ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR"

Transkript

1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen, verilere dayanan, güçlü bir yapı üzerine inşa edilen çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme getirmiştir. Bu yönetim şekliyle Toplam Kalite Yönetimi hizmet/ürün alan ve sunanların beklentilerinin yerine getirilmesini temel alan, çalışanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir. Küreselleşen rekabet ortamında ülke olarak başarının yolu özel sektör kadar kamu kesiminin de bir bütün olarak mükemmelleşmesinden geçmektedir. Bu noktadan hareketle ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne uyum çalışmaları kapsamında, Bölge Laboratuarlarımızın çalışma ortamı ve alt yapısını en son yürürlükte olan ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek amacıyla; Daire Başkanlığımızın bütçe imkanları göz önüne alınarak, Bölge Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerimiz üç pilot gruba ayrılmıştır., Bölge Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerimizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki hizmet standartlarını iyileştirmek üzere, TS EN ISO 9001 standardına göre doküman yapısı oluşturup, Türk Standartları Enstitüsünden ISO 9001 Belgesinin alınması ve daha sonra deney hizmetlerinin kalitesini ve güvenirliğini uluslar arası seviyeye çekmek üzere Türk Akreditasyon Kurumundan akreditasyon sertifikası alınması hedeflenmiştir. Bu çalışmaların tamamlanması durumunda, daha doğru ve güvenilir deney sonuçlarının üretilmesi, doğru hizmetin zaman kaybedilmeden ilk defada gerçekleştirilmesi, etkin bir yönetim anlayışının sağlanarak verimliliğin arttırılması, müşteri şikayetlerinin azaltılarak, müşteri memnuniyetinin arttırılması, maliyetlerin azaltılması, çalışanların tatmini, planlama, kuruluş içi işbirliği ve iletişim anlayışının iyileştirilmesi sağlanmış olacaktır.

2 Bu kapsamda pilot bölgelerimizde yapılan çalışmalar; 1. Ar-Ge Dairesi Başkanlığına bağlı Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi Müdürlüğü nce Pilot Bölgelere gidilerek, 1 gün süreyle laboratuvar alt yapıları, çalışma ortamının incelenmesi ve iyileştirme tavsiyelerini içeren Seyahat Sonuç Raporlarının hazırlanarak, Bölgesine gönderilmesi, 2. Bölge sistemini kurma çalışmalarının başlatılabilmesi amacıyla Kalite Yönetim Temsilcisi ve Yardımcısının atanması, 3. Ar-Ge Dairesi Başkanlığına bağlı Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi tarafından söz konusu Bölge Müdürlüklerine gidilerek 1 gün süreyle, sertifikalı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme ve Temel Eğitiminin verilmesi,

3 4. Başkanlığımızda, Ar-Ge Dairesi Başkanlığına bağlı Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi tarafından Kalite Yönetim Temsilcilerine ve Yardımcılarına, 3 gün süreli, sertifikalı, TS EN ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimin verilmesi ve hazırlanan Sistem Dokümanlarının nasıl bölgeye adapte edileceği konusunda uygulamalı çalışma yapılması, 5. Bölge Müdürlükleri tarafından, Kalite El Kitapları, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler ve talimatlardan oluşan sistem dokümanlarının hazırlanması, 6. Deneylere ait güncel standartların temin edilmesi, 7. En son yürürlükte olan standartlara göre bölge cihaz ve ekipman ihtiyaçlarının ortaya konması ve ihtiyacın; Başkanlığımızca veya Bölgesince karşılanması,

4 8. Cihaz Ekipman Listelerinin hazırlanması, cihazların sisteme göre kodlanması ve cihazların etiketlenmesi, 9. Bölgece, Başkanlığımızın da desteği ile cihazlara ait, Kalibrasyon ve Ara-kontrol Takip Planlarının ve Koruyucu ve Yıllık Bakım Planlarının hazırlanması, 10. Laboratuvar Cihaz Yerleşim Planlarının oluşturulması, 11. Cihaz kalibrasyon ve ara kontrollerinin Başkanlığımızca yapılması veya akredite bir laboratuvardan hizmet alınarak yaptırılması, 12. Başkanlığımızda, Bölge Teknik Personeline, Ar-Ge Dairesi Başkanlığına bağlı Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi tarafından 3 gün süreli, sertifikalı, TS EN ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi nin verilmesi, 13. Bölge Müdürlüğüne gidilerek üst yönetimle birlikte, ilk Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının yapılması ve Kalite Yönetim Sisteminin devreye sokulması, 14. Bölgelerce; TS EN ISO 9001 Standardına göre iç tetkik yapılması, 15. Bölgece; Kalite Yönetim Sistem Belgesi Başvuru Dosyasının hazırlanması amacıyla Başkanlığımızca gönderilen dokümanların adapte edilmesi ve başvurunun yapılması, 16. Ar-Ge Dairesi Başkanlığına bağlı Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi tarafından Bölgeye gidilerek, Kalite Yönetim Sistem Belgesi Belgelendirme Denetimine eşlik edilmesi, 17. Ar-Ge Dairesi Başkanlığına bağlı Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi tarafından Bölgeye gidilerek, 3 gün süreli ve sertifikalı, TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuarları Genel Metroloji ve Kalibrasyon Bilgilendirme ve Temel Eğitim Kursu verilmesi, 18. Başkanlığımızda, 3 gün süreli, sertifikalı, Laboratuar İstatistiği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi nin verilmesi, 19. Başkanlığımızda, Bölge Teknik Personeline, 3 gün süreli, sertifikalı, TS EN ISO/IEC İç Tetkikçi Eğitimi verilmesi, 20. Başkanlığımızın desteğiyle, Bölgelerce, akredite olunacak deneyler için, Deney Talimatları, Cihaz Kullanma ve Bakım Talimatları, Ölçüm Belirsizliği Talimatlarının ve Laboratuvarı Yetki Listelerinin hazırlanması,

5 21. Deney sonuçlarının kalitesinin güvence altına alınması amacıyla, Başkanlığımızca Laboratuarlar Arası Karşılaştırma Çevrimlerinin planlanması ve bölgelerce deneylerin yapılması, 22. Çevrim sonuçlarının, Başkanlığımızın desteği ile Bölgece değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanması, 23. Başkanlığımızca, Uygulamalı Ölçüm Belirsizliği Talimatı, Kalite Kontrol Raporu ve Akreditasyon Dosyası Hazırlama Eğitimi nin verilmesi, 24. Başkanlığımızın desteği ile Bölgelerce, deney metodunun tam olarak uygulandığını göstermek amacıyla Kalite Kontrol Raporlarının hazırlanması, 25. Bölgelerce; TS EN ISO/IEC Standardına göre iç tetkik yapılması, 26. Bölgece; TÜRKAK Başvuru Dosyasının hazırlanması amacıyla Başkanlığımızca gönderilen dokümanların adapte edilmesi ve başvurunun yapılması, 27. Müdürlüğümüzün İş Programının uygun olması durumunda Bölgelere gidilerek, Akreditasyon Belgelendirme Denetimlerine eşlik edilmesi, Bazı Bölge Müdürlüklerimizde laboratuarlarımızın küçük olması nedeniyle ilave laboratuar inşaatları yapılarak, mevcut laboratuarlar büyütülmüş ve daha rahat çalışılabilecek duruma getirilmiştir. Özetle; 1.grup pilot bölge olarak belirlenen 4. Bölge, 6. Bölge ve 10. Bölge Müdürlüklerimize TS EN ISO 9001 belgesini almak üzere TSE'ye müracaat edilmiş ve yapılan denetimden başarı ile çıkılarak Kasım 2009 itibarı ile bu bölgelerimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. Pilot seçilen 1.Bölge ve 8. Bölge Müdürlüklerimiz ise Bölgenin tümüne daha önceden belge alınmış olduğundan bu dönemde denetime katılmamışlardır. 1. grup Pilot Bölge laboratuarlarımızın belirlenen 6 adet deneyden TS EN ISO/IEC standardının tüm şartlarını sağlayacak şekilde gerekli cihaz, ekipman ve donanımın temini ve akredite olunması konusunda gereken teknik ve mali destek Başkanlığımızca verilmiştir yılı sonuna kadar bu deneylerden akredite olunması hedeflenmektedir.

6 2010 yılında 2.grup 7 adet yeni Pilot Bölge belirlemek üzere Bölge Araştırma Başmühendisliklerimize gidilerek teknik altyapıları incelenmiş, 2. Bölge, 5. Bölge, 9. Bölge, 12. Bölge, 13. Bölge, 14. Bölge ve 16. Bölge Araştırma ve Geliştirme Başmühendislikleri pilot olarak seçilmişlerdir yılında Ar-Ge Dairesi Başkanlığına bağlı Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi tarafından, bu bölge personellerimize yerinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve Temel Eğitimi verilmesi nisan ayının sonuna kadar tamamlanmıştır. Başmühendisliklerimiz bünyesinde çalışan 2 personel, biri asil biri yedek olmak üzere, pilot bölgelerimizdeki Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek için Bölge OLUR'u ile görevlendirilmişlerdir Mayıs 2011 tarihlerinde 3 gün süre ile "Dokümantasyon Eğitimi" verilmiştir. Dokümantasyon eğitiminin akabinde ISO 9001 standardı gereği hazırlanması gereken sistem dokümanları dokümantasyon eğitimi alan 14 adet personel ve Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi Müdürlüğü çalışanlarının işbirliği ile hazırlanmış olup, sistem tarihi itibarı ile devreye alınacaktır. 5-7 Temmuz 2011 tarihinde yapılması planlanan "İç Tetkikçi Eğitimi" sonrası ilk grupta belirlediğimiz pilot bölgelerle ilgili yürütülen tüm çalışmalar yeni Bölgelerimizde de aynen yürütülecektir yılı sonuna kadar 2.grup pilot bölgelerimizin, Türk Standartları Enstitüsüne başvuru yapılarak TS EN ISO 9001 Belgesi almaları hedeflenmiştir yılında da akreditasyon hedeflenmektedir.

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025 Sayfa No 1/33 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.0. İÇİNDEKİLER Sayfa No 2/33 BÖLÜM NO KONU SAYFA NO TS EN ISO/IEC 17025 MADDELERİ 1.0 İçindekiler 2 -- REFERANS DOKÜMAN 2.0 Atıf Yapılan Standartlar

Detaylı

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 18.01.2012 Sayfa No 2/63 Doküman No ARGE.KP.04-FR.03

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI İÇ PAYDAŞ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI İÇ PAYDAŞ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Bu kitapçıkta, Odamızda 01.06.2007 tarihinden itibaren sistematik olarak uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi nin (KYS) işleyiş ve performansına yönelik uygulamalar sunulmaktadır. 1. AMAÇ Kalite Yönetim

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI süreç süreç süreç ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI Baskı No: 01 Yayın Tarihi: 15/03/2012 Kopya: Orijinal Dağıtım: Eti

Detaylı

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU XX. KLINIK BİYOKİMYA GÜNLERİ Sema ARAL AKREDİTASYON Bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir kurum

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak!

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bakan Sunuşu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), genel olarak Uygunluk

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BiRiM FAALiYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 YETKİ VE SORUMLULUK... 4 GÖREVLERİ... 4 İDAREYE

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı