TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv (Paşalar Kestel) Brş. Yenişehir TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BURSA İLİ) (BURSA) ANKARA NİSAN

2 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2

3 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan mer i yönetmelikler nezdinde, ÇED Olumlu Kararı / ÇED Gerekli Değildir Kararı, Çevre ve Orman Bakanlığından / İlgili Valililikten, temin edilen Enerji İletim Tesisine (havai hat, kablo, trafo merkezi vb) ait Nihai ÇED Raporu / Nihai Proje Tanıtım Dosyasında İŞ SAHİBİ tarafından taahhüt edilen yükümlülüklere YÜKLENİCİ uymakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ tarafından Çevre Mevzuatı gereğince uyulması gereken yükümlülükler Önlemler ve İzleme Planlarında yer almaktadır. ÇYP kapsamında yapılacak olan işlemlerin ÇYP Uygulama Raporu başlığı altında, 8 Ağustos 2008 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeterlilik Belgesi Tebliği kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığından yeterlik almış firmalara hazırlatılması zorunludur. YÜKLENİCİ tarafından, hattın tesisine başlanıldığı tarihten geçici kabul aşamasına kadar geçici kabule kadar, ayda bir hazırlanacak ÇYP Uygulama Raporları, Çevre ve Orman Bakanlığı na/ilgili Valiliğe/Dünya Bankasına iletilmek üzere İŞ SAHİBİNE sunmakla yükümlüdür. Çevre Mevzuatı gereğince uyulması gerek yükümlülüklere, YÜKLENİCİNİN uymadığı İŞ SAHİBİNCE, Çevre ve Orman Bakanlığınca/İlgili Valilikçe veya üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi durumunda tüm sorumluluk YÜKLENİCİYE ait olacaktır. 3

4 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH BÖLÜM - 2 ÖNLEMLER PLANI 4

5 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH 1. ÖNLEMLER PLANI Bu bölümde, 154 kv (Paşalar Kestel) Brş. Yenişehir TM Enerji İletim Hattı (EİH) Proje Tanıtım Dosyasında belirlenmiş olan, yapımı planlanan projenin önemli olumsuz etkilerini önlemek, kabul edilebilir seviyelere indirmek ya da telafi etmek için alınacak yapılabilir (fizibil) ve maliyet-etkin önlemler sunulmaktadır. Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, projenin her aşamasında alınacak etki azaltıcı önlemler tablo formatında (Tablo 2.1) sunulmaktadır. Önlemler Planı aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir: 5

6 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Tablo 2.1. Önlemler Plan Aşama Konu Alınacak Önlemler (**) Maliyet Tesis Toz partikül madde (inşaat makinelerinin hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz) Gürültü (inşaat makinelarından kaynaklanacak gürültü) Toz ölçümleri yapılacak ölçüm sonuçları yasal sınır değerlerin üzerinde çıkması durumunda gerekli olan tedbirler alınacaktır. Kuru mevsimlerde sulama yapılacaktır Gerektiğinde toz maskesi ve gözlük kullanılacaktır Kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı getirilecektir Mümkün olduğunca yeni ve eksoz emisyon pullarına dikkat edilecek bakımlı araçlar kullanılacak. Sürekli şantiye gürültüsünün (gündüz) 70 dba altında olması sağlanacaktır. Bunun için gürültü ölçümleri yapılacak ölçüm sonuçlarının sınır değerlerin üzerinde kalması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır. Çalışmalar gündüz 07:00 ve akşam 19:00 arasında gerçekleştirilecektir. Ek çalışma süresi gerekli olduğu durumlarda yerel yönetimlere bu durum 1 hafta öncesinden bildirilecektir. Yakındaki yerleşimlerde oturanlar inşaat çalışmasının süresi konusunda bilgilendirilecektir. Gerektiği hallerde taşınabilir paravan kullanılacaktır. Mümkün olduğunca yeni ve düşük ses seviyesine sahip araçlar kullanılacaktır Gerektiğinde işçilerin kulak koruyucuları kullanması sağlanacaktır. Yüksek değil Ek maliyet Sorunlu Bitiş Şantiyelerden kaynaklanacak atıksu n ve şantiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Şantiye kurulması halinde alanda uygun bir yere yapılacak sızdırmaz, kapalı, havalandırmalı foseptik çukurlarda toplanacaktır. Katı atıklar ve inşaat atıkları ayrı ayrı toplanacak veya lisanslı bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları sağlanacaktır alanında biyolojik olarak parçalanamayan hiçbir atık bırakılmayacaktır Yağ, boya vb. gibi tehlikeli atık sınıfına giren atıklar lisans almış firmalar tarafından alınmaları sağlanacaktır. Yüksek değil Belediye ve/veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Belediyeler Belediyeler 6

7 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Konu Alınacak Önlemler (**) Maliyet Tesis Habitat bozulması ve/veya kaybı Floristik dokuda bozukluk ve tarım ürünlerinin kaybı Direk ayakları çukurlarının açılması sırasında üst toprak sıyrılıp toplanacaktır, iletim direği tesis edildikten sonra üst toprak yeniden yüzeye yayılacaktır Hafriyat işlemleri sırasında çıkacak malzeme dolgu işlemleri ve araziyi düzlemek için kullanılacaktır ve hafriyat atığı oluşmayacaktır Budanmış otsu doku yangın riski bulunmayan alanlarda alama geri serilerek yeni habitatlar yaratılacaktır Toprak yüzeyine hiçbir şekilde katı atık ve sıvı atık deşarj edilmeyecektir Özellikle su kenarlarına çöp/atık depolama yapılmayacaktır Üst toprak inşaat ardından tekrar orijinal formunda serilecektir. Bitki örtüsü kesilecek yada budanacaktır. Hiçbir şekilde herbisit kullanılmayacaktır. Servis yolları boyunca yapılacak budamalar ile bitkilerin kök, tohum, yumru, soğan gibi kısımları korunacağı için bitki çeşitliliği açısından bir tehdidin oluşması önlenmiş olacaktır Mümkün olduğunca hasat ve ekim dönemlerinde çalışma yapılmayacaktır Tarımsal ürünlere verilen zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır Tarım inşaat alanı çevrilecek ve etrafına uyarı levhaları dikilecektir. Ek maliyet Ek maliyet Sorunlu Bitiş 7

8 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Konu Alınacak Önlemler (**) Maliyet Tesis İşletme İşletme Fauna elemanlarının korunması Topraklama, sağlık, güvenlik ve eğitim 2H Geçici Kabul Sağlık ve güvenlik Yangın riski ve korona etkisi Elektromanyetik Alan (EMA) Tehlikeli atıklar Kapanış (*) Toz-partikül madde ( Elektirik direklerine kuşkonmazlar yerleştirilecektir Çalışmaların hiçbir aşamasında pestisit kullanılmayacaktır Çalışanlara tüm gerekli koruyucu ekipman sağlanacaktır Dikkat, Girmek Yasaktır, vb gibi uygun levhalar koyulacaktır Personele yangınla mücadele, yüksekte çalışma, ilk yardım vb. eğitimler verilecektir Yerleşime en yakın geçilen güzergahta gürültü ve EMA için hattın altında ve yakın çevresinde ölçümler yaptırılarak referans değerlerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Şantiye kurulmuş ise şantiye alanının eski haline getirilmesi için yapılmış rekreasyon vb çalışmalar Çevresel açıdan yapılmış diğer çalışmalar Hat bakımı yapacak ekipler, elektrik güvenliği, yangınla mücadele, yüksekte çalışma ve ilk yardım gibi konularda eğitim almış kişilerden oluşacaktır Her direkte uyarı levhaları ve tırmanma engelleri bulunacaktır Tellere yaklaşıp tehlike yaratması ihtimali ola bitkiler tespit edilecek ve budama çalışmaları yapılacaktır Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği nde belirtilen yangın güvenliği esaslarına göre kurulacak hat, düzenli olarak kontrolden geçirilecek ve gerekli bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır Türk Standartları Enstitüsü nün İnsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması-Düşük Frekanslar (0 Hz- 10 Hz) adlı standardında belirlenen sınır değerin altında kalınacaktır Bu doğrultuda alınan her malzemenin manyetik alan değeri test edilecektir Teller, vb gibi tehlikeli atık sınıfına giren atıklar lisans almış firmalar tarafından bertarafı sağlanacaktır. Direklerin tesisi aşamasına olduğu gibi sökümü sırasında da önemli miktarda toz oluşumu Yüksek Ek maliyet yok (Proje Ek maliyet yok (Proje Ek maliyet yok (Proje Ek maliyet yok (Proje Yüksek değil Ek maliyet kapsmında Sorunlu Geçici kabul işletmeye alınması işletmeye alınması işletmeye alınması işletmeye alınması Yüksek değil Bitiş Geçici kabul sonlanması tamamlaması tamamlaması tamamlaması tamamlaması Kapanma işlerinin 8

9 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH makinelarının hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz) Gürültü ( makinelerinden kaynaklanacak gürültü) Şantiyelerden kaynaklanacak atıksu n ve şantiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar beklenmemektedir aşaması için belirlenmiş olan bütün önlemler (sulama yapılacak, kamyonların üzeri örtülecek ve hız sınırı getirilecek vb.) bu aşama için de geçerlidir Sürekli şantiye gürültüsünün (gündüz) 70 dba altında olması sağlanacaktır Çalışmalar gündüz 07:00 ve akşam 19:00 arasında gerçekleştirilecektir. Yakındaki yerleşimlerde oturanlar inşaat çalışmasının süresi konusunda bilgilendirilecektir Gerektiği hallerde taşınabilir paravan kullanılacaktır Şantiye kurulması halinde alanda uygun bir yere yapılacak sızdırmaz, kapalı, havalandırmalı fosseptik çukurlarda toplanacaktır. Katı atıklar, hurda malzeme ve inşaat atıkları ayrı ayrı toplanacak belediye veya lisanslı bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları sağlanacaktır alanında biyolojik olarak parçalanamayan hiçbir atık bırakılmayacaktır Yağ, boya vb. gibi atıklar sızdırmaz, metal ve etiketli bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları sağlanacaktır Ek maliyet Yüksek değil Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Belediyeler Belediyeler tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra tamamlanmas ına kadar Kapanma işlerinin tamamlanmas ına kadar Kapanma işlerinin tamamlanmas ına kadar Kapanma işlerinin tamamlanmas ına kadar 9

10 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Konu Alınacak Önlemler (**) Maliyet Sorunlu Bitiş Kapanış (*) Toprak ve bitki örtüsü Arazi ıslahı Eğimin dik ve yüzey örtüsünün bulunmadığı bölgelerde inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra doğal bitki örtüsünden seçilen türler ile yüzey yeniden bitkilendirilecektir (tohumlama ve gerekiyorsa malçlama) çalışmaları sırasında bitki örtüsündeki yıpranma, ezilme kırılma vb. Hasarları önlemek amacıyla belirlenen koridorların dışında araç ve insan trafiği olmayacaktır, servis yolları kapatılacaktır Ağır araçlar nedeniyle görülebilecek toprak sıkışıklığı inşaat ardından yapılacak olan arazi ıslahı sırasında toprağın kabartılması ve gözenekli bir yapıda bırakılması suretiyle önlenecektir Direk ayaklarının kazılmaya başlanmasından önce bitkisel toprak (10 30 cm) sıyrılacaktır Direk ayaklarının bulunduğu beton kalıplar çıkarılacak ve belediye ya da lisanslı bir inşaat atıkları bertaraf/geri dönüşüm tesisi tarafından alınması sağlanacaktır. Beton kalıpların çıkmasından kaynaklanacak boşluk satın alınacak agrega ya da kayaç malzeme ile doldurulacak, üstü direk ayaklarının doldurulması sırasında kullanılan alt toprak ve bitkisel toprak ile kaplanacaktır. Bitkisel toprak miktarının yetersiz olması halinde satın alınmış olan bitkisel topraktan takviye yapılacaktır Doldurulan alanın daha sonra çökebileceği göz önünde bulundurularak bitkisel toprak yer seviyesini yaklaşık 10 cm geçecek şekilde yerleştirilecektir Su yollarına yakın, erozyon riski yüksek alanlarda yörenin doğal bitki örtüsüne uygun bir karışım kullanılarak tohumlama yapılacaktır Yüksek Yüksek tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra Kapanma işlerinin na kadar Kapanma işlerinin na kadar 10

11 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Konu Alınacak Önlemler (**) Maliyet Kapanış (*) Arazi ıslahı işletmeye kapatılmasının ardından gerek duyulmayacak servis yolları gerekli görülmesi halinde ya da yöre halkının / belediyenin talebine göre kapatılacaktır Ayrıca bu çalışmalar sırasında sınırlı bir miktar gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. Ancak bunlar çevresel açıdan rahatsız edici olmayacaktır Yüksek Sorunlu tamamladıktan sonra Bitiş Kapanma işlerinin na kadar (*) Kapanış aşaması, faaliyetin tamamladığı ve enerji iletim hattının sökülmesi durumunun gündeme geldiği koşullar dâhilinde değerlendirilmiştir. tamamlamasının ardından yenilenmesi suretiyle faaliyetine devam etmesi kararı alındığı takdirde, yeni hat için ÇED Yönetmeliği kapsamında belirlenen hususlar doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir. ** Söz konusu önlemler alınırken ilgili tüm Yönetmeliklere Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Hafriyat Toprağı, ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne ve Tehlikeli Atıkların kontrolü Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, vb.) uyulacaktır. 11

12 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH BÖLÜM - 3 İZLEME PLANLARI 12

13 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH 3. İZLEME PLANLARI Çevresel izleme, projenin uygulanması aşamasında, anahtar çevresel hususlar hakkında, özellikle alınmış önlemlerin etkinliği ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi sağlar. Bu bilgiler ise, proje sahibi ve denetim mekanizması için, proje denetiminin bir parçasını oluşturan önlemlerin başarısını değerlendirmeye ve gerekli olduğu zamanlarda doğru eylemlere izin verebilmeye imkan tanır. Böylece ÇYP, izlemenin amaçlarını ve izlemenin tiplerini, Proje Tanıtım Dosyası içinde tanımlanmış olan etki değerlendirmeleri ve ÇYP içinde tanımlanmış olan önlem ölçütleri ile bağıntı kurarak tanımlar. 13

14 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Tablo 3.1. İzleme Planı Aşama Konu İzlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl İzlenecek/izleme ekipmanlarının çeşitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Bitiş Tesis Kültürel ve Değerler Tozpartikül madde Güzergah üzerinde tespit edilmiş ve rastlanabilece k yeni kültür varlıkları makinelerinin hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz Güzergah üzerinde inşaat koridoru boyunca ve kamyon güzergahında Toz ölçüm cihazı Hassas alıcı ortamlara yakın yerlerde Kültür varlığına rastlanması durumunda bir arkeolog tarafından sürekli olarak izlenecektir Alt montaj tamamlanıncay a kadar süresi boyunca gerekli olduğu durumlarda / şikayet üzerine Kültür varlıklarının korunması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na uyumun sağlanması Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği nin Kontrolü Yönetmeliği ne uyulmasının sağlanması Herhangi bir kültür varlığına zarar verilmeme si durumund a yüksek değil Ek maliyeti kapsamınd a) İl Kültür ve Turizm (Bir kültür varlığına rastlanması halinde kontrol edilecek) İl Çevre ve Orman çalışmalarını n çalışmalarını n tamamlanmas ı tamamlanmas ı Gürültü Gürültü seviyesi Yerleşin yakınlarında ve inşaat Taşınabilir ses basınç seviyesi ölçer ile gürültü seviyesi ölçümü Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler Koruyucu ekipman kullanımı için görsel aylık Yerleşim yakınlarında halkın şikayetleri üzerine Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği ne uyulmasının sağlanması Yüksek değil İl Çevre ve Orman çalışmalarını n tamamlanmas ı 14

15 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Konu İzlenecek Nedir? r Nerelerde Nasıl İzlenecek/izle me ekipmanlarını n çeşitleri? r Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı/sürek li ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Bitiş Şantiyelerden kaynaklanacak atıksu Atık suların fosseptiklerden çekilmesi (Eğer fosseptik bulunuyorsa) Fosseptik tanklarında Haftalık Fosseptik tankların haftalık boşaltılarak Su Kirliliği Kontrolü ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne uyumun sağlanması Ek maliyeti Belediyeler İl Çevre ve Orman çalışmalar ı Tesis n ve şantiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Katı atıkların geri kazanım ve yeniden kullanım için ayrılması, Belediye nin çöp alanında bertaraf edilmesi Tehlikeli atıkların ayrı konteynerlarda toplanması ve lisanslı bir şirket tarafından bertaraf edilmesi ve şantiye Haftalık Aylık Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne uyumun sağlanması Diğer atıklardan ayrı konteynerlarda toplanan Tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun biçimde bertarafını sağlamak için Belediye veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Belediyeler İl Çevre ve Orman çalışmalar ı 15

16 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Konu İzlenecek r Nedir? r Nerelerde Nasıl İzlenecek/izle me ekipmanlarını n çeşitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Bitiş Tesis Habitat bozulması ve/veya kaybı Habitatların bozulması Kazıdan çıkan malzemenin uygun şekilde depolanması Sıyrılan üst toprağın depolanması koridorunda Arazi koridorunda atık bırakılmaması () Bozulan habitatların eski haline getirilmesi () süresi boyunca Doğal bitki örtüsü üzerine etkilerin telafi edilmesini sağlamak, alanın doğaya yeniden kazandırılması na katkıda bulunmak için Hafriyat atığı oluşumunun önlenmesi doğal bitki örtüsünün korunması ve görsel-fiziksel kirlilik yaratmamak için Üst toprak kaybının engellenmesi ve habitat yaratmak için Yüksek Ek maliyeti Ek maliyeti İl Çevre ve Orman çalışmalarını n 16

17 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Tesis Konu Floristik dokuda bozukluk ve tarım ürünlerinin kaybı Fauna elemanlarının korunması Topraklama, sağlık ve güvenlik İzlenecek r Nedir? Bitki örtüsü Tarım ürünleri üzerine etki Fauna elemanları Sağlık ve güvenlik konuları r Nerelerde koridorunda koridorunda Nasıl İzlenecek/izle me ekipmanlarını n çeşitleri? Tarım yapan kişilerle görüşmeler Güzergah boyunca gerekli yerlerde kuşkonmazları n takılması () Parametr eler Ne Zaman izlenecekölçümleri n sıklığı/sür ekli ölçüm? Haftalık Halkın şikayetleri üzerine çalışmalar ı boyunca Günlük Neden Bitkilerin uygun biçimde budanması, ilaç kullanılmaması ve kök yapısının korunması, böylece alanın eski formuna kavuşması Tarımsal ürün kayıplarını önlemek, maddi zararları karşılamak Kuşların tellere yuvalanmasını engellemek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği ne uyumun sağlanması Maliyet Ek maliyeti Tarım alanlarına zarar verilmemesi durumunda yüksek değil Yüksek Ek maliyeti Kontrol Eden Tarım İl/İlçe Müdürlükleri çalışmalarını n çalışmalarını n çalışmalarını n Bitiş 17

18 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Konu İzlenecek Nedir? r Nerelerde Nasıl İzlenecek/izle me ekipmanlarını n çeşitleri? r Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı/sürek li ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Bitiş Tesis İşletme 2H Geçici Kabul Sağlık ve Güvenlik Yangın riski ve korona etkisi Gürültü ve EMA Seviyeleri Reakreasyon çalışmaları Sağlık ve güvenlik konuları Elektrik tellerine yaklaşarak tehlike oluşturan bitkisel dokunun kontrolü düzenli olarak teknik kontrolden geçirilmesi, onarım ve yenileme çalışmaları altında ve yakın çevresinde Şantiye Bakım elemanları / güzergah boyunca enerji iletim hattında Hat güzergahı boyunca Gürültü ve EMA ölçüm cihazları İle Kontrol ekipleri ve/veya orman işletme şefliklerinin kontrolleri ile Kontrol ekipleri tarafından tapılan teknik testler ve standart bakım çalışmaları ile Geçici kabul aşamasında Bakım çalışmaların da 6 ayda bir Altı ayda bir İlgili EMA ve Gürültü sınır değerleri aşılıp aşılmadığı görülmesi amaçlı Şantiye alanının eski düzenine getirilip getirilmediğine bakılması amaçlı İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumun sağlanması Yangın riski nedeniyle Elektrik Kuvvetli Akın Tesisleri Yönetmeliği nde belirlenen yangın güvenliği esaslarına uyulması, bozulan yıpranan bölümlerin onarımı, kaza riskini azaltmak ve kesintileri önleyebilmek için Ek maliyeti kapsamın da) Ek maliyeti kapsamın da) Ek maliyeti kapsamın da) (Orman Bölge n ün onayı ile) Geçici kabul çalışmalarını n işletmeye alınması işletmeye alınması Geçici kabul sonlanması 18

19 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Konu İzlenecek r Nedir? r Nerelerde Nasıl İzlenecek/izle me ekipmanlarını n çeşitleri? r Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı/sürek li ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Bitiş İşletm e Kapanış Elektromanyeti k alan Tehlikeli atıklar Toz-partikül madde EMA Tehlikeli atıkların ayrı konteynerlar da toplanması ve lisanslı bir şirket tarafından bertaraf edilmesi makinelerinin areketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz Hat güzergahı boyunca Hat güzergahı boyunca ve kamyon güzergahında Manyetik alan testleri Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler Halkın şikayetleri üzerine Peryodik süresi boyunca gerekli olduğu durumlarda / şikayet üzerine EMA nedeniyle insanların etkilenme riskini azaltmak / engellemek Diğer atıklardan ayrı konteynerlarda toplanan Tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun biçimde bertarafını sağlamak içi Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne uyulmasının sağlanması Ek maliyeti Yüksek değil Ek maliyeti İl Çevre ve Orman işletmeye alınması işletmeye alınması Hat tamamladıkt an sonra Kapanma işlerinin na kadar 19

20 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH Aşama Konu İzlenecek r Nedir? r Nerelerde Nasıl İzlenecek/izle me ekipmanlarını n çeşitleri? r Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı/sürek li ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Bitiş Kapanış Gürültü Şantiyelerden kaynaklanacak atıksu Gürültü seviyesi Atık suların fosseptiklerd en çekilmesi (Eğer fosseptik bulunuyorsa) Yerleşim ve inşaat Fosseptik tanklarında Taşınabilir ses basınç seviyesi ölçer ile gürültü seviyesi ölçümü Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler Koruyucu ekipman kullanımı için görsel aylık Yerleşim yakınlarında halkın şikayeti üzerine Haftalık Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Yönetmeliği ne uyulmasının sağlanması Fosseptik tankların haftalık boşaltılarak Su Kirliliği Kontrolü ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne uyumun sağlanması Yüksek değil Ek maliyeti İl Çevre ve Orman Belediyeler Hat tamamladıkt an sonra çalışmaları Kapanma işlerinin na kadar çalışmaları, 20

21 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH şama Aşama Konu panış Kapanış alanların dan ve şantiyelerd en kaynaklan acak katı ve tehlikeli atıklar Toprak ve bitki örtüsü İzlenecek Nedir? Katı atıkların, hurda malzemenin geri kazanımı ve yeniden kullanımı için ayrılması, Belediye nin çöp alanında bertaraf edilmesi Tehlikeli atıkların ayrı konteynerlarda toplanması ve lisanslı bir şirket tarafından bertaraf edilmesi Toprak ve bitki örtüsü Nerelerde söküm ve şantiye Hat güzergahı boyunca Nasıl İzlenecek/izle me ekipmanlarının çeşitleri? Parametrel er Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı/süre kli ölçüm? Haftalık Aylık Aylık Neden Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne uyumun sağlanması Diğer atıklardan ayrı konteynerlarda toplanan tehlikeli atıkların, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun bir biçimde bertarafını sağlamak için Vejetasyon kaybının engellenmesi ve habitat oluşturmak amacıyla Maliyet Belediye ve lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Yüksek değil Kontrol Eden Belediyele r İl Çevre ve Orman Hat tamamladıktan sonra Hat tamamladıktan sonra Bitiş Kapanma işlerinin tamamlan masına kadar Kapanma işlerinin tamamlan masına kadar Arazi ıslahı Yüzey örtüsü, arazi ıslahı amacıyla yapılan çalışmalar Hat güzergahı boyunca Aylık Kullanılan arazinin eski haline geri getirilmesi, arazi ıslahı Yüksek değil Hat tamamladıktan sonra Kapanma işlerinin tamamlan masına kadar 21

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ümraniye GIS TM-Dudullu TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM

Detaylı

TEĠAġ TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEĠAġ TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEĠAġ TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv LAPSEKĠ-SÜTLÜCE DENĠZALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETĠM PLANI (Çanakkale Ġli, Lapseki ve Gelibolu Ġlçeleri) Ocak 2012 PROJEYĠ HAZIRLAYAN Türkiye Elektrik

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ ( KASTAMONU L-NEBOLU LÇES ) NEBOLU ANKARA-HAZRAN 2008 1 BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2 Çevresel Yükümlülük ve lkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan

Detaylı

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GOK HES CEVRE YONETIM PLANI İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANITIMI 2. ÖNLEMLER PLANI 3. İZLEME

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları

Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları Giriş: 11/04/2011 tarihinde Saat: 15:00-17:00 arasında proje alanına en yakın yerleşim yeri olan Şenköy Beldesi

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye 14 Eylül 2011 Rapor No.: TR-R459-01-01

Detaylı

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 PROJE SAHİBİ Proje Sahibinin Adı : TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adresi : İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler 06100/ANKARA Telefonu : 0 312 215 98

Detaylı

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi

Detaylı

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI Zorlu Plaza, 34310 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: + 90 (212) 456-2300 Faks: +90 (212) 422-0099 www.zorlu.com.tr EK - A BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ. 0..-..-.. Onay A.S.Y. / B.E. / E.M.T. Z.H.G. M.Ş. C.A. / H.A.

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ. 0..-..-.. Onay A.S.Y. / B.E. / E.M.T. Z.H.G. M.Ş. C.A. / H.A. Public Disclosure Authorized TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ Public Disclosure Authorized 0..-..-.. Onay A.S.Y. / B.E. / E.M.T. Z.H.G. M.Ş. C.A. / H.A. Public Disclosure Authorized F 18-02-13

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: 09.07.2010) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESĠ

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESĠ TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESĠ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ĠMZA 0..-..-.. Onay Ġçin Gönderilen A.S.Y

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı