklu bulunan sanığın zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek itiraz isteminde bulunabileceği; ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de itiraz isteminde bulunulabileceği; itiraz incelemesinin Askeri Yargıtay tarafından yapılacağı, taraflarca itiraz edilmemesi halinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur /2

19 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: Esas No : 2014/33 Karar No : 2014/155 Karar Tarihi : Suç Sanık : İZİN TECAVÜZÜ : Mehmet Cuma KELEŞ-Ahmet-Nuray oğlu, 1975 D.lu, Hatay, Kırıkhan, Gündüz Mah.si Nüf. Kyt. Anıtkabir K.lığında terhisli, T.C. : Hüküm Özeti : Hükümlünün Askeri Yargıtay Bozma İlamına karşı diyeceklerinin tespiti için talimat yazılmış ise de; bulunamaması nedeniyle ifadesi tespit edilemediğinden, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227/4. maddesi kıyasen uygulanmak suretiyle duruşmaya devam edilerek davanın hükümlünün YOKLUĞUNDA BİTİRİLMESİNE, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227/1. maddesi uyarınca, Askeri Yargıtay 3'üncü Dairesinin gün ve 2013/ esas-karar sayılı bozma ilamına UYULMAYARAK, Mahkememizin 21 Haziran 2013 gün 2013/ esaskarar sayılı hükmünde DİRENİLMESİNE, Hükümlü P. Er Mehmet Cuma KELEŞ'in tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesince tesis edilen tarih ve 2010/ Esas-Karar sayılı mahkumiyet hükmünün GERİ ALINMASINA ve aynı hükümle ile ilgili yapılan LEHE KANUN DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA; Hükümlü P. Er Mehmet Cuma KELEŞ'in Anıtkabir Komutanlığında askerliğini yaparken 27 Mayıs Haziran 2010 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından, isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olması nedeniyle, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunun 66/1-b maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükümlünün yargılama sürecindeki olumlu davranışları lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek verilen cezadan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 5328 sayılı Kanun ile değişik 62/1. maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sonuç olarak ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükümlü hakkında CMK.nın 231'inci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi ile TCK'nun 50 nci maddesinde düzenlenen kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ve TCK'nun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi müesseselerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA, Hükümlünün tarihleri arasında yolda ve gözlem altında geçirdiği süreler ile tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 63. maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA, Askeri Savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. Verilen bu karar Askeri Hakim Hak. Alb. Erhan ERMİŞOĞLU (1993-6), iddia makamında Askeri Savcı Hak. Yb. Ali Müjdat ESKİ ( ) ile tutanakta tutanak katibi Svl. Me. Murat DALKIRAN (G-7884) oldukları halde HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA, HÜKÜMLÜ MÜDAFİİNİN YÜZÜNE KARŞI, 353 S. K. nun 254,196, 197, 205,209 ve 212'nci maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile müracaat etmek suretiyle kararı temyiz edebilecekleri, Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle de kararı temyiz edebilecekleri, ayrıca en yakın Askeri Mahkeme veya Adliye Mahkemesine müracaat etmek suretiyle de kanun yoluna başvurabilecekleri, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine, tutuklular veya hükümlüler yönünden cezaevi ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla da kararın temyiz edebileceği usulen tefhim kılındı. Bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 6 KALEM MADENİ YAĞ VE KG ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2014/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ ANKARA b) Telefon ve Faks Numarası : / Faks: c) web Adresi : 2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 6 kalem Madeni yağ ve kg Antifriz. 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 20/01/2015 günü saat e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir /1-1 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Adalet Bakanlığından: MÜNHAL NOTERLİKLER Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Altındağ Sekizinci Noterliği , Antalya Altıncı Noterliği , Bursa Beşinci Noterliği ve Beşiktaş Altıncı Noterliği tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 1 - ALTINDAĞ SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1, ,49.-TL. 2 - ANTALYA ALTINCI NOTERLİĞİ ,90.-TL. 3 - BEŞİKTAŞ ALTINCI NOTERLİĞİ 3, ,80.-TL. 4 - BURSA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ ,29.-TL /1-1 İstanbul 9. İcra Müdürlüğünün 2011/8622 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur /1-1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. ile Aladdin Middle East Ltd., Diyarbakır il sınırları içerisinde AR/AME-GYP/2674 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/AME-GYP/K/M44-b3-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur /1-1

21 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin Başvurunun Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur. hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır. COĞRAFİ İŞARETİN Başvuru Tarihi : Başvuru No : C2010/059 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi : Diyarbakır Valiliği Başvuru Sahibinin Adresi : Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Vilayet Yanı YENİŞEHİR/DİYARBAKIR Ürünün Adı : Pirinç Coğrafi İşaretin Adı : Karacadağ Pirinci Kullanım Biçimi : Markalama Üretim Alanı : Diyarbakır Merkeze Bağlı Karacadağ Havzası, Çınar, Hazro, çermik, Kocaköy, Şanlıurfa İli Siverek ve Viranşehir ile Mardin İli Derik ilçe ve köylerinde üretilmektedir. Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Karacadağ Çeltiği: Karacadağ çeltiği; 6-7 mm civarında kavuzlu tane uzunluğuna, 4-5 mm civarında tane genişliğine sahip olan orta irilikte tane boyutu özelliği gösteren, saman sarısı ve açık kahve renkte taneyi saran kavuzları olan, 140 ile 150 gün civarında vejetasyon süresine sahip orta geçici, buğdaygiller (Gramineae) familyasının Oryza sativa L. türüne giren yerel kültür bitkilerinin kabukları soyulmamış kavuzlu taneleridir. Karacadağ Pirinci: Oryza sativa L. türüne giren yerel kültür bitkilerinin meyvesi olan çeltiğin, tekniğine uygun olarak kavuzları soyulup; çeşitli parlatma işlemleri uygulanarak embriyonu, meyve kabuğu (pericarp) ve aleuronunun kısmen alınmasından sonra elde edilen; 4-6 mm tane uzunluğu, 3-4 mm tane genişliğine sahip, mat beyaz, açık sarı renkte soyulmuş çeltik ürünüdür. Bölgenin özel toprak yapısı ve özel sulama suyuna uyum göstermiş olması Karacadağ çeltik ürününü diğer çeşitlerden ayırır. Karacadağ toprakları volkanik püskürtülerin tortulaşmasıyla derin kaya tabakalarından oluşan, kırmızı-kahve renkli, yüzlek bir toprak tabakası durumundadır. Toprak yüzeyi irili ufaklı taşlarla kaplıdır. Bu taşların bir kısmı çeltik ekilen alanlarda kısmen üreticiler tarafından temizlenmiştir. Organik maddece zengin olsa da (%5) derin olmayan bir profile sahiptir.

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : Karacadağ çeltiği tarımında kullanılan sulama suyunun özellikleri de diğer kültür çeltiklerinden farklılık gösterir. Kültür çeltikleri 15oC nin üzerindeki sıcaklığa sahip sulama suyu ile yetiştiriciliği yapılırken, Karacadağ çeltiği kış mevsiminde yağan karların erimesiyle akan derelerin 5-10 oc sıcaklığındaki serin kar sularıyla yetiştiriciliğinin yapılması bu çeltik çeşidini farklı kılmaktadır. Pişme esnasında tanelerin su çekme kabiliyeti yüksektir. Lapalaşma ve yapışkanlık özelliği görülmez. Pirinç taneleri pişme esnasında dağılmayıp şeklini korumaktadır. Tane bünyesindeki yüksek protein ve yüksek nişasta ürünü lezzetli kılmaktadır. Karacadağ pirincinde yapılan birçok araştırmada tane ağırlığının %8-11 i protein, %70-80 oranında nişastadan oluştuğu görülmektedir. Karacadağ pirincinin diğer ıslah çeşitlerine nazaran pişme esnasında 2 misli daha fazla bünyesine su çekmesi özellikle tane bileşimindeki bu yüksek protein ve nişastadan kaynaklandığı bilinmektedir. İçerdiği Arginin başta olmak üzere birçok esas amino asitler, vitamin ve enzimler sayesinde büyüme çağındaki çocuklara mama formulasyonunda yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Piyasada yaygın olarak satılan diğer kültür ıslah çeşitleri ne yazık ki Karacadağ pirincinde bulunan bu üstün besleme değerlerini kaybetmişlerdir. Karacadağ çeltiğinde yağ ve lipid oranı % 2 nin üzerinde olması ürünün doğal şartlarda uzun süre bekletilmesini engeller. Taze tüketime daha uygundur. Yerel popülasyon terimi adından da anlaşılabileceği gibi karışık popülasyonlar halinde bulunur. Bu karışık popülasyon özelliği o çeşidin yöre ekolojisine uyumunu, hastalık ve zararlılar başta olmak üzere bazı stres koşullarına dayanıklılığını sağlar. Genetik yapı yönünden onlara avantaj sağlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı ıslah materyali olarak da değer taşımaktadır. Karacadağ çeltiğinin saman sarısı ve açık kahve kavuz rengini taşıması, kılçıklarının sarı veya siyah oluşu ve popülasyon olarak bulunması halk dilinde değişik isimler altında anılmasına sebep olmaktadır. Bazı yörelerde sarı çeltik olarak anılırken bazı yörelerde karakılçık ismi de kullanılmakta, Karacadağ havzasında genel olarak Karacadağ çeltiği ve Karacadağ pirinci olarak yaygın kullanım alanı bulmuştur. Karacadağ çeltiğinin dış görünüm yönünden en dikkati çekici yönü çeltiğin ve pirincin rengidir. Kavuzlu çeltik parlak saman sarısı ile açık kahve tonlarında olduğu gözlenmektedir. Pirinci ise diğer pirinçler gibi açık beyaz değil mat beyaz ile açık sarı renk tonlarındadır. Pirincinin açık beyaz olmayışı ürünün besleme değerini yükseltmektedir. Özellikle selüloz gibi lifli bileşikler yönünden ve protein, vitaminler ve enzimler yönünden Karacadağ pirincinin diğer pirinçlere göre daha zengin olduğu söylenebilir. Karacadağ pirinci pişme esnasında içerdiği uçucu yağ asitleri nedeniyle de aromatik özellik taşımaktadır. Piyasada satılan ıslah çeşitleri pişme sonrasında kokusuz ya da pirince özgü samanımsı bir kokuya sahipken Karacadağ pirinci nane kekik karışımı kendine özgü hoş bir kokuya sahiptir. Bu özellik onun sıcak ekolojilere uyum kabiliyetinden ileri geldiği düşünülmektedir. Bitkisel Özellikleri: Kök yapısı tüm tahıllarda olduğu gibi saçak köklüdür. Çimlenmeyle birlikte tohumdaki embriyonun bir ucundan kökçük kını (coleorhiza) ve daha sonra da ilk kökçüğün (radicula) çıkışı, daha sonra bir çift embriyonal kökün çıkışı izler. Daha sonra sapın en alt boğumundan adventif köklerin çıkışı gözlenir. Embriyonun öteki ucundan ise başlangıçta renksiz bazen yeşil ya da morumsu bir renk gösteren çim kını uzamaya başlar. Çim kınının çıkışından sonra içinden silindirik ilk yaprak çıkar. Daha sonra çıkan ikinci ve üçüncü yapraklarda normal formda yaprak kını ve yaprak ayası gelişir. Yaprak kınının aya ile birleştiği yerde zarımsı yapıda yakacık (ligula) bulunur. Yaprak ayası kınla birleştikten sonra uçta kulakçığı (auricula) taşır. Kısa ve dik olan yapraklar güneş ışınlarının alt yapraklara ulaşmasına olanak sağlar.

23 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Sap, boğum ve boğum aralarından oluşur. Yukarıya doğru boğum arası uzunlukları artar. Karacadağ Çeltiğinde bitki boyu genellikle uzundur. Yetiştirme koşullarına bağlı olarak cm arasında değişir. Ana saptaki boğum ve buna bağlı olarak yaprak sayısı fazladır. Çeltik bitkilerinde kardeşlenme ilk sapın en alt boğumundan başlar. Kardeş sayısı zaman geçtikçe artar ve toprağı kaplar. Karacadağ Çeltiğinde kardeş sayısı 5-12 arasında değişmektedir. Kardeşlerin salkım bağlama oranı ekolojinin uygunluğu nedeniyle çok yüksektir. Bitki biyolojik verimi g/bitki civarındadır. Dekara tane verimi ise kg arasında değişmektedir. Karacadağ Çeltiğinde ortalama bitki başına salkım sayısı 2-10; her salkımda ortalama tane sayısı ise adet arasında değişmektedir. Her salkımdan harman sonrasında ortalama 1,18-2,39 g ürün elde edilmektedir. Karacadağ Çeltiğinin çıkıştan hasada dek geçen toplam vejetasyon süresi gün civarındadır. Salkımlanma tarihi çıkıştan yaklaşık gün sonra gerçekleşmektedir. Karacadağ Çeltiğinin verimli topraklara ve gübrelemeye tepkisi fazla yüksek değildir. Verimli topraklarda yatma gösterir. Çiçek Özellikleri: Çiçek topluluğu sapın ucunda yer alan ve erselik çiçekleri taşıyan karışık salkım formundadır (panicula). Bir bitkide ortalama 3-7 adet arasında tane bağlayan salkım oluşur. Her salkımda yetiştirme koşullarına göre değişirse de ortalama dolaylarında tane oluşur. Bitki boyu ile salkım uzunluğu arasında olumlu ve önemli ilişki vardır. Salkım üzerinde yer alan her başakçık (spicula) çeltikte aynı zamanda bir tek çiçek demektir. Bir çiçek, kayık biçiminde bir içkavuz (palea inferior) ile benzeri biçim ve yapıdaki bir kapçık (palea superior) tarafından sarılıdır. Bu kavuzların ikisine birden çiçek kavuzları adı verilir. Başakçık tabanında bir çift dış kavuz (gluma inferior ve gluma superior) bulunur. Dış kavuzlar çok küçülmüş mızrak biçiminde olup, boyları çiçek kavuzlarının yaklaşık 1/3 ü kadardır. Çeltikte 6 tane erkek çiçek tozu kesesi vardır. Dişi organ bir yumurtalık (ovarium), dişicik borusu ve dişicik tepesini (stigma) kapsar. Başakçık içinde dipte bir çift pulcuk (lodicula) yer alır. Başakçıkta iç kavuzun orta damarının uzantısı olarak gelişen bir kılçık bulunur. Kılçıklılık çevre koşullarının geniş çapta etkilediği bir karakterdir. Bir bitkinin değişik salkımlarındaki ve aynı salkımın değişik başakçıklarındaki kılçıkların gelişmesi farklılık gösterir. Genellikle su ve sıcaklık bakımından elverişsiz çevre koşulları çeltikte kılçıklılığı artırır. Çeltik kendine döllenen (autogam) bir bitkidir. Fakat en çok %3-4 oranında yabancı tozlanma da görülebilir. Tane Özellikleri: Bir çeltik tanesi, karyopsis ile onu yapışmaksızın sıkıca saran iç kavuz ve kapçıktan oluşur. Bu kavuzlar çeltiğin harmanı sonunda da karyopsisten ayrılmaz. Olgunlaşmış çeltik tanesinde boy ve biçim çevre koşullarından en az etkilenen karakterlerdir. Saman sarısı ve açık kahve tonları arasında değişen Karacadağ çeltiğinde kavuzlu tanenin boyu 6-7 mm civarında genişliği ise 4-5 mm civarındadır. Pirinç fabrikalarında çeltiğin işlenmesinden sonra elde edilen sağlam pirinç tanesi 4-6 mm tane uzunluğu, 3-4 mm tane genişliğine sahip olup, mat beyaz, açık sarı renktedir. Bin tane ağırlığı g arasında değişmektedir. Hektolitre ağırlığı çeltikte kg, pirinçte kg dolaylarındadır. Kalite Özellikleri: Karacadağ Çeltiğinde hasat sonrası tanede nem oranı Türkiye nin diğer bölgelerine göre düşüktür ve %13-15 kadardır. Ürünlerin kurutulması için ayrı bir işleme ihtiyaç duyulmaz. Tanenin ağırlıkça % 8-12 si proteinli bileşiklerden oluşmaktadır. Bu oran diğer birçok çeltik çeşidinden daha yüksektir. Karacadağ Çeltiğinin en önemli özelliği rengi, aroması, lezzeti ile

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2014 Sayı : bölge halkının en çok aradığı çeşit olması, bu bölgede yaşayan insanların damağına hitap etmesidir. Pişme esnasında tanelerin su çekme kabiliyeti yüksektir. Lapalaşma ve yapışkanlık özelliği görülmez. Kavuzlu çeltik parlak saman sarısı ile açık kahve tonlarında olduğu gözlenmektedir. Pirinci ise diğer pirinçler gibi açık beyaz değil mat beyaz ile açık sarı renk tonlarındadır. Selüloz gibi lifli bileşikler yönünden, protein, vitaminler ve enzimler yönünden Karacadağ pirincinin diğer pirinçlere göre daha zengin olduğu söylenebilir. Karacadağ pirinci içerdiği uçucu yağ asitleri nedeniyle de aromatik özellik taşımaktadır. Piyasada satılan ıslah çeşitleri pişme sonrasında kokusuz ya da pirince özgü samanımsı bir kokuya sahipken Karacadağ pirinci nane-kekik karışımı kendine özgü hoş bir kokuya sahiptir. Bu özellik onun sıcak ekolojilere uyum kabiliyetinden ileri geldiği düşünülmektedir. Çeltiğin pirince işlenmesinde kırık tane oranı düşüktür. Kırıksız sağlam pirinç randımanı % arasındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin asıl çeltik türü olan Karacadağ Pirinci, özellikle tat, koku ve aroması yönünden bölge tüketicileri tarafından aranılan ve tercih edilen bir çeşittir. Bölge halkı Karacadağ Pirincinin olduğu yerde diğer çeşitlere ait pirinci tüketmemektedir. Üretim Metodu: Karacadağ çeltiği yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda çeltik ekimi taşlık tarlalarda serpme olarak yapılmaktadır. Taşlık alanlarda makineli toprak işleme imkânı da bulunmaz. Taşsız taban arazilerde ise traktörün girebildiği alanlarda pullukla derin toprak işlemeden sonra ilkbaharda kültivatör ve diskaro ile toprak işlenir ve düz bir ekim alanı oluşturulur. Nisan ortalarından Mayıs sonuna kadar ki dönem aralığında dekara kg hesabı ile kuru tohum tarlaya serpme olarak atılır ve salma sulama metodu ile tarlalar sulanır. Tava oluşturma işlemi yapılmaz. Sadece suyun akışının sağlanması için belli aralıklarla tarlaya seddeler çekilir. Kimyasal gübre kullanımı oldukça düşüktür. Yabancı otlara karşı herbisit kullanımı son yıllara kadar hiç yapılmazken günümüzde kullanılmaya başlanmıştır. Hasat ilkönce orak ile yapılıp tarlada kurutulduktan sonra harmanı yapılırdı. Fakat günümüzde düz alanlarda biçerdöver ile yapılabilmektedir. Sulanabilir alanlarda yetiştiriciliği yapılan çeltik tarımı daha çok kiralama usulü ile gerçekleştirilmektedir. Köy içi veya köy dışından gelen çeltik yetiştiricileri ürüne belli oranda ortak olmak şartıyla arazileri su miktarına göre kullanabilmektedirler. Çeltik ekilen arazi mülkiyet durumu ortalama dekardan oluşmaktadır. Su kaynakları ortak kullanılmakta, arazi sahipleri arazi mülkü genişliğine göre üründen payını almaktadır. Çeltik tarımı sezon boyunca cenan adı verilen sulamacılar eliyle yapılmaktadır. Bunlar da ürünün %10 unu kendi payları olarak almaktadır. Arazisi geniş olmayıp az olan ailelerin hesabına bölüşüm sonucunda sadece birkaç çuval pirinç düşmekte bu da onların kışlık geçim kaynaklarını oluşturmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Karacadağ yükseltisi kışın kar yağışının en yüksek olduğu bölgelerdir. Kar sularının Mart ve Nisan aylarında eriyip dereler şeklinde akması sonucunda sulama suyu sağlanabilmektedir. Karacadağ Çeltik ekim alanlarında sulama suyu sıcaklığı bu yüzden düşüktür. Çeltiğin Türkiye tarımı bakımından önemli bir yönü, tuzlu ve alkali arazilerde yetişirilmesi ve hatta bu tip arazilerin ıslahında etkili olmasıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Karacadağ Çeltiği tarla tarımına elverişli olmayan taşlık alanlarda yetiştirildiğinden bu tür alanların değerlendirilmesiyle İlin ve Ülkenin ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Sulu alanlarda alternatif bir ürün olarak ve kendine has bir lezzeti olan Karacadağ Pirincine olan talebin artmasıyla Karacadağ Çeltiğinin yetiştirildiği alanlar artmış ve taşlık alanların dışında 1.sınıf tarla toprağına da ekilmeye başlanmıştır.

25 21 Aralık 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 Tarla Hazırlığı: Karacadağ çeltiği bölgede daha çok taşlık alanlarda yetiştiriciliği yapılır. Önemli bir tarla hazırlığı Karacadağ çeltiğinde söz konusu değildir. Bölgede taşlık alanlarda toprak işlemesiz olarak çeltik üretimi de yapılmaktadır. Tava oluşturma işlemi yapılmaz. Sadece suyun akışının sağlanması için belli aralıklarla tarlaya seddeler çekilir. 2-7 yılda bir uygulanan münavebe ile aynı tarlaya ekilmektedir. Tarla boş kaldığı yıllarda çeltik anızının çürümesi sağlanmaktadır. Karacadağ ın bazaltik taşlık alanları Karacadağ pirincine yüksek kalite sunmuştur. Fakat bölgede bu pirincin rağbet görmesi tarımını taşlık olmayan taban arazilere de genişletmiştir. Bu taban arazilerde uygulanan kültürel yetiştirme teknikleri pirincin kalitesini de düşürmüştür. Derin ve taşsız, su geçirgenliği az, organik maddece zengin taban arazilerde çeltik daha yüksek verim getirir. Fakat kalitesi düşük ürünler elde edilmektedir. Taban arazilerde çeltiğin toprak hazırlığında en önemli konu, tarlanın iyi tesviye edilmesidir. Özellikle son yıllarda kullanılmaya başlanan lazer kontrollü tarla tesviye bıçakları ile mükemmel bir şekilde tesviye edilmektedirler. İyi tarla tesviyesi ile tavalar daha geniş yapılabilmekte, su kontrolü kolaylaşmakta, su tasarrufu sağlanmakta, ilaçlama ve gübreleme uygulamalarından en iyi neticeye varılabilmekte, mekanizasyon kolaylaşmaktadır. Sonuç olarak da yüksek ve kaliteli verim alınmaktadır. Çeltik tarlası sonbaharda, soklu pullukla derin bir sürüm yapılarak hazırlanır. Kışı bu şekilde geçiren tarla, ilkbaharda kültivatör ile biraz daha yüzlek bir şekilde sürülerek ikilenir. Daha sonra sedde ve tirlerle çevrili tavaların oluşturulmasından sonra diskaro veya kazayağı ile tavalar düzlenir. Tohumluk Seçimi: Ekilecek tohum; tohumla taşınan hastalık, zararlılar (yanıklık, fusarium, beyaz uç nemotodu), yabancı ot ve kırmızı çeltik tohumlarından temiz, sertifikalı tohum olmalıdır. Sadece yüksek vasıflı tohum kullanarak verim %20-25 artırılabilir. Bölgede Karacadağ Çeltiğinin sertifikalı tohumluk üretimi yok denecek kadar azdır. Pirinç fabrikaları üreticiden satın aldığı çeltik tohumlarını eleklerden geçirerek içerisindeki yabancı ot tohumları ile diğer yabancı maddeleri temizledikten sonra çiftçilere tohumluk satışını gerçekleştirmektedir. Karacadağ Çeltiğinin sertifikalı tohumluğunu üreten kamu kuruluşu ya da özel sektör bulunmamaktadır. Ekim Zamanı ve Ekim Miktarı: Çeltik yazlık ekilen bir bitkidir. Islah çeşitlerinin çimlenmesi için toprak ve su sıcaklığının 18 0C derecenin üzerinde olması gerekirken Karacadağ Çeltiğinin ekildiği alanlarda su sıcaklığı C civarında olması gerekmektedir. Ekim zamanı 20 Nisanda başlar Mayıs ayı sonuna kadar devam eder. Dekara atılan tohumluk miktarı taşlık alanlarda kg/da civarındadır. Taşlık olmayan alanlarda ise kg/da tohum kullanılmaktadır. Ekim Yöntemi: Tohumların çabuk çimlenerek toprağa tutunmasını sağlamak için ekimden 1 gün önce tohumlar ıslatılarak şişmeleri sağlanır ve bu şekliyle ekim yapılır. Çeltik ekimi çoğu kez kuru tohumun elle veya mibzerle serpilmesi şeklinde yapılmaktadır. Genellikle fırfır denilen gübre serpme makinesi ile ekim yapılmaktadır. Sulama: Karacadağ Çeltiği üretiminde kullanılan su dört farklı şekilde temin edilmektedir. Bunlar kaynak suyu, sondaj suyu, göletler, Dicle Nehri ve kollarından temin etme şekilleridir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Karacadağ yükseltisi kışın kar yağışının en fazla olduğu bölgelerden biridir. Kar suları yer altı ve yerüstü kaynaklarını besleyen önemli bir kaynaktır. Bu nedenle Karacadağ çeltik ekim alanlarında sulama suyu sıcaklığı nispeten düşüktür.

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE YENİ MADDE MADDE 1 - Bu Tebliğ ile Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri,

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ E GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER ESKİ MADDE YENİ MADDE GEREKÇE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ E GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER ESKİ MADDE YENİ MADDE GEREKÇE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ E GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER ESKİ MADDE YENİ MADDE GEREKÇE MADDE 1 - Bu Tebliğ ile Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2) 27/08/2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazete Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : 29087 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) 24/05/2006 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) 24/05/2006 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29193 ATAMA KARARI Kalkınma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/1160

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Sayı : 29324 ENERJİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Ağustos 2013 69471265-305-7516

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak 2015 69471265-305-143

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2015 SALI Sayı : 29305 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER İZMİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4 1 )

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4 1 ) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4 1 ) Bu Tebliğ, 27/12/1994

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29131 Adalet Bakanlığından: ADLİ YARGI HÂKİM VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 10 Aralık 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29201 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI Cumhurbaşkanlığından:

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 Tarihli ve 2015/9 Sayılı Kararı (02.06.2015 t. 29374 s. R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 26/05/2015 Karar No : 2015/9 Konu Karar : Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı