Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi"

Transkript

1 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' Aln Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomti Servis Klitesi Hesplm Yöntemi Emr Aşroğlu Pınr Şenul 2,2 Bilgisyr Mühendisliği Bölümü, Ort Doğu Teni Üniversitesi, Anr e-post: 2 e-post: Özetçe Günümüzde web servis tenolojisi birço proje ve rştırm trfındn yoğun bir şeilde ullnılmtdır. Web servis ullnımının rtmsı isteleri tm nlmıyl rşılyn uygun bir servis bulm zorluğunu berberinde getirmiştir. Ayrıc içeri olr isteleri rşılyn servisi bulmnın ynı sır ullnılc servisin projenin yşm döngüsüne y uydurc litede olmsı geremetedir. Bu çlışmd, ln özgü servislerin lite punlrını hesplyn yeni bir lgoritm geliştirmeyi mçldı. Geliştirilen proje DSWSD-S (Domin Specific Web Service Discovery with Semntics) dlı ln özgü web servis eşif sisteminin bir prçsını oluşturmtdır. DSWSD-S sistemi internet üzerinden rştırdığı ln özel web servisleri ullnıcının gireceği nhtr elimeye göre lite punlrıyl birlite liste şelinde dönen bir projedir. Bu proje psmınd geliştirdiğimiz metot, mevcut web servisleri düzenli bir şeilde tip edere lite prmetrelerine göre lite punlrını hesplm ve ullnıcıy sunulc web servisleri bu lite punlrın göre sırlmtır. Geliştirilen metodun vntjlrı ve bu ln getirdiği yenililer bu mlede detylndırılmıştır.. Giriş Frlı prçlrdn oluşmuş geniş projelerde Web Servis ullnm en tercih edilebilir tenilerden biridir. Günümüzde Web üzerinde ullnılbilece birço web servis bulunmtdır. Yyınlnn web servis syısı günden güne rttıç ullnıcılrın uygun web servisi bulmsı dh rmşı bir hl lmy bşlmtdır. Öncelile ullnıcılr içeri olr belentilerini rşılyc özellite bir web servis bulm için geretiğinden fzl zmn hrcm zorund lıyorlr. Çünü bir nhtr elime ile servis rtıldığınd dönen servisler rsındn uygun olnının bulunmsı bşlı bşın bir problemdir. Dönen servisler rsındn rstgele seçim ypılmsı projeler çısındn büyü ris tşımtdır. Ayrıc ullnılc oln servisin projenin gidiştınd bir sorun yrtmmsı için belli bir litenin üzerinde olmsı geremetedir. Bunlrın ynınd bzı servisler ullnıcılrdn ücret tlep etmetedirler. Kullnıcının isteğine göre içeri olr ynı mc hizmet eden ücretsiz servislerle ücretli servislerin rşılştırm riterlerinin bulunmsı geremetedir. Litertürde web servis sğlyıcı ve web servislerin litelerinin belirlenmesini mçlyn birço çlışm bulunmtdır [, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Özellile bzı çlışmlr web servislerin litelerini hesplyn bzı lgoritm y d formüller içermetedir. Ft şu n dr önerilmiş yöntemlerin bzı esilileri bulunmtdır. Bunlrdn biri web servis lite hesbı ypılıren lınn verilerin lındığı zmnın hesb tılmmsıdır. Bir servis için yeni lınn veriler servisin litesi çısındn her zmn dh nlmlıdır. Çünü yşm döngüsü içerisinde servis güncellenmiş ve esisinden ço dh yüse litede bir servis hline gelmiş olbilir. Diğer bir esili ise verilen servis lite punlrının belli bir rlıt olmmsıdır. Klite punının belli bir rlıt olmmsı servis te bşın incelendiğinde lite punı bir nlm ifde etmemetedir. Klite punı nc bş bir servis ile rşılştırm ypılcğı zmn nlm znmtdır. Bu mlede yurıd nlttığımız esilileri giderme mcıyl geliştirdiğimiz web servisler için otomti lite punı hesplm metodu ve lgoritmsı sunulmtdır. Servis lite punını hesplm için belli dönemlerde servislerin Geri Dönüş zmnlrını (Response Time), Uygunlulrını (Avilbility), Güvenilirlilerini (Relibility) ve Tlep Krşılm Kpsitesi (Throughput) inceledi. Bu özelliler litertürde web servis lite punlmsı için en ço ullnıln özellilerdir [2, 9, 3, 4, 5]. Her servisin bu özellilerine it verileri ydettiten sonr bir hesplm lgoritmsı ile ullnıcıy sunulbilece servis lite değerleri elde etti. Uyguldığımız lgoritm ile her servise 0 ile rsınd bir değer verere ullnıcıy lite değerine göre sırlı servis listeleri sunbiliyoruz. Algoritmmız 0 en düşü lite punını, en yüse lite punını temsil etmetedir. Servis litesini hesplm lgoritmsı d bzı yönlerden çeşitlili gösterebilir. Örneğin lınn verilerin lgoritmy dire girdi olr ullnılmsı gibi. Ft biz lgoritmmızd verileri lındığı zmn göre değerlendirere bir sonuç üretmeye çlıştı. Çünü biliyoruz i yeni lınn veriler dh nlmlıdır. O yüzden yeni verilerin formüldei ğırlılrının esi verilere göre dh yüse olmsı geremetedir. Ayrıc urduğumuz sistemde ullnıcılr lite prmetrelerinin ğırlılrını belirleyebilmetedir. Örneğin ullnıcı bir servisin geri dönüş zmnını önemsemeyip mümün olduğunc güvenilir olmsını isteyebilir. Bu durumd ullnıcı, suncğımız bir ullnıcı ryüzünden geri dönüş zmnı ğırlığı zltıp güvenilirli verisinin ğırlığını rttırr servis lite punlrını hespltm isteyebilir. Bu mlenin 2. bölümünde ilgili çlışmlr it bir özet sunulmtdır. 3. bölüm servis litesinin DSWSD-S sistemi içerisindei yeri ile ilgili çılmlr bulunmtdır. 4. bölümde geliştirilen web servis litesi hesplm lgoritmsı ve 5. bölümde bu lgoritmy göre ypıln değerlendirmeler 34

2 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' bulunmtdır. Mle sonuçlr (6. bölüm) ve referns ynlr (7. bölüm) bölümleriyle sonlnmtdır. 2. Đlgili Çlışmlr Litertürde servis litesini frlı çılrdn ele ln birço çlışm bulunmtdır. [4] ve [6] çlışmlrı, servis lite punı hesbı için günümüzde ullnıln UDDI (Universl Description, Discovery nd Integrtion) mimrisini frlılştırr ullnmyı hedeflemetedirler. Bu çlışmlrd tsrlnn yeni mimrilerde UDDI üzerinde web servislerin lite punlrı tutulmtdır. Böylece servisleri geliştirenler servislerine it lite punlrını d ullnıcılr sunbilecetirler. Bu tsrımın en olumsuz özelliği geliştiricilerin servis lite punı veriren dil dvrnmm olsılığıdır. Ayrıc bir servis için UDDI üzerine ydedilen lite punının güncel olmm olsılığı d ele lınmsı gereen ciddi bir onudur. Servis lite punı hesplmsı d bu lnd önemli bir rştırm onusu olmtdır. Bir ço çlışmd servis lite punın eti eden lite prmetreleri hınd bilgi bulunbilir. Bu çlışmlrd genel olr ele lınn prmetreler, geri dönüş zmnı, uygunlu, güvenilirli, tlep rşılm psitesi ve ücret prmetreleridir [2, 3, 4, 5, 9, 0]. Referns [8] de verilen mlede servis litesinin hesplnmsı için bir lgoritm önerilmiştir. Bu lgoritmnın bizim geliştirdiğimiz lgoritmyl birço ort yönü bulunmtdır. Örneğin ele lınn lite prmetreleri her ii çlışmd benzer şeilde ele lınıyor. Ft bu ii çlışmnın servis lite hesplm lgoritmsı frlılşmtdır. Mlenin 5. bölümünde önerdiğimiz lgoritmnın mle [8] dei lgoritm ile rşılştırmsı bulunmtdır. Bu servis lite hesplm lgoritmlrı birço nlmsl web servis seçme ylşımlrınd ullnılmtdır. Mle [7] ve [] bu çlışmlr örne olr verilebilir. 3. Servis Klitesinin DSWSD-S Sistemi Đçerisindei Yeri 3.. DSWSD-S edir? Domin Specific Web Service Discovery with Semntics (DSWSD-S) (Anlmsl Bilgi Kullnılr Aln Özel Web Servis Keşfi) sistemi web üzerindei servisleri ontolojilere göre gruplyıp bunlrı yrı yrı ele lr ullnıcılr istelerine uygun servisleri bulmlrı için bir ryüz sunn bir sistemdir [2, 3]. Bu sistemde her crwler düzenli olr çlışıp web üzerindei önceden vr oln servislerin son durumlrını ve webe yeni elenmiş servisleri rştırr endini süreli güncel tutc bir menizmy shiptir. DSWSD-S sisteminde servisler, bu servislerin URL dresleri ve servislere it lite bilgileri veritbnlrınd tutulr, web gezginlerinin (crwler) her çlışmsı ile bu veritbnlrı güncellenir. Yeni bir web servis sisteme eleneceği zmn bu servisin ontolojilere itli değerleri hesplnır. Aitli değerleri servisin dı ile ontoloji terimleri rsındi ilişiyi belirler. DSWSD-S sisteminde yrıc ullnıcılr ile iletişimi sğlmy yryn bir ullnıcı ryüzü bulunmtdır. Bu ullnıcı ryüzü ullnıcılr rtm istedileri nhtr elimelerini girme, bu nhtr elimeleri rtm istedileri ontolojiyi ve servislerin lite prmetre değerlerini belirleme imnı sunmtdır. Kullnıcı bu verileri girditen sonr sistem girilen nhtr elimelerin seçilen ontolojiye it oln web servisler ile oln itli değerini bulr bir web servis listesi çırır. Dh sonr bu web servis listesindei her elemn için ullnıcı trfındn girilmiş servis lite prmetrelerine göre lite değerlerini hesplyıp sırlı bir şeilde ullnıcıy sunr DSWSD-S Sisteminde Servis Klitesi DSWSD-S sisteminde servis litesi önemli bir yer tutmtdır. Çünü servis litesi ullnıcılr servisleri belli prmetrelere göre değerlendirere rlrındn seçim ypmlrın yrdımcı olmtdır. Servis litesi bilgileri de sistem veritbnınd tutulmtdır. Her web servisin ullnımınd lınn lite prmetre değerleri bu tblolrd tutulmtdır. DSWSD-S sistemine yrdımcı olmsı için veritbnındi her servisi düzenli olr çğırn ve lite prmetre değerlerini ln bir yzılım bulunmtdır. Servis lite prmetrelerine it verilerin ço olmsı web servislerin liteleri hınd bilgi vermesi çısındn ço önemlidir Servis Klite Prmetreleri Bu çlışmd servislerin lite değerlerini etileyece 5 prmetreyi ele ldı. Bunlr Geri Dönüş Zmnı (Response Time), Uygunlu (Avilbility), Güvenilirli (Relibility), Tlep Krşılm Kpsitesi (Throughput) ve Ücret (Price) prmetreleridir. Web servis içerece büyü sistemler için geliştiriciler bu prmetrelere göre web servis seçimini ypmlrı proje için büyü önem tşımtdır. Bu prmetreleri incelerse: 3.3. Geri Dönüş Zmnı Geri dönüş zmnı, bir web servis çğrıldıtn sonr servisin cevbı dönme süresini temsil eder. Web servisin cevbı dönme süresi servisin lgoritm hızı hınd d bilgi vermiş olctır. Bu prmetre için servis çğrılmdn hemen önce bir syç bşltılıp, servisten cevp lındıtn sonr syç ptılr rd geçen süre milisniye cinsinden veri tbnın ydedilir. Geri dönüş zmnının fzl olmsı servisin hızının yvş olduğu nlmın geldiği için servis litesini düşürecetir. Benzer şeilde geri dönüş zmnının z olmsı d servisin hızlı bir servis olduğu nlmın gelir. Genel olr geri dönüş zmnının servis litesi ile ters orntılı olduğunu söyleyebiliriz Uygunlu Uygunlu prmetresi web servisin çğrılm için uygun/tif olduğu durumu temsil eder. Web servisin her çğrılmsı servisin uygunlu prmetresi için bir veri elde edilmesi nlmın gelir. Eğer bir servis çğrıldığınd herhngi bir cevp dönüyors, bu çğrıln zmnd servisin uygun/tif olmsı demetir. Eğer servis çğrıldığınd cevp dönmez y d bir ht durumu oluşurs bu çğrıln zmnd servisin tif olmdığı nlmın gelir. Bu çlışmd servisin her çğrılışı 35

3 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' için veritbnının uygunlu lnın, servis tif ien, servis tif değil ien 0 değeri yzılmtdır. Servisin litesi hesplnıren veritbnınd değerlerinin fzl olmsı bu servisin rstgele çğrılcğı bir zmnd tif olm olsılığının yüse olmsı nlmın gelmetedir. Tersi durumd, veritbnınd 0 değerlerinin fzl olmsı ise servisin uygun olm olsılığının düşü olmsı ve dolyısıyl servis litesinin düşü olmsı nlmın gelmetedir Güvenilirli Güvenilirli, bir servisin ynı prmetrelerle her çğrılışınd ynı cevbı dönmesini temsil eder. Güvenilirli verisi için servisleri ynı prmetrelerle çğırıp ilgili servisin bir öncei çğrılışınd dönen cevp ile rşılştırm ypılmtdır. Aynı cevbın lınmsı durumund veritbnındi servisin güvenilirli lnın, frlı bir cevbın lınmsı durumund servisin güvenilirli lnın 0 değeri yzılır. Uygunlu prmetresinde olduğu gibi güvenilirli prmetresi için de veritbnınd değerlerinin fzl olmsı güvenilirliğin yüse olduğu, 0 değerlerinin fzl olmsı güvenilirliğin z olduğu sonucu çıctır. Bir servisin güvenilir olmsı servisin litesini olumlu yönde etileyecetir. Sonuç olr güvenilirli ile servis litesinin doğru orntılı olduğunu söyleyebiliriz. Güvenilirli prmetresinde de servislerin döndüğü cevplrı ontrol etme için dönen cevp verileri veritbnınd tutulmtdır. Servis çğrılıp ynı cevp lındığınd veritbnınd bir güncelleme ypılmzen frlı bir cevp lındığınd yeni cevp esisinin üzerine yzılr servislerin ilgili prmetreler için geri dönüş verileri güncel tutulmtdır Tlep Krşılm Kpsitesi Tlep rşılm psitesi ise servisin prlel olr bir ço progrm trfındn çğrıldığınd tüm istelere cevp verebilme özelliğini temsil eder. Bir sistem ullnıcılr sunulduğund ullnıcılrın ynı nd servise erişmeye çlışmsı olsı bir durum olduğu için tlep rşılm psitesi değeri servis litesi çısındn önem znmy bşlr. Bu çlışmd tlep rşılm psitesi değeri için her servisi ynı nd çğırc 50 thred çr servisin bu 50 thred ltınd geri dönüş zmnındi değişimi inceledi Ücret Web üzerindei bzı servislerin ullnımı için ücret tlep edilmetedir. Kullnıcılr web servis seçimi sırsınd servislerin ücretlerini de düşünme zorunddırlr. Bu çlışmd ücret değeri servisin litesine eti etmiyor ols d ullnıcılrın seçim ypm riteri olbileceği için her servisin ücret verileri de slnmt ve ullnıcılr sunulmtdır. Kullnıcılr endilerine sunulc ullnıcı ryüzünde bir servis için ödeyebileceleri ücret değerini girdilerinde sistem girilen ücretten dh fzl oln servisleri ullnıcıy sunulc listeden eleyecetir. 4. Servis Klitesi Hesplm Algoritmsı Bu çlışm psmınd servis litesi prmetreleri için lınn verilerden servisin lite punını hesplyn bir lgoritm geliştirildi. Bu lgoritm 3. bölümde nltıln servis lite prmetrelerini değerlendirip sonuç olr her servise 0 ile rsınd bir pun verece şeilde geliştirildi. Her lite prmetresi için endi içinde servisin çğrıldığı zmnı göz önüne lr bir çırsm ypıldı. Çünü dh önceden de söylendiği gibi yeni lınn verilerin esi lınn verilere göre servis litesine etisi dh fzldır. Algoritmyı beş dım yırırs il dört dımd her lite prmetresinin endi içinde hesplmsını ypıp son dımd d genel ortlmyı belirleyebiliriz. Algoritmd bir servis için lınn veriler trih sırsın göre esiden yeniye doğru sırlı olc şeilde veritbnındn çeilir. En esi verinin ğırlığı olc şeilde belirlenditen sonr her verinin ğırlığı en esi verinin trihi ile ilgili verinin trihi rsındi fr olc şeilde bir hesplm ypılır. Böylece en yeni verinin ğırlığı diğer verilere göre dh fzl olctır. 4.. Geri Dönüş Zmnı Hesbı Bir web servisin geri dönüş zmnı hesbı için günden güne web servisin geri dönüş zmnı ile ilgili gelişimini ele ldı. Bir web servis çğrıldığınd esiye göre dh hızlı cevp veriyors bu servis güncellenmiş demetir. Bu gelişimi görebilme için öncelile ilgili servisin geri dönüş zmnlrının ortlmsını lr işleme bşlıyoruz. = () umrlı formülde servisin ıncı geri dönüş zmnını, ise lınn servis lite prmetrelerinin toplm syısını ifde eder. Geri dönüş zmnı verilerinin ortlmsını ldıtn sonr geri dönüş verilerine ğırlı verere ortlmsını terr hesplıyoruz. Geri dönüş zmnı için verilen ğırlılr esi veriler için düşü yeni veriler için yüse olc şeilde belirlenmiştir. Bun göre; * = = (2) umrlı formülde (2) () servisin ıncı geri dönüş zmnını,, ıncı servis prmetresinin ğırlığını, ise lınn servis lite prmetrelerinin toplm syısını ifde eder. Bu formüller rsındi ilişi bize ilgili servisin zmn içerisinde güncellendiyse bunun geri dönüş zmnını hızlndırdığı y d yvşlttığı yönünde bilgi verecetir. Açıç görülüyor i, 2. formülün sonucu. formülün sonucundn dh z çırs servisin geri dönüş zmnınd bir hızlnm olduğu, diğer bir deyişle servisin güncellenip litesinin rttığını söyleyebiliriz. Aynı şeilde 2. formülün sonucu. formülün sonucundn dh yüse çırs bu durumd serviste bir yvşlm olduğu söylenebilir. 36

4 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' Geri dönüş zmnı için son dım olr lınn bu verilere göre servisin geri dönüş zmnı için 0 ile rsınd değer verme gereiyor.. formülün sonucunun M, 2. Formülün sonucunun olduğunu düşünelim. Geri Dönüş Zmnı = 0 M 0.5 2M 0.5 M M if > 2M if > M if = M if < M Bu formüle göre 2. formülün sonucu. Formülün sonucunun 2 tındn dh fzl ise o zmn serviste geri dönüş zmnı olr büyü bir yvşlm olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumd servisin geri dönüş zmnı 0 olr lınıyor. Eğer ii formül rsınd bir değişili yos bu servis ynı hızl çlışmy devm ettiği için 0.5 pun lıyor. Eğer servis hızlnmışs 0.5 in üzerinde, yvşlmışs 0.5 in ltınd bir pun lıyor. Đi servisin rşılştırılmsı ypılm istenirse, bu ii servisin gelişimlerinin ynı olmsı durumund ortlm sürelerine bılr bir ıyslm ypılbilir Uygunlu Hesbı Dh önce de belirtildiği gibi, bir servis çğrıldığınd cevp dönüyors servisin veritbnındi uygunlu lnın, eğer cevp dönmüyor y d ht lınıyors uygunlu lnın 0 yzmıştı. Bir servisin genel uygunlu değeri için ğırlılrın göre ortlmsının lınmsı yeterli olctır. Ağırlılr göre ortlm lınmsının nedeni servisi uygun olmdığı zmnın yeni y d esi olmsının önemli olduğudur. Eğer servisin son zmnlrd ht dönme sılığı rtrs bu servisin litesinin düştüğü nlmın gelmetedir. Servis son zmnlrd z sılıt ht dönüyors d servisin litesinin rttığı nlmın gelmetedir. Servisin esiden uygun olmm sılığının fzl olmsı ile son zmnlrd uygun olmm sılığının fzl olmsı genel olr ynı nlm gelmediği için ğırlı ullnımı servis litesine denge getirmetedir. Örne verece olurs ynı işi ypn 2 servis düşünelim. Her ii servisi de frlı zmnlrd 0 def çğırdığımızd iisi de 3 def ht dönüp 7 def düzgün çlışmış olsun. Ft. servisin il 3 çğrılışınd htlı son 7 çğrılışınd düzgün çlıştığını, 2. servisin ise il 7 çğrılışınd düzgün son 3 çğrılışınd htlı çlıştığını düşünelim. Bu durumd ullnılc servis olr.sinin seçilmesi nlmlıdır. Çünü. servis son zmnlrd istirrlı bir şeilde düzgün çlışmıştır. 2. servis ise son 3 çğrılışınd htlı çlıştığı için bulunuln zmnd terr çğrılcğınd htlı çlışm olsılığı yüsetir. Görüldüğü gibi her ii servis benzer ornd uygunlu sğlmış ols d bunlr verilece lite punınd değişili olmlıdır. Bu durumu gösterme isterse; (3) A * = = (4) umrlı formülde A servisin ıncı uygunlu değerini,, ıncı servis prmetresinin ğırlığını, ise lınn servis lite prmetrelerinin toplm syısını ifde eder Güvenilirli Hesbı Uygunlu hesbın benzer bir mntı güvenilirli için de geçerlidir. Dh önce de belirtildiği gibi, bir servis çğrıldığınd dönen cevp bir öncei servis çğrılışınd dönen cevp ile ynı ise veritbnındi güvenilirli lnın, dönen cevp bir öncei servis çğrılışınd dönen cevptn frlı ise güvenilirli lnın 0 yzmıştı. Dolyısıyl uygunlu hesbın benzer nedenlerden dolyı bir servisin genel güvenilirli değeri için ğırlılrın göre ortlmsının lınmsı yeterli olctır. Bu durumu gösterme isterse; R = = * (5) umrlı formülde R (4) (5) servisin ıncı güvenilirli değerini,, ıncı servis prmetresinin ğırlığını, ise lınn servis lite prmetrelerinin toplm syısını ifde eder Tlep Krşılm Kpsitesi Hesbı Projemizde tlep rşılm psitesi değeri slınd, 50 prlel çlışn progrmın servisi çğırmsı durumund servisin geri dönüş zmnını tutmtdır. Bu durumd bir servisin tlep rşılm psitesi değeri hesbı için geri dönüş zmnı hesbın benzer bir hesplm yptı. Bunun için il önce tlep rşılm psitesi değeri için lınn verilerin ortlmsını hespldı. = T (6) umrlı formülde T servisin ıncı tlep rşılm psitesi değerini, ise lınn servis lite prmetrelerinin toplm syısını ifde eder. (6) 37

5 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' Tlep rşılm psitesi verilerinin ortlmsını ldıtn sonr tlep rşılm psitesi verilerine ğırlı verere ortlmsını terr hesplıyoruz. Bun göre; T = = * (7) umrlı formülde T servisin ıncı tlep rşılm psitesi değerini,, ıncı servis prmetresinin ğırlığını, ise lınn servis lite prmetrelerinin toplm syısını ifde eder. Bu ii formülün değerlerine göre servisin tlep rşılm psitesi prmetresi için 0 ile rsınd değer verme isterse. 5. formülün sonucunun M, 6. Formülün sonucunun olduğunu düşünelim. Bu durumd tlep rşılm psitesi prmetresi formül 8 de belirtildiği şeilde hesplnır. Tlep Krş. Kp. = 0 M 0.5 2M 0.5 M M 4.5. Servisin Genel Klite Punı Hesbı (7) if > 2M if > M if = M if < M Servis lite prmetrelerine it hesplmlrdn sonr son dım olr servisin genel servis lite punını hesplm gereiyor. Kullnıcılr servis prmetrelerini frlı ğırlılr ullnm isteyebilirler. Örneğin bir ullnıcı için servisin geri dönüş hızı önemli olmybilir. Bunun yerine servisin uygunlu litesinin fzl olmsını isteyebilir. Bu durumd ullnıcı, sunulc ullnıcı ryüzünden ğırlılrı isteğine göre belirlediten sonr genel lite punı hesbı ypılctır. Geri dönüş hızı hesbının sonucunun, uygunlu hesbının sonucunun A, güvenilirli hesbının sonucunun R ve tlep rşılm psitesi hesbının sonucunun T olduğunu düşünürse; ( w * ) + ( wa * A) + ( wr * R) + ( wt * T) w + w + w + w A (9) umrlı formülde w geri dönüş zmnının ğırlığını, wa uygunlu değerinin ğırlığını, wr güvenilirli değerinin ğırlığını, w T tlep rşılm psitesi değerinin ğırlığını ifde eder. R T (8) (9) Bu çlışmd ücret değeri ullnıcıy sunulc servis listesinin filtrelenmesi için ullnılmıştır. Kullnıcı ödeyebileceği fiyt değerini girdiğinde bu değerin üzerindei servisler ullnıcıy görüntülenece listeden ldırılctır. 5. Değerlendirme Mle [8] de, servis litesi hesbı için yeni bir lgoritm çlışmsı ypılmıştır. Bu çlışmd geri dönüş zmnı, uygunlu, güvenilirli ve ücret prmetreleri göz önüne lınmıştır. Ypıln çlışmd servis lite prmetreleri ii grub yrılmıştır. Birinci grup negtif servis lite prmetresi, iinci grup ise pozitif servis lite prmetresidir. Servis litesine negtif yönde eti eden prmetreler negtif servis lite prmetresi grubun girmetedir. Diğer bir deyişle bir prmetrenin değerinin fzl olmsı servis litesini düşürürse bu prmetre negtif servis lite prmetresi grubun girer. Örneğin geri dönüş zmnı negtif servis lite prmetresi grubunddır. Çünü geri dönüş zmnının yüse olmsı servisin hızının yvş olmsı ve servisin litesinin düşü olmsı nlmın gelmetedir. Servis litesine pozitif yönde eti eden prmetreler pozitif servis lite prmetresi grubun girmetedir. Diğer bir deyişle bir prmetrenin değerinin fzl olmsı servis litesini rttırırs bu prmetre pozitif servis lite prmetresi grubun girer. Örneğin uygunlu prmetresi pozitif servis lite prmetresi grubunddır. Çünü uygunlu prmetresinin değerinin yüse olmsı servisin dh uzun zmn uygun ve ullnılbilir olmsı ve servisin litesinin yüse olmsı nlmın gelmetedir. [8] dei çlışmd geliştirilen lgoritm (0) numrlı formüldei gibidir. W q W m * i + n * (0) q j (0) umrlı formülde Wm ve Wn servisin lite prmetrelerinin ğırlılrını, q i negtif servis lite prmetrelerini ve q j pozitif servis lite prmetrelerini ifde eder. Ayrıc bu formül uygulndığınd, formül sonucu yüse oln servisin litesi dh düşütür. O yüzden bu formüle göre hesplnn servislerin punlrı düşü olndn yüse oln göre sırlnmlıdır. Bu lgoritmd ii önemli not düşünülmemiştir. Birincisi servis lite prmetrelerinin ğırlılrının hesb tılmmış olmsıdır. Servisler zmn içerisinde güncellenmiş ve ço dh liteli bir durum getirilmiş olbilir. Geliştirilen lgoritmd bu durum ele lınmmış ve bütün veriler eşit ğırlıt hesb tılmıştır. Đinci önemli not ise formülden çın sonucun belli bir değer rlığınd olmmsıdır. Bir servisin lite punının belli bir değer rlığınd olmmsı o lite punın bıldığınd servis hınd nlmlı bir bilgi vermez. Bu punlm sdece diğer servislerle rşılştırm ypıldığı zmn nlmlı olctır. Sdece rşılştırm 38

6 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' ypıln servisten dh iyi y d dh ötü olduğu sonucu orty çıctır. Aşğıd 2 servisin servis lite prmetrelerine it gerçe veriler bulunmtdır. Tblo -. Servise it lite prmetre verileri Geri Dönüş Zmnı( ms) Tblo 2-2. Servise it lite prmetre verileri Bu çlışmd önerdiğimiz lgoritmyı uyguldığımızd şğıdi sonuçlr ulşıyoruz. Bu sonuc ulşm için servis lite prmetrelerinin eşit ğırlıt olduğunu vrsyr hesplm yptı. Servis Uygu nlu Geri Dönüş Zmnı Güve nilirli Uygunl u Tlep Krşılm Kpsitesi Güven ilirli Tlep Krşılm Kpsitesi Genel servis lite punı Tblod görüldüğü gibi. servis 2. servise göre dh litelidir. Genel prmetre verilerine btığımızd. Servisin günden güne dh liteli olduğunu görebiliyoruz. Verilen ğırlılr sonucund. servisin lite punı 2. servise göre dh yüse çıtı. Aynı değerleri mle [8] dei formüle uyguldığımızd ldığımız sonuç şğıdi gibidir. Servis Genel servis lite punı Alınn Zmn 703, 3772, ,7 4782, , Geri Dönüş Zmnı(m s) Uyg unlu Güv enili rli Tlep Krşılm Kpsitesi Alınn Zmn Ağı rlı Ağır lı Mle [8] dei formüle göre yüse punlı web servisin litesi dh düşü olduğundn bu verilere btığımızd 2. servis. servise göre dh litelidir. Dh önceden de belirttiğimiz gibi, bu formülle servisin güncelleme sonrsı litesinin rtmsı genel lite punın etisini ynsıtmmıştır. 6. Sonuçlr Bu çlışm ile ullnıcılr fonsiyonel istelerini rşılyc web servislerin litelerini hesplyr ullnıcılr yrdımcı olmyı mçlyn bir yöntem geliştirdi. Bunu ypbilme için internet üzerinden servisleri periyodi olr gezere servis lite prmetrelerine it veriler topldı ve bu verileri veri tbnımızd yıt ltın ldı. Ayrıc servis litesini en etili biçimde hesplybilece bir ylşım getirmeye çlıştı. Geliştirdiğimiz ylşım beş servis lite prmetresini ullnmtdır. Bunlr geri dönüş zmn, uygunlu, güvenilirli, tlep rşılm psitesi ve ücret prmetreleridir. Đleridei çlışmlrd geliştirilen lgoritmy yeni servis lite prmetreleri elenmesi düşünülebilir. Böylece servisler frlı çılrdn d ele lınr dh etili hesplm ypılbilir. Bu çlışmd, servis lite değerlerini 0 ile rlığınd verere ullnıcılrın servisin lite punın btığınd nlmlı bir bilgi elde etmelerini sğlmyı hedefledi. Ayrıc, servis prmetrelerini ğırlılrın göre hesplyr d lınn yeni verilerin hesb dh fzl eti etmesini sğlmış oldu. Bu çlışm psmındi ullnıcı ryüzünde, ullnıcılr servis lite prmetrelerinin ğırlılrını belirleyebilmetedir. Đleride ypılc çlışmlrd ullnıcılr syısl bir veri girmelerini zorlm yerine dh soyut ifdelerle sorgu ypmlrı sğlnbilir. Örneğin geri dönüş zmnı için yvş, ortlm, hızlı gibi seçeneler sunulbilir. 7. Kynç [] Zibin Zheng, Yile, Zhng, nd Michel R. Lyu. Distributed QoS evlution for rel-world web services. IEEE Interntionl Conference on Web Services, :-8, 200. [2] Delnvz Mobedpour, Chen Ding, nd Chi-Hung Chi. A QoS query lnguge for user-centric web service selection. IEEE Interntionl Conference on Services Computing, :-8, 200. [3] T. Rjendrn nd Dr.P. Blsubrmnie. An optiml gent-bsed rchitecture for dynmic web service discovery with qos. IEEE Second Interntionl conference on Computing, Communiction nd etworind Technologies, :-7, 200. [4] Shuping Rn. A model for web service discovery with qos. ACM SIGecom Exchnges, v.4 n., p.-0, Spring, [5] Qin MA, Ho WAG, Ying LI, Guotong XIE, nd Feng LIU. A semntic qos-wre discovery frmewor for web services. IEEE Interntionl Conference on Web Services, :-8, [6] Ziqing Xu, Ptric Mrtin, Wendy Powley, nd Frhn Zulernine. Reputtion-enhnced qos-bsed web service 39

7 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' discovery. IEEE Interntionl Conference on Web Services, :-8, [7] Yn Lu, Zhzoi Go, nd Ki Chen. A dynmic composition lgorithm of semntic web service bsed on qos. IEEE Second Interntionl Conference on Future etwors, :-3, 200. [8] Yuqing Li, Qinxing Xiong, nd Xin Qi.A new lgorithm bout qos of web service. IEEE Interntionl Conference on Web Service, :-3, 200. [9] Li Xiotng, Zhn Feng, nd Zhn Shobin. Qos-bsed web service composition technology reserch. IEEE Interntionl Conference on Services Computing, :-4, 200. [0] Lingzho Zeng, Boulem Bentllh, Anne H.H. gu, Mrlon Dums, Jynt Klgnnm, nd Henry Chng. Qos-wre middlewre for web services composition. Proceeding of the 2th interntionl conference on World Wide Web, :9-24, [] Thoms Weise, Steffen Bleul, Din Comes, nd Kurt Geihs. Different pproches to semntic web service composition. IEEE The third Interntionl Conference on Internet nd Web Applictions nd Services, :90-96, [2] Deniz Cntür nd Pınr Senul. Using semntic informtion for distributed web service discovery. Interntionl journl of Web Science, in press [3] Deniz Cntur nd Pınr Senul. Service cquisition nd vlidtion in distributed service discovery system consisting of domin-specific sub-systems. Proc. Of ICEIS, :93-99,

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü E-Post: ogu.hmet.topcu@gmil.com Web: http://mmf2.ogu.edu.tr/topcu Bilgisyr Destekli Nümerik Anliz Ders notlrı 204

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PESONEL SEÇME SINAI ÖĞETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞETİM MATEMATİK ÖĞETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞETİM MATEMATİK Bu testlerin her hı slıdır. Hngi mçl olurs olsun, testlerin tmmının vey bir ısmının İhtiyç

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

ÇEKME ÇUBUKLARI VE ÇEKME ÇUBUKLARI EKLERİ

ÇEKME ÇUBUKLARI VE ÇEKME ÇUBUKLARI EKLERİ ÇEKME ÇUBUKARI VE ÇEKME ÇUBUKARI EKERİ Çeme çubulrı; Kfes Çubu Elemnlrı olr Çeli öprülerde, yol plformunun sıldığı hllrd, Büyü çılılı,özellile snyi ypılrınd, çerçevelerde ullnıln gergiler Şelinde yygın

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. Diziler. Prof. Dr. Necmettin Kaya

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. Diziler. Prof. Dr. Necmettin Kaya MAK 1005 Bilgisyr Progrmlmy Giriş Diziler Prof. Dr. Necmettin Ky DİZİ: Bir değişken içinde birden fzl ynı tip veriyi sklmk için kullnıln veri tipidir. Dizi elemnlrı indis numrsı (sır no) ile çğrılıp işlenirler.

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Syý: 3 Syf: (2-21) Ödül Almış Çlışm ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Abdullh TAŞKINCAN, Erkin

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 42-51 BSD

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

TG 2 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 2 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hı slıdır. Hngi mçl olurs olsun, testlerin tmmının vey ir ısmının

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Matris ve Determinant

SAYISAL ANALİZ. Matris ve Determinant SAYISAL ANALİZ Mtris ve Determinnt Syısl Anliz MATLAB ile Temel Mtris İşlemleri Genel Mtris Oluşturm Özel Mtris Oluşturm zeros komutu ile sıfırlr mtrisi ones komutu ile birler mtrisi eye komutu ile birim

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritm Geliştirme ve Veri Ypılrı 4 Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Mustf Keml Üniversitesi Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Algoritmik progrm tsrımı, verilen ir prolemin ilgisyr ortmınd

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Ayçiçek yağının raf ömrünün uzatılmasında sitrik asit ve fosforik asidin antioksidan etkisi

Ayçiçek yağının raf ömrünün uzatılmasında sitrik asit ve fosforik asidin antioksidan etkisi BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Syı:1, 67-75 Temmuz 2008 Ayçiçe yğının rf ömrünün uztılmsınd ve fosfori sidin ntiosidn etisi Şerif TARGAN *, Kdir ARISOY, Yüsel ABALI ve Esr KAYA Cell Byr Üniversitesi. Fen-Edebiyt

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER.

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER. Mutlk Değer YILLAR 4 6 8 9 1 11 ÖSS-YGS - - - 1 - - 1 - - 1/1 MUTLAK DEĞER ε R olmk üzere;, -, ise < ise ve b reel syı olmk üzere; 1) dır Eğer ise dır ) 14) + n n Z olmk üzere dır 1) f ( ) > g( ) f ( )

Detaylı

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır?

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır? RAKAM Syılrı ifde etmek için kullndığımız 0,,2,3,4,5,6,7,8,9 sembollerine rkm denir. Örnek... :, b ve c birbirlerinden frklı birer rkmdır..b+9.b c en çok kçtır? DOĞAL SAYILAR N={0,,2,3...,n,...} kümesine

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x MC www.mtemtikclub.com, 006 Cebir Notlrı Çrpnlr Ayırm Gökhn DEMĐR, gdemir3@yhoo.com.tr Đki ifdenin çrpımı ypılırken, sonuc çbuk ulşmk için, bzı özel çrpımlrın eşitini klımızd tutr ve bundn yrrlnırız. Bu

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a İşret Aış Drmlrı: İşret Aış Drmlrı (İAD), blo drmlrın bstleştrlmş hl olr örüleblr. Ft, İAD fzsel örünüş ve mtemtsel urllr bğlılı ısındn zım urllrı dh serbest oln blo drmlrındn frlıdır. Blo drmlrı, rmşı

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır:

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır: 1 Üstel Fonksiyon: >o, 1 ve herhngi bir reel syı olmk üzere f: fonksiyon denir. R fonksiyonun üstel R, f()= 1 2, f()= ve f()= f()= gibi tbnı sbit syı (pozitif ve 1 den frklı) ve üssü 4 değişken oln bu

Detaylı

Vektörler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr.Nevin MAHİR

Vektörler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr.Nevin MAHİR Vektörler zr rd.doç.dr.nevin MAHİR ÜNİTE 3 Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Düzlemde vektör kvrmını öğrenecek, İki vektörün eşitliği, toplmı, doğrusl bğımlılığı ile bir vektörün bir gerçel syı ile çrpımı,

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

2011 RASYONEL SAYILAR

2011 RASYONEL SAYILAR 011 RASYONEL SAYILAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 06.01.011 A.Tnım 3 B.Kesir 3 C.Kesir çeşitleri 3 1.Bsit kesirler 3.Birleşik kesirler 3 3. Tm syılr 3 D.Rsyonel syılrı sırlm 4 E.Rsyonel syılrd işlemler 5 1.Rsyonel

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI EK 14 GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI A. GENEL AÇIKLAMA I- BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI Gümrük Beynnmesi formlrı, y sekiz nüshlı (Ek 1) ir tkım y d dört nüshlı (Ek 2) iki tkım şeklinde sekiz

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınvı (Öss) / 7 Hzirn 007 Mtemtik I Sorulrı ve Çözümleri.. 7 işleminin sonucu kçtır? A) B) 9 C) D) E) Çözüm. 7..9.. + işleminin sonucu kçtır? 4 8 A) 8 B) 8 C) 8 D) 4 E) 4 Çözüm + 4 8 8 4+

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELER

SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELER ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER Belirli bir kurl göre düzenli bir şekilde tekrr eden şekil vey syı dizisine örüntü denir. ÖRNEK: Aşğıdki syı dizilerinin kurlını bulunuz. 9, 16, 23, 30, 37 5, 10, 15, 20 bir syı

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 1 sh Ocak 2013

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 1 sh Ocak 2013 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 5 Syı: sh. 5-66 Ok 0 X ÇAPRAZLI ÇELİK SİSTEMLERDE BASINÇ ÇUBUĞUNUN ELASTİK BURKULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF ELASTIC BUCKLING

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı