ISL 108 GENEL MUHASEBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL 108 GENEL MUHASEBE"

Transkript

1 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nde maliyet hesapları mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüşerek izlendiği hesaplar olarak belirtilmiştir. 7 sınıfında yer alan maliyet hesaplarına üretilen mal ve hizmetler ileilgili yapılan giderler yazılmaktadır. Burada toplanan giderlerin faydası tükenmiş olanlar gelir tablosuna, faydası tükenmemiş olanlar ise bilanço hesaplarına aktarılırlar. Örneğin işçilik ve hammadde giderlerine katlanılarak mamul üretilmesi gibi giderler bir mamulü ifade ettikleri için bu mamuller satılıncaya kadar işletme fayda sağlarlar. Bunların satılıncaya kadarbilanço hesaplarına alınması gerekir. Ancak geçmiş aya ait kira giderinin işletme için faydası tükenmiştir. Bunundönem gideri olarakişlemgörmesi gerekir. Maliyet hesapları farklı türdeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaküzereiki grupaltında düzenlenmiştir. 7/ASeçeneğinde Maliyet Hesapları 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları 7/A nda maliyet hesapları fonksiyon esasına göre, 7/B grubundakihesaplar çeşitesasına göre belirlenmiştir. Büyük işletmelerin 7/Agrubunda yer alan hesapları kullanmaları zorunludur. Küçük işletmeler ise isterlerse 7/B grubu hesapları kullanabilirler. Her iki grupta bulunan hesapların bir işletme tarafından aynı zamanda kullanılmaları mümkün değildir. İşletmeler kendilerine uygun olan seçeneği belirlerler ve bunu uygularlar. 7/A grubu maliyet hesapları işletmenin 5 fonksiyonu esas alınarak belirlenmiştir. 6 1

2 Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması Mamul üretim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan giderler bir mamul veya hizmetin ortaya çıkarılması için harcandıklarından faydaları tükenmemiş sadece şekil değiştirmişlerdir. Bu nedenle mamul üretim fonksiyonu ile ilgili 710, 720 ve 730 nolu hesaplar 151Üretim-Yarı Mamulhesabına aktarılırlar. Diğer fonksiyonlarla ilgili giderler ise gelir tablosu hesaplarına devredilirler. Maliyet hesaplarındaki giderler gerek bilanço ve gerekse gelir tablosu hesaplarına aktarılmasında yansıtma adı verilen aktarma hesapları kullanılır. Örneğin 730 Genel Üretim Giderleri hesabındaki tutarı aktarmak için 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabıkullanılmaktadır. Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması Örnek: Serdemir A.Ş. nin dönem sonu maliyet hesaplarının borç bakiyeleri aşağıdaki gibidir. 750 Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri Finansman Giderleri(Kısa Vadeli) /12/ Araştırma Geliştirme Giderleri 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 632 Genel Yönetim Giderleri 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 751 Araştırma Geliştirme 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 771 Genel Yönetim 781 Finansman Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması Maliyet Sistemleri 31/12/ Araştırma Geliştirme 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 771 Genel Yönetim 781 Finansman 750 Araştırma Geliştirme Giderleri Hs. 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 770 Genel Yönetim Giderleri Hs. 780 Finansman Giderleri Hs Fiili rakamlara dayanan maliyet sistemi, mamulün maliyetini oluşturan maliyet unsurlarının belirlenerek dağıtılması yada mamullere yüklenmesi; üretimin tamamlanmasından sonra elde edilen fiili(gerçekleşen) rakamlara dayanır. Bu nedenle burada kullanılan maliyetlere iş işten geçtikten sonra bulunan maliyetler adı da verilir. Fiili maliyet sisteminin alternatifleri bulunmaktadır. Bunlar Tahmini maliyet sistemi ve standart maliyet sistemidir. Tahmini maliyet sistemi, Geçmiş dönemlerin sonuçlarına ve gelecekteki olası gelişmelere göre, istatistiki hesaplamalara bağlı olarak tahmin edilen maliyetlerdir. Standart maliyetler, Bilimsel ve teknik temellere dayanılarak hesaplanan ve belirli koşullar altında gerçekleşmesi beklenen maliyetlerdir. 11 2

3 Maliyet Hesaplarıyla İlgili Önemli Tanımlar Gider Hesapları: dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendiği hesaplardır. Gider Yansıtma Hesapları: Bu hesaplar Fiili Maliyetlerin uygulandığı durumlarda gider hesaplarında toplanan giderlerin tümünün önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Fark Hesapları: Bu hesaplar, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulanması halinde fiili ile önceden saptanmış giderler arasındaki farkların kaydedildiği hesaplar olup, borç ya da alacak kalanı verebilirler. 71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesap Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mamulün bünyesine ana madde olarak katlanılan ilk madde ve malzemelerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesap 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı 712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı 713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı 72 Direkt İşçilik Giderleri Hesap Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mal veya hizmetin bünyesine doğrudan doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarının içerir. 72 Direkt İşçilik Giderleri Hesap 720 Direkt İşçilik Giderleri Hs. 721 Direkt İşçilik 722 Direkt İşçilik Giderleri Ücret Farkları Hs. 723 Direkt İşçilik Giderleri Süre Farkları Hs. 73 Genel Üretim Giderleri Hesap Genel üretim giderleri grubunda yer alan hesaplar, işletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt ilk madde ve malzeme giderleri ve direkt işçilik giderleri dışında kalan üretilen mamul maliyetine bazı dağıtım anahtarları yardımıyla ile yüklenebilen giderler ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 73 Genel Üretim Giderleri Hesap 730 Genel Üretim Giderleri Hs. 731 Genel Üretim 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları Hs. 733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları Hs. 734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları Hs. 74 Hizmet Üretim Maliyetleri Hesap Hizmet üretim maliyeti hesap grubunda yer alan hesaplar, hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Otel ve inşaat işletmeleri gibi hizmet işletmelerinde 71, 72, ve 73 gruplarında yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine 74grubunda yer alan hesaplar kullanılır. 74Hizmet Üretim Maliyeti Hesap 740 Hizmet Üretim Maliyeti 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hs. 742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hs. 75 Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri Hesap Araştırma ve geliştirme giderleri hesap grubunda yer alan hesaplar, üretim maliyetine yüklenmeyen dönem faaliyet gideri niteliğindeki araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 75Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesap 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs. 751 Araştırma ve Geliştirme 752 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Gider Fark Hs. 3

4 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Üretimi devam eden mamullerin maliyetini düşürmek, satışları artırmak, bulunan yeni üretim yöntemleri bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin açıklamalar yapmak, pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini geliştirmek için yapılan faaliyetlerle ilgili giderler bu hesapta takip edilir. Hesabın işleyişi: aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilen araştırma ve geliştirme giderlerinin döneme ilişkin itfa payları 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcuna, ilgili aktif ve pasif hesabının alacağına kayıt yapılır. Dönem sonlarında bu hesap 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs. Serdemir A.Ş. nin Kasım ayı içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullandığı su için gider olarak % 18 KDV hariç TL yi bankadaki hesabından ödemiştir Araştırma ve Geliştirme Gider Hs. -Dışarıdan Sağlanan fayda ve Hizmetler 191 İndirilecek KDV Hs Bankalar Hs Araştırma ve geliştirme giderinin ödenmesi Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hs. Araştırma ve geliştirme giderleriyansıtma hesabı, araştırma ve geliştirme giderlerinin fiiliyadatahminiveyastandart tutarlarının gelirtablosunun faaliyet karıbölümünde 630 Araştırma ve Geliştirme GiderleriHesabına aktarılmasında veya aktifleştirilen araştırma ve geliştirme giderlerinin ilgili aktifhesabaaktarılmasında kullanılan birhesaptır. Hesabın işleyişi: Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı nın borcuna kaydedilen giderler ile tahmini ve standart maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, önceden belirlenen araştırma ve geliştirme giderleri 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı nın alacağına, 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının veya 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 751 Araştırma ve Geliştirme Serdemir A.Ş. nin Kasım ayı içinde 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu durumda Kasım ayı sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs Araştırma ve Geliştirme Kasım Ayı araştırma ve geliştirme giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması Araştırma ve Geliştirme Serdemir A.Ş. nin Kasım ayı içinde 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu durumda Kasım ayı sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir Araştırma ve Geliştirme Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs Kasım Ayı araştırma ve geliştirme giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hs. Örnekte olduğu gibi Kasım ayı içinde yapılan ve 750 nolu hesaba borç kaydedilen Araştırma ve Geliştirme Giderleri faaliyet gideri olarak kabul edilerek sonuç hesabına alınmıştır. Yapılan bu giderlerin aktifleştirilmesi durumunda 630 nolu hesabın yerine 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına borç kaydı yapılması gerekecektir. 23 4

5 76 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Hesap Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesap grubunda, üretim maliyetlerine yüklenemeyen dönem faaliyet giderleri niteliğindeki pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesapları bulunmaktadır. 76Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri: 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım giderleri hesabı, mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderlerin izlendiği hesaptır. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri, memur ve işçilerin ücretleri, elektrik, su, gaz, haberleşme, bakım onarım ve pazarlama faaliyeti ile ilgili hizmet giderleri gibi dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harçlar, amortisman giderleri, seyahat, reklam gibi çeşitli giderlerden oluşur. Hesabın işleyişi: Dönem içinde yapılan pazarlama faaliyetleri ile ilgili giderler 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcuna, ilgili aktif ve pasif hesapların alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Hesabı Örnek: Serdemir işletmesi Ağustos ayı içinde reklam ve satışları artırmak için gider olarak %18 KDV hariç TL tutarında gider için çek düzenlemiştir Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-) Pazarlama giderinin ödenmesi 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri yansıtma hesabı, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin fiili yada tahmini veya standart tutarlarının gelir tablosunun faaliyet karı bölümünde bulunan 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına aktarılmasında kullanılan bir hesaptır. Hesabın işleyişi: Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri hesabının borcuna kaydedilen giderler ile tahmini veya standart maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri yansıtma hesabının alacağına, 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır Pazarlama Satış ve Dağıtım Örnek: Serdemir işletmesi Ağustos ayı içinde 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcunun toplam gideri TL dir. Bu durumda Ağustos ayı sonunda yapılması gerekli kayıt aşağıdaki gibi olur Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hs. Kasım Ayı Pazarlama giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması Pazarlama Satış ve Dağıtım Örnek: Serdemir işletmesi Ağustos ayı içinde 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcunun toplam gideri TL dir. Bu durumda Ağustos ayı sonunda yapılması gerekli kayıt aşağıdaki gibi olur Pazarlama, Satış ve Dağıtım Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs Kasım Ayı Pazarlama giderlerinin hesabının kapatılması

6 77 Genel Yönetim Giderleri Hesap Genel yönetim giderleri hesap grubunda yer alan hesaplar, üretim maliyetine yüklenemeyen ve işletmenin yönetim fonksiyonu ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 77 Genel Yönetim Giderleri Hesap 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 772Genel Yönetim Giderleri Fark Hesabı Genel Yönetim Giderleri Genel yönetim giderleri hesabı işletmenin yönetim fonksiyonu, işletmenin politikasının belirlenmesi, organizasyon yapısı, büro hizmetleri, halkla ilişkiler, güvenlik ve hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. Genel yönetim giderleri, maaş ve ücretler, tüketilen malzeme ve işçilik giderleri, haberleşme Taşeron, danışmalık, gibi dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, sigorta, eğitim kültür ve yayın giderleri, kira ve seyahat giderleri gibi çeşitli giderlerden oluşur. Hesabın işleyişi: Dönem içinde yönetim fonksiyonu ile ilgili yapılan giderler 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna, ilgili aktif ve pasif hesapların alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabıile kapatılır. 770 Genel Yönetim Giderleri Örnek: Serdemir işletmesi Nisan ayı içinde yönetim binası için kira gideri olarak TL yi banka aracılığı ile ödemiştir Genel Yönetim Giderleri Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Bankalar Hs Kira giderinin ödenmesi 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. Genel yönetim giderleri yansıtma hesabı, genel yönetim giderlerinin fiili yada tahmini veya standart tutarlarının gelir tablosunun faaliyet karı bölümünde bulunan 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına aktarılmasında kullanılan bir hesaptır. Hesabın işleyişi: Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderler ile tahmini veya standart maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda önceden saptanan genel yönetim giderleri 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı nın alacağına 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. Örnek: Serdemir işletmesinin Nisan ayı içinde 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderleri TL dir. 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs. Örnek: Serdemir işletmesinin Nisan ayı içinde 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderleri TL dir Genel Yönetim Giderleri Hs Genel Yönetim Nisan Ayı Yönetim giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması Genel Yönetim Genel Yönetim Giderleri Hs Kasım Ayı Yönetim giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması

7 78 Finansman Giderleri Hesap 780 Finansman Giderleri Finansman giderleri hesap grubunda yer alan hesaplar işletmenin borçlanması sonucu ortaya çıkan ve varlıkların maliyetine eklenmeyen faiz ve benzeri giderleri ile yansıtma ve fark hesaplarını içerir. 78 Finansman Giderleri: 780 Finansman Giderleri Hesabı 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 782 Finansman Giderleri Fark Hesabı 37 Finansman giderleri hesabı, işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlar ile ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderlerin izlendiği bir hesaptır. Finansman giderleri kısa ve uzun vadeli olmak üzere işletmenin bankalardan çektiği kredilerin faizleri, çıkarılmış tahvil, finansman bonosu ve varlığa dayalı menkul kıymet faizleri, borçlanmadan doğan kur farkları, menkul kıymet borsa kotasyon ücretleri, menkul kıymet ihraç giderleri teminat mektubu komisyon giderleri gibi giderlerden oluşur. Hesabın işleyişi: Yukarıda sayılan borçlanma giderleri 780 Finansman Giderleri Hesabının borcuna, ilgili aktif veya pasif hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 780 Finansman Giderleri 781 Finansman Örnek: Serdemir işletmesi, tarihinde % 18 faizle TL kredi almıştır. Kredi her 3 aylık taksitler halinde bankadaki mevduat hesabından ödenecektir Finansman Giderleri Hs Bankalar Hs Finansman giderleri yansıtma hesabı, 780 Finansman Giderleri Hesabında toplanan fiili finansman giderleri ile tahmini veya standart tutarların gelir tablosunda olağan kar bölümünde 66 Finansman Giderleri grubunun ilgili hesabına aktarılmasında kullanılan bir hesaptır. Hesabın işleyişi: fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 780 Finansman Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderler ile tahmini veya standart maliyet yönteminin uygulandığı durumda önceden saptanmış finansman giderleri 781 Finansman Giderleri Yansıtma hesabının alacağına 66 Finansman Giderleri grubunun ilgili hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 780 Finansman Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır Finansman Giderleri Yansıtma Hs. Örnek: Serdemir A.Ş. Ekim ayı içerisinde 780 Finansman Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu tutarı TL si uzun vadeli borçlanma gideri kalanı ise kısa vadeli borçlanma gideridir Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hs. 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hs Finansman Ekim Ayı Finansman Giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hs. Örnek: Serdemir A.Ş. Ekim ayı içerisinde 780 Finansman Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu tutarı TL si uzun vadeli borçlanma gideri kalanı ise kısa vadeli borçlanma gideridir Finansman Finansman Giderleri Ekim Ayı Finansman Giderlerinin ilgili giderlerinin yansıtma ile kapatılması

8 7/B Seçeneğine Göre Hesaplar 7/B seçeneğinde giderler büyük defterlerde çeşit esasına göre bölümlendirilir. Büyük defterde açılan hesaplarda toplanan giderler maliyet çıkartma dönemlerinde ya da dönem sonlarında düzenlenen "gider dağıtım tabloları" aracılığı ile fonksiyonlarına dönüştürülür. Ardından "798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" ile gelir tablosuna yansıtılır. Yansıtma hesapları alacaklı çalışır. 7/B Seçeneğine Göre Hesaplar 7/B seçeneğini uygulayan işletmeler 79. gruptaki hesapları kullanır. 790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 791 İşçi Ücret ve Giderleri 792 Memur Ücret ve Giderleri 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 794 Çeşitli Giderler 795 Vergi Resim ve Harçlar 796Amortisman ve Tükenme Payları 797 Finansman Giderleri 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Yukarıdaki hesaplara kaydedilen tutarların fonksiyon esasına dönüştürülebilmesi için bir gider dağıtım tablosunun düzenlenmesi gerekir. Örnek: Giderler Hesaplarını 7/B seçeneğine göre izleyen A işletmesinin gider hesapları aşağıdaki gibidir: Çeşit/Fonksiyon Toplam Gid. Ar-Ge Pazarlama Gen. Yön. İlk Madde ve Malzeme İşçi Ücret Memur Ücret Dışarıdan Sağlanan Hizmet Bu tabloya göre yansıtma hesabı yardımıyla gelir tablosu hesaplarına aktarılacak giderlerle ilgili yıl sonu muhasebe 31/12/201 Borç Alacak 630Araştırma Geliştirme Giderleri Hs. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 632 Genel Yönetim Giderleri Hs Gider Çeşitleri Yansıtma Hs Çeşitli Giderler Vergi Amortisman Finansman Giderleri Toplam Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması Gelir ve gider hesapları işletmenin faaliyet sonucunu oluşturan hesaplardır. Sonuç hesapları olarak da isimlendirilen bu hesapların, işletme faaliyet sonucunu ortaya koyabilmesi için dönem sonunda gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra 690 Dönem Kar veya Zarar Hesabına devredilerek kapatılması gerekir. Gelir hesapları alacak taraflı çalışan ve alacak kalanı veren hesaplardır. Dönem sonunda hesaplar tutarları üzerinden 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacağına devredilerek kapatılırken, kendileri de alacak kalanları üzerinden borçlandırılırlar. 600 Yurtiçi Satışlar 602 Diğer Gelirler 642 Faiz Gelirleri 646 Kambiyo Karları 647 Reeskont Faiz Gelirleri 648 Diğer Olan Gelir ve Karlar Bu döneme ait tüm gelirler 31/12/201 Borç Alacak 690 Dönem Kar /Zarar Hs. Gelir Hesaplarının Dönem Kar/Zarara Devri 48 8

9 Gider Hesaplarının Kapatılması Giderlerin Kapatılması Giderlere ilişkin envanter işlemleri sona erince bu hesaplar kapatılır. 6. gruptaki hesaplara aktarılmış olan giderler döneme aittir. Bu hesaplar kapatılırken alacaklandırılır. 690 Dönem Kâr veya Zararı Hesabı ise borçlandırılır. 31/12/201 Borç Alacak 690 Dönem Kar /Zarar Hs. 610 Satıştan İadeler Hs. 621 Satılan Ticari Malların Maliyeti 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 632 Genel Yönetim Giderleri 657 Reeskont Faiz Giderleri Hs. Gider Hesaplarının Dönem Kar/Zarara Devri 50 Kaynakça Teşekkür Ederim Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Yusuf Sürmen, "Muhasebe I", Celepler Matbacılık, Trabzon, 2010 Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Aydın Karapınar vd." Gayri Menkul Değerleme Uzmanlığı Hazırlık Kitabı, Gazi kitapevi, Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS- Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar Yrd.Doç. Dr. Murat Yıldırım muratyildirim@karabuk.edu.tr Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR. 1. 1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları

BİRİNCİ BÖLÜM 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR. 1. 1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. 1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları Ülkemizde 1933 yılında Sümerbank ın kuruluşu ile maliyet muhasebesi uygulaması başlamıştır.

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır..

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır.. İŞLETME VE MUHASEBE İşletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF.

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi 1 Doç. Dr. Osman BAYRİ Adnan Menderes

Detaylı

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÖZKAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahip veya sahiplerinin

Detaylı

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU YRD.DOÇ.DR. SERHAN GÜRKAN İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü ISF107 Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü ARY107 Uluslararası İşletmecilik Bölümü UIS107 1 GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Aralık 1992 CUMARTESİ Sayı : 21447 Mükerrer YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Maliye ve Gümrük Bakanlığından

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar OKAN ŞAKAR Eski Hesap Uzmanı Özet Mali tablolar; işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde sunulması, işletme ilgililerine

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı