SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ"

Transkript

1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ Nihal KAFALI ÜNLÜTÜRK MPHG Kalite Grup Müdürü 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Mayıs 2015

2 GİRİŞ : Sağlık sektörü açısından kalite çalışmaları oldukça önemlidir. Halen dünyada her yıl binlerce kişi yanlış tıbbi ilaç uygulamalarından ve enfeksiyon gibi hastaneye bağlı nedenlerden ölmektedir. Aynı şekilde yapılan bir çok tıbbi tahlil sonuçlarının doğru olduğundan zaman zaman emin olamamaktayız. Yanlış tedaviler yanlış tahlil sonuçlarına göre yapılabilmektedir. Ne üzücüdür ki bu hatalardan etkilenen hatta çok ağır sonuçlara maruz kalan bizlere güvenen hastalarımız olmaktadır. Bu örneklerden de anlaşıldığı ve hepimizin bildiği gibi aslında hastaneler oldukça karmaşık yapılardır. Ve kesinlikle kalite standartlarını benimsemek ve sağlık hizmeti sunumunu kalite standartlarına göre şekillendirmek durumundadır.

3 Sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların, referans alınan standartlar (ISO, JCI, SKS vb.) doğrultusunda kalite faaliyetlerini ve süreçleri planlarken kalite yönetim departmanlarının yönetimsel ve organizasyonel yapısının nasıl ele alındığı önem taşımaktadır.

4 Peki kalite standartlarını pratik hayata yansıtırken ne tür zorluklarla karşılaşıyoruz? Ya da standartların saha entegrasyonunu nasıl sağlayabiliriz? Çalışanların katılımını nasıl sağlayabiliriz? Sistemi dinamik tutmak ve algıyı yüksek tutmak için ne yapmalıyız? Sürdürülebilirliği nasıl sağlarız? Elbette ki çok iyi kurgulanmış kalite yönetim ve organizasyon yapısında bu mümkündür!

5 Peki biz MPHG olarak Kalite Yönetim ve Organizasyon yapısını nasıl ele aldık?

6 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET Lorem ipsum

7 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET Lorem ipsum

8 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET Lorem ipsum

9 Kalite departmanlarının var oluş sebebi; Sağlık hizmetlerindeki ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş sağlık hizmet standartlarının ve sağlık uygulamalarının sistemsel entegrasyonunu sağlamak ve sistemi dinamik tutmaktır.

10 MPHG de kalite yönetim modeli 6 süreçte ele alınmaktadır: 1- Kalite Yönetim Süreci 2- Kalite Dokümantasyon Süreci 3- Kalite Performans Takip Süreci 4- Kalite Geliştirme ve İyileştirme Süreci 5- Kalite Eğitim Süreci 6- Kalite Denetim Süreci

11

12 1- Kalite Yönetim Süreci: Planlama: Etkin ve verimli bir yönetim için öncelikle iyi bir planlama ve takip sistemi gereklidir. Bu doğrultuda oluşturulan Kalite Yönetim Planı (komite, kurul ve konseylerin toplanması, eğitim, denetim, tatbikat, raporlama, tedarik performansı,) süreçlerin takibi ve koordinasyonu açısından yol göstericidir. Hastanelerin plana uyum oranı kalite performansı göstergesidir. Kalite yönetim sistemi araçları: Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Takip Sistemi (DÖF modülü), (İşleyiş ve saha uygunsuzluklarının takibi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması) Güvenlik Raporlama (Olay Bildirim) Sistemi (hastaya yansıyan ya da olası tıbbi hataların raporlanması) Kalite yönetim sistemi araçlarını çok iyi kurgulamak ve tüm çalışanların katılımı ve desteği ile uygulamak hizmet kalitesini arttıran en önemli faktördür. Kalite yöneticilerinin de tüm çalışanları kalite süreçlerine dahil edebileceği sistemleri hayata geçirmek temel hedefi olmalıdır.

13 13

14 DÖF MODÜLÜ 14

15 OLAY BİLDİRİM MODÜLÜ 15

16 2- Kalite Dokümantasyon Süreci: Grup genelinde klinik ve idari yapıda standart hizmet sunumu benimsenmiştir. Bu nedenle grup içinde mevcut belgelendirmeler dikkate alınarak - JCI Akreditasyon Standartları, - ISO 9001:2008 TSE Standartları, - Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve - Bakanlıkça yayınlanan mevzuata uygun doküman alt yapısı oluşturulmuştur. Her bölümün temel ve alt süreçleri tanımlanmış olup klinik uygulamalar, protokoller, rehberler ve algoritmalar ile detaylandırılmıştır. 51 bölüm, 11 doküman tipi (prosedür, talimat, form, yardımcı doküman, görev tanımı, organizasyon şeması, dış kaynaklı doküman, broşür, bilgilendirme onam, hekim yetkilendirme) olmak üzere toplam adet doküman sistem içinde mevcuttur.

17 17

18 3- Kalite Performans Takip Süreci: Ölçemediğinizi iyileştiremezsiniz! Bu nedenle büyük değişimleri sağlayabilmek ve sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirebilmek; sağlıklı veriler ve sistematik ölçümlerle mümkündür. Bu doğrultuda; MPHG de kalite çıktılarını ölçebilmek için performans ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Klinik kalite ve süreç ölçüm göstergeleri belirlenmiştir. Bu indikatörler bölüm performansı olarak kabul edilmektedir. Bu indikatörler belirlenirken; hasta güvenliği beklentileri, hastalar için yüksek risk taşıyan süreçler, problem çıkması olası süreçlere odaklanılmıştır. Bu alanlardan elde edilen verilerin sistemik analizi ile mevcut durum tespiti, politikaların belirlenmesi, gerekli kaynakların sağlanması, önceliklere yer verilmesi, sorunların ve çözümlerinin ortaya konulması ve tüm kalite faaliyetlerinin takibi sağlanmaktadır.

19 4- Kalite Geliştirme ve İyileştirme Süreci: Standartlara uyumun takibi ve süreçlerdeki uygunsuzlukların giderilerek sürekli iyileştirmenin sağlanması kurumun sürekli hedefidir. Kalite yönetim sistemi araçlarından (DÖF, Olay bildirimi, klinik kalite ve süreç ölçüm göstergeleri) elde edilen sistemik veriler ve analizler gerçek bilgilerdir. Bu doğrultuda problem çözme teknikleri kullanılarak sorunların çözümü ve süreçlerin iyileştirilmesine odaklanılmaktadır.

20 5- Kalite Eğitim Süreci: Kalite yönetim sistemlerinin ve hasta güvenlik beklentilerinin tüm çalışanlar tarafından bilinmesi çok önemlidir. Bu nedenle işe başlayan herkes oryantasyon eğitiminden geçmekte ve temel bilgiler aktarılmaktadır. Akabinde belirli periyodlarda eğitimler düzenlenmektedir. Standartlara uyum, hasta ve çalışan güvenliği, risk yönetimi gibi konulara odaklanılır. Bunların yanında kalite eğitim programları düzenlenir. Bu eğitim programında; kalite yönetim sistemi yapısı, kalite otomasyon sisteminin kullanımı (DÖF, Olay bildirimi), kalite indikatör takip sistemi, süreç yönetimi ve iyileştirme yöntemleri (Kök Neden Analizi, Hata Türleri Etki Analizi, PUKÖ) anlatılır.

21 6- Kalite Denetim Süreci: - Çalışanlar arasından Öz- Değerlendirme/İç tetkik Ekibi oluşturulmuştur. Bu kişiler, özel eğitime tabi tutularak sertifikalandırılmaktadırlar. Yılda 2 kez belirlenen ekipler kendi bölümlerinin dışında farklı bölümlere giderek JCI-SKS standartlarına ve prosedürlere uygunluğu değerlendirirler. Tespit edilen bulgular kalite konseyinde üst yönetime sunulur. İyileştirmeler için kararlar alınır. - Periyodik olarak Bina Turları yapılarak saha kalite yönetim sistemleri açısından dinamik tutulmaya çalışılır. - Tıbbi kayıtlardaki eksikliklerin tespiti için açık ve kapalı hasta dosya taramaları yapılır. - Elde edilen uygunsuzluklar saha denetim uygunsuzlukları olarak DÖF sistemine girilir ve sorunlar giderilinceye kadar takip edilir.

22 SONUÇ: Standartların sistemsel entegrasyonu, pratiğe dönüştürülmesi, çalışanlar tarafından benimsenmesi ve sürdürülebilir olması şüphesizdir ki; sistemsel açıdan doğru organizasyon yapısı ve iyi bir planlama ile mümkündür.

23

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi

ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi Dr.Ömer Güzel Biruni&Centro Laboratuvarları 18 EKİM 2014 MALATYA 21. Yüzyılda Laboratuvarların Geleceği Otomasyon, Konsolidasyon, Moleküler tanı,

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

ISBN: 978-975-590-364-4. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011

ISBN: 978-975-590-364-4. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011 ISBN: 978-975-590-364-4 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı na aittir. Başkanlığın yazılı izni olmadan,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Kavramı ve JCI, EFQM

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Kavramı ve JCI, EFQM ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Kavramı ve JCI, EFQM Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ Biyoistatistik AD Öğretim üyesi (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) (DÜ Hastaneleri SY/KYS Danışmanı)

Detaylı

Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması. Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1

Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması. Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1 Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1 ÖZET: Bu çalışmada, bir vakıf hastanesinde bütün sistemleri kapsayan hasta güvenliği programının oluşturulması

Detaylı

ÇORUM BELEDİYESİ İç Kontrol Çalışmaları. Reyhan KUŞÇU / Mali Hizmetler Müdürü Ömer MAZ / Strateji Geliştirme B. Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi

ÇORUM BELEDİYESİ İç Kontrol Çalışmaları. Reyhan KUŞÇU / Mali Hizmetler Müdürü Ömer MAZ / Strateji Geliştirme B. Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi ÇORUM BELEDİYESİ İç Kontrol Çalışmaları Reyhan KUŞÇU / Mali Hizmetler Müdürü Ömer MAZ / Strateji Geliştirme B. Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kalkınma

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI İÇ PAYDAŞ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI İÇ PAYDAŞ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Bu kitapçıkta, Odamızda 01.06.2007 tarihinden itibaren sistematik olarak uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi nin (KYS) işleyiş ve performansına yönelik uygulamalar sunulmaktadır. 1. AMAÇ Kalite Yönetim

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ve işleyişi ile ilgili üst yönetim toplantısı yapılacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ve işleyişi ile ilgili üst yönetim toplantısı yapılacaktır. 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1.1.1. Öngörülen ler İç kontrol sistemi işleyişi ile ilgili üst

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1.

I- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ile ilgili seminerler devam edecektir. KOS 1.1. I- KONTROL ORTAMI Standart Kod KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi işleyişi yönetici

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı