TEMİZ ÜRETİM (EKO - VERİMLİLİK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMİZ ÜRETİM (EKO - VERİMLİLİK)"

Transkript

1 GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ BELİRLENDİ veya kuruluşun iş birliği ile uygulanacağı tanımlandı. Strateji ve Eylem Planı nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğü hallerde eylemlerin revize edilmesi görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulacak Yönlendirme Kurulu na verildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşların mutabaka yla nihai şekli verilen Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın ( ) kabulüne ilişkin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı Resmi Gazete de yayımlandı. Eylem Planı nda Türkiye de üretilen atıkların yarısından fazlasının geri kazanılabilir özelliğe sahip olduğu belirtilerek, geri dönüşümün ulusal refahın artırılması konusunda büyük potansiyel taşıdığı ifade edildi. Geri dönüşüm konusunda gelecek dönemde yapılması gereken çalışmalar için bir yol haritası çizme amacını taşıyan Eylem Planı nın hedefleri arasında toplumun tüm kesimlerinde geri dönüşüm bilincini oluşturmak, ilgili mevzuatı geri dönüşüme yönelik olarak geliştirmek, atıkların etkin bir şekilde geri dönüştürülmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak, geri dönüşüm konusunda finansal destek sağlamak ve atık üretimini kayıt altına alarak etkin bir denetim sistemi kurmak yer aldı. 54 eylemden oluşan plan çerçevesinde belirlenen hedeflere uygun olarak hangi eylemin, hangi zaman dilimi içinde, kim tarafından ve hangi kurum Terk edilmiş araçlar için yasal düzenleme Eylem Planı kapsamında, 2015 sonuna kadar, terk edilmiş veya yediemin depolarına bırakılmış, kullanım vasfını yitirmiş araçların belirlenecek bir yasal süreç sonunda ömrünü tamamlamış araç kapsamında değerlendirilmesi için yasal düzenleme yapılacak. Aynı dönemde araçlara uygulanan trafikten çekme işleminin belirli bir süre ile sınırlandırılmasına ve devamında hurdaya ayrılması istenen araçların ömrünü tamamlamış araç teslim merkezlerine teslim edilmesine ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik çalışma gerçekleştirilecek. Çevre ve insan sağlığının ve emniyetinin sağlanması maksadıyla hurda veya ömrünü tamamlamış araçla ilgili karar ve tanımının teknik ve ekonomik standartları belirlenecek. Öte yandan eylem planı süresinin sonunda atıkların ve hurdaların dış ticaretine yönelik hukuki düzenlemeler, hem ithalat hem de ihracat ayağında yürütülen denetimler çerçevesinde belli aralıklarla gözden geçirilecek ve gerekli durumlarda güncellenecek. Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanıma gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin yeni bir mevzuat çıkarılacak. 50

2 Gemi söküm tesisleri çevreye duyarlı hale getirilecek Eylem Planı çerçevesinde gemi söküm tesislerinin çevreye duyarlı hale getirilmesi konusunda mevzuat çalışması gerçekleştirilecek. Geri dönüşüm veya geri kazanım ve toplama ayırma tesislerine yönelik iş yeri ve çalışma koşulları standartları belirlenecek. Tehlikesiz atık tanımında yer alan sınai yan ürünlerinin geri dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde yan ürün tanımının atık mevzuatında yer alması sağlanarak yan ürün ve atık ayrımı yapılacak. Yıkım faaliyetleri seçici yıkımı esas alacak şekilde yeniden yapılandırılacak ve gerek hafriyat gerekse inşaat ve yıkıntı atık yönetiminin esasları, hazırlanacak yönetmelikle yeniden düzenlenecek. Atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde geri dönüşümünün sağlanması amacıyla kullanılacak mobil sistemlerin mevzuatta yer almasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Biyobozunur atıkların değerlendirilmesi amacıyla mevzuat çalışması yapılacak. Endüstriden kaynaklanan atıkların başka bir sektörde alternatif ham madde veya yakıt olarak kullanılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak. Etkin bir atık yönetiminin teşvik edilmesi için çevre mevzuatı belli aralıklarla gözden geçirilecek ve gerekli durumlarda güncellenecek. Geri dönüşüm konusunda bilinçlendirme artırılacak Eylem Planı nda başta çocuklar olmak üzere vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesine yönelik yapılacaklara da yer verildi. Okul öncesi eğitimde ve okullarda öğrencilerin geri dönüşüm konusunda aktif olarak katılabileceği proje benzeri faaliyetler oluşturulacak, artırılacak ve desteklenecek. Yerel yönetimlerin öncülüğünde evlerde atıkların ayrı toplanmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler geliştirilecek. Halkın bu projeler hakkında bilgilendirilmesi ve projelere katılımı sağlanacak. Geri dönüşüm uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla hedef kitlelere yönelik kılavuzlar, broşürler ve kamu spotu hazırlanacak. Atık yönetimi ve geri dönüşüm üzerine ilgili tarafların katılımı ile sempozyum veya çalıştay düzenlenecek. AVM, metro ve yoğun olarak kullanılan benzer alanlarda çevre köşeleri oluşturularak özellikle çocuklarda geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratıcı ve bilinçlendirici etkinlikler gerçekleştirilecek. Geri dönüşüm konusunda en iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması sağlanacak ve performansı yüksek olan taraflar teşvik edici ödüllerle desteklenecek. Geri dönüşüm konusunda eğiticilerin eğitimine yönelik programlar hazırlanacak. Yerel yönetimlerin geri dönüşüm konusuna yönelik personel altyapısı eğitim yoluyla geliştirilecek. Geri dönüşüme özel önem... Eylem planı kapsamında geri dönüştürülebilir atıkların belediyeler ve belediyelerin anlaşacağı lisanslı işletmeler tarafından kaynakta ayrı, organik atıklarla kirlenmeyecek ve etkin bir şekilde toplanması ve taşınmasını sağlayacak sistemler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Demir çelik hurdasının yurt içi kaynaklardan tedariki yönünde Türkiye'nin hurda potansiyeli haritası çıkarılacak. Metal hurda ayrıştırma ve işleme merkezlerine yönelik sanayi siteleri oluşturulması desteklenecek. Demir çelik sektörü yan ürün ve atıklarının seramik, inşaat, tarım ve çimento gibi diğer sektörlerde değerlendirilmesi konusu araştırılacak. İkili toplama sisteminin devreye girmesi ile özellikle cam ambalaj atıklarının toplanması ve işlenmesine yönelik altyapının olmadığı bölgelerde fizibilite çalışması yapılacak. Geri dönüşüme yönelik kooperatifler kurulacak ve geliştirilecek. Bu konuda dünyadaki başarılı kooperatifler ile iş birliğinin kolaylaştırılması amacıyla eğitim ve araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Hurda toplamada modern sisteme geçilecek Hurda toplama konusunda yıl sonuna kadar ilkel yöntemlerden, yerel yönetimler aracılığıyla takip ve kontrol edilebilir modern bir sisteme geçilmesi sağlanacak. KOBİ lerin geri dönüşüm veya geri kazanım ve toplamaya veya ayırmaya ilişkin faaliyetleri KOSGEB Destek Programları kapsamında desteklenecek. Belediyelerin katı atıkların toplanması ve bertarafından bütçelerine sağladıkları gelir miktarının, geri dönüşümü teşvik amaçlı oluşturulan programlarda kullanılması temin edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine atık yönetimi için bütçe imkânları dâhilinde yeterli ödenek ayrılacak. Atık oluşturan tesisler, geri dönüştürülebilir atık bilgileri (özellik, miktar, bölge, sektör vb.), toplama ayırma, geri dönüşüm ve işleme tesisleri bazında envanter oluşturulmasına yönelik idari kayıt sistemi geliştirilecek. Atık (arıtma çamuru, lastik vb.) geri dönüşümü veya bertarafında termal işlem uygulayan tesislerde uygulanan çevrim içi (online) izleme ve denetleme sistemleri (atık su, baca gazı vb.) oluşturulacak. 51

3 6. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI İSTANBUL DA DÜZENLENDİ 6. Enerji Verimliliği Forumu, Bakan Taner YILDIZ ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. 6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF) Ocak 2015 tarihlerinde, 34. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde İstanbul WOW Convention Center'da gerçekleştirildi. EVF nin açılış konuşmaları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, TBMM Sanayi, Ticaret, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı İbrahim Halil Mazıcıoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından, Enerji Şartı Genel Sekreter Yardımcısı Selim Kuneralp, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ın katıldığı Türkiye nin Enerji Verimliliğini Derinlemesine İnceleme Çalışması Basın Konferansı düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, düzenlenen basın konferansında doğalgaz fiyatlarının 2008 yılından bu yana değişmediğini belirterek, "Avrupa Birliği üyesi 28 ülke içinde sanayisine en ucuz doğalgaz ve elektrik satan ülkesi haline geldik" dedi. EVF kapsamında düzenlenen panel ve oturumlarda, Türkiye de enerji verimliliğinin mevcut durumu, binalarda enerji verimliliği, sanayide enerji verimliliği, enerji verimli teknolojiler, finansal mekanizmalar, uygulamalar ve ihtiyaçlar, endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği, üretim ve tüketimde enerji verimliliği konuları ile enerji verimliliği politika ve stratejileri sektörünün önde gelen isimleri tarafından değerlendirildi. Düzenlenen yedi oturum ve yan etkinliklerin yanı sıra, Japonya Enerji 52

4 Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Masakazu Toyoda tarafından Uygulanmış Enerji Verimliliği Poli kalarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Japonya daki Enerji Verimliliği ile İlgili Poli kalar ve Uygulamaları başlıklı iki ayrı sunum gerçekleştirildi. Toyoda, Japonya da enerji kaynakları kıt olduğu için enerji verimliliğinde birinci olduklarını, yasal düzenleme ve teşviklerle enerji verimliliğini artırdıklarını, teknoloji geliştirme, kapsayıcı politikalar ve bilgi teknolojileri kullanarak enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. EVF nin ikinci gününde Sanayide Enerji Verimliliği ve Yöne mi başlıklı bir oturum düzenlendi. Başkanlığını İSO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ata Ceylan ın yaptığı oturuma Ankara Sanayi Odası ndan Mustafa Baran, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nden Besim Özek, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ndan Ali İhsan Karamanlı, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği nden Fırat Taner Yapalı ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği nden Serpil Çimen katıldı. Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baran, Uluslararası Enerji Ajansı IEA verilerine göre Türkiye de enerji yoğunluğunun, OECD ve AB ortalamalarının üzerinde olduğunu ve TÜİK verilerine göre net elektrik tüketiminde sanayinin payının % 47,4 olduğunu ifade ederek, enerji verimliliği çalışmalarının sanayide yoğunlaşmakta olduğunu belirtti. Bu kapsamda İzmir OSB ile Ankara Sanayi Odası tarafından enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmalardan örnekler sunarak, 10. Kalkınma Planı Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı nda yer alan düşük verimli AC elektrik motorlarının daha yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesinin ve enerji verimliliği alanındaki teknolojilerin ve iyi uygulama örneklerinin KOBİ lerde yaygınlaştırılmasının sanayide enerji verimliliğini artıracak önlemler arasında yer aldığını belirtti. OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Ali İhsan Karamanlı, OSB ler ve Enerji Verimliliği başlıklı sunumunda, OSB lerdeki elektrik dağıtım hatlarının yeraltına alınmasının enerji kayıplarının önlenmesinde etkili olacağını ifade ederek, OSTİM, Uşak ve Eskişehir OSB Yönetim Binalarındaki yeşil bina uygulamaları, Eskişehir OSB de bir firmanın yaptığı yeraltı suyu ısı pompası ile soğutma projesi, güneş enerjisi santrali kurulması konusunda çalışmalar yürüten Kayseri ve Eskişehir OSB gibi, enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Besim Özek, işletmelerde kullanılan enerjinin ölçülmesinin önemi, led aydınlatmanın enerji verimliliğinde sağladığı faydalar, devlet teşviklerinin artırılması ve kojenerasyon tesisleri konularına değinerek, kullandığı elektriğin bir kısmını kendisi üretmeyen işletmelere İsviçre de yatırım yapma izni verilmediğini söyledi. Türkiye de tekstil sektöründe güneş enerjisinden elektrik üreten firmalara da örnek verdi. Fırat Taner Yapalı sunumunda çimento üretiminde, Türkiye nin 2013 yılı verilerine göre dünyada beşinci sırada, Avrupa da ise birinci sırada olduğunu belirterek, demir çelik sektöründen sonra en fazla enerji tüketimi olan ikinci sektör olduklarını ifade etti. Yapalı ayrıca, 2001 yılından beri Çimento Müstahsilleri Birliği üyesi fabrikalarda enerji yönetimi için benchmarking (kıyaslama) çalışmaları yürütüldüğünü ve bu sayede üreticilerin enerji tüketimi konusunda genel ortalama içindeki paylarını görebildiklerini söyledi. Çimento sektöründe ortaya çıkan atık ısının, enerji tasarrufu konusunda büyük bir potansiyel ortaya koyduğunu da ifade etti. Serpil Çimen ise Türkiye nin demir çelik üretiminde dünyada 8. sırada olduğunu belirtti. Enerji verimliliği için, yüksek kapasiteli motorlarda (toz toplama fanları, hadde motorları vb.) değişken hız sürücüsü kullanılması, ekipmanlar ve borular için ısı yalıtımı uygulanması ve verimli çalışmayan (kompresör, pompa, fan vb.) ekipmanların enerji tasarruflu ekipmanlarla değiştirilmesi gibi çalışmalar yapılabileceğini de sözlerine ekledi. Enerji Verimliliği Haftası süresince devam eden Fuar ın son gününde, 2014 yılının en iyi enerji verimliliğini sağlayan projeleri törenle sahiplerini buldu. "Sanayide Enerji Verimliliğinin Ar rılması Projeleri" ve "Enerji Verimli Endüstriyel Tesis" kategorilerinde 17 proje ödüle layık görüldü. EVF kapsamında, konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda gençleri bilinçlendirmek amacıyla resim, öykü ve proje kategorilerinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen, ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik Enerji Verimliliği Yarışması"nın sonuçları da açıklandı. Fuar da ise yerli ve yabancı endüstri şirketleri tarafından, ev aletleri, yalıtım sistemleri, sanayi ürünleri gibi farklı alanlarda enerji verimliliğine katkı sağlayacak projeler ve ürünler sergilendi. 53

5 YEŞİL SANAYİ ZİRVESİ BURSA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve ENVERDER Bursa Şubesi iş birliği ile düzenlenen Yeşil Sanayi Zirvesi, 21 Ocak 2015 tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleş rildi. Yeşil Büyüme ana teması çerçevesinde toplanan Zirve, yeşil büyüme konusunun tüm boyutlarıyla değerlendirilmesini ve en son gelişmeler ile uygulamaların bütün açılardan tartışılıp ele alınmasını hedeflemektedir. Bu amaçla düzenlenen ve kamu ile özel sektörden karar vericileri buluşturan Zirve de açılış konuşmaları Zirve Yürütme Kurulu Başkanı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlı tarafından yapıldı. Ardından, Yeşil Büyüme Modeli sunusu ENVERDER Bursa Şubesi Başkanı Dr. Müh. Mustafa Uysal tarafından gerçekleştirildi. Zirve nin öğleden sonraki bölümünde Yeşil Sanayi, Yeşil Enerji ve Yeşil Ürün başlıklı üç oturum düzenlendi. Yeşil Sanayi Oturumunda Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Türkiye de Temiz Üretim ve Verimlilik Genel Müdürlüğü nün Faaliyetleri başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında temiz üretim alanında ülkemizde mevcut duruma kısaca değinen Yılmaz, Verimlilik Genel Müdürlüğü nün temiz üretim alanında yürüttüğü faaliyetlerinden bahsetti. Makro plan, program ve strateji belgelerinde sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği ile ilgili yer alan eylemlere vurgu yapan Yılmaz, bu kapsamda sanayideki düşük verimli AC elektrik motorlarının dönüşümüne ilişkin kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirtti. Genel Müdür Yılmaz, temiz üretim alanında yapılması planlanan çalışmalara da değinerek konuşmasını sonlandırdı. Yeşil büyüme alanında farkındalık yaratmak amacıyla toplanan Zirve, oturumların ardından son buldu. 54

6 SANAYİDE KAYNAK VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SAHA ÇALIŞMALARINDA YER ALACAK İŞLETMELER BELİRLENİYOR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Mart 2014 tarihinde başlatılan ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi projesi kapsamında TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından 26 Ocak 2015 tarihinde Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi-İşletmelerin Belirlenmesi Çalıştayı düzenlendi. Söz konusu çalıştaya NACE Rev. 2 kodlarına göre (10) Gıda ürünlerinin imalatı, (13) Tekstil ürünlerinin imalatı, (20) Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, (23) Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve (24) Ana metal sanayii sektörlerinden temsilciler katılmıştır. Sektör dernekleri, sektör birlikleri, sektör uzmanları ve TÜBİTAK MAM ve Anadolu Üniversitesi proje ekibi olmak üzere yaklaşık 50 kişi katıldı. Çalıştay da katılımcılara proje ve projenin metodolojisi hakkında bilgilendirme yapılarak işletmelerle yüz yüze gerçekleştirilecek olan anket değerlendirildi. Sonrasında, anket ve saha çalışmaları için sektör birlikleri ve uzmanlar ile projede belirlenen öncelikli alt sektörlere yönelik önceden hazırlanan işletme listeleri incelenerek, mevcut en iyi teknikleri uygulayan, kaynak verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik yatırım/iyileştirmeler yapan, enerji, su, ham madde ve atık alanlarında tasarruflar gerçekleştiren küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler belirlendi. 55

7 SANAYİDE KULLANILAN DÜŞÜK VERİMLİ ELEKTRİK MOTORLARININ DÖNÜŞÜMÜ KAPSAMINDA ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI NI BAŞLATTI Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde bulunan kâr amacı güden kurumların; üretim kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması, kalite sertifikasyonlarının artırılması; yeni ürün üretimi ve yenilikçi uygulamalara yönelik yatırımlarının desteklenmesi olarak belirlenmiştir. Oran Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı için ilana çıktı. İlk kez 2015 yılında teklif çağrısına çıkılan program için toplamda 11 milyon TL lik bir bütçe ayrıldı. Kâr amacı güden ve kâr amacı gütmeyen kurumların uygun başvuru sahibi olduğu programın genel amacı; TR72 Bölgesi nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayide düşük verimli motor sistemlerinin dönüşümü ile enerjinin verimli kullanılması, atık yönetim sistemleri kullanılarak çevre kirliliğinin azaltılması yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğe katkı sağlanması ve Sivas-Yozgat illerinde üretim kapasitesi ile verimliliğin artırılması yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması dır. Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı nın belirtilen amacı çerçevesindeki öncelikleri şunlardır: TR72/15/YESR1 (Kâr Amacı Güden Kurumlar) ve TR72/15/YESR2 (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar) Öncelik 1. TR72 Bölgesi nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve üretimde kullanılan makinalarda yer alan düşük verimli elektrik motorlarının modernizasyonunun sağlanması. Öncelik 2. TR72 Bölgesi nde çevresel atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve atıkların geri kazanılması. Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı için detaylı bilgiye Oran Kalkınma Ajansı nın web adresinden ulaşılabilir. 56

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

S rumluluk. Kentsel Dönüşüm tamam, www.tukcev.org.tr. ...yükümlülüklerini yerine getirmelerinde bizimle iş birliği yapan bazı firmalar...

S rumluluk. Kentsel Dönüşüm tamam, www.tukcev.org.tr. ...yükümlülüklerini yerine getirmelerinde bizimle iş birliği yapan bazı firmalar... S rumluluk Ekim-Kasım-Aralık 2012...yükümlülüklerini yerine getirmelerinde bizimle iş birliği yapan bazı firmalar... Kentsel Dönüşüm tamam, Peki ya Çevre? Çevre Komisyonu Çevreye karşı Başkanı sorumluluğumuz

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (04-08) ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kaynaklar KASIM 04 ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 KURUL KARARI Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Gelecek Planlaması. Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Gelecek Planlaması. Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam ENERJİ VERİMLİLİĞİ Gelecek Planlaması Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam 1 Enerji Sektörüne Bakış Büyüme: 8,9% - 2010 Enerjide ithatal bağımlılığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 SUNUŞ Çukurova Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2006 yılından beri Çukurova Bölgesinin

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Son yıllarda ülkemizde inşaat sektöründe büyük bir canlılık gözlenmektedir.

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Son yıllarda ülkemizde inşaat sektöründe büyük bir canlılık gözlenmektedir. Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 603 AĞUSTOS 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI TEKLİF ÇAĞRISI YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 SON BAŞVURU TARİHİ 03.04.2015 CUMA Referans No: (KÂR AMACI GÜDEN KURUMLAR) TR72/15/YESR1

Detaylı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Faalİyet Raporu 204 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yeni Yalova Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/Bursa TÜRKİYE T:0224 2 3 27 F: 0224 2 3 29 4 BEBKA Personelinin Eğitim Durumuna

Detaylı

Geçmişin mirası geleceğe taşınıyor

Geçmişin mirası geleceğe taşınıyor Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 8 EKİM-KASIM-ARALIK 2013 Geçmişin mirası geleceğe taşınıyor YEREL SORUNLARA YEREL ODAKLI ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETECEĞİZ

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. 18.10.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 2. YILI ÖNCELİKLERİ... 6 2.1. Bölgedeki Gelişmeler... 6 2.2.

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı