ARAÇ HAVZASINDA FİZİKSEL BÜTÜNLEŞİK HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMASI. Koray K. Yılmaz Yağmur Derin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAÇ HAVZASINDA FİZİKSEL BÜTÜNLEŞİK HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMASI. Koray K. Yılmaz Yağmur Derin"

Transkript

1 ARAÇ HAVZASINDA FİZİKSEL BÜTÜNLEŞİK HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMASI Koray K. Yılmaz Yağmur Derin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Türkiye Su Bütçesi Belirlenmesi Çalıştayı Türkiye Ulusal Hidroloji Toplantısı Mart 2015 DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORHANTEPE AR-GE ve EĞİTİM TESİSLERİ KARTAL / İSTANBUL

2 İçerik Hidrolojik Model Genel Tanımlar Çalışma Alanı Veriler MIKE SHE/MIKE 11 Hidrolojik Model Kurulumu Parametre Duyarlılık Analizi ve Kalibrasyon Sonuçlar

3 Model Nedir? Model, karmaşık bir gerçek sistemin basitleştirilmiş ifadesidir. Bir sistemin matematiksel, fiziksel veya mantıksal olarak ifadesidir. Basitleştirme beraberinde varsayımlarda getirmektedir. Önemli olan gerçek sistemin kabul edilebilir doğrulukta temsil edilmesidir. Hidrolojik modellerin amaçları: Havza işleyişinin, hidrolojik yapısının anlaşılması Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine destek sağlamak (karar mekanizması) Su kaynaklı doğal afetlere karşı tedbir almakta yardımcı olmak (taşkın erken uyarı sistemi) Gerçek Havza Hidrolojik Model

4 Model Çeşitleri Sayısal Model Harita Matematiksel Model Kavramsal Model S( t) I ( t) O( t) t Fiziksel Model Elektrik devre modeli 4

5 Gerçek Hidrolojik Gerçek Sistem Hidrolojik Sistem YAĞIŞ BUHARLAŞMA SÜZÜLME YÜZEY VE KANAL AKIŞI YERALTISUYU AKIŞI KY 5

6 YERALTISUYU BOġALIMI YÜZEY AKIġI A.B.D. ULUSAL HAVA TAHMİN SERVİSİ TARAFINDAN KULLANILAN HİDROLOJİK MODEL (Sacramento Modeli) ROUTING

7 Hidrolojik Model Kurulumu Courtesy of S. Pinker u t gerçek Gerçek Havza z t gerçek u t gözlenen Model f ( ) z t gözlenen z t hesaplanan u : girdi z : çıktı : parametre x : durum değişkenleri x Debi zaman

8 Model Elemanları X o Girdiler Sistem sınırları Çıktılar G X Ç Durum değiģkenleri Model Yapısı Model Yapısı X t2 = F ( X t1,, G t1 ) Ç t2 = T ( X t1,, G t1 ) BaĢlangıç durumu Varsayım: Hidrolojik model yapısı geneldir ve birçok havzadaki hidrolojik prosesleri içermektedir. Durum ve parametreler gerçek sistemde tanımlıdır. Parametreler

9 Modelleme için gerekli veriler Yağış Buharlaşma Debi Yeraltısuyu seviyesi Alansal Dağılımlı Modeller Sayısal Yükselti Modeli Toprak Çeşitleri Arazi örtüsü Jeoloji/ Hidrojeoloji COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ

10 Kalibrasyon Tanımı Courtesy of S. Pinker Kalibrasyon, model parametrelerinin değiştirilmesi suretiyle model tarafından simüle edilmiş debinin nehirde gözlenen debiye mümkün olduğunca yaklaştırılması işlemidir. u t gerçek Gerçek Havza z t gerçek u t gözlenen Model f ( ) z t gözlenen z t hesaplanan u : girdi z : çıktı : parametre x : durum değişkenleri x Debi Kalibrasyon (parametre değiştirme) zaman

11 Uygulama ARAÇ HAVZASINDA FİZİKSEL BÜTÜNLEŞİK HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMASI

12 Giriş Ekstrem olaylara (sel-kuraklık) karşı önceden önlem almak için hidrolojik model tahminleri gerekli! Bütünleşik hidrolojik modeller yüzey ve yeraltı sularını bir bütün olarak temsil eder. İstanbul, Haziran 2014 Eylül 8-9, 2009 Ġstanbul

13 Giriş Çalışmanın Amaçları Araç Havzasında fiziksel bütünleşik bir hidrolojik model olan MIKE SHE/MIKE 11 kullanılarak taşkın tahmini yapılması Parametre duyarlılık analizi ve model kalibrasyonu/değerlendirmesi yapılması Kurulan modelin taşkın tahmini için güvenirliğinin test edilmesi

14 Çalışma Alanı Araç Havzası Batı Karadeniz bölgesindeki Filyos Havzası nın bir alt havzasıdır Alanı: 874 km 2 Yıllık ortalama yağış : 560 mm Dağlık, eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Kot (m) Karadeniz Araç Havzasi

15 Meteoroloji ve Akım Verileri Araç Nehri Akım Verileri İstasyon No İstasyon İsmi Lokasyon Alan (km 2 ) Ölçüm yapılmış yıllar D13A060 Başköy Deresi Başköy 141 D13A061 Araç Çayı Araç 876 Meteorolojik Veriler Küçük Klima Büyük Klima Otomatik İstasyon (AWOS) Veri aralığı İstasyon Sayısı Veri aralığı İstasyon Sayısı Veri aralığı İstasyon Sayısı Lejand Yağış Buharlaşma Nem Buhar Basıncı Sıcaklık Rüzgar Hızı Güneş Radyasyonu

16 Yağış Verileri Yer Gözlem Verileri : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Küçük Klima Büyük Klima Otomatik istasyon (AWOS) Zaman aralığı İstasyon sayısı Zaman aralığı İstasyon sayısı Zaman aralığı İstasyon sayısı Yağış KARADENĠZ Araç

17 Yağış Verilerinin Alansal Dağıtılması Ülkemizde karmaģık topoğrafya iklim, yağıģ, bitki örtüsü ve hidrolojik özellikleri kontrol etmektedir. N S N S

18 Yağış Verilerinin Alansal Dağıtılması mm/yıl Yağış istasyonları (noktasal) kullanılarak hücresel dağılımlı yağış verisi elde edilmesi Precipitation-elevation Regressions on Independent Slopes Model (PRISM; Daly et al, 2008) PRISM : Fizyografik benzerlik prensibine dayalı bir yağış kestirme yöntemi Y = β 1 X + β 0 Y = Hücresel yağış verisi β 0 = regresyon sabiti β 1 = regresyon eğimi X = Yükseklik (Sayısal Arazi Modeli) W = [F d W d 2 + F Z W z 2 ] 1/2 W p W f W e Uzaklık ağırlığının önem faktörü Yükseklik ağırlığının önem faktörü Denize yakınlık ağırlığı Bölgesel yükseklik ağırlığı Uzaklık ağırlığı Yükseklik ağırlığı Yön ağırlığı Uzaklık Yükseklik Denize yakınlık Yön Bölgesel topoğrafya Derin & Yilmaz (2014), J. of Hydrometeor. Hücresel dağılımlı yağış verisinin 5 yıllık ( ) ortalama yıllık yağış tahminleri ( x )

19 Gözlenen Yağış (mm/ay) Yağış Verilerinin Alansal Dağıtılması mm/yıl Yağış istasyonları (noktasal) kullanılarak hücresel dağılımlı yağış verisi elde edilmesi Precipitation-elevation Regressions on Independent Slopes Model (PRISM; Daly et al, 2008) Lokal Ağırlıklı Regresyon Grafiği PRISM metodu ile kestirilmiş yıllık ortalama yağış ( ) ( x ) Yükseklik (m) Kırmızı noktalar civardaki meteoroloji istasyonları verilerini, noktaların büyüklükleri ise tahmin noktası ile PRISM benzerliklerini göstermektedir. Derin & Yilmaz (2014), J. of Hydrometeor.

20 Jeolojik Harita Lejand

21 Hidrojeolojik Birimler Akifer Litoloji Detaylar Özgül Debi lt/sn/m Orta Verimli Kireçtaşı, Alüvyon Su kaynakları bulunmakta. Orta verimli akifer >0.5 <2 Az Verimli Fliş, Andezit Az verimli akifer >0.1 <0.5 Verimsiz Metamorfik seri, Ofiyolit seri Çok az verimli akifer <0.1 Lejand Orta verimli akifer Az verimli akifer Çok az verimli akifer DSİ (1968)

22 Toprak Haritası Türkiye Ulusal Toprak Veri Tabanı (toprak hidrolojik özellikleri eklenmeli (bünye vb.) Doygun su Saha Solma Doygun miktarı kapasitesi Noktası hidrolik su miktarı Su Miktarı iletkenlik (m/s) Tın x10-5 Kumlu Tın x10-5 Tombul vd. (2004) Lejand

23 Arazi Kullanımı/Bitki Örtüsü Haritası CORINE Arazi Örtüsü/Kullanımı Arazi kullanımı/bitki örtüsü kategorileri Alan (km 2 ) % Yerleşim alanı Buğday Çim Arpa Orman Meyve bahçeleri Lejand Kaya Toplam alan

24 MIKE SHE/MIKE 11 Yağış ve Kar Girdileri Hücresel Yağış Verisi Derece/gün Kar Erime Modeli

25 MIKE SHE/MIKE 11 Aylık Ortalama Sıcaklık (C) Reference Evapotranspiration (mm/day) Buharlaşma/Terleme Modeli 2-Katmanlı Su Bütçesi modeli Aylar FAO Penman Monteith Referans Buharlaşma/Terleme Bitki Karakteristikleri Mevsime bağlı değişen: yaprak alanı endeksi, kök derinliği bitki katsayısı Günler

26 MIKE SHE/MIKE 11 Yüzey Akışı 2-boyutlu Sonlu Farklar Modeli (Finite Difference) Arazi Kullanımı/ Bitki Örtüsü Sınıfları Yerleşim alanı Manning s M Geciktirme Depolaması (mm) (Detention Storage) Ekili Alan Orman Meyve Bahçeleri Kaya

27 MIKE SHE/MIKE 11 Kanal Akımı Modeli/ MIKE Nehir kolu modellendi Kanal akımı: Kinematic wave approximation Öteleme modeli: Muskingum-Cunge 885,4 885, ,8 884,6 884,4 884, ,8 883,

28 MIKE SHE/MIKE 11 Suya Doygun Olmayan Toprak Modeli 2-katmanlı Su Bütçesi modeli Doygun miktarı su Saha kapasitesi su miktarı Solma Noktası Su Miktarı Doygun hidrolik iletkenlik (m/s) Tın x10-5 Kumlu Tın x10-5 Toprak sınıfları Buharlaşma/Terleme yüzey derinliği (cm) Tın 25 Kumlu Tın 15

29 MIKE SHE/MIKE 11 Suya Doygun Bölge Linear reservoir method İç akış Depolaması Baz Akım Depolaması Alt Havzalar Toplam 34 parametre değeri

30 Duyarlılık Analizi Modelin Teşhis-Bazlı Değerlendirilmesi Alansal dağılımlı fiziksel modeller birçok parametreye sahiptir. Parametre çokluğu parametre değerlerinin güvenilir bir şekilde belirlenmesini zorlaştırır. Bu çalışmada teşhis-bazlı model değerlendirmesi yöntemi ile model parametrelerinin değerleri kalibre edilmiştir. Hidrolojik anlamı olmayan istatistiksel fonksiyonlar (örn: hataların karesi) yerine hidrolojik anlamı olan özet fonksiyonlar kullanılarak parametre duyarlılık analizi ve model kalibrasyonu/değerlendirmesi yapılmıştır. Hidrolojik anlamı olan özet fonksiyonlar genel olarak akım-süreklilik eğrisinden elde edilmiştir.

31 Log Birim Akım (mm/saat) Duyarlılık Analizi Log Debi Süreklilik Eğrisi Toplam Hacim Hatası Hızlı-yavaş akım oranı Akım Aşılma Olasılığı (mm/saat) Seçilen özet fonksiyonlar: Gözlenen ve modellenen akım arasındaki: Akış katsayısı % Hata (%BiasRR) Akım süreklilik eğrisinin orta eğimi % Hata (%BiasFMS) Akım süreklilik eğrisinin yüksek kesimi %Hata (%Bias FHV) Akım süreklilik eğrisinin düşük kesimi % Hata (%BiasFLV) Korelasyon Katsayısı (CORR) Yıllık akımın yarısının gerçekleştiği gün (%BiasDay)

32 %HataFHV Duyarlılık Analizi HiyerarĢik parametre aralığı azaltma yöntemi (AĢağıdan yukarıya) 1. Suya doygun bölge parametrelerinin aralığını düşük akım fonksiyonu ile daralt (duyarlı) 2. Daraltılan parametre aralığında rastgele parametre örnekle (150 örnek) 3. Sığ suya doygun toprak parametrelerinin aralığını yüksek akım fonksiyonu ile daralt (duyarlı) 4. Daraltılan parametre aralığında rastgele parametre örnekle (150 örnek) 5. Suya doygun olmayan bölge parametrelerinin aralığını genel hata fonksiyonu ile daralt (duyarlı) 6. %HataFLV %HataFMS Süzülme zaman katsayısı Ġçe akıģ zaman katsayısı Duyarsız Duyarlı Parametre Aralığı Parametre Aralığı

33 Duyarlılık Analizi Parametreler Suya doygun olmayan ortam Suya doygun ortam Unsaturated Flow Saturated Flow Interflow Baseflow 150 rastgele parametre örneklemesi ve duyarlılığa bağlı aralık daraltması Özet Fonksiyonlar Volume Partition High Flow Low Flow Timing PBIAS FMS FHV FLV CORR Ddc Kar snow Mo DS Yüzey Mc Kanal Channel ETsd WtSL WtSSL WtFL WtFSL WtWL WtWSL Shc_L Shc_SL Gwd SYintL SYintSL DiniInL DiniInSL DbotInL DbotInSL TinL TinSL FracMA FracPA SYbaseMA SYbasePA Tbase1MA Tbase1PA Tbase2MA Tbase2PA DiniBtMA DiniBtPA DbotBtMA DbotBtPA Overl and Baz akım İçe akış Duyarlı parametre Duyarsız parametre

34 Model Kalibrasyonu Tüm özet fonksiyonları sağlayan parametre setinin seçilmesi Seçilen parametre setinin bağımsız verilerle değerlendirilmesi Seçilen Parametre seti Başlangıç Parametre seti Kabul edilebilir özet fonksiyon aralığı Özet fonksiyon

35 Model Değerlendirmesi Akım (m 3 /sn) Akım (m 3 /sn) Akım (m 3 /sn) Kalibrasyon Periyodu Akım Süreklilik Eğrisi Gözlenen Debi Model Debisi Akım AĢılma olasılığı Gözlenen Debi Model Debisi Değerlendirme Periyodu Günler Gözlenen Debi Model Debisi Günler

36 Sonuçlar Araç havzasında kurulan fiziksel bütünleşik modelin teşhis bazlı duyarlılık analizi ile kalibrasyonu yapılmıştır. Teşhis bazlı duyarlılık analizindeki amaç parametrelerin hidrolojik anlamı olan özet fonksiyonlarını belirlemektir. Parametre-özet fonksiyon ilişkisi duyarlılık analizi ile belirlendikten sonra parametre değerleri daraltılarak model kalibrasyonu yapılmıştır. Bu çalısmada sadece akım verileri mevcut olduğu için debi süreklilik eğirisinden bu özet fonksiyonlar çıkarılmıştır. Hidrolojik sisteme ait diğer veriler (yeraltısuyu seviyeleri) eklenerek model kalibrasyonu daha güvenilir şekilde yapılabilir.

37 TEŞEKKÜRLER Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: , FLOODSAT Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne destekleri için teşekkür ederiz.

38 Parameters Initial Value Lower Bound Upper Bound 1 Degree day coefficient Ddc 2 mm/c/d Manning M (overland flow) Mo Spatial distributed 3 Detention Storage DS Spatial distributed 4 ET Surface Depth ETsd Spatial distributed Manning M (channel) Mc Groundwater depth (m) (relative to Gwd ground) 7 Soil (L) water content at saturation WtS Soil (SL) water content at saturation WtS Soil (L) water content at field capacity WtF Soil (SL) water content at field capacity WtF Soil (L) water content at wilting point WtW Soil (SL) water content at wilting point WtW Soil (L) saturated hydraulic conductivity Shc_L 0.264x Soil (SL) saturated hydraulic conductivity Shc_SL 0.283x Specific Yield of interflow (loam) SYint Specific Yield of interflow (sandy loam) SYint Initial Depth for interflow (loam) Dinintl 5 (m) Initial Depth for interflow (sandy loam) Dinintl Bottom & Threshold Depth for interflow DbotIn 5 (m) (loam) 14 Bottom & Threshold Depth for interflow DbotIn (sandy loam) 15 Interflow & percolation time constant Tin 3 (day) 0 10 (loam) 15 Interflow & percolation time constant Tin (sandy loam) 16 Fraction of percolation (medium aquifer) Frac Fraction of percolation (poor aquifer) Frac Specific Yield of baseflow 1&2 (medium Sybase aquifer) 17 Specific Yield of baseflow 1&2 (poor Sybase aquifer) 18 Time constant for baseflow 1 (medium Tbase1 20 (day) aquifer) 18 Time constant for baseflow 1 (poor Tbase1 20 (day) aquifer) 19 Time constant for baseflow 2 (medium Tbase2 50 (day) aquifer) 19 Time constant for baseflow 2 (poor Tbase2 50 (day) aquifer) 20 Initial Depth for baseflow 1&2 (medium DiniBt 40 (m) aquifer) 20 Initial Depth for baseflow 1&2 (poor DiniBt aquifer) 21 Bottom & Threshold Depth for baseflow DbotBt &2 (medium aquifer) 21 Bottom & Threshold Depth for baseflow 1&2 (poor aquifer) DbotBt

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 37-55, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARIM REHBERİ REHBER NO: 008 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Su Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması

Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Su Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (1-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (1-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 101 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Müdür Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Yayın Kurulu Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Kadri YAŞAR

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat 2 Hidroloji Bölüm-1 Hidrolojinin Tanımı ve Önemi Bölüm-2 Yağışlar (Precipitation)

Detaylı

METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ

METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ Hayreddin BACANLI AraĢtırma ve Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı ġubat 2011 - Trabzon SUNUM PLANI Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Tanımı, nedenleri

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

DSİ SU VERİ TABANI PROJESİ DSİ/SVT

DSİ SU VERİ TABANI PROJESİ DSİ/SVT T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ SU VERİ TABANI PROJESİ DSİ/SVT Adem Avni ÜNAL Daire Başkanı Teknoloji Dairesi Başkanlığı SU VERİ TABANI PROJESİ Projenin maksadı; DSİ

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir.

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir. AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ Ve TÜRKİYEYE UYARLANMASI WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir 1996 İstanbul Değerli öğrencilerime teşekkürlerimle Prof.Dr.İ.Ethem

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi Yazarlar: Guy Pegram (Pegasys Strategy and Development) Sarah

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

BODRUM YARIMADASI NDA TURĠZMĠN SU KAYNAKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE ĠÇME-KULLANMA SUYU PROBLEMĠ

BODRUM YARIMADASI NDA TURĠZMĠN SU KAYNAKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE ĠÇME-KULLANMA SUYU PROBLEMĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:2, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:2, 2010

Detaylı

KOKU EMİSYONLARININ VE DIŞ ORTAMDAKİ KOKU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TERİMLER, FORMÜLLER VE BİRİMLERİN LİSTESİ

KOKU EMİSYONLARININ VE DIŞ ORTAMDAKİ KOKU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TERİMLER, FORMÜLLER VE BİRİMLERİN LİSTESİ EK-1 KOKU EMİSYONLARININ VE DIŞ ORTAMDAKİ KOKU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TERİMLER, FORMÜLLER VE BİRİMLERİN LİSTESİ Adaptasyon: Sürekli veya kesikli olarak tekrarlanan bir kokuya

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı