DEĞİŞTİRİLMİŞ İHALE KURALLARI KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA 01 Ocak Aralık 2014 uygulama dönemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞTİRİLMİŞ İHALE KURALLARI KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 uygulama dönemi"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR EAD (ESO) BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.(TEİAŞ) TÜRKİYE ile INDEPENDENT POWER TRANSMISSON OPERATOR (IPTO) YUNANİSTAN Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Tahsisi için DEĞİŞTİRİLMİŞ İHALE KURALLARI KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA 01 Ocak Aralık 2014 uygulama dönemi Kamu istişaresinden sonra taslak Sürüm 1.0 Bu Kurallar xxx tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

2 Bölüm I. Giriş... 1 Madde 1.01 Genel Kapsam... 1 Madde 1.02 Tanım ve Kısaltmalar... 1 Madde 1.03 İhale Usulü Madde 1.04 İhale Kurallarına İlişkin Genel Hususlar Madde 1.05 İhale Kapsamında FİH lerin Verilmesinin Yasal Çerçevesi Madde 1.06.Borçların Tahsili Bölüm II. Genel Hükümler Madde 2.01 Aylık İhaleler Madde 2.02 İhale İşlemleri Madde 2.03 İhale için Enterkonneksiyon Kapasitesi Madde 2.04 Enterkonneksiyon Kapasitesi Sunulma İlkesi Madde 2.05 FİH lerin Değişmezliği Madde 2.06 Alışveriş Programlarının Garantisi Madde 2.07 Geri Ödeme İlkesi Madde 2.08 TCAT İhale Platformu Madde 2.09 SÖİ Katılımcısının Etik Davranışı Madde 2.10 İhale Dışı Bırakılma Madde 2.11 Para Birimi Madde 2.12 Zaman Birimleri Madde 2.13 Bilgi Teknolojileri (BT) Sisteminde Arıza Olması Durumunda Uygulanacak İndirgenmiş Yöntem Bölüm III. Katılım Şartları Madde 3.01 İhalelere Katılım için Uygunluk Şartları Madde 3.02 Kayıt İşlemi Madde 3.03 Mali Teminatlar Madde 3.04 Kaydın Güncellenmesi a. Kaydın Silinmesi b. Geçici Olarak Askıya Alınma (Pasifleştirme) c. İhale Dışı Bırakılma Bölüm IV.İhale İşlemleri Madde 4.01 İhale Şartnamesi Madde 4.02 Aylık İhaleler Madde 4.03 Tekliflerin Şekli ve Teklif Sınırlamaları Bölüm V. İhale Sonuçlarının Belirlenmesi Madde 5.01 FİH lerin Verilmesi Madde 5.02 İhale Sonuçlarının Yayınlanması Madde 5.03 Sonuçlara İtiraz Etme Süresi Bölüm VI. İkincil FİH Piyasası Madde 6.01 FİH lerin Devri a.fih lerin Devrine İlişkin Hükümler b. Mali Düzenlemeler c. Devir Bildirimi Madde 6.02 İkincil FİH Piyasası-BT sisteminde Arıza Olması Durumunda Uygulanacak İndirgenmiş Yöntem Madde 6.03 Kullan veya sat prensibi (KVS)... 35

3 TEIAŞ, FİH sahibine ilgili iki İhale Bölgesi Piyasa dağılımına dayanarak, fiyat farkı ENTSO-E sahası içindeki sınırlardaki FİH yönünde pozitif ise ödeme yapar Bölüm VII. Kapasite Kullanım Kuralları Madde 7.01 Muhatap Bildirimi Madde 7.02 FİH lerin Kullanımı için Program Bildirimi Bölüm VIII. Uzlaşma/Ödeme Madde 8.01 FİH ler için Enterkonneksiyon Kapasitesi Bedeli Madde 8.02 Aylık İhalelerde Elde Edilen FİH ler için Ödeme (a) Faturaların Düzenlenmesi (b) Fatura Anlaşmazlıkları (c) Ödeme Şartları (d) Geç Ödeme (e) Faturanın Ödenmemesi Madde 8.03 KDV ve Diğer Vergilerin Ödenmesi Madde 8.04 Kapasitelerin Azaltılması Madde 8.05 Borç ve Alacakların Mahsubu Bölüm IX. Diğer Hükümler Madde 9.01 Bilgiler / Bildirimler Madde 9.02 Sorumluluğun Sınırlandırılması Madde 9.03 Olağanüstü Durumlar Madde 9.04 Gizlilik Madde 9.05 Geçerli Hukuk ve Anlaşmazlıklar Madde 9.06 Mücbir Sebep Madde 9.07 Kuralların Değiştirilmesi Madde 9.08 Alındı Bildirimi EK-I Kabul Beyanı/Başvuru formu EK-II Süreli Kesin Teminat Mektubu Örneği EK-III SÖİ Katılımcısı İrtibat Bilgileri EK-IV FİH ler için Devir Bildirimi EK-V 01 Ocak Aralık 2014 Dönemi için Türkiye Resmi Tatil Günleri EK-VI İrtibatlar EK-VII Muhatap Bildirimi EK-VIII Kapasite Azaltma ve Bedel İadesi EK-IX Program Bildirimi Formu (Örnek) EK-X Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması EK-XI TEİAŞ ın Banka Hesap Bilgileri EK-XII E-imza Kullanımı için Örnek Vekaletname EK-XIII TEİAŞ a Başvuru Prosedürü... 72

4 Bölüm I. Giriş Madde 1.01 Genel Kapsam İşbu İhale Kuralları Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye ile: Electricity System Operator EAD (ESO EAD) Bulgaristan ve Independent Power Transmission Operator (IPTO) Yunanistan Kontrol Bölgeleri arasında ithalat ve ihracat olmak üzere her iki yönde Kullanıma Açık Kapasitesinin (KAK) ın ihale yoluyla tahsisine yönelik hüküm ve koşulları içerir. Şeffaf bir kısıtlılık yönetimi sağlanması için belirlenen İhale Kurallarında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi nin sınırötesi elektrik ticaretinde şebekeye erişim koşullarının belirlendiği (EC) 714/2009 sayılı Tüzüğü nde belirtilen şartlar ve Elektrik Piyasası İthalat- İhracat Yönetmeliği dikkate alınır. İşbu İhale Kuralları Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Kurul Kararı ile onaylanan ve XXXX ve XXX sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği Uyarınca Kapasite Tahsisine ve İkincil Ticari İletim Hakkı Piyasasına İlişkin Usül ve Esaslar çerçevesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (bundan böyle TEİAŞ olarak adlandırılacaktır.) tarafından geliştirilmiş ve onaylanmıştır. KAK, İhale İşleticisi olarak TEİAŞ tarafından Fiziki İletim Hakları (FİH) şeklinde tahsis edilir. Madde 1.02 Tanım ve Kısaltmalar Alışveriş Programı: Aylık İhale: Aylık KAK: Azaltma: Bakım Dönemi: Banka Teminatı: İşbu İhale Kurallarında belirtilen koşullara göre kabul edilen Program Bildirimi ve İSİ ler tarafından gerçekleştirilen ilgili süreç. İlgili takip eden ay için FİH ihalesi. İlgili maddelerde açıklandığı üzere, KAK ın Aylık İhalede FİH şeklinde tahsis edilecek kısmı. Madde 2.05 de açıklandığı üzere TEİAŞ in hızla hareket etmesi gereken acil durumlarda Tahsis Edilmiş olan FİH lerin düşürülmesi. Bir ürünün planlanan bakım faaliyeti yüzünden tekrar düzeltilmesini gerektiren süreç. SÖİ Katılımcısının talebi üzerine, burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi için çıkarılan, sınırlı 1

5 Blok: Denk Gün: Devir Bildirimi: Devreden: EIC kodu: Enterkonneksiyon: Enterkonneksiyon Hattı: Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli: bir süre için geçerli olan, her türlü istisna ve mahsuptan feragat eden, gayri kabili rücu ve direkt olarak uygulanabilir banka teminatıdır. Bu madde aynı zamanda, FİH sahibi tarafından çıkarıldığında, ilk Banka Teminatının, usulüne göre imzalanmış ve İhale İşleticisi tarafından onaylanmış, İhalenin sonuçlarından kaynaklanan yükümlülüklere uymak, İlk Banka Teminatının geçerliliğini uzatmak veya İhale Kurallarından kaynaklanan tüm yükümlülükleri yerine getirmek için her şekilde tadilini de kapsar. Gün içindeki belirli dönemler ve/veya günler süresince bir ihalede sunulan MW miktarı. 24 saat boyunca %100 azaltma. FİH Sahibinin FİH i bir başka SÖİ katılımcısına devrettiği ve İhale İşleticisini bilgilendirdiği Madde 6.01 de açıklanan işlemler ve ilgili dokümanlar. Bir Devir Bildirimi kapsamında Lehtara FİH devrini gerçekleştiren FİH Sahibi. Bir İletim Sistemi İşleticisi (İSİ) tarafından bir piyasa katılımcısına verilen ve Kullanıcıları sınırötesi ticarette tanımlayan, alfa-nümerik ENTSO-E kimlik kodudur (bkz. İletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal elektrik sisteminin diğer bir ülkeye ait elektrik sistemine bağlanması. İletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal elektrik sisteminin başka bir ülkenin elektrik sistemine bağlantısını sağlayan enerji iletim ve dağıtım tesisi. İthalat ve/veya ihracat faaliyeti çerçevesinde yapılan elektrik enerjisi nakli için kullanılacak enterkonneksiyon hattı 2

6 Enterkonneksiyon Kapasitesi: ENTSO-E ( Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Şebekesi ) EPDK: İhale: kapasitesinin tahsisinde kısıt olması halinde FİH sahibi tarafından ihalede başarılı olan teklif sonucunda Türk Lirası (TL) cinsinden Sistem İşleticisine ödenmesi gereken, tahsis edilen FİH için belirlenen Takas Fiyatı ile bu FİH in saat olarak tahsis edilme süresinin çarpımına eşit olan Kısıt Yönetimi Bedeli. Türkiye ve ilgili ülke arasındaki enterkonneksiyonlardaki sınırötesi elektrik enerjisi transfer kapasitesi. Kar amacı gütmeyen bir uluslararası kuruluş olarak ve Avrupa Birliği nin 714/2009 sayılı Sınırötesi Elektrik Ticareti Tüzüğü nde belirtildiği şekilde, Topluluk düzeyinde iç elektrik piyasasında entegrasyonun tamamlanması, sınırötesi elektrik ticaretinin iyileştirilmesi, Avrupa elektrik iletim şebekesinin optimal yönetilmesinin, koordineli işletilmesinin ve arz güvenliğinin sağlanmasını teminen tüm İletim sistemi İşleticileri arasında işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla kurulmuş uluslararası kuruluş sayılı Yasa ile kurulan ve amacı; elektriğin, doğal gazın, petrolün ve LPG'nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması olan Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu. Uzun Vadeli Bölgeler arası Kapasitenin sunulduğu ve teklif(ler) veren piyasa katılımcılarına tahsis edildiği süreç;; [Tanım tadili, ENTSO-E FCA şebeke kodu ile uyumlaştırma ] 3

7 İhale Günü: İhale İşleticisi: İhale Şartnamesi: İkincil FİH Piyasası: (TSO) İSİ ler: İş Günü: Kabul Beyanı: Kısıt Yönetimi Bedeli Kullanıma Açık Kapasite (KAK) İhalelerin gerçekleştiği takvim günü. Teklifler, İhale Kuralları ve İhale Detaylarında belirtilen günde, son teklif sunum saatine kadar sunulabilir. FİH lerin her iki yönde tahsisi için Aylık İhaleleri ve İkincil FİH Piyasasını yöneten tüzel kişilik. Bu doküman boyunca TEİAŞ İhale İşleticisi olarak anılacaktır. İhale Platformunda ihaleye ilişkin sunulan bilgiler. Bir FİH sahibi tarafından Aylık İhalelerde ya da FİH devri yoluyla temin edilen FİH lerin, başka kayıtlı bir SÖİ Katılımcısına devrine imkân sağlayan mekanizma. TEİAŞ, ESO EAD ve IPTO yu içeren İletim Sistemi İşleticileri. Cumartesi, Pazar ve işbu İhale Kurallarının ekinde belirtilen ve bunlara ilaveten yetkili makamlarca yıl içinde de belirlenebilecek resmi tatiller hariç her gün. [Tanım tadili; ENTSO-E OP&S kodu ile uyumlaştırma] ENTSO-E sahası sınırları içindeki uzlaşmalar için ek olarak aşağıdaki tatiller mevcuttur:noel 25 Aralık D, Yeni Yıl, Paskalya Pazertesisi ve Ascension SÖİ Katılımcısının işbu İhale Kurallarında bildirilen tüm hükümlere uyma beyanı (EK-I). İthalat ve/veya ihracat faaliyeti çerçevesinde yapılan elektrik enerjisi nakli için kullanılacak enterkonneksiyon hattı kapasitesinin tahsisinde, Sistem İşletmecisine ödenen bedel. Belirli bir enterkonneksiyon hattı için hesaplanmış bulunan Net Transfer Kapasitesinden, Tahsis Edilmiş Kapasite nin çıkarılması sonucu bulunan ve piyasa katılımcılarının kullanımına sunulan megavat cinsinden (MW) elektrik 4

8 Lehtar: Muhatap: Mücbir Sebep Net Transfer Kapasitesi (NTK): Program Bildirimi: Sınırötesi İhale Katılımcısı (SÖİ): Tahsis: Tahsis Edilmiş Kapasite: Takas Fiyatı: enerjisi güç miktarı. Bir ya da daha fazla FİH devri sonucunda bir ya da daha fazla FİH alan SÖİ katılımcısı. FİH Sahibi tarafından, İhale Kurallarına göre ticari programların Program Bildirimiyle ilgili muhatabı olarak bildirilen tüzel kişilik. TEİAŞ ın makul kontrolü dışında gerçekleşen, bir hatasından kaynaklanmayan ve öngörülemeyen, TEİAŞ ve/veya komşu İSİ ler tarafından makul derecede teknik, finansal ve/veya ekonomik tedbirlerle çözülemeyen ve TEİAŞ ın iş bu belgede yer alan ihale kuralları hükümlerine bağlı yükümlülüklerini geçici veya daimi olarak yerine getirmesine engel olan bir olay veya durum. Bir enterkonneksiyon hattı için ulusal elektrik sistemi ile komşu ülke elektrik sistemi arasında; her iki elektrik sisteminde uygulanan bütün güvenlik kriterleri ve gelecekte oluşabilecek belirsizlikler de dikkate alınarak hesaplanan transfer edilebilen megavat cinsinden (MW) azami elektrik enerjisi güç miktarı. FİH sahibinin kullanmak istediği ve kendisine tahsis edilen kapasite dâhilinde, MW tam sayı değerinden ifade edilen alışveriş programının bir FİH sahibi ya da muhatab(lar)ı tarafından TEİAŞ a bildirilmesi. Bir İhaleye katılmayı planlayan, katılan ya da katılmış olan tüzel bir kişilik. SÖİ Katılımcısı tarafından sunulan teklife yanıt olarak TEİAŞ ın, SÖİ Katılımcısına kapasite verme işlemi. İhale Kurallarına göre ödeme yükümlülükleri yerine getirildikten sonra ayrılan kapasite. Bir ihale sonucunda SÖİ Katılımcıları tarafından satın alınan 5

9 Takvim Günü: TCAT İhale Platformu: kapasite toplamının KAK ı aşması durumunda, FİH'ler için FİH sahiplerine fatura edilen ve MWh başına Avro ( ) cinsinden ifade edilen fiyat. Takvim günü, çalışma günlerini ve tatil günlerini içerir. FİH Katılımcılarının teklif dosyalarının TEİAŞ tarafından işletilen ihalelere sunumu, bunların işlenmesi, ihale sonuçlarının duyurulması, satın alınan FİH lerin kullanımı için ve aynı zamanda İkincil Piyasa için de kullanılan ve işbu İhale Kurallarının 2.08 maddesinde bahsi geçen web sitesi https://tcat.teias.gov.tr Bu sitenin İhale ve FİH Kullanımı ile ilgili bölümlerine giriş, bir kimlik doğrulama süreci (kullanıcı adı ve şifre) ve eğer bu opsiyon kullanılmak istenirse önceden tanımlanmış statik IP adresi ile yapılır. FİH katılımcılarının teklif dosyaları sunabilmeleri için elektronik imzaya (e-imza) gereksinimleri vardır. TEİAŞ: Kayıtlı adresi Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:12, Çankaya Ankara, Türkiye olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. Teklif: Teklif Formu: SÖİ katılımcısı tarafından İhaleye istinaden ve işbu İhale Kurallarına göre kapasiteyi kullanma hakkını satın almak için sunulan teklif; bu teklif ürün başına iki değerden oluşur: MW olarak bir kapasite ve MWh başına Avro ( ) cinsinden bir fiyat. SÖİ katılımcısı tarafından bir ihale kapsamında, İhale İşleticisine elektronik formda sunulan teklifler seti. 6

10 Fizikselİletim Hakkı (FİH): (ENTSO- E şebeke kodu FCA tanımı ile uyumlaştırma, Tanım değişikliği) FİH Devri: FİH Sahibi: Ürün: Yetkili Makamlar: Yürütme Günü: Elektrik enerjisi transferi için MW olarak ifade edilen Enterkonneksiyon Kapasitesini kullanma hakkı. Bir FİH Sahibinin, Aylık ihale kapsamında aldığı bir FİH in İkincil FİH Piyasası üzerinden başka bir kayıtlı SÖİ Katılımcısına devri. İhale ya da İkincil FİH Piyasası üzerinden FİH alan SÖİ Katılımcısı. Bir ihale ile satılan blok ya da blok seti. Türkiye nin her türlü devlet makamı ya da bu devlet makamlarına bağlı her türlü yerel, ulusal birimi, makamı, dairesi, müfettişliği, bakanlığı, bakanı, mahkemesi, resmi ya da kamu ya da tüzel kişiliği (otonom ya da değil). Bir ihale ya da İkincil Piyasa üzerinden alınan FİH in kullanılmasıyla elektrik nakillerinin gerçekleştirildiği gün. [Tanımlar eklendi; ENTSO-E OP& S kodu ile uyumlaştırma] Kapı-Kapanış Saati(KKS). Kapı Kapanış saati, piyasa taraflarınca zaman çizelgesinin sunulması için son mühteti sağlayan belirli bir zamandır. KKS teslim alınma zaman damgası ile alakalıdır. Cut-Off Saati(COS). Cut-off saati, piyasa katılımcıları tarafından sunulan ama eşleşmeyen zaman çizelgesinin düzeltilmesi için, Kapı Kapanış Saatinden sonra son bir mühlet sağlayan zamandır. Eğer eşleşmeme Cut-off Saatinden önce çözülemez ise, etkilenen KONTROL ALANLARI arasında mutabık kalınan kurallar, başarılı eşleşmeyi mümkün kılmalıdır. Zaman Planlamasi Aşağıdaki sınır ötesi zaman planlama türlerini kapsar : - Ticari çizelgeler. Ticari işlemlere veya sözleşmelere dayalı kayıtlı piyasa katılımcıları arasındaki 7

11 Kontrol Programı Toplu Netted netleşmiş Dış Çizelge Dış Ticari Ticaret Çizelgesi Dış TSO Çizelgesi Netleşmiş Saha AC Pozisyonu Planlama Temsilcisi Planlama Sahası işlemler. - TSO ile ilgili Çizelgeler. Bir TSO yönelik ve TSO'lara arası operasyon güvenliğini sağlayan işlemler. - İSTEM DIŞI sapmaların telafisi için Programlar. Bu programlar planlama süreci içinde eşleştirilmelidir. TELAFİ PROGRAMLARI, KONTROL SAHASINDAN KONTROL BLOĞUNA atanmalı ve bir sonraki adımda KONTROL BLOĞUNDAN KOORDİNASYON MERKEZİNE atanmalı. KONTROL PROGRAMI belirlenmiş bir alanda ilgili tüm TAKAS PROGRAMLARININ ı eşleştiği küme (örneğin: KONTROL SAHASI, KONTROL BLOĞU) VE İSTEM DIŞI SAPMALAR telafisi programıdır. Tüm dış TSO ların toplu netleşmiş çizelgeleri ve iki Çizelge sahası arasındaki Dış Ticaret Çizelgesi anlamına gelir; Farklı Planlama sahasında bulunan piyasa katılımcıları arasındaki ticari elektrik alış verişini ifade eden çizelge anlamına gelir; Farklı Planlama alanında bulunan TSO lar arasındaki elektrik alış verişini ifade eden çizelge anlamına gelir; Bir sahadaki tüm Dış-AC Çizelgelerinin netleşmiş toplu hali anlamına gelir; Planlama sağlama görevi anlamına gelir ; İhale Bölgesi içinde birden fazla Sorumluluk Sahası olması haricinde İhale Bölgesi anlamına gelir. Eğer birden fazla sorumluluk sahsı var ise, Planlama Sahası, Sorumluluk Alanı veya bir Sorumluluk Alanlar grubuna eşittir; [Tanımlamalar eklendi; ENTSO-E CACM kodu ile uyumlaştırma] Tahsis Kısıtları İletim sisteminin güvenlik limitleri 8

12 içinde korumak ve bölgeler arasıkapasiteye çevrilmemiş veya kapasite tahsisi verimliliğinin artırılması için Kapasite Tahsisi sırasında uyulması için belirlenmiş kısıtlamalar; Gün öncesi kesinlilik son mühleti Kesin/Kesinlilik Planlanmış Takas Planlanmış Takas Hesaplayıcısı Bölgeler arası kapasitenin kesinleştiği an anlamına gelir; Sınır-ötesi Kapasite haklarının değişmeden kalmasının garanti edilmesi ve yine de değişirse telafisinin ödenmesi anlamına gelir; Her bir Piyasa Zaman süresi ve belirlenmiş bir yönde Türkiye ve diğer sahalar arasındaki planlanmış transfer anlamına gelir Planlanmış takas hesaplama görevini üstlenen tüzel kişi veya kişiler anlamına gelir [Tanımlar eklendi; ENTSO-E FCA kodu ile uyumlaştırma ] Tahsis platformu Uzun Vadeli Bölgeler arası Kapasite atfı için tek bir platform veya bölgesel platformlar anlamına gelir; Tahsis Kuralları Tahsis platform tarafından uygulanan İleri kapasite Tahsisi kuralları anlamına gelir; Tazminat Kuralları TEİAŞ'ın Uzun Vadeli İletim Haklarındaki kısaltılmalar için piyasa katılımcılarına verceği tazminat kuralları anlamına gelir; İleri kapasite Tahsisi Uzun Vadeli Bölgeler arası Kapasitenin bir ihale yoluyla atfı; Uzun Vadeli Kesinlik son mühleti Gün öncesi kesinlik son mühletinden önceki bir zaman içinde belirlenmiş an anlamına gelir; Uzun Vadeli İletim Hakkı İleri Kapasite Tahsisi ile edinilen Fiziksel İletim Hakkı veya Ticari İletim Hakkı Opsiyonu veya Ticari letim Hakkı yükümlülüğü anlamına gelir; 9

13 Madde 1.03 İhale Usulü İhale İşleticisi olarak hareket eden TEİAŞ, ithalat ve ihracat yönlerinde şeffaf olarak KAK ın tahsisi için Aylık İhaleleri gerçekleştirme taahhüdünde bulunur. İşbu İhale Kuralları XXX tarihinden XXX tarihine kadar uygulanır. TEİAŞ, şebeke kullanımı ile ilgili yasal şartlar ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak ilgili ihale sonuçlarına göre iletim sistemi işletme hizmetlerini yerine getirir. Madde 1.04 İhale Kurallarına İlişkin Genel Hususlar İşbu İhale Kuralları diğer konulara ilaveten öncelikle İhale işlemlerini, Sınırötesi İhale (SÖİ) Katılımcısının ihalelere katılmak için yerine getirmesi gereken koşulları, Ticari İletim Hakkı (FİH) nın verilmesini, İkincil FİH piyasasına giriş koşullarını ve Enterkonneksiyon Kapasite Kullanım Kurallarını tanımlar. İşbu İhale Kuralları, TEİAŞ ve ESO EAD ile TEİAŞ ve IPTO'nun Kontrol Alanları arasındaki Enterkonneksiyonların aylık Enterkonneksiyon Kapasitesinin tahsisine ilişkindir ve XXX ile XXX döneminde uygulanır. İthalat ve ihracat olmak üzere her iki yönde Yıllık Enterkonneksiyon Kapasite Tahsisi, Türkiye Elektrik Sisteminin ENTSO-E CESA (Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Şebekesi Kıta Avrupası Senkron Bölgesi) ile deneme paralel işletmesinin tamamlanmasının ardından daha sonraki bir aşamada düzenlenir ve TEİAŞ, ESO EAD ve IPTO nun web sitelerinde duyurulur. İhale Kuralları sadece Madde 9.07 de belirtildiği şekilde tadil edilir. Madde 1.05 İhale Kapsamında FİH lerin Verilmesinin Yasal Çerçevesi İhale işlemi sadece Enterkonneksiyon Kapasitesiyle ilgilidir. FİH lerin ihalesinin yapılması ve verilmesi ve İhale sonuçlarının finansal olarak uzlaştırılması; elektrik enerjisi nakli ya da elektrik enerjisi nakliyle ilgili herhangi bir hak, yükümlülük ya da finansal konularla ilgili değildir. FİH Sahipleri, işbu İhale Kurallarına göre kendilerine verilen Enterkonneksiyon Kapasitesi dışında TEİAŞ dan başka bir hak talebinde bulunamaz. Enterkonneksiyon Kapasitesine ilişkin olarak ihale sonuçları bir yanda TEİAŞ için, diğer yanda da ilgili görevlerini yerine getirmekle yükümlü olan FİH sahibi için bağlayıcıdır. TEİAŞ, FİH sahibine elektrik enerjisi transferi için Enterkonneksiyon Kapasitesini sunmakla ve FİH Sahibi de Enterkonneksiyon Kapasitesi Fiyatını ödemekle ve tanımlanan tüm gerekli finansal teminatları sunmakla yükümlüdür. 10

14 Madde 1.06.Borçların Tahsili Burada tanımlanan her bir enterkonneksiyonda ve ithalat ve ihracat olmak üzere her iki yönde gerçekleştirilen FİH ihalelerinden kaynaklanan tüm borçları İhale İşleticisi olarak TEİAŞ tahsil eder. 11

15 Bölüm II. Genel Hükümler Madde 2.01 Aylık İhaleler Mevcut İhale Kurallarına göre aşağıdaki ihale gerçekleştirilir: 1. TEİAŞ ile ESO EAD ve TEİAŞ ile IPTO arasındaki enterkonneksiyonlarda XXX ile XXX dönemi için, saat 00:00 da başlayıp takvim ayının son günü saat 24:00 e kadar aylık elektrik iletimi için FİH lere yönelik Aylık İhaleler; Farklı zaman dilimleri ve alt dönemler için TEİAŞ ile ESO EAD ve TEİAŞ ile IPTO arasında üzerinde mutabakata varılmış sorumlulukları kapsamında ayrı ihaleler gerçekleştirebilir. Bu tarz bir ihale, İhale Platformunda duyurulur. İthalat ve İhracat olmak üzere her iki yönde Yıllık Enterkonneksiyon Kapasite Tahsisi daha sonraki bir aşamada, Türkiye Elektrik Sisteminin ENTSO-E CESA ile senkron paralel deneme işletme sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından düzenlenir ve TEİAŞ, ESO EAD ve IPTO nun web sitelerinde duyurulur. [Maddeye ekleme, ENTSO-E FCA kodu 35. Madde Uzun vadeli İletim hakkı Türleri ile uyumlaştırma] TEİAŞ ve ESO EAD ve TEİAŞ ve IPTO arasındaki enterkonnekteler üzerindeki, takvim yılının ilk günü saat 00:00 da başlayıp, takvim yılının son günü saat 24:00 de biten elektrik tarnsferi için FİH lere uygun olarak yapılan yıllık İhaleler; Madde 2.02 İhale İşlemleri TEİAŞ işlemlerini aşağıdaki web adresinden gerçekleştirir: TEİAŞ, Madde 2.08 e göre İhale işlemlerine ilişkin tüm bilgileri yayınlamak zorundadır. TEİAŞ ın kanuni adresi: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:12, Çankaya Ankara, Türkiye Tel: ve Faks:

16 İthalat ve ihracat olmak üzere her iki yöndeki herhangi bir FİH ihalesi daha öncesinde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın TEİAŞ tarafından durdurulabilir; bunun nedeni TCAT İhale Platformunda yaşanan teknik problemler ya da kapasite tahsisi usul ve esaslarında değişiklikler ya da ihalenin devam etmesini engelleyen teknik problemler olabilir. İhale işlemlerinin bu şekilde kesintiye uğraması ya da durdurulması daha önceki ihalelerde tahsis edilen FİH leri etkilemez. Madde 2.03 İhale için Enterkonneksiyon Kapasitesi KAK, ilgili teknik kurallara ve özellikle de ENTSO-E nin kabul ettiği kurallara, ilgili kanunlara ve yönetmeliklere göre TEİAŞ ile ESO EAD ve TEİAŞ ile IPTO tarafından şeffaf ve ayrımcı olmayan bir şekilde belirlenir ve üzerinde mutabık kalınır. KAK, İhale Kurallarında belirlenen düzenlemelere göre yayınlanır. SÖİ katılımcıları İhale Platformunda yayınlanan duyurular vasıtasıyla her bir ihalenin KAK ı için zamanında bilgilendirilir. Madde 2.04 Enterkonneksiyon Kapasitesi Sunulma İlkesi FİH ler 1MW lık birimler halinde ve minimum 1 birim olmak üzere sunulur. FİH miktarı ve süresi TEİAŞ, ESO EAD ve IPTO tarafınca ortak olarak belirlenir ve Aylık İhalelerle sunulur. Hesaplanan kapasitenin % 50 si TEİAŞ tarafından, % 50 si ise ilgili İSİ tarafından (enterkonneksiyona bağlı olarak ESO EAD veya IPTO) kendi piyasa katılımcılarına sunulur. İşbu İhale Kurallarında belirtilen bütün FİH ler (aksi belirtilmedikçe), TEİAŞ tarafından tahsisi yapılacak kapasite ile ilgilidir. FİH ler İhale Şartnamesi üzerinden bildirilen bakım dönemlerini de kapsayabilir. FİH ler, işbu İhale Kurallarına göre İhale Platformunda İhale Şartnamesinde yayınlanır. [Maddeye ekleme, ENTSO-E FCA kodu 34. Madde Bölgeler arası Risden Korunma Amaçlı Fırsatlar Kararı ile uyumlaştırma] EPDK, TEİAŞ ın Uzun Vadeli İletim Hakkı veremez kararı vermediği sürece Uzun Vadeli Haklar TEİAŞ tarafından verilir. [Maddeye ekleme, ENTSO-E CACM kodu 95. Madde Kapasite için Açık talepler ile uyumlaştırma] Kapasite için Açık talep, Açık Tahsisin uygulandığında sadece enterkonneksiyonlar için Piyasa katılımcısı tarafından sunulabilir. 13

17 [Maddeye ekleme, ENTSO-E FAC kodu 35. Madde Uzun Vadeli İletim hakkı türleri ile uyumlaştırma] İki İhale Bölgelesi arasında sunulan Uzun Vadeli İletim Haklarının incelenmesi EPDK tarafından başlatıla bilir.teiaş bu incelemeyi üstlenmek için sorumludur. Madde 2.05 FİH lerin Değişmezliği Aylık İhalelerde FİH ler; mücbir sebep, programlı bakımın uzaması, şebeke işletme güvenliği ve arz güvenliği nedeniyle oluşan kesintiler haricinde Değişmezlik esasında sunulur. [Maddeye ekleme, ENTSO-E FCA kodu 62. Madde Mücbir sebep veya Acil Durumlar halinde Uzun Vadeli İletim Hakları kesinliği ile uyumlaştırma] Mücbir Sebeplerin gerçekleşmesi ya da ilgili enterkonneksiyonda programlı bir bakım olması halinde, FİH sahibine geri ödeme yapılmaz. ENTSO-E sahası sınırları haricinde Mücbir sebep veya acil duruma maruz kalan ENTSO-E sahası sınırlarındaki FİH e, TEİAŞ tarafından acil durum veya mücbir sebep süresi için geri ödeme yapılır. Bu durumda, Bu durumda, Piyasa katılımcıları İleri Kapasite Tahsis işlemi sırasında ayarlanan Uzun Vadeli İletim Hakları değerine eşit, tazminat hakkına sahip olacaktır. Programlı bakım haricinde Tahsis Edilen Kapasitelerin azaltılması gerekirse, SÖİ katılımcıları derhal bilgilendirilir. Komşu İSİ lerin acil bir durumdan kaynaklanan talebi varsa, Alışveriş Programlarının sunulmasına ilişkin son tarihten önce Tahsis Edilmiş Kapasiteler İhale İşleticisi tarafından azaltılır. İhale İşleticisi, SÖİ katılımcılarını Tahsis Edilmiş Kapasitelerin azaltılması hakkında bilgilendirir ve azaltılan kapasite değerlerini bildirir. SÖİ katılımcıları Program Bildirimlerini TEİAŞ a bu azaltılmış kapasiteleri dikkate alarak sunmak zorundadır. Teslim edilen Program Bildiriminin teyit edilmesinden sonra, teyit edilen Alışveriş Programlarının azaltılması; ilgili teknik kurallarda belirtilen şekilde uygulanır ve sadece TEİAŞ ın hızlı bir şekilde hareket etmesi gereken, yeniden üretim programlama ya da karşı yöndeki ticaretin mümkün olmadığı acil durumlarda kullanılır. Azaltmalar katılımcılar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanır. Tahsis edilen kapasitelerin mücbir sebep ya da enterkonneksiyon üzerinde programlı bakım haricinde azaltılması durumunda SÖİ katılımcısına İhale Takas Fiyatı ile orantılı şekilde geri ödeme yapılır. Aşağıdaki sebepler dolayısıyla FİH de azaltma yapılması halinde: 14

18 1. Programlı bakım döneminin uzaması, 2. Enterkonneksiyonun programlı bakım haricinde devre dışı olması, 3. Şebeke güvenlik nedenleri, İhale İşleticisi, azaltılan FİH saatine denk gelen tutarları %100 oranında FİH sahibine geri öder. Tahsis edilmiş tüm kapasiteler orantılı olarak azaltılır. TEİAŞ, Türkiye den Bulgaristan a veya Yunanistan a ihracat yönündeki FİH leri Türkiye elektrik sisteminde arz güvenliği nedeniyle azaltabilir. Bu durumda FİH sahibine, azaltılan FİH saati için ödenmiş olan tutarın %100 ü TEİAŞ tarafından geri ödenir. TEİAŞ ın oluşan kesintiler ile ilgili olarak yukarıda belirtilen ödemelerden başka herhangi bir yükümlülüğü yoktur. TEİAŞ, işbu İhale Kurallarına ait uygulama dönemi boyunca her bir sınır ve yön için ayrı ayrı en fazla 35 (otuz beş) gün (aşağıda tanımlandığı şekilde 35 x 24 eşdeğer tam kesinti saati) kesinti yapabilir. Bu limitin üstündeki FİH ler garanti edilir ve alışveriş programı gerçekleşmiş sayılır. Kapasite kesintilerinin bir saatlik referans zaman süresi bulunur. Bir enterkonneksiyon üzerinde kısmi kesinti olması halinde bu kesintinin süresi tam kesinti saati türünden aşağıdaki gibi yeniden hesaplanır: Eşdeğer tam kesinti saati = kısmi kesinti saatleri x (Kapasite kesintisi / Kesinti olmadan kapasite) Yarım saatten fazla, bir saatten az süren Eşdeğer tam kesinti, bir saatlik kapasite kesintisi olarak kabul edilir. Eşdeğer tam kesintinin yarım saatten az sürmesi halinde bu, yukarıda garanti edilen 35 denk gün sayımına dâhil edilmez. Madde 2.06 Alışveriş Programlarının Garantisi TEİAŞ, Mücbir Sebep halleri dışında kati surette tahsis edilmiş FİH lere ait Alışveriş Programlarının uygulanacağını garanti eder. Konunun anlaşılması için, TEİAŞ tarafından kesinti yapılacak FİH lere aşağıdaki maddeler uygulanır: 1. Eğer kesinti kararı aylık FİH lere yönelik bağlayıcı Program Bildiriminin son bildirim zamanından önce alınırsa (D-1, 10:00), TEİAŞ Aylık FİH ler için bu kesintileri gerçekleştirebilir. 2. Eğer kesinti kararı, FİH lerin Program Bildirimi için son bildirim zamanından sonra alınırsa, (D-1, 10:00) TEİAŞ aylık FİH lerde 15

19 kesinti yapamaz, sadece yeniden üretim programlama gerçekleştirebilir. Madde 2.07 Geri Ödeme İlkesi İhale İşleticisi, Geri Ödeme tutarını SÖİ katılımcısına sonraki ayın 5. İş gününe kadar bildirmek zorundadır. Bu tutar, Madde 8.04 e göre ödenir. Madde 2.08 TCAT İhale Platformu TEİAŞ, ihaleler için bir web platformu kullanır. Bu web platformunun adresi şu şekildedir: https://tcat.teias.gov.tr TCAT İhale Platformunda aşağıdaki bilgiler yer alır: 1. İşbu İhale Kuralları ve bunlarda yapılan bütün değişiklikler; 2. İşbu İhale Kurallarına göre yapılan duyurular; Ocak Aralık 2014 Dönemi için Türkiye Resmi Tatil Günleri (EK-V); 4. İhale Şartnamesi; 5. TEİAŞ irtibat kişilerinin isimleri, faks ve telefon numaraları ve e- posta adresleri; 6. SÖİ katılımcılarınca indirilip kullanılan, ihaleyle ilgili dokümanların formatları; 7. Enterkonneksiyona ilişkin NTK ve KAK değerleri; 8. İhale sonuçları (İhale Takas Fiyatı, FİH sahibi isimleri ve tahsis edilen ilgili FİH lerin miktarları); 9. Bakım Dönemleri; 10. Programlı bakımın uzaması ya da uzun vadede öngörülemeyen olaylar ve koşullar dolayısıyla gerçekleşen kesintiler; 11. İhalelere katılıma haiz ve kayıtlı olan SÖİ katılımcılarının listesi; 12. Veri alışverişiyle ilgili tüm bilgiler ve TCAT İhale Platformu Kullanım Kılavuzu; 13. İlgili diğer her tür bilgi. [Yeni madde, ENTSO-E FCA kodu 6. Madde Bilgi yayımı ile uyumlaştırma] 16

20 TEIAŞ ve Tahsis Platformu, yayınlanan belgelerin açık, şeffaf ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak ile yükümlüdür. [Yeni madde, ENTSO-E FCA kodu 51. Madde Piyasa bilgisi Yayımı ile uyumlaştırma] TEİAŞ, ilgili İhale özelliklerinde verilen zamanlama uygun olarak, İhale Kuralları paragraf 2,08 uyarınca talep edilen bilgiyi yayımlar. TEİAŞ, mevcut yıllık ve aylık ihaleler için, en az 5 yıl geriye dönük bilgiye ulaşımı ücretsiz olarak sağlar. Madde 2.09 SÖİ Katılımcısının Etik Davranışı 1. Bir ihale öncesinde, sırasında ve sonrasında SÖİ katılımcıları teklif verme sürecinde rekabeti olumsuz derece etkileyecek ya da etkileme potansiyeline sahip olan ya da fesat karıştırma amacını taşıyan ya da ihale sürecini ya da şeffaflığını, kapasite tahsisatının maliyet-etkinliğini ya da adilliğini diğer şekillerde sekteye uğratan ya da sekteye uğratma potansiyeline sahip her türlü hareket ve davranıştan kaçınmalıdırlar. 2. TEİAŞ, birinci paragrafı ihlal edecek şekilde davranan ya da davranmış olan, ya da bir ihale dolayısıyla kendisine verilen hak ya da pozisyonu kötü niyetli kullanan ya da ihalenin diğer kurallarına uymayanları ilgili Yetkili Makamlara bildirmek ve haklarında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak hakkına sahiptir. 3. İşbu İhale Kurallarının ihlali halinde, SÖİ katılımcıları Madde 2.10 da belirtildiği üzere diğer ihalelerde ihale dışı bırakılabilirler. Madde 2.10 İhale Dışı Bırakılma SÖİ katılımcısının herhangi bir şekilde: a) İşbu İhale Kurallarını ihlal etmesi, ya da ihale işlemlerini sekteye uğratması ya da sekteye uğratma ihtimali olan hareketlerde bulunması, b) İcra İflas Kanunu kapsamında firma hakkında iflas sürecinin başlatılmış olması, c) Temerrüde düşmesi, d) Türkiye de dengeleme piyasasına kayıt hakkını kaybetmesi, e) Lisansını kaybetmesi halinde 17

21 SÖİ katılımcısı, İhale İşleticisi tarafından gecikme olmaksızın ihaleler dışında bırakılır. Bu İhale Dışı Bırakılma durumu faks ve iadeli taahhütlü posta ile SÖİ katılımcısına derhal bildirilir. SÖİ katılımcısı, İhale Dışı Bırakılma bildirimini almasının ardından 5 (beş) iş günü içinde TEİAŞ ın kalan faturalarını ödemeli ya da ödeme taleplerini yerine getirmelidir. Madde 2.11 Para Birimi İhaleye ilişkin finansal teminatlar, fiyat uzlaşmaları, faturalama ile ayrıca finansal bilgiler Avro ( ) cinsinden, ödemeler ise ödemenin yapıldığı günden önceki işgününe ait T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası (TL) olarak gerçekleştirilir. Madde 2.12 Zaman Birimleri İşbu İhale Kurallarında yer alan tüm zaman birimleri Merkezi Avrupa Saatine (CET) göredir. Madde 2.13 Bilgi Teknolojileri (BT) Sisteminde Arıza Olması Durumunda Uygulanacak İndirgenmiş Yöntem BT sisteminde ya da İhale İşleticisinin kullandığı cihazlarda yaşanan ciddi aksaklıklar, işbu İhale Kurallarıyla ilgili herhangi bir işlemin değiştirilmesi, iptal edilmesi ya da askıya alınmasına neden olabilir. İhale İşleticisi, eğer mümkünse İhale Platformunda bu durumu duyuracaktır. Bu nedenle BT sisteminde arızalanma olması durumunda (yukarıda tanımlandığı şekilde) TEİAŞ aşağıdaki işlemleri yerine getirir: 1. Eğer TEİAŞ ın elektronik posta sunucusu çalışıyorsa TEİAŞ, SÖİ katılımcılarına ihalenin posta üzerinden gerçekleştirileceğini duyurur. Bu durumda teklif dosyaları SÖİ katılımcıları tarafından kapalı ve mühürlü zarflar içinde İhale İşleticisine sunulur. 2. Eğer TEİAŞ ın elektronik posta sunucusu kısmen ya da tamamen devre dışıysa TEİAŞ, SÖİ katılımcılarına ihalenin iptal edildiğini (telefonla ya da faksla) duyurur. 3. TEİAŞ, SÖİ katılımcılarına alınması gereken başka tedbirleri bildirir. 4. TEİAŞ, İhale Platformunda mümkünse ayrıca erteleme, İndirgenmiş Yönteme geçiş, iptal vs konusunda bilgi yayınlar. 18

22 Bölüm III. Katılım Şartları Madde 3.01 İhalelere Katılım için Uygunluk Şartları SÖİ katılımcısı olarak sınırötesi kapasitelerin tahsisine yönelik ihalelere katılım için ön koşul TEİAŞ a başarılı şekilde kayıttır. TEİAŞ kaydına dâhil olmak için tüzel bir kişiliğin, Türk hukuku kapsamında aşağıdaki şartları yerine getirmesi gereklidir: 1. EPDK tarafından verilen toptan satış lisansına sahip olmak; 2. Kayıtlı EIC koduna sahip olmak; 3. Elektrik ticareti konusunda pazar kurallarına uyacak şekilde Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma (PMUM) a kayıtlı olmak; 4. TEİAŞ la Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması ve varsa diğer ilgili anlaşmaları imzalamış olmak ve bu anlaşmalar kapsamında gereken garanti koşullarını yerine getirmiş olmak; 5. Müflis ya da tasfiye durumunda olmayan bir şirket olmak; 6. TEİAŞ a borcu olmayan bir şirket olmak; 7. Madde 3.04 e göre TEİAŞ tarafından ihaleler, ikincil FİH piyasası ve Program Bildirimi haricinde bırakılmamış olmak. Yukarıda belirtilen hükme rağmen İhale İşleticisi, ihale işlemleri sırasında SÖİ katılımcısının ihaleye katılım şartlarını yerine getirmediği yönünde yeterli kanıt olması halinde Madde 3.02, Madde 3.03 ve Madde 3.04 deki kayıt bildirimlerinden bağımsız olarak, SÖİ katılımcılarının ihalelere katılmalarına izin vermeme hakkına sahiptir. Madde 3.02 Kayıt İşlemi TEİAŞ, Katılım Şartlarına göre katılımı haiz olan ve Türkiye nin enterkonneksiyonlarındaki kapasite ihalelerinden herhangi birinin dışında bırakılmamış ya da bunlara katılımları askıya alınmamış olan SÖİ katılımcılarının listesini İhale Platformunda yayınlar. Listeye yapılan itirazlar, koşulların uygunluğuna göre elektronik olarak yapılmalıdır. TEİAŞ, SÖİ katılımcıları tarafından sunulan itirazları inceler ve kararını İhale Platformunda yayınlar. İşbu İhale Kurallarına göre sınırötesi ihalelerde yer almak isteyen SÖİ katılımcıları İhale Platformundan aşağıdaki dokümanları indirmeli, yetkili temsilci(leri) tarafından doldurmalı ve imzalı dokümanları TEİAŞ a teslim etmelidir: 19

23 1. İhale Kuralları 2. İlgili Enterkonneksiyon ve yön için Süreli Kesin Teminat Mektubu (EK-II, Kesin Teminat Mektubunu veren makam tarafından imzalanmalıdır) SÖİ Katılımcıları TEİAŞ tarafından yapılacak Kapasite Tahsis İhalelerine girmeden, sadece karşı taraftaki ESO EAD ve IPTO tarafından tahsis edilen kapasitenin Türkiye tarafındaki muhatapları olarak sınırötesi ticaret yapmak istiyorlarsa, işbu İhale Kuralları dökümanında açıklanan Banka Teminatını vermek zorunda değildir. Ancak ilgili diğer bütün katılım şartlarını yerine getirmek zorundadır. Kabul Beyanının, temsil yetkilerini gösteren noter onaylı bir belge ve imza sirküleri ile tamamlanması gerekir. Orijinal formun, EK-VI da belirtilen adrese posta ile gönderilmesi veya elden teslimi gerekir, ancak Kabul Beyanı önceden faks ile gönderilebilir. SÖİ katılımcısının İhale İşleticisini her türlü değişiklikten haberdar etme yükümlülüğü vardır. İhale İşleticisinin kayıt yenileme ve/veya burada belirtilen dokümanların yenilenmesini isteme hakkına rağmen, Kabul Beyanının süresiz olması gerekir. SÖİ katılımcısı, Başvuru Formunu imzalayarak ve sunarak, işbu İhale Kuralları nı ve eklerini aldığını, okuduğunu ve kabul ettiğini ve buradaki tüm koşullara uyacağını teyit eder. Kullanıcılar Ek-XIII de verilen prosedürlere göre TEİAŞ a başvurmak zorundadır. TEİAŞ, Kayıt Başvurusunu alırken Madde 3.01 de belirtilen şartların yerine getirildiğini ve sunulan bilginin doğruluğunu kontrol eder. Doğrulama yapıldıktan sonra, tüm şartların yerine getirilmiş olması durumunda, TEİAŞ başvuruyu aldıktan sonra en geç 10 (on) iş günü içinde başvuruyu onaylar. TEİAŞ, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde SÖİ katılımcıları kaydını oluşturur ve TCAT İhale Platformunda yayınlar: 1. SÖİ katılımcısının ismi; 2. EIC Kodu; 3. Kayıt Tarihi; 4. Durumu (Aktif, Askıya Alınmış (Pasif), İptal edilmiş); 5. Durum Değişikliği Tarihi 20

24 İlgili SÖİ katılımcısının Kayıt işlemi, TEİAŞ tarafından işletilen TCAT İhale Platformuna erişim kodunun verilmesinin ardından yürürlüğe girer. SÖİ katılımcısı, İkincil FİH pazarıyla ilgili devirleri kolaylaştırmak amacı ile isminin lehtarlar listesinde yer almasını kabul eder. Eksik bilgi olması ya da işbu İhale Kurallarına uyulmaması halinde TEİAŞ, SÖİ katılımcısını elektronik posta ile ya da yazılı olarak bilgilendirecektir. Madde 3.03 Mali Teminatlar TEİAŞ a sunulan her bir banka teminatı, Türkiye hukukuna tabidir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda listelenmiştir: 1. Bankalar ve bankacılık yetkisine haiz özel finans kuruluşları tarafından verilen Süreli Kesin Teminat Mektubu, 2. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3. İlgili mevzuata göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri Süreli Kesin Teminat Mektubu, 4. Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların veya bankacılık yetkisine haiz özel finans kuruluşlarının düzenleyecekleri Süreli Kesin Teminat Mektubu Bu kredi kuruluşu SÖİ katılımcısının kendisi olmamalı, SÖİ katılımcısını kontrol etmemeli ya da SÖİ katılımcısı tarafından kurumlar kanunu manasında kontrol edilmemelidir. Banka teminatının içeriği EK-II de sunulmaktadır. Her bir banka garantisi SÖİ katılımcısının firma detaylarının net bir şekilde yer aldığı mühürlü zarf içinde sunulur. SÖİ katılımcısının kayıt amacıyla TEİAŞ a aşağıda belirtildiği şekilde her bir sınır ve yön için bir banka teminatı vermesi gerekir: 1) Tutar (elli bin) dur, ve 2) Sona erme tarihi en erken XXX olmalıdır. TEİAŞ, İhale Platformunda yayınlanan işbu İhale Kuralları dökümanında, SÖİ katılımcısının TEİAŞ a banka teminatı vermek yerine Banka Garantisi sağlanması hüküm ve şartları çerçevesinde banka teminatı miktarını yatırabileceği banka hesabını da belirtir. Bu durumda SÖİ katılımcısı işbu İhale Kurallarının banka teminatına atıfta bulunan bütün kısımlarında, TEİAŞ tarafından belirtilen banka hesabına aynı miktardaki parayı yatırma 21

25 hakkına sahiptir. SÖİ Katılımcısı, paranın bankaya yatırıldığı ile ilgili dekontu İhale İşleticisine sunar. Banka teminatı bir kere sunulduktan sonra, SÖİ katılımcısının İhale İşleticisi tarafından 01 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 dönemi için ilgili enterkonneksiyon ve yönde belirlenen, takip eden Aylık İhalelere katılımını kapsar (SÖİ katılımcısının ilgili enterkonneksiyon ve yöndeki takip eden aylardaki ihalelere katılmak için yeni banka teminatı sunmasına gerek yoktur). Ancak bu enterkonneksiyon ve yöne ait banka teminatı kapsamında ödeme yapılması ile ilgili bir talep olması durumu bunun dışındadır. Bu durumda SÖİ katılımcısının burada açıklanan koşullara göre ilgili ilave banka teminatını vermesi gerekir, aksi takdirde SÖİ katılımcısı geçici olarak askıya alınır ve işbu İhale Kurallarının geçici askıya alınmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Aylık İhalelerde FİH satın alamayan kullanıcılara ait Süreli Kesin Teminat Mektupları, Teminat Mektubunun geçerli olduğu son tarih olan 31 Mart 2015 den önce geri verilmez. Ancak, SÖİ katılımcısının başvuru tarihi itibarı ile TEİAŞ a karşı bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve teminat mektubuna konu enterkoneksiyon ile yön için FİH sahibi olmaması şartlarının birlikte gerçeklemesi halinde, ilgili SÖİ katılımcısının TEİAŞ a yapacağı usulüne uygun yazılı başvuru ile belirli bir enterkoneksiyon ve yön için verilmiş olan teminat mektubu kendisine iade edilebilir. İlgili SÖİ katılımcısı Uygulama Dönemi boyunca belirli bir enterkonneksiyon ve yön için ilgili Teminat Mektubu nun süresinden önce iadesini sadece 1 kez isteme hakkına sahiptir. TEİAŞ, SÖİ katılımcısından 01 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 arasındaki dönemde daha önceden öngörülemeyen piyasa koşulları dolayısıyla banka teminatının miktarını arttırmasını isteyebilir. Bu durumda SÖİ katılımcısı, TEİAŞ ın yazılı bildiriminin ardından banka teminatı miktarını 5 (beş) iş günü içinde arttırmak zorundadır. SÖİ katılımcısının, katılmak istediği enterkonneksiyonlar ve yönler için banka teminatının miktarını arttırmaması ve TEİAŞ a yukarıdaki süreler içinde gerekli teminatı vermemesi durumunda, SÖİ katılımcısı geçici olarak askıya alınır ve işbu İhale Kurallarının Geçici Askıya Alınmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Aylık İhaleler için Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli Bölüm VIII de açıklandığı üzere aylık olarak hesaplanır. Ödemelerin belirtilen şekilde yapılmaması halinde SÖİ katılımcısı geçici olarak askıya alınır ve işbu İhale Kurallarının geçici askıya alınmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Madde 3.04 Kaydın Güncellenmesi SÖİ katılımcısı bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde başvuru formunu kullanarak İhale İşleticisini hemen yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. 22

26 a. Kaydın Silinmesi Bir SÖİ katılımcısının artık bir SÖİ katılımcısı olarak kayıtlı olmayı istememesi halinde, TEİAŞ ı yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. Bu talep aşağıdaki koşullarda yerine getirilir: 1. SÖİ katılımcısının tahsis edilmiş FİH leri kullanma hakkına artık sahip olmaması ve 2. SÖİ katılımcısının işbu İhale Kuralları kapsamında TEİAŞ a karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi. Kaydı silinen SÖİ katılımcısı, Bölüm III e göre kayıt sürecini yerine getirerek kayıt için yeniden başvurabilir. Ancak bu başvuru sayısı uygulama dönemi süresince en fazla 2 (iki) adet olabilir. b. Geçici Olarak Askıya Alınma (Pasifleştirme) SÖİ katılımcısının aşağıdaki durumlardan herhangi birinde olması halinde: a. Mali yükümlülükleri yönünden enterkonneksiyonların ve yönlerin birinde ya da hepsinde temerrüde düşmüş olması, b. İcra iflas kanunu kapsamında firma hakkında iflas sürecinin başlatılmış olması, c. Şebeke Kullanım şartlarını yerine getirmemesi, TEİAŞ ın, yazılı bildirimin gönderilmesinin ardından 5 (beş) iş günü içinde ilgili enterkonneksiyon ve yön için SÖİ katılımcısının ihalelere ve ikincil FİH piyasasına girişini Geçici Olarak Askıya Alma hakkı vardır. Geçici Olarak Askıya Alınma, TEİAŞ tarafından SÖİ katılımcısına hem faks hem de iadeli taahhütlü posta ile (alındı teyitli) acilen bildirilir ve teyidin alındığı tarihte ya da Bildirim tarihinde (hangisi önce ise) geçerli hale gelir. Bildirimde şunlar olmalıdır: Geçici Olarak Askıya Alınma (pasifleştirme) nedeni, tarihi ve yükümlülükleri yerine getirmek için verilen süre. Geçici Olarak Askıya Alınma durumunda: a. İlgili SÖİ katılımcısı, kendisine ait ödeme yükümlülüklerinden muaf olmaz, b. İlgili enterkonneksiyon ve yön için verilen banka teminatına yönelik olarak TEİAŞ tarafından ödeme talebi gelir ise, TEİAŞ tarafından talep edilen miktar, ilgili SÖİ Katılımcısının banka teminatından kullanılır. Eğer SÖİ katılımcısı banka teminatına denk miktarı TEİAŞ tarafından bildirilen bir mevduat hesabına 23

27 yatırdıysa yatırılan miktar TEİAŞ tarafından kullanılır. Ödeme talebinden kaynaklanan tüm ek masraflar FİH sahibine yansıtılır, c. TEİAŞ, askıya alınmış aylık FİH leri yeni bir ihale ile yeniden tahsis edebilir, d. İlgili SÖİ katılımcısı, işbu İhale Kurallarından kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar, tüm enterkonneksiyon ve yöndeki sonraki ihalelere ve ikincil piyasalara katılma hakkını ve söz konusu enterkonneksiyonda kendisine daha önce tahsis edilmiş FİH leri kaybeder, e. Geçici Olarak Askıya Alınma süresi en fazla 3 (üç) ay olacaktır. İlgili SÖİ katılımcısının bu dönem içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kaydı silinir. Bu durumda bu maddede yer alan İhale Dışı bırakılma fıkrası uygulanır. Bu durumda ilgili SÖİ katılımcısı sınırötesi kapasite ihalelerine katılmak isterse yeni bir kayıt işlemi yürütülecektir. İlgili SÖİ katılımcısı geçici olarak askıya alındığında, Program Bildirimi hakkını da kaybeder. İlgili SÖİ katılımcısının TEİAŞ tarafından tüm enterkonneksiyon ve yönde gerçekleştirilen ihale ya da ikincil piyasalara yeniden katılabilmesi için; ilgili enterkonneksiyon için ödeme talebi yapılmış banka teminatıyla aynı içeriğe ve son geçerlilik tarihine sahip olacak şekilde istenen miktardaki banka teminatını sunmalıdır. İlgili SÖİ katılımcısı, TEİAŞ ın saat 12:00 den önce aşağıda sıralanan yükümlülüklerini yerine getirdiği günden sonraki İş Günü, ihalelere ve ikincil FİH pazarına yeniden katılabilir: TEİAŞ ın, ilgili SÖİ katılımcısının işbu İhale Kuralları ve özellikle Madde 3.01, Madde 3.02 ve Madde 3.03 kapsamındaki tüm yükümlülüklerini ya da bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulaması ve/veya; TEİAŞ ın ilgili SÖİ katılımcısı tarafından henüz ödenmemiş olan ve vadesi gelen faturaların bedelinin tamamını tahsil etmesi ve/veya, Yetkili makam(lar)ın ilgili SÖİ katılımcısının ihalelere katılabileceğini gösteren kararının ilgili SÖİ katılımcısı tarafından TEİAŞ a iletilmesi. c. İhale Dışı Bırakılma İlgili SÖİ katılımcısının herhangi bir şekilde: 1. TEİAŞ tarafından ilgili SÖİ katılımcısına önceden yapılan uyarıya rağmen, ilgili SÖİ katılımcısının birbirini takip eden iki ay üst üste 24

28 mali yükümlülükleri yönünde temerrüde düşmüş olması veya tekrarlayan şekilde yerine getirmemesi; 2. Geçici olarak askıya alınması ve geriye kalan yükümlülüklerini verilen zaman içinde yerine getirmemesi; 3. Kendisini müflis ya da tasfiye durumunda ilan etmesi; 4. Bir mahkeme kararıyla müflis ya da tasfiye durumunda ilan edilmesi; 5. Kendi talebi ile SÖİ katılımcısı olma hakkından feragat etmesi halinde TEİAŞ tarafından; ileriki ihalelerde, ikincil FİH piyasası kapsamında, Türkiye deki tüm enterkonneksiyonlar ve yönlerde Program Bildirimi dışında bırakılır. Bu hüküm, yetkili makam(lar)ın ilgili SÖİ katılımcısının ihalelere katılabileceği yönündeki kararının ilgili SÖİ katılımcısı tarafından TEİAŞ a iletmesi halinde uygulanmaz. İhale Dışı Bırakılma TEİAŞ tarafından ilgili SÖİ katılımcısına hem faks hem de iadeli taahhütlü posta ile (alındı teyitli) acilen bildirilir ve faks bildiriminde yazılan tarihte ya da teyidin alındığı tarihte (hangisi önce ise) geçerli hale gelir. İlgili SÖİ katılımcısının İhale Dışı Bırakılması, aşağıdaki durumlarda her şartta geçerli olur: 1. İhale İşleticisi, ilgili SÖİ katılımcısının iflası ya da mahkemeyle tasfiyesi konusunda bilgi almışsa, 2. İlgili SÖİ katılımcısının lisansının iptal edildiği ya da iptal edileceği konusunda EPDK dan bilgi aldıysa. İhale Dışı Bırakılma halinde: a. İlgili SÖİ katılımcısı, kendisine tahsis edilmiş tüm FİH ler için Enterkonneksiyon Kapasite Bedelini ödemekle yükümlüdür. b. TEİAŞ, ilgili SÖİ katılımcısı tarafından burada tanımlanan Türkiye deki enterkonneksiyonlar ve yönlerindeki ihalelere katılım için verilmiş tüm banka teminat(lar)ını ve/veya TEİAŞ ın bildirdiği banka hesabına yatırılan Banka teminatına denk tutarları gelir olarak kaydeder, c. İlgili SÖİ katılımcısı, burada tanımlanan tüm enterkonneksiyonlar ve yönler için ileriki ihalelere ve ikincil piyasalara katılamaz. SÖİ katılımcısı tüm enterkonneksiyon ve yönlerde kendisine tahsis edilmiş olan tüm FİH leri kaybeder ve TEİAŞ, İhale Dışı Bırakılan 25

29 ilgili SÖİ katılımcısı tarafından tüm enterkonneksiyonlar ve yönlerdeki tahsis edilmiş tüm aylık FİH leri yeniden tahsis edebilir. [Yeni madde, ENTSO-E FCA kodu 41. Madde İleri kapasite Tahsisi katılım koşul ve şartları ile uyumlaştırma] d. Gönüllü Çekilme Piyasa Katılımcısı, bu maddeye göre, istediği zaman haklarından vaz geçebilir, İhalelere katılımını sona erdirmek veya tekabül eden Tahsis Kuralları gereğince İkincil Ticaret yapabilmek için, en fazla senede iki kere yapılabilir. Bölüm IV.İhale İşlemleri Madde 4.01 İhale Şartnamesi İhale Şartnamesi aşağıdakilere ilişkin bilgilerden oluşur: 1. İhalelerde sunulan ürünler a. Aylık Ürün: Türkiye ile Bulgaristan ve Türkiye ile Yunanistan arasında her iki yönde sınırötesi enterkonneksiyonda aylık kapasite baz yük olarak (her bir gün ve saat için aynı) tahsis edilir, ancak duyurulan bakım programı bunun dışındadır. 2. İhale Zaman Çizelgesi; 3. Kullanıma Açık Kapasite (KAK); 4. İhalelerin açılış ve kapanış zamanları; 5. İhale sonuçlarının yayınlanması süresi; 6. Sonuçlara itiraz için son tarih; 7. İlgili diğer bilgiler İhale Şartnamesiyle sunulan bazı bilgiler değiştirilebilir ve İhale Platformunda güncellenir. 26

KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

YÖNETMELİK. ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden naklini, 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında;

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI ĠTHALAT VE ĠHRACAT YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI ĠTHALAT VE ĠHRACAT YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI ĠTHALAT VE ĠHRACAT YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında; elektrik enerjisi ithalatı

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TPAO SİLİVRİ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI (KUE)

TPAO SİLİVRİ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI (KUE) TPAO SİLİVRİ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI (KUE) 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR VE YORUMLAMA 2. TEMEL UYGULAMALAR 3. KAPASİTE ve BAŞVURU 4. KAPASİTE DEVRİ 5. ENVANTER DEVRİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN SATIN ALMA REHBERİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 2 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.),

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Küresel Şartlar, Banka ve Müşteri (taraflar) arasında Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinin (BIS) parçası olarak

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Temsile Yetkili Kişiler (İmzalar)

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Temsile Yetkili Kişiler (İmzalar) DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Tarih:.../.../... Kullanıcı(*) No:... Bu anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen kullanıcıya ait...tesisinin,

Detaylı

22/06/2010 TARİHLİ VE 27619 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. K U R U L K A R A R I. Karar No:2586/1 Karar Tarihi: 03/06/2010

22/06/2010 TARİHLİ VE 27619 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. K U R U L K A R A R I. Karar No:2586/1 Karar Tarihi: 03/06/2010 22/06/2010 TARİHLİ VE 27619 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No:2586/1 Karar Tarihi: 03/06/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu. Hizmet Alımı için ihale ilanı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu. Hizmet Alımı için ihale ilanı SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Hizmet Alımı için ihale ilanı Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı