araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal"

Transkript

1 CUMHURİYET ÜNİVERSTESİ KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI GÜNDEM: KURUM İDARİ KURULLARI TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ 1. Yetkili sendika olarak sendikamıza temsilcilik odası ve üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi Dekanlığı,Diş Fakültesi Dekanlığı ve hastane birimlerinde ilan panosu tahsisi 2. Üniversitenin internet ve telefon imkânlarından temsilcilik büromuzun faydalandırılması 3. Üniversite internet web sitesinde yetkili sendika olarak Sağlık-Sen e link verilmesi 4. Sendikamızın üniversiteye ait sosyal tesislerden yararlanmasına kolaylık sağlanması 5. Tıp Fakültesi Dekanlığı, Diş Fakültesi Dekanlığı ve hastane birimlerinde, çalışanların sendikalara üye olmasından ayrılışına kadar yapılan işlemlerin ve kurumun sendikalara karşı her türlü hukuki sorumluluklarıyla ilgili işlemlerin takip edildiği bir merkezi birimin oluşturulması 6. Sendikamız Sivas şube yöneticilerinin üniversiteye gelişlerinde araçlarıyla, yerleşke alanına girişlerine izin verilmesi (İzin belgesi düzenlenmesi) 7. Yönetmelik, genelge, kılavuz v.s düzenlemelerin hazırlanmasında, yetkili sendika temsilcisine çalışmalara üye sıfatıyla katılma hakkı tanınması. 8. Sendika genel merkez ve şubelerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi edinme taleplerinin karşılanması ile yazışmalarda gereken titizliğin gösterilmesi, bu konuda birimlerin uyarılması, 9. Kamu görevlileri sendikalarının ile üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile ilgili olarak; mevzuat hükümleri ile tarih ve 2003/37, tarih ve 2005/14, tarih ve 2009,12 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ile yayınlanmış ve yayınlanacak tüm genelge ve tebliğlerin personele duyurulması ve uygulanmasında gereken titizliğin sağlanması Kasım 2008 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/1 Kamu Personeli Uygulama Genelgesi 3/b maddesi uyarınca: Kamu görevlilerinin sahip oldukları hak ve özgürlükler konusundaki bilinç seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla Kamu Görevlileri Sendikacılığı konusunda (Hizmet içi eğitim çerçevesinde) eğitimin verilmek gerekmektedir. Bu doğrultuda ilgili konuda eğitim verilmesi için program ve takvimin belirlenmesi 11. Üniversite bünyesindeki disiplin kurullarının yasal mevzuata uygun oluşturulması ile sendika üyesi personel hakkındaki müzakerelere üye olduğu sendika temsilcisinin katılması ve üye hakkındaki dosyayı incelemesi için makul süre ve imkân sağlanması a. Muhakkik tayin etmeden, iddianın ve savunmanın tüm yönleri ve delilleriyle

2 araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal eylemlere katılan kamu görevliler, hakkında: eylemleri mevzuat uyarınca suç olmadığı takdirde adli ve idari kovuşturma sapılmaması 12. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde alınan giyim malzemelerinin ücretleri nakdi olarak ödenmesi. 12. Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimi ve sınavı, a. Hizmet içi eğitim seminer, b. Üniversite bünyesinde açılacak yabancı dil, bilgisayar vb kurslardan personelin hizmet içi eğitim kapsamında yararlanmasının sağlanması, 13. Yurt içi/yurt dışı yolluk Ödemeleri. Zamanında ödenmesi 14. Döner sermaye kat sayısının artırılması, 15. Nöbetlerde nöbet ücreti ödenmeyen personele izin haklarının verilmesi, 16. Akademik ve İdari personel çocukları için kreş (çocuk yuvası) açılması. 17. Yaz döneminde personel ve 1. derece yakınları için yaz okullarının açılması, 18. Yapılacak banka promosyonları anlaşmasında yetkili sendikaların temsilcilerinin katılması, a. Banka promosyonun mevzuat ve Başbakanlık Genelgelerine uygun şekilde personele verilmesi ile promosyon anlaşmasının bir örneğinin yetkili sendikaya verilmesi, b. Bundan böyle yapılacak banka promosyon anlaşmalarının hazırlanmasında Kurum İdari Kurulunun görüşünün alınması, sözleşmelere personel lehine olan, menfaatini koruyan hükümlerin konulması, 19. Personellerimize verilen poliklinik hizmetlerinde öncelik tanıması, 20. Personellerimize ait kurum hekimi ve poliklinik hizmeti verilmesi, 21. Memur kadrosunda olan memurlarımıza veri hazırlama kadrosu tahsis edilmesi 22. 4/B ve 4/A Kadrolarında bulunan personelimizden İzin ve istirahatlarımda döner sermaye kesintisi yapılmaması, 23. Emekli olan personelimizin yılda iki sefer toplu olarak ödüllendirilmesi, 24. Ulaşım ve servis tahsisi yapılan araçların belli standartlar ve modelde olması, 25. 4/B li personellerimizin işe girişten sonra bitirdikleri okullarının intibakının yapılması 26. Üniversite ve bağlı birimlerin tüm hizmet içi eğitim, görevde yükselme ve uman değişikliği eğitim ve sınavları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin personele önceden duyurulması, 27. Kurum İdari Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını değerlendirmek üzere belirlenecek aralıklarla toplantı yapılması 28. Kurum İdari Kurul Kararlarının Üniversite internet web sitesinde yayınlanması.

3 29 Yemekler ve yemekhane temizliği konusunda ciddi şikayetler bulunmakta olup, firma hak edişleri ödenirken yemek memnuniyet anketine göre firmaya ödül yada ceza uygulanması. Yemek sırasında verilen ekmeklerin tek tek poşetlenmesi. Konuyla ilgili olarak yeni ihale şartnamelerinde bilhassa ekmeklerin poşetlenmesi ve yemek temizliği, kalitesiyle alakalı düzenlemelere yer verilecektir. 30 Becayiş ve muaffakat konularında daha kolaylık sağlanması. Konuyla alakalı olarak bazı kriterlerin sağlanması hususunda idarece değerlendirme yapılacaktır Hastanemizdeki hemşire ve yardımcı sağlık personeli istihdamının artırılması. Maliye Bakanlığıyla ilgili konu hakkında geçmişten beri yapılan görüşmeler yenilecek tekrar girişimde bulunulacaktır. 32 Döner sermayede riskli birim olarak kan alma, enfeksiyon hastalıkları, çocukla ilgili tüm birimler, onkolojinin mutlak surette riskli birim kapsamına alınması. Prensip olarak bu birimlerde risk faktörüne göre düzenlenme yapılması kararlaştırılmış olup tam olarak hangi birimlerin riskli birim kapsamına gireceği başhekimlik ve dekanlıkla yapılacak değerlendirme toplantılarından sonra netleştirilecek. 33 Çalışan memnuniyet anketlerinin düzenli bir şekilde yapılarak memnuniyeti artıcı önlemlerin alınmasını yakın bir şekilde takip etmek ve sonuçlandırmak amacıyla sendika temsilcisinin de bulunduğu bir komisyon kurulması. Yetkili sendikanın bağımsız olarak yaptığı anketlerin ve tespit etmiş olduğu sorunların iletilmesi ve aksaklıkların giderilmesi için ciddi bir iletişim ortamının sağlanması kararlaştırılmıştır. 34 Performans uygulamaları sebebiyle ameliyat vb. tıbbi uygulamalar genel olarak öyleden sonra veya mesai sonrasında yapılmaktadır. Bu aşamada hizmete katkıda bulunan tüm personelin performanstan yararlanmasının sağlanması Yıllık izin ve mazeret izinlerini kullanma konusunda tüm personellere eşit yaklaşım sağlayacak bir uygulamaya geçilmesi. Konuyla ilgili bütün personellere eşit yaklaşım esas kabul edilmiş olup aksi durumların şahıs ve sendikaca idareye bildirilmesi üzerine her türlü idari tedbir alınacaktır. 36 Hastanece personel formalarının rengi, şekli ve niteliğinde değişiklik yapıldığında yeni formaların idarece karşılanması. Ayrıca sözleşmeli personellerin giyim yardımı alamamasından dolayı döner sermayeden forma giderlerinin karşılanması. Giyim yardımından faydalanmayan personellerin iş elbiselerinin döner sermaye kaynaklarından karşılanması kararlaştırılmıştır. 37 Mesainin 8 saat olarak uygulanması.

4 2009 ARALIK KURUM İDARİ KURULLARI TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Yetkili sendika olarak sendikamıza temsilcilik odası ve üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi Dekanlığı,Diş Fakültesi Dekanlığı ve hastane birimlerinde ilan panosu tahsisi. Sendika: Konuyla ilgili başbakanlık genelgeleri dikkate alındığında bu düzenlemelerin yapılması esastır. İdare tarafından yer tahsisi yapılmıştır bu konuda idareye teşekkür ediyoruz. Ancak ilan panosu ile ilgili düzenlemeler eksik kalmıştır. Sonuç: Temsilcilik odası tahsisi gerçekleştiğinden herhangi bir işleme gerek olmadığına ilan panolarıyla ilgili çalışma başlatılarak ilan pano tahsislerinin gerçekleştirilmesine. 2 Üniversitenin internet ve telefon imkânlarından temsilcilik büromuzun faydalandırılması Sendika: Dahili telefon imkanı sağlanmış olup en kısa zamanda internet hattı verilmesine. Üniversite internet web sitesinde yetkili sendika olarak Sağlık-Sen e link verilmesi Sonuç:Yetkili sendikaya link verilmesine. İnternet hattının çekilmesine. 3 Sendikamızın üniversiteye ait sosyal tesislerden yararlanmasına kolaylık sağlanması Sendika: uygulamada yaşanan bir takım eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz. Sonuç: Konuyla ilgili her türlü kolaylık sağlanmakta olup,bundan sonrada kolaylaştırıcı önlemlere devam edilmesine. 4 Tıp Fakültesi Dekanlığı, Diş Fakültesi Dekanlığı ve hastane birimlerinde, çalışanların sendikalara üye olmasından ayrılışına kadar yapılan işlemlerin ve kurumun sendikalara karşı her türlü hukuki sorumluluklarıyla ilgili işlemlerin takip edildiği bir merkezi birimin oluşturulması Sendika: İl Sağlık Müdürlüğünde bu bahisle görevlendirilmiş bir memur sağlık bakanlığına bağlı tüm birimlerin ildeki kayıtlarını tutmaktadır. Böylelikle ciddi manada kolaylık sağlanmakta personel ve idare açısından hatalı işlemler engellenmektedir. İşveren: Bir birimin oluşturulması konusunu yasal olarak araştırmak gerekir. Ancak Rektörlük bünyesinde sendikalı personellerin işlemlerini takip edecek bir kişi görevlendirilebilir. Sonuç:Rektörlük bünyesinde sendika işlemlerini koordine edecek bir kişi görevlendirilmesine. 5 Sendikamız Sivas şube yöneticilerinin üniversiteye gelişlerinde araçlarıyla, yerleşke alanına girişlerine izin verilmesi (İzin belgesi düzenlenmesi)

5 Sendika: Giriş çıkış ve park konularında zaman zaman problemler yaşanmaktadır. İşveren: İzin belgesine gerek bulunmamaktadır. İlgili birimleri uyarılması yeterlidir. Sonuç: Konuyla ilgili güvenlik birimlerine talimat verilerek kolaylık sağlanacaktır. 6 Yönetmelik, genelge, kılavuz v.s düzenlemelerin hazırlanmasında, yetkili sendika temsilcisine çalışmalara üye sıfatıyla katılma hakkı tanınması. Sendika: Çalışanların sorun ve sıkıntılarını, beklentilerini ortaya koyma konusu sebebiyle bu konu önem arzetmektedir. İşveren: Yasal olarak bu mümkün değildir. Konuyla ilgili yasal bir düzenleme gerçekleşirse bu talep hayata geçirilebilir. Sonuç: Kanun ve yönetmelik gereği mümkün olmadığından yasal düzenleme beklenilmesine, ancak geneli ilgilendiren her türlü konuda yetkili sendikanın görüş ve önerilerinin yazılı olarak alınmasına 7 Sendika genel merkez ve şubelerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi edinme taleplerinin karşılanması ile yazışmalarda gereken titizliğin gösterilmesi, bu konuda birimlerin uyarılması, Sendika: Kişisel hak ve hürriyetlerin takibi için Bilgi edinme kanun ve yönetmeliğinin etkin bir şekilde kullanımı konusunda mutlaka eksiklikler giderilmelidir. Sonuç: Kişilerin şahıslarını ilgilendiren ve kanunda ki istisna hükümlerine takılmayan her türlü konuda başvuruların değerlendirilip bilgi verilmesine. 8 Kamu görevlileri sendikalarının ile üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile ilgili olarak; mevzuat hükümleri ile tarih ve 2003/37, tarih ve 2005/14, tarih ve 2009,12 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ile yayınlanmış ve yayınlanacak tüm genelge ve tebliğlerin personele duyurulması ve uygulanmasında gereken titizliğin sağlanması. Sendika: Bahse konu genelgelerin yeterince okunmaması veya yanlış yorumlanması neticesinde bir takım problemler yaşanmaktadır. Sonuç: Konuyla ilgili sendikaların üyelerini bilgilendirmesinin yanında idari personel ve yöneticilerin konuyla ilgili idarece bilgilendirilmesine Kasım 2008 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/1 Kamu Personeli Uygulama Genelgesi 3/b maddesi uyarınca: Kamu görevlilerinin sahip oldukları hak ve özgürlükler konusundaki bilinç seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla Kamu Görevlileri Sendikacılığı konusunda (Hizmet içi e ğitim çerçevesinde) eğitimin verilmek gerekmektedir. Bu doğrultuda ilgili konuda

6 eğitim verilmesi için program ve takvimin belirlenmesi Sendika: İdarece düzenlenen hizmet içi eğitimlerin içeriği zenginleştirilmeli ayrıca bu eğitim faaliyetleri artırılmalıdır. Sonuç: Sendikaca düzenlenecek eğitim veya bilgilendirme toplantılarına uygun şartların idarece oluşturulmasına, idare tarafından yapılacak olan eğitim çalışmalarının artırılmasına, 10 Üniversite bünyesindeki disiplin kurullarının yasal mevzuata uygun oluşturulması ile sendika üyesi personel hakkındaki müzakerelere üye olduğu sendika temsilcisinin katılması ve üye hakkındaki dosyayı incelemesi için makul süre ve imkân sağlanması a. Muhakkik tayin etmeden, iddianın ve savunmanın tüm yönleri ve delilleriyle araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal eylemlere katılan kamu görevliler, hakkında: eylemleri mevzuat uyarınca suç olmadığı takdirde adli ve idari kovuşturma sapılmaması Sendika: Bu konuda personellerce ciddi bir takım eleştiriler yapılmaktadır. Kişilere uygulanacak cezada yasal yol ve usullerin takip edilmesi yanlış uygulama ve yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir. Bu sebeple dile getirmiş olduğumuz taleplerin karşılanması önemlidir. İşveren: Yüksek Ögretim kurumları Yönetici Ögretim elemanları ve memurları disiplin yönetmenligi ve Devlet mumurları kanununa göre soruşturma usul ve esaslarına göre hareket edilmesi gerekir. Ancak yasal olarak personellere ceza verecek kurul içerisinde sendika temsilcisinin olması mümkün değildir. Yasal bir düzenleme yapılırsa bu konu uygulanabilir. Sonuç:Şikayet veya tespit sonucu cezai işlem gerektirecek personel hakkında soruşturmanın salahiyeti, idari işlemlerin sabote edilmesi, durması ve telafisi mümkün olmayan sonuçların doğma ihtimalleri dışında soruşturma sonuçlanmadan yer değişikliği cezası uygulanmamasına, yasal şartlar sınırında eylem yapanların cezai işleme tabi tutulmamasına, Üniversite disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması yasal yönden mümkün olmayacağına. 11 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde alınan giyim malzemelerinin ücretleri nakdi olarak ödenmesi. Sendika: 2010 yılı itibariyle yetkili sendika olarak hükümetle yapmış olduğumuz mutabakat zabtı çerçevesinde giyim yardımlarının nakdi olarak yapılması kararlaştırılmıştır. İşveren: Yasal düzenlemeyi müteakiben giyim yardımlarının nakdi olarak verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

7 Sonuç: Yasal düzenlemenin beklenilmesine. 12 Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimi ve sınavı, a. Hizmet içi eğitim seminer, b. Üniversite bünyesinde açılacak yabancı dil, bilgisayar vb kurslardan personelin hizmet içi eğitim kapsamında yararlanmasının sağlanması, Sendika: Personellerin genel olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri neticesinde ve verilecek olan kurslar neticesinde daha nitelikli hale getirilmesi hem personel memnuniyeti artıracağı gibi hem de iş yerinde verimi artıracaktır. İşveren: Bahse konu kurslarla ilgili ödenek bulmak gerekir. Sonuç: İdare bütçe ve imkanlar çerçevesinde personellerin tamamını ilgilendirecek çalışmalar yapmasına, 13 Yurt içi/yurt dışı yolluk Ödemeleri. Zamanında ödenmesi Sendika: Yollukların ödenmesinde ciddi gecikmeler olmakta bu da personellerimizin mali açıdan çıkmaza girmesine neden olmaktadır. Sonuç: Bütçe de para bulunduğu takdirde gecikmeye mahal vermeksizin kişi alacaklarının ödenmesine ve ödemelerde öncelik verilmesine, 14 Döner sermaye kat sayısının artırılması, Sendika: Döner Sermaye katkı paylarının artırılması hem personel açısından hem de idari açıdan önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı emsal hastanelerde ki personellere göre daha düşük ücret alan personellerimiz çalışma yoğunlukları göz önünde bulundurulduğunda çok ciddi bir motivasyon kaybı yaşamaktadırlar. Bu motivasyon kaybı personellerimizin başka kurumlara gitme isteğini tetiklemektedir. Kadrolu personellerimiz bile Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel olarak geçmeyi tercih etmektedirler. Bu nedenle Sağlık Bakanlığınca yapılan her atamada personellerimizden bazı dönemlerde 70 e yakın personel Sağlık Bakanlığına geçmektedir. Bu sorun idarenin yetişmiş personellerini yitirmesine de neden olmaktadır. Bütün bu zikredilen nedenler acilen döner sermaye dağılımı konusunda daha adil ve tatmin edici bir politikaya geçilmesini işaret etmektedir. Eski dönemlere göre Kurumumuzun gelirleri artmış ve mevcut borçlar bitirilmiştir. Personellerimizin döner sermaye gelirlerinin artırılması eğilimi idarece devam ettirilmeli ve en az emsal devlet hastanelerinin personellerinin denkliğine kavuşturulmalıdır. İşveren: Mali imkânlar çerçevesinde döner sermaye gelirlerinin artırılmasında bir mahsur bulunmamaktadır. Sonuç: Döner Sermayelerin artırılması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak bu artışın oran ve niteliği idarece yapılacak mali analizler sonucu yapılacaktır.

8 15 Nöbetlerde nöbet ücreti ödenmeyen personele izin haklarının verilmesi, Sendika: Yasal olarak nöbet ücreti ödenmeyen personellere izin verilmesi zorunludur. Bu kurala istinasız riayet edilmesi gerekir. İşveren: Yasal uygulama ve esaslara idarece uyulması zorunludur. Uygulamada yaşanan problemler varsa idareye başvurulması. Sonuç: Uygulamada yaşanan sıkıntılar olursa idareye bildirilerek sorunun ortadan kaldırılmasına. 16 Akademik ve İdari personel çocukları için kreş (çocuk yuvası) açılması. Sendika: Bu konuda çocuk kreşi açılmasından dolayı idareye teşekkür ediyoruz. Uygulamada yaşanacak sıkıntıların giderilmesinde kararlılık bekliyoruz. Ayrıca kreş hizmetinin 24 saate çevrilmesi konusunda çalışma başlatılmasını istiyoruz. Sonuç: Çocuk yuvası açıldığından uygulamada görülecek sıkıntıların idareye bildirilerek giderilmesine. 24 saat konusunda personel talep yoğunluğuna göre değerlendirilmesine. 17 Yaz döneminde personel ve 1. derece yakınları için yaz okullarının açılması, Sendika: Yaz okulu zamanımızda önemli uğraş haline gelmiştir. Gerek personeller gerekse 1. dereceden yakınları için yaz okullarının açılması çalışan memnuniyetini artıracaktır. İşveren: Personel talepleri ve mali imkanlar çerçevesinde dğerlendirilebilir. Sonuç: Konuyla ilgili personel taleplerinin oluşturulmasına gerekirse bir anket yapılması suretiyle ihtiyacın belirlenmesine, 18 Yapılacak banka promosyonları anlaşmasında yetkili sendikaların temsilcilerinin katılması, a. Banka promosyonun mevzuat ve Başbakanlık Genelgelerine uygun şekilde personele verilmesi ile promosyon anlaşmasının bir örneğinin yetkili sendikaya verilmesi, b. Bundan böyle yapılacak banka promosyon anlaşmalarının hazırlanmasında Kurum İdari Kurulunun görüşünün alınması, sözleşmelere personel lehine olan, menfaatini koruyan hükümlerin konulması, Sendika: Banka promosyon anlaşmalarının geçmişte olduğu gibi yasal zeminden uzak, çalışanların hak kayıplarına neden olacak, bağlayıcı ve karanlık olmaktan çıkartılması gerekmektedir. Konuyla ilgili genelge ve düzenlemelere uygun hareket edilmelidir. İşveren: Genelgenin belirtmiş olduğu esaslar çerçevesinde yetkili sendikanın katılımı ile şaffaf bir çalışma yapılacaktır. Sonuç: Konuyla ilgili Başbakanlık genelgesine göre hareket edilerek yetkili sendikanın kurulacak olan komisyonda görev almasına, personel lehine uygulamalara öncelik verilmesine.

9 19 Personellerimize verilen poliklinik hizmetlerinde öncelik tanıması, Sendika: Personellerimizin kendi çalıştıkları kurumda kendileri veya 1. dereceden yakınları için sıra beklemeleri personel mağduriyetinin yanı sıra ciddi iş kayıplarına da neden olmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı mevzuatından örnekle personellere ve 1. dereceden yakınlarına muayene de öncelik verilmesini talep ediyoruz. İşveren: Bu konuda bir düzenleme yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. Sonuç: Polikliniklerde personel ve 1. derecede yakınlarının muayene önceliğinin olduğuna dair yazı asılması ve muayene,tetkik gibi işlemlerde öncelik sağlanması 20 Personellerimize ait kurum hekimi ve poliklinik hizmeti verilmesi, Sendika: Kurum hekimi uygulaması bir çok kamu kurumunda uygulanmaktadır. Bu uygulamanın kurumumuzda da yapılması uygun olacaktır. İşveren: Konunun değerlendirilmesi gerekir. Sonuç: Kurum hekimi ve poliklinik konularının başhekimlikçe değerlendirilmesi. 21 Memur kadrosunda olan memurlarımıza veri hazırlama kadrosu tahsis edilmesi Sendika: Memur olarak çalışan personellerimizin tamamına yakını veri hazırlama görevlerinde çalışmaktadır. Memur kadrolarının iptal edilerek veri hazırlama kadrosuna çevrilmesi memurlar açısından mali bir çok kazanç sağlayacaktır. İşveren: Maliye bakanlığına geçmiş dönemlerde başvuruda bulunuldu ancak olumlu yanıt alınamadı. Sonuç: Konu maliye bakanlığı ile görüşülecek olup yazılı taleplerin maliye bakanlığına iletilmesi. 22 4/B ve 4/A Kadrolarında bulunan personelimizden İzin ve istirahatlarımda döner sermaye kesintisi yapılmaması, Sendika: Personellerimizin bilhassa yatarak tedavi görenlerinden dahi kesinti yapılması çok onur kırıcıdır. Zira birçok personelimiz görevini yerine getirirken sağlığından olmaktadır. Sağlığından olan bu personellerimizin bir de idarece döner sermaye kesintisine maruz bırakılmaları kamu etiğine ve kişi hakkına aykırıdır. İşveren: Rapor alma faaliyetleri geçmiş dönemlerde suiistimal edildiğinden birçok sıkıntı yaşanmıştır. Sonuç: Personellerin 3 güne kadarki rapor ve yatarak tedavi gördüklerinde yattıkları günler için kesinti yapılmamasına karar verilmiştir. 23 Emekli olan personelimizin yılda iki sefer toplu olarak ödüllendirilmesi, Sendika: Emekli olan personellerimizin hizmetlerinin bir karşılığı olarak taltif edilmeleri onların vermiş oldukları hizmet ve gayret açısından idarenin bir vefa borcudur. Emekli olan personellerimizin

10 anısına bir yemek verilmesi, takdir teşekkür veya maaş ödülü şeklinde ödüllendirilmeleri temsili dahi olsa çalışanlarımızı mutlu kılacaktır. İşveren: İmkânların elverdiği ölçüde birtakım faaliyetler yapılabilir. Sonuç: Emekli olan personeller için yılda en az bir defa ödüllendirilmesi ve yemek vb. etkinlik planlanması. 24 Ulaşım ve servis tahsisi yapılan araçların belli standartlar ve modelde olması, Sendika: Çok eski ve konfor düzeyi çok düşük araçların idarece kullanılmaması. Servis saatlerinin personel lehine düzenlenmesi. İşveren: Ulaşım imkanları geçmişe göre iyileştirilmiş olup eksikliklerin giderilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Sonuç: Ulaşım imkanları iyileştirilmiş olup servis kalkış saatlerinde ki gecikmelerin tekrar gözden geçirilmesi. 25 4/B li personellerimizin işe girişten sonra bitirdikleri okullarının intibakının yapılması Sendika: Sözleşmeli personellerin intibaklarının yapılması ve intibaklarının getirdiği özlük haklarından faydalandırılmaları gerekir. İşveren: Yasal olarak ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Uygulama da yanlışlar varsa giderilebilir. Sonuç: Yasal herhangi bir engel yoksa intibakların yapılması. 26 Üniversite ve bağlı birimlerin tüm hizmet içi eğitim, görevde yükselme ve uman değişikliği eğitim ve sınavları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin personele önceden duyurulması, Sendika: Duyuruların etkin yapılmaması birtakım hak kayıplarına neden olabilmektedir. Bu konuda daha dikkatli olunmalıdır. Sonuç:Bütün duyuruların zamanında ve etkin yapılması için gerekli her türlü önlem alınacaktır. 27 Kurum İdari Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını değerlendirmek üzere belirlenecek aralıklarla toplantı yapılması Sendika: Alınacak kararların uygulanmasında gösterilen özveri ve yaşanacak sorunların ortadan kaldırılması için etkin takip gerekmektedir. Bu takibin sendikamızın da içinde bulunduğu bir komisyonca yapılması uygun mütalaa edilmektedir. İşveren: Konuyla ilgili komisyon kurulmasına gerek yoktur. Sonuç: Alınan kararların uygulanması konusunda çıkacak sorunların giderilmesine dönük olarak yetkili sendika ve idare arasında etkin iletişimin sağlanması. 28 Kurum İdari Kurul Kararlarının Üniversite internet web sitesinde yayınlanması. Sendika: Daha önceki yıllarda olduğu gibi kurul kararlarının internet sitesinde yayınlanması talep ediyoruz. İşveren: Kurul kararlarının daha önceki yıllarda olduğu gibi yayınlanmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

11 Sonuç: Kurum İdari Kurul Kararlarının Üniversite internet web sitesinde yayınlanacaktır. 29. Yemekler ve yemekhane temizliği konusunda ciddi şikayetler bulunmakta olup, firma hak edişleri ödenirken yemek memnuniyet anketine göre firmaya ödül yada ceza uygulanması. Yemek sırasında verilen ekmeklerin tek tek poşetlenmesi. Sendika: Bu konuda şikayetler çok fazladır. Bulaşıcı hastalıkların her geçen gün gündem yarattığı dünyamızda kurum olarak bizlerinde etkin tedbirler alması mecburidir. Yemek kalite ve lezzeti konusunda daha etkin sonuçlar almak amacıyla idari tedbirler artırılmalıdır. Sonuç: Konuyla ilgili olarak yeni ihale şartnamelerinde bilhassa ekmeklerin poşetlenmesi ve yemek temizliği, kalitesiyle alakalı düzenlemelere yer verilecektir. 30. Becayiş ve muaffakat konularında daha kolaylık sağlanması. Sendika: Becayiş ve muaffakat konularında bütün personelleri kapsayıcı idari birlik sağlanmalıdır. İstisna haller hariç bu idari uygulama birliği personelleri iş huzuru açısından önemlidir. İşveren: Personel yetersizliği sebebiyle muaffakat verme konusuna sıcak bakmıyoruz. Ancak geneli ilgilendiren bir takım düzenlemeler yapılabilir. Sonuç: Konuyla alakalı olarak bazı kriterlerin sağlanması hususunda idarece değerlendirme yapılacaktır. 31. Hastanemizdeki hemşire ve yardımcı sağlık personeli istihdamının artırılması. Sendika: Personel yetersizliği iş yükünü artırmaktadır. Bu iş yükü sebebiyle birçok personelimiz sağlıklarından olmaktadır. Normal standartlarda bir istihdam politikası için gerekli girişimler yapılmalıdır. Sonuç:Maliye Bakanlığıyla ilgili konu hakkında geçmişten beri yapılan görüşmeler yenilecek tekrar girişimde bulunulacaktır. 32. Döner sermayede riskli birim olarak kan alma, enfeksiyon hastalıkları, çocukla ilgili tüm birimler, onkolojinin mutlak surette riskli birim kapsamına alınması. Sendika: Çalışanlarımızın bulaşıcı haslıklara maruz kalma ihtimallerinin olduğu, yapılan iş gereği sorumluluğu ve yıpranma oranı hat safhada olan birimlere dönük riskli birim tanımı genişletilmelidir. İşveren: kanun ve yönetmeliğe uygun düzenlemeler yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Sonuç: Prensip olarak bu birimlerde risk faktörüne göre düzenlenme yapılması kararlaştırılmış olup tam olarak hangi birimlerin riskli birim kapsamına gireceği başhekimlik ve dekanlıkla yapılacak değerlendirme toplantılarından sonra netleştirilecek. 33. Çalışan memnuniyet anketlerinin düzenli bir şekilde yapılarak memnuniyeti artıcı önlemlerin alınmasını yakın bir şekilde takip etmek ve sonuçlandırmak amacıyla sendika temsilcisinin de bulunduğu bir komisyon kurulması.

12 Sendika: Çalışan memnuniyetini sağlamayan kurumlardaki işleyiş ve iş düzeni açısından ciddi sıkıntılar yaşandığı bir vakıadır. Bu nedenle kaliteli iş ve işleyiş talep ediliyorsa çalışanların sorunlarının ciddiye alınması gerekir. İşveren: Çalışan memnuniyet anketleri zaten yapılmaktadır. Konuyla alakalı çalışmalar sürmektedir. Sonuç:Yetkili sendikanın bağımsız olarak yaptığı anketlerin ve tespit etmiş olduğu sorunların iletilmesi ve aksaklıkların giderilmesi için ciddi bir iletişim ortamının sağlanması kararlaştırılmıştır. 34. Performans uygulamaları sebebiyle ameliyat vb. tıbbi uygulamalar genel olarak öğleden sonra veya mesai sonrasında yapılmaktadır. Bu aşamada hizmete katkıda bulunan tüm personelin performanstan yararlanmasının sağlanması. Sendika: Emek sarf edilerek oluşan performans karşılığından sadece hekimlerin değil bütün personelin faydalandırılması gerekir. İşveren: Yasal olarak bu konu gerçekleştirilememektedir. Sonuç: Konuyla ilgili adil bir uygulama için yasal ölçüler doğrultusunda yapılabilecek iyileştirmelerin yapılması. 35. Yıllık izin ve mazeret izinlerini kullanma konusunda tüm personellere eşit yaklaşım sağlayacak bir uygulamaya geçilmesi. Sendika: İzinlerle alakalı olarak eşit yaklaşım talep ediyoruz. İşveren: Bütün personellere aşit yaklaşılması kanunen zorunludur. Eksiklikler varsa giderilir. Sonuç: Konuyla ilgili bütün personellere eşit yaklaşım esas kabul edilmiş olup aksi durumların şahıs ve sendikaca idareye bildirilmesi üzerine her türlü idari tedbir alınacaktır. 36. Hastanece personel formalarının rengi, şekli ve niteliğinde değişiklik yapıldığında yeni formaların idarece karşılanması. Ayrıca sözleşmeli personellerin giyim yardımı alamamasından dolayı döner sermayeden forma giderlerinin karşılanması. Sendika: Personellerden kaynaklanmayan uygulamaların bedelini personel ödememelidir. Yıl ortasında forma değişikliğine gidildiğinde idare formaları kendi temin etmelidir. Giyim yardımı hakkı bulunmayan personellere de forma verilmelidir. İşveren: Giyim yardımı alan personel için bir şey yapılamaz. Sonuç: Giyim yardımından faydalanmayan personellerin iş elbiselerinin döner sermaye kaynaklarından karşılanması kararlaştırılmıştır.

13

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU Toplantı Tarihi :25.10.2010 Tutanak No : 2 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN İN KAZANIMLARI

TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN İN KAZANIMLARI TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN İN KAZANIMLARI Toplu Görüşme Yılı 2002 2003 2004 2005 Kamu Görevlileri İçin Uygulanacak Maaş Artışları Hükümetin İlk Teklifi Toplu Görüşme Süreci Sonunda Uygulanan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey On5yirmi5.com Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey Taşeron işçilere kadro müjdesinin ardından, konuyla ilgili merak edilen sorulara AK Parti Ekonomi işleri Başkanlığı, Ekonomi Bülteni'nde

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ 2012 26 Ocak 2012 Memur-Sen Konfederasyonu Genel Tekliflerimiz üyüzdelik Zam: Maaş artış oranı 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Kazanımlarımız- Hedeflerimiz SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Üniversite Hastanelerinde Kazanımlarımız- Hedeflerimiz SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Üniversite Hastanelerinde Kazanımlarımız- Hedeflerimiz SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI www.sagliksen.org.tr Ocak 2013 Sağlık-Sen ailesi olarak üyelerimizin taleplerini ve sorunlarını her

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ KURUM IDARI KURULU TOPLANTI VE KARAR TUTANAĞI

SINOP ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ KURUM IDARI KURULU TOPLANTI VE KARAR TUTANAĞI SINOP ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ KURUM IDARI KURULU TOPLANTI VE KARAR TUTANAĞI 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurum Idari Kurulları, Yüksek

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014

SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014 SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014 1. Üniversite hastanelerinin siyasal ve toplumsal algısı: Üniversite hastaneleri bir kamu hastanesi

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĐDARĐ KURULU TOPLANTISI

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĐDARĐ KURULU TOPLANTISI TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĐDARĐ KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi :28.04.2011 Tutanak No : 1 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve Kurum Đdari Kurulları, Yüksek

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Kurum İdari Kurul Karar Tutanağı

Boğaziçi Üniversitesi Kurum İdari Kurul Karar Tutanağı Boğaziçi Üniversitesi Kurum İdari Kurul Karar Tutanağı Boğaziçi Üniversitesi Kamu İşveren Vekilleri ile kurum nezdinde yetkili sendika Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilciler Kurulu arasında,

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 TOPLANTI TARİHİ : 17/04/2015 TOPLANTI SAATİ : 14.30 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2 GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA MAAŞINI ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİNDEN ALANLARIN KABUL EDİLMESİ

2 GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA MAAŞINI ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİNDEN ALANLARIN KABUL EDİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ & EĞİTİM SEN İZMİR 3 NOLU ŞUBE 15 BAŞLIKTA KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI RAPORU Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Değerli Eğitim ve Bilim Emekçileri, Eğitim Sen İzmir 3 No'lu (üniversiteler

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler 6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği ToplanNsı 31.1.2014- Ankara

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 7/07/05 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Yalova Üniversitesi Bireysel Öneri, İstek ve Memnuniyet Sistemi nin temel amacı; yerel de etkin küresel

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Kuruluş İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

Üzerinde doküman no bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. İŞ PLANI

Üzerinde doküman no bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. İŞ PLANI AY OCAK (FAALİYET) AKADEMİK PERSONEL -Resmi Gazetede yayınlanan dolu-boş kadro değişikliği ile ilgili işlemlerin. -Akademik Ocak ayı yıllık terfilerinin. -Akademik Ocak kadrolar ile İDARİ PERSONEL DİSİPLİN

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

HABERLER KAMU GÖREVLİLERİNİN 2009 YILINA İLİŞKİN ÖZLÜK HAKLARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI

HABERLER KAMU GÖREVLİLERİNİN 2009 YILINA İLİŞKİN ÖZLÜK HAKLARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21, Sayý: 5-6 HABERLER KAMU GÖREVLİLERİNİN 2009 YILINA İLİŞKİN ÖZLÜK HAKLARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI Kamu görevlilerinin 2009 yılı özlük haklarının görüşüldüğü toplu

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 2 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 3 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri

Detaylı