Konular. 1. Giriş 2. Kurulum 3. Kullan ı m 4. Plone'da Yönetici 5. Ayarlar 6. Özelle ş tirme 7. Stil 8. CMF/Plone Product 9.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konular. 1. Giriş 2. Kurulum 3. Kullan ı m 4. Plone'da Yönetici 5. Ayarlar 6. Özelle ş tirme 7. Stil 8. CMF/Plone Product 9."

Transkript

1 " & 1 0,-/.! + * ')( #%$ Pone İ çerik Yönetim Arac ı. Linux ve Aç ı k Yaz ı ı m Ş eniğ i Y ı d ı z Teknik Üniversitesi

2 " & 35 E 7 7= ,-/.! + * H FA <G 4 5 DDE Konuar 1. Giriş 2. Kuruum 3. Kuan ı m 4. Pone'da Yönetici 5. Ayarar 6. Özee ş tirme 7. Sti 8. CMF/Pone Product 9. Upgrade ')( #%$ 2 8 ;> 8 < 4 3< : ;

3 ! + * 7= ,-/. ')( #%$ " & Pone Kaynak kodu açık, ücretsiz bir İçerik Yönetim Sistemidir. Her seviyeden organizasyonun ihtiyaçarına karşıık verebiecek güce sahiptir. Sağam bir atyap ı, iyi bir güvenik ve üyeik sistemi, sorunsuz kataogama, çeşiti içerik tiperi ve çoku di desteği vardır. Arkasında dünyanın çeşiti yererinden birçok programcının ve test edicinin desteği buunmaktadır. H FA < G 4 5 DDE E ;> 8 < 4 3< : ;

4 ! + * 7= ,-/. ')( #%$ " & CMF CMF (The Content Managment Framework), Zope için geiştirimi ş bir içerik yönetim aracıdır. Bir içerik yönetim sisteminin gerektirdiği serviserden ouşur. Pone, CMF taban ı çaışır. Zope şirketinin desteğiye geiştirien bir üründür. Ayrıntı ı bigi için: cmf.zope.org H FA < G 4 5 DDE E ;> 8 < 4 3< : ;

5 ! + * 7= ,-/. ')( #%$ " & Zope Zope (Z Object Pubishing Environment), Python diiye yazım ış açık kaynak kodu bir web uyguama sunucusudur. Nesne taban ı güçü bir sistemdir. DTML ve TAL gibi kendine ait dieri vardır. Zope şirketi ve dünyanın çeşiti yererinden bir çok programc ı tarafından geiştirimektedir. Ayrıntı ı bigi için: zope.org H FA < G 4 5 DDE E ;> 8 < 4 3< : ;

6 ! + * 7= ,-/. ')( #%$ " & Python Öğrenmesi koay, yazım ı temiz, nesne yöneimi (OO) bir programama diidir. Kaynak kodu açıktır ve her patformda çaışabimektedir (cross-patform). Zope, C ve Python ie geiştirimektedir. H FA < G 4 5 DDE E ;> 8 < 4 3< : ;

7 ! + * 7= ,-/. ')( #%$ " & Sunucu Gereksinimeri Pone, Zope'un destekediği bütün patformarda çaışabiir: Windows, Mac OSX, Linux, birçok Unix ve Soaris. Minimum 200Mhz işemcii ve 32 MB RAM donanım ı oan bir bigisayarda çaışabiir. 600Mhz işemci ve 64 MB RAM'e sahip bir makinada ise arzuadığınız performans ı ede edebiirsiniz. 50Mb'ık bir hard-disk aan ı yeteridir. H FA < G 4 5 DDE E ;> 8 < 4 3< : ;

8 ! + * 7= ,-/. ')( #%$ " & Kuanıc ı Gereksinimeri Pone'u çaıştırabimek için gereki oan tek şey bir tarayıcıdır. Hemen hemen biinen tüm tarayıcıarda düzgün çaışır. nternet Exporer 5.5 ve yukarısı Netscape 7.0 ve yukarısı Mozia 1.0 ve yukarısı Opera 7.0 ve yukarısı Konqueror 3.0 ve yukarısı H FA < G 4 5 DDE E ;> 8 < 4 3< : ;

9 ^ ] f ]\ [ e 7= 76 k [j gh/i c)d `%a _ b ]\ Z[ Kuruum Zope kur. CMF kur. Pone'un atındaki CMFPone, ActivePak, DCWorkfow ve Formuator kasörerini Zope'un Products dizinine koy. Zope'u başat. Zope arayüzüne git. Ürünerin isteendiği kutuda Pone Site" yazıs ı varsa kuruumu başardınız demektir. Y XW VL U S Q TS OOP P PRQ KLLMN J ;> 8 < 4 3< : ;

10 ^ ] f ]\ [ e J on Q Q k [j gh/i c)d `%a _ b ]\ Z[ Pone'un Ekenmesi Ürünerin isteendiği kutudan Pone Site ı ekeyin. Giri ş aanarına gereki bigieri yazıp "Add Pone Site" yazan yere tıkayın. Yeni bir Pone sitesi yaratıacak. Y XW VL U S Q TS OOP P PRQ KLLMN m o p su ot p X U T X r s p q o U S mt

11 ^ ] f ]\ [ e J on Q Q k [j gh/i c)d `%a _ b ]\ Z[ Katıma Pone'da resim, bege, haber vb dökumanar ekemek için üye omanız gerekir. Üye omak için katı inkine tıkayın. Kuanıc ı ad ı, emai ve şifre aanarın ı dodurup üye oun. Y XW VL U S Q TS OOP P PRQ KLLMN m o p su ot p X U T X r s p q o U S mt

12 ^ ] f ]\ [ e J on Q Q k [j gh/i c)d `%a _ b ]\ Z[ Giriş-Çıkış Kuanıc ı ad ı ve şifre bigierinizi yazarak Pone'a giri ş yapabiirsiniz. Giri ş yaptıktan sonra; gediğiniz yere geri dönebiir, terciherinizi düzeneyebiir veya kasörünüze gidip döküman ekeyebiirsiniz. Eğer şifrenizi unutursanız, şifreniz sistem tarafından üye ourken yazdığınız mai adresinize gönderiecektir. Pone'dan çıkmak için çık ış inkine tıkayınız. Y XW VL U S Q TS OOP P PRQ KLLMN m o p su ot p X U T X r s p q o U S mt

13 ^ ] f _ b J m o ot o on TS k [j gh/i ]\ [ e Y XW VL U S Q OOP P PRQ KLLMN c)d `%a ]\ Z[ Döküman Ekeme Kasörünüze geçin. Kutudan ekemek istedi ğ iniz dökuman tipini seçin ve ekeyin. p su p U T X X r s p q U S mt Q Q

14 ^ ] f ]\ [ e J on Q Q k [j gh/i c)d `%a _ b ]\ Z[ Düzeneme Düzene böümüne geçin. Döküman tipine göre düzenemeerinizi gerçekeştirin. İsterseniz WYSWYG editör de kuanabiirsiniz. Kırmız ı nokta ie işareti yereri dodurmazsanız sistem sizi uyaracaktır. Döküman ı kaydetmeden önce bir format beireyiniz.düz bir metin yazıyorsanız düz metin veya düzeni metin seçeneğini; HTML ie yazıyorsanız HTML seçeneğini seçiniz. Y XW VL U S Q TS OOP P PRQ KLLMN m o p su ot p X U T X r s p q o U S mt

15 ^ ] f ]\ [ e J on Q Q k [j gh/i c)d `%a _ b ]\ Z[ Yayımama Ekediğiniz döküman ı yayımamadığınız sürece o döküman sadece size görünür. Dökümanınızın sistemde yayımanıp diğer üyeer tarafından da görünmesini istiyorsanız yayımamanız gerekir. Yayımamak için yayıma böümüne geçin. Yayıma gireceği tarihi ve yayımdan kadırıaca ğı tarihi seçip yayımayın. Yayımadığınız bege Sistem Yöneticisi'nin onayından geçip yayımanacaktır. Y XW VL U S Q TS OOP P PRQ KLLMN m o p su ot p X U T X r s p q o U S mt

16 š wy Š { { { {z Ÿ ž œ/ ) % Ž Döküman Tiperi Dosya, bege, resim, ink, kasör, haber, etkinik... Bu döküman tiperine her geçen gün yenieri ekeniyor. Œ x y Š Š ˆ v x w ~ } x y v w

17 š wy Š { { { {z Ÿ ž œ/ ) % Ž Arama Ço ğ u aramaar ın ı z için sa ğ üst kö ş edeki arama kutusu iş inizi görecektir. Arama kritererini ço ğ atmak isterseniz Ayr ı nt ı ı Arama seçene ğ ini kuanabiirsiniz. Œ x y Š Š ˆ v x w ~ } x y v w

18 š { {z w y Ÿ ž œ/ ) % Ž Terciher Şifrenizi değiştirebiirsiniz. Kayıt ourken girdiğiniz emai adresini değiştirebiirsiniz. Dökümanarınız ı düzenerken kuanacağınız editörü seçebiirsiniz. Üyeer istesinde görünmeyi beireyebiirsiniz. Form yardımarın ı isteyip istemediğinizi beirtebiirsiniz. Arayüzün görünümünü değiştirebiirsiniz. Fotoğrafınız ı ekeyebiirsiniz. Œ x y Š Š Š ˆ v { x w ~ } { x y v w

19 š { {z w y Ÿ ž œ/ ) % Ž Kişise Sayfa Sisteme üye oduğunuzda sizin için bir kişise sayfa ouşturuur. Diğer üyeer, üyeer böümünden sizin fotoğrafınıza tıkayarak sayfanız ı ziyaret edebiir. Ancak, bu sayfa sadece sahibi tarafından düzenenebiir. Ayrıca kasörünüze ekediğiniz inker de bu sayfada gözükür. Böyece beğendiğiniz adreseri buradan tavsiye edebiirsiniz. Bu sayfay ı ne kadar güze yaparsanız insanarın o derece igisini çekersiniz. Œ x y Š Š Š ˆ v { x w ~ } { x y v w

20 š { {z w y Ÿ ž œ/ ) % Ž Yönetici Üyeerin gönderdiği dökümanar ı yönetici yayımar. Yayımanmak üzere bir döküman gönderidiğinde sistem sizi uyarır. Yönetici döküman ı inceer ve uygunsa yayımar. Uygun değise döküman ı yoayan üyeye geri yoar (iade eder). Üyenin yoad ığı dökümandaki tarih bigierini değiştirmezseniz, üyenin beirediği tariher geçeridir. Döküman yayımanana kadar o döküman bekeme haindedir. Œ x y Š Š Š ˆ v { x w ~ } { x y v w

21 š { {z w y Ÿ ž œ/ ) % Ž Menüer Pone'daki menüeri kendi isteğinize göre düzeneyebiirsiniz. Menüer kategoriere böünmüştür. Bunar; Foder : Kasör içine giridiğinde görünen menüdür. Yeşi renktedir (porta_actions'n ı atındadır). Porta_tabs : Logonun atındaki menüdür (porta_actions'n ı atındadır). User : Kuanıcıya yöneik menüdür (porta_membership'in atındadır). Œ x y Š Š Š ˆ v { x w ~ } { x y v w

22 š { {z w y Ÿ ž œ/ ) % Ž Menü Özeikeri Name : Menünün ismi (türkçe karakter içermez). Actions : Menünün nereye gideceği bigisi (Buranın sonunu name ie ayn ı yapmaısınız). Condition : Bu menü için koşu yazabiirsiniz. Permission : Bu menü için izin tanımamas ı yapabiirsiniz. Category : Menünün kategorisini buraya yazacaksınız. Visibe : Bu menüyü görünür veya görünmez yapabiirsiniz. Œ x y Š Š Š ˆ v { x w ~ } { x y v w

23 š { { { {z Ÿ ž œ/ «ª R Kutuar Dosya : pone_tempates\ui_sots\about_sot.pt Kutu : here/about_sot/macros/aboutbox Dosya : pone_tempates\ui_sots\news_sot.pt Kutu : here/news_sot/macros/newsbox ) % Ž v x w ~ } x y v w

24 ½ ¼ Å ¼» º Ä ± Ê ºÉ ÆÇ/È Â)à %À ¾ Á ¼» ¹º Kutuar Dosya : pone_tempates\ui_sots\caendar_sot.pt Kutu : here/caendar_sot/macros/caendarbox Dosya : pone_tempates\ui_sots\ogin_sot.pt Kutu : here/ogin_sot/macros/oginbox Dosya : pone_tempates\ui_sots\navigation_tree_sot.pt Kutu : here/navigation_tree_sot/macros/navigationbox «ª R ± ² µ ± ² ª µ ² ³ ± ª

25 ½ ¼ Å ¾ Á ± ± ± ± Ê ºÉ ÆÇ/È ¼» º Ä «ª R Â)à %À ¼» ¹º Kutuar Bu kutuar ın konumar ı n ı Properties den ayarayabiirsiniz. ² µ ² ª µ ² ³ ª

26 ½ ¼ Å ¾ Á ± ± ± ± Ê ºÉ ÆÇ/È ¼» º Ä «ª R Â)à %À ¼» ¹º Tasar ı m ı De ğ iş tirme Pone'nun tasar ı m ı n ı de ğ iş tirebiirsiniz. Pone'daki tasar ı m ı n ana hatar ı ş öyedir. Header Left Sots Main Right Sots Footer ² µ ² ª µ ² ³ ª

27 ½ ¼ Å ¾ Á ± ± ± ± Ê ºÉ ÆÇ/È ¼» º Ä «ª R Â)à %À ¼» ¹º CSS Pone'nun stiini de de ğ iş tirebiirsiniz. /porta_skins/pone_styes/styesheet_properties dosyas ı n ı customize edip stie istedi ğ iniz gibi oynayabiirsiniz. ² µ ² ª µ ² ³ ª

28 ½ ¼ Å ¼» º Ä ± Ê ºÉ ÆÇ/È Â)à %À ¾ Á ¼» ¹º Di Desteği Pone, i18n standardına uygundur. Yani Pone'da istediğiniz kadar di kuanabiirsiniz. Bunun için ocaizer ve transation_service productar ı kuanıır. Locaizer ve transation_service ı product dizinine ekeyip Zope'u yeniden başatın. ZM'dan bir Message Cataog ekeyin. Araarında boşuk bırakarak istediğiniz kadar di girişi yapın (ör: tr en de gibi). «ª R ± ² µ ± ² ª µ ² ³ ± ª

29 ½ ¼ Å ¼» º Ä ± Ê ºÉ ÆÇ/È Â)à %À ¾ Á ¼» ¹º Di Desteği ZM'dan Transation Service ekeyin. d'sini değiştirmeyin. pone adında yeni bir domain ekeyin ve ouşturduğunuz message cataog'un ismini yazın. Bu işemerden sonra siz Pone'da gezdikçe sistem çevrimeyen keimeeri kataogayacaktır. Size düşen Message Cataog'dan çevirieri yapmaktır. Pone'un defaut hainin birçok dide çevirisi hazırdır. Bu di dosyaarın ı Pone/i18n kasöründen import edebiirsiniz. «ª R ± ² µ ± ² ª µ ² ³ ± ª

30 ½ ¼ Å ¼» º Ä Ñ ÑÐ Í Ï Ù Ê ºÉ ÆÇ/È Â)à %À ¾ Á ¼» ¹º CMF/Pone Productarı Artık CMF ve Pone için de productar yazımaya başand ı. Bunar ı, sourceforge.net/projects/coective adresinden takip edebiirsiniz. CMF/Pone uyumu productar, hepsi için geçeri omamaka beraber geneike Externa Method ie yükenir. Parameteri şöyedir, d : serbest Tite : serbest Modue Name : product_ad ı.nsta Function Name : insta â àû Ö á Ù Î Ï ÞÞß ß ß ÚÛÛÜÝ ÌÙ Ù Ñ Ò ÕØ Ò Ö Î ÍÖ Ô Õ Ò Ó Ñ Î Ï Ì Í

31 è ç ð éè éè çæ åï Ñ ÑÐ Í Ï Ù õ åô ñò/ó í)î ê%ë é ì éè çæ äå Ör: CMFForum CMFForum u product dizinine ekeyin ve Zope'u yeniden başatın. Bir Externa Method yaratın. Aşağıdaki parameteri verip kaydedin ve test edin. d : insta_forum Tite : nsta Forum Modue Name : CMFForum.nsta Function Name : insta Pone'da döküman ekenen kutuya bakarsanız, Forum nesnesinin ekendiğini göreceksiniz. â àû Ö á Ù Î Ï ÞÞß ß ß ÚÛÛÜÝ ã ÌÙ Ù Ñ Ò ÕØ Ò Ö Î ÍÖ Ô Õ Ò Ó Ñ Î Ï Ì Í

32 è ç ð éè éè çæ åï ö ö ö ö ö ö ö Ñ ÑÐ Í Ï Ù õ åô ñò/ó í)î ê%ë é ì éè çæ äå CMF/Pone Productarı CMF/Pone productar ı her geçen gün daha da çoğaıyor. İşe bunardan sadece birkaç ı; CMFCommerce : E-Ticaret için. CMFNeoboard : Mesaj panosu için. PonePopo : Anket yapmak için. CMFPhoto/CMFPhotoAbum : Fotoğraf abümü ouşturmak için. PoneChat : Sohbet için. CMFBook : Kitap tanıtmak için. â àû Ö á Ù Î Ï ÞÞß ß ß ÚÛÛÜÝ ã ÌÙ Ù Ñ Ò ÕØ Ò Ö Î ÍÖ Ô Õ Ò Ó Ñ Î Ï Ì Í

33 è ç ð éè éè çæ åï ö ö ö Ñ ÑÐ Í Ï Ù õ åô ñò/ó í)î ê%ë é ì éè çæ äå Upgrade Bunca değişikiği yaptıktan sonra Pone'un yeni versiyonu çıktığında ne yapacaksınız İşte bu sorunu çözmek için migration too diye bir araç var. Pone'un yeni versiyonu çıktığında yapmanız gereken tek şey, yeni Pone versiyonunu Products'n ı atına kopyaamak ve migration too dan Pone'u upgrade etmek. â àû Ö á Ù Î Ï ÞÞß ß ß ÚÛÛÜÝ ã ÌÙ Ù Ñ Ò ÕØ Ò Ö Î ÍÖ Ô Õ Ò Ó Ñ Î Ï Ì Í

34 è ç ð éè é ì ö ö ö ö ö ÍÏ ß Ù ã Ñ Ñ Ñ ÑÐ Ù õ åô ñò/ó éè çæ åï í)î ê%ë éè çæ äå Gereki Ba ğ ant ı ar Pone - pone.org CMF - cmf.zope.org Zope zope.org CMF/Pone Productar ı sourceforge.net/projects/coective Python python.org â àûöá Ù Î Ï ÞÞß ß ÚÛÛÜÝ ÌÙ Ò ÕØ Ò Ö Î ÍÖ Ô Õ Ò Ó Î Ï Ì Í

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2012 Paketi İçeriği. 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2012 Yüklemek ZWCAD 2012 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

Merhaba değerli Dostlar;

Merhaba değerli Dostlar; Merhaba değerli Dostlar; Eğitim Merkezi nin forumunun nasıl kullanıldığını bu belgede öğrenebileceksiniz. Eğer bugüne kadar hiçbir forum kullanmadıysanız merak etmeyin; forumu kullanmak çok kolay. İlerleyen

Detaylı

KOBERZ BARO WEB SİSTEMİ BAROLARA ÖZEL

KOBERZ BARO WEB SİSTEMİ BAROLARA ÖZEL KOBERZ BİLİŞİM www.koberz.com KOBERZ BARO WEB SİSTEMİ BAROLARA ÖZEL Referanslar: Diyarbakır Barosu 2011 Yazılım ve Tasarım: Adres: Koberz Bilişim Bilgisayar Teknik Sistem Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

Gruplar. Kurulum ve Bakım

Gruplar. Kurulum ve Bakım Gruplar Kurulum ve Bakım 2 Bu Kılavuz hakkında Bir XING Grubu seçtiğiniz için teşekkür ederiz! Grubunuzun kurularak çalışmasını sağlayacak olan bazı temel adımları aşağıda okuyacaksınız. Bu kılavuzun ilk

Detaylı

Adwords Başvurusu yapmak

Adwords Başvurusu yapmak Google internete giren herkesin çok yakından tanıdığı bir sitedir. Ancak insanların çok büyük bir çoğunluğu Google ın sadece arama motoru özelliğini kullanır, çoğu ücretsiz olan diğer hizmetlerinden haberleri

Detaylı

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu My Passport Ultra Taşınabilir Sabit Sürücü Kullanım Kılavuzu Harici Taşınabilir My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI 1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI CLIENTLERDE BELLİ BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR. Çözüm: Tüm clientler de yapılması gereken ayarlar 1- Eset Nod32 Antivirus programını

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Flash İçeriğini

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Flash İçeriğini A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Flash İçeriğini 10 Yüklemek ve Optimize Etmek Parçaları birleştirmeye başlamanın zamanı geldi. Kitapta şu ana kadar, Tech Bookstore

Detaylı

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu ABAKUS 360 T-Panel T-CRM 2006, IPera İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İçindekiler A- Programın Yapısı:... 4 1- Ana Bileşenler... 4 1.a BUKET

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

Guided Tour Authoring in Clilstore

Guided Tour Authoring in Clilstore Guided Tour Authoring in Clilstore İlk aşamalar Bu, tüm kelimelerin pek çok çevrimiçi sözlüğe bağlı olduğu metin ve video bileşiminden bir çevrimiçi ünitenin nasıl yapılacağını aşama aşama gösteren bir

Detaylı

Dataxi Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU

Dataxi Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU 1 1. Kontrol Paneli nde Oturum Açmak İçin Kontrol Paneli nde oturum açma ekranına ilk defa girdiğinizde, kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Kullanıcı adı

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Entegre.NET [X] NetİKS [X] NetCRM [X] Netsis B2B Kısaltmalar SSO: Single Sign On (Netsis Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi)

Detaylı

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Kullanım Kılavuzu 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Kullanım Kılavuzu İçindekiler Readiris'e giriş... 9 Readiris 14'deki yenilikler... 10

Detaylı

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu BlackBerry Curve 9220 Smartphone Sürüm: 7.1 Kullanıcı Kılavuzu Yayın: 2012-09-19 SWD-20120919104111921 İçindekiler Hızlı Yardım... 8 Başlarken: Akıllı telefonunuz... 8 Popüler başlıklar... 28 Popüler ipuçları...

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Meryem Yavaş Boyut Ltd. Şti Temmuz 2008 Özet : Bu doküman, Selçuk Ecza Deposu web depo uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web depo uygulamasının

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU

TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU UYARI Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU UYARI Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Kurulum ve Kullanma Kılavuzu DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Kurulum ve Kullanma Kılavuzu İçindekiler DynEd Sistem Gereksinimleri. 3 DynEd Eğitim Yazılımlarının DVD Üzerinden Bilgisayara Kurulumu. 4-5 DynEd Eğitim Yazılımlarının

Detaylı