Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, No: 17 ss.55-84, 2009 Kıbrıs ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri Soyalp TAMÇELİK Özet Bu araştırmada, Kıbrıs ta kurulması tasarlanan federal hükümetin görev ve yetkileri ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmadaki temel amaç, yürütme organlarından Bakanlar Kurulu nun ve özellikle Dışişleri gibi bakanlıkların genel durumunu belirtmektir. Aslında yürütme erki, siyasal mekanizmayı işletenden başka bir şey değildir. Dolayısıyla Kıbrıs taki federal devletin bozulup dağılması iki yolla olabilecektir: Birincisi, Cumhurbaşkanı nın hükümeti ve devleti yasalara göre yönetememesi ve egemen gücü zorla ele geçirmeye çalışmasıdır. İkincisi ise hükümet üyelerinin eşgüdüm içinde çalışamaması ve yasalara uymamasıdır. O zaman federal devlette önemli değişiklikler olacak ve Kıbrıs taki toplumsal uzlaşma bozulacaktır. Dolayısıyla bu durum, federal hükümetin, bir başka deyişle federal devletin yıkılmasına neden olacaktır. Bundan hareketle Bakanlar Kurulu yla ilgili gerek tarafların, gerekse BM nin bugüne kadar önerdiği unsurlar, karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve bunun olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmıştır. Bununla ilgili olarak özellikle Gali Fikirler Dizisi nde (1992) ve Annan Plânı nda (2004) önerilen hususlar dikkate alınmıştır. Elinizdeki araştırma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kıbrıs ta kurulmak istenen federal hükümetin görev ve yetkileri incelenmiştir. İkinci ve son bölümde ise Kıbrıs taki federal yürütme ve yasama organları arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Yasama, Yürütme, Hükümet, Bakanlar Kurulu, Rotasyon. GİRİŞ Her şeyden önce yürütme erkinden beklenen şey, yasama organının belirlediği şekle göre davranmasıdır. Dolayısıyla yürütme erki, siyasal mekanizmayı işleten aygıttan başka bir şey değildir. Rousseau nun da dediği gibi sırf bu yüzden yasaları komuta edenlerle, insanları komuta edenler aynı olmamalıdır 1. Yoksa bu kişiler, yasaları tutkularına Dr., Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 55

2 S. Tamçelik araç edebilirler veya kendilerinin yaptığı yasalarla çoğu zaman haksızlıklarını sürdürebilirler. Hatta birtakım kişisel görüşlerin veya çıkarların, kurgulanan sistemin kutsallığına gölge düşürmesi içten bile değildir. Hâl böyleyken hükûmet nedir? sorusu belirgin bir hâl almaktadır. Bundan hareketle hükûmet, vatandaşlar ile egemen varlık arasındaki iletişimi sağlamak için kurulmuş, yasaları uygulamakla ve bireyin özgürlüğünü korumakla görevli, aracı bir kurum olarak ortaya çıktığı görülmektedir 2. Dolayısıyla hükümet, Bakanlar Kurulu gibi bir organizmayla icrai hayat bulmaktadır. Aslında bu organizmanın her bir üyesine, Bakan ya da Yönetici denilmektedir. Bütününe birden de Bakanlar Kurulu adı verilmektedir. Bir başka deyişle bu işlevi yerine getirenler, egemen varlığın yalnızca birer görevlisi olarak onun kendilerine emanet ettiği gücü, yine onun adına kullanmaktadırlar. Dolayısıyla egemen varlık, emanet ettiği bu yetkiyi sınırlayabilir, değişikliğe uğratabilir veya dilediği zaman da geriye alabilirdi. Hâl böyleyken Kıbrıs taki federal devletin dengede kalabilmesi için yürütme erkinin hem egemen varlık, hem de vatandaş durumunda olan bireyin gücü arasında eşit olarak durması gerekmektedir. Aksi takdirde egemen varlık yönetmeye ya da yönetici, yasa yapmaya ya da vatandaşlar yasaları çiğnemeye başladıkları zaman düzenin yerini karışıklığın veya anarşinin alması içten bile değildir. Dolayısıyla güç ile siyasal emel, hiçbir zaman birlikte yürümezler 3. Bu gerçek göz önüne alındığı zaman Kıbrıs ta kurulmak istenen federal devlet, ya zorbalığa kayacaktır ya da kaosa neden olacaktır. Hâl bu merkezdeyken federal devletin Bakanlar Kurulu veya yürütme erki, egemen varlığınkinden daha etkin özel bir güce sahip olursa ve elinde toplanmış olan kamu gücünü kendi özel isteğine hizmet etmek için kullanırsa veya bunun sonucunda ortaya, sanki biri tüzel, öteki edilgen olmak üzere iki egemen varlık varmış gibi bir durum çıkarsa, Kıbrıs ta kurulmak istenen toplumsal birlik anında ortadan kalkar ve siyasal bütün dağılırdı. Bu durumda Bakanlar Kurulu nun bir tek kişinin elinde olması varsayımından hareketle, özel istekle bütünün isteği tümüyle birleşmesi, dolayısıyla da özelin isteği, erişebilecek en yüksek dereceye erişmesi kuvvetle muhtemel olacaktır. Aslında Kıbrıslı Rumların görüşüne göre Bakanlar Kurulu yla ilgili yönetimin en etkin hâli, idarenin tek kişinin elinde olmasıdır. Ayrıca yönetici sayısı çoğaldıkça Bakanlar Kurulu nun gevşeyeceğini, iddia etmektedirler. Dolayısıyla onlara göre federal devlet büyüdükçe hükûmet daralmalı veya federal yöneticilerin sayısı azalmalıdır. Durum bu merkezdeyken Bakanlar Kurulu nun tek bir yöneticinin elinde bulunması, bütüne ait isteklerin özel bir istekten başka bir şey olmadığı manasına gelebilecektir. 1 Jean Jacques Rousseau, Toplumsal Sözleşme, Ter. Alpagut Erenuluğ, (Ankara: İletişim Yayınları, 1999), s ibid., s ibid., s

3 Kıbrıs ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri FEDERAL HÜKÛMETİN GÖREV VE YETKİLERİ Kıbrıs ta Federal Hükümeti Bekleyen Tehlikeler Gerçek şu ki bireysel isteklerin genel isteklere karşı gelmesi, hükûmetin egemenliğine sürekli olarak karşı gelinmesine neden olmaktadır. Hatta bu çaba, ne denli artarsa ana yapı da o denli bozulmaktadır. Çünkü bir hükûmeti bozulmaya götüren iki genel yol vardır 4 : Biri hükûmetin daralması, öteki ise devletin dağılmasıdır. Hükûmetin daralması, büyük sayıdan küçüğe, yani demokrasiden baskıcı rejime geçmesiyle olmaktadır. Aslında bu, bütün hükûmetler için doğal bir eğilimdir. Hükûmet, küçük sayıdan büyüğe doğru ters yönde gidiyorsa, gevşemekte olduğu söylenebilir. Ancak hükûmet, gücünü tam olarak tüketmedikçe biçimini kesinlikle değiştirme yoluna gitmez. Daha da gevşeyecek olursa, gücünü tümüyle sıfıra düşürür ve yaşama imkânını iyiden iyiye azaltır. Dolayısıyla Kıbrıs taki federal devletin bozulup dağılması iki yolla olabilecektir: Birincisi, Cumhurbaşkanının, federal devleti yasalara göre yönetememesi ve egemen gücü zorla ele geçirmeye çalışmasıdır. O zaman federal devlette önemli bir değişiklik olacaktır. Özellikle hükûmet yerine, bizzat devletin kendisinin sıkışmış olması kuvvetle muhtemeldir. Yani Kıbrıs ta federal devlet erirken onun içinde, yalnız hükûmet üyelerinden oluşan ve halkın geri kalanı için bir efendiden veya bir zorbadan başka bir şey olmayan bir başka devlet ortaya çıkacaktır. Öyle ki hükûmet, federal egemenliğe zorla el koyduğu anda Kıbrıs taki toplumsal bağlaşma bozulacaktır. Kaldı ki tüzel olarak tabiî özgürlüklerine yeniden kavuşan Kıbrıslı 5 yurttaşlar, boyun eğmeye zorlandıkları takdirde, bunu yapmak zorunda olmadıkları için toplumsal çatışmaların başlamasına ve federal devletin yıkılmasına neden olabileceklerdir. Hükûmetin üyeleri, hükûmet olarak hep birlikte kullanmaları gereken gücü kendi başlarına, yani tek tek ele geçirdikleri zaman aynı durum yine ortaya çıkabilecektir. Pek tabiî ki bu da federal yasaların büyük ölçüde çiğnenmesi anlamına gelebilecektir. Dolayısıyla bu durumun, büyük karışıklıklara yol açması muhtemeldir. Böyle bir durumda kaç tane hükûmet üyesi varsa, o sayıda egemen güç varmış gibi olacaktır. Hâl böyle olunca Kıbrıs taki federal devlet, hükûmetten daha az bölünmüş olmadığından ya yok olup gidecek, ya da biçim değiştirmek zorunda kalacaktır. Bu durumda Kıbrıs taki federal devlet yapısı eriyip gittiğinden, federal hükûmet aygıtı ne kadar kötü kullanılırsa kullanılsın, ortaya çıkacak durum, genel 4 ibid., s Kıbrıslılık veya Cypriotism üzerine yapılan araştırmalar için bkz... Caesar V. Mavratsas, Kıbrıs Rum Kimliği ve Kıbrıs Sorunu Hakkındaki İhtilaflar, Kıbrıs ın Turuncusu, Ed. Mehmet Hasgüler ve Ümit İnatçı, (İstanbul: Anka Yayınları, 2003), s ; Nicos Peristianis, Left-Right, Hellencentrism- Cyprocentrism: Pendulum of Collective Identifications After 1974, In Nicos Peristianis and George Tsangaras, Anatomy of A Metamorphosis, Cyprus After 1974-Soceity, Economy, Politics, Culture, (Nicosia: Intercollege Pres, 1995), s ; Nicos Stamatakis, History and Nationalism: The Cultural Reconstruction of Modern Greek Cypriots Identity, The Cyprus Review, Vol. 3, No. 1, 1991, s

4 S. Tamçelik itibarıyla anarşi 6 olacaktır. Kısaca bir ayrım yapılacak olursa, federal Kıbrıs ta yozlaşan demokrasinin ayaktakımına dönüşmesi içten bile değildir. Bu yüzden yürütme erkini tam manasıyla yerleştirmek gerekmektedir. Çünkü özel amaçlarla iş gören yürütme erki, özü itibarıyla ötekilerinden ayrı bir kurumdur Rejimine Göre Hükümetin Görev ve Yetkileri Aslında bu konuyla ilgili ilk görüşmeler 1959 Şubatı nda Zürih te yapılmıştır. Bu maksatla, 7 Rum ve 3 Türk ten oluşan bir Bakanlar Konseyi (Kurulu) oluşturulması gerektiği kararlaştırılmıştır 7. Ayrıca imzaladıkları ortak bir belge ile Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı, kendi toplumlarına mensup bakanları atayacaklardır. Hatta bu Bakanları, Temsilciler Meclisi nin dışından da seçebileceklerdir. Bakanlar Kurulu nun, mutlak bir çoğunlukla aldığı kararlar, derhal Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı tarafından resmi gazetede yayımlanmak üzere ilân edileceklerdir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı ile Yardımcısı, Bakanlar Kurulu nun kararlarını geri gönderme hakkına da sahip olacaklardır 8. Ancak Dışişleri, Savunma veya Maliye Bakanlıklarından biri, bir Türk e verilecektir 9. Aslında Dışişleri Bakanlığı üzerinde ısrarla duran Rumlar, Türk tarafına ikinci derecede ehemmiyetli olan Ziraat ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını vermeye rıza göstermişlerdir. Böylece Ziraat ve Tabiî Kaynaklar, Sağlık ve Savunma Bakanlıklarının 10 Türk üyeler tarafından idare edilmesine başlanmıştır 11. Kaldı ki 1960 rejimine göre Bakanlar Kurulu nun, icra kuvvetini kullanırken, kararlarını mutlak ekseriyetle 12 alması kararlaştırılmıştır. Özellikle Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar, derhal Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı na gönderilecektir (KCA md. 56). Bu kararların iadesi hâlinde Bakanlar Kurulu konuyu tekrar inceleyecek ve kararında ısrar ederse, Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı, bu kararı yayımlamak suretiyle ilân edeceklerdir (KCA md. 57). Aslında alınan bu kararların dışişleri, millî savunma veya emniyet ile ilgili ise Cumhurbaşkanı veya Yardımcısının ayrı ayrı veya birlikte veto etme 13 hakkına sahip olduğu ortadadır. Fakat bu kararın tatbiki gerekiyorsa ve hakkında veto veya iade hakkı kullanılmamışsa, hatta Bakanlar Kurulu nun bu kararla ilgili menfi bir tutumu söz konusu değilse, Resmi Gazete de 14 yayınlanması için derhal ilân edilmesi gerekecektir. 6 Rousseau, a.g.e., s Conference on Cyprus, Documents Signed and Initialled at Lancaster House on February 19, 1959 (H.M. Majesty s Stationary Office, Cmnd. 679) / 11 Şubat 1959 Tarihinde Zürih te imzalanan Zürih Anlaşması: Harold Macmillan - C. Karamanlis Adnan Menderes, Dosya: Zürih Tutanakları, Tarih: Ahmet Gazioğlu, İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son İki Yıl ( ) ENOSİS Çemberinden Kıbrıs Cumhuriyeti ne 3, (Ankara: Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi Yayınları, 2000), s Conference on Cyprus, Dosya: Zürih Tutanakları, Tarih: Fazıl Plümer, Anılar Toplum Hizmetinde Bir Ömür, Der. Ahmet C. Gazioğlu, (İstanbul: CYREP Yayınları, 2001), s Bu durum, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası nın 46. maddesinde belirtilmiştir. 12 Orbay Deliceırmak, Yerinden Yeller Esen Anayasa, (Lefkoşa, 1999), s ibid., s Hülya Ersoy, Kıbrıs Sorunu ( ) ve 1960 Çözümü, (Ankara: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989), s. 85; Deliceırmak, age, s

5 Kıbrıs ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri Bunun dışında 1960 Anayasasına göre Bakanlar Kurulu nun her Bakanı, ilgili Bakanlığının tek hakimi ve amiri olarak görev yapmaktadır. Aslında 1960 rejimine göre Bakanlar Kurulu nun yetkileri mahfuz kalmak kaydıyla, her Bakan tarafından kullanılan icra kuvveti (KCA, md. 58) aşağıdaki konuları içermektedir. Buna göre Bakanlığını ilgilendiren kanunları tatbik etmek ve normal olarak Bakanlığının sahasına giren bütün konu ve işleri idare etmek; Bakanlar Kurulu na sunulmak üzere Bakanlığını ilgilendiren kararname ve nizamnameleri hazırlamak; kendi Bakanlığını ilgilendiren herhangi bir kanun veya bu kanun gereğince çıkarılmış bir kararname veya nizamname hükümlerinin tatbiki için emir vermek ve genelge yayınlamaktır. Kaldı ki 1960 Anayasası na göre Bakanların, Bakanlar Kurulu na atanabilmeleri için belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Buna göre Cumhuriyet vatandaşı olmayan ve Temsilciler Meclisi üyesi seçiminde aday olabilmek için gerekli vasıflara haiz bulunmayan bir şahıs, hiçbir şekilde Bakan tayin edilemezdi. Ne var ki, Rum Bakanlar Cumhurbaşkanınca ve Türk Bakanlar da Cumhurbaşkanı Yardımcısınca görevlerine son verilinceye kadar makamlarında kalabilirlerdi (KCA md. 59). Aslında bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, 1960 rejimiyle Bakanlar Kurulu na önemli yetkiler ve sorumluluklar verilmiştir. Gerçi bu durumda seçimle göreve gelmeyen bir organın, yürütmeye ilişkin böylesine yetkilere sahip olması garip karşılanmaktadır. Ancak Bakanlar Kurulu toplantıları, Başkan ve Başkan Yardımcısının katılımıyla yapıldığından (KCA md. 55) ve toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanıp Başkan Yardımcısınca teklif edildiğinden (KCA md. 56), bunlara ek olarak Başkan ve Başkan Yardımcısının dışişleri, savunma ve güvenlik konularında veto yetkileri olduğundan, uygulamada Bakanlar Kurulu nda farklı bir yetki yapısı oluşmaktadır. Bu bağlamda 59/3. maddesi, Bakanlar Kurulu nun yetki ve sorumluluğunun gerçek kaynağını açıkça belirtmektedir. Gerçekte Bakanlar Kurulu nun genel yetki kaynağının, bakanlardan ziyade Başkan ve Başkan Yardımcısı olması sebebiyle, Yasama Meclisine karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yani Rum Bakanlar Başkan a ve onun aracılığıyla Kıbrıs Rum toplumuna, Türk Bakanlar ise Başkan Yardımcısına ve onun kanalıyla Kıbrıs Türk toplumuna bağlılıklarını göstermek durumundadırlar. Aslında Zürih ve Londra Anlaşmalarıyla öngörülen ve 1960 Kıbrıs Anayasası ile âmir hüküm hâline getirilen Başkanlık sistemi, adanın iki toplumlu niteliğini yansıtan bir ikili yürütme 15 sistemini ortaya çıkarmaktadır. Ancak Makarios un bakanlık için seçtiği üyeler, EOKA da fiilî görev alan veya bu örgütte kurmaylık vazifesiyle çalışan elemanlar olmuştur 16. Aslında bu durum bile Cumhuriyetin henüz kuruluş safhasında ne tür bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Rumların bu tutumu nedeniyle Hükûmeti müşterek yönetmek bir yana, sanki iki muhalif partiye mensup kişilermişçesine Türk üyeler ile Rum üyeler arasında 15 Ersoy, age, s O dönemde Bakanlar Kurulu nda Türk Bakan olarak görev alan Fazıl Plümer nin anılarına bakılabilir. Bunun için bkz... Plümer, a.g.e., s

6 S. Tamçelik pek uyum sağlanamamıştır. Çünkü Bakanlar Kurulu nda yapılan müzakerelerde Türklerle Rumlar çetin münakaşalar yapmışlardır. Kabinede, bilhassa Yorgacis, Kiprianu ve Papadopulos gibi bakanlar, yapılan münakaşaları adeta kavga derecesine getirmişlerdir 17. Bu durumu sükûnetle takip eden Makarios, gerginliği yatıştırmak için arabuluculuk 18 yapar durumuna gelmiş ve hemen oylamaya müracaat ederek, ekseriyet oyu ile konuyu Bakanlar Kurulu kararı olarak neticeye bağlamıştır 19. Kaldı ki Makarios, Bakanlıklarda Bakan Yardımcısı 20 diye makamlar ihdas etmiş ve bunları, icracı Bakanlardan daha güçlü duruma getirmiştir. Hatta daha sonra Rumlar, 1964 ile 1967 yılları arasında Kıbrıs Anayasası nda değişmez temel maddeleri değiştirerek, anayasal düzeni yerle bir etmişlerdir. Böylece Kıbrıs Cumhuriyeti monist bir yapıya dönüşmüştür. Hâlbuki 1960 rejimiyle taraflar arasında kurulmak istenen yeni devlet aygıtı, devletin iki uluslu yapısı 21 göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Toplumlararası Görüşmelerde Hükümetin Oluşumu ve Görevleri ile İlgili Yapılan Açılımlar Denktaş, 13 Şubat 1975 tarihinde BM Genel Sekreteri nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Luis Weckman aracılığı ile Klerides e önerilerini sunmuştur. Denktaş ın sunduğu teklifler arasında, Bakanlar Kurulu nun görev ve yetkilerinin, Federal Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası yapıldıktan sonra söz konusu anayasa hükümleri uyarınca gözden geçirilmesi veya revizyona tâbi tutulması ile ilgili hükümler vardır 22. Bunun üzerine iki toplumlu ve iki kesimli bir federasyonu, ortak bir amaç olarak ilân eden 12 Şubat 1977 Zirve Anlaşmasında Bakanlar Kurulu nun (merkezî hükûmet) yetki ve görevlerinin, devletin iki toplumlu niteliği 23 göz önünde bulundurularak, ülkenin birliğini 24 koruyacak biçimde olması kararlaştırılmıştır. Hâl bu merkezdeyken BM Genel Sekreteri, Kasım 1981 de bir belge hazırlamış ve Bakanlar Kurulu nun federal kamu hizmetlerinin, federasyonun her iki bölgesinde uygulanabilir olmasını kararlaştırmıştır 25. Hatta BM Genel Sekreteri 17 ibid., s ibid., s ibid., s KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Görüşme Tutanağı, Tarih: 19 Mart Pierre Oberling, The Road to Bellapais: The Turkish Cypriot Exodus to Northern Cyprus, (New York: Columbia University Press, 1982), s ; Zehra Yalçınkaya Cerrahoğlu, Birleşmiş Milletler Gözetiminde Kıbrıs Sorunu İlke İlgili Olarak Yapılan Toplumlararası Görüşmeler ( ), (İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998), s Münir Ertekün, In Search of A Negotiated Cyprus Settlement, (Nicosia: 1981), s ; Cerrahoğlu, age, s Seyit Yolak, 1571 den Günümüze Kıbrıs Türk Yönetimleri, (Lefkoşa: KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989), s Cerrahoğlu, a.g.e., s Güner Göktuğ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni Hazırlayan Siyasal Nedenler, (İstanbul: 1990), s ; Cerrahoğlu, age., s

7 Kıbrıs ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri Cuellar, Rehber İlkeler 26 olarak hazırladığı belgede Bakanlar Kurulu nun 6:4 oranında temsil edilebileceğini belirtmiştir. Ancak bu oran, 1985 BM önerisinde 7:3 oranında yeniden değiştirilmiştir. Bu öneriye binaen 7 Rum ve 3 Türk ten oluşacak Bakanlar Kurulu nun alacağı kararlar en az bir Türk üyenin evet 27 demesi koşuluna bağlanmıştır. Fakat bu öneride Türklere verilecek üç bakanlığın hangileri olacağı belirtilmemiştir. Bu öneriler, Türk tarafınca kabul ve Rumlarca reddedilince, Genel Sekreter 29 Mart 1986 tarihinde, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan belgeyi taraflara sunmuştur. Buna göre Bakanlar Kurulu, 7:3 oranına 28 göre Rumlardan ve Türklerden oluşacaktır. Önemli bakanlıklardan biri Kıbrıslı Türklere verilirken, özellikle Dışişleri Bakanlığının 29 Türklere bırakılmasında görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca Bakanlar Kurulu, kararlarını, takviye edilmiş çoğunluk 30 usulüyle, yani Türk Bakanlardan en az birinin oyunu da içeren basit çoğunlukla alacaktır. Fakat daha sonraları bu önerilerin tamamı, Rumlar tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Türk tarafı, 9 Ocak 1989 tarihinde Bakanlar Kurulu ile ilgili yeni bir yaklaşım getirme ihtiyacı hissetmiştir. Buna göre Türkler, iki ortak cumhuriyetin ve halkın siyasî eşitliğini yansıtacak olan federal yürütme üzerindeki anlaşmanın, kapsamlı bir çözüm yolunda çok önemli ve gerçekten sonuç alacak adımlardan birisi olacağını iddia etmişlerdir 31. Özellikle Türk tarafı Federal Konsey 32 şeklinde, İsviçre modeline uygun bir yürütme önermiştir. Bundan hareketle Federal Konsey üyeleri, iki meclisli federal yasama organının üst meclisi tarafından seçileceklerdir. Zaten Türk tarafı, kurulacak federasyonun iki toplumlu karakterini yansıtması açısından, bunun en uygun düzenleme olacağına inanmaktadır. Bu bakımdan federal cumhuriyetin dışta temsiliyeti ile içteki tecessümü, hiçbir zaman tek bir toplumun elinde olmaması prensibine dayanmaktadır. Bu yüzden Türkler, Federal Bakanlık fonksiyonlarını yerine getirecek olan Federal Konsey in eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Rum üyeden oluşmasını önermişlerdir 33. Ayrıca taraflar arasındaki federal bakanlıkların dağılımının, Federal Konsey 34 tarafından yapılması da kararlaştırılmıştır. Ancak Rumlar, 30 Ocak 1989 tarihinde Bakanlar Kurulu ile ilgili önerilerini sunarak, karşı görüşte olduklarını ortaya koymuşlardır. Buna göre Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 7 Kıbrıslı Rum ve 3 Kıbrıslı Türk ten oluşacaktır 35. Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı, her biri kendi toplumunun bakanlarını seçecekler, fakat tüm 26 Ahmet Gazioğlu, Yeni Bir Politika Gereksinimi-3, Yeni Kıbrıs, Cilt 5, No. 7, 1988, s Cerrahoğlu, a.g.e., s Sabahattin İsmail, Kıbrıs Üzerine Bildiriler, (Lefkoşa: Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP) Yayınları, 1998b), s. 195; M. Sami Denker, Kıbrıs Sorunu Bir Millet ve Devletin Yaşama Hakkı, (Ankara: Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu Yayınları, 2001), s İsmail, ibid., 1998b, s Denker, a.g.e., s KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Türk Önerileri, Tarih: 9 Ocak Cerrahoğlu, a.g.e., s KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Türk Önerileri, Tarih: 9 Ocak Ibid. 35 Kıbrıs Sorunu: Gelişmeler ve Görüşmeler, (İstanbul: SİSAV Dışişleri ve Savunma Araştırma Grubu-SİSAV Yayınları 1990), s. 51; Cerrahoğlu, a.g.e., s. 221,

8 S. Tamçelik bakanların tayini, her ikisinin imzalanmasıyla geçerlilik kazanacaktır. Buna karşın önemli bir bakanlık, Kıbrıslı bir Türk e verilecektir 36. Hâlbuki Türk tarafı, Kıbrıslı Rumların federal hükûmetin yetki ve fonksiyonları konusundaki yaklaşımını, gerçekçi bulmamakta ve dünyadaki federasyon örnekleri ile de bağdaşlaştıramamaktadır. Kaldı ki Türklere göre bu yaklaşım, bugüne kadar izlenen anlayışa da ters düşmektedir. Gerçekten de Ağustos 1984 tarihli Viyana Çalışma Noktalarının, Federal Cumhuriyetin merkezî hükûmetine verilecek yetki ve fonksiyonlarına atıfta bulunurken, Merkezî Hükûmete devredilecek yetkilerden 37 bahsetmesi ve bunu yapmakla, yetkilerin devredileceği merciin federe devletler değil, federal düzeydeki Bakanlar Kurulu olduğunu ve buna dayanarak yetkilerin federe devletlerde kalacağını belirtiyor olması dikkat çekicidir. Zaten Rum tarafının bu konudaki önerisi, federal cumhuriyetle, federe devletlere ayrı ayrı veya birlikte kullanılmak üzere verilecek her yetki ve görevin, teker teker belirlenmesi, bu bakımdan uygulanabilir bir şey değildir. Hâlbuki sağlam bir federatif yapıda, federe devletlerin sahip olduğu yetkiler, doğal olarak kendilerinde bulunan yetkilerdir. Bunun dışındaki, yani federe devletlerin rızasıyla federal düzeydeki Bakanlar Kurulu na devredilecek olan yetkiler 38, federe devletlerin arzusu hilafına herhangi bir güç tarafından keyfi şekilde tahsis edilebilecek yetkiler değillerdir. Fakat Kıbrıs Rum tarafı, federal düzeydeki Bakanlar Kurulu nun yetki ve fonksiyonlarının ülke bütünlüğünü sağlaması, bütün cumhuriyetteki işbirliğinin geliştirilmesi, cumhuriyetin tek uluslararası hüviyetini devam ettirmesi, Kıbrıs ın iç pazarının ve ekonomisinin geliştirilmesi ve genelde merkezî ve eyalet organı ile ilgili tedbir ve yasaların birbirleriyle uyumlu olması gerektiğine inanmaktadır 39. Dolayısıyla Kıbrıs taki Bakanlar Kurulu, ancak iki ayrı federe devletin yetki ve fonksiyonlarının, üzerinde anlaşmaya varılacak bir bölümünü bu organa devretmeleri 40 ile oluşacağı fikri ortaya çıkmıştır. Zaten dünyadaki birçok federasyonun bu şekilde oluştuğu, bilinen bir gerçektir. Bu önerilere karşı BM Genel Sekreteri nin hazırladığı ve 25 Temmuz 1989 tarihinde sunduğu çözüm paketinde, Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ten 7:3 oranında oluşacak Bakanlar Kurulu nu, ikisinin birlikte atamaları kararlaştırılmıştır 41. Aynı zamanda bu üç Bakanlıktan biri, yani Dışişleri, Maliye ve Savunma, bir Türk Bakana verilecektir. Ayrıca bu üç Bakanlık, iki toplumun üyeleri arasında rotasyona tâbi olacak, fakat ilk Cumhurbaşkanının birinci dönemindeki Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanının mensup olduğu topluma ait olmayacaktır 42. Yani her iki makamın, sadece Türklerin veya Rumların elinde bulunması mümkün olmayacaktır. 36 KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Rum Önerileri, Tarih: 30 Ocak 1989; SİSAV, a.g.e., 1990, s KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Viyana Çalışma Noktaları, Tarih: Ağustos 1984, paragraf Cerrahoğlu, a.g.e., s KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Rum Önerileri, Tarih: 30 Ocak Cerrahoğlu, a.g.e., s SİSAV, a.g.e., 1990, s ibid., 1990, s

9 Kıbrıs ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri Gali Fikirler Dizisi nde Hükümetin Görev ve Yetkileri Buna karşın 26 Şubat 1990 tarihinde Genel Sekreter Cuellar, 9 sayfalık açılış konuşmasında, Kıbrıs ta azınlık-çoğunluk 43 ilişkisi bulunmadığını, buna karşın iki toplum arasındaki siyasal eşitliğin federal düzeydeki Bakanlar Kurulu na sayıca yansıması 44 anlamına gelmediğini öne sürmüştür. Bununla birlikte Genel Sekreter, iki toplumun federal organların tümüne iştirak etmesini ve hükûmetin, yetkilerini iki toplumdan birine karşı kullanmaması gerektiğini vurgulamıştır. Aslında BM nin bu önerileri, BM Güvenlik Konseyi nin 716/1991 sayılı kararında da bulunmaktadır 45. Bu karara göre Bakanlar Kurulu nun 7:3 oranında 46 olması kararlaştırılmıştır. Gali Fikirler Dizisi nde ise Bakanlar Kurulu nun, 7 Rum ve 3 Türk ten 47 oluşması önerilirken, burada alınacak kararların oy çokluğu 48 ile belirleneceği ifade edilmiştir. Aslında bu yönü ile 1960 tan beri var olan sistemin aynen devam ettiği görülmektedir. Ancak Türk tarafı, Bakanlar Kurulu nun İsviçre de olduğu gibi eşit sayıda 49 Bakandan oluşmasını ve kararların da oybirliği 50 ile alınmasını talep etmiştir. Türkler, siyasî eşitliğin ve egemenliğin paylaşılması için taraflara eşit sayıda bakanlığın verilmesini ve alınacak kararların oybirliği ile alınmasını gerekli görmektedirler 51. Buradan da anlaşılıyor ki taraflar arasında Bakanlar Kurulu nun oluşumunda ve yetki sahasının belirlenmesinde ciddi fikir ayrılıkları vardır. Özellikle Rumlar, Bakanlar Kurulu için öngörülen 7:3 oranını uygun bulduklarını, Dışişleri, Maliye ve Savunma Bakanlıklarından birinin, Kıbrıslı Türk Bakana dönüşümlü 52 olarak tahsisini kabul etmekle birlikte, bir bakanlığın devamlı olarak bir toplumun uhdesine bulunmasının, her iki toplumun da yararına olmayacağını belirtmektedirler 53. Zaten bu konuyla ilgili olarak adadaki Türk muhalefeti de Kıbrıslı Rumlar gibi düşünmekte ve Bakanlar Kurulu nda sayısal eşitlikte ısrar edilmemesi 54 gerektiğini ileri sürmektedirler. 43 ibid., 1990, s. 11; Kıbrıs ın Dünü-Bugünü-Yarını, (İstanbul: Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, 1995), s. 153; Cerrahoğlu, a.g.e., s ibid., s United Nations Security Council Resolutions on Cyprus 716 (1991) - 11 October KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: BM Kararları, Tarih: 1991; Hugo J. Gobbi, Contemporary Cyprus, (Tel Aviv: Editorial Aurora, 1999), s. 157; Ahmet Aydoğdu, Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları-Annan Plânı ve Referandum Süreci, (Ankara: Asil Yayınları, 2005), s Mehmet Ali Akpınar, Birleşmiş Milletler Çözüm Plânının Tam Metnini Açıklıyoruz, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: Gali Önerileri, Tarih: 1992, s. 1; KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Gali Önerileri, Tarih: 1992, s. 1; Gobbi, a.g.e., s Akpınar, age, s. 1; KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Gali Önerileri, Tarih: 1992, s Zaim M. Necatigil, The Cyprus Question and The Turkish Position in International Law, Revised 2. Edition, (London: Oxford University Press, Biddles Ltd Guildford and King s Lynn, 1998), s Akpınar, a.g.m., s. 1; KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Gali Önerileri, Tarih: 1992, s Denktaş ın Hedefi, Fileleftheros Gazetesi, 20 Eylül 1992, No: 5023, s. 1; TAK Arşivi, Rum Basın Bülteni, 20 Eylül 1992, s Necatigil, age., 1998, s Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin 789 (1992) Sayılı Kararının Işığında Kıbrıs Sorunu ve Türkiye, (İstanbul: Siyasî ve Sosyal Araştırmaları Vakfı SİSAV Yayınları, 1993), s. 7; Necatigil, age, 1998, s KKTC de Nasıl Bir Çözüm, Hürriyet Gazetesi, 8 Aralık 1992, No: 63328, s

10 S. Tamçelik Bundan da anlaşılıyor ki federal yürütme, Federal Başkan, Federal Başkan Yardımcısı ve Federal Bakanlar Kurulu ndan oluşacaktır. Böylece federal devletin yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı, Yardımcısı ve Bakanlar Kurulu tarafından Federal Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilecektir. Kaldı ki Federal Hükûmet in etkin bir biçimde işleyişini kolaylaştırmak amacıyla, ilk sekiz yıl için Başkan ve Başkan Yardımcısı aynı zamanda Federe Devletlerin Başkanları olacaklardır (md. 37). Bakanlar Kurulu, 10 bakandan oluşurken, Başkan ve Başkan Yardımcısı bu bakanların atamalarını çift imza ile yapacaklardır. Bakanlar Kurulu nun gündemi Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından müştereken hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu nun kararları, çoğunlukla alınacaktır 55. Ayrıca dış politikanın uygulanmasına ve Dışişleri Bakanlığı nın oluşumuna ilişkin düzenlemeler, anayasada yer verilecektir. Başkan ve Başkan Yardımcısı, dışişlerine, savunmaya, güvenliğe, bütçeye, vergiye, muhaceret ve vatandaşlığa 56 ilişkin bir kanunu, kararını ya da yasama belgesini, ayrı ayrı ya da birlikte veto edebilecekler ve herhangi bir kanunu veya kararı, Meclislere ve herhangi bir kararı da Bakanlar Kurulu na tekrar görüşülmesi için geri gönderebileceklerdir (md ) 57. Görüleceği üzere federal devletin bazı bakanlıklarının, taşıdığı özelliklere binaen farklı olacağı şimdiden bellidir. Özellikle Amerikalı Koordinatör Nelson Ledsky nin Federal Bakanlıkların paylaşılması konusunda öne sürdüğü fikirler üzerinde durulmaktadır. Buna göre Türklere 3 yerine 4 Bakanlık verilmesi öngörülmektedir 58. Dördüncü Bakanlık, yeni oluşturulacak ve federe devletler ile merkezî hükûmet arasındaki ilişkilerin ve temasların programlanmasından sorumlu bir Koordinasyon Bakanlığı 59 olacaktır. Bundan ayrı Türklere verilecek diğer 3 bakanlıktan biri de kendilerinin istediği gibi, Dışişleri Bakanlığı 60 olacaktır. Aslında Kıbrıslı Rumlarla Türklerin 7:3 oranında temsil edilmesi ve üç önemli bakanlıktan birinin Kıbrıslı bir Türk e 61 verilmesi, oldukça tartışmalı bir konudur. Çünkü stratejik nitelikteki savunma, dışişleri ya da maliye bakanlıklarından en az bir tanesi Türk toplumuna bırakılması ciddi bir konudur. Ayrıca tarafların rıza göstermesi hâlinde bu üç bakanlık, toplumlar arasında rotasyona 62 da tâbi 55 Bunun için bkz... KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Fikirler Dizisi, Tarih: 1992; SİSAV, a.g.e., 1993, s Ahmet C. Gazioğlu, Fikirler Dizisinde Neler Var, Neler Yok? - II, Kıbrıs Mektubu, Cilt 10, No. 4, 1997, s. 18; Nasuh Uslu, Kıbrıs Sorunu ve ABD, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi Bugün ve Yarın, Editörler: İrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil, (Ankara: HD Yayıncılık ve Matbaacılık, 2001), s. 34; Gobbi, a.g.e., 158; Aydoğdu, a.g.e., s Bunun için bkz... KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Fikirler Dizisi, Tarih: 1992; KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Gali Önerileri, Tarih: 1992, s. 3; Akpınar, a.g.m., s. 3; SİSAV, a.g.e., 1993, s. 5; Gazioğlu, a.g.e., 2000, 1997, s. 18; Uslu, a.g.e., 2001, s Ledsky Karşılıklı Tavizler Öneriyor, Fileleftheros Gazetesi, 14 Eylül 1992, No: 6554, s. 1; KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Rum Basın Özetleri, 14 Eylül 1992, s Ledsky Karşılıklı Tavizler Öneriyor, Fileleftheros Gazetesi, 14 Eylül 1992, No: 6554, s. 1; KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Rum Basın Özetleri, 14 Eylül 1992, s Denktaş ve Genel Oylama, Fileleftheros Gazetesi, 26 Mayıs 1992, No: 1002, s. 3-4; TAK Arşivi, Rum Basın Bülteni, 26 Mayıs 1992, s KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: Gali Raporu, Tarih: 10 Nisan 1992, s. 8; Akpınar, a.g.m., s. 2; KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Gali Önerileri, Tarih: 1992, s SİSAV, a.g.e., 1990, s. 60; Uslu, a.g.e., s

KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL ANAYASAYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN HER İKİ TARAF AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL ANAYASAYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN HER İKİ TARAF AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ Stratejik Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1(3),2009, 100-126 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL ANAYASAYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN HER İKİ TARAF

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye 831 YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE Semi-Presidental System and Turkey Prof. Dr. Fevzi DEMİR I) YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ Ülkemizde özellikle cumhurbaşkanının

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği*

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* HAKEMLİ Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* Av. Bilgen KÜKNER** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. ** Ankara Üniversitesi

Detaylı

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1 BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE AZERBAYCAN MODELİ KARŞILAŞTIRMASI COMPERATION OF THE PRESIDENCY SYSTEMS BETWEEN UNITED STATES OF AMERICA AND AZERBAIJAN Fatih ÖZKUL * Özet: Ülkemizde

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.163-181 BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI Ertan BECEREN*, Gökhan KALAĞAN**

Detaylı

Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı

Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 9 ss.60-81, 2007 Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı Abdullah Uz * GİRİŞ Özet Bu çalışmanın amacı; gerek uluslar arası hukukta gerekse ulusal anayasa

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Türkiye nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri

Türkiye nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri Türkiye nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri Doç. Dr. Cüneyt Yüksel* Özet Türkiye de siyasi sistem arayışları ile başkanlık veya

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Kasım 2010 - Ankara Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 1954 yılında Elazığ da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku alanında

Detaylı

Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi

Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 6, Sayı: 24 ss.55-76, 2010 Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi Muzaffer AKDOĞAN Özet Egemenlik olgusu, Uluslararası Hukuk disiplininin

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

A. KURULUŞ ANLAŞMASI

A. KURULUŞ ANLAŞMASI A. KURULUŞ ANLAŞMASI 2 İÇİNDEKİLER ANA MADDELER...5 İlave I: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası...15 Ek 1: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti nin ve Kurucu Devletlerin Haritası...41 Ek 2: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti

Detaylı

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ *

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * Yrd.Doç.Dr.Banu UÇKAN ** ABSTRACT The European Union has entered to a new phase with signing of the European Constitution

Detaylı

FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ NİN LİZBON ANTLAŞMASI KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET

FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ NİN LİZBON ANTLAŞMASI KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ NİN LİZBON ANTLAŞMASI KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET Federal Almanya Anayasa Mahkemesi tarafından Lizbon Antlaşması nın Alman Anayasası na (Grundgesetz) uygunluğuna

Detaylı

Nasıl Bir Seçim Sistemi: Siyasi Parti Görüşleri Adalet ve Kalkınma Partisi

Nasıl Bir Seçim Sistemi: Siyasi Parti Görüşleri Adalet ve Kalkınma Partisi Nasıl Bir Seçim Sistemi: Siyasi Parti Görüşleri Adalet ve Kalkınma Partisi Prof. Dr. Burhan KUZU l GENEL OLARAK Dünyada genellikle uygulanan iki temel seçim sistemi mevcuttur. Çoğunluk ve nisbi temsil

Detaylı