İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar"

Transkript

1 K

2 İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K

3 BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine TASARRUF YETKİSİNİ VEREN KURUM / SAYI-TARİH tarih ve 148 sayılı Bakanlık Makam Olur u ile kamulaştırılmıştır. TAHSİS SÜRESİ : 49 Yıl CİRODAN ALINACAK PAY : Yüzde 2 PLAN KARARI Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Tahsise Konu Bina Adedi : Özel 1 Nolu Parsel: 4 adet Özel 2 Nolu Parsel: 2 adet Özel 3 Nolu Parsel: 3 adet ÖZEL PARSEL ADA PARSEL TABAN KULLANIM ALANI (m²) KULLANIM TÜRÜ KAPASİTE Konaklama (Butik Otel veya Özel Tesis) ve Yeme İçme Ünitesi 654 m² kapalı inş. alanı Konaklama (Butik Otel veya Özel Tesis) 230 m² kapalı inş. Alanı Konaklama (Butik Otel veya Özel Tesis) ve Satış Ünitesi 468 m² kapalı inş. alanı ALTYAPI DURUMU Mevcut bulunan içme-kullanma suyu, kanalizasyon, elektrifikasyon, telekomünikasyon vb. kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri Belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır. AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR 1) Hristiyanlarca kutsal sayılan St. Paul un doğduğu ve yaşadığı yer olarak bilinen St. Paul kuyusu çevresinde yer alan tahsise konu parseller üzerinde Adana Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun

4 gün ve 696 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazlar bulunmaktadır. Koruma Kurulu nun gün ve 3188 sayılı kararıyla Kentsel Sit içerisindeki Korunması Gerekli 42. Sokağın Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde binaların bakım ve onarımlarının yapılması ilke olarak benimsenmiş ve aynı Kurul tarafından değişik zamanlarda alınan kararlarla taşınmazlar Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında projelendirilerek taşınmazların röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanmıştır. ada 63, 64 ve 70 parsellerde yer alan taşınmazların iç ve dış restorasyon projeleri Tarsus Belediye Başkanlığınca İstanbul Teknik Üniversitesine yaptırılmış olup Belediyesinde mevcuttur. Bunların dışında kalan taşınmazların iç süsleme, teshin (ısıtma) ve taşıyıcı elemanları için projelendirme yapılması gerekmektedir. Tahsise konu da 63 parsel dışındaki parsellerin tamamı 2000 yılında Sokak Sağlıklaştırma ve İnanç Turizmi amacıyla kamulaştırılmıştır. Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları İşi için bir kısım ödenek Kültür ve Turizm Bakanlığı nca İl Özel İdare Müdürlüğü ne aktarılmış, işin tamamlanabilmesi için gerekli olan ödeneğe ilişkin Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. İlana konu taşınmazlardan : - ada, 61 parsel üzerinde yer alan 2 katlı taşınmaz Cumhuriyet in ilanının ilk yıllarında Adliye Binası, daha sonraları konut olarak kullanılmıştır. Taşınmazın dışarıdan tek girişi bulunmaktadır. Üst kata merdivenle çıkılan yapının zemin kat kapı ve pencereleri içerde bulunan avluya bakmaktadır. Taşınmazın iç ve dış restorasyonu tamamlanmıştır. - ada, 63 parseldeki 2 katlı taşınmaza St. Paul Meydanına bakan ahşap kapıdan girilmekte, üst kata ahşap merdivenle çıkılmaktadır. İstimlak işlemleri tamamlanamadığından yapının restorasyonu yapılmamıştır. - ada, 64 parseldeki 2 katlı taşınmazın alt katı kesme taş, üst katı ahşap kaplama malzemeden yapılmış olup taşınmazın dış restorasyon işlemleri tamamlanmıştır. - ada 66 ve 67 parseller üzerindeki 2 katlı taşınmazların alt ve üst katı kesme taş, çatısı ise düz dam şeklinde yapılmış olup her iki taşınmazın avlusu ortak kullanılmaktadır. Taşınmazların dış cephe restorasyonları tamamlanmış, iç cephede ise çalışmalar devam etmektedir. - ada, 70 parsel üzerinde yer alan 2 katlı taşınmazın zemini kesme taştan, üst katı ahşap malzemeden yapılmış olup, dış kısım sıvalıdır. İç kısımda avlusu bulunan taşınmazın iç ve dış cephe restorasyon çalışmaları devam etmektedir ada,1 ve 2 parseller üzerinde yer alan 2 katlı taşınmazlar St. Paul Kuyusu ve 37. sokağa cephelidir. Taşınmazların iç ve dış cephe restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Taşınmazlardan birbirine geçiş bulunmaktadır ada, 3 parselde yer alan 2 katlı kesme taş duvarlı, piramidal çatılı taşınmazda herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamıştır. 2) İlana konu parsel üzerinde olduğu gibi kullanılacak yapılar için Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik in 20. maddesi doğrultusunda kesin tahsisin yapılacağı tarih itibariyle o yıl için belirlenen birim maliyetleri esas alınarak bulunacak toplam yatırım bedelinin %5 i (yüzde beşi) oranında irtifak hakkı bedeli (kira) Maliye Bakanlığına ödenecek, ancak 20. madde (b) bendi uygulanmayacaktır. Ayrıca tesisin işletmeye açılmasından (Turizm İşletmesi Belgesi Alınması) sonra cirodan %2 oranında pay ödenecektir. 3) Toplam Yatırım Bedeli ve Kesin Teminat Mektubu Bedeli, restorasyon birim maliyetlerine göre kapalı alan birim m² fiyatları esas alınarak hesaplanmış olup, aşağıdaki tabloda verilmiştir : Toplam Yatırım Maliyeti = Kapalı Alan X m² Birim Maliyet Kesin Teminat Mektubu Bedeli = Toplam Yatırım Maliyeti X %5 Restorasyon Kapalı Alan Birim Maliyeti : 1.646,31 YTL/m²

5 ÖZEL PARSEL TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (YTL) KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU (YTL) , , , , , ,654 Ön izin verilen yatırımcıya kesin tahsis yapılmadan önce işlev değişikliğine yönelik olarak hazırlayacağı restorasyon projelerine göre Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve sınıfını belirleyerek kesinleşen tür ve kapasite üzerinden yeni Toplam Yatırım Maliyeti, Kesin Teminat Miktarı ve yıllık kira bedeli hesaplanacaktır. MERSİN, TARSUS, SOFULAR MAHALLESİ, 37. VE 42. SOKAKLAR, ADA 61, 63, 64, 70, 67, 66 İLE 121 ADA 1, 2, 3 PARSELLERDEKİ TESCİLLİ TAŞINMAZLARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRME VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞLERİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Mersin, Tarsus, Sofular Mahallesi., Özel 1, 2 ve 3 parsel için başvuruda bulunacak yatırımcılar, bu Şartnamenin Kamu Arazisi Tahsisine İlişkin Genel Esaslar bölümünde belirtilen koşullara ek olarak aşağıda açıklanan Özel Şartlar ı da yerine getireceklerdir. ÖZEL ŞARTLAR 1) Mersin, Tarsus, Sofular Mahallesi: Kadastral ada 61, 63, 64 ve 70 parsellerde yer alıp Konaklama+ Yeme İçme Ünitesi işlevi verilmek üzere Özel 1 nolu parsel olarak, Kadastral ada, 66 ve 67 parsellerde yer alıp Konaklama işlevi verilmek üzere Özel 2 nolu parsel olarak Kadastral 121 ada 1, 2 ve 3 parsellerde yer alıp Konaklama + Satış Ünitesi işlevi verilmek üzere Özel 3 nolu parsel olarak tahsise çıkarılan ve Hazine mülkiyeti üzerinde inşa edilen tescilli eski eser niteliğinde, sivil mimarlık örneği olan yapıların aslına ve ilgili Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak restore edilerek Konaklama, Konaklama+Satış Ünitesi, Konaklama+Yeme İçme Ünitesi olarak işlev verilmek ve çevre düzenlemeleri yapılmak üzere tahsisleri yapılacaktır. 2) Başvuran yatırımcılar arasında yapılacak değerlendirme sonucunda Bakanlığımızdan tahsis alacak olan yatırımcı tarafından ön izin döneminde restorasyon projesi ile yapılara statik-sağlamlık raporu (inşaat mühendisliği), malzeme bozulmaları raporu (yapı kimyası), Elektrik Donanımları ve Tesisat Raporu (Elektrik ve Tesisat Mühendisliği), Koruma ve Onarım ilke kararlarını belirleyen raporlar ile Mimari ve Çevre Düzenlemesine İlişkin Avan Projeleri ve raporları ve yapılara verilerek yeni işlevlere ilişkin Mimari Kullanım ve Çevre Düzenlemesi Kesin Programı hazırlanacaktır. Hazırlanan proje ve düzenlenen raporlar Adana Koruma Bölge Kuruluna sunulacak, projeler gerekiyorsa Kurulun isteyeceği ek bilgi, belge ve düzeltmelerle birlikte Kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya geçilecektir. 3) Yapının projelendirme (restorasyon) aşamasına başlamadan önce ön izin alan yatırımcı tarafından ön iznin veriliş tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapıların halihazır durumu, dış cepheler ve iç mekanlarla bu mekanlara ilişkin ayrıntıların yeterli sayıda dijital fotoğrafları çekilecek, video kayıtları yapılacak ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte tutulacak bir tutanak ekinde üçer kopya olacak şekilde fotoğraflar albüm ve CD ortamına kaydedilerek video kasetlerle birlikte Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna teslim edilecek, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Dairesi Başkanlığı na da

6 söz konusu belgelerin ilgili yerlere teslim edildiğine ilişkin bilgi verilecektir. Bu işlem restorasyon işlemi bitirildikten sonra da tekrarlanacaktır. 4) Yapının restorasyon uygulamalarıyla ilgili ön uygulama çalışmaları sırasında ve sonrasında yapının kütle, tüm mekanlar olarak genel, tüm elemanlar olarak ayrıntıda incelenmesi, zaman içerisinde oluşmuş malzeme bozulmaları ve statik sorunların saptanması için gerekli olan örnek alma, ölçüm, test ve analizlerin yerinde ve laboratuarda yapılması işlemlerinde statik ve sağlamlık açısından önem ve tehlike arz eden mekanlarda askıya alma, havalandırma, geçici örtülerin yapılması, güvenlik ve yangınla ilgili her türlü önlem yatırımcı tarafından alınacaktır. 5) Binalar özgün mimari özelliklerine ve tarihi ortamına uygun olarak restore edilecek ve iç mekanlarda yapıya verilecek işlev de dikkate alınarak özgün mimari özellikler olabildiğince korunacak; dış cepheler tamamen aslına uygun olarak restore edilecektir. Bu konularda ilgili Koruma Kurulunun alacağı tüm kararlara uygun işlem yapılacaktır

7 - 66 -

8 - 67 -

9 - 68 -

10 - 69 -

11 - 70 -

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİS ŞARTNAMESİ. Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2006/1 - 1 -

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİS ŞARTNAMESİ. Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2006/1 - 1 - T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİS ŞARTNAMESİ Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2006/1-1 - - 2 - İÇİNDEKİLER 1- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN KAMU ARAZİSİ TAHSİS

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2014 /1 2 İÇİNDEKİLER 1- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN KAMU TAŞINMAZI TAHSİS

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİS ŞARTNAMESİ. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2005/1 - 1 -

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİS ŞARTNAMESİ. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2005/1 - 1 - T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİS ŞARTNAMESİ Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2005/1-1 - İÇİNDEKİLER 1- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN KAMU ARAZİSİ TAHSİS

Detaylı

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu arazisi tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim (konsorsiyum veya iş ortaklığı) olarak

Detaylı

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı)

Detaylı

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KARATAY İLÇESİ MEVLANA KÜLLİYESİ VE PİRİ MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ CİVARI KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI REVİZYONU VE İLAVE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI PAFTA NO: M29A11D1A- M29A11D1B K Ö:1/1000 LEJAND

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE No : 2012/3 Yayım Tarihi : 07/06/2012 Yürürlük Tarihi : 08/06/2012 Amaç ve Kapsam

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 2.Rapor 3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4.Ticaret sicili gazetesi 5.İmza sirküleri

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan imara ilişkin tüm görev ve hizmetleri

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İHALE

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2005 CUMA Sayı : 25997 Maliye Bakanlığından Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 96 3065

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Ülkemizin enerji alanındaki 2023 yılı stratejik hedeflerinden biri olan 20.000 MW rüzgar enerjisi santrali kurulu gücüne* ulaşılması için son derece kritik bir döneme girilmiştir. 20.000 MW / 2023 hedefine

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme,

Detaylı

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R -

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R - - K A R A R - Bakanlık Tip İmar Yönetmeliğine dayalı Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 14.80. 81. 82. 95. ve 97.maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2013 gün

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628

Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628 Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 313) (1) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satılması görev ve yetkisi, 10/12/2003 tarihli, 5018

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2)

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) 6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BELEDİYE EMLAK İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı