Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir."

Transkript

1

2

3 Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

4

5 ÖN SÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerini, dört fakülte, iki yüksekokul, iki enstitü ve dört meslek yüksekokulu ile sürdürmektedir. Türkiye de bilim kültürünün oluģturulmasına katkı sağlama çabası içinde olan, fen ve temel alanlar yanında sosyal bilimlere ağırlık veren üniversitemiz; bilim, teknoloji ve yenilik alanında büyük bir atılım içerisinde olan ülkemizde, bu geliģmeye katkı verecek insan gücünün yetiģtirilmesi yönünde gayret göstermektedir. Üniversitemiz, eğitim - öğretim yılında 7019 öğrenci, 316 akademik ve 164 idari personelle eğitim - öğretim ve araģtırma faaliyetlerini sürdürmüģtür. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eğitim - öğretim yılı faaliyet raporu titiz ve özverili bir çalıģmanın ürünüdür. Raporda ortaya çıkan veriler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin performansının bir göstergesi olup, kamuoyunun üniversitemiz hakkında doğru bir Ģekilde bilgilenmelerini sağlayacaktır. Sevgi, saygı, hoģgörü ve içtenliğe dayalı bir kurum kültürü oluģturmayı, insan olmanın ve insanca yaģamanın onurunu ve gururunu öğrencisinden idari ve akademik personeline kadar hep birlikte yaģamayı, çeģitli meslek gurupları ve iģ dünyası ile iģ birliği kurmayı önemseyen üniversitemiz, yapacağı çalıģmalarla kısa sürede bazı alanlarda öne çıkmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz personeli, öğrencileri ve Karaman lı hemģehrilerimizin gayretleriyle ilerde çok daha iyi yerlere geleceğine inandığımız üniversitemiz, ortak çalıģmaların sonucunda farklı ve tercih edilen bir üniversite olacaktır. Saygılarımla. Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör

6

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖN SÖZ TEġKĠLAT ġemasi 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1- KuruluĢ ve GeliĢmeler Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar Rektörlük Bölüm BaĢkanlıkları AraĢtırma Merkezleri PERSONEL Akademik Personel Durumu Ġdari Personel Durumu EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Öğrenci Dağılımı Öğrenci BaĢarı Durumları Mezuniyet Durumu Disiplin Cezası Alan Öğrenciler BĠLĠMSEL FAALĠYETLER Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Edebiyat Fakültesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR FAALĠYETLERĠ Ġdari Yapı Beslenme Hizmetleri Barınma Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Hizmetler Burs Hizmetleri Öğrenci Konseyi Öğrenci Toplulukları Konferans Salonları TESĠSLER Genel YerleĢim Karaman Ġl Merkezi Ermenek Ġlçesi Kazım Karabekir Ġlçesi DĠĞER FAALĠYETLER Kütüphane Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Hizmetleri 107

8

9 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ORGANĠZASYON ġemasi REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR DANIŞMANI REKTÖR DANIŞMANI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEK OKULU ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAŞKANLIKLARI GENEL SEKRETERLİK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU

10

11 I GENEL BĠLGĠLER

12

13 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1- KuruluĢ ve GeliĢmeler Genel Bilgiler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 5662 sayılı Kanunla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Bununla birlikte üniversitemizin ilk nüvesi 1987 yılında Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu yla atılmıģtır. Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Tarım Alet ve Makinaları ile Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü programları açılarak eğitim-öğretime baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında Halıcılık, Kesim ve Et Endüstrisi, Kimyasal Teknoloji; eğitim-öğretim yılında Seramik ile Süt ve Teknolojisi ve eğitim-öğretim yılında açılan Mantarcılık ve Bilgisayar Programcılığı programları ile Meslek Yüksekokulu nda program sayısı sekize ulaģmıģtır eğitim- öğretim yılında Otomotiv, eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Sigortacılık, Ev ve Deney Hayvanları, Organik Tarım ve eğitim öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları açılmıģtır. Bugün halen Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Gıda Teknolojisi, Makine, Mimari ve Dekoratif Sanatlar, Organik Tarım, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları normal ve ikinci öğretim programları ile Ev ve Deney Hayvanları, Halıcılık ve Kilimcilik, Otomotiv Teknolojisi normal öğretim programlarıyla birlikte program sayısı 17 ye ulaģmıģ, kayıtlı öğrenci sayısı ise 1440 dır. Ermenek Meslek Yüksekokulu, Selçuk Üniversitesine bağlı olarak; tarihli Yükseköğretim Kurulu kararıyla kurulmuģtur eğitim-öğretim yılında ĠnĢaat programı ile eğitim - öğretime baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında Elektrik programı, eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı normal öğretim ile ĠnĢaat programı ikinci öğretim açılmıģtır eğitim- öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı açılmıģtır eğitim-öğretim yılında Muhasebe ikinci öğretim ile ĠĢletme Yönetimi normal öğretim programları açılmıģtır eğitimöğretim yılında ĠĢletme Yönetimi ikinci öğretim ile Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği normal öğretim ve ikinci öğretim programları açılmıģtır. Bugün halen Bilgisayar Programcılığı, ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği normal ve ikinci öğretim programları ile Elektrik normal öğretim programı olmak üzere dokuz program ile 692 kayıtlı öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Kanun la; Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi kurulmuģtur eğitim-öğretim yılında ĠĢletme Bölümü'ne 52 öğrenci alarak eğitim-öğretime baģlamıģtır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısında Ġktisat Bölümü kurulmuģ ve tarihli toplantısında da 70 öğrenci alınmasına izin verilmiģtir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun tarihli toplantısında Ġktisat ve ĠĢletme bölümlerinde ikinci öğretim programlarına öğrenci alınmasına izin verilmiģ ve eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıģtır yılında Kamu Yönetimi Bölümü normal ve ikinci öğretime açılmıģ ve eğitim öğretim yılında normal öğretim, eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretim programına öğrenci alınarak program sayısı altıya ulaģmıģtır. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bugün halen bu 6 programda kayıtlı 3274 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir yılında Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan tarihli protokolle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuģ ve gerekli altyapı sağlanamadığı için öğrenci alamamıģtır.

14 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu kurulmuģ ve eğitim-öğretim yılında Mahalli Ġdareler ve Turizm Rehberliği programları ile eğitim - öğretime baģlamıģtır. Bugün halen Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Yerel Yönetimler normal ve ikinci öğretim olmak üzere dört programa kayıtlı 328 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırma amacıyla, Mart 1992 tarihinde toplanan 1. Ulusal Sağlık Kongresi nde belirlenen hedefler doğrultusunda Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi baģlatılmıģtı. Bu proje kapsamında ve Yüksek Sağlık ġurası kararları doğrultusunda; hemģire, ebe ve sağlık memurluğu eğitiminin Avrupa Birliği normlarında ve lisans düzeyinde yürütülmesi ve yeni sistemin Ülke Modeli haline getirilmesi kararlaģtırılmıģtı. Bu geliģmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı nın talebi ve Yükseköğretim Kurulu nun teklifi ile 2809 sayılı yasanın Ek-30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu nun 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8555 sayılı kararı ile Türkiye genelinde içinde Karaman Sağlık Yüksekokulu nun da bulunduğu 79 Sağlık Yüksekokulu kurulmuģ ve karar 2 Kasım 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında imzalanan tarihli bir iģ birliği protokolü ile eğitimin sağlık meslek lisesi binalarında yapılması öngörülmüģ, eğitim öğretim yılında öğrenci alarak eğitim öğretime baģlamıģtır. Halen HemĢirelik programına kayıtlı 220 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak; 18 Kasım 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģ olup, eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne öğrenci alarak eğitim-öğretime baģlamıģtır. Halen aynı bölümde kayıtlı 187 öğrencisi ile eğitim - öğretime devam etmektedir. Bakanlar Kurulu nun; 2006/10735 sayılı kararının yayımlandığı tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuģ fakat hemen öğrenci alamamıģtır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlandıktan sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısı ile bölüm ve anabilim dalları kurulmuģ, tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Tarih Bölümüne 40 öğrenci alınmasına izin verilmiģ, tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 40 öğrenci alınmasına izin verilmiģ ve eğitim-öğretim yılında Tarih Bölümü normal yerleģtirme ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ise ek yerleģtirme ile öğrenci alarak eğitimöğretime baģlamıģtır. Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli toplantısında Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine ikinci öğretime 40 ar öğrenci, tarihli toplantısında ise Sosyoloji Bölümüne normal ve ikinci öğretim programlarına 40 ar öğrenci alınmasına izin verilmiģ, eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak eğitim öğretimine baģlamıģlardır. Edebiyat Fakültesi bugün halen 6 bölümde kayıtlı 354 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurulmuģ fakat hemen öğrenci alamamıģtır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ne bağlandıktan sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun tarihli toplantısı ile bölüm ve anabilim dalları kurulmuģ, tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında Kimya bölümüne 50 öğrenci alınmasına, Kurul un tarihli toplantısında ise Biyoloji bölümüne 40 öğrenci alınmasına izin verilmiģtir.

15 Genel Bilgiler eğitim öğretim yılında normal yerleģtirme ile Kimya bölümüne, ek yerleģtirme ile Biyoloji bölümüne öğrenci alınarak eğitim-öğretime baģlanmıģtır. Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli toplantısında Fizik Bölümü normal öğretim programına 40 öğrenci alınması, Kimya Bölümü Ġkinci öğretim programına 50 öğrenci alınması uygun görülmüģ, kurulun tarihli toplantısında ise Biyoloji Bölümüne ikinci öğretim programına 45 öğrenci alınması uygun görülmüģtür eğitim öğretim yılında normal yerleģtirme ile Fizik Bölümü normal öğretim programına, Kimya Bölümü ikinci öğretim programına ve ek yerleģtirme ile Biyoloji Bölümü ikinci öğretim programına öğrenci alınmıģtır. Kamil Özdağ Fen Fakültesinde bugün dört bölümde kayıtlı 201 öğrencisi ile eğitim öğretime devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim-öğretimlerini sürdüren bu birimleri, 29 Mayıs 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi gereğince eklenen; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu nun Ek 72 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince fakülteler, (b) fıkrası gereğince Yüksekokullar, (c) fıkrası gereğince de Meslek Yüksekokullar adı ve bağlantısı değiģtirilerek aynı kanunla kurulan üniversitemize bağlanmıģtır. Aynı Kanun un (ç) fıkrası gereğince eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Sosyal Bilimler Enstitüsü rektörlüğe bağlanmıģ, Fen Bilimleri Enstitüsü Üniversitemiz Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulmuģtur eğitim öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu normal ve ikinci öğretim olmak üzere 2 programla, Fen Bilimleri Enstitüsü ise 2 anabilim dalına öğrenci alarak faaliyete geçmiģtir. Üniversitemiz bünyesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Mühendislik Fakültesi kurulmuģtur. Üniversitemiz eğitim öğretim yılında dört fakülte, iki yüksekokul, dört meslek yüksekokulu, iki enstitü ve dört araģtırma merkezinde yaklaģık 8000 öğrenci ve 500 akademik ve idari personeli ile eğitim öğretim hayatını sürdürmektedir Fakülteler Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Arkeoloji Bölümü Prehistorya Arkeolojisi Anabilim Dalı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı b) Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı c) Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

16 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ç) Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Bilim Tarihi Anabilim Dalı Din Felsefesi Anabilim Dalı d) Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı e) Mütercim - Tercümanlık Bölümü Ġngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Farsça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı f) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı g) Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyal Yapı ve DeğiĢme Anabilim Dalı h) Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı ı) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Dili Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

17 Genel Bilgiler Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi'e bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü ÇalıĢma Ekonomisi Anabilim Dalı ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Siyaset Anabilim Dalı Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı Ġnsan Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı b) Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı Ġstatistik Anabilim Dalı c) Ġktisat Bölümü Ġktisat Tarihi ve Ġktisat Politikası Anabilim Dalı Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalı Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı ç) ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı d) Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri ile KentleĢme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı e) Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Mali Ġktisat Anabilim Dalı Maliye Teorisi Anabilim Dalı Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı f) Siyaset bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı Siyasi Tarih Anabilim Dalı

18 Kamil Özdağ Fen Fakültesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Anabilim Dalı Zooloji Anabilim Dalı Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı b) Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Nükleer Fizik Anabilim Dalı Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Fizik Programı c) Ġstatistik Bölümü ç) Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Anabilim Dalı Polimer Kimyası Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı d) Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Anabilim Dalı Geometri Anabilim Dalı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Topoloji Anabilim Dalı Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik Anabilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

19 Mühendislik Fakültesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Kurumsal Temelleri Anabilim dalı Bilgisayar Donanımı Anabilim dalı Bilgisayar Yazılımı Anabilim dalı b) Biyomühendislik Bölümü Biyomühendislik Anabilim Dalı c) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim dalı Elektrik Makineleri Anabilim dalı Devreler ve Sistemler Anabilim dalı Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim dalı Elektronik Anabilim dalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim dalı Telekomünikasyon Anabilim dalı ç) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Isı ve Yanma Tekniği Anabilim Dalı Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Petrol ve Doğalgaz Anabilim Dalı d) Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri Anabilim dalı Gıda Teknolojisi Anabilim dalı Gıda Mühendisliği Programı e) ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim dalı Yapı Malzemesi Anabilim dalı UlaĢtırma Anabilim dalı Hidrolik Anabilim dalı Mekanik Anabilim dalı f) Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim dalı Konstrüksiyon ve Ġmalat Anabilim dalı Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim dalı Termodinamik Anabilim dalı Mekanik Anabilim dalı Otomotiv Anabilim dalı g) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Elektronik Malzemeler Anabilim dalı Polimerler Anabilim dalı

20 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 1.3- Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenim yapılan anabilim dalları; Biyoloji Anabilim Dalı Kimya Anabilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenim yapılan anabilim dalları; 1.4- Yüksekokullar ĠĢletme Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Ġktisat Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı b) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı c) Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetim Bilimler Anabilim Dalı Sağlık Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik bölümünde lisans düzeyinde öğretim yapılmıģtır. a) HemĢirelik Bölümü b) Sosyal Hizmet Bölümü c) Beslenme ve Diyetetik Bölümü d) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

21 1.5- Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Programları Genel Bilgiler eğitim öğretim yılında Meslek Yüksekokulu'nda öğretim yapılan programlar; Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bankacılık ve Sigortacılık Programı (Ġ.Ö) Bilgisayar Programcılığı Programı Bilgisayar Programcılığı Programı (Ġ.Ö) Ev ve Deney Hayvanları Programı Gıda Teknolojisi Programı Gıda Teknolojisi Programı (Ġ.Ö) Halıcılık ve Kilimcilik Programı Halıcılık ve Kilimcilik Programı (Ġ.Ö) Makine Programı Makine Programı (Ġ.Ö) Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Mimari Dekoratif Sanatlar Programı (Ġ.Ö.) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (Ġ.Ö) Organik Tarım Programı Organik Tarım Programı (Ġ.Ö) Otomotiv Teknolojisi Programı Otomotiv Teknolojisi Programı (Ġ.Ö) Ermenek Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda öğretim yapılan programlar; Bilgisayar Programcılığı Programı Bilgisayar Programcılığı Programı (Ġ.Ö) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Elektrik Programı Elektrik Programı (Ġ.Ö) ĠĢletme Yönetimi Programı ĠĢletme Yönetimi Programı (Ġ.Ö) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (Ġ.Ö) Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Programı Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Programı (Ġ.Ö) Su Ürünleri Programı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim yılında Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda öğretim yapılan programlar; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (Ġ.Ö) Yerel Yönetimler Programı Yerel Yönetimler programı (Ġ.Ö)

22 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri meslek Yüksekokulu na Bağlı Programlar Çocuk GeliĢimi Çocuk GeliĢimi (Ġ.Ö) Evde Hasta Bakımı Ġlk ve Acil Yardım YaĢlı Bakımı YaĢlı Bakımı (Ġ.Ö) 1.6- Rektörlük Bölüm BaĢkanlıkları Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin isteğe bağlı Ġngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri verilmektedir AraĢtırma Merkezleri Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir Kadın AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir Uluslararası ĠliĢkiler Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir Türk Dili Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir.

23 II PERSONEL

24

25 Personel 2. PERSONEL Üniversitemize bağlı birimlerde çalıģan tüm akademik ve idari personelin her türlü iģ ve iģlemleri Personel Dairesi BaĢkanlığı nca yürütülmektedir Akademik Personel Durumu Çizelge yılında üniversitemizde görev yapan akademik personelin durumu Birimi Prof. Doç. Yrd. Doç Öğr. Gör. AraĢ. Gör. Okut man Uzman Çevir men Eğt. Öğr. Pln. TOP. Rektörlük Edeb. Fak Ġkt.Ġda.Bil.Fak KÖ Fen Fak Mühendislik Fak BESYO Sağlık YO Ermenek MYO Karaman MYO K.Karabekir MYO Sağlık Hiz. MYO Fen. Bil. Enst Sos.Bil.Enst TOPLAM

26 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2.2- Ġdari Personel Durumu Çizelge yılında üniversitemizde görev yapan idari personelin durumu. Birimi GĠH THS SHS YHS AHS TOPLAM Genel Sekreterlik Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BĢk Kütüphane ve Doküman. Dai.BĢk Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Personel Daire BaĢkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Dai.BĢk Strateji GeliĢtirme Daire BĢk Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BĢk Döner Sermaye Hukuk MüĢavirliği Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak Kamil Özdağ Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor YO Sağlık Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir MYO Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

27 III EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM

28

29 3. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 3.1- Öğrenci Dağılımı Eğitim-Öğretim Faaliyetleri eğitim-öğretim yılında Üniversitemize bağlı fakültelerde 3829, yüksekokullarda 407, meslek yüksekokullarında 2578 ve entitülerde 205 öğrenci olmak üzere toplam 7019 öğrenci eğitim-öğretim görmüģtür. Çizelge 3. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin Yıllara Göre Öğrenci Sayısı. ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ SAYISI BĠR ÖNCEKĠ YILA GÖRE ARTIġ %

30 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Grafik 1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin Yıllara Göre Öğrenci Sayıları. Çizelge 4. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci Sayısı. BĠRĠMĠ ÖĞRENCĠ SAYISI TOPLAMA GÖRE YÜZDELĠK DĠLĠM FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YÜKSEKOKULU ENSTĠTÜ GENEL TOPLAM % Grafik 2- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci Sayıları.

31 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Çizelge 5. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kız-Erkek Öğrenci Sayıları. BĠRĠM KIZ KIZ (%) ERKEK ERKEK (%) TOPLAM FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YÜKSEKOKULU ENSTĠTÜ TOPLAM FAKÜLTE MYO KIZ ERKEK ERKEK KIZ Grafik 3. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kız-Erkek Öğrenci Sayıları. Çizelge 6. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları.. Normal Öğretim Ġkinci Öğretim TOPLAM Önlisans Lisans Lisansüstü TOPLAM

32 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2662 % %62 Normal Öğretim İkinci Öğretim Grafik 4. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. Çizelge 7. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Fakültelere Göre Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitü Normal Öğretim Öğrenci Sayıları Ġkinci Öğretim Toplam Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak Kamil Özdağ Fen Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu K.Karabekir Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

33 SAĞLIK YÜKSEK OKULU BESYO KAMĠL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / BÖLÜM / PROGRAM YENĠ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM ÖĞR. SAYISI MEZ. ÖĞR. SAYISI KAY. SĠL. ÖĞR. SAY. K E K E K E K E K E K E K E TOPLAM K E K E Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Ġ.Ö) Tarih Tarih(Ġ.Ö) Sosyoloji Sosyoloji(Ġ.Ö) NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM TOPLAM Ġktisat Ġktisat (Ġ.Ö) ĠĢletme ĠĢletme (Ġ.Ö) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Ġ.Ö) NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM T O P L A M Biyoloji Biyoloji(Ġ.Ö) Kimya Fizik NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM TOPLAM Beden Eğitimi ve Spor Öğr TOPLAM HemĢirelik TOPLAM

34 K. KARABEKĠR M.Y.O. ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / BÖLÜM / PROGRAM YENĠ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM ÖĞR. SAYISI MEZ. ÖĞR. SAYISI KAY. SĠL. ÖĞR. SAY. K E K E K E K E K E K E K E TOPLAM K E K E Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (Ġ.Ö.) Elektrik Elektrik(Ġ.Ö.) ĠĢletme Yönetimi ĠĢletme Yönetimi (Ġ.Ö) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ġ.Ö) Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö) NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM T O P L A M Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Ġ.Ö) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (Ġ.Ö) NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM T O P L A M

35 SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / BÖLÜM / PROGRAM YENĠ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM ÖĞR. SAYISI MEZ. ÖĞR. SAYISI KAY. SĠL. ÖĞR. SAY. K E K E K E K E K E K E K E TOPLAM K E K E Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (Ġ.Ö) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (Ġ.Ö) Ev ve Deney Hayvanları Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (Ġ.Ö) Halıcılık ve Kilimcilik Halıcılık ve Kilimcilik (Ġ.Ö) Makine Makine (Ġ.Ö) Mimari ve Dekoratif Sanatlar Mimari ve Dekoratif Sanatlar (Ġ.Ö) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(Ġ.Ö) Organik Tarım Organik Tarım (Ġ.Ö) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (Ġ.Ö) NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM T O P L A M Çocuk GeliĢimi Çocuk GeliĢimi(Ġ.Ö) YaĢlı Bakımı YaĢlı Bakımı(Ġ.Ö) NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM TOPLAM

36 SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / BÖLÜM / PROGRAM YENĠ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF TOPLAM ÖĞR. SAYISI MEZ. ÖĞR. SAYISI KAY. SĠL. ÖĞR. SAY. K E K E K E K E K E K E K E TOPLAM K E K E Biyoloji A.B.D Kimya A.B.D T O P L A M Beden Eğitimi ve Spor Öğr. A.B.D Ġktisat A.B.D ĠĢletme A.B.D Kamu Yönetimi A.B.D T O P L A M ÖNLĠSANSLAR TOPLAMI LĠSANSLAR TOPLAMI LĠSANSÜSTÜ TOPLAMI ÜNĠVERSĠTE TOPLAMI

37 Eğitim Öğretim Faaliyetleri 3.2- Öğrenci BaĢarı Durumları eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yılsonu üniversite baģarı oranları aģağıda çizelgeler halinde verilmiģtir Üniversitemiz Öğrenci BaĢarı Oranları Çizelge 9. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı BaĢarı Durumu. FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR / MESLEK YÜKSEKOKULLARI Bölüm (1) GERÇEK ÖĞRENCĠ MEVCUDU (2) BAġARI ORANI (3) (2) X (3) Edebiyat Fakültesi 357 0,87 310,59 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi , ,4 Kamil Özdağ Fen Fakültesi 202 0,74 149,48 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 141 0,87 122,67 Sağlık Yüksekokulu 203 0,96 194,88 Ermenek Meslek Yüksekokulu 515 0,83 427,45 Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu 297 0,87 258,39 Meslek Yüksekokulu 962 0,77 740,74 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 117 0,90 105,3 TOPLAM , ,14 Gerçek Üniversite Mevcudu: GÜM 5258 Üniversite BaĢarı Oranı: ÜBO 0.85 (4) ( 4 ) 4475,14 Üniversite BaĢarı Oranı = : = 5258 ( 2 ) Edebiyat Fakültesi Öğrenci BaĢarı Oranları 0.85 Çizelge 10. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Edebiyat Fakültesi BaĢarı Durumu. EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Türk Dili ve Edebiyatı 88 0,85 74,8 Türk Dili ve Edebiyatı (Ġ.Ö) 47 0,83 39,01 Tarih 82 0,87 71,34 Tarih (Ġ.Ö) 44 0,81 35,64 Sosyoloji 49 0,94 46,06 Sosyoloji (Ġ.Ö) 47 0,90 42,30 TOPLAM 357 0,87 310, (4)

38 Gerçek Fakülte Mevcudu : GFM 357 Fakülte BaĢarı Oranı : FBO 0.87 Fakülte BaĢarı Oranı = ( 4 ) 310,59 : = ( 2 ) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Öğrenci BaĢarı Oranları Çizelge 11. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi BaĢarı Durumu. ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Ġktisat 422 0,84 354,48 Ġktisat (Ġ.Ö) 397 0,83 329,51 ĠĢletme 440 0,83 365,2 ĠĢletme (Ġ.Ö) 386 0,81 312,66 Kamu Yönetimi 432 0,91 393,12 Kamu Yönetimi (Ġ.Ö) 387 0,88 340,56 TOPLAM , ,4 (4) Gerçek Fakülte Mevcudu : GFM 2464 Fakülte BaĢarı Oranı : FBO 0.85 Fakülte BaĢarı Oranı = ( 4 ) 2094,4 : = ( 2 )

39 Kamil Özdağ Fen Fakültesi Öğrenci BaĢarı Oranları Çizelge 12. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kamil Özdağ Fen Fakültesi BaĢarı Durumu. KAMĠL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESĠ Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Biyoloji 86 0,72 61,92 Biyoloji (Ġ.Ö) 11 0,68 7,48 Kimya 105 0,83 87,15 TOPLAM 202 0,74 149,48 (4) Gerçek Fakülte Mevcudu : GFM 202 Fakülte BaĢarı Oranı : FBO 0.74 Fakülte BaĢarı Oranı = ( 4 ) 149,48 : = ( 2 ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Çizelge 13. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BaĢarı Durumu. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,67 TOPLAM ,67 (4) Gerçek Yüksekokul Mevcudu : GYM 141 Yüksekokul BaĢarı Oranı : YBO 0.87 Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) 122,67 : = 0.87 ( 2 ) 141

40 3.2.6 Sağlık Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Çizelge 14. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Sağlık Yüksekokulu BaĢarı Durumu. SAĞLIK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2 X 3) (4) HemĢirelik ,88 TOPLAM 203 0,96 194,88 Gerçek Yüksekokul Mevcudu: GYM 203 Yüksekokul BaĢarı Oranı: YBO 0.96 Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) 194,88 : = ( 2 ) Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Çizelge 15. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Ermenek Meslek Yüksekokulu BaĢarı Durumu. ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Bilgisayar Programcılığı 60 0,78 46,80 Bilgisayar Programcılığı (Ġ.Ö) 22 0,81 17,82 Elektrik 60 0,82 49,20 Elektrik (Ġ.Ö) 4 0,81 3,24 ĠĢletme Yönetimi 94 0,84 78,96 ĠĢletme Yönetimi (Ġ.Ö) 15 0,89 13,35 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 61 0,82 50,02 Muhasebe ve Vergi Uyg. (Ġ.Ö) 33 0,77 25,41 Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği 80 0,86 68,80 Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö) 86 0,91 78,26 TOPLAM 515 0,83 427,45 (4) Gerçek Meslek Yüksekokul Mevcudu : GYM 515 Meslek Yüksekokul BaĢarı Oranı : YBO 0.83 ( 4 ) 427,45 M.Yüksekokulu BaĢarı Oranı = : = ( 2 )

41 Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Çizelge 16. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kazım Karabekir.Meslek.Yüksekokulu.BaĢarı.Durumu. KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 71 0,89 63,19 Büro Yönetimi ve Yön. Asist. (Ġ.Ö) 45 0,89 40,05 Yerel Yönetimler 94 0,84 78,96 Yerel Yönetimler (Ġ.Ö) 87 0,85 73,95 TOPLAM 297 0,87 258,39 (4) Gerçek Meslek Yüksekokul Mevcudu : GYM 297 Meslek Yüksekokul BaĢarı Oranı : YBO 0.87 ( 4 ) 258,39 M.Yüksekokulu BaĢarı Oranı = : = ( 2 ) Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Çizelge 17. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Meslek Yüksekokulu BaĢarı Durumu. MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) Bankacılık ve Sigortacılık 74 0,85 62,9 Bankacılık ve Sigortacılık (Ġ.Ö) 77 0,89 68,53 Bilgisayar Programcılığı 139 0,56 77,84 Bilgisayar Programcılığı (Ġ.Ö) 111 0,65 72,15 Ev ve Deney Hayvanları 7 0,83 5,81 Ev ve Deney Hayvanları (Ġ.Ö) 0 0,00 0 Gıda Teknolojisi 58 0,68 39,44 Gıda Teknolojisi (Ġ.Ö) 53 0,73 38,69 Halıcılık ve Kilimcilik 37 0,82 30,34 Halıcılık ve Kilimcilik (Ġ.Ö) Makine 76 0,75 57 Makine (Ġ.Ö) 25 0,75 18,75 Mimari ve Dekoratif Sanatlar 44 0,76 33,44 Mimari ve Dekoratif Sanatlar (Ġ.Ö) 52 0,83 43,16 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 37 0,76 28,12 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(Ġ.Ö) 30 0,69 20,7 Organik Tarım 75 0,83 62,26 (4)

42 Organik Tarım (Ġ.Ö) 20 0,86 17,2 Otomotiv Teknolojisi 45 0,54 24,3 Otomotiv Teknolojisi (Ġ.Ö) 2 0,50 1 TOPLAM 962 0,77 740,74 Gerçek Meslek Yüksekokul Mevcudu : GYM 962 Meslek Yüksekokul BaĢarı Oranı : YBO 0.77 M.Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) : 740,74 = 0.77 ( 2 ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci BaĢarı Oranları Çizelge 18. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Sağlık Hizmetleri Meslek.Yüksekokulu.BaĢarı.Durumu. SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program BaĢarı Oranı (PBO) (3) (2) X (3) YaĢlı Bakımı 28 0,87 63,19 YaĢlı Bakımı(Ġ.Ö) 29 0,88 40,05 Çocuk GeliĢimi 30 0,95 78,96 Çocuk GeliĢimi(Ġ.Ö) 30 0,92 73,95 TOPLAM 117 0,90 105,9 (4) Gerçek Meslek Yüksekokul Mevcudu : GYM 117 Meslek Yüksekokul BaĢarı Oranı : YBO 0.77 M.Yüksekokul BaĢarı Oranı = ( 4 ) : 105,9 ( 2 ) 117 = 0.90

43 Eğitim Öğretim Faaliyetleri 3.3- Mezuniyet Durumu eğitim öğretim yılında üniversitemiz fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerden mezun olan öğrencilerin dağılımı aģağıda verilmiģtir. Çizelge Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizden Mezun Olan Öğrenci Sayısı. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL NORMAL ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM T O P L A M ENSTĠTÜ KIZ ERKEK KIZ ERKEK Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Fen Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü T O P L A M Disiplin Cezası Alan Öğrenciler eğitim öğretim yılında üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından disiplin cezası alan öğrenci sayısı aģağıda verilmiģtir Çizelge Eğitim - Öğretim Yılında Üniversitemizde Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO UYARMA KINAMA UZAKL. ÇIKAR. TOPLAM Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kamil Özdağ Fen Faklültesi Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu T O P L A M

44

45 IV BĠLĠMSEL FAALĠYETLER

46

47 4. BĠLĠMSEL FAALĠYETLER Eğitim öğretim yılında üniversitemiz öğretim elemanları tarafından gerçekleģtirilen bilimsel yayın ve faaliyetler aģağıda gösterilmiģtir ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA 2 DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE 22 ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER 26 HAKEMSĠZ DERGĠLER - ULUSLARARASI 19 ULUSAL 7 YURTDIġI - YURTĠÇĠ 2 YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI 1 YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI 7 KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER 1 DĠĞER YAZILAR 3 TOPLAM 90 A- Dergilerde Yayımlanan Makaleler A.1- SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler: ALAGÖZ, M., ERDOĞAN, S., (2011), Net Hata Noksan Hesabının Anlamı ve Cari ĠĢlemler ĠliĢkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama, Ġktisat ĠĢletme ve Finans, 26(306), 69-94, doi: / ĠĠF GUNDUZ, O., CEYHAN, V., ESENGÜN, K., (2011), Measuring the technical and economic efficies of the dry apricot farms in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (1) : A.2- Diğer Uluslararası Ġndekslerde Yayımlanan Makaleler: MERCAN, B., TÜNEN, T., (2011). Innovative Networks for SME s : Case of Konya Automotive Supply Industry, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2011, Issue 32 : IġIK, N., KILINÇ, E.C., (2011). Bölgesel Kalkınma da Ar-Ge ve Yeniliğin Önemi: KarĢılaĢtırmalı Bir Analiz, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, (Basım aģamasında olan Ekim 2011 sayısında yayınlanacak) (Econlitte taranmaktadır). GÜL, H., ĠNCE, M., TURAN, A., (2011) University Students Quality Expectations from Academics : The Case of the Karamanoglu Mehmetbey University, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 30, 21-37,

48 GÜL,H,. ĠNCE, M., ÖZCAN, N., ( 2011) The Relationship Between Workplace Mobbing and Burnout Among Academics at a Turkish University Research Journal of International Studies, Volume : 52, Issue 18, , January, ( 2011). ĠNCE, M., GÜL, H., (2011) The Role of the Organizational Communication on Employees Perception of Justice: A Sample of Public Institution from Turkey, European Journal of Social Sciences Volume 21 Issue 1, , April, (2011). GÜL, H., ĠNCE, M., (2011) An Empirical Research from Turkey to Determine the Relations between Leadership Styles and Organizational Citizenship Behavior European Journal of Scientific Research, Volume 52 Issue 4, , May, (2011). ĠNCE, M., GÜL, H., (2011) The Relation of Cyber Slacking Behaviors with Various Organizational Outputs: Example of Karamanoglu Mehmetbey University, European Journal of Scientific Research, Volume: 52, Issue: 4, , ĠNCE, M., GÜL, H., (2011) The Effect of Employees' Perceptions of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior: An Application in Turkish Public Institutions, International Journal of Business Management, Vol. 6, No. 6, , June (2011). ĠNCE, M., TURAN, ġ,. (2011) Organitational Cynicism As a Factor That Affects The Organizational Change Ġn the Process Of Globalization and An Application Ġn Karaman s Public Ġnstitutions, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 37, KOYUNCU, N., KIġ, S., (2011) Alman Askeri Ceza Kanunnamesinin Osmanlı askeri Ceza Kanunnamesine Tatbiki (Tarihin PeĢinde(ebsco), (Year III, Issue V, April ( 2011) BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., (2011) Impulse Purchasing as a Purchasing Behaviour and Research on Karaman International Research Journal of Finance and Economics, Issue 66, April (2011), BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., ĠġLEK, M.S., (2011) Brand Communities in the Axis of Socializing Customers:Sample of Volkswagen Beetle Owners, Turkey Ege Academic Review, Cilt 11, Sayı 3, Temmuz (2011), BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., ĠġLEK, M.S., (2011) Brand Communities in the Axis of Socializing Customers:Sample of Volkswagen Beetle Owners, Turkey Ege Academic Review, Cilt 11, Sayı 3, Temmuz (2011), BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N.,(2011) Impulse Purchasing as a Purchasing Behaviour and Research on Karaman International Research Journal of Finance and Economics, Issue 66, April (2011), BAġARAN ALAGÖZ, S., (2011) The Effect of Licensed Products on Consumer Behaviours: A Research from Turkey Research Journal of International Studies, Issue 19, June (2011), BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., ĠġLEK M.S., (2011), Brand Communities in the Axis of Socializing Customers:Sample of Volkswagen Beetle Owners, Turkey Ege Academic Review, Cilt 11, Sayı 3, Temmuz (2011), BEZĠRCĠ, M., ÖZPEYNĠRCĠ, R., DUMAN, H., (2011), Sosyal Sorumluluk Kavramı Bağlamında YeĢil Muhasebe Eğitimi : Bir Alan AraĢtırması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:13, Sayı:3, Eylül 2011, ISSN_ X

49 ONAT, O. K., MORTAġ, M., (2011), "ĠĢletmelerde Ġnovasyon Faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Ġncelenmesi ve MuhasebeleĢtirilmesi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13 (3), DALGAR, H., ÇELĠK, Ġ., MORTAġ, M., (2011), Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir AraĢtırma, Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 16 (1), IġIK, N., KILINÇ, E.C., (2011), Bölgesel Kalkınma da Ar-Ge ve Yeniliğin Önemi: KarĢılaĢtırmalı Bir Analiz, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, (Basım aģamasında olan Ekim 2011 sayısında yayınlanacak) (Econlitte taranmaktadır). KOSE, E., (2011), Hidayet Romanlarından Dindar Kadın Edebiyatına Doğru: Beden, Mekan ve ÖzneleĢme, Toplum ve Bilim, sayı:122, A.3- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : GÜNDÜZ, O., ESENGÜN, K., (2010), Ailelerin bitkisel yağ tüketimleri üzerine bir araģtırma: Samsun ili örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 12 (19): TOR, S.S., ESENGÜN, K., (2011), Örgütlerde ĠĢ Tatminini Etkileyen Demografik Faktörler ve Verimlilik: Karaman Gıda Sektöründe Bir Uygulama. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 13 (20): ÇAKMAK, Y., ALTINIġIK, Ġ., PEKER, H.S., (2011), Ekonomik Özgürlükler ve Refah, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik Ġçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik AraĢtırmalar Dergisi, 1(1), IġIK, N., TÜNEN, T., (2011), Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finansal Krizindeki Rolü, Avrasya Etüdleri, Yıl 17, Sayı 39, 2011/1, ss ALAGÖZ, M., ERDOĞAN, S., YAPAR SAÇIK, S.,(2011), Kazakistan Cumhuriyeti nin Ekonomik Performansının Ölçümü. Avrasya Etüdleri Dergisi, Sayı:39. IġIK, N., CEYLAN, O., (2010), Küresel Krizin Ġstihdam Üzerindeki Etkileri: Karaman Ġli Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, Yıl 12, Sayı 19, Aralık 2010, ss IġIK, N., BAYSAL, D., CEYLAN, O., (2010), Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Bir Politika Aracı Olarak Kalkınma Ajansları, Niğde Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ss IġIK, N., TÜNEN, T., (2011), Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finansal Krizindeki Rolü, Avrasya Etüdleri, Yıl 17, Sayı 39, 2011/1, ss IġIK, N., BAYSAL, D., (2011), Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları: Genel Bir Değerlendirme, Cumhuriyet Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, ss IġIK, N., GÖKTAġ, D., KILINÇ, E.C., (2011), Ġktisadi Büyümede GiriĢimciliğin Rolü, GiriĢimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1), ss IġIK, N., GÜL, H., KILINÇ, E.C., (2011), Küresel Krizin KOBĠLER Üzerindeki Etkileri: Karaman Ġmalat Sanayi Üzerine Bir Ġnceleme, Gazi OsmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler AraĢtırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss

50 DELĠCE, G., IġIK, N., (2010), Yoksul Ülkelerde DıĢ Borçların Sürdürülebilirliği Ve Uluslararası GiriĢimler: Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler (HIPC) Ġnisiyatifi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 47, Sayı 550, ss IġIK, N., CEYLAN. O., (2010), Küresel Krizin Ġstihdam Üzerindeki Etkileri: Karaman Ġli Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, Yıl 12, Sayı 19, Aralık 2010, ss IġIK, N., BAYSAL, D., CEYLAN, O.,(2010), Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Bir Politika Aracı Olarak Kalkınma Ajansları, Niğde Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ss ĠNCE. M., ġahġn, K., (2011), Belediye Hizmetlerinde VatandaĢ Memnuniyet Ölçümü: Selçuklu Belediyesi Örneği, S.Ü. Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 21, Konya, 1-22, (2011) ÇOBAN, O., ġahbaz, N., (2011), AR&GE Harcamaları ve GSMH nın Enerji Ġthalatına Etkisi: Türkiye Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 2011 Aralık sayısı (Basım aģamasında) IġIK, N., GÖKTAġ, D., KILINÇ, E.C. (2011), Ġktisadi Büyümede GiriĢimciliğin Rolü, GiriĢimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1), ss KOSE, E., (2010), Cins Cins Mekan, AÜSBF Dergisi, cilt 65, sayı 1, IġIK, N., GÜL, H., KILINÇ, E.C., (2011), Küresel Krizin KOBĠLER Üzerindeki Etkileri: Karaman Ġmalat Sanayi Üzerine Bir Ġnceleme, Gazi OsmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler AraĢtırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss ÇEVĠK, O., YILDIRIM, Y., (2010), Bulanık Doğrusal Programlama ile Süt Ürünleri ĠĢletmesinde Bir Uygulama, Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi Yıl:12, Sayı:18, s: 15-26, (Haziran 2010). ÇEVĠK, O., GÜLCAN, B., (2011). Lojistik Faaliyetlerin Çevresel Sürdürülebilirliği ve Marco Polo Programı, Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi Yıl:13, Sayı:20, s: 35-44, (Haziran 2011). ÇEVĠK, O., YĠĞĠT, A.M., (2011). Konjoint Analizi ile Ofis Mobilyası Tüketicilerinin Tercihlerinin Belirlenmesi, Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi Yıl:13, Sayı:20, s: , (Haziran 2011). ACAR, D., MORTAġ, M., (2011), ĠĢletmelerin Hesap Verebilirlikleri ile Verimlilik Oranları Arasındaki ĠliĢkisi: ĠMKB 30 Endeksi ĠĢletmeleri Üzerine Bir AraĢtırma, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 13 (21), Yayınlanma AĢamasında ALAGÖZ, M., ERDOĞAN, S., YAPAR, S., (2011). Kazakistan Cumhuriyeti nin Ekonomik Performansının Ölçümü: , Avrasya Etüdleri, 39/2011-1, ÖZMEN, A., ZEREN, H.E., (2010), Siyasetin Finansmanı ve Siyasi Etik, 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Mayıs, Konya ZEREN, H.E., ÖZMEN, A., (2010), Halkın Belediye Faaliyetlerine Katılma Duyarlılığı ve Hizmet Memnuniyeti: Karaman Belediyesi Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, Yıl:12, Sayı:19, Karaman

51 B- Kongre,Sempozyum Bildirileri B.1- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler : MERCAN, B., TÜNEN, T., GÖMLEKSĠZ, M., (2011), Global Ġnovasyon Ġndeksi ve BileĢenlerinin Etkinlik Düzeyleri: Ampirik Bir Analiz Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek CEYLAN, O., HOġBAY, D., (2011), Ekonomik Suç ve Ekonomik Özgürlükler Çerçevesinde Balkan Ülkeleri ve G8 Ülkelerinin Durumlarının Ġncelenmesi, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek KOSE, E., (2010), "Conservative Life Style in Turkey: Body and Ethics, World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), Temmuz 2010, Barselona- Ġspanya. ZEREN, H.E., ÖZMEN, A., (2010), The Problem Of Fraud Which ıs Chronicle Disease Of State Governance: A Theoretical Approach From Ottoman to Recent Years, Second International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, June 9-14, Ġstanbul, Türkiye. ÖZMEN, A., ZEREN, H.E., (2010), The Problem Of Deriving A Profit By Illegal Ways: The Natural Choice Of Public Officers Who Can not See Their Reaction In The Muddy Water Corruption, Second International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, June 9-14, Ġstanbul, Türkiye KOYUNCU, N., (2010), Osmanlı Devletinde Çevre ve Hayırseverlik AnlayıĢı( 9. Uluslar arası sivil Toplum KuruluĢları Kongresi Bildiri Kitabı,) BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., ĠġLEK, M.S., (2010), Nostalgıc Gale on Marketing, 6th International Strategıc Management Conference, St. Petersburg, July BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., ĠġLEK, M.S.,(2010) Relationship Marketing Approach and An Application In Service Sector: Karaman Private Health Organizations 6th International Strategıc Management Conference, St. Petersburg, July BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N.,(2011), Kültürel ve Sanatsal Ürünlerin Pazarlanması 9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bosna Hersek, Haziran BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., ĠġLEK, M.S., (2010) Nostalgıc Gale on Marketing, 6th International Strategıc Management Conference, St. Petersburg, July BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., ĠġLEK, M.S., (2010), Relationship Marketing Approach and An Application In Service Sector: Karaman Private Health Organizations 6th International Strategıc Management Conference, St. Petersburg, July BAġARAN ALAGÖZ, S., ĠġLEK, M.S., (2011), Sosyal Medya da Kriz ve Kriz ĠletiĢimi 9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bosna Hersek, Haziran BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., ĠġLEK, M.S., (2010), Nostalgıc Gale on Marketing, 6th International Strategıc Management Conference, St. Petersburg, July

52 BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., ĠġLEK, M.S., (2010), Relationship Marketing Approach and An Application In Service Sector: Karaman Private Health Organizations 6th International Strategıc Management Conference, St. Petersburg, July BAġARAN ALAGÖZ, S., EKĠCĠ, N., (2011), Kültürel ve Sanatsal Ürünlerin Pazarlanması 9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bosna Hersek, Haziran BAġARAN ALAGÖZ, S., ĠġLEK, M.S., (2011), Sosyal Medya da Kriz ve Kriz ĠletiĢimi 9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bosna Hersek, Haziran ALAGÖZ, M., AKAR, G., (2011), Türkiye deki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hizmetler Sektörü Üzerindeki Etkisi, 9th International Conference On Knowledge, Economy And Management (ICKEM2011), , Sarajevo, Bosnia- Herzegovina,, June ÖZMEN, A., ZEREN, H.E., (2010), The Problem Of Deriving A Profit By Illegal Ways: The Natural Choice Of Public Officers Who Can not See Their Reaction In The Muddy Water Corruption, Second International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, June 9-14, Ġstanbul, Türkiye. ÖZMEN, A., ZEREN, H.E., (2010), The Problem Of Fraud Which ıs Chronicle Disease Of State Governance: A Theoretical Approach From Ottoman to Recent Years, Second International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, June 9-14, Ġstanbul, Türkiye. B.2 - Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: GUNDUZ, O., CEYHAN, V., ESENGÜN, K., DAĞDEVĠREN, M., (2010), Kayısı yetiģtiriciliği yapan iģletmelerde ekonomik etkinlik: Darende ilçesi örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül, ġanlıurfa, YAPAR SAÇIK, S., ALAGÖZ, M., (2010), Türkiye de Cari ĠĢlemler Açığı Sorunu ve Borçlanma Ġle ĠliĢkisi. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Sempozyumu, KuĢadası. KOSE, E., (2011), Dindar Kadın Edebiyatı: Beden, Özne ve Terbiye 12. TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık 2011, Ankara YAPAR SAÇIK, S., ALAGÖZ, M., (2010), Türkiye de Cari ĠĢlemler Açığı Sorunu ve Borçlanma ilke ĠliĢkisi, Yönetim ve Ekonomi Bilimler Kongresi KuĢadası, 9-10 Ekim 2010 KOYUNCU, N., (2010), Osmanlı Devlet Yönetiminde ġûra (5.Kaysem Sempozyumu Bildiri Kitabı,) ÖZMEN, A., ZEREN, H.E., (2010), Halkın Belediye Faaliyetlerine Katılma Duyarlılığı ve Hizmet Memnuniyeti: Karaman Belediyesi Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, Yıl:12, Sayı:19, Karaman. ÖZMEN, A., ZEREN, H.E., (2010), Siyasetin Finansmanı ve Siyasi Etik, 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Mayıs, Konya.

53 C- Kitaplar C.2-Yazılan Yurtiçi Kitaplar ÇEVĠK, O., (2010), Uygulamalı Ġstatistik 1, 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. ġti., Yayın No:8, Ankara, ÇEVĠK, O., (2011), Uygulamalı Ġstatistik 2, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. ġti., Yayın No:10, Ankara, 2011 D- Bölüm Yazarlığı D.1- YurtdıĢı Kitap Bölüm Yazarlığı ALAGÖZ, M., (2011), Bağımsızlığının 20. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti nin Makro Ekonomik Performansı: , Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı Yayınları, Kazakistan, D.2- Yurtiçi Kitap Bölüm Yazarlığı ĠNCE, M., (2010), Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Temel ĠĢletme: GiriĢimcilik, ĠĢ Kurma ve Yönetim editör: H. Bahadır AKIN, Adres Yayınları, ISBN: , ,Ankara, Nisan, (2010) KOSE, E., (2011), Dindar Kadınlığın Kurulumunda Tesettür: Beden, Yazın ve ÖzneleĢme, Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye de Feminist ÇalıĢmalar, der. Serpil Sancar, Koç Üniversitesi Yayınları, ÖZMEN, A., ZEREN, H.E., (2011), Türk Polis TeĢkilatinin Modernizasyonu Bağlamında Toplum Destekli Polislik Sistemi: Kocaeli Ġlinde Bir AraĢtirma, Suçla Mücadelede ÇağdaĢ YaklaĢımlar, Editörler: Muhittin Karakaya, Sabahattin Gültekin, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, , Ocak (2011). ÖZMEN, A., ZEREN, H.E., (2010), Suçla Mücadele Bağlamında Halkın Polis Algılaması: Karaman Ġl Merkezinde Bir Uygulama, Suçla Mücadelede ÇağdaĢ YaklaĢımlar, Editörler: Muhittin Karakaya, Sabahattin Gültekin, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, , Ocak (2011). ZEREN, H.E., (2011), Yeni Kamu Yönetimi DüĢüncesinin Türkiye de Kent Yönetimine Etkisi, Kamu Yönetimi, Yönetim Siyaset Sorunlar ve Yeniden Yapılanma, Editörler: Yüksel Koçak, Atıl Cem Çiçek, SFS Grup Yayınları, Ankara, 23-48, Eylül, (2011). ZEREN, H.E., ÖZMEN, A., (2011), Suçla Mücadele Bağlamında Halkın Polis Algılaması: Karaman Ġl Merkezinde Uygulamalı Bir ÇalıĢma, Suçla Mücadelede ÇağdaĢ YaklaĢımlar, Editörler: Muhittin Karakaya, Sbahattin Gültekin, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, , Ocak (2011). ÖZMEN, A., ZEREN, H.E., (2011), Türk Polis TeĢkilatinin Modernizasyonu Bağlamında Toplum Destekli Polislik Sistemi: Kocaeli Ġlinde Bir AraĢtirma, Suçla Mücadelede ÇağdaĢ YaklaĢımlar, Editörler: Muhittin Karakaya, Sbahattin Gültekin, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, , Ocak (2011). F- SonuçlanmıĢ ve Sonuçlanacak Projeler ACAR, D., Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması K072 TÜBĠTAK Projesi, , Proje AraĢtırmacısı

54 G- Diğer Yazılar BAġARAN ALAGÖZ, S., (2011), ĠĢ Dünyasında Lobiciliğin Yeri ve Önemi Ġktisadi GiriĢim ve ĠĢ Ahlakı Derneği Bülteni, yıl 8, sayı 23 ALAGÖZ, M., (2010), VII. ULUSLARARASI STK'LAR KONGRESĠ, 3-5 Aralık 2010 Çanakkale/Türkiye, Yürütme ve Organizasyon Kurulu Üyeliği ile Sponsor ve Sosyal EtkileĢim Kurulu Üyeliği. KOYUNCU, N., Türk Anayasalarında Parlamenter sistem ( Anayasa Kongresi Bildiri kitabı-yayın aģamasında)

55 4.2. EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ : YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA 3 DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE 2 ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER 13 HAKEMSĠZ DERGĠLER 4 ULUSLARARASI 12 ULUSAL 8 YURTDIġI - YURTĠÇĠ 6 YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI 18 KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER 3 DĠĞER YAZILAR 40 TOPLAM 109 A- Dergilerde Yayımlanan Makaleler A.1- SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler: Makale, GÜLER, Z., (2011), ġeyh Galib Divanında Deyimler, E-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0102, 6, (3), (newwsa), Temmuz 2011 SADĠ, Ö., CAKIROĞLU S.Ö., (2011), Effects of Hands-On Actıvıty Enrıched Instructıon on Students Achıevement and Attıtudes Towards Scıence. Journal of Baltıc Science Education 10(2):87-97 (SSCI) KURT, M., (2011), M.Ö. I. Yüzyıl Roma-Parth ĠliĢkilerinin Kilikya Eyaleti ndeki Yansımaları, Uluslar arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, Mart 2011, s A.2- Diğer Uluslararası Ġndekslerde Yayımlanan Makaleler: HARMANCI, A., (2011), Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Öykülerinde Toplumsal EleĢtiri, Turkish Studies Academic Journal, Volume 6/1, Winter 2011, s HARMANCI, A., (2011), Cihan AktaĢ ın Azize nin Son Günü Adlı Öykü Kitabında Azerbaycan ve Azeriler, Turkish Studies Academic Journal, Volume 6/3, Summer (Yayım aģamasında.) A.3- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: HARMANCI, A., (2011), (UYSAL T., ile birlikte) Ġmkânsızın Sınırları, Medeniyetin Burçları ÖZDENÖREN, R., Kitabı içerisinde, Editörler: Ali DURSUN, Turan KARATAġ, Kayseri, 2011, s

56 HARMANCI A., (2011), Edebiyatımızda Bir Ġlk: Öykücüler Sözlüğü, Dil ve Edebiyat AraĢtırmaları Dergisi, The Journal of Turkish Language and Literature Studies, S. 4, UYSAL, Ġ.N., (2011), Ertesi, Yarındası ve Devirtesi, Türk Dili, S. 717, s KURT, M., (2010), Roma Cumhuriyeti nin Anadolu Politikası ve Pergamon (Bergama) Krallığı nın Rolü, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 23, Aralık 2010, KURT, M., (2010), Urartu Devleti nin Batı Politikası ve Yayılımı, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Aralık 2010, KURT, M., (2010), Antik Lykaonia da Yönetim ve ġehirleģme, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 28, Aralık 2010, KURT, M., (2010), Roma Egemenliğinde Kilikya ve Roma Ġç SavaĢlarının Bölgedeki Yansımaları, Tarih Ġncelemeleri Dergisi, XXV/2, Aralık 2010, KURT, M., (2010), Urartu Devleti nin Batı Politikası ve Yayılımı, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Aralık 2010, s KURT, M., (2010), II. Sargon Devri Kaynakları IĢığında Güney Anadolu ve Toros Dağları Bölgesi, Tarih AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 48, Eylül 2010, s KURT, M., (2010), Cicero nun Kilikya Eyaleti Valiliği ve Parth Krallığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt XII, Sayı 2, Aralık 2010, s KURT, M., (2011), Roma nın Anadolu Politikaları Çerçevesinde Kilikya nın Siyasal ve Ġdari Durumu, Arkeoloji ve Sanat, Sayı 136, Ocak-Nisan 2011, s UCA, A., (2010), Erzurum da Milli Mücadele Döneminde Yayınlanan Albayrak Gazetesi ndeki Ġlânlar, A.Ü. Türkiyat AraĢtırmaları Enst. Dergisi, S.42, Erzurum 2010, s UCA, A., (2011), Stange Müfrezesi nin Harp Ceridesine Göre Kafkas Cephesi nde Dr. Bahaeddin ġakir, K.M.Ü.Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, Haziran 2011, Yıl.13, S.20, s A.4- Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler: UCA, A., (2010), Karaman da Delikli TaĢ, Ġmaret, Yıl:1, S.4, Karaman, Ekim-Kasım- Aralık 2010, s UCA, A., (2011), Dr.Bahaeddin ġakir Bey, Türk Yurdu, Nisan 2011, C.31, S.284, s UCA, A., (2011), Dr.Hüseyinzade Ali Bey, Türk Yurdu, Ağustos 2011, C.31, S.288, s UCA, A., (2011), I.Uluslararası Türkçe KonuĢan Öğrenciler Kongresi nden Notlar, Karaman Akademi, Güz 2011, Yıl.3, S.6, s

57 B- Kongre, Sempozyum Bildirileri B.1- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler: UYSAL, Ġ.N., KARPUZ, H.Ö., (2010), -(y)a Zarf-fiil Ekinin Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı, III. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız AraĢtırmaları ÇalıĢtayı, 30 Eylül 1 Ekim 2010, Sakarya. UYSAL, Ġ.N., (2010), Türkiye Türkçesi Ağızlarının Türkçenin Söz Varlığına Anlamsal Yönden Sağlayacağı Katkılar: Gelmek Örneği III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Aralık 2010, Ġzmir, s UYSAL, Ġ.N., (2011), Ġstiklal MarĢını Anlama Sözlüğü, Uluslararası Mehmet Akif Bilgi ġöleni, Türkiye Yazarlar Birliği, Mart 2011, Ankara. (Baskıda) UYSAL, Ġ. N., (2011), Eski Anadolu Türkçesinde Gel- Yardımcı Fiiliyle kurulan Tezlik Fiilleri, Uluslararası Tarihsel GeliĢimi Ġçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin ÇalıĢtayı, Ekim 2011, Sivas. (Baskıda) UYSAL, Ġ.N., (2011), Ağız AraĢtırmalarında Bağlamsal Sözlük ve Dizin Kullanımı, IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız AraĢtırmaları ÇalıĢtayı, Ekim 2011, Edirne. (Baskıda) HARMANCI A., (2010), Safahat ta KonuĢma Dili Unsurları, 10. Uluslar arası Dil, Yazın ve DeyiĢbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 3-5 Kasım 2010, Ankara. HARMANCI, A., (2011), Ali Canip Yöntem in Sanat ve Edebiyat GörüĢleri, Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Nisan 2011, Kocaeli. HARMANCI, A., (2011), Cemal Süreya ġiirinde Dil Sapmaları, 2. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Ekim 2011, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. CAN, B., (2010) Fatih Döneminden Tanzimat a Kadar Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi, 10. Uluslararası Dil, Yazın, DeyiĢbilim Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010 (Bildiriler Kitabı) Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye, s AYKAÇ, O., (2010 ), UnutulmuĢ Bir Öykücü: Ayhan Bozfırat, Ġstanbul Kültür Üniversitesi III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010), Eylül, Ġstanbul. AKSOY, H., ( 2010 ), Türk Halk ĠnanıĢları ve Halk Danslarında Kartal Motifi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010), Eylül, Ġstanbul. UYAR, M., (2011 ) Öğrenme Stratejileri Kullanımının Akademik BaĢarıya Yansımaları. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir (Sözlü Bildiri)

58 B.2- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: MERCAN, M., (2010), Numaralı Anadolu Ahkam Defterlerine Göre Çankırı ( , Milli Mücadele de Ġstiklal Yolu ve Çankırı Sempozyum (21 23 Ekim 2010), Çankırı. SADĠ, Ö., CAKIROĞLU, J., (2011), Relation of Motivational Variables with Students Human Circulatory System Achievement in Traditional and Learning Cycle Classrooms. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE, Nisan 2011, Antalya, Türkiye) (oral presentation) SADĠ, Ö., CAKIROĞLU, J., (2011) Promoting Students Human Circulatory System Achievement by 5E Learning Cycle Instruction. The biannual conference of the European Science Education Research Association (ESERA 5-9 Eylül 2011,Lyon, Fransa) (oral presentation) YILDIZ, M., SADĠ, Ö., (2011). Karaman Ġlinde Fizik Öğretmenlerinin Yeni Ortaöğretim Fizik Dersi Müfredatına BakıĢı. 28. Uluslararası Fizik Kongresi (28 th International Physics Congress, 6-9 Eylül 2011, Bodrum, Türkiye) ÇELĠK, N.B., (2010), I. Dünya SavaĢı nın Bir BaĢka Yüzü: Çankırı Esir Garnizonu, Milli Mücadele de Ġstiklal Yolu ve Çankırı Sempozyum (21 23 Ekim 2010), Çankırı. GÜNLER, M., PERVANE M.S., (2011), Pervâneoğulları Beyliği nin KuruluĢu, Kuzey Anadolu da Beylikler Dönemi Sempozyumu (3-8 Ekim 2011) Çankırı, Kastamonu, Sinop HARMANCI, A., (2011), Safahat ta Mizahi Üslup, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Mart 2011, Zeytinburnu/Ġstanbul. HARMANCI, A., (2011), Peyami Safa Öykücülüğüne Tematik Bir YaklaĢım, Ölümünün 50. Yılında Fikir ve Sanat Adamı Peyami Safa Sempozyumu, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mayıs 2011, Ġstanbul. C- Kitaplar C.2-Yazılan Yurtiçi Kitaplar KARATAS, T., (2010), ġiirin Ardında, Ġstanbul: Sütun Yayınları, 264 s. KARATAS, T., (2011), SĠRET, H., Ġstanbul: TimaĢ Yayınları, 187 s KARATAS, T., (2011), Medeniyetin Burçları Rasim ÖZDENÖREN in Kitabı, Kayseri: 2011, 496 s. KARATAS, T., (2011), KEMAL, N., (Orhan Kemal TAVUKÇU, ile), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 2011, 528 s. UYSAL, Ġ.N., (2011), Karaman Ġli Ağızları ve Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri, Karaman: Karaman Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay. KURT, M.,(2011), Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi, Çizgi Kitabevi, Konya, Nisan.

59 D- Bölüm Yazarlığı D.2- Yurt Ġçi Kitap Bölüm Yazarlığı KARATAġ, T., (2010), Birlik ve Dirilik Çağrısı, Ġstiklâl MarĢı / Ġstikbâl MarĢı / 41 Dize 41 Yorum, Ġstanbul: Hat Yayınevi, s KARATAġ, T., (2011) Toplumsal Çözülmede Ġlk Basamak: Aile, Rasim Özdenören Kitabı, Kayseri: 2011, s , [ Muhammed Safa imzasıyla]. KARATAġ, T., (2011) Çok Sesli Bir Ölüm Üstüne Rasim ÖZDENÖREN in Kitabı, Kayseri: 2011, s KARATAġ, T., (2011) Rasim Özdenören in Deneme Yazarlığı, Rasim ÖZDENÖREN in Kitabı, Kayseri: 2011, s KARATAġ, T., (2011) Namık KEMAL in Mizacı, KiĢilik Özellikleri, AlıĢkanlıkları, Namık KEMAL, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2011, s KARATAġ, T., (2011) Ataç Dergilerde Nurullah ATAÇ Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2011, s KARATAġ, T., (2010) 25 Yıldır ġiirin PeĢinde, SöyleĢi: Murat TOKAY Zaman, 9 Kasım KARATAġ, T., (2010) ġiir, zannedilenin aksine sanatların en zor olanı, SöyleĢi: Hale KAPLAN ÖZ, Yeni ġafak Kitap, S. 49, 1 Aralık 2010, s KARATAġ, T., (2011), ile ġiir Üzerine, KonuĢan: Asım ÖZ, Edebiyat Ortamı, S. 19, Mart-Nisan 2011, s KARATAġ, T., SĠRET, H., (2011), üzerine, KonuĢan: Asım ÖZ, 7 Nisan KARATAġ, T., (2011) Ġyi Ģiiri pek tanımıyoruz, [KnĢ. Osman TOPRAK ], Dünyaya Yeni Söz, 15 Mayıs 2011, s. 10. KARATAġ, T., (2011) TaĢra benim için sükûnet, dinginlik ve bol vakit demek, Mülâkat: Burhan YEMĠġ, Ġmaret, Yaz dönemi 2011, s UYSAL, Ġ. N., (2011), Rasim ÖZDENÖREN in Hayat Haritası, Medeniyetin Burçları, Rasim Özdenören in Kitabı, KardeĢler Ofset, Kayseri, s UYSAL, Ġ. N., (2011), Namık KEMAL, in Düzyazılarında Türkçe Duyarlılığı, Namık KEMAL Editörler: Turan KARATAġ, Orhan Kemal TAVUKÇU, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s UYSAL, Ġ. N., (2011), Bir Ağıtın Yapısı, Ağıt Kitabı, Editör: NASKALĠ, Ġstanbul: Kitabevi, s Emine Gürsoy

60 AYKAÇ, O., (2010), Fransız Oryantalist Antoine Galland ın Günlüğünde Ġstanbul, Dünya Edebiyatında Ġstanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, s , Ankara. AYKAÇ, O., (2011), Ġnsan Ruhunun Sessiz Çığlığı: HıĢırtı, Rasim ÖZDENÖREN Kitabı, Furkan Basın Yayın Dağıtım, s , Kayseri. AYKAÇ, O., (2011), Namık KEMAL ın, Edebî Makalelerinde Halk Edebiyatına BakıĢı, Namık Kemal, Kültür Bakanlığı Yayınları, s , Ankara. F- SonuçlanmıĢ ve Sonuçlanacak Projeler Türk ġiirinde Karaman, KMU BAP, Proje Yürütücüsü, Akdeniz den Toroslara Bilim ve Doğa Eğitimi Projesi (TÜBĠTAK, Mersin Üniversitesi, ODTÜ ve Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ĠĢbirliği Ġle), Eğitmen, Temmuz Göksu Vadisi ve Deltası nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi II (TÜBĠTAK ve Mersin Üniversitesi ĠĢbirliği ile), Eğitmen, 9-18 Ağustos G- Diğer Yazılar KARATAġ, T., (2011) Bir ġairin Mektuplarındaki Ruh Hali ve Kaygıları [Cahit Sıtkı TARANCI, Evime ve Nihal e Mektuplar], Dil ve Edebiyat, S. 26, ġubat 2011, s KARATAġ, T., (2011) ġiirimizin Mayınlı Bölgesi: Yıllıklar, Yeni ġafak Kitap, S. 53, 6 Nisan 2011, s. 6,8,10. KARATAġ, T., (2011) Zarifoğlu nun En Açık Penceresi: Okuyucularla, Edebiyat Ortamı, S. 21, Temmuz-Ağustos 2011, s KARATAġ, T., (2010) Her Okurun ġairi. Cahit Sıtkı TARANCI, Edebiyat Ortamı, S. 17, Kasım-Aralık, 2010, s KARATAġ, T., (2010) Türk Edebiyatının Klasik Bir Eseri: Memleket Hikâyeleri, Kitaplık, S. 144, Aralık 2010, s KARATAġ, T., (2011) Denemeci Salâh Birsel, Edebiyat Ortamı, S. 23, Kasım-Aralık 2011, s KARATAġ, T., (2011), Sakarya, 80. Yılında Prof. Dr. M. Orhan OKAY Paneli, KARATAġ, T., (2011), Sivas, Mehmet Akif ERSOY, Ġstiklal MarĢı, Mehmet Akif in Mizacı ve Karakteri, KARATAġ, T., (2011), Gaziantep, YaĢayan Mehmet Akif ERSOY, Türkiye Yazarlar Birliği, KARATAġ, T., (2011), Sivas ERSOY, Mehmet Akif ERSOY, ve Safahat Sempozyumu, KARATAġ, T., (2011),Ġstanbul, Hilâl Tv, Resul TOSUN ve Sibel ERASLAN ile Hâsılı Kelam, KARATAġ, T., (2011), Ġstanbul, Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat ÇalıĢtayı,

61 KARATAġ, T., (2011), Gaziantep, 2. Ayıntap ġiir Günleri, Mithat ENÇ i Anma ve Anlama Paneli KARATAġ, T., (2011), Ġstanbul, Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri, Uluslar arası Sempozyum KARATAġ, T., (2010) Ġronik anlatılar durağı: Serçe Parmağı, Yeni ġafak Kitap, S. 49, 1 Aralık 2010, s. 4. KARATAġ, T., (2011) ġiir adımlı yolcular [A. Osman Kurun, Uzun Yağan Yağmurlar], Yeni ġafak Kitap, S. 50, 5 Ocak 2011, s. 6. KARATAġ, T., (2011) Canlı Renkler [Hüseyin Akın], [Ahmet Turan], Edebiyat Ortamı, S. 18, Ocak-ġubat 2011, s KARATAġ, T., (2011) Siyah Sistanbul: Ortak mutsuzluk, [Lâle Müldür ve Ahmet Özer in kitapları hk], Yeni ġafak Kitap, S. 51, 2 ġubat KARATAġ, T., (2011) Hocaların Hocasına Mektup, Zaman, 27 ġubat 2011, s.26. KARATAġ, T., (2011) 2010 dan kalan birkaç kitap üzerine [9 Ģiir kitabı kısa kısa], Yeni ġafak Kitap, S. 52, 2 Mart 2011, s. 26, 28. KARATAġ, T., (2010) 2010 Yılının ġiir Kitapları, Edebiyat Ortamı ġiir Yıllığı 2011, Ankara: Edebiyat Ortamı Y., s KARATAġ, T., (2011) KovulmuĢların Evi, Dergâh, S. 254, Nisan 2011, s KARATAġ, T., (2011) Rasim ÖZDENÖREN Ġçin 10 Kavram Rasim Özdenören in Kitabı, Kayseri: 2011, s KARATAġ, T., (2011) Mesafesi kadar inleyen rüzgâr lar, Yeni ġafak Kitap, S. 54, 4 Mayıs 2011, s. 8,10. KARATAġ, T., (2011) Hüseyin Rahmi nin bisiklet hobisi, Fikret in sol fobisi [Hikmet ES, in 2 kitabına dair], Yeni ġafak Kitap, S. 55, 1 Haziran 2011, s. 20,22. KARATAġ, T., (2011) Geceler Yârimiz Değil Artık, Ġmaret, S. 5, 2011, s KARATAġ, T., (2011) Mesnevî Tatil Çantasına Konmaz, Yeni ġafak Kitap, S. 56, 6 Temmuz 2011, s. 4. KARATAġ, T., (2011)Ġstanbul da Bir Ramazan, Türk Edebiyatı, S. 454, Ağustos 2011, s KARATAġ, T., (2011) Her yıl bir mucize gibi gelen, Yeni ġafak Kitap, S. 57, 3 Ağustos 2011, s. 8,10. KARATAġ, T., (2011)Sanatçının Ġnsan Olmak ġartı, Edebiyat Ortamı, S. 22, Eylül-Ekim 2011, s KARATAġ, T., (2011) ġairler ve Ölüm, Yeni ġafak Kitap, S. 58, 5 Ekim 2011, s. 6.

62 KARATAġ, T., (2011) ġehirleri KonuĢturabilmek [A. Ay, ġiirimin ġehirleri üzerine], Yeni ġafak Kitap, S. 59, 11 Ekim 2011, s. 44, 46. UYSAL, Ġ. N., (2011), Arif Ay: Kalabalıklar Ġçinde Yalnızım, Edebiyat Ortamı Dergisi, Ankara, S. 18, s UYSAL, Ġ. N., (2011), Gece Sözlüğü, Ġmaret ġehir Dergisi, Karaman, S. 5, s UYSAL, Ġ. N., (2011), TaĢranın Dili, Ġmaret ġehir Dergisi, Karaman, S. 6, s UYSAL, Ġ. N., (2010), Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı, Kasım 2010, Kayseri HARMANCI, A., (2011), Hüseyin Rahmi yi Sevsek mi, Sevmesek mi? baģlıklı konferans, Türkiye Yazarlar Birliği Konya ġubesi Bahçesi, 10 Eylül AYKAÇ, O., (2011) Ahiliğin Kısa Tarihçesi, Karaman Belediyesi Yunus Emre Konferans Salonu, 20 Eylül 2011, Karaman. (Konferans) AYKAÇ, O., (2011) Dil-Kimlik ĠliĢkisi ve Türkçe nin Doğru Kullanımı, Karaman M Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu Konferans Salonu, 23 Eylül 2011, Karaman. (Konferans) UYAR, M., (2011) Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? adlı 4004 kodlu TÜBĠTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Projesi, YayınlanmamıĢ AraĢtırma Raporu

63 4.3. KAMĠL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESĠ: YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA 44 DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE 8 ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER 8 HAKEMSĠZ DERGĠLER - ULUSLARARASI 40 ULUSAL 27 YURTDIġI - YURTĠÇĠ - YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI 2 KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER 6 DĠĞER YAZILAR 10 TOPLAM 145 A- Dergilerde Yayımlanan Makaleler A.1- SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler: ERTUL,ġ., AZAK,H., (2011), "Effect of macrocyclic lactam reseptor on extractıon of heavy metals and chromate anions", J.Incl Phenom Macrocycl Chem., 70: NAZĠROGLU, H.N., DURMAZ, M., BOZKURT, S., SĠRĠT, A., (2011), "Application of L-proline derivatives as chiral shift reagents for enantiomeric recognition of carboxylic acids", Chirality, 23, DURMAZ, M., BOZKURT, S., NAZĠROGLU, H.N., YĠLMAZ, M., SĠRĠT, A., (2011), "Chiral calix[4]arenes bearing aminonaphthol moieties as membrane carriers for chiral amino acid methylesters", Tetrahedron:Asymmetry, 22, BOZKURT, S., DURMAZ, M., NAZĠROGLU, H.N., YĠLMAZ, M., SĠRĠT, A., (2011), " Amino alcohol based chiral solvating agents: synthesis and applications in the NMR enantiodiscrimination of carboxylic acids", Tetrahedron Asymmetry, 22, KAYA, Ġ., YILDIRIM, M., KAMACI, M., (2011), A new kind of optical Mn(II) sensor with high selectivity: Melamine based poly(azomethine-urethane), Synthetic Metals, 161 (2011), KAYA, Ġ., KAMACI, M., (2011), Synthesis, characterization, and thermal degradation of new poly(azomethine-urethane)s and polyphenol derivatives derived from 3,4- dihydroxy benzaldehyde and hexamethylene diisocyanate, Polimery, 56 (10), KAYA, Ġ., YILDIRIM, M., KAMACI, M., AVCI, A., (2011), New poly(azomethineurethane)s including melamine derivatives in the main chain: Synthesis and thermal characterisation, Journal of Applied Polymer, 120 (5),

64 KAYA, Ġ., YILDIRIM, M., AVCI, A., KAMACI, M., (2011), Synthesis and thermal characterisation of novel poly(azomethine-urethane)s derived from azomethine containing phenol and polyphenol species, Macromolecular Research, 19 (3), KAYA, A., GENÇCELEP, H., UZUN, Y., DEMĠREL, K., (2011), Analysis of Trace Metal Levels in Wild Mushrooms, Asian Journal of Chemistry 23, UZUN, Y., GENÇCELEP, H., KAYA, A., AKÇAY, M.E., (2011), The Mineral Contents of Some Wild Edible Mushrooms, Ekoloji 80, DEMĠREL, K., ERDEM, Ö., UZUN, Y., KAYA, A., (2010), Macrofungi of Hatila Valley National Park (Artvin-Turkey), Turk J Bot 34, ġener, Ü., GENEL, Y., SAKA, C., KILIÇEL, F., KÜÇÜK, M. M., (2010), Supercritical Fluid Extraction of Cotton Stalks, Energy Sources, Part A, 32, DAG, B., KĠLĠCEL, F., (2011), Determination of Cu Contamination in some Spring and Mineral Waters around Van by AAS after Enrichment of Activated Carbon, Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(5), YAMAN, M., ĠNCE, M., EREL, E., CENGĠZ, E., BAL, T., ER, Ç., KĠLĠCEL, F., (2011), Distribution Study of U, V, Mo and Zr in Different Sites of Lakes Van and Hazar, River and Seawater Samples by ICP-MS, Clean-Soil, Air,Water, 39(6), YILDIRIM, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., GÖKMEN, S., KANDEMĠR,N., AYDIN, N., (2011), Determination of Genetic Diversity among Turkish Durum Wheat Landraces by Microsatellites. African Journal of Biotechnology, 10 (19), SÖNMEZOĞLU, S., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., (2011), Optical and Dielectric Properties of Double Helix DNA Thin Films Materials Science and Engineering C, 31, UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI A. N., (2011), Electron immigration from shallow traps to deep traps by tunnel mechanism on SeydiĢehir aluminas, Journal of Luminescence KARATAġ, R., GELĠġKEN, A., (2011), Qualitative Behavior of a Rational Difference Equation, Ars Combinatory, Volume 100, pp , ATEġ, F., KARPUZ, E. G., KOCAPINAR, C., ÇEVĠK, A. S., (2011), Gröbner- Shirshov Bases of Some Monoids, Discrete Mathematics, 311(12) KARPUZ, E. G., ÇEVĠK, A. S., (2011), A New Example of Strongly -Inverse Monoids, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 40(3) KARPUZ, E.G., ATEġ, F., ÇEVĠK, A.S., CANGÜL, Ġ.N., GÜNGÖR (MADEN), A.D., (2011), The Next Step of the Word Problem over Monoids, Applied Mathematics and Computation, 218(3)

65 SADĠ, G., ERYILMAZ, N., TÜTÜNCÜOĞLU, E., CINGIR, ġ., GÜRAY, T., (2011) Changes in Expression Profiles of Antioxidant Enzymes in Diabetic Rat Kidneys. Diabetes/Metabolism Research and Reviews (DOI: /dmrr.1302) TEL-VERED, R., YILDIZ, H.B., YAN, Y., WILLNER, I., (2010), "Plugging into Enzymes with Light: Photonic "Wiring" of Enzymes with Electrodes for Photobiofuel Cell" Small, 6, BORODKO, Y., THOMPSON, C., YILDIZ, H.B., SOMORJAI, G., (2011), Spectroscopic Study Of Platinum And Rhodium Dendrimer (Pamam G4OH) Compounds: Structure And Stability, Journal Of Physical Chemistry C, 115, AASIM, M., DAY, S., REZAI, F., HAJYZADEH, M., MAHMUD, S.T., OZCAN, S., (2011), In Vitro Shoot Regeneration From Preconditioned Explants Of Chickpea (Cicer arietinum L.) cv. Gokce. African J. Biotechnology, 10, , AASIM, M., SAHĠN DEMĠRBAG, N., KHAWAR, K.M., KENDĠR, H., ÖZCAN, S., (2011), Direct Axillary Shoot Regeneration From The Mature Seed Explant Of The Hairy Vetch (Vicia villosa Roth). Archives of Biological. Sciences, 63 (3), , YOKUġ, N., (2011), "Principal Functions of Non-Selfadjoint Sturm-Liouville Problems with Eigenvalue-Dependent Boundary Conditions", Abstract and Applied Analysis, Article ID , 12 pages; doi: /2011/ TALAZ, O., SARAÇOĞLU, N., (2010), A Study On The Synthesis Of Structural Analogs Of Bisindole Alkoid Caulerpin: A Step-By-Step Synthesis Of A New Cyclic Ġndole Tetramer.Tetrahedron,66(10), EKĠNCĠ, D., ÇAVDAR, H., TALAZ, O., ġentürk, M., T.SUPURAN,C., (2010),Noreleasing Esters Show Carbonic Anhydrase Ġnhibitory Action Against Human Ġsoforms I And II. Bioorganic & Medicinal Chemistry 18(10) YILDIRIM, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., GÖKMEN, S., KANDEMĠR, N., AYDIN, N., (2011), Determination of Genetic Diversity among Turkish Durum Wheat Landraces by Microsatellites. African Journal of Biotechnology, 10 (19), KANDEMĠR, N., YILDIRIM, A., GÜNDÜZ, R., (2010), Determining the levels of genetic variation using SSR markers in three Turkish barley materials known as Tokak. Turk. J. Agric. For., 34, SÖNMEZOĞLU, S., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ÇANKAYA, G., YILDIRIM, A., SERĠN, N., (2010), Electrical characteristics of DNA-based Metal-Insulator- Semiconductors Structures. Journal of Applied Physics, 107 (12), 1-6. AKSUNER,N., HENDEN,E., YILMAZ, I., CUKUROVALI, A.,(2010), "Development of a Highly Sensitive and Selective Optical Chemical Sensor for the Determination of Zinc Based on Fluorescence Quenching of a Novel Schiff Base Ligand", Sensor Lett., 8(4), YÜKSEKTEPE, C., CALĠSKAN, N., YĠLMAZ, I., CUKUROVALĠ, A.,(2010), Synthesis, Crystal Structure, Spectroscopic and Electronic Properties of (E)-Trans-2-(2- (Biphenyl-4-ylmethylene)Hydrazinyl)-4-(3-Methyl-3-Phenylcyclobutyl)Thiazole, Journal of Chemical Crystallography, 40 (12), ,

66 YÜKSEKTEPE, C., SARACOGLU,H., CALĠġKAN,N., YĠLMAZ, I., CUKUROVALĠ, A., (2010), "Experimental and ab initio computational studies on Dimethyl-(4-{4-{3- methyl-3-phenyl-cyclobutyl)-thiazol-2-yl]-hydrazonomethyl}-phenyl)amine", Bull. Korean Chem. Soc., 31(12), YUKSEKTEPE, C., SARACOGLU, H., CALĠSKAN, N., YĠLMAZ, Ġ., CUKUROVALĠ, A., (2010), "Molecular and Crystal Structure, Spectroscopic Properties of N-[4-(3-Methyl- 3-Phenyl-Cyclobutyl)-Thiazol-2-yl]-N-(1HPyrrol-2-ylmethylene)-Hydrazineby Experimental Method and Quantum Chemical Calculation", Mol. Cryst. and Liq. Cryst., 533, AKSUNER, N., BASARAN, B., HENDEN, E., YĠLMAZ, I., CUKUROVALĠ, A., (2011), A sensitive and selective fluorescent sensor for the determination of mercury(ii) based on a novel triazine-thione derivative, Dyes and Pigments 88(2), AKSUNER, N., HENDEN, E., YENIGUL, B., YILMAZ, I., CUKUROVALI, A.,(2011), "Highly sensitive sensing of zinc(ii) by development and characterization of a PVC based fluorescent chemical sensor", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 78(3), , KARAKURT, T., DĠNCER, M., CUKUROVALĠ, A., YĠLMAZ, I., (2011), "Ab initio and semi-empirical computational studies on 5-Hydroxy-4-methyl-5,6-di-pyridin-2-yl-4,5- dihydro-2h-[1,2,4]triazine-3-thione", Journal of Molecular Structure, 991, , SEN, F., DĠNCER, M., CUKUROVALĠ, A., YĠLMAZ, I., (2011), "(Z)-1-(3-Mesityl-3- methylcyclobutyl)-2-(morpholin-4-yl)ethanone oxime ", Acta Crystallographica Section E, 67(4), o958 o959, SÖNMEZOĞLU, S., ARSLAN,A., SERĠN,T., SERĠN,N.,(2011), The effects of film thickness on the optical properties of TiO 2 -SnO 2 compound thin films Physica Scripta, 84, (6pp) SÖNMEZOĞLU, S., SÖNMEZOĞLU ATEġ, Ö., (2011), Optical and Dielectric Properties of Double Helix DNA Thin Films Materials Science and Engineering C, 31, SÖNMEZOĞLU, S., (2011), Current transport mechanism of p ZnO/n TiO 2 heterojunction diode Applied Physics Express, 4, (3pp) SÖNMEZOĞLU, S., DURMUġ,C.B., TAġ, R., ÇANKAYA,G., CAN, M., (2011), Fabrication and characterization of organic copolymer-based Schottky diodes Semiconductor Science and Technology, 26, (6pp) A.2- Diğer Uluslararası Ġndekslerde Yayımlanan Makaleler: AKATA, I., KAYA, A., (2011), New additions to Turkish Pyronemataceae, Biological Diversity and Conservation 4, GÜCĠN, F., KAYA, A., SOYLU, M.K., (2010), Picoa Vittad., a new truffle genus record for Turkey, Biological Diversity and Conservation 3,

67 YOKUġ, N., KIR, E., (2010)," On Expansion in Eigenfunctions for Schrödinger Equation with a General Boundary Condition on Finite Time Scale", International Journal of Natural and Engineering Sciences, 4 (3), ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., ESERKAYA GÜLEÇ, T., KANDEMĠR, N., SAYASLAN, A., KOYUNCU, M., (2010), Molecular Breeding of Selçuklu-97 Durum Wheat Cultivar for Some Genes Affecting Pasta Quality. Journal of Applied Biological Sciences, 4 (3), 1-6. ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., YILDIRIM, A., (2010), Tek Nükleotid Farklılıkları (SNP) ve Buğdayda Kullanımı. Turkish Journal of Scientific Reviews, 3 (2), ESERKAYA GÜLEÇ, T., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., (2010), Bitkilerde Markör Destekli Seleksiyon. Turkish Journal of Scientific Reviews, 3 (2), SÖNMEZOĞLU, S., ÇANKAYA,G., SERĠN,N., (2011), Optical Properties of Nanostructured TiO 2 Thin Films Deposited by Sol-Gel Dip Coating Methods International Journal of Natural and Engineering Sciences, 5 (13), KARPUZ, E. G., ÇEVĠK, A.S., (2011), Some Decision Problems for Extended Modular Groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, A.3- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : UZUN,E., YARAR,Y.,(2011), SeydiĢehir Alüminasının Tuzak Enerji Seviyelerinin Modellenmesi, YTÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Sigma 29, s.25-34, UZUN,E., (2010), EtkileĢimli Çoklu Tuzak Modelinin Sayısal Olarak Çözümlenmesi ve Gerçek Malzemelere Uygulanması, SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 14. Cilt, 2. Sayı, s , YILDIRIM, A., KANDEMĠR, N., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., GÜLEÇ, T., (2011), Buğdayda Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Olası Sorunların Optimizasyonu. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (1), 36-39, Samsun. ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., YILDIRIM, A., KANDEMĠR, N., (2010), Markör Destekli Seleksiyonun Buğday Islahında Kullanımı. GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (1), ESERKAYA GÜLEÇ, T., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., (2010), Makarnalık Buğdaylarda Kalite ve Kaliteyi Etkileyen Özellikler. GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (1), ARI, K., ÇAVUġ, H., YĠĞENOĞLUGĠL.N., (2010), Ġlköğretim 6. Sınıflarda Geometrik Kavramların Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenimin Öğrenci BaĢarısına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, ARI, K., SAVAġ, E., KONCA, ġ., (2010), Ġlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygısının Nedenlerinin Ġncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 29,

68 YILDIRIM, A., KANDEMĠR, N., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., GÜLEÇ, T., (2011), Buğdayda Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Olası Sorunların Optimizasyonu. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (1), 36-39, Samsun. B- Kongre, Sempozyum Bildirileri B.1- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler : YILDIRIM, E., EMSEN, B., ASLAN, A., (2011), Insecticidal activities of two major lichen compounds (diffractaic and usnic acid) against Sitophilus zeamais Motsch (Coleoptera: Curculionidae). Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21 st Century. International Conference (9-12 November), Sarajevo-BOSNIA AND HERZEGOVINA. NAZIROGLU, H. N., DURMAZ, M., SIRIT, A., Synthesis and Chiral Recognition Properties of Novel Schiff Base Derivatives of Calix[4]arene 6th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (6-ISMSC), 3-7 Temmuz, Brighton/Ġngiltere (Poster). KAYA, A., DEMĠREL, K., UZUN, Y., (2011), Macrofungal diversity of Araban District (Gaziantep-Turkey), XVI Congress of European Mycologist, September 2011, Abstract book, p.253. Halkidiki, Greece. YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), 3 nd Workshop TritiGen COST Action FA Triticeae Genomics for the Advancement of Essential European Crops, 3-7 May, p.23. Ġstanbul. YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), Marker-Assisted Breeding of Turkish Durum Wheat Cultivars for End-Use Quality. 9. Plant Genomics European Meetings, Plant GEM, May 04-07, 0P14, p.8. Ġstanbul. ARSLAN, F. N., KARA, H., TOPKAFA, M., (2011), Polar and Polymeric Compound Analysis to Assess the Influence of Refinery Process on Cottonseed Oil s Quality, 9th Euro Fed Lipid Congress Book of Abstract, September 2011, Rotterdam- NETHERLANDS (Poster Presentation). KARA, H., ARSLAN, F. N., AYYILDIZ, H. F.,(2011), Monitoring of the Changes in Cottonseed Oil Tocopherol Content During Deep-Frying Process, 9th Euro Fed Lipid Congress Book of Abstract, September 2011, Rotterdam-NETHERLANDS (Oral Presentation). KARA, H., AYYĠLDĠZ, H. F., ARSLAN, F. N., TOPKAFA, M., SHERAZĠ,T.,(2011), Properties of Palm-Cottonseed Blend Oil as a Frying Oil, World Conference on Oilseed Processing, Fats &Oils Processing, Biofuels & Applications June 2011, Ġzmir- TURKEY (Oral Presentation). KARA, H., SARAC GÖKÇEN, A., TOPKAFA, M., AYYĠLDĠZ, H. F.,ARSLAN, F. N., (2011), Identification and Quantification of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Isomers for Milk Samples by Using GC-FID, World Conference on Oilseed Processing, Fats &Oils

69 Processing, Biofuels & Applications June 2011, Ġzmir TURKEY (Poster Presentation). KARA, H., ARSLAN, F. N., (2011), Monitoring of Tocopherol Content in Cottonseed Oil During Refining Process, International Conference on Current Technologies in Oils & Fats Book of Abstract, March 2011, Jamshoro-PAKISTAN (Oral Presentation). TARHAN, Ġ., AYYILDIZ, H. F., TOPKAFA, M., ARSLAN, F. N., DURMAZ,F., KARA, H., KENAR, A., (2011), Quantitative Determination of Humic Substances in a Wide Range of Calibration by Flow Injection Systems Part One: The Simultaneously Analyze of Changes between the Temperature and the Sample Amount by Chemometric Approaches 16th Euroanalysis, September 2011, Serbia- Belgrade (Poster Presentation). KARA, H., AYYĠLDĠZ, H. F., ARSLAN, F. N., TOPKAFA, M., DURMAZ,F., TARHAN, Ġ., KUCUKKOLBASĠ, S., (2011), Importance of Oil Viscosity in Determination of FFA Content of Vegetable Oils by Automated Flow Injection Analysis 6th Euroanalysis, September 2011, Serbia- Belgrade (Poster Presentation). ARSLAN, F. N., KARA, H.,(2010), Correlation between Polar Compound Analysis Methods for Frying Cottonseed Oil Blends, 8th Euro Fed Lipid Congress Book of Abstract, November 2010, Munich-GERMANY (Poster Presentation). KARA, H., SARAÇ GÖKÇEN, A., ARSLAN, F. N., AYYILDIZ, H. F., TOPKAFA, M.,(2010), Identification and Quantification of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Isomers for Butter Samples by Using GC-FID and GC-MS Systems, 8th Euro Fed Lipid Congress Book of Abstract, November 2010, Munich-GERMANY (Poster Presentation) UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI, A.N., (2011), EtkileĢimli Çoklu Tuzak Modelinin (IMTS) Bazı Standart Dozimetre Kristallerine Uygulanması ve Tuzak Seviye Parametrelerinin Hesaplanması, TFD-28 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi Eylül 2011, Bodrum, Muğla UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI, A. N., (2010), Inıtıal Rıse Yöntemi ile Termolüminesans Tuzak Parametrelerinin Hesaplanması, TFD-27 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi Eylül 2010, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul UZUN, E., YARAR,Y., YAZICI, A. N., (2010), SeydiĢehir Alüminasının Termolüminesans Tuzak Enerji Seviyelerinin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi, TFD-27 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi Eylül 2010, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI, A. N., (2010), Termolüminesans Dedektörlerde Fading Olayınýn Tünel Mekanizması ile Açıklanması, TFD-27 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi Eylül 2010, Ġstanbul Üniversitesi, Ýstanbul UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI, A. N., (2010), Ġnitial Rise Yönteminin Matematiksel Olarak Ġncelenmesi, TFD-27 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi Eylül 2010, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul

70 KORKMAZ, M. E., AĞAR O., YĠĞĠT M., (2011), " Nükleer Modeller Kullanılarak 0-30 MeV Gelme Enerjili Proton ve Nötronlarla 10,11 B in Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Ġncelenmesi, 28th International Physics Congresss, Turkish Physical Society 2011 Bodrum/Turkey. KARPUZ, E. G., (2011), Strongly -Inverse Monoids under Schützenberger Product, 81th Workshop on General Algebra, March 03-08, 2011, Salzburg, AUSTRIA. KARPUZ, E. G., (2011), On Gröbner-Shirshov Bases of Some Groups and Monoids, Workshop on Finite Groups and Their Automorphisms, June 7-11, 2011, Boğaziçi University, Ġstanbul, TURKEY. KARPUZ, E. G., (2011), Çevik, A. S., On Adian Graphs and the Word Problem, The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society, July 20-23, 2011, Selçuk University, Konya, TURKEY. YILDIZ, H. B., TOPPARE, L., GURSEL, Y., YAGCI, Y., (2011), Immobilization of Polyphenol oxidase in Conducting Graft Copolymers and Determination of Phenolic Amount in Red Wines with Enzyme Electrodes International Conference for Academic Disciplines of International Journal of Arts and Sciences, April 2011, Gottenheim, Germany (Sözlü Sunum). BAKHSH, A., ONARICI, S., ÖZCAN, S.F., AHMED, H.A., KHAWAR, K.M., AASIM, M., ÖZCAN, S., (2011), A Molecular Approach To Restrict Insecticidal Gene Expression In Insect Biting Sites of Transgenic Crops. 3rd Congress on Biosafety and Genetic Engineering, June, 2011, Iran. KHAWAR, K. M., AASIM, M., OZTURK, M., BAKHSH, A., OZCAN, S., ATAR, H.H., (2011), Status Of Aquatic Plant Tissue Culture In Turkey. European Biotechnology Congress 2011, Sep 28-Oct1, 2011, Istanbul, Turkey. Current Opinion in Biotechnology. 22S: S65 AASIM, M., BAKHSH, A., KHAWAR, K.M., ÖZCAN, S., (2011), Past, Present and Future of Tissue Culture and Genetic transformation Research on Cowpea (Vigna unguiculata L.). European Biotechnology Congress 2011, Sep 28-Oct1, 2011, Istanbul, Turkey. Current Opinion in Biotechnology. 22S: S131 GURLEK, D., AASĠM, M., ÖZCAN, S., (2011), In Vitro Rooting Without Exogenous Auxins And Acclimatization Of Fritillaria Species Of Turkey. European Biotechnology Congress 2011, Sep 28-Oct1, 2011, Istanbul, Turkey. Current Opinion in Biotechnology). BALOCH, F.S., BAKHSH, A., AASIM, M., (2011), RuBisco Small Subunit As Strong Green Tissue Specific Promoter. European Biotechnology Congress 2011, Sep 28-Oct1, 2011, Istanbul, Turkey. Current Opinion in Biotechnology. 22S: S139 YILDIZ,M., ÇELĠK, G., GÖKÇE, Y.,(2011), Bir Kez ĠyonlaĢmiĢ Azot atomunun Hayat Sürelerinin Hesaplanmasi,Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 6-9 Eylül YILDIZ, M., ÇELĠK G., GÖKÇE Y. (2010), Oksijen-Benzeri Serilerin Bazı UyarılmıĢ Seviyeleri Ġçin ĠyonlaĢma Potansiyellerinin Hesaplanmas,Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 6-9 Eylül

71 YILDIZ,M., SADĠ,Ö., (2010), Karaman Ġlinde Fizik Öğretmenlerinin Yeni Uygulanan 11. Sınıf Fizik Dersi Müfredatına BakıĢı,Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 6-9 Eylül 2010 C- KĠTAPLAR YOKUġ, N., (2011), " Principal Functions of Non-Selfadjoint Sturm-Liouville Problems with Eigenvalue-Dependent Boundary Conditions", International Conference on Applied Analysis and Algebra (ICAAA2011), June and 1-2 July 2011 in Istanbul at Yıldız Technical University. YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), 3 nd Workshop TritiGen COST Action FA Triticeae Genomics for the Advancement of Essential European Crops, 3-7 May, p.23. Ġstanbul. YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), Marker-Assisted Breeding of Turkish Durum Wheat Cultivars for End-Use Quality. 9. Plant Genomics European Meetings, Plant GEM, May 04-07, 0P14, p.8. Ġstanbul. TURAN,E., AKIN,S., KUL,M., AYBEK, A. ġ., ZOR, M., SÖNMEZOĞLU, S., (2011), Structural and Optical Characterization of SnO 2 Films Deposited by Spray Pyrolysis Method, 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 27 Haziran 1 Temmuz, Ġstanbul-Türkiye. SEÇKIN,A., TERMELI,T.A., ERDOĞAN,B., KOÇ,M., TURAN,E., SÖNMEZOĞLU,S., (2011), The Influence of Antimony Doping on Optical Properties of TiO 2 Nanoparticles Thin Films. Turkish Physical Society 28 th International Physics Congress, Eylül, Bodrum-Turkey. TERMELI,T.A., ERDOĞAN,B., KOÇ,M., SEÇKIN,A., ASKEROĞLU,Ġ., TURAN,E., SÖNMEZOĞLU,S., (2011), Optical Characterizations of Aliminium Doped TiO 2 Nanoparticles Thin Films Obtained by Sol-Gel Dip Coating. Turkish Physical Society 28 th International Physics Congress, Eylül, Bodrum-Turkey. ERDOĞAN,B.,KOÇ,M.,SEÇKIN,A.,TERMELI,T.A.,ASKEROĞLU,Ġ.,TURAN,E., SÖNMEZOĞLU,S., (2011), The Determination of Optical Constants of Pure and Copper Doped TiO 2 Nanoparticles Thin Films. Turkish Physical Society 28 th International Physics Congress, Eylül, Bodrum-Turkey. KOÇ,M., SEÇKIN,A., TERMELI,T.A., ERDOĞAN,B., TURAN,E., SÖNMEZOĞLU,S., (2011), The Influence of Aluminium, Copper and Antimony Doping on Structural Properties of TiO 2 Nanoparticles Thin Films. Turkish Physical Society 28 th International Physics Congress, Eylül, Bodrum-Turkey. B.2- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: TARHAN, Ġ., AYYILDIZ, H. F., ARSLAN, F. N., DURMAZ,F., TOPKAFA,M., KARA, H., Hümik Maddelerin AkıĢ Enjeksiyon Sistemleriyle Kantitatif Tayininde Hareketli Fazın AkıĢ Hızının ve ph Değerinin Etkisinin Ġncelenmesi" 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-02 Temmuz, Erzurum, (Poster Sunum).

72 AZAK, H., ERTUL, ġ., (2011), "Yeni Makrosiklik Laktam Türevlerinin Sentezi ve Ġyon TaĢıma Özelliklerinin Ġncelenmesi".Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi (27.06/ ) ERZURUM NAZIROĞLU, H. N., DURMAZ, M., BOZKURT, S., SIRIT, A., Pirolin Bazlı Kiral Reseptörlerin Sentezi ve Rasemik Karboksilik Asitlerin Enantiyomerik Tanınmasında Kullanılması 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz, Erzurum (Poster). NAZIROĞLU, H. N., BOZKURT, S., DURMAZ, M., SIRIT, A., Kuarterner Amonyum Tuzları Ġçeren p-tert-butil Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve Anyon Bağlama Özelliklerinin Ġncelenmesi 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz, Erzurum (Poster). CIMEN, A., ERSÖZ, M., YILDIZ, S., KAMACI, M., (2010), The Donnan Potentials of Polysulfonated Cation Exchange Membranes, Chemical Physics Congress IX, PP-06, Ġzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi. KAYA, Ġ., YILDIRIM, M., KAMACI, M., AVCI, A., (2010), Fenol ve polifenol temelli poli(azometin-üretan)lar: Sentez ve termal karakterizasyon, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, PS 23, Kocaeli Üniversitesi. UZUN, Y., KAYA, A., AKÇAY, M.E., ACAR, Ġ. (2010), Bingöl Yöresinde Belirlenen Yenen Makrofunguslar, Bingöl Sempozyumu, Eylül 2010, Bingöl, Bildiriler Kitabı. KILIÇEL, F., DAĞ, B., (2010), Van Yöresindeki Kaynak ve Maden Sularında Ġyon Seçici Elektrot Yöntemi ile Flor Tayini, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 228, Erzurum, Haziran, KILIÇEL, F., DAĞ, B., (2011), Van Yöresindeki Bazı Kaynak, ġebeke ve Kuyu Sularındaki Bazı Ağır Metal Düzeylerinin AAS ve ICP-MS Yöntemleri ile Tayini, (Uluslararası Katılımlı) 25. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 64, Erzurum, 27 Haziran- 02 Temmuz, KILIÇEL, F., DAĞ, B., (2011), Van Yöresindeki Bazı Maden Sularındaki Bazı Ağır Metal Düzeylerinin AAS ve ICP-MS Yöntemleri ile Tayini, (Uluslararası Katılımlı) 25. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 65, Erzurum, 27 Haziran- 02 Temmuz, UZUN,E., YARAR,Y., YAZICI,A.N., (2011), SeydiĢehir Alüminasında Gözlemlenen Feding Olayının Tünel Mekanizması ile Açıklanması, LUMĠDOZ V, 8-9 Ekim,Mersin Üniversitesi, MERSĠN ÇĠMEN,A., ERSÖZ,M., YILDIZ,S.,KAMACI,M., (2010), The Donnan Potentials of Polysulfonated Cation Exchange Membranes for KCl, NaCl, LiCl. Chemical Physıcs Congress- IX October ÇeĢme /ĠZMĠR CĠMEN, A., (2011), Removal of Chromium From Water by Using Reverse Osmosis uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi / KORKMAZ,M. E., AĞAR O., (2011), Yıldızlarda CNO döngüsünde meydana gelen nükleer reaksiyonların tesir kesitlerinin incelenmesi, 5. Nükleer Yapı Özellikleri ÇalıĢtayı Ekim 2011 MuĢ

73 KARPUZ, E. G., (2011), Güçlü -Tersinir Monoidler, 6. Ankara Matematik Günleri, Hacettepe Üniversitesi, 2-3 Haziran, Ankara (konuģmacı). YILDIZ, H. B., FREEMAN, R., GILL, R., WILLNER, I., (2011), Electrochemical, Photoelectrochemical, And Piezoelectric Analysis Of Tyrosinase Activity By Functionalized Nanoparticles Nanotr VII - 7th Nanoscience And Nanotechnology Conference Of Turkey, 28 Haziran- 01 Temmuz 2011, Istanbul, Türkiye (Sözlü Sunum). YILDIZ, H.B., CASTILLO, J., GUSCHIN, D.A., TOPPARE, L., SCHUHMANN, W., (2011), Phenol Biosensor Based On Electrochemically Controlled Integration Of Tyrosinase In A Redox Polymer Uluslararasi Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi 27 Haziran- 02 Temmuz 2011, Erzurum, Türkiye (Sözlü Sunum). YILDIZ, H.B., AYDIN, Y., ÖZTAġ, M., SEÇGĠN, Ö, TOPPARE, L., (2011), Biosensing Approach For Alcohol Determination, Uluslararasi Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi 27 Haziran- 02 Temmuz 2011, Erzurum, Türkiye (Poster Sunum). TALAZ. O., GÜLÇĠN,Ġ., SARAÇOĞLU, N., (2010) Yeni Ġndeno[1,2-b]indol Analoglarının Sentezi XXIV Ulusal Kimya Kongresi,Zonguldak ġentürk, M., TALAZ, O., ÇAVDAR, H., EKĠNCĠ, D., KÜFREVĠOĞLU, Ö. Ġ., (2010),Yeni Sentezlenen Bazı Organik Nitratların Glutatyon Redüktaz Enzim Kinetiği Üzerine Etkilerinin Ġncelenmesi,xxıv Ulusal Kimya Kongresi,Zonguldak. ESERKAYA GÜLEÇ, T., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., (2010), Buğdayın Genetik Karakterizasyonunda Moleküler ve Biyokimyasal Markörlerin Kullanımı. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Ekim 2010, Antalya. ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., YILDIRIM, A., (2010), Markör Destekli Geri Melezleme Islahının Buğdayda Kullanımı. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Ekim 2010, Antalya. KARATAġ, M., AYAN, Z., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., KANDEMĠR, N., (2010), Ataköy Baraj Gölü Alabalıklarının Mikrosatellit Yöntemi Kullanılarak Filogenetik Analizi. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Ekim 2010, Antalya. ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., GÜLEÇ, T., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), Makarnalık Buğdayda Moleküler Markör Destekli Kalite Islahı. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, Bursa. GÜLEÇ, T., YILDIRIM,A.,SAYASLAN,A.,KOYUNCU,M., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., KANDEMĠR, N., (2011), Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, Bursa, (Poster). ATEġ SÖNMEZOĞLU,Ö., YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., GÜLEÇ,T., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), Makarnalık Buğdayda Moleküler Markör Destekli Kalite Islahı. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, Bursa. GÜLEÇ,T., YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., KOYUNCU,M., ATEġ

74 SÖNMEZOĞLU, Ö., KANDEMĠR, N., (2011), Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, Bursa. D- Bölüm Yazarlığı D.2- Yurtiçi Kitap Bölüm Yazarlığı ARI, K., (2011), "Matematik ((ED: Hasan Altan ÇABUK ve Cengiz YILMAZ) 13.Bölüm)", Lisans Yayıncılık, Ġstanbul, 1. Baskı, ISBN KAYA,A., (2011), Mantarlar (Fungi). Sn: Özuslu, E., Tel, A.Z., Gaziantep in Biyolojik ÇeĢitliliği, Gaziantep: Doğa Koruma Derneği F- SonuçlanmıĢ ve Sonuçlanacak Projeler ARSLAN,F.N., (2010), Ülkemizde Üretilen Pamuk Yağlarının Rafinasyonunun Düzeltilmesi ve Kullanım Verimliliklerinin Artırılması, S.Ü. BAP AraĢtırma Projesi, FEF , 2010, Proje Yardımcı AraĢtırıcı. COġKUN, M., KILIÇ, C.S., GÜCĠN, F., IġILOĞLU, M., KAYA, A., SOLAK, M.H., (2011), Akdeniz bölgesinde yetiģen psilosin ve psilosibin taģıyan Ģapkalı mantarlar üzerinde araģtırmalar, TUBITAK (107 T 149), (AraĢtırmacı). KAYA, A., (2011), Bozova (Urfa) yöresinde yetiģen makrofungusların belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi AraĢtırma Projeleri Birimi (EFBAP 2010/0002), (Proje Yürütücüsü). ÇĠMEN, A., Ters Ozmoz Yöntemi ile Sulardaki Krom Giderimi (BAP) ARI, K., (2010), "İlköğretim 5. Sınıfa Yönelik Materyallerin Geliştirilmesi ve Uygulanması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, 2009-FBE-YL016 Projesi. YILDIRIM, A., Türkiye de YetiĢtirilen Tescilli ve Yerel Makarnalık Buğday ÇeĢitlerinin Makarna Kalitesini Etkileyen Genler Bakımından Taranması ve Kalite Islahı, TÜBĠTAK Projesi, COST Programı -FA0604 Aksiyonu, Proje No: 107O004, Yürütücü, (Uluslar arası proje) G- Diğer Yazılar KILIÇEL, F., (2010), Van yöresindeki kaynak sularında bazı ağır metal ve flor düzeylerinin ölçülmesinde aktif karbonun zenginleģtirme metodunun uygulanması, YYÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, 2007-FBE-D80, KILIÇEL, F., (2010), Bizmut Film Elektrot Üzerinde Sıyırma Voltametrisi ile Ġz Ağır Metallerin Analizi ve Van Yöresindeki Su Örneklerine Uygulaması, YYÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, 2008-FBE-YL139, Proje Yardımcı AraĢtırmacı, YILDIZ, H. B., 2011 yılı 1. döneminde Kurumumuz TBAG - TEMEL BĠLĠMLER ARAġTIRMA DESTEK GRUBU'na sunulan projeleri değerlendirmek üzere 18/05/2011

75 tarihinde (saat 09:00) TÜBĠTAK BaĢkanlık Binası'nda düzenlenecek olan ' _1_Fiziko_4 Paneli' isimli panele panelist olarak görev yapmak. YILDIZ, H. B., Ağustos 2011-Ekim 2011: DAAD Doktora Sonrası AraĢtırma Bursu. Bu burs yardımıyla Almanya nın Potsdam Ģehrindeki Max-Planck Enstitüsünde Dr. Dimitri Shchukin nin araģtırma grubunda 3 ay boyunca bilimsel araģtırma yapılmıģtır. YILDIZ, H. B., Patent (WO ) Photochemical Electrode, Constructıon And Uses Thereof, TEL-VERED, R., YILDIZ, H.B., WILLNER, I TALAZ, O., Organik Kimya AraĢtırma Laboratuarının Modernizasyonu Ve Simetrik Olmayan Yeni Bir Siklik Ġndol tetramerin Sentezi.BAP-2010/35 Proje Süresi: Görevi:AraĢtırmacı.Atatürk Üniversitesi AraĢtırma Fonu Tarafından Destekleniyor. YILMAZ, Ġ., ÇUKUROVALI,A., TUNCER,H., (2010), Bazı Tiyazol Grubu Ġçeren Schiff Bazları ve Tiyosemikarbazon Türevlerinin Sentezi ve Bunların Ġyon Seçici Elektrot Yapımında Kullanılmaları ( Münferit Proje, FUBAB 1688, Yürütücü, ) YILMAZ, Ġ.,ERULAġ,F.A., (2010), Biyolojik Sıvılarda HPLC ile Anyon Tayini (Doktora Projesi, FUBAB 1712, Yürütücü) YILMAZ, Ġ., ERULAġ,F.A., (2010)Biyolojik Sıvılarda HPLC ile Anyon Tayini ( Doktora Tezi, Fatih Ahmet ERULAġ, 2010), Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. SÖNMEZOĞLU, S., (2011) Karaman Bilim ve AraĢtırma Merkezi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ĠĢbirliği: 9 12 YaĢ Grubuna Yönelik Yaz Bilim Okulu Eğitmen, Temmuz 2011, Karaman-TÜRKĠYE

76

77 4.4. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA 4 DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE - ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER - HAKEMSĠZ DERGĠLER - ULUSLARARASI 2 ULUSAL 2 YURTDIġI - YURTĠÇĠ - YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI 1 YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER 1 DĠĞER YAZILAR - TOPLAM 10 A- Dergilerde Yayımlanan Makaleler A.1- SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler: SAKĠN, M.A., SAYASLAN, A., DÜZDEMĠR, O., YÜKSEL, F., (2011), Quality Characteristics of Registered Cultivars and Advanced Lines of Durum Wheats Grown in Different Ecological Regions of Turkey. Canadian Journal of Plant Science, 91: SAKĠN, M.A., DÜZDEMĠR, O., SAYASLAN, A., YÜKSEL, F., (2011), Stability Properties of Certain Durum Wheat Genotypes for Major Quality Characteristics. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35: YILDIRIM, A., GÜLEÇ, T.E., SAYASLAN, A., KOYUNCU, M., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., KANDEMĠR, N., (2011), Molecular and Biochemical Screening of Turkish Durum Wheat Landraces for -Gliadin and LMW-Glutenin Proteins Associated with Pasta-Cooking Quality. Turkish Journal of Field Crops, 16(2):1-6 (in press). YAĞCI, S., YAĞCI, E., GÖĞÜġ, F., (2011), Antioxidative Effect of Thymbra Spicata on Oxidative Stability of Palm and Corn Oils. Journal of Food Properties, (DOI: / ). B- Kongre, Sempozyum Bildirileri B.1- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler : YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., GÜLEÇ, T.E., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), New Durum Wheat Cultivar Candidates with Better End-Use Quality Obtained through a Project of the TritiGen COST Action FA0604.

78 3 rd Workshop on TritiGen COST Action FA0604: Triticeae Genomics for the Advancement of Essential European Crops. 3-7 May 2011, Ġstanbul. YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., GÜLEÇ, T.E., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), Marker Assisted Breeding of Turkish Durum Wheat Cultivars for End-Use Quality. Plant GEM Istanbul 2011: Plant Genomics European Meeting. 4-7 May 2011, Ġstanbul. B.2- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., GÜLEÇ, T.E., KOYUNCU, M., (2011), Makarnalık Buğdayda Moleküler Markör Destekli Kalite Islahı. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa. SAKĠN, M.A., DÜZDEMĠR, O., GÖZÜBENLĠ, H., KAPAR, H., KÜÇÜKYAĞCI, ġ., SAYASLAN, A., (2011), Bazı Yeni ġeker Mısırı Tiplerinin Farklı Çevrelerde Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa. D- Bölüm Yazarlığı D.1- YurtdıĢı Kitap Bölüm Yazarlığı YAĞCI, S., GÖĞÜġ, F., (2011), Quality Control Parameters of Extrudates and Methods for Determination. In: Advances in Food Extrusion Technology. A. Altan, M. Maskan (Eds.), CRC Press, Boca Raton, USA. F- SonuçlanmıĢ ve Sonuçlanacak Projeler SAYASLAN, A., GÖKMEN, S., ÜLGER, A.C., SAKĠN, M.A., ÖZ, A., DUMAN, A., (2011), Farklı Bölgelerde Ana Ürün KoĢullarında YetiĢtirilen Melez AtdiĢi Mısır (Zea mays indentata L.) ÇeĢitlerinin Verim ve YaĢ Öğütme Kalitesinin Belirlenmesi. TÜBĠTAK Proje No: 107O800, Proje Yürütüc

79 4.5. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU: YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA 8 DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE 7 ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER 2 HAKEMSĠZ DERGĠLER 1 ULUSLARARASI 24 ULUSAL - YURTDIġI 1 YURTĠÇĠ - YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER 1 DĠĞER YAZILAR - TOPLAM 44 A- Dergilerde Yayımlanan Makaleler A.1- SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler: YILDIZ, M., ġahan, H., TEKĠN, M., ULUKAN, M., (2011), Analysis Of Anger Expression Style - Continuous Anger And Personality Types Of Professional Footballers, Collegium Antropologicum. 2011:Volume 35(4) TEMEL, V., ULUKAN, M., SAHAN, H., BAY, M., SAHĠN, A., (2011),An investigation of relation between the school admınıstrators leadership style and communication skill. African Journal of Business Management. Vol.5 (27), pp , November, 2011 YILDIZ, M., SAHAN, H., TEKĠN, M., ULUKAN, M., MEHTAP, B., (2011), Analysis Of Anger Expression Style - Continuous Anger And Personality Types Of Professional Footballers, Collegium Antropologicum AKPINAR, S., (2012), A study on the problem solving competence of elite female hockey players in terms of certain variables, Volume (issue) 4(3): TEMEL, V., ULUKAN, M., SAHAN, H., BAY, M., SAHIN, A., (2011), An investigation of relation between the school admınıstrators leadership style and communication skill, African Journal of Business Management Vol. 5(27), pp TEKIN, M., (2011), A study into the levels of decision making and coping with stress of the students of physical education and sports college, African Journal of Business Management, Vol.5 (9), pp

80 YILDIZ, M., ġahan, H., TEKIN, M., ULUKAN, M., MEHTAP, B., (2011), Analysis of Anger Expression Style - Continuous Anger and Personality Types of Professional Soccer Players, Collegium Antropologicum vol: TEMEL, V., ULUKAN, M., SAHAN, H., BAY, M., SAHIN, A., (2011), An investigation of relation between the school admınıstrators leadership style and communication skill. African Journal of Business Management. Vol.5 (27), pp , November, 2011 A.2- Diğer Uluslararası Ġndekslerde Yayımlanan Makaleler: ġahan, H., YILDIZ, M., TEKĠN, M., GÜÇLÜ, M., ESEN, H.T., (2010), The Study of Communıcatıon Level Between The Taekvando Traıners and The,Sportsmen Accordıng To Several Varıables, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Scıence, Movement and Health., Issue 2 Suppl s AKPINAR, S., KURU, E., ( 2011), Spor Federasyonlarında ÇalıĢanların ĠĢ Doyum Düzeyleri Üzerine Bir AraĢtırma, ISSN: X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZĠSTAN. ġahan, H., YILDIZ, M., TEKĠN, M., GÜÇLÜ, M., ESEN, T.H., (2010), The study of communıcatıon level between the taekvando traıners and the sportsmen according to several varıables, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, Science, Movement and Health, Issue: 2, 2010, Constatnta, Romania. TEKIN, M., GÜLLÜ, M., (2010). Examined Of Creativity Level Of Primary School Students Who Make Sports And Do Not Make Sports, Procedia - Social and Behavioral Sciences 2 (2010) TEKIN, M., GÜLLÜ, M., (2010), Analysis Of Empathic Artifice Level Of Teacher Candidates Who Study In The School Of Physical Education And Sport Procedia - Social and Behavioral Sciences 2 (2010) ARSLANOĞLU, E., TEKĠN, M., ARSLANOĞLU, C., ÖZMUTLU, Ġ., (2010), Voleybol hakemlerinin çeģitli değiģkenlere göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesi (Ankara ili örneği). Uluslararası Ġnsan Bilimleri Dergisi Cilt:7 sayı:2 ġahan, H., YILDIZ, M., TEKĠN, M., GÜÇLÜ, M., ESEN, H.T., (2010), The Study of Communıcatıon Level Between The Taekvando Traıners and The,Sportsmen Accordıng To Several Varıables, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Scıence, Movement and Health., Issue 2 Suppl A.3- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : ERGĠN, B.M., ĠMAMOĞLU, A.F., TUNÇ, T., AKPINAR, S., ÇON, M., (2011), üniversite spor merkezlerindeki hizmet kalitesi boyutlarının algı ve önem düzeylerinin incelenmesi, Cilt / Vol : 2 Sayı / No :1 Yıl / Year : LÖK, S., TEKĠN, M., YILDIZ, M., (2010), Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Ġnsan Anatomisi Ve Kinesyoloji Dersine Olan Tutumlarının Değerlendirilmesi Atabesbd 2010; 12 (1) : 10-17

81 A.4- Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler : BAYRAM, L., YILDIZHAN, Y., ERGĠN, M., AKPINAR, S., (2010), Ludo ve GüreĢ Bay/Bayan Milli Takım Sporcularının Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin Ġncelenmesi 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Ekim Antalya B- Kongre, Sempozyum Bildirileri B.1- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler : YALÇIN, H., ġahan, H., YILDIZ, M., (2010), A Study on the Use of Technology in Health Education by Means of Different, 10. Ġnternational Educational Tecnology Conference& Exhibition, April 2010.s ĠSTANBUL GÜÇLÜ, M., YILDIZ, M., ġahan, H., (2010), Physıcal Educatiın and Sports Schools Students Attıtudes Towards Tecnology and Their Relationship Between Their lesson Studying Skills, 11. Ġnternational Sport sicience Congress Novamber 2010.s96. Antalya, TURKEY YILDIZ, M., ġahan, H., GÜÇLÜ, M., TEKĠN, M., ULUKAN, M., (2010), Role Of Sport Ġn The Socıalızatıon Process Of Youth. Ġnternatıonal Scıentıfıc Conference Perspectıves Ġn Physıcal Educatıon and Sport 10th Edition, Constanta, 21st-23rd may 2010.s110.Romania TEKĠN, M., ġahan, H., YILDIZ, M., GÜLLÜ, M., DEVECĠOĞLU, S., (2011), A Research On The Problem-Solvıng and Automatıc Thoughts Skılls of The Students Studyıng At Physıcal Educatıon and Sports Academy. 16. Ġnternational Europan College Of Sport Sicience Congress 6-9 July 2011 Liverpool-UK YILDIZ, M., ġahan, H., TEKĠN, M., GÜLLÜ, M., DEVECĠOĞLU, S., (2011), A Research On The Anxıety and Aggressıon Level Of Team and Ġndıvıdual Sportsmen. 16. Ġnternational Europan College Of Sport Sicience Congress 6-9 July 2011 Liverpool-UK TEMEL, V., ULUKAN, M., ġahan, H., ġahġn, A., (2011), ĠĢitme engelli Milli Sporcuların Stres ve Saldırganlık Düzeylerinin Ġncelenmesi. 22. Tafisa World Congress Kasım 2011 Antalya-Türkiye TEMEL, V., ULUKAN, M., ġahan, H.,, ġahġn, A., (2011), ĠletiĢim Becerisinin Takım BaĢarısına Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir AraĢtırma. 22. Tafisa World Congress Kasım 2011 Antalya-Türkiye GÜÇLÜ, M., YILDIZ, M., SAHAN, H., (2010), Physical education and sports schools students attitudes towards technology and their relationship between their lesson studying skills, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2010, Antalya. YALCIN, H., SAHAN, H., YILDIZ, M., (2010), Farklı teknolojik eğitim araçlarının sağlık alanında kullanılması üzerine bir araģtırma, 10. International Edcational Technology Conference, 2010, Ġstanbul.

82 GÖNEN, M.S., DEDE, N., ĠPEKÇĠ, S., ARSLAN, M., GÜÇLÜ, M., FĠġEKÇĠOGLU, B., YILDIZ, M., (2010), Tip 2 Diyabetiklerde düzenli aerobik egzersizin yaģam kalitesi üzerine etkisi, 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2010, Antalya. YILDIZ, M., SAHAN, H., TEKĠN, M., GÜLLÜ, M., DEVECĠOĞLU, S., (2011), A reserarch on the anxıety and aggressıon level of team and ındıvıdual sportsmen, 16 th annual congress of the europeon college of sport science 6-9 july Liverpool United Kingdom. TEKĠN, M., SAHAN, H., YILDIZ, M., GÜLLÜ, M., DEVECĠOĞLU, S., (2011), A reserarch on the problem-solving and automatic-thoughts skills of the students studying at physical education and sports academy, 16 th annual congress of the europeon college of sport science 6-9 july Liverpool United Kingdom. TEKIN, M., ÖZMUTLU, Ġ., SENGER, K., (2010), Investigatıon Of Coping With Stress Levels According To Different Variables Of Candidate Students To University, 11th Internatıonal Sport Scıences Congress November 10 12, 2010 Antalya Turkey ERDAĞLI, A.C., TEKIN, M., (2010), Investigation Of Anxiety Levels Of Shooting Athletes Before And After Competition, 11th Internatıonal Sport Scıences Congress November 10 12, 2010 Antalya Turkey ÖZMUTLU, Ġ., TEKIN, M., SENGER, K., LAKOT, K., (2010), Investigation Of Leadership Styles Of Kick-Box Athletes Perception On Their Trainers, 11th Internatıonal Sport Scıences Congress November 10 12, 2010 Antalya Turkey GÖKYÜREK, B., MUSA, M., TEKIN, M., (2010),The Comparison Of The Levels Of State Trait Anxiety Of Female Students Who Play Handball And Who Don't, 11th Internatıonal Sport Scıences Congress November 10 12, 2010 Antalya Turkey ġahan, H., YILDIZ, M., TEKĠN, M, GÜÇLÜ, M., ESEN, H.T., (2010), The Study of Communıcatıon Level Between The Taekvando Traıners and The,Sportsmen Accordıng To Several Varıables, Ġnternatıonal Scıentıfıc Conference Perspectıves Ġn Physıcal Educatıon and Sport 10th Edition, Constanta, 21st-23rd may 2010 YILDIZ, M., ġahan, H., GÜÇLÜ, M., TEKĠN, M., ULUKAN, M., (2010), Role Of Sport Ġn The Socıalızatıon Process Of Youth. Ġnternatıonal Scıentıfıc Conference Perspectıves Ġn Physıcal Educatıon and Sport 10th Edition, Constanta, 21st-23rd may 2010 TEKĠN, M., ġahan, H., YILDIZ, M., GÜLLÜ, M., DEVECĠOĞLU, S., (2011), A Research On The Problem-Solvıng and Automatıc Thoughts Skılls of The Students Studyıng At Physıcal Educatıon and Sports Academy. 16. Ġnternational Europan College Of Sport Sicience Congress 6-9 July 2011 Liverpool-UK YILDIZ, M., ġahan, H., TEKĠN, M., GÜLLÜ, M., DEVECĠOĞLU, S., (2011), A Research On The Anxıety and Aggressıon Level Of Team and Ġndıvıdual Sportsmen. 16. Ġnternational Europan College Of Sport Sicience Congress 6-9 July 2011 Liverpool-UK TEMEL, V., ULUKAN, M., SAHAN, H., SAHIN, A., (2011), ĠletiĢim becerisinin takım baģarısına etkisini ölçmeye yönelik bir araģtırma, 2011, 22nd TAFISA World Congress Sport for All: Building Bridges, Antalya.

83 TEMEL, V., ULUKAN, M., SAHAN, H., SAHIN, A., (2011), ĠĢitme Engelli Milli Sporcuların Stres Ve Saldırganlık Düzeylerinin Ġncelenmesi, 2011, 22nd TAFISA World Congress Sport for All: Building Bridges, Antalya. TEMEL, V., ULUKAN, M., SAHAN, H., SAHIN, A., (2011), ĠĢitme engelli Milli Sporcuların Stres ve Saldırganlık Düzeylerinin Ġncelenmesi. 22. Tafisa World Congress Kasım 2011 Antalya-Türkiye TEMEL, V., ULUKAN, M., SAHAN, H., SAHIN, A., (2011), ĠletiĢim Becerisinin Takım BaĢarısına Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir AraĢtırma. 22. Tafisa World Congress Kasım 2011 Antalya-Türkiye C- Kitaplar C.1- Yazılan YurtdıĢı Kitaplar TEMEL, V., (2011), Grundtvig Learner Workshop HUMEN isimli ve nolu (Comenius/Leonardo da Vinci/ Grundtvig) Avrupa Birliği Projesi, 2011, UK- ENGLAND.

84

85 4.6. SAĞLIK YÜKSEKOKULU YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA 3 DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE - ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER 10 HAKEMSĠZ DERGĠLER - ULUSLARARASI 2 ULUSAL 26 YURTDIġI - YURTĠÇĠ - YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI 2 KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER 1 DĠĞER YAZILAR - TOPLAM 44 A- Dergilerde Yayımlanan Makaleler A.1- SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler: OSKAY, U.Y., BEJĠ, N.K., DEMĠRGÖZ, BAL, M., YILMAZ, S.D., (2011), Evaluation of Sexual Function in Patient with Gynecologic Cancer and Evidence-Based Nursing Interventions. Sex Disabil, 29: DEMĠRGÖZ, BAL, M., SAHĠN, N.H., (2011), The usage and discontinuation of contraceptive methods. Arch Gynecol Obste t, 284: SAHĠN, N.H., DEMĠRGÖZ, BAL, M., BOĞA, N.M., GÖKDEMĠREL, S., and TAġPINAR, A., (2011), Women s perception of the menopause and hormone treatment: barriers against hormone therapy. Climacteric,Feb;14(1): A.3- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : YILMAZ, S.D., DEMĠRGÖZ BAL, M., BEJĠ, N.K., YALÇIN Ö., (2011), Üriner Ġnkontinansın Tanı ve Tedavi Sürecinde Uygulanan Klinik Testlerin Kanıt Temelli Ġncelenmesi, J Turk Soc Obstet Gynecol,8: DEMĠRGÖZ BAL, M., ġahġn, N.H., (2011), Perinatal Kaybı Olan Ailelerde Yas Süreci ve HemĢirelik YaklaĢımı, Sendrom, 23(Ek Sayı 1) DEMĠRGÖZ BAL, M., ġahġn, N.H., (2010), Cervantes KiĢilik Ölçeği nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması, HemĢirelikte Eğitim ve AraĢtırma Dergisi, 7(3):26-35.

86 DEMĠRGÖZ BAL, M., BEJĠ, NK., (2010), Jinekolojik Kanserli Kadınlarda Cinsel Sağlık Sorunları, Sendrom Dergisi,22 (3), YILMAZ, S.D., DEMĠRGÖZ BAL, M., (2010), Beji, N,K., Jinekolojik Kanser Tedavilerinin Kadın Cinsel YaĢamına Etkisi ve HemĢirelik YaklaĢımı, Androloji Dergisi,40, CANBULAT, N., YILDIZ, S., (2011), Ġstanbul un ġiģli Ġlçesinde Gençlerin Riskli Sağlık DavranıĢları, HemĢirelikte Eğitim ve AraĢtırma Dergisi, 8(1): CĠNGĠL, D., DEMĠRGÖZ BAL, M., CANBULAT, N., (2010), SAKLI, F., Selçuk Üniversitesi HemĢirelik Öğrencilerinin Ev Ziyaretleri Hakkında DüĢünce ve GörüĢleri, STED,19(3): TÜFEKCĠ, F.G, ÖZLÜ, Z.K., ARSLAN, S., CANBULAT, N., (2010), ÖZKAN, H., Cerrahi HemĢirelerinin Çocuklardaki Ağrı ile Ġlgili Bilgi, Tutum ve Ġnançları, Optimal Ağrı Yönetimi için Algıladıkları Engeller, Turkiye Klinikleri J Nurs Sci,2(2): GÖZEN, D., KURT, A.S., CANBULAT, N., (2010), Suçlu Çocukların Öz-Kavram GeliĢimi Açısından Değerlendirilmesi, Adli Bilimler Dergisi,; 9(1):13-20 ÇAYIR, A., ATAK, N., KÖSE, S., (2011), Beslenme ve Diyet Kliniğine BaĢvuranlarda Obezite Durumu ve Etkili Faktörlerin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64(1), B- Kongre, Sempozyum Bildirileri B.1- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler : CANBULAT, N., YILDIZ, S., (2011), Ġstanbul u ġiģli Ġlçesinde Öğrenim Gören Gençlerin Sağlık Profili, 3. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslar arası Sempozyumu, 20-22, Ankara, Sözel Sunum. BĠLGEN SĠVRĠ, B., KARTAL, T., SÖNMEZER, H., ÖZPULAT, F., (2011), The Knowledge And Attitudes Of The Nurses Working At Neonatal Intensive Care Units About Hospital Infection. 5th Europaediatrics 2011 Vienna, June B.2- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: DEMĠRGÖZ BAL, M., (2011), Jinekolojik Onkoloji Hastalarının Algıladıkları Sosyal Destek ile BaĢ Etmeleri Arasındaki ĠliĢki. Ġstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kongresi, Ġstanbul, Sözel Sunum, Mart 2011 Ġstanbul. DEMĠRGÖZ BAL, M., (2010), Üriner Ġnkontinans Tanı Sürecinde Kanıt Temelli Uygulamalar Pelvik Tabanın Gebelik ve Doğumda Korunması Multidisipliner YaklaĢım Eylül Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Ġstanbul, Sözel Sunum. KARA, S., CANBULAT, N., KURT, A.S,, BALCI, S., (2011), Çocukların HemĢirelik Mesleğine ĠliĢkin DüĢüncelerinin Resim Çizme Yöntemi ile Ġncelenmesi, 10. Uluslararası Katılımlı HemĢirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan, Gaziantep (Poster Sunum).

87 GÖZEN, D., KURT, A.S,, CANBULAT, N., (2010), Çağımızın Sağlık Sorunu: Çocuklarda Ġnternet Bağımlılığı, 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Mayıs Mersin 2011, (Poster Sunum). GÖZEN, D., CANBULAT, N., KURT, A.S., (2010), Çocukların Büyülü Dünyası Çizgi Filmlerde ġiddet Mesajları, 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Mayıs 2010, Mersin (Poster Sunum). CANTEMĠR, D., ġahġn, ġ., CANBULAT, N., SAVAġER, S., (2010), HemĢirelik Öğrencilerinin Ġnfluenza A (H1N1) Gribine KarĢı Farkındalıklarının Belirlenmesi, 9. Uluslar arası Katılımlı- Ulusal HemĢirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Nisan 2010 Fethiye/Muğla (Poster Sunum). ÇAYIR, A., ATAK, N., KÖSE, S., (2011). Beslenme ve Diyet Kliniğine BaĢvuranlarda Obezite Durumu ve Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 4-7 Ekim 2011 Trabzon. SÖNMEZER, H., BAYKAN, Z., ÇAYIR, A., NACAR, M., ÇETĠNKAYA, F., (2011), YaĢ Grubu EriĢkinlerde Uyku DavranıĢları. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 4-7 Ekim 2011 Trabzon. AYHAN, F., ÇAYIR, A., SÖNMEZER, H., (2011), Üniversite Öğrencilerinin Bazı sosyo-demografik Özelliklerinin Sağlıklı YaĢam Biçimine Etkisi 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 4-7 Ekim 2011 Trabzon. SÖNMEZER, H., AYHAN, F., ÇAYIR, A., (2011), HemĢirelik Bölümü Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal HemĢirelik Kongresi Ekim Urfa. KÜÇÜKSÜMBÜL, F., ÇAYIR, A., CĠHAN, Ö., YALÇIN, H., AYDIN, Ġ., SARIKÖK, A., (2011), Karaman Çocuk ve Doğum Hastanesinde Yatan Hasta ve Hasta Yakınlarının Erkek HemĢirelere BakıĢ Açısı. I. Ulusal Kültürlerarası HemĢirelik ve Ebelik Kongresi Eylül Ġzmir. AYHAN, F., ÇAYIR, A., SÖNMEZER, H., (2011), Üniversite Öğrencilerinin Bazı sosyo-demografik Özelliklerinin Sağlıklı YaĢam Biçimine Etkisi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 4-7 Ekim 2011 Trabzon. SÖNMEZER, H., AYHAN, F., ÇAYIR, A., (2011), HemĢirelik Bölümü Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal HemĢirelik Kongresi Ekim Urfa. KÜÇÜKSÜMBÜL, F., ÇAYIR, A., CĠHAN, Ö., YALÇIN, H.Ġ., SARIKÖK, A., (2011), Karaman Çocuk ve Doğum Hastanesinde Yatan Hasta ve Hasta Yakınlarının Erkek HemĢirelere BakıĢ Açısı. I. Ulusal Kültürlerarası HemĢirelik ve Ebelik Kongresi Eylül Ġzmir. ġahġn,a., ÇÖPLÜ, M., (2011), Son Söz; En Son Ne Dediler?. I. Ulusal Kültürlerarası HemĢirelik ve Ebelik Kongresi Eylül Ġzmir. ÇÖPLÜ,M., ġahġn,a., (2011), Genital Enfeksiyonu Olan Kadının Utanma Ve Anksiyete Duygusu Ġle HemĢirelik YaklaĢımının Önemi. I. Ulusal Kültürlerarası HemĢirelik ve Ebelik Kongresi Eylül Ġzmir.

88 ġahġn,a., ÇÖPLÜ, M., (2011), Son Söz; En Son Ne Dediler?. I. Ulusal Kültürlerarası HemĢirelik ve Ebelik Kongresi Eylül Ġzmir. ÇÖPLÜ, M., ġahġn, A., (2011), Genital Enfeksiyonu Olan Kadının Utanma Ve Anksiyete Duygusu Ġle HemĢirelik YaklaĢımının Önemi. I. Ulusal Kültürlerarası HemĢirelik ve Ebelik Kongresi Eylül Ġzmir. AYHAN, F., (2011), Kültürlerarası Farklılıkların HemĢirelik Bakımına Etkilerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Kültürlerarası HemĢirelik ve Ebelik Kongresi Eylül Ġzmir. AYHAN, F., YALÇIN, H., (2011), Çocuğun Psikososyal GeliĢiminde Büyükanne ve Büyükbabanın yeri ve Önemi. I. Ulusal Kültürlerarası HemĢirelik ve Ebelik Kongresi Eylül Ġzmir. KÜÇÜKSÜMBÜL, F., AKARSU, Ç., ZORLU, F., (2011), Sağlık ÇalıĢlarına Yönelik ġiddet. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 4-7 Ekim 2011 Trabzon. KÜÇÜKSÜMBÜL, F., CĠHAN, Ö., AKARSU, Ç., ÖZKAYA, Ö., ALTUNHAN, Ö., (2011), Ġlk Doğumunu Yapan Annelerin Anne Sütü Ve Emzirme Teknikleri Ġle Ġlgili Bilgi Uygulama ve DavranıĢlarının Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı HemĢirelik Öğrencileri Kongresi Nisan Gaziantep. SÖNMEZER, H., ÇETĠNKAYA, F., 2011 Kayseri Ġl Merkezinde SeçilmiĢ Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde YaĢ Grubu Kadınların Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢları. I. Ulusal Kültürlerarası HemĢirelik ve Ebelik Kongresi Eylül Ġzmir. SÖNMEZER, H., BAYKAN, Z., ÇAYIR, A., NACAR, M., ÇETĠNKAYA, F., YaĢ Grubu EriĢkinlerde Uyku DavranıĢları. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 4-7 Ekim 2011 Trabzon. AYHAN, F., ÇAYIR, A., SÖNMEZER, H., (2011), Üniversite Öğrencilerinin Bazı sosyo-demografik Özelliklerinin Sağlıklı YaĢam Biçimine Etkisi 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 4-7 Ekim 2011 Trabzon. SÖNMEZER, H., AYHAN, F., ÇAYIR, A., (2011), HemĢirelik Bölümü Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal HemĢirelik Kongresi Ekim Urfa. C- Kitaplar C.1- Yazılan YurtdıĢı Kitaplar OSKAY, U., BEJĠ, N.K., YILMAZ, S., DEMĠRGÖZ, BAL, M., (2010), Cinsel Sorunlar. Onkoloji HemĢireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010 Ġstanbul Konsensusu, Ed. G.Can Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. ġti, Ġstanbul 2010, s: OSKAY, U., BEJĠ, N.K., YILMAZ, S., DEMĠRGÖZ, BAL, M., (2011), Sıcak Basmaları. Onkoloji HemĢireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010 Ġstanbul Konsensusu, Ed. G.Can Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. ġti, Ġstanbul 2010, s:

89 F- SonuçlanmıĢ ve Sonuçlanacak Projeler YILDIZ, S., CANBULAT, N., (2011) Ġstanbul Ġli ġiģli Ġlçesi Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Adolesanların Sağlık Durumlarının Ġncelenmesi, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi, AraĢtırmacı, Proje No: 2926, Proje Bütçesi: TL

90

91 4.7. MESLEK YÜKSEKOKULU YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA 6 DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE 9 ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER 3 HAKEMSĠZ DERGĠLER - ULUSLARARASI 5 ULUSAL 8 YURTDIġI - YURTĠÇĠ - YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER 1 DĠĞER YAZILAR 1 TOPLAM 33 A- Dergilerde Yayımlanan Makaleler A.1- SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler: AYDIN, N., ġermet, C., MUT, Z., BAYRAMOĞLU, H.O., ÖZCAN, H., ÖZ, A., (2011), Yield stability and agronomic performance of bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in the Central Black Sea Region in Turkey. J Food Agric Environ. 9(2): (SCI Exp) ELDEM, A., BAġÇĠFTÇĠ, F., ELDEM, H., Application of Fuzzy Expert System for Cucumber Growing Irrigation, Advanced Science Letters, (Basım AĢamasında) CELIK, Y., ULKER, E., (2012), "Marriage Honey Bee Optimization Approach to The Symmetric Traveling Salesman Problem", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol. 4(2), pp YILDIRIM, A., GÜLEÇ, T.E., SAYASLAN, A., KOYUNCU, M., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., KANDEMĠR, N., (2011), Molecular And Biochemical Screening Of Turkish Durum Wheat Landraces For -Gliadin And Lmw-Glutenin Proteins Associated With Pasta-Cooking Quality. Turkish Journal of Fields Crop, (Basımda). YILDIRIM, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., SAYASLAN, A., KOYUNCU, M., GÜLEÇ, T.E., KANDEMĠR, N., (2011), Molecular Breeding of Selçuklu Durum Wheat Cultivar for Some Genes Affecting Pasta Quality, Breeding Science, (Basımda). SAYASLAN, A., KOYUNCU, M., YILDIRIM, A., GÜLEÇ, T.E., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., KANDEMĠR, N., (2011), Quality characteristics of selected Turkish durum wheat (Triticum durum) landraces. Turkish Journal of Fields Crop, (Basımda).

92 A.2- Diğer Uluslararası Ġndekslerde Yayımlanan Makaleler: TEKELIOGLU, O., SEZER, M., EKINCI, F., ATĠSAND, O., AKBAġ, A., (2010), The Effect of Simulated Transportation on Biochemical Plasma Parameters of Japanese Quails Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (3), ULUTAS, Z., SEZER, M., SAATCI, M., SAHIN, A., (2010), Estimation of Genetic and Phenotypic Trends of 305-day Milk Yield for Simmentals Reared in Kazova State Farm in Turkey Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (4), ULUTAS, Z., SEZER, M., AKSOY, Y., SIRIN, E., SEN, U., KURAN, M., AKBAS, Y., (2010), The Effect of Birth Types on Growth Curve Parameters of Karayaka Lamb Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (9), SEZER, M., TEKELIOGLU, O., (2010), Variation in Advertisement Call Properties of the Japanese Quail Pakistan Journal of Zoology, 42 (5), KARAALP, M., ELMASTAS, M., GENC, N., SEZER, M., YAVUZ, M., OZKAN, M., (2011), Bay Laurel (Laurus nobilis L.) in Japanese Quail Feeding 1. Performance and Egg Quality Parameters Journal of Animal and Veterinary Advances, 10 (14), YAVUZASLANOĞLU, E., YAMAÇ, M., NICOL, J.M., (2011), Influence of actinomycete isolates on Cereal Cyst Nematode Heterodera filipjevi juvenile motility, Nematologia Mediterranea, 39, ESERKAYA GÜLEÇ, T., YILDIRIM, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., (2010), Bitkilerde Markör Destekli Seleksiyon. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi (Turkish Journal of Reviews), 3 (2); ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., ESERKAYA GÜLEÇ, T., (2010), Tek Nükleotid Farklılıkları ve Buğdayda Kullanımı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi (Turkish Journal of Reviews), 3 (2); ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., ESERKAYA GÜLEÇ, T., SAYASLAN, A., KANDEMĠR, N., KOYUNCU, M., (2010), Molecular Breeding of Sarıçanak-98 Durum Wheat Cultivar for Some Genes Affecting Pasta Quality. Journal of Applied Biological Science, 4(3); 1-6. A.3- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : YILDIRIM, A., KANDEMĠR, N., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., (2011), Polimeraz Zincir Reaksiyonunda KarĢılaĢılan Sorunlar ve Optimizasyonu. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Samsun, 26 (1): ESERKAYA GÜLEÇ, T., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., (2010), Makarnalık Buğdayda Kalite ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler. GaziosmanpaĢa Üni. Ziraat Fak. Dergisi, Tokat, 27 (1): ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., ESERKAYA GÜLEÇ, T., KANDEMĠR, N.,, (2010), Markör Destekli Seleksiyonun Buğday Islahında Kullanımı. GaziosmanpaĢa Üni. Ziraat Fak. Dergisi, Tokat, 27 (1):

93 B- Kongre, Sempozyum Bildirileri B.1- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler : ELDEM, A., ELDEM, H., BALCI, M., (2011), Turizmde Kioskların Önemi, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri ÇalıĢtayı, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir SAGIR, S., Globalızatıon and Impact Areas AYTAR, O., ERDEMĠR N.K., YEĞEN, Ġ., (2011), "E- Finans ve Bankacılık Uygulamalarının Avantajları ve Türkiye Uygulamaları", 9.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Haziran, Saraybosna-Bosna Hersek. YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), Marker assisted breeding of Turkish durum wheat cultivars for end-use quality. Plant Genomics European Meeting, 4-7 May,2011, Ġstanbul, Turkey, p. 8. YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., ESERKAYA GÜLEÇ, T., KOYUNCU, M., KANDEMĠR, N., (2011), New Durum Wheat Cultivar Candidates With Beter End-Use Quality Obtained Through A Project Of The Tritigen Cost Action Fa rd Workshop on TritiGen COST Action FA0604, Triticeae Genomics for the Advancement of Essential European Crops, 3-7 May, 2011, Ġstanbul, Turkey, p. 23 B.2- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: YAVUZ, M., SEZER, M., ALKAN, M., (2011), " Karamanda Av Turizmi Potansiyeli Yüksek olan Bölgeler". 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Eylül 2011 Karaman. YAVUZASLANOĞLU, E., (2011), " Karaman ın Tarım Turizmi Yönünden Potansiyeli". 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Eylül 2011 Karaman. YEĞEN, Ġ., ERDEMĠR, N.K, AYTAR, O., (2011),"Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma ĠliĢkisi",1.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu 3 15 Eylül 2011, Karaman ÇITAK, L., ERDOĞAN, S., ÖZMERDĠVANLI, A., (2011), Türk Mevduat Bankalarında Faiz ve Faiz DıĢı Gelirler ve Giderlerin Kârlılık Üzerindeki Etkisi. 15. Ulusal Finans Sempozyumu, Ekim 2011 Malatya. ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., ESERKAYA GÜLEÇ, T., SAYASLAN, A., KOYUNCU, M., (2011), Makarnalık Buğdayda Moleküler Markör Destekli Kalite Islahı. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, Bursa. Sunulu Bildiri. ESERKAYA GÜLEÇ, T., YILDIRIM, A., SAYASLAN, A., KOYUNCU, M., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., (2011), Bazı Yerel Makarnalık Buğday (Triticum Durum) ÇeĢitlerinin Moleküler Ve Biyokimyasal Karakterizasyonu. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, Bursa.

94 ESERKAYA GÜLEÇ, T., YILDIRIM, A., ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., (2010), Buğdayın Genetik Karakterizasyonunda Moleküler ve Biyokimyasal Markörlerin Kullanımı. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Ekim Antalya. Sunulu Bildiri. ATEġ SÖNMEZOĞLU, Ö., YILDIRIM, A., ESERKAYA GÜLEÇ, T., (2010), Markör Destekli Geri Melez Islahı. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Ekim Antalya. Sunulu Bildiri. F- SonuçlanmıĢ ve Sonuçlanacak Projeler GÜLEÇ, T., Türkiye de YetiĢtirilen Tescilli ve Yerel Makarnalık Buğday ÇeĢitlerinin Makarna Kalitesini Etkileyen Genler Bakımından Taranması ve Kalite Islahı, TÜBĠTAK Projesi, COST Programı -FA0604 Aksiyonu, Burslu Öğrenci, G- Diğer Yazılar Atıf: KANDEMĠR, N., GÜNGÖR, Y., KARAN, Y.B., and BORAZAN, D., (2010), Development of a simple sequence repeat (SSR) marker set to fingerprint local and modern potato varieties grown in central Anatolian Plateau in Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 9(34), pp , ISSN Academic Journals

95 4.8. ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA - DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE 1 ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER 1 HAKEMSĠZ DERGĠLER - ULUSLARARASI 1 ULUSAL 2 YURTDIġI - YURTĠÇĠ 1 YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER - DĠĞER YAZILAR - TOPLAM 6 A- Dergilerde Yayımlanan Makaleler A.2- Diğer Uluslararası Ġndekslerde Yayımlanan Makaleler: HOTAMIġLI, M., KARCI, A., ÇETĠNEL, H., ÇETĠNKAYA, F., (2011), ''Üniversite Öğrencilerinin Akademisyenliğe Meslek Olarak BakıĢı: Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde KarĢılaĢtırmalı Bir AraĢtırma'', E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), A.3- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : EMĠROĞLU, A., (2011), 27 MAYIS 1960 ĠHTĠLALĠ VE DEMOKRAT PARTĠ NĠN TASFĠYESĠ Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik Ġçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik AraĢtırmalar Dergisi Yıl-1 Sayı- 1 Mart 2011 S.13 B- Kongre, Sempozyum Bildirileri B.1- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler : BAYRAKÇI, E., ġahġn, A., EKġĠCĠ, ġ., (2011), A Research On Mobbıng In Publıc Admınıstratıon And Its Effect On Performance Of Cıvıl Servants, American Society of Business and Behavioral Sciences, Proceedings of the Fourteenth International Conference, Paris, B.2- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: BAYRAKÇI, E., EKġĠCĠ, ġ., (2009), İşyerinde Duygusal Saldırı (Mobbing): Etkileri ve Mücadele Yöntemleri, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Ġzmir,

96 EMĠROĞLU, A., (2011), Hasan Polatkan ın Hayatı ve EskiĢehir Ġçin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar, EskiĢehir III. Türkocağı Gençlik Kurultayı Konferansı, EskiĢehir, C- Kitaplar C.2- Yazılan Yurtiçi Kitaplar EMĠROĞLU, A., (2011), Hasan POLATKAN, Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA

97 4.9. KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA - DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE - ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER 2 HAKEMSĠZ DERGĠLER - ULUSLARARASI - ULUSAL 1 YURTDIġI - YURTĠÇĠ 1 YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER - DĠĞER YAZILAR - TOPLAM 4 A- Dergilerde Yayımlanan Makaleler A.3- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : ÇAKMAK, V., ÇÖĞÜRCÜ, Ġ., DUMAN, H., DELEN, F., (2011), Yöneticilerin Büro Personeli Olarak ÇalıĢanlardan Beklentileri Üzerine Bir AraĢtırma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20), DUMAN, H., ÇÖĞÜRCÜ, Ġ., ÇAKMAK, V., ATAY, M., (2011), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Mesleki Becerilerinin Ġncelenmesi Üzerine Bir AraĢtırma: Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Örneği, GümüĢhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 4, B- Kongre, Sempozyum Bildirileri B.2- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: PINAR, A.,.(2010), "Ermenek Bölgesindeki Alabalık Üretim Tesislerinin Ekonomik Analizi". 2. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 6-8 Temmuz 2010, Ermenek, Karaman C- Kitaplar C.2- Yazılan Yurtiçi Kitaplar PINAR, A., (2011), Ġktisada GiriĢ (Ders Notları), Nobel Yayınevi, Karaman

98

99 4.10. SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAYINLAR SAYI MAKALELER YAYIMLANDIĞI DERGĠ KONGRE SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ KĠTAPLAR BÖLÜM YAZARLIĞI ÇEVĠRĠLER SCI, SSCI, AHCI KAPSAMINDA - DĠĞER ULUSLAR ARASI ĠNDEKSLERDE - ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLER HAKEMSĠZ DERGĠLER - ULUSLARARASI - ULUSAL 2 YURTDIġI - YURTĠÇĠ - YURTDIġI KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - YURT ĠÇĠ KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI - KĠTAP ÇEVĠRĠSĠ - MAKALE ÇEVĠRĠSĠ - SONUÇLANMIġ PROJELER - DĠĞER YAZILAR - TOPLAM 2 B- Kongre, Sempozyum Bildirileri B.2- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: ÇALIġKAN, H., (2011), "Ġlköğretim Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Programlarının KaynaĢtırma ve aile eğitimi açısından değerlendirilmesi". 3. Ulusal Tebliğ Günleri sempozyumu Nisan 2011 Ereğli/KONYA ÇALIġKAN, H., (2011), "Ereğli Ġlçesinde Özel Eğitim Hizmetleri ve Niteliği". 3. Ulusal Tebliğ Günleri sempozyumu Nisan 2011 Ereğli/KONYA

100

101 V SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR FAALĠYETLERĠ

102

103 Sağlık, Kültür ve Spor Faaliyetleri 5- SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPORTĠF FAALĠYETLER 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değiģik 46. ve 47. maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulan Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Dairesinin teģkilatlanması, yönetimi, çalıģmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına iliģkin genel hükümleri kapsamında kurulmuģ ve hizmet vermeye baģlamıģtır. Birimin görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağın temini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 46 ncı maddesinde belirtilmektedir. Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, baģta öğrenci olmak üzere belirlenir. Öğrenim dallarının özellikleri göz önünde tutularak Yükseköğretim Kurulu nca farklı miktarlarda tespit edilir. Normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere belirlenir. Öğrenci tarafından ödenecek miktarın istekleri halinde, ödeme güçlüğü olan öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu nca kredi olarak verilebilir. Hazırlık sınıfı ve yabancı dil geliģtirme programı hariç olmak üzere 2 yıllık ön lisans ve 4, 5, 6 yıllık lisans öğreniminden bu süreler sonunda mezun olmayan öğrencilere devlet katkısı ödenmesine devam olunur. Öğrenci katkısı bir yıl için %50 müteakip yıllar için %100 fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı %100 fazlası ile alınır. Bu kaynak baģta öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetler olmak üzere, Üniversitenin mal ve hizmet alım giderleri, sermaye giderleri, transfer ve öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici iģlerde çalıģtırılmasına iliģkin giderlerde kullanılır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı nın bütçesi dört ana kalemden oluģmaktadır. - Beslenme Hizmetleri - Sağlık Hizmetleri - Kültür ve Spor - Diğer 5.1- Ġdari Yapı Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı; 1 daire baģkanı, 2 Ģube müdürü, 1 Ģef, 1 hemģire, 1 gıda mühendisi, 1 memur, 4 bilgisayar iģletmeni ve 3 firma personeli olmak üzere toplam 14 kiģiden oluģmaktadır Beslenme Hizmetleri Üniversitemizde öğrenci, akademik ve idari personele yemek hizmeti sağlıklı beslenmeleri ön planda tutularak verilmektedir. Üniversitemizde yemek hizmeti sunumu her yıl ihale yapılarak özel firmalar aracılığıyla gerçekleģtirilmektedir. Yemekler idarenin kontrolünde merkez mutfağımızda besin değeri ve kalori hesaplaması yapılarak hazırlanmaktadır. Ġlçelerde de aynı usulle yemek hizmeti verilmektedir. Bu hizmeti gerçekleģtirirken en önemli faktörün insan sağlığı olduğunun bilinciyle, öğrenci ve personelimize yönelik sağlıklı ve hijyenik ortamı sağlayan, en iyi koģullarda hazırlanmıģ, kiģinin günlük alması gereken besin ögelerinden oluģan menü sunulmaktadır.

104 Bu hizmetler Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından mutfakta görevlendirilen personellerin denetiminde, yemek Ģirketinin gıda mühendisiyle ortaklaģa gerçekleģtirilmektedir. Öğrenci ve personelimize en iyi hizmeti sunabilmek adına; Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı tarafından görevlendirilen personelimiz günlük denetim ve kontrollerini sürdürmektedir. Bu denetim ve kontroller yemek piģirme ve hazırlamada kullanılan hammadde ve malzemelerin alımından baģlayıp, mutfakta çalıģan personelin, kullanılan malzemelerin, hijyen ve temizliğine kadar yapılmaktadır. Ayrıca piģirilen yemekler denetim personeli tarafından numune alınıp kontrol edilmektedir. PiĢirilen yemekler tat, görünüģ, koku, kıvam bakımından uygun bulunmadığı takdirde yeni bir alternatif menü ile değiģtirilmektedir. Öğrenci ve personele yönelik bu hizmette yemek Ģirketinin gıda mühendisi tarafından ortaklaģa oluģturulan aylık menü dönüģümlü olarak hazırlanmakta ve öğrencilerimizin günlük alması gereken 2500 k/kal nin asgari 1000 k/kal ni öğle yemeğinde alması sağlanmaktadır. Menüde 4 çeģit yemek yer almaktadır. Yemek hizmetimizden faydalanan öğrenci, akademik ve idari personel sayısı günlük ortalama 650 dir. Öğrencilerden günlük yemek bedelinin bir kısmı alınmakta olup, kalan kısım Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından karģılanmaktadır. Öğrenciler istediği gün ve öğünleri belirterek (gün x 1,50-TL) en az 5 günlük olmak üzere öğrenci kartlarına dolum yaptırabilmektedirler Barınma Hizmetleri 2011 yılında üniversitemize bağlı yurt bulunmadığından barınma hizmetlerine yönelik bir faaliyet bulunmamaktadır. Üniversitemize Ģehir dıģından gelen öğrencilerimizin barınma ihtiyacı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iģletilen yurtların yanı sıra özel yurt ve pansiyonlar aracılığı ile sağlanmıģtır. Ermenek te yapımı tamamlanan öğrenci yurdumuz Kredi Yurtlar Kurumu ile protokol imzalanmıģ olup, 2011 yılında hizmete girmiģtir Sağlık Hizmetleri 2011 yılında Üniversitemizin yeni kurulmuģ olması nedeni ile mediko-sosyal kurulamadığından öğrencilerimizin diğer sağlık kurumlarından almıģ oldukları sağlık hizmetlerine yönelik yataklı ve ayakta tedavi ile ilaç harcamalarına iliģkin ödeme iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir yılında Acil Müdahale Birimi kurulmuģ olup; 1 hemģire ve 2 kısmi zamanlı öğrenci ile hizmet vermektedir. Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik servisimizde ise özellikle psikolojik sorunları olan öğrenci ve personele seanslar halinde destek verilirken, yeni gelen öğrencilere üniversite ve Ģehir ortamına uyum sürecinde yardım ve gerektiğinde benzer sorunları olan öğrenci ve personelleri belirleyip grup oluģturarak belirlenen tarih ve saatlerde grup terapileri yapılmaktadır. Psikolojik sorunu hastalık düzeyinde olan ve psikiyatrik ilaç kullanması gereken kiģiler psikiyatriste yönlendirilmekte ve seanslara ilaç eģliğinde devam edilmektedir.

105 5.5- Spor Hizmetleri Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarıģmalara katılan sporcularımız Üniversitemize çeģitli baģarılar kazandırmıģlardır. Bu organizasyonlarda öğrencilerimizin barınma, beslenme, ulaģım ve spor malzemesi ihtiyaçları karģılanmaktadır yılında Üniversitemizde öğrenim gören ve çeģitli branģlarda faaliyet gösteren sporcu öğrencilerimiz Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Ģampiyonalara 12 kategoride 224 sporcu öğrenci ile katılmıģtır. Müsabakalar sonucunda 2 takım birinciliği, 5 takım ikinciliği, 2 takım üçüncülüğü ile bireyselde 8 birincilik, 6 ikincilik ve 6 üçüncülük elde edilmiģtir. Bahar Ģenlikleri dâhilinde sportif müsabakalar organize edilmiģ ve dereceye giren takım ve sporcular ödüllendirilmiģtir yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile iģbirliği içinde Üniversitemizi ulusal ve uluslararası sportif müsabakalarda en iyi Ģekilde temsil edebilmek için çalıģmalar yapmaktayız. Üniversite ve okul takımlarımızın ihtiyacı olan spor malzemesi alımları yapılmıģtır. Yunus Emre YerleĢkesinde bulunan kapalı spor salonunda, sağlıklı yaģam ve spor adıyla Üniversitemiz spor tesislerinde üniversite öğrencisi ve personeline hafta içi ve hafta sonları spor yaptırılmaktadır Sosyal ve Kültürel Hizmetler Öğrencilerimizin genel bilgi ve görgülerini artırmak, onları mezuniyet sonrası hayata hazırlamak amacıyla, Üniversitemiz yönetimi, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları iģbirliği ile çeģitli konferans, seminer, Ģiir ve müzik dinletisi, geziler, kitap toplama kampanyaları, kan bağıģı kampanyaları ve fidan dikimi kampanyaları olmak üzere toplam 74 etkinlik tertip edilmiģ, öğrenci ve personelin yoğun katılımı ile sonuçlandırılmıģtır. Öğrencilerimizin yıl boyu biriken streslerini atmalarını, final sınavlarına daha zinde bir Ģekilde katılmalarını sağlamak amacıyla bahar Ģenlikleri ve mezuniyet töreni organizasyonları gerçekleģtirilmiģtir yılında öğrenci konseyi ve öğrenci topluluklarının etkinlikleri devam ettirilecektir. Üniversitemizin imkânları dâhilinde öğrenci topluluklarının ihtiyaçları olan malzemelerin temini yapılacak ve çalıģmalarını yapabilecekleri mekânlar hazır hale getirilecektir. Üniversitemiz yönetimi, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları iģbirliği ile çeģitli konferans, seminer, Ģiir ve müzik dinletisi, gezi ve kampanyalar artırılarak yapılmaya devam edecektir Burs Hizmetleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Kredi Yönetmeliği nin 8 inci maddesi gereğince her öğretim yılı için üniversitemize belirli sayıda burs kontenjanı ayrılmakta olup, Burs Kredi Yönetmeliği nin 9 uncu maddesi dıģında kalan, gelir düzeyi düģük öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs verilmektedir. Kredi Yurtlar Kurumu bursu için bu yıl Üniversitemize verilen 159 kontenjanla ilgili olarak öğrencimizin müracaatları alınmıģ, sonuçlandırılmıģ ve KYK ya gönderilmiģtir.

106 Öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin 5917 sayılı Kanun un 20 nci maddesiyle değiģik son fıkrası hükmüne göre, kısmi zamanlı olarak geçici iģlerde üniversitemiz bünyesinde 105 öğrenci çalıģmaktadır Öğretim yılı bahar yarıyılında 2547 sayılı Kanun'un 46'ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca baģarılı ve gelir düzeyi düģük 300 öğrenciye yemek bursu verilmektedir Öğrenci Konseyi Öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karģılanması ve geliģtirilmesinde haklarını gözetmek; yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletiģim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluģturulmuģ bir öğrenci birliğidir. Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Yönergesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği nin ilgili maddelerine dayanılarak düzenlenmiģtir. Öğrenci Konseylerinin sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından yürütülmektedir Öğretim yılı öğrenci konseyi boģ üyeliklerinin seçimleri Üniversitemizin tüm birimlerinde demokratik bir ortamda yapılmıģtır Öğrenci Toplulukları Öğrenci Toplulukları; Öğrencilerin toplumsal ve kültürel geliģmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, onları üniversitenin kurumsal kimliğine uygun araģtırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip olarak yetiģtirebilmek, bütçe olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boģ zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karģılamak ve tüm üniversitenin faydalanmasına imkân sağlamak üzere oluģturulan eğitim, sağlık, spor, sosyal, kültürel ve bilimsel amaçlı oluģan öğrenci birlikleridir. Üniversitemiz Senatosunun tarih ve /52 sayılı kararı ile kabul edilen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi ne dayanılarak kurulan öğrenci toplulukları Ģunlardır. Çizelge 31. Öğrenci toplulukları. S.N. Topluluk Adı Topluluk BaĢkanı Akademik DanıĢman 1 Akademik Gençlik Topluluğu Ġsrafil AKYÜZ Öğr. Gör. Yüksel ÇELĠK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları 2 Topluluğu (KARDOS) Yakup ASLANOĞLU Öğr. Gör. Kemal KABASAKAL 3 Ata Topluluğu Burhan ABAY ArĢ. Gör. Alper ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Selda BaĢaran 4 Atatürkçü DüĢünce Topluluğu Ahmet Eren ÇELEBĠ ALAGÖZ 5 Avrupa Birliği Topluluğu Ali OKATAN Yrd. Doç. Dr. Sinem YAPAR SACIK 6 Bilinçli Gençler Topluluğu Mehmet KOYUNCU ArĢ. Gör. Halim Emre ZEREN 7 Dil ve Tarih Topluluğu Adem YILDIRIM ArĢ. Gör. Aytunç ÜLKER 8 Ekonomi ve Yönetim Topluluğu Ahmet Taner SIR ArĢ. Gör. Erdal BĠLGĠÇ

107 9 Genç AraĢtırmacılar Topluluğu Cuma BOZKURT ArĢ. Gör. Muhammet DOĞAN 10 Genç GiriĢimciler Topluluğu Selim DEMĠRHAN ArĢ. Gör. Nazan ġahbaz 11 Genç Organizatörler Topluluğu Hikmet YANIK ArĢ. Gör. Dr. Elifhan KÖSE 12 Genç Tema Topluluğu Gülbeyaz DOYAR ArĢ. Gör. Salim ÇALIġKAN 13 Güzel Sanatlar Topluluğu Ercan BAġ Öğr. Gör. Tekin BAYRAK 14 Halk Oyunları Topluluğu Sedef YILDIRIM Okt. Öznur AKPINAR 15 Karakalem Topluluğu Emre Burak KABARAN ArĢ. Gör. Onur CEYLAN 16 Kariyer Topluluğu Halil ÇĠFTER ArĢ. Gör. Tuba TÜNEN 17 Kitap Kurdu Topluluğu Özkan ÇAKIR Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY 18 KuĢ Gözlem Topluluğu Onur BAġKURT Yrd. Doç. Dr. Gökhan SADĠ 19 Sahaja Yoga Topluluğu Burçin ELMA Okt. Serkan BOYRAZ 20 Sinema ve Tiyatro Topluluğu Ceyhun KARAKÖSE Yrd. Doç. Dr. Metin SEZER 21 Sosyoloji Topluluğu Mert Can YÜCEL Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL 22 Türk Musiki Topluluğu Hüseyin BOLAT Öğr. Gör. Keriman YILDIZ 23 Zinde Ġzcilik Topluluğu Mahmut POLAT Öğr. Gör. Mesut KĠLĠT Konferans Salonları Yunus Emre YerleĢkesinde konferans salonu olarak da hizmet veren; Yunus Emre Amfisi, Piri Reis Amfisi, Kazım Karabekir Amfisi ve Karamanoğlu Mehmetbey Amfisi olmak üzere 4 amfimiz mevcuttur. Bu amfilerde öğrenci etkinlikleri gerçekleģtirilirken aynı zamanda Fakültelerimiz, Rektörlüğümüz ve Karaman da bulunan özel ve kamu kurumları tarafından da bilimsel, akademik toplantı, sempozyum, panel, gösteri, konser vb. etkinlikler düzenlenmiģtir yılında aģağıdaki etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir. Çizelge 32. Düzenlenen etkinlikler. S.N. TARĠH FAALĠYET TOPLULUK Topluluk Tanıtımı ve Üye Kaydı Standı Ata Topluluğu Üye Kaydı ve Tanıtım Standı Genç Tema Topluluğu Kan BağıĢı Kampanyası Spor Topluluğu Çağ'ın Zirvesi 2011 Genç GiriĢimciler Topluluğu KASĠAD Ziyareti Öğrenci Konseyi Etkinlik Tanıtımı ve Üye Kaydı Standı Kariyer Topluluğu Mart Dünya Kadınlar Günü Karanfil Dağıtımı Akademik Gençlik Topluluğu Satranç Turnuvası Tanıtım Standı Spor Topluluğu Öğrenci Toplulukları ile TanıĢma ve Dumansız Kampüs Öğrenci Konseyi

108 Platformu Hakkında Bilgi Vermek Satranç Turnuvası Spor Topluluğu Kariyer Topluluğu & Eğitim Konferans "Yrd. Doç. Dr. Hasan SERT" (TÜMSĠAD BĢk.) Topluluğu Topluluk Tanıtımı ve Üye Kaydı Standı Dil ve Tarih Topluluğu Ġstiklal MarĢı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Etkinlikleri Sağlık Yüksekokulu Ġstiklal MarĢı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Etkinlikleri Edebiyat Fakültesi Cana Hayat Verin Genç GiriĢimciler Topluluğu Anma Programı "Çanakkale ġehitleri" Ata Topluluğu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Konferans "Nevruz" (Yrd. Doç. Dr. Alaattin UCA) BaĢkanlığı Dünya Su Günü Bilgilendirme ve Tanıtım Standı Genç Tema Topluluğu Destek Gecesi Tanıtım Standı Akademik Gençlik Topluluğu Program Tanıtım Standı Eğitim Topluluğu Konferas "Yoga Deneyimi" Sahaja Yoga Topluluğu Etkinlik Tanıtımı ve Üye Kaydı Standı Genç GiriĢimciler Topluluğu Program Tanıtım Standı Ata Topluluğu Kitap Topl. Kamp. ve Konser "Turgay BaĢyayla" Eğitim Topluluğu Tanıtın Standı "Ünifeb" Spor Topluluğu Yerel Yerinden Yönetim Konferans "Yerel Yönetimler" Topluluğu KiĢilik ve Özgüven Testleri Kariyer Topluluğu Konferans "Metro'yla Nereden Nereye" (A.Yılmaz) Genç GiriĢimciler Topluluğu Kutlu Doğum Haftası Etkinliği "Mahmut KARA" Ata Topluluğu Tiyatro Gösterimi Sinema ve Tiyatro Topluluğu Tanıtım ve Üye Kaydı Standı (ÇarĢı) Spor Topluluğu Müzik ve Eğlence Gecesi Müzik Topluluğu Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı&Sağlık Ġl Eğitim Semineri "Kanser " Müdürlüğü PDA DanıĢmanlık ve TTNET KiĢisel GeliĢim Topluluğu Kutlu Doğum Haftası Etkinliği "Musa HUB-Sedat UÇAN" Öğrenci Konseyi Avrupa VatandaĢlığı Eğitim Kursuna Katılım (Elazığ) Avrupa Birliği Topluluğu Konferans (Ortadoğuda Neler Oluyor) Hakkı EREN Kitap Kurdu Topluluğu Uluslararası Türkçe KonuĢan Öğrenciler Kongresi Üniversite Engelliler için Onbin Kapak Kamp. Konferans "GDO, Hibrit, Tohumsuz Ürünlerin Çevreye Etkileri" (Yrd.Doç.Dr.Ahmet TAMKOÇ) Yerel Yerinden Yönetim Topluluğu Genç Tema Topluluğu Konferans "MuhteĢem Süleyman" (Ekrem ġama) Karakalem Topluluğu Konferans "Sağlık Ġçin Hareket Et Günü" Sağlık, Kültür ve Spor Daire

109 BaĢkanlığı&Sağlık Ġl Müdürlüğü Paintbal ve Salto Genç GiriĢimciler Topluluğu Bahar ġöleni Temiz çevre Ġçin Çöp Toplama Genç Tema Topluluğu YarıĢmalar ve Etkinlikler KARDOS Nostaji Gecesi Kariyer Topluluğu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bahar ġöleni ve Mezuniyet Töreni BaĢkanlığı Ebru Gösterisi Sahaja Yoga Topluluğu Anket ÇalıĢması Sosyoloji Topluluğu Satranç Turnuvası Spor Topluluğu Yerel Yerinden Yönetim Stant Ziyareti Topluluğu Mezuniyet Fotoromanının Hazırlanması Dil ve Tarih Topluluğu Farkındalık Semineri Sosyoloji Topluluğu Gece Tanıtım Standı Akademik Gençlik Topluluğu Etkinlik Tanıtım Standı Genç GiriĢimciler Topluluğu Konser "Ali Baran KADEM" Genç GiriĢimciler Topluluğu Karikatür Sergisi (Bahadır DADAK) Kariyer Topluluğu Engelliler için Tekerlekli Sandayle Kapak Toplama Kampanyası Akademik Gençlik Topluluğu Huzurevi Ziyareti Sosyoloji Topluluğu CV-Mülakat Teknikleri-Tiyatro Eğitimi Kariyer Topluluğu Tanıtım ve Üye Kaydı Standı Dil ve Tarih Topluluğu Van Depremi Ayni Yardım Kampanyası (Battaniye ve Giyecek) Öğrenci Konseyi Engelliler ve Spor (Yrd. Doç. Dr. Nurettin KONAR) KARDOS Topluluğu Kan BağıĢı Kampanyası KARDOS Topluluğu Tanıtım Standı Genç GiriĢimciler Topluluğu Kitap Toplama Kampanyası Akademik Gençlik Topluluğu Topluluk Tanıtım Standı Genç Organizatörler Topluluğu Tıbbi Nebevi Konferansı Öğrenci Konseyi Geleneksel Türk Okçuluğu ( Dr. Murat ÖZVERĠ) KARDOS Topluluğu SarıkamıĢ ġehitlerini Anma Belgeseli Dil ve Tarih Topluluğu Ġzcilik ve Toplum (Konya Ġl Temsilcisi Hüseyin YAġAR) Zinde Ġzcilik Topluluğu Atatürk Fotoğrafları Sergisi Atatürkçü DüĢünce Topluluğu Kırtasiye Malzemesi Yardım Kampanyası Akademik Gençlik Topluluğu Farkındalık Semineri 7 "Fiziğin Arka Bahçesi" Sosyoloji Topluluğu

110

111 VI TESĠSLER

112

113 Tesisler 6-TESĠSLER 6.1- Genel YerleĢim Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman Ġl merkezi ve ilçelerini kapsayacak Ģekilde geniģ bir alanda kurulup örgütlenmiģtir. Karaman il merkezinde Yunus Emre YerleĢkesi, Karaman ili dıģında Ermenek ve Kazım Karabekir Ġlçelerinde ki yerleģkeler olmak üzere toplam 3 yerleģkede eğitim ve öğretim sürdürülmektedir Karaman Ġl Merkezi Yunus Emre YerleĢkesi: Yunus Emre YerleĢkesi içerisinde; Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu, MYO Halıcılık- Seramik Atölyesi, MYO Makine- Otomotiv Atölyesi olmak üzere Ģu anda hizmet veren 6 adet eğitim binası bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi( MYO Binası) ĠnĢaatı tamamlanmıģtır ancak kısmi olarak hizmete girmiģtir (Sadece Gıda Labaratuarı hizmet vermektedir.) Mekanik techizat eksiklikleri tamamlatılan Merkezi AraĢtırma Laboratuarı ĠnĢaatı da tamamlanmıģ ancak hizmete girmemiģtir. Bunun yanında henüz inģaatları devam eden; 1500 KiĢilik Kapalı Spor Salonu ĠnĢaatı ve Açık Spor Tesisleri, Isı Merkezi Otomasyon ve Galeri ĠnĢaatı, Yemekhane Kafeterya ve ÇarĢı ĠnĢaatı ve KMÜ Yunusemre YerleĢkesi Ana GiriĢ Kapısı, Asfalt Yol ve Düzenlemesi Yapım ĠĢi ve KMÜ Eski MYO Binası Tadilatı, ve Sistem Odası Güvenlik ve Yangın Tesisatı Yapım ĠĢi olmak üzere 5 adet inģaat mevcuttur yılı itibari ile tamamlanan ĠnĢaatlar: Mühendislik Fakültesi (MYO ĠnĢaatı): Meslek Yüksekokul binasının projesi, ihalesi ve sözleģmesi 2009 yılında yapılmıģtır yılı Ağustos ayı itibari ile inģaatı tamamlanmıģ olup kısmen hizmete açılmıģtır. Halıcılık-Seramik ve Otomotiv- Makine Atölye Binaları: Meslek Yüksekokuluna ait atölye binaları projesinin ihalesi ve sözleģmesi yapılmıģ olup 2011 yılı Ağustos ayı itibari ile hizmete açılmıģtır. Merkezi AraĢtırma Laboratuarı: YerleĢkemizde bilimsel araģtırmalar altyapısı için oluģturulacak Merkezi AraĢtırma Laboratuarı ihalesi 2010 yılında gerçekleģtirilmiģtir yılı Eylül ayı itibari ile inģaatı tamamlanmıģtır. Devam Eden ĠnĢaatlar: 1500 KiĢilik Kapalı Spor Salonu ĠnĢaatı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu na daha iyi koģullarda eğitim-öğretim hizmeti sağlanması ile üniversitemiz öğrenci ve personelinin spor aktiviteleri ihtiyacını karģılamak amacıyla hazırlanan 1500 kiģilik Kapalı Spor Salonu projesi hazırlanmıģ, 2010 yılında ihalesi yapılmıģ olup 2011 yılı ġubat ayında hizmete açılması düģünülmektedir.

114 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Isı Merkezi Otomasyon ve Galeri ĠnĢaatı: YerleĢkemizdeki binaların ısıtma sistemlerindeki farklılıktan kaynaklanan ısı kaybını en aza indirmek için planlanan merkezi sistem ısıtma otomasyonu ve galerisi projesi hazırlanmıģtır. Projenin birinci etap yapımı ihalesi 2010 yılında yapılmıģ olup 2012 yılı Nisan ayında hizmete girmesi planlanmaktadır. Yemekhane Kafeterya ve ÇarĢı ĠnĢaatı: YerleĢkemizde öğrenci ve personelimizin sosyal ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla planlanan yemekhane, kafeterya, çarģı inģaatı yapım iģi projesi hazırlanmıģ, ihalesi 2010 yılında yapılmıģ olup 2012 yılı Mart ayında hizmete girmesi planlanmıģtır. KMÜ Yunus Emre YerleĢkesi Ana GiriĢ Kapısı, Asfalt Yol ve Düzenlemesi Yapım ĠĢi YerleĢkemizin master planında belirlenen Ana GiriĢ Kapısı, Asfalt Yol ve Çevre Düzenlemesi için yapılan proje çalıģmaları tamamlanmıģ, sözleģme imzalanmıģ, tarihi itibari ile yer teslimi yapılmıģtır. Projenin yapım süresi 330 gün olup 2012 yılı Ağustos ayında hizmete açılması planlanmaktadır. KMÜ Eski MYO Binası Tadilatı, ve Sistem Odası Güvenlik ve Yangın Tesisatı Yapım ĠĢi Eski MYO binasının sosyal tesise dönüģtürülmesi, Atölye binasına asansör yapılması, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı katında sistem odası güvenlik ve yangın tesisatı yapılması iģi itibari ile baģlamıģtır Ermenek Ġlçesi Ermenek YerleĢkesi: Ermenek MYO Yurt Binası: Ermenek MYO yerleģkesi içerisinde 300 öğrenci (150 bayan, 150 erkek) kapasiteli yurt inģaatı projesi, ihalesi ve sözleģmesi 2009 yılında yapılmıģ olup 2011 yılı Mayıs ayında inģaatı tamamlanmıģtır. Ermenek MYO Atölye Binası: Ermenek Meslek Yüksekokulu yerleģkesinde hayırsever vatandaģlarımızın katkılarıyla yapılacak olan ek atölye binasının projesi hazırlanmıģ, sözleģmesi imzalanmıģ olup henüz yapımı devam etmektedir Kazım Karabekir Ġlçesi Kazım Karabekir YerleĢkesi: Kazım Karabekir MYO, kendilerine tahsis edilen binada hizmet vermektedir. Üniversitemizin kuruluģundan itibaren 2010 yılı sonu itibariyle devam eden inģaat iģleri ve onarım iģleri için yaklaģık ,22 TL, 2011 yılı içerisinde ise ,26 TL harcama yapılmıģtır.

115 VII DĠĞER FAALĠYETLER

116

117 Diğer Birimler 7. DĠĞER BĠRĠMLER 7.1-Kütüphane Hizmetleri Kütüphane, KMÜ Merkez Kütüphanesi olarak 4 katlı (4. kat Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı)olup 4500 m² lik bir alanda hizmet vermektedir. Aynı anda 250 kiģi çalıģma yapabilmektedir. Kütüphane hizmetleri, 1 Daire BaĢkanı, 3 Kütüphaneci, 1 Uzman, 4 Bilgisayar ĠĢletmeni, 1 Güvenlik Görevlisi ve 2 Yardımcı eleman olmak üzere toplam 12 kiģi tarafından yürütülmektedir yılında kütüphaneye 5253 kitap, 59 süreli yayın giriģi yapılmıģtır. Toplam 3398 kayıtlı aktif kullanıcı adet kitap ödünç almıģtır yılında TÜBĠTAK Ulakbim kapsamında abone olunan Ebscohost, IEEE Xplore, Taylor Francis, ScienceDirect, Springer ve ISI Web of Science Veri Tabanları ile hizmet verilmiģtir. Çizelge 33. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2011 Yılı Ġstatistik Bilgileri 469 Ödünç alınan kitap sayısı Personel sayısı 12 Kütüphanenin kullanım alanı 4500 m ² Kitapların konularına göre dağılımı: Adet 000 Genel konulu kitaplar Felsefe ve psikoloji Din Toplum bilimleri Dil ve dilbilim Doğa bilimleri ve matematik Uygulamalı bilimler ve teknoloji Sanat-Spor-Eğlence Edebiyat ve retorik Tarih ve coğrafya 5786 Kitapların dillerine göre dağılımı: Adet Türkçe Ġngilizce. Fransızca 46 Almanca 30 Farsça 2 Arapça 9 Diğer diller 43 TOPLAM 36560

118 Çizelge 34. Ermenek Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi Ödünç alınan kitap sayısı 722 Personel sayısı 1 Kütüphanenin kullanım alanı 0060 m 2 Kitapların konulara göre dağılımı Adet 000 Genel Konulu Kitaplar Felsefe ve psikoloji Din Toplum bilimleri Dil ve dilbilim Doğa bilimleri ve matematik Uygulamalı bilimler ve teknoloji Sanat Spor Eğlence Edebiyat ve retorik Tarih ve coğrafya 186 Kitapların dillerine göre dağılımı Adet Türkçe 1951 TOPLAM 1951 Çizelge 35. Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi Ödünç alınan kitap sayısı 925 Personel sayısı 1 (GĠH) Kütüphanenin kullanım alanı 61 m 2 Kitapların konularına göre dağılımı Adet 000 Genel konulu kitaplar Felsefe ve Psikoloji Din Toplum bilimleri Dil ve dilbilim Doğa Bilimleri ve Matematik Uygulamalı bilimler ve teknoloji Sanat-Spor-Eğlence Edebiyat ve retorik Tarih ve coğrafya 316 Kitapların dillerine göre dağılımı Adet Türkçe 3338 TOPLAM 3338

119 7.2- Bilgi ĠĢlem Hizmetleri Rektörlük bünyesinde kurulu olan Bilgi iģlem Daire BaĢkanlığı, üniversite birimlerinin ve çalıģanlarının beklentilerine azami ölçüde cevap verebilecek hizmetleri en ekonomik Ģartlarda güvenilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayıģı ile üretmeyi hedef olarak belirlemiģtir. BaĢkanlığımız genç kadrosuyla hızla geliģen biliģim sektöründe daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek için kendini sürekli geliģtirmektedir Yazılım - Web Yönetim Hizmetleri Ġhtiyaç analizlerinin yapılarak üniversite ve birimlerin yazılım projelerinin hazırlanmaktadır. Üniversitemize ait web projelerinin analizi, tasarımı ve kodlanması yapılmaktadır. Yazılım grubumuz çalıģma yapısı itibariyle üretilecek yazılımları proje kapsamında ele alarak Proje-Süreç ÇalıĢması esasına göre çalıģmaktadır. Projeler süreklilik arz eden bir yapıda olduğundan; kısa-orta veya uzun vadede yapılabilmekte, her proje/program bir süreç almakta ve projenin tamamlanmasından sonra geliģtirme/servis desteği devam etmekte olup fiili bitiģ zamanı kullanım ömrünün sonuna kadar sürmektedir Yılında Hazırlanan Projeler Bilimsel AraĢtırma Projeleri Online BaĢvuru Otomasyonu Sanal Sınıf Otomasyonu Arıza Takip Sistemi Akademik Ders Yükü Hazırlama Otomasyonu Evrak Takibi Bilgi Sistemi Mezun Takibi Bilgi Sistemi Web Servis Hizmetleri Kullanım Programı Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı Portalı TaĢınmaz Mal Yönetimi Otomasyonu Akademik Personel Online BaĢvuru Otomasyonu Online Dergi Otomasyonu Sempozyum-Kongre - Haber Siteleri Otomasyonu (http://alabalik.gen.tr, turkoloji.gen.tr, Online Evrak Yönetim Sistemi Web Tasarımı ve GeliĢtirme Üniversitemiz web sayfasını (http://www.kmu.edu.tr) hazırlanmakta ve düzenli olarak güncellemektedir. Günlük 3.000'leri bulan ziyaretçilerimizin sitemizden memnuniyet düzeyini arttıracak görsel ve iģlevsel düzenlemeler yapılmaktadır. Üniversitemizdeki akademik-idari birimlerin, sempozyum ve kongrelerine yönelik oluģturulan web sayfalarının yayınlanabilmesi için web alanı açma ve açılan bu alanlarının kullanımının sorunsuz yürütülebilmesi için teknik hizmetler verilmektedir. Bu amaçla 40 ın üzerinde web sayfasının altyapısı oluģturulmuģ ve birim sorumlularına teslim edilmiģtir. Her birimden web sitesi sorumlusu görevlendirilmiģtir. Siteler için içerik yönetim sistemi oluģturulmuģtur. Ġçerik yönetim sistemi arayüzü profesyonelce hazırlanmıģtır. Kullanıcı sorumlu olduğu siteyi kolaylıkla yönetebilmektedir.

120 Üniversitemiz akademik personelinin projelerini, yayınlarını, akademik çalıģmalarını yayınlayabilecekleri kiģisel web sitesi uygulaması da baģlatılmıģtır Teknik Destek Hizmetleri Üniversitemiz personelinin kullandığı tüm bilgisayar ve yan ürünlerinin montajı, bakımı, tamiri ve teknik problemleri çözülmektedir. Personelimize teknik problemlerinin uzaktan ve yerinde çözümü, yazılımların kurulum ve problem çözümleri konusunda destek verilmektedir. BaĢkanlığımızın web sitesindeki Arıza Bildirim/Takip Sistemi ile online arıza bildirimleri alınmaktadır. Böylelikle arızların takibi ve giderilmesi bilgisayar ortamında kayıt altına alınmıģtır Teknik Servis Hizmetleri Gerekli görülen bilgisayarların formatlanması, iģletim sistemlerinin ve programların kurulması, Antivirüs kurulumlarının yapılması ve güncellenmesi, Yazıcı bakımı ve sorunlarının giderilmesi, kurulum ve gerekli görülen yerlere tanıtılması, Bilgisayar bakımı, Projeksiyon cihazlarının montajı, sorunlarının giderilmesi, Ġnternet ve ağ kabloları ile ilgili sorunların giderilmesi, Bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarların bakımının yapılması ve sorunlarının giderilmesi, Gerekli görülen yerlere data kablosu çekilmesi, 2011 Yılına Ait Teknik Servis Hizmetleri 2011 yılı Ocak-Eylül ayları arasında 414 teknik servis hizmeti verilmiģtir. Köy okullarına hibe edilme amacıyla 45 atıl bilgisayarın temizlik, bakım ve onarımı sonucunda 28 adet kullanılabilir durumda bilgisayar hazırlanmıģtır. (2010 Öğretim yılında köy okullarına hibe edilmek amacıyla 110 atıl bilgisayarın temizlik, bakım ve onarımı sonucunda 55 adet bilgisayarı kullanılabilir duruma getirilmiģ, gerekli görülen okullara verilmiģtir.) Bilgisayar laboratuarlarının kontrolü yapılarak, yıllık bakımları yapılmıģtır. Ġnternet eriģim merkezi bilgisayarları hazırlanıp öğrenci takip programı ve bilgisayar kontrol programı dâhilinde öğrencilerin hizmetine açılmıģtır. Yeni açılmıģ olan Rektörlük, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu binalarında internet bağlantı kabloları ile ilgili sorunlar giderilmiģtir. Rektörlükteki senato odasına 21 adet All in One bilgisayar kurulmuģtur. Bu bilgisayarlara data kabloları düzenli bir Ģekilde çekilerek, kesintisiz ve kaliteli bir internet bağlantısı verilmiģtir Sayılı Kanun gereğince bilgisayarların IP ve MAC adresleri kullanıcı isimlerine göre eģleģtirilmesi yapılarak kurumumuza ait bilgisayarların log tutma çalıģması daha iģlevsel hale getirilmiģtir.

121 2011 yılında öğrencimiz internet eriģim merkezimizden faydalanmıģtır. Ġnternet eriģim merkezinin 2011 yılına ait aylık verileri aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir Ağ ve Sistem Hizmetleri Üniversitemizin ağ altyapısının kurulumu, iģletilmesi, mevcut ağ sisteminin yönetimi, denetimi yapılmaktadır. Kullanıcılara internet imkânı verilmesi için gerekli altyapı, donanım, yazılım ve bilgi desteği sağlanmaktadır. BaĢkanlığımızın ev sahipliği yaptığı tüm sunucu bilgisayarları ve temel internet servislerini (DNS, FTP, WEB, E-POSTA, WEBMAIL, PROXY, vb.) iģletir, günceller ve yedeklemesini yapmaktadır. Sunucu bilgisayarlar üzerinde çalıģan veritabanı, programlama dili derleyici gibi yazılımların ihtiyaç, tespit, kurulum ve yönetimini yapmaktadır.

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim faaliyetlerini, beģ fakülte, iki yüksekokul,

Detaylı

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA KURUM ADI ALAN ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN ADAY SAYISI BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN ALAN KODU ADNAN MENDERES Sosyal Hizmet 1102354 (AYDIN) EA 4 4 0 83412 88714 SÜLEYMAN DEMİREL

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER 1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 18049533 (236) 2012705 (236) 241 2149 http://fbe.cbu.edu.tr 1.6.1.1 Genel Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi 57924221 1.6.1.2 Kurullar/Komisyonlar 89469829 1.6.1.2.1

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 YLSY. com.tr ALAN PUAN GENEL YERLEŞEN ADAY BOŞ KONTEN EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KODU KURUM ADI ALAN ADI TÜRÜ KONTENJAN SAYISI JAN PUAN PUAN 1102354 ADNAN MENDERES (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 1147006

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY 2011/2) Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY 2011/2) Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar YLSY. com.tr . 1106006 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Rus Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 1 0 83.582 83.582 1106021 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / İspanyol Dili ve Edebiyatı SÖZ 2 2 0 80.643 84.398 1106036 ANKARA ÜNİVERSİTESİ /

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ D43 - FARABİ- 01 Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Farabi Kurum Koordinatörü Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ Açık Öğretim İkinci Öğretim Örgün Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam Öğretim Seviyesi E K T E K T E K T E K T E K T Önlisans

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ -2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç

Detaylı

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 BİRİM KİMLİK KODU REHBERİ BİRİM KİMLİK KODU BİRİM ADI 17578975 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 82857840 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 85679348 REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 46208761 REKTÖR YARDIMCILIĞI -2 25996008

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler 2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler Anabilimdalı Adı Sayı En Küçük Öyp Puanı En Büyük Öyp Puanı AHŞAP YAPILAR VE RESTORASYON ANABİLİM DALI 1 83,116 83,116 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları Trakya Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI YÖP

Detaylı

2012-YLSY Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2012-YLSY Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar YLSY. com.tr 1001001 Abant İzzet Baysal Ü. / İİBF / Kamu Yönetimi / Devletler Hukuku EA 1 1 0 83,59100 83,59100 1002002 Abdullah Gül Ü. / Bilgisayar Bilimleri F. / Yazılım Müh. / Yazılım Mühendisliği 1

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki GAZİ ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MÜTERCİM TERCÜMANLIK MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ÇİNCE) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 29.12.2016-12.01.2017 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=55546 GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 0405 EğitimÖğretim yılı Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. ĠSTENĠLEN

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları

Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP**

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP** T.C. ATATÜRK ÜNİVE+A:J3RSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 204205 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları 2 Fizik veya Astronomi ve Uzay Bil. Bölümü

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının ve ları Listesi (Tablo 4) Eğitim Fakültesi Küçük Büyük 102510017 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF 2 134 134 233,52915 274,72374 102510459 Rehberlik

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI Birimin Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI İdari Birim Kimlik Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 71130526 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 92903044 KURULLAR 63911826

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5 5 5 - Zihin Engelliler Eğitimi 1 1 1 - Zihin Engelliler

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: i Meslek okulu 11.3 11.3 04.9 04.9 04. 04. 04.9 04.9 04.0 04.0 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

Puan Türü ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Puan Türü ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Program Kodu 01 0 0107 04 047 0 07 04 01 0 01 04 07 00 041 04 04 011 011171 011147 0111 01114 01114 011174 0101 01111 014 0111 0107 01 0107 Program Adı Adalet Adalet (%0 Burslu) Adalet (Uzaktan Eğitim)

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

Önlisans Lisans Tezli Yüksek Lis. Tezsiz Yüksek Lis. Doktora Genel Toplam

Önlisans Lisans Tezli Yüksek Lis. Tezsiz Yüksek Lis. Doktora Genel Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ Açık Öğretim İkinci Öğretim Örgün Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam Öğretim Seviyesi E K T E K T E K T E K T E K T Önlisans

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 22 32 60 36 60 57 106 71 248 196 444 İşletme 9 12 52 48 66 54 110 134 237 248 485 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 39 55 65 40 63 50 81 85 248 230 478 Maliye

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI Birimin Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI İdari Birim Kimlik Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 71130526 ÖZEL KALEM 92903044 SENATO 38418255 ÜNİVERSİTE YÖNETİM

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

Bölüm Başarı Oranı. Sınıf Öğrenci Sınıf Mevcudu (ÖSM) Sınıf Başarı Oranı (SBO) Çarpım (2) x (3) = 0,91

Bölüm Başarı Oranı. Sınıf Öğrenci Sınıf Mevcudu (ÖSM) Sınıf Başarı Oranı (SBO) Çarpım (2) x (3) = 0,91 :BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU :BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ :BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ Başarı Oranı 1 44,00 0,87 38,28 2 43,00 0,95 40,85 87,00 Başarı Oranı (PBO) : / = 79,13 / 87,00

Detaylı

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ D36-FARABİ-01 Doç. Dr. Onur ATAKİŞİ Tel: 0474 5 11 57-0474 5 11 50..56 ( 1117) Faks: 0474 5 11 61 E-Posta : farabi@kafkas.edu.tr ATATÜRK

Detaylı

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 46 26 72 Gıda Teknolojisi 82 19 101 Gıda Teknolojisi(İÖ) 2 1 3 İşletme Yönetimi 50

Detaylı

Gazetecilik

Gazetecilik FEN SĠ ĠLETĠġĠM SĠ BÖLÜM YENĠ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF TOPLAM MEZUN Gazetecilik 33 39 41 47 41 50 32 52 43 72 157 221 378 29 48 15 26 1 4 9 1 1 Halk.İlişk.ve

Detaylı

Bayan Topl. Bayan Erkek Topl. Erkek Genel Toplam Birimler Haz. Haz. Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 101 173 486

Bayan Topl. Bayan Erkek Topl. Erkek Genel Toplam Birimler Haz. Haz. Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 101 173 486 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 72 101 173 486 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 37 38 75 12 14 26 101 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 29 17 46 16 8 24 70 Gıda Teknolojisi 28 37 65 10 16 26 91

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

Fakülte/MYO/YO Bölüm Öğretim Elemanı GÜN SAAT SANAL SINIF ECZACILIK ECZACILIK OKT. SEVİNÇ YILMAZ PAZARTESİ SANAL SINIF 1 MİMARLIK

Fakülte/MYO/YO Bölüm Öğretim Elemanı GÜN SAAT SANAL SINIF ECZACILIK ECZACILIK OKT. SEVİNÇ YILMAZ PAZARTESİ SANAL SINIF 1 MİMARLIK Fakülte/MYO/YO Bölüm Öğretim Elemanı GÜN SAAT SANAL SINIF ECZACILIK ECZACILIK OKT. SEVİNÇ YILMAZ PAZARTESİ 10.10-12.00 SANAL SINIF 1 MİMARLIK MİMARLIK OKT. SEVİNÇ YILMAZ PAZARTESİ 10.10-12.00 SANAL SINIF

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 FAKULTE-MYO BİRİM KONTENJAN AÇIKLAMA AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK 8 AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı ikinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Altıntaş Meslek Yüksekokulu 330 181 511 Gıda Kalite Kontrolü ve

Detaylı

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi : 24 Mart 2013 Testler ve Soru Sayıları Türkçe : 40 Soru Sosyal Bilimler: 40 Soru Matematik

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ Eğitim Fakültesi Kayıt Tarihi Adres Fen Bilgisi Öğretmenliği 31 Ağustos - 4 Eylül Eğitim Fakültesi Demirci / MANİSA Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 31 Ağustos - 4 Eylül Eğitim Fakültesi Demirci / MANİSA

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI 2016-2017 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI Puan Min. Mak. Boş DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Türü Puan Puan Kontenjan Diş Hekimliği MF-3 433,492 449,361 0 Diş Hekimliği (%100 Burslu) MF-3 468,077 488,285 0

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/MYO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5.Yarıyıl 7.Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ ANABĐLĐM DALLARI T.C. Yabancı T.C. Yabancı Astronomi ve Uzay Bilimleri 16 1 10 1 Genel Astronomi 11 1 7 1 Astrofizik

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı