Sultanbeyli seçimlerde yeniden Kaçak Yapı sorunu yaşamasın!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sultanbeyli seçimlerde yeniden Kaçak Yapı sorunu yaşamasın!"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 25 EYLÜL 2013 YIL: 10 SAYI: Sultanbeyli seçimlerde yeniden Kaçak Yapı sorunu yaşamasın! Yerel seçimlerin adım adım yaklaştığı şu günlerde vatandaşların kaçak inşaat yapmak için hazırlık yapmaya başladıkları istihbaratları artmaya başladı. Daha şimdiden kum, çimento, demir ve hazır beton satan firmalar ile temasa geçen vatandaşlar, seçim kondu yapmak için malzemelere para yatırıyor. Sultanbeyli nin kaçak kent olarak anılmasını tetikleyen bu seçim kondu larının yapılmaması için şimdiden tüm kurumların teyakkuza geçmesi gerekiyor. Vatandaşlar bile bile lades dememeli 2009 yerel seçimlerinde göreve gelen Hüseyin Keskin ve ekibinin, kaçak inşaat yaptırmamak konusunda şimdiye kadar sağlam durdukları kamuoyu tarafından bilinmekte. Sultanbeyli Belediyesi, kaçak inşaat konusunda aynı tutumu seçim arifesinde de devam ettireceği sinyallerini şimdiden kamuoyuna vermeye başladı. Belediyenin kaçak CHP den vatandaşa milyonlarca liralık 2. vergi şoku! Vatandaşın sırtına milyonlarca liralık vergi yükleyen iptal kararını değerlendiren Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Sadece Pendik te 105 milyon TL lik bir geri ödeme yükü söz konusu. CHP yönetimi, bu tutumuyla vatandaşın cebine göz dikmiştir dedi. Anayasa Mahkemesi ne başvurarak 6360 sayılı kanunda yer alan Geçici 1. Madde 27 numaralı fıkrası için Anayasa ya aykırı olduğu sebebiyle iptal kararı aldıran Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşın sırtına bir yük daha bindirdi. Bilindiği üzere 6360 sayılı On Üç İlde inşaat yaptırmamak için kararlı adımlar attığı şu günlerde, vatandaşların, nalbur ve inşaat malzemesi satan diğer firmalara para kaptırmaması gerekiyor. Bir kat fazla yapacağım diye şimdiden paralarını malzemecilere yatıran vatandaşlar, yarın inşaat yapamaması durumunda sıkıntı yaşayacağını hesap etmeli. Vatandaşlar bile bile lades dememeli. SAYFA 02 DE Anayasa Mahkemesi ne başvurarak 6360 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi 27 numaralı fıkrası için iptal kararı aldıran CHP, tüm Türkiye deki belediyeleri geçmişe dönük vatandaşlardan Yol Harcamalarına Katılma Payını almak zorunda bıraktı. Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun meclis tarafından kabul edilmişti. Ancak CHP kabul edilen kanunu Anayasa Mahkemesi ne taşıyarak 27 numaralı fıkrada yer alan Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86ncı maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi kararıyla alınmayabilir. hükmünü iptal ettirdi. Belediyeler artık geriye dönük katılım payını almak zorunda! Bu iptal kararıyla vatandaşın sırtına milyonlarca liralık vergi yükleyen CHP yönetimini eleştiren Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Sadece Pendik ilçesinde geçmişte yapılan yol çalışmalarına yönelik olarak vatandaştan alınacak toplamda 105 milyon TL lik bir geri ödeme yükü söz konusu. CHP yönetimi, bu tutumuyla vatandaşın cebine göz dikmiştir. Bu yol çalışmaları zaten vatandaşın verdiği vergilerle yapılıyor. Bunun üstüne halktan yol çalışmaları için 2. vergi almak vatandaşın cebine göz dikmektir. Daha önce de Belediyelerce verdiğimiz üniversite öğrencilerine yönelik bursları Anayasa Mahkemesi ne başvurarak engelleyen CHP yönetimi, bir bölgedeki kaldırımdan ve yoldan sadece o bölgede oturanlar veya ticaret yapanlar mı faydalanıyor sanıyor? O kaldırımlar ve yollar herkesçe kullanılıyor şeklinde konuştu. Anayasa Mahkemesi yeni çalışmalar için belediyelere açık kapı bıraktı CHP nin başvurusunda yer alan ve yine iptali ve yürürlülüklerinin durdurulması istenen 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ise Anayasa Mahkemesince aşağıdaki şekilde değiştirildi, Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir. Bu değişiklikle belediyelere geleceğe yönelik gerçekleştireceği çalışmalarda açık bir kapı bırakan Anayasa Mahkemesi, belediyelerce bundan sonra yapılacak yol çalışmalarında vatandaştan 2. vergi alınmamasına dair açık bir kapı bıraktı. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! 1. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı düzenlenen panelle başladı Türkiye'de ilk kez, Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Tasarım Merkezi nin birlikte düzenlediği, 1. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı, gerçekleştirilen panel ile startını verdi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı, Eylül tarihleri arasında ABD, Hollanda, İngiltere, Fransa, İran, Dubai ve Türkiye'den katılan Uluslar arası İslam Sanatları Geometrik desen ve İslam Mimarisi uzmanları eşliğinde, panelden sempozyuma, sergiden görsel sunumlar ve Kültürel gezilere kadar birçok etkinlik ile gerçekleştirilmeye devam ediyor. Çalıştay, Tarihsel Süreç ve Yeni Denemeler isimli programın açılışında, Türkiye de İslami Geometrik Desenler isimli panel ile startını verdi. Panele Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Aracı, Ümraniye Belediye Başkan Vekili Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül,Ümraniye SGK Müdürü Coşkun Bilgin,Ümraniye İlçe Spor Müdürü Muhammed Kılıç, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Sami Yazgaç, Mekke ve Medine İçin tasarımlar yapan ABD li Jay Bonner, İslam Sanatında Geometrik desenler kitabını yazan Eric Broug, uzmanlık alanı Doğu Halılarının Metematiği olan Carol Bier, İslami Geometrik Desenler ve Mineraller üzerine çalışmaları ile ödüller kazanan Jeoloji Mühendisi Emil Makoviky, Geometrik Desenler ve Matematik üzerine çalışmalar yürüten Minslaw Majewski, Çalıştayın Koordinatörlüğünü yapan Hüseyin Şen ve vatandaşlar katıldı. 05 TE

2 02 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 25 EYLÜL 2013 Y l : 10 Say : 298 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FA RUK GER ÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HA SAN TAÞ KIN - MEH MET SOL MAZ Ge nel Yay n ve Hu kuk Dan þman lar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Meh met Akif Er soy Mah. Ca mi Cad. 8/1 Sul tan bey li / STAN BUL (0216) (0542) (0216) (0532) ger cek med cek med ya.com Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sul tan bey li / STAN BUL Yay n Tü rü: Ye rel Sü re li - Bask Ta ri hi: Ga ze te miz bas n ah lak ku ral lar na uy ma ya söz ver miþ tir. Kö þe yaz lar ndan do ðan hu ku ki so rum lu luk ya zar la ra ait tir. *Ta ný tým ama cýy la üc ret siz dir

3 25 EYLÜL 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 25 EYLÜL 2013 Nasıl bir gençlik Gençlik, hepimizin en çok istediği fakat yeteri kadar değerini bilemediğimiz, elimizden bir su gibi akıp giden önemli bir yaş dilimidir. Her birimiz söze başlarken ya ah, gençlik, ah diye hayıflandığımız veya hele bir büyüyüp gençliğe ayak basayım, o zaman siz beni görürsünüz diye hasretle beklediğimiz hayatın en önemli bir bölümü. Genellikle genç insan, vücudundaki bütün uzuvlarını en ideal şekilde (her türlü hareketleri yapabilmek, beyniyle karışık meseleleri çözebilmek, uzun mesafe koşabilmek, en ağır şeyleri kaldırabilmek, uzun süre yorulmadan çalışmak gibi) kullanabilmektedir. Çocukluk ve yaşlılıkta bu hareketlerde dağınıklık ve yorgunluk halleri görülmekte, bu da yapılan hareketin verimliliğini azalmış olmaktadır. Bunlara mukabil gencin hayat tecrübesinin az olması, herkesi kendisi gibi dürüst samimi bilmesi, birçok kereler aldatılması ve ihanete uğraması ile henüz mal ve para hırsına kapılmamış idealist insanlardır. Günümüzde ve özellikle ülkemizde gençliğinde idealist olanlar, yaşlar ilerledikçe idealistlikleri kaybolmakta, gencin samimiyeti, gayret ve çabası azalmakta ve genç yavaş yavaş ortama uymaya başlamakta ve bir müddet sonra ortamın şeklini almaktadır. Artık mal ve para canlısı bir insan olarak karşımıza çıkan genç, yeri geldikçe menfaati (çıkarı) uğruna inandığı doğrulardan bile taviz verir durumlara gelmektedir. Bunların uydurduğu ve atalarımıza isnat ettikleri bir takım sözleri de vardır. Zaman sana uymazsa, sen zamana uy diye. Yaşanan zamanda, insanlar bir takım baskıcı ve derebeyleri tarafından eziliyor ve sömürülüyorsa genç bu sözlerle yanlış anaforun içine itilmekte, onlara uyması istenmektedir. GENÇLERİN MANZARALARI İnsanların en mükemmeli ve üsvetün hasene en güzel örneği olan Peygamberimiz; Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra ebeveyni (anası, babası ve çevresi) onu Müslümansa Müslüman, Hiristiyansa Hiristiyan, Mecusi ise Mecusi yapar Resûlî bir ifadesi ile bunu belirtmesidir. Çevrenize bir bakarsanız bunlardan yüzlercesini görebilirsiniz. Adam gençken idealisttir. Sosyalizm ona göre en iyi sistemdir. Öyle bir mücadele ortamındadır ki, bu uğurda canı dâhil her şeyini feda edebilecek yapıya sahiptir zannedersiniz. Aradan biraz zaman geçer bu genç adamı uydum kalabalığa, durdum televizyonda spikerliğe veya bir holdingde paranın başına demeye başladığını ve dün karşı çıktığı adamlarla kol kola gezdiğini görürsünüz. Artık eski ideolojisi onun için mutlu bir hatıra olmuştur. Bir başka gençlik kesiminde genç adam, insanları kurtarmak(!) adına mücahitlik yapmaktadır. Sohbetlerde, toplantılarda mangalda kül bırakmaz insanların mutluluğu için neler yapmış, daha neler neler yapabilecektir. Bir müddet sonra bu tiplerde de bir kırılma görürüsünüz. Bir değişim rüzgârı esmiş, bu mücahidi(!) mizi almış, oraya buraya savurmuştur. Gencimiz de mücahitliği bırakarak hiç olmazsa ona ismen yakın olan müteahhitliğe soyunmuştur. Bu değişikliğin gerekçesi hazırdır. Şu ana kadar yaptığı çalışmaların ve fedakârlıkların karşılığı imiş ve bu müteahhitlik onun hakkıymış. Ülkemizde grup grup gençlerden bir diğer gençlik örneği de, kafese kapatılmış gençliktir ki, onlar oradan bütün dünyaya şekil vereceklerini zannetmekte, buna inandırılmış bulunmaktadırlar. Kafeste olmanın, kafeste büyümenin faziletlerini anlata anlata bitiremezler. Kanatları vardır ama uçmak için değildir, sadece bir çubuktan diğerine sıçramak içindir. Kafeste kendini ziyarete gelen gençlere öğüt verir, onların da kendileri gibi etliye-sütlüye karışmayıp kafesin içine girmelerini isterler. Hemen yanı başlarında kafesin dışında insan eziyet görmektedirler, olsun o olaylar kafesin dışında zuhur etmektedir ve bunları ilgilendirmemektedir. KAFESTE GENÇ YETİŞMEZ Kafesin içindekilerin sayısı oldukça fazladır. Bu fazlalık, genci kafeslemek için kafestekilerin yaptıkları davetin yanı sıra, bozuk bir ortamın düzeltilebilmesi için gerekli gücü kendinde göremeyenlerin kafese girme arzularından ve dumanlı havanın kendilerine yaradığına inananların oyunlarının bozulmaması için bu gençlerin kafes içinde olmaları gerektiğini söyleyerek bunun şartlarını hazırlayanların temin etmeleriyle oluşmuştur. Kafesler, içindeki kuşları muhafaza etmek içindir ama kafes malzemeleri farklı farklıdır. Altından, gümüşten, bakırdan yapılmış kafesler bulunduğu gibi, mahviyet göstermek ve tevazu örneği olmak üzere tahtadan yapılmış olanları da vardır. Ülkemden gençlik manzaraları bununla da kalmamakta, tarihin her döneminde bütün insanlığa ilim, insanlık, hak, hukuk ve adalet öğretmiş bu milletin gençlerine ırki asabiyet telkin edilerek onların taşıdığı idealleri elinden alınmakta ve kendilerine, çevresine ve milletine hiçbir faydası olmayacak ırk üstünlüğü hobisi aşılanmaktadır. Gencimiz bunun rozetini yakasına takmakta ve alımlı çalımlı yürümektedir. Zannedersiniz ki büyüklerini değil ama küçük dağları kendileri yaratmıştır. Bu asabiyetin ilmi, hukuki, idari ve siyasi yönü ile ekonomik ölçüleri bulunmadığından, ırkçılıkla kendilerine, topluma ve toplumun dertlerine hiçbir çözüm sunamayacaklarını bilmezler. Çevrenizde dünya ve ahirette genç kalmanın yolunu bulamamış birisi varsa onu ikaz ederek ebedi genç kalmasını sağlamak, bizim asli görevlerimizdendir. Bu ona, ailesine, çevresine, milletine ve tüm insanlığa yapılmış en büyük hizmet olacaktır.

5 25 EYLÜL 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 25 EYLÜL 2013 Yalnızlık, haklı ve tek kişi de olsan İnanmak istediğim fakat hiç anlam veremediğim şey, çokluksan, kalabalıksan, haklısındır diye. Tek başımayım ve benim de doğrularım var. Gücüm, kuvvetim yok ama haklıyım, o zaman hakkımı bana verim diyemiyor, haykıramıyorum. Bu devirde de böyle şeyler olur mu kardeşim, demeyin! Hem de en alası, en kralı bal gibi de oluyor. Oysa Kur an ı kerimde Nisa suresinin 58 Ayetinde çok açık belli ettiği halde; bizler KAYA tam manasıyla uyabiliyor KILIÇ veya yerine getirebiliyor muyuz? Birçoğumuz getiremiyoruz dediğini duyar gibiyim, kimseye bir şey demeden hayatımda o kadar çok yaşıyor, karşılaşıyorum ki örnek vermeye kalksam sayfalar yetmez, sizin de canınızı sıkmış olurum. Hep işimize geldiğinde veya dara düştüğümüzde dini kelimeleri, kaideleri konuşuruz ve kendimizi haklı çıkarmaya çalışırız. Hani derler ya kim ayranına kara der ki evet, hiç birimiz demeyiz, diyemeyiz insanlar arasında utanç duruma düşeriz, hiç aklımıza gelmez, asıl utanılması gereken zaman ne yapacağız diye. Pazar günü Gümüşhane ili Sultanbeyli derneğinin yeni eğitim döneminde geleceğimizi istişare ediyoruz seminerine katıldım. Herkes kendi çapında bir şeyler söyledi, önerilerde bulundu ve neler yapılmalı, nasıl yapılmalı konuşuldu. Seminerin detayına girmeden, kendimce önemli gördüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Neden ileri seviyelerdeki ülkelerden olamıyoruz diye bir soru soruldu ve herkes kendince cevap verdi. Hedefler ne, biz bu hedeflerin nerelerindeyiz veya herhangi bir hedefimiz var mı denildi. Kısa ve öz bir cevap vardı ve herkes kendince cevap verdi bence. Biz neyi, nasıl görmek istiyoruz ve başarı dediğimiz şey diploma mı?. Eğer hedefimizdeki başarı diplomaysa: o zaman çocukları mekanik bir robot haline getirmişizdir ve başarılıda olduk sanırız. Hayır, başarı iyi bir insan, güzel ahlaklı ve herkesin gıpta ettiği insansa, işte onu yakaladık mı hedef tam isabet etti demektir. Baltaya sap mı? Baltanın kendisi mi olunmalı dedi ve ekledi eğitime adamış, yılların tecrübeli eğitmeni. Balta olunmalı, sizin elinizin altında yetişmeli, şekil almalı insanlar, yoksa illa bir sap olunur bir şeye ve o şeyi sadece tutarsınız. Tutulan yer olmakta güzel ama neden şekil veren olmayalım ki? Yüreğine sağlık diyorum değerli eğitimci Aydın Kural a, bu semireni düzenleyenlere. Muhteşem bir kalabalık olmasa da, hem kahvaltı, hem de seminer çok değerliydi diyorum, yüreğinize sağlık. Haklı olduğunu ispat etmene gerek yok, sen haklı ol, eninde, sonunda haklı olduğunu herkes anlayacak, derdi bir büyüğüm. Aslında sen haklı ol kimsenin seni anlamasına bile gerek yok, nasılsa inancımıza göre Allah biliyor, kullar bilse de olur, bilmese de. Kalabalıklar söyledi, kalabalıklar dediler diye de haklı sayılmazlar. Samimi, haklı ve tutarlıysak en doğrusunu yapıyoruzdur. Sap olmakta doğrudur, balta olmakta, o anki haliniz ve durumunuz bunu gösterir diyorum. Doğru anlayan, doğru anlatan, doğruların yanında oluruz duygu ve düşüncesiyle. Kalın huzur ve sağlıcakla. ÝSA DOÐAN Acaba yeni bir sömürgecilik döneminin hazırlıkları mı yapılıyor? Soğuk savaş sonrasında Batı nın yeni düşmanı İslam oldu. Değerli Dostlar, Batı elindeki güç unsurlarını düşman yaratarak göstermeye ve sömürmeye çalışır. Birini dövmek için nasıl ki bir bahane gerekiyor. Batı nın da sömürmesi için bahaneler gerekiyor. Buradaki bahaneden kastım meşru zemin oluşturmaktır. ABD nin 2003 de tek başına Irak ı işgal etme gücü vardı. Ama terör algısıyla, nükleer bomba bahanesiyle ve üstüne İslam fobisini işleyerek Batı halkları nezdinde meşruluğunu sağlamadan işgale girişmedi. Saddam Hüseyin i asmak için nasıl mahkemeler kurulup, idam kararı verilip asılması sağlandıysa, birilerini sömürmek için de meşru zemine ihtiyacınız vardır. Aksi halde barbar olarak görülürsünüz. Meşruluk önemlidir. Bu size hukuki çerçeve kazandırır. Son günlerde Kenya daki AVM olayı ve Pakistan daki Kilise olayının Batı nezdindeki algı karşılığı sizce nedir? İslam ın Batı daki halkların nezdindeki karşılığı terör olarak her geçen zaman yerleşiyor. Sanki birileri bir süreç işletiyor ve Batı halklarının tamamına İslam fobisini yerleştiriyorlar. Bu neyin hazırlığı? Acaba yeni bir sömürgecilik döneminin hazırlıkları mı yapılıyor? Buradaki yaratılan İslam algısı Hıristiyanlığın karşıtlığı olarak değil de modern toplumun karşıtı gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çünkü Batı toplumlarını artık eskisi gibi Hıristiyanlık üzerinden örgütlemek kolay değil. Batılı halklara inançları üzerinden değil ama yaşam tarzları üzerinden İslam fobisini aşılayabilirsiniz. Bu tür haberleri duyunca ister istemez soruyorum: Neden bir Kiliseyi Müslüman biri bombalar ki? Peygamberimiz döneminde dahi Müslümanlar Hıristiyan ve Yahudilerle beraber hoşgörü ile yaşamışlarken, kim hangi akıl ve mantık ile bir ibadethaneyi bombalar. Hemen bu olayın ardından bu kez de yabancıların yoğunlukta olduğu Kenya daki bir AVM nin terör saldırısına uğradığını öğrendik. İnsan bu işte bir iş olduğunu düşünmeden edemiyor. Birilerinin huzurla problemi var! Katliam yaptığı silahın mermisini dahi üretmekten aciz olanların terör ile varacağı hedef ne olabilir? Buna sadece cahillik denebilir mi? Eylemi yapan cahil olabilir ama ya yaptıran? Binlerce Müslüman açlıktan, zorbalıktan.. vs ölür kimse görmez ve bilmez ama bir yerde yabancılar ölürse, Dünya da duymadık kimse kalmaz. Evet, medyadan bahsediyorum! Keşke o Batı medyası aynı duyarlılığı ölen diğer insanlar için de gösterebilse. Bizim üzerimizde o ölen insanlar için yarattığı etkinin çok azını batılı topluma da diğer insanlar için yaratsaydı, emin olun ki dünya daha da yaşanabilir bir yer olurdu. İslam üzerindeki bu algı mühendisliğini Batı nın belli medya grupları üstlenmiş durumda. Bu bir güçtür: Algı yaratma gücü. Eğer Batı ile rekabet edecekseniz, onların silahlarını üretecek ve kullanacak kadar güçlü olmalısınız. Bir gücü dengelemek için karşıt güç oluşturmak gerekir. Çünkü her güç karşı gücünü oluşturur. İslam dünyasından böyle bir güç oluşamayacağı açık. Bugün bu denklemi dünya Çin ile test ediyor. Öyle petrol satıp, göbek şişirmekle olmuyor! Maalesef parça pörçük halde, birbirleriyle rekabet etmekten önünü göremeyen bir İslam dünyasının kendisine dahi faydası yoktur. Kripto Aleviler Tek çare lider bir ülkenin önderlik etmesi ve model olmasıdır. İşte Türkiye nin dirilmesinin istenmemesinin nedeni de bu! Kim ne derse desin, eğer Türkiye ayağa kalkarsa, bölgede tarihsel imaj ve bağlarından dolayı Türkiye etrafında birlikte hareket etme ve kümeleşme kaçınılmaz olur. Medeniyetlerin çatışası ve Tarihin sonu gibi tezler üretip Batı için yeni rotaların çizildiğini unutmayalım. Kapitalist sistemini evrensel olarak dayatan ve bundan daha iyi bir sistem yok diye noktayı koyan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu sistem dayatmasıdır aynı zamanda. Soğuk savaş sonrası artık Batı nın çatışma alanını medeniyetler üzerinden inanç çatışması olarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayışlar yukarıda ifade ettiğim gibi yeni bir sömürgecilik döneminin ön hazırlıklarının akademik çalışmalarıdır SERBEST PİYASA MANTIĞI NASIL İŞLİYOR? Değerli Dostlar, FED piyasaları şamar oğlanına çevirdi! Daha önceki yazımda da ifade ettiğim gibi dünya ekonomik sisteminin sağlığı ABD nin borçlanmasına bağlıdır Çarşamba akşamı FED Başkanı bol paraya geçici olarak devam edileceğini açıkladı. Ertesi gün piyasalar çıldırdı. Türkiye açısından kazanan kim oldu? Türkiye Merkez bankası yüksek değerden sattığı dolarlarla en fazla kazanç sağlayan oldu. Ama şu acı bir gerçek! Piyasaların ucuz bol para ile uzun vadede sağlıklı işlemesi imkansız! Bu bir geçici durum. Ben gelecekte çok daha büyük finansal krizler bekliyorum. Bu kadar bol paranın piyasaya pompalanmasının yol açtığı suni yüksek finansal değerlerin oluşturacağı balonun büyüklüğü beni kokutuyor. Temkinli olmakta, aç gözlü olmamakta fayda var! Dünya Neoliberal ekonomi politikalarının sarsıntılarını yaşamaya devam ediyor! Her şeyi piyasaya bırakırsanız güçlünün daha da güçlü olmasına ve zayıfın ezilmesinin önüne kimse geçemez. Piyasalarda balon son haddine şişene kadar karlarına devlet müdahale etmesin diye piyasa güçleri Neoliberal. Balon patladıktan sonra ortaya çıkan zararlar için ise devlet yardım etmeli diye halkın vergilerine göz dikip, zararı halkın sırtına yıkmak için sosyalist oluyorlar. Şu bir gerçek; bugünkü dünya ekonomik modeli zenginden yana, zengini koruyan bir sistem. Zaten ekonomi biliminin teorilerinin gerekçeleri de zenginliğin ve güçlünün korunması üzerinedir. Adam Smith, David Ricardo, Keynes gibi bir çok iktisatçı teorilerini zengini ve güçlüyü korumak üzerine bina etmişlerdir. Buradaki mantık, İşverenin neden zengin ve güçlü, İşçilerin neden zayıf ve fakir olduklarını bilimsel düzeyde meşrulaştırmaktır. Yani ekonomi teorilerinde güçlülüğün gerekçeleri yatar. Bugün ekonomiyle ilgilenen herkes aslında bu mantık çerçevesinden öğrenir ve algı sahibi olur. Ekonomi teorileri aslında ekonomik yasalardır. Bu yasalar sayesinde güçlülerin güçlülüğü meşrulaştırılır. Piyasa ekonomisinin temel mantığında insanlar tekil olarak robot gibi matematiksel yani rasyonel düşünen varlıklar gibi değerlendirilir. Yani herkes aynı bilgiye sahipmiş gibi benzer eğilimlere yönelirler, belli davranışları yaparlar. Örneğin: Bir malın değeri artmışsa, insanlar o maldan daha az tüketirler, fiyatı düşerse de tam tersi şeklinde olur. Ancak insanların aynı zamanda duygusal varlıklar olduğu sürekli ihmal edilen önemli bir parametredir. İnsanların sosyal ve hayvansal güdüleri, ruh halleri piyasa ekonomisinin matematiğini belirsiz kılan etkenlerden biridir. Kişi morali bozuksa, depresyonda ise tüketim alışkanlığını değiştirebilir. Mesela hava şartlarının kapalı olması insanları evlerine hapseder, tüketim isteğini azaltır. Çarşamba akşamı FED Başkanın bol paraya devam edileceğini ilan etmesi, robotlar sürüsü halinde insanları gerçekte neler olduğunu anlamadan finansal varlıklara doğru koşturdu. Sürüler halinde Borsa ya akın edildi ve borsa bir günde %6 kadar yükseldi. Çünkü insanlar bol para= düşük faiz, yükselen borsa formulasyonuyla programlanmışlardı. Ancak bu sürekli belirli formulasyonlarla insanların benzer hareket edecekleri anlamına gelmez. Çünkü piyasada her zaman içerden bilgi alanlar vardır ve en büyük oyunu onlar oynarlar. Bu bilgiye sahip olmayanlar sürü psikolojisi ile ard arda vagon olurlar. Belli bir tepe noktasından sonra ise içeriden bilgi alanlar satışa geçerler. Dışarıdan piyasaya bilgisiz müdahil olanların yoğunluğu içeriden bilgi sahibi olarak oyun oynayanların kaymağını oluşutururlar. Yani her zamanki gibi kaybedenler güçsüzlerdir. Eğer serbest piyasada gerçek bir rekabetten söz edilecek ise, herkesin aynı bilgiye sahip olması gerekir. Oysa bu mümkün olmadığı gibi piyasa savunucularının aslında istemedikleri bir şeydir. Çünkü herkes aynı bilgiye sahip olursa karı paylaşanlar çoğalır. Buradaki bilgiden kastım piyasadaki olup, biten haberlerdir. İnsanları ruhsuz ve robot yerine koyan bir dünya ekonomik sisteminin daha ne kadar devam edeceği belli değildir. Ama bu eşitsizliğin mutlaka bir sonu olacaktır. İnsanların ellerindeki son tasarruflarını manuplatif bilgiler ile ellerinden çalınması için kurgulanmıştır finansal piyasalar. Fakir ve orta gelirlinin mevduatları düşük faizle alınır ve yine fakir ve orta gelirliye yüksek faizle satılır. Son yaşanan Dünya global ekonomik krizinden en çok zarar görenler kimler? Finansal piyasalar ile alakası olmayan veya çok az olan insanlar. Sırf güçlüler daha güçlü ve zengin olsun diye kurgulanan finansal modelin aç gözlülüğünün dünyada yarattığı etkiyi hepimiz hissettik. Şu soruyu sorup cevabını bir düşünün lütfen: Eğer fakir ve orta kesim mevduatlarını bankalara yatırmasa, bankalardan borçlanmasa sadece zenginlerin kendi aralarında yürüyen bir bankacılık sistemi nasıl olurdu? Kesinlikle zenginler arasında faiz oranları daha düşük olur ve bankalar bu kadar açgözlü olamayacağı gibi bu kadar hızlı da kar edip büyüyemezlerdi. Yani: zenginin zenginliği fakirin sömürülmesiyle olur. Çünkü fakirler zenginliğin hammaddesidir. İşin komik yanı, Zenginleşirken halkı sömürenler, yine krizden çıkarken halkın üstüne basarak çıkmak için siyasi baskı yapıyorlar. Neden? Sistem çökerse herkes altında kalırmış diye! Yani sömürü sistemi aynı zamanda herkesin sistemi olduğundan çöktüğünde herkes altında kalırmış. Fakirin ve orta gelirlinin mevduatlarını toplayıp aç gözlülükle dağıtanların sorumsuzluğu yine fakir ve orta gelirlilere ödetiliyor de İstanbul sermayesinin Başbakan a IMF ile anlaşması yönünde yapılan baskıları hatırlayın. Kamunun borç yükü ve bütçe açığı makul düzeydeyken, neden IMF den borç alınacaktı? Özel sektör devleti karına ortak etmediği gibi zararına da ortak edemez. Nitekim o gün sayın Başbakan o imzayı atmadı, IMF ile anlaşmadı. Ve hiçbir şirkette IMF den para gelmedi diye batmadı.. Halkımız bunları bilsin ve anlasın istiyorum. Günümüz iletişim teknolojileri sayesinde paranın bir noktadan başka bir noktaya göç etme hızı anlık bir tuşa basmak kadar iken, sisteme ne kadar güvenebileceğiz? Dünya, bu kadar eşitsiz olan bir düzeni sonsuza kadar elbette ki taşıyamaz. Uzun zamandır Kripto Aleviler meselesini yazmak istiyordum. Her seferinde gündem değişince yazmak kısmet olmadı. Ta ki CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ün kin ve nefret kokan tweetleri gündeme düşünce bu konuyu yazmak kaçınılmaz oldu. Kripto Alevileri ile ilgili ilk cesur açıklamayı eski Türk Tarih Kurumu Başkanı, şu anda da MHP milletvekili olan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu yapmıştı. Peki, Yusuf Halaçoğlu ne demişti? Halaçoğlu Kürt kökenli Alevilerin ermeni dönmesi olduğunu açıklamıştı. Şimdi Kripto Alevilerin işlevlerinden bahsedelim; Krizler, toplumsal olaylar, illegal eylemler bize gösteriyor ki, Türkiye ne zaman huzura kavuşmaya çalışsa bu derin yapı mecrasını bulduğunda organize bir şekilde sahaya iniyor. Söz konusu mecrayı da toplumsal zeminde oluşturan güçlere daha önceki yazılarda da değindik. Özellikle Türkiye de ortaya çıkan her kriz niteliğindeki toplumsal olaylarda, ön saflarda yer alanların çoğu bu kripto Aleviler'den ve bunların sahaya sürdüğü militanlardan oluşmaktadır. Bu grubun, DHKP-C ve PKK gibi terör örgütlerinin çekirdek kadrolarında da ağırlığı bir hayli fazladır. Ülkemizin güvenliğine ve huzuruna kast eden bu tür grupların durdurulması şart. Şu da bir gerçektir ki, Hükümet ne kadar reform paketi hazırlarsa hazırlasın, bunların sokak eylemlerini durduramayacaktır. Çünkü kandan nemalanan bu insanların derdi özgürlükler ve demokrasi değildir. Amaçları ideolojiktir ve bu ideoloji ne Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ile ne de muhafazakar ve milliyetçi insanların düşünceleri ile asla uyuşmaz, uyuşmadı ve uyuşmayacak. İyi niyetli olarak hazırlanan her demokrasi paketi bu gruplar tarafından istismar edilecektir. Biz demokrasi paketleri yapılmasın demiyoruz ama bu grupların sokaklara inip toplumumuzu kutuplaştırmasını ve terörize etmesini engelleyecek maddelerin de demokrasi paketine serpiştirilmesini beklemek bizim hakkımızdır. Toplumu terörize etmekte ve ülke menfaatlerine zarar vermekte bir beis görmeyen Kripto Alevilere dair bir kaç örneği paylaşıyorum, varın işin vahametini siz düşünün; Abdullah Öcalan ın eşi Kesire, Fransa da öldürülen terörist Sakine Cansız da dönme bir ermeni, PKK elebaşılarından Cemil BAYIK da ermeni dönmesi bir Alevi. Peki, tüm bunlar tesadüf olabilir mi? Almanya da kurdukları dernekler vasıtasıyla Almanya ve AB nezdinde ülkemizi zayıflatmak için her türlü lobi çalışmasını yapmaktalar. Özellikle bu konularda Alman vakıflarıyla kurdukları ortaklıklar ortada. Nitekim gezi olayında Alman vakıflarının kesenin ağzını açmasında bu derin yapıların varlığı inkar edilemez. Alman Şansölyesi Merkel in gezi olayları ile ilgili gezicileri destekleyici açıklama yapmasının sebebi de bu derin yapılanmadır. Kaçırıldı yaygaralarıyla gündeme oturan Hüseyin Aygün ün de bu dönmelerden olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Hani teröristlere iyi çocuklar deyip milletimizin evlatlarından oluşan emniyet güçlerine eşkıya diyen kişiden bahsediyorum. Aynı derin yapının elemanları özellikle kimliklerinin din hanesinde yazan İslam kelimesini önce Türk Mahkemelerine taşımış, sonuç alamayınca da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne götürmüşlerdir. Tüm bunlar bize gösteriyor ki; içimize sızmış bu derin yapının ipliğinin pazara çıkarılmasıyla ülkemiz bir nebze de olsa huzur bulacaktır. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, Dedelerimizin kan akıtarak kurduğu bu devleti bu kişilere verecek değiliz. Son dönemde ülkede huzuru bozmak için gezi parkı bahane edilerek bu militanlar sokaklara çıkartılmıştır. Oyun Recep Tayyip Erdoğan üstünden tezgahlanmaya çalışılsa da kurgunun temelinde Türkiye nin güçlü bir devlet olmaması arzusu yatmaktadır. Artık bu oyunu hem halkımızın hem de hükümetin görmesi gerekmektedir. Bunlara, halktan sandıkta okkalı bir tokat, hükümetten ise hukuk, özgürlükler ve toplum huzuru çerçevesinde basiretli bir cevap beklemekteyiz. İnşAllah temennilerimiz gerçekleşir.

7 25 EYLÜL 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 07

8

Ümraniye, en temiz ilçe!

Ümraniye, en temiz ilçe! Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 29 AGUSTOS 2013 YIL: 10 SAYI: 296 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Bölgenin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sultanbeyli ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmete girdi

Sultanbeyli ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmete girdi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 27 ARALIK 2013 YIL: 10 SAYI: 304 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

değişim ve gelişime devam ediyor

değişim ve gelişime devam ediyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 05 MART 2014 YIL: 11 SAYI: 309 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli,

Detaylı

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ 8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ Konu: 8. Ekonomi Politikaları Zirvesi KonuĢmacı: Oğuz Demir, Abdurrahman Arıman, Dr. Masum Türker, Ġlyas ġenses, Hakan Ġnci, Adnan Hacıbebekoğlu, Rahmi Aksu, Arek Ferahyan,

Detaylı

Dernekler siyaseti etkiler mi

Dernekler siyaseti etkiler mi SAYFA 01 S YAH MAV KIRMIZI R Gazetemiz, Anadolu Yakası Gazeteciler Derneği Üyesidir. Yýl: 9 Sayý: 88 Fiyatý: 50 kr Dumankaya bilmecesi 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde

Detaylı

New York tan 4 MESAJ. Hep birlikte yeni başarılara SEÇİME 3 AY KALA. Muhalefete tarihi çağrı 07 DE

New York tan 4 MESAJ. Hep birlikte yeni başarılara SEÇİME 3 AY KALA. Muhalefete tarihi çağrı 07 DE Hep birlikte yeni başarılara 7 Haziran da yapılacak seçimler öncesi hız kesmeyen, İl Başkanımız Dr. Selim Temurci başkanlığında İstanbul ve Türkiye için çalışmaya devam eden AK Kadrolar, çeşitli toplantılarda

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Toplumların zaman içinde ortaya çıkan talep ve gelişmelere paralel olarak değişmesi ve kendisini güncel şartlara göre uyarlaması insanlık tarihinin

Detaylı

www.kilispostasi.com Sayı: 16 TEMMUZ - EYLÜL Fiyatı: 1 TL Behiye İNEKÇİOĞLU Büyük Uzlaşı ya Millet Sahip Çıktı Dolmuş Durakları İşgal Altında

www.kilispostasi.com Sayı: 16 TEMMUZ - EYLÜL Fiyatı: 1 TL Behiye İNEKÇİOĞLU Büyük Uzlaşı ya Millet Sahip Çıktı Dolmuş Durakları İşgal Altında GAZZE DE HER YER HEDEF İsrail artık hiçbir kural, insani ilke gözetmiyor. İsrail ordusu önceki gece Cebaliya Mülteci Kampı'nı, BM'ye bağlı bir okulu ve çok sayıda camiyi bombaladı. Ölen Filistinli sayısı

Detaylı

Doğru olan Başkanlık Sistemi

Doğru olan Başkanlık Sistemi BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE YİZ AK PARTİ İSTANBUL İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2015 SAYI : 286 30-06 NİSAN MART 2015 Doğru olan Başkanlık Sistemi Başbakanlık görevini

Detaylı

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. 41 Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde! Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 29 MAYIS 2015 YIL: 12 SAYI: 331 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com Cumhurbaşkanı

Detaylı

Sevgili T. Levent GÜRAY Seni çok özleyeceğiz

Sevgili T. Levent GÜRAY Seni çok özleyeceğiz 30 Nisan 1954-19 Kasım 2006 Sevgili T. Levent GÜRAY Seni çok özleyeceğiz TMB gündem İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU TMB OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞBAKAN R. TAYYİP ERDOĞAN' IN KONUŞMASI SEKTÖR İNŞAAT

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINA SUNULAN MERKEZ YÖNETİM KURULU RAPORU 9 TEMMUZ 2011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ MYK ÜYELERİ Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU Genel Başkan Yardımcıları ; Örgütlenme

Detaylı

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK :

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK : MEMUR-SEN İN YENİ KAZANIMI GELİYOR: İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR 657 değişiyor. Memur artık topun ağzında olacak. Devlet memurluğu güvencesi kalkıyor. İktidara ilk geldiği günden beri personel rejimini değiştirmekten

Detaylı

AK Parti, İstanbul da en çok oyu yine Sultanbeyli den aldı

AK Parti, İstanbul da en çok oyu yine Sultanbeyli den aldı 12 HAZİRAN 2015 YIL: 12 SAYI: 332 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com AK Parti, İstanbul da en çok oyu yine Sultanbeyli den aldı 07 Haziran Milletvekili Seçimlerinden

Detaylı

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI 4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI Kimya Sektörü, Ege Bölgesi Dinamikleri ve Çevre ŞURA KONUŞMALARI 7-8 Mayıs 2009 / İZMİR EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası - Giriş Konuşması: Kimya Sektör Platformunun organize etmiş

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

MİKROKREDİ VASITASIYLA YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ULUSLARARASI KONFERANSI 9-10 HAZİRAN 2003 İSTANBUL-TÜRKİYE

MİKROKREDİ VASITASIYLA YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ULUSLARARASI KONFERANSI 9-10 HAZİRAN 2003 İSTANBUL-TÜRKİYE MİKROKREDİ VASITASIYLA YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ULUSLARARASI KONFERANSI 9-10 HAZİRAN 2003 İSTANBUL-TÜRKİYE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POVERTY REDUCTION THROUGH MICROCREDIT 9-10 JUNE 2003 İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON Mustafa Kara: Gelecek nesiller için çalışıyoruz Çekmeköy İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız: Sevgi ve bilgiye dayalı bir anlayışla hizmet edeceğiz FLASHABER / Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 2013-2014

Detaylı

DOKUNDURTMAYIZ! MEMURUN İŞ GÜVENCESİNE TÜRKİYE DE Mİ YAŞIYOR SICAK GÜNDEM. Genel Başkan İsmail KONCUK Hükümeti sert bir dille uyardı:

DOKUNDURTMAYIZ! MEMURUN İŞ GÜVENCESİNE TÜRKİYE DE Mİ YAŞIYOR SICAK GÜNDEM. Genel Başkan İsmail KONCUK Hükümeti sert bir dille uyardı: Genel Başkan İsmail KONCUK Hükümeti sert bir dille uyardı: MEMURUN İŞ GÜVENCESİNE DOKUNDURTMAYIZ! Türkiye de memur sayısının fazla olduğu ve memurların ömür boyu iş garantisinden dolayı az çalıştıkları

Detaylı

SAĞLIK-SEN DEN COŞKULU TÜRKİYE BULUŞMASI

SAĞLIK-SEN DEN COŞKULU TÜRKİYE BULUŞMASI MEMUR-SEN EMEĞİN, EKMEĞİN VE MİLLİ İRADENİN YANINDA OLDU YIL:5 SAYI:17 NİSAN 2014 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi ve şehirler konulu Büyük Türkiye Buluşması

Detaylı

AYIN TARİHİ. Merhaba,

AYIN TARİHİ. Merhaba, AYIN TARİHİ BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Cemalettin HAŞİMİ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali GÜNEŞ Aylık Süreli Derleme Yayın Aralık 2014 ISSN: 1301-9325 Hazırlayanlar Yayın Hizmetleri Birimi Görsel Tasarım

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli Centrum vzdel-vania manauerov İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu 1 TRANSFER Slovensko spol. s.r.o. 2 Pendik Belediyesi, Pendik Kadın

Detaylı

w w w. t u r k e g i t i m s e n. o r g. t r

w w w. t u r k e g i t i m s e n. o r g. t r TÜRKİYE KAMU-SEN w w w. t u r k e g i t i m s e n. o r g. t r Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Yayın Organı KASIM 2006 Yıl:3 Sayı:32 MEDYAYA

Detaylı

Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr

Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Kasım - Aralık 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet

Detaylı

Müslüman Basiretini Kuşanma Zamanı!

Müslüman Basiretini Kuşanma Zamanı! Müslüman Basiretini Kuşanma Zamanı! İslam dünyasının en kritik merkezleri isyanlar, iç çatışmalar ve dış müdahaleler ile yangın alanına dönüşmüş durumda. Suriye deki kriz beşinci yılına girdi. Sayısını

Detaylı