araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal"

Transkript

1 CUMHURİYET ÜNİVERSTESİ KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI GÜNDEM: KURUM İDARİ KURULLARI TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ 1. Yetkili sendika olarak sendikamıza temsilcilik odası ve üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi Dekanlığı,Diş Fakültesi Dekanlığı ve hastane birimlerinde ilan panosu tahsisi 2. Üniversitenin internet ve telefon imkânlarından temsilcilik büromuzun faydalandırılması 3. Üniversite internet web sitesinde yetkili sendika olarak Sağlık-Sen e link verilmesi 4. Sendikamızın üniversiteye ait sosyal tesislerden yararlanmasına kolaylık sağlanması 5. Tıp Fakültesi Dekanlığı, Diş Fakültesi Dekanlığı ve hastane birimlerinde, çalışanların sendikalara üye olmasından ayrılışına kadar yapılan işlemlerin ve kurumun sendikalara karşı her türlü hukuki sorumluluklarıyla ilgili işlemlerin takip edildiği bir merkezi birimin oluşturulması 6. Sendikamız Sivas şube yöneticilerinin üniversiteye gelişlerinde araçlarıyla, yerleşke alanına girişlerine izin verilmesi (İzin belgesi düzenlenmesi) 7. Yönetmelik, genelge, kılavuz v.s düzenlemelerin hazırlanmasında, yetkili sendika temsilcisine çalışmalara üye sıfatıyla katılma hakkı tanınması. 8. Sendika genel merkez ve şubelerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi edinme taleplerinin karşılanması ile yazışmalarda gereken titizliğin gösterilmesi, bu konuda birimlerin uyarılması, 9. Kamu görevlileri sendikalarının ile üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile ilgili olarak; mevzuat hükümleri ile tarih ve 2003/37, tarih ve 2005/14, tarih ve 2009,12 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ile yayınlanmış ve yayınlanacak tüm genelge ve tebliğlerin personele duyurulması ve uygulanmasında gereken titizliğin sağlanması Kasım 2008 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/1 Kamu Personeli Uygulama Genelgesi 3/b maddesi uyarınca: Kamu görevlilerinin sahip oldukları hak ve özgürlükler konusundaki bilinç seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla Kamu Görevlileri Sendikacılığı konusunda (Hizmet içi eğitim çerçevesinde) eğitimin verilmek gerekmektedir. Bu doğrultuda ilgili konuda eğitim verilmesi için program ve takvimin belirlenmesi 11. Üniversite bünyesindeki disiplin kurullarının yasal mevzuata uygun oluşturulması ile sendika üyesi personel hakkındaki müzakerelere üye olduğu sendika temsilcisinin katılması ve üye hakkındaki dosyayı incelemesi için makul süre ve imkân sağlanması a. Muhakkik tayin etmeden, iddianın ve savunmanın tüm yönleri ve delilleriyle

2 araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal eylemlere katılan kamu görevliler, hakkında: eylemleri mevzuat uyarınca suç olmadığı takdirde adli ve idari kovuşturma sapılmaması 12. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde alınan giyim malzemelerinin ücretleri nakdi olarak ödenmesi. 12. Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimi ve sınavı, a. Hizmet içi eğitim seminer, b. Üniversite bünyesinde açılacak yabancı dil, bilgisayar vb kurslardan personelin hizmet içi eğitim kapsamında yararlanmasının sağlanması, 13. Yurt içi/yurt dışı yolluk Ödemeleri. Zamanında ödenmesi 14. Döner sermaye kat sayısının artırılması, 15. Nöbetlerde nöbet ücreti ödenmeyen personele izin haklarının verilmesi, 16. Akademik ve İdari personel çocukları için kreş (çocuk yuvası) açılması. 17. Yaz döneminde personel ve 1. derece yakınları için yaz okullarının açılması, 18. Yapılacak banka promosyonları anlaşmasında yetkili sendikaların temsilcilerinin katılması, a. Banka promosyonun mevzuat ve Başbakanlık Genelgelerine uygun şekilde personele verilmesi ile promosyon anlaşmasının bir örneğinin yetkili sendikaya verilmesi, b. Bundan böyle yapılacak banka promosyon anlaşmalarının hazırlanmasında Kurum İdari Kurulunun görüşünün alınması, sözleşmelere personel lehine olan, menfaatini koruyan hükümlerin konulması, 19. Personellerimize verilen poliklinik hizmetlerinde öncelik tanıması, 20. Personellerimize ait kurum hekimi ve poliklinik hizmeti verilmesi, 21. Memur kadrosunda olan memurlarımıza veri hazırlama kadrosu tahsis edilmesi 22. 4/B ve 4/A Kadrolarında bulunan personelimizden İzin ve istirahatlarımda döner sermaye kesintisi yapılmaması, 23. Emekli olan personelimizin yılda iki sefer toplu olarak ödüllendirilmesi, 24. Ulaşım ve servis tahsisi yapılan araçların belli standartlar ve modelde olması, 25. 4/B li personellerimizin işe girişten sonra bitirdikleri okullarının intibakının yapılması 26. Üniversite ve bağlı birimlerin tüm hizmet içi eğitim, görevde yükselme ve uman değişikliği eğitim ve sınavları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin personele önceden duyurulması, 27. Kurum İdari Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını değerlendirmek üzere belirlenecek aralıklarla toplantı yapılması 28. Kurum İdari Kurul Kararlarının Üniversite internet web sitesinde yayınlanması.

3 29 Yemekler ve yemekhane temizliği konusunda ciddi şikayetler bulunmakta olup, firma hak edişleri ödenirken yemek memnuniyet anketine göre firmaya ödül yada ceza uygulanması. Yemek sırasında verilen ekmeklerin tek tek poşetlenmesi. Konuyla ilgili olarak yeni ihale şartnamelerinde bilhassa ekmeklerin poşetlenmesi ve yemek temizliği, kalitesiyle alakalı düzenlemelere yer verilecektir. 30 Becayiş ve muaffakat konularında daha kolaylık sağlanması. Konuyla alakalı olarak bazı kriterlerin sağlanması hususunda idarece değerlendirme yapılacaktır Hastanemizdeki hemşire ve yardımcı sağlık personeli istihdamının artırılması. Maliye Bakanlığıyla ilgili konu hakkında geçmişten beri yapılan görüşmeler yenilecek tekrar girişimde bulunulacaktır. 32 Döner sermayede riskli birim olarak kan alma, enfeksiyon hastalıkları, çocukla ilgili tüm birimler, onkolojinin mutlak surette riskli birim kapsamına alınması. Prensip olarak bu birimlerde risk faktörüne göre düzenlenme yapılması kararlaştırılmış olup tam olarak hangi birimlerin riskli birim kapsamına gireceği başhekimlik ve dekanlıkla yapılacak değerlendirme toplantılarından sonra netleştirilecek. 33 Çalışan memnuniyet anketlerinin düzenli bir şekilde yapılarak memnuniyeti artıcı önlemlerin alınmasını yakın bir şekilde takip etmek ve sonuçlandırmak amacıyla sendika temsilcisinin de bulunduğu bir komisyon kurulması. Yetkili sendikanın bağımsız olarak yaptığı anketlerin ve tespit etmiş olduğu sorunların iletilmesi ve aksaklıkların giderilmesi için ciddi bir iletişim ortamının sağlanması kararlaştırılmıştır. 34 Performans uygulamaları sebebiyle ameliyat vb. tıbbi uygulamalar genel olarak öyleden sonra veya mesai sonrasında yapılmaktadır. Bu aşamada hizmete katkıda bulunan tüm personelin performanstan yararlanmasının sağlanması Yıllık izin ve mazeret izinlerini kullanma konusunda tüm personellere eşit yaklaşım sağlayacak bir uygulamaya geçilmesi. Konuyla ilgili bütün personellere eşit yaklaşım esas kabul edilmiş olup aksi durumların şahıs ve sendikaca idareye bildirilmesi üzerine her türlü idari tedbir alınacaktır. 36 Hastanece personel formalarının rengi, şekli ve niteliğinde değişiklik yapıldığında yeni formaların idarece karşılanması. Ayrıca sözleşmeli personellerin giyim yardımı alamamasından dolayı döner sermayeden forma giderlerinin karşılanması. Giyim yardımından faydalanmayan personellerin iş elbiselerinin döner sermaye kaynaklarından karşılanması kararlaştırılmıştır. 37 Mesainin 8 saat olarak uygulanması.

4 2009 ARALIK KURUM İDARİ KURULLARI TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Yetkili sendika olarak sendikamıza temsilcilik odası ve üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi Dekanlığı,Diş Fakültesi Dekanlığı ve hastane birimlerinde ilan panosu tahsisi. Sendika: Konuyla ilgili başbakanlık genelgeleri dikkate alındığında bu düzenlemelerin yapılması esastır. İdare tarafından yer tahsisi yapılmıştır bu konuda idareye teşekkür ediyoruz. Ancak ilan panosu ile ilgili düzenlemeler eksik kalmıştır. Sonuç: Temsilcilik odası tahsisi gerçekleştiğinden herhangi bir işleme gerek olmadığına ilan panolarıyla ilgili çalışma başlatılarak ilan pano tahsislerinin gerçekleştirilmesine. 2 Üniversitenin internet ve telefon imkânlarından temsilcilik büromuzun faydalandırılması Sendika: Dahili telefon imkanı sağlanmış olup en kısa zamanda internet hattı verilmesine. Üniversite internet web sitesinde yetkili sendika olarak Sağlık-Sen e link verilmesi Sonuç:Yetkili sendikaya link verilmesine. İnternet hattının çekilmesine. 3 Sendikamızın üniversiteye ait sosyal tesislerden yararlanmasına kolaylık sağlanması Sendika: uygulamada yaşanan bir takım eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz. Sonuç: Konuyla ilgili her türlü kolaylık sağlanmakta olup,bundan sonrada kolaylaştırıcı önlemlere devam edilmesine. 4 Tıp Fakültesi Dekanlığı, Diş Fakültesi Dekanlığı ve hastane birimlerinde, çalışanların sendikalara üye olmasından ayrılışına kadar yapılan işlemlerin ve kurumun sendikalara karşı her türlü hukuki sorumluluklarıyla ilgili işlemlerin takip edildiği bir merkezi birimin oluşturulması Sendika: İl Sağlık Müdürlüğünde bu bahisle görevlendirilmiş bir memur sağlık bakanlığına bağlı tüm birimlerin ildeki kayıtlarını tutmaktadır. Böylelikle ciddi manada kolaylık sağlanmakta personel ve idare açısından hatalı işlemler engellenmektedir. İşveren: Bir birimin oluşturulması konusunu yasal olarak araştırmak gerekir. Ancak Rektörlük bünyesinde sendikalı personellerin işlemlerini takip edecek bir kişi görevlendirilebilir. Sonuç:Rektörlük bünyesinde sendika işlemlerini koordine edecek bir kişi görevlendirilmesine. 5 Sendikamız Sivas şube yöneticilerinin üniversiteye gelişlerinde araçlarıyla, yerleşke alanına girişlerine izin verilmesi (İzin belgesi düzenlenmesi)

5 Sendika: Giriş çıkış ve park konularında zaman zaman problemler yaşanmaktadır. İşveren: İzin belgesine gerek bulunmamaktadır. İlgili birimleri uyarılması yeterlidir. Sonuç: Konuyla ilgili güvenlik birimlerine talimat verilerek kolaylık sağlanacaktır. 6 Yönetmelik, genelge, kılavuz v.s düzenlemelerin hazırlanmasında, yetkili sendika temsilcisine çalışmalara üye sıfatıyla katılma hakkı tanınması. Sendika: Çalışanların sorun ve sıkıntılarını, beklentilerini ortaya koyma konusu sebebiyle bu konu önem arzetmektedir. İşveren: Yasal olarak bu mümkün değildir. Konuyla ilgili yasal bir düzenleme gerçekleşirse bu talep hayata geçirilebilir. Sonuç: Kanun ve yönetmelik gereği mümkün olmadığından yasal düzenleme beklenilmesine, ancak geneli ilgilendiren her türlü konuda yetkili sendikanın görüş ve önerilerinin yazılı olarak alınmasına 7 Sendika genel merkez ve şubelerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi edinme taleplerinin karşılanması ile yazışmalarda gereken titizliğin gösterilmesi, bu konuda birimlerin uyarılması, Sendika: Kişisel hak ve hürriyetlerin takibi için Bilgi edinme kanun ve yönetmeliğinin etkin bir şekilde kullanımı konusunda mutlaka eksiklikler giderilmelidir. Sonuç: Kişilerin şahıslarını ilgilendiren ve kanunda ki istisna hükümlerine takılmayan her türlü konuda başvuruların değerlendirilip bilgi verilmesine. 8 Kamu görevlileri sendikalarının ile üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile ilgili olarak; mevzuat hükümleri ile tarih ve 2003/37, tarih ve 2005/14, tarih ve 2009,12 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ile yayınlanmış ve yayınlanacak tüm genelge ve tebliğlerin personele duyurulması ve uygulanmasında gereken titizliğin sağlanması. Sendika: Bahse konu genelgelerin yeterince okunmaması veya yanlış yorumlanması neticesinde bir takım problemler yaşanmaktadır. Sonuç: Konuyla ilgili sendikaların üyelerini bilgilendirmesinin yanında idari personel ve yöneticilerin konuyla ilgili idarece bilgilendirilmesine Kasım 2008 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/1 Kamu Personeli Uygulama Genelgesi 3/b maddesi uyarınca: Kamu görevlilerinin sahip oldukları hak ve özgürlükler konusundaki bilinç seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla Kamu Görevlileri Sendikacılığı konusunda (Hizmet içi e ğitim çerçevesinde) eğitimin verilmek gerekmektedir. Bu doğrultuda ilgili konuda

6 eğitim verilmesi için program ve takvimin belirlenmesi Sendika: İdarece düzenlenen hizmet içi eğitimlerin içeriği zenginleştirilmeli ayrıca bu eğitim faaliyetleri artırılmalıdır. Sonuç: Sendikaca düzenlenecek eğitim veya bilgilendirme toplantılarına uygun şartların idarece oluşturulmasına, idare tarafından yapılacak olan eğitim çalışmalarının artırılmasına, 10 Üniversite bünyesindeki disiplin kurullarının yasal mevzuata uygun oluşturulması ile sendika üyesi personel hakkındaki müzakerelere üye olduğu sendika temsilcisinin katılması ve üye hakkındaki dosyayı incelemesi için makul süre ve imkân sağlanması a. Muhakkik tayin etmeden, iddianın ve savunmanın tüm yönleri ve delilleriyle araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal eylemlere katılan kamu görevliler, hakkında: eylemleri mevzuat uyarınca suç olmadığı takdirde adli ve idari kovuşturma sapılmaması Sendika: Bu konuda personellerce ciddi bir takım eleştiriler yapılmaktadır. Kişilere uygulanacak cezada yasal yol ve usullerin takip edilmesi yanlış uygulama ve yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir. Bu sebeple dile getirmiş olduğumuz taleplerin karşılanması önemlidir. İşveren: Yüksek Ögretim kurumları Yönetici Ögretim elemanları ve memurları disiplin yönetmenligi ve Devlet mumurları kanununa göre soruşturma usul ve esaslarına göre hareket edilmesi gerekir. Ancak yasal olarak personellere ceza verecek kurul içerisinde sendika temsilcisinin olması mümkün değildir. Yasal bir düzenleme yapılırsa bu konu uygulanabilir. Sonuç:Şikayet veya tespit sonucu cezai işlem gerektirecek personel hakkında soruşturmanın salahiyeti, idari işlemlerin sabote edilmesi, durması ve telafisi mümkün olmayan sonuçların doğma ihtimalleri dışında soruşturma sonuçlanmadan yer değişikliği cezası uygulanmamasına, yasal şartlar sınırında eylem yapanların cezai işleme tabi tutulmamasına, Üniversite disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması yasal yönden mümkün olmayacağına. 11 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde alınan giyim malzemelerinin ücretleri nakdi olarak ödenmesi. Sendika: 2010 yılı itibariyle yetkili sendika olarak hükümetle yapmış olduğumuz mutabakat zabtı çerçevesinde giyim yardımlarının nakdi olarak yapılması kararlaştırılmıştır. İşveren: Yasal düzenlemeyi müteakiben giyim yardımlarının nakdi olarak verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

7 Sonuç: Yasal düzenlemenin beklenilmesine. 12 Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimi ve sınavı, a. Hizmet içi eğitim seminer, b. Üniversite bünyesinde açılacak yabancı dil, bilgisayar vb kurslardan personelin hizmet içi eğitim kapsamında yararlanmasının sağlanması, Sendika: Personellerin genel olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri neticesinde ve verilecek olan kurslar neticesinde daha nitelikli hale getirilmesi hem personel memnuniyeti artıracağı gibi hem de iş yerinde verimi artıracaktır. İşveren: Bahse konu kurslarla ilgili ödenek bulmak gerekir. Sonuç: İdare bütçe ve imkanlar çerçevesinde personellerin tamamını ilgilendirecek çalışmalar yapmasına, 13 Yurt içi/yurt dışı yolluk Ödemeleri. Zamanında ödenmesi Sendika: Yollukların ödenmesinde ciddi gecikmeler olmakta bu da personellerimizin mali açıdan çıkmaza girmesine neden olmaktadır. Sonuç: Bütçe de para bulunduğu takdirde gecikmeye mahal vermeksizin kişi alacaklarının ödenmesine ve ödemelerde öncelik verilmesine, 14 Döner sermaye kat sayısının artırılması, Sendika: Döner Sermaye katkı paylarının artırılması hem personel açısından hem de idari açıdan önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı emsal hastanelerde ki personellere göre daha düşük ücret alan personellerimiz çalışma yoğunlukları göz önünde bulundurulduğunda çok ciddi bir motivasyon kaybı yaşamaktadırlar. Bu motivasyon kaybı personellerimizin başka kurumlara gitme isteğini tetiklemektedir. Kadrolu personellerimiz bile Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel olarak geçmeyi tercih etmektedirler. Bu nedenle Sağlık Bakanlığınca yapılan her atamada personellerimizden bazı dönemlerde 70 e yakın personel Sağlık Bakanlığına geçmektedir. Bu sorun idarenin yetişmiş personellerini yitirmesine de neden olmaktadır. Bütün bu zikredilen nedenler acilen döner sermaye dağılımı konusunda daha adil ve tatmin edici bir politikaya geçilmesini işaret etmektedir. Eski dönemlere göre Kurumumuzun gelirleri artmış ve mevcut borçlar bitirilmiştir. Personellerimizin döner sermaye gelirlerinin artırılması eğilimi idarece devam ettirilmeli ve en az emsal devlet hastanelerinin personellerinin denkliğine kavuşturulmalıdır. İşveren: Mali imkânlar çerçevesinde döner sermaye gelirlerinin artırılmasında bir mahsur bulunmamaktadır. Sonuç: Döner Sermayelerin artırılması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak bu artışın oran ve niteliği idarece yapılacak mali analizler sonucu yapılacaktır.

8 15 Nöbetlerde nöbet ücreti ödenmeyen personele izin haklarının verilmesi, Sendika: Yasal olarak nöbet ücreti ödenmeyen personellere izin verilmesi zorunludur. Bu kurala istinasız riayet edilmesi gerekir. İşveren: Yasal uygulama ve esaslara idarece uyulması zorunludur. Uygulamada yaşanan problemler varsa idareye başvurulması. Sonuç: Uygulamada yaşanan sıkıntılar olursa idareye bildirilerek sorunun ortadan kaldırılmasına. 16 Akademik ve İdari personel çocukları için kreş (çocuk yuvası) açılması. Sendika: Bu konuda çocuk kreşi açılmasından dolayı idareye teşekkür ediyoruz. Uygulamada yaşanacak sıkıntıların giderilmesinde kararlılık bekliyoruz. Ayrıca kreş hizmetinin 24 saate çevrilmesi konusunda çalışma başlatılmasını istiyoruz. Sonuç: Çocuk yuvası açıldığından uygulamada görülecek sıkıntıların idareye bildirilerek giderilmesine. 24 saat konusunda personel talep yoğunluğuna göre değerlendirilmesine. 17 Yaz döneminde personel ve 1. derece yakınları için yaz okullarının açılması, Sendika: Yaz okulu zamanımızda önemli uğraş haline gelmiştir. Gerek personeller gerekse 1. dereceden yakınları için yaz okullarının açılması çalışan memnuniyetini artıracaktır. İşveren: Personel talepleri ve mali imkanlar çerçevesinde dğerlendirilebilir. Sonuç: Konuyla ilgili personel taleplerinin oluşturulmasına gerekirse bir anket yapılması suretiyle ihtiyacın belirlenmesine, 18 Yapılacak banka promosyonları anlaşmasında yetkili sendikaların temsilcilerinin katılması, a. Banka promosyonun mevzuat ve Başbakanlık Genelgelerine uygun şekilde personele verilmesi ile promosyon anlaşmasının bir örneğinin yetkili sendikaya verilmesi, b. Bundan böyle yapılacak banka promosyon anlaşmalarının hazırlanmasında Kurum İdari Kurulunun görüşünün alınması, sözleşmelere personel lehine olan, menfaatini koruyan hükümlerin konulması, Sendika: Banka promosyon anlaşmalarının geçmişte olduğu gibi yasal zeminden uzak, çalışanların hak kayıplarına neden olacak, bağlayıcı ve karanlık olmaktan çıkartılması gerekmektedir. Konuyla ilgili genelge ve düzenlemelere uygun hareket edilmelidir. İşveren: Genelgenin belirtmiş olduğu esaslar çerçevesinde yetkili sendikanın katılımı ile şaffaf bir çalışma yapılacaktır. Sonuç: Konuyla ilgili Başbakanlık genelgesine göre hareket edilerek yetkili sendikanın kurulacak olan komisyonda görev almasına, personel lehine uygulamalara öncelik verilmesine.

9 19 Personellerimize verilen poliklinik hizmetlerinde öncelik tanıması, Sendika: Personellerimizin kendi çalıştıkları kurumda kendileri veya 1. dereceden yakınları için sıra beklemeleri personel mağduriyetinin yanı sıra ciddi iş kayıplarına da neden olmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı mevzuatından örnekle personellere ve 1. dereceden yakınlarına muayene de öncelik verilmesini talep ediyoruz. İşveren: Bu konuda bir düzenleme yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. Sonuç: Polikliniklerde personel ve 1. derecede yakınlarının muayene önceliğinin olduğuna dair yazı asılması ve muayene,tetkik gibi işlemlerde öncelik sağlanması 20 Personellerimize ait kurum hekimi ve poliklinik hizmeti verilmesi, Sendika: Kurum hekimi uygulaması bir çok kamu kurumunda uygulanmaktadır. Bu uygulamanın kurumumuzda da yapılması uygun olacaktır. İşveren: Konunun değerlendirilmesi gerekir. Sonuç: Kurum hekimi ve poliklinik konularının başhekimlikçe değerlendirilmesi. 21 Memur kadrosunda olan memurlarımıza veri hazırlama kadrosu tahsis edilmesi Sendika: Memur olarak çalışan personellerimizin tamamına yakını veri hazırlama görevlerinde çalışmaktadır. Memur kadrolarının iptal edilerek veri hazırlama kadrosuna çevrilmesi memurlar açısından mali bir çok kazanç sağlayacaktır. İşveren: Maliye bakanlığına geçmiş dönemlerde başvuruda bulunuldu ancak olumlu yanıt alınamadı. Sonuç: Konu maliye bakanlığı ile görüşülecek olup yazılı taleplerin maliye bakanlığına iletilmesi. 22 4/B ve 4/A Kadrolarında bulunan personelimizden İzin ve istirahatlarımda döner sermaye kesintisi yapılmaması, Sendika: Personellerimizin bilhassa yatarak tedavi görenlerinden dahi kesinti yapılması çok onur kırıcıdır. Zira birçok personelimiz görevini yerine getirirken sağlığından olmaktadır. Sağlığından olan bu personellerimizin bir de idarece döner sermaye kesintisine maruz bırakılmaları kamu etiğine ve kişi hakkına aykırıdır. İşveren: Rapor alma faaliyetleri geçmiş dönemlerde suiistimal edildiğinden birçok sıkıntı yaşanmıştır. Sonuç: Personellerin 3 güne kadarki rapor ve yatarak tedavi gördüklerinde yattıkları günler için kesinti yapılmamasına karar verilmiştir. 23 Emekli olan personelimizin yılda iki sefer toplu olarak ödüllendirilmesi, Sendika: Emekli olan personellerimizin hizmetlerinin bir karşılığı olarak taltif edilmeleri onların vermiş oldukları hizmet ve gayret açısından idarenin bir vefa borcudur. Emekli olan personellerimizin

10 anısına bir yemek verilmesi, takdir teşekkür veya maaş ödülü şeklinde ödüllendirilmeleri temsili dahi olsa çalışanlarımızı mutlu kılacaktır. İşveren: İmkânların elverdiği ölçüde birtakım faaliyetler yapılabilir. Sonuç: Emekli olan personeller için yılda en az bir defa ödüllendirilmesi ve yemek vb. etkinlik planlanması. 24 Ulaşım ve servis tahsisi yapılan araçların belli standartlar ve modelde olması, Sendika: Çok eski ve konfor düzeyi çok düşük araçların idarece kullanılmaması. Servis saatlerinin personel lehine düzenlenmesi. İşveren: Ulaşım imkanları geçmişe göre iyileştirilmiş olup eksikliklerin giderilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Sonuç: Ulaşım imkanları iyileştirilmiş olup servis kalkış saatlerinde ki gecikmelerin tekrar gözden geçirilmesi. 25 4/B li personellerimizin işe girişten sonra bitirdikleri okullarının intibakının yapılması Sendika: Sözleşmeli personellerin intibaklarının yapılması ve intibaklarının getirdiği özlük haklarından faydalandırılmaları gerekir. İşveren: Yasal olarak ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Uygulama da yanlışlar varsa giderilebilir. Sonuç: Yasal herhangi bir engel yoksa intibakların yapılması. 26 Üniversite ve bağlı birimlerin tüm hizmet içi eğitim, görevde yükselme ve uman değişikliği eğitim ve sınavları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin personele önceden duyurulması, Sendika: Duyuruların etkin yapılmaması birtakım hak kayıplarına neden olabilmektedir. Bu konuda daha dikkatli olunmalıdır. Sonuç:Bütün duyuruların zamanında ve etkin yapılması için gerekli her türlü önlem alınacaktır. 27 Kurum İdari Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını değerlendirmek üzere belirlenecek aralıklarla toplantı yapılması Sendika: Alınacak kararların uygulanmasında gösterilen özveri ve yaşanacak sorunların ortadan kaldırılması için etkin takip gerekmektedir. Bu takibin sendikamızın da içinde bulunduğu bir komisyonca yapılması uygun mütalaa edilmektedir. İşveren: Konuyla ilgili komisyon kurulmasına gerek yoktur. Sonuç: Alınan kararların uygulanması konusunda çıkacak sorunların giderilmesine dönük olarak yetkili sendika ve idare arasında etkin iletişimin sağlanması. 28 Kurum İdari Kurul Kararlarının Üniversite internet web sitesinde yayınlanması. Sendika: Daha önceki yıllarda olduğu gibi kurul kararlarının internet sitesinde yayınlanması talep ediyoruz. İşveren: Kurul kararlarının daha önceki yıllarda olduğu gibi yayınlanmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

11 Sonuç: Kurum İdari Kurul Kararlarının Üniversite internet web sitesinde yayınlanacaktır. 29. Yemekler ve yemekhane temizliği konusunda ciddi şikayetler bulunmakta olup, firma hak edişleri ödenirken yemek memnuniyet anketine göre firmaya ödül yada ceza uygulanması. Yemek sırasında verilen ekmeklerin tek tek poşetlenmesi. Sendika: Bu konuda şikayetler çok fazladır. Bulaşıcı hastalıkların her geçen gün gündem yarattığı dünyamızda kurum olarak bizlerinde etkin tedbirler alması mecburidir. Yemek kalite ve lezzeti konusunda daha etkin sonuçlar almak amacıyla idari tedbirler artırılmalıdır. Sonuç: Konuyla ilgili olarak yeni ihale şartnamelerinde bilhassa ekmeklerin poşetlenmesi ve yemek temizliği, kalitesiyle alakalı düzenlemelere yer verilecektir. 30. Becayiş ve muaffakat konularında daha kolaylık sağlanması. Sendika: Becayiş ve muaffakat konularında bütün personelleri kapsayıcı idari birlik sağlanmalıdır. İstisna haller hariç bu idari uygulama birliği personelleri iş huzuru açısından önemlidir. İşveren: Personel yetersizliği sebebiyle muaffakat verme konusuna sıcak bakmıyoruz. Ancak geneli ilgilendiren bir takım düzenlemeler yapılabilir. Sonuç: Konuyla alakalı olarak bazı kriterlerin sağlanması hususunda idarece değerlendirme yapılacaktır. 31. Hastanemizdeki hemşire ve yardımcı sağlık personeli istihdamının artırılması. Sendika: Personel yetersizliği iş yükünü artırmaktadır. Bu iş yükü sebebiyle birçok personelimiz sağlıklarından olmaktadır. Normal standartlarda bir istihdam politikası için gerekli girişimler yapılmalıdır. Sonuç:Maliye Bakanlığıyla ilgili konu hakkında geçmişten beri yapılan görüşmeler yenilecek tekrar girişimde bulunulacaktır. 32. Döner sermayede riskli birim olarak kan alma, enfeksiyon hastalıkları, çocukla ilgili tüm birimler, onkolojinin mutlak surette riskli birim kapsamına alınması. Sendika: Çalışanlarımızın bulaşıcı haslıklara maruz kalma ihtimallerinin olduğu, yapılan iş gereği sorumluluğu ve yıpranma oranı hat safhada olan birimlere dönük riskli birim tanımı genişletilmelidir. İşveren: kanun ve yönetmeliğe uygun düzenlemeler yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Sonuç: Prensip olarak bu birimlerde risk faktörüne göre düzenlenme yapılması kararlaştırılmış olup tam olarak hangi birimlerin riskli birim kapsamına gireceği başhekimlik ve dekanlıkla yapılacak değerlendirme toplantılarından sonra netleştirilecek. 33. Çalışan memnuniyet anketlerinin düzenli bir şekilde yapılarak memnuniyeti artıcı önlemlerin alınmasını yakın bir şekilde takip etmek ve sonuçlandırmak amacıyla sendika temsilcisinin de bulunduğu bir komisyon kurulması.

12 Sendika: Çalışan memnuniyetini sağlamayan kurumlardaki işleyiş ve iş düzeni açısından ciddi sıkıntılar yaşandığı bir vakıadır. Bu nedenle kaliteli iş ve işleyiş talep ediliyorsa çalışanların sorunlarının ciddiye alınması gerekir. İşveren: Çalışan memnuniyet anketleri zaten yapılmaktadır. Konuyla alakalı çalışmalar sürmektedir. Sonuç:Yetkili sendikanın bağımsız olarak yaptığı anketlerin ve tespit etmiş olduğu sorunların iletilmesi ve aksaklıkların giderilmesi için ciddi bir iletişim ortamının sağlanması kararlaştırılmıştır. 34. Performans uygulamaları sebebiyle ameliyat vb. tıbbi uygulamalar genel olarak öğleden sonra veya mesai sonrasında yapılmaktadır. Bu aşamada hizmete katkıda bulunan tüm personelin performanstan yararlanmasının sağlanması. Sendika: Emek sarf edilerek oluşan performans karşılığından sadece hekimlerin değil bütün personelin faydalandırılması gerekir. İşveren: Yasal olarak bu konu gerçekleştirilememektedir. Sonuç: Konuyla ilgili adil bir uygulama için yasal ölçüler doğrultusunda yapılabilecek iyileştirmelerin yapılması. 35. Yıllık izin ve mazeret izinlerini kullanma konusunda tüm personellere eşit yaklaşım sağlayacak bir uygulamaya geçilmesi. Sendika: İzinlerle alakalı olarak eşit yaklaşım talep ediyoruz. İşveren: Bütün personellere aşit yaklaşılması kanunen zorunludur. Eksiklikler varsa giderilir. Sonuç: Konuyla ilgili bütün personellere eşit yaklaşım esas kabul edilmiş olup aksi durumların şahıs ve sendikaca idareye bildirilmesi üzerine her türlü idari tedbir alınacaktır. 36. Hastanece personel formalarının rengi, şekli ve niteliğinde değişiklik yapıldığında yeni formaların idarece karşılanması. Ayrıca sözleşmeli personellerin giyim yardımı alamamasından dolayı döner sermayeden forma giderlerinin karşılanması. Sendika: Personellerden kaynaklanmayan uygulamaların bedelini personel ödememelidir. Yıl ortasında forma değişikliğine gidildiğinde idare formaları kendi temin etmelidir. Giyim yardımı hakkı bulunmayan personellere de forma verilmelidir. İşveren: Giyim yardımı alan personel için bir şey yapılamaz. Sonuç: Giyim yardımından faydalanmayan personellerin iş elbiselerinin döner sermaye kaynaklarından karşılanması kararlaştırılmıştır.

13

A-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ:

A-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ: KURUM İDARE KURULUNUN EKİM 2008 TOPLANTISI GÖRÜŞME RAPORU 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili

Detaylı

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ Büro Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz her kurum ziyaretinde ya da sendika üyesi olmayan her memurla konuştuğumuzda dudaklardan dökülen ilk cümle sendika ne işe yarıyor ya da

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl Sağlık-Sen Genel Merkezi Şubat 2009 SAĞLIK-SEN YAYINLARI- 6 SAĞLIK-SEN Adına Sahibi Mahmut KAÇAR Genel

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kayseri. 4688 Sayılı yasa gereğince yetkili sendika olduğumuz YURTKUR KİK TOPLANTISI YAPILDI

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kayseri. 4688 Sayılı yasa gereğince yetkili sendika olduğumuz YURTKUR KİK TOPLANTISI YAPILDI YURTKUR KİK TOPLANTISI YAPILDI 4688 Sayılı yasa gereğince yetkili sendika olduğumuz YURTKUR Genel Müdürlüğü nde Nisan dönemi KİK (Kurum İdari Kurulu) toplantısının ilk bölümü 02 Nisan 2009 tarihinde yapıldı.

Detaylı

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!!

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! . SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! 1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti (kimler için) ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması 2. Döner sermayenin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

İçindekiler Yönetici Özeti: Çalıştay Amacı, İçeriği, Formatı ve Çalıştay Çıktıları Genel Değerlendirmeler

İçindekiler Yönetici Özeti: Çalıştay Amacı, İçeriği, Formatı ve Çalıştay Çıktıları Genel Değerlendirmeler İçindekiler Yönetici Özeti: Çalıştay Amacı, İçeriği, Formatı ve Çalıştay Çıktıları Genel Değerlendirmeler I-Araştırma Görevlileri Çalıştayı A. Araştırma Görevlileri Çalıştay Raporları Çıktıları 1. Ücretlerin

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Menteşe

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İzmir 3 Nolu Şube (Üniversiteler ve Kredi Yurtlar Kurumu Çalışanları Şubesi) İYTE İşyeri Temsilciliği

EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İzmir 3 Nolu Şube (Üniversiteler ve Kredi Yurtlar Kurumu Çalışanları Şubesi) İYTE İşyeri Temsilciliği EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İzmir 3 Nolu Şube (Üniversiteler ve Kredi Yurtlar Kurumu Çalışanları Şubesi) İYTE İşyeri Temsilciliği 22.10.2008 KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU A) TOPLU

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYORUZ Genel Başkan İsmail KONCUK, 16-18 Nisan 2010 tarihinde Ankara da geniş kapsamlı bir üniversite sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, üniversite çalışanlarından sempozyuma

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Sermaye Piyasası Kurulunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun; araştırma, inceleme

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

Detaylı

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ ÜNİTE-1) İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İş ve Meslek Danışmanlığının Tanımı: İş, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerilerin

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; Basına Ve Kamuoyuna III. GENÇ AVUKAT KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 11.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE ilk TOPLU SöZLEŞME 1 Toplu sözleşme ile toplu görüşme arasında ne fark vardır? Toplu sözleşme ve toplu görüşme arasındaki temel fark, üzerinde uzlaşılan konuların

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı