Sultanbeyli seçimlerde yeniden Kaçak Yapı sorunu yaşamasın!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sultanbeyli seçimlerde yeniden Kaçak Yapı sorunu yaşamasın!"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 25 EYLÜL 2013 YIL: 10 SAYI: Sultanbeyli seçimlerde yeniden Kaçak Yapı sorunu yaşamasın! Yerel seçimlerin adım adım yaklaştığı şu günlerde vatandaşların kaçak inşaat yapmak için hazırlık yapmaya başladıkları istihbaratları artmaya başladı. Daha şimdiden kum, çimento, demir ve hazır beton satan firmalar ile temasa geçen vatandaşlar, seçim kondu yapmak için malzemelere para yatırıyor. Sultanbeyli nin kaçak kent olarak anılmasını tetikleyen bu seçim kondu larının yapılmaması için şimdiden tüm kurumların teyakkuza geçmesi gerekiyor. Vatandaşlar bile bile lades dememeli 2009 yerel seçimlerinde göreve gelen Hüseyin Keskin ve ekibinin, kaçak inşaat yaptırmamak konusunda şimdiye kadar sağlam durdukları kamuoyu tarafından bilinmekte. Sultanbeyli Belediyesi, kaçak inşaat konusunda aynı tutumu seçim arifesinde de devam ettireceği sinyallerini şimdiden kamuoyuna vermeye başladı. Belediyenin kaçak CHP den vatandaşa milyonlarca liralık 2. vergi şoku! Vatandaşın sırtına milyonlarca liralık vergi yükleyen iptal kararını değerlendiren Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Sadece Pendik te 105 milyon TL lik bir geri ödeme yükü söz konusu. CHP yönetimi, bu tutumuyla vatandaşın cebine göz dikmiştir dedi. Anayasa Mahkemesi ne başvurarak 6360 sayılı kanunda yer alan Geçici 1. Madde 27 numaralı fıkrası için Anayasa ya aykırı olduğu sebebiyle iptal kararı aldıran Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşın sırtına bir yük daha bindirdi. Bilindiği üzere 6360 sayılı On Üç İlde inşaat yaptırmamak için kararlı adımlar attığı şu günlerde, vatandaşların, nalbur ve inşaat malzemesi satan diğer firmalara para kaptırmaması gerekiyor. Bir kat fazla yapacağım diye şimdiden paralarını malzemecilere yatıran vatandaşlar, yarın inşaat yapamaması durumunda sıkıntı yaşayacağını hesap etmeli. Vatandaşlar bile bile lades dememeli. SAYFA 02 DE Anayasa Mahkemesi ne başvurarak 6360 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi 27 numaralı fıkrası için iptal kararı aldıran CHP, tüm Türkiye deki belediyeleri geçmişe dönük vatandaşlardan Yol Harcamalarına Katılma Payını almak zorunda bıraktı. Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun meclis tarafından kabul edilmişti. Ancak CHP kabul edilen kanunu Anayasa Mahkemesi ne taşıyarak 27 numaralı fıkrada yer alan Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86ncı maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi kararıyla alınmayabilir. hükmünü iptal ettirdi. Belediyeler artık geriye dönük katılım payını almak zorunda! Bu iptal kararıyla vatandaşın sırtına milyonlarca liralık vergi yükleyen CHP yönetimini eleştiren Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Sadece Pendik ilçesinde geçmişte yapılan yol çalışmalarına yönelik olarak vatandaştan alınacak toplamda 105 milyon TL lik bir geri ödeme yükü söz konusu. CHP yönetimi, bu tutumuyla vatandaşın cebine göz dikmiştir. Bu yol çalışmaları zaten vatandaşın verdiği vergilerle yapılıyor. Bunun üstüne halktan yol çalışmaları için 2. vergi almak vatandaşın cebine göz dikmektir. Daha önce de Belediyelerce verdiğimiz üniversite öğrencilerine yönelik bursları Anayasa Mahkemesi ne başvurarak engelleyen CHP yönetimi, bir bölgedeki kaldırımdan ve yoldan sadece o bölgede oturanlar veya ticaret yapanlar mı faydalanıyor sanıyor? O kaldırımlar ve yollar herkesçe kullanılıyor şeklinde konuştu. Anayasa Mahkemesi yeni çalışmalar için belediyelere açık kapı bıraktı CHP nin başvurusunda yer alan ve yine iptali ve yürürlülüklerinin durdurulması istenen 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ise Anayasa Mahkemesince aşağıdaki şekilde değiştirildi, Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir. Bu değişiklikle belediyelere geleceğe yönelik gerçekleştireceği çalışmalarda açık bir kapı bırakan Anayasa Mahkemesi, belediyelerce bundan sonra yapılacak yol çalışmalarında vatandaştan 2. vergi alınmamasına dair açık bir kapı bıraktı. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! 1. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı düzenlenen panelle başladı Türkiye'de ilk kez, Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Tasarım Merkezi nin birlikte düzenlediği, 1. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı, gerçekleştirilen panel ile startını verdi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı, Eylül tarihleri arasında ABD, Hollanda, İngiltere, Fransa, İran, Dubai ve Türkiye'den katılan Uluslar arası İslam Sanatları Geometrik desen ve İslam Mimarisi uzmanları eşliğinde, panelden sempozyuma, sergiden görsel sunumlar ve Kültürel gezilere kadar birçok etkinlik ile gerçekleştirilmeye devam ediyor. Çalıştay, Tarihsel Süreç ve Yeni Denemeler isimli programın açılışında, Türkiye de İslami Geometrik Desenler isimli panel ile startını verdi. Panele Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Aracı, Ümraniye Belediye Başkan Vekili Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül,Ümraniye SGK Müdürü Coşkun Bilgin,Ümraniye İlçe Spor Müdürü Muhammed Kılıç, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Sami Yazgaç, Mekke ve Medine İçin tasarımlar yapan ABD li Jay Bonner, İslam Sanatında Geometrik desenler kitabını yazan Eric Broug, uzmanlık alanı Doğu Halılarının Metematiği olan Carol Bier, İslami Geometrik Desenler ve Mineraller üzerine çalışmaları ile ödüller kazanan Jeoloji Mühendisi Emil Makoviky, Geometrik Desenler ve Matematik üzerine çalışmalar yürüten Minslaw Majewski, Çalıştayın Koordinatörlüğünü yapan Hüseyin Şen ve vatandaşlar katıldı. 05 TE

2 02 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 25 EYLÜL 2013 Y l : 10 Say : 298 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FA RUK GER ÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HA SAN TAÞ KIN - MEH MET SOL MAZ Ge nel Yay n ve Hu kuk Dan þman lar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Meh met Akif Er soy Mah. Ca mi Cad. 8/1 Sul tan bey li / STAN BUL (0216) (0542) (0216) (0532) ger cek med cek med ya.com Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sul tan bey li / STAN BUL Yay n Tü rü: Ye rel Sü re li - Bask Ta ri hi: Ga ze te miz bas n ah lak ku ral lar na uy ma ya söz ver miþ tir. Kö þe yaz lar ndan do ðan hu ku ki so rum lu luk ya zar la ra ait tir. *Ta ný tým ama cýy la üc ret siz dir

3 25 EYLÜL 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 25 EYLÜL 2013 Nasıl bir gençlik Gençlik, hepimizin en çok istediği fakat yeteri kadar değerini bilemediğimiz, elimizden bir su gibi akıp giden önemli bir yaş dilimidir. Her birimiz söze başlarken ya ah, gençlik, ah diye hayıflandığımız veya hele bir büyüyüp gençliğe ayak basayım, o zaman siz beni görürsünüz diye hasretle beklediğimiz hayatın en önemli bir bölümü. Genellikle genç insan, vücudundaki bütün uzuvlarını en ideal şekilde (her türlü hareketleri yapabilmek, beyniyle karışık meseleleri çözebilmek, uzun mesafe koşabilmek, en ağır şeyleri kaldırabilmek, uzun süre yorulmadan çalışmak gibi) kullanabilmektedir. Çocukluk ve yaşlılıkta bu hareketlerde dağınıklık ve yorgunluk halleri görülmekte, bu da yapılan hareketin verimliliğini azalmış olmaktadır. Bunlara mukabil gencin hayat tecrübesinin az olması, herkesi kendisi gibi dürüst samimi bilmesi, birçok kereler aldatılması ve ihanete uğraması ile henüz mal ve para hırsına kapılmamış idealist insanlardır. Günümüzde ve özellikle ülkemizde gençliğinde idealist olanlar, yaşlar ilerledikçe idealistlikleri kaybolmakta, gencin samimiyeti, gayret ve çabası azalmakta ve genç yavaş yavaş ortama uymaya başlamakta ve bir müddet sonra ortamın şeklini almaktadır. Artık mal ve para canlısı bir insan olarak karşımıza çıkan genç, yeri geldikçe menfaati (çıkarı) uğruna inandığı doğrulardan bile taviz verir durumlara gelmektedir. Bunların uydurduğu ve atalarımıza isnat ettikleri bir takım sözleri de vardır. Zaman sana uymazsa, sen zamana uy diye. Yaşanan zamanda, insanlar bir takım baskıcı ve derebeyleri tarafından eziliyor ve sömürülüyorsa genç bu sözlerle yanlış anaforun içine itilmekte, onlara uyması istenmektedir. GENÇLERİN MANZARALARI İnsanların en mükemmeli ve üsvetün hasene en güzel örneği olan Peygamberimiz; Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra ebeveyni (anası, babası ve çevresi) onu Müslümansa Müslüman, Hiristiyansa Hiristiyan, Mecusi ise Mecusi yapar Resûlî bir ifadesi ile bunu belirtmesidir. Çevrenize bir bakarsanız bunlardan yüzlercesini görebilirsiniz. Adam gençken idealisttir. Sosyalizm ona göre en iyi sistemdir. Öyle bir mücadele ortamındadır ki, bu uğurda canı dâhil her şeyini feda edebilecek yapıya sahiptir zannedersiniz. Aradan biraz zaman geçer bu genç adamı uydum kalabalığa, durdum televizyonda spikerliğe veya bir holdingde paranın başına demeye başladığını ve dün karşı çıktığı adamlarla kol kola gezdiğini görürsünüz. Artık eski ideolojisi onun için mutlu bir hatıra olmuştur. Bir başka gençlik kesiminde genç adam, insanları kurtarmak(!) adına mücahitlik yapmaktadır. Sohbetlerde, toplantılarda mangalda kül bırakmaz insanların mutluluğu için neler yapmış, daha neler neler yapabilecektir. Bir müddet sonra bu tiplerde de bir kırılma görürüsünüz. Bir değişim rüzgârı esmiş, bu mücahidi(!) mizi almış, oraya buraya savurmuştur. Gencimiz de mücahitliği bırakarak hiç olmazsa ona ismen yakın olan müteahhitliğe soyunmuştur. Bu değişikliğin gerekçesi hazırdır. Şu ana kadar yaptığı çalışmaların ve fedakârlıkların karşılığı imiş ve bu müteahhitlik onun hakkıymış. Ülkemizde grup grup gençlerden bir diğer gençlik örneği de, kafese kapatılmış gençliktir ki, onlar oradan bütün dünyaya şekil vereceklerini zannetmekte, buna inandırılmış bulunmaktadırlar. Kafeste olmanın, kafeste büyümenin faziletlerini anlata anlata bitiremezler. Kanatları vardır ama uçmak için değildir, sadece bir çubuktan diğerine sıçramak içindir. Kafeste kendini ziyarete gelen gençlere öğüt verir, onların da kendileri gibi etliye-sütlüye karışmayıp kafesin içine girmelerini isterler. Hemen yanı başlarında kafesin dışında insan eziyet görmektedirler, olsun o olaylar kafesin dışında zuhur etmektedir ve bunları ilgilendirmemektedir. KAFESTE GENÇ YETİŞMEZ Kafesin içindekilerin sayısı oldukça fazladır. Bu fazlalık, genci kafeslemek için kafestekilerin yaptıkları davetin yanı sıra, bozuk bir ortamın düzeltilebilmesi için gerekli gücü kendinde göremeyenlerin kafese girme arzularından ve dumanlı havanın kendilerine yaradığına inananların oyunlarının bozulmaması için bu gençlerin kafes içinde olmaları gerektiğini söyleyerek bunun şartlarını hazırlayanların temin etmeleriyle oluşmuştur. Kafesler, içindeki kuşları muhafaza etmek içindir ama kafes malzemeleri farklı farklıdır. Altından, gümüşten, bakırdan yapılmış kafesler bulunduğu gibi, mahviyet göstermek ve tevazu örneği olmak üzere tahtadan yapılmış olanları da vardır. Ülkemden gençlik manzaraları bununla da kalmamakta, tarihin her döneminde bütün insanlığa ilim, insanlık, hak, hukuk ve adalet öğretmiş bu milletin gençlerine ırki asabiyet telkin edilerek onların taşıdığı idealleri elinden alınmakta ve kendilerine, çevresine ve milletine hiçbir faydası olmayacak ırk üstünlüğü hobisi aşılanmaktadır. Gencimiz bunun rozetini yakasına takmakta ve alımlı çalımlı yürümektedir. Zannedersiniz ki büyüklerini değil ama küçük dağları kendileri yaratmıştır. Bu asabiyetin ilmi, hukuki, idari ve siyasi yönü ile ekonomik ölçüleri bulunmadığından, ırkçılıkla kendilerine, topluma ve toplumun dertlerine hiçbir çözüm sunamayacaklarını bilmezler. Çevrenizde dünya ve ahirette genç kalmanın yolunu bulamamış birisi varsa onu ikaz ederek ebedi genç kalmasını sağlamak, bizim asli görevlerimizdendir. Bu ona, ailesine, çevresine, milletine ve tüm insanlığa yapılmış en büyük hizmet olacaktır.

5 25 EYLÜL 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 25 EYLÜL 2013 Yalnızlık, haklı ve tek kişi de olsan İnanmak istediğim fakat hiç anlam veremediğim şey, çokluksan, kalabalıksan, haklısındır diye. Tek başımayım ve benim de doğrularım var. Gücüm, kuvvetim yok ama haklıyım, o zaman hakkımı bana verim diyemiyor, haykıramıyorum. Bu devirde de böyle şeyler olur mu kardeşim, demeyin! Hem de en alası, en kralı bal gibi de oluyor. Oysa Kur an ı kerimde Nisa suresinin 58 Ayetinde çok açık belli ettiği halde; bizler KAYA tam manasıyla uyabiliyor KILIÇ veya yerine getirebiliyor muyuz? Birçoğumuz getiremiyoruz dediğini duyar gibiyim, kimseye bir şey demeden hayatımda o kadar çok yaşıyor, karşılaşıyorum ki örnek vermeye kalksam sayfalar yetmez, sizin de canınızı sıkmış olurum. Hep işimize geldiğinde veya dara düştüğümüzde dini kelimeleri, kaideleri konuşuruz ve kendimizi haklı çıkarmaya çalışırız. Hani derler ya kim ayranına kara der ki evet, hiç birimiz demeyiz, diyemeyiz insanlar arasında utanç duruma düşeriz, hiç aklımıza gelmez, asıl utanılması gereken zaman ne yapacağız diye. Pazar günü Gümüşhane ili Sultanbeyli derneğinin yeni eğitim döneminde geleceğimizi istişare ediyoruz seminerine katıldım. Herkes kendi çapında bir şeyler söyledi, önerilerde bulundu ve neler yapılmalı, nasıl yapılmalı konuşuldu. Seminerin detayına girmeden, kendimce önemli gördüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Neden ileri seviyelerdeki ülkelerden olamıyoruz diye bir soru soruldu ve herkes kendince cevap verdi. Hedefler ne, biz bu hedeflerin nerelerindeyiz veya herhangi bir hedefimiz var mı denildi. Kısa ve öz bir cevap vardı ve herkes kendince cevap verdi bence. Biz neyi, nasıl görmek istiyoruz ve başarı dediğimiz şey diploma mı?. Eğer hedefimizdeki başarı diplomaysa: o zaman çocukları mekanik bir robot haline getirmişizdir ve başarılıda olduk sanırız. Hayır, başarı iyi bir insan, güzel ahlaklı ve herkesin gıpta ettiği insansa, işte onu yakaladık mı hedef tam isabet etti demektir. Baltaya sap mı? Baltanın kendisi mi olunmalı dedi ve ekledi eğitime adamış, yılların tecrübeli eğitmeni. Balta olunmalı, sizin elinizin altında yetişmeli, şekil almalı insanlar, yoksa illa bir sap olunur bir şeye ve o şeyi sadece tutarsınız. Tutulan yer olmakta güzel ama neden şekil veren olmayalım ki? Yüreğine sağlık diyorum değerli eğitimci Aydın Kural a, bu semireni düzenleyenlere. Muhteşem bir kalabalık olmasa da, hem kahvaltı, hem de seminer çok değerliydi diyorum, yüreğinize sağlık. Haklı olduğunu ispat etmene gerek yok, sen haklı ol, eninde, sonunda haklı olduğunu herkes anlayacak, derdi bir büyüğüm. Aslında sen haklı ol kimsenin seni anlamasına bile gerek yok, nasılsa inancımıza göre Allah biliyor, kullar bilse de olur, bilmese de. Kalabalıklar söyledi, kalabalıklar dediler diye de haklı sayılmazlar. Samimi, haklı ve tutarlıysak en doğrusunu yapıyoruzdur. Sap olmakta doğrudur, balta olmakta, o anki haliniz ve durumunuz bunu gösterir diyorum. Doğru anlayan, doğru anlatan, doğruların yanında oluruz duygu ve düşüncesiyle. Kalın huzur ve sağlıcakla. ÝSA DOÐAN Acaba yeni bir sömürgecilik döneminin hazırlıkları mı yapılıyor? Soğuk savaş sonrasında Batı nın yeni düşmanı İslam oldu. Değerli Dostlar, Batı elindeki güç unsurlarını düşman yaratarak göstermeye ve sömürmeye çalışır. Birini dövmek için nasıl ki bir bahane gerekiyor. Batı nın da sömürmesi için bahaneler gerekiyor. Buradaki bahaneden kastım meşru zemin oluşturmaktır. ABD nin 2003 de tek başına Irak ı işgal etme gücü vardı. Ama terör algısıyla, nükleer bomba bahanesiyle ve üstüne İslam fobisini işleyerek Batı halkları nezdinde meşruluğunu sağlamadan işgale girişmedi. Saddam Hüseyin i asmak için nasıl mahkemeler kurulup, idam kararı verilip asılması sağlandıysa, birilerini sömürmek için de meşru zemine ihtiyacınız vardır. Aksi halde barbar olarak görülürsünüz. Meşruluk önemlidir. Bu size hukuki çerçeve kazandırır. Son günlerde Kenya daki AVM olayı ve Pakistan daki Kilise olayının Batı nezdindeki algı karşılığı sizce nedir? İslam ın Batı daki halkların nezdindeki karşılığı terör olarak her geçen zaman yerleşiyor. Sanki birileri bir süreç işletiyor ve Batı halklarının tamamına İslam fobisini yerleştiriyorlar. Bu neyin hazırlığı? Acaba yeni bir sömürgecilik döneminin hazırlıkları mı yapılıyor? Buradaki yaratılan İslam algısı Hıristiyanlığın karşıtlığı olarak değil de modern toplumun karşıtı gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çünkü Batı toplumlarını artık eskisi gibi Hıristiyanlık üzerinden örgütlemek kolay değil. Batılı halklara inançları üzerinden değil ama yaşam tarzları üzerinden İslam fobisini aşılayabilirsiniz. Bu tür haberleri duyunca ister istemez soruyorum: Neden bir Kiliseyi Müslüman biri bombalar ki? Peygamberimiz döneminde dahi Müslümanlar Hıristiyan ve Yahudilerle beraber hoşgörü ile yaşamışlarken, kim hangi akıl ve mantık ile bir ibadethaneyi bombalar. Hemen bu olayın ardından bu kez de yabancıların yoğunlukta olduğu Kenya daki bir AVM nin terör saldırısına uğradığını öğrendik. İnsan bu işte bir iş olduğunu düşünmeden edemiyor. Birilerinin huzurla problemi var! Katliam yaptığı silahın mermisini dahi üretmekten aciz olanların terör ile varacağı hedef ne olabilir? Buna sadece cahillik denebilir mi? Eylemi yapan cahil olabilir ama ya yaptıran? Binlerce Müslüman açlıktan, zorbalıktan.. vs ölür kimse görmez ve bilmez ama bir yerde yabancılar ölürse, Dünya da duymadık kimse kalmaz. Evet, medyadan bahsediyorum! Keşke o Batı medyası aynı duyarlılığı ölen diğer insanlar için de gösterebilse. Bizim üzerimizde o ölen insanlar için yarattığı etkinin çok azını batılı topluma da diğer insanlar için yaratsaydı, emin olun ki dünya daha da yaşanabilir bir yer olurdu. İslam üzerindeki bu algı mühendisliğini Batı nın belli medya grupları üstlenmiş durumda. Bu bir güçtür: Algı yaratma gücü. Eğer Batı ile rekabet edecekseniz, onların silahlarını üretecek ve kullanacak kadar güçlü olmalısınız. Bir gücü dengelemek için karşıt güç oluşturmak gerekir. Çünkü her güç karşı gücünü oluşturur. İslam dünyasından böyle bir güç oluşamayacağı açık. Bugün bu denklemi dünya Çin ile test ediyor. Öyle petrol satıp, göbek şişirmekle olmuyor! Maalesef parça pörçük halde, birbirleriyle rekabet etmekten önünü göremeyen bir İslam dünyasının kendisine dahi faydası yoktur. Kripto Aleviler Tek çare lider bir ülkenin önderlik etmesi ve model olmasıdır. İşte Türkiye nin dirilmesinin istenmemesinin nedeni de bu! Kim ne derse desin, eğer Türkiye ayağa kalkarsa, bölgede tarihsel imaj ve bağlarından dolayı Türkiye etrafında birlikte hareket etme ve kümeleşme kaçınılmaz olur. Medeniyetlerin çatışası ve Tarihin sonu gibi tezler üretip Batı için yeni rotaların çizildiğini unutmayalım. Kapitalist sistemini evrensel olarak dayatan ve bundan daha iyi bir sistem yok diye noktayı koyan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu sistem dayatmasıdır aynı zamanda. Soğuk savaş sonrası artık Batı nın çatışma alanını medeniyetler üzerinden inanç çatışması olarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayışlar yukarıda ifade ettiğim gibi yeni bir sömürgecilik döneminin ön hazırlıklarının akademik çalışmalarıdır SERBEST PİYASA MANTIĞI NASIL İŞLİYOR? Değerli Dostlar, FED piyasaları şamar oğlanına çevirdi! Daha önceki yazımda da ifade ettiğim gibi dünya ekonomik sisteminin sağlığı ABD nin borçlanmasına bağlıdır Çarşamba akşamı FED Başkanı bol paraya geçici olarak devam edileceğini açıkladı. Ertesi gün piyasalar çıldırdı. Türkiye açısından kazanan kim oldu? Türkiye Merkez bankası yüksek değerden sattığı dolarlarla en fazla kazanç sağlayan oldu. Ama şu acı bir gerçek! Piyasaların ucuz bol para ile uzun vadede sağlıklı işlemesi imkansız! Bu bir geçici durum. Ben gelecekte çok daha büyük finansal krizler bekliyorum. Bu kadar bol paranın piyasaya pompalanmasının yol açtığı suni yüksek finansal değerlerin oluşturacağı balonun büyüklüğü beni kokutuyor. Temkinli olmakta, aç gözlü olmamakta fayda var! Dünya Neoliberal ekonomi politikalarının sarsıntılarını yaşamaya devam ediyor! Her şeyi piyasaya bırakırsanız güçlünün daha da güçlü olmasına ve zayıfın ezilmesinin önüne kimse geçemez. Piyasalarda balon son haddine şişene kadar karlarına devlet müdahale etmesin diye piyasa güçleri Neoliberal. Balon patladıktan sonra ortaya çıkan zararlar için ise devlet yardım etmeli diye halkın vergilerine göz dikip, zararı halkın sırtına yıkmak için sosyalist oluyorlar. Şu bir gerçek; bugünkü dünya ekonomik modeli zenginden yana, zengini koruyan bir sistem. Zaten ekonomi biliminin teorilerinin gerekçeleri de zenginliğin ve güçlünün korunması üzerinedir. Adam Smith, David Ricardo, Keynes gibi bir çok iktisatçı teorilerini zengini ve güçlüyü korumak üzerine bina etmişlerdir. Buradaki mantık, İşverenin neden zengin ve güçlü, İşçilerin neden zayıf ve fakir olduklarını bilimsel düzeyde meşrulaştırmaktır. Yani ekonomi teorilerinde güçlülüğün gerekçeleri yatar. Bugün ekonomiyle ilgilenen herkes aslında bu mantık çerçevesinden öğrenir ve algı sahibi olur. Ekonomi teorileri aslında ekonomik yasalardır. Bu yasalar sayesinde güçlülerin güçlülüğü meşrulaştırılır. Piyasa ekonomisinin temel mantığında insanlar tekil olarak robot gibi matematiksel yani rasyonel düşünen varlıklar gibi değerlendirilir. Yani herkes aynı bilgiye sahipmiş gibi benzer eğilimlere yönelirler, belli davranışları yaparlar. Örneğin: Bir malın değeri artmışsa, insanlar o maldan daha az tüketirler, fiyatı düşerse de tam tersi şeklinde olur. Ancak insanların aynı zamanda duygusal varlıklar olduğu sürekli ihmal edilen önemli bir parametredir. İnsanların sosyal ve hayvansal güdüleri, ruh halleri piyasa ekonomisinin matematiğini belirsiz kılan etkenlerden biridir. Kişi morali bozuksa, depresyonda ise tüketim alışkanlığını değiştirebilir. Mesela hava şartlarının kapalı olması insanları evlerine hapseder, tüketim isteğini azaltır. Çarşamba akşamı FED Başkanın bol paraya devam edileceğini ilan etmesi, robotlar sürüsü halinde insanları gerçekte neler olduğunu anlamadan finansal varlıklara doğru koşturdu. Sürüler halinde Borsa ya akın edildi ve borsa bir günde %6 kadar yükseldi. Çünkü insanlar bol para= düşük faiz, yükselen borsa formulasyonuyla programlanmışlardı. Ancak bu sürekli belirli formulasyonlarla insanların benzer hareket edecekleri anlamına gelmez. Çünkü piyasada her zaman içerden bilgi alanlar vardır ve en büyük oyunu onlar oynarlar. Bu bilgiye sahip olmayanlar sürü psikolojisi ile ard arda vagon olurlar. Belli bir tepe noktasından sonra ise içeriden bilgi alanlar satışa geçerler. Dışarıdan piyasaya bilgisiz müdahil olanların yoğunluğu içeriden bilgi sahibi olarak oyun oynayanların kaymağını oluşutururlar. Yani her zamanki gibi kaybedenler güçsüzlerdir. Eğer serbest piyasada gerçek bir rekabetten söz edilecek ise, herkesin aynı bilgiye sahip olması gerekir. Oysa bu mümkün olmadığı gibi piyasa savunucularının aslında istemedikleri bir şeydir. Çünkü herkes aynı bilgiye sahip olursa karı paylaşanlar çoğalır. Buradaki bilgiden kastım piyasadaki olup, biten haberlerdir. İnsanları ruhsuz ve robot yerine koyan bir dünya ekonomik sisteminin daha ne kadar devam edeceği belli değildir. Ama bu eşitsizliğin mutlaka bir sonu olacaktır. İnsanların ellerindeki son tasarruflarını manuplatif bilgiler ile ellerinden çalınması için kurgulanmıştır finansal piyasalar. Fakir ve orta gelirlinin mevduatları düşük faizle alınır ve yine fakir ve orta gelirliye yüksek faizle satılır. Son yaşanan Dünya global ekonomik krizinden en çok zarar görenler kimler? Finansal piyasalar ile alakası olmayan veya çok az olan insanlar. Sırf güçlüler daha güçlü ve zengin olsun diye kurgulanan finansal modelin aç gözlülüğünün dünyada yarattığı etkiyi hepimiz hissettik. Şu soruyu sorup cevabını bir düşünün lütfen: Eğer fakir ve orta kesim mevduatlarını bankalara yatırmasa, bankalardan borçlanmasa sadece zenginlerin kendi aralarında yürüyen bir bankacılık sistemi nasıl olurdu? Kesinlikle zenginler arasında faiz oranları daha düşük olur ve bankalar bu kadar açgözlü olamayacağı gibi bu kadar hızlı da kar edip büyüyemezlerdi. Yani: zenginin zenginliği fakirin sömürülmesiyle olur. Çünkü fakirler zenginliğin hammaddesidir. İşin komik yanı, Zenginleşirken halkı sömürenler, yine krizden çıkarken halkın üstüne basarak çıkmak için siyasi baskı yapıyorlar. Neden? Sistem çökerse herkes altında kalırmış diye! Yani sömürü sistemi aynı zamanda herkesin sistemi olduğundan çöktüğünde herkes altında kalırmış. Fakirin ve orta gelirlinin mevduatlarını toplayıp aç gözlülükle dağıtanların sorumsuzluğu yine fakir ve orta gelirlilere ödetiliyor de İstanbul sermayesinin Başbakan a IMF ile anlaşması yönünde yapılan baskıları hatırlayın. Kamunun borç yükü ve bütçe açığı makul düzeydeyken, neden IMF den borç alınacaktı? Özel sektör devleti karına ortak etmediği gibi zararına da ortak edemez. Nitekim o gün sayın Başbakan o imzayı atmadı, IMF ile anlaşmadı. Ve hiçbir şirkette IMF den para gelmedi diye batmadı.. Halkımız bunları bilsin ve anlasın istiyorum. Günümüz iletişim teknolojileri sayesinde paranın bir noktadan başka bir noktaya göç etme hızı anlık bir tuşa basmak kadar iken, sisteme ne kadar güvenebileceğiz? Dünya, bu kadar eşitsiz olan bir düzeni sonsuza kadar elbette ki taşıyamaz. Uzun zamandır Kripto Aleviler meselesini yazmak istiyordum. Her seferinde gündem değişince yazmak kısmet olmadı. Ta ki CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ün kin ve nefret kokan tweetleri gündeme düşünce bu konuyu yazmak kaçınılmaz oldu. Kripto Alevileri ile ilgili ilk cesur açıklamayı eski Türk Tarih Kurumu Başkanı, şu anda da MHP milletvekili olan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu yapmıştı. Peki, Yusuf Halaçoğlu ne demişti? Halaçoğlu Kürt kökenli Alevilerin ermeni dönmesi olduğunu açıklamıştı. Şimdi Kripto Alevilerin işlevlerinden bahsedelim; Krizler, toplumsal olaylar, illegal eylemler bize gösteriyor ki, Türkiye ne zaman huzura kavuşmaya çalışsa bu derin yapı mecrasını bulduğunda organize bir şekilde sahaya iniyor. Söz konusu mecrayı da toplumsal zeminde oluşturan güçlere daha önceki yazılarda da değindik. Özellikle Türkiye de ortaya çıkan her kriz niteliğindeki toplumsal olaylarda, ön saflarda yer alanların çoğu bu kripto Aleviler'den ve bunların sahaya sürdüğü militanlardan oluşmaktadır. Bu grubun, DHKP-C ve PKK gibi terör örgütlerinin çekirdek kadrolarında da ağırlığı bir hayli fazladır. Ülkemizin güvenliğine ve huzuruna kast eden bu tür grupların durdurulması şart. Şu da bir gerçektir ki, Hükümet ne kadar reform paketi hazırlarsa hazırlasın, bunların sokak eylemlerini durduramayacaktır. Çünkü kandan nemalanan bu insanların derdi özgürlükler ve demokrasi değildir. Amaçları ideolojiktir ve bu ideoloji ne Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ile ne de muhafazakar ve milliyetçi insanların düşünceleri ile asla uyuşmaz, uyuşmadı ve uyuşmayacak. İyi niyetli olarak hazırlanan her demokrasi paketi bu gruplar tarafından istismar edilecektir. Biz demokrasi paketleri yapılmasın demiyoruz ama bu grupların sokaklara inip toplumumuzu kutuplaştırmasını ve terörize etmesini engelleyecek maddelerin de demokrasi paketine serpiştirilmesini beklemek bizim hakkımızdır. Toplumu terörize etmekte ve ülke menfaatlerine zarar vermekte bir beis görmeyen Kripto Alevilere dair bir kaç örneği paylaşıyorum, varın işin vahametini siz düşünün; Abdullah Öcalan ın eşi Kesire, Fransa da öldürülen terörist Sakine Cansız da dönme bir ermeni, PKK elebaşılarından Cemil BAYIK da ermeni dönmesi bir Alevi. Peki, tüm bunlar tesadüf olabilir mi? Almanya da kurdukları dernekler vasıtasıyla Almanya ve AB nezdinde ülkemizi zayıflatmak için her türlü lobi çalışmasını yapmaktalar. Özellikle bu konularda Alman vakıflarıyla kurdukları ortaklıklar ortada. Nitekim gezi olayında Alman vakıflarının kesenin ağzını açmasında bu derin yapıların varlığı inkar edilemez. Alman Şansölyesi Merkel in gezi olayları ile ilgili gezicileri destekleyici açıklama yapmasının sebebi de bu derin yapılanmadır. Kaçırıldı yaygaralarıyla gündeme oturan Hüseyin Aygün ün de bu dönmelerden olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Hani teröristlere iyi çocuklar deyip milletimizin evlatlarından oluşan emniyet güçlerine eşkıya diyen kişiden bahsediyorum. Aynı derin yapının elemanları özellikle kimliklerinin din hanesinde yazan İslam kelimesini önce Türk Mahkemelerine taşımış, sonuç alamayınca da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne götürmüşlerdir. Tüm bunlar bize gösteriyor ki; içimize sızmış bu derin yapının ipliğinin pazara çıkarılmasıyla ülkemiz bir nebze de olsa huzur bulacaktır. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, Dedelerimizin kan akıtarak kurduğu bu devleti bu kişilere verecek değiliz. Son dönemde ülkede huzuru bozmak için gezi parkı bahane edilerek bu militanlar sokaklara çıkartılmıştır. Oyun Recep Tayyip Erdoğan üstünden tezgahlanmaya çalışılsa da kurgunun temelinde Türkiye nin güçlü bir devlet olmaması arzusu yatmaktadır. Artık bu oyunu hem halkımızın hem de hükümetin görmesi gerekmektedir. Bunlara, halktan sandıkta okkalı bir tokat, hükümetten ise hukuk, özgürlükler ve toplum huzuru çerçevesinde basiretli bir cevap beklemekteyiz. İnşAllah temennilerimiz gerçekleşir.

7 25 EYLÜL 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 07

8

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

projeyle tam not aldı

projeyle tam not aldı Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 12 MART 2014 YIL: 11 SAYI: 310 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Bölgenin En

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi.

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. 1 / 18 Toplantı İstanbul kahvaltıyla Büyükşehir başladı. Belediyesi Beykoz Korusu Tesisleri'nde gerçekleşti.

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum.

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum. Engin Erkiner: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın (RTE) zeki ve kurnaz bir insan olduğuna kuşku yok. Ne ki, zeka ve kurnazlık sağlam bilgi temelinde anlam kazanır. Doğru dürüst bilgi birikiminiz yoksa, zeka

Detaylı

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ Milli İttifak milletvekili adayları basınla bir araya geldi. 7 haziran 2015 yılında yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ortak giren Saadet Partisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

değişim ve gelişime devam ediyor

değişim ve gelişime devam ediyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 05 MART 2014 YIL: 11 SAYI: 309 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli,

Detaylı

"Down Şefler Türkiye Projesi"

Down Şefler Türkiye Projesi "Down Şefler Türkiye Projesi" Proje kapsamında 11 ilde 27 down sendromlu genç aşçılık eğitimi alacak - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Biz doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

CİHAN PARTİSİ HAYIR MI, EVET Mİ? REFERANDUM 2017 KATALOĞU. Devlet meseleleri uzun soluklu işlerdir; uzun yola tek şoförle gidilmez..

CİHAN PARTİSİ HAYIR MI, EVET Mİ? REFERANDUM 2017 KATALOĞU. Devlet meseleleri uzun soluklu işlerdir; uzun yola tek şoförle gidilmez.. Devlet meseleleri uzun soluklu işlerdir; uzun yola tek şoförle gidilmez.. Kürşad Emre ÖĞRETMEK Cihan Partisi Genel Başkanı DEĞERLİ VATANSEVERLER! Referandumda oy vermeden önce bu kataloğu mutlaka okuyunuz..

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (23 Mayıs 2012 tarih ve 28301 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE Bodrum Hilmi Uran Meydanı nda uzun bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl, 1960 lı yıllarda sonradan eklenen kısımları

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz Mescidi Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin Mescidi Aksa daki haklarına bağlı olduklarını, bunun bir karışından bile taviz vermeyeceklerini

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Haziran 25, 2017-8:26:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldıktan sonra gazetecilere

Detaylı

'Bende dağa çıkmadım'

'Bende dağa çıkmadım' 'Bende dağa çıkmadım' Milletvekili Pervin Buldan'ın yaşadıklarından yola çıkarak açıklamarda bulunan ve 'bende olsa dağa çıkardım' diyen Başbakan Yarsımcısı Bülent Arıç Başbakan recep Tayyip Erdoğan'ın

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK, ÜRÜN ÜRETMEK, PARA KAZ

DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK, ÜRÜN ÜRETMEK, PARA KAZ DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK, ÜRÜN ÜRETMEK, PARA KAZ Şubat 17, 2007-12:00:00 DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: ''TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK,

Detaylı

CADDELER KAR VE BUZDAN TEMİZLENDİ

CADDELER KAR VE BUZDAN TEMİZLENDİ Sayfa 2 de Sayfa 5 te Sayfa 3 te SOHBET KONYA'NIN KURUCUSU KAZİMAĞA! Konyamızın renkli simalarından KURUCU KAZİMAĞA vefat etti. Ahmet YILDIZ DiYORUMki TAVIR EKMEĞİN HİKAYESİ MHP VEKİLLERİNE ÇAĞRI Ekmek

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Destek Personeli Eğitimleri

Destek Personeli Eğitimleri 2.Dönem eczane çalışanlarının Destek Personeli Eğitimleri 28 Aralık 2009 tarihinde başladı 9 Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK 15 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.. İstanbul Ecza Koop'la

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

45. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Konulu Seminer de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun açılış konuşması

45. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Konulu Seminer de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun açılış konuşması 45. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Konulu Seminer de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun açılış konuşması İktisadi Kalkınma Vakfı nın Sayın Başkanı, Sayın Büyükelçiler, Kıymetli basın mensupları Hanımefendiler

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Öne Çıkanlar ALTIN USDTRY BRENT PETROL EURUSD GBPUSD Cumhurbaşkanı Erdoğan Faiz Lobisine Halkım Artık Prim Vermemeli Cumhurbaşkanı Recep

Detaylı

Hayalindeki Kadını Kendine Aşık Etmenin 6 Adımı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hayalindeki Kadını Kendine Aşık Etmenin 6 Adımı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim on günlerde mevsimsel geçiş döneminin verdiği miskinlikle aklıma yazılabilecek bir yazı gelmiyordu. Bugün kardio antrenmanımı yaparken,aklıma sevgili olmamak için yapman gerekenler adlı yazım geldi. Bende

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

27-31 Temmuz 2015. Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz?

27-31 Temmuz 2015. Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; *11:00 Almanya - IFO Ekonomi Güven Endeksi *13:00 İngiltere - İngiltere Sanayi Aktivite Trendi *14:30 Türkiye - Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven

Detaylı

2016 yılında 7 SEDAŞ elemanını köpek ısırdı, SEDAŞ tüm elemanlarına köpek iletişim eğitimi verdi

2016 yılında 7 SEDAŞ elemanını köpek ısırdı, SEDAŞ tüm elemanlarına köpek iletişim eğitimi verdi 2016 yılında 7 SEDAŞ elemanını köpek ısırdı, SEDAŞ tüm elemanlarına köpek iletişim eğitimi verdi SEDAŞ elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda sektöründe bir ilke imza atıyor. SEDAŞ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor?

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li başkan Hz. Muhammed in nüfus cüzdanını çıkarttı. Tayyip adını çocuklarının arasına koydu. 9 Ekim 2012 AKP li başkan, peygamberi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Kas) ORTA 3,2% 09:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Kas) ORTA 3,3% 3,3% 10:00

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi

Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi R. Hakan ÖZYILDIZ Hazine ( E ) Müst. Yrd. DEK TMK Ekim 2009 - İZMİR İşsizlik ve yatırımlar Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu işsizliktir. Her dört genç

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

''Dar elbiseyi reddediyoruz''

''Dar elbiseyi reddediyoruz'' ''Dar elbiseyi reddediyoruz'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile ilgili konuşmasında, Biz bu oyunları ve bizimle ilgili tüm planları boşa çıkarıyoruz. Giydirilmek istenen o dar elbiseyi reddediyor,

Detaylı