1. EKOSİSTEM 1.1. EKOSİSTEMLERİN BELİRGİN ÖZELİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. EKOSİSTEM 1.1. EKOSİSTEMLERİN BELİRGİN ÖZELİKLERİ"

Transkript

1 1. EKOSİSTEM Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem adı verilmektedir. Doğal çevre ekosistemdir. Doğal çevre insan eliyle oluşmamış kendiliğinden meydana gelmiş olan çevredir. İnsan yaşamı ve doğal yaşam çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevreyle oluşturduğu ilişki en büyük dengelerden biridir. Bu sistemler arasındaki ilişkiler çoğunlukla kişiler tarafından fark edilmeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli olabilmektedir. Bu doğal sistemlere dışarıdan gelebilecek etkiler sonucu doğal dengeyi oluşturan zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar zincirin tamamını etkileyerek bu dengenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Canlılar ile cansız çevre elementleri birbirleriyle sıkı ilişki halindedir. Biri olmadan diğerinin düşünülmesi imkansızdır. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla, cansız maddelerin bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistem olarak adlandırılmaktadır. Ekosistem, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm alanın işlevlerinin nasıl olduğuyla ilgilenir. Bir alandaki ekosistemi oluşturan canlı organizmaların cansız çevreleriyle olan ilişkilerini inceler. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla (biyotik), bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği ve ayrıca kaya, toprak gibi fiziksel çevre faktörlerinin (abiyotik) bir arada bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir. Bir ekosistem, temel olarak abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur. Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışı devamlıdır. Bir ekosistemin dört temel bileşeni vardır: 1. Cansız varlıklar. (inorganik ve organik maddeler) 2. Primer üreticiler. (yeşil bitkiler - ototroflar) 3. Tüketiciler (bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyenler - hetotroflar) 4. Ayrıştıcılar (bakteri ve mantarlar - saprofitler) Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri, yaşam biçimlerini ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji bilimi adı verilmektedir. Ekosistem içindeki mevcut dengeye ekosistem dengesi denilmektedir. Doğal denge bozulduğunda, ekosistem dengesi bozulur ve ekolojik sorunların yaşanmasına neden olur. Mevcut ekosistem dengesinin bozularak ortadan kalkması ve daha sonra bozulan bu ekosistemin yerine yeni bir ekosistemin olması olayına süksesyon (yerine alma) denir. Yaşadığımız dünya üzerinde en fazla ekosistem dengesini bozan en etkili varlık insandır. İnsan nüfusu ve faaliyetleri arttıkça ekosistem dengesi bozulmaktadır. İnsanlar dışında bitkiler veya hayvanlarda ekosistem dengesini bozabilirler. Tarım bölgesinde kuş türlerinin aşırı çoğalması, hububat üretimini olumsuz etkiler. Yine kuş türlerinin aşırı oranda azalması da, kuşlarla beslenen zararlı böceklerin çoğalmasına yol açar. Ancak, tüm bu gelişmelerde insanın katkısı çok büyüktür. Gerçekte insanın olmadığı doğal bir ortamda, ekosistem dengesi pek fazla etkilenmektedir EKOSİSTEMLERİN BELİRGİN ÖZELİKLERİ Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır; büyüklüğü ya da genişliği çok değişik olabilir. Bir Su birikintisi, bir Buğday tarlası birer ekosistemdir. Ama kısıtlı ekosistemlerin genellikle zaman içinde sınırlı bir yaşamı vardır. Bunun tam tersine Afrika savanaları ya da Avrupa nın geniş yapraklı ormanları gibi, kimi Ekosistemler çok geniş bölgeleri kaplar. Boyutları ne olursa olsun, bir Ekosistemin sınırları az çok belirgindir. Çoğunlukla birbirine komşu ekosistem arasında bir geçiş bölgesi (ekoton) vardır. Ekotonların belirgin özelliği, kendine özgü iklimi ve daha zengin faunasıdır. 1

2 1.2. EKOSİSTEMDEKİ BOZULMALARIN ÇEVREYE ETKİLERİ Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsuz etkiler Bazı varlıkların azalması diğer bazı varlıkların azalmasına yada artmasına neden olur. Madde döngülerinin gerçekleşmesi zorlaşır. Sonuçta doğadaki enerji tükenmeye doğru gider. 1. Dünya Coğrafyasının Değişmesi: Ekosistemin temel unsurlarını oluşturan iklim, toprak, hava, bitki hayvan gibi faktörlerin olumsuz yönde değişmesi çevrenin ekolojik özelliklerini de değiştirmektedir. Uzun süren kuraklıklar sonucu bir ekosistemdeki bitki ve hayvan sayısı hızla azalır suların kirlenmesi sonucu suya ışık girişi azalır, suyun hava oranı düşer. Toprakta oluşan tahribat ve kirlenmeler önce bitkilerin sonrada diğer canlıların zamanla ölmesine neden olur Ormanların kesilmesi ve yanması çevrenin çölleşmesine ve sonrasında küresel ısınmaya etkide bulunur 2. İklimin Değişmesi: İklim şartlarının değişmesi ekosistemdeki canlı yaşam ve dağılışını olumsuz oranda etkiler. İklimi değişen bir bölgede bazı Canlılar göç ederken, bazı canlılar ölür veya şartlara uymaya çalışır. Küresel ısınmaya bağlı olarak ozon tabakasının incelmesi, ormanların azalması, havanın kirlenmesi, yağışların azalması, çölleşmenin başlaması bir bölgedeki iklimin ve coğrafik yapının değişmesine etkide bulunur 3. Erozyonların Oluşması: Toprağın su ve rüzgar etkisiyle aşınıp taşınması çevredeki bitki örtüsünün azalması şiddetli yağmurların yağması, karların kısa sürede erimesi, fırtınaların oluşması, toprağın yanlış sürülmesi, eğimli alanlardaki ormanların yanması gibi etkenler erozyonların oluşmasına neden olur 4. Su Kaynaklarının Azalması: Suların kirlenmesi ve kuruması sonucu çevredeki kullanılabilir su oranı azalır çevredeki su kaynaklarının azalmasına, yağışların düşmesine, tarımsal verimin düşmesine ve hidroelektrik santrallerdeki enerji üretiminin kısılmasına neden olur. Bu durum canlıların beslenmesini olumsuz olarak etkiler. 5. Enerji Kıtlığının Başlaması: Madenlerin azalması sonucu termik santraller, su kaynaklarının azalması sonucu hidroelektrik santralleri, petrolün azalması sonucunda ulaştırma araçlarının kullanım oran ve verimi azalır. Enerji kıtlığının başlaması durumunda insanların sosyal yaşamı felç olur. 6. Canlı Çeşitliliğinin Azalması: Ekosistemdeki fiziksel ve kimyasal şartların değişmesi canlıların yaşama, yayılış ve üremesini etkiler Bozulan şartlara uyanlar yaşarken diğerleri yok olur. Çevredeki bitki sayısının azalması besin zincirindeki canlı tür ve sayısının azalmasına neden olmaktadır EKOSİSTEMLERİN BOZULMA NEDENLERİ (ÇEVRE SORUNLARI) Çevre sorunları, insanların yaşadığı problemlerden biridir çevre sorunlarının yani ekosistemlerdeki bozulmaların bir kısmı doğal yolla, bir kısmı da insan etkisiyle oluşur. İnsanlara ve ekosistemlere zarar veren doğal kaynaklı bozulmalar, su, toprak ve hava hareketleriyle oluşur. Su taşkınları, depremler, erozyon, volkanik hareketler (yanardağ patlamaları), fırtına, kasırga, uzun siren kuraklık ekosistemlerin bozulmasına yol açan doğal afetlerdir. Resim 1. Ekosistemdeki bozulmanın etkileri İnsanlar, bulundukları ekosistemlerdeki (çevrelerindeki) canlı ve cansız varlıkları etkileyerek ekosistemlerin bozulmasına yol açarlar. İnsanlar, ekosistemlerdeki doğal varlıklarla iç içe yaşarken zamanla teknolojinin gelişmesi ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması sonucu doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunu ortaya çıkmıştır. 2

3 Hızlı nüfus artışı, bilinçsiz sanayileşme, düzensiz şehirleşme, doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması, nükleer silahlar ve nükleer santral patlamaları, biriktirilmiş suların (barajlardaki suların) taşkınlara neden olması, orman tahribatı ve çığ gibi olaylar doğal denge üzerinde olumsuz etkiler yaparak çevre kirliliğine yani ekosistemlerin bozulmasına yol açan insan kaynaklı faktörlerdir. Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği ve nükleer kirlilik çevre kirliliği sonucu oluşan kirlenmelerdir ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN (İNSAN KAYNAKLI) FAKTÖRLER: Orman Tahribatı Orman yangınları, ihmal, dikkatsizlik, kaçak yapılaşma ve arazi açmak için ağaçların bilinçsizce kesilmesi gibi sebepler yüzünden ormanlar tahrip olmaktadır. Bunun sonucunda ekosistemlerin doğal dengesi bozulmakta, ormanda yaşayan canlı türleri ve bu türlerin habitatları yok olmakta, toprak zenginliği kaybolmaktadır. (Ülkemizde orman yangınlarının kayıtları 1937 yılında tutulmaya başlanmıştır. Bu kayıtlara göre yaklaşık 1,5 milyon hektar ormanlık alan yok olmuştur) Çığ Yüksek yerlerdeki karların şiddetli ses etkisiyle dağın yamaçlarına yuvarlanmasına çığ denir. Eğimli arazi üzerinde birikmiş büyük kar örtüsü, yer çekimi etkisiyle kaydığında çığ oluşur. Çığ genellikle bitki örtüsü olmayan, dağlık eğimli arazilerde görülür. Çığlar beraberinde toprak, taş ve ağaçları da sökerek götürür. Bu şekilde meydana gelen aşınma ve taşınma, toprağı verimsizleştirerek canlıların yaşamını tehlikeye sokar. Çığlar, tarım alanlarının veriminin düşmesine ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olur Nükleer Silahlar ve Nükleer Santral Patlamaları Nükleer silahlar, nükleer kazalar ve bu kazalar sonunda ortaya çıkan nükleer atıklar kirlenmeye sebep olur. (1986 yılında yaşanan Çernobil Nükleer Enerji Santrali Kazasının yarattığı olumsuz etkiler, bu kirliliğin en canlı örneğidir. Bu olaydan ülkemizin en çok Karadeniz Bölgesi nin etkilendiği tespit edilmiştir) Biriktirilmiş Suların Taşkınlara Yol Açması Barajların yıkılması sonucu oluşan taşkınlar, bitki örtüsüne, ekili alanlara toprağın verimli tabakasının taşınmasına neden olur Aşırı Nüfus Artışı Bir bölgedeki ya da ekosistemdeki nüfus artışını ya da azalışını o ekosistemdeki göçler, doğum ve ölüm olayları belirler. Nüfus artışının az olduğu dönemde insan tarafından çevreye verilen zarar doğal yollarla kendiliğinden düzeltilebiliyordu. Nüfus artışı fazla olduğu için; Doğal kaynaklar aşırı kullanıldı. Barınma amacıyla yeşil alanlar yok edildi. Büyük kentler çevre kirliliğine yol açtı. Araçların egzoz gazları hava kirliliğine yol açtı. Soğutucularda kullanılan karbon maddesi ozon tabakasını inceltti. Tarımsal alanlarda yapılan ilaçlamalar yararlı böcekleri de yok etti. Evsel atıklar, lağım suları ve sanayi atıkları çevreyi kirletti. Tarımda üretimi arttırmak için aşırı kullanılan gübreler çökerek toprağın ve yeraltı sularının kirlenmesine yol açtı. 3

4 Plansız Sanayileşme Nüfusun hızla artması sonucu sanayi gelişmiş ve bunun sonucu çevre (hava, toprak, su) zarar görmüş, kirlenmiştir. Tarla ekmek için orman arazilerinin kesilmesi Artan kereste ihtiyacı nedeniyle ormanların kesilmesi Fabrika bacalarına filtre takılmaması Fazla ürün elde etmek için tarımda aşırı gübreleme ve ilaçlama yapılması Fabrika atıklarının arıtılmadan suya ya da toprağa verilerek su ve toprağı kirletmesi Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanılması Bir ekosistemdeki hava, toprak, su, hayvanlar, bitkiler, yeraltı zenginlikleri ve doğal güzellikler o ekosistemdeki doğal kaynakları oluştururlar. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması çevre kirliliğine yol açar. Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması Gereksiz tarım ilaçları ve böcek öldürücülerin kullanılması. Soğutucuların ve spreylerin fazla kullanılması Ev ve sanayi atıklarının çevreye dağılması Nükleer silahların ve radyasyona yol açan maddelerin kullanılması Kalitesiz fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) kullanılması 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle Ekosistem olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışmasına Çevre Kirliliği adı verilmektedir. Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan radyoaktif, katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır yılında Japonya' da gerçekleşen deprem felaketi ve ardından yaşanan nükleer santral kaynaklı radyoaktif tehlike, nükleer enerji ve nükleer santraller ile ilgili güvenlik tedbirlerinin uluslararası düzeyde tekrar ele alınması gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Günümüzde çevre kirliliği etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önem artmıştır. Çevre, özellikle çevre kirliliğinin artmasına neden olan sanayileşmiş ülkelerin gündemlerinde ilk sıralarda yer almakta, alternatif enerjiler ve enerji verimliliği konularında yapılan çalışmalar artmaktadır. Çevreye zarar vermeyen üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, çevreci motorlara sahip otomobiller, planlı şehirleşme çevre kirliliği konusunda alınabilecek önlemlerden bazılarıdır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte artan cep telefonu kullanımı ve 3G teknolojisi, televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar, fotokopi makineleri elektromanyetik kirlilik kaynakları olarak hayatımızı etkilemeye başlamıştır. Yakın geçmişte Meksika Körfezinde petrol sızıntısı ve Macaristan'da alüminyum fabrikasından kaynaklı çok büyük çevre felaketleri yaşanmıştır. Ülkeler ve büyük firmalar, önlem almakta gecikmişler ve oluşan çevre kirlilikleri karşısında yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır. 4

5 29/04/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 01/04/2010 tarihinden itibaren olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir Çevre İzni verilmesi uygulaması başlatılmıştır. Elektronik ortamda online olarak yapılan Çevre İzin ve Lisansları / e-çevre uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen en önemli e-devlet projelerinden birisidir ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEŞİTLERİ Çevre kirliliği çeşitleri genel olarak; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olarak sınıflandırılır. Çevre kirlilikleri doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak doğada yaşamını sürdüren tüm canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Günümüzde görüntü kirliliği ve ışık kirliliği de çevre kirlilikleri olarak karşımıza çıkmakta, bu çevresel kirlilikler yine insanlar tarafından oluşturularak insanların ve diğer canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Çevrenin kirlenmesi, ekosistemin dengelerini bozarak iklimsel değişikliklere sebep olmaktadır Hava Kirliliği Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, Hava Kirliliği olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havada zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafından yönetmeliklerle belirlenir. Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri de değişir. Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (fabrika, termik santral, konutlar, taşıt araçları) çeşitlidir. Hava kirliliğindeki artışlar canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyerek özellikle insanlarda çeşitli akut sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Kirleticilere uzun süreli maruz kalınması sağlıkta kronik etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hava kirliliğinin sağlık etkisi öksürük ve bronşitten, kalp hastalığı ve akciğer kanserine kadar değişmektedir. Kirliliğin olumsuz etkileri sağlıklı kişilerde bile gözlenmekle birlikte, bazı duyarlı gruplar daha kolay etkilenmekte ve daha ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır Su Kirliliği Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir Toprak Kirliliği Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir. Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları asit yağışları halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır. Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik, ekolojik ve hukuksal önlemler alınır. Toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla; arazi ve doğal kaynaklarla ilgili planlama, uygulama, değerlendirme, kontrol, izleme ve eşgüdüm mekanizmaları güçlendirilmeli; tarım ve orman arazilerinin amaç dışı kullanımı engellenmeli; ormanlaştırma, yeniden ormanlaştırma, erozyon kontrolü ve çayır/mera ıslahı için gerekli finansman sağlanmalıdır. Toprak kirliliğinin ulusal düzeyde tespiti için envanter çalışması oluşturulmalı, belirlenen alanların kayıt edilmesi, izlenmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. 5

6 Gürültü Kirliliği İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere genel olarak gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen ölçülerin üzerindedir. Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır Görüntü Kirliliği İnsanın görme alanına girdiğinde insan tabiatına hoş gelen, onu rahatsız etmeyen görüntülere güzel; insanı rahatsız eden, bir şekilde olumsuz etkileyen görüntülere de çirkin denilebilir. Bu tanıma uygun olarak insanların doğal çevrede yapmış olduğu olumsuz değişikliklerle sağlıklı insanların görüntü alanlarının kişileri rahatsız edici hale getirilmesine "görüntü kirliliği" denilmektedir. Günümüzde sanayileşmenin, nüfusun ve çarpık kentleşmenin hızla artması insanları etkileyen görüntü kirliliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sanayileşme beraberinde görüntü kirliliği ve çevre kirliliğini getirmektedir. Gelişi güzel kurulmuş ve çevresel olarak hiç bir önlem almamış sanayiler aynı zamanda çevrede yaşayan ve o çevrede zorunlu olarak bulunmak zorunda kalan insanların yaşamlarında kötü görüntülerin oluşmasına neden olmaktadır. Nüfusun hızla artması ile birlikte plansız kentleşme sıklığı da artmaktadır Işık Kirliliği Yerleşim alanlarının her geçen gün büyümesi, açık alanların güçlü aydınlatıcılarla aydınlatılması, park ve bahçelerin çoğalması ve nüfusun artması dolayısıyla gökyüzüne yayılan ışık miktarı her an artmaktadır. Bütün çevre kirliliklerinde olduğu gibi ışık kirliliğinin çevreye zarar verdiği ve gökyüzünün olağan görüntüsünü bozmaktadır. Gökyüzüne yönlendirilmiş yanlış aydınlatma kaynaklarının atmosferde bulunan toz taneciklerine ve moleküllere çarparak gökyüzünün doğal fonunu bozarak parlak bir hale getirdiği, geceleri görüşü bozduğu, güvenlik ve konforu düşürdüğü, insan sağlığına ve ayrıca ekosistem ve hayvanlara zarar verdiği ve enerji israfına neden olduğu yadsınamaz gerçeklerdir. 3. ÇEVRE YÖNETİMİ Bir firmanın, çevreyle etkileşim içinde olan (yada olabilecek) tüm faaliyet ve süreçlerinin yönetilmesidir. Söz konusu faaliyet ve süreçlerdeki çevre unsurlarının fırsat olarak değerlendirilmesi yada gerekli önlemlerin alınmasıdır. Şekil 1. İş yönetimi ile ilgili konuların çevre merkezli düşünce ile kesiştirilmesi 3.1. ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Bir kurumun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı bir yönetim sistemi prensibiyle yani sistematik bir şeklide minimize etmeye veya yok etmeye çalışan bir sistemdir. Diğer bir deyişle genel yönetim sisteminin; çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller, işlemleri de içine alan parçasıdır. 6

7 Doğal kaynakların hızla tükenmesi, Atıkların artması, Ozon tabakasının delinmesi, Sera etkisi nedeniyle iklim dengesizlikleri, Yağmur ormanlarının yok olması, Zehirli atıkların doğaya verilmesi çevre bilincinin yükselmesine neden olmuştur. Bu nedenle gönüllü olarak pek çok kuruluş üretirken çevreyi korumayı ilke haline getirmişlerdir. Bu hedefe ulaşmak için 3 temel ilke bulunmaktadır; Kuruluşun çevreye verdiği etkilerin farkında olması, Bu etkilerin sorumluluğunu kabul etmesi, Zararlı etkilerin azaltılması yada bertaraf edilmesi Çevreyi etkileyen faktörler Tasarım Üretim süreçleri Dağıtım süreçleri Satınalma Enerji Gürültü Koku Görüntü kirliliği Eğitim Atıklar Ekipmanlar İletişim Tehlikeli malzemeler 3.2. TANIMLAR Çevre: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki (flora) ve hayvan (fauna) topluluğu, insanlar ve bunlar arasındaki etkileşimi içine alan ortamdır. Bu çerçevede ortam, kuruluştan başlayarak bütün arzı içine alacak şekilde genişletilebilir Çevre politikası: Kuruluşun kendi çevresel performansı ile bağlantılı, üst yönetim tarafında resmi olarak ifade edilen tüm niyet ve yönleridir Kirliliğin Önlenmesi: Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir atığın veya kirleticinin oluşumunu, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek için süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması Sürekli iyileştirme: Kuruluşun çevre politikası ile uyumlu, tüm çevresel performansında iyileştirme sağlamak amacıyla tekrar eden ÇYS geliştirme sürecidir. 7

8 Çevresel performans: Kuruluşun kendi çevresel boyutlarının yönetimi ile ilgili ölçülebilir sonuçlarıdır Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi Düzeltici Faaliyet: Saptanan bir uygunsuzluğun sebebinin yok edilmesi için yapılan faaliyet Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin yok edilmesi için yapılan faaliyet İç tetkik: Tetkik delilini (kanıtını) elde etmek ve bunu, kuruluş tarafından belirlenen çevre yönetim sistemi tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için, sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş süreçtir Tetkikçi: Bir tetkiki yapmak için yetkin olan kişi Çevre Boyutu: Kuruluşun faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır Çevre Etkisi: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir. Boyut ve Etki Şekil 2. Boyut ve Etki İlgili Taraflar Kuruluşun Çevre performansı ile ilgilenen, ya da bu performanstan etkilenen grup veya şahıstır. Şekil 3. Kuruluşun çevre performansı ile ilgili taraflar 3.3. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ÇYS) MODELİ Çevre yönetim sistemi modeli 5 bölümden oluşmaktadır: 8

9 1. Çevre politikası 2. Planlama Çevre boyutları (yönleri) Yasal ve diğer yükümlülükler Amaçlar, hedefler ve programlar Çevre yönetim programı 3. Uygulama ve İşlem Kaynaklar, görevler, sorumluluklar ve yetkiler Yetkinlik, eğitim ve bilinçlendirme İletişim Dokümantasyon Doküman kontrolü işlem kontrolü Acil duruma hazırlık ve tepki 4. Kontrol İzleme ve ölçme Uygunluğun değerlendirilmesi Uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyet Kayıtların kontrolü İç tetkik 5. Yönetimin Gözden Geçirilmesi ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN YARARLARI Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır. Hammadde ve enerji kullanımındaki azalma ve atık giderim maliyetlerindeki düşüşle beraber toplam maliyetin azalması, Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer. Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır. Uygunsuzluklar ve riskler önlenir, Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır Proses veriminin artması sağlanır Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO Belgesi ile gösterilebilir. Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır. Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar. Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder. 9

10 Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansı artar. Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır). Çevreye bırakılan atıklar azalır. Uluslararası ticarette rekabet edebilirliğin artması sağlanır. Verimli atık bertaraf olur ve kirliliği önleme kabiliyeti artar. Tüm çalışanların kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltıcı yada ortadan kaldırıcı yönde davranmasını güvence altına almak için görev, yetki ve sorumluluklar belirlenir ve dokümante edilir ETKİN ÇEVRE YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Uygulanması kolay, Yüksek yatırım ve işletme maliyeti gerektirmeyecek, Firmaların öz kaynaklarıyla hayata geçirebilecekleri, Firmanın kendi çevresel önceliklerini belirlemesine ve öz denetim yapmasına olanak verecek, Kısa vadede hem çevresel hem ekonomik fayda sağlayacak, Sorunlardan çok eylemlerin sonucunda elde edilecek olumlu sonuçları vurgulayacak, Firmanın piyasadaki konumunu güçlendirecek gelişmeler sağlayacak tarzda olmalıdır ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR? 1. Adım: Yaptığımız faaliyetlerde çevreyi etkileyen faaliyetlerimiz nelerdir? 2. Adım: Çevreyi etkileyen işlemlerimizin sınıflandırılması nasıl yapılacak? (Risk değerlendirme faaliyeti) Çevre Yönetim Sisteminin (ÇYS) Kurulma Aşamasında Yapılması Gerekenler ve Hastane Örneği 1. Çevre Politikasının Belirlenmesi Çevrenin doğal dengesini bozmadan çevre yönetim prensiplerini benimseyip, uygulayarak, çevrenin korunması için tüm imkanların kullanılması, sürekli gelişme sürecinde kanunların takibi ve uygulanması, doğal kaynakların korunması ve enerjinin daha tasarruflu kullanılması, imkanlar ölçüsünde geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme, çalışanların çevre konusunda eğitilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunulması amacıyla bir politika belirlemeli ve benimsemelidir. 2. Planlama Planlama aşamasında hastanenin, etkinlikler, ürünleri ve hizmetleri ile ilgili geleceğe yönelik çevre yönlerine bakış gerçekleştirilir. Başlangıç mahiyetinde gözden geçirmeye esas teşkil edecek çevre kaynakları ve boyutları belirlenir. Çevre boyutları; Çevre boyutlarının tanımlanması Faaliyet: Tıbbi atıkların muhafazası Çevre Yönü: Yanlış depolama ya da taşıma aracına aktarılırken dökülme 10

11 Çevre Etkisi: Çevrenin kirlenmesi Çevre etkisinin önem derecesi belirlenmeli, Yazılı hale getirilmeli ve sürekli güncel tutulmalı, Önemli çevre boyutları dikkate alınmalı ve incelenmelidir. Çevre yönleri; Tıbbi atıklar Hava kirleticileri Atık su kaynakları Gürültü 3. Uygulama Katı atıklardır. Çevre yönlerinin ve etkilerinin uygunsuzluklarının ortadan kaldırılması için bir çevre eylem planı gerçekleştirilmelidir. Çevre Eylem Planı öncelikleri belirleyen dinamik kısa vadeli bir çalışmadır. Çevre kirliliğinde yüksek riske neden olan noktalar için gerekli önlemler alınmalı, insan ve finans kaynakları sağlanmalıdır. 4. Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler Hastane personeli içerisinden bir temsilci seçilerek gelişmelerin izlenmesi ve potansiyel uygunsuzluklar ve düzenleyici faaliyetlerin belirlenmesi sağlanır. Böylece herhangi bir acil durumda ya da uygunsuzlukta bir problem yaşanmaz. Şekil 4. Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler 5. Yönetimin Gözden Geçirmesi: Kuruluşun üst yönetimi, uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin devam ettiğini teminat altına almak için kendisinin tayin ettiği aralıklarla ÇYS ni gözden geçirmelidir. Yönetimce yürütülen gözden geçirme işlemi yönetimi iyi bir değerlendirme yapabilmesi için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamalıdır. Bu gözden geçirme işlemi belgeye bağlanmalıdır. Şekil 5. Yönetimin Gözden Geçirmesi 11

12 ÇEVRE YÖNETİMİ ANA ELEMANLARI Kaynak Yönetimi Atık Yönetimi ÇEVRE YÖNETİMİ ANA ELEMANLARI KAYNAKLAR Yenilenebilir Canlı kaynaklar İnsan ve insan gücü Yenilenemez Maden Petrol Fosil yakıtlar Kömür ATIKLAR Sıvı Gaz Katı (Tehlikeli atıklar, gürültü, radyoaktif atıklar, tıbbi atıklar) PUKÖ DÖNGÜSÜ Planlama Çevre politikası Çevre Boyutları Yasal ve Diğer Şartlar Amaçlar, hedefler ve programlar Uygulama Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki 12

13 Yetkinlik, eğitim ve farkındalık İletişim Dokümantasyon Dokümanların kontrolü Operasyonun kontrolü Acil Durum hazırlığı ve müdahale Kontrol Et İç denetim Kayıtların kontrolü Uygunsuzluk ve DÖF Uygunluğun Değerlendirilmesi İzleme ve Ölçme Önlem Al Yönetimin Gözden Geçirmesi 4.1. Genel Gereklilikler Kuruluş standardının şartlarına uygun olarak bir çevre yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante ÇEVRE etmeli, uygulanmalı, devamlılığını sağlamalı, sürekli iyileştirmeli ve bu şartları nasıl karşıladığını belirtmelidir. Bir kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişkidir. Kuruluştan küresel sisteme kadar genişletilebilir. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Bir kuruluşun çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve çevre boyutlarının yönetilmesinde kullanılan, kuruluşun yönetim sisteminin bir parçasıdır. Kuruluşun yapısını, planlanan faaliyetleri, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri süreçleri ve kaynakları içerir. Bütünlüğü, uygunluğu, uyumluluğu ve uygulanması sağlanmış olmalıdır. Bütünlük: Kurulmuş sistemin ÇYS nin temel elemanlarını içermesidir.( ref: ISO 14001: 2004 ) Uygunluk: Hedeflere ve mevzuata uygunluk ve kontrolü Uygulanması: ÇYS nin bütünlüğünü sağlayan elemanların kurulan sistemin bir parçası olarak uygulanması ve sonuçlarını gösteren kayıtların tutulmasıdır. 13

14 Uyumluluk: Kurulan sistemin uygunluğu sağlayacak şekilde çalıştırılması ve buna yönelik elemanları içermesi (atık yönetimi, enerji yönetimi ) ve diğer sistemlerle olan uyumudur Çevre Politikası Bir kuruluşun resmi olarak üst yönetimi tarafından beyan edilen, çevre performansıyla ilgili genel niyetlerini ve yönlenmesini anlatan ifadedir. Faaliyet ve çevre amaçlarının ve çevre hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlar. Kuruluşun faaliyetlerine uygunluk Sürekli gelişme ve kirliliğin önlenmesine ilişkin taahhüt içermesi Yasal yükümlülüklere uyum taahhüdü Çevre amaç ve hedefleri için bir çerçeve Dokümante edilmesi, uygulanması ve devamının sağlanması Tüm çalışanlara duyurulması Halkın erişimine açık olması Sürekli gelişme Kirliliği Önleme Yasalara uyma 4.3. Planlama Kuruluşun kendi faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutunun tanımlanması Boyutların belirlenmesi Çevre Boyutu Bir kuruluşun çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin bir elemanı Kontrol edilebilirlik ve etkilenebilirlik esastır. Çevresel Etki Kısmen veya tamamen, bir kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişik Yasal ve Diğer Şartlar Kuruluşun kendi çevre boyutları bakımından yürürlükteki yasal şartları ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartları belirlemesi ve bunlara erişebilir olması Bu şartların kendi çevre boyutlarına nasıl uygulanacağını belirlemesi 1. Ulusal / uluslararası yasal şartlar 2. Merkezi/bölgesel / il düzeyindeki yasal şartlar 3. Yerel yönetimlerin yasal şartları 14

15 Amaçlar, hedefler ve programlar Kuruluş gerekli seviyelerde çevre amaçlarını ve hedeflerini oluşturmalı, uygulanmalı ve devamını sağlamalıdır. Program amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için sorumlulukları belirlemeli Bunların gerçekleştirilmesi için gerekli yöntemler ve zaman çizelgesi Çevre Performansı: Bir kuruluşun çevre boyutlarını yönetmede elde ettiği ölçülebilir sonuçlar 4.4. Uygulama ve Operasyon Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki Kuruluşun yönetimi, çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli kaynakların bulunduğunu garanti etmelidir. Bu kaynaklar, insan kaynaklarını, uzmanlık becerilerini, kurumsal alt yapıyı, teknolojik ve mali kaynakları içermelidir Uzmanlık, eğitim ve farkında olma Kuruluş, kendisi için veya kendisi adına, kuruluş tarafından tanımlanan önemli bir çevresel etkiye veya etkilere sebep olacak potansiyele sahip görevleri yerine getiren kişinin veya kişilerin uygun öğretim, eğitim veya tecrübe bakımından yeterli olduğunu veya olduklarını sağlamalı ve kayıtları saklamalıdır. Eğitim ihtiyaçları belirlenmeli, giderilmeli ve kayıtları saklanmalıdır. Çalışanların farkındalığını sağlayacak prosedürler oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir. 1. Çevre politikası ve prosedürler ve ÇYS ile uygunluğun önemi 2. Çalışmalarına dair önemli çevre boyutları 3. ÇYS ye uymada görev ve sorumluluklar 4. Prosedürlerden sapmanın olası sonuçları İletişim Dahili iletişim Harici iletişim yol ve yöntemlerini, uygulama ve sürekliliğini sağlayacak prosedürler oluşturmalıdır Dokümantasyon Çevre politikası, amaç ve hedefleri ÇYS nin kapsamını tarifi ÇYS nin ana unsurlarının ve bunlar arasındaki ilişkilerin tarifi ve ilgili dokümanlara yapılan atıf Standartta istenen dokümanlar ve kayıtlar Çevre boyutlarıyla ilgili süreçlerin etkin planlamasını, işletilmesini ve kontrolünü sağlamak için gerekli tüm dokümantasyon içermelidir. 15

16 Dokümantasyonun kontrolü Yeterliliğinin onaylanması Gözden geçirme, güncelleme ve yeniden onaylanması Güncel ve revizyon durumunun açık olması İlgili yerlerde güncel kopyasının bulunması Okunaklı, tanınabilir Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve kontrollü dağıtımı Güncelliğini yitirmiş dokümanla ilgili işlemler Faaliyetlerin Kontrolü Dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması Prosedürlerde işletme kriterlerine uyulması Kuruluş tarafından kullanılan mal ve hizmetlerin de çevre boyutlarıyla ilgisi sebebiyle tedarikçileri de uygulanabilir prosedürlerin bildirilmesi Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale Kuruluş çevreye etkisi veya etkileri olabilecek muhtemel acil durumları ve kazaları ve onlara nasıl müdahale edileceğini belirleyecek prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Acil durumlara Müdahale etmeli, etkileri azaltılmalı, hazır olmalı, müdahale prosedürleri gözden geçirilmeli ve belirli zaman aralıklarıyla denenmelidir Kontrol Etme İzleme ve ölçme Kuruluş, önemli bir çevresel etkiye sahip olabilen faaliyetlerinin başlıca karakteristiklerini düzenli aralıklarla izlemek ve ölçmek için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğin, sağlamalıdır. Kalibrasyon ve doğrulama ile ilgili kayıtlar saklanmalıdır Uygunluğun Değerlendirilmesi Kuruluş, yasal şartlara uygunluğunu periyodik olarak gözden geçirmeli ve kayıtlarını saklamalıdır. Kuruluş, taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluğunu değerlendirmelidir Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet Uygunsuzlukların belirlenmesi, düzeltilmesi, yeniden oluşmasını önleyici ve çevresel etkilerini azaltmak için önlemlerin alınması ve gerekli faaliyetlerin uygulanması DÖF faaliyetlerinin sonuçlarının kaydedilmesi ve ilgili faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi 16

17 Kayıtların kontrolü Kuruluş, kayıtların oluşturulması, korunması, düzeltilmesi, bekletilme süresi ve bertaraf edilmesi için prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır İç Tetkik Kuruluş, ÇYS için planlanan düzenlemelere uyup uymadığını ve ÇYS nin uygun şekilde uygulanıp, sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için bir prosedür hazırlar ve uygular Yönetimin Gözden Geçirmesi İç denetim sonuçları ve uyulması gereken yasal şartlara uygunluğun değerlendirilmesi Şikayetler ve kuruluş dışı bildirimler Çevre uygulamalarındaki başarı derecesi Amaçlara ve hedeflere ne dereceye kadar ulaşıldığı DÖF'lerin durumu Önceki YGG ait faaliyetlerin izlenmesi Kuruluşun çevre boyutlarına ilişkin yasal ve diğer şartlardaki gelişme ve değişmeler İyileştirmeyle ilgili tavsiyeler ÇYS STANDARTLARI BELGELENDİRME Kurulmuş ve uygulanmakta olan bir ÇYS nin, Standartlara uygunluğunun akredite bir kurum tarafından belgelendirilme prosesidir. (ISO Belgesi) Türkiye Akreditasyon Kurumu nun (TÜRKAK) bu alanda akredite etmiş olduğu kurumlar (ör: TSE) tarafından verilen ISO belgesinin uluslararası düzeyde geçerliliği bulunmaktadır. ÇYS STANDARTLARI/ ISO SERİSİ STANDARTLAR ISO Çevre Yönetim Sistemleri - Özellikler ve Kullanım Kılavuzu. ISO Çevre Yönetim Sistemleri - Çevre Yönetim Prensipleri Kılavuzu - Sistemler ve Destekleyici Teknikler ISO Çevre Denetim Kılavuzu - Çevre İle İlgili Denetimin Genel Prensipleri ISO Çevre Denetim Kılavuzu Denetim Usulü ISO Çevre Denetçilerinin Haiz Olması Gereken Özellikler ISO Çevre İle İlgili Etiketlemenin Temel Prensipleri ISO Çevre İle İlgili Etiketleme - Çevre İle İlgili İddiaların Özbeyanı - Terimler ve Tarifler. ISO Hayat Boyu Değerlendirme (HBD) Genel Prensipler ve Uygulamalar. ISO Mamullerin Çevre Veçhelerinin Mamul Standartlarına Dahil Edilmesiyle İlgili Kılavuz. 17

18 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.1 GENEL ŞARTLAR(ISO 9001) 4.2 ÇEVRE POLİTİKASI(ISO 9001) 4.3 PLANLAMA(ISO 9001) Çevre Boyutları Yasal ve Diğer Şartlar Amaçlar, Hedefler ve Programlar(ISO 9001) 4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki(ISO 9001) Uzmanlık, Eğitim ve Farkında olma(iso 9001) İletişim(ISO 9001) Dokümantasyon(ISO 9001) Dokümanların Kontrolü(ISO 9001) Faaliyetlerin Kontrolü Acil Durumlara Hazır olma ve Müdahale etme 4.5 KONTROL ETME İzleme ve Ölçme(ISO 9001) Uygunluğun Değerlendirilmesi Uygunsuzluk, Düzeltici faaliyet ve Önleyici Faaliyet Kayıtların Kontrolü(ISO 9001) İç Tetkik(ISO 9001) 4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ(ISO 9001) 18

19 ÇEVRE POLİTİKASI (ÖRNEK) ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI Her yeni tedarikçiyi Çevre yönetimi yönünden bilgilendirmek, Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak, Ekolojik dengeye zarar vermeden çalışmak, Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak, Çalışanlarımızla birlikte sürekli gelişirken Çevreyi daha etkin koruyacak metotların geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak Genel Müdür 4.3 PLANLAMA ÇEVRE BOYUTLARI Kuruluş; aşağıdaki hususlar için prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır: a) Kuruluşun planlanan veya yeni gelişmeleri, yeni veya değiştirilmiş faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri dikkate alarak, kontrol edebildiği ve etkileyebildiği tanımlı çevre yönetim sisteminin kapsamı dahilinde, kendi faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarının tanımlanması, b) Çevre üzerinde önemli etkisi veya etkileri olan veya olabilen bu boyutların belirlenmesi (önemli çevre boyutları gibi) YASAL VE DİĞER ŞARTLAR Kuruluş, aşağıdaki hususlar için prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır: a) Kuruluşun kendi çevre boyutları bakımından yürürlükteki yasal şartları ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartları belirlemesi ve bunlara erişebilir olması b) Bu şartların kendi çevre boyutlarına nasıl uygulanacağını belirlemesi. Kuruluş kendi çevre yönetim sistemini oluşturmada, uygulamada ve sürdürmede, yürürlükteki yasal şartların ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartların dikkate alındığını göstermelidir. 19

20 LOGO ÇEVRE BOYUT TANIMLAMA FORMU - ÖRNEK Doküman No P16-F02 Yayın Tarihi Revizyon Tarihi -- Revizyon No 00 Sayfa No 1 / 1 FAALİYET ADI GİRDİLER ÇIKTILAR FAALİYETLERİN ETKİLEDİĞİ EKOLOJİK ELEMENT Bilgisayara veri girişi Cd, disket, hard-disk, klavye, monitör, elektrik Cd, disket, hurda bilgisayar, elektromanyetik kirlilik Toprak, Çalışma Ortamı Evrakların printerda yazdırılması Kağıt, kartuş, elektrik Kağıt, hurda kartuş, hurda printer Toprak Arşivleme Klasörler, kağıt, defter, dolap, cd, disket Kağıt, hurda klasörler, hurda cd ve disketler, hurda Toprak dolaplar Fotokopi çekilmesi,ozalite işlemleri Elektrik, kağıt, toner, kartuş, elektrik Hurda makine, atık kağıt Toprak, Çalışma Ortamı Evrakların kaşelenmesi Kağıt, mürekkep, kaşe Atık kağıt, atık kaşe Toprak Otomobil kullanımı Akaryakıt, yağ, motorin Emisyon, atık yağ, gürültü, filtre Toprak, hava, Çalışma Ortamı Delgeç ve zımba kullanımı Kağıt, zımba teli, delgeç, zımba Atık zımba teli, atık kağıt Toprak Evrak ve dokümanların imhası Kağıt Atık kağıt Toprak Temizlik Deterjan, su, paspas, elektrik süpürgesi, kova, Atık su, atık deterjan, atık bez Toprak, doğal kaynak tüketimi, temizlik bezi, sabun Su Mutfak faaliyetleri Gıda maddeleri, doğalgaz, elektrik Evsel atıklar ve CO gazı Hava, Toprak, Su Tadilat işlemleri Elektrik malzemeleri, boyalar, tesisat malzemeleri, Hurda ahşap, hurda elektrik ve tesisat malzemeleri, atık Çalışma ortamı, Toprak ahşap malzemeler boya, gürültü Sebilden su içilmesi Elektrik, su, plastik bardak Plastik bardak Toprak Yangın tatbikatı Kum, yangın tüpü, su CO gazı, kirli su, atık kum, yanmış malzeme, duman, Hava, Toprak, Çalışma Ortamı köpük Nebati toprak kazısı Akaryakıt, motor yağı, makina Emisyon, gürültü, atık yağ, üstüpü, filtre Hava, Toprak Platform kazısı (Yol) Akaryakıt, motor yağı, makine Emisyon, gürültü, atık yağ, üstüpü, filtre Hava, Toprak 20

21 Çevre hedefi olarak değerlendirilebilecek konular Atık miktarının azaltılması Elektrik tüketiminin azaltılması Su tüketiminin azaltılması Çevre ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması Kimyasal tüketiminin azaltılması Tehlikeli atık oluşturan malzemelerin alternatiflerinin kullanılması Daha az enerji kullanan ekipman kullanımı Çalışanların ve müteahhitlerin eğitilmesi Ağaç dikilmesi Geri dönüşüm yapılması ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI Özel Ölçülebilir Ulaşılabilir Gerçekçi Zamanla sınırlandırılmış olmalıdır. HEDEF EGZERSİZİ 2012 Yılında Üretimde oluşan Atık miktarını oldukça azaltılmak (Hedef-Hedef Değil) 2012 yılı içerinde Elektrik tüketimini üretim kapasitesini düşürmeden aylık kw tan kw a düşürmek (Hedef-Hedef Değil) 1 yıl içerisinde Kimyasal tüketimini azaltmak (Hedef-Hedef Değil) 1 Yıl içerisinde üretim sahasında 10 yaşından büyük enerji sarfiyatı yüksek 10 makinenin yerine A Plus enerji tasarruflu 8 makine almak (Hedef-Hedef Değil) 2012 yılı içerisinde atık işleme personelinin yıllık 10 saat olan eğitimini 15 saate çıkarmak (Hedef-Hedef Değil) 4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER İLETİŞİM 21

22 ACİL DURUMDA ARANACAK TELEFON LİSTESİ - ÖRNEK Doküman No. Yayın Tarihi Revizyon No. Revizyon Tarihi YANGIN İHBAR : 110 SIHHİ İMDAT : 112 BİLİNMEYEN NUMARALAR : 118 TELEFON ARIZA : 121 ALO ZABITA : 153 ALO TRAFİK : 154 POLİS İMDAT : 155 ALO GÜRÜLTÜ : 176 ÇEVRE BİLGİ : 181 SAĞLIK DANIŞMA : 184 SU ARIZA : 185 ELEKTRİK ARIZA : 186 GAZ ARIZA : 187 RUHSAL BUNALIM DANIŞMA : HASTANESİ : HASTANESİ : DEVLET HASTANESİ :... HAZIRLAYAN/TARİH/İMZA ONAY/TARİH/İMZA 22

23 4.4.7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE Kuruluş, çevreye etkisi veya etkileri olabilecek muhtemel acil durumları ve kazaları ve onlara nasıl müdahale edileceğini belirleyecek prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Kuruluş, gerçek acil durumlara ve kazalara müdahale etmeli ve bunlardan kaynaklanan olumsuz çevre etkileri önlemeli veya azaltmalıdır. Kuruluş, özellikle kazaların ve acil durumların meydana gelmesinden sonra, acil duruma hazır olmayı ve müdahale prosedürlerini belirli zaman aralıklarında gözden geçirmeli ve gerektiğinde yeniden düzenlemelidir. Kuruluş, uygulanabildiğinde ayrıca, bu prosedürleri belirli zaman aralıklarında denemeye tabi tutmalıdır. ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE - ÖRNEK ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ PERSONEL LİSTESİ DOK NO P15-L03 YAYIN TARİHİ REV NO 00 REV TARİHİ -- SAYFA NO 1/1 S.No Adı - Soyadı Görevi Ekipteki Görevi Adresi Telefon No ONAY TARİHİ: Doküman No. P 15/F 01 TATBİKAT DEĞERLENDİRME FORMU Yayın Tarihi Revizyon No. 00 Revizyon Tarihi 01. Tatbikatın Yapıldığı Yer : 02. Tatbikatın Adı : 03. Tarihi : 04. Katılanlar : 05. Tatbikatin Değerlendirmesi : ÇEVRE SORUMLUSU İmza-Tarih 23

24 ACİL DURUM PLANI DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : REVİZYON NO/TARİHİ : P 15/PL SAYFA NO : 1/4 OLASI ACİL DURUM ACİL DURUM ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER ACİL DURUM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER ACİL DURUM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER 1- Eğitim ve Bilinçlendirme 1-Eğitimde Anlatıldığı Gibi Kendini 1-Güvenli Olan Dış Toplanma 2-Eğitim Etkinliği Kontrolü Koruma Altına Alması Noktasına Gitmek DEPREM 3-Tatbikat 2-Acil Durum Yöneticisine Durum 4-Tatbikat Değerlendirme Hakkında Bilgi Vermek 1- Eğitim ve Bilinçlendirme 1-Kurumsal ve Kamusal Yetkililere 2-Acil Durum Yöneticisine Durum 2-Eğitim Etkinliği Kontrolü Haber Vermek Hakkında Bilgi Vermek ve Tali- YANGIN 3-Tatbikat 2-Acil Durum Yöneticisini Bilgilendirmek matlarına Uymak 4-Tatbikat Değerlendirme 3-Mümkünse Söndürmek 4-Değilse Dış Toplanma Nok. Gitmek 1- Eğitim ve Bilinçlendirme 1-Acil Durum Yöneticisi Haberdar Edilir. 1-Yetkilinin Talimatlarına Uygun 2-Eğitim Etkinliği Kontrolü 2-İlgili Yetkili Kuruluşa Haber Verilir Yar- Hareket Edilir KAZA 3-Tatbikat dım İstenir. 4-Tatbikat Değerlendirme 4-Bilgi Beceri Dahilinde İse İlk Yardım Uygulanır 1.Eğitim ve Bilinçlendirme 1.Kurumsal ve Kamusal Yetkililere Haber 1.Acil durum Yöneticisine Durum NÜKLEER 2.Eğitim Etkinliği Kontrolü Vermek Hakkında bilgi vermek KAZA 3.Tatbikat 2.Dış toplanma noktasına gitmek 2.Yetkilinin Talimatlarına uygun 4.Tatbikat Değerlendirme Hareket Edilir 3.Dış Toplanma Noktasına Gidilir 1.Eğitim ve Bilinçlendirme 1.Eğitimde anlatıldığı Gibi Kendini 1.Eğitim Bilgilerine Göre KÜRESEL 2.Eğitim Etkinliği Kontrolü Koruma Altına Almak Hareket Edilir ISINMA 3.Tatbikat 2.Yetkililerin Talimatlarına Göre 4.Tatbikat Değerlendirme Kendini Korur İLAÇLAMADA 1.Eğitim ve Bilinçlendirme 1.Eğitimde Anlatıldığı Gibi Kendini 1.Sağlı Personelinin Talimatlarına KULLANILAN 2.Eğitim Etkinliği Kontrolü Koruma Altına Almak Uygun Hareket Etmek İLAÇLARA 3.Tatbikat 2.İşyeri Hekimine Haber Vermek MARUZ KALMA 4.Tatbikat Değerlendirme 1.Eğitim ve Bilinçlendirme 1.Eğitimde Anlatıldığı Gibi Kendini 1.Yetkilinin Talimatlarına Uygun ASİT 2.Eğitim Etkinliği Kontrolü Koruma Altına Almak Hareket Edilir YAĞMURU 3.Tatbikat 4.Tatbikat Değerlendirme 1.Eğitim ve Bilinçlendirme 1.Eğitimde Anlatıldığı Gibi Kendini 1.Eğitim Bilgilerine Göre ÇÖP İLE 2.Eğitim Etkinliği Kontrolü Koruma Altına Almak Hareket Edilir TEMAS 3.Tatbikat 4.Tatbikat Değerlendirme HAZIRLAYAN/TARİH/İMZA ONAYLAYAN/TARİH/İMZA 24

25 ACİL DURUMLARA ÖRNEKLER İlk akla gelen yangın Sel Yıldırım Deprem Fırtına Arıtma tesisinin çalışmaması Kimyasal dökülme Yağmur kanalına veya atıksu kanalına istenmeyen boşaltım Yasal şartlara uymama durumu Sabotaj 4.5 KONTROL ETME 4.5.3UYGUNSUZLUK,DÜZELTİCİ FAALİYET VE ÖNLEYİCİ FAALİYET ÖRNEK 25

26 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU Dok.No:F Yayın Tar: Rev.No:00 Rev.Tar: DÖF NO:... Tarih:.../.../... UYGUNSUZLUK KAYNAĞI: İŞLETME İÇİ MÜŞTERİ DİĞER FAALİYET TÜRÜ: DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ UYGUNSUZLUK TANIMI: PLANLANAN DÖF: PLANLANAN; BAŞLANGIÇ TARİHİ:.../.../... BİTİŞ TARİHİ:.../.../... FAALİYET SONUCU: GERÇEKLEŞEN; BİTİŞ TARİHİ:.../.../... FAALİYET SORUMLUSU: İMZA: ONAYLAYAN: İMZA: 26

27 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET TAKİP KARTI Dok.No: F Yayın Tar: Rev.No:00 Rev.Tar: DÖF NO: FAALİYET TÜRÜ FAALİYET TANIMI: PLANLANAN DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ BAŞLANGIÇ TARİHİ: PLANLANAN BİTİŞ TARİHİ: GERÇEKLEŞEN BİTİŞ TARİHİ: SORUMLU SONUÇ 4.5 KONTROL ETME KAYITLARIN KONTROLÜ - ÖRNEK ARŞİV İZLEME LİSTESİ Yay. Tarihi Rev. No -- Rev. Tarihi:. 00 Sayfa No 1/1 SIRA NO DOKÜMAN ADI ZAMAN ARALIĞI ARŞİV GİRİŞ TARİHİ ARŞİV ÇIKIŞ TARİHİ SORUMLU İMZA İÇ TETKİK - ÖRNEK 27

28 YILI İÇ TETKİK PLANI Doküman No. Yayın Tarihi Revizyon No. Revizyon Tarihi BÖLÜM Planlama, Uygulama ve Kayıt A Y L A R / Y I L Ocak/ Şubat/ Mart/ Nisan/ Mayıs/ Haziran/ Temmuz/ Ağustos/ Eylül/ Ekim/ Kasım/ Aralık/ Planlanan Uygulanan Planlanan Uygulanan Planlanan Uygulanan Planlanan Uygulanan Planlanan Uygulanan Planlanan Uygulanan Planlanan Uygulanan AÇIKLAMA : Kalite Yönetim Temsilcisi, ilgili tetkik terminini, tarih ve saat bilgilerini içerecek şekilde bölümlere bildirecektir. T E T K İ K Ç İ L E R HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi TARİH REVİZYON NO ONAYLAYAN Yönetim 28

29 Denetim Uygulanan Bölüm : İÇ TETKİK RAPORU Denetim Tarihi : Açılış Toplantısına Katılanlar : Kapanış Toplantısına Katılanlar : Denetimin Gerekçesi Esas Alınan Dokümanlar SONUÇ : DFİF Formları :... Adet Takip Denetimi Gerekli mi? Evet Hayır Tarihi : Baş Denetçi Denetçi Bölüm Yetkilisi Onay 29

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

ÇEVRE ÇEVRE ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER HAVA ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2005. İnsanın yeryüzündeki faaliyetleri çevre sorunlarına

ÇEVRE ÇEVRE ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER HAVA ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2005. İnsanın yeryüzündeki faaliyetleri çevre sorunlarına ÇEVRE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2005 Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, belirli bir ortamdaki bitki ve hayvan topluluğu, insan ve bunlar arasındaki faaliyetleri

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TS EN ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Bilgi Notu ÖZLEM DURMUŞ Çevre Mühendisi odurmus@mpm.org.tr tel: 3124675590/336 ÖZLEM ÖZER Endüstri Mühendisi oozer@mpm.org.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

LİMAN İŞLETMELERİNDE ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

LİMAN İŞLETMELERİNDE ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİMAN İŞLETMELERİNDE ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ Kürşat BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİMDALI İŞLETME PROGRAMI DANIŞMAN

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM?

İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM? İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM? BÖLÜM 10 D O Ğ A D A N N A S I L YA R A R L A N I Y O R U Z? İnsan, var oluşundan günümüze doğada üstünlük kurmaya yönelik

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI Ankara, 2013 1 Bu çalışma,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı