İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 01/03/2011 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 01/03/2011 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ"

Transkript

1 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 01/03/2011 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- AyĢe NeĢe EDEBALĠ- Azmi KUMOVA- Ceyhan YÜCELMĠġ- Cumhur ġenolsun- Erkan ÖZKAN- Erol ERAYDINCIK- Ertuğrul AKSOYDAN- Etem Aykut YENĠCE- Gürsoy ÖZDAMAR- Hasan Rıza EVCĠM- Kadir ÇAKAR- KürĢat SELÇUK- Kerem Ali SÜREKLĠ- Mehmet Ali BÜYÜKKAYIKÇI- Mehmet GÖKÇE- Mehmet ġerif DEMĠR- Mehmet TÜRKBAY- Mesut AK- Muhsin KARA- Mustafa ÇĠNKILIÇ- Mustafa DAL- Mustafa GÜNER- Mümtaz RODOS- Nazife GÖK- Nejdet DURMUġ- Nimet HAYTABAY- Nurasiye YAMAN- Seher YERLĠKAYA- Sevim TOZAN- Yalçın KOCABIYIK- Yelda ATĠLLA- Yunus GÜL BAġKAN-Mart ayının 1. birleģimini açıyorum,çoğunluğumuz vardır, hepinizin bu telaģı yatıģana kadar etkinliklerimize iliģkin filmi izleyelim sonra ben tekrar gündemi baģlatayım. Hemen hızlı Ģekilde filmi izleyelim. Geçen ay neler olmuģ neler bitmiģ. (ġubat ayında belediyemizce yapılan faaliyetlerin görsel cd sunumundan sonra.) BAġKAN-Evet iyi akģamlar hoģ geldiniz ben bir üzücü bir de güzel haberle tabi sizleri selamlamak istiyorum. Biliyorsunuz Güzelyalı mahalle muhtarımız bizim çok sevdiğimiz bir muhtar arkadaģımız vefat etti. Kendisine Tanrı dan rahmet diliyorum gerçekten 25 yıla yakın süreyle Güzelyalı da hizmet veren çok değerli bir demokrasi mücadelesi, savunucusu bir arkadaģımızdı. Kendisine son görevimizi bugün yerine getirdik hem ailesine hem yakınlarına hem Güzelyalı camiasına hem Konak camiasına bu anlamda baģsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Birde tabi bugünkü meclisimizin güzel bir bence kararı olacak biraz sonra hep birlikte oylayarak bunu sonuçlandırmıģ olacak. Uzun süreden beri Ġzmir kamuoyu gündeminde tartıģılan gündeme getirilen çok önemli bir konuyu bugün gerçekten uzun, yorucu bir anlamda zaman zaman zorluklarla dolu bir çalıģma sonrasında 1/1000 lik plan dediğimiz Ġzmir in yeni kent planını tamamlamıģ olduk. Artık 315 hektar gibi çok büyük bir alanı kapsayan çok önemli bir çalıģmaydı Konak Belediyesinin gerçekten fedakar son derece çalıģkan personeli zaman zaman gecelere uzayan mesailerle bu çalıģmayı tamamladılar komisyonlarımıza teģekkür ediyorum bu çalıģmayla ilgili hazırlıklarını tamamladı ve artık Ġzmir in çok önemli hep söylüyoruz ya yatırımlar, seviniyoruz yatırımlar geldikçe yenilikler yapıldıkça iģte Ġzmir in en önemli açılımı bugün tarihi bir kararla bizim biraz sonra alacağımız tarihi bir kararla çözümlenmiģ olacak ve çeģitli tabi bu konuda değerlendirmeler var milyarlarca dolardan söz ediliyor ama Ġzmir in çehresinin değiģeceği, Ġzmir in büyük yatırımlarla buluģacağı sadece konut, ticari alan değil aynı zamanda turizme hizmet anlamında da çok ciddi katkılar alacağı bir önemli proje bu projeyi Konak Belediyesi olarak biz son derece sağlıklı son derece insana değer veren çevreyi kollayan yatırımcının haklarını hiçbir zaman gasp etmediği değerlendirme anlayıģıyla hareket eden bir çizgiyle tamamlamıģ olduk ve yeni kent planı Ġzmir e gerçekten çok ciddi katkılar sağlayacak yatırımlar getirecek yerli yabancı sermayenin ciddi bir katkısı olacak liman çalıģmaları da limandaki UlaĢtırma Bakanımızın geçen günkü ifadeleriyle liman çalıģmalarının geliģtirilmesi ile birlikte Ġzmir gerçekten entegre bir hizmet alanına kavuģmuģ olacak bu anlamda ben bu planın Ġzmir imize Konak ımıza Kentimize Türkiye mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konuda izin verirseniz çok küçük bilgi vermek üzere bu konuda emekleri olan bir arkadaģımız Ayfer hanım böyle üç-dört dakikalık size bir bilgi verecek onu da hep birlikte 1/17

2 2 izleyelim. Tekrar yeni kent planı Ġzmir e gelecek yeni yatırımlar bu tarihi karar hepimize hayırlı uğurlu olsun. ġimdi yapalım bence bilgi alalım sonra oylamaya aralık vermeden devam ederiz. Bilgilenmeyi Ģimdi yapalım. Ayfer NAKĠPOĞLU-Efendim gördüğünüz imar planı 2438 hektarlık Konak Belediye sınırları içerisinde hem merkezi coğrafya olarak merkezi olmak hem de büyüklüğü yönünde çok önemli bir bölge hektar yaklaģık 20 paftalık bir alanımızda imar planları 2007 yılında son halini bulmuģ iken 3.Ġdare Mahkemesinin 2009 yılında aldığı iptal kararıyla yürürlükten kalkmıģtı. Biliyorsunuz bu bölgede BüyükĢehir Belediyesinin oluģturduğu fikir projesine yönelik imar planlarının süreci çok uzun bir zaman aldı gerek mülk sahiplerinden gelen itirazlar gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluģlarından gelen itirazlarla birçok değiģiklik gördü ama gelinen noktada BüyükĢehir Belediyemizin 2011 yılının 1.ayında yaptığı son revizyona mülk sahiplerinin çoğunluğunun ilgili kamu kurum ve kuruluģlarının çoğunluğunun konsensusunu oluģturarak planın genel ilkelerinden sapmadan bir yeni kent merkezine yönelik konseptini bozmadan bu plan onaylandı yılının son aylarında onaylanan 5000 lik nazım plan sonrası yine mülk sahiplerinden gelen itirazlarla 2011 yılının 1.ayında son halini aldı bizde imar planlarımızı 5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 uygulama planı ölçeğinde hazırladık. Bu planda en önemli vurgulayacağımız Ģey kentin merkezindeki yoğun yapılaģma ve mevcut yapıların baskısının bundan sonrası için yönlendirileceği turizm, ticaret ve kültüre yönelik merkezi iģ alanlarının yer alacağı bir geliģme alanı olarak tasarlanması bununda bizim Belediyemizin sınırları içinde olmasının getirdiği avantajları ilerleyen planın uygulama süreçleri birlikte yaģayacağımıza inanıyoruz. Sınırları olarak dersek hemen planın kuzeyinde Alsancak Limanıyla sınırlanmıģ olan bölgede hem yük taģımacılığı hem yolcu taģımacılığı fonksiyonunu üstlenen Liman bölgesinin hemen güneyindeki alanın tamamı turizm, ticaret ve kültür alanı olarak planlanmıģ durumda bundan önceki planlarda yaģanan ve itiraza konu olan hususları bu planla bertaraf ettiğimize inanıyoruz aslında nerdeyse bir sit alanı olacak nitelikte depo alanlarının bulunduğu ama bu depoların niteliklerini dikkate alarak onları koruyacak ve Limanla bağdaģacak yeni fonksiyonları aynı alan içerisinde çözmek üzere yapılaģma koģulunun üzerinde uzun çalıģmalarda bulunduk bu alan içerisinde 59 tane tescilli yapı ve parsel, 2 tane korunması gereken kültür varlığı, 184 adette tescilli ağaç var bunların en önemlisi tarihi havagazı fabrikası ve elektrik fabrikası çevresi o Ģekilde planlandı ÖzelleĢtirme Ġdaresinin yetkisinde olan bir bölge var o alanla ilgilide eski tekel, tütün, Ģarap fabrikasının hemen bitiģiğindeki alanlar ve bütün Çınarlı bölgemiz hem mevcut 1/1000 ölçekli planlara göre ruhsat almıģ yapıları koruyup onun dıģındaki alanlarda geliģmenin önünü açmak adına farklı yapılaģma koģullarıyla merkezi iģ alanları olarak tasarlanmıģtır. Umarız tek eksik bıraktığım konu onu da ifade edeyim Ege mahallesi bu alanda bundan önceki planlarda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde programa alınmak üzere sosyal ve fiziksel yapılanmayı da dikkate alarak özel bir çalıģma alanı olarak etaplama yapıldı bundan sonraki önümüzdeki süreçlerde ele alınacağı düģüncesindeyiz. Umarım uygun görürseniz hayırlısı olur. BAġKAN-Evet teģekkür ediyoruz. Hem size hem çalıģma arkadaģlarımıza hem bu iģe emek veren bütün Konak Belediyesindeki ekip arkadaģlarımıza hepsine çok teģekkür ediyoruz ellerine yüreklerine sağlık tabi bu arada yine bu planla ilgili olarak gündeme geldiği için hemen ben ifade edeyim aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuzdan da bu konuda ben sayın milletvekillerimize de siyasi partileri temsilen birer mektup yazacağım ama tabi destek olursa çok sevinirim. Biz uzun süreden beri bir kentsel kirlilik yaratan bu bölge içinde ciddi bir rahatsızlık yaratan Elektrik Ġdaresine ait tesisinde vadeli iģlemler borsası Ġzmir borsası ve VOB ikisi ile birlikte ve Konak Belediyesi iģbirliğiyle hem bir anlamda bu VOB un merkezi hem Konak Belediyesi kültürel, sanatsal etkinlikler merkezi haline dönüģtürülmesi için bir ÖzelleĢtirme Ġdaresine baģvuruda bulunduk ÖzelleĢtirme Ġdaresinden bu konuda bir değerlendirme yapılacağı Ģeklinde bir yazı geldi 2/17

3 3 bu konuda dediğim gibi bu kentte ciddi bir kazanım olacaktır elbirliği içinde havagazı fabrikasının hemen yanındaki bu tesisin de Ġzmir imize hem sosyal, kültürel, eğitim anlamında hem de çok önemli Türkiye nin en önemli ikinci borsası Dünyada geliģen bir borsa vadeli iģlemler borsasının daha kurumsal bir hale gelmesi anlamında bir merkez olması için elbirliği ile çaba gösterelim diye düģünüyorum. Bu konuda inģallah gereken duyarlılık, destek gösterilirse kentimiz çok önemli bir kazanım hem de bizim dönemimizde bizlerin katkısıyla çok önemli bir kazanım sağlamıģ olur diye düģünüyorum. Bir küçük değerlendirmeyi de yaptıktan sonra gündeme geçeceğim. Daha sonra gündemi tamamladıktan sonra görüģ belirtmek isteyen değerli meclis üyesi arkadaģlarım olursa onlara da görüģleri için söz vereceğim. ġimdi biliyorsunuz 4 günden beri Ġzmir genelinde bir temizlik çalıģmaları ile ilgili bir sıkıntı yaģanıyor. Bu süreç aģağı yukarı 4-5 gün kadar önce baģladı ve kenti hem çevre kirliliği anlamında hem toplumsal huzursuzluk anlamında rahatsız etmeye baģladı. Bu süreç Ģöyle baģladı ben hem kamuoyunu değerli gazeteci arkadaģlarımı da bu konuda net bilgilendirmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek anlamında çok kısa böyle sizleri de yormadan üç dört dakikada özetlemek istiyorum. Biliyorsunuz sağlıklı, güzel ve temiz çevre bizim en önemli gelecek kuģaklara da hizmetimiz. Bunu kendisine bir görev olarak kabul eden Konak Belediyesi özellikle geçmiģ dönemde en önemli sıkıntı kaynaklarından biri olarak nitelenen temizlik konusunda bir adım attı ve bir ihale gerçekleģtirerek ki biliyorsunuz bu çalıģmalar tamamıyla yasanın bize öngördüğü yönetmelik ve yasalarla yapılıyor bir ihaleye çıktı ve bu ihaleyi hiçbir Ģekilde belediyelerin bu ihalelere müdahalesi yada bu ihalelerle ilgili olarak bir karar noktasında olması söz konusu değil. Bir ihaleye çıktı ve bu ihaleyi bir firma kazandı. Bu ihale dört aylık bir ihaleydi ve bu ihalenin sonrasında yeni bir ihale daha gerçekleģtirildi o ihaleyi de aynı firma biraz önce 4 aylık ihaleyi kazandığını ifade ettiğim firma bu bir yıllık ihaleyi de kazandı ve bu arkadaģlarımız dediğim gibi ihale yasası çerçevesinde gerçekleģen bu çalıģmaya talip oldular ve 192 tane iģçi arkadaģımız bu ihale kapsamında Efekent adı verilen benim bildiğim kadarıyla Ģu anda Ģöyle çok küçük bir araģtırmayla öğrendiğim kadarıyla Ġzmir de Bornova, Aydın da KuĢadası, Bursa da Osmangazi gibi belediyelerde de bu ihaleye katılmıģ ve kazanmıģ buralarda da çalıģmalarını yürüten bir firma. Bu ihaleyi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak aldı ve buraya girecek arkadaģlarımızı da belirledi ve çalıģmalara baģladı. AĢağı yukarı birbuçuk yıldan beri bu çalıģmalar devam ediyor ve yine bizim kent içinde yaptığımız çeģitli anket ve değerlendirmelerde temizlik konusunda % 80 gibi bir memnuniyet rakamına da ulaģıldı yani insanlar Ġzmir in Konak ın temizliğinden bu anlamda ki biz biliyorsunuz beģyüzbin nüfusa rağmen onun üç katı yani birbuçukmilyon insana hergün hizmet veren aslında bunun bedelini almadığı halde bunu kendi kaynakları ile sübvanse ederek bu hizmeti en sağlıklı, en çağdaģ ve en temiz Ģekliyle vermeye çalıģan bir belediyeyiz. Bana sorarsanız eskiden milletvekilliği de yapmıģ bir kiģi olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında bu nüfusa uygun bir bedelle bizim bu hizmetleri yürütmemiz gerekir ama ona rağmen biz halka hizmet bizim temel prensibimizdir halka en iyi hizmet bizim temel prensibimizdir diyerek zaman zaman kendi kaynaklarımızdan özveride bulunarak bu temizlik faaliyetini yürüttük. ġimdi birkaç gün önce bir grup iģçi arkadaģımız taģeron iģçiliğe hayır sloganı adı altında bir eylem baģlattılar. Yani taģeron iģçiliğin engellenmesi hiçbir yerde uygulanmaması konusunda görüģ belirttiler. Eski bir ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bunu net olarak ifade ediyorum ben de güvencesi sınırsız iģçiye emek ortaya koyan kiģiye sosyal güvenceyi son noktada taģıyan bir yasal düzenlemenin yanındayım, arkasındayım. Bunu göreve geldiğim ilk günden beri ifade ediyorum. Hatta bu çalıģma baģladığı zaman da aynı görüģümü ifade etmiģtim yani yasa ve yönetmelikler bana olanak tanıdığı sürece bütün arkadaģlarımızın yasal güvencesini son noktada taģıdıkları bir sistemi onlara sunmak benim temel görevimdir. Bütün yaģamım boyunca da bunun mücadelesini ettim. Bundan sonra da bu mücadeleyi edeceğim. Ancak bu yasa ve yönetmelikleri malesef ne çıkaran benim ne bu yasa ve yönetmeliklerin devamı ile ilgili karar verme mevkiinde olan kiģi benim. Yani benim ihalelere hiçbir 3/17

4 4 Ģekilde müdahalem o ihalelerle ilgili olarak bir karar verme Ģansım yok kaldıki ihaleler kamuya açık olarak gerçekleģiyor bunda çeģitli teklifler veriliyor ve o teklifler içinde en ekonomik olanı tercih edildikten sonra oda yeterli olmuyor kamu ihale kurumu olarak oluģturulan kamuya denetim getirme görevi taģıyan bir kurum tarafından bu ihale sonucu da inceleniyor, araģtırılıyor ve orada netleģiyor ancak oradaki netleģme bittikten sonra bu ihale tamamıyla sona ermiģ oluyor. ġimdi bu ihalenin bizim Konak Belediyesi olarak bitiģ süreci 2012 yılı Haziran ayı yani bizim 2012 yılı Haziran ayından önce herhangi bir Ģekilde taģeron sistemi yada ihale sistemiyle ilgili olarak bir değerlendirme yapma Ģansımız yok çünkü Ģuanda mevcut yasa ve yönetmeliklerle zaten bu arkadaģlarımız bu ihaleyi kabul ederek bir çalıģma sistemi içine girdiler. Ancak 2012 yılından sonrası için ben daha öncede söylediğim gibi yani bundan bir buçuk yıl önce de söylediğim gibi 2012 yılı Haziran ayından itibaren ben bütün iģçilerimizin Konak Belediyesinde çalıģan bütün iģçilerimizin sosyal güvenceleri tam bir statüde çalıģmaları için elimden gelen çabayı sarf edeceğim bunu zaten daha önce de ifade etmiģtim. Ancak bunu yaparken tabi Ģu sözü hiçbir zaman verme Ģansım yok çünkü ben 30 yıllık siyaset hayatımda Gençlik Kolları BaĢkanlığından baģlayarak iģte Milletvekilliği, Bakanlık, Belediye BaĢkanlığı çeģitli yöneticiliği de kapsayan bir Ģekilde bütün bu yöneticilik hayatım boyunca bir tek Ģeyde çok ısrarcı oldum. O da gerçekleri paylaģmak, doğruların arkasında olmak ve yalan söylememek. Bugüne kadar Türk siyasetine gerçekçi kimliğimle doğru tavrımla ve hep gerçekleri ortaya koyan kimliğimle damga vurmaya çalıģtım. Bu özelliklerimle sevildim sayıldım. Bugünde aynı Ģeyi söylüyorum 2012 Haziran ında yapılacak ihalenin sonuçlarını kimin kazanacağını bugünden bilme Ģansımız yok bunu kim söylerse Ģu kazanacak bu kazanacak diye hem hukuken bir suç iģlemiģ olur hem de gerçekleri söylememiģ olur. Ama eğer benim Ģuanda bu çalıģmaları yürüten Ģirketim 2012 yılındaki ihale sürecine dahil olup yasal alt yapısını tamamlayıp uygun koģulları yerine getirirse bu Ģirketimin bu ihaleyi Kamu Ġhale Kurumu onayıyla da alması halinde ben bütün iģçi arkadaģlarımın bu sosyal güvenceye kavuģmuģ bir Ģekilde taģeron uygulaması mantığından uzak bir Ģekilde çalıģmasının sonuna kadar arkasındayım. Bunu bütün açık yürekliliğimle bir buçuk yıl önce söylediğim gibi bugün de ifade ediyorum. Ama Ģuanda geldiğimiz noktada doğruların söylenilmediğinin bir takım provokasyonların ve üstelik hem iģçileri gerçekten iģsizliğin %10 lar noktasında olduğu bir koģulda iģçi emekçi arkadaģlarımın bir takım siyasi münazaralarla ve yasadıģı örgütlerin bazı müdahaleleriyle yanlıģ yola çekildikleri düģüncesi içindeyim. Çünkü biraz önce prosedürü yaģananları ve uygulamaları anlattım. Bunun dıģında bir uygulama Ģansı benim değil hiç kimsenin yok. BakıĢ açımı da net bir Ģekilde ortaya koydum ki birbuçuk yıldan beri söylüyorum. Ancak bu provokasyonların maksatlı ve belli yönlerden kanalize edilerek toplumsal huzuru zedelemeye yönelik olduğu düģüncesindeyim. Bu konuda benim elbette kamu kurumlarına ilgili güvenlik kurumlarına ve ĠçiĢleri Bakanlığına gerekli müracaatlarım Ġzmir Valiliğine oldu. Çünkü bunlar benim dıģımda geliģen konular. Bu konulara müdahale etmesi gereken kurumlara ben birkez daha buradan görevlerini yerine getirme görevlerini yapma çağrısında bulunuyorum. Çünkü toplumsal huzur zedelendiği noktada bunda kazanan olmaz. Bir takım provokasyonlar gariban dediğimiz gerçekten zor koģullarda evine ekmek götürme mücadelesi içindeki insanların sırtından beslenerek onları kullanarak bir amaca Türkiye nin Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hatta zaman zaman zedeleyecek bir noktaya götürme aģamasına gelirse bundan kazananın olmayacağını düģünüyorum. Ben devlet terbiyesini devlet adamı ciddiyetini yaģamım boyunca korumuģ bir insan olarak bu konuda sadece kamuoyunu değil devletin kurumlarını da uyarma gibi bir görevimin de olduğunun bilincindeyim bunu da yapmak istiyorum. Bir baģka gerçeğin de altını çizmek istiyorum bu bünyede yani Ģuanda dediğimiz gibi Efekent adlı Ģirketin bünyesinde tamamen kendi rıza ve istekleriyle daha önce bir baģka Ģirket yine aynı görevi yaptı aģağı yukarı iki yıla yakın süredir çalıģan arkadaģlarımız kendi istek ve rızaları ile bu göreve talip olmuģlardır. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmiģlerdir paralarını almıģlardır, çalıģmalarını 4/17

5 5 sürdürmüģlerdir ve bu arkadaģlarımızın dün itibariyle ben net olarak kamuoyuyla paylaģmak istiyorum aldıkları maaģ 840,00.-TL ile 1.000,00.-TL arasında değiģmektedir. Bugün yıllık bir öğretmenin bir ayda aldığı maaģın da aģağı yukarı aynı düzeyde olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Yani maaģların ödenmemesi iki aydır kimsenin maaģ alamaması gibi bir olay kesinlikle sözkonusu değildir. 15 ġubat ta yapılması gereken ödemeler 8 günlük bir gecikmeye uğramıģtır. Bunun nedeni de Ģirket değiģikliği ve Ģirketin yeni düzene uyum sırasında bu prosedürü yerine getirmedeki hata ve eksikleridir. Bundan kurumumuz haberdar olduğu gün gerekli uyarıyı yapmıģ gerekli cezai iģlemi uygulamıģ ve ben de bizzat kendim arayarak bu hatanın biran önce giderilmesini istedim ve maaģların yatırılmasını sağladım sadece 8 günlük bir gecikme olmuģtur. Bu 8 günlük gecikme de dediğim gibi Ģirketin çalıģmalarındaki hatalardan eksiklerden belki ciddiyetsizliklerden kaynaklanmıģtır ama telafi edilmiģtir. Eylemin yapıldığı gün ve saatte bankaya hesaba her Ģey yatmıģ bitmiģtir. Onun için zaman, zaman gündeme getirilen dile getirilen maaģlar iki ay gecikti, yatırılmadı gibi söylemler de doğru değildir. Sadece 8 günlük gecikme olmuģtur. O da dediğim gibi bugün 840,00.-TL ile 1.000,00.-TL arasında değiģen rakamlarla bu iģçi arkadaģlarımız paralarını almaktadır. Allah onlara daha bol bereket daha yüksek gelir getirsin diye düģünürüm. Ben olanağım yetkin olduğu her noktada iģçi, emekçi arkadaģlarımın en üst noktada refah düzeyine eriģmesi için çabalarımı sarf ederim. Sarf etmeye de devam edeceğim. Bu gerçekleri kamuoyuyla paylaģmayı bir görev biliyorum. Yine kamuoyuna dediğim gibi gerçekler böyleyken Konak Belediyesinin bu konuya hiçbir dahili sözkonusu değilken ve Konak Belediyesinin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleģen bu olaylar karģısında herhangi bir müdahalesi sözkonusu değilken yaratılan kaos ortamının kimlerden nasıl neden ve ne amaçla yaratılmak istendiği sorusunu da daha yüksek sesle tartıģmalarını dile getirmelerini bekliyorum. Bir son ilavem Ģu olacak bu kent bizim bu kenti dediğim gibi bakın ne güzel bir geleceği planlıyoruz. Yani iki gün önce iģte otoyol temelleri atıldı. Ġzmir Ġstanbul daha sonra Ġzmir Ankara geliģme yaģanacak. Bugün biz Konak Belediyesi olarak Ġzmir tarihinin en önemli kararlarından bir tanesine imza atıyoruz. Bu milyar dolarlık rakamlar ben Ģimdi spekülatife olmaması için dile getiriyorum. Ama bu kamuoyunda paylaģıldı. Gazeteci arkadaģlarım da bunun rakamsal değerini çok iyi biliyorlar. Bu kadar milyar dolarlık yatırımı çekecek bir geliģmeyi Ġzmir kamuoyu Ġzmir insanı sevinçle, sevgiyle, heyecanla beklerken Ģuanda iģte geçici olarak tamamen bizim insiyatifimiz dıģında geçici olarak yaratılan kirlilik çevredeki erozyon bazı eksik ve yanlıģların kentin geleceğine koģtuğu bir noktada siyasi amaçla ya da baģka amaçla ne amaçla olursa olsun kullanılmasının kullanılmaya çalıģılmasının hiç kimseye bir yarar sağlamayacağını düģünüyorum. Çünkü dediğim gibi kamuoyu zaten bu geliģmeleri bilmektedir. Ben aslında bugün bu geliģmeleri bilerek kentin geleceğine yönelik atılımları planlayarak düģünerek ve bundan büyük heyecan duyarak bizimle olmak isteyen bir çok arkadaģımı kadınlar ağırlıklı olmak üzere ben kendilerine teģekkür etmek istiyorum. Bugün gelen mailler ve telefonlarla bunu yaģadım. Ama kesinlikle buraya kendilerini davet etmeden benim öncelikle sizlerle paylaģmam gerektiğini düģündüm. Gerçekler budur. Sulandırılmak istenen ya da siyasi amaçlı uygulanmak istenen projeler bunlaradır. Bunlar konusunda ilgili kurumlar gereğini yapmak zorundadır. Ben bir eski bakan olarak bunu çok açık ve net söylüyorum. Bu olayları meclis idari amiri olarak da çalıģma ve sosyal güvenlik bakanı olarak da milletvekili olarak da yaģamıģ bir insan olarak söylüyorum. Eğer bir daha nahoģ hadise yaģanırsa orada bir garibanın gerçekten bu iģten kusuru olmayan insanın burnu kanarsa zarar görürse bunun faturası çok ağır olacaktır. Bu konuda gerekli önlemi almayan gerekli duyarlılığı göstermeyen herkes bu konuda suçlu olacaktır. Benim dediğim gibi devlet adamı ciddiyeti içinde bu uyarıyı yapmak gibi bir görevim var. Çünkü eğer bu kente zarar verecek bir geliģme eğer bu kentte huzursuzluk yaratacak bir olay olursa bundan siyasi olarak kimse bir kazanç sağlamaz. Ama kent olarak,insan olarak, ülke olarak bizler çok Ģey kaybederiz. Bir masumane tamamen dediğim gibi hiç alakamız olmayan tamamen bir ihale sürecinin 5/17

6 6 geliģmesiyle ilgili olarak yürütülen çalıģmada bir adeta Türkiye ye mesaj verecek bir çatıģma ortamı yaratmanın kimseye bir yarar sağlamayacağını dediğim gibi bunca yıllık tecrübemle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan kimsenin de bir kazancı olmayacaktır. Kimse de bir Ģey kazanmayacaktır. Ben özellikle bu olayda zaman, zaman tehdit edilen zaman, zaman darba uğrayan iģçi, emekçi arkadaģlarıma da kardeģlerime de bir çağrıda bulunmak istiyorum. ĠĢlerinin baģına dönsünler. ÇalıĢmalarını yapsınlar. Kente hizmetlerine devam etsinler. O provokatif amaçlı Konak Belediyesiyle bir ilgisi olmayan tamamen baģka kaynaklardan beslenen kiģilerle de iliģkilerini sonlandırsınlar. Devletin kurumları gereğini yapsın. Tekrar Ġzmir bir huzur çağdaģlık güzellik kenti olarak günlerine devam etsin. Bu sürece müdahale edilmediği takdirde bu huzursuzluğun bütün kesimleri etkileyeceğini ben hissedebiliyorum, görebiliyorum. Ben de bir devlet adamı ciddiyeti içinde gerek yaptıklarımı, gerek yapacaklarımı çok net ifade ettiğimi düģünüyorum. Buradan mesajını alması gereken gerekli mesajı alacaktır. Biz de yolumuza yürümeye devam edeceğiz, diye düģünüyorum. Çok özür diliyorum biraz belki uzun konuģtum. Ama bugün hem heyecanımızı, hem sevgimizi, hem kentsel kaos yaratılmasına iliģkin bir takım geliģmeleri birlikte yaģadık. Bunlara karģı bizim elbette halkımızla böyle bir paylaģım sizlerle değerli meclis üyesi arkadaģlarımla böyle bir paylaģım hakkımız bakidir. Onun için bunu yaptık. Çok teģekkür ediyorum. Ben hemen çok hızlı bir Ģekilde gündeme geçeceğim ondan sonra hem konuyla ilgili olarak hem baģka konularda görüģ belirtmek isteyen değerli meclis üyesi arkadaģlarım olursa onların da görüģlerini alacağım. Ek önergeler vardır. Onları gündeme alacağım. Bu arada yine bugünkü heyecanımı bağıģlayın Türkiye Cumhuriyetinde BaĢbakanlık yapmıģ geçmiģ dönemde benim de parlamento da birlikte olmaktan gerçekten büyük keyif aldığım gerek hoģ sohbetiyle gerekse siyasi deneyimiyle hakikaten Türk siyasetinin bir dönemine damga vurmuģ önemli siyasi kimlikleri yetiģtirmiģ gerçekten çok değerli bir devlet adamı sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan ı da biliyorsunuz bugün ebediyete intikali gerçekleģti nur içinde yatsın kendisine de mekanı cennet olsun diyorum bu konuya bütün arkadaģlarımın aynı duyarlılıkla yaklaģtığını düģünüyorum. Ek önergeleri okutuyorum ondan sonra gündeme geçeceğiz. (47/11-Belediyemize ait Gültepe Mahallesi 23N-3B pafta, ada, 170 m2 yüzölçümlü 6 parsel sayılı taģınmazın 8/170 hissesine karģılık gelen 8 m2.lik hissenin diğer hissedarlara hisseleri oranında satıģı hakkında) BAġKAN-Evet gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Ġkinci madde lütfen. (48/11-Çınarlı Mahallesi 8666 adanın güneyinde kalan 1561/1588 Sokak kesiģimindeki kamuya terkli alanın Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan değiģikliği hakkında) BAġKAN-Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Üçüncü madde lütfen. (49/11-GürçeĢme Bölgesinde 155ha.alanda Jeolojik-Jeoteknik etüdlerin Ġller Bankasına yaptırılması iģi için Belediye Meclisimizce alınan tarih ve 130/2010 sayılı karara ek karar alınması hakkında) BAġKAN-Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Son önerge lütfen. (50/11-Atilla Spor Kulübüne kiralanan spor tesislerinin Belediyemiz Spor Müdürlüğüne kazandırılması hakkında) BAġKAN-Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Evet gündeme geçiyorum 1.madde lütfen. (33/11-Tuzcu Mahallesi 426 ada, 26 parseldeki cami ve çeģme vasıflı tescilli taģınmazın imar planında Cami olarak belirlenmesi hakkındaki önerge okunduktan sonra) 6/17

7 7 Mehmet TÜRKBAY-Ġmar-Hukuk-Çevre komisyonlarına sevki uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Grubumuz. Uygundur Ġmar-Hukuk-Çevre komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 2.madde lütfen. (34/11-Belediyemiz mülkiyetindeki tescilli Altınordu Mahallesi 1543 ada, 26 parselin BHZ (Sosyal Kültürel Tesis Alanı) olarak belirlenmesi hakkındaki önerge okunduktan sonra) Mehmet TÜRKBAY-Ġmar-Hukuk-Çevre komisyonlarına sevki uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Grubumuz. Uygundur Ġmar-Hukuk-Çevre komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 3.madde lütfen. (35/11-Belediyemiz mülkiyetindeki tescilli Akıncı Mahallesi 377 ada, 29 parselin BHZ (Sosyal Kültürel Tesis Alanı) olarak belirlenmesi hakkındaki önerge okunduktan sonra) Mehmet TÜRKBAY-Ġmar-Hukuk-Çevre komisyonlarına sevki uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Grubumuz. Uygundur Ġmar-Hukuk-Çevre komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 4.madde lütfen. (36/11-Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı imar planında kalan Ahmetağa Mahallesi 250 ada, 8 parseldeki tescil gösteriminin kaldırılması hakkındaki önerge okunduktan sonra) Mehmet TÜRKBAY-Ġmar-Hukuk-Çevre komisyonlarına sevki uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Grubumuz. Uygundur Ġmar-Hukuk-Çevre komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 5.madde lütfen. (37/11-Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı imar planında kalan Kasaphızır Mahallesi 306 ada, ve 6 parsellere tescil gösteriminin ilave edilmesi hakkındaki önerge okunduktan sonra) Mehmet TÜRKBAY-Ġmar-Hukuk komisyonlarına sevki uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Grubumuz. Uygundur Ġmar-Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 6.madde lütfen. (38/11-Belediyemizin hissedarı olduğu Ġzmir, Akdeniz Mahallesi 7490 ada, 2 parsel sayılı taģınmazın satıģında Belediyemizce Ģufa hakkının kullanılıp kullanılmayacağı hakkındaki önerge okunduktan sonra) BAġKAN-Evet Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz Mehmet TÜRKBAY-Sayın BaĢkan bunun meclisten doğrudan geçilmesi uygun görülmüģtür. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Grubumuz. Doğrudan meclisten geçirilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Mehmet TÜRKBAY-ġufa hakkını kullanmayacağımız notu ilave edilirse. BAġKAN-ġufa hakkını kullanmayacağız notu ile birlikte 7.madde lütfen. (39/11-Ġzmir, Akdeniz Mahallesi 7490 ada, 2 parsel sayılı taģınmazdaki Belediyemize ait 33 m2 nin Ġzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kuruluna devrinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki önerge okunduktan sonra) 7/17

8 8 Mehmet TÜRKBAY-Direkt meclisten geçirilmesi uygundur. BAġKAN-Direkt meclisten geçirilmesi uygundur ĠZKA ya küçük bir katkıda bulunuyoruz küçük bir parseli Adalet ve Kalkınma Partisi gurubumuz kabul etti oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 8.madde lütfen. (40/11-UĢak Avgan Belediyesine 1 adet çöp toplama aracının bedelsiz olarak tahsis edilmesi hakkındaki önerge okunduktan sonra) Mehmet TÜRKBAY- Doğrudan meclisten geçirilmesi uygundur sayın BaĢkanım BAġKAN-Adalet ve Kalkınma grubumuz buyurun bu konu ile ilgili mi?... Hasan Rıza EVCĠM-Evet çöp toplama arabası ile ilgili. Gerçekten gülmeye ihtiyacımız varmıģ teģekkür ediyorum. Ben sözlerime baģlamadan önce hayat devam ediyor doğru gerçekten BAġKAN-Yani çöplerin toplanmamasına mı gülüyorsunuz?... Hasan Rıza EVCĠM-Yo ben sizin sorunuza güldüm. BAġKAN-Peki yani sevindiyseniz ben üzüldüm de onun için soruyorum. Çöplerin toplan mamasına sevindiyseniz ona üzülürüm onun için sordum. Hasan Rıza EVCĠM-Henüz daha böyle bir Ģey söylemedim. Siz yorum yapıyorsunuz. BAġKAN-Peki peki Hasan Rıza EVCĠM-Ben sözlerime baģlamadan önce BAġKAN-Yalnız gündemle ilgili değilse sözü sonra vereceğim hızlı hızlı gündemi bitirelim bu konuda rica edeyim.uģak Avgan Belediyesine bir çöp aracı bu araç Ģuanda bizim verimli olarak çalıģmalarını yürütemeyen eskimiģ, kullanımda zorlukları yaģanan bir araçtır. Biz bu tür araçları görev süremizden beri aģağı yukarı böyle sanıyorum 11 yada 12 aracı çeģitli belediyelerimize küçük belde belediyelerimize veriyoruz bu da onlardan bir tanesidir. Hasan Rıza EVCĠM-TeĢekkür ediyorum sorum buydu cevabını da aldım sağolun. BAġKAN-Peki çok teģekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 9.madde lütfen. (41/11-Belediyemizce yeni oluģturulacak YüzbaĢı ġerafettinbey Sokak No: 9 Alsancak adresinde bulunan Kızılay binası için silahsız 4 adet Özel Güvenlik Görevlisinin alınması hakkındaki önerge okunduktan sonra) Mehmet TÜRKBAY-Bu Emniyetin aradığı bir Ģart doğrudan meclisten geçirilmesi uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz. Doğrudan meclisten geçirilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 10.madde lütfen. (42/11-Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarife cetvellerine ek yapılması hakkındaki önerge okunduktan sonra). Mehmet TÜRKBAY-Plan ve Bütçe komisyonuna sevki uygundur. BAġKAN-Plan ve Bütçe komisyonu uygundur oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 11.madde lütfen. (43/11-Ġzmir Kalkınma Ajansına (ĠZKA) sunulacak Dezavantajlı Kadınlar Kostüm ve Aksesuar Tasarımı ve Üretimi projesi hakkındaki önerge okunduktan sonra). Mehmet TÜRKBAY-Kadın Erkek EĢitliği komisyonuna sevki uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz da onaylıyor Kadın Erkek EĢitliği 8/17

9 9 komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 12.madde lütfen. (44/11-Ġzmir Kalkınma Ajansına (ĠZKA) sunulacak Dezavantajlı Kadınlar Halı ve Kilim Dokumacılığı ve Üretimi projesi hakkındaki önerge okunduktan sonra) BAġKAN-Aynı komisyon Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz. Mehmet TÜRKBAY-Kadın Erkek EĢitliği komisyonuna sevki uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz Kadın Erkek EĢitliği komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 13.madde lütfen. (45/11)- 25.Uluslararası Ġzmir Festivaline katkı yapılması hakkındaki önerge okunduktan sonra) BAġKAN-Biliyorsunuz ĠKSEV in gerçekleģtirdiği Ġzmir in en önemli uluslararası etkinliklerinden bir tanesi bizim için güzel bir gurur kaynağı her zaman olduğu gibi yine bu festivale uygun görürseniz TL lik bir yardımı yapmak istiyoruz. Yüce meclisin ben takdirine sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz. Mehmet TÜRKBAY-Sayın BaĢkan miktar belirlenecek TL herhalde meclisten doğrudan geçilmesi uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz uygun mu?.. uygundur TL lik yardımı oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile karar verildi. 14.madde lütfen. (46/11-Ege Turistik ĠĢletmeler ve Konaklamalar Birliği nin yurtdıģında düzenlediği etkinliğe katılım ve katkı yapılması talebi hakkındaki önerge okunduktan sonra) BAġKAN-Evet buda yine yurt dıģındaki fuarlarda bizi ETĠK biliyorsunuz Ege Turistlik ĠĢletmeler ve Konaklamalar Birliği temsil ediyor bizde önemli bir turizm merkeziyiz. Bu kuruma da bu fuarlarda katkı sağlanması amacıyla TL lik bir yardımı yapalım diye düģündük. Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz sizin bu konuda Mehmet TÜRKBAY- Ege Turistlik ĠĢletmeler ve Konaklamalar Birliği ile birlikte olmak kaydıyla TL nin meclisten doğrudan geçirilmesi uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz, Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz da destekliyor ben oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile karar verildi. Ek önergeler vardı onları lütfen ele alalım. (47/11-Belediyemize ait Gültepe Mahallesi 23N-3B pafta, ada, 170 m2 yüzölçümlü 6 parsel sayılı taģınmazın 8/170 hissesine karģılık gelen 8 m2.lik hissenin diğer hissedarlara hisseleri oranında satıģı hakkındaki önerge okunduktan sonra) Mehmet TÜRKBAY-Doğrudan meclisten geçirilmesi uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz doğrudan geçirilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile karar verildi. Bir sonraki önerge lütfen. (48/11-Çınarlı Mahallesi 8666 adanın güneyinde kalan 1561/1588 Sokak kesiģimindeki kamuya terkli alanın Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan değiģikliği hakkındaki önerge okunduktan sonra). Mehmet TÜRKBAY-Ġmar Hukuk Çevre komisyonu BAġKAN-Ġmar Hukuk Çevre Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz. Erkan ÖZKAN-Ġmar Hukuk Çevre 9/17

10 10 BAġKAN-Oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Bir sonraki önerge lütfen. (49/11-GürçeĢme Bölgesinde 155ha.alanda Jeolojik-Jeoteknik etüdlerin Ġller Bankasına yaptırılması iģi için Belediye Meclisimizce alınan tarih ve 130/2010 sayılı karara ek karar alınması hakkındaki önerge okunduktan sonra) BAġKAN- Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz. Mehmet TÜRKBAY-Mecliste doğrudan karar alınması uygundur. BAġKAN-Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuz. Aynı görüģte, kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Son önerge lütfen. (50/11-Atilla Spor Kulübüne kiralanan spor tesislerinin Belediyemiz Spor Müdürlüğüne kazandırılması hakkındaki önerge okunduktan sonra) BAġKAN-Bir öncekinde galiba spor ve hukuk değil mi? Spor ya da Hukuka da gönderebilirsek sanıyorum yasal olarak daha iyi olacak. Mehmet TÜRKBAY-Spor ve Hukuk komisyonu BAġKAN-Spor ve Hukuk, Adalet ve Kalkınma partimizde aynı görüģte, peki kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Ben Ģöyle bir ricada bulunacağım. Bazı konuların özellikle ĠZKA baģta olmak üzere bazı konularda bir an önce devreye sokmamız gerektiği için ben komisyonlardaki arkadaģlarımdan özellikle rica edeceğim. Kendilerine bugüne kadarki çalıģmaları için çok teģekkür ediyorum. Ama bir kez daha bu hafta Cuma günkü meclisimize kadar çalıģmaları tamamlarlarsa yine hızlı bir süreci tamamlamıģ oluruz. BaĢta Plan ve Bütçe olmak üzere bütün komisyon baģkanlarımızdan çok teģekkür ediyorum hizmetleri, katkıları için ama bu hafta bu çalıģmaları tamamlarsak hızlı bir Ģekilde bunları yaģama geçirmiģ oluruz. Çok teģekkür ediyorum. Bu arada biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi grubumuza da sordum. Sayın Azmi KUMOVA iki yıla yakın bir süredir birlikte belediye meclis üyesi kimliğiyle bize gerçekten büyük katkılar sağlayan çok değerli bir meclis üyemiz kendisi siyasi yaģamında yeni bir karar aģamasına geldi ve milletvekili aday adayı olarak bir mücadeleye giriģiyor. Biz kendisini kaybetmekten elbette üzüntü duyuyoruz. Çünkü bugüne kadar gerek deneyimiyle, gerek çalıģmalarıyla bize her zaman çok büyük katkılar sağladı. Ama siyasi olarak da bir geliģme kaydedecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Azmi beye yeni süreçte baģarı diliyoruz. Esenlik diliyoruz. Allah yolunu açık etsin inģallah bizde hem tabi bütün grupları katamayacağım. Çünkü bir siyasi mücadele elbette ama Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak öyle sanıyorumki kendisinin arkasında olacağız. Bu anlamda baģarı diliyoruz. Esenlikler diliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Aykut baģkan bu konuda mı? Etem Aykut YENĠCE-Farklı konuda ben hemen söyleyeyim de ondan sonra arkadaģlar konuģsun. BAġKAN- Hangi konu hakkında, yani bu gündemdeki o zaman en son vereceğim. Evet komisyondan gelen raporları ele alıyoruz. Evet 1. madde lütfen. (148/10-Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi 1/1000 ölçekli revizyon imar planı hakkındaki rapor okunduktan) BAġKAN- Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz. Mehmet TÜRKBAY-Bu konuyla ilgili müdürümüz gerekli bilgiyi verdi. Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulü uygundur. BAġKAN-Komisyonlardan gelen Ģekliyle... Hasan Rıza EVCĠM-Ama sayın baģkanım artık bırakın iki kelam biz de edelim. BAġKAN-Dilek temenni mi? Bu konuda mı? Hasan Rıza EVCĠM-Bu konuda efendim. BAġKAN-Peki yani dilek temennilerde sınırsız. Size sayın baģkan Ģey vereceğim ama bu konudaysa konuları hızlı hızlı bitirelim. 10/17

11 11 Hasan Rıza EVCĠM-Sayın baģkan. BAġKAN-Bu konuda mı? Hasan Rıza EVCĠM-Evet efendim. BAġKAN-Peki buyurun. Hasan Rıza EVCĠM-Uygun görürseniz bu konuda konuģmak istiyorum. Ġzmir in gerçekten 49,25 yıllık tarihinin değiģeceğini düģündüğüm Ġzmir in önümüzdeki dönemlerde ekonomik yönden, sosyal yönden, kültürel yönden, dıģ ticaret açısından, turizm açısından, hizmet sektörü açısından çok önemli katkılar sağlayacağını düģündüğüm artı Ġzmir in gerçekten ihtiyaç duyduğu katma değer katkısı alacağı ve istihdam katkısı alacağı böylesine güzel bir projenin 1/1000 lik uygulama planlarında en azından Ģahsım için ve grubum için Ģunu söyleyebilirim onur duyuyoruz. Mutluluk duyuyoruz. Tabi sadece grubum adına değil ben inanıyorum ki buradaki 37 tane arkadaģım da benimle beraber aynı gururu paylaģıyorlardır. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca bu konuyla ilgili bana söz verdiğiniz için de teģekkür ederim. BAġKAN-Biz bugün sayın baģkanımı ben çok severim arada nazire yapıyoruz birbirimize ama çok teģekkür ederim. Ben bu hassasiyeti bildiğim için bu duyarlılığınıza da çok teģekkür ediyorum. Bir eski gazeteci olarak bir gazetecilik yapma Ģansım var mı? Acaba. Var, herkesin izniyle. Yani gazeteci arkadaģlarımdan da Ģunu rica ediyorum. Gerçekten bu bugünkü meclisimizde aslında biz bu haberi daha önce sizlerle paylaģmayı düģündük. Ama meclise bir saygısızlık olacağını meclisimizin bu kararı almasından önce bunun açıklanmasının doğru olmayacağını düģündük. Onun için bugüne bekledik. Biraz geç bir saat oldu. Ama ben gazeteci arkadaģlarımdan eğer mümkünse bu konudaki değerlendirmeyi ayrı yapmalarını biraz önce de Ayfer hanımın verdiği bilgiler çerçevesinde rica edeceğim. Çünkü gerçekten Ġzmir için çok önemli bir karar yani meclis haberi dıģında bunu ayrı değerlendirebilirsek çok sevineceğim. Bunu gazeteci arkadaģlarımdan ayrıca rica ediyorum. Evet 2. madde lütfen. (19/11-GüneĢli Mahallesi 22M-Ic pafta, 526 Sokak ile Eskiizmir Caddesi kesiģimindeki yeģil alanda 12 m2 lik trafo yeri belirlenmesi hakkındaki rapor okunduktan sonra) BAġKAN-Ben oyladım ama tekrar oylayalım. Evet 1. maddeyi yani 1/1000 liği bu Ġmar Hukuk komisyonu raporunu komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Hayırlı uğurlu olsun. 2. maddeyi hemen komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. 3. madde lütfen. (20/11-GüneĢli Mahallesi ve 6943 adalarda (TM) koģulunun belirlenmesi hakkındaki rapor okunduktan sonra) BAġKAN-Komisyondan geldiği Ģekliyle Mehmet TÜRKBAY-Komisyondan geldiği Ģekliyle Hasan Rıza EVCĠM-Reddimizi açıklayalım mı? BAġKAN-Tabi buyurun. Hasan Rıza EVCĠM-Sayın baģkan, değerli meclis üyeleri mutlaka hatırlayacaksınız. Buradan bu kürsüden bu mikrofonlardan belki onlarca kez Ģunu haykırdık. 1/5000 lik planı yok ise 1/1000 lik uygulama planının yapılamayacağından bahsettik. Yine aynı Ģekilde böyle bir sorunlu konuyla karģı karģıyayız. GüneĢli Mahallesinin ve 6943 adalarında ben biliyorum orada zaten Ģuanda ticari iģletmeler mevcut. Özellikle zemin katlarda evet bunların lejant olarak değiģtirilmesine emin olun bende evet demek istiyorum. Ama yasal olarak bunun doğru olmadığını görüyorum. Yani önce 5000 lik planlar yapılır 5000 lik planlarda bu lejantlar oturtulur. Ondan sonra bizde gönül rahatlığıyla 1/1000 lik uygulama planlarına burada evet oyu verebiliriz. Biz raporda hayır oyu kullandık. Eğer siz ısrarcıysanız bu konuda biz halen red oyu vermek istiyoruz. 11/17

12 12 BAġKAN-Rahatlamanız anlamında Ayfer hanım teknik olarak bir küçük açıklama yapacak. Ondan sonra oylamaya geçeceğim. Biz zamanlama açısından yani yatırımcının önünü açmak anlamında böyle bir Ģey alıyoruz. Çünkü zaten ona uygun bir Ģekilde hazırlandı. 1/1000 likte çok kısa Ayfer hanım bunu teknik olarak açıklarsanız. Ayfer NAKĠPOĞLU-Evet bu bölgede bütünsel olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planımız yalnız bu adalar değil yakın çevresi dahil hiçbir yerde yok. Bunu biz bir öneri olarak meclisimizde uygun görürse gittiğimde 5000 ölçekli nazım planı ve 1/1000 liği birlikte değerlendirilmesi önerisiyle BüyükĢehir Belediyesine iletmiģ olacağız. Sistem bütünleģmiģ... BAġKAN-Zaten böylelikle hem bütünleģme sağlanmıģ olacak hem zaman kazanmıģ olacağız. Öbür türlü yatırımcının gerçekten önünü yeterince açmamıģ olacağız. Buyurun. Hasan Rıza EVCĠM-Sayın baģkan bakın çok değerli Ayfer hanımda aynı Ģeyi söyledi. Öneri, bu meclisin öneri yapma diye bir görevi yok. Burası karar alır. Biz karar alıyoruz ama bakın niyet iyi niyet.. BAġKAN-Öneride bir karardır. Hasan Rıza EVCĠM-Hayır değil efendim. Siz o zaman önerinizi lütfen yazılı olarak Belediye BaĢkanı sıfatınızla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine yazın. Buranın 5000 lik yapı yapın. Burayı TM koģulu yapın diyebilirsiniz. Ama biz meclis olarak ciddi ciddi burayı TM koģuluna çevirmek adına karar alabiliriz... BAġKAN-Evet yani biz bunu bir öneri olarak değerlendirdik. TeĢekkür ederim. Biz bu konuda BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın da hassasiyetini biliyoruz. Kendisine de Ģimdiden bu konudaki desteği için teģekkür ediyoruz. Ben oylarınıza sunuyorum kabul edenler (çok el kalkar) kabul etmeyenler (az el kalkar) oyçokluğu ile kabul edilmiģtir. Bir sonraki madde lütfen. (21/11-Banliyö Sisteminin geliģtirilmesi ve güçlendirilmesi kapsamında Yenidoğan Mahallesi 23M-IVa paftada yaya üst geçidi yeri belirlenmesi hakkındaki rapor okunduktan sonra.) BAġKAN-Komisyondan geldiği Ģekliyle Mehmet TÜRKBAY- Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulü uygundur. BAġKAN- Komisyondan geldiği Ģekliyle kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Bir sonraki madde lütfen. (23/11-2.Süleymaniye Mahallesi 7353 ada, 1 parselde B-4 olan yapılaģma nizamının B-6 olarak değiģtirilmesi hakkındaki rapor okunduktan sonra) BAġKAN- Komisyondan geldiği Ģekliyle Mehmet TÜRKBAY- Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulü uygundur. BAġKAN- Komisyondan geldiği Ģekliyle kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. TeĢekkür ederim. Bir sonraki madde lütfen. (24/11-Mersinli Mahallesi 8550 ada 1 parsel, 8551 ada 1 parsel ve 8553 ada 2 parsele yönelik öneri plan hakkındaki rapor okunduktan sonra) Mehmet TÜRKBAY- Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulü uygundur. BAġKAN- Komisyondan geldiği Ģekliyle kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Son madde lütfen. (29/11-GüneĢli Mahallesi 22M-4b pafta, 6944 ada, 1 parselin (Akaryakıt + LPG istasyonu) olarak düzenlenmesine iliģkin plan değiģikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki rapor okunduktan sonra) Mehmet TÜRKBAY- Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulü uygundur. BAġKAN- Komisyondan geldiği Ģekliyle kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Ben çok teģekkür ediyorum. Burada kesiyorum. Dilek ve temennilerle ilgili olarak görüģ belirtmek isteyen değerli arkadaģım varsa bu konuda iki tane talep vardır. Ġzin verirseniz önce sayın Etem Aykut YENĠCE ye söz vereyim. Ondan sonra siz toparlayın sayın baģkan. Prosedür gereği de daha doğru olur. Buyurun sayın YENĠCE 12/17

13 13 Etem Aykut YENĠCE-Sayın baģkan, değerli meclis üyesi arkadaģlarım iki yıla yakın seçilmiģliğimizin en tarihi meclisini yaģadık, uzun meclisini. Ġki üç cümle kısa cümle ben etmek istiyorum. TeĢekkür ediyorum söz verdiğiniz için değerli baģkan kentimizde ay içerisinde yaģanan fuarlarla ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Önümüzdeki PerĢembe günü baģlayacak bir olivitech adı altında bir zeytinyağı fuarı düzenlenecek kentimizde. Biz bu zeytinyağı fuarında ĠZBAġ, Ege TV ve Türkiye Lokantacılar ve Ġzmir Lokantacılar odası olarak önemli bir etkinliğe kentimiz için önemli bir etkinliğe imza atacağımızı düģündük. Bu konuda Ģahsınız ve meclis üyesi arkadaģlarımdan önemli bir katkı ve destek bekliyorum. Niçin bekliyorum. Türkiye nin doğusundaki Van dan, Diyarbakır dan, Kars tan Antep ten bir çok oda baģkanı yönetici ve lokantacının kentimize davet edildiği bu organizasyonda Ege de unutulmaya yüz tutmuģ zeytinyağlı yemeklerinden altmıģ beģe yakınını Ġzmir deki ustalarımıza yaptırıp bu soğuk food, fast fooda karģı olan bir direniģ adı altında sayın gazeteci Nedim ATĠLLA nın da önderliğinde Türkiye nin tüm ünlü gurmeleri ve basın mensupları bu organizasyona kentimizi yazmaya Ġzmir i yazmaya Ege yi yazmaya gelecekler. Dolayısıyla bu organizasyon kentin turizmi açısından, kentin mutfağı açısından ve artı sizin gibi yemeye, içmeye ve bu iģe çok önem veren bir baģkan ve saygıdeğer eģinin... BAġKAN-Yani sağlıklı beslenmek diyelim. Etem Aykut YENĠCE-Değerli baģkanım kısacası kentimiz için çok önemli bir organizasyon bu önemli organizasyonda Konak Belediyesinin, meclis üyesi arkadaģlarımın sizlerin meclis üyesi arkadaģım olarak değil bu kentte gelecek nesil yetiģtiren bir anne baba olarak bu etkinliğe davet ediyorum. Niçin davet ediyorum. Sağlık Bakanlığının son yayınladığı resmi verilere göre kentimiz Amerika daki bir çok kentten sonra obezite konusunda ilk sıralarda. Dolayısıyla tarihin 2500 yıl öncesi ilk zeytinyağı iģleyeni kuran atalarımız bize bıraktıkları bu önemli maddeyi Türk kamuoyuna çok önemli bir Ģekilde ancak belli bir güçle belli bir dayanıģmayla anlatabiliriz. Dolayısıyla konu çok önemli rica ediyorum bu konuda cumartesi günü saat 13:00 da baģlayacak çok önemli bir panel var. Buradan bir temennim de var sayın baģkan. Kent için Ġzmir li olarak Basmane de iģyeri olan bir esnaf kardeģin olarak sizden bir Ģey rica ediyorum. Ne rica ediyorum. Bakın geçen hafta gelinlik fuarı vardı. Ġzmir kentindeki benim gibi bir çok iģyeri ve oteller muhteģem iģ yaptık. Allah bin kere razı olsun. Ancak Gazi bulvarı ve FevzipaĢa bulvarı üzerinde buradan da görev yapan tüm zabıta arkadaģlarıma teģekkür ediyorum. Saat 20:00 ye kadar olağanüstü özverili bir çalıģma yapıyorlar. Ancak saat 20:00 den sonra yasa gereği ve çalıģma saatleri gereği oradan çekildikleri noktada benim o FevzipaĢa bulvarım BangladeĢ sokaklarına dönüyor. Lütfen bunu Ġzmir e gelen ve Ġzmir de otellerde kalan yabancı insanların bir isteği olarak size iletiyorum. Lütfen o sokakların üzerindeki özellikle fuar zamanında. Adam beģ trilyon lira masraf etti otel yaptı. Gazi bulvarı üzerinde Met oteli yaptı. Oraya gidiyor bir Samsun lu Antep li aile sokağa bir çıkıyor FevzipaĢa bulvarı üzerinde geçerken nereye geldim diyor. Dolayısıyla bu konuda biliyorum ki BüyükĢehir in veya belki de emniyeti açısından polisimizin görevleri de söz konusu olabilir. Ancak buradan Konak meclisinde basın aracılığıyla kenti yönetenlere sesleniyorum. FevzipaĢa bulvarını üç beģ tane çapulcuya ve ne olduğu belli olmayan ve ne sattığı belli olmayan insanların kaderine terk edip Ġzmir in o yüzünü hiç birimizin göstermeye hakkı yok. Dolayısıyla da bunu bir Ġzmirli olarak rica ediyorum sayın baģkanım teģekkür ediyorum hepinizi bekliyorum. BAġKAN-Çok teģekkür ederiz. BaĢarılar diliyoruz. Biz zaten geçen hafta bu fuar süreçlerinde zabıtadaki arkadaģlarımla birlikte bu konuda çalıģma yapıyoruz. Yine ben kendilerine gereken talimatı verdim. Yineliyorum özellikle bu fuarlar döneminde olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Fakat yine bizim ĠçiĢleri Bakanlığına bir müracaatımız oldu. ĠĢte biraz önce bu söylediğim nedenlerden yani aslında bunun gerçekten hani bu makamlar kimseye kalıcı değil. Gelip geçici yani bugün ben varım yarın bir baģkası olacak. Ama sağlıklı bir altyapı oluģturmak hepimizin görevi bir buçuk milyon insana hizmet veren bu belediyenin malesef kadroları ve bütçesi buna uygun Ģekilde 13/17

14 14 gerçekleģmiyor. Ne Ġller Bankası payı ne norm kadro uygulaması, onun için bu konuda bizim çabalarımıza ben bütün arkadaģlarımın millet vekillerimiz nezrinde de destek olmasını istiyorum. Dediğim gibi bu makamlar gelip geçici ama kalıcı olan Konak Belediyesi. Zabıta kadromuzda biz yani bir de öyle bir uygulamalar var ki Ģimdi gelen memleketine gidiyor. Yani bu anlamda da biz yüz küsur arkadaģımla harika yaratmaya çalıģıyoruz. Ben zabıta arkadaģlarıma teģekkür ediyorum. Hakikaten zor koģullarda mesela Kıbrıs Ģehitlerinde ve Alsancak ta da aynı Ģey geçerli 23:00 dan sonra maalesef çünkü onlarda insan onlarında belli konularda Ģey yapma hakları var. Ve 23:00 dan sonra oradan da mecburen görevden çekilmek zorunda kalıyoruz. Aynı sıkıntı orada da yaģanabiliyor. Ama FevzipaĢa bulvarı içinde özellikle otellerimizin bulunduğu alanlar için biz hassasiyetimizi sürdürüyoruz. 20:00 dan daha 23:00 a kadar yapacağız. Ve kadromuzu güçlendirdiğimiz oranda da bu çalıģmayı biraz daha geç saatlere kaydıracağız. Ama böyle bir malesef sıkıntımız var. Buyurun sayın Hasan Rıza EVCĠM i dinleyelim. Dilek ve temennilerde Hasan Rıza EVCĠM-Sayın baģkan bugün gerçekten ilginç bir meclis yaģadık. Sayenizde konsepti değiģti. Ne zaman neleri nerede söyleyeceğimizi ĢaĢırmıĢ durumdayız. Ama bir ara hatırlıyorum söz almıģken diye bir cümleyle baģladım. ġimdi oradan kaldığım yerden baģlayayım. Ben hemen Ģöyle toparlayayım kısa kısa bugün gerçekten üzüntülü bir tarafımız var. Hem Ġzmir de önemli bir sembol isim hem de Türkiye de önemli bir sembol ismi kaybettik. Güzelyalı nın sembol ismi Ali beyi evet nur içinde yatsın. Hem dürüstlüğüyle hem çalıģkanlığıyla bende çok takdir ederdim. Belki aynı fikirlerde değildik ama çok takdir ettiğim bir kiģiydi. Ona rahmet diliyorum. Ve bu arada Güzelyalı bölgesinde yaģayanlara da buradan taziyelerimi iletiyorum. Yine aynı Ģekilde 54. Cumhuriyet Hükümetinin BaĢbakanı Saadet Partisinin genel baģkanı o da sembol bir isimdi. Allah nurlar içinde yatırsın. Bu nedenle de tüm Türk halkına taziyelerimi iletmek istiyorum. Güzel bir haber Azmi KUMOVA ağabeyimizle ilgili onun yeni bir kararı yeni bir hedefe doğru yola çıkıģı bizi çok umutlandırdı. Mutlu etti. Kendisine belki oy veremeyeceğim ama desteğim sonuna kadar var. Ona gerçekten bu çıktığı yolda baģarılar diliyorum. ĠnĢallah genel baģkanınız sizi sıralamaya koyar. ĠnĢallah seçilirsiniz. Ön seçim olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum. Ama bunlar gerçekleģir. Sayın baģkan dedim ya bugün gerçekten meclis ilginç bir dönem yaģadı ama sizi çok dikkatli dinledim sıkıntınız yüzünüze vurmuģtu. Belki bende de var. Siz onu atlatmaya çalıģtınız o anda belki de o üzüntülü halimizle sizde güldünüz bende güldüm ama hani deriz ya ağlarız gülünecek halimize diye iģte öyle bir olayla karģı karģıyayız. Sizi dikkatli dinledim dedim sadece kafamdaki bazı sorulara cevap alamadığım yerler var konuģmanızda özellikle Ģuanda Konak Ġlçesinde gerçekten iki tane önemli kriz yaģanıyor. Bunlardan bir tanesi çöp krizi bu çöp krizi Ģuanda Konak Ġlçe sınırları içerisindeki sokaklarda çöpler sokaklarda dökülü durumda pislik içersindeyiz. Bu Konak halkının sağlığını da tehdit eder hale gelmiģ durumda. Dolayısıyla bu krizimizle beraber birde emekçi krizi yaģanıyor diye düģünüyordum bazı konularda yine yaģandığını düģünüyorum ama sizin bir provakatif amaçla diye baģladığınız bir cümleniz var o beni çok etkiledi özellikle yasa dıģı bir örgütün eyleminden bahsettiniz doğru anladım herhalde bunları da duyunca biraz telaģlanmadım dersem yalan olur bir Ġzmirli olarak ve Konak halkının bir temsilcisi olarak bunlara bizim gerçekten prim vermememiz lazım. Devlet ağırlığını burada ciddi ciddi göstermemiz lazım.ama ben hem emekçi krizinin hem de çöp krizinin tarafınızdan çok iyi yönetildiğini düģünmüyorum çok açıkça net söyleyeyim. Neden? Bunun sinyalleri zaten size baģtan gelmiģ 15 gün önce bir uyarı eylemi yapılmıģ Cuma günü Belediyenin önünde eylem baģlanmıģ ve sizden herhangi bir yaklaģım göremiyorum ne sizden nede iktidar yönetimi olarak buradaki meclis üyesi arkadaģlarımdan. BAġKAN-Böyle bir Ģey olmadı ama olsun dinleyelim sizi. Hasan Rıza EVCĠM-ġimdi bakın siz aradan dört gün geçiyor kamuoyuna dün bir yazılı 14/17

15 15 açıklama yapıyorsunuz bugünde meclisimizi aydınlatıyorsunuz bu konuda. Dolayısıyla o geçen dört günlük süreçte neler olduğunu bizler dakika dakika yanınızda durup da ne oluyor diye bilmemiz mümkün değil BAġKAN-Anlatırım isterseniz. Hasan Rıza EVCĠM-Ancak kamuoyuyla sevinirim yani çünkü sizin sıkıntınız bizim sıkıntımız yanlıģ anlaģılmasın. Ben burada siyaseten de konuģmuyorum. Sizde beni tanırsınız. Bir Ġzmirli olarak bu yanlıģın varsa ki orada ben hissettim sizin konuģmalarınızdan bazı yanlıģların düzeltilmesi için ben sizle anında kol kola girmeyi bilen bir insanım hiç merak etmeyin hem ben hem de grubum. Bunu hep baģtan beride zaten size söylemiģtik. Dolayısıyla bir Ģeyi anlamadım birkaç Ģeyi anlamadım onları sorayım. Dört aylık bir ihale ardından bir yıllık bir ihale diyorsunuz ondan sonrada bir cümlenizde diyorsunuz ki; iģçilerin 8 günlük paralarının verilmemesinin altında iģ firmanın değiģimi diyorsunuz aynı firma kazanıyor nedir değiģiklik onu soracağım. BAġKAN-Hayır hemen aydınlatayım da teknik olarak Ģöyle; Biliyorsunuz ihaleler yıllık yapılıyor ilk ihaleyi A firması almıģtı ikinci ihaleyi B firması aldı. ġuandaki üçüncü ihale üçüncüyü de yine B firması aldı. Yani bu değiģim A ve B firmalarından kaynaklanıyor. Ona bizim bir müdahalemiz söz konusu değil. Hasan Rıza EVCĠM-Peki bir Ģey soracağım bu iģçilerin alımında dahliniz var mıdır? Bu iģçiler A firmasından beri aynı iģçiler midir? BAġKAN-Onu bilemiyorum yani aynı iģçiler genelde alıģ yani iģi öğrendikleri için öyle sanıyorum ki %90 oranında aynı iģçilerdir yani benzer iģçilerdir ama tabi bu firmanın iģçi alımı konusunda da bizim direk bir yaptırımımız sözkonusu değil. Çünkü kendi uygulamalarına göre bir tercihte bulunuyorlar. Eğer bizden, bize çünkü zaman zaman baģvurular oluyor diyorlar ki biz iģ Ģu iģte çalıģtık bu iģte çalıģtık iģimizi kaybettik biz o tür baģvurular olursa onu da iki kuruma bir iģ ve iģçi bulma kurumuna iki bu tür firmalara gönderiyoruz. Eğer bir talep olursa. Hasan Rıza EVCĠM-Evet tabi Ģeyi sormak istiyordum ihaledeki bir sözleģmenin mutlaka içerisinde vardır. Konak Belediyesi bir ihaleye çıkıyorsa o ihalede de yüklenici firmanın personeline Sosyal Sigortalar Kurumuna kaydını yaptırdığını bordrolarıyla almalı maaģları yatırılıyorsa maaģ bordrolarını her ay muntazaman denetliyor olması lazım. Bununda böyle olduğunu düģünmek istiyorum ama bize gelen haberlerde bu iģçi kardeģlerimiz maaģlarını iki aydan beri alamadıklarını siz yalanladınız ve de Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı olmadıklarından bahsediyorlardı. BAġKAN-Hayır böyle bir Ģey mümkün değil. Hasan Rıza EVCĠM-Yalanlıyorsunuz anladığım kadarıyla. BAġKAN-Ali Bey de isterseniz teknik olarak Ali Bey çok kısa yani yasa çerçevesinde bunun bilgisini hemen size takdim etsin. Ali Seydi KOCA-Sayın baģkanım bu maaģlar firmanın ilk hakediģiydi. Genelde bu tür firmalar ilk hakediģte bir takım evrakları falan tam olarak veremezler bir tecrübe aģamasından sonra olur. O nedenle kaynaklanan bir sekiz günlük gecikme. BAġKAN-Tamamen böyle zaten öbürü mümkün değil çünkü bunu yapmadıkları takdirde bir daha bu tür ihalelere giremiyor o firmalar kaldı ki dediğim gibi bu firma benim duyduğum Bornova, KuĢadası, Osmangazi gibi bir çok il ve ilçemizde de hizmet veriyor onun için böyle bir Ģey zaten mümkün değil kaldı ki biz belgelerle de bunu ortaya koyuyoruz bu biraz önce de sizinde vurguladığınız benimde ısrarla vurguladığım spekülatif insanları provakatif insanları galeyana getirmeye yönelik kötü niyetli kiģiler tarafından gündeme getirilmiģ söylemlerdir. Hasan Rıza EVCĠM-Peki sonuçta siz bir devlet adamısınız burası bir devlet kurumu biz elimizden geleni yapalım yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum ama yine söylüyorum bu kriz böyle yönetilmez mutlaka bir araya gelelim bizde gücümüzü ortaya koyalım ve de gerekli yardımları mutlaka alalım çünkü deminde söylediğim gibi Konak halkı gerçekten sağlık yönünden tehdit altında 15/17

16 16 bunun biran evvel toparlanması lazım. Sayın baģkan bir sözüm vardı Yeni kent merkezi ile ilgili benden talebiniz VOB un kurulması Vadeli ĠĢlemler Borsasının kurulması BAġKAN-Evet yani birlikte elbette Konak da Hasan Rıza EVCĠM-Mutlaka orada da desteğimiz sonuna kadar olacak. Ġzmir in finans yönünden de böyle hareketli hale gelmesini biz de destekleriz. BAġKAN-O zaman yani bunu hemen somutlaģtıralım biz sizin öncülüğünüzde Ġzmir millet vekillerimiz ve bizler kurumsal olarak bir toplantı organize ederseniz ÖzelleĢtirme Ġdaresi ile memnuniyetle orada ne yapabileceğimizi Hasan Rıza EVCĠM-Yani uygun görürseniz mecliste değil ama yarın baģ baģa bir görüģelim. BAġKAN-Tabi tabi yani atıl durması çünkü kimseye bir Ģey sağlamıyor. Yani orada kötü bir görüntüyle duruyor halbuki çok kısa sürede Hasan Rıza EVCĠM-Çok doğru aynı fikirdeyim. BAġKAN-Bir yıl gibi bir sürede bu kente kazandırılabilecek. Hasan Rıza EVCĠM-Aynı fikirdeyim.ġahsım adına bu desteği vereceğim. BAġKAN-TeĢekkür ederim. Hasan Rıza EVCĠM-Son olarak vaktinizi fazla aldım geçtiğimiz meclisin ilk oturumunda Ģahsınıza bizi de heyecanlandıran diye cümleye baģladığımı iyi hatırlıyorum bir projeniz Sevgi Yolu projesiydi bizi de heyecanlandıran diyorum tekrar altını da çizerek söylüyorum. Gerçekten bizi mutlu edeceğini bildiğimiz bir projeydi. Bunun hayata geçmesi neden gecikti diye sorduğunda yağmurlar diye bir sebep sunmuģtunuz. ġimdi açılıģ neden ertelendi diyeceğim o gün hava günlük güneģlikti. Onu da açıklarsanız teģekkür ediyorum. BAġKAN-Çok teģekkür ederim. ġöyle biz açılıģı yaptık. Fakat sayın genel baģkan açılıģı yapacaktı. O gün hem programındaki düzenleme hem de bu biraz önce çöp nedeniyle yaģanan kriz nedeniyle ben özellikle ben kendisini arayarak bu açılıģa katılmayın dedik ama ben gittim alkıģlar arasında gerçekten yurttaģların büyük sevgi gösterileri arasında o açılıģı yaptım çokta mutlu oldum çünkü öyle birģey de beklemiyordum. Siyasi hayatımda bu tür Ģeylere doymuģ bir insanım. Beni mutlu eden sadece insanların mutluluğu insanların sevgisi ve hayır duasıdır. BaĢka hiçbir beklentim olmaz ama ogün bir grup bürokrat arkadaģımda benimle beraberdi. Aydemir beyi, Hüseyin beyi, Mehmet beyi birçok arkadaģımı hatırlıyorum o gün gerçekten biz gittik açılıģımızı yaptık. Törenler yapıldı yurttaģlarımız büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Hakikaten Ġzmir e yakıģır çok güzel detayları önümüzdeki ay tamamlanacak bazı küçük rötuģlar yapılıyor ama hepimizin gurur duyacağı hepimizin gerçekten eģini dostunu bir kültür merkezi orası kitabıyla takısıyla el emeği göz nuru ürünleriyle öyle sanıyorum ki herkesi mutlu edecek bir merkez oldu. AçılıĢı yaptık genel baģkanımızın olmaması da tamamıyla da benim o istekten vazgeçmemle oldu. Buyurun. Hasan Rıza EVCĠM-O zaman çok küçük birde Ģikayetimi ileteyim. BAġKAN-Tabi buyurun. Hasan Rıza EVCĠM-En ufacık bir serginin bile açılıģına cep telefonuma iki tane mesaj geliyor ama böylesine önemli bir açılıģ için ne bana nede meclis üyesi arkadaģlarıma böyle bir mesaj gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi arkadaģlara geldiyse bilemem ama Adalet ve Kalkınma Partili arkadaģlara gelmedi. Bilginize sunuyorum. BAġKAN-ġöyle yani öyle bir Ģey olsa özür dilerim çünkü böyle bir Ģey mümkün değil.ġu olabilir mi acaba yani açılıģı genel baģkanın yapacak olması yada iptal edilmiģ olması nedeniyle bir imtina olabilir ama çok tabi ben bu konuda özür dilerim. ĠĢte iptal edildi diye belki gelmemiģ olabilir ama inģallah bu kez sanatçılarımızla bir açılıģ yapacağız. ġimdi orada iki tür iki tane organizasyon vardı bir tanesi yolun açılması birde sanatçılar yani Hollywood yıldızları dediğimiz bir sanatçılar Ģeyi var ve plaketler var. Orada iģte Sezen AKSU dan efendim Atilla ĠLHAN a kadar geniģ bir yelpazede sanatçılarımızın sevgi sözcükleri yer alıyor onun için bu kez sanatçılarla bir açılıģ 16/17

17 17 yapacağız. Onda hep beraber olalım ama bir yanlıģ varsa ben özür dilerim o benim unutkanlığım. Evet Ertuğrul ağabey. Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-Sayın baģkanım yıldızların seçiminde bir kıstasınız neydi? BAġKAN-ġöyle Ġzmir le bağlantısı olan ve bizin sanat danıģma kurulumuzda önerisi gelen sanatçılar ama unuttuklarımız olabilir dediğim gibi 33 tane yıldızımız var eğer unuttuğumuz varsa. Metin OKTAY ı diyorsunuz ama öyle almadık. Metin ağabey benim çok sevdiğim bir büyüğümdü kendisini sevgiyle saygıyla anıyorum nur içinde yatsın. Ġki tane Ġzmir de film çevirmiģti o gol kralı diye meģhur oradan Metin ağabeyi dahil ettik ama unuttuğumuz sanatçılarımız varsa özellikle sinema dünyasından onları da ağaçlarımızda o palmiyelerde sevgi sözcükleriyle anacağız. Çünkü olabilir hakikatten insanız unutmuģ olabiliriz çok sevinirim bana bildirirseniz unutulan olabildiğince herkesi hatırlamaya çalıģtık. Ben sevgili baģkanımın hassasiyetini bildiğim için Sezen AKSU ya özellikle baktım. Sezen AKSU hem ağaçta var hem yıldızda var. Yani hepsi var hemen hemen çok teģekkür ediyorum. Ben Ömer Faruk AKINBĠNGÖL ün mazeretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir.bir sonraki meclisin 04 Mart Cuma günü saat:18:00 de olmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiģtir. Cuma günü buluģmak üzere ve komisyonlara sevk ettiğimiz maddelerin ulaģması rica ve isteği ile saygılar sunuyorum. Çok özür diliyorum bir Ģeyi daha unuttuk biz geçen hafta bu telaģ içinde Nimet ablada benim çok sevdiğim otuz yıllık ablam. Biliyorsunuz Nimet ablanın da çok pamuk teyze derlerdi annesini kaybettik ona da ben baģsağlığı diliyorum. Gerçekten çok zor günler yaģadı ona da baģsağlığı diliyorum nur içinde yatsın teyzemiz.ġyi akģamlar. BAŞKAN KATİP KATİP KATİP Dr.Hakan TARTAN Yelda ATİLLA Ahmet DOĞAN Sevim TOZAN 17/17

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ NİSAN AYI TOPLANTISININ 01/04/2011 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ NİSAN AYI TOPLANTISININ 01/04/2011 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ NİSAN AYI TOPLANTISININ 01/04/2011 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 03/03/2014 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 03/03/2014 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 03/03/2014 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI-

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 01/11/2010 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 01/11/2010 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 01/11/2010 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07/02/2011 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07/02/2011 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07/02/2011 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISININ 01/10/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISININ 01/10/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISININ 01/10/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ceyhan

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALİ-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 02/05/2011 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 02/05/2011 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 02/05/2011 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.01.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(245/12)-Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği hk. (Bilgi İşl.Md.)

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :312 KARAR 312 : Belediye Meclisimizin 04/04/2015 tarih 144 sayılı, 01/06/2015 tarih 213 sayılı, 04/01/2016 tarih 10 sayılı kararlarının iptaline, 1077 ada üzerinde bulunan parsellerle ilgili

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 01/03/2013 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 01/03/2013 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 01/03/2013 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN-Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 01/11/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 01/11/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 01/11/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/04/2009 GÜNLÜ NİSAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/04/2009 GÜNLÜ NİSAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/04/2009 GÜNLÜ NİSAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALİ-

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar Tarihi : 02/04/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 13 BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2012 Yılı Döneminin 4.Toplantısının 4.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISININ 02/01/2012 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISININ 02/01/2012 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISININ 02/01/2012 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 14/12/2012 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 14/12/2012 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 14/12/2012 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet Nejat AKINCI- Ceyhan YÜCELMİŞ-

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISININ 03/01/2011 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISININ 03/01/2011 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISININ 03/01/2011 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 03/05/2010 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 03/05/2010 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 03/05/2010 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI-

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :247 KARAR 247 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Temmuz 2016 Cuma günü

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİ 01/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİ 01/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİ 01/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- AyĢe NeĢe EDEBALĠ-

Detaylı

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 02.06.2008 Pazartesi günü Saat 18.00 de Đzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ EYLÜL AYI TOPLANTISININ 03/09/2010 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ EYLÜL AYI TOPLANTISININ 03/09/2010 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ EYLÜL AYI TOPLANTISININ 03/09/2010 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ayşe Neşe EDEBALİ-

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISININ 03/10/2011 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISININ 03/10/2011 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISININ 03/10/2011 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :384 KARAR 384 : Belediye meclisimizde 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon Ġmar Planlarında mahalle oyun alanı olarak iģaretli olan Hacı Ġsa Mahallesi

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :230 KARAR 230 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Haziran 2016 Salı

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ NİSAN AYI TOPLANTISININ 02/04/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ NİSAN AYI TOPLANTISININ 02/04/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ NİSAN AYI TOPLANTISININ 02/04/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 04/11/2010 GÜNLÜ 2. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 04/11/2010 GÜNLÜ 2. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 04/11/2010 GÜNLÜ 2. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili TOPLANTI TARĠHĠ : 01.06.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESĠ 16.00'da KATILANLAR : 37 MAZERETLĠ : - Belediye Meclisinin 01 HAZĠRAN PAZARTESĠ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISININ 11/10/2012 GÜNLÜ 3.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISININ 11/10/2012 GÜNLÜ 3.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISININ 11/10/2012 GÜNLÜ 3.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ -Ahmet Nejat AKINCI -Ceyhan

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.12.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(201/13)-Alsancak Liman Arkası, Umurbey Mahallesi, 3169 ada, 154-155- 156-157-158

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 04/01/2010 GÜNLÜ OCAK AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR:

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 04/01/2010 GÜNLÜ OCAK AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: 1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 04/01/2010 GÜNLÜ OCAK AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI-Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALĐ- Azmi KUMOVA-

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 87 Özü: Serdivan Ġlçesi Esentepe Mahallesi 1/1000 Karar Trh : 01.07.2015 Ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı na askı süreci içinde yapılan itirazlar.

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM T.C Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/06/2009 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/06/2009 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/06/2009 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALİ-

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01/08/2011 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01/08/2011 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01/08/2011 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 03/12/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 03/12/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 03/12/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/06/2009 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/06/2009 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/06/2009 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALİ-

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 267 KARAR 267: Yılmaz KARAKOYUNLU, Okan TOPAL, Ali Haydar YILDIRIM ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 268 KARAR 268 : S.S. Urla Kadın GiriĢimi

Detaylı

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2015 DÖNEMĠ NĠSAN AYI TOPLANTISININ GÜNLÜ 1. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR TUTANAĞIDIR

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2015 DÖNEMĠ NĠSAN AYI TOPLANTISININ GÜNLÜ 1. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR TUTANAĞIDIR ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 2015 DÖNEMĠ NĠSAN AYI TOPLANTISININ 01.04.2015 GÜNLÜ 1. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye BaĢkanı toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Sayın

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 03 /08/2009 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR:

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 03 /08/2009 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: 1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 03 /08/2009 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALĐ- Azmi KUMOVA-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 06/05/2010 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 06/05/2010 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2010 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 06/05/2010 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Belediye Meclisi; Recep ÖZKAN ın 31/01/2012 tarihli yazılı daveti nın BaĢkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi gereğince 06/02/2012

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 06.06.2016 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler G Ü N D E M 1-(89/16)-İzmir Büyükşehir Belediyesince hazırlanarak, İzmir Büyükşehir Belediye

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 04/05/2011 GÜNLÜ 2. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 04/05/2011 GÜNLÜ 2. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 04/05/2011 GÜNLÜ 2. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2009 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2009 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2009 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALİ- Azmi KUMOVA- Ceyhan

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :269 KARAR 269 : İlçenin Gülbahçe Mahallesinde yerleşim bölgesindeki tesislerin yetersiz enerji iletimi olması nedeniyle yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gülbahçe Mahallesi 421

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ 2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 06.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 102, parsel 19 da kayıtlı taģınmazın bir kısmı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISININ 02/01/2013 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISININ 02/01/2013 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISININ 02/01/2013 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ-

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI EKİM AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/10/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI EKİM AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/10/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M 1. Yoklama. İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI EKİM AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/10/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı TeĢkil edenlerin 2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 10 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.01.2010 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Azmi KUMOVA- Ceyhan

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.01.2017 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı