Elektronik Defter. Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Defter. Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82. ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr"

Transkript

1 Elektronik Defter Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:

2 SUNUM PLANI e-deftere Giriş e-deftere Başvuru ve Geçiş Süreci e-defter Oluştururken Dikkat Edilecek Hususlar e-defterde Doküman/Ödeme Alanlarının Doldurulması Kağıt Defter/e-Defter Farkları e-defterde Sık Sorulan Sorular

3 e-deftere Giriş

4

5

6 e-defter Tanım Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü

7 Kimler e-defter Tutabilir? Bilanço usulüne göre defter tutan: Gelir vergisi mükellefleri, Kurumlar vergisi mükellefleri

8 e-defter Tutmanın Koşulları Gerçek Kişi Tüzel Kişi ÖN KOŞUL Elektronik imza / Mali Mühür Uyumlu yazılım ÖN KOŞUL Mali mühür Uyumlu yazılım

9 Uyumlu Yazılımlar e-defter Uyumlu Yazılımların listesi: 9

10 Başvuru adresi e-defter Başvuru Formu ve Taahhütnamesi Mali mühür için Tübitak

11 Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler Yevmiye Defteri Defter-i Kebir

12 e-imza & Mali Mühür Elektronik İmza/ Mali Mühür Mali Mühür Kaynak Bütünlük Kişi Değişmezlik Kurum

13 Örnek Mali Mühür/e-İmza Değeri Elektronik İmza/ Mali Mühür Mali Mühür Kaynak Bütünlük Değişmezlik T5mhrzX2GwaUW4Ti1wdSYj06dqBm65svHsUEHaJaaA/YZTqVGoy/xt2DrvHd8iWsRGcmH5 R72GUsIbd4xzbZC2mK/wTqRpcsmJUPLTJzWaabwECHJUQciMS66C8KGTmJtTnU2DxFJnFx7z gq4ynu2ughhsiudtrucnfx4bvtcd28wbzvd9freetye/al5676sbxwadzhe47ydgu/bfgtu WlPllPwc01rcUdv4Do1Rl6hdB0MUObkQjaOpKnUMoc+ChljJb018ZvWGWM2ZpoaFXW/Y6 9yMRQbKUtOVFoHlgT85bLPSdNDQ4KMzwogOGoBCPsj5UCBW/K0Loz2rWJBvw==

14 e-defter Standardı: XBRL Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili Uluslararası Standart Finansal Raporlama Dili Genişletilebilir

15 e-defter Paketi İçeriği Açıklama ve örneklere ilişkin kılavuzlar, Yevmiye ve Büyük defter oluşturma kuralları, Schematron kuralları, Örnek defter ve berat dosyaları (XML), Uygulamada kullanılan XBRL-GL taksonomisi ve diğer şemalar (XSD), Örnek XSLT dosyaları.

16 e-defter XBRL-GL Kılavuzları Teknik Kılavuz XBRL GL Genel Açıklamalar XBRL-GL Büyük Defter Kılavuzu XBRL-GL Yevmiye Defteri Kılavuzu

17 e-defter Süreci Muhasebe programından XML/CSV formatında veri alımı XBRL formatına çevrim e-imza/mali Mühür e-imza/mali mühür değeri e-defter beratının mühürlenmesi + e-defter ve beratı muhafaza GİB in beratı onayı e-defter beratının GİB e yüklenmesi e-defter Uygulamasına giriş

18 Muhafaza ve İbraz e-defter e-defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. e-defter Beratı

19 Muhafaza ve İbraz Elektronik defterler kâğıt ortamında saklanmayacaktır. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsar.

20 Zorunluluk Kapsamındaki Mükellefler 2014 ve takip eden yıllarda cirosu 10 milyon TL yi geçen bütün firmalar (454 Sıra No lu VUK Genel Tebliği)

21 e-deftere Başvuru ve Geçiş Süreci

22 Uyumlu Yazılım Uyumluluk, e-defter tutmada kullanılan yazılımların, İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda belirtilen format, standart ve diğer teknik hususları sağlamasını ifade eder. Bir yazılımın uyumlu olabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan testleri başarılı ile geçmesi gerekmektedir.

23 Platform Bağımsız Uyumluk onayı alan yazılımın her türlü muhsebe sistemi veya ERP ile entegre bir şekilde çalışabileceğinin, muhasebe sistemi veya ERP ye herhangi müdahale yapılmadan Gelir İdaresi Başkanlığından test edilerek onaylandığını ifade eder. ERP Muhasebe Modülü Vision Plus e-defter e-defter

24 Mali Mühür Başvurusu e-defter uygulamasında kullanılacak Mali Mühür Sertifikasına başvurmak için, https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine gidilir. Bu link üzerinden başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olacaksınız. e-defter Uygulama başvurusu ayrıca GİB üzerinden yapılmalıdır. e-fatura veya e-defter başvuru yöntemi ile üretilen Mali Mühür Sertifikası aynı özelliklere sahip olup, her iki uygulamada da kullanılabilmektedir. Başvurunun tamamlanabilmesi için başvuruyu yapan şirket imza yetkilisi bilgilerinin MERSİS veri tabanında veya vergi dairesinde güncel olması gereklidir.

25 e-defter Başvuru-I Elektronik Defter uygulamasından yararlanabilmek için mutlaka başvuru yapmak gereklidir. Başvurulan ayı takip eden ayın başından itibaren e-defter tutulmak zorundadır. Yalnızca elektronik başvuru yapılabilir. Elektronik Defter uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresindeki e-defter başvuru bağlantısındaki gerekli formları doldurup onaylamaları gerekmektedir. Başvuru formu Mali Mühür Sertifikası ile imzalanmalıdır.

26 e-defter Başvuru-III e-defter başvuru formunda doldurulması zorunlu alanlar Tüzel Kişi Mükellefler Vergi Kimlik Numarası (VKN) Unvanı Uyumlu Yazılım Adresi Telefon Numarası Elektronik Posta Adresi Adı Soyadı Telefon Numarası Cep Telefonu

27 Başvurunun Tamamlanması İşlem Başarılı onay mesajı ile başvuru işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığı anlaşılır. Herhangi bir hata varsa onay mesajı yerine hata mesajı ve hataya ilişkin açıklama ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Form doldurulup Kaydet butonuna basıldıktan sonra Java Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığınca başvuru formunda belirtilen e-posta hesabına, elektronik appleti defterin çalışacaktır. ne zamandanardından itibaren GIBtüzel sistemine kişiler, yüklenmesi diğergerektiği kurumbilgisi, ve başvuru evrağının pdf kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir. kuruluşlar ve tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar mali mühürle, gerçek kişi mükellefler ise nitelikli elektronik imza veya mali mühürle başvuruya devam eder.

28 Başvurunun Teyidi https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/sorgula.jsp

29 Hatalı Başvuru Online yapılan başvuru bilgilerinde sehven yapılan yanlışlıkların düzeltilmesinde yapılası gerekenler: - Unvanın veya ticaret sicil bilgisi alanlarından bir veya birkaçının yanlış yazılması halinde durumu anlatan ve ekinde ticaret sicil gazetesi bulunan dilekçe gönderilmelidir. - Adres, iletişim bilgisi, irtibat kişisi, web adresi, uyumlu yazılım gibi bilgilerde yapılan sehven yanlışlar için de durumu anlatan gönderilmelidir. Bu dilekçeler Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığına hitaben hazırlanmalıdır.

30 e-deftere Geçiş Dönemi Soru :18 Kasım 2015 tarihinde e-defter uygulamasına başvuru yapıp 1 Ocak 201 tarihinden itibaren e-defter tutulabilir mi? Cevap : 18 Kasım 2015 tarihinde uygulama başvuru yapılırsa 1 Aralık 2015 tarihi itibariyle e-defter tutmaya başlamak gereklidir.

31 Hesap Dönemi İçerisinde e-deftere Geçiş Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, e-defter tutmaya başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde kağıt defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

32 e-defterde Açılış ve Kapanış Tasdiki SORU : e-defter de açılış ve kapanış tasdiki nasıl olur? CEVAP : Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer.

33 e-defter Beratı

34 e- Defter Beratı e-defter Beratı Nedir? 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

35 e- Defter Beratı Yükleme Zamanı Hesap dönemi içerisinde defterler aylık oluşturulur. Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

36 Örnek 1 e-defter tutan ve hesap dönemi takvim yılı olan ( ) Limited şirketin e-defter beratlarını alma süresi; e-defterin Dönemi En Son Berat Alma Süresi e-defterin Dönemi En Son Berat Alma Süresi Ocak NİSAN 2014 Temmuz EKİM 2014 Şubat MAYIS 2014 Ağustos KASIM 2014 Mart HAZİRAN 2014 Eylül ARALIK 2014 Nisan TEMMUZ 2014 Ekim OCAK 2015 Mayıs AĞUSTOS 2014 Kasım ŞUBAT 2015 Haziran EYLÜL 2014 Aralık NİSAN 2015

37 Örnek 2 e-defter Tutan Gelir Vergisi mükellefinin e-defter beratlarını alma süresi; (Not: Gelir Vergisi mükelleflerinin hesap dönemi takvim yılıdır.) e-defterin Dönemi En Son Berat Alma Süresi e-defterin Dönemi En Son Berat Alma Süresi Ocak NİSAN 2014 Temmuz EKİM 2014 Şubat MAYIS 2014 Ağustos KASIM 2014 Mart HAZİRAN 2014 Eylül ARALIK 2014 Nisan TEMMUZ 2014 Ekim OCAK 2015 Mayıs AĞUSTOS 2014 Kasım ŞUBAT 2015 Haziran EYLÜL 2014 Aralık MART 2015

38 Örnek 3 e-defter Tutan ve özel hesap dönemi ( ) olan Anonim Şirketin e-defter beratlarını alma süresi; e-defterin Dönemi En Son Berat Alma Süresi e-defterin Dönemi En Son Berat Alma Süresi Haziran EYLÜL 2014 Aralık MART 2015 Temmuz EKİM 2014 Ocak NİSAN 2015 Ağustos KASIM 2014 Şubat MAYIS 2015 Eylül ARALIK 2014 Mart HAZİRAN 2015 Ekim OCAK 2015 Nisan TEMMUZ 2015 Kasım ŞUBAT 2015 Mayıs EYLÜL 2015

39 e-defterde Belge Tipi ve Ödeme Yöntemi Alanlarının Doldurulması

40 Belge Tipi Muhasebe kaydına esas teşkil eden belgenin tipini gösteren alan Kaynak belgeye ait detay bilgiler istenmekte Amaç, farklı muhasebe sistemlerinin kayıtlarını tek bir standartta hazırlamak Böylece finansal raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır ve analiz yapılabilir hale getirmek

41 Belge Tipleri Çek Fatura Müşteri sipariş belgesi Satıcı sipariş belgesi Senet Navlun Makbuz Diğer

42 Belge Tipleri : Esaslar Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanıyorsa, mutlaka belge tipi alanı dolu olmalı Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanmıyorsa, bu alan boş geçilebilir. Örneğin açılış-kapanış işlemleri Tabloda sayılan ilk 7 belge türünün dışındaki belgeler için «diğer» alanı kullanılmalı

43 Belge Tipi (documenttype) ve Ödeme Yöntemi (paymentmethod)-i Yevmiye kayıtlarına ilişkin bilgilerden, yevmiye kaydını oluşturanın bilgisi, yevmiye tarihi, yevmiye numarası, yevmiye açıklaması, ana hesap adı ve kodu, varsa alt hesap adı ve kodu, parasal tutarlar, muhasebe fiş numarası, yevmiye satır numarası, muhasebe kaydı bir belgeyi içeriyorsa bu belgenin türü, tarihi ve numarası, eğer muhasebe kaydı bir ödemeyi içeriyorsa ödeme yöntemi v.b. bilgiler e-defterde yer alacaktır.

44 Belge Tipi (documenttype) ve Ödeme Yöntemi (paymentmethod)-ii XBRL-GL standardı gereği her yevmiye satırında sadece bir belge türü ve bu belgenin tarih ve sayısı yazılabilmektedir. Bununla birlikte e-defter XBRL-GL Yevmiye Defteri Kılavuzunda GİB bir yevmiye satırına yazılan belge bilgisinin yevmiye maddesi içerisindeki bütün yevmiye satırlarında yer almasını istemektedir. Buna göre bir belge ancak bir yevmiye maddesinde kaydedilebilecektir.

45 e-defter Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar (I) e-defter beratımı yüklerken muhasebe kayıtlarım Gelir İdaresi Başkanlığı na aktarılıyormuş GİB e onaylattığım e-defterde hata yaparsam sonradan bunun düzeltilmesi imkanı yokmuş e-defter kullanan bir mükellef artık Ba-Bs formlarını, gelir tablosu ve bilançoyu vermeyecekmiş

46 e-defter Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar (II) e-defter vergi denetimi de yapıyormuş e-defteri hazırlamak çok uzun ve zahmetli bir süreçmiş Gönüllü olarak e-faturaya geçenler e-deftere de geçmek zorundalarmış

47 Teşekkürler Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü KİMLER E-DEFTER

Detaylı

İtimat kontrole mani değildir

İtimat kontrole mani değildir İtimat kontrole mani değildir 1 E-DEFTER e-defter Nedir? Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; - Oluşturulması - Onaylanması - Muhafaza

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 05.11.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 KONU : E-DEFTER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR V.U.K. nun 421 Seri No.lu Genel Tebliğindeki kriterlere uyanlar ve V.U.K. 58 Seri

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR?

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Tarih : 10.12.2014 Sayı : 43 Konu : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile uyumlu, tutulması

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.1

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.1 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.1 Nisan 2015 ANKARA Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 26.02.2015 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi 1.1. 16.04.2015 1.1. 16.04.2015 1.1. 16.04.2015 1. Belge

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER Yasal Dayanaklar Eylem Planları e-dönüşüm Vergi Dairesinin Yol Haritası DÜN Fatura Defter Beyanname BUGÜN E-Fatura E-Defter E-

Detaylı

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER

MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER MALİ MÜHÜR E DEFTER E FATURA E ARŞİV KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ CENK İÇER Yasal Dayanaklar Eylem Planları e-dönüşüm Vergi Dairesinin Yol Haritası DÜN Fatura Defter Beyanname BUGÜN E-Fatura E-Defter E-

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

E-DEFTER YAPıLACAKLAR

E-DEFTER YAPıLACAKLAR E-DEFTER YAPıLACAKLAR A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR YMM Kim tutacak E-Fatura geçen mükelleflerin tamamı en geç 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerdir.

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2.

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2. e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 Versiyon : 2.0 1/8 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 2.0 2/8 Versiyon Yayımlanma Tarihi

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI E-fatura ve E-defter kullanma mecburiyeti ile ilgili 397 ve 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-defter e-defter: Mevzuat e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk getirilmiş, 58 No lu Sirküler

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur. TARİH : 04/03/2015 SİRKÜLER NO : 2015/23 ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMA KILAVUZU VE BAZI HATIRLATMALAR: Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Şubat 2012 ANKARA Versiyon : 1.1 / 23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Uygulama Onayı ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2012 Versiyon :

Detaylı

E-DEFTER UYGULAMASI. LOGO e-defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

E-DEFTER UYGULAMASI. LOGO e-defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı? E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin,

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu Turkey IndirectTax Services e-defter Başvuru Kılavuzu İçerik İçerik Bu doküman Türkiye Vergi Teknolojileri ekibi tarafından müşterilerimizin e-defter başvuru sürecinde yardımcı olması amacı ile hazırlanmıştır.

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı