CEO, CFO dan ne bekliyor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEO, CFO dan ne bekliyor?"

Transkript

1 CEO, CFO dan ne bekliyor? Türkiye'de Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği Araştırması Aralık 2010 Yönetim Danışmanlığı

2 İçindekiler Giriş 1 Araştırma Hakkında 2 Mali İşler ve Finans Birimi nin Organizasyondaki Konumu 3 Mali İşler ve Finans Birimi nin Kapsadığı Süreçler 4 Yönetim Raporlamaları 11 Mali İşler ve Finans Birimi nin Yaklaşımı ve Yeterliliği 13 Sonuç 15

3 Yönetim Danışmanlığı Giriş Mali İşler ve Finans Birimi, şirket faaliyetlerinin finansal sonuçlarını raporlayan, yorumlayan ve bu doğrultuda şirketin yönünü belirlemeyi sağlayan bir birimdir. Mali İşler Birimi'nin yöneticisinden de hem stratejik planlama, bütçeleme ve yönetim raporlamaları aracılığıyla karar destek fonksiyonunu hem de mevzuatlara uygunluk, nakit ve risklerin yönetimi konularında uyum ve kontrol fonksiyonunu yerine getirmesi beklenirken, genel muhasebe, alacak ve borç yönetimi başta olmak üzere her alanda verimli çalışması istenmektedir. Bu zorlu görevi üstlenmiş olan Mali İşler Birimi Yöneticisi (CFO) nun rolü ve bu konulardaki etkinliği tartışma konusu olarak gündemdeyken, bu seneki Türkiye de Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği Araştırması nda şirketlerin CEO ve/veya Genel Müdürlerine yönelttiğimiz sorular neticesinde kendilerinden Mali İşler ve Finans Birimleri nin hem teknik yönlerini hem de konulara yaklaşımlarını ve yetkinliklerini değerlendirmelerini istedik. Türkiye nin seçkin şirketlerinin değerli CEO ve/veya Genel Müdürlerinin bir kısmına anket ve bir kısmına ise karşılıklı görüşme ile yönelttiğimiz sorularımız neticesinde hazırladığımız raporumuzu, dört ana başlık altında toparladık:. Mali İşler ve Finans Birimi'nin Organizasyondaki Konumu: Mali İşler Birimi'nin, şirket içerisinde taşıdığı önem ve üstlendiği rolün belirlenmesini içermektedir.. Mali İşler ve Finans Birimi'nin Kapsadığı Süreçler: Mali işler alt süreçlerinin şirket açısından ne kadar önem taşıdığı ve bu süreçlerin hangilerinin Mali İşler ve Finans Birimi'nin sorumluluğunda olduğunu incelemektedir. Aynı zamanda söz konusu süreçlerin etkinliği de değerlendirilmektedir.. Yönetim Raporlamaları: Şirketlerin yönetim raporlamaları, nakit yönetimi ve bütçe planlama konularındaki çalışma prensiplerini sorgulayarak bu konularda ne kadar etkin çalıştıklarını ortaya koymaktadır.. Mali İşler ve Finans Birimi'nin Yaklaşımı ve Yeterliliği: Mali İşler ve Finans Birimi'nin görevlerini yerine getirirken iç müşterilerine yaklaşımı ve ilgili konularda sergilediği uzmanlık ve yetkinliklerinin değerlendirilmesinden oluşmaktadır. 1

4 Yönetim Danışmanlığı Araştırma Hakkında Türkiye de Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği Araştırmamızda, CEO ve/veya Genel Müdürlerin şirketlerindeki Mali İşler Birimi ni organizasyondaki yeri, vizyonu, sorumlulukları ve davranış şekli açısından değerlendirmelerini istedik. Bu değerlendirmenin yanı sıra, incelediğimiz şirketlerin yönetim raporlaması, bütçe süreci ve nakit yönetimi gibi konularda da kullandıkları içerik ve prensiplerini belirlemeyi hedefledik. Hazırladığımız ankete hedef olarak, 2009 yılı cirosu 500 milyon TL den küçük ve büyüme potansiyeli yüksek şirketleri seçtik. Bununla birlikte PwC olarak hizmet verdiğimiz bazı şirketlerden de görüş aldık. Anketimize katılan 40 şirketin çoğunluğu sanayi ve üretim sektöründe faaliyet göstermekle beraber, hızlı tüketim, enerji ve hizmet sektörlerinden de katılımcılar bulunmaktadır. Şirketlerin çalışan sayısı kişi aralığında yoğunlaşmakta olup, Mali İşler Birimi çalışan sayısı kişi arasında değişmektedir. Bu şirketlerin %19 u borsaya kote, %23 ünun ise bağlı oldukları ana ortakları borsaya kotedir. Şirketinizin hisseleri herhangi bir borsada işlem görüyor mu? Ortaklık yapınızı en iyi tanımlayan seçenek hangisidir? Şirketinizin 2009 yılı cirosu nedir? %14 %8 %27 %3 %32 1 Hayır, %80 Evet, %20 %17 %36 %8 %0 %20 %40 %60 %80 %100 %33 %22 Yabancı bir şirkete ait bağlı şirket Yabancı bir şirket ile ortak Yerel şirket Yerel holding şirketi >500 Şirketinizin bağlı olduğu ana ortağın hisseleri herhangi bir borsada işlem görüyor mu? Toplam çalışan sayınız nedir? %7 %14 %14 %7 Mali İşler Birimi çalışan sayınız nedir? %0 %12 %2 1 Hayır, %77 Evet, %23 %8 %34 %14 %0 %20 %40 %60 %80 %100 %44 % > >25

5 Yönetim Danışmanlığı Mali İşler ve Finans Birimi'nin Organizasyondaki Konumu Ankete katılan şirketlerde, Mali İşler Birimi nden sorumlu yöneticilerin büyük çoğunluğu Mali İşler Müdürü unvanını taşımakta, bu unvanı Genel Müdür Yardımcılığı takip etmektedir. Mali İşler Birimi yöneticisinin ağırlıkla Genel Müdür veya CEO ya raporlama yaptığı ifade edilmiştir. Son yıllarda CFO lar şirketlerde sadece finans ve muhasebeden sorumlu değil, aynı zamanda operasyonlarda yer alan riskler ve kontrollerle de ilgilenen yöneticiler olarak algılanmaktadır. Anket sonuçlarına göre İcra Kurulu üyesi olan CFO oranının %43 olması bu gelişmeyi desteklemektedir. CEO ile birlikte şirket yönetiminde kritik bir rol üstlenen CFO lar, Risk Komitesi nden Bilgi İşlem Komitesi ne kadar pek çok komitede görev üstlenmektedir. Şirketin iş koluna ve boyutuna göre değişmekle birlikte, İcra Kurulu ile Kredi ve Risk Komiteleri nde sıklıkla bulunan CFO ların, gözetim organı olan Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu adına denetim işlevini yürüten Denetim Komitesi ne katılımları sınırlı da olsa bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeliği, CFO ya verilen önemi göstermekle beraber, İcra Kurulu ile Yönetim Kurulu nun ayrılması prensibini savunan kurumsal yönetim ilkelerine göre tavsiye edilen bir durum değildir. Öte yandan, CFO nun teknik bilgisinden Yönetim Kurulu nun alt komitelerinde faydalanmak şirkete hem katma değer sağlayacak hem de alınan kararların hızla uygulanabilmesini mümkün kılacaktır. Her beş CFO dan biri Yönetim Kurulu Üyesi CFO nun organizasyonunuzda üyesi olduğu kurul ve/veya komiteler hangileridir, tanımlayınız? Şirketinizde Mali İşler Birimi nden sorumlu yöneticinin unvanı nedir? Kredi Komitesi %41 İcra Kurulu %43 %35 %19 Risk Komitesi %38 CFO Denetim Komitesi %30 Yönetim Kurulu %22 Diğer %3 Bilgi İşlem Komitesi %17 %8 %38 CFO Mali İşler Müdürü Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı 3

6 Yönetim Danışmanlığı Mali İşler ve Finans Birimi'nin Kapsadığı Süreçler Ankete katılan şirketlere, Mali İşler Birimleri nin aşağıdaki tabloda listelenen süreçlerde oynadığı rolü sorduk. Beklenildiği gibi şirketlerin büyük çoğunluğu, Mali İşler Birimleri nin sırasıyla; Genel Muhasebe, Ödemeler, Vergi Muhasebesi, Yönetim Raporlaması ve Hazine süreçlerinin sahibi olduğunu belirtmişlerdir. Bütçeleme ve Süreç Kontrolleri, Mali İşler Birimi nin koordine ettiği süreçler olarak ortaya çıkarken, Stratejik Planlama, İş ve Performans Geliştirme ve Satın Alma Süreçleri de Mali İşler Birimleri nin bilgi sağladığı süreçler olarak gözükmektedir. Şirketinizde Mali İşler Birimi nin, aşağıda belirtilen konularla ilgili sorumluluk alanı nedir? %0 %20 %40 %60 %80 %100 Genel Muhasebe ve Finansal Raporlama Ödemeler Vergi Muhasebesi ve Düzenleyici Kuruluşlar (SPK) Yönetim Raporlaması Hazine ve Nakit Yönetimi Bütçe ve Projeksiyon (Forecast) Tahsilat Yönetimi İç Denetim Süreç Kontrolleri ve Uygunluk Satın Almalar İş Geliştirme Projeleri Performans Geliştirme Projeleri Stratejik Planlama Süreç Sahibi Koordine Eder Bilgi Sağlar İlgili Değildir. Bu sorumluluk alanları içerisinde dikkat çeken bir nokta, katılımcıların %16 sının Mali İşler Birimleri nin tahsilat yönetimiyle ilgisi olmadığını belirtmesidir. Tahsilat sorumluluğunun satış birimine verilmesi iyi bir uygulama olmakla beraber, Mali İşler Birimi nin bu konuda sürecin doğru uygulandığını gözetmesi ve alacakların zamanında tahsilini sağlama konusunda ilgili raporlamaları yapıp bir itici güç olarak çalışması şirket için büyük katkı sağlamaktadır.. Tahsilat yönetimi gibi satın almalar konusunda da Mali İşler Birimi'nin bu süreç ile ilgili olmadığını ifade eden şirketler bulunmaktadır. Ancak nakit akışını iyi yönetebilmek ve bütçe kontrolünü yapabilmek için Mali İşler Birimi nin bu sürece de dahil olmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz.. Katılımcıların yaklaşık üçte biri, Mali İşler Birimleri nin iç denetim sürecinden sorumlu olduğunu belirtmiştir. Her ne kadar uygunluk kontrolü Mali İşler ve Finans Birimi'nin doğasına uygun olarak düşünülüp bu birimin sorumluluğuna bırakılabilmekteyse de, İç Denetim Departmanı nın sağlıklı çalışabilmesi için bağımsız bir birim olarak Denetim Komitesi ne, operasyonel olarak da CEO ve/veya Genel Müdüre bağlı olarak çalışması gerekmektedir. 4

7 Mali İşler ve Finans Birimi'nin Kapsadığı Süreçler Yönetim Danışmanlığı Mali İşler ve Finans Birimi'nin süreç sahibi olduğu sorumluluklarının etkinliği değerlendirildiğinde ise, süreç sahipliği derecesi ile etkinliğin doğru orantılı olduğu görülmüştür. Örneğin Mali İşler Birimi nin çoğunlukla süreç sahibi olduğu genel muhasebe, ödemeler ve vergi muhasebesi gibi süreçlerde etkin çalıştığı görülürken, süreç sahibi olmadığı performans ve iş geliştirme gibi konulardaki performansı yeterli görülmemektedir. Bu tespitin başlıca nedeninin, CFO ların rollerinin sınırlı veya belirsiz olduğu süreçlere gündemlerinde alt sıralarda yer vermesi ile yeterli kaynak ve zaman ayıramaması olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer neden ise, Mali İşler Birimi nden daha çok teknik konularda yetkin olmasının beklenmesidir. Oysa şirketin diğer birimleriyle birlikte çalışmasını gerektiren süreçlerde etkin olmak için proje yönetmek, sunum yapmak veya koordinasyonu sağlamak gibi teknik olmayan yetkinliklerin önemi artmaktadır. Bu tür yetkinlikler ise genellikle Mali İşler Birimi nde yeterli düzeyde değildir. Raporumuzun ilerleyen bölümünlerinde görebileceğiniz gibi, Mali İşler Birimi nin yaklaşımı ve yeterliliği konusu daha detaylı olarak incelenmiştir. Şirketinizde Mali İşler Birimi nin aşağıda belirtilen sorumlulukları ne kadar etkindir? Mali İşler Birimi nin süreç sahibi olduğu şirketlerin oranı Genel Muhasebe ve Finansal Raporlama Ödemeler Vergi Muhasebesi Düzenleyici Kuruluşlar (SPK gibi) Bütçe ve Projeksiyon (Forecast) Yönetim Raporlaması Hazine ve Nakit Yönetimi Tahsilat Yönetimi %93 %92 %90 %86 %85 %85 %81 %87 %87 %81 %55 %74 %71 %58 Satın Almalar İç Denetim Stratejik Planlama Süreç Kontrolleri ve Uygunluk %72 %71 %68 %65 %13 %29 %0 %13 İş Geliştirme Projeleri Performans Geliştirme Projeleri %51 %50 %6 %3 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 5

8 Mali İşler ve Finans Birimi'nin Kapsadığı Süreçler Yönetim Danışmanlığı Öncelikli Süreçleriniz? CEO: Verimlilik ve Uygunluk CFO: Karar Destek Yaptığımız araştırmada, CEO ve/veya Genel Müdürler tarafından Mali İşler Birimi süreçlerinin önceliğinin klasik anlamda uygunluk vizyonu çerçevesinde değerlendirildiği ve ilk üç sıraya Genel Muhasebe ve Finansal Raporlama, Bütçe ve Projeksiyon ile Ödemeler süreçlerinin yerleştirildiği görülmektedir. Önceki yıl (2009) yaptığımız çalışmada ise bu soruyu şirket CFO larına sormuş ve onların önceliklerini araştırmıştık. Bu sene karşılaştığımız tablodan farklı olarak ilk üç öncelik sıralaması, Bütçe ve Projeksiyon, Kârlılık ve Maliyet Yönetimi ile Yönetim Raporlaması olmuştu. Ancak bu süreçlerin işleyişini verimli bulmadıkları da ifade edilmişti. Bununla birlikte en çarpıcı görüş farkı, Genel Muhasebe ve Finansal Raporlamanın önceliğinin CEO lar tarafından ilk sırada, CFO lar tarafından ise son sırada değerlendirilmesi olmuştur. Bu durum bize CFO ların, kendi birimlerinin çalışmalarını stratejik bir konuma taşımayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda CEO nun uygunluk beklentisinden farklılık gösterdiklerini ifade etmektedir. Uyum ve Kontrol. Hazine: Risk Yönetimi. Hazine: Banka ve Nakit Yönetimi. İç Denetim. Kontroller. Vergi Yönetimi Karar Destek. İş Stratejisi & Stratejik Planlama. Bütçeleme. Yönetim Raporlaması. İş Analizi. Performans Yönetimi Mali İşler ve Finans Organizasyonu. Vizyon. Sistem Yönetimi. Veri Yönetimi. İnsan Yönetimi Verimlilik. Kurumsal Raporlama. Borç Yönetimi. Alacak Yönetimi. Genel Muhasebe CEO ların öncelikleri (2010) ve CFO ların öncelikleri (2009) %100 %95 %90 %85 %80 %75 %70 %65 %60 %55 %50 Karar Destek Verimlilik Uygunluk CEO CFO 6

9 Yönetim Danışmanlığı Yönetim Raporlamaları Yönetim Raporları; Yarın a yön veriyor mu? Eski gazete mi? Yönetim raporlamaları, şirketlerin hem stratejik hem de taktik olarak izleyeceği yolu tespit etmesi ve bu yolda performansının değerlendirilebilmesi için yapı taşı olarak kabul edilmektedir. CEO ve/veya Genel Müdürler yönetim raporlamalarında, beklendiği üzere doğruluk ve güvenilirliğe öncelik verdiklerini, bu konuda da Mali İşler Birimi nin etkinliğinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak yönetim raporlamalarının içerik zenginliği ve sunum şekli açısından şirket yönetimine beklenen düzeyde katma değer sağlamadığı gözlemlenmektedir. Her iki CEO dan biri, yönetim raporlarının ileriye yönelik projeksiyon sağlamadığını, her üç CEO dan ikisi de iç ve dış etkenlerin ölçümünü içermediğini belirtmişlerdir. Ayrıca, yönetim raporlarında CEO ların beklentisini karşılamayan bir başka özellik ise bu raporların görsellerle ve trend analizleri ile yeteri kadar desteklenmediğidir. Yönetim Raporlamasında etkin bulunmayan 10 alan: Etken Hem iç hem de dış etkenlerin ölçümünü sağlaması Raporların görseller ve trend analizleri ile desteklenmesi İleriye yönelik projeksiyon sağlaması Hem finansal hem de operasyonel performansı ölçmesi Kısa ve öz bilgi içermesi Şirketin performansı ile ilgili istisnaların belirlenmesi Raporların hızlı biçimde üretilmesi Değişen raporlama gereksinimlerinin hızla hayata geçirilmesi Yönetimin sorumluluğu ile paralel olması ve performans ölçmesi Raporların kurum içindeki etkin paylaşımı Memnun olmayan CEO ların oranı %66 %53 %50 %45 %45 %42 %34 %34 %34 %32 7

10 Yönetim Raporlamaları Yönetim Danışmanlığı Şirketinizin yönetim raporları ve bütçe planlamasında aşağıdaki bilgilerden hangileri yer almaktadır? Gelir Tablosu Bilanço Kârlılık Analizi Nakit Akım Tablosu Satış Analizi Net İşletme Sermayesi İhtiyacı Çalışanlarla İlgili Göstergeler Alacak Yaşlandırma Stok Yaşlandırma Pazar Payına İlişkin Göstergeler Ürün Kalitesine İlişkin Göstergeler Rakiplerle İlgili Karşılaştırmalı Göstergeler Hiçbiri %0 %38 %30 %54 %70 %70 %70 %97 %97 %92 %92 %84 %81 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 Yönetim raporlarının değerlendirilmesi için şirket yönetimlerinin toplantılarını aylık olarak yapmakta oldukları tespit edilmiştir. Ancak anketimize katılan şirketlerin %13 ü yönetim raporlarını sadece üç aylık dönem sonlarında incelerken, zaman zaman bu raporlamaları değerlendiren şirketlerin oranının da %13 olması oldukça dikkat çekici bir unsurdur. Oluşturulan yönetim raporlarının çoğunun e-posta aracılığı ile Excel ve/veya Powerpoint dosyaları şeklinde paylaşılmasına karşılık, halen şirketlerin %22 sinde sadece basılı olarak rapor paylaşımı yapıldığı gözlemlenmektedir. Beklendiği üzere, anketimize katılan şirketlerin çoğunluğunda bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve kârlılık analizleri hazırlanmakta olsa da, %30 unda alacak yaşlandırma ve stok yaşlandırma gibi işletme sermayesini direkt ilgilendiren göstergelerin takip edilmediği görülmektedir. Anketimize katılan şirketlerin %62 si satışa sundukları ürünlerinin kalitesine ilişkin göstergeleri yönetim raporlamaları kapsamında takip etmediklerini belirtmişlerdir. Öte yandan, bu çalışmadaki şirketlerin %70 i pazar paylarını paylaştıkları rakip oyuncuların finansal göstergeleri ile kendi finansal göstergelerini kıyaslamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum biraz da Türkiye de şirketlerin finansal bilgilerinin şeffaf olmayışından ve piyasada bu anlamda çok yaptırım bulunmayışı sebebiyle bilgiye erişimin kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. %30 Alacak yaşlandırma ve stok yaşlandırma gibi işletme sermayesini direkt ilgilendiren göstergeleri takip etmiyor. %62 Satışa sundukları ürünlerinin kalitesine ilişkin göstergeleri yönetim raporlamaları kapsamında takip etmiyor. %70 Pazar paylarını paylaştıkları rakip oyuncuların finansal göstergeleri ile kendi finansal göstergelerini kıyaslamıyor. 8

11 Yönetim Raporlamaları Yönetim Danışmanlığı %13 %13 Şirketinizde kapanış sonrasında hazırlanan yönetim raporlarının incelenmesi için hangi sıklıkta toplantı yapılmaktadır? %74 Aylık olarak yapılır Dönem sonlarında yapılır (üç aylık dönemlerde) Zaman zaman yapılır (ad-hoc) 9

12 Yönetim Danışmanlığı Yönetim Raporlamaları CEO: Bütçe sürecinde iş birimleriyle işbirliği gerekli. Şirketlerin kısa, orta ve uzun vade hedeflerini gerçekleştirebilmesi için ilerleyeceği rotayı finansal olarak çizerken kullandığı araç bütçe planıdır. Bu finansal resmin içerisinde aynı zamanda ilgili rotanın maliyeti ve ayrılacak kaynakların masrafı da bulunmaktadır. Anketimize katılan şirketlerden bütçe planlamalarında sağlamak istedikleri faydaları önceliklendirmelerini ve bütçenin bu amaçlara ne derece hizmet ettiğini değerlendirmelerini istedik. Aldığımız cevaplar neticesinde ilk sırayı hedef belirleme ve şirket performansının takibi almış ve bu konuda Mali İşler Grubu nun performansı da yüksek olarak değerlendirilmiştir. İkinci sırada kaynak kullanımını yönetme ve maliyet kontrolünü sağlama gelmektedir. Her ne kadar yapılan bütçeler hedeflerine ulaşsa da, bütçe hazırlama sürecinin CEO ların beklentilerini tam olarak karşıladığını söylemek mümkün gözükmemektedir. CEO nun öncelikleri arasında, Mali İşler Birimi nin operasyonel birimlerle işbirliği içerisinde çalışması, bütçeleme sürecinin stratejik planlama ile entegre olması ve bütçenin kurum içinde etkin paylaşımı bulunmaktadır. Mali İşler Birimi, bu konularda henüz CEO nun beklentilerini karşılayamamaktadır. Öte yandan çoklu senaryo analizlerine öncelik verilmemekte ve Mali İşler Birimi'nin bu konudaki performansı da düşük olarak değerlendirilmektedir. Operasyonel birimlerin sürece dahil olması ve koordinasyonu Stratejik / Operasyonel planlama süreçleri ile entegrasyonu Bütçenin kurum içinde etkin paylaşımı 4,0 3,9 3,9 4,6 4,5 4,4 Bütçeleme sürecini etkileyen yandaki yaklaşımların ne kadar öncelikli olduğunu değerlendiriniz. Sorumlulukların açık olarak belirlenmesi 3,9 4,4 Bütçenin hazırlanmasında otomasyon düzeyi Bütçe planlama detay seviyesi 4,3 3,8 4,2 4,1 Memnuniyet Öncelik Düzenli olarak tahmin yapılması ve varsayımlara göre modelleme 3,8 4,2 Sürecin hızı 3,6 4,1 Çoklu senaryo analizi 3,2 3,9 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 10

13 Yönetim Danışmanlığı Yönetim Raporlamaları CEO: Risk ve işletme sermayesi yönetimine dikkat. Araştırmamızda nakit yönetimine ilişkin sorularımıza aldığımız cevaplar neticesinde, her ne kadar şirketler açısından önem arz eden bir konu olduğu belirtilse de, CEO ların Mali İşler Birimi'nin bu konudaki çalışmalarını etkin bulmadığı görülmektedir. Özellikle emtia riski, müşteri kredi limitleri, banka teminat ve kredileri ile işletme sermayesi konuları, etkinlik açısından CEO lar nezdinde son sıralarda yer almaktadır. Emtia riski, bir şirketin üstlendiği görünmez risklerin başında gelmesi sebebiyle çoğunlukla ikinci plana atılmaktadır. Piyasa koşullarının değişmesi durumunda meydana gelebilecek fiyat dalgalanmaları, envanter maliyeti ve sigortası kolayca gözden kaçabilen, ancak özellikle kriz anlarında şirketin nakit akışını ve kârlılığını direkt etkileyen faktörlerdendir. Müşteri kredi limitlerinin ve banka teminatlarının etkin yönetilmediği şirketler ise piyasa riskini üstlenmekte, tahsilat sorunları ve ekstra maliyetler ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Şirketinizdeki nakit yönetimi konularının etkinliğini değerlendiriniz. Nakit Yönetimi 4,2 Faiz Riskinin Yönetimi 4,0 Likidite Riskinin Yönetimi Döviz ve Kur Riskinin Yönetimi İşletme Sermayesinin Raporlanması ve Takibi Banka Teminat ve Kredilerinin Yönetimi Müşteri Kredi Limitlerinin Yönetimi Emtia Riskinin Yönetimi 3,2 3,5 3,9 3,9 3,8 3,8 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 11

14 Yönetim Raporlamaları Yönetim Danışmanlığı Ankete katılan şirketlerin %30 u alacak ve stok yaşlandırmalarını düzenli olarak takip etmiyor Net İşletme Sermayesi Ticari Alacaklar Stoklar Ticari Borçlar Etkin takip edilmediğini belirten şirketlerin oranı %24 İşletme sermayesinin raporlanarak yakın takibinin sağlanması; şirketin ticari alacakları, ticari borçları ve envanteri konusundaki performansını kontrol altında tutmayı sağlayacak raporların geliştirilmesi ve şirket sürekliliğinin sağlanması açısından kritik rol oynamaktadır. Ancak anketimize katılan şirketlerin %30 unda alacak yaşlandırma ve stok yaşlandırma raporlarının takip edilmediğini göz önünde tutarsak, işletme sermayesi takibinin bu şirketlerde etkin olarak yapılmaması da şaşırtıcı bir sonuç olmamaktadır. 12

15 Mali İşler ve Finans Birimi nin Yaklaşımı ve Yeterliliği Yönetim Danışmanlığı Günümüzde, Mali İşler Birimi nden şirket içerisinde üstlendiği günlük ve tekrar eden operasyonel görevlerinin yanı sıra CEO ve/veya Genel Müdüre karar mekanizmalarında danışmanlık hizmeti sunması da beklenmektedir. Mali İşler Birimi'nin bu anlamda beklentileri en etkin olarak şirket kararlarının finansal etkisinin analizi konusunda yerine getirdiğini görmekteyiz. Bununla birlikte en iyi finansal uygulamaların hayata geçirilmesi ve alınacak kararlar için zamanında hazırlanan raporlar ile bahsi geçen danışmanlık rolünü etkin olarak gerçekleştirdikleri düşünülmektedir. Ancak, anketimize katılan CEO ların yaklaşık üçte biri Mali İşler Birimi'nin şirketin operasyonlarını, uzun vadeli hedeflerini anlamasını ve stratejik kararların alınmasına sağladığı katkıyı yeterli görmemektedir. Bu ölçütlerde ortaya çıkan en şaşırtıcı sonuç ise her üç CEO dan ikisinin Mali İşler Birimi nden şirket süreçlerine ilişkin iç kontrollerin sistemli olarak uygulanması ve uygunluğun temini konularında memnun olmadıklarını ifade etmeleri olmuştur. Size göre Mali İşler Birimi aşağıda belirtilen ölçütlere göre ne kadar etkin çalışmaktadır? Etken Memnun olmayan CEO ların oranı Şirket süreçlerine ilişkin iç kontrollerin sistemli olarak uygulanması ve uygunluğun temini açısından katkısı %58 Finansal gelişmelere paralel olarak şirketinizde finansal değişimin sağlanmasına öncülük etmesi %37 Şirketinizin operasyonlarını, uzun vadeli hedeflerini ve bunları gerçekleştirmedeki zorlukları anlaması %34 İşinizi etkileyen önemli ve stratejik kararların alınmasında sağladığı katkı %34 Kritik kararlar almanızda size fırsat ve riskleri gösterebilmesi %32 Bilgi sahibi olarak karar vermenizi sağlayacak veriyi zamanında sunması %24 Kararlarınızın finansal etkisi olan sonuçlarını anlamanıza yardımcı olması %18 En iyi finansal uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda sizinle işbirliği %16 13

16 Mali İşler ve Finans Birimi nin Yaklaşımı ve Yeterliliği Yönetim Danışmanlığı CEO ların CFO lardan en büyük beklentisi: Güvenilirlik Mali İşler Birimi nin aşağıdaki 13 kriteri taşımasındaki önem ve etkinliği arasındaki fark nedir? Güvenilirlik Sahiplenme 4,4 4,6 4,6 4,7 Takım Çalışması 4,1 4,6 Yanıt Verme Hızı Ulaşılabilirlik 4,1 4,5 4,5 4,6 Uyumluluk 4,2 4,5 İletişim Açık Görüşlülük 4,1 4,1 4,4 4,5 Etkinlik Önem Pratiklik 3,8 4,4 Hedefe Odaklılık 4,1 4,4 Yaratıcılık 3,6 4,3 Dinleme 4,2 4,1 Esneklik 3,7 4,1 3,5 4,0 4,5 5,0 CEO ve/veya Genel Müdürler güvenebildikleri, kolaylıkla ulaşabildikleri ve işlerini sahiplenen CFO lar ile çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Anket sonuçlarımız CEO ların bu beklentilerinin karşılandığını göstermektedir. CEO nun öncelikli olan diğer beklentileri ise takım çalışmasına yatkınlık ve Mali İşler Birimi nin konulara yanıt verme hızı olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu konularda CFO lar ve Mali İşler Birimleri beklentileri henüz karşılayamamaktadır. Ölçüm kriterlerimizin en az önemsenenleri ise yaratıcılık, dinleme ve esneklik olarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar CEO ların bu konulardaki beklentileri oldukça düşük olsa da, Mali İşler Birimi'nin etkinliğini, bu düşük beklenti seviyesinin de oldukça altında değerlendirmeleri dikkat çekmektedir. 14

17 Yönetim Danışmanlığı Sonuç: CEO Gözünde CFO ların Rolü CFO lar şirketlerinin içinde bulunduğu sektöre, yönetim kültürüne, organizasyon yapısına ve şirketin hayat döngüsü içinde bulunduğu aşamaya bağlı olarak farklı roller üstlenebilmektedir. PwC olarak, CFO ların üstlendiği bu rolleri inisiyatif alabilmelerine (proaktif/reaktif) ve odaklarının teknik veya stratejik oluşuna göre aşağıdaki dört kategoride tanımladık: Kayıt Tutucu : Teknik bilgisi kuvvetlidir, gerçekleşmiş işlemlerin uygunluğunu kontrol eder, uygunluk odaklıdır. Yorumcu : Stratejik bilgisi yüksektir, teknik detaya çok vakit harcamaz, kendisinden talep edildiğinde raporlama ve yorumlama yapar. Sorun Çözen : Teknik bilgisi mevcuttur, inisiyatif alarak giderlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, rakiplerden ileriye gitme konularında gayretle çalışır. İş Ortağı : İnisiyatif alır, odağı stratejiktir ve işin yapılması ile ilgili yenilikler getirir; stratejik danışman olarak çalışır. Proaktif İnisiyatif Reaktif Verimlilik ve Uyum (Taktik) Sorun Çözen %16 Kayıt Tutucu %55 Odak İş Ortağı %16 Yorumcu %13 Karar Destek (Stratejik) Sorun Çözen %16 Kayıt Tutucu %55 İş Ortağı %16 Yorumcu %13 Anketimize katılan CEO ların cevaplarını inisiyatif ve odak eksenlerine göre değerlendirdiğimizde, yukarıdaki şekilde görülebileceği gibi, şirketlerin yarısından fazlasında Mali İşler Birimi nin Kayıt Tutucu rolünü üstlendiklerini görüyoruz. Geri kalan şirketlerde ise Mali İşler Birimi profillerinin, Sorun Çözen, Yorumcu ve İş Ortağı rollerine benzer oranlarda dağıldığını görüyoruz. Bununla beraber, yukarıda bahsettiğimiz dinamiklere paralel olarak Mali İşler Birimleri nin üstlenecekleri rol, Kayıt Tutucu olmaktan çıkarak şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak değişebilecektir. Gelecekte roller arasındaki bu dağılım oranlarının birbirine daha yakın olacağını düşünüyoruz. 15

18 Yönetim Danışmanlığı Sonuç: CEO Gözünde CFO ların Rolü Mali İşler Birimi'nin iş yükünün çoğunluğunu oluşturan genel muhasebe, alacak ve borç yönetimi, kontroller, hazine ve vergi yönetimi gibi konular, şirketlerin günlük faaliyetlerini etkilemeleri sebebiyle pratikte CEO nun gündeminde ilk sıralarda yer almakta, Mali İşler Birimi de bu beklentiyi karşılayacak şekilde yapılanmaktadır. Bu yaklaşım, CFO yu şirketin Kayıt Tutucusu olarak daha dar bir fonksiyon alanına kısıtlamaktadır. Benzer şekilde, Mali İşler ve Finans Birimi ne performans ve iş geliştirme projelerinde aktif roller verilmemesi de bu konularda ilgili birimin gelişim fırsatını azaltmaktadır. Öte yandan, CFO lar şirketlerine daha fazla katma değer sağlayacak çalışmaları artırmayı ve CEO ların İş Ortağı olarak çalışmayı hedeflemektedir. Bu hedef, mevcut resime tezat oluşturur gibi görünmekle birlikte anketimizdeki yönetim raporlaması, bütçeleme ve Mali İşler Birimi nin yaklaşım ve yetkinlikleri konularına verilen cevaplardan CEO ların da bu yönde beklentisinin oluştuğu söylenebilir. Kayıt Tutucu dan İş Ortaklığı na doğru giden süreç zorlu bir değişim gerektirir. Bu değişim ancak CEO ların Mali İşler Birimi ne bu konuda en yüksek seviyede destek vermesi ile mümkün olabilecektir. Anketimize zaman ayırarak değerli görüşlerini bizimle paylaşan ve destekleyen CEO lara ve şirketlerine teşekkür ediyoruz. 16

19 Yönetim Danışmanlığı Dünyanın en büyük denetim, vergi ve danışmanlık organizasyonlarından PwC müşterileri ve hizmet sunduğu tüm paydaşlarla yakın işbirliği içerisinde müşterilerine ihtiyaç duyduğu değeri katar. PwC nin 154 ülkedeki i aşkın çalışanı kurduğu güçlü ilişkilerle müşterileri için uygulamaya dönük öneriler geliştirmek amacıyla düşünce, deneyim ve çözümlerini paylaşır. PwC 1981 yılından beri faaliyet gösterdiği Türkiye de, İstanbul da iki, Ankara'da, Bursa da ve İzmir de birer ofis olmak üzere toplam 5 ofiste 31 ortak ve yaklaşık kişilik profesyonel kadrosu ile Türk iş dünyasının aradığı değeri yaratmak için hizmet sunmaktadır. PwC güçlü uluslararası iş ağı ile danışmanlık hizmetleri olarak, Türkiye de Mali İşler ve Finans Birimleri ne danışmanlık hizmeti sunan lider şirketlerdendir. PwC olarak, uzman mali işler ve finans profesyonellerinden oluşan PwC danışman ağı bilgi ve deneyimimizle, "Global En İyi Uygulamalar" çerçevesinde size en uygun çözümleri sunmaktayız. Mali İşler ve Finans Danışmanlık Hizmetlerimiz:. Kurumsal Performans Yönetimi. Dönem Kapama, Raporlama ve Konsolidasyon Süreçlerinin İyileştirilmesi. Hazine ve İşletme Sermayesi Yönetimi. Mali İşler Sistem ve Yazılım Seçimi. Bütçeleme, Konsolidasyon Sistem Uygulamaları Mali İşler ve Finans Danışmanlığı Ekibimiz Orhan Cem Danışmanlık Hizmetleri Lideri Tel: +90 (212) E-posta: İsmihan Baysal Kıdemli Müdür, Yönetim Danışmanlığı Tel: +90 (212) E-posta: Ali Aköz Direktör, Yönetim Danışmanlığı Tel: +90 (212) E-posta: Meftun Özten Müdür, Yönetim Danışmanlığı Tel: +90 (212) E-posta: Gökdeniz Gür Kıdemli Müdür, Yönetim Danışmanlığı Tel: +90 (212) E-posta: Nazlı Onursal Kıdemli Danışman, Yönetim Danışmanlığı Tel: +90 (212) E-posta: Neslihan Soyer Tekin Kıdemli Danışman, Yönetim Danışmanlığı Tel: +90 (212) E-posta:

20 [2010] PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

www.pwc.com.tr PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz

www.pwc.com.tr PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Şirketimizi nasıl sürdülebilir kılabilirim? Sıfırdan kurup bugünlere getirdiğim şirketim gelecekte

Detaylı

www.pwc.com/tr Özel Sermaye Fonları, CFO lardan ne bekliyor? Türkiye de Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği Araştırması 2012

www.pwc.com/tr Özel Sermaye Fonları, CFO lardan ne bekliyor? Türkiye de Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği Araştırması 2012 www.pwc.com/tr Özel Sermaye Fonları, lardan ne bekliyor? Türkiye de Mali İşler ve Finans Birimi Etkinliği Araştırması 2012 İçindekiler Araştırma hakkında 5 Yatırım öncesi süreç 8 Yatırım işlemi süreci

Detaylı

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni muhasebe standartlarına hazır mısınız? 1 Temmuz 2012

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz 7 Aralık 2010 Ajanda Türkiye de halka arza yönelik gelişmeler Halka Arz Sürecinde Evreler Değerlendirme ve Halka

Detaylı

Vergi ve Gümrük İncelemeleri Uygulamaya Yönelik Eğitimler

Vergi ve Gümrük İncelemeleri Uygulamaya Yönelik Eğitimler www.okul.pwc.com.tr Vergi ve Gümrük İncelemeleri Uygulamaya Yönelik Eğitimler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Vergi ve Gümrük İncelemeleri Eğitimleri Vergi ve gümrük incelemelerine yönelik eğitimlerimiz

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

www.pwc.com.tr FATCA Hizmetlerimiz FATCA Hizmetlerimiz

www.pwc.com.tr FATCA Hizmetlerimiz FATCA Hizmetlerimiz www.pwc.com.tr FATCA Hizmetlerimiz FATCA Hizmetlerimiz Neden PwC? Yaklaşımımız ve çalışma kültürümüz PwC ekibi olarak müşterilerimiz için değil onlarla birlikte çalışıyoruz. Takım ruhumuzu müşterilerimizle

Detaylı

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.com.tr Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi Performans Güvence Hizmetleri Hizmet kuruluşlarının denetimlerinde kullanılan ISAE3402 standardı, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından GDS3402

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi Fonksiyonu Etkinlik Analizi

Kurumsal Risk Yönetimi Fonksiyonu Etkinlik Analizi Kurumsal Risk Yönetimi Fonksiyonu Etkinlik Analizi Şirket stratejilerinin hayata geçmesinde risklerin etkin yönetildiği konusunda pay sahiplerinin büyük beklentileri vardır. Etkin bir kurumsal risk yönetimi

Detaylı

UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Şubat 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Şubat 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Şubat 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yürürlük tarihi: Yeni standart 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayan

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Yaklaşımımız ve sunduğumuz hizmetler Süreçler Ayşe Bayrı Işım Şirket Ortağı Tel:+90 212

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi Hizmetleri

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi Hizmetleri Küresel ısınma ve iklim değişikliği sizi nasıl etkileyecek? Faaliyetlerinizin sürdürülebilir,

Detaylı

İkincil Mevzuatlar ve Uygulamaya Yönelik Eğitim ve Çalıştaylar

İkincil Mevzuatlar ve Uygulamaya Yönelik Eğitim ve Çalıştaylar www.ttkrehberi.com İkincil Mevzuatlar ve Uygulamaya Yönelik Eğitim ve Çalıştaylar GSG Hukuk un katkılarıyla Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) yürürlüğe girdi. 1 İkincil Mevzuatlar

Detaylı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı PwC Bankanıza özgü süreç iyileştirmeleri ve tasarımları ile sizi diğerlerinden farklılaştırmayı öneriyor... İhtiyacınız Değişen sektörel gereklilikler, yeni hizmet

Detaylı

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi www.pwc.com.tr Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. İnovasyon riskinin yönetimi neden önemli? 2. İnovasyonda neye odaklanmalıyız?

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 www.pwc.com.tr Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 1 2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi - 2016 Genel katılımcı profili 04 Katılımcıların çalıştıkları firma profili 04 Tedarik Zinciri Yönetimi

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında Bilgi Teknolojileri konusunda stratejiden uygulamaya kadar farklı aşamalarda ve risk, kontrol, süreç, organizasyon, yönetişim yapısı ve teknoloji gibi farklı

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte Türk vergi sistemine getirilen yeniliklerden biri olan Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu?

Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? www.pwc.com.tr/cpm Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? Kurumsal performans

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler www.ttkrehberi.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Sermaye Piyasası Eğitimleri Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler Yeni Sermaye

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu

X. Çözüm Ortaklığı Platformu www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş İçerik 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu na Genel Bakış 2. Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası 3. Finansal Raporlama Süreci ve Teknik Altyapı

Detaylı

Daha Etkin İşletme Sermayesi Yönetimi 5 Aralık 2011

Daha Etkin İşletme Sermayesi Yönetimi 5 Aralık 2011 www.pwc.com/tr Daha Etkin İşletme Sermayesi Yönetimi İçerik 1. İşletme sermayesinde etkin yönetim 2. Etkin envanter yönetiminin işletme sermayesine katkısı 2 İşletme sermayesinde etkin yönetim 3 İşletme

Detaylı

Mali İşler Birimi Etkinliği ve Vergi Yönetimi 21 Aralık 2006

Mali İşler Birimi Etkinliği ve Vergi Yönetimi 21 Aralık 2006 21 Aralık 2006 Mali İşler Birimi Etkinliği Mali İşler Çerçevesi İşBirimleri Finans Finance Arayüz Yönetimi Ticaret / Risk Yönetimi Mutabakatlar Onaylama Özetleme Dağıtım Standardizasyon Üst Yönetim/Müdürler

Detaylı

Yönetim Kurulu Etkinlik Analizi

Yönetim Kurulu Etkinlik Analizi Yönetim Kurulu Etkinlik Analizi Yönetim kurulu, görev ve yetkilerinin şirket genelinde hayata geçirilme etkinliğini ne şekilde değerlendiriyor? Yönetim kurulunun, şirketi yönlendirme ve gözetim rolünü

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği

Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği Faaliyetlerinizdeki bir kesinti nedeniyle katlandığınız maliyet, itibarınıza olan etkisiyle karşılaştırıldığında önemsiz kalabilir. Birçok şirket bilgi teknolojileri

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Konu Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden ayrılmasına ilişkin referandum

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

İşletmelerde Suistimal Risklerinin Yönetilmesi Anket sonuçları

İşletmelerde Suistimal Risklerinin Yönetilmesi Anket sonuçları www.pwc.com.tr İşletmelerde Suistimal Risklerinin Yönetilmesi Anket sonuçları Bekir Özdemir ikmet Mısırlıoğlu 13. Çözüm Ortaklığı Platformu 8 Aralık 2014 Merhaba, 08 Aralık 2014 tarihinde 13. PwC Çözüm

Detaylı

PwC Türkiye Fraud Forum

PwC Türkiye Fraud Forum www.pwc.com.tr PwC Türkiye Fraud Forum Ağustos 2015 E-Bülten Sayı 3 Merhaba, Bu e-bültende, şirketlerin belli seviyelerde iletişim kurduğu her türlü paydaşının seçiminin önemini açıkladığımız vakaları,

Detaylı

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında

Detaylı

Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması

Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması www.pwc.com.tr Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması 4 Risk Raporlaması Hızlı Ve Doğru Kararlar Alabilmek İçin Etkin Bir Risk Raporlaması 2007 yılında başlayan finansal kriz;

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim Komitesi Toplantı Gündemi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Gündem konularının belirlenmesi Komitenin önemli konulara odaklanarak çalışabilmesi için toplantı

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım www.pwc.com.tr Suistimal Risk Yönetimi Proje Starfish Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin suistimal

Detaylı

İş Hukuku Check-Up Hizmeti

İş Hukuku Check-Up Hizmeti www.pwc.com.tr İş Hukuku Check-Up Hizmeti Danışmanlık Hizmetleri İş Hukuku Check-Up Hizmetiyle işletmelere sağladığımız katma değer İş hukukunda günden güne değişen ve gelişen yasal düzenlemelerle birlikte

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

Tedarikçi Akreditasyon Hizmetleri

Tedarikçi Akreditasyon Hizmetleri Tedarikçi Akreditasyon Hizmetleri Hizmet alan veya sağlayan taraflar olarak karşı tarafın beklentilerini karşılayabiliyor musunuz? Tedarikçilerinize olan güvensizlik veya müşterilerinize karşı güvence

Detaylı

UFRS Bülten. Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Finansal Olmayan Varlıkların Değer Düşüklüğü Testine İlişkin Önemli Hususlar

UFRS Bülten. Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Finansal Olmayan Varlıkların Değer Düşüklüğü Testine İlişkin Önemli Hususlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Finansal Olmayan Varlıkların Değer Düşüklüğü Testine Kasım 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Sektöre özgü etkenler

Detaylı

Aile Ofisi Hizmetleri

Aile Ofisi Hizmetleri http://www.switzerland-family-office.com/tr/aile-ofisi-hizmetleri/ Aile Ofisi Hizmetleri Profesyonel bir aile ofisi müşterilerine geniş çaplı ve farklı hizmetler sunabilir. Bu sayfada (İsviçre'deki) bir

Detaylı

Ara dönem raporlaması için 10 konuda hatırlatma

Ara dönem raporlaması için 10 konuda hatırlatma www.pwc.com.tr Ara dönem raporlaması için 10 konuda hatırlatma Ağustos 2016 Dönem içerisindeki işletme birleşmeleri Değer düşüklüğünü tetikleyen unsurlar ve incelemeler Yeni yürürlüğe girmiş değişiklikler

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Başarının Anahtarı Değişimi Doğru Yönetmektir Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Yaklaşık 55 yıldır ülkemizdeki ticari yaşamı düzenleyen Türk

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25 Hakan Aytekin KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı 2016 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk

Detaylı

Süreç ve Kontrollerin Değerlendirilmesi

Süreç ve Kontrollerin Değerlendirilmesi Süreç ve Kontrollerin Değerlendirilmesi İç kontrol ortamınız şirketinizin karşı karşıya kaldığı sektörel, yasal ve diğer değişikliklere uyum sağlayabilecek kadar dinamik mi? Süreçlerin ve kontrollerinin

Detaylı

Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri. Talar Gül, PwC Şirket Ortağı. İstanbul, 13 Nisan 2011

Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri. Talar Gül, PwC Şirket Ortağı. İstanbul, 13 Nisan 2011 Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri Talar Gül, Şirket Ortağı İstanbul, 13 Nisan 2011 Solvency II. Solvency II Avrupa daki sigorta şirketlerini etkileyen gelmiş geçmiş

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

İstihdam Seminerleri. GSG Hukuk un katkılarıyla. İstihdam Seminerleri

İstihdam Seminerleri. GSG Hukuk un katkılarıyla. İstihdam Seminerleri İstihdam Seminerleri GSG Hukuk un katkılarıyla İstihdam Seminerleri İK dünyasının güncel uygulamaları ve yasal düzenlemelerinden ne kadar haberdarsınız? İnsan kaynakları dünyasına temas eden mevzuat sıkça

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

Kurumsal Yönetişim, Risk Ve Uyum

Kurumsal Yönetişim, Risk Ve Uyum www.pwc.com.tr Kurumsal Yönetişim, Risk Ve Uyum. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. GRC Nedir? 2. GRC Çözümleri RSA Archer 3. Başlık 3 4. Başlık 4 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması Eğitimleri Serisi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi 2007 den bu yana transfer fiyatlandırması alanında çok

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Etkin Đç Kontrollerin Faydaları Tumin Gültekin, Ortak Fikret Sebilcioğlu, Direktör Denetim Hizmetleri 20 Kasım 2007 *connectedthinking PwC Etkin Đç Kontrollerin

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı 1 Kurumsal Raporlama Yolculuğu Şirin Soysal, Şirket Ortağı, KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Hakan Aytekin,

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş Pegasus un Nisan ayında gerçekleşen halka arzından 278 milyon Euro elde edildi ve bu, son 12 ayda gerçekleşen

Detaylı

UFRS Bülten Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar - 2 Şubat 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar - 2 Şubat 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar - 2 Şubat 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Giriş Bu yayın, 31 Aralık 2016 tarihli raporlama gereklilikleriyle

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Borç Danışmanlığı Hizmetleri

Borç Danışmanlığı Hizmetleri www.pwc.com.tr Borç Danışmanlığı İletişim Hüsnü Dinçsoy Şirket Ortağı +90 (212) 376 5302 ofis numurası husnu.dincsoy@tr.pwc.com e-mail Mevlüt Akbaş Direktör +90 (212) 355 2354 ofis numurası mevlut.akbas@tr.pwc.com

Detaylı

Öğleden sonraki ana oturuma hoş geldiniz! Zeki Gündüz 10 Aralık 2012

Öğleden sonraki ana oturuma hoş geldiniz! Zeki Gündüz 10 Aralık 2012 Öğleden sonraki ana oturuma hoş geldiniz! Zeki Gündüz Desteğiniz için teşekkürler Türkiye olarak, bugüne kadar sizlerin desteği ve TEGV kanalıyla 2,100 ün üzerinde çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunmaktan

Detaylı

URFS Bülten. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Kasım Hasılat Standardı değişti ve uygulama için sadece 13 ay kaldı.

URFS Bülten. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Kasım Hasılat Standardı değişti ve uygulama için sadece 13 ay kaldı. www.pwc.com.tr URFS Bülten Yeni Hasılat Standardı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Kasım 2014 Hasılat Standardı değişti ve uygulama için sadece 13 ay kaldı. Belki içinizden «Ne olmuş

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar 30 Haziran 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek

Detaylı

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi İleri Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi İleri Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması Eğitimleri Serisi İleri Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi İleri Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi 2007 den bu yana transfer fiyatlandırması alanında

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16)

Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16) Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16) Müşterilerinize onların beklentilerini karşıladığınızı gösterebiliyor musunuz? Süreçlerinize ve kontrollerinize dair ilgili taraflara güvence verin!

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması www.pwc.com.tr/yetkin-ik İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması Kariyer.net & İş yaşamının geleceğine etki edecek 5 Megatrend ve Yetenek Yönetimi Stratejilerine Etkileri 1 2 3 4

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü. 21 Ocak 2016

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü. 21 Ocak 2016 KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü 21 Ocak 2016 1 Program Açılış Ferruh Tunç, KPMG Türkiye Başkanı Denetim Raporları Neden Değişiyor? -Regülatör Gözüyle Mehmet Kaya, KGK Başkan Yardımcısı Bağımsız

Detaylı

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ekim 2011 1 KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi

Detaylı

Finans Kuruluşları Risk Yönetiminde Çıtayı Yükseltiyor

Finans Kuruluşları Risk Yönetiminde Çıtayı Yükseltiyor Finans Kuruluşları Risk Yönetiminde Çıtayı Yükseltiyor Tuba İnci Ortak Kurumsal Risk Hizmetleri Finans sektörü özellikle son dönemde arka arkaya yaşanan krizlerin de etkisiyle her zamankinden daha yoğun

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 9.00-9.30 Kayıt 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ankara

Detaylı

Suistimal Risklerinin ve Kontrollerinin Değerlendirilmesi

Suistimal Risklerinin ve Kontrollerinin Değerlendirilmesi Suistimal Risklerinin ve Kontrollerinin Değerlendirilmesi Suistimal sadece oluştuğunda üzerinde durulacak bir konu olmamalı - suistimal risklerini belirlemek ve söz konusu riskleri kontrollerle minimize

Detaylı

PwC Türkiye Fraud Forum

PwC Türkiye Fraud Forum www.pwc.com.tr PwC Türkiye Fraud Forum Şubat 2015 E-Bülten Sayı 1 Merhaba, Sizlere ilk e-bültenimizi sunmaktan onur duyuyoruz. Bu e-bültende, şirketlerimizi doğrudan ya da dolaylı olarak çok etkileyen

Detaylı

www.pwc.com.tr Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler

www.pwc.com.tr Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler www.pwc.com.tr Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler Risk Merkezi tarafından 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan duyuru ile 51128 ve 51138 nolu düzenlemeler

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu 27 Mayıs 2010 TS/BAS-BÜL/10-44 TÜSİAD, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler başlıklı raporunu, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü The

Detaylı