2-BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMALARI"

Transkript

1 GEMİ SİCİL VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMALARI 1-GEMİ SİCİL UYGULAMALARI Mevzuat çalışmaları Gemi Sicil Programının Güncellenmesi 2-BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMALARI Mevzuat çalışmaları Harç ve vize işlemleri 1

2 GEMİ SİCİLİ UYGULAMALARI 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan Gemi Sicil Tüzüğü görüş alınmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. Müteakiben ilgili Kurum ve Kuruluşların görüşlerine açılacaktır. Gemi Sicil Bilgi Sistemi programı ile ilgili olarak Liman Başkanlıklarından alınan program geliştirmeye yönelik talepler değerlendirilmektedir. Mal varlığı araştırmalarıyla ilgili olarak bu işlemlerin ilgili kurumlarca web-servisler aracılığı ile direkt sistem üzerinden yapılabilmesi çalışmaları devam etmektedir. 2

3 BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMALARI 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yürürlüğe konulmak üzere hazırlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği taslağı, program üzerinden liman başkanlıklarımızın görüşüne açılmış, liman başkanlıklarından gelen talep ve görüşler değerlendirilerek ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilecek aşamaya gelmiştir. Bağlama kütüğünde kayıtlı tüm teknelerin 5 yıla kadar vize yapılabilmesi için sistemde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bağlama Kütüğü harçlarının E-Tahsilat üzerinden alınması için çalışmalar yapılmaktadır. 3

4 BAĞLAMA KÜTÜĞÜ VİZE İŞLEMLERİ 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Bağlama Kütüğünde uygulanan idari para cezaları yer almamaktadır. Vize işlemlerini geciktiren teknelere yapılacak uygulama ve vize harçlarına ilişkin Maliye Bakanlığının görüşüne göre; Bağlama kütüğü ruhsat harçları yıllık harç kapsamında yer almamakta, anılan harç, ruhsatnamenin düzenlendiği veya vize işleminin yapıldığı tarihte doğduğundan, söz konusu ruhsatnamenin düzenlenebilmesi veya vize işleminin yapılabilmesi için harcın, ruhsatnamenin düzenlendiği veya vize işleminin yapıldığı tarih esas alınarak peşin olarak tahsil edilmesi, Vize işleminin yapılmadığı süre için geriye yönelik olarak harç aranılmaması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre programda düzenleme yapılmıştır. 4

5 BAĞLAMA KÜTÜĞÜ VİZE İŞLEMLERİ Sistemdeki mevcut yeni uygulama: Vize tarihi geçmiş bir teknenin vizesi yapılırken, sistemdeki harç makbuz no ve miktarı bölümlerine yatırılmış olan en son harç makbuz no ve miktarı girilecek, bu tutar sistemde tarafından hesaplanan tutardan az olmayacak, vizenin süresi vize tarihinden itibaren başlayacaktır. Örnek: Vize bitiş tarihi : Vize tarihi : Vize süresi :1 yıllık Harç :313,25 TL (2013) Bir sonraki vize tarihi :

6 ÖTV İŞLEMLERİ Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan görüş çerçevesinde; G.T.İ.P numarada yer alan mallardan; -Şişirilebilir olanlar (tabanları ahşap veya polyester olsun olmasın) -Birim ağırlığı 100 kg geçmeyenler, -Kürekli kayıklar ve kanolar ÖTV kapsamı dışındadırlar. Tek başına dıştan takma motorlar ÖTV Kanunu eki listede yer almadığından ÖTV ye tabi olmadığı gibi, motor takılmakla birlikte birim ağırlığı 100 kg geçmeyen tekneler de ÖTV ye tabi bulunmamaktadır. Ayrıca motor takılsın veya takılmasın şişirilebilir botlar (motor takılması halinde 100 kg geçse dahi) ÖTV ye tabi değildir. Satın alınan kürekli bir kayığın, sonradan motor monte edilerek 100 kg geçen bir deniz aracı haline getirilmek suretiyle kullanılmaya başlanması halinde, bu motorlu tekne için ÖTV beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda ÖTV nin matrahı, motor da dahil teknenin bedeli olacaktır. Verginin mükellefi, söz konusu deniz araçlarına motor takarak ÖTV ye tabi mal haline getirmek suretiyle kullanan olacaktır. 6

7 LİMAN BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İDAREMİZE İLETİLEN TALEPLER 1-Kayıtlı deniz araçlarının satış işlemlerinden belirli bir ücret alınması, Harca tabi olamayan deniz araçlarının satışı veya başka bir sebeple ruhsatname değişiminden ruhsatname harcı alınmamaktadır. Harca tabi olmayan bu teknelerden ruhsatname basımı sırasında döner sermayeye gelir olarak, Ruhsatname yenilemelerinde, en düşük Ruhsatname harcının 1/5 oranında, Teknelerin satışında, harca tabi olup olmamasına bakılmaksızın; boylarına karşılık gelen Ruhsatname harç tutarının 1/5 oranında (4,99 m. ve altındakilerden; en düşük ruhsatname harcının 1/5 oranında) belge ve hizmet bedeli alınmasının uygun olacağı değerlendirilerek mülga Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye yönetim kurulunda karar alınmış, ancak e-tahsilat sistemine adaptasyon yapılamadığı için bu işleme henüz başlanılamamıştır. 2-Cezalarda yıllık enflasyona göre artırıma gidilmesi 655 sayılı KHK ile idari Bağlama Kütüğüne kayıt ve vize işlemlerinde daha önce uygulanmakta olan para cezası kaldırılmıştır. 7

8 LİMAN BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İDAREMİZE İLETİLEN TALEPLER 3-Diğer kurumlara (vergi daireleri) mal varlığı araştırmaları için uç verilerek sorgulamalarının yapılmasının sağlanması Mal varlığı araştırmalarıyla ilgili olarak kurumlara kullanıcı yetkisi ve şifre verilerek bu işlemin ilgili kurumlarca direkt sistem üzerinden yapılması hatta haciz kararlarının sisteme şerh edilmesine yetki verilmesi için program geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 4-Mevcut programda veraset, intikal ve hibe gibi durumlarda nakil işlemlerinin yapılmasına olanak sağlanması Satış belgesine benzeyen aynı formatta devir belgesi ile bu işlemler yapılabilecektir. Program yapım aşamasındadır. 5-E-tahsilat sistemine bağlama kütüğü harçlarının da dahil edilmesi sağlanmalı Bu konuda çalışmalar yürütülmektedir. 6-Boyu 5 metreye kadar olan özel teknelerin ve harçtan muaf olan teknelerin Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinin 5 yıllık düzenlenmesi Bağlama kütüğünde kayıtlı tüm teknelerin 5 yıl a kadar vize yapılabilmesi için sistemde gerekli düzenleme yapılmıştır. 8

9 LİMAN BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İDAREMİZE İLETİLEN TALEPLER 7-Bağlama Kütüğüne kayıtlı tekne sahiplerinin geçmiş döneme ait ödenmemiş harçlarının durumu, vizesini zamanında yaptırmayan tekne sahiplerinin durumu Maliye Bakanlığından alınan tarihli ve sayılı yazıda, vize harçlarıyla ilgili olarak...buna göre, bağlama kütüğü ruhsat harçları yıllık harç kapsamında yer almamakta olup anılan harç, ruhsatnamenin düzenlendiği veya vize işleminin yapıldığı tarihte doğduğundan, söz konusu ruhsatnamenin düzenlenebilmesi veya vize işleminin yapılabilmesi için harcın, ruhsatnamenin düzenlendiği veya vize işleminin yapıldığı tarih esas alınarak peşin olarak tahsil edilmesi ve vize işleminin yapılmadığı süre için geriye yönelik olarak harç aranılmaması gerekmektedir. denilerek, vize işlemini zamanında yaptırmayan tekne sahipleri içinde geriye yönelik harç aranmayacağı belirtilmiştir. Bu yazıdan sonra Bağlama Kütüğü programının vize işlemleri bölümü vize tarihi geçmiş teknelerin vize işlemleri sırasında, geçmişe yönelik işlem yapılamayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 9

10 LİMAN BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İDAREMİZE İLETİLEN TALEPLER Sistemdeki mevcut yeni uygulamada: Vize tarihi geçmiş bir teknenin vizesi yapılırken, sistemdeki harç makbuz no ve miktarı bölümlerine yatırılmış olan en son harç makbuz no ve miktarı girilecektir. Bu tutar sistemde tarafından hesaplanan tutardan az olmayacaktır. Bu durumda vizenin süresi vize tarihinden itibaren başlayacaktır. Örnek: Vize bitiş tarihi : Vize tarihi : Vize süresi :1 yıllık Harç :313,25 TL (2013) Bir sonraki vize tar. : Vize tarihi geçmiş tekneler için geçmişe yönelik harç aranmayacaktır. 10

11 LİMAN BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İDAREMİZE İLETİLEN TALEPLER 8-Yaşanabilecek kazalarda Kurumumuz aleyhinde hukuki sonuçların doğmaması için halihazırda belirtilmeyen tekne taşıma kapasitesi kişi adedinin Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinde yazılı olarak belirtilmesi Teknelerde taşınabilecek kişi sayısının belirlenmesinde ve ruhsatnamelerde yazılması konusunda liman başkanlıkları arasında görüş birliği sağlanamamıştır. Şayet bu bilginin Ruhsatnamede belirtilmesi konusunda karar alınırsa programa ekleme yapılarak Ruhsatnameye bu bilgiler yazdırılabilir. 9-Ruhsatnamesi olmayan veya geçerlilik süresi bitmiş olan teknelerin seyre çıkması durumunda cezai işleme tabi tutulması, Mevcut mevzuatta bu konularda Liman Başkanlıklarının böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. 10-Bağlama kütüğü satış işlemlerinden harç alınması, Konuyla ilgili 1. maddede açıklama yapılmıştır. 11

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.24.G.6-24.10.2013 Özet Bülten : :Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 5) İle Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 1)'de Yapılan Değişiklikler Değerli Müşterimiz; Tahsilat Genel

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Konu: Yat, kotra ve her türlü motorlu özel teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören 5897 sayılı Kanun, TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi.

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28762 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde

Detaylı

11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ

11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Seri: A Sıra No: 1

Detaylı

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 1- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE HANGİ GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARI KAYDEDİLECEKTİR? (1) Bağlama kütüğüne; a) 18 GRT nin altındaki tüm ticari gemiler, b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

No: 2013/61 Tarih: 15.09.2013

No: 2013/61 Tarih: 15.09.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2013/61

Detaylı

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/42

Detaylı

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI VEDAT BÜKCÜ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR I- GİRİŞ Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapuda hangi tutar üzerinden değer belirleneceği öteden beri tartışma konusu olmuş

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN

7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN 7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 07.10.2013 Sayı: 2013/018 Konu: TAHSİLÂT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) YAYINLANMIŞTIR 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Anonim şirket olarak kurulan borsaların yönetim organlarının da Türk Ticaret Kanununa uygun olarak esas sözleşmeleri ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anonim şirket olarak kurulan borsaların yönetim organlarının da Türk Ticaret Kanununa uygun olarak esas sözleşmeleri ile belirlenmesi amaçlanmıştır. KAYNAK: 23. Dönem 3. Yasama Yılı 33-34-35. Birleşim Tutanakları MADDE 4 Görüşülmekte olan 337 sıra sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı nın 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/ 791 11/9/2009 Konu : Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular. G E N E L G E 2009/114 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmaya başlanmasından

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Sirküler No : 2015/39 Sirküler Tarihi : 24.04.2015 Konu : Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Kara, deniz ve hava taşıtlarından oluşan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 73 Temmuz 2009 Sayı: 3 Üç ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Özdemir SÖKMEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Murat Fatih ÜLKÜ YAYIN KURULU Av. Abbas

Detaylı

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23 1 İstanbul, 20.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan yasa ile

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili açıklama

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili açıklama STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili açıklama Strateji Geliştirme Birimleri, -yükseköğretim kurumlarının diğer idari birimlerinden farklı olarak- 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı