Yarýna bir deðer býrak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarýna bir deðer býrak"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ MEHMET KEMAL DEDEMAN ÖZEL TEÞVÝK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DEKÝ ÝKÝNCÝ KONUTLARIN TURÝZM ÝÞLETMESÝNE DÖNÜÞTÜRÜLMESÝ MODELÝ ve YENÝ BÝR ÝKÝNCÝ KONUT PAZARLAMA SÝSTEMÝ HAZIRLAYAN ÇETÝN UÇAR EKÝM, 2009 ANTALYA

3 ÖZET 1950 den sonra farklı bir niteliğe dönüşen ikinci konut olgusu zamanında tedbirler alınmadığı için 1980 li yılların sonunda sorun haline dönüştü Yılından itibaren gündemden hiç düşmeyen ikinci konut sorununu çözmek için yapılan çabalar sonuç vermeyince sorun büyüyerek günümüzde tehlikeli boyutlara ulaştı. Konaklama tesislerine oranla daha fazla arazi tüketen ikinci konutlar, kıyı ve kırsal alanların olumsuz etkilenmesine, taşıma kapasitelerinin zorlanmasına, çevre kirliliğine, turizm ve doğal kaynakların tükenmesine neden olmaktadır. Bu çalışma, yılın büyük bir bölümünde atıl bekleyen ve ekonomiye bir yararı olmayan ikinci konutların turizm sektörüne entegrasyonunun sağlanması için uygulanabilir bir model ve yeni bir pazarlama sistemi önermektedir. Model ve pazarlama sistemiyle ikinci konutların bir tatil kenti bünyesinde konaklama işletmelerine dönüşümlerinin sağlanması ve yerel ekonominin canlandırılması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: İkinci Konutlar, İkinci Konutların Konaklama İşletmesine Dönüştürülmesi Modeli, Yeni Bir İkinci Konut Pazarlama Sistemi. 1

4 ÖNSÖZ Öncelikle her yıl turizm dalında çok önemli konularda proje yarışmaları düzenleyerek biz yarışmacılara kendimizi gerçekleştirme olanağı sağladığı için ve turizm sektörüne katkılarından dolayı Dedeman Ailesi ne teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Turizm sektöründeki en önemli tehditlerden birisi olan ikinci konutların hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunmaktadır. İkinci konutlar sorunu günümüze kadar çözümsüzlük şeklinde ertelenerek gelmiş ve günümüzde tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bu sorunun daha fazla büyümeden acilen çözülmesi ülke ekonomisi ve turizm sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak, bu sorunun çözümünde herhangi bir ülkede uygulanan modeli alıp aynı şekilde uygulamak yerine kendi toplum yapımıza uygun yeni ve özgün bir model oluşturarak uygulamanın sorunun kalıcı ve başarılı bir şekilde çözülmesi açısından daha akılcı olacağını düşünmekteyim. Bunun için öncelikle dünyada uygulanan konu ile ilgili bütün modelleri ve sistemleri incelendikten sonra bunlardan faydalanarak kendi toplumsal, kültürel ve ekonomik yapımıza en uygun modeli oluşturmalıyız. Bu çalışmada ülkemizin yapısına uygun yeni bir ikinci konutların turizm konaklama işletmesine dönüştürülmesi modeli ve yeni bir konut pazarlama sistemi kurgulayarak bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmayı amaçladım. Bu çalışmanın ülkemiz için faydalı olmasını dilerim. Bu çalışmamda 20 yıllık birikimim yanı sıra, bu konuda yazmış değerli araştırmacıların fikirlerinden de faydalandım. Ayrıca, bana yaratıcı fikirlerimi ifade edebilmem için tam donanımlı bir çalışma ortamı sağlayan değerli aileme teşekkür ederim. 2

5 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ İKİNCİ KONUTLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ İKİNCİ KONUTLARIN ETKİLERİ İkinci Konutun Olumlu Etkileri İkinci Konutun Olumsuz Etkileri Olumsuz Etkilerinin Sosyal Boyutu Olumsuz Etkilerinin Ekonomik Boyutu Olumsuz Etkilerinin Çevresel Boyutu TÜRKİYE DE İKİNCİ KONUT STOĞU TÜRKİYE DE İKİNCİ KONUTLARIN PROFİLİ İKİNCİ KONUTLARIN TURİZM İŞLETMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MODELİ Ön Çalışma İkinci Konut (İkkon) Tatil Sisteminin Oluşturulması İkinci Konut Tatil Sisteminin İşleyiş Esasları İkkon Tatil Sisteminin İşlerlik Kazanması İçin Gerekli Yasal Düzenlemelerin Gerçekleştirilmesi İkkon Tatil Kentindeki Konaklama Hizmetlerini Yerine Getirmekle Yükümlü Konaklama İşletmesinin Belirlenmesi İkinci Konut Konaklama İşletmesi Örgüt Yapısının Oluşturulması ve Kadrolaşma PİLOT UYGULAMA Mersin Kıyı Şeridinin Profilinin Çıkarılması Yap-İşlet-Devret İnşaat Şirketinin Belirlenmesi Özel Sektör ve Devlet Kuruluşları, Belediyeler ve Yap-İşlet-Devret İnşaat Şirketi Tarafından Sosyal, İdari ve Teknik Altyapı ve Üstyapı Tesislerinin İnşa Edilmesi Site Ulaşım Hizmetlerinin Sağlanması İkkon Konaklama İşletmesinin İhaleyle Belirlenmesi İkkon Konaklama İşletmesinin Örgütlenme ve Kadrolaşması Hukuki ve Mali Belge ve Prosedürlerin Hazırlanması, Yasal Olmayan İşletme Belgelerinin ve Sözleşme Metinlerinin Hazırlanması Rezervasyon Ağının Kurulması İkinci Konutların Profilinin Belirlenmesi Konut Sahiplerinin İkkon Konut Kiralama Sistemine Katılımının Sağlanması Sisteme Üye Konut Stoğunun Arşivlenmesi ve Üyelerin Konut Bilgilerinin Rezervasyon Ağına Girilmesi Maliyetlerin Hesaplanması ve Finansmanın Sağlanması Konutların Yılda Bir Denetimi, Kalite ve Donanım Kontrolü

6 7.14. Sitenin Turizm Konaklama İşletmesine Dönüştürülmesi ve Site İçindeki Eksiklerin Tamamlanması Konut ve Eşyaların Sigortalanması Sözleşmelerin Yapılması Konutların Pazarlanması Hedef Kitlenin Belirlenmesi Fiyatlama SONUÇ KAYNAKÇA ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil-1. İKKON Tatil Kenti DENİZ KENT Şeması Şekil-2. İkinci Konutları Konaklama İşletmesine Dönüştürme Modeli

7 1. GİRİŞ İkinci konutlar, mülk sahiplerinin devamlı çalışıp ikamet ettikleri konutların dışında rekreasyon ve turizm amacıyla özellikle fiziksel çekiciliği yüksek bölgelerde (akarsu, göl, kaplıca, yayla, deniz kıyısı vb.) satın aldıkları veya inşa ettirdikleri, aynı zamanda bir özel emlak yatırımı niteliği olan konut birimleri dir. Diğer bir tanıma göre; İkinci konut insanların boş zamanlarını geçirmek veya emeklilik dönemlerinde rahat ve huzur içerisinde yaşamaya imkan tanımak amacıyla, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip alanlarda oluşan yaşam alanları dır (Bakırcı, 2007: s.129). Bu konutlarda geçici bir konaklama ve turizm faaliyeti söz konusudur. Bu nedenle ikinci konutlar turizm sektörü içinde kabul edilen konaklama birimleridir. Ancak, her yıl çoğunlukla 1-2 ay arası kullanılmaları ve yılın büyük bir bölümünde atıl durumda kalmaları nedeniyle ikinci konutlar uzmanlarca ekonomiye yararı olmayan verimsiz bir yatırım olarak kabul edilmektedir. İkinci konutları konut tipi açısından aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür: Tekil konutlar (tek katlı konut, villa, dubleks, tripleks): Sadece tek konuttan oluşan yapılaşmalar. Tekil konutlar siteye bağlı (site içinde) konutlar olabildiği siteye bağlı olmayan (site dışında) konutlar şeklinde de inşa edilmektedir. Apartman daireleri: Çok katlı apartman blokları içerisinde yer alan apartman dairesi olarak isimlendirilen konutlar. Apartman daireleri site içinde veya dışında münferit (bağımsız) olarak inşa edilmektedir. Siteler içinde genellikle konutluk apartman blokları veya tekil konutlar yer almaktadır. Bazı ikinci konut bölgelerinde 1000 konutluk mega sitelere de rastlanmaktadır. Örneğin Mersin Davultepe Beldesinde Soydaş Tatil Sitesinde 1000 adet ikinci konut yer almaktadır (Gürçınar & Yüceer, 2000: s.20). Bu çalışmada ikinci konutların tarihsel gelişimi, sorunun ortaya çıkış nedenleri ve etkileri üzerinde durulmuş, ekonomiye bir yük olan, çevre ve turizm kaynaklarını tahrip eden ikinci konutların ekonomiye kazanç getiren birer konaklama işletmelerine dönüşümlerini sağlayacak ekonomik, dinamik, kısa zamanda ve kolay uygulanabilir bir model ve yeni bir pazarlama sistemi önerilmiştir. Çalışmada izlenen yöntemler veri toplama, analiz, değerlendirme ve bilimsel modellemedir. 2. İKİNCİ KONUTLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ Ülkemizde 1950 den önce yalı, bağevi, çiftlikevi, yaylaevi gibi isimler altında görü-len ikincil konutlar 1950 li yıllarda hızlı bir gelişim içinde olan turizme paralel olarak rekreasyon ve turizm amaçlı kullanılmak üzere farklı bir niteliğe dönüşerek özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde deniz kıyılarında yoğunlaşmaya başladı den sonra ülkemizde hızlı bir gelişim sürecine giren turizm sektörünün de etkisiyle ikincil konut üretimi 2000 yılına kadar hızlı artan bir ivme ile gelişim sürecine devam etmiştir. İkinci konut olgusu, 1980 li yılların sonunda ülke ekonomisi ve turizm endüstrisine zarar veren önemli bir sorun haline geldi. İkinci konutların turizm işletmesine dönüştürülmesi ile ilgili ilk bilimsel toplantı Türk Turizminde Pansiyonculuk ve İkinci Konutların Turizm Amaçlı Kullanımı Semineri adı altında 5

8 İzmir, Çeşme de yapıldı dan sonra Türkiye de gündeme yerle-şen ikinci konutlar sorunu günümüze kadar büyüyerek geldi li yıllarda ikinci konut iç talebinde azalma yaşanırken, 2003 ten sonra yasal düzenlemelerin de etkisiyle yaban-cıların ikinci konutlara olan talebinde ve yabancılar için üretilen ikinci konut inşaatlarında artış gözlemlenmeye başlandı (Bakırcı, 2007: s.35). Ülkemizde ikincil konutlara olan yüksek talebin başlıca sebepleri; haftalık çalışma süresinin kısalması, tatil izinlerinin uzaması, küreselleşme, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler ve emlak piyasasının uluslararasılaşması (Bakırcı, 2007: s.129), 1980 sonrası kıyı turizminin teşvik edilmesi (Kılıçaslan, 2006: s.149), erken emeklilik, oto sahipliğinin artması, ikinci konutların enflasyonist ortamda kar getiren güvenli bir alternatif yatırım aracı olarak görülmesi, gelir düzeyinin yükselmesi, girişimciliğin gelişmemesi nedeniyle tasarrufların üretken yatırımlara kanalize edilememesi, kooperatif türü örgütlenmelerin özendirilmesi (Edgü, 2006: s.118) şeklinde sıralamak mümkündür. İkinci konutların tercih edilmesinin nedenleri; İkinci konutların 1950 den sonra bir tatil seçeneği olarak tercih edilmesinin başlıca nedenleri; turizm ve rekreasyon ihtiyacını gidermek, emeklilik dönemini rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamak, kentsel yaşam ortamından (gürültü, stres) uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak, deniz-kum ve güneşten faydalanmak, toplumsal bir statüye sahip olmak, kıyı ve kırsal alanların çekiciliği, (Bakırcı, 2007: ss.18-22) ekonomik bir tatil olarak görülmesi, tatil kültürünün ve yaşam tarzının etkisi, eş-dost ve akrabayla birlikte tatil yapma alışkanlığı, otel fiyatlarının yüksek olması, ikinci konutların özgürlük, güvenlik ve huzur sağlaması (Asmankuy & Sarıoğlan, 2006: ss.70-76) şeklinde sıralamak mümkündür. 3. İKİNCİ KONUTLARIN ETKİLERİ 3.1. İkinci Konutların Olumlu Etkileri: İkinci konutlar, kısıtlandığı ve kontrollü gelişmesinin sağlandığı takdirde; iç turizmin gelişmesine katkıda bulunması, bölgesel ekonominin canlandırılması, kobilerin gelişmesine katkıda bulunması, istihdamı artırması, ticaretin canlanması sonucu vergi gelirlerini artırarak yerel ve ulusal kamu yönetimlerine gelir sağlaması, vbz. gibi olumlu etkilerde bulunur İkinci Konutların Olumsuz Etkileri: İkinci konutlar, serbest, plansız, düzensiz ve kontrolsüz bir gelişmenin gerçekleştiği durumlarda ekonomik, sosyal ve çevresel yönden aşağıdaki gibi bölgeye ve ülkeye olumsuz etkilerde bulunur Olumsuz Etkilerinin Sosyal Boyutu: İkinci konut alanlarının tatil kentine dönüşmesiyle suç oranlarının artması, ikinci konut alanlarını kırsal fakir ve kentsel zengin yaşam alanları olarak ayrıştırması sonucu sosyal çatışmaya neden olarak entegrasyonu zorlaştırması (Bakırcı, 2007: ss ) ikinci konutların olumsuz sosyal etkileridir Olumsuz Etkilerinin Ekonomik Boyutu: İkinci konut alanlarında yapılan gereksiz altyapı maliyetleri, verimli tarım, ormanlık alanların ve turizm kaynaklarının tahrip olması, yılın 9-10 ayı kullanılmayarak atıl kapasite oluşturması, iç turizmin gelişmesini engelleyerek turizm endüstrisinin gelişimini olumsuz yönde etkilemesinin bölgelerarası 6

9 farklılıkların artmasına yol açması, yakınlarındaki konaklama tesislerinin doluluk oranlarını düşürmesi vs. ikinci konutların olumsuz ekonomik etkileridir Olumsuz Etkilerinin Çevresel Boyutu: Turizm kaynakları, fauna ve floranın zarar görmesi, betonlaşma, görsel kalitenin düşürülmesi, çarpık kentleşme, kamu hizmet ve denetimlerinin yeterince yapılamaması sonucu bölgedeki katı ve sıvı atıkların çevre kirliliğine neden olması vs. ikinci konutların olumsuz çevresel etkileridir yılından sonra ikinci konut üretiminin ülkemizde sosyal, ekonomik ve çevresel yönlerden olumsuz etkilerde bulunarak kronikleşmiş önemli sorunlardan biri haline dönüşmesinin başlıca sebepleri; kıyıların spekülatif amaçlarla kullanılabilecek bir kaynak olarak görülmesi, turizm sektörünün ülke kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olarak gösterilmesi (Manisa, 2007: s.19), yanlış planlama anlayışları, kurumsal örgütlenme ve eşgüdüm yetersizliği, iç turizm-dış turizm dengelerinin yeterince sağlıklı biçimde kurulamayışı, ikinci konutların devletin bir ekonomik kalkınma ve turizm politikası olarak görülmesi, 1980 den sonra gelişen yabancı-odaklı turizm nedeniyle iç turizmin ikinci plana itilmesi, ikinci konutların kooperatif türü örgütlenmeler ve yapsatçılar tarafından özendirilmesi, (Bakırcı, 2007: ss.36-37) turizm plan ve politikalarının zamanında oluşturulamaması veya yanlış oluşturulması, yasalardaki bir takım boşluklar (Gündüz, 2003: s. 12) vs. şeklinde sıralanabilir. Sıralanan olumsuzlukların giderilmesi için alınabilecek önlemler şöyle sıralanabilir: Halk turizm ve çevre yönünden bilinçlendirilmeli; verimli tarım topraklarının yok edilmemesi için kredi ve teşviklerle tarım özendirilmeli ve yasal önlemler artırılarak tarım alanları imara açılmamalı; imar planı sınırı dışında yapılaşmaya izin verilmemeli; (Bakırcı, 2007: s.134) yeni ikinci konutların yapılmasını caydırıcı tedbirler alınmalı; ikinci konutların kıyı çizgisi boyunca, kıyıya paralel şekilde yer alması yerine, önceden saptanan bir derinliğe bağlı olarak, derinlemesine planlama anlayışı içinde, doğal ve kültürel faktörlerin bütün olarak ele alındığı bir yerleşim yaklaşımı esas alınmalı; kaynaklar tükenmeden ikinci konut alanının sürdürülebilirliğinin sağlanması için taşıma kapasiteleri ölçülerek aşılmamasına dikkat edilmelidir. (Kılıçaslan, 2006: s.155) İkinci konutların gelişimi ve turizm sektörüne entegrasyonu stratejik bir planlamayla gerçekleştirilmelidir. 4. TÜRKİYE DE İKİNCİ KONUT STOĞU İkinci konutlara yönelik yapılmış en kapsamlı ilk araştırma Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan İkinci konutların Turizm Amaçlı İşletme Modeli nin Tespiti Araştırması dır. Bu araştırmaya göre Türkiye de 1989 itibariyle olan ikinci konut envanteri (Serengil, 2000: s.12) 1999 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre konut seviyesine ulaşmıştır. Bu stok 2000 li yıllarda ülkenin 7 bölgesine yayılmış ve tamamı model için potansiyel oluşturmaktadır. (Manisa, 2007: s. 26, 87) Türkiye de ikinci konut stokunun en yoğun olduğu bölgeler Güney Ege ve Akdeniz bölgeleri dir. İkinci konutların bu bölgelerde yoğunlaşmasının başlıca nedenleri; iklim nedeniyle aktif sezonun uzun yaşanması (5 7 ay), altyapı olanakları, sosyo-ekonomik gelişmişlik, doğal güzellikler, suya yakınlık, ulaşım kolaylığı, metropol şehirlere yakınlık, (Yıldırım, 1992: ss. 9-10)...vs. gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. 7

10 5. TÜRKİYE DE İKİNCİ KONUTLARIN PROFİLİ Yapılan bir araştırmaya göre; ikinci konut sahiplerinin genel özellikleri; eğitimli, orta ve üstü gelir seviyesine sahip olmaları; ikinci konutu yılda bir kez ve 4-8 hafta arası kullanmaları; ikinci konutu tatil veya emeklilikte kullanmak amacıyla satın almalarıdır (Manisa, 2007: ss ). Başka bir araştırmaya göre; ikinci konut sahiplerinin yaklaşık üçte biri ekonomik gelir elde etmek ve boş duran konutlarını değerlendirmek amacıyla konutlarını turizme açmayı düşünmektedir. Bazı konut sahipleri, kendi istedikleri bir dönemde kendi konutlarında veya diğer tatil yörelerde bulunan anlaşmalı bir tatil kenti konutunda konaklama olanağı verilmesi şartıyla konutlarını turizme açmayı düşünmektedirler. Konutunu turizme açmayı düşünmeyen mülk sahipleri; konutu ve şahsi eşyalarını başkalarıyla paylaşmak istemeyenler; konutunu uzun süreli kullanmayı düşünenler ve konutunun zarar göreceğini düşünenlerdir. (Serengil, 2000: s.45-46) İkinci konutlara; kooperatifler, özel şirket veya müteahhitler veya bireysel şeklindeki seçeneklerden biri kullanılarak sahip olunmaktadır. İkinci konut sahipleri çoğunlukla konutlarını eş-dost-akrabayla paylaşmaktadırlar veya kiraya vermektedirler. İkinci konutlar en çok yaz aylarında kullanılıyor, kullanılmadığı zaman çoğunlukla boş tutuluyor. 6. İKİNCİ KONUTLARIN TURİZM İŞLETMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MODELİ İkinci konutların bir model çerçevesinde turizm sistemine dahil edilmesi hem turizm sektörü hem de ikincil konutun sahip olduğu özellikler açısından karmaşık olması nedeniyle çok boyutlu bir bakış açısı ile ele alınması gereken bir konudur. Turizm sistemi çok bileşenli (konaklama, ulaşım, seyahat işletmeleri, pazarlama, satış, yiyecek-içecek işletmeleri, alışveriş işletmeleri, eğlence işletmeleri, destek hizmetler vs.) bir sistemdir. Turizm olgusu sosyo-kültürel, ekonomik, çevresel boyutlar içermektedir. İkinci konutlar ise cografya, dogal kaynaklar, çevre, mimari, sosyo-kültürel, ekonomik, inşaat sektörü vs. açılardan farklı özellikler içermektedir. İkinci konutların turizm sistemine adaptasyonunda hem ikinci konutların hem de turizm sisteminin özellikleri modelin yapısını ve işleyiş esaslarını karmaşıklaştırmaktadır. Bu nedenle model oluştururken izlenecek adımlardan yola çıkarak aşama aşama model kurgulanacak ve son aşamada modele işlerlik kazandırılacaktır. Modelin temel amacı; Atıl bir şekilde bekleyen ikinci konut stoğunun turizm sistemine katılımını sağlayan bir karma konaklama ve pazarlama sistemi oluşturmaktır. Modelin Amaçları ve Hedefleri : İkinci konut üretiminin hızını kesmek (en aza indirmek), Kıyılardaki betonlaşmayı önlemek, Sosyal turizm kapsamında maddi gücü zayıf ailelere tatil yapma olanağı sağlamak, İç turizmi canlandırmak, Yerel ekonomiyi canlandırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Turizme ek yatak kapasitesi sağlamak, Turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak, İkinci konutların periyodik şekilde bakım ve onarımını yaparak ömrünü uzatmak, Turizm ürününü farklılaştırmak, alternatif bir tatil seçeneği sunmak, Turizmin 12 aya yayılması stratejisine katkıda bulunmak, 8

11 İstihdamı artırmak, Kıyıların altyapı sorunlarını çözmek, Çevreyi ve turizm kaynaklarını korumak, Turistlere ev düzeninde rahat, ekonomik, esnek ve güvenli bir tatil sunmak. Modelin uygulanmasında sorumluluğu olan paydaşlar şunlardır: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizm il müdürlükleri, Ulaştırma işletmeleri, İnşaat şirketleri, Mimarlık şirketleri, Ticaret odaları, Belediyeler, Seyahat acenteleri, tur operatörleri, emlak şirketleri, Bankalar ve kredi kurum ve kurulusları, Konut sahipleri, İkinci konut konaklama işletmecisi, Yap-işlet-devret inşaat şirketi, Sigorta şirketleri, Eğitim kurumları, Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar. Modelin amaç ve hedeflerinde başarıya ulaşması için paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyon gereklidir. İkinci konutların turizm işletmesine dönüştürülmesine ilişkin model kurgulanmasında izlenecek süreç adımları (modelin aşamaları) aşağıdaki gibidir: 6.1. Ön Çalışma Ön çalışma aşağıdaki süreç adımlarından oluşmaktadır: a. İkinci konutların turizm işletmesine dönüştürülmesine ilişkin model süreç adımlarını yönetecek bir Turizm Dönüşüm Modeli Yönetim ve Koordinasyon birimi oluşturulması, b. Amaç ve hedeflerin saptanması c. Turizm potansiyelinin tespit edilmesi, d. Turizm il müdürlüğü tarafından ikinci konut stokunun envanterinin çıkartılması, analiz ve anket yöntemiyle turizm sistemine katılabilecek konut sayısının tahmini, e. Fizibilite raporu (ikinci konutların turizm işletmesine dönüşümü maliyeti ve karlılığın hesaplanması) f. Standardizasyon: İkinci konutlar kalite yönünden standart ve lüks olarak kalite standartlarına ayrılacaktır. Standart konutlar düşük kalite düzeyinde asgari tefrişat ve donanımdan, lüks konutlar ise kalite düzeyi yüksek ve nicelik olarak fazla sayıda tefrişat ve donanımdan oluşacaktır. g. İkinci konut tatil kentinin sosyal ve teknik alt yapı noksanlarının tespit edilmesi, 9

12 h. İkinci konut uygulama alanının tatil kentine dönüşümü için mühendisler ve mimarların inşaat ve mimari yönden dönüşüm planları yapması, i. Sosyal (alışveriş, ptt, eczane, vs) ve teknik (karayolu, haberleşme, enerji, kanali-zasyon vb) altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, (Mimari yapı ve inşaatlar yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecektir.) j. Bakım-onarım-tadilat-yenileme-ek işlevler-ek yapıların tamamlanması, k. Atık su arıtma sistemlerinin kurulması, l. Katı atık sorununun çözülmesi, m. Batı Mersin Sahillerinde mavi bayrak çalışmasının başlatılması, n. Çevre kirliliği, kanalizasyon, su, elektrik vs. gibi sorunların tespit edilmesi, sorunların çözülmesi, genel yerleşim planının yapılması, o. Binaların yaşlarının hesaplanması ve deprem testlerinin yapılması,(konutlardan çok yaşlı ve depreme dayanıksız olanlar yıkılmalı ve yerine yeşil alan yapılmalıdır.) p. Yeni ikinci konut yapılaşmalarına sınırlama getirilmesi. (Örneğin, emlak vergisini artırarak, ikinci konutlar için kredi verilmesini engelleyerek, faiz oranını artırarak ikinci konut piyasasında caydırıcılık sağlanabilir.) q. Rekreasyon tesis ve alanları, kaldırım, yürüme ve gezme yolları, bisiklet ve koşu yol-larının yapılması ve tatil kentinin cazibe merkezi haline getirilmesi, r. İkinci konut konaklama işletmesinin kullanacağı merkezi yönetim binası ve sitedeki işletme ünitelerinin inşa edilmesi (bu inşaatların finansmanı devlet tarafından finanse edilecek) İkinci Konut (İkkon) Tatil Sisteminin Oluşturulması İkinci konut tatil sistemi; ikinci konut işletmesinin sözleşme yaptığı konut sahibine kendi konutunda veya sisteme bağlı diğer tatil konutlarından yararlanma olanağı veren, ikinci konutu kiralayan kişiye de kiralama süresince konutu kullanma hakkı veren bir sistemdir. Diğer bir deyişle; ikinci konut tatil sistemi ikinci konutların pazarlanmasını sağlayan bir kiralama sistemidir. İKKON tatil sistemi, sınırları çizilen tatil kentinde büyük sermaye yatırımı yapmadan, ikinci konutları pazarlamanın en kolay yoludur. İkinci Konut (İKKON) Tatil Sisteminin temel unsurları; ikinci konut konaklama işletmesi, pazarlama işletmeleri (seyahat işletmeleri ve emlak işletmeleri) ve yap-işlet-devret inşaat şirketidir. İkinci konut konaklama işletmesi, müşterilerine kiraladıkları süre içinde asgari kalitede veya lüks konutlarda özgür, güvenli, rahat tatil konaklaması sunmaktadır. Her ikinci konut (İKKON) tatil kentinin bir ismi vardır, kentin girişi vardır ve girişinde kent isminin tabelası yeralmaktadır. Her tatil kenti birer mini kent şeklinde yapılandırılacaktır. İKKON tatil sistemi tatil köyü-apart otel-devre tatil-cleconfort sistemleri karışımı, uygulanması kolay karma bir sistemdir. İKKON Tatil kentinde yeralan bütün sisteme üye konutlar tek bir İKKON konaklama şirketi tarafından işletilmektedir. Tatil kentleri sisteme üye en az 1000 ikinci konuttan (site içinde veya dışında tek katlı konut, villa, dubleks, tripleks ve apartman dairesi) oluşmaktadır. İKKON Tatil kenti sistemin pazarlaması konaklama işletmesi tarafından veya komisyon karşılığı aracı kuruluşlar olan seyahat işletmeleri veya emlak şirketleri tarafından yapılmaktadır. İkinci konut konaklama işletmesi kısmen bir tatil 10

13 köyü gibi faaliyet göstermektedir. İKKON tatil kentinde arası ikinci konut, bu konutlardan sisteme üye olan arası ikinci konut, yaklaşık arası tatil sitesi ve münferit (bağımsız) ikinci konutlar yeralmaktadır. İKKON tatil kenti sınırları içerisinde yer alan her konut sisteme üye olabilir. İKKON pazarlama sistemi dünyada bir benzeri olmayan, yeni, özgün bir kiralama sistemidir. İkkon pazarlama (tatil) sisteminin faydaları: Tüketici Açısından Faydaları: İKKON tatil sistemi konuklara tam donanımlı tatil evlerinde ekonomik olarak tatil ve rekreasyon imkanı sağlamaktadır. Sistemin işleyişi bir otel işleyişi gibidir. Konutlar günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak kiralanabilir, ancak kiralama süresi kısaldıkça konut fiyatı yükselmektedir. Konut Sahiplerine Faydaları: Konut sahipleri her yıl istediği bir dönem konutunda veya başka bir konuttan faydalanabilecek, her yıl bakım/onarım ücreti, yıllık aidat, emlak vergisi ödemeyecek. İşletmeci Açısından Faydaları: İKKON tatil sisteminin işletmeciye sağladığı en büyük fayda, bu sistemden büyük miktarda ekonomik kazanç elde etmesidir. Örneğin; bir İKKON tatil kentinde % 30 sisteme katılım hedeflendiği takdirde1200 konutun (4000 konut x % 30 = 1200 konut) her yıl pazarlaması yapılacak, ortalama 5 kişiden 6000 yatak yapmaktadır. Böylece İKKON tatil kenti işletmecisi tek başına 6000 yataklık dev bir işletmeye sahip olmaktadır. Her tatil kentinde sadece bir konaklama işletmecisi faaliyet gösterecektir. İKKON konaklama işletmesinin üstlendiği maliyet kalemleri; işletme masrafları, personel masrafları, bakım-onarım, tadilat ve yenileme masrafları ve pazarlama masraflarıdır İkinci Konut Tatil Sisteminin İşleyiş Esasları Konutlar bir apart otel dairesi gibi veya suit daire gibi günlük, haftalık, aylık veya yıllık kiralanabilir. Kiralamada bir zaman sınırlaması yoktur. Devre tatildeki gibi devreler şeklinde kiralama yapılmaz. Kiralamada otel sistemi geçerlidir. Bu nedenle İKKON tatil kenti dev bir tatil köyüne benzemektedir. Kiralama süresi arttıkça ve ölü sezonda indirim uygulanır. Kiralanan konutlar kiralayan tarafından başkasına kiralanamaz, devredilemez, miras olarak bırakılamaz. Sisteme katılmayan konut sahiplerinden yıllık bakım-onarım ücreti, yıllık aidat ücretleri alınacaktır. Sisteme üye konut sahipleri ise emlak vergisinden muaftır. Su ve elektrik parası için elektronik kart sistemi kullanılacak ve ücret alınacak. Konut sahibi her yıl istediği dönemde kendi konutunda veya başka tatil kentlerindeki konutlarda tatilini yapabilecektir. Bunun için önceden rezervasyon yaptırmalıdır. İkinci konutlar, deniz ve rüzgarın etkisiyle kolayca yıpranmaktadır. Bu nedenle her yıl aktif sezon öncesinde bakım ve onarımı yapılmalıdır. İKKON tatil kenti sınırları içerisinde yeni ikinci konut inşaatları hukuken yasaklanacaktır. 11

14 6.4. İkkon Tatil Sisteminin İşlerlik Kazanması İçin Gerekli Yasal Düzenlemelerin Gerçekleştirilmesi İKKON Konaklama işletmecisi turizm yatırım ve işletmesi olarak kabul edilmeli, işletme belgesi almalı, bunun için ve kredi-teşviklerden yararlanabilmesi için Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik te yer alan ilgili maddelerin kapsamı daha da genişletilerek ikinci konutlardan oluşan bir tatil kenti ve işleyiş esasları adı geçen yönetmeliğe dahil edilmelidir. İKKON tatil kentinin oluşturulmasında yerel yönetimlerin önemli bir fonksiyonu vardır, bu nedenle maddi yönden yerel yönetimler devlet tarafından finanse edilmelidir ve İKKON tatil sisteminden gelir elde etmelerini sağlayıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İKKON tatil kenti modelini sigorta sistemlerine dahil etmek için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Turizm Bakanlığı İKKON tatil kenti sistemine finans sağlayıcı yasal düzenlemeler yapmalı, bunun için öncelikle ikinci konut alanları turizm merkezi ilan edilerek kredi ve teşvik kapsamına almalıdır. İKKON tatil kenti işletmecisi bir tatil köyü şirketi gibi vergi ödeyecektir İKKON Tatil Kentindeki Konaklama Hizmetlerini Yerine Getirmekle Yükümlü Konaklama İşletmesinin Belirlenmesi İl Belediyesi tarafından ihale açılarak İKKON tatil kentinin konaklama işletmeciliği ihalede en iyi teklifi veren ve konaklama işletmeciliği tecrübesi olan şirkete devredilecektir. Devir süresi sözleşmede belirtilecektir İkinci Konut Konaklama İşletmesi Örgüt Yapısının Oluşturulması ve Kadrolaşma İKKON konaklama şirketinin örgüt yapısında yeralan bölüm ve alt birimler aşağıdaki gibi olacaktır : a) Merkezi Yönetim: Yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, satış-pazarlama, satın alma, transfer ve rehberlik hizmetleri, rezervasyon, resepsiyon, lobi, personel lojmanı ve yemekhanesi, teknik hizmetler, güvenlik, araştırma geliştirme hizmetleri. Merkezi yönetim binası İKKON tatil kentinin merkezi bir yerinde inşa edilecektir. Tatil kenti bu binadan yönetilecektir. b) Site Yönetimi: Site yöneticisi, resepsiyonist, bellboy, lobi, temizlik hizmetleri, teknik hizmetler, çamaşırhane ve ütü hizmetleri, depolar vs. Site içinde yer alan işletme üniteleri yap-işlet-devret inşaat şirketi tarafından inşa edilecektir. Site içinde sadece site hizmetleri için gerekli üniteler yer alacaktır. Bir yapı yoğunlaşması olmayacaktır. 12

15 Şekil-1 de bir 5000 konuttan oluşan örnek bir İKKON Tatil kenti olan DENİZ KENT aşağıda şematize edilmiştir. Şekil-1. İKKON Tatil Kenti DENİZ KENT Şeması AKDENİZ PLAJ PLAJ PLAJ PLAJ PLAJ bağımsız konut site site site site site site site MERSİN MERSİN SİLİFKE KARAYOLU SİLİFKE ALIŞVERİŞ RESTORANT BAR CAFE SAĞLIK OCAĞI MARKET site DENİZ KENT KONAKLAMA bağımsız konut İŞLETMESİ MERKEZ BİNASI Toros Dağları.. Toros Dağları. Toros Dağları İkinci konutların tatil kenti bünyesinde birer konaklama işletmesine dönüştürme modeli özet şeklinde Şekil-2 de şematize edilmiştir. Şekil-2. İkinci Konutları Konaklama İşletmesine Dönüştürme Modeli Fizibilite Raporu olumlu Turizm Dönüşüm Modeli Yönetim ve Koordinasyon birimi oluşturulması İKKON tatil sistemi Yasal düzenlemeler Yap-devret-işlet inşaat şirketiyle kontrat Kent tesis ve ünitelerinin inşaatı, tatil kentinin inşa edilmesi Tatil kenti konaklama işletmesiyle kontrat Sitelerin ve bağımsız ikinci konutların konaklama işletmesine dönüşümü Konutların sisteme üye yapılması Konutların pazarlanması Karlılık analizi 13

16 7. PİLOT UYGULAMA Modelin pilot uygulamasının Batı İçel Kıyı Şeridi nde yapılmasının uygun olduğu düşünülmektedir. İkinci konut stokunun yüksek oranda oluşu, konaklama tesislerinin azlığı, bölgedeki tarihi ve doğal ören yerlerinin çokluğu, ikinci konut sahiplerinin asıl konutlarının çoğunlukla büyük şehirlerde ve uzak oluşu, ekoturizm kaynakları bakımından bölgenin zengin bir potansiyele sahip olması, bölgedeki emlak fiyatlarının düşüklüğünün kira fiyatlarına yansıması ve sistem açısından ekonomik olması, konut sahiplerinin çoğunlukla orta gelir grubuna ait olması ve sistemden gelir beklentilerinin düşük olması vs. gibi avantajlar nedeniyle projenin Batı İçel kıyı şeridinde denenmesi az gelişmiş bir turizm yapısına sahip olan bu bölgeye ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Batı İçel Kıyı Şeridinin model karlılığı açısından dezavantajları ise; havaalanına uzak olması, yapıların çok bakımsız ve kalitelerinin düşük olması nedeniyle bakım/onarım ve tadilat maliyetinin yüksek olması, tatil kenti çevresindeki yol, kaldırım, peyzaj, teknik altyapı unsurlarının yetersiz olması.vs.dir. Modelin pilot uygulamasına geçmeden önce bir fizibilite raporu düzenlenmeli ve rapor sonuçları değerlendirilerek modelin karlılık derecesi ölçülmeli. Karlılık oranı yüksek çıkarsa pilot uygulamasına başlanmalıdır. Pilot uygulaması 3 yıl sürecektir. 3 yıl sonunda uygulamanın karlılık oranları tekrar ölçülecek ve sonuçlar olumlu, başarılı çıktığı takdirde model Mersin kıyı şeridinin tamamına uygulanacak ve yeni sistem oturtulmaya çalışılacaktır. 5 yıl sonunda sistem Türkiye nin her tarafında (kıyılar, kırsal alanlar, yaylalar, termal alanları) eşzamanlı olarak yerleştirilmeye çalışılacaktır. 8 yıl sonra Türkiye nin her bölgesindeki tahminen yaklaşık potansiyel ikinci konut, yaklaşık 50 adet İKKON tatil kenti nde, İKKON Pazarlama sistemi ile işletilmeye başlanacaktır. Model başarılı olduğu takdirde yabancı ülkelere de ihraç edilebilen bir model olma potansiyeli taşımaktadır Mersin Kıyı Şeridinin Profilinin Çıkarılması Bu bölge yazın kurak, kışın ılık ve yağışlı geçen iklimiyle yılda 300 gün güneşi, ortalama 22ºC deniz suyu sıcaklığı, flora ve fauna çeşitliliği, kilometrelerce uzanan kumsalları, hafta sonlarında, yaz ve kış aylarında her zaman gidebilen, denize girilebilen, rekreatif aktivitelerin, ekoturizm ve kültür turizminin yapılabildiği bir tatil yeri konumundadır (Gürçınar & Yüceer, 2000: s.18). Turizm potansiyeli açısından Antalya'dan hiçbir farkı olmayan Mersin de turizmin istenilen noktada olmayışında ikinci konutların Mersin imajını olumsuz yönde etkilemesi, turizm altyapı ve üstyapısının yetersiz olması, marka kent olamaması, turizm sektöründeki yanlış planlama ve politikaların etkisi ve stratejik yaklaşımların olmamasının önemli bir rolü var. Mersin Kıyı şeridi, ikinci konut yoğunlaşmasının en fazla olduğu bölgelerden birisidir. Mersin kıyısındaki ikinci konutların büyük çoğunluğu kooperatifler kanalıyla üretilmiş ikincil konutlardır. Buna kamu ve özel kuruluşların kendi personeli için yaptıkları tatil siteleri de eklenmektedir. Mersin kıyı şeridinde bulunan yaklaşık 80 bin ikinci konut model için potansiyel oluşturmaktadır (www.rotahaber.com, 2008). Bu atıl kapasite, önerilen model çerçevesinde tu- 14

17 rizm sektörüne entegre edilirse Mersin in yatak kapasitesinde büyük oranda bir artış sağlanacaktır. 80 bin konutun yaz aylarında dahi doluluk oranı yüzde 30'u geçmiyor. O da sadece ay. (Benmayor, 2004) 80 bin konuttan sadece yüzde 30 u turizme kazandırılırsa (80.000x0,3= konut x 5 yatak= yatak), hiç yatırım yapmadan ek yatak elde edilecek. Mersin kıyı şeridinde bulunan ikinci konut, konut arasında konuttan oluşan parçaya bölünecek ve her parça birer mini tatil kenti haline dönüştürülecektir. Tatil kentleri turistlerin ve bölgede yaşayanların her türlü ihtiyacını karşılayacak ölçüde sosyal, teknik altyapı ve üstyapı, rekreatif tesis ve alanlar, alışveriş ve ticaret alanları ile donatılacaktır. Tatil kentlerinde yapısal yoğunlaşma olmayacak, yeşil alanlar, doğal güzellikler korunacak, tarım alanları korunacak, tarım faaliyetleri kredi ve teşvikler ile desteklenecek. Modelin pilot uygulaması ikinci konutun 20 parçaya bölünmesiyle ortaya çıkan 4000 konutluk bir alanda uygulanacak. Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği ilk İKKON tatil kentinin ismi Deniz Kent olacaktır Yap-İşlet-Devret İnşaat Şirketinin Belirlenmesi Bu aşamada Mersin Belediyesi, İKKON Tatil Kentinin bütün binalarını, sosyal ve teknik altyapısını yapmak üzere ihale açarak en uygun teklifi öneren yap-işlet-devret inşaat şirketini belirleyecek ve sözleşme imzalayacaktır. Yap-işlet-devret inşaat şirketi sözleşme süresince mini tatil kentindeki bütün ticari işletmeleri (restoranlar, büfeler, kafeler, alışveriş merkezleri) işletecek ve sonra yerel yönetime devredecektir. Yap-işlet-devret inşaat şirketinin inşa edeceği ve sorumluluğunda olan sosyal ve ticari tesisler şunlardır: Restaurant, Cafeterya Çay bahçeleri Hediyelik eşya Günübirlik acentalar, Rent a car Taxi işletmesi Rekreasyon tesisleri (spor alanları, park, çocuk parkı, yeşil alan, gezinti yolları) Market, büfe Alışveriş merkezleri Eğlence üniteleri (bar, disko, gazino) İnternet cafe Berber / kuaför Plaj üniteleri 15

18 İkkon konaklama işletmesi merkez idare binası Sitelerde işletme üniteleri Diğer ünite ve tesisler Özel Sektör ve Devlet Kuruluşları, Belediyeler ve Yap-İşlet-Devret İnşaat Şirketi Tarafından Sosyal, İdari ve Teknik Altyapı ve Üstyapı Tesislerinin İnşa Edilmesi İKKON tatil kentinin ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı tesisleri aşağıda listelenmektedir: Su, elektrik, kanalizasyon / arıtma tesisleri altyapıları, Katı atıklar, PTT, TELEKOM, Emniyet müdürlüğü / jandarma, Sağlık tesisleri (sağlık ocağı, poliklinik, eczane), Banka, Sosyal ve ticari tesisler, Diğer tesisler Site Ulaşım Hizmetlerinin Sağlanması Yerel halk ve turistler için ekonomik ulaşım (servis hizmetleri, transferler ve toplu taşıma araçları) hizmetleri sağlanmalıdır İKKON Konaklama İşletmesinin İhaleyle Belirlenmesi İKKON tatil kentinin konaklama işletmeciliği tek bir konaklama işletmecisine ihale yoluyla devredilecektir. İhale geliri belediye için bir gelir kalemi oluşturacaktır. İhalede daha önce tatil köyü, 4-5 yıldızlı otel işletmiş tecrübeli şirketlere öncelik tanınacaktır İKKON Konaklama İşletmesinin Örgütlenme ve Kadrolaşması İkinci konut işletmesi öncelikle örgütlenmesini, kadrolaşmasını tamamlayacaktır. İnsan kaynakları bölümü personel alırken daha önce devre tatil sisteminde, tatil köylerinde ve apart otellerde çalışmış tecrübeli personeli işe yerleştirmede öncelik tanımalıdır Hukuki ve Mali Belge ve Prosedürlerin Hazırlanması, Yasal Olmayan İşletme Belgelerinin ve Sözleşme Metinlerinin Hazırlanması 7.8. Rezervasyon Ağının Kurulması Rezervasyon ağı için gerekli teknik altyapı kurulacaktır İkinci Konutların Profilinin Belirlenmesi Pilot uygulama alanındaki sisteme katılma potansiyeli bulunan ikincil konutların makro ve mikro çevre verileri tespit edilecektir. 16

19 7.10. Konut Sahiplerinin İkkon Konut Kiralama Sistemine Katılımının Sağlanması Potansiyel konutların ikna, reklam, tanıtım yöntemleri kullanılarak İKKON kiralama sistemine katılımı, üye olması sağlanmalıdır. Üye olan her konutun kapısına kalite standardını belirten tabela asılacaktır. (standart sembolü: (bir adet), lüks sembolü: (iki adet) gülen yüz ifadesi.) İkinci konut sahiplerini özendirmek amacıyla emlak vergisi yükseltilebilir, sisteme katılanlardan emlak vergisi alınmayabilir (Yıldırım, 1992: s.127) Sisteme Üye Konut Stoğunun Arşivlenmesi ve Üyelerin Konut Bilgilerinin Rezervasyon Ağına Girilmesi Maliyetlerin Hesaplanması ve Finansmanın Sağlanması Bu aşamada ikinci konutların konaklama işletmesine dönüştürülmesi maliyet kalemleri hesaplanacak ve dönüşüm finansmanının sağlanması için kredi ve teşvik imkanları araştırılacak, güçlü finansörler sağlanacaktır. İKKON tatil sisteminin başarıya ulaşması büyük ölçüde devletin ve kredi kuruluşlarının desteğiyle mümkün olacaktır Konutların Yılda Bir Denetimi, Kalite Ve Donanım Kontrolü Bu aşama, sisteme üye konut ve siteleri bakım/onarım, tadilat, yenileme yatırımları, konut içi malzeme, tefrişat ve donanımın, eksiklerin tespiti ve maliyetlerinin çıkartılmasını kapsamaktadır Sitenin Turizm Konaklama İşletmesine Dönüştürülmesi ve Site İçindeki Eksiklerin Tamamlanması Bu aşamada mühendisler ve mimarlar eksikleri tespit ederek inşaat ve mimari yönden ikinci konutların (siteye bağlı ve site dışındaki münferit konutlar) konaklama işletmelerine dönüştürülmesi için dönüşüm planları hazırlayacaklardır. Sitelerin kısmen tatil köyü niteliğinde, bağımsız konutlar ise kısmen veya tam olarak pansiyon, apart otel, villa otel veya butik otel niteliğinde turizm tesislerine dönüşümleri sağlanacaktır. Bir tatil kenti; site ve yüzlerce bağımsız ikinci konut birimlerinden oluşmaktadır. Her tatil kentinin sınırı konut ile çizildiği için ve konutların yaklaşık % 30 unun sisteme katılması hedeflendiğinden yaklaşık konutun her tatil kentinde sisteme kazandırılması hedeflenmektedir. Her konut ortalama 5 kişiden oluştuğu hesaba katıldığında en az 1200 konut (4000 konut x % 30) x 5 = 6000 yatak olmaktadır. Her yıl 12 ay 6000 yatağın pazarlanması hesap edildiğinde bu sistemin kazançlı bir sistem olduğu net bir şekilde anlaşılacaktır. Bu sadece konaklama işletmesinin kazancıdır. Tatil merkezindeki tüketim harcamalarından elde edilen gelirler, işletmelerin vergileri, istihdamın artması, yabancı turistlerden döviz geliri hesaplandığında tatil kentinin ileri tarihlerde gelişmeye açık bir tatil beldesi olarak herkes (yerel halk, turistler, yerel yönetim ve ülke ekonomisi) için kazançlı olduğu açıkça bellidir. 17

20 Sitelerde bahçe dizaynı, teknik altyapı (temiz su, elektrik, kanalizasyon, çöp toplama, yollar, otoparklar, haberleşme sistemi, ısıtma sistemi), site içi yürüme yolları kontrol edilerek eksikler, bakım, onarım, tadilat ve yenileme ihtiyaçları tespit edilerek gerekli altyapı tamamlanmalıdır. Pilot uygulama alanındaki bütün siteler aynı adımlar izlenerek birer mini tatil köylerine dönüştürülmelidir. Bunun için öncelikle bir dönüştürme planı yapılmalıdır. Peyzaj düzenlemeleri, idari ve personel binaları, otel yapı-donatıları yap-işletdevret inşaat şirketi tarafından yapılmalıdır. Bir İKKON turizm kentinde her sitede yer alacak yapı birimleri, tefrişat ve donatılar şunlardır: Giriş / güvenlik Resepsiyonist Lobi Otopark Çamaşırhane ve ütüleme odası Rekreasyon tesis ve alanları: bahçe, yüzme havuzu (her sitede olmayabilir), spor tesisleri, (varsa) site plajı, çocuk bahçesi) Teknik servis Depo Site yönetimi: Site yöneticisi profesyonel bir tatil köyü yöneticisi gibi çalışacak (ücretli site yönetimi = 12 ay) Temizlik hizmetleri: Konutların temizliği ve donanımı (çarşaf, havlu, şampuan, sabun vb.) sağlanacaktır. Yedek su deposu Çöplük İşletme ünitelerinin ve ikinci konutların tefrişat ve donatımı Sıcak su (güneş enerjisi sistemi, merkezi ısıtma, şofben, termosifon) Kış ayları için ısıtma sistemi Telefon altyapısı Bilgisayar altyapısı Standart konutlarda bulunacak asgari eşyalar; buzdolabı, televizyon, çamaşır makinası, klima, bulaşık makinası, fırın, uydu yayını, gerekli mutfak aletleri ve donanımı, temiz yatak ve çarşaflar, telefon, müzik seti, vs.dir. Lüks konutlarda tefrişat ve donanım yüksek kalitede olacaktır.standart konutlarda eşyalarının kullanımına izin verdiği takdirde mülk sahibinin geliri artacaktır. Sitelerin dışındaki bağımsız konutlar hizmet bakımından en yakın sitelere bağlanacak. Bağımsız ikinci konutlar birer apart otel gibi çalışacak. Bu konutlarda sadece güvenlik olacak, diğer işletmecilik hizmetleri en yakın site elemanlarınca sağlanacak. Bağımsız konutların müşterileri en yakın sitenin imkanlarından faydalanabileceklerdir. Peyzaj düzenlemeleri ve rekreasyonel donatıların yetersiz olduğu sitelerde iyileştirme yapılacaktır. 18

21 7.15. Konut ve Eşyaların Sigortalanması Sözleşmelerin Yapılması İKKON tatil sisteminin konut sahiplerine sağladığı kazançlar; her sene ister kendi konutunda ister başka bir konutta veya anlaşmalı diğer tatil kentlerindeki bir tatil konutunda tatil hakkı, konutunu kullandırma geliri (yıllık), konutun bakım ve onarımının yapılması, yıllık aidat verilmemesi ve emlak gelirinden muafiyettir. Sistemde İKKON konaklama işletmesi tatil konutunu müşteriye kiraya veren taraf; müşteri tatil konutunu kiralayan kişi; konut sahibi Konutunu kiraya vermesi için aracı kuruluşla sözleşme imzalayan ve sisteme üye olan kişi dir. Sistemde 3 tip sözleşme vardır: a) İKKON işletmesi konut sahibi arasındaki sözleşme: Bu sözleşmeyle konut sahibi konutunun kullanma hakkını (kiralama) işletmeye devreder. Sözleşmede yer alan konu başlıkları; konut sahibinin konutunu kullanım hakkı süresi, konutun sisteme katılma süresi, konutun büyüklüğü, oda ve yatak sayısı, kalite standardı, bakım ve onarım ücreti, yıllık aidat ücreti, konut sahibine her yıl ödenecek kira gelir ücretidir. Bu konu başlıkları üzerinden konut sahipleri ile sözleşme imzalanır. Konut sahipleri konutlarını uzun süreli ve aktif sezonda kullandıkları takdirde konutlarından elde edecekleri gelirleri de azalacaktır. Bu sözleşmede anlaşmaya bağlı olarak konut sahipleri kendi istedikleri bir dönemde kendi konutlarında veya başka bir tatil kentindeki konutta tatil yapabilirler. İkinci konut sahibinin anlaşma şartları değişmemek koşuluyla konutunu satabilmesine olanak sağlanmalıdır. b) İKKON işletmesi müşteri arasındaki sözleşme c) İKKON işletmesi pazarlama şirketleri arasındaki sözleşme Konutların Pazarlanması İkinci konutların pazarlaması hem işletmenin kendi rezervasyon ağından (internet) hem de pazarlama şirketlerinin (seyahat işletmeleri ve emlak şirketleri) aracılığıyla sözleşmeler imzalanarak yapılacaktır. İKKON pazarlama işletmesinin en çok kullanacağı pazarlama metodu ise internet üzerinden (on-line rezervasyon) pazarlamadır. Bunun için öncelikle rezervasyon ağı sistemi kurulmalıdır. İKKON konaklama şirketi, konut potansiyeline en uygun hedef pazarları ve turizm türlerini tespit ettikten sonra hedef turist kitlesinin profilini belirlemelidir. Bu modelin amacı sosyal turizmi ve iç turizmi geliştirmek olduğu için bu alanlar üzerinde odaklanmalıdır. Turizm amaçlı kiralamaya olumlu bakan potansiyel konut sahiplerinin ikna edilmesi, reklam, tanıtım ve promosyon çalışmaları bu bölümün temel faaliyetlerini teşkil etmektedir. 19

22 Hedef Kitlenin Belirlenmesi İKKON işletmesi; her yaş ve gelir grubundan iç turizm, öğrenci turizmi, sosyal turizm, 3. yaş turizmi ve deniz-kum-güneş turizmi türleri için hizmet vermeyi amaçlamaktadır. İkinci konutların çoğunluğu rekreatif amaçlar için inşa edilmeleri ve geçici olarak kullanılmaları nedeniyle konforlu, lüks konutlar değildir. Bu nedenle turizme açılan ikinci konutların genel hedef kitlesi profili aşağıdaki gibi olmalıdır: Ucuz ve uzun süreli konaklamayı tercih eden yerli turistler, Çocuklu ve kalabalık seyahat etmeyi seven aileler, Sosyal turizme (emekli, işçi, memur, gençlik turizmi, 3. yaş turizmi, orta direk aileler) katılanlar, Rahat, esnek (özgür) bir tatil anlayışıyla konaklamak isteyenler, Orta gelir seviyesine sahip, özellikle 3. Yaş yabancı turistler. Lüks olarak inşa edilen kalite standardı yüksek az sayıdaki ikinci konutların hedef kitlesi ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki varlıklı insanlardır Fiyatlama 4 kişilik bir ailenin tatili İKKON tatil sistemi ile gerçekleştirildiğinde maliyet otelde kalmanın maliyeti ile karşılaştırıldığında daha ucuza gelmektedir. Fiyatlar sezona, oda ve yatak sayısına, kalite standardına ve kullanım süresine göre değişmektedir. 8. SONUÇ Kıyılarda betonlaşmanın ana nedeni turizm tesisleri değil ikinci konutlardır (Birkan, 2002: s.150 ). Bu nedenle turizm sektörü için en önemli doğal turizm kaynaklarımızdan biri olan kıyı alanlarındaki betonlaşmayı ve daha bir çok olumsuz etkisini engellemek için ikinci konut sorununun bir an evvel çözülmesi gereklidir. Bu konuda atılacak en önemli adım; ikinci konut yapımını yasal düzenlemelerle en aza indirmektir. Bunun için öncelikle insanların zihnindeki otel fiyatları yüksek algılamasını değiştirmemiz gerekmektedir. Günümüzde her bütçeye uygun ödeme koşulları olan tatil seçenekleri, indirimli erken rezervasyon, taksitli ve indirimli kampanyalar mevcuttur. Tatil yapmak artık çok kolaylaştı. İkinci önemli adım ise; atıl bekleyen yüzbinlerce ikinci konutları turizm sistemine entegre etmek, ekonomiye kazandırmaktır. Bu çalışmada ikinci konutların turizm konaklama işletmelerine dönüşümünü sağlayan ekonomik, kolay ve kısa zamanda uygulanabilir yeni bir model ve konut pazarlama sistemi kurgulandı. Bu modelin ve sistemin hayata geçirilmesi ve başarılı olması paydaşların işbirliği ve koordineli şekilde çalışmasına, devletin ve kredi kuruluşların maddi desteğine ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına bağlıdır. Bu modelin uygulanmasında turizm yönünden az gelişmiş yörelere öncelik tanınmalıdır. Model daha sonra diğer bölgelerde, yayla, kaplıca ve kırsal alanlarda da uygulanabilir. 20

23 KAYNAKÇA AYMANKUY, Yusuf & Mehmet SARIOĞLAN, 2006: Türk İç Turizmi İçin Önemli Bir Etken Olarak II. Konutlar ve Altınoluk Yöresinde Bir Araştırma, II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Nobel Yayın, Editör : Nazmi Avcı, Eğirdir, Isparta, Kasım, 2006, ss BAKIRCI, Sibel, 2007: Yabancıların İkinci Konut Talebinin Fiziksel Çevreye Etkisi: Dalyan Örneği, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Fatma Erdoğan Aras, Ankara. BENMAYOR, Gila, 2004: Mersin'de ikinci konutu turizme açma seferberliği, Erişim Tarihi: 24 Eylül BİRKAN, İbrahim, 2002: Türkiye nin Turizm Kalkınmasının Sürdürülebilir Turizm İlkelerine Uygunluğu, II.Turizm Şurası Bildirileri, Turizm Bakanlığı, 3.cilt, Nisan 2002, Ankara. EDGÜ Erincik, 2006: Altınoluk ta İkinci Konut Turizmine Yönelik Bir Değerlendirme, Antalya Mimarlar Odası Yayını, Turizm ve mimarlık : Turizm de sosyal, kültürel, fiziksel gelişmeler: Sorunlar ve öneriler (Turizm ve Mimarlık Sempozyumu Nisan 2006 Antalya), Antalya, ss GÜNDÜZ, Elif, 2003: Tatil Amaçlı İkinci Konutların Fiziksel ve Sosyal Yapıya Etkileri Mahmutlar Örneği, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Rahmi Erdem, Konya. GÜRÇINAR Yusuf & Nilgün Sultan YÜCEER, 2000: Mersin-Silifke Kıyı Şeridindeki Yapılaşmanın Çevreye Etkileri, Ekoloji Çevre Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 36, Temmuz-Ağustos-Eylül 2000, ss KILIÇASLAN, Çiğdem, 2006: İkinci Konutların Deniz Kıyılarına Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2006, ss MANİSA, Kunter, 2007: İkincil Konutların Turizm Sektöründe Yeniden Kullanılabilmesine İlişkin Bir Model Önerisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Tülin Görgülü (YTÜ), İstanbul. 21

24 SERENGİL, Ş. Melih, 2000: Kapıdağ Yarımadası nda Bulunan İkinci Konutların Turizm Amaçlı Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Necdet HACIOĞLU, Eskişehir. YILDIRIM, Mehmet Tayfun, 1992:, İkinci Konutların Turizm Sektörüne Entegrasyonu, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Mutbul KAYILI, Ankara bin adet sudan ucuza yazlık, Erişim Tarihi:

25 TURÝZM SEKTÖRÜ MEHMET KEMAL DEDEMAN ÖZEL TEÞVÝK ÖDÜLÜ

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A 1 Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A POLİTİK POLİTİK (karar) PLANLAMA Öncelikler / Entegrasyon (üretim) Zaman

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Belek Golf Village Villa T

Belek Golf Village Villa T Belek Golf Village Villa T Özet Özel havuzlu villamız, aktiviteleri oldukça fazla olan yazlık villa sitesi içerisindedir.kiralık villamızda 8 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Açıklama Villamız, Belek'de

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Kiralık lüks villa, Kalkanda Toros dağlarının eteğinde, eşsiz Kalkan, deniz ve doğa manzarasına hakim bir noktada konumlanmaktadır.

Kiralık lüks villa, Kalkanda Toros dağlarının eteğinde, eşsiz Kalkan, deniz ve doğa manzarasına hakim bir noktada konumlanmaktadır. Villa Akkaya Özet Kiralık lüks villa, Kalkanda Toros dağlarının eteğinde, eşsiz Kalkan, deniz ve doğa manzarasına hakim bir noktada konumlanmaktadır. Açıklama VİLLA AKKAYA Kalkan Kördere mevkiinde yer

Detaylı

Aquarius Club Villa 18

Aquarius Club Villa 18 Aquarius Club Villa 18 Özet Side,Çolakli'da denize 1 km mesafede bulunan villamız, bakımlı,yazlık villa sitesi içerisinde yer alır ve 3 yatak odasıyla 6 kişilik konaklama imkanı sunar. Açıklama Side,Çolakli'da

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 2 25 Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Sayısı 1982-1992 2

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

Gardenia Residence G1

Gardenia Residence G1 Gardenia Residence G1 Özet Side Merkezde bulunan lüks dairemiz, olağanüstü büyüklüğe sahip ortak havuzuyla,5 kişilik ailenin rahatlıkla konaklayabileceği, konumdadır. Açıklama Side Merkezde,denize 800

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Belek Golf Village G2

Belek Golf Village G2 Belek Golf Village G2 Özet Villamız,Belek'de çok bakımlı ve aktivite altenatifleri oldukça fazla olan bir site içerisindedir.8 kişilik kapasitesiyle,özellikle büyük aileler için idealdir. Açıklama Villamız,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Belek Golf Village Ö. Özet. Açıklama

Belek Golf Village Ö. Özet. Açıklama Belek Golf Village Ö Özet Özel havuzlu villamız,çok bakımlı ve aktiviteleri oldukça fazla olan bir site içerisindedir.8 kişilik kapasitesiyle,özellikle büyük aileler için idealdir. Açıklama Villamız, Belek'de

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Yenilenen yüzüyle. daha da güzel...

Yenilenen yüzüyle. daha da güzel... Yenilenen yüzüyle daha da güzel... Değerli Ortağımız, Sizleri şahsım, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve çalışma arkadaşlarım adına selamlıyor, bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi huzurlu ve güven içerisinde

Detaylı

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015)

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) 2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) S1:Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı na tüzel

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

Göcek`te Kiralık Yazlik Villa, Göcek Kiralık Lüks Yazlık Villa, Portville Super Lüks Ev Villa NYLA

Göcek`te Kiralık Yazlik Villa, Göcek Kiralık Lüks Yazlık Villa, Portville Super Lüks Ev Villa NYLA Göcek`te Kiralık Yazlik Villa, Göcek Kiralık Lüks Yazlık Villa, Portville Super Lüks Ev Villa NYLA Özet Villa ANYA; D Marin Göçeğin hemen yanıbaşında kurulmuş, kanal sistemi sayesinde denizle bağlantısı

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

Sunshine Villa Ersoy. Özet. Açıklama

Sunshine Villa Ersoy. Özet. Açıklama Sunshine Villa Ersoy Özet Side Evrenseki mevkiinde, denize 800m uzaklıkta bir yazlık site içerisinde bulunan, özel yüzme havuzlu,3+1 villamız 6 kişilik konaklama imkanı sunmaktadır. Açıklama Side Evrenseki

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri İçindekiler Birinci Bölüm Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri 1.1. TURİZM KAVRAMLARI... 1 1.1.1. Turizmin Tanımı... 2 1.1.2. Turizm Olayının Yapısal Özellikleri... 4 1.2. TURİSTİN

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz.

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz. TÜRKİYE DE EKOTURİZM UYGULAMALARI VE EKONOMİYE KATKILARI Kalkınma, gelişme ve kentleşme kavramları sürdürülebilirlikle beraber kullanılarak; kavramsal ve anlamsal olarak birbirini bütünlemektedir. Sürdürülebilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN BİR FIRSAT: MİKRODAN MAKROYA BARTER SİSTEMİ

KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN BİR FIRSAT: MİKRODAN MAKROYA BARTER SİSTEMİ KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN BİR FIRSAT: MİKRODAN MAKROYA BARTER SİSTEMİ Burcu BİLİR Takas, kuşkusuz insanoğlunun en önemli buluşlarından biri. Elindeki bir malı, ihtiyacı olan başka bir mal ile değiştiren insanoğlu

Detaylı

Sunshine Villa Guzel. Özet. Açıklama

Sunshine Villa Guzel. Özet. Açıklama Sunshine Villa Guzel Özet Side Evrenseki'de,denize 800m uzaklıktaki bir yazlık sitede bulunan etrafı bitkilerle çevrili özel havuzlu,3+1 villamız, 6 kişilik konaklama imkanı sunmaktadır. Açıklama Side

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü saygin.oguz@tepebasi.bel.tr Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı

Detaylı

Kalkan Kördere Mevkinde yer alan kiralık lüks villamız, eşsiz Kalkan, deniz ve doğa manzarasına hakim, Toros dağlarının eteğinde konumlanmaktadır.

Kalkan Kördere Mevkinde yer alan kiralık lüks villamız, eşsiz Kalkan, deniz ve doğa manzarasına hakim, Toros dağlarının eteğinde konumlanmaktadır. Villa Akca Özet Kalkan Kördere Mevkinde yer alan kiralık lüks villamız, eşsiz Kalkan, deniz ve doğa manzarasına hakim, Toros dağlarının eteğinde konumlanmaktadır. Açıklama VİLLA AKCA Kalkan Kördere mevkiinde

Detaylı

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Sunumun İçeriği Yeşil Anahtar Ödülü nedir? Yeşil Anahtarlı Tesisler Yeşil Anahtar Ödülü nün Kriterleri

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Kiralık villa Kalkan Merkez Kışla Mevkinde, Ödüllü Mahal Plajına 300 m mesafede konumlanmıştır. Muhteşem deniz, doğa ve Kalkan manzarasına sahiptir.

Kiralık villa Kalkan Merkez Kışla Mevkinde, Ödüllü Mahal Plajına 300 m mesafede konumlanmıştır. Muhteşem deniz, doğa ve Kalkan manzarasına sahiptir. Villa Mavi Kelebek Özet Kiralık villa Kalkan Merkez Kışla Mevkinde, Ödüllü Mahal Plajına 300 m mesafede konumlanmıştır. Muhteşem deniz, doğa ve Kalkan manzarasına sahiptir. Image not found http://www.tatilvillas.com/images/w.200/h.200/c.1/mr.1/d.listing_photos/sd.2016-11/i.6b2ea1af9881392e6bfbdcdecd42e91f.jpg

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Residence Marin. Özet. Açıklama. Denize sıfır ve Bodrum merkeze sadece 8 dakika uzaklıktadır...

Residence Marin. Özet. Açıklama. Denize sıfır ve Bodrum merkeze sadece 8 dakika uzaklıktadır... Residence Marin Özet Denize sıfır ve Bodrum merkeze sadece 8 dakika uzaklıktadır... Açıklama Bodrum'un en güzel ve nezih koylarından Ortakent bölgesinde, Denize sıfır konumu ve 7.000 m2 yeşil alanı ile

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

Sunshine Villa Gulbahar

Sunshine Villa Gulbahar Sunshine Villa Gulbahar Özet Side Evrenseki'de,denize 800m uzaklıktaki bir yazlık sitede bulunan etrafı bitkilerle çevrili özel havuzlu,3+1 villamız, 6 kişilik konaklama imkanı sunmaktadır. Açıklama Side

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde ; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Ders Düzeyi: Önlisans. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TOİ 2009.

DERS BİLGİ FORMU. Ders Düzeyi: Önlisans. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TOİ 2009. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I TOİ 2009 ZORUNLU Dersin Amaçları: Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında Türkiye nin kıyı bölgelerini konukların beklentilerine göre tanıtma yeterliğinin kazandırılması

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI AMAÇ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI Bu öğrenme faaliyeti ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde turizm sektörünün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

Villa Hayal. Özet. Açıklama

Villa Hayal. Özet. Açıklama Villa Hayal Özet Kiralık villa Kalkan Merkez Kışla Mevkinde, Mavi Bayrak ödüllü Kışla Plajına 200 m mesafede konumlanmıştır. Muhteşem deniz, doğa ve Kalkan manzarasına sahiptir. Açıklama VİLLA HAYAL Kalkan

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

Fethiye Göcekte Sahibinden Günlük Kiralık Lüks Yazlık Villa Nyla

Fethiye Göcekte Sahibinden Günlük Kiralık Lüks Yazlık Villa Nyla Fethiye Göcekte Sahibinden Günlük Kiralık Lüks Yazlık Villa Nyla Özet Villamız Göcekin hemen yanıbaşında kurulmuş, kanal sistemi sayesinde denizle bağlantısı sağlanmış, ödüllü projeli Portville sitesi

Detaylı

Gayrimenkulde Hedef 12!

Gayrimenkulde Hedef 12! Gayrimenkulde Hedef 12! HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA Kurumsal Kurucu Ortaklar, Bankacılık Ve Finans Sektörü İş Tecrübelerini, Gayrimenkul Sektörü İş Tecrübeleri İle Biraraya Getirerek, İnovatif Bir Konsept İle

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET

TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ KISA ÖZET İÇİNDEKİLER SAHİFE Ünite:1- Hizmet ve Hizmet Sektörüne Genel Bir Bakış 2 Ünite:2- Kalite ve Kalitenin Evrimi 6 Ünite:3- Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı