TEKNİK DEĞİRLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK DEĞİRLENDİRME"

Transkript

1 FEDERAL EĞİTİM AJANSI Yüksek Öğrenim Devlet Eğitim Kurumu SİBİRYA DEVLET OTOMOBİL VE YOL AKADEMİSİ STROY TEST SİBADİ TEST MERKEZİ , Omsk - 80, Mira cad No 5, Telefon (3812) , Faks (3812) "ONAY" Руководитель ИЦ «Стройтест-СибАДИ» Кривошеин А.Д. Akreditasyon belgesi РОСС КДТ СЛ97 9 Mart 2004 tarihinde Devlet Sicil Kaydı yapılmıştır. TEKNİK DEĞİRLENDİRME karşılaştırmalı Test Sonuçlarına göre; Boru hatlarında ısı geçirgenliği Yetkili uzmanlar: Mühendis Mühendis Legaşov E.V. Jabentsev D.A. Omsk

2 İÇERİK İşaret Adı Sayfa Teknik değerlendirme Sayfa 3 Ekler Sayfa 5 Ekler 1 Isıtıcıların ısı geçirgenliğini belirten test cihazının şeması Sayfa 6 Ekler 2 Boru hatların ısı geçirgenliğini Sayfa 7 belirten Test prosedürü ve tanımları Ekler 3 Test sonuçları Sayfa 9 Ekler 4 Test merkezin Akreditasyon Belgesinin kopyası «Stroytes- SibADI» Sayfa 10 Ekler 5 Lisans kopyası GOU SibADİ, NIS Sayfa 11

3 1. GENEL BİLGİLER Stroytes SibADI test merkezinin personeli tarafından boru hatların ısı geçirgenlik karşılaştırma testi Spesialniye Teknologii LTD.ŞTI Firması siparişi üzerine yapılmıştır. (Akreditasyon belgesi РОСС RU СЛ tarihli г.). Amacı 160 mm çapında boru hattın ısı yalıtımlı ve yalıtımsız kısımların ısı akışının yoğunluğunun belirtilmesi. Test yöntemini aşağıda belirtilenleri içermektedir: - Testi yapılmakta olan boru hatlarının bölümlerinin ısı geçirgenliğinin belirtilmesi için Test standının hazırlanması ve montajı; - Testi yapılmakta olan boru hattının bir kısmına Spesialniye Teknologii LTD.ŞTI tarafından üretilen Izollat ısı yalıtım boyanın 2 tabaka uygulanması (TU ); - Testi yapılmakta olan boru hattının bir kısmında (ısı yalıtımlı) ısı iletkenin sabit sıcaklık rejimine ulaşması; - Testi yapılmakta olan boru hattının bir kısmında sıcaklık ve ısı iletken sarfiyatının ölçülmesi; - Test sonuçların işlenmesi ve 1 metre uzunluğunda olan ısı yalıtımlı boru parçasının ısı akımın hesaplanan yoğunluğun değerlerinin elde edilmesi; - Benzeri koşullar altında ısı yalıtımı yapılmamış boru parçasının karşılaştırmalı testin yapılması. Karşılaştırmalı Testlerin ana sonuçları Tablo ve Şema şeklinde Teknik Değerlendirmenin 1 ve 3 Nolu Eklerinde verilmiştir. 2. KARŞILAŞTIRMA TESTLERİN SONUÇLARI Testler ısı taşıyıcının sabit sıcaklık rejiminde ve su sarfiyatında 12 saat boyunca gerçekleştirilmiştir. Sisteminin son 2 saat çalışması içinde ısı taşıyıcının kontrol edilen noktalarında sarfiyat ve sıcaklık değerleri aynı olması Testleri yapılmakta olan boru parçalarının sabit sıcaklığa ulaştığını göstermektedir. Su ısıtıcı tankında sabit sıcaklığa kadar ısıtılan su Testi yapılmakta olan boru parçasından geçer ve hattan su ısıtıcıya geri dönüşüm yapar. Isı taşıyıcının akım şeması sağır ve çift taraflıdır. Testi yapılmakta olan boru parçalarının ısı geçirgenlik karşılaştırma testleri araştırma laboratuarında kapalı mekanda +28,1 С hava sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Testlerin detaylı sonuçları 3 Nolu ekte verilmiştir. Testlerin sonuçlarına göre: - Isı taşıyıcının ortalama sıcaklığı (3 testlere göre) besleme hattında ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız kısımlarında sırasıyla - 77,2 С ve 77,2 С;

4 - Isı taşıyıcının ortalama sıcaklığı (3 testlere göre) dönüş hattında ısı yalıtımlıdan ısı yalıtımsız kısımlarına kadar sırasıyla - 75,2 С и С; - Testleri yapılmakta olan hatların ortalama yüzey sıcaklığı (3 testlere göre) ısı yalıtımlı boru hattının 65,6 С ve ısı yalıtımsız boru hattının 70,7 С; - Testleri yapılmakta olan boru hatlarından geçen ortalama su sarfiyatı ısı yalıtımlı kısmı için 115,1 kg/saat, ve ısı yalıtımsız kısmı için 114,2 kg/saat; - Testten geçirilmekte olan boru hatlarından (uzunluğu 1,5 m) gelen ortalama sıcaklık miktarı, gerçek iç sıcaklık değerlerinde beslenme ve geri dönüşüm boru hatlarındaki ısı taşıyıcı parametreleri ısı yalıtımlı alan için 259 W/saat, ısı yalıtımsız alan için 761 W/saat; - 1 metre uzunluğundaki boru hattının hesaplanan ısı akış yoğunluğu ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız bölümlerinin ortalama değeri sırasıyla 173 W / h ve 507 W / h. SONUÇ Boru hatlarının ısı geçirgenlik karşılaştırılma Testler sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir: - Isı yalıtımlı 1 metre uzunluğunda 160 çapında boru parçasının ısı taşıyıcı ve ortam sıcaklığında fiilen parametrelerinde ısı geçirgenliği W/saat; - Isı yalıtımsız 1 metre uzunluğunda 160 çapında boru parçasının ısı taşıyıcı ve ortam sıcaklığında fiilen parametrelerinde ısı geçirgenliği W/saat.

5 EKLER

6 Fоtо.P1.1. Test standının genel görünüşü EK 1

7 Ek2 TESTLERİN GERÇEKLEŞTİRME VE BORUNUN ISI AKIMININ YOĞUNLUĞUNUN BELİRTME METODU Isı yalıtımlı ve yalıtımsız boru ısı akımının yoğunluğunun tespit Testleri SibADI Isı ve gaz temini ve havalandırma Test Laboratuarlarında özel olarak hazırlandırılmış standa gerçekleştirilmiştir. Sisteminin son 2 saat çalışması içinde ısı taşıyıcının kontrol edilen noktalarında sarfiyat ve sıcaklık değerleri aynı olması Testleri yapılmakta olan boru parçalarının sabit sıcaklığa ulaştığını göstermektedir. Stand yapısı ve çalışma prensibi Stand çalışma prensibi Test edilmekte olan boru alanında bir saat içinde besleme ve geri dönüşümlü borulardaki ısı taşıyıcının sıcaklığının ve su sarfiyatının belirtilmesine dayanmaktadır. Stand 160 mm çapında üst üste yerleştirilen boruların üç kısım (her birinin uzunluğ7u 1,5 m) borular, bir birine metal ve plastik borular ile bağlıdır. Isı taşıyıcının ayarları ve kapatılması küresel vana ile yapılır. Besleme boruda musluk suyu 50 litrelik su ısıtma tankında ısı taşıyıcının sabit sıcaklığına kadar ısıtılır. Isıtıcılarda suyun sürekli sirkülasyonu geri dönüşümlü boruda yerleştirilen WILO pompa yardımı ile yapılmaktadır. Su ısıtıcı tankında sabit sıcaklığa kadar ısıtılan su testi yapılmakta olan 160 mm çapındaki boru parçasından geçer ve hattan su ısıtıcıya geri dönüşüm yapar. Isı taşıyıcının akım şeması çift taraflıdır. Su sarfiyat verileri, testlerin yapıldığı 3 alandaki geri dönüşüm borulara yerleştirilen su sayacına göre kayıt edilir. Besleme ve geri dönüşüm borularındaki ısı taşıyıcının sıcaklığı borularda yerleştirilen ve ısı yalıtımlı kaplamasına sahip krom ve copel termokupl yardımı ile tespit edilir Test prosedürü 1. Test edilmekte olan bir parça boru üzerine Spesialniye Tehnologii ısı yalıtımlı Izollat (TU ) tabaka uygulanır. Kuruduktan sonra bir tabaka kuru yalıtım boya daha uygulanır. 2. Test edilmekte olan bir boru parçası (ısı yalıtımlı) ve tüm sistem muslukta soğuk su ile doldurulur, pompa ve kesme vanalar yardımı ile ısı taşıyıcının sirkülasyonu başlatılır. 3. Elektik güç kaynağından çalışan su ısıtıcı yardımı ile ısı taşıyıcı sabit sıcaklığa kadar ısıtılır. 4. ITP -1 yardımı ile ısı yalıtımlı boru hatlarının besleme ve geri dönüşüm borularında ısı taşıyıcı sıcaklığı ölçülür. 5. Testi yapılmakta olan borudan geçen su sarfiyat değerleri geri dönüşüm boruya yerleştirilen su debimetre ile ölçülür. 6. Isı geçirgenliğinin ölçüldüğü süre sayılır.

8 7. Belirli bir süre sonra, geri dönüşüm boruya yerleştirilen su debimetrede Testi yapılmakta olan borudan geçen su sarfiyat değerleri kayıt edilir. 8. Testi yapılmakta olan boru hatlarının birindeki besleme ve geri dönüşümlü borularında ısı taşıyıcının ortalama sıcaklığı belirlenir. 9. Test standının elektrik ve su temini kesilir. Daha sonra aynı şekilde ısı yalıtımı yapılmamış boru hattının testleri yapılır (karşılaştırmak için). Test sonuçların işlenmesi Boru hattının alanında ayrılan ısı miktarı aşağıdaki formül ile hesaplanır : (П2.1) Q boru hatlarından ayrılan ısı miktarı, W.Csu- suyun özgül ısı kapasitesi = 4,178 kj/ (kg 0C )), tg besleme boruda ısı taşıyıcının sıcaklığı 0C, t oh geri dönüşüm boruda ısı taşıyıcının sıcaklığı, 0C G su(вд) test edilmekte olan borudan geçen su sarfiyatı, kg/saat. Uzunluğu1metre olan test edilen boru hattının yoğunluğu q aşağıdaki formülle göre hesaplanır. (П2.2) test edilen boru hattın uzunluğu, m. TEST SONUÇLARI Ek3

9 Açıklama Isı yalıtımlı boru hattın bölümü Test Test 1. 2 Test. 3 Isı yalıtımsız boru hattın bölümü Test Test 1. 2 Test esnasında mekanın içinde ortalama hava sıcaklığı t int С 28,1 28,1 Test. 3 Test edilmekte olan bölüm girişinde ısı taşıyıcı sıcaklığı, С: t1, С t2, С t3, С tort, С 77,2 77,3 77,3 77,3 76,9 77,3 Test edilmekte olan bölüm çıkışında ısı taşıyıcı sıcaklığı tox1, С tox2, С tox3, С toxort, С 75,0 75,1 75,3 75,1 75,3 75,2 75,2 75,2 75,4 75,5 75,4 75,4 71,4 Sıcaklık farkı {1гср- 1охР\ С ' 2,0 1,9 1,9 5,7 5,7 5,8 Test edilmekte olan boru bölümden geçen su sarfiyatı Gвд, kg/saat 115,5 115,4 114,3 114,1 114, 2 Test edilmekte olan boru bölümden mekana yayılan sıcaklık miktarı W/saat , 2 gerçek değerlerinde 1 metre uzunluğundaki test edilmekte olan borunun ısı akışının yoğunluğu, q =, W/saat 1 metre uzunluğundaki test edilmekte olan borunun Isı akımının ortalama yoğunluğu,w/saat

BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI

BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP III. BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI MEKANĠK SĠSTEMLER ĠÇĠN ENERJĠ ĠHTĠYACININ HESAPLANMASI ĠÇĠNDEKĠLER 1. ISITMA SİSTEMLERİ... 1 1.1. Isı Üretecinden Isıtma Sistemine

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI KONDENS MİKTARI HESAPLARI Buhar kullanan bazı ünitelere ait kondens miktarı hesaplama örnekleri aşağıdadır. Ana Buhar Hatları Isınma süresinde kondens miktarı en yüksek değere ulaşır. Bu değer kondenstop

Detaylı

1. Ana topraklama terminalleri veya çubukları 2. Elektrikli ekipmanların temasa açık iletken kısımları 3. Genel iletken parçalar.

1. Ana topraklama terminalleri veya çubukları 2. Elektrikli ekipmanların temasa açık iletken kısımları 3. Genel iletken parçalar. SAĞLIK BAKANLIĞI TOPRAKLAMA SİSTEMİ KISIM 1 - GENEL İşin Tanımlanması: bu bölüm her enerji kaynağına topraklama tesis etmek ve aşağıdakileri içeren TN-S sistem düzenlemesine dayalı olarak, koruyucu topraklama

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

1. BAYLAN TAM OTAMATİK TEST PANOSU

1. BAYLAN TAM OTAMATİK TEST PANOSU 1. BAYLAN TAM OTAMATİK TEST PANOSU Bu test panosunda, elektromanyetik debimetre ile ölçüm metodu kullanılmaktadır. Debimetrelerin kalibrasyonu, su toplama tankı ile kalibre edilmiş terazi ve hacim tankıyla

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMASI DAĞITIM SİSTEMLERİNİN GENEL ESASLARI

JEOTERMAL BÖLGE ISITMASI DAĞITIM SİSTEMLERİNİN GENEL ESASLARI JEOTERMAL BÖLGE ISITMASI DAĞITIM SİSTEMLERİNİN GENEL ESASLARI Serhan KÜÇÜKA ÖZET Jeotermal bölge ısıtması dağıtım sistemlerinin tanıtımı yapılarak, yatırım ve işletme aşamasında gözönüne alınması gereken

Detaylı

ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ VE KULLANILAN EKİPMANLAR

ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ VE KULLANILAN EKİPMANLAR MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ VE KULLANILAN EKİPMANLAR İÇİN KILAVUZ İÇİNDEKİLER ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ HAKKINDA Isı Paylaşım Sistemi Nedir? Isı Paylaşım Sistemi Zorunlulukları

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LYNX 24 LYNX 28 LYNX 24 / 28 Cihaz seri numarası kumanda panelinin arkasında bulunan cihaz etiketinde belirtilmiştir. Kontrol panele ön kapak çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir.

Detaylı

İZGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DD.75.29 YAYIN TARİHİ 01/05/2009 İÇİNDEKİLER İZGAZ. 1 İÇ TESİSAT UYGULAMA ESASLARI 1 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR.. 5 1.1. Doğal Gaz : 5 1.2. Tam Yanma: 5 1.3. Isıtma: 5 1.4.

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi Revizyon: 00. -2005-1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM 3 3.1 TANIMLAR 3 3.2 TARiFLER 4 4.ENDÜSTRiYEL TESiSLERDE DOĞALGAZ TESiSATI

Detaylı

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD BA 24 LEOPARD BA 28 1.Bölüm Genel 3 1.1 Genel Uyarılar 3 1.2 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 5 2.Bölüm Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 6 2.1 Kombi Montaj

Detaylı

Patlayıcı, Parlayıcı ve Tehlikeli Ortamlarda Bulunan Elektrik Tesisatının Denetlenmesinde İzlenecek Yol Hakkında Açıklamalar

Patlayıcı, Parlayıcı ve Tehlikeli Ortamlarda Bulunan Elektrik Tesisatının Denetlenmesinde İzlenecek Yol Hakkında Açıklamalar 1 Patlayıcı, Parlayıcı ve Tehlikeli Ortamlarda Bulunan Elektrik Tesisatının Denetlenmesinde İzlenecek Yol Hakkında Açıklamalar 1- GİRİŞ 1.1 Bu döküman aşağıda adı geçen standartlardan alınan bilgilere

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 [14UY00XX-3] [Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3)] Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Split tip hava/su ısı pompası 1,2-16,1 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Split tip hava/su ısı pompası 1,2-16,1 kw VIESMANN VITOCAL 00-S Split tip hava/su ısı pompası 1, - 16,1 kw Planlama Kılavuzu VITOCAL 00-S Tip AWS Dış ve iç üniteli split tip elektrikli ısı pompası. Isıtma sistemlerinde mahal ısıtması ve kullanma

Detaylı

Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri

Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Hosgeldiniz! Vorlage 1 09/2007 Viessmann Werke Tesisat örnekleri Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Program içeriği : Binalarda

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ................................................................................ 4 KAPSAM.............................................................................

Detaylı

SEMBOLLER VE KISALTMALAR 1.) ISITMA SOĞUTMA TESİSATI q : Mahalin Münferit Kısımlarının Isı Kaybı (W ) k : Toplam Isı Geçiş Katsayısı (k Değeri) (W/m

SEMBOLLER VE KISALTMALAR 1.) ISITMA SOĞUTMA TESİSATI q : Mahalin Münferit Kısımlarının Isı Kaybı (W ) k : Toplam Isı Geçiş Katsayısı (k Değeri) (W/m SEMBOLLER VE KISALTMALAR 1.) ISITMA SOĞUTMA TESİSATI q : Mahalin Münferit Kısımlarının Isı Kaybı (W ) k : Toplam Isı Geçiş Katsayısı (k Değeri) (W/m 2.K ) t : İç ve Dış Farkı ( C) Z D :Birleştirilmiş İşletme

Detaylı

Karia HİDRONİK ŞÖMİNE TANITMA VE KURULUM KILAVUZU. Cinsi: Hidronik Şömine. Markası: Karia

Karia HİDRONİK ŞÖMİNE TANITMA VE KURULUM KILAVUZU. Cinsi: Hidronik Şömine. Markası: Karia Karia HİDRONİK ŞÖMİNE TANITMA VE KURULUM KILAVUZU Cinsi: Hidronik Şömine Markası: Karia Model 1: Karia 20-DK Model 2: Karia 20-S-DK Model 3: Karia 20-AK Model 4: Karia 20-S-AK Model 5: Karia 25-AK Model

Detaylı

KURULUM VE SERVİS EVOMAX 42, 65, 90, 105, 125, 160. Kullanım kılavuzu için kitabın arkasına bakın

KURULUM VE SERVİS EVOMAX 42, 65, 90, 105, 125, 160. Kullanım kılavuzu için kitabın arkasına bakın KURULUM VE SERVİS EVOMAX 42, 65, 90, 105, 125, 160 Kullanım kılavuzu için kitabın arkasına bakın Bu cihazda herhangi bir parçayı değiştirirken, sadece bizim talep ettiğimiz güvenlik ve performans özellikleri

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ İTS002 YAYIN TARİHİ: 16/04/2012 /REV:0 / REV TAR.- SAYFA NO: 1/92 İÇİNDEKİLER : 1. AMAÇ 4 2. KAPSAM 4 3. TANIMLAR 4 4. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı