OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Sözleşme Konusu ve Tarafları: Bu sözleşme, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi; Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/ANKARA, Internet Sitesi Adresi; olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Banka tarafından sunulan Otomatik Geçiş Sistemi hizmetlerine ilişkin esaslar ile Karayolları Genel Müdürlüğü, Banka ve Kullanıcının karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirler. Tanımlar : Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nü, KGM: Karayolları Genel Müdürlüğü'nü, Elektronik etiket: Otomatik geçiş şeritlerinin kullanılmasını sağlayan, geçiş sırasında araçta bulundurulması gereken elektronik etiketi Kullanıcı: Banka dan işbu sözleşme kapsamında adına elektronik etiket alan gerçek veya tüzel kişiyi, OGS: Otomatik Geçiş Sistemi'ni, Yetkili Şube: Elektronik etiket satışı ve ilgili diğer hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirilmiş Banka şubelerini, Şube: Yetkili şubeler dışındaki Banka şubelerini, OGS Hesabı: Kullanıcıların OGS gişelerinden yapmış oldukları geçişlerin karşılığının tahsil edilmesi için para yatırabilmelerini teminen elektronik etiketin satışı esnasında açılan ve Banka ya rehinli olan hesabı, Otomatik Ödeme Talimatı: Kullanıcının OGS gişelerinden yapmış olduğu geçişlerinin karşılığının ve işbu sözleşmeden doğacak sair ödeme yükümlülüklerinin düzenli olarak tahsil edilmesi amacıyla Banka da bulunan herhangi bir TL vadesiz hesaba, Kredili Mevduat Hesabı tanımlı vadesiz hesaba ya da Banka veya diğer banka kredi kartlarına tanımlattığı talimatı, Elektronik etiket satış bedeli: Elektronik etiket için Banka tarafından belirlenen satış fiyatını, İlk geçiş bedeli: Kullanıcıdan, OGS gişelerinden yaptığı geçişlerin karşılanması amacıyla işbu sözleşmenin imzalanması esnasında satış bedeli ile birlikte tahsil edilmesi zorunlu olan tutarı, Depozito: Elektronik etiket ile yapılan geçiş bedellerinin Kullanıcının OGS hesabında bulunan bakiyesinden karşılanamaması, OGS hesap bakiyesinin belirli bir tutarın altına düşmesi veya Kullanıcının işbu sözleşme kapsamında belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumlarında Banka tarafından KGM ye ödeme yapılması ve başka sebeplerle Banka alacağının doğması halinde, söz konusu ödemelerin karşılanabilmesi amacıyla Kullanıcıdan işbu sözleşmenin imzalanması esnasında ilk geçiş bedelinin yanı sıra tahsil edilmesi gereken, araç sınıf/geçiş ücretlerinde meydana gelen artışa göre tamamlanacak olan Banka ya rehinli tutarı, Kontör: KGM tarafından belirlenen ilgili araç sınıfının Boğaz Köprüleri Geçiş Ücretini, Formatlama: Kayıp/çalıntı elektronik etiketin bulunması veya borcundan dolayı iptal edilen elektronik etiketin yeniden kullanılmasının talep edilmesi halinde söz konusu elektronik etiketin kullanılabilir hale getirilmesi için yapılan işlemi, Kara Liste: Banka/KGM tarafından sistemden iptal edilen elektronik etiket listesini ifade eder. Madde 1: Kullanıcı, OGS Elektronik Etiket Talep Formunu doldurmayı, işbu sözleşmeyi imzalamayı, elektronik etiket satış bedeli, ilk geçiş bedeli ile depozito bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Banka da bulunan herhangi bir vadesiz hesabına, Kredili Mevduat Hesabı tanımlı vadesiz hesabına ya da Banka veya diğer banka kredi kartlarına otomatik ödeme talimatı verecektir Kullanıcı talep etmesi halinde elektronik etiketine öncelik sırasını kendisi belirlemesi kaydıyla birden fazla kanalla otomatik ödeme talimatı verebilecektir. Madde 2: Otomatik geçiş şeritlerini kullanmak isteyen Kullanıcıların araçlarının ön camı iç yüzeyinde fonksiyonel durumda olan ve geçiş yapmak için hesaplarında Banka tarafından belirlenen yeterli bakiyeye sahip elektronik etiket bulundurmaları zorunludur. Madde 3: Kullanıcı, OGS hesap bakiyesinde yeterli bakiye bulunmaması halinde elektronik etiketinin iptal edileceğini kabul eder. 1

2 Madde 4: Kullanıcı, OGS hesabına, geçiş ücreti olarak Banka nın herhangi bir şubesinden nakit olarak, ATM den havale, EFT, internet şubesi/web sitesi, SMS, telefon bankacılığı, Çağrı Merkezi ve Banka nın ileride hizmete sunacağı diğer kanallarla ve otomatik ödeme talimatı vermek suretiyle para yatırabilecektir. Madde 5: Banka, elektronik etiket ile yapılan geçiş bedellerinin Kullanıcının OGS hesabında bulunan bakiyesinden karşılanamaması veya Kullanıcının işbu sözleşme kapsamında belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi halinde herhangi bir ihbar veya sair prosedüre gerek bulunmaksızın KGM ye bildirimde bulunarak elektronik etiketin iptal edilmesini sağlayacaktır. Madde 6: Kullanıcının bu sözleşme kapsamındaki OGS hesap bakiyesi yalnız Otoyol ve Boğaz Köprüleri geçiş ücretlerinin ve işbu sözleşmeden doğacak sair ödeme yükümlülüklerinin tahsili amacıyla kullanılacaktır. Diğer taraftan KGM ve Banka nın elektronik etiketin kullanım şeklinde bir değişiklik yapması halinde OGS hesap bakiyesi, söz konusu değişiklikten kaynaklanan ödemelerin tahsili amacıyla da kullanılabilecektir. Madde 7: Kullanıcı, otomatik ödeme talimatının, talimatın tanımlanmış olduğu kredi kartı/vadesiz hesabı/ KMH tanımlı vadesiz hesabından kaynaklanan herhangi bir sebeple yerine gelmemesi halinde, Banka nın elektronik etiketini iptal etmeye ve OGS etiketinde yüklü tutar bulunması halinde Banka nın bu tutarları gerek bu sözleşmeden gerekse başka sebeplerden doğan alacağı ile takas ve mahsuba yetkisi bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; geçişlerine ilişkin tahsilâtın yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle yükümlü olup, Banka tarafından otomatik ödeme talimatı kapsamında gerçekleştirilecek tahsilâtın teknik bir aksaklık dâhil olmak üzere herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi halinde dahi geçiş ücreti, ceza ve elektronik etiket iptal işlemlerinden sorumludur. Hesaptan otomatik ödeme talimatı veren Kullanıcılar, hesaplarında bulunan bakiye, OGS hesaplarına aktarılması gereken miktarı karşılamasa dahi kısmi tahsilât yapılacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, elektronik etiketinin kullanımı sonucunda Banka nın, elektronik etiketinde yüklü tutardan daha fazla bir ödemeyi KGM ye yapmak durumunda kalması (depozito bedelinin de KGM ye yapılan ödemeyi karşılamaya yetmemesi durumunda) halinde söz konusu borcu, Bankaca ödemenin yapıldığı tarihten, tahsil edilen tarihe kadarki dönem için Banka tarafından uygulanan cari Kredili Mevduat Hesabı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ve BSMV gibi diğer yasal feri leri ile birlikte Banka ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Borcundan dolayı iptal edilen bir elektronik etiketin borcunun ödenerek yeniden kullanımı, Banka tarafından belirlenecek formatlama ücretinin tahsil edilmesi durumunda mümkün olacaktır. Madde 8: Hiçbir koşulda elektronik etiketin satış bedelinin iadesi mümkün bulunmamaktadır. OGS hesabının herhangi bir nedenle kapatılması durumunda (elektronik etiketin kaybolması, çalınması, herhangi bir nedenle iptal ya da iade edilmesi) hesapta bulunan bakiye ve kalan depozito bedeli; hesabın kapanma tarihinden 30 gün sonra, varsa Kullanıcının yaptığı geçiş tutarlarının ve Banka nın sair alacaklarının mahsup edilmesini takiben iade edilecektir. Madde 9: Elektronik etiket çalındığı veya kaybolduğu zaman Kullanıcı tarafından en kısa zamanda OGS hesap numarası, adı-soyadı/unvanı ve hesabın bulunduğu şube belirtilmek suretiyle yetkili şubeye yazılı olarak bildirilecek ya da Müşteri İletişim Merkezi ( ) aranacaktır. Aksi takdirde elektronik etiketin bir başkası tarafından kullanımı sonucunda meydana gelecek her türlü zarar Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, elektronik etikete ilişkin kayıp/çalıntı bildiriminin KGM tarafından alınarak işleme konulmasına kadar geçecek süre zarfında etiketle yapılan geçiş bedellerini ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde iptal edilen kayıp/çalıntı etiketin yeniden kullanımı Banka tarafından belirlenecek formatlama ücretinin tahsil edilmesiyle mümkün olacaktır. Madde 10: Elektronik etiket yalnız KGM sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprülerinde otomatik geçiş şeritlerinde kullanılacak, uygun görülmeyen herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. OGS kurulu olmayan bir gişeden giriş ve/veya çıkış yapılması halinde bu sistem kullanılmayacak olup, Kullanıcılar bu durumlarda paralı gişeleri/diğer geçiş sistemlerini kullanacaklardır. 2

3 KGM ve Banka, elektronik etiketlerin kullanım alanını genişletme veya sınırlandırma hakkına sahip olup, KGM ve Banka nın elektronik etiketin kullanım şeklinde bir değişiklik yapması halinde Kullanıcı, işbu sözleşmeye dayanarak herhangi bir hak ve zarar talebinde bulunamaz. Madde 11: Elektronik etiket kullanımına ilişkin işbu sözleşmede belirtilen esaslar dışında hareket edilmesi durumunda; elektronik etiket herhangi bir ihbara gerek bulunmaksızın iptal edilebilecek, Kullanıcı, bu durumda oluşabilecek Banka zararlarını cari Kredili Mevduat Hesabı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ve BSMV gibi diğer yasal feri leri ile birlikte ilk talep üzerine derhal tazmin edecektir. Madde 12: OGS ye ilişkin uygulama esasları (geçiş ücretleri, bu geçişlerinden dolayı uygulanacak ceza esasları ve oran/tutarları ile indirim oranları, vs.) KGM tarafından belirlenmektedir. KGM, uygulama esaslarında değişiklik yapmakta serbesttir. Kullanıcı yapılan değişikliklerin Banka tarafından iş bu sözleşmeye yansıtılacağına onay verir. Kullanıcı KGM nin yaptığı değişiklikler nedeniyle Banka ya karşı herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacaktır. Banka nın KGM tarafından yapılan değişiklikleri Kullanıcıya bildirme mükellefiyeti yoktur. Madde 13: Banka, yetkili şubeler dışı kanallardan da etiket satışı yapabilecek, bu kanallardan yapılan satışlara ilişkin olarak Banka cari mevzuatı çerçevesinde işlem yapılacaktır. Madde 14: Banka nın yetkilendireceği üçüncü şahıslar kanalıyla yapacağı satışlarda, söz konusu şahısların Banka tarafından belirlenen esaslardan farklı olarak yapacağı uygulamalardan Banka nın sorumluluğu bulunmayacaktır. Madde 15: Kullanıcılar, sözleşmelerinde beyan ettikleri araçlarının mülkiyet değiştirmesi durumunda bu araçları için kullandıkları elektronik etiketlerini de yeni araç sahibine devretmek isterlerse, yetkili şubelerden birine müracaat ederek resmi devrinin yapılmasını sağlamak zorundadır. Kullanıcı işbu maddede belirtilen hal dışında elektronik etiketin kullanım hakkını kısmen de olsa başka bir kişiye devredemez. Kullanıcı, elektronik etiketini araçla birlikte devretmeyip başka bir araçta kullanacak ise, elektronik etiketin kullanılacağı yeni araca ilişkin bilgilerin kimlik, ruhsat vb. belge fotokopileriyle birlikte yetkili şubelerden birine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde Kullanıcı, oluşacak tüm riskler (devrin yapılmaması halinde, devralan tarafından yapılan geçişlere ait ücretler ile cezalar Kullanıcı tarafından ödenecektir ve elektronik etiketin farklı bir araçta kullanılması halinde doğacak riskler vs. de Kullanıcıya aittir) ve KGM tarafından bu nedenlerle uygulanacak tüm cezaların kendisine ait olduğunu, Banka nın bu hususta sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek Banka zararlarını, Banka nın yapacağı ilk talep üzerine tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 16: Kullanıcı, OGS Elektronik Etiket Talep Formunda verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. OGS Elektronik Etiket Talep Formunda beyan edilen Kullanıcı ve araca ait bilgilerde değişiklik (isim, adres, araç sınıfı, plaka no, vb) olduğu takdirde, bu değişikliklere ilişkin bilgilerin en kısa sürede kimlik, ruhsat vb. belge fotokopileriyle birlikte yazılı olarak yetkili şubelerden birine bildirilmesi zorunludur. Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresi olarak belirlediğini ve bu adrese yapılacak tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirdiği takdirde en geç 15 gün içinde yeni adresini karşı tarafa iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla bildirmeyi, bilinen veya bildirilen en son adrese tebligat yapılamaması hâlinde, adres kayıt sisteminde /ticaret sicilinde/ esnaf sicilinde kayıtlı bulunan adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edileceğini ve Tebligat Kanunu nun 21. maddesinin uygulanması suretiyle tebligatın buraya yapılacağını, adres kayıt sistemindeki/ticaret/esnaf sicilindeki adresine (Tebligat Kanunu 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı olmadığını, adres kayıt sisteminde/ticaret/esnaf sicilinde kaydının bulunmaması/silinmiş olması vs halinde ise sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendisine yapılmış sayılacağını, Kullanıcı, yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 17: Talep edilmesi halinde Banka tarafından, OGS hesabına ait dönemsel hesap özeti gönderilebilecektir. Hesap özeti dönemleri Kullanıcının talebi doğrultusunda belirlenecek olup, aylık talep edilmesi halinde e-posta adreslerine, matbu olarak talep edilmesi halinde ise aksi Banka ya bildirilmediği 3

4 sürece iletişim adreslerine, Banka nın cari mevzuatında düzenlenen koşullar kapsamında gönderilecektir. İletişim adres değişikliklerinin Banka ya bildirilmemesi halinde, hesap özetinin Kullanıcının Banka da kayıtlı adresine ulaştığı kabul edilir. Madde 18: Elektronik etiket, garanti süresi boyunca üretim hatalarından dolayı arızalandığı takdirde, Kullanıcının yetkili şubelerden birine başvurması halinde değiştirilecektir. Kullanım hataları sonucu arızalanan cihazlar ise garanti kapsamından yararlanamaz. Elektronik etiketin arızalanması halinde KGM tarafından gişelerde verilen uyarılara Kullanıcılar tarafından dikkat edilmesi ve hemen KGM gişelerinde arıza testi için başvurulması gerekmektedir. Uyarı alınmasına rağmen aynı elektronik etiketle geçilmeye devam edilmesi halinde KGM tarafından uygulanan cezalarda Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Madde 19: Kullanıcının, elektronik etiketini iyi muhafaza etmesi gerekmektedir. Kullanıcı, elektronik etiketin yanlış kullanımdan veya Banka tarafından yetkilendirilen yerler dışında başka yerlerde teknik amaçlı test, kontrol ve tamir ettirilmesinden doğacak her türlü zararın kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 20: Banka, KGM ve diğer yasal merci ler tarafından talep edilmesi halinde nezdinde bulunan Kullanıcıya ait tüm bilgi ve belgeleri vermekte serbest olup, Kullanıcı bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder. Madde 21: Kullanıcı, hizmetin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Banka nın gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına ve Müşteri Hizmetleri Yetkilisi ile arasındaki görüşmenin her türlü ses kayıt sistemi ile tespiti ve kaydına onay verir. Kullanıcının kimliğinin tespiti ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla Müşteri Hizmetleri Yetkilisinin kendisine soracağı soruları cevaplayacağını aksi halde Müşteri Hizmetleri Yetkilisinin kendisi adına işlem yapmasının ve bilgi vermesinin mümkün olamayacağını, kaydedilen görüşme esnasında, sesli yanıt sistemine veya Müşteri Hizmetleri Yetkilisine vereceği her türlü bilgi ve talimatların Banka tarafından delil olarak kullanılabileceğini kabul eder. Madde 22: Kullanıcı, Banka nın sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, vb. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, donanım, yazılım ve internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle, üçüncü kişilerin Kullanıcıya ait bilgilere erişimi sonucunda Kullanıcının uğradığı zarardan, elektronik bankacılık sistemleri ile gelen bilgi ve talimatların yanlış ya da yetersiz olmasından, yanlış ya da eksik iletilmiş olmasından Banka nın sorumlu olmayacağını kabul eder. Madde 23: İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Kullanıcının sözleşmeye aykırı fiilleri nedeniyle fesih ve etiketin iptali halleri hariç olmak üzere Banka noter aracılığıyla veya telgrafla veya iadeli taahhütlü mektup veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapacağı bir ihbar ile bu sözleşmeyi feshetmek ve ihbar tarihinden itibaren 10 (on) gün zarfında elektronik etiketin kullanımından dolayı oluşan borçların bir kısmının veya tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi, ihbarname gönderilmesine, kısaca hiçbir kanuni takip ve teşebbüsün icrasına yer verilmeksizin tüm alacağını anapara faiz ve BSMV gibi diğer masrafların toplamını tayin edeceği süre içinde isteyebilir/otomatik ödeme talimatına istinaden tahsil edebilir. Kullanıcı bu isteği, herhangi bir tazminat talebi olmaksızın yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşme yürürlükte olduğu sürece Banka nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, bilgi işlem veya iletişim sistemlerinde veya makine ve teçhizatta ortaya çıkacak arızalar, grev, işi bırakma veya benzeri toplumsal olaylar nedeniyle yerine getirememesi hallerinden dolayı Banka ya herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Banka ile KGM arasında imzalanmış olan protokolün sona ermesi halinde, işbu sözleşme de fesholacaktır. Ancak KGM tarafından Kullanıcılar açısından feshin farklı koşullara bağlanması durumunda işbu sözleşmenin hangi koşullarda ve ne kadar süre ile devam edeceği Banka tarafından ilanen duyurulur. Böyle bir ilanın yapılmasını takiben Kullanıcı, ilandan ve yeni koşullardan haberdar olmadığını iddia etmeyeceğini, tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 4

5 Madde 24: Elektronik etiketin kullanımı ile ilgili olarak oluşacak uyuşmazlıklarda Banka ve KGM nin OGS ile ilgili kayıtları esas alınacak ve bu kayıtlar delil teşkil edecektir. Madde 25 : İşbu sözleşme hükümleri ekteki talep formunda belirtilen... adet araç için de geçerlidir. Madde 26: Kullanıcı, Banka ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka nın bütün şubelerinde mevcut olan veya olabilecek vadesi gelmiş ya da gelecek her tür para cinsinden vadeli/vadesiz mevduatları, bloke hesapları, her türlü hesap bakiyeleri ve doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendilerine ait olup da Banka da bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb. hakları, kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde Banka nın rehin ve hapis hakkı bulunduğunu ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Banka ya rehin edilmiş olduğunu, bunların veya bedellerinin Banka tarafından takas ve mahsup edilebileceğini, yine Banka nın lehlerine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adlarına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, işverenlerinden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye, temettü, kıdem tazminatı ile her ne nam altında olursa olsun taraflarına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Banka ya rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Madde 27: Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak ve anlaşmazlıkları çözümlemeye Mahkeme ve ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Ancak yukarıda anılan yerdeki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili kılınması,genel mahkemelerin yetkisini bertaraf etmez. İşbu sözleşmenin tümünü okuyarak ve muhteviyatını bilerek, isteyerek imzalamış olduğumu/olduğumuzu beyan ve kabul ederim/ederiz. İşbu sözleşme.../.../... tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunup, muhtevası aynen kabul ve taahhüt olunarak imzalanmasını müteakip bir sureti Kullanıcı tarafından alınmıştır. KULLANICI: Adı soyadı :... T. C. Ziraat Bankası A. Ş. İmza:....../.../... 5

6 KSİ

7 O G S E L E K T R O N İ K E T İ K E T T A L E P F O R M U ARAÇ SAHİBİNE AİT BİLGİLER KİŞİ/KURUM ADI : SOYADI : _ BABA ADI : _ DOĞUM YERİ : _ DOĞUM TARİHİ : / / VERGİ KİMLİK NO : _ TİCARET SİCİL NO : _ T.C. KİMLİK NUMARASI : _ ARAÇ SAHİBİNİN İLETİŞİM ADRESİ İLETİŞİM ADRESİ : _ İLETİŞİM TELEFONU : _ CEP TELEFONU : _ FAKS NO : _ ADRESİ : ARACA İLİŞKİN BİLGİLER PLAKA NO : MARKASI : MODELİ : ARACIN SINIFI : _. SINIF KREDİ KARTI BİLGİLERİ KREDİ KARTI NO : CVV/CVC NUMARASI : _ GEÇERLİLİK TARİHİ : / HESAP EKSTRESİ GÖNDERİM TERCİHİ EKSTRE TALEBİ : AYLIK ÜÇ AYLIK GÖNDERİM ŞEKLİ* : E-POSTA POSTA *Posta ile gönderimlerde Banka nın cari mevzuatı doğrultusunda ekstre ücreti tahsil edilebilecektir. BANKACA DOLDURULACAK BİLGİLER ŞUBE NO : ŞUBE ADI : ETİKET HESAP NO : ETİKET SERİ NO : ETİKETİ SATAN : 7

MÜŞTERİ: Banka dan işbu sözleşme kapsamında adına HGS elektronik etiketi alan gerçek veya tüzel kişiyi,

MÜŞTERİ: Banka dan işbu sözleşme kapsamında adına HGS elektronik etiketi alan gerçek veya tüzel kişiyi, 1/6 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Mersis No: 0047000870200019 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ 1- Bu İnternet Bankacılığı Sözleşmesi nde (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) Arap Türk Bankası A.Ş. bundan böyle BANKA olarak anılacak olup formu onaylayan...tckno.

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Ticaret Ünvanı:... Müşteri No:... 1)TARAFLAR Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) aşağıda adı,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : Adı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası A.Ş. Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kart ın alınması, kullanılması ve sair hususları

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz BBHS-0962-R013/Mayıs 2014 ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta (aşağıda Banka olarak adlandırılacak) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile diğer tarafta adı soyadı ve adresi işbu Sözleşme sonunda yer alan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı