TÜİK e-vt. Web Servis Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜİK e-vt. Web Servis Kılavuzu"

Transkript

1 TÜİK e-vt Web Servis Kılavuzu Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.2 1/12

2 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Kılavuzun ilk sürümü Sayfa 13 Hata Kodu Tablosu Hata Kodu Tablosu güncellendi Doküman geneli Araştırmanın referans yılı 2014 olarak güncellendi. Versiyon: 1.2 2/12

3 WSDL Yapısı Bu bölümde TÜİK tarafından e-vt sistemi ile cevaplanacak olan 2014 yılı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıtları nın TÜİK sistemine gönderilmesi, sistemden sorgulanması ve listelenmesi gibi işlevleri sağlayacak olan Web Servise ait tanımlamanın yapıldığı WSDL dokümanının yapısı açıklanacaktır. WSDL dokümanı başlıca, Web Servis'te kullanılacak olan veri tiplerinin ve metodların tanımlarından oluşmaktadır. TÜİK sistemleriyle e-vt Web Servis Entegrasyonu kurmak isteyen Uygulama Geliştiricilere TÜİK Test Kulanıcısı tanımlanacaktır. Test Kullanıcıları gerekli Test ve Son Kullanıcı WSDL dosyalarını bağlandıkları arayüzden indirebilecektir. Entegrasyonu başarıyla tamamlayan uygulamalar, Kullanıcıların TÜİK sistemine veri gönderebilmeleri için Son Kullanıcı WSDL'ını kullanacaklardır. Uygulama Geliştiriciler için e-vt Test Sistemine başvuru süreci, genel hususların anlatıldığı Teknik Kılavuzda yer almaktadır. Veri Tipleri Oluşturulan WSDL'de, XSD standardı içinde tanımlanan basit veri tipleri (int, float, long, short,, boolean) kullanılarak ihtiyaca yönelik karışık veri tipleri tanımlanmıştır. Kılavuz içerisinde, Web Servis'te kullanılacak olan veri tiplerine ilişkin açıklamaların yapılacağı aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır. Karışık nin Adı Property'ler Karışık içinde tanımlanan property'ler, veri tipleri ve kullanım amaçları şeklinde sıralanmaktadır. Property-1 Property-N Property'nin veri tipi belirtilmektedir. Property'nin kullanım amacı açıklanmaktadır. Karışık nin ne amaçla kullanıldığı açıklanmaktadır. Karışık nin WSDL'deki tanımı sunulmaktadır. Versiyon: 1.2 3/12

4 1. BaseRequestType BaseRequestType isyerikayitno anahtar uygulamaanahtar TÜİK'in işyerlerine verdiği işyeri kayıt numarasını içerir. Her işyeri kayıt no için TÜİK'in oluşturacağı biricik anahtar değerini içerir. e_vt sistemine uyumlu uygulamalara TÜİK tarafından verilen anahtar bilgisini içerir. WSDL kapsamında tanımlanacak olan tüm web servis talep(request) nesneleri bu veri tipinden türetilmiştir. Bu şekilde web servise gelen her request için kimlik denetiminin yapılması amaçlanmaktadır. <xsd:complextype name="baserequesttype" abstract="true"> <xsd:element name="isyerikayitno" nillable="false" type="xsd:" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> <xsd:element name="anahtar" nillable="false" type="xsd:" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> <xsd:element name="uygulamaanahtar" nillable="false" type="xsd:" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> 2. BaseResponseType BaseResponseType responsecode long Başarı durumunu gösterir. Başarı durumunda bu değer 0 (sıfır) olarak kurulur. Hata kodları pozitif sayılar olarak kurulur ve biriciktir. Alabileceği değerler Hata Kodu Tablosu(*) bölümünde belirtilmiştir. responsemessage Hata durumunda hata mesajını içerir. WSDL kapsamında tanımlanacak olan tüm web servis dönüş nesneleri bu Versiyon: 1.2 4/12

5 veri tipinden türetilmiştir. <xsd:complextype name="baseresponsetype" abstract="true"> <xsd:element name="responsecode" nillable="false" type="xsd:long" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> <xsd:element name="responsemessage" nillable="true" type="xsd:" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> 3. CalismaYuklemeRequestType CalismaYuklemeRequestType xml base64binary Sisteme xml olarak gönderilecek olan doldurulmuş anketi içeren byte dizisidir. Sisteme anket gönderileceği zaman xml biçimindeki anket içeriğini, işyeri kayıt numarasını ve anahtarı taşıyan veri tipidir. <xsd:complextype name="calismayuklemerequesttype"> <xsd:complexcontent> <xsd:extension base="type:baserequesttype"> <xsd:element minoccurs='0' maxoccurs='1' name="xml" type="xsd:base64binary"/> </xsd:extension> </xsd:complexcontent> 4. CalismaYuklemeResponseType CalismaYuklemeResponseType Versiyon: 1.2 5/12

6 calismaid Sisteme gönderilen her bir anketin sisteme kaydedilirken alacağı biricik değeri içerir Sisteme kaydedilen ankete ait biricik değeri, hata kodunu ve hata mesajını taşıyan veri tipidir. <xsd:complextype name="calismayuklemeresponsetype"> <xsd:complexcontent> <xsd:extension base="type:baseresponsetype"> <xsd:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="calismaid" type="xsd:" nillable="false"/> </xsd:extension> </xsd:complexcontent> 5. CalismaType CalismaType calismaid Anketin sistemde sahip olduğu biricik değeri içerir. calismaadi Anket adını içeren alandır. durumkod durumaciklama Anketin sistemdeki kesinleşme durumuyla ilgili kodu içerir. Anketin sistemdeki kesinleşme durumuyla ilgili açıklamayı içerir. yuklemetarihi Anketin sisteme yüklendiği tarihi içerir. Anket sorgulama veya listeleme işlemlerinde elde edilen her anketin kendine ait değerlerini taşıyan veri tipidir. <xsd:complextype name="calismatype"> <xsd:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="calismaadi" type="xsd:" nillable="false"/> <xsd:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="calismaid" type="xsd:" nillable="false"/> <xsd:element minoccurs="0" maxoccurs="1" Versiyon: 1.2 6/12

7 name="durumkod" type="xsd:" nillable="false" /> <xsd:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="durumaciklama" type="xsd:" nillable="false"/> <xsd:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="yuklemetarihi" type="xsd:" nillable="false"/> 6. CalismaSorgulamaRequestType CalismaSorgulamaRequestType calismaid Anketin sistemde sahip olduğu biricik değeri içerir. Anket sorgulamak için web servise istek gönderilirken kullanılan veri tipidir. Sorgulanmak istenilen anketin sistemdeki biricik değerini, işyeri kayıt numarasını ve anahtarı taşıyan veri tipidir. <xsd:complextype name="calismasorgulamarequesttype"> <xsd:complexcontent> <xsd:extension base="type:baserequesttype"> <xsd:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="calismaid" type="xsd:" nillable="false"/> </xsd:extension> </xsd:complexcontent> Versiyon: 1.2 7/12

8 7. CalismaSorgulamaResponseType CalismaSorgulamaResponseType calisma CalismaType Ankete ait biricik değer, anket adı, kesinleşme durumuyla ilgili kod ve açıklama ve anketin yüklendiği tarih bilgilerini içeren nesnedir. Sistemden sorgulanan anketin, web serviste AnketType olarak tanımlanmış olan veri tipi şeklinde içeriğini, hata kodunu ve hata mesajını taşıyan veri tipidir. <xsd:complextype name="calismasorgulamaresponsetype"> <xsd:complexcontent> <xsd:extension base="type:baseresponsetype"> <xsd:element minoccurs='0' maxoccurs='1' name="calisma" type="type:calismatype"/> </xsd:extension> </xsd:complexcontent> 8. CalismaListesiRequestType CalismaListesiRequestType İşyerine ait, sisteme kaydedilmiş olan anketleri listelemek için web servise gönderilen istek nesnesidir. İşyeri kayıt numarasını ve anahtarı taşır. <xsd:complextype name="calismalistesirequesttype"> <xsd:complexcontent> <xsd:extension base="type:baserequesttype"/> </xsd:complexcontent> Versiyon: 1.2 8/12

9 9. CalismaListesiResponseType CalismaListesiResponseType calismalistesi CalismaType Her bir ankete ait biricik değer, anket adı, kesinleşme durumuyla ilgili kod ve açıklama ve anketin yüklendiği tarih bilgilerini içeren ankettype nesneleri dizisidir. Sistemdeki, işyerine ait anketlerin web serviste AnketType olarak tanımlanmış olan nesneler şeklindeki bir listeyi, hata kodunu ve hata mesajını taşıyan veri tipidir. <xsd:complextype name="calismalistesiresponsetype"> <xsd:complexcontent> <xsd:extension base="type:baseresponsetype"> <xsd:element minoccurs='0' maxoccurs='unbounded' name="calismalistesi" type="type:calismatype"/> </xsd:extension> </xsd:complexcontent> Metodlar Bu bölümde, web serviste kullanılmak üzere WSDL dokümanında tanımı yapılan metodlara ilişkin bilgiler aktarılacaktır. Kılavuz içerisinde metodlara ait bilgilerin verilmesi için aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır. Metod Adı Aldığı Parametreler Döndüreceği Değer Örnek Bu satırda metodun aldığı parametreler belirtilmektedir. Metodun, çağrıldığı yere döndüreceği değer belirtmektedir. Metodun hangi amaçla kullanıldığı açıklanmaktadır. WSDL'deki tanımı sunulmaktadır. Versiyon: 1.2 9/12

10 1. tuikcalismagonder() tuikcalismagonder Aldığı Parametreler Döndüreceği Değer Örnek - CalismaYuklemeRequestType veri tipinde bir request nesnesi - CalismaYuklemeResponseType veri tipinde bir response nesnesi Metoda parametre olarak gelen request nesnesinin içindeki xml şeklindeki anketi, yine request nesnesindeki işyeri kayıt numarası ve anahtar değerlerine göre TÜİK'e gönderen bir metoddur. Gönderilen bu anketin sisteme kaydedilmesi sonucunda TÜİK'ten web servise döndürülen biricik calismaid değerini, hata kodu ve hata mesajı değerlerini içeren bir response nesnesini de çağrıldığı yere döndürür. <wsdl:operation name="tuikcalismagonder"> <soap:operation soapaction="" /> <wsdl:input name="calismayuklemerequest"> <soap:body use="literal" /> </wsdl:input> <wsdl:output name="calismayuklemeresponse"> <soap:body use="literal" /> </wsdl:output> </wsdl:operation> 2. tuikcalismasorgula() tuikcalismasorgula Aldığı Parametreler Döndüreceği Değer Örnek - CalismaSorgulaRequestType veri tipinde bir request nesnesi - CalismaSorgulaResponseType veri tipinde bir response nesnesi Metoda parametre olarak gelen request nesnesinin içindeki her ankete ait biricik değer olan calismaid, işyeri kayıt numarası ve anahtar değerleri ile sistemden sorgulanmak istenilen ankete ait bilgilere erişen metoddur. Sorgulanan anketin sistemde kayıtlı olması durumunda bu ankete ait ad, kesinleşme durumuyla ilgili kod ve açıklama, anketin yüklendiği tarih, hata kodu ve hata mesajı değerlerini içeren bir response nesnesini de çağrıldığı yere döndürür. <wsdl:operation name="tuikcalismasorgula"> <soap:operation soapaction="" /> <wsdl:input name="calismasorgulamarequest"> <soap:body use="literal" /> Versiyon: /12

11 </wsdl:input> <wsdl:output name="calismasorgulamaresponse"> <soap:body use="literal" /> </wsdl:output> </wsdl:operation> 3. tuikcalismalistele() tuikcalismalistele Aldığı Parametreler Döndüreceği Değer Örnek - CalismaListesiRequestType veri tipinde bir request nesnesi - CalismaListesiResponseType veri tipinde bir response nesnesi Metoda parametre olarak gelen request nesnesinin içindeki işyeri kayıt numarası ve anahtar değerleri ile sistemde bu işyerine ait anketlere ait bilgilere erişen metoddur. Ulaşılan anketlerinin adları, kesinleşme durumlarıyla ilgili kod ve açıklamaları, yüklendikleri tarihler bilgilerinden oluşan bir liste, hata kodu ve hata mesajı değerlerini içeren bir response nesnesini de çağrıldığı yere döndürür. <wsdl:operation name="tuikcalismalistele"> <soap:operation soapaction="" /> <wsdl:input name="calismalistesirequest"> <soap:body use="literal" /> </wsdl:input> <wsdl:output name="calismalistesiresponse"> <soap:body use="literal" /> </wsdl:output> </wsdl:operation> Versiyon: /12

12 HATA KODU TABLOSU KOD AÇIKLAMA Geçersiz xml dosyası Çalisma kesinleşmiş olduğu için güncelleme yapılamaz Çalisma id (calismaid) ile örtüşen bir kaydınız bulunmamaktadır Çalışma Id geçerli değil İşyeri Kayıt No, Servis Anahtarı ve Uygulama Anahtarı bilgilerinden en az birisi geçersiz Bu anahtar veya işkayıt numarasıyla kayıtlı calisma bulunmamaktadır Servis anahtarı geçerliliğini yitirdiğinden işlem yapılamaz Uygulama sistemde kayıtlı değil Uygulama geçici olarak veri gönderimine kapatılmıştır Uygulama iptal edilmiştir {açıklama}+{çalışma adı}+çalışması için+{servis adı}+servisi' hizmet dışıdır. (Örnek ifade: Verilerle ilgili çalışma yapıldığından YILLIK SANAYİ VE HİZMET İSTATİSTİKLERİ TEST çalışması için, CALISMA_SORGULA 'servisi' hizmet dışıdır.) 9**** Beklenmedik bir hata oluştu. Versiyon: /12

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir.

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir. TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Anket Formunun GMS.NET Yazılımı Kullanılarak Doldurulması ve İnternet Üzerinden TÜİK e Gönderilmesi TÜİK YSHI ANKET FORMUNUN ÇALIŞTIRILMASI TÜİK e gönderilecek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri GENELGE 2005 / 97 İlgi: a) 09/02/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Genelgemiz, b) 11/02/2005 tarih

Detaylı

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS)

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) Versiyon: 1.0.5 İçindekiler İçindekiler... 2 1. Belgenin Amacı... 3 2. Sistem Gereksinimleri... 3 3. Belge Sürümleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1 Web den Başlatma...

Detaylı

MARKAM SMS SMS GÖNDERİM WEB SERVİSLERİ VERSİYON 1.2

MARKAM SMS SMS GÖNDERİM WEB SERVİSLERİ VERSİYON 1.2 MARKAM SMS SMS GÖNDERİM WEB SERVİSLERİ VERSİYON 1.2 KASIM 2014 1. WEB SERVİS ADRESİ 2. WEB SERVİS METODLARI a. Mesaj Başlığı Listesi Servisi b. Rehberdeki Gruplar c. Rehberdeki Kayıtlar d. Anlık Sms Gönderim

Detaylı

Banka ve Şube Bilgisi Bilgi Okuma Web Servisi Kullanım Kılavuzu

Banka ve Şube Bilgisi Bilgi Okuma Web Servisi Kullanım Kılavuzu Banka ve Şube Bilgisi Bilgi Okuma Web Servisi Kullanım Kılavuzu Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 23 Aralık 2014 Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü S a y f a i Sürüm Tarihçesi Tarih Açıklama 23

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

Geliştirici Kılavuzu

Geliştirici Kılavuzu PTTKEP Entegrasyon (e-yazışma, e-tebligat, Kep İletisi Web Servisi) WSDL ve İstemci Kütüphaneleri Geliştirici Kılavuzu WSDL verisyon 1.1 Doküman Versiyon 1.3.2 kepdestek@ptt.gov.tr Şehit Teğmen Kalmaz

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 2.2 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V2.2 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

Tarih : 16 / 06 / 2014 Konu : Likom Yazılım Tüik e-vt Uygulaması

Tarih : 16 / 06 / 2014 Konu : Likom Yazılım Tüik e-vt Uygulaması Bilgi Tarih : 16 / 06 / 2014 Konu : Likom Yazılım Tüik e-vt Uygulaması e-vt (Elektronik Veri Transferi) TÜİK tarafından düzenlenen istatistiksel anket çalışmalarının ERP yazılımları kullanılarak ilgili

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.9 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V1.9 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

e-fatura LOGO Mart 2013

e-fatura LOGO Mart 2013 e-fatura LOGO Mart 2013 İçindekiler e-fatura yapısı... 5 e-fatura Kullanım Şekilleri... 7 e-fatura Belgeleri... 9 1. Belge Türü ve Zarf Yapıları... 9 2. Senaryolar (Süreçler)... 9 Logo Ürünleri ile e-fatura

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072 Konu: E-ARŞĐV UYGULAMASINA AĐT TEKNĐK KILAVUZ, PAKET VE BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet

Detaylı

e-fatura Logo Nisan 2011

e-fatura Logo Nisan 2011 e-fatura Logo Nisan 2011 LogoDOC 4/6/2011 İçindekiler e-fatura yapısı... 5 e-fatura Kullanım Şekilleri... 7 e-fatura Belgeleri... 9 1. Belge Türü ve Zarf Yapıları... 9 2. Senaryolar (Süreçler)... 9 Logo

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209 Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.4 1/21 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.4 2/21 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

KMTP API Kurallar Dokümanı Mayıs 2015, Sürüm 1.5.0

KMTP API Kurallar Dokümanı Mayıs 2015, Sürüm 1.5.0 KMTP API Kurallar Dokümanı Mayıs 2015, Sürüm 1.5.0 2015 Borsa İstanbul A.Ş., Tüm hakkı saklıdır. Dokümanın Tarihçesi Tarih Versiyon Açıklama 21.03.2014 0.1.0 İlk sürüm 26.03.2014 0.2.0 Servis açıklamaları

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA Versiyon : 1.5 1/41 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.5 2/41 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar...

Detaylı

ığı Müdürlüğü Sürüm 1.3

ığı Müdürlüğü Sürüm 1.3 T. C. Sağlık Bakanl ığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü -Reçete Uygulaması Yazılım Geliştirici Kılavuzuu Sürüm 1.3 2012 İçindekiler 1. Proje Amacı.................. 3 2. Kapsam... 3 3. Değişim

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Şubat 2012 ANKARA Versiyon : 1.1 / 23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Uygulama Onayı ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2012 Versiyon :

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı E-Fatura Uygulaması (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ocak 2010 Versiyon :

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı E-Fatura Uygulaması (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ocak 2010 Versiyon : e-fatura UYGULAMASI (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ağustos 2013 E-Fatura Uygulaması (Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı) Ocak 2010 ANKARA Versiyon : 1.0 1/14 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama

Detaylı

SMSEXPLORER XML API. XML API KILAVUZU v.1.0

SMSEXPLORER XML API. XML API KILAVUZU v.1.0 SMSEXPLORER XML API 0 1 İçerik 1 İçerik 1 2 Genel Bakış 2 3 Giriş 2 4 Başlarken 2 5 Genel Hata Kodları 3 6 SMS Gönderimi 3 6.1 Aynı Mesajın Birçok Farklı Numaraya Gönderilmesi 4 6.2 Farklı Mesajların Birçok

Detaylı

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA Versiyon : 1.3 1/39 GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.3 2/39 Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 1 Giriş...

Detaylı

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu Tarih: 25.02.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 6 1 Giriş... 8 2 E-Fatura... 8 1.1 E-Fatura

Detaylı

MEKANSAL ADRES KAYIT ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ

MEKANSAL ADRES KAYIT ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ ENTEGRASYON SERVİSLERİ SİSTEM ENTEGRASYONU KLAVUZU PROJE KODU: RAPOR KODU: MAKS KLMAKSVUK SÜRÜM: 0.714 30.04.2015 Bu

Detaylı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞTAYI 2. Sağlık Bakanlığı

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞTAYI 2. Sağlık Bakanlığı MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) ENTEGRASYON ÇALIŞTAYI 2 Sağlık Bakanlığı Mkys Entegrasyon Servis 2 Servis Erişim Adresi : http://sbu2.saglik.gov.tr/mkysv2/mkysservisv2.asmx Grup Adresi : http://groups.google.com.tr/group/mkysentegrasyon

Detaylı

Kısa Mesaj Servisleri

Kısa Mesaj Servisleri Kısa Mesaj Servisleri Entegrasyon Dökümanı Sürüm: 3.3 2013 İÇİNDEKİLER HIZLI BAŞLANGIÇ... 3 SMS Gönderimi... 3 SMS Sorgulama... 4 Mesaj Toplama... 4 GENEL BAKIŞ... 5 PLATFORM İŞLEMLERİ... 8 Genel Tanımlar...

Detaylı