DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS Cemil SUNGUR a ve H.Bekir GÖKGÜNDÜZ b * a Selçuk Üniversitesi Teknik bilimler MYO Kampus-KONYA, E-posta: b* Selçuk Üniversitesi Teknik bilimler MYO Kampus-KONYA, E-posta: Özet Bu çalışmada GPS sisteminin bir fonksiyonu olan; istenilen herhangi bir araç ya da nesnenin konumunu ve yerini belirleme işlevinin yerine kullanılabilecek, çok daha ekonomik kullanışlı ve işlevsel bir sistem, RF sinyaller kullanılarak araç tanıma, takip ve konum belirleme işlevi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar gerçekleştirilen sistemin araç yer ve konum belirlenmesinde GPS sisteminin yerine kullanılabileceğini gösterilmiştir. Anahtar kelimeler: Radyo frekans (rf) yöntemi ile araç tanıma Abstract In this study, defination of a vehicle, tracking and position determination by the use of RF signals is made. The system formed by RF signals is more economic, useful and functional and it can be used instead of any vehicle s and object s position and place determination function, related with GPS system. The results of the study shows that the system can be used instead of GPS system for determination of the place and position of a vehicle. Keywords: Vehicle tracking system, RF, GPS, Microcontroller 1. Giriş Yirmi birinci yüz yılın yaşandığı günümüzde, kamu kurumları başta olmak üzere, özel kurum ve kişilerin konumsal bilgiye olan ihtiyacı, hızla artmaktadır. Bilgiye olan talep ve çeşitliliğinin artması, kişi, kurum ve bölge konumsal bilgisinin daha hızlı ve ekonomik olarak toplanmasını gerektirmektedir. Bilgi güncelliğinde süreklilik ve hızın sağlanması isteği Global Konum Belirleme (Global Positioning System, GPS) sistemlerinde de hızla gelişmeler olmasına neden olmuştur. Bilgi ihtiyacı, lokal, bölgesel ve global olmak üzere üç temel ölçekte toplanarak değerlendirilebilir. Benzer konuda yapılan çalışmalarda birçok değişik sonuçlar elde edilmiştir. Haritacılık alanında kullanılmak üzere kinematik nesnelerin sayısal navigasyon sistemi ile izlenmesi gerçekleştirilmiştir[1]. Araçların plakasının algılanması ve tanınması amacı ile yapılan çalışmada araçların park yerlerine, servislere ve özel amaçlı yerlere giriş çıkışlarda kamere aracılığı ile tanınması sağlanmıştır. [2].Yapay sinir ağları kullanılarak araçların kendi kendine yol bulmalarını sağlayan bir sistem geliştirilmiştir.[3].rf & ınternet ile uzaktan kontrol edilen içme suyu kuyuları ve su depolarının PIC destekli otomasyonu ve geniş arazilerde kullanılması sağlanmıştır. [4]. Gabor süzgeçler kullanılarak araç plakalarının resim içerisindeki yerini bulmaya yönelik bir yöntem geliştirilmiştir [5]. Toplu ulaşımda kullanılan raylı sistemlerde sınırlı alan içerisinde makinist bilgilendirme ve araç takip sistemleri geliştirmiştir. [6] Bu çalışmada, gelişmiş ülkelerin kurduğu ve kullandığı, diğer ülkelerin kullanımına da kısıtlı olarak izin verdiği sistemlerden farklı olarak, kullanılması bir başka ülke iznine bağlı olmayan, uydu gerektirmeyen ve diğerlerine oranla oldukça ekonomik olan bir sistem tasarlanmıştır. Araçların yer ve konumunun belirlenmesi amacı ile RF sinyaller kullanılarak araç tanıma, takip ve konum belirleme sistemi gerçekleştirilmiştir. Araç yeri belirlenmesi noktasal olmasa da dar bir alan içinde yerinin tespitini mümkün kılmaktadır. 2. Genel 2.1 Küresel Konumlama Sistemi (Global Positioning System) GPS, Global Positioning System (Global Yer Belirleme Sistemi) Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır. Bu sistem, yörüngede sürekli olarak dönen ve çok düşük güçlü radyo sinyalleri yayan 24 uydudan oluşur. Yeryüzündeki GPS alıcısı, bu sinyalleri alıp uydularla aramızdaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit etmeyi mümkün kılabilmektedir. Şekil 2.1 de Global yer belirleme sisteminin işleyiş yapısı gösterilmiştir. Şekil 2.1 GPS sisteminin yapısı [7]. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Askeri amaçlı kullanımı düşünülerek gerçekleştirilen GPS sisteminin Daha sonra düzenli artan talepler doğrultusunda 1980 lerde GPS sistemi sivil kullanıma da açılmıştır sivil amaçlı kullanımı askeri amaçlı kullanıma göre %90 gibi daha büyük boyutlara ulaşmıştır [8]. Uzay Bölümü: Uzay bölümü, 21 aktif uydu ve 3 yedek uydu olmak üzere en az 24 uydudan meydana gelmektedir. Uydular, Yüksek Yörünge adı verilen ve dünya yüzeyinin km üzerindeki yörüngede bulunurlar. Uyduların bu kadar yüksekte olmaları onlara geniş bir görme alanına sahip olmalarını sağlar ve dünya üzerindeki bir GPS alıcısının her zaman en az 4 adet uyduyu görebileceği şekilde konuşlandırılmıştır [7]. Kontrol Bölümü: GPS uydularını sürekli izleyerek, doğru yörünge ve zaman bilgilerini sağlar. Dünya üzerinde 5 adet kontrol istasyonu bulunmaktadır. Bunlardan dördü insansız, biri insanlı ana kontrol merkezidir. İnsansız kontrol merkezleri, topladıkları bilgileri ana merkeze yollarlar ve Ana merkezde bu bilgiler değerlendirilerek gerekli düzeltmeler uydulara bildirilir [7]. Kullanıcı Bölümü: Kullanıcı bölümü yer yüzeyindeki alıcıların tümüdür. Çeşitli amaçlarla GPS kullanarak yerini belirlemek isteyen herhangi bir kişi, sistemin kullanıcı bölümüne dâhil olur [7]. 2.2 RF haberleşme Telefonun icadıyla ayrı bir boyut ve hız kazanan iletişim teknolojisi, telli hatların yetersiz kalmasıyla iletim ortamı olarak havanın kullanılmasına, aynı zamanda modülasyon olarak adlandırılan, bilginin yüksek hızlı (frekanslı) taşıyıcı bir dalga üzerine bindirilerek istenilen noktaya gönderilmesini sağlayan tekniklerin geliştirilmesini sağlamıştır. Radyo dalgaları, TV dalgaları ve mikrodalgalar elektromanyetik dalgaların tipleridir ve birbirlerinden sadece dalga boyları ile farklıdırlar. Elektromanyetik spektrumda dalgalar binalar büyüklüğündeki çok uzun radyo dalgalarından bir atomun çekirdeğinin boyutundan daha kısa gama dalgalarına kadar değişir. Elektromanyetik spektrum, en uzun dalga boyundan en kısa dalga boyuna şu grupları kapsar: Radyo dalgaları, Mikro dalgalar, İnfrared dalgalar, Optik dalgalar, Ultraviole dalgaları, X-ışını dalgaları ve Gama dalgaları. Ses dalgaları gibi yaşamımızın içinde olup ta göremediğimiz bu dalgalar, elektromanyetik dalgalar diye adlandırılır. Bu elektromanyetik dalgaların hava içinde katı ortam içinde ve uzay boşluğu içinde seyahat edebilir. Radyo dalgaları elektromanyetik dalgaların bir tipidir. Elektrik ve manyetizma durgun (statik) halde olabilir. Ancak hareket halindeki elektrik ve manyetik yükleri elektromanyetik dalgayı oluşturur. Elektromanyetik dalga, bir elektrik alanı ile bir manyetik alanı eşleştiği zaman oluşur. Bir elektromanyetik dalganın elektrik ve manyetik alanları birbirlerine ve dalganın hareket yönüne diktir. RF vericide birleştirilerek gönderilen bu dalgalar RF alıcıda ayrıştırılarak elektrik dalgasına ve manyetik dalgaya çevrilirler. Şekil 2.2 Elektromanyetik dalganın yapısı Bilgi sinyali ile yüksek frekanslı (RF) taşıyıcı sinyalinin genlik, frekans veya fazını değiştirerek (modüle edip) güçlendirildikten sonra hava ya da bir iletken ortam ile bilginin gönderildiği elektronik cihazlara RF verici denir. Bu araç takip sisteminde RF verici olarak ATX-34 devresi, RF alıcı olarak ise ARX-34 devresi kullanılmıştır. ATX-34 ve ARX-34 devreleri yüksek kararlılığa sahip olması ve kullanım amacının çok çeşitli olması sebebiyle tercih edilmiştir MHz. UHF bandında EN uyumludur. Yüksek frekans kararlılığına sahiptir. Düşük akım sarfiyatı ile pilli uygulamalar içinde idealdir [9]. Bu çalışmada araçların plaka bilgilerinin girilmesi programlanması, vericiden gelen bilgilerin depolanması amacıyla Microchip firmasına ait olan PIC16F877 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Bu mikrodenetleyici Jal programlama dili ile programlanmıştır.anten; 50 Ω empedanslı olmalıdır. λ / 4 anten boyu 433MHz. için yaklaşık 17.3 cm dir. Şekil 2.3 de devrenin çalışmasına ait blok şemasında sistemin genel yapı olarak çalışması verilmiştir. Besleme 24-12V tan 5V a DC-DC Değiştirilebilir Hafıza (EEPROM) Mikro Denetleyici (PIC 16F877) TTL-RS 232 Dönüştürücü Bilgisayar Bağlantı PIC 16F877 Programlayı cı RF Alıcı (ARX-34 ASK) RF Verici (ATX-34 ASK) Şekil 2.3 Tasarlanan devre blok şeması Anten Alıcı devre, verici devreden kendi protokolüne uygun RF bilgisi aldığı takdirde bu bilgiyi bilgisayarın RS232 portu aracılığı ile bilgisayara iletir. Bilgisayarda veriler depolanır ve istenilen veriler seçilebilir. Bunda amaç, plaka bilgilerinde aranan plakalar programa bildirilir ve program

3 gelen veriler arasında aranan plakaları arar. Eğer aranan plakalardan herhangi biri kapsama alanına girerse saat ve tarihle kayıt eder. Kullanıcıyı uyarmak için ekranda alarm verir. Devre sadece kendisi ile uygun data formatına sahip dataları bps bir hızla bilgisayara iletmektedir. Delphi 7 programında hazırlanmış olan ara yüz programında, belirlenen noktalara yerleştirilen alıcılardan alınan sinyaller işlenmektedir. Her bir aracın üzerinde bulunan ve kendine özgü bir koda sahip olan verici devresi bulunmaktadır. Şekil 2.4 ekran görüntüsünde görüldüğü gibi 3 bölümden oluşmaktadır. Birincisi belirlenen noktadan geçen tüm araçların yazıldığı Geçen Araçlar Bölümü, ikincisi bulmak istediğimiz aracın plaka bilgilerini girdiğimiz bölüm, üçüncü olarak da belirlemek istediğimiz aracın hangi noktadan saat kaçta geçtiğinin belirlendiği bölümdür. Sistemin ilk aşamada şehir giriş ve çıkışlarına yerleştirilmesi düşünülmüştür. Ancak şehir giriş çıkışlarında, trafik noktaları ve şehirlerarası trafik bölge istasyonlarında, kavşak, otoyol giriş çıkış gişelerinde kullanılabilmektedir. Sistemde bir alıcı devre ve arabalara takılı verici devreler bulunmaktadır. Kullanımı ve montajı oldukça kolaydır. Bu çalışmada verici konumundaki araçların alıcı tarafından tanınması için gerekli olan mesafe, tanımlama da etkili olan aracın hızı, hava koşulları, alıcının konumu ve vericinin konumunun araç takip sistemine etkileri üzerine 5 adet deneysel çalışma yapılmıştır. 3.1 Tanıma Mesafesinin Belirlenmesi Alıcı yerden 1m yüksekliğe yerleştirilerek, araca yerleştirilen verici ile yapılan 50 Km/h 10 geçişte, yaklaşım ve uzaklaşım mesafelerinin aynı ve 30m olduğu saptanmıştır. 1 Tüm geçen araçların görüldüğü bölüm 3 Belirlenen araçların zaman ve saat bilgisiyle yazıldığı bölüm 2 Aranan araçların plaka bilgileri Alıcı 2,20 m yüksekliğe yerleştirildiğinde yapılan 50 Km/h 10 geçişte, yaklaşım ve uzaklaşım mesafelerinin yine eşit olduğu ancak alıcının vericiyi tanıma mesafesinin 50 m ye çıktığı görülmüştür. Alıcı 4,60 m yüksekliğe yerleştirildiğinde yapılan 50 Km/h 10 geçişte, yaklaşım ve uzaklaşım mesafelerinin yine eşit olduğu ancak alıcının vericiyi tanıma mesafesinin 75 m ye çıktığı görülmüştür. Şekil 2.4 Araç takip sistemi için hazırlanan ara yüz programı Sistem çalışmaya başladığında elde edilen 3 bölümdeki bilgiler istenilen yerde notpad ya da Microsoft word belgesi olarak depolanmaktadır. Bu çalışmada kaydedilen veriler masaüstünde oluşturulan notpad dosyasına kaydedilmiştir böylece istenilen zaman, gün, saat içerisindeki bilgiler yazdırılabilir. 3. Deneysel Çalışmalar Yapılan bu tez çalışmasında tasarlanan üç adet devreden bir tanesi belirlenen güzergahta bir noktaya yerleştirilmiş ve alıcı olarak çalıştırılmıştır. Diğer iki devre iki farklı araca yerleştirilerek verici olarak çalıştırılmıştır. RF alıcı sayesinde o güzergahtan geçen araçların araç bilgilerinin okunması gerçekleştirilmiştir. Bu sayede aracın hangi şehre gittiği, hangi şehirde konakladığı veya şehre hangi yönden girdiği bilinmektedir. Bilgilerin gözlendiği ve kaydedildiği bilgisayar yazılımına aranan araçların plaka bilgilerinin girilebileceği bir alan ilave edilmiş, bu sayede aranan bir araç alıcı devrenin kapsama alanına girdiği anda bilgisayar aracılığı ile araç bilgisi sistem kullanıcısına ulaşacaktır. Aranacak aracın plaka bilgisi kaybolan il trafik bilgi işlem birimi tarafından girilecek, oluşturulacak bilgisayar ağı yardımıyla tüm il trafik bilgi merkezleri tarafından görülebilecektir. Araç hangi ilin sınırları içerisinde alıcılar tarafından algılanırsa algılansın, tüm illerde aracın hangi noktada tespit edildiği bilgisayar ağı yardımıyla o ilin sistem kullanıcılarına iletilecektir. 30 m Aktif Mesafe 50 m Aktif Mesafe 75 m Aktif Mesafe Şekil 3.1 Vericinin alıcı tarafından tesbit edilme mesafeleri 3.2 Aracın Tanınmasını Engelleyecek Hızın Belirlenmesi Alıcı 2,20 m yüksekliğe yerleştirildiğinde yapılan 20 Km/h, 50 Km/h, 80 Km/h, 100 Km/h, 120 Km/h, hızlarda yapmış olduğumuz geçişlerde, yaklaşma ve uzaklaşma mesafelerinin eşit olduğu, alıcının vericiyi tanıma mesafesinin 50 m de sabit olduğu görülmüştür. 1m 2,20 m 4,60 m

4 AKTF BÖLGE 2,20m Pasif Mesafe 50m Aktif mesafe Pasif Mesafe Şekil 3.3. Aracın hızına bağlı olarak alıcının vericiyi aktif bölgede tanıma sayısı Şekil , 50, 80, 100 ve 120 Km/h, lik hızlarda vericinin tanınma mesafesi 3.3 Aracın Tanınma Sayısı Yapılan bu deneyde aracın hızına bağlı olarak alıcının vericiyi aktif bölgede tanıma sayısı belirlenmiş ve vericinin frekansına bağlı olarak yapılan hesaplamalar ile karşılaştırılmıştır. 433,927 MHz de yayın yapan bir vericinin dalga boyu için gerekli zaman, yani periyot hesaplandığında, T = 1 / f (1) Periyot = 1 / Frekans; T = 1 / f = 1 / 433,927 MHz = 2,3 ns bulunur. 100 Km/h hızla giden bir aracın bir saniyedeki aldığı yol hesaplanırsa, S = V / t (2) Yol = Hız/ Zaman; S = V / t = m / 3600s = 27,7 m bulunur. Buna göre 50m lik aktif bölgeyi (Aracın binek otomobil olduğu kabul edilerek) aracın boyunuda mesafeye kattığımızda 2 s de geçmesi gerekmektedir. 2 s / 2,3 ns = 0,869 x 10 9 adet sinyal vericiden alıcıya gönderilecektir. Araç plakası 8 karakterden oluşmaktadır. Her bir karakter 1 ms lik periyotlar la ard arda sürekli bir veri akışı şeklinde olduğundan her 8 ms de bir araç bilgisi alıcıya tekrar gönderilmektedir. Ayrıca başlangıç ve bitiş bitlerinide eklediğimizde bu süre 10 ms ye çıkmaktadır. Yani her 10 ms de bir bilgi alıcıya ulaşmaktadır dolayısıyla 2 s lik geçiş süresi içinde 2 s / 10 ms = 200 kez alıcı vericinin bilgisini okuyabilmektedir. Her bilgi ara yüz programında aracın mutlak tanınması için ard arda 4 kez okutulmaktadır buna göre 200 / 4 = 50 kez araç bilgisini okunması anlamına gelir. Aktif okuma bölgesinde araç sayısının birden çok olması durumunda bile alıcının vericiyi kaçırmadan okuyabilmesi için bunlardan birinin belirlenmesi yeterli olacağı beklenmektedir. Alıcımızı 2,20 m yüksekliğe yerleştirerek deneyimizi 20 Km/h, 50 Km/h, 80 Km/h, 100 Km/h, 120 Km/h, hızlarda her birinde alıcı noktasından 5 kez geçerek tekrarlanmıştır. 2.Araç Şekil 3.4. Hız - Saptama sayısı grafiği A k t i f B ö l g e 5 0 m 1.Araç Şekil 3.5. Birden fazla aracın alıcının tanıma mesafesine aynı anda girmesi durumunda araçların tanınması Birden fazla aracın alıcının tanıma mesafesine aynı anda girmesi durumunda araçların her birinin ayrı ayrı saptama sayıları ölçülmüştür. Alıcımızı 2,20 m yüksekliğe yerleştirerek deneyimizi 20 Km/h, 50 Km/h, 80 Km/h, 100 Km/h, 120 Km/h, hızlarda her birinde alıcı noktasından 2 araçla 5 kez geçerek tekrarladığımızda elde edilen sonuçlar Şekil 3.6 ve Şekil 3.7 da görüldüğü gibi iki aynı tür aracın aktif çalışma bölgesine girmesi araçların belirlenmesini etkilememiştir. Buna karşın tek bir araçla yapılan deneyle karşılaştırıldığında ise tanıma mesafesi aynı kalmış olmasına rağmen tanınma sayısı yarı yarıya hatta % lere düştüğü belirlenmiştir. Yapılan bu deneyin sonucunda elde edilen veriler Şekil 3.4 daki grafikten araçların hızları arttıkça saptama sayıları da azalmıştır. Ülkemizde maksimum hız sınırının 120 Km/h olması sebebiyle deneyimiz bu sınıra kadar gerçekleştirilmiştir.

5 Şekil Aracın hız - saptanma sayısı grafiği Şekil 3.6. Aracın hız - saptanma sayısı grafiği Yapılan deney sonucunda trafikte saptanma sayısının deneysel olarak belirlenen ile hemen hemen aynı olduğu görülmüştür. Daha sonra yapmış olduğumuz bir deneyde vericinin bağlı bulunduğu araç ağır vasıtalı bir aracın yanından Şekil 3.10 de görüldüğü gibi çeşitli hızlarda geçirilmiş ve Tablo 1 deki değerler elde edilmiştir. Görüldüğü gibi ağır vasıta aracın arkasında kalan verici bulunan aracın saptanma sayısı çok düşmüştür. Bu da yapmış olduğumuz araç takip sisteminin dezavantajıdır. Alıcı Şekil 3.7. Aracın hız - saptanma sayısı grafiği 3.4 Aracın Tanınmasına Hava Koşullarının Etkileri Aracın tanınmasında yağmur, kar, sis gibi hava koşullarının etkili olup olmadığını belirlemek için deneysel çalışma yapılmıştır. Alıcımızı 2,20m yüksekliğe yerleştirerek deneyimizi yoğun sisli havada 20Km/h, 50Km/h, 80Km/h, 100Km/h, 120Km/h, hızlarda her birinde alıcı noktasından 5 kez geçerek tekrarladığımızda sonuçlarda değişiklik olmadığı görülmüştür Aracın Tanınmasına Fizyolojik Engellerin Etkileri Aracın tanınmasına engel olabilecek fizyolojik engellerde yakalama sayısının belirlenmesi için yapılan bu deneyde alıcımızı 2,20 m yüksekliğe yerleştirerek gerçekleştirdik. Deneyimizi yoğun trafik ortamında ve aracımızla alıcımız arasına büyük araçlar, kamyon, tır ve otobüsler alarak 20 Km/h, 50 Km/h, 80 Km/h, 100 Km/h, 120 Km/h, hızlarda her birinde alıcı noktasından 5 kez geçerek tekrarlanmıştır. Şekil Aracın hız - saptanma sayısı grafiği Şekil Saptanamayan araçların geçiş anı Tablo 1. Ağır vasıta araçların arkasındaki aracın saptanma sayısı Hız Saptama Sayısı 1.Geçiş 2.Geçiş 3.Geçiş 4.Geçiş 5.Geçiş Ortalama 20 Km/h ,6 50 Km/h ,8 80 Km/h ,4 100 Km/h ,8 120 Km/h ,2 4. Sonuç Verici Araç Engel Araç Verici Araç Engel Araç Araçların takibi ve konumunun belirlenmesi amacıyla tasarlanan bu sistemde verici yerleştirilmiş tüm araçların, daha önce alıcıların yerleştirildiği noktalardan geçtiklerinde verici bağlı aracın alıcı tarafından yakalanması ve tanınması, aracın tanınmasını engelleyecek hızın belirlenmesi, birden fazla aracın alıcının tanıma mesafesine aynı anda girmesi durumunda araçların her birinin ayrı ayrı tanınması, aracın tanınmasına engel olabilecek fizyolojik engellerin belirlenmesi gerçekleştirilmiş olup araç plaka bilgileri otomatik olarak ara yüz programında görülebilmektedir. Bu bilgiler ara yüz programından bilgisayara kaydedilmektedir. Bulunması istenilen araç plaka bilgisi ara yüz programına girildiğinde aracın daha önce belirlenen her hangi bir noktadan geçmesi halinde gün, saat, dakika ve saniye olarak

6 görülmektedir. Ayrıca belirlenen araçların tamamı bir liste halinde vurgulanarak ara yüz programında gösterilmektedir. GPS sisteminde olup da kullanımına izin verilmeyen, bir aracın yer ve konum belirleme işlemi rahatlıkla yapılmaktadır. Böylece kullanım alanına ve amacına bağlı olarak hareket halindeki istenilen araçların takibi yapılabilmektedir. Yukarıda sayılan ve deneyleri yapılan koşullar üst sınırlara çekildiğinde yani çok yoğun trafik ve çok olumsuz hava koşullarında sistemin performansının düştüğü görülmüştür. Bu koşullarda sistemdeki alıcının konumunun, yönünün ve verici sinyal seviyesinin yükseltilerek performansı artırılabilir. Projede tasarımı yapılan devrede bazı değişiklerle ve yazılımlarla araçlara ait sigorta, araç muayene, kasko, ruhsat bilgileri ve kullanıcıya ait tüm ehliyet bilgileri ulaşılabilecek duruma getirilebilir. Bu bilgilere ulaşım belirli kurum, kuruluş ya da şahıslara özel tasarlanabilir. Böylece araçların nerden, ne zaman geçtiği ve nerede olduğu bilgilerine ulaşılabildiği gibi, ruhsat ve ehliyet bilgileri gibi sabit bilgilere de ulaşmak mümkün olabilir. Not Bu makale S.Ü. Fen bilimleri enstitüsü tarafın kabul edilen Radyo Frekans Yöntemi ile Araç Tanıma ve Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve Geliştirtmesi isimli tezden özetlenmiştir. Kaynaklar [1] Aktuğ B. Çelik R.N Kinematik Nesnelerin GPS ile İzlenmesi, Sayısal Destekli Bir Navigasyon Sistemi [2] Çamaşırcıoğlu E Araç Plakası Algılama ve Tanıma Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Muhendisliği Ana Bilim Dalı [3] Göksu S., Kahraman N., Yıldırım T Araçlarda Kendi Kendine Yol Bulma Sistemi [4] İnan S.A., Koyun A RF & Internet İle Uzaktan Kontrol Edilen İçme Suyu Kuyuları Ve Su Depolarının PIC Mikrokontrolcü Destekli Otomasyonu Ve Geniş Arazide Uygulanması [5] Kahraman F. Gökmen M Gabor Süzgeçler Kullanılarak Taşıt Plakalarının Yerinin Saptanması [6] Söyler H. Odabaşı T Raylı Toplu Ulaşımda Makinist Bilgilendirme ve Araç Takip Sistemleri Uluslararası Demiryolu Sempozyumu. [7] Beygo I. Karşılayan M GPS in Kısa Mesafelerde Hassasiyeti, Hassasiyeti Arttırma Yöntemleri ve Model Araba Navigasyonuna Uygulanabilirliği [8] Tohum E Hangi GPS? Eylül ASELSAN dergisi. [9] ATX34-ARX34 UHF ASK Data Transmitter Ürün Kılavuzu, Eylül 2006

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Fevzi Zengin f_zengin@hotmail.com Musa Şanlı musanli@msn.com Oğuzhan Urhan urhano@kou.edu.tr M.Kemal Güllü kemalg@kou.edu.tr Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI OMEGA Askeri amaçlı olarak A.B.D. tarafından 1982 yılında kurulmuş ve uzun menzilli uçuşlarda uçağın dünyanın neresinde olduğunu bildiren bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır.

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

SONUÇ RAPORU EK: Ürüne CLEVER adı verilmiştir. Geliştirilen model C15 olarak tanımlanmıştır.

SONUÇ RAPORU EK: Ürüne CLEVER adı verilmiştir. Geliştirilen model C15 olarak tanımlanmıştır. SONUÇ RAPORU EK: İŞ FİKRİ ÇIKTISI HAKKINDA BİLGİLER ve TEKNİK DETAYLAR (Bu bölümde çıkan ürüne ait teknik resim, prototip fotoğrafları, uygulama şekilleri, eğer ürün piyasaya sunulmuşsa teknik özellikleri-kapasitesi,

Detaylı

ARX-34 UHF ASK DATA RECEIVER

ARX-34 UHF ASK DATA RECEIVER UHF ASK DATA RECEIVER ÜRÜN KILAVUZU Version 1.4 (TEMMUZ 2010) IVEDIK ORGANIZE SAN. BOL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:2 06370 OSTIM / ANKARA / TURKEY TEL NO :+90 (312) 395 68 75 76 FAKS NO:+90 (312) 395 68 77

Detaylı

ATX-34S UHF ASK DATA TRANSMİTTER

ATX-34S UHF ASK DATA TRANSMİTTER S UHF ASK DATA TRANSMİTTER ÜRÜN KILAVUZU Version 2.1 (TEMMUZ 2010) IVEDIK ORGANIZE SAN. BOL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15 06370 OSTIM / ANKARA / TURKEY TEL NO :+90 (312) 395 68 75 76 FAKS NO:+90 (312) 395

Detaylı

Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve sistemler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme cihazı.

Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve sistemler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme cihazı. TELEFONLA İLETİŞİM Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve sistemler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme cihazı. Telefonun çalışmasında ana prensip ağızdan çıkan

Detaylı

KABLOSUZ SERĐ HABERLEŞME UYGULAMALARI VE RF KONTROL

KABLOSUZ SERĐ HABERLEŞME UYGULAMALARI VE RF KONTROL KABLOSUZ SERĐ HABERLEŞME UYGULAMALARI VE RF KONTROL Kablosuz iletişlim uygulamaları elektroniğin yaygın olarak kullanılan uygulamalarındandır. Bu uygulamalar yardımıyla iki nokta arasında bilginin kablosuz

Detaylı

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ Prod-el tarafından telsiz pazarı için sunulan ECOS (Extended Communication System- Genişletilmiş Haberleşme Sistemi)

Detaylı

TÜBİTAK BIT-MNOE

TÜBİTAK BIT-MNOE TÜBİTAK 1511 1511-BIT-MNOE-2015-2 Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi Programın Amacı Nedir? Havacılık ve uzay sektörleri için

Detaylı

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır.

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır. 2 HABERLEŞMENIN AMACI Herhangi bir biçimdeki bilginin zaman ve uzay içinde, KAYNAK adı verilen bir noktadan KULLANICI olarak adlandırılan bir başka noktaya aktarılmasıdır. Haberleşme sistemleri istenilen

Detaylı

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI BESLEME KARTI Araç üzerinde bulunan ve tüm kartları besleyen ünitedir.doğrudan Lipo batarya ile beslendikten sonra motor kartına 11.1 V diğer kartlara 5 V dağıtır. Özellikleri; Ters gerilim korumalı Isınmaya

Detaylı

ARX-34D UHF ASK DATA RECEIVER

ARX-34D UHF ASK DATA RECEIVER D UHF ASK DATA RECEIVER ÜRÜN KILAVUZU Version 1.1 (TEMMUZ 2011) IVEDIK ORGANIZE SAN. BOL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:2 06370 OSTIM / ANKARA / TURKEY TEL NO :+90 (312) 395 68 75 76 FAKS NO:+90 (312) 395 68

Detaylı

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT PERSENEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ : MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Talha PEKTAŞ Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin l i yansımaları hem

Detaylı

RF Haberleşme Tabanlı Su Deposu Otomasyon Sistemi

RF Haberleşme Tabanlı Su Deposu Otomasyon Sistemi RF Haberleşme Tabanlı Su Deposu Otomasyon Sistemi Ahmet TEKE, Adil ÖZBARUT, Adnan TAN, Mehmet TÜMAY Çukurova Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Adana Öz: Bu çalışmada, RF haberleşme

Detaylı

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi.

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi. Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr HF TELSİZLER ASELSAN HF Telsiz Ailesi, 1.6-30 MHz bandında Kara, Deniz ve Hava Platformlarında, güvenilir ve emniyetli haberleşme imkanını Yazılım Tabanlı

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME. atel sistem

ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME. atel sistem endüstriyel görüntü işleme ölçüm ve kontrol leri, tecrübe ve bilgi birikimiyle işletmelerin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde analiz ederek, en ekonomik ve uygun çözümü sunar. Son yılların vazgeçilmez

Detaylı

RF & INTERNET İLE UZAKTAN KONTROL EDİLEN İÇME SUYU KUYULARI VE SU DEPOLARININ PIC MİKROKONTROLCÜ DESTEKLİ OTOMASYONU VE GENİŞ ARAZİDE UYGULANMASI

RF & INTERNET İLE UZAKTAN KONTROL EDİLEN İÇME SUYU KUYULARI VE SU DEPOLARININ PIC MİKROKONTROLCÜ DESTEKLİ OTOMASYONU VE GENİŞ ARAZİDE UYGULANMASI RF & INTERNET İLE UZAKTAN KONTROL EDİLEN İÇME SUYU KUYULARI VE SU DEPOLARININ PIC MİKROKONTROLCÜ DESTEKLİ OTOMASYONU VE GENİŞ ARAZİDE UYGULANMASI Seyit Ahmet İNAN 1 Arif KOYUN 2 1,2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Sinyaller Sinyallerin zaman düzleminde gösterimi Sinyallerin

Detaylı

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi.

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi. Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr YAZILIM TABANLI HF TELSİZ AİLESİ HF TELSİZLER ASELSAN HF Telsiz Ailesi, 1.6-30 MHz bandında Kara, Deniz ve Hava Platformlarında, güvenilir ve emniyetli

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

GPS Nedir? Nasıl Çalışır?

GPS Nedir? Nasıl Çalışır? GPS Nedir? Nasıl Çalışır? Atalarımız kaybolmamak için çok ekstrem ölçümler kullanmak zorunda kalmışlardır. Anıtlar dikerek yerler işaretlenmiş, zahmetli haritalar çizilmiş ve gökyüzündeki yıldızların yerlerine

Detaylı

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ (PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ HDH Plaka Tanıma Sistemi HDH Plaka Tanıma Sistemi, kameralardan alınan araç görüntülerinin üzerindeki plaka bölgesinin ayrıştırılarak, plaka

Detaylı

Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hız, Seyir Süresi ve Gecikme Karayolu altyapısı ve trafik işletme modelinin performansının göstergesidir. Genellikle, sürücüler veya yolcular A

Detaylı

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur.

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur. Kızılötesi Kızılötesi (IR: Infrared), nispeten daha düşük seviyeli bir enerji olup duvar veya diğer nesnelerden geçemez. Radyo frekanslarıyla değil ışık darbeleriyle çalışır. Bu nedenle veri iletiminin

Detaylı

Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri.

Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri. Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri www.aselsan.com.tr ÖZELLIKLER Uydu kapsama alanında X Bant, Ku Bant ya da Ka Bantta haberleşme imkânı Her türlü platforma uygun sistem çözümleri: Kara, Deniz, Hava Otomatik

Detaylı

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Telekomünikasyon Kurumundan: KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin ACD BİLGİ İŞLEM URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ URT-V2 Terminallerinin Donanım Özellikleri Genel Yetenekleri Terminal Dış Özellikler Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Detaylı

TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ

TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ PROJENİN AMACI: Tramvay hattındaki makasların makinist tarafından araç üzerinden otomatik olarak kontrol edilmesi. SİSTEMİN GENEL YAPISI Tramvay Otomatik Makas Kontrol

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI VOR (VHF Çok Yönlü Radyo Seyrüsefer İstikamet Cihazı) VHF bandında çok yönlü radyo yayını olarak bilinen VOR, uluslararası standartta orta ve kısa mesafe seyrüsefer (navigasyon)

Detaylı

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu 1 EE101-TX EE101-RX 2 Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı, kombiniz ile veya diğer ısıtma cihazları ile kullanabileceğiniz, evinizin konforunu artıran modern bir ısı kontrol

Detaylı

KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ

KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ Projeyi Yapan : Selim Göksu Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Tülay Yıldırım GĐRĐŞ Günümüzde, kullanılan bir takım araçların (evdeki robotlardan fabrikalardaki forkliftlere, sokaktaki

Detaylı

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. DALGALAR Dalga hareketi Nedir? Durgun bir su birikintisine bir tas attığımızda, tasın suya düştüğü noktadan dışarıya doğru daireler seklinde bir hareketin yayıldığını görürüz. Bu hareket bir dalga hareketidir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

Optik Modülatörlerin Analizi ve Uygulamaları Analysis of the Optical Modulators and Applications

Optik Modülatörlerin Analizi ve Uygulamaları Analysis of the Optical Modulators and Applications Optik Modülatörlerin Analizi ve Uygulamaları Analysis of the Optical Modulators and Applications Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik

Detaylı

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY 1 İÇİNDEKİLER Giriş ve Amaç Çalışmanın Gerekçeleri Literatür Bluetooth Teknolojisi Bluetooth Tabanlı Çok Amaçlı Güvenlik Sistemi Tasarım ve Gerçeklemesi Sonuç

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 603-608 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi RFID Modülü İle Kapı Giriş-Çıkış Takip Sistemi Uygulaması Faruk BEKTAŞ a,*,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem ERGONOMİDE KULLANILAN MODELLER Modelleme, farklı öğeler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Modeller, kullanıldıkları alanlara

Detaylı

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi Sistemi tartım sistemleri birçok yapının birbirine entegre edilmesiyle oluşur. kalite kriteri sistemleri direkt olarak etkilemektedir. Bu parçaların çoğunun direkt üretimini gerçekleştirebiirnek kurulacak

Detaylı

ORANSAL ve ON / OFF KONTROL MÜHÜRLEME KONTROL ÜNİTESİ

ORANSAL ve ON / OFF KONTROL MÜHÜRLEME KONTROL ÜNİTESİ ORANSAL ve ON / OFF KONTROL MÜHÜRLEME KONTROL ÜNİTESİ Temel fonksiyonları ; Sıcak veya soğuk su, kimyasal likit sıvıların akışkanlık debi ve tüketim kontrolünde akışın istenilen debide ayarlanması belirli

Detaylı

TSE Bilgi Teknolojileri Standartları 2004-2005 Programı Sorumlu Grup: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hazırlık Grubu

TSE Bilgi Teknolojileri Standartları 2004-2005 Programı Sorumlu Grup: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hazırlık Grubu TSE Bilgi Teknolojileri Standartları 2004-2005 Programı Sorumlu Grup: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hazırlık Grubu Sıra Standart No Durumu Adı TS EN 726-5 Kimlik Kart Sistemleri 1 Telekomünikasyon -

Detaylı

VAROL, A.: Televizyon Yayın Sistemi, Konutbirlik, Sayı: 108, Nisan 1993, S:22-23 3.4. TELEVİZYON YAYIN SİSTEMİ

VAROL, A.: Televizyon Yayın Sistemi, Konutbirlik, Sayı: 108, Nisan 1993, S:22-23 3.4. TELEVİZYON YAYIN SİSTEMİ 3.4. TELEVİZYON YAYIN SİSTEMİ Asaf VAROL Fırat Üniversitesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölüm Başkanı Uydu sinyalini almak için kullanılan bir sisteme ait çanak ile çok düşük seviyedeki sinyaller mümkün

Detaylı

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri Nedap OGS Sistemleri Türkiye Genel Distribütörü Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri COPYRIGHT Bu doküman ve içindeki bilgiler Atitek Elektronik Sistemleri ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir.

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir. GİRDİ TASARIMI GİRDİ TASARIMI Geliştirilenyazılımın güvenilir ve geçerli bir yazılım olabilmesi iyi bir girdi tasarımı ile olanaklıdır. Diğer taraftan geliştirilen yazılımlar için kullanışlılık sahip olunması

Detaylı

SLC Tablet PC'ler İçin GNSS Alıcısı Çözümü

SLC Tablet PC'ler İçin GNSS Alıcısı Çözümü SLC Tablet PC'ler İçin GNSS Alıcısı Çözümü www.satlab.com.tr SLC Tablet PC'ler İçin GNSS Alıcısı Çözümü Sınırsız Uygulama Desteğine Sahip, 6G Uydu İzleme Kapasiteli GNSS Alıcısı İsveç Tasarımı Hafif Bluetooth

Detaylı

LABİRENTTEN ÇIKIŞ YOLUNU BULAN ROBOT

LABİRENTTEN ÇIKIŞ YOLUNU BULAN ROBOT ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LABİRENTTEN ÇIKIŞ YOLUNU BULAN ROBOT HAZIRLAYANLAR Hamdi Ertan YAŞAR Duygu ÇULUM Süleyman ÇİÇEK PROJE YÖNETİCİSİ Yrd.

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER Merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin tüketime göre paylaştırılması için tasarlanmıştır Çok fonksiyonlu 5 haneli ekran EEPROM mikro işlemci

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının 2. FREKANS TAHSİS İŞLEMLERİ 2.1 GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının yapılması

Detaylı

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Serhan GÖKÇEBAĞ HAVELSAT Proje Yöneticisi HAVELSAN A.Ş. 1/14 Kapsam Motivasyon Uydu Uzay alanındaki HAVELSAN

Detaylı

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEZGİN ROBOT UYGULAMASI ORHAN BEDİR ORHAN MERT Proje Danışmanı : Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN İstanbul,

Detaylı

Teknik Katalog [Nem Ölçer]

Teknik Katalog [Nem Ölçer] Teknik Katalog [Nem Ölçer] [PCE-FWS 20] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

Teknik Katalog [Nem Ölçer]

Teknik Katalog [Nem Ölçer] Teknik Katalog [Nem Ölçer] [PCE-FWS 20-2] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ 1. GİRİŞ İnsanoğlu daha kaliteli ve güvenli bir yaşam amacıyla, bulunduğu bölgeleri terk edip daha uygun yaşam alanları bulmak için geçmişten günümüze sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. Bunun için

Detaylı

Teknik Katalog [Rüzgar Ölçüm Cihazı]

Teknik Katalog [Rüzgar Ölçüm Cihazı] Teknik Katalog [Rüzgar Ölçüm Cihazı] [Rüzgar Ölçüm Terazisi] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr

Detaylı

Teknik Katalog [Hava İstasyonu]

Teknik Katalog [Hava İstasyonu] Teknik Katalog [Hava İstasyonu] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Fiziksel Dağıtımdan Tedarik Zincirine u Mallar, Hizmetler ve Bilgilerin Akışı u Tedarik Zincirinde Bilgi: Bilinirlik ve Görünürlük u Satış Noktası

Detaylı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) 1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ülkemiz için yeni bir yatırım olan Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi projesinin

Detaylı

Teknik Katalog [Rüzgar Ölçüm Cihazı]

Teknik Katalog [Rüzgar Ölçüm Cihazı] [PCE-FWS 20] Teknik Katalog [Rüzgar Ölçüm Cihazı] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Teknik Katalog [Barometre]

Teknik Katalog [Barometre] Teknik Katalog [Barometre] [PCE-FWS 20] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu DENEY 3 Tek Yan Bant Modülasyonu Tek Yan Bant (TYB) Modülasyonu En basit genlik modülasyonu, geniş taşıyıcılı çift yan bant genlik modülasyonudur. Her iki yan bant da bilgiyi içerdiğinden, tek yan bandı

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI NDB ve ADF NDB (NON DİRECTİONAL RADİO BEACON) (Yönlendirilmemiş Radyo Bikını) NDB Yön belirlemeye yarayan cihazlardandır. Günümüzde hava seyrüseferlerinde pek kullanılmayan ancak,

Detaylı

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI Gözlem noktasına baglı yöntemler: Yerden uyduya Uydudan yer noktasına Uydudan uyduya Ölçünün cinsine baglı yöntemler: Dogrultu ölçmeleri (geometrik yöntem) Çift

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr

Detaylı

Antenler. Genel bilgiler

Antenler. Genel bilgiler Genel bilgiler Antenler, radyo dalgalarını almak ve iletmek amacıyla kullanılır ve genellikle bir anten yuvası ve anten çubuğundan oluşur. Anten yuvası, fabrikada kabin tavanına takılır. Taşıma yüksekliğini

Detaylı

DelcomRF. Uart Alıcı-Verici(Transceiver) DRF - 22 UTR. Ürün Kılavuzu

DelcomRF. Uart Alıcı-Verici(Transceiver) DRF - 22 UTR. Ürün Kılavuzu DelcomRF Uart Alıcı-Verici(Transceiver) DRF - 22 UTR Ürün Kılavuzu DelcomRF FSK RF MODUL Versiyon: 1.0 www.delcomrf.com.tr 2.54 28mm 2.54 2.54 22.5m m 2.54 5mm 6mm Genel Özellikler: Dar band FSK Modülasyonlu

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI DME (DISTANCE MEASURING EQUIPMENT) MESAFE ÖLÇME CİHAZI DME (Mesafe Ölçme Cihazı) Havacılıkta yaygın olarak kullanılan bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır. Taşıtın yer istasyonundan

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN 1 ÜNITE: 1 CBS DE VERI TEMINI Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN İçindekiler 4.1. CBS DE VERİ TEMİNİ...

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Eren Ege AKAR Atlas Ferhat HACIMUSALAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Nilüfer DEMİR İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Projenin amacı...2 2. Giriş...2 3.Sonuçlar...5

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DENEY AÇI MODÜLASYONUNUN İNCELENMESİ-1 Arş. Gör. Osman DİKMEN

Detaylı

DelcomRF DRF 12 UR (UART RECEIVER) Ürün Kılavuzu

DelcomRF DRF 12 UR (UART RECEIVER) Ürün Kılavuzu DelcomRF DRF 12 UR (UART RECEIVER) Ürün Kılavuzu DelcomRF FSK RF MODUL Versiyon: 1.0 www.delcomrf.com.tr Genel Özellikler: Dar band FSK Modülasyonlu haberleşme. 434 veya 868MHz bandında Frekans Tahsis

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti Elektronik Devreler 1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar Konunun Özeti * Diyotlar yapım tekniğine bağlı olarak; Nokta temaslı diyotlar,

Detaylı

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEMİRBAŞ TAKİBİ SİSTEMİNİN AMACI.

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

İNSANLIĞA HİZMETİ ESAS ALARAK TASARLAYIP ÜRETTİĞİMİZ BİR SİSTEMDİR

İNSANLIĞA HİZMETİ ESAS ALARAK TASARLAYIP ÜRETTİĞİMİZ BİR SİSTEMDİR İNSANLIĞA HİZMETİ ESAS ALARAK TASARLAYIP ÜRETTİĞİMİZ BİR SİSTEMDİR 2005 DE BAŞLATTIĞIMIZ ÇALIŞMAMIZA TEK ESİN KAYNAĞI GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYACI OLUP TÜM AŞAMA VE TEKNOLOJİLERİ TARAFIMIZDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR

Detaylı

Faaliyet Faaliyet zamanı dağılımı A U(5, 8) B U(6, 15) U(10,20) U(4,20) U(12,25) U(15,30)

Faaliyet Faaliyet zamanı dağılımı A U(5, 8) B U(6, 15) U(10,20) U(4,20) U(12,25) U(15,30) ENM 316 BENZETİM ÖDEV SETİ Ödev 1. Bir projede A, B, C, D, E ve F olmak üzere 6 faaliyet vardır. Projenin tamamlanması için bu faaliyetlerin sırası ile yapılması gerekmektedir. Her faaliyetin tamamlanması

Detaylı

UTX-C17M UHF DATA TRANSMITTER

UTX-C17M UHF DATA TRANSMITTER UHF DATA TRANSMITTER ÜRÜN KILAVUZU Version 1.2 (TEMMUZ 2010) IVEDIK ORGANIZE SAN. BOL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15 06370 OSTIM / ANKARA / TURKEY TEL NO :+90 (312) 395 68 75 76 FAKS NO:+90 (312) 395 68 77

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 4 Pasif - Aktif Alıcılar, Çözünürlük ve Spektral İmza Kavramları Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Pasif Aktif Alıcılar Pasif alıcılar fiziksel ortamdaki bilgileri

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 () 45-49 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK Đle

Detaylı

DENEY: 13.1/../13.9 PROXĐMĐTY SENSÖRLERĐN ĐNCELENMESĐ

DENEY: 13.1/../13.9 PROXĐMĐTY SENSÖRLERĐN ĐNCELENMESĐ DENEY: 13.1/../13.9 PROXĐMĐTY SENSÖRLERĐN ĐNCELENMESĐ HAZIRLIK BĐLGĐLERĐ: Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklaşım) sensörler kullanılır. Porximity sensörler profesyonel yapıda çevre şartlarından

Detaylı