Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi"

Transkript

1 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : Nisan 2015 YIL-7 S.13 KİTAP TANITIMI Ulaş BİNGÖL Kitabın Adı: Dilin Çalışma Sesi Kitabın Orijinal İsmi: Le Brussement de la langue Kitabın Yazarı: Roland Barthes Türü: Çeviri İlk Yayın Yılı: 1984 Çevirinin Yayın Yılı: 2013 İlk Yayın Evi: Seuil, Paris. Çevirinin Basıldığı Yayın Evi ve Yeri: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Çevirenler: Ayşe Ece, Necmettin Kâmil Sevil, Elif Gökteke Sayfa Sayısı: 406 Hedef Kitle: Felsefe, Edebiyat, Sanat Tarihi, Estetik ve Dilbilim. Tanıtım ve Tenkit: Roland Barthes'ın, denemelerinden oluşan ve özgün adı Le Brussement de la langue olan eseri Ayşe Ece, Necmettin Kâmil Sevil ve Elif Gökteke nin ortaklaşa çalışmasıyla 2013'te Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkçeye Dilin Çalışma Sesi adıyla çevrildi. Göstergebilim alanında yaptığı çalışmalarla özellikle 1990 lı yıllarda Türkiye de akademik camianın ilgisini üzerinde toplayan Barthes ın dil ve edebiyat ile ilgili denemeleri Fransa da Seuil yayın evi tarafından 1984 te Le Brussement de la langue adıyla bir araya getirildi. Bu eserin çok uzun bir süre sonra Türkçeye çevrilmiş olması, Göstergebilim alanında çalışan araştırmacılar açısından büyük bir eksiklikti. Hâlbuki söz konusu eser İngilizceye, yayınlandıktan iki yıl sonra 1986 da Richard Howard tarafından çevrilir Yüzyılın en önemli düşünce adamlarından birinin eserinin yayınlandıktan iki yıl sonra İngilizceye çevrilmesine karşın Türkçeye yirmi dokuz yıl sonra çevrilmesi, Türkiye de hala batıdaki bilimsel ve kültürel gelişmelerin istenilen zamanda takip edil[e]mediğinin en güzel ve en acı kanıtı olarak değerlendirilebilir. Bu noktada değerli çevirmenleri bilme yaptıkları bu önemli hizmetten dolayı tebrik ederiz. Arş. Gör. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, 1 Bk. Barthes, Roland. (1986), The Rustle of Language (Translated byrichard Howard), Los Angeles California: University of California Press. 484

2 Kitap Tanıtımı Daha önce Göstergebilimsel Serüven, Yazının Sıfır Derecesi-Yeni Eleştirel Denemeler, Yazı ve Yorum başta olmak üzere birçok eseri Türkçeye tercüme edilen Barthes ın Dilin Çalışma Sesi nde bir araya getirilen denemeleri, özellikle Göstergebilimsel Serüven ve Yazı ve Yorum adlı kitaplarında dile getirdiği görüşleri tamamlayıcı niteliktedir. Eser yedi bölümden oluşmaktadır: 1. Bilimden Edebiyata (s.11-s.57), 2. Yapıttan Metne (s.61-s.106), 3.Diller ve Biçem Üstüne (s.109- s.149), 4. Tarihten Gerçeğe (s.153-s.180), 5. Gösterge Meraklısı (s.183-s.205), 6. Okumalar (s.209-s.332), 7. İmgenin Çevresinde (s.335-s.406). Kitabın özellikle ilk üç bölümü sosyal bilimler alanında araştırma yapan ve göstergebilim, anlambilim gibi konulara yoğunlaşanlara yardımcı olacak değerli bilgilerle doludur. Barthes'ın, kitabın diğer bölümlerinde bulunan denemeleri daha çok genel görüşlerinin belirli konulara uygulanması şeklinde değerlendirilebilir. Kitabın birinci bölümü olan Bilimden Edebiyata adlı kısım altı denemeden oluşur: 1. Bilimden Edebiyata, 2. Yazmak Geçişsiz Bir Eylem Midir?, 3. Okumayı Yazmak, 4. Okuma Üzerine, 5. Bir Kılavuz Kitap Üzerine Düşünceler, 6. Sözcükleri Yazma Özgürlüğünü Tanıyalım. Müellif Bilimden Edebiyata adlı denemede, edebiyatın bilim gibi bir etiğe sahip olduğunu ve edebi yapıtların aynen bilimde olduğu gibi belli düşünme biçimlerine göre var olduklarını belirtir. Yapısalcıların düşüncelerinden yola çıkarak edebiyat yapıtlarını diğer sanat türlerinden ayıran asıl özelliğe yani dille icra edilmeleri üzerine yoğunlaşır. Barthes a göre günümüzde dilin bütün sorumluluğunu üzerinde barındıran tek alan edebiyattır (s.13) 2 Edebiyatın bilimden ayrıştığı nokta dildir. Bilim her ne kadar dili kullansa da edebiyat gibi onu dönüştürmez; yeni bir dünya yaratmak için dilden faydalanmaz. Edebiyatta bilimin var olduğun ileri süren Barthes, dilbilimden hareket ederek ortaya çıkan yapısalcılığın edebiyatta bir inceleme nesnesi olarak yaklaştığını söyler. Dilin birçok kullanım tarzının edebi yapıtlarda serimlendiğinden yapısalcılık edebiyata yönelmiştir. Edebi eserlerde bilimin varlığından söz ediliyorsa yapısalcılığın da edebi eserlerde var olduğu sonucuna ulaşılabilir. Bilimin hayal ürünü olmasını engellemenin yolu bilimsel söylemi eksiksiz olarak biçimlendirmektir. Bu da ancak bilimin yazıyla ifade edilmesiyle gerçekleşebilir. Barthes ın söz konusu denemede üzerinde durduğu asıl önemli şey bilimin edebiyattın sahip olduğu haz öğesinden yoksun olmasıdır. Barthes in göstergebilim çalışmalarında en fazla kullandığı kavramalardan biri olan metnin hazzına burada bazı açıklamalar getirir. Yazarın düşüncesine göre haz başka türlü bir genişliği olan zevkin basit bir biçimde tatmin edilmesinden daha da can alıcı olan bir deneyimi içerir. (s.18) Geçmişten beri edebiyatın haz verme yönü üzerinde çok az şey söylendiğinden yakınan Barthes, edebiyat için ilk kuralın haz vermek olduğu hakkındaki düşüncesini Racine den yaptığı alıntıyla destekler. Edebiyat, bugün beşeri bilimlerin (sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, dilbilim vb.) insanla ilgi tespitleri geçmişten beri bilmektedir. Tek fark edebiyat bunları söylememiş, yazmıştı. (s.19) Yapısalcılığa düşen ödev araştırma nesnesi olarak seçtiği edebiyatla türdeş kılmaktır, yani edebiyat gibi ilk kural olarak haz vermeyi başarabilmelidir. 2 Bu yazıda kullanılan bütün alıntılar Barthes, Roland. (2013), Dilin Çalışma Sesi (Çev. Ayşe Ece, Necmettin Kamil Sevil, Elif Gökteke), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, adlı çalışmadan alınmıştır. 485

3 Ulaş BİNGÖL Yazmak Geçişsiz Bir Eylem Midir? adlı denemede yazarın üzerinde durduğu mevzuu, yazma serüveni ve günümüzde yazma edimine yaklaşım tarzıdır. Modern çağlara kadar edebiyat; yapıtların, yazarların ve akımların ortaya çıkardığı bir ürün olarak değerlendirilmek yerine retorik perspektiften incelendi. Barthes günümüzde yeni bir yaklaşımın varlığına inanır. Edebiyat ile dilbilimin, yaratıcı ile eleştirmenin ortak bir alanlarının mevcut olduğunu söyleyen yazar, edebi eserde yaratıcı ile eleştirmenin birbirini tamamladığından söz eder. Daha sonra yazma edimini dilbilimsel yönden incelemeye başlar. Edebiyat ile dilbilim arasında günümüzde meydana gelen birleşime, Barthes a göre gösterge-eleştirisi adı verilir. Gösterge-eleştirisi, yazı yazan kişi ile dil arasındaki ilişkiler olan, çok farklı bir genişliği olan yepyeni bir bakış (s.21) anlamına gelir. Gösterge-eleştiri sayesinde yazıyla ilgili düşünceler dilbilimsel süzgeçten geçirilir. Yazarın düşüncesi uyarınca ne insan soyları ne de bireylerin oluşumu dilden önce gerçekleşemez. İnsan var olduğu günden itibaren dil ile birliktedir: İnsanın tanımını veren dildir; bunu tersi söz konusu olamaz. (s.22) Bu yüzden yazma edimi dilbilimsel bir süreç olarak değerlendirilmesinin antropolojik olarak bir faydası ortaya çıkar. Yazar insanla ilgili her şeyi dille beraber olarak değerlendirmesi görüşüne sahiptir. Mesela simgesel bir alana sahip olan kültür her yönüyle aslında bir dildir. İşte göstergeeleştirisi kültürü de bir edebi eseri inceler gibi inceler, çünkü kültürde de dilsel göstergeler hâkimdir. Barthes söz konusu denemesini, edebiyat araştırmaları artık retoriğin inceleme nesnesi olan ikincil biçimler ve mecazlar üzerine değil, dilin temel kategorileri üzerine yürütüyor (s.30) tespitiyle bitirir. Okumayı Yazmak ve Okuma Üzerine adlı, iki denemede müellif kişisel tecrübesine dayanarak okuma edimi hakkında bazı tavsiyelerde bulunur. İyi bir okuyucu olmanın şartı Barthes a göre kendi okumalarımız sorgulamaktır. Bu noktada edebiyat eleştirisine büyük bir görev düştüğünü söyleyen yazar, bugüne kadar metin okumanın eleştirmenlerin pek ilgilenmedikleri bir konu olarak kaldığından bahseder. Edebiyat eleştirisi sürekli yazarın niyeti üzerinde durmuş; yazarın, okuyucuyu metinden belli anlamları çıkarması için yönlendirdiğine inanılırdı. Bu anlayıştan dolayı okuma edimi ve okuyucunun kendisi göz ardı edilmiş; eleştiri süreci yazar ve metinle sınırlandırılmıştır. Hâlbuki Barthes a göre her okuma bireye göre değişiklik arz eder. Metinde bazen yazar tarafından dâhice yerleştirilmiş, bazen metnin kendisinden kaynaklanan kodlar mevcuttur. Her okuyucu kendi kültürel düzeyine göre bu kodları çözerek metni okur. Yazar okumayla ilgili var olan karmaşaları çözmek için bazı kavramlar ortaya atar: 1. Ayırıcılık, 2. Bastırma, 3. Arzu, 4. Özne. Dilbilimden alınan bir kavaram olan ayırıcılık, dil kadar karmaşık ve uyumsuz bir bütüne bakmak, onu sorgulamak ve incelemek için seçilen bakış açısına verilen addır. (s.36) Müellifin açımlaması uyarınca okuma alanında nesne ve düzey ayırıcılığı yoktur. Barthes a göre okuma yapıyı aşmaz; yapıya boyun eğer. (s.38) Okuma sürecinde öne çıkan bir kavaramda bastırmadır. Okumanın bir ödeve çevrilmesinden kaynaklanan bastırmadan Barthes ın anlatmak istediği, bir mesleğin gereklerini yerine getirmek için yapılan zorunlu okumalardan ziyade ideolojik yaklaşımlardan kaynaklı okuma bastırmalarıdır. Sözgelimi Marksist birisinin Türkiye de Nazım Hikmet i okuması farz olarak telakki edilir. Bu türden okumalar yazarın anlatımına göre gitgide azalmakta; toplumda gizemli bir kaynaktan doğan (s.39) moda okumaları ortaya çıkmaktadır. Okuma ile ilgili olan arzu kavramından Barthes ın anlatmak istediği şey metnin okuyucunun belli bir arzu ile metne yaklaştığıdır. Yazara göre 486

4 Kitap Tanıtımı okumada erotizmin var olduğu kesindir. (s.41) Okur bir odaya kapanıp bütün dünya ile bağını kesip metne yoğunlaşmasının tek bir açıklaması vardır: Okurun metinden erotik haz almasıdır. Okur, yazar gibi yazmayı arzulamaz; onun peşine düştüğü şey yazarın yazarken aldığı hazdır. (s.43) Okumayı kodları çözmek eylemi olarak değerlendiren Barthes a göre her okuma yeniden metnin şifrelerinin ortaya çıkarma gayretidir. Bu ortaya çıkarma eylemi metinle her karşılaştığında okuru aktif bir eyleyene yani özne konumuna getirir. İşte okumanın bir kavramı olan özneden anlaşılması gereken şey okurun metninle bu şekilde kurduğu ilişkidir. Bir Kılavuz Kitap Üzerine Düşünceler adlı denemede Barthes ın üzerinde durduğu konu edebiyat klavuz kitaplarının edebiyat öğretimindeki yeridir. Klavuz kitaplarının yetersizliğine değinen yazar, bu kitapların edebiyat sevgisini oluşturmak bir yana edebiyatın tanımını bile doğru dürüst yapamadıklarından yakınır. Edebiyat tarihini vermekle sınırlı kalan bu kitapların düzeltilmesi gerektiğini söyler. Sözcüklerin Yazma Özgürlüğünü Tanıyalım adlı denemede yayınlanan romanlarda yazım hataları üzerinde durur. Yazım hatlarının metinin dokusuna zarar verdiğini; yanlış anlamların doğmasına neden olduğunu; XIX. Yüzyılda yazım hatalarında dolayı birçok kişinin hapse atıldığından söz eder. Kitabın ikinci bölümü olan Yapıttan Metne kısmı altı denemeden oluşur: 1. Yazarın Ölümü, 2. Yapıttan Metne, 3. Günümüzde Mitoloji, 4. Sapmalar, 5. Dilin Çalışma Sesi, 6. Genç Araştırmacılar. Yazarın Ölümü adlı denemede Barthes, Postmodern edebiyat eleştirmenlerinin sıkça söz ettikleri yazarın metinden kayboluşuna değinir. Ona göre yazı, öznenin sürekli elimizden kaçtığı, tarafsız, karmaşık ve belirsiz bir alandır; yazı yazan bedenin kendisinden başlamak üzere her tür kimliğin yok olduğu bir bütündür. (s.61) Geçmişten günümüze yazara yaklaşımların değişimine değinen müellif, Mallerme nin yazar değil dil konuşur sözünden hareket ederek yazma eyleminden ancak ben in değil, yalnızca dilin hareket ettiğini anlatır. (s.63) Yazarın ölümüne giden süreci aslında XX. yüzyılda dilbilimde yaşanan gelişmeler tetiklemiştir. Yapısalcılık ve sonrasında sözcelemin her aşamasında birtakım boşlukların var olduğunun farkına varıldı. Yazarın yazı yazan kişiden başka bir fonksiyona sahip olmamasının ilan edilmesi, ölümünü hazırladı. Yazarın metinden çekilmesiyle beraber metin dönüşüme uğrar. Metin artık yaratıcı bir dehanın ürünü olarak değerlendirilmek yerine kültürün binlerce kaynağından çıkarılmış alıntılardan oluşan bir bütün (s.65) olarak adlandırılır. Yazarın ölümü metinlerin, metinlerarasılık bağlamında değerlendirilir; metin çoklukların buluştuğu bir düzlem olarak görülür. Fakat bu çokluk yazarda toplanmaz, okurda toplanır. Barthes a göre bu durum okurun doğumunu sağlamış; yazarın ölümüne neden olmuştur. Yapıttan Metne adlı denemede muharrir, yapıt ile metin kavramlarını karşılaştırır. Çoğu kere birbirinin yerine kullanılan bu iki kavram Barthes ın açıklamasına göre birbirinden ayrı değerlendirilmelidir. Yapıt, bir töz parçasıdır, kitapların bulunduğu uzamda bir yer işgal eder; metin ise yöntembilimsel bir alandır. (s.71) Yapıt bir gerçekliği ifade ederken metin dil yoluyla kendini kanıtlar. Metnin alanı göstergenin alanıdır. Yazar özellikle metin kavramına yoğunlaşmasının nedenini, metnin çoğul olmasına ve bir merkezinin olmamasına 487

5 Ulaş BİNGÖL bağlar. Metin, sürekliliktir; hiçbir zaman sona ermez. Barthes, metin kavramını yapıt kavramı karşısında yüceltirken metinselliğin nasıl oluştuğuna da değinir. Ona göre metin bir alıntılar yumağıdır. Alıntılar, anonim olmalarına rağmen daha önceden okunmuşlardır. Metini yazan ben in yazma eylemi bittikten sonra metin üzerindeki bütün etkisi ortadan kalkmıştır. Yazarın düşüncesi uyarınca yapıtın metinden ayrılan en önemli yönü bir tüketim nesnesi olmasıdır. Metinin en büyük özelliği ise okuyucuya haz vermesidir. Günümüzde Mitoloji denemesinde yazar Çağdaş Söylenler (Mythologies) 3 adlı yapıtındaki fikirlerine açıklık getirir. Söz konusu yazıda Barthes, modern çağda mit oluşturma geleneği üzerinde durur. Mitlerin ele alınış yöntemlerinin geçmişten günümüze pek değişmediğini belirten yazara göre mitlerin artık göstergebillimsel yöntemle incelenmeleri gerekir. Çağdaş mitlerin üretim tarzına değinen yazar, özellikle reklam sektöründe ortaya çıkan mitlerin göstergebilimsel analizinin yapılarak değerlendirilmelerinin önemini vurgular. Sapmalar adlı denemede Barthes biçimcilik, boşluk, okunabilir, dil, cinsellik, gösteren silah kavramlarını kendisi için neyi ifade ettiğinden söz eder. Yazara göre edebiyatçılar matematikteki gibi sınırları kesin belirlenmiş bir biçimciliğe başvurmazlar. Edebiyatın alanındaki biçimcilik simgelerle dolup taşmıştır. Barthes, dolunun karşında sürekli bir boşluğun kullanılmasında yanadır. Dolu, öznel olarak anı (geçmiş, baba), sinirsel olarak yineleme, toplumsal olarak basmakalıptır. (s.87) Hâlbuki boşluk yenilik demektir; eskilerin düşündüğü üzere hiçlik demek değildir. Muharrir, yirminci yüzyılda yazılı metinlerinin okunabilirliklerinin çoğul olmasının nedeni birçok kodu içlerinde barındırmalarına bağlar. Oysaki klasik metinler bir kod etrafında şekillenmekte ve okuyan kişi bu kodu rahatlıkla çözebilmekteydi. Yazarın dille ilgili en keskin düşüncesi dili bir üst yapı olarak kabul etmemesidir. Dil üst yapı olmamasına rağmen siyasi bir yapıya sahiptir; siyasi söylem dilin dokusuna sinmiştir. Barthes ın cinsellik kavramından anladığı şey bir yasaklar yumağıdır. Cinselliği kara bir kıta olarak düşünmek onu anlamın egemenliğine (siyah/beyaz) almak demektir. (s.91) Bu şekilde cinsellikle ilgili mitler yasaklar çerçevesinde ortaya çıkar. Gösteren, Barthes a göre üzerinde durulması gereken bir kavramdır. Günümüzde üzerinde durulması gereken şey gösterenin derinliğinin ve hafifliğinin birbirine karşıt biçimde nasıl ifade edilebileceğidir. (s.93) Yazar silah kavramını göstergelerle kıyaslar ve her silahın bir gösterge olduğunu söyler. Silahla nasıl savaş veriliyorsa anlam dünyasında da göstergelerle savaş verilir. Roland Barthes ın eserine ismini veren Dilin Çalışma Sesi adlı yazının konusu dilin işleyiş tarzıdır. Yazar, dilin işleyişini bir makinenin işleyişiyle kıyaslar. İnsanların genelde kendi başına çalışan bir makineden korktukları halde iyi işleyen bir makineye olumlu yaklaşırlar. Barthes ın düşüncesine göre dil bir makine gibidir hem iyi çalışan hem tek başına işleyebilen bir makinedir. Bir makine nasıl ki iyi çalışırken ses çıkarıyorsa dil de ortaya çıkarken bazı sesler çıkarır. Konuşma dili mırıldanmaya yazı dili ise sessizliğe mahkûmdur. Dilin her iki durumunda da anlam çokluğu kendini var eder. İşte bu dilin çalışma sesidir. Dilin çalışma sesi, bir ütopya oluşturur. Nasıl bir ütopya? Anlamın müziğinin 3 Bkz. Barthes, Roland (2011) Çağdaş Söylenler (Çev.Tahsin Yücel), İstanbul: Metis Yayınları. 488

6 Kitap Tanıtımı ütopyası... (s.97) Muharrire göre böyle bir ütopya dili genişletir ve onun doğasını değiştirir. Dilin çalışma sesine yoğunlaşmak Barthes ın asıl amacıdır: Ben de dilin çalışma sesini dinlerken anlamın titremesini inceliyorum modern insan olarak benim Doğam kuşkusuz dil oluyor. (s.98) Kitabın üçüncü bölümü olan Diller ve Biçim Üstüne beş denemeden oluşur: 1. Kültürel Barış, 2. Dillerin Bölünmesi, 3. Dillerin Savaşı, 4. Retorik Çözümleme, 5. Biçem ve İmgesi. Kültürel Barış adlı denemede yazarın üzerinde durduğu konu burjuva kültürü ve dildir. Yaşamın kendisinin bir dil gibi oluşturulduğunu düşünen Barthes a göre kültür bir dağılım alanıdır. (s.110) Dillerin dağıldığı alan kültürün alanıdır. Farklı insanların nesneler üzerinde fikir birliğine ulaştıkları zemin kültürdür; bu birliği sağlayan araç ise dillerdir. Aydın kelimesinin ortaya çıkış tarihinden yola çıkan Barthes, bu kelimenin zamanla burjuva tarafından nasıl kabul edildiğine değinir. Daha sonra sözü kitle kültürüne getirir ve teknolojik gelişmelerin kitle kültürünün oluşumunda kullandıkları dilin önemine vurgu yapar. Dillerin Bölünmesi adlı denemde kültürel dönüşümlere yoğunlaşan Barthes, insanların modern zamanlarda farklı kültürel zevklere sahip olduklarından söz eder. Farklı zevke sahip olma kültürleri parçalamıştır. Birisi için anlamlı olan bir kültürel faaliyet diğeri için herhangi bir anlam ifade etmediği için modern zamanların insanları bölünmüştür. Bölünme bir farklılaşma ve yabancılaşmanın dilde kendisini göstermesine sebep olmuştur. "Dillerin bölünmesini sosyolojiden ziyade yazın öngörmüştür."(s.115) Yazar, Fransız edebiyatından verdiği örneklerden yola çıkarak dilde bölünmenin nasıl ortaya çıktığına değinir. Yazarların kullandıkları dillerin onların kimlikleri olduğunu ve bu kimliklerin onları birer ötekiye dönüştürdüğünü ileri sürer. Dillerin Savaşı adlı denemede yazar bir önceki denemede üzerinde durduğu dil bölümlenmesi konusuna devam eder. Günlük dilde kullanımların nasıl dönüşüme uğradığını tabelalarda yazılan uyarılardan yola çıkarak açıklık getirir. Dil bölünmesine birçok faktörün etki ettiğini belirten Barthes sözü yazılı eserlere getirir. Ona göre yazılı eserler okuyucuyla buluştuklarında artık yapıt değil birer metindirler. Yazar, Retorik Çözümleme adlı denemesinde bu iddiasına yeni bir boyut getirir. Yazının karşımıza bir kurum ve yapıt olarak çıktığından ve yazının bir iletiden müteşekkil olduğundan bahseder. (s.133) Daha sonra yazılı bir metni bir edebi esere dönüştüren unsur yani retorik üzerinde durur. Barthes'ın düşüncesine göre "bir dil olarak yazın da açıkça bir yananlam göstergebilimidir; bir yazınsal metinde, dil olan ilk anlamlama dizgesi, gösterileni dilin gösterilenlerinden farklı olan ikinci bir iletiye yalnızca gösteren görevi yapar." (s.135) Üçüncü bölümdeki son deneme olan Biçem ve İmgesi'nde metnin biçem özellikleri üzerinde durur. Yazarın açımlaması uyarınca "biçem özellikleri yadsınamaz bir biçimde bir koddan, ya da en azından dizgeli bir uzamdan alınır: biçem bir mesafe, bir farklılıktır." (s.144) Tarihten Gerçeğe başlı taşıyan dördüncü bölüm üç denemeden oluşur: 1. Tarihin Söylemi, 2. Gerçek Etkisi, 3. Olayın Yazısı. Barthes'ın Tarihin Söylemi adlı denemesinde üzerinde durduğu konu Sözcelem, Sözce, Anlamlama kavramlarının tarihsel dönüşümüdür. Gerçek Etkisi adlı denemde Flaubert'in kullandığı bir cümleden yola çıkarak kendine has üslubuyla göstergebilimsel çözümleme yapar. 489

7 Ulaş BİNGÖL Burada üzerinde durduğu şey göstergebilimde ayrıntıların önemidir. Olayın Yazısı adlı denemede yazar metinlerde olay betimlemelerine değinir. Kitabın beşinci bölümü Gösterge Meraklısı başlı altında şu denemeler bulunur: 1. Göz Kamaşması, 2. Çok Güzel Bir Armağan, 3.Benveniste'i Neden Severim, 4.Yabancı Kadın, 5. Yazınbilimcinin Dönüşü, 6. Öğrenmek ve Öğretmek. Bu makalelerin hepsi Barhes'ın değişik edebi eserlerle ilgili düşüncelerini barındırır. Kitabın altıncı bölümü olan Okumalar bölümünde şu denemeler bulunur: 1.Karalama, 2.Bloy, 3.Günümüzde Michelet, 4. Brecht ve Söylem: Söylemsellik İncelemesine Bir Katkı, 5.Barok Cephe, 6.Gösterene Olup Bitenler, 7.Metnin Düzenekleri, 8. Brillat-Savarin Okuması, 8. Bir İz Sürme Fikri, 9. "Uzun Zaman, geceler erkenden yattım", Renaud Camus'nün Tricks'ine Önsöz, 10. Sevilen Bir Şeyden Söz Ederken Her Zaman, 11. Başarısızlığa Uğrarız. Bu denemelerin hepsi bir önceki bölümdeki gibi yazarın eserlerle veya sanatçılarla ilgili yorumlarından ibarettir. Kitabın son bölümü olan İmgenin Çevresinde ise şu denemeler bulunur: 1.Yazarlar, Entelektüeller, Üniversite Hocaları, 2. Seminerde, 3. Düzenli Aralıklarla Açılan Dava, 4. Sinemada Çıkarken, 5. Görüntü, 6. Tartışma. Bu bölümde de yazarın üniversite, sinema gibi konularla ilgi yorumlarından oluşan yazıları toplanmıştır. Kaynakça Barthes, Roland. (1986), The Rustle of Language (Translated byrichard Howard), Los Angeles California: University of California Press. Barthes, Roland. (2011), Çağdaş Söylenler (Çev. Tahsin Yücel), İstanbul: Metis Yayınları Barthes, Roland. (2013), Dilin Çalışma Sesi (Çev. Ayşe Ece, Necmettin Kamil Sevil, Elif Gökteke), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 490

8 Kitap Tanıtımı 491

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI GÖSTERGEBİLİM Baahhaarr Deerrvvi işşcceemaal looğğl luu 1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI Göstergebilim (semiotics, semiology) 1, en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK DURUM KOMEDİLERİ: ÇOCUKLAR DUYMASIN ÖRNEĞİNDE AİLE SÖYLEMİ Doktora Tezi Aydan ÖZSOY

Detaylı

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.527-538 GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME Âlâ SİVAS 66 ÖZET Eski Yunanca da işaret, gösterge anlamına

Detaylı

İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN SÖYLEM ANALİZİ

İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN SÖYLEM ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN SÖYLEM ANALİZİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI ÇEVİRMEN ODAKLI ÇEVİRİ MODELİ Yüksek Lisans Tezi Murat Ersin Yılık Ankara 2006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1

DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DİLBİLİMİNE GİRİŞ DERS NOTLARI 3. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1 Dilbilimi, dil olgusunu ve yeryüzündeki tüm dilleri genel olarak bütün

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım * 1

Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım * 1 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 12 Bahar 2013, 191-213 Dî...ü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Çocuk Edebiyatında Dilin

Detaylı

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora 2008 Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Necla Mora

Detaylı

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN ÇEVİRİ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Yavuz AYDIN Ankara 2008

Detaylı

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü HASAN ALI TOPTAŞ: BİR ÜSLÛBUN KÖKENLERİ CÜNEYT TABANOĞLU

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü HASAN ALI TOPTAŞ: BİR ÜSLÛBUN KÖKENLERİ CÜNEYT TABANOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü HASAN ALI TOPTAŞ: BİR ÜSLÛBUN KÖKENLERİ CÜNEYT TABANOĞLU Karşılaştırmalı Edebiyat Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Bir

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ NUMAN ACAR 040802026 GAZETECİLİK BÖLÜMÜ KOCAELİ 2010 1 T.C.

Detaylı

ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI

ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI Komisyon DEVLET KÝTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4935 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1487 12.??.Y.0002.4057 Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim

Detaylı

BĐR ĐLETĐŞĐM BĐÇĐMĐ OLARAK GÖSTERGEBĐLĐM

BĐR ĐLETĐŞĐM BĐÇĐMĐ OLARAK GÖSTERGEBĐLĐM 22 BĐR ĐLETĐŞĐM BĐÇĐMĐ OLARAK GÖSTERGEBĐLĐM Lecturer, Bilgehan ÇAĞLAR T.C. Avrasya University Public Relations and Publication-Vocational School bilgecaglar@avrasya.edu.tr Abstract: Communication is an

Detaylı

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ Kâmil İŞERİ Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmak ustalaştırır, yazmak ise daha somut bir bilgi sağlar. Bacon Genel Gözlemler Çalışmamızın amacı çok yönlü bir çaba gerektiren

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

POSTMODERN TOPLUMDA ATAERKİL DÜZEN DEĞİŞİYOR MU? POPÜLER KÜLTÜR İÇİNDE CİNSELLİK KULLANIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BİSCOLATA REKLAMLARI VE ERKEK İMGESİ

POSTMODERN TOPLUMDA ATAERKİL DÜZEN DEĞİŞİYOR MU? POPÜLER KÜLTÜR İÇİNDE CİNSELLİK KULLANIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BİSCOLATA REKLAMLARI VE ERKEK İMGESİ POSTMODERN TOPLUMDA ATAERKİL DÜZEN DEĞİŞİYOR MU? POPÜLER KÜLTÜR İÇİNDE CİNSELLİK KULLANIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BİSCOLATA REKLAMLARI VE ERKEK İMGESİ İrem KAHYAOĞLU İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

EKONOMİK VE KÜLTÜREL SERMAYE SAHİBİ SINIFIN 1980-2000 ARASI TÜKETİM PRATİKLERİ SİMA HAKKO LODRİK 110611026

EKONOMİK VE KÜLTÜREL SERMAYE SAHİBİ SINIFIN 1980-2000 ARASI TÜKETİM PRATİKLERİ SİMA HAKKO LODRİK 110611026 EKONOMİK VE KÜLTÜREL SERMAYE SAHİBİ SINIFIN 1980-2000 ARASI TÜKETİM PRATİKLERİ SİMA HAKKO LODRİK 110611026 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜREL İNCELEMELER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Postmodern Düşünce Çerçevesinde Müzik Sanatı Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim

Detaylı

SAHNE SANATLARINDA YÖNETİM VE ETKİLİ İLETİŞİM

SAHNE SANATLARINDA YÖNETİM VE ETKİLİ İLETİŞİM T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAHNE SANATLARINDA YÖNETİM VE ETKİLİ İLETİŞİM YÜKSEK LİSANS TEZİ Ela GÜRTEN Anabilim Dalı: Sanat Yönetimi Programı: Sanat Yönetimi Tez Danışmanı:

Detaylı