DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS Cemil SUNGUR a ve H.Bekir GÖKGÜNDÜZ b * a Selçuk Üniversitesi Teknik bilimler MYO Kampus-KONYA, E-posta: b* Selçuk Üniversitesi Teknik bilimler MYO Kampus-KONYA, E-posta: Özet Bu çalışmada GPS sisteminin bir fonksiyonu olan; istenilen herhangi bir araç ya da nesnenin konumunu ve yerini belirleme işlevinin yerine kullanılabilecek, çok daha ekonomik kullanışlı ve işlevsel bir sistem, RF sinyaller kullanılarak araç tanıma, takip ve konum belirleme işlevi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar gerçekleştirilen sistemin araç yer ve konum belirlenmesinde GPS sisteminin yerine kullanılabileceğini gösterilmiştir. Anahtar kelimeler: Radyo frekans (rf) yöntemi ile araç tanıma Abstract In this study, defination of a vehicle, tracking and position determination by the use of RF signals is made. The system formed by RF signals is more economic, useful and functional and it can be used instead of any vehicle s and object s position and place determination function, related with GPS system. The results of the study shows that the system can be used instead of GPS system for determination of the place and position of a vehicle. Keywords: Vehicle tracking system, RF, GPS, Microcontroller 1. Giriş Yirmi birinci yüz yılın yaşandığı günümüzde, kamu kurumları başta olmak üzere, özel kurum ve kişilerin konumsal bilgiye olan ihtiyacı, hızla artmaktadır. Bilgiye olan talep ve çeşitliliğinin artması, kişi, kurum ve bölge konumsal bilgisinin daha hızlı ve ekonomik olarak toplanmasını gerektirmektedir. Bilgi güncelliğinde süreklilik ve hızın sağlanması isteği Global Konum Belirleme (Global Positioning System, GPS) sistemlerinde de hızla gelişmeler olmasına neden olmuştur. Bilgi ihtiyacı, lokal, bölgesel ve global olmak üzere üç temel ölçekte toplanarak değerlendirilebilir. Benzer konuda yapılan çalışmalarda birçok değişik sonuçlar elde edilmiştir. Haritacılık alanında kullanılmak üzere kinematik nesnelerin sayısal navigasyon sistemi ile izlenmesi gerçekleştirilmiştir[1]. Araçların plakasının algılanması ve tanınması amacı ile yapılan çalışmada araçların park yerlerine, servislere ve özel amaçlı yerlere giriş çıkışlarda kamere aracılığı ile tanınması sağlanmıştır. [2].Yapay sinir ağları kullanılarak araçların kendi kendine yol bulmalarını sağlayan bir sistem geliştirilmiştir.[3].rf & ınternet ile uzaktan kontrol edilen içme suyu kuyuları ve su depolarının PIC destekli otomasyonu ve geniş arazilerde kullanılması sağlanmıştır. [4]. Gabor süzgeçler kullanılarak araç plakalarının resim içerisindeki yerini bulmaya yönelik bir yöntem geliştirilmiştir [5]. Toplu ulaşımda kullanılan raylı sistemlerde sınırlı alan içerisinde makinist bilgilendirme ve araç takip sistemleri geliştirmiştir. [6] Bu çalışmada, gelişmiş ülkelerin kurduğu ve kullandığı, diğer ülkelerin kullanımına da kısıtlı olarak izin verdiği sistemlerden farklı olarak, kullanılması bir başka ülke iznine bağlı olmayan, uydu gerektirmeyen ve diğerlerine oranla oldukça ekonomik olan bir sistem tasarlanmıştır. Araçların yer ve konumunun belirlenmesi amacı ile RF sinyaller kullanılarak araç tanıma, takip ve konum belirleme sistemi gerçekleştirilmiştir. Araç yeri belirlenmesi noktasal olmasa da dar bir alan içinde yerinin tespitini mümkün kılmaktadır. 2. Genel 2.1 Küresel Konumlama Sistemi (Global Positioning System) GPS, Global Positioning System (Global Yer Belirleme Sistemi) Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır. Bu sistem, yörüngede sürekli olarak dönen ve çok düşük güçlü radyo sinyalleri yayan 24 uydudan oluşur. Yeryüzündeki GPS alıcısı, bu sinyalleri alıp uydularla aramızdaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit etmeyi mümkün kılabilmektedir. Şekil 2.1 de Global yer belirleme sisteminin işleyiş yapısı gösterilmiştir. Şekil 2.1 GPS sisteminin yapısı [7]. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Askeri amaçlı kullanımı düşünülerek gerçekleştirilen GPS sisteminin Daha sonra düzenli artan talepler doğrultusunda 1980 lerde GPS sistemi sivil kullanıma da açılmıştır sivil amaçlı kullanımı askeri amaçlı kullanıma göre %90 gibi daha büyük boyutlara ulaşmıştır [8]. Uzay Bölümü: Uzay bölümü, 21 aktif uydu ve 3 yedek uydu olmak üzere en az 24 uydudan meydana gelmektedir. Uydular, Yüksek Yörünge adı verilen ve dünya yüzeyinin km üzerindeki yörüngede bulunurlar. Uyduların bu kadar yüksekte olmaları onlara geniş bir görme alanına sahip olmalarını sağlar ve dünya üzerindeki bir GPS alıcısının her zaman en az 4 adet uyduyu görebileceği şekilde konuşlandırılmıştır [7]. Kontrol Bölümü: GPS uydularını sürekli izleyerek, doğru yörünge ve zaman bilgilerini sağlar. Dünya üzerinde 5 adet kontrol istasyonu bulunmaktadır. Bunlardan dördü insansız, biri insanlı ana kontrol merkezidir. İnsansız kontrol merkezleri, topladıkları bilgileri ana merkeze yollarlar ve Ana merkezde bu bilgiler değerlendirilerek gerekli düzeltmeler uydulara bildirilir [7]. Kullanıcı Bölümü: Kullanıcı bölümü yer yüzeyindeki alıcıların tümüdür. Çeşitli amaçlarla GPS kullanarak yerini belirlemek isteyen herhangi bir kişi, sistemin kullanıcı bölümüne dâhil olur [7]. 2.2 RF haberleşme Telefonun icadıyla ayrı bir boyut ve hız kazanan iletişim teknolojisi, telli hatların yetersiz kalmasıyla iletim ortamı olarak havanın kullanılmasına, aynı zamanda modülasyon olarak adlandırılan, bilginin yüksek hızlı (frekanslı) taşıyıcı bir dalga üzerine bindirilerek istenilen noktaya gönderilmesini sağlayan tekniklerin geliştirilmesini sağlamıştır. Radyo dalgaları, TV dalgaları ve mikrodalgalar elektromanyetik dalgaların tipleridir ve birbirlerinden sadece dalga boyları ile farklıdırlar. Elektromanyetik spektrumda dalgalar binalar büyüklüğündeki çok uzun radyo dalgalarından bir atomun çekirdeğinin boyutundan daha kısa gama dalgalarına kadar değişir. Elektromanyetik spektrum, en uzun dalga boyundan en kısa dalga boyuna şu grupları kapsar: Radyo dalgaları, Mikro dalgalar, İnfrared dalgalar, Optik dalgalar, Ultraviole dalgaları, X-ışını dalgaları ve Gama dalgaları. Ses dalgaları gibi yaşamımızın içinde olup ta göremediğimiz bu dalgalar, elektromanyetik dalgalar diye adlandırılır. Bu elektromanyetik dalgaların hava içinde katı ortam içinde ve uzay boşluğu içinde seyahat edebilir. Radyo dalgaları elektromanyetik dalgaların bir tipidir. Elektrik ve manyetizma durgun (statik) halde olabilir. Ancak hareket halindeki elektrik ve manyetik yükleri elektromanyetik dalgayı oluşturur. Elektromanyetik dalga, bir elektrik alanı ile bir manyetik alanı eşleştiği zaman oluşur. Bir elektromanyetik dalganın elektrik ve manyetik alanları birbirlerine ve dalganın hareket yönüne diktir. RF vericide birleştirilerek gönderilen bu dalgalar RF alıcıda ayrıştırılarak elektrik dalgasına ve manyetik dalgaya çevrilirler. Şekil 2.2 Elektromanyetik dalganın yapısı Bilgi sinyali ile yüksek frekanslı (RF) taşıyıcı sinyalinin genlik, frekans veya fazını değiştirerek (modüle edip) güçlendirildikten sonra hava ya da bir iletken ortam ile bilginin gönderildiği elektronik cihazlara RF verici denir. Bu araç takip sisteminde RF verici olarak ATX-34 devresi, RF alıcı olarak ise ARX-34 devresi kullanılmıştır. ATX-34 ve ARX-34 devreleri yüksek kararlılığa sahip olması ve kullanım amacının çok çeşitli olması sebebiyle tercih edilmiştir MHz. UHF bandında EN uyumludur. Yüksek frekans kararlılığına sahiptir. Düşük akım sarfiyatı ile pilli uygulamalar içinde idealdir [9]. Bu çalışmada araçların plaka bilgilerinin girilmesi programlanması, vericiden gelen bilgilerin depolanması amacıyla Microchip firmasına ait olan PIC16F877 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Bu mikrodenetleyici Jal programlama dili ile programlanmıştır.anten; 50 Ω empedanslı olmalıdır. λ / 4 anten boyu 433MHz. için yaklaşık 17.3 cm dir. Şekil 2.3 de devrenin çalışmasına ait blok şemasında sistemin genel yapı olarak çalışması verilmiştir. Besleme 24-12V tan 5V a DC-DC Değiştirilebilir Hafıza (EEPROM) Mikro Denetleyici (PIC 16F877) TTL-RS 232 Dönüştürücü Bilgisayar Bağlantı PIC 16F877 Programlayı cı RF Alıcı (ARX-34 ASK) RF Verici (ATX-34 ASK) Şekil 2.3 Tasarlanan devre blok şeması Anten Alıcı devre, verici devreden kendi protokolüne uygun RF bilgisi aldığı takdirde bu bilgiyi bilgisayarın RS232 portu aracılığı ile bilgisayara iletir. Bilgisayarda veriler depolanır ve istenilen veriler seçilebilir. Bunda amaç, plaka bilgilerinde aranan plakalar programa bildirilir ve program

3 gelen veriler arasında aranan plakaları arar. Eğer aranan plakalardan herhangi biri kapsama alanına girerse saat ve tarihle kayıt eder. Kullanıcıyı uyarmak için ekranda alarm verir. Devre sadece kendisi ile uygun data formatına sahip dataları bps bir hızla bilgisayara iletmektedir. Delphi 7 programında hazırlanmış olan ara yüz programında, belirlenen noktalara yerleştirilen alıcılardan alınan sinyaller işlenmektedir. Her bir aracın üzerinde bulunan ve kendine özgü bir koda sahip olan verici devresi bulunmaktadır. Şekil 2.4 ekran görüntüsünde görüldüğü gibi 3 bölümden oluşmaktadır. Birincisi belirlenen noktadan geçen tüm araçların yazıldığı Geçen Araçlar Bölümü, ikincisi bulmak istediğimiz aracın plaka bilgilerini girdiğimiz bölüm, üçüncü olarak da belirlemek istediğimiz aracın hangi noktadan saat kaçta geçtiğinin belirlendiği bölümdür. Sistemin ilk aşamada şehir giriş ve çıkışlarına yerleştirilmesi düşünülmüştür. Ancak şehir giriş çıkışlarında, trafik noktaları ve şehirlerarası trafik bölge istasyonlarında, kavşak, otoyol giriş çıkış gişelerinde kullanılabilmektedir. Sistemde bir alıcı devre ve arabalara takılı verici devreler bulunmaktadır. Kullanımı ve montajı oldukça kolaydır. Bu çalışmada verici konumundaki araçların alıcı tarafından tanınması için gerekli olan mesafe, tanımlama da etkili olan aracın hızı, hava koşulları, alıcının konumu ve vericinin konumunun araç takip sistemine etkileri üzerine 5 adet deneysel çalışma yapılmıştır. 3.1 Tanıma Mesafesinin Belirlenmesi Alıcı yerden 1m yüksekliğe yerleştirilerek, araca yerleştirilen verici ile yapılan 50 Km/h 10 geçişte, yaklaşım ve uzaklaşım mesafelerinin aynı ve 30m olduğu saptanmıştır. 1 Tüm geçen araçların görüldüğü bölüm 3 Belirlenen araçların zaman ve saat bilgisiyle yazıldığı bölüm 2 Aranan araçların plaka bilgileri Alıcı 2,20 m yüksekliğe yerleştirildiğinde yapılan 50 Km/h 10 geçişte, yaklaşım ve uzaklaşım mesafelerinin yine eşit olduğu ancak alıcının vericiyi tanıma mesafesinin 50 m ye çıktığı görülmüştür. Alıcı 4,60 m yüksekliğe yerleştirildiğinde yapılan 50 Km/h 10 geçişte, yaklaşım ve uzaklaşım mesafelerinin yine eşit olduğu ancak alıcının vericiyi tanıma mesafesinin 75 m ye çıktığı görülmüştür. Şekil 2.4 Araç takip sistemi için hazırlanan ara yüz programı Sistem çalışmaya başladığında elde edilen 3 bölümdeki bilgiler istenilen yerde notpad ya da Microsoft word belgesi olarak depolanmaktadır. Bu çalışmada kaydedilen veriler masaüstünde oluşturulan notpad dosyasına kaydedilmiştir böylece istenilen zaman, gün, saat içerisindeki bilgiler yazdırılabilir. 3. Deneysel Çalışmalar Yapılan bu tez çalışmasında tasarlanan üç adet devreden bir tanesi belirlenen güzergahta bir noktaya yerleştirilmiş ve alıcı olarak çalıştırılmıştır. Diğer iki devre iki farklı araca yerleştirilerek verici olarak çalıştırılmıştır. RF alıcı sayesinde o güzergahtan geçen araçların araç bilgilerinin okunması gerçekleştirilmiştir. Bu sayede aracın hangi şehre gittiği, hangi şehirde konakladığı veya şehre hangi yönden girdiği bilinmektedir. Bilgilerin gözlendiği ve kaydedildiği bilgisayar yazılımına aranan araçların plaka bilgilerinin girilebileceği bir alan ilave edilmiş, bu sayede aranan bir araç alıcı devrenin kapsama alanına girdiği anda bilgisayar aracılığı ile araç bilgisi sistem kullanıcısına ulaşacaktır. Aranacak aracın plaka bilgisi kaybolan il trafik bilgi işlem birimi tarafından girilecek, oluşturulacak bilgisayar ağı yardımıyla tüm il trafik bilgi merkezleri tarafından görülebilecektir. Araç hangi ilin sınırları içerisinde alıcılar tarafından algılanırsa algılansın, tüm illerde aracın hangi noktada tespit edildiği bilgisayar ağı yardımıyla o ilin sistem kullanıcılarına iletilecektir. 30 m Aktif Mesafe 50 m Aktif Mesafe 75 m Aktif Mesafe Şekil 3.1 Vericinin alıcı tarafından tesbit edilme mesafeleri 3.2 Aracın Tanınmasını Engelleyecek Hızın Belirlenmesi Alıcı 2,20 m yüksekliğe yerleştirildiğinde yapılan 20 Km/h, 50 Km/h, 80 Km/h, 100 Km/h, 120 Km/h, hızlarda yapmış olduğumuz geçişlerde, yaklaşma ve uzaklaşma mesafelerinin eşit olduğu, alıcının vericiyi tanıma mesafesinin 50 m de sabit olduğu görülmüştür. 1m 2,20 m 4,60 m

4 AKTF BÖLGE 2,20m Pasif Mesafe 50m Aktif mesafe Pasif Mesafe Şekil 3.3. Aracın hızına bağlı olarak alıcının vericiyi aktif bölgede tanıma sayısı Şekil , 50, 80, 100 ve 120 Km/h, lik hızlarda vericinin tanınma mesafesi 3.3 Aracın Tanınma Sayısı Yapılan bu deneyde aracın hızına bağlı olarak alıcının vericiyi aktif bölgede tanıma sayısı belirlenmiş ve vericinin frekansına bağlı olarak yapılan hesaplamalar ile karşılaştırılmıştır. 433,927 MHz de yayın yapan bir vericinin dalga boyu için gerekli zaman, yani periyot hesaplandığında, T = 1 / f (1) Periyot = 1 / Frekans; T = 1 / f = 1 / 433,927 MHz = 2,3 ns bulunur. 100 Km/h hızla giden bir aracın bir saniyedeki aldığı yol hesaplanırsa, S = V / t (2) Yol = Hız/ Zaman; S = V / t = m / 3600s = 27,7 m bulunur. Buna göre 50m lik aktif bölgeyi (Aracın binek otomobil olduğu kabul edilerek) aracın boyunuda mesafeye kattığımızda 2 s de geçmesi gerekmektedir. 2 s / 2,3 ns = 0,869 x 10 9 adet sinyal vericiden alıcıya gönderilecektir. Araç plakası 8 karakterden oluşmaktadır. Her bir karakter 1 ms lik periyotlar la ard arda sürekli bir veri akışı şeklinde olduğundan her 8 ms de bir araç bilgisi alıcıya tekrar gönderilmektedir. Ayrıca başlangıç ve bitiş bitlerinide eklediğimizde bu süre 10 ms ye çıkmaktadır. Yani her 10 ms de bir bilgi alıcıya ulaşmaktadır dolayısıyla 2 s lik geçiş süresi içinde 2 s / 10 ms = 200 kez alıcı vericinin bilgisini okuyabilmektedir. Her bilgi ara yüz programında aracın mutlak tanınması için ard arda 4 kez okutulmaktadır buna göre 200 / 4 = 50 kez araç bilgisini okunması anlamına gelir. Aktif okuma bölgesinde araç sayısının birden çok olması durumunda bile alıcının vericiyi kaçırmadan okuyabilmesi için bunlardan birinin belirlenmesi yeterli olacağı beklenmektedir. Alıcımızı 2,20 m yüksekliğe yerleştirerek deneyimizi 20 Km/h, 50 Km/h, 80 Km/h, 100 Km/h, 120 Km/h, hızlarda her birinde alıcı noktasından 5 kez geçerek tekrarlanmıştır. 2.Araç Şekil 3.4. Hız - Saptama sayısı grafiği A k t i f B ö l g e 5 0 m 1.Araç Şekil 3.5. Birden fazla aracın alıcının tanıma mesafesine aynı anda girmesi durumunda araçların tanınması Birden fazla aracın alıcının tanıma mesafesine aynı anda girmesi durumunda araçların her birinin ayrı ayrı saptama sayıları ölçülmüştür. Alıcımızı 2,20 m yüksekliğe yerleştirerek deneyimizi 20 Km/h, 50 Km/h, 80 Km/h, 100 Km/h, 120 Km/h, hızlarda her birinde alıcı noktasından 2 araçla 5 kez geçerek tekrarladığımızda elde edilen sonuçlar Şekil 3.6 ve Şekil 3.7 da görüldüğü gibi iki aynı tür aracın aktif çalışma bölgesine girmesi araçların belirlenmesini etkilememiştir. Buna karşın tek bir araçla yapılan deneyle karşılaştırıldığında ise tanıma mesafesi aynı kalmış olmasına rağmen tanınma sayısı yarı yarıya hatta % lere düştüğü belirlenmiştir. Yapılan bu deneyin sonucunda elde edilen veriler Şekil 3.4 daki grafikten araçların hızları arttıkça saptama sayıları da azalmıştır. Ülkemizde maksimum hız sınırının 120 Km/h olması sebebiyle deneyimiz bu sınıra kadar gerçekleştirilmiştir.

5 Şekil Aracın hız - saptanma sayısı grafiği Şekil 3.6. Aracın hız - saptanma sayısı grafiği Yapılan deney sonucunda trafikte saptanma sayısının deneysel olarak belirlenen ile hemen hemen aynı olduğu görülmüştür. Daha sonra yapmış olduğumuz bir deneyde vericinin bağlı bulunduğu araç ağır vasıtalı bir aracın yanından Şekil 3.10 de görüldüğü gibi çeşitli hızlarda geçirilmiş ve Tablo 1 deki değerler elde edilmiştir. Görüldüğü gibi ağır vasıta aracın arkasında kalan verici bulunan aracın saptanma sayısı çok düşmüştür. Bu da yapmış olduğumuz araç takip sisteminin dezavantajıdır. Alıcı Şekil 3.7. Aracın hız - saptanma sayısı grafiği 3.4 Aracın Tanınmasına Hava Koşullarının Etkileri Aracın tanınmasında yağmur, kar, sis gibi hava koşullarının etkili olup olmadığını belirlemek için deneysel çalışma yapılmıştır. Alıcımızı 2,20m yüksekliğe yerleştirerek deneyimizi yoğun sisli havada 20Km/h, 50Km/h, 80Km/h, 100Km/h, 120Km/h, hızlarda her birinde alıcı noktasından 5 kez geçerek tekrarladığımızda sonuçlarda değişiklik olmadığı görülmüştür Aracın Tanınmasına Fizyolojik Engellerin Etkileri Aracın tanınmasına engel olabilecek fizyolojik engellerde yakalama sayısının belirlenmesi için yapılan bu deneyde alıcımızı 2,20 m yüksekliğe yerleştirerek gerçekleştirdik. Deneyimizi yoğun trafik ortamında ve aracımızla alıcımız arasına büyük araçlar, kamyon, tır ve otobüsler alarak 20 Km/h, 50 Km/h, 80 Km/h, 100 Km/h, 120 Km/h, hızlarda her birinde alıcı noktasından 5 kez geçerek tekrarlanmıştır. Şekil Aracın hız - saptanma sayısı grafiği Şekil Saptanamayan araçların geçiş anı Tablo 1. Ağır vasıta araçların arkasındaki aracın saptanma sayısı Hız Saptama Sayısı 1.Geçiş 2.Geçiş 3.Geçiş 4.Geçiş 5.Geçiş Ortalama 20 Km/h ,6 50 Km/h ,8 80 Km/h ,4 100 Km/h ,8 120 Km/h ,2 4. Sonuç Verici Araç Engel Araç Verici Araç Engel Araç Araçların takibi ve konumunun belirlenmesi amacıyla tasarlanan bu sistemde verici yerleştirilmiş tüm araçların, daha önce alıcıların yerleştirildiği noktalardan geçtiklerinde verici bağlı aracın alıcı tarafından yakalanması ve tanınması, aracın tanınmasını engelleyecek hızın belirlenmesi, birden fazla aracın alıcının tanıma mesafesine aynı anda girmesi durumunda araçların her birinin ayrı ayrı tanınması, aracın tanınmasına engel olabilecek fizyolojik engellerin belirlenmesi gerçekleştirilmiş olup araç plaka bilgileri otomatik olarak ara yüz programında görülebilmektedir. Bu bilgiler ara yüz programından bilgisayara kaydedilmektedir. Bulunması istenilen araç plaka bilgisi ara yüz programına girildiğinde aracın daha önce belirlenen her hangi bir noktadan geçmesi halinde gün, saat, dakika ve saniye olarak

6 görülmektedir. Ayrıca belirlenen araçların tamamı bir liste halinde vurgulanarak ara yüz programında gösterilmektedir. GPS sisteminde olup da kullanımına izin verilmeyen, bir aracın yer ve konum belirleme işlemi rahatlıkla yapılmaktadır. Böylece kullanım alanına ve amacına bağlı olarak hareket halindeki istenilen araçların takibi yapılabilmektedir. Yukarıda sayılan ve deneyleri yapılan koşullar üst sınırlara çekildiğinde yani çok yoğun trafik ve çok olumsuz hava koşullarında sistemin performansının düştüğü görülmüştür. Bu koşullarda sistemdeki alıcının konumunun, yönünün ve verici sinyal seviyesinin yükseltilerek performansı artırılabilir. Projede tasarımı yapılan devrede bazı değişiklerle ve yazılımlarla araçlara ait sigorta, araç muayene, kasko, ruhsat bilgileri ve kullanıcıya ait tüm ehliyet bilgileri ulaşılabilecek duruma getirilebilir. Bu bilgilere ulaşım belirli kurum, kuruluş ya da şahıslara özel tasarlanabilir. Böylece araçların nerden, ne zaman geçtiği ve nerede olduğu bilgilerine ulaşılabildiği gibi, ruhsat ve ehliyet bilgileri gibi sabit bilgilere de ulaşmak mümkün olabilir. Not Bu makale S.Ü. Fen bilimleri enstitüsü tarafın kabul edilen Radyo Frekans Yöntemi ile Araç Tanıma ve Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve Geliştirtmesi isimli tezden özetlenmiştir. Kaynaklar [1] Aktuğ B. Çelik R.N Kinematik Nesnelerin GPS ile İzlenmesi, Sayısal Destekli Bir Navigasyon Sistemi [2] Çamaşırcıoğlu E Araç Plakası Algılama ve Tanıma Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Muhendisliği Ana Bilim Dalı [3] Göksu S., Kahraman N., Yıldırım T Araçlarda Kendi Kendine Yol Bulma Sistemi [4] İnan S.A., Koyun A RF & Internet İle Uzaktan Kontrol Edilen İçme Suyu Kuyuları Ve Su Depolarının PIC Mikrokontrolcü Destekli Otomasyonu Ve Geniş Arazide Uygulanması [5] Kahraman F. Gökmen M Gabor Süzgeçler Kullanılarak Taşıt Plakalarının Yerinin Saptanması [6] Söyler H. Odabaşı T Raylı Toplu Ulaşımda Makinist Bilgilendirme ve Araç Takip Sistemleri Uluslararası Demiryolu Sempozyumu. [7] Beygo I. Karşılayan M GPS in Kısa Mesafelerde Hassasiyeti, Hassasiyeti Arttırma Yöntemleri ve Model Araba Navigasyonuna Uygulanabilirliği [8] Tohum E Hangi GPS? Eylül ASELSAN dergisi. [9] ATX34-ARX34 UHF ASK Data Transmitter Ürün Kılavuzu, Eylül 2006

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Savunma Sistemleri Tanıtımı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Ersoy AKSOY, SSM Mustafa BAL, SSM UYDULAR Uydular (yapay uydu) insanoğlu tarafından çeşitli amaçlarla yerden uzaya fırlatılan ve genellikle

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI Ulaş VURAL DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN 2001 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 1. MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI...2 1. Elektromanyetik radyasyonun canlılar

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı