MADDE BAĞIMLILIĞINA GENEL BAKIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE BAĞIMLILIĞINA GENEL BAKIŞ"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 201 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S: MADDE BAĞIMLILIĞINA GENEL BAKIŞ Prof. Dr. Musa Tosun Merkez sinir sistemini etkileyerek, kişinin mental durumunda ve davranışlarında değişiklik yapan ve zamanla kötüye kullanım (abuse) ya da bağımlılık (dependence) oluşturan maddelere değişik zamanlarda değişik isimler verilmiştir. Bu maddeleri beyni etkileyen maddeler (brain-altering substances) olarak nitelemek mümkünse de nelere beyni etkileyen madde denileceği tartışmalıdır. Amerikan Psikiyatri Birliği, DSM-III-R de bunlara psikoaktif maddeler (psychoactive substances) adını verirken DSM-IV de sadece madde (substance) terimini kullanmayı tercih etmiş ve bunlarla ilişkili bozukluklara da maddeyle ilişkili bozukluklar (substance-related disorders) adını vermiş; DSM-IV-TR bu terminolojide bir değişiklik yapmamıştır. Dünya Sağlık Teşkilatı ise ICD-10 da psikoaktif maddeler (psychoactive substances) terimini kullanmaya devam etmektedir. Psikoaktif (psychoactive) terimi, bağımlılık yapan ya da kötüye kullanılan maddeleri, sadece primer olarak beyni etkileme aktivitesine sahip olan maddelerle (mesela, kokain) sınırladığı ve böyle olmayan bir çok maddeyi dışladığı için terk edilmiştir. Ayrıca psikoaktif madde konsepti, beyni etkileme özellikleri olan bazı kimyasal maddeleri (mesela, organik çözücüler) kapsamaz ki bunlar gerek maksatlı olarak ve gerekse kaza ile alınabilen maddelerdir. Her ne kadar kötüye kullanılan veya bağımlılık yapan maddelere yasadışı veya yasaklı-kısıtlı (illegal substance; illicit drug) gibi isimler verilirse de; bir çok legal madde (mesela, morfin) sıklıkla illegal yollarla elde edilebildiği ve tedavi dışı amaçlarla kullanılabildiği için, maddeleri legal (yasal) ve illegal (yasadışı) maddeler diye ayırmak da mümkün değildir.

2 202 Madde Bağımlılığına Genel Bakış Son yıllara kadar kullanılan drug terimi de, sadece tedavi amacı ile üretilmiş kimyasal maddeleri içermesi sebebiyle bırakılmıştır. Çükü kötüye kullanılabilen bir çok madde natürel olarak mevcut olabildiği gibi (mesela, opium), bir çokları da insan tüketimine has bir madde bile değildir (mesela, yapıştırıcılar). Bugün artık bilimsel literatürde sadece madde (substance) terimi kullanılmakta, bu konuyla ilgili yazı ve kitapların başlığı da Madde ile İlişkili Bozukluklar (Substance- Related Disorders) olarak atılmaktadır. SINIFLAMA Amerikan Psikiyatri Birliği, DSM-IV-TR de, bağımlılık yapan ya da kötüye kullanılan maddeleri aşağıdaki gibi 11 grupta sınıflamıştır. ( Sıralama, İngilizce yazılışlarına göre alfabetiktir ve bu maddelerden bir kaçının bir arada kullanılması ve bilinmeyen madde kullanımları eklenince grup sayısı 13 e çıkmaktadır): 1. Alkol (alcohol) 2. Amfetamin (amphetamines) veya benzer etkili simpatomimetikler 3. Kafein (caffeine) 4. Kannabis (cannabis) 5. Kokain (cocaine) 6. Hallüsinojenler (hallucinogens) 7. İnhalanlar (inhalants) 8. Nikotin (nicotine) 9. Opiyatlar (opioids) 10. Fensiklidin ( phencyclidine, PCP ) veya benzer etkili arilsikloheksilaminler 11. Sedatifler, hipnotikler ve anksiyolitikler (Sedatives, hypnotics, or anxiolytics) 12. Çoğul madde (Polysubstance) 13. Diğer veya bilinmeyen madde (Other or unknown substance) Bu maddelerin her biri ile oluşan Madde ile İlişkili Bozukluklar (Substance-Related Disorders) ise DSM-IV-TR de, aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır: 1- Madde Kullanım Bozuklukları ( Substance Use Disorders ) a- Madde Bağımlılığı ( Substance Dependence ) b- Madde Kötüye Kullanımı (Substance Abuse) 2- Madde Kullanımının Yol Açtığı Bozukluklar ( Substance-Induced Disorders) a- Madde Entoksikasyonu b- Madde Yoksunluğu c- Madde Kullanımının Yol Açtığı Deliryum d- Madde Kullanımının Yol Açtığı Kalıcı Demans e- Madde Kullanımının Yol Açtığı Kalıcı Amnestik Bozukluk

3 Prof. Dr. Musa Tosun 203 f- Madde Kullanımının Yol Açtığı Psikotik Bozukluk g- Madde Kullanımının Yol Açtığı Duygudurum Bozukluğu h- Madde Kullanımının Yol Açtığı Anksiyete Bozukluğu i- Madde Kullanımının Yol Açtığı Cinsel İşlev Bozukluğu j- Madde Kullanımının Yol Açtığı Uyku Bozukluğu k- Madde Kullanımının Yol Açtığı Başka Türlü Adlandırılmayan Bozukluk DSM-IV-TR e göre, madde gruplarına eşlik eden teşhislerin bazıları (bağımlılık, kötüye kullanım, entoksikasyon ve yoksunluk) Tablo-1 de verilmiştir. Bu dört teşhis üzerinde kısaca durulacak, bu yazının sınırlarının darlığı sebebi ile madde kullanımının yol açtığı diğer bozukluklar üzerinde ayrıca durulmayacaktır. Madde Kötüye Kullanımı (Substance Abuse): Bu tür kullanma biçiminde, bağımlılık kriterlerini karşılamamakla beraber, kişinin klinik olarak aşikar bir bozulma ya da sıkıntıya yol açacak şekilde uygunsuz bir madde kullanımı söz konusudur. Madde kullanımı yüzün- Tablo-1 Madde Gruplarına Eşlik Eden Teşhisler Bağımlılık Kötüye Kullanım Entoksikasyon Yoksunluk Alkol Amfetaminler Kafein Kannabis Kokain Hallüsinojenler İnhalanlar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nikotin X X Opiyatlar Fensiklidin Sedatifler, hipnotikler ve anksiyolitikler Çoğul madde Diğer X X X X X X X X X X X X X X X X (DSM-IV-TR den alınmıştır )

4 204 Madde Bağımlılığına Genel Bakış den okul, ev veya iş sorunları ortaya çıkmakta, eş ile sorunlar olabilmekte ve madde kullanımı fiziki açıdan tehlikeli olabilmekte (araba kullanma gibi) veya yasal sorunlara yol açabilmektedir. DSM-IV-TR ye göre madde kötüye kullanımı teşhis kriterleri, Tablo- 2 de verilmiştir. Tablo-2 Madde Kötüye Kullanımı için Teşhis Kriterleri A- Aşağıdakilerden biri (ya da daha fazlası) ile kendini belli edecek şekilde, son 12 aylık bir peryod içinde ortaya çıkan, klinik olarak anlamlı bir bozulmaya ya da sıkıntıya yol açan maladaptif madde kullanım patterni: l- Kişinin işinde, okulunda ya da evinde yükümlü bulunduğu önemli rollerini yerine getirmesinde yetersizliğe yol açan tekrarlayıcı biçimde madde kullanması (mesela, madde kullanımı ile ilgili olarak tekrarlayan biçimde işe gitmeme ya da işteki performansın zayıflaması; madde kullanımı ile ilişkili olarak okula gitmeme, okulu asma veya okuldan atılmalar; çocukları veya ev halkını ihmal etme) 2- Tekrarlayan biçimde fi zik olarak tehlikeli durumlarda madde kullanımı (mesela, madde kullanımının ortaya çıkardığı etkiler olduğu halde otomobil sürme veya bir makineyi çalıştırma) 3- Madde ile ilişkili olarak tekrarlayan yasal problemler (mesela, maddeyle ilişkili davranış bozuklukları yüzünden tutuklanmalar) 4- Maddenin etkileriyle ortaya çıkmış veya alevlenmiş, sürekli ya da tekrarlayan sosyal ya da kişiler arası problemlere rağmen madde kullanımına devam edilmesi (mesela, eşiyle entoksikasyonun sonuçları hakkında sürüp giden tartışmalar, fi ziki kavgalar) B- Bu semptomlar, bu grup madde için Madde Bağımlılığı kriterlerini hiç bir zaman doldurmamıştır. (DSM-IV-TR den alınmıştır) Madde Bağımlılığı (Substance Dependence) : Alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddenin, kişi için psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaç haline gelmesi, alınması için engellenmesi imkansız bir istek duyulması, alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkansız hale gelmesidir DSM-IV-TR ye göre madde bağımlılığının teşhis kriterleri, Tablo-3 de verilmiştir. DSM-III, 1980 de, bağımlılığın teşhis kriterleri içinde fizik bağımlılığın varlığını ararken, DSM-III-R, 1987 de, fizik ve psikolojik bağımlılık ayırımına son vererek, bağımlılığın teşhis kriterlerinden, fizik bağımlılığın gelişmiş bulunması şartını çıkarmıştır. DSM-IV ise 1994 de tekrar fizik ve psikolojik bağımlılık terimlerini kullanmaya başlamış, madde bağımlılığı teşhis kriterlerinin altında fizyolojik bağımlılığın bulunup bulunmadığının belirtilmesini istemiş ve fizyolojik bağımlılık kriteri olarak da toleransın (tolerance) veya yoksunluk (withdrawal) sendromunun varlığını kabul etmiştir.

5 Prof. Dr. Musa Tosun 205 Ancak fizyolojik bağımlılığın varlığı veya yokluğunu aşırı şekilde önemseyerek, fizik ve psikolojik bağımlılığı tamamıyla birbirinden bağımsız kabul etmek, tıpkı organik-fonksiyonel ayırımı gibi hatalı olabilir. Çünkü ve hiç şüphe yok ki psikolojik veya davranışsal (behavioral) bağımlılık da beynin davranışla ilgili merkezlerinde fizyolojik değişikliklere yol açabilir. Tablo-3 Madde Bağımlılığı için Teşhis Kriterleri Aşağıdakilerden üçü (ya da daha fazlası) ile kendini belli edecek şekilde, 12 aylık bir peryod içinde herhangi bir zaman ortaya çıkan, klinik olarak anlamlı bir bozulmaya ya da sıkıntıya yol açan maladaptif madde kullanım patterni: A. Aşağıdakilerden biri ile belirlenen tolerans ın varlığı: a. Entoksikasyonun veya arzu edilen etkinin sağlanabilmesi için aşikar bir şekilde, daha fazla madde miktarlarına ihtiyaç duyulması b. Maddenin aynı miktarları kullanılmaya devam edildiği halde, elde edilen etkinin aşikâr bir şekilde daha az olması B. Aşağıdakilerden biri ile belirlenen yoksunluk un varlığı: a. Söz konusu madde için karakteristik olan yoksunluk sendromu (Spesifi k maddelerin yoksunluk kriterlerinin A ve B kriterlerine bakınız) b. Yoksunluk semptomlarından kurtulmak ya da kaçınmak için aynı (veya çok yakın ilişkili) maddenin alınması 1. Madde genellikle niyetlenildiğinden daha yüksek miktarlarda ve daha uzun periyotlarla kullanılır. 2. Madde kullanımını bırakmak ya da kontrol altına almak için sürekli bir arzu ya da başarısız çabalar vardır. 3. Maddeyi elde etmek için (mesela, çok sayıda doktora baş vurmak, uzun mesafelere arabayla gitmek), maddeyi kullanmak için (mesela, zincirleme sigara içmek) veya etkilerinden kurtulmak, ayılmak için gerekli olan aktivitelerde çok fazla zaman harcanması. 4. Çok önemli sosyal, mesleki veya eğlence ile ilgili aktivitelerin, madde kullanımı yüzünden terk edilmesi veya azaltılması. 5. Maddenin sebep olmuş veya alevlendirmiş olabileceği mümkün olabilen, sürekli olarak mevcut olan veya tekrarlayan bir şekilde ortaya çıkan fi zik ya da psikolojik bir rahatsızlığın varlığının bilinmesine rağmen madde kullanımına devam edilmesi (mesela, kokainin sebep olduğu bir depresyonun var olduğu bilinmesine rağmen kokain kullanımına devam edilmesi veya alkol alınması ile kötüleşen bir ülserin varlığının bilinmesine rağmen içmeye devam edilmesi) Eğer varsa belirtiniz: Fizyolojik bağımlılık ile birlikte: Tolerans veya Yoksunluğun delili vardır (Yani yukarıdaki teşhis kriterlerinin 1. veya 2. maddesi vardır ) Fizyolojik bağımlılık olmaksızın: Tolerans veya yoksunluğun delili yoktur.(yani 1. veya 2. maddelerden herhangi biri yoktur) Seyir belirleyicileri: Erken tam remisyon Erken kısmi remisyon Kalıcı tam remisyon Kalıcı kısmi remisyon Agonist tedavide Denetimli çevrede (DSM-IV-TR den alınmıştır.)

6 206 Madde Bağımlılığına Genel Bakış Zehirlenme (Intoxication): Herhangi bir maddenin kişi tarafından alınması ile o maddeye özgü bir reversibl sendromun gelişmesidir. Bir maddenin (alkol veya diğer) kullanımı sırasında ya da hemen sonra, maddenin merkezi sinir sistemindeki etkisine bağlı olarak, psiko-fizyolojik ve davranışla ilgili geçici değişiklikler ortaya çıkar. Bu değişikliklerin tabiatı, kişiye ve maddeye göre değişir. Mesela alkolle entoksike olan bazı kimseler neşeli veya agressif olurken, bazı kimseler de kederlenir, durgunlaşır veya ağlarlar. Ortaya çıkan değişikliklerin veya entoksikasyonun derecesi de genellikle alınan madde miktarıyla ve kişinin o maddeyle daha önce karşılaşmış olup olmamasıyla ilişkilidir. DSM-IV-TR ye göre madde entoksikasyonu için teşhis kriterleri Tablo-4 de verilmiştir. Tablo-4 Madde Entoksikasyonu için Teşhis Kriterleri A- Bir maddeyle ilişkili spesifi k ve reversibl bir sendromun, yakın bir geçmişte o maddenin alımına (veya o maddeye maruz kalınmasına) bağlı olarak gelişmesi. Not: Değişik maddeler birbirine benzer veya özdeş sendromlar ortaya çıkarabilir. B- Maddenin kullanımı sırasında ya da kullanımından çok kısa bir süre sonra gelişen, maddenin merkez sinir sistemi üzerindeki etkisine bağlı olarak ortaya çıkan, klinik olarak belirgin uygunsuz davranışla ilgili veya psikolojik değişikliklerin (mesela, kavgacılık, mizaç labilitesi, kognitif bozukluk, muhakeme bozukluğu, sosyal ve mesleki fonksiyonlarda bozulmanın) ortaya çıkması C- Bu semptomlar bir genel tıbbi duruma bağlı değildir ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz. (DSM-VI-TR den alınmıştır.) Yoksunluk Sendromu (Withdrawal Syndrome) : Alışılmış olan ilaç veya maddenin alınamaması veya alınan miktarın azaltılması halinde ortaya çıkan bir hastalık tablosu, bir kriz durumudur. DSM-IV-TR ye göre yoksunluk sendromu için teşhis kriterleri Tablo-5 de verilmiştir. Tablo-5 Madde Yoksunluğu için Teşhis Kriterleri A- Fazla miktarda ve uzun süreli bir madde kullanımına son verilmesine (ya da dozun azaltılmasına) bağlı olarak, o maddeye özgü-spesifi k bir sendromun gelişmesi. B-Bu maddeye özgü-spesifi k sendrom, klinik olarak belirgin şekilde bir sıkıntıya veya sosyal mesleki ya da diğer önemli alanlarla ilgili fonksiyonlarda bozulmaya yol açar. C-Bu semptomlar bir genel tıbbi duruma bağlı değildir ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz. (DSM-VI-TR den alınmıştır.)

7 Prof. Dr. Musa Tosun 207 ETYOLOJİ Bazı insanların niçin madde kullanıcısı veya bağımlısı olduğu ve diğer insanların niçin olmadığının cevabı henüz kesin olarak verilememişse de, madde kullanımının ortaya çıkmasında üç faktörün bir araya gelmesinin önemli olduğu kabul edilir: Maddenin elde edilebilirliği (availability of substances) Yatkın bir kişilik (vulnerable personality) Sosyal çevre (social environment). Yani bağımlılık yapacak bir madde ile bağımlı olmaya yatkın özellikler taşıyan bir kişinin, o bağımlılığın sürdürülmesinin şartlarını hazırlayan uygun bir çevrede karşılaşması gereklidir. Bu üç faktör bir araya gelip, kişi bir defa düzenli olarak madde kullanmaya başlayınca, nöro-kimyasal ve farmakolojik faktörler de madde kötüye kullanımı ve bağımlılığının gelişip, şekillenmesinde önemeli bir rol oynarlar. Maddenin elde edilebilirliği (availability of substances): Herhangi bir maddenin kullanılabilmesi ve o maddeye karşı bağımlılığın oluşabilmesi için öncelikle, maddenin kendisinin bulunması gereklidir. Mesela, eroin olmadan eroin bağımlılığının, alkol bulunmayan bir yerde alkol bağımlılığının ortaya çıkması söz konusu olamaz. İnsanlar kötüye kullandıkları veya bağımlı oldukları maddeleri genellikle üç kaynaktan elde ederler: doktor reçetesi, yasal olarak satın alma ve yasa dışı kaynaklardan madde temini. 1- Doktor reçetesiyle verilen ilaçlar: Günümüzde özellikle psikotrop ilaçların kötüye kullanılması ve bağımlılığına ilk adım genellikle doktor reçetesi ile atılmaktadır. Doktorun belli bir süre için ve belli bir amaçla verdiği ilaçlar (mesela, benzodiazepin türevleri) hasta tarafından amacını aşan bir şekilde kullanılmakta ve bağımlılık ortaya çıkabilmektedir. 2- Bağımlılık yapan yasal maddeler: Günümüzde bütün dünyada, alım satımı yasal olan ve insanların bağımlı olabildikleri maddelerin başında sigara gelmektedir. Alkol için de (bazı İslam ülkeleri hariç) aynı durum söz konusudur. Son yıllarda yaygınlaşan ve insan tüketimine has olmayan, ancak yasal olarak alınıp satılan (inhalanlar, yapıştırıcılar, vs. gibi) bazı maddeler de böyledir. 3- Yasa dışı kaynaklar: Kötüye kullanılan veya bağımlılık yapan bir çok madde ise (esrar, eroin, kokain vs.), günümüzde hemen bütün dünyada yasa dışıdır (illegal-illicit substances) ve yasa dışı kaynaklardan yasa dışı yollarla temin edilir. Ancak morfin gibi yasal olan ve reçete ile verilen bazı ilaçların yasa dışı yollardan temini de mümkündür (street drugs). Yatkın kişilik (vulnerable personality): Madde kullanımı veya bağımlılığı için spesifik bir kişilik yapısı belirlenememiş ise de anti-sosyal kişilik bozukluğu ile madde kullanımı arasında, normal popülasyona göre, çok büyük bir komorbidite oranı (% 35 ila 60) söz konusudur. Ayrıca, başta reçeteye girmeyen maddeleri kullanan genç popülasyon olmak üzere, madde kullanıcısı olan insanların çoğunun, madde kullanımına başlamazdan önce çeşitli

8 208 Madde Bağımlılığına Genel Bakış derecelerde kırılgan, kolay etkilenip incinebilen ve madde bağımlısı olmaya yatkın kişilik özellikleri (vulnerable personality) gösterdiği tesbit edilmiştir. Bu kişilerin genel özellikleri şöyle sıralanabilir: Egoları yetersiz, bağımlı, aşırı güvensiz kişilerdir. Günlük hayatın zorlukları ile başa çıkabilecek yeterliliğe, birikime ve rekabet gücüne sahip değildirler. Engellenmeye dayanma eşikleri düşüktür. Kararsız bir duygulanım gösterirler. Sürekli olarak heyecan arayışı içindedirler, impulsif davranışlar gösterirler ve zevk düşkünlüğü (hedonism) hayatlarını önemli ölçüde yönlendirir. Devamlı olarak okulu kırar, çeşitli suçlar işler ve eğitimde başarısız olurlar. Güvensizlik, güçsüzlük ve başarısızlıklarını kapatabilmek için sürekli olarak toplumu ve otoriteyi eleştirirler, kuralları ve yasaları çiğneme eğilimi gösterirler. Madde kullananların bir çoğunda depresyon ve anksiyeteye sık rastlanır. Ancak bunun madde kullanımının bir sebebi mi yoksa sonucu mu olduğu pek belirlenemez. Yine madde kullananların bir çoğunun ailesinde, psikiyatrik hastalığı veya kişilik bozukluğu olan bireyler vardır. Ayrıca aile içi düzensizlikler, cinsel tacizler, anne baba veya kardeşler arasında madde kullanan bireylerin bulunuşu ve parçalanmış aileler de çocukları madde kullanımına yatkın hale getiren önemli faktörlerdir. Sosyal çevre (Social environment): Sosyal çevre, hem kişiyi etkileyip madde kullanımına yatkın hale getirerek, hem maddenin elde edilebilirliğini kolaylaştırarak ve hem de madde alt-kültürlerini (substance subculture) oluşturarak madde kullanımı ve bağımlılığının ortaya çıkması ve sürdürülmesinde etkili olur. Bir toplumda madde kullanımının hoş karşılanması madde kötüye kullanımı ve bağımlılığının yaygınlaşması riskini artırır. Buna karşılık, toplumun değer yargılarının madde kullanımına karşı çıktığı ve desteklemediği ortamlarda, madde kolay elde edilebilse bile kullanımı çok düşük kalabilmektedir. Herhangi bir maddenin kullanımının kişiye bir üstünlük veya sosyal statü kazandırdığı durumlarda bu maddelerin bağımlılığına daha çok rastlanır. Mesela sigara içmenin erkeklik ve üstünlük işareti sayıldığı alt ve orta ekonomik tabakalarda sigara bağımlılığına, kokain kullanmanın moda olduğu ve kişiye itibar kazandırdığı üst ekonomik tabakalarda kokain bağımlılığına daha çok rastlanır. Akranlar ve arkadaş grupları kişileri madde kullanımına özendirebilir. İşsizlik, evsizlik ve başka ekonomik sorunlar da madde kullanımı üzerinde etkili olabilen sosyal faktörlerdir. Madde alt-kültürü (substance subculture, substance subgroup): Madde alt kültürü, herhangi bir maddeyi kullanan bireylerin genel popülasyon içinde oluşturdukları, kendine has kural ve gelenekleri olan ve madde kullanımının bir hayat tarzı haline geldiği alt grupları ifade eder. Madde alt kültürüne giren bireyler, ortak bir düşünme ve davranış tarzı geliştirirler ve birbirlerini nerede görseler tanıyacak müşterek özelliklere sahip olurlar. Bu alt-kültürün üyeleri, kullandıkları maddenin nereden, nasıl, kaç paraya temin edilebileceğini; o maddenin kullanma yol ve biçimlerini; polisle başları derde girdiğinde

9 Prof. Dr. Musa Tosun 209 neler yapacaklarını; hangi durumlarda sağlıklarının tehlikeye girdiğini ve bu durumlarda ne gibi tedbirler alınması gerektiğini birbirlerine öğretir ve sıkı bir dayanışma içerisine girerler. Kendilerine has buluşma yerleri, haberleşme şekilleri ve konuşma biçimleri vardır. Özel bir jargonla konuşurlar ve sadece grup üyelerinin anlayabildiği parola sayılabilecek terimleri vardır. Alt-kültürün kurallarına uymayanlar dışlanırlar ve alt-kültürün dışında kalan kişilerin madde kullanımını sürdürmeleri zorlaşır. Hemen her madde için ayrı bir alt kültür oluşur ve bazen birinden diğerine geçiş olur. Mesela önceleri esrar alt-kültürüne giren bir kişi sonra eroin alt kültürüne girebilir veya memleket değiştirmek ya da kullanılan maddenin ortadan kalkması gibi sebeplerle başka alt kültürlere geçişler olabilir. Madde Kullanım Bozukluklarının Oluşumunu Açıklayan Teoriler Bir maddenin bulunması ve yatkın bir kişinin uygun bir çevrede o maddeyle karşılaşması her zaman ve her kişide madde kötüye kullanımı veya bağımlılığına yol açmamaktadır. Bir çok kimse herhangi bir maddeyi kullandığı (use) halde, kötüye kullanma aşamasına (abuse) geçmemekte, kötüye kullanımı olan bir çok kimse (abuser) de bağımlı (dependent) hale gelmemektedir. Bu sebeple, madde kullanımlarının (use, abuse, dependence) etiyolojisi üzerine bir çok teori geliştirilmiştir. Bunlar hakkında kısa bilgiler verilecektir. Psikodinamik Teoriler: Klasik psikodinamik teorilere göre, madde kullanımı, mastürbasyon eşdeğeri bir davranış, eşcinsel impulslere karşı bir savunma veya oral regresyonun bir tezahürüdür. Son psikodinamik formülasyonlar ise madde kullanımı ile depresyon arasındaki ilişki üzerine kurulmuştur ya da madde kullanımını bozulmuş ego fonksiyonlarının bir yansıması olarak kabul ederler. Buna göre, madde kötüye kullanımını, psikoseksüel gelişmenin oral fazına bir regresyon olmaktan daha çok, uyum ve korunmaya yönelik (adaptif ve defansif) bir davranıştır. Kullanılan bir madde, öfke ve utanç gibi yoğun duygulanımlara (affect) karşı gelişmiş, zayıf savunmaları pekiştirip kuvvetlendirebileceği için, regressif durumlar her hangi bir maddenin kullanılması yoluyla tersine çevrilebilir ve dolayısıyla kişi regresyondan kurtulup çevresine uyum sağlayabilir. Bundan başka, madde bağımlılığı olan kişiler, kendine bakımda (self-care), erken gelişimsel bozukluklardan kaynaklanan, önemli eksiklikler gösterirler ve bu kişilerin, ebeveynlerini içselleştirmelerinde (internalization) de çeşitli aksaklıkları olabilir. Sonuç olarak madde bağımlısı kişiler, kendilerini sakinleştirmekte ve impuls kontrolünü ve benlik saygısını (self-esteem) düzenlemekte güçlük çekerler. Madde kullanan kişiler, alkolik kişilere göre, daha düzensiz bir çocukluk çağı geçirmişlerdir, bu maddelerle kendi kendilerini tedavi eğilimleri daha çoktur ve psikoterapiden daha çok yararlanırlar. Çok sayıda araştırma, kişilik bozuklukları ile madde bağımlılığının gelişmesi arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Psikososyal Teoriler: Bu teoriler madde kullanımı ile aile ve genel olarak içinde yaşanılan toplum arasındaki ilişkiler üzerine kurulmuştur ve bu açıdan ( sosyal çevre fak-

10 210 Madde Bağımlılığına Genel Bakış törü üzerinde durulurken belirtildiği gibi ) aile ve toplumun çok önemli rolleri vardır. Ancak aynı sosyal baskıların altında ve aynı sosyo-ekonomik zorluklar içinde yaşayan çocukların hepsinin madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı göstermemesi başka faktörlerin de etkili olduğunu düşündürmektedir. Davranış Teorileri: Madde bağımlılığını açıklamaya yönelik bazı davranışsal (behavioral) modeller, fizik bağımlılık semptomlarından çok madde arama davranışı (substance seeking behavior) üzerine odaklanmışlardır. Kalkış noktaları da her kötüye kullanılan maddenin fizyolojik bağımlılık geliştirmemesidir. Fizyolojik bağımlılık gelişmediği halde madde arama davranışı nı ortaya çıkaran dört büyük davranışsal prensip üzerinde durulmaktadır: Birinci ve ikinci prensip, bazı maddelerin olumlu pekiştirme nitelikleri (positive reinforcing) ve zıt (advers) etkileridir. Kötüye kullanılan maddelerin çoğu, ilk defa alınışlarından hemen sonra olumlu bir tecrübe, alınış amaçlarına uygun bir etki (mesela, öfori veya anksiyete azalması ) ortaya çıkarırlar ve böylece bu maddeler, daha sonraki madde arama davranışı için, bir olumlu pekiştirici (positive reinforcer) olarak rol oynarlar ve kişilerin madde kulanımına yol açan davranışlarının sıklığı artar. Bazı maddeler ise, ortaya çıkan zıt-ters (advers) etkileri sebebiyle madde arama davranışı nı azaltıcı bir etkiye sahiptirler. Üçüncü prensip, kişinin, kötüye kullandığı maddeyi, diğer maddelerden farklı kılan bir algılamasının olabilmesidir. Dördüncü prensip ise, hemen hemen bütün madde arama davranışlarının, madde alınışının ortaya çıkardığı farklı bir tecrübe ve yaşantıya bağlı olarak gelişen harekete geçirici veya yönlendirici etkilerle (cue) birlikte oluşudur. Fizyolojik bağımlılığı olan insanlarda, ortaya çıkan yoksunluk semptomları da madde arama davranışı nı beklenen bir sonuç haline getirir ve bireyler, yoksunluk semptomlarının hoş olmayan etkilerden, daha çok madde alarak kurtulmaya çalışırlar. Ancak, aşikâr yoksunluk semptomlarının kaybolmasından aylarca sonra kişinin kullandığı maddeyi almak için yoğun bir istek ve arzu duyabilmesi, madde arama davranışının, sadece yoksunluk semptomlarının zorlaması ile açıklanamayacağını gösterir. Madde kullanımı ile daha önceleri ilişkili olan ve aylar sonra tekrar ortaya çıkabilen, özel psikolojik ve sosyal uyaranlar, tıpkı yoksunluk semptomlarının yaptığı gibi, çok şiddetli madde alma istek ve arzusunu tetikleyebilir. Bu peryod sırasında sadece bir defa madde alınması bile bağımlılığın çok hızlı bir şekilde ve tam olarak tekrar ortaya çıkmasına (nüksetmesine, relapse a) yol açar ki buna maddenin eski duruma döndürme etkisi (reinstatment effect) denir. Genetik Teoriler: Alkol kötüye kullanımının etiyolojisinde genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı, ikizler, evlat edinilmiş çocuklar ve birbirinden ayrı büyütülmüş çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak alkol dışında kalan diğer maddelerle oluşan kötüye kullanım veya bağımlılıklar üzerinde genetik faktörlerin rolü ile ilgili bilgiler daha azdır. Bununla birlikte, son zamanlarda, özellikle RFLP (restriction fragment length polymorphism) tekniği ile yapılan bazı çalışmalarda, alkol dışındaki madde bağımlılığı ve kötüye kullanımlarının da genetik bir temeli olduğu gösterilmiştir.

11 Prof. Dr. Musa Tosun 211 Nörokimyasal Teoriler: Alkol hariç, kötüye kullanılan maddelerin çoğu için, bu maddelerin etkilerini sağlayan özel nörotransmitterler veya nörotransmitter reseptörleri belirlenmiştir. Mesela, opiyatlar, özel opiyat reseptörleri üzerine etki ederler ve bu yüzden çok az endojen opiyat aktivitesine (mesela, düşük endorfin konsantrasyonuna) veya çok fazla endojen opiyat antagonist aktivitesine sahip olan bir kişide opiyat bağımlılığının gelişme riski daha fazladır. Bir kişi, tamamiyle normal endojen reseptör fonksiyonuna ve nörotransmitter konsantrasyonuna sahip olsa bile, kötüye kullanılan bir maddenin uzun süre kullanılması, giderek beyindeki reseptör sistemlerini değiştirir ve beyinde bu alışılan maddenin de içinde olduğu yeni bir denge durumu (homeostasis) ortaya çıkar ve sonuçta beyin bu yeni denge durumunu sürdürebilmek için bu dış kaynaklı maddenin (exogenous substance) varlığına ihtiyaç duyar. Bir maddeye karşı, Merkez Sinir Sisteminde (MSS) tolerans gelişmesinin mekanizmasını, reseptör seviyesindeki bu tür değişikliklerle açıklamak mümkündür. Nitekim, Tolerans ve Yoksunluk fenomenlerinin, beyindeki bu tür nöro-adaptif değişiklikler sonucunda oluştuğu ve bu fenomenlerin, madde alındığında ortaya çıkan, akut farmakolojik etkilere karşı geliştirilen homeostatik proçeslerin bir parçası olduğu çeşitli şekillerde gösterilmiştir. Mesela, alkol, barbitüratlar ve benzodiazepinler gibi, sıkıntı geçirme ve uyku getirme (anxiolytic ve hypnotic) özellikleri olan ve bağımlılık yapabilen maddelerin, akut farmakolojik etkilerinden biri de beyindeki GABA (Gama Amino Butirik Asid) fonksiyonlarını arttırmalarıdır. Bu maddeler alınmaya devam edildikçe, beyindeki GABA ve benzodiazepin reseptör duyarlılığında, GABA nörotransmisyonunu kolaylaştırarak bu maddelerin etkilerini dengelemeye ve böylece yeni duruma uyum sağlamaya yönelik (adaptive) değişiklikler olur. İşte bu durum, bireyin aynı farmakolojik etkiyi sağlamak için giderek daha fazla miktarda madde almaya ihtiyaç duyması ile sonuçlanan tolerans (tolerance) fenomeninin gelişmesi demektir. Eğer, alınan madde birden bire bırakılırsa, reseptör fonksiyonlarında devam etmekte olan adaptif değişiklikler, GABA aktivitesinde ani bir düşmeye yol açabilir ki bu durum da yoksunluk (withdrawal) fenomeninin ortaya çıkması demektir. Anksiyolitik ilaç bağımlılığına bağlı yoksunluk sendromlarında görülen anksiyete, uykusuzluk ve epilepsi nöbetleri gibi klinik belirtilerin bir çoğu, beyinde GABA fonksiyonlarının azalması ile açıklanabilir. Anksiyolitikler, hipnotikler ve alkol arasında bu ortak mekanizmalar sebebiyle oluşan çapraz tolerans (cross-tolerance), alkol yoksunluk sendromlarının benzodiazepinler ile tedavi edilebilmesi gibi imkânlar sağlar. Diğer maddelerin kötüye kullanımında görülen tolerans ve yoksunluk fenomenlerinde de benzer adaptif değişiklikler söz konusudur. Mesela, opiyatların akut kullanımı, beyin sapındaki noradrenalin hücre gövdelerindeki ateşlenmeyi azaltır ve bu maddelerin sürekli kullanımı ile tekrar tekrar ortaya çıkan bu etki, muhtemelen opiyat reseptörlerinin duyarlılığında adaptif değişikliklere sebep olarak tolerans gelişmesine yol açar. Eğer opiyatlar birdenbire kesilirse, noradrenalin nöronlarının ateşlemesinde ve terminal bölgelerden noradrenalin salınımında ani bir artış olur. Noradrenerjik aktivitenin artması ise, terleme,

12 212 Madde Bağımlılığına Genel Bakış taşikardi, hipertansiyon ve anksiyete gibi, akut opiat yoksunluk sendromlarında görülen klinik belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu bilgilerden hareketle, bir noradrenalin oto-reseptör agonisti olan Clonidine opiyat yoksunluk sendromlarının tedavisinde kullanılır. MADDE KULLANIMINDA ERKEN TEŞHİS Madde kullanım bozukluklarının erken teşhis edilmesi ve bağımlılık tablosu tam olarak yerleşmeden, davranış kalıpları sabitleşmeden ve İV madde kullanımına ait komplikasyonlar ortaya çıkmadan önce tedaviye başlanması çok önemlidir. Bu sebeple, erken teşhiste geçerli olan bazı genel prensiplerin verilmesi doğru olacaktır. Madde bağımlılarının tedavisine alışkın olmayan psikiyatristler, diğer hastalarında görmeye alışık olmadıkları bazı davranışlara karşı hazırlıklı olmalıdır: Bu hastalar, abartılı konuşmaya ve yalan söylemeye çok yatkındırlar ve hekimlerini çeşitli şekillerde yanıltmaya çalışırlar. Kullandıkları maddenin dozunu olduğundan daha az veya çok gösterebilirler. Asıl amaçları maddeyi tamamen bırakmak olmayabilir. Hastalandıkları veya bedensel olarak zayıf düştükleri için hastaneye yatarak iyileştikten ve eski güçlerini yeniden kazandıktan sonra madde kullanmaya devam etmeyi amaçlıyor olabilirler. Tehlikeli günlük dozlara yaklaştıklarını ve hayatlarının risk altına girdiğini hissederek ya da almakta oldukları günlük doz çok pahalıya mal olmaya başladığı için kullandıkları maddenin dozunu düşürebilmek için tedaviye gelmiş olabilirler. Birden çok madde kullandığı halde bunu saklayabilirler. Samimi olarak maddeyi bırakmak için hastaneye yatanların bile, gerek yatış sırasında kendileri ve gerekse yatarken ziyarete gelen arkadaşları vasıtasıyla içeriye madde sokma eğilimleri vardır ve akla gelebilecek her yolla kliniğe madde sokabilirler. İyi bir anamnez ile, kullanılan maddenin dozu, kullanma süresi, fiyatı ve kaynağı hakkında hastanın anlattıklarının kendi içinde tutarlı olup olmadığı araştırılmalı ve ayrıca bu bulguların başka kaynaklardan elde edilecek bilgilerle doğrulanmasına çalışılmalıdır. Özellikle kolların ön yüzü ve dirsek çukurlarında olmak üzere vücudun çeşitli yerlerindeki iğne izleri, toplar damar trombozları ve yaralar gibi bazı klinik bulgular İV yolla madde kullanımının göstergesi olabilir. Kollardaki iğne yerlerinin görünmesini önlemek için çok sıcak havalarda bile uzun kollu gömlek veya elbiseler giyerler. Deri altı apseleri ve hepatiti olan hastaların İV yolla madde kullanıp kullanmadıkları araştırılmalıdır. Madde bağımlılığına işaret eden davranış değişiklikleri : Okula veya işe gitmeme ve performans kaybı. Kendine bakımda yetersizlik ve bakımsız bir dış görünüş İçe kapanma

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı DİĞER BAĞIMLILIKLAR 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 DİĞER

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR İLGİLİ KONULAR 1. Yasalar ve alkol-madde kullanımı 2. Damgalama ve madde kullanımı 3. İşyerinde alkol ve madde kullanımı sorunu 4. Cinsellik ve madde kullanımı 5. Trafik ve alkol-madde kullanımı 6. Kültür,

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri. Alkol, ilaçlar, tütün, yasa dışı uyuşturucular, bağımlılık

Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri. Alkol, ilaçlar, tütün, yasa dışı uyuşturucular, bağımlılık Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri Alkol, ilaçlar, tütün, yasa dışı uyuşturucular, bağımlılık 2 Bir yakınına yardım 3 etmek isteyen herkese yönelik bir öneri Alkol, ilaçlar, tütün,

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı

SİGARA VE RUH SAĞLIĞI

SİGARA VE RUH SAĞLIĞI Hazırlayanlar Arş.Gör. Songül Kamışlı Arş.Gör. Gülnaz Karatay Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Prof.Dr. Gülümser Kublay Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Araştırma Makaleleri KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Nihat GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Emel ABA Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı

İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu

İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı