İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır."

Transkript

1 DOĞAL TAŞINIM ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.) cm uzunlukta 0 cm genişlikte yatay bir plakanın 0 o C deki hava ortamında asılı olarak durduğunu dikkate alınız. Plaka 0 W gücünde elektrikli ısıtıcı elemanlarla sarılmıştır. Isıtıcı çalışmakta ve plaka sıcaklığı yükselmektedir. Sürekli işlem şartlarına ulaşıldığında plakanın yüzey sıcaklığını bulunuz. Plakanın yayıcılığı 0.90 ve çevre yüzeylerin sıcaklığı 7 o C dir. Çözüm: İstenen: Plakanın yüzey sıcaklığı, T s? Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gazdır ve özellikleri sabitttir. Yerel atmosferik basınç atm dir. Levhanın her iki yüzeyinde sıcaklık sabit ve üniformdur. Özellikler: Akışkanın termofiziksel özellikleri film sıcaklığında alınır. Yüzey sıcaklığı bilinmemektedir. Yüzey sıcaklığının 50 o C olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla, atm basınç ve film sıcaklığının T f (T s + T ) (50 + 0)/ 35 değeri için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; k 0.05 W/m. v m /s Pr 0.78 β T f ( ) K bulunur. İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır. L c A s p (0.)(0.0) m olarak bulunur. ( ) Dolayısıyla Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L c 3 v Pr (9.8)( )(50 0)( ) ( ) (0.78) 593 bulunur. Ra sayısına göre levhanın sıcak üst yüzeyi için Nusselt sayısı için uygun korelasyon seçilirse; Denklem 9 den; Nu 0.54Ra L (593) elde edilir. Isı taşınım katsayısı; h k Nu 0.05 (.73).98 W m. olarak hesaplanır. L c Levhanın üst yüzeyinden olan ısı transfer hızı;

2 üst ha(t s T ) (.98)(0. 0.0)(T s 0) 0.7(T s 0) Levhanın sıcak alt yüzeyi için Denklem 9-4 teki Nusselt sayısı korelasyonu yazılırsa; Nu 0.7Ra L (593) Isı taşınım katsayısı; h k Nu 0.05 (5.85) 3.44 W m. L c Bu durumda levhanın alt yüzeyinden olan ısı transfer hızı; alt ha(t s T ) (3.44)(0. 0.0)(T s 0) 0.08(T s 0) Levhanın her iki yüzeyinden eşit hızda ışınımla ısı transferi gerçekleştiği kabul edilirse, levhadan ışınımla olan ısı transferi; rad εaσ(t s 4 T ç 4 ) (0.9)(0. 0.0)( )[(T s + 73) 4 (7 + 73) [(T s + 73) Sürekli rejim şartlarında, levha içerisinde üretilen ısı miktarı, levha yüzeylerinden doğal taşınım ve ışınımla olan ısı transferi mikratına eşittir. üretilen üst + alt + rad 0 0.7(T s 0) (T s 0) [(T s + 73) Deneme-yanılma yoluyla veya iteratif yöntemlerden biri kullanılarak plakanın yüzey sıcaklığı; T s 4. 8 olarak bulunur. Not: Başlangıçta yüzey sıcaklığı 50 o C kabul edilip havanın film özellikleri Tf35 o C film sıcaklığı bulunmuş ve hesaplamalar yapılmıştır. Yeni durumda film sıcaklığı T f (T s + T ) ( )/ 33.4 olur. Bu değer ilk film sıcaklığı değerine yakındır. Çok hassas sonuçlar bulunmak istenirse yeni film sıcaklığına göre havanın özellikleri alınıp hesaplamalar tekrar yapılarak yeni yüzey sıcaklık değeri bulunur..) 5 mm çaplı ve 4 m uzunlukta çıplak kablolu elektriksel direnç ile üretilen ısı enerjisi 0 o C deki çevre havasına yayılmaktadır. Sürekli işlemde kablodaki gerilim düşüşü ve elektrik akımı sırasıyla 0 V ve.5 A olarak ölçülmektedir. Işınımı ihmal ederek kablonun yüzey sıcaklığını hesaplayınız. Çözüm: İstenen: Kablonun yüzey sıcaklığı, T s? Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gazdır ve özellikleri sabitttir. Yerel atmosferik basınç atm dir. Kablonun yüzey sıcaklığı sabittir.

3 Özellikler: Havanın film sıcaklığındaki özelliklerini bulmak için ilk olarak kablonun yüzey sıcaklığı 00 o C olarak kabul edilmiştir. atm basınç ve film sıcaklığının T f (T s + T ) (00 + 0)/ 0 değeri için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; k W/m. v m /s Pr 0.70 β T f (0 + 73) K bulunur. Yatay silindirik bir geometri için karakteristik uzunluk dış çaptır; L c D m dir. Dolayısıyla Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L c 3 v Pr (9.8)( )(00 0)( ) ( ) (0.70) 590. bulunur. Ra sayısına göre yatay silindir için Denklem 9-5 te verielen korelasyondan Nusselt sayısı hesaplanır. Nu 0. + Isı taşınım katsayısı; 0.387Ra [ + ( h k Nu (.34) 3.7 W m. L c (590.) 0.70 ) [ + ( Isı transfer alanı, kablonun dış yüzey alanıdır: A s πdl π(0.005)(4) m Kablo içerisinde üretilen enerji, kablonun dış yüzeyinden ortama transfer edilen ısıya eşittir. üretilen VI ha s (T s T ) (0)(.5) (3.7)(0.083)(T s 0) T s 8.8 bulunur. Bulunan yüzey sıcaklık değeri başlangıçta kabul edilen yüzey sıcaklık değeri olan 00 o C ye yakın bir değer olmadığından hesaplamalar yeni bulunan yüzey sıcaklık değeri alınarak tekrarlanır. Yeni film sıcaklığı T f (T s + T ) ( )/ 74.4 için havanın özellikleri; k W/m. Pr v m /s β T f ( ) K bulunur. 3

4 Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L c 3 v Pr (9.8)( )(8.8 0)( ) ( ) (0.777) 9.4 Nusselt sayısı; Nu 0. + Isı taşınım katsayısı; 0.387Ra [ + ( (9.4) ) [ + ( h k Nu (.40) 3.8 W m. L c Isı transfer alanı, kablonun dış yüzey alanıdır: A s πdl π(0.005)(4) m Kablo içerisinde üretilen enerji, kablonun dış yüzeyinden ortama transfer edilen ısıya eşittir. üretilen VI ha s (T s T ) (0)(.5) (3.8)(0.083)(T s 0) T s 3. 4 bulunur. Bu değer bir önceki adımda bulunan yüzey sıcaklık değeri olan 8.8 o C ye nispeten yakındır. Daha hassas sonuçlar istenirse son bulunan yüzey sıcaklığı kullanılarak hesaplamalar tekrarlanır. 3.) 35 o C deki çevreye ısı kaybeden 0.8 W gücünde duvara monte edilmiş bir transistörü göz önüne alınız. Transistör 0.45 cm uzunlukta ve 0.4 cm çapa sahiptir. Transistörün dıi yüzeyinin yayıcılığı 0. ve çevre yüzeylerin ortalama sıcaklığı 5 o C dir. Taban yüzeyindeki ısı transferini göz ardı ederek transistörün yüzey sıcaklığını bulunuz. 00 o C deki hava özelliklerini kullanınız. Çözüm: İstenen: Transistörün yüzey sıcaklığı T s? Kabuller: Sürekli rejim söz konusudur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Tabandan olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Hava özellikleri 00 o C de alınmıştır. Özellikler: 00 o C film sıcaklığında havanın özellikleri Tablo A-5 ten alınırsa; k W m. Pr 0.7 v m /s β T f ( ) K 4

5 Bu problemin çözümü deneme-yanılma metodunun kullanımını gerektirir. Çünkü Rayleigh sayısı ve buna bağlı olarak Nusselt sayısı yüzey sıcaklığına bağlıdır ki yüzey sıcaklık değeri de bilinmemektedir. Yüzey sıcaklık değerinin 5 o C olduğu tahmin edelim. Bu durumda film sıcaklığı T f (T s + T ) (5 + 35)/ 00 olur. Yapmış olduğumuz tahminin doğruluğu daha sonra kontrol edilecektir ve gerektiğinde işlemler tekrarlanacaktır. Transistörün hem silindirik yanal yüzeylerinden hem de üst yüzeyinden ısı transferi gerçekleşmektedir. Kolaylık için, transistörün üst yüzeyindeki ve yan yüzeylerindeki ısı transfer katsayısı aynı alınmıştır. (Bu yaklaşıma alternatif olarak, üst yüzey düşey plaka olarak modellenebilir. Ancak bu durumda işlem sayısı iki katına çıkmakla beraber sonuçların doğruluğunda çok fazla iyileşme sağlanamaz. Çünkü üst yüzeyin alanı oldukça küçük ve dikdörtgen yerine dairesel bir şekle sahiptir.) Bu durumda karakteristik uzunluk transistörün dış çapı L c D m olur. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )D 3 (9.8)(0.008)(5 35)(0.004)3 v Pr ( ) (0.7) 9. Yatay bir silindir için Nusselt sayısı Denklem 9-5 ten; Nu Ra [ + ( h k D Nu (.039) 5.78 W m (9.) 0.7 ) [ + ( Toplam ısı transfer alanı, transistörün yanal alanı ile üst yüzeyinin toplamına eşittir. A s πdl + πd 4 π(0.004)(0.0045) + π(0.004) m Transistörde üretilen ısı, taşınım ve ışınımla ortama transfer edilmektedir. ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) 0.8 (5.8)( )(T s 35) + (0.)( )( )[(T s + 73) 4 (5 + 73) 4 Buradan T s 87 bulunur. Bu değer başlangıçta kabul ettiğimiz yüzey sıcaklığı değeri 5 o C ye çok uzak bir değer değildir. Sonucun doğruluğunu iyileştirmek için yeni yüzey sıcaklığı değeri olarak 87 o C yi alarak hesaplamalar tekrarlanırsa, yüzey sıcaklık değeri T s 83 bulunur. 4.) 300 W lık bir silindirik direnç ısıtıcı 0.75 m uzunluk ve 0.5 cm çaplıdır. Direnç teli 0 o C deki bir akışkan içine yatay olarak yerleştirilmiştir. Eğer akışkan (a) hava ve (b) su ise, sürekli işlemde direnç telinin dış yüzey sıcaklığını bulunuz. Işınımla ısı transferini ihmal ediniz. Hava için 500 o C ve su için 40 o C deki özellikleri kullanınız. 5

6 Çözüm: İstenen: Transistörün yüzey sıcaklığı T s? Kabuller: Sürekli rejim mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Tabandan olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Işınımla ısı transferi ihmal edilmiştir. Hava özellikleri 500 o C de, su özellikleri 40 o C de alınmıştır. Özellikler: atm basınç ve 500 o C sıcaklıkta havanın özellikleri Tablo A-5 ten alınırsa; k W m. v m /s Pr 0.98 β T f K o C sıcaklıkta suyun özellikler Tablo A-9 dan bulunursa; k 0.3 W m. v μ ρ m /s Pr 4.3 β K (a) Hava için; Problemin çözümü deneme-yanılma metodunun kullanımını gerektirir. Çünkü Rayleigh sayısı ve buna bağlı olarak Nusselt sayısı yüzey sıcaklığına bağlıdır ki yüzey sıcaklık değeri de bilinmemektedir. Yüzey sıcaklığının 00 o C olduğu tahmin edelim. Karakteristik uzunluk telin dış çapı kadardır, L c D m. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )D 3 (9.8)(0.0094)(00 0)(0.005)3 v Pr ( ) (0.98) 4.7 Yatay bir silindir için Nusselt sayısı Denklem 9-5 ten; Nu Ra [ + ( (4.7) 0.98 ) [ + ( h k D Nu (.99).38 W m Isı transfer alanı; A s πdl π(0.005)(0.75) m

7 Direnç telinde üretilen ısı taşınımla ortama transfer edilmektedir. ha s (T s T ) 300 (.38)(0.078)(T s 0) T s bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen yüzey sıcaklık değerine, 00 o C, oldukça yakın bir değerdir. Dolayısıyla işlemleri tekrar etmeye gerek yoktur. (b) Su için; Direnç telinin yüzey sıcaklığının 40 o C olduğu kabul edilmiştir. Karakteristik uzunluk aynı şekilde, L c D m. Benzer işlemler su için uygulaanırsa; Ra gβ(t s T )D 3 (9.8)( )(40 0)(0.005)3 v Pr ( ) (4.3) 9.97 Nusselt sayısı Denklem 9-5 ten; Nu Ra [ + ( h k D Nu (8.98) 34 W m (9.97) 4.3 ) [ + ( Direnç telinde üretilen ısı taşınımla ortama transfer edilmektedir ha s (T s T ) 300 (34)(0.078)(T s 0) T s 4.5 bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen yüzey sıcaklık değerine, 40 o C, oldukça yakın bir değerdir. Dolayısıyla işlemleri tekrar etmeye gerek yoktur. 5.) Bir tarafında elektronik parçaları olan 5cm 0cm boyutlu baskı devre kartını göz önüne alınız. Kart 0 o C deki bir odaya konulmuştur. Kartın arka yüzeyinden olan ısı kaybı ihmal edilebilmektedir. Eğer devre kartı sürekli işletmede 8W lık güç yayıyorsa, kartı (a) düşey, (b) yatay sıcak yüzey yukarı dönük ve (c) yatay sıcak yüzey aşağı dönük kabul ederek kartın sıcak yüzeyinin ortalama sıcaklığını bulunuz. Kartın yüzeyinin yayıcılığını 0.8 alınız ve çebre yüzeylerin odadaki hava ile aynı sıcaklıkta olduğunu kabul ediniz. Çözüm: İstenen: Baskı devresinin farklı yerleşim biçimleri için sıcak yüzeyinin sıcaklığının bulunması Kabuller: Sürekli rejim mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Tabandan olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Kartın arka yüzeyinden olan ısı kaybı ihmal edilmiştir. Özellikler: Yüzey sıcaklık değeri bilinmemektedir. 45 o C olduğu kabul edilirse, film sıcaklık değeri T f (T s + T ) (45 + 0)/ 3.5 olur. Bu sıcaklık değeri için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; 7

8 k W m. v m /s Pr β T f K Problemin çözümü deneme-yanılma metodunun kullanımını gerektirir. Çünkü Rayleigh sayısı ve buna bağlı olarak Nusselt sayısı yüzey sıcaklığına bağlıdır ki yüzey sıcaklık değeri de bilinmemektedir. (a) Düşey yerleştirilmiş baskı devre kartı için hesaplamalar: yüzey sıcaklığının 45 o C olduğu kabul edilerek ısı transfer katsayısı h bulunmuştur. Hesaplamalar sonucunda çıkan yüzey sıcaklık değer kabul edilen değerle karşılaştırılıp gerekirse hesaplamalar tekrar edilir. Bu durumda karakterisitk uzunluk baskı devresinin uzunluğu L c L 0. m dir. Buna göre; Ra gβ(t s T )L 3 (9.8)( )(45 0)(0.)3 v Pr ( ) (0.775) Düşey bir levha için Rayleigh sayısının tüm aralıklarında geçerli olan Denklem 9- kullanılarak Nusselt sayısı bulunabilir. Nu h k L 0.387Ra [ + ( Nu (3.78) W m. 0. Isı transfer alanı; A s (0.5)(0.0) 0.03 m ( ) ) [ + ( Baskı devresinde üretilen ısı, taşınım ve ışınımla çevreye transfer edilir. Enerji dengesinden; ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) 8 (4.794)(0.03)(T s 0) + (0.8)(0.03)( )[(T s + 73) 4 (0 + 73) 4 T s 4. bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen 45 o C yüzey sıcaklık değerine oldukça yakın olduğundan hesaplamaları tekrarlamaya gerek yoktur. (b) Yatay,sıcak yüzey yukarı dönük; yüzey sıcaklığı 45 o C kabul edilmiştir. Bu durumda karakteristik uzunluk yatay plakanın yüzey alanının çevresine oranıdır. L c A s p (0.0)(0.5) ( ) m Buna göre Rayleigh sayısı; 8

9 Ra gβ(t 3 s T )L c (9.8)( )(45 0)(0.049)3 v Pr ( ) (0.775) Sıcak yüzeyi yukarı dönük yatay bir levhada Ra için Denklem 9- den Nusselt sayısı hesaplanabilir. Nu 0.54Ra ( ) 4.0 h k Nu (.0).9 W m. L c Isı transfer alanı; A s (0.5)(0.0) 0.03 m Baskı devresinde üretilen ısı, taşınım ve ışınımla çevreye transfer edilir. Enerji dengesinden; ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) 8 (.9)(0.03)(T s 0) + (0.8)(0.03)( )[(T s + 73) 4 (0 + 73) 4 T s 4. bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen 45 o C yüzey sıcaklık değerine yakın olduğundan hesaplamaları tekrarlamaya gerek yoktur. (c) Yatay sıcak yüzey aşağıya dönük; bu durumda yüzeyden olan ısı transferi daha düşük olacağı söylenebilir. Dolayısıyla daha yüksek yüzey sıcaklığı elde edilmesi gerekir. Bu yüzden yüzey sıcaklık değerinin 50 o C olduğu kabul edilmiştir. Hesaplamalar sonucunda gerekirse işlemler tekrar edilecektir. Havanın film sıcaklığı T f (T s + T ) (50 + 0)/ 35 deki özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; k 0.05 W m. v m /s Pr 0.78 β T f K Karakteristik uzunluk (b) şıkkında hesaplandığı gibi, L c m dir. Rayleigh sayısı ise; Ra gβ(t 3 s T )L c (9.8)( )(50 0)(0.049)3 v Pr ( ) (0.78) 0000 Sıcak yüzeyi aşağı dönük yatay bir levhada Ra 0000 için Denklem 9-4 den Nusselt sayısı hesaplanabilir. Nu 0.7Ra 4 0.7(0000) h k Nu 0.05 (5.7) W m. L c Isı transfer alanı; A s (0.5)(0.0) 0.03 m 9

10 Baskı devresinde üretilen ısı, taşınım ve ışınımla çevreye transfer edilir. Enerji dengesinden; ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) 8 (3.494)(0.03)(T s 0) + (0.8)(0.03)( )[(T s + 73) 4 (0 + 73) 4 T s bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen 50 o C yüzey sıcaklık değerine çok yakın olduğundan hesaplamaları tekrarlamaya gerek yoktur..) Isıl iletkenliği k0.78 W/m. o C, yayıcılığı ε 0.9, kalınlığı mm yüksekliği. m ve genişliği m olan bir cam pencereyi göz önüne alınız. Pencereye karşı olan oda ve duvarlar 5 o C de tutulmakta ve pencerenin iç yüzeyinin ortalama sıcaklığı 5 o C olarak ölçülmektedir. Eğer dış ortamın sıcaklığı -5 o C ise, (a) pencerenin iç yüzeyindeki taşınım ısı transfer katsayısını (b) pencereden geçen toplam ısı transfer hızını ve (c) pencerenin dış yüzeyindeki birleşik doğal taşınım ve ışınım ısı transfer katsayısını bulunuz. Bu durumda camın ısıl direncini ihmal etmek uygun mudur? Çözüm: İstenen: Pencerenin iç yüzeyindeki ısı taşınım katsayısı (h), pencereden olan toplam ısı transferi ( toplam), ve pencerenin dış yüzeyindeki birleşik ısı transfer katsayısı (hbirleşik) Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Tabandan olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Özellikler: atm basınç ve T f (T s + T ) (5 + 5)/ 5 film sıcaklığında havanın özellikleri Tablo A-5 ten alınabilir. k W m. v m /s Pr β T f K (a) Karakteristik uzunluk pencerenin yüksekliği olup değeri L c L. m dir. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t 3 s T )L c (9.8)( )(5 5)(.)3 v Pr ( ) (0.733) Düşey bir levha için Rayleigh sayısının tüm aralıklarında geçerli olan Denklem 9- kullanılarak Nusselt sayısı bulunabilir. 0

11 Nu h k L (b) 0.387Ra [ + ( Nu (89.7) W m. bulunur ( ) ) [ + ( Isı transfer alanı; A s (.)().4 m Oda içerisinden pencereye olan toplam ısı transferi doğal taşınım ve ışınımla olan ısı transferinin toplamına eşittir. taşınım ha s (T T s ) (3.95)(.4)(5 5) 87.9 W ışınım εa s σ(t s 4 T ç 4 ) (0.9)(.4)( )[(5 + 73) 4 (5 + 73) W toplam taşınım + ışınım W elde edilir. (c) Pencerenin dış yüzey sıcaklığı, pencerenin iç ve dış yüzeyi arasında Fourier ısı iletim kanunu yazılarak hesaplanabilir. toplam ka s (T t s,i T s,o ) T s,o T s,i toplamt 5 (4.)(0.00) 3.5 bulunur. ka s (0.78)(.4) burada t pencerenin kalınlığı olup değeri mm dir. Dolayısıyla, pencerenin dış yüzeyindeki birleşik doğal taşınım ve ışınım ısı transfer katsayısı; toplam h birleşik A s (T s,i T s,o ) h birleşik W m. bulunur. (.4)(3.5 ( 5) T R olduğundan, camın ısıl direnci, camın iç ve dış yüzeyleri arasındaki sıcaklık düşüşüyle orantılıdır. Bu yüzden, camın ısıl direncinin toplam ısıl dirence oranı, cam boyunca gerçekleşen sıcaklık düşüşünün iç ve dış ortamlar arasında oluşan sıcaklık farkının oranına eşittir. R cam T cam (%4.5) R toplam T iç dış 5 ( 5) Camın ısıl direnci iç ve dış ortamlar arasındaki toplam direncin %4.5 i kadardır. Nispeten küçük bir oran olduğundan camın ısıl direnci ihmal edilebilir. 7.) Bir yüzeyinde adet kare yonga içeren 50 cm 50 cm boyutlarında bir devre kartı 5 o C de oda sıcaklığında düşey bir yüzey üzerine monte edilerek birleşik taşınım ve ışınım yardımıyla soğutulacaktır. Her yonga 0.8 W güç yaymakta ve yonga yüzeylerinin yayıcılığı 0.7 dir. Devre kartının arka yüzeyinden olan ısı transferi ihmal edilebilir. Çevre yüzeylerinin sıcaklıklarını odadaki hava sıcaklığıyla aynı kabul ederek yongaların sıcaklığını bulunuz.

12 Çözüm: İstenen: Yongaların yüzey sıcaklığı T s? Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Yerel atmosfer basıncı atm dir. Devre kartının arka tarafından olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Özellikler: Yonganın yüzey sıcaklığı 35 o C kabul edilirse, film sıcaklığı T f (T s + T ) (35 + 5)/ 30 olur. 30 o C sıcaklıkta ve atm deki havanın termofiziksel özellikleri Tablo A-5 ten okunursa; k W m. v m /s Pr 0.78 β T f K Problemin çözümü deneme-yanılma metodunun kullanımını gerektirir. Çünkü Rayleigh sayısı ve buna bağlı olarak Nusselt sayısı yüzey sıcaklığına bağlıdır ki yüzey sıcaklık değeri de bilinmemektedir. Yüzey sıcaklık değerinin 35 o C olduğu tahmin edelim. Yapmış olduğumuz tahminin doğruluğu daha sonra kontrol edilcirve gerektiğinde işlemler tekrarlanır. Karakteristik uzunluk devre kartının yüksekliği olup değeri L c L 0.5 m dir. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L 3 (9.8)(0.0033)(35 5)(0.5)3 v Pr ( ) (0.78) Düşey bir levha için Rayleigh sayısının tüm aralıklarında geçerli olan Denklem 9- kullanılarak Nusselt sayısı bulunabilir. Nu h k L 0.387Ra [ + ( Nu (3.7) 3.3 W m. bulunur. 0.5 Isı transfer yüzey alanı; A s (0.5)(0.5) 0.5 m (.4 08 ) 0.78 ) [ + ( Devre kartında üretilen ısı, taşınım ve ışınımla çevreye transfer edilir. Enerji dengesinden; ha s (T s T ) + εa s σ(t s 4 T ç 4 ) ( 0.8) (3.3)(0.5)(T s 5) + (0.7)(0.5)( )[(T s + 73) 4 (5 + 73) 4 T s 3. bulunur. Bu değer başlangıçta kabul edilen 35 o C yüzey sıcaklık değerine çok yakın olduğundan hesaplamaları tekrarlamaya gerek yoktur.

13 8.). m yükseklikte ve.8 m genişlikte düşey bir çift camlı pencere, atmosfer basıncında.5 cm lik hava boşluğu ile ayrılmış iki cam tabakasından oluşmaktadır. Eğer hava boşluğunun karşılıklı cam yüzeylerinin sıcaklıkları 8 o C ve 4 o C olarak ölçülüyorsa, (a) doğal taşınım ve (b) ışınım ile pencereden olan ısı transfer hızını bulunuz. Ayrıca bu pencerenin yalıtımının eşdeğer R değerini bulunuz. Öyle ki R değerinin tersi, alan ve sıcaklık farkı ile çarpılırsa penceredeki toplam ısı transfer hızını verir. İki geniş parallel cam plaka arasındaki ışınım hesaplamalarında kullanım için etkin yayıcılık 0.8 olarak alınabilir. Çözüm: İstenen: Pencereden doğal taşınım ve ışınımla olan ısı transferi ve yalıtımın R ısıl direncinin bulunması Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Kapalı aralıktaki atmosfer basıncı atm dir. Özellikler: atm basınç ve film sıcaklığı T f (T + T ) (8 + 4)/ için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunabilir. k W m. v m /s Pr β T f K + 73 (a) Karakteristik uzunluk iki cam araındaki mesafedir, L c L 0.05 m. Rayleigh sayısı; Ra gβ(t s T )L 3 (9.8)(0.0035)(8 4)(0.05)3 v Pr ( ) (0.7333) 74 Verilen kapalı aralığın en-boy oranı (H L) ve Rayleigh sayısına göre Nusselt sayısı hesaplanır. Ra 74 H L 48 bu değerlere yakın, Nusselt sayısı için en uygun korelasyon Denklem 9 54 tür. Nu 0.4Ra 4 Pr 0.0 ( H 0.3 L ) 0.4(74) 4 (0.7333) 0.0 (48) Isı transfer yüzey alanı; A s (.)(.8). m Kapalı aralıklarda Nusselt sayısı bilindiğinde ısı transfer katsayısı Denklem 9-4 den bulunabilir. T T d.taşınım ha s (T T ) knua s (0.044)(.75)(.) W L c

14 (b) Işınımla gerçekleşen ısı transferi; ışınım εa s σ(t 4 T 4 ) (0.8)(.)( )[(8 + 73) 4 (4 + 73) W Toplam ısı transfer hızı; toplam d.taşınım + ışınım W (c) Işınım etkilerini de içine alan iki cam arasındaki havanın etkin ısıl iletkenlik değeri; T T toplam k etkin A s k L eff Q toplaml A s (T T ) (75.5)(0.05) 0.45 W/m. (.)(8 4) Toplam ısı transferini veren eşdeğer ısıl direnç değeri; R eşdeğer L 0.05 k etkin m. /W 9.) Bir üretim tesisinde, 70 o C deki fırından çıkarılan m m boyutlarında ince kare plakalar yüzeylerine yatay paralel esen 8 o C de ortam havası ile soğutulmaktadır. Doğal taşınımın ısı transferi üzerindeki etkisinin yüzde 0 dan daha az ve dolayısıyla ihmal edilebildiği hava hızını bulunuz. Çözüm: İstenen: Doğal taşınım etkilerinin ihmal edilebildiği minumun hava hızının bulunması Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Hava ideal gaz olup özellikleri sabittir. Ortam basıncı atm dir. Özellikler: Plakaların yüzey sıcaklığı 70 o C dir. Bu durumda film sıcaklığı, T f (T s + T ) (70 + 8)/ 44 için havanın özellikleri Tablo A-5 ten okunabilir. v m /s β T f K Belirli bir akışkan için Gr/Re parametresi, doğal taşınımın zorlanmış taşınıma göre önemini gösterir. Gr < 0. ise zorlanmış taşınım etkindir ve doğal taşınım etkileri ihmal edilebilir. Re Gr > 0 ise doğal taşınım etkindir ve zorlanmış taşınım ihmal edilebilir. Re 0. < Gr < 0 ise hem doğal hem de zorlanmış taşınım etkindir. Re Verilen problemde doğal taşınım etkilerinin ihmal edilebildiği hız değeri sorulmaktadır. Dolayısıyla Gr Re < 0. olmalıdır. Plakanın karakteristik uzunluğu, L c L m dir. 4

15 Grashof sayısı ve Reynolds sayısı; Gr gβ(t s T )L 3 (9.8)( )(70 8)()3 v ( ) Re VL v V V Doğal taşınımın önemsiz hale geldiği hava hzı değeri; Gr Re ( V 0. 9 m s V) bulunur. 0.) İçinden sıcak yağ geçen 00 mm çapında yatay bir boru, bir endüstriyel su ısıtıcısının tasarımında kullanılacaktır. Boru üzerinden akan suyun hızı 0.4 m/s dir. Sıcak yağ, borunun yüzey sıcaklığını 85 o C de tutmaktadır, su sıcaklığı ise 37 o C dir. Akış yönünün ısı geçişi üzerindeki etkisini (a) yatay yönde, (b) düşey yönde aşağı doğru ve (c) düşey yönde yukarı doğru akışlar için araştırınız. Çözüm: İstenen: Suyun akış yönünün ısı transferi üzerindeki etkisinin bulunması Kabuller: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Suyun özellikleri sabittir. Borunun yüzey sıcaklığı sabittir. Özellikler: Film sıcaklığı T f (T s + T ) ( ) için suyun özellikleri Tablo A-9 dan okunursa; k 0.55 W m. v μ ρ m /s Pr.94 β K İlk olarak etkin olan ısı taşınım mekanizmasını belirlemek için Gr Re ifadesini bulalım. Üç durum için de karakteristik uzunluk borunun çapı D0. m dir. Grashof ve Reynolds sayıları; Gr gβ(t s T )D 3 (9.8)( )(85 37)(0.)3 v ( ) Re VL v (0.4)(0.) Gr Re (8305) 0.54 olduğundan birleşik doğal ve zorlanmış taşınım etkindir. 5

16 Denklem 9- kullanılarak birleşik taşınımın Nusselt sayısı bulunur. n Nu birleşik (Nu zorlanmış n ± Nu doğal ) n Nuzorlanmış ve Nudoğal sırasıyla salt zorlanmış ve salt doğal taşınım için verilen bağıntılardan elde edilir. Artı işareti destekleyen (aynı yönde) ve çapraz akış için, eksi işareti ise zıt akış içindir. N üst değeri incelenen geometriye bağlı olarak 3 ile 4 arasında değişir. Düşey yüzeyler için n3 değerinin deneysel verilerle iyi bir uyum sağladığı gözlenmiştir. Silindirler üzerindeki çapraz akışlarda n4 değeri önerilmiştir. Buna göre; (a) Silindir üzerinden yatay çapraz akış söz konusudur. Zorlanmış ve doğal taşınım birbirine göre çapraz yönde etki eder. n4 alınırsa Nusselt sayısı denklemi; 4 Nu birleşik (Nu zorlanmış + Nu doğal Zorlanmış taşınım için Nusselt sayısı, 4 ) 4 Dairesel ve dairesel olmayan silindirler üzerindeki zorlanmış çapraz akışta Nusselt sayısı için önerilen ampirik bağıntılar Tablo 7- de verilmiştir. Dairesel silindir üzerinden Re8305 olan akış için uygun Nusselt korelasyonu yazılırsa; Nu zorlanmış 0.07Re Pr (8305) (.94) bulunur. Doğal taşınım için Nusselt sayısı; Ra Gr. Pr ( )(.94) bulunur. Yatay bir silindir için doğal taşınım Nusselt sayısı Denklem 9-5 ten; Nu doğal Ra [ + ( Birleşik zorlanmış ve doğal taşınım Nusselt sayısı; ( ).94 ) [ + ( Nu birleşik (Nu zorlanmış ± Nu doğal ) 4 ( ) / bulunur. h k D 0.55 Nu (358.) 34. W m. bulunur. 0. Silindirin birim uzunluğundan olan ısı transferi; (πd)h(t s T ) (0.π)(34.)(85 37) 35.4 kw m bulunur. (b) Akış yönü düşey yönde aşağı doğru ise; n3 alınabilir. Zorlanmış ve doğal taşınım zıt yönde etki eder. Dolayısıyla birleşik Nusselt sayısı denklemi; 3 3 Nu birleşik (Nu zorlanmış Nu doğal ) 3 ( ) / bulunur.

17 h k D 0.55 Nu (38.9) 54.3 W m. bulunur. 0. Silindirin birim uzunluğundan olan ısı transferi; (πd)h(t s T ) (0.π)(54.3)(85 37) 3.5 kw m bulunur. (c) Akış yönü düşey yönde yukarı doğru ise; n3 alınabilir. Zorlanmış ve doğal taşınım aynı yönde etki eder. Dolayısıyla birleşik Nusselt sayısı denklemi; 3 3 Nu birleşik (Nu zorlanmış + Nu doğal ) 3 ( ) / bulunur. h k D 0.55 Nu (39.5) 40. W m. bulunur. 0. Silindirin birim uzunluğundan olan ısı transferi; (πd)h(t s T ) (0.π)(40.)(85 37) 3.5 kw m bulunur. Bulunan sonuçlar Tablo halinde aşağıda verilmiştir. Akış yönü Nu h (W/m. o C) (kw/m) (a) Çapraz (b) Düşey, zıt yönde (c) Düşey, aynı yönde Görüldüğü gibi akış yönünün ısı transferi üzerinde önemli etkisi vardır. (bu problem için akış yönüne göre yaklaşık % lik fark oluşmaktadır). 7

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ İÇİNDEKİLER Sayfa. Genel Bilgiler. Deney Düzeneği. Teori... Analiz 8 . GENEL BİLGİLER Aralarında sonlu sıcaklık farkı olan katı bir yüzey ve bu yüzeyle

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No6A-B BALIKESİR Tel0266 2461075 Faks0266 2460948 ttp//www.deneysan.com mail deneysan@deneysan.com

Detaylı

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ Hazırlayanlar ProfDrMCAN - ÖğrGörEPULAT - ArşGörABETEMOĞLU SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŢANJÖRÜNDE

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ 1. GĠRĠġ Endüstride kullanılan birçok ısı değiştiricisi ve benzeri cihazda ısı geçiş mekanizması olarak ısı iletimi ve taşınım beraberce

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle yapılır: Binanın yapıldığı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

ISI İLETİM KATSAYISININ BELİRLENMESİ DENEYİ

ISI İLETİM KATSAYISININ BELİRLENMESİ DENEYİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DERSİ ISI İLETİM KATSAYISININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Doç.Dr. Nedim SÖZBİR 2014, SAKARYA 1.DENEYİN AMACI ISI İLETİM KATSAYISININ BELİRLENMESİ DENEYİ Değişik malzemelerden

Detaylı

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ KM380 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 005-006 Bahar Dönemi Arş.Gör. Zeynep ÖZAYDIN (Oda No: 504 Arş.Gör. Tuğba GÜMÜŞDERE (Fen Bilimleri Enstitüsü KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ Deney No : 5b AMAÇ İki ucu

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI; sıcaklık farkından dolayı sistemden diğerine transfer olan bir enerji türüdür. Termodinamik bir sistemin hal değiştirirken geçen ısı transfer miktarıyla ilgilenir. Isı transferi

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/ABALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948http://www.deneysan.com

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV) BÖLÜM 2. FOTOOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (P) Fotovoltaik Etki: Fotovoltaik etki birbirinden farklı iki malzemenin ortak temas bölgesinin (common junction) foton radyasyonu ile aydınlatılması durumunda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI LAMİNER VİSKOZ AKIM ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 7

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 7 TERMOELEKTRİK MODÜLLER ÜZERİNDE ISI GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ VE TERMOELEKTRİKSEL ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

+ 1. ) transfer edilir. Seri. Isı T h T c sıcaklık farkı nedeniyle üç direnç boyunca ( dirençler için Q ısı transfer miktarı aşağıdaki gibidir.

+ 1. ) transfer edilir. Seri. Isı T h T c sıcaklık farkı nedeniyle üç direnç boyunca ( dirençler için Q ısı transfer miktarı aşağıdaki gibidir. GİRİŞ Isı değiştiricileri (eşanjör) değişik tiplerde olup farklı sıcaklıktaki iki akışkan arasında ısı alışverişini temin ederler. Isı değiştiricileri başlıca yüzeyli ısı değiştiricileri, karışımlı ısı

Detaylı

Ders 3- Direnç Devreleri I

Ders 3- Direnç Devreleri I Ders 3- Direnç Devreleri I Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net İçerik 2. Direnç Devreleri Ohm kanunu Güç tüketimi Kirchoff Kanunları Seri ve paralel dirençler Elektriksel

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR. Kaymalı Yataklar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

KAYMALI YATAKLAR. Kaymalı Yataklar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü KAYMALI YATAKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Eksenel yataklama türleri Yatak malzemeleri Hidrodinamik

Detaylı

Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler

Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler Enerji iletim hava hatları, ülkemiz genelinde farklı iklim şartları altında çalışmaktadır. Bu hatların projelendirilmesi sırasında elektriksel analizlerin yanı

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam)

ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam) ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam) Film ekstrüzyonu, son yıllarda plastik film (0,7 mm den düşük kalınlıktaki tabakalar) yapımında en çok kullanılan metottur. Proseste; erimiş plastik halkasal bir kalıpta yukarıya,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ 14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONULAR 1. GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ 2. ÇEŞİTLİ TESİSLERDE KABUL EDİLEBİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜ SINIRLARI 3. TEK FAZLI ALTERNATİF AKIM (OMİK) DEVRELERİNDE YÜZDE (%) GERİLİM

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır.

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır. BÖLÜM 2 KONDANSATÖRLER Önbilgiler: Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır. Yapısı: Kondansatör şekil 1.6' da görüldüğü gibi, iki iletken plaka arasına yalıtkan bir maddenin

Detaylı

VİSKOZİTE SIVILARIN VİSKOZİTESİ

VİSKOZİTE SIVILARIN VİSKOZİTESİ VİSKOZİTE Katı, sıvı veya gaz halinde bütün cisimler, kitlelerinin bir bölümünün birbirine göre şekil ya da göreceli yer değiştirmelerine karşı bir mukavemet arz ederler. Bu mukavemet değişik türlerde

Detaylı

Silindir Üzerinde Akış ve Isı Transferinin ANSYS ile Analizi : Problem Tanımı :

Silindir Üzerinde Akış ve Isı Transferinin ANSYS ile Analizi : Problem Tanımı : Silindir Üzerinde Akış ve Isı Transferinin ANSYS ile Analizi : Problem Tanımı : L = 94 mm uzunluğundaki bir silindir üzerinden hızı u = 10 ve sıcaklığı T = 299.35 K olan hava geçirilmektedir. Silindirin

Detaylı

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. Küçük Sinyal Analizi Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. 1. Karma (hibrid) model 2. r e model Üretici firmalar bilgi sayfalarında belirli bir çalışma

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Proses Tekniği 3.HAFTA 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Sürekli Akışlı Açık Sistemlerde Enerji Korunumu de = d dt Sistem dt eρdv + eρ V b n A Bu denklemde e = u + m + gz Q net,g + W net,g = d dt eρdv

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

AKIġKANLAR MEKANĠĞĠ LABORATUARI 1

AKIġKANLAR MEKANĠĞĠ LABORATUARI 1 AKIġKANLAR MEKANĠĞĠ LABORATUARI 1 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN Prof. Dr. Haydar EREN Doç.Dr. Nevin ÇELİK ArĢ.Gör. Celal KISTAK DENEY NO:1 KONU: Su jeti deneyi. AMAÇ: Su jetinin

Detaylı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI 93 TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Kaan ERTAŞ ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları

Detaylı

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aydın DURMUġ SAMSUN Deney 1: Doğrusal Isı Ġletimi Deneyi

Detaylı

MADENLERİN ISIL İŞLEMLERİNDE SICAKLIK VE ZAMAN HESAPLARI

MADENLERİN ISIL İŞLEMLERİNDE SICAKLIK VE ZAMAN HESAPLARI 445 MADENLERİN ISIL İŞLEMLERİNDE SICAKLIK VE ZAMAN HESAPLARI Sadık KAKAÇ Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET : Bu makalede katı cisimler içinde geçici (transient) rejimde ısı transferi incelenmektedir.

Detaylı

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ Gerçek akışkanın davranışı viskoziteden dolayı meydana gelen ilave etkiler nedeniyle ideal akışkan akımlarına göre daha karmaşık yapıdadır. Gerçek akışkanlar hareket

Detaylı

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gül Koçlar ORAL', Ş. Filiz AKŞW

Detaylı

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Mak. Müh. Kaan ERTAŞ * ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım

Detaylı

2. AKIŞKANLARDAN ISI AKIŞI İLKELERİ

2. AKIŞKANLARDAN ISI AKIŞI İLKELERİ 1 2. AKIŞKANLARDAN ISI AKIŞI İLKELERİ (Ref. e_makaleleri) Kimya mühendisliğinde çok sık karşılaşılan bir işlem, katı bir malzeme içinden geçen sıcak bir akışkan yoluyla, daha soğuk bir akışkana ısı transferidir.

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 57-61 TEKNOLOJİ HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ İsmail TÜRKBAY Yasin VAROL Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

Detaylı

Özel Laboratuvar Deney Föyü

Özel Laboratuvar Deney Föyü Özel Laboratvar Deney Föyü Deney Adı: Mikrokanatlı borlarda türbülanslı akış Deney Amacı: Düşey konmdaki iç yüzeyi mikrokanatlı bordaki akış karakteristiklerinin belirlenmesi 1 Mikrokanatlı Bor ile İlgili

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU 24.08.2010 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE YAPI A.Ş.- EKOEVİ İÇİN ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU... 2 1. PREFABRİKE YAPI A.Ş. TARAFINDAN EKOEV PROTOTİPİ

Detaylı

(p = osmotik basınç)

(p = osmotik basınç) EK II RAOULT KANUNU OSMOTİK BASINÇ Şek- 1 Bir cam kap içine oturtulmuş gözenekli bir kabın içinde şekerli su, cam kapla da saf su bulunsun ve her iki kapta düzeyler aynı olsun (şek. 1). Bu koşullar altında

Detaylı

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE 18 3 MANOMETRELER Düşük sıvı basınçlarını hassas olarak ölçmek için yaygın bir metot, bir veya birden fazla denge kolonu kullanan piezometre ve manometrelerin kullanılmasıdır. Burada çeşitli tipleri tartışılacaktır,

Detaylı

GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI

GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI Bir soğuk deponun soğutma yükü (soğutma kapasitesi), depolanacak ürünün ön soğutmaya tabi tutulup tutulmadığına göre hesaplanır. Soğutma yükü; "bir

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEN BİR SİLİNDİR YÜZEYİNİ ÇEVRELEYEN KAPALI DÜZLEMSEL BÖLGELERDE KONVEKTİF ISI TRANSFERİ Emrah OĞUZHAN Doktora Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR-II RADYAL YATAKLAR

KAYMALI YATAKLAR-II RADYAL YATAKLAR Makine Elemanları 2 KAYMALI YATAKLAR-II RADYAL YATAKLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte Radyal Yatak Hesabı

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ GÜNDEM ENERJİ NEDİR KÜRESEL ISINMA ve KYOTO PROTOKOLÜ TÜRKİYE DE NELER YAPILIYOR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve LEED SERTİFİKASI YALITIM MALZEMESİ OLARAK CAM ISI, GÜNEŞ VE IŞIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAM İLE

Detaylı

KANATLI BORULU YOĞUŞTURUCULARDA İKİ-FAZLI AKIŞ BAĞINTILARININ ISIL KAPASİTE HESABINA

KANATLI BORULU YOĞUŞTURUCULARDA İKİ-FAZLI AKIŞ BAĞINTILARININ ISIL KAPASİTE HESABINA 12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KANATLI BORULU YOĞUŞTURUCULARDA İKİ-FAZLI AKIŞ BAĞINTILARININ ISIL KAPASİTE HESABINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Mete ÖZŞEN Naci ŞAHİN FRİTERM Termik Cihazlar Sanayi

Detaylı

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir.

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. JET NOZUL Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. Kullanım Yeri: Duvar ve tavan uygulamaları için uygundur. Isıtma ve soğutma amaçlı olarak

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI PROJE 032 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI 1 GÜNEŞLİ SU ISITICILARININ TASARIMI Edirne de 84 kişilik 21 dairenin su ihtiyacını tüm yıl karşılayacak sistemin hesabı. Sıcak su sıcaklığı, güneşli su ısıtıcılarda

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ ULIBTK 3 4.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 3-5 Eylül 3,ISPARTA İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Mehmet Emin ARICI Birol ŞAHİN

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Konik dişli çark mekanizması Konik dişli çark mukavemet hesabı Konik dişli ark mekanizmalarında oluşan kuvvetler

Detaylı

BUZON BC SERİSİ DIŞ MEKAN YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME AYAKLARI

BUZON BC SERİSİ DIŞ MEKAN YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME AYAKLARI BUZON BC SERİSİ DIŞ MEKAN YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME AYAKLARI 1 MALZEMELER 1.1 ANA ELEMANLAR Kullanılacak olan sistemin tüm parçaları UV ışınlarına, hava koşullarına, kimyasala ve çürümeye karşı dayanımlı, geri

Detaylı