BMS (POMZA) ALT SEKTÖR RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BMS (POMZA) ALT SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 TÜRKYE ODALAR VE BORSALAR BRL TÜRKYE TOPRAK SANAY MECLS BMS (POMZA) ALT SEKTÖR RAPORU BMS SANAYCLER DERNE Hazırlayan Bims Sanayicileri Dernei EYLÜL 2006 Ankara 1

2 1. GR Bims taı, teknik terminolojide doal hafif agrega olarak nitelendirilmekte olup, pomza taı olarak da adlandırılmaktadır. Bims taının kırma, eleme ve boyutlandırma ile elde edilmi farklı tane boyutlarındaki malzeme haline bims agregası (pomza agregası) adı verilmektedir. TS 1114 standardında öngörülen tabii hafif agrega tanımı; meydana gelileri sırasında gözenekli bir yapı kazanmı bulunan tüf, bims (pomza), sünger taı, lav cürufu, diatomit vb. kırılmı veya kırılmamı agregalar olarak nitelendirilmitir. TS 3234 standardına göre de pomza; birbirine balantısız boluklu, sünger görünümlü silikat esaslı, birim hacim aırlıı genellikle 1 gr/cm 3`ten küçük, sertlii Mohs skalasına göre yaklaık 6 olan ve camsı doku gösteren volkanik bir madde olarak tanımlanmıtır. Bims agregası, uluslararası birçok endüstriyel alanda uzun yıllardan beri kullanıla gelmi volkanik kökenli bir endüstriyel hammaddedir. Ancak, ülkemiz açısından deeri ve önemi son 10 yılda anlaılmaya balanmı ve bata inaat sektörü olmak üzere dier endüstriyel alanlarda da kullanılmaya balanılan bir hammadde konumuna gelmektedir. Bims taı, endüstriyel kullanım açısından tanımlandıında; boluklu, süngerimsi, volkanik olaylar neticesinde olumu, fiziksel ve kimyasal etkenlere karı dayanıklı, zararsız, uzun ömürlü, ısı ve ses yalıtım özellii salayan, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, camsı bir yapıya sahip volkanik bir kayaçtır. Baka bir ifadeyle, bims agregasına yüksek poroziteye sahip volkanik ta camı dır da denilmektedir. Pomza taı farklı dillerde u sözcüklerle adlandırılmaktadır; talyanca Almanca Fransızca ngilizce : Ponza : Bims (iri taneli bims agregası) : Bimstein (ince taneli bims agregası) : Ponce : Pumice (iri taneli bims agregası) : Pumicite (ince taneli bims agregası) Türkçe de ise; Süngertaı, Köpüktaı, Topuktaı, Hıırtaı, Nasırtaı Küveki taı, Kisir, 2

3 gibi yöresel adlandırmalar ile anılmaktadır. Dier dillerin ve teknoloji ithalinin etkisiyle Türkçe`ye Pomza, Ponza, Bims, Pümis ve Pümisit terimleri olarak yerlemitir. Bims agregaları, yapısal bazı özellikleriyle perlit, obsidyen, pekstayn, perlitik pomza gibi benzer volkanik camsı kayaçlardan ayrılır. Bunlardan rengi, gözeneklilii ve kristal suyunun olmaması gibi özellikleri ile pratik olarak ayrılmaktadır. En çok renk benzerlii/yakınlıı ve kimyasal bileimi bakımından perlit ile karıtırılmakta olup, bazı durumlarda perlitten ayırt edilmesi zorlaabilmektedir. Pomzalı perlit/pomzatik perlit veya perlitik pomza olarak da adlandırılabilen geçili kayaçlarla, yapılacak petrografik analizler ve gözenek yapısı itibariyle kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Ülkemiz, birçok endüstriyel hammadde ve yeraltı kaynakları yönünden önemli bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte resmi olarak elde edilebilen verilere göre, 18 milyar m 3 civarında olan dünya pomza rezervlerinin yaklaık %40 ına (7.4 milyar m 3 den fazla) sahip olan ülkemiz açısından, pomza madeni potansiyelimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün ülkemizde iletilen pomza sahaları açısından ç Anadolu bölgesi baı çekmekle birlikte, Akdeniz ve Dou Anadolu bölgelerinde de önemli miktarda üretim faaliyetleri yapılmaktadır. Pomza volkanik kökenli bir malzeme olması dolayısıyla, ekonomiklik arz eden oluumlar da, volkanik faaliyetlerin olutuu (bazı) alanlarda yer almaktadır. Türkiye de volkanik malzeme potansiyel daılımları ekil 1 ve ekil 2 de belirtilen bölgelerde yer almaktadır. ekil 1. Volkanik malzeme potansiyeli açısından önem arz eden alanlar. 3

4 %5 %2 %2 %2 %0.3 %0.7 ekil 2. Türkiye deki volkan ve volkanik alanların genel olarak adlandırılmaları. ekil 1 ve ekil 2 de görülen bölgelerin tamamında, ekonomiklik gösteren pomza oluumları saptanmı deildir. Özellikle Ege ve Marmara Bölgelerinde görülen oluumların önemli bir kısmı, bazalt cürufu, volkanik cüruf ve zeolitik oluumlar, Güney Anadolu ve Diyarbakır çevrelerinde görülen volkanik malzemelerde, bazaltik kökenli volkanik kayaçlardır. Bugün teknik olarak pomza kategorisinde yer alan rezervlerin Türkiye genelindeki daılımı ise ekil 3 de verilmitir. %50 %21 %17 Bitlis Kayseri Nevehir Van Arı Kars Isparta Ankara Karaman ekil 3. llere göre pomza rezerv daılımı. 4

5 Dünyada pomza rezervleri bakımından önemli bir yeri olan Türkiye, yaklaık 10 farklı renk ve doku kalitesine sahip pomza çeitleri ile oldukça yüksek bir pazar ansına sahiptir. Dünyanın en önde gelen ham pomza üreticisi ülkeler talya, Yunanistan, Türkiye, Almanya, ABD, Meksika, Fransa ve zlanda dır. Bu ülkelere son yıllarda Çin, Kanada, Yeni Zelanda, Endonezya gibi ülkeler de dahil olmutur. Pomza, dünya da halen elliden fazla endüstriyel alanda farklı amaçlarda kullanım imkânı bulmaktadır. Farklı endüstriyel alanlarda kullanılan ülkemizdeki pomza kayaçlarının genel fiziksel ve kimyasal özellikleri, özetle Çizelge 1 ve Çizelge 2`de verilmitir. Çizelge 1. Ülkemizdeki pomza kayaçlarının genel fiziksel özellikleri Fiziksel Özellikler Renk Açık griden, kirli beyaza. Kristal ekli Amorf Kristal Suyu Yok Sertlik (MOHS) 5,5 6,0 K.B Hacim Aırlıı (gr/cm 3 ) 0,32 0,97 Gerçek Özgül Aırlıı (gr/cm 3 ) 2,15-2,65 Porozite (%) Rötre ( mm/m) < 1 Isı letkenlik Katsayısı (W/mK) 0,08 0,20 Isınma Isısı (cal /gr. C) 0,24 0,28 Ses Yalıtımı (db) Su Emme (Aırlıkça %) Buhar Diffüzyon Katsayısı 5 10 Çizelge 2. Ülkemizdeki pomza kayaçlarının genel kimyasal özellikleri Kimyasal Özellikler PH 7 7,3 Radyoaktivite Yok. Suda Çözünen Madde Miktarı (Aırlıkça %) 0, 15 Asitte Çözünen Madde Miktarı (Aırlıkça %) 2,9 Uçucu Madde (Aırlıkça %) Asitlerle Etkileim (*) Alevlenme Derecesi ( C) Yok nert. Yok. Ergime Derecesi ( C) >900 (*) Pomza sadece hidroflorik asit ile etkileerek toksik silikon tetraflorit gazı çıkarır. 5

6 Kimyasal Bileenler Silisyum dioksit (SiO 2 ) Alüminyum oksit (Al 2 O 3 ) 11,0 17,0 Demir oksit (Fe 2 O 3 ) 0,5 5,0 Kalsiyum oksit (CaO) 1,0 8 Magnezyum oksit (MgO) 0,5 3 Sodyum oksit + Potasyum oksit (Na 2 O + K 2 O) 3 9 Titanyum oksit (TiO 2 ) < 1 Sülfür trioksit (SO 3 ) < 1 Ate Zaiyatı (A.Z.) 1 3 Pomzanın inaat sektöründe farklı kullanım alanları genel olarak u ekildedir: 1. Hafif yapı elemanları üretimi, 2. Prefabrike yapı elamanları üretimi, 3. Çatı ve dekoratif kaplama elemanları, 4. Hafif hazır sıva ve harç üretimi, 5. Hafif beton üretimi, 6. Çatı ve döeme izolasyon dolgusu. Bu kullanım alanları balamında, Türkiye ye bakıldıında pomzanın yalnızca hafif yapı elemanları üretimi nde youn olarak kullanıldıı görülmektedir. Ancak, ülkemizde hafif betonun deeri ve kullanım gereklilii giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki kısa süreçte pomzanın artık hafif beton üretimi nde hafif doal agrega olarak kullanımı kaçınılmaz olacaktır. Bilindii gibi, beton tüketimi ülkemizde korkunç denebilecek meblalarda olup, pomzanın bu alanda yerini alması üzerine gerekli giriimlerin yapılması kaçınılmazdır. naat sektörü açısından pomzanın kullanım alanının yaygınlaacaı alan sadece hafif beton üretimi olmayacaktır. Bununla birlikte, yukarıda sıralanan tüm alanlarda kullanımı yaygınlaacaktır. Çünkü, ülkemizde pomzanın önemi her ne kadar 15 yıllık bir geçmie sahip olsa da yeni yeni fark edilmektedir. Burada önemli olan giriimci ve tanıtımı salayan kurum ve kurululara ihtiyaç duyulmaktadır. Güncel olarak pomzanın ülkemizde en youn kullanım alanı hafif yapı elemanı bimsblokların üretimi nde deerlendirildii görülmektedir. naat sektörü, pek çok ülkede olduu gibi ülkemizde de lokomotif sektördür. Bilindii üzere, ülkemizde yaklaık adet konut stou bulunmakta ve bu stoun her yıl yaklaık %10 u 6

7 onarılmaktadır. Ülkemizin yıllık konut ihtiyacı ise adet dolayındadır. Mevcut stoumuzun deeri konut baına $ ortalama deer üzerinden 300 milyar $ deerindedir. Her yıl konut sektöründe en az 6 milyar dolar harcanmaktadır. Ülkemizde yapılacak konutların yıllık duvar örgüsü toplamı yaklaık 60 milyon m 2 dolayındadır. Bu hacmin tamamı bimsblok ile karılanması varsayım olarak düünüldüünde, ortalama 940 milyon adet blok yıllık olarak üretilmesi gerekmektedir. Oysa ki, u an ülkemizde kurulu olarak bulunan blok tesislerinin ortalama toplam üretim kapasitesi yıllık olarak 240 milyon adet dolayındadır. Bu tesislerin bütünü, tam kapasite ile üretim yaparak sektörel kullanım salandıı varsayılırsa, ülkemiz duvar elemanı ihtiyacının ancak %26 sını karılayabilecektir. Ancak, günümüzde bu deerlere ulaılamadıı da görülmektedir. Buna sebep, tesislerin çou ya tam kapasite ile üretim yapamamakta, ya da üretim sürecinde blok elemanı haricinde kilit taı, döeme taı gibi yan ürünlerin de üretimlerini yaptıkları için, toplamda blok üretim kapasiteleri dümektedir. Yahut, ülke içi nakliye giderlerinin olumsuz etkileri sebebiyle, tüm kullanım bölgelerine ekonomik olarak ulatırılamaması gibi nedenler sayılabilmektedir. Devlet statistik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye nin, 2007 yılına kadar 600 bin konuta ihtiyaç duyduunu, uzun süredir beklemede olan inaat sektörünün yeni konut yapımına yönelmesinin temel sebebi olarak gösterilmektedir. Kredi faizlerinin dümesi ve bu durumun, kullanmak veya kiraya vermek amacıyla ev satın almak isteyenleri harekete geçirmektedir. Döviz deerlerinde giden sabit seyir ve düen kredi faizleri, kira gelirini cazip hale getirmekte, kiraya vermek amacıyla bina yaptıran veya alanların konut talebini artırdıı da görülmektedir. Yeni yapılan binalarda ısı yalıtımının zorunlu olması ve bu zorunluluk yalıtım sektörüne olumlu olarak yansımakta ve sektördeki ciro artıına neden olmaktadır. Ayrıca, konut yaptıran vatandaların, %50 oranında tasarruf salayan yalıtıma yönelmesi ve yalıtım bilincinin de giderek yaygınlatıı da görülmektedir. Yukarıda belirtilen bu gelimeleri tetikleyen unsurların baında, TOK (Toplu Konut daresi Bakanlıı) nın uygulamısını balattıı 150 bin konut projesi olmutur. Devlet, yıllık 300 bin civarında olan bu konut ihtiyacının %50 lik kısmını Mortgage sistemi ile yapımına balaması, ülkemizde inaat sektöründe bir ivmelenmeyi de beraberinde getirmitir. Bu nedenle, son bir yıla kadar TOK projelerinde bimsblok kullanımı yer almazken, yapılan tanıtım faaliyetleri ve teknik giriimler neticesinde birçok TOK projesinde pomza kullanımı yaygınlamıtır. TOK projelerinin genellikle aırlıklı olarak yayılım gösterdii bölgeler Orta Anadolu, Dou Anadolu ve Güney Dou Anadolu bölgeleridir. Buralardaki TOK projelerinde pomza kullanımı, aynı zamanda o bölgelerde pomzanın inaat sektörü açısından iyi bir referans olmasını da salamıtır. Son 1 yıl içersinde pomza blok sektöründe yer alan üretici kuruların sayısında hızlı bir artı görülmektedir. u an orta ve büyük ölçekli blok üreticisi tesislerinin sayısı Türkiye genelinde 60 civarındadır. Bu oran son 1,5 yıl içersinde %45 7

8 artmıtır. Her geçen gün yeni tesis kurulumu üzerine yeni fizibiliteler gözlenmekte ve üretici sayısı da artmaktadır. Bununla birlikte, inaat sektöründe ülkemizde yapılan konutlarda bimsblok kullanım hacmi de %2.1 seviyelerinde iken, bu deer 2004 yılında %6.3 e çıkmı ve 2005 yılında %12.8 olarak gerçeklemitir yılı baından bugüne kadar ulaılan deer ise %16 olarak tahmin edilmektedir. Bu da, ülkemizde inaat sektöründe bimsblok kullanımının giderek yaygınlatıı ve uygulandıı bölgelerde kullanımı tercih edilen yapı elemanı konumuna geldii görülmektedir. Yapılan uzun vade de projeksiyon hesaplarında ise 2010 yılında ülkemizde pomza blok kullanım hacminin %28 seviyelerine ulaacaı tahmin edilmektedir. u an mevcut üretimde yer alan tesislerde ya kapasite artırımına gidilmekte ya da ikincil üretim tesislerini kurmaya yönelik giriimler görülmektedir. Günümüzde görülen tablo, blok üreticisi tesislerimiz güncel olarak yok satma aamasına gelmilerdir. Ülkemizde gelien bir dier pazar alanı ise, Dou ve Güney Dou Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Özellikle, Irak ın yeniden yapılanma sürecinde Irak ta yer alan bölgelerde hazır ve yüksek kapasitede üretim yapan yapı elemanı tesisleri olmadıı için, müteahhit firmalar çevre ülkelerden bu ihtiyaçlarını karılamak cihetine yönelmilerdir. Bu balamda, Irak a komu olan ülkelerden (ran ve Suriye) siyasi nedenlerde yeter ölçekte yararlanılamadıı görülmektedir. Bu nedenle, malzeme ve hammadde tedariki konusunda en büyük seçenek Türkiye olmaktadır. Irak taki müteahhit kurulular malzeme temini açısında Dou ve Güney Dou Anadolu bölgesinde yer alan kurulular ile görümeler yapmakta ve pomza blok temini hususunda giriimlerde bulunduu görülmektedir. Ancak, bu bölgelerimizde u an Irak tarafından talep edilen hacmi karılayacak yüksek kapasiteli üretim yapan tesisler de bulunmamaktadır. Mevcut tesisler, üretim kapasitelerini zorlayarak, 2-3 yıllık i balantılarını yapmı oldukları bilgileri duyulmaktadır. Bu açıdan, bazı üretici kurulularımızın bu bölgeyi de hedef pazar gördüü ve yönlenmeye baladıkları görülmektedir. Ayrıca, Türkî Cumhuriyetlerde bu bölgede yapılacak yatırımlar için hedef pazar olarak nitelendirilmektedir. 2. SEKTÖRÜN DÜNYA VE TÜRKYE DEK KISA TARHÇES Pomza (bims) madeni hristiyanlıktan çok önce, ilk olarak Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar tarafından kullanılmıtır. Eski Yunanlılar ve Romalıların görkemli yapılarının birçounda hala gözlemlenebilmektedir. Roma duvarlarının inaatında, su kanallarında, ve daha pek çok anıtsal yapılarda kullanılmıtır. A.B.D.`nde boyutlandırılmı pomza Kaliforniya'da 1851 yılından beri inaatlarda kullanıla gelmektedir. Bu tarihten 1963 yılına kadar yerli pomza endüstrisi 15 eyalette 103 iletmeye kadar genilemitir. San Francisco yakınlarındaki Merced Gölü'nden aındırıcı pomza olarak kullanılmak üzere 1983`de 70 bin ton kadar üretilmitir. Pomza, çimento ile karıtırılarak Los Angeles su kemerinin 8

9 yapımında 1908 den 1918 e kadar kullanılmıtır. A.B.D`nde hafif-yalıtımlı beton agregası olarak 1935 te kullanılmaya balanmı ve bundan sonra da düzenli bir artı göstermitir. Puzzolanik aktivitesinin yüksek oluu sebebiyle puzzolan ve Portland çimentoları ile karıtırılarak Kaliforniya'daki Friant ve Pardee barajlarında, su kanallarında, Oklahama daki Altus Baraj gövde inaatında kullanılmıtır. Ayrıca Los Angeles da inaa edilen bir bina da hafif agrega olarak betonda kullanılmasıyla, normal agregaya göre 20800$`lık fazla harcama yapılmı, buna karılık hafif agregalı betonda 39000$ lık daha az çelik kullanılmıtır. Dolayısıyla 18200$ lık bir tasarruf salandıı bilinmektedir. Amerika Birleik Devletleri'nde pomzanın yerli inaat endüstrisinde erken kullanılmasına ramen, dier ülkelere nazaran geri kalmıtır. Almanya, II. Dünya Savaından önce hafif bina yapım ünitelerinde salam bir dı ticarete sahip olmutur. M.S. lv. yüzyılda 1800 lere kadar Almanya`nın Ren bölgesindeki ehirlerde yeniden kullanılmaya balandıı görülmütür. Almanya'da 1980 yılından önce önemli bir pomza üretimi söz konusu iken, son yıllarda üretimde önemli düüler görülmütür. Mevcut tek yataktan üretilen pomza sadece inaat sektöründe kullanılmakta olup, yeterli olmaması sebebiyle dier alanlarda kullanılan pomza ile birlikte, ithalata gidilmitir. Son yıllarda ısı ve ses yalıtımına verilen önemin bir göstergesi olarak, birçok ülkede doal, hafif ve yalıtım özellii salayan hafif agregalı yapı elemanlarının üretimi ve kullanımının yaygınlatıı görülmektedir. Bu ülkeler arasında balıcaları; Amerika, Almanya, Fransa, Birleik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mısır, Tunus, talya, Suriye, Hindistan, Fas, Pakistan, Meksika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya vb. ülkelerdir. Ülkemizde üretilen (yaklaık ton/yıl) pomzanın yurt içinde tüketim miktarının tamamına yakını inaat sektöründe, hafif yapı elemanı üretiminde kullanılmaktadır. Çok az bir oranda tekstil sektörü ve ziraat sektöründe kullanımı yanında, farklı endüstriyel alanlarda dorudan veya yarı mamul olarak kullanımı bulunmamaktadır. Ülkemizde 2003 yılında üretilen pomzanın yaklaık %15 lık kısmı ham olarak yurt dıına ihraç edilmi iken, bu deer 2004 yılında %18 ölçeine yükselmi ve 2005 yılında ise %21 seviyelerinde gerçeklemitir. Dolayısıyla, son 3 yıllık süreçte, Türkiye pomza ihracatında %180 lik artı trendi görülmütür. Bu da, ülkemizde pomza sektöründe yer alan üretici kuruluların madencilik faaliyetlerindeki bir gelimenin sonucu olmutur. Ancak, Türkiye nin dünya pomza sektörlerinde hammadde olarak yer alma oranlarına bakılacak olursa, arzu edilen ve ülke ekonomisine yüksek katma deer salayan ölçütlere henüz ulaamadıı da görülebilmektedir. Bu olgu Çizelge 3 de 2005 verileri olarak analiz edilmitir. 9

10 Çizelge 3. Türkiye nin dünya pomza endüstrisindeki yeri. Sektörler Dünya Pomza Tüketimi (%) Türkiye nin Dünya Pomza Tüketimindeki Payı (%) naat Sektörü 74 9 Tekstil Sektörü 5 61 Ziraat Sektörü 5 6 Kimya Sektörü 6 5 Dier Sektörler Bu çizelgeden de görüldüü gibi, dünya pomza tüketiminin büyük bir kısmını inaat sektörü kapsamaktadır. Ancak, bu tüketimde ülkemizin yer alma oranı, yüksek rezerv potansiyelimize ramen dünya ticaretinde olması gereken yerde deildir. Bu da göstermektedir ki, Türkiye henüz inaat sektörü açısından dünya pomza ticaretindeki yerini yeterince alamamıtır. Bu da, pomzanın yeterli tanıtımı ve ülke içi üretim maliyetlerinin düürülerek dı rekabet ansının arttırılması ile salanabilecektir. Türkiye de pomzadan mamul hafif yapı elemanı blok üreten kuruluların sayısındaki artıa paralel olarak, 2002 yılından sonra önemli bir deere ulamıtır. Bu tarihten sonra, Türkiye de bims veya pomza adıyla anılan bir sektör haline gelmitir. Üniversite- Sanayi ibirlii çerçevesinde gerçekletirilen TÜBTAL ve/veya Sektör tevikli bir çok ArGe projesi, bu gelimelere ıık tutmutur. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüüne (Isparta) balı ve sektör katkılarıyla Türkiye de ilk ve tek olan Pomza Aratırma ve Uygulama Merkezi 2002 yılı Haziranında tüzel bir kiilik olarak kurularak, kurumsal çalımalarına balamı olup, sektörle bütünleen bir kurum haline gelmitir. Sektördeki gelimeler, aynı zamanda bir takım sorunları da beraberinde getirmi olup, sektörün kurumsal bir nitelie de bürünmesi gereklilii 2003 yıllında gündeme gelmitir. Sektörün problemlere ıık tutabilecek ve ticari oluumunu kurumsallatırabilecek ölçekte Türkiye de yer alan bimsblok üreticisi kurulular bir araya gelerek Bims Sanayicikleri Birlii Derneini 2004 yılında oluturmular ve ortak bir paydata bulumulardır yılından bu güne dein Bims Sanayicileri Birlii sektörel aktivitelerini sürdüre gelmitir. 10

11 3. MEVCUT DURUM a. Firma Sayısı Türkiye de halen faaliyet gösteren ve belirli bir kapasitenin üzerinde üretim yapan blok üreticisi kurulular aaıdaki listede belirtilmitir: Firma NEVBMS ISIBMS-BNTA BMSBLOK BLOKBMS HLALBMS ISBA MUKABMS NEMRUTBMS OKYAP ÖZYÜKSELLER TERMOBMS YALAPBMS KO-BMS OMAYBMS ARBMS GÜLBMS BRLKBMS KOÇKUM A.. ÇAVUOLUBMS TEKNOBMS YILMAZ BETON KARACABMS SÜMERBMS YÜCEBMS ÖZYURTBMS DENGE BMS ÜNALBMS DUMANBMS YAZLAR BLOK KÜRÜM YAPI ZOBLOK A.. KALE BLOKBMS ABMS ÇIPLAKBMS li Nevehir Kayseri Nevehir Nevehir Nevehir Isparta Nevehir Tatvan Salihli-Manisa Nevehir Konya Nevehir Ankara Nevehir Osmaniye Nevehir Nevehir Ankara Nevehir Nevehir Denizli Aksaray Ankara Nevehir Kayseri Nevehir Nevehir Nevehir Bartın Diyarbakır Kayseri Erzurum Kayseri Giresun 11

12 Burada verilen listede yer almayan yaklaık 55 civarında daha kurulu bulunmaktadır. Bu kurulular, kapasiteleri küçük ve sınırlı sayıda üretim yapabilen kurululardır. Türkiye de blok üreticilerinin corafya üzerindeki daılımları ve bölgesel açılımlarına genel bir bakı ekil 4 ve ekil 5 de verilmitir. ekil 4. Bimsblok üreticisi kuruluların Türkiye deki daılımı. Ancak, bu üretici kuruluların market alanlarının Türkiye deki daılımına bakıldıında ise u tablo genel olarak görülmektedir. ekil 5. Bimsblok üreticisi kuruluların bölgesel açılımları. 12

13 Ancak, blok marketinin Türkiye genelindeki yüzdesel daılıma bakılacak olursa, yılında u rakamsal deerlerin olutuunu görmekteyiz (ekil 6). %7 %0,5 %2 %1,5 %2,5 %10,5 %0,5 %2,5 %4 %55 %11 %1,5 %1,5 ekil 6. Bimsblok kullanımının Türkiye deki daılımı ( ortalaması). Bu ekilden de görüldüü gibi, günümüzde en büyük blok marketinin olutuu bölge Akdeniz ve güney sahil bölgesidir. ç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesinden sonra ikinci market bölgesini oluturmaktadır. Ancak, ne yazık ki, ülkemizde inaat sektörünün lokomotifi olarak görüldüü Marmara bölgesinde blok market alanının %7 gibi çok düük deerlerde kaldıı görülmektedir. Bu da, mevcut blok üreticisi kurulularının genelde Orta Anadolu da olması ve blok nakliye giderlerinin yüksek olmasının olumsuz bir sonucudur. Ancak, en iyi market bölgesi üphesiz Marmara bölgesi olmalıdır. Dier taraftan ülkemizde halen pomza (bims) hammadde üretimi ve/veya ticareti yapmakta olan kurululara bakılacak olursa, aaıda listede yer alan irili ufaklı kuruluları görebilmekteyiz. Firma li en Yildiz Kimyevi Maddeler Tic. Ve San. A.. : stanbul Baysallar Uluslar Arasi Nak. Tic. San. A.. : stanbul Dörter Mermer San. Ve Tic. Ltd. ti. : stanbul Gap Pazarlama A.. : stanbul Venteks Di Tic. Ltd. ti. : stanbul Veskim Kimyevi Madde th.- hr. Ltd.ti. : stanbul Kalekim Kimyevi Maddeler San. Ve Tic. A.. : stanbul 13

14 Intersac Tekstil Mak. Ve Kimyasal San. Tic. Ltd. ti. Temeller naat San. Ve Tic. Ltd. ti. Argo Di Ticaret A.. Tay - Mer Madencilik San. Ve Tic. Ltd. ti. Ender Kimya Gida Ve Day. Tük. Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. ti. Bengü Kimya Ve Tekstil San. Ve Tic. Ltd. ti. Asfem th.- hr. Plastik San. Ve Tic. Ltd. ti. Hasan Hallacoglu Tolga thalat-hracat Metal San. Ltd. ti. Dovege Kimyevi Madde Madencilik San. Ve Tic. A.. ahinler Uluslar Ve Dah. Nak. Tur. th. hr. Ltd. ti. Özne Danimanlik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. ti. Golden Key Di Tic. Ltd. ti. Erdensan Ayakkabi Teks. Deri San. Tic. Ltd. ti. Piramit Tekstil Deri Plastik San. thalat-hracat Ltd. ti. Selin Tekstil Tur. n. Hirdavat Ve Di Tic. Ltd. ti. Mavi Nil Teks. San. Ve Tic. Ltd. ti. Nil Alüminyum naat Dorama San. Ve Tic. Ltd. ti. ndigo Kimya Ve Tekstil San. Tic. Ltd. ti. Atasel hr. Ve th. n. San. Ve Tic. A.. Tuzcular Koll. ti. Mehmet Sadettin Özzambak Agrosan Tarim Ürünleri Di Tic. Ve San. Ltd. ti. Sabay Di Tic. Ltd. ti. Pomeks Pomza Makine Enzim Kim. San. th.-hr. Ve Tic. Ltd. ti. Hte Kimya Madencilik San. Ve Tic. Ltd. ti. Ferhat Korkmaz Avarolu Madencilik Posat Mad. San. Ve Tic. Ltd. ti. Miner Mad. Nak. Tic. Ltd.ti. Meta Madencilik End. Tic. Ltd. ti. nci Madencilik Tic.A.. Turkay Bims Maden. Nak. Petrol Tarim Ürün San. Tic. Ltd. ti. Hasbims Maden. Turz. n. Ve Nak. San. Tic. Ltd. ti. Civelek Maden. Tarimsal ve Hayv. th.-hr. Tic. Ltd. ti. Çidem Çetin Asil Ta Fitshteks Teks. Fishining Servis A. Çayirözü Di Tic. Ltd. ti. Doanay Madencilik Ltd. ti. Ünal Petrol Ürt. n. Ta Maden. Ltd. ti Pomza Export Mad. San. Ve Tic. A. Özyurt Yapi Elemanlari Tic. Ve San. A.. : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul : Kayseri : zmir : zmir : Mersin/çel : çel : çel : çel : Nevehir : Nevehir : Nevehir : Nevehir : Nevehir : Nevehir : Nevehir : Nevehir : Antalya : zmir : Kayseri : Kayseri : Kayseri : Ankara : stanbul 14

15 Star-Ta Mad. th.-hr. Tic. San. A.. Agregasa Agrega San. ve Tic. A.. Neokem Kimya Ürün San. th.-hr. Ltd. ti. Ziya Mad. n., Gida Petrol Nak. Tur. San. Ve Tic. Ltd. ti. Soylu Endüstriyel Min. Üretim ve Dı Tic. A.. : Van : stanbul : zmir : Kayseri : Nevehir (ube) b. Üretim Kapasitesi (m2,m3, aırlık) Eylül sonu itibarıyla üreticilerimiz yaklaık ( yüz yetmi be milyon ) blok üretmilerdir. aırlık olarak 10, 15, 19, 25 duvar blou 20, 25, 30, 32 asmolen olmak üzere iki tipte malzemeyi tüketiciye ulatırmılardır. Üyelerimiz dıındaki çeitli firmaların üretim miktarı bunun dıındadır. c. Kapasite Kullanım Oranları (son 3 yıl) Dernek üyesi sanayicilerimiz son üç yılda % 70 kapasite ile çalımaktadır. Kapasite artıları sürekli artan akaryakıt ve enerji fiyatları yüzünden istenilen % 90 seviyelerine çıkmamıza engel olmaktadır. d. Çalıan Sayısı Üyelerimiz toplam 2500 kii civarında personel çalıtırmaktadır, iki vardiyalı olarak üretim yapılmaktadır. Üretim yapan gurup, hammadde gurubu, taıma, yükleme, arge gurubu personel içinde öne çıkmaktadır. Muhasebe ve lojistik gurubu destek gurubu olarak bulunmaktadır. hracat birimi bu zincirin dıında kendi yapılanmasını tamamlamıtır. e. hracat Miktarı (ürün ve hammadde) yılları arasında (son 3 yıl içersinde) ürün bazında kayıt altına alınmı herhangi bir veriye rastlanılmamıtır. Ancak, pomza hammadde bazında yılları arasında gerçekleen ihracat miktarları çizelge 4 de verilmitir. 15

16 Çizelge yılları Türkiye pomza maden ihracatı miktarları. Ocak-Aralık Yıllar Miktar (kg) Kaynak: MB-stanbul , , , yılları arasında gerçekleen ihracat miktarları, ihracat yapılan ülkeler balamında daha detay olarak Çizelge 5 de verilmitir. Çizelge yılları Türkiye pomza maden ihracatı detayı. OCAK-ARALIK 2004 Miktar (kg) % OCAK-ARALIK 2005 Miktar (kg) % Birleik Arap Emirlikleri ,00 8, ,00 33,54 Çin Halk Cumhuriyeti ,00 23, ,00 14,57 Mısır ,00 5, ,40 4,24 Tunus ,00 3, ,00 3,32 talya ,00 8, ,00 3,48 Fransa ,00 2, ,00 3,23 Suriye Arap Cum ,00 4, ,00 2,76 Hindistan ,00 2, ,00 2,90 Fas ,00 4, ,00 2,60 Pakistan ,00 1, ,00 2,43 Dier ,56 34, ,90 26,92 Kaynak: MB-stanbul TOPLAM ,56 100, ,30 100,00 Çizelge 5 den de görüldüü gibi, ülkeler bazında en fazla pomza ihracatı 2005 yılında Birleik Arap Emirlikleri ne yapılmıtır yılında Çin e yapılan ihracat hacminde 2005 yılında bir düü görülmütür. talya, bir pomza üreticisi ülke olmasına ramen Türkiye bu ülkeye 2004 ve 2005 yıllarında %4-%5 oranlarında pomza ihracatı gerçekletirmitir. Pomza hammadde bazında yılları arasında gerçekleen ihracat girdisi ise Çizelge 6 da verilmitir. Çizelge yılları pomza maden ihracatı miktarları. Yıllar Ocak-Aralık Deer Milyon USD ,4 Milyon USD ,2 Milyon USD Kaynak: MB-stanbul 16

17 yılları arasında gerçekleen ihracat girdisi ise, ihracat yapılan ülkeler balamında Çizelge 7 de verilmitir. Çizelge yılları Türkiye pomza maden ihracatı girdi detayı. OCAK-ARALIK 2004 Deer (USD) % OCAK-ARALIK 2005 Deer (USD) % Birleik Arap Emirlikleri ,26 4, ,00 23,70 Çin Halk Cumhuriyeti ,56 23, ,14 16,39 Mısır ,95 6, ,61 5,53 Tunus ,40 4, ,41 4,47 talya ,36 8, ,29 4,30 Fransa ,81 2, ,88 3,98 Suriye Arap Cum ,11 5, ,37 3,51 Hindistan ,90 2, ,77 3,33 Fas ,04 4, ,49 3,18 Pakistan ,88 2, ,47 3,00 Dier ,85 34, ,83 28,62 Kaynak: MB-stanbul TOPLAM ,12 100, ,26 100,00 Çizelge 6 ve 7 den de görüldüü gibi, son 3 yıllık süreçte pomza ihracatı girdisinde sürekli artı gözlenmitir yılında girdi artıı, %30 iken bu artı oranı 2005 yılına gelindiinde %7.7 olarak gerçeklemitir. Pomza ihracatındaki artı miktarına ramen, 2005 yılında girdi rakamının ihracat miktarı ile paralellik göstermemesinin nedeni, dünya piyasalarında pomza ihracat satı bedelinde bir miktar dümenin yaanmasıdır. f. Kullanılan Enerji Miktarı Enerji kullanımı elektrik, akaryakıt, doalgaz, kömür olmak üzere dört kalemde görülmektedir kwh elektrik tüketimi rakamsal veri olarak mevcuttur, akaryakıt yani mazot ve kömür miktarları net olarak belirlenememitir. 17

18 g. Yeni Yatırımlar, lave Kapasiteler Türkiye de bimsblok kullanımının gelimesi, bu sektöre ilgi duyan müteebbislerin yeni yatırımlara doru yönelmesine sebep olmaya balamıtır. Özellikle, Dou ve Güney Dou Anadolu bölgesinde pomza rezerv potansiyelinin çok büyük ölçekte olması ve inaat sektöründe bimsblok deerinin teknik açıdan olduu kadar, gözlemsel yollarla da anlaılmaya balanmı olması blok üretimi hususunda yeni yatırımları tetiklemektedir. Çou küçük ölçekli üretim yapan tesisler ya da geleneksel metotlarla manuel üretim yapan iletmecikler, yatırımlarını büyütme eilimi göstermektedirler. Bu konu da, Dou ve Güney Dou Anadolu bölgelerinde bir canlılık son 6-8 aydır yaanır hale gelmitir. Ayrıca, bimsblok tüketiminin Türkiye deki en büyük daılımı yukarıda da deinildii gibi, Antalya ve Güney Sahil bendinde gerçeklemektedir. Bu bölgede yerinde henüz bimsblok üreten herhangi bir kurulu da bulunmamaktadır. Bu nedenle, bimsblok üretimi üzerine bu bölgede kurulması planlanan 3 yeni yatırım ve fizibilite gözlenmektedir. Bununla birlikte, mevcut üretici kurulular da kendi bünyelerinde kapasite artırımına gitmek bakımından tesislerin modifikasyonlarının da yapıldıı görülmektedir. Bu yatırımların gerçeklemesi durumunda, Türkiye bimsblok üretimi önemli bir deere ulaacaktır. Ayrıca, Mula, Milas, Bodrum ve Denizli bölgelerinde de yeni yatırım hazırlıklarının varlıı görülmektedir. Bimsblok ile duvar örgüsü yapımında, örgü harcı kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Ancak günümüze dein, çou uygulamalarda bimsbloklar geleneksel örgü harcı (kum çimento harcı) ile duvar örgüleri yapılmakta idi. ki farklı malzemenin kullanımı ve dolayısıyla oluan ısı köprülerinin kırılması ve de daha hafif malzeme kullanmak bakımından, yeni uygulamalarda bims agregalı örgü harcı kullanımı da giderek yaygınlamaktadır. Bu bakımından, hazır harç üretimi üzerinde yeni tesis yatırımlarının varlıı da dikkat çekmektedir. Özellikle, Burdur bölgesinde bu konu üzerine yeni yatırım çalımaları görülmektedir. Bununla birlikte, pomza taından hazır ev ve panel duvar üretimi üzerine, yeni tesis yatırımları gözlenmektedir. Bu konu üzerine yapılan Holding düzeyindeki kuruluların yatırımları Burdur, Eskiehir ve stanbul bölgelerinde gerçekleecei gözlenmektedir. h. Ürün Grupları ve Çeitleri Bimsbloklar, volkanik olarak meydana gelmi doal bims agregası ile elde edilen bimsbetondan üretilen blok elemanlarıdır. Bimsbeton, agrega olarak bims agregalarının kullanıldıı ve gerektiinde kuvars kumunun da ilave edildii bir hafif beton türüdür. Bimsbetondan mamul yapı elemanları, bims agregalarının çimento ve su ilavesi ile basınç altında, vibrasyonla sıkıtırılıp kür edilen ve gerektiinde kuvars kumu da ilave edilerek üretilen yapı elemanlarıdır. Bu elemanlara sektörel terminoloji ile genel olarak bimsblok, pomza blok gibi adlandırmalarda yapılmaktadır. 18

19 naat sektöründe 60`dan fazla kullanım alanı bulunmaktadır. Bimsbloklar özellikle hafiflii, ısı ve ses yalıtımı, atee karı dayanımı, doal ortam artlarından etkilenmemesi ve mükemmel sıva tutuculuu gibi üstün niteliklerinden dolayı pek çok ülkede vazgeçilmez yapı elemanı olarak kullanılmaktadır. Bimsbetondan mamul yapı elemanlarının kullanımı ve uygulama prensiplerini düzenleyen balıca ulusal standart TS 2823 nolu standarttır. Bu standarda göre, bimsbetondan mamul yapı elemanları teçhizatlı olup olmama durumlarına göre balıca iki ayrı kategoride deerlendirilmektedir: 1. Teçhizatlı bimsbeton yapı elemanları, 2. Teçhizatsız bimsbeton yapı elemanları. Teçhizatlı bimsbeton yapı elemanları kullanım amacı ve boyutlandırmalarına göre u formlarda sınıflandırılmaktadır: Kapı ve pencere lentoları (L), Döeme plakları (D), Çatı plakları (Ç), Düey duvar elemanları (DD), Yatay duvar elemanları (YD). Teçhizatsız bimsbeton yapı elemanları, boyut, ekil ve geometrik durumlarına göre be ayrı grupta deerlendirilmektedir: Boluklu duvar blokları (DBD), Bolukları dolgulu duvar blokları (BDDB), Dolu duvar blokları (DDB), Özel yarıklı dolu duvar blokları (SW), Asmolen bloklar. Bu deerlendirmede yer alan boluklu duvar blokları ile bolukları dolgulu duvar blokları ekilsel form ve boluk konumlarına göre dört ayrı biçimde üretilebilmektedir (ekil 7): 1. Tek sıra boluklu bimsbloklar, 2. ki sıra boluklu bimsbloklar, 3. Üç sıra boluklu bimsbloklar, 4. Dört sıra boluklu bimsbloklar. 19

20 ekil 7. Boluklu bimsblok ürünlerinin genel görünümleri. TS 2823 standardında boyutlandırmaları verilen bimsblok ürünlerinin çeitlilii, yapılan teknolojik ARGE çalımaları ile daha farklı formlarda gelitirilebilmektedir. Bu konuda birçok ülkede yapılan youn çalımalar bulunmakta olup, bimsbloklardan çok farklı tür ürünler elde edilmektedir. Ülkemizde de bu yönde ARGE çalımaları yapılarak, yeni formlardaki ürünlerin ekil, boyut, mukavemet ve aırlık faktörleri göz önünde bulundurularak daha kaliteli ürünler elde edilebilmektedir. Burada vurgulanmaya çalıılan husus, bimsblok üreticilerinin kendilerini TS 2823 standardındaki ürünlerle sınırlandırmamaları gerektiidir. Bimsblok ürünlerinin çeitliliini artırmak ve kalite faktörlerinin malzeme dinamii, proses teknolojisi, boyut ve dayanım ölçütlerinde belirlenerek, inaat sektöründe bimsblok uygulamalarına yeni bir boyut kazandırmak mümkündür. Ancak, bimsbetondan mamul hafif yapı elemanlarının, dünyanın birçok ülkesinde standardize edilmi ve yaygın olarak kullanımındaki ekil ve geometrik formları, ülkemizden çok farklı bir durum sergilemektedir. Dünyanın birçok ülkesinde bimsbetondan mamul hafif yapı elemanları genel olarak u ekilde gruplandırılabilir: 20

21 Pomzadan mamul duvar blok elemanları (BMSBLOKLAR) : Tula Bimsbloklar Dolu Bimstula Boluklu Bimstula Özel Amaçlı Bimstula Boluklu Bimsbloklar Dikdörtgen Sıra Boluklu Bimsblok Daire/Oval Sıra Boluklu Bimsblok Karma Sıra Boluklu Bimsblok Bolukları Dolgulu Bimsbloklar Bolukları Dolgulu Bimsblok Sandviç Bimsblok Dolgusu Kesintisiz Bimsblok Özel Yarıklı Bimsbloklar Dolu Bimsbloklar Dolu Duvar Bimsblok Açılı Köe Örgüsü Bimsblok L Tipi Köe Örgüsü Bimsblok U Tipi Bimsbloklar Normal U Tipi Bimsblok çten Yalıtımlı U Tipi Bimsblok Güçlendirilmi U Tipi Bimsblok Yanak Kaplamalı Bimsbloklar Peyzaj Bimsbloklar Halka ekli Bimsblok Yarım Halka ekli Bimsblok Döeme Levhası Bimsbloklar Taban Döeme Levhası Bimsblok Tavan ve Çatı Döeme Levhası Bimsblok Yalıtım Levhası Bimsblok 21

22 Donatısız Lento Bimsbloklar Düz Lento Bimsblok Kemer Lento Bimsblok Asmolen Bimsbloklar Düz Asmolen Blok Normal Tavan Asmolen Blok Filigran Asmolen Blok i. Üretim Teknolojisinin Nitelii Bimsbetondan mamul ürünlerin üretim teknolojisinin nitelii, balıca iki ana grupta ele alınabilmektedir: Tam Otomasyonlu Üretim Sistemleri, Yarı Otomasyonlu Üretim Sistemleri. Tam Otomasyonlu Üretim Sistemleri Sabit presle kalıplama prensibi ile çalıan tam otomasyonlu sistemlerde, tüm sistem bir bilgisayar vasıtasıyla komuta edilir. Bu sistemlerde üretim prosesi u ekilde sırasıyla açıklanabilir: 1. Önceden hazırlanan karıım reçetesi verileri bilgisayara yüklenir. Karıım reçetesinde, hazırlanacak hafif beton karıımına girecek agrega gruplarının aırlıkça veya hacimce oranları, çimento dozajı ve su oranı tespit edilmitir (ekil 8). ekil 8. Hafif beton için karıım reçetesinin kontrol edildii ünite. 22

23 2. Bu programa göre agrega silolarından belirli oranlarda alınan agrega grupları skraypere yüklenir (ekil 9). ekil 9. Pomza ve çimento silolarından kesit bir görünüm. 23

24 3. Skraypere yükleme ilemi tamamlanınca, skrayper mikser ünitesine agregaları otomatik olarak boaltır (ekil 10). ekil 10. Silolardan hammaddenin boalması ve miksere yüklenmesi. Miksere alınan agrega grupları ve çimento sabit bir süre karıtırılır. Kuru karıımın hazırlanmasından hemen sonra bu karııma otomatik olarak su ilave edilerek hafif beton karıımı döküme hazır hale getirilir (ekil 11). 24

25 ekil 11. Bimsbeton karıımı için örnek bir mikser görünümü. 4. Hazırlanan kuru karıım, presleme silosuna boaltılır. Ürün tipine göre karıım kalıplara alınarak pres ünitesinde paletler üzerine ekillendirilir (ekil 12). ekil 12. Bimsblok ürünlerinin üretiminden birer görünümü. 25

26 5. Pres ünitesinde ekillendirilen ya ürünler, ya ürün bandı ile ya ürün elevatörüne yüklenir. 6. Ya ürün elevatörü yükleme ilemi tamamlanınca taıyıcı robot vasıtasıyla, ya ürünler ilk prizlerini kazanmak üzere priz kamaralarına stoklanır (ekil 13). ekil 13. Bimsblokların kür kamaralarına robot yardımı ile taınması. 7. Priz kamaralarında ilk mukavemetlerini (yaklaık 1 N/mm 2 ) kazanan ürünler yine taıyıcı robot vasıtasıyla paketleme elevatörüne yüklenir. 8. Paketleme elevatöründen paketleme bandı ile alınan ürünler paketleme robotuna ulatırılır (ekil 14). 26

27 ekil 14. Bimsblokların kürleme sonrası paketlenmesi. 9. Paketleme robotu tarafından paketleme elevatörü üzerinden alınan ürünler paketleme holünde bekleyen römorklar üzerine istif edilir. 10. stif ilemi tamamlanan römork sıra ile hareket ederek yerini bo römorka bırakır. Römork konvoyunda belirli bir adet römork yükleme ilemi tamamlanınca çekici vasıtasıyla römorklar nihai stok alanına sevk edilir. 11. Nihai stok alanına getirilen ürünler 28 günlük son mukavemetlerini kazanmak üzere stok alanına forkliftler ile istif edilir. 12. Nihai stok alanında 28 günlük mukavemetlerini kazanan ürünler satıa arz edilir. Bu sistematie göre çalıan tam otomasyonlu bir bimsblok üretim tesisinin ematik görünümü ekil 15 de verilmitir. 27

28 Tam otomasyonlu bimsblok üretim tesisinin ematik görünümü Açık maden ocaı Kırma Eleme Tesisi (1) Blok Üretim Tesisi Su Deosu Cimento silosu Agrega Siloları (2,3) (6) (5) (4) (7) (8) (9) (10) Son Ürün Stok Alanı (12) (11) ekil 15.Tam otomasyonlu bimsblok üretim tesisinin akım eması. 28

29 Yarı Otomasyonlu Sistemler Yarı otomasyonlu sistemlerde, bilgisayar ünitesi sistemin tümüne komuta etmez. Bir baka deyile sistemin tamamı otomasyona sahip deildir (ekil 16). ekil 16. Yarı otomasyonlu bimsblok üretim sistemi sembolik görünümü. 1. Hafif beton agrega grupları, beton santralı niteliindeki beton hazırlama ünitesinin silolarına stoklanır. 2. Agrega gruplarından karııma girecek agrega miktarı, çimento dozajı ve su miktarı önceden tespit edilen reçeteye göre beton santralında hazırlanır. Hazırlanan karıım bir skrayper vasıtasıyla presleme ünitesi besleme bunkerine dökülür. 3. Kalıplanan ürünler ya ürün bantı ile ya ürün elevatörüne istiflenir. Ya ürün elevatöründen manuel kumandalı taıyıcı araba veya forklifler vasıtasıyla kurutma kamaralarına gönderilen ürün, ilk mukavemetini kazandıktan sonra yine bu kamaralardan taıyıcı araba veya forkliftlerle paketleme elevatörüne götürülür. 29

30 4. lk mukavemetini kazanan ürünler paketleme elevatöründen ya direkt stok sahasına nakledilir veya paketleme aparatları ile römorklar üzerine istiflenerek stok sahanına gönderilir. Yarı otomasyonlu tesislerde bilgisayar ünitesi genel olarak, hafif beton skrayperi, pres ünitesi, ya ürün bant ve elevatörü ile paketleme elevatör ve bantına komuta eder. Blok üretimi için gereken hafif beton karıımı baımsız bir bilgisayar ünitesi denetiminde çalıan veya bilgisayar otomasyonuna sahip olmayan beton santralında hazırlanır. Bu sistemde taıyıcı robot yerine manuel olarak komuta edilen taıyıcı araba veya forkliftler; paketleme robotu yerine yine manuel olarak komuta edilen paketleme aparatları veya forkliftler kullanılır. Bu sistemde, ilk mukavemetini kazanacak kurutma kamaralarına ürünlerin giri ve çıkıları, tam otomasyonlu sistemlerdeki gibi bilgisayar otomasyonu komuta etmez. Kurutma kamarasına giri ve çıkı süreleri sorumlu personel (genelde taıyıcı araba veya forklift operatörü) tarafından kontrol edilir (ekil 17). ekil 17. Yarı otomasyonlu bimsblok üretim sistemi sembolik görünümü. j. Kullanılan Hammadde Girdileri Miktarı Hammadde girdisi Pomza ( bims ) ana girdi olarak belirlenmitir. Ocaktan gelen çeitli çaptaki agrege yıkanıp yabancı malzemeden ayrıtırılır. Sonra kırıcılardan geçirilerek 4,8,12 mm boyutlarında silolara alınır. 19 luk bir blokta yaklaık m³ younluu 600 kg dır. Yıllık blok üretiminde yaklaık 2,5 milyon m³ bims hazırlanmaktadır. hracat rakamları önceki tabloda verilmitir, bunu dıındadır. Hammaddeyi balıyan çimento tüketimi yaklaık 250 milyon kg civarındadır. 30

31 k. thal Olan Ürünler Pomza, bilindii gibi endüstriyel bir hammadde olarak birçok sektörel alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım, endüstriyel amacına göre ya ana hammadde olarak yada katkı malzemesi biçimindedir. Pomzadan mamul ithal edilen ürünler kısaca aaıdaki paragraflarda belirtilmitir. 1. Kimya Endüstrisinde kullanım için ithal edilen ürünler: Pomzanın kimya endüstrisinde kullanımı yurtdıında yaygın olmakla beraber halen yeni kullanım alanları bulmaktadır. Özellikle pümisit ve pomza tozu yurt dıında pek çok kimya sektöründe kullanımı yaygın bir hammaddedir. 1.a. Abrasif olarak ithal edilen ürünler: Pomza tozu abrasifleri özellikle TV ekranı çapak düzeltme ve cilalama, yuvarlak ahap hazırlama, metal hazırlama ve cilalama, mücevher son rütu ve cilalama, kum püskürtme metodu ile oyma ve ilemecilik, kuma perdahlama, cam ve kristal ön cilalama, bilgisayar çiplerinde çapak alma ve temizleme, diçilikte protez hazırlama ve cilalama, matbaa baskı tabletlerini temizleme gibi amaçlarla, elektronik, metal, ahap, plastik, cam, mücevherat, salık endüstrilerinde kullanılmaktadır. Pomza tozunda abrasif üreten ülkelerin baında talya, Amerika, Fransa ve Kanada gelmektedir. Ürünler 350 gr dan gr lık (10 lb) 24 ambalaj içeren paletlere kadar deiik miktarlarda piyasa verilmektedir. 350 gr lık ambalajlarda satıa sunulan mikroabrasiflerin satı fiyatı 30 USD seviyelerini bulabilmektedir. Ülkemizde ise pomzadan abrasif üretimiyle ilgili herhangi bir faaliyette bulunan kayda deer bir kurulu olmadıı için bu ürünler yukarıda belirtilen ülkelerden ithali gerçekletirilmektedir. 1.b. Kozmetik Ürünü olarak ithal edilen ürünler: Amerika ve Avrupa da topuk taı olarak bilinen pomza, ayak bakımında kaba cildin arındırılmasında vazgeçilmez kiisel bakım malzemelerinden birisidir. Yuvarlatılmı, çubuk halinde, fırça eklinde muhtelif ebat, ekil ve ambalajlarda piyasaya sunulan pomza ürünleri body stone olarak adlandırılmakta olup tanesi 2-5 USD arasında deimektedir. Bunun haricinde yüzdeki akne ve istenmeyen lekelerin temizliinde % 2,5 benzol peroksit ve pomza tozu ihtiva eden cilt bakım kremleri de yurtdıındaki birçok ülkede kozmetik sanayinin yeni ürünleri arasında yer almaktadır. 8 oz luk (1 oz takribi 2,8 gr.) ürünün satı fiyatı yaklaık 30 USD civarındadır. Ayrıca Avrupa ülkelerinde rabet gören bir dier ürün ise, parfüm emdirilmi olarak üretilen pomza talarıdır. Kokuyu uzun süre bünyesinde muhafaza etmesinden dolayı, çanta içleri, cep ve oto küllüklerinde kullanılmaktadır. Kozmetik endüstrisinde kullanılmak üzere üretilen özellikle kokulu ürünler, krem ve cilt bakımı ürünlerinin ülkemizdeki üretimi henüz yapılmadıı için, balıca Kanada, Fransa, Amerika ve Çin den ithal edilmektedir. 31

32 1.c. Pomzadan imal edilen sabun ve deterjan türü ithal edilen ürünler: Pomza özellikle sanayi tipi el sabununun vazgeçilmez bir hammaddesi olmutur. Eldeki aır kir ve lekeleri kolaylıkla hatta su kullanmaksızın çıkarabilme özelliine sahip krem tipi bu sabunlar yurtdıında, pek çok deiik marka altında sabun ve deterjan pazarında önemli bir pay sahibi olmulardır. Deiik ambalaj ve miktarlarda satılan nu ürünlerin bir litreye karılık gelen birim fiyatı 5-8 USD ı arasında deimektedir. Ayrıca, deterjan üretiminde kullanılan pomza, bulaık, yer, banyo, lavabo temizleyicisi ve çamaır deterjanlarında aktif madde taıyıcısı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde maalesef pomzadan mamul sabun ve deterjen üretimi olmayıp, Dust cleaner olarak adlandırılan bu ürünler Amerika dan ithal edilebilmektedir. 1.c Pomzadan imal edilen ilaç endüstrisinde üretilen ürünlerin ithali: Salık ve ilaç endüstrisinde en geni kullanım alanı di parlatma keyk ve di macunu üretimi alanındadır. Di bakımı ve salıında mikro organizmaların ve lekelerin hijyenik olarak çıkartılmasında katkı maddesi olarak pomza tozu di macunlarında istisnasız sayılabilecek bir düzeyde hemen her markada kullanılmaktadır. Ayrıca diçilik alanında istenilmeyen leke ve di talarının temizlenmesinde keyk ve toz olarak yaygın bir biçimde Avrupa ve Amerika da üretimi yapılan bu ürünlerin de ülkemizde üretimi henüz yapılmadıı için bu ülkelerden ithali yapılmaktadır. Ayrıca aaıda belirtilen, yurtdıında pomzanın katkı malzemesi olarak kullanımı ile üretilen birçok ürünü ülkemiz ithal etmektedir. Bunlardan bazıları: zolatif duvar boyası, pürüzlü kaplama, motifli boya, astar macunu, vernik dolgusu, aınmayan trafik boyaları, Evcil hayvanlar için pet kum, Kaymaz tip araç lastikleri, Piyano tuu, bilardo topu, fildii süs eyaları, Taıyıcı eleman olarak kullanılan pomza katkılı tarım ilaçları, Yiyecekleri hijyenik ortamda koruma amaçlı geçirgen filmler, Hijyenik ortamlarda yiyecek saklama kapları, Polimer dolgulu fast-food paketleme malzemeleri, Pomza katkılı Silikon dioksitler, Protein emici materyaller, Printer mürekkepleri, PVC kaplamadaki dolgu materyalleri, Kurun kalem silgileri, Elektrikli ve gazlı barbüküler, Antika aaç ve gümü parlatıcıları (pumice powder), Pomza kömürü, Pomzalı topuk ovma kremi vs. 32

33 4. SEKTÖRÜN KEND SORUNLARI Ülkemizde üretimi ve ihracatı sürdürülen pomza, belirli ve düzenli bir yapıya kavuturulamamı ve hala ilkel metotlarla çalıılmaktadır. Pomza taı konusundaki sorunlar üretim, aratırma, yatırım ve pazarlama aaması bazında öneriler ile birlikte aaıda irdelenmitir: a. Maden iletmecilii olarak üretim esnasında rast gele bir çalıma metodu hakimdir. Hafriyatçılıktan biran önce vazgeçilerek madencilik metotlarının uygulanması muhakkak temin edilmeli, cevher kaybı asgariye indirilerek, bilimsel iletme metotları titizlikle uygulanarak istihraç salanmalıdır. Bu aamaya gelebilmek için, vakit kaybetmeksizin ilgili kii, kurum ve kurululardan, bilimsel ve teknik yardım talebinde bulunulmalı, iletme projeleri salıklı olarak gelitirilmeli, teknik personel istihdamına önem verilmelidir. b. Üretimde standardizasyon ve kalibrasyon olmaması nedeniyle üretici-ihracatçı arasında ihtilaflar yaanmaktadır. Üretimde gerekli alt yapı ve teknolojik yatırımlara gidilerek standardizasyon ve kalibrasyon salanmalı, kaliteye özen gösterilmelidir. Oluturulacak standartlarda tüketici talepleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu konuda gereken hassasiyeti üretici firmalar kadar üniversiteler de göstermelidir. c. talya ve Yunanistan firmalarının, Türk firmalarından gerek ham ve gerek ilenmi pomza taı taleplerini giderek arttırmaları dikkat çekicidir. Kendi öz kaynakları tükenmekte olan bu ülkelerin, Türk pomzasının ambalajını yenileyerek dünya pazarlarına kendi isimleriyle sürdürdükleri ve bu iten büyük kazançlar saladıkları aikardır. Ham ürün ihracından ziyade, üniversite sanayii ibirlii kurularak mamul ürün yatırım imkanları aratırılmalı ve hayata geçirilmelidir. Birçok farklı endüstri dalında hammadde yarı mamul olarak gereksinim duyulan pomzanın, mamul yarı mamul olarak ihracatının üphesiz ülke ekonomisine katkısı çok daha fazla olacaktır. d. Pomza üretici ve ihracatçıları pazarlama konusunda daha bilinçli davranmalıdır. Özellikle ambalajlama konusuna dikkat edilmeli, geliigüzel ambalajlama yapılmamalıdır. Malın kalitesi kadar ambalajının da pazarlama da önemli bir faktör olduu unutulmamalıdır. Ayrıca iletiim teknolojisinin ba döndürücü bir hızla gelitii son yıllarda, bilgisayar ve internet ortamından azami ölçüde faydalanılmalı, düzenlenecek panel ve sempozyumlar, sektöre ilikin yayınlar, karılıklı ilikiler ile tanıtım ataına kalkılmalı, tüketici ülkelere ülkemiz pomzasının kalitesi ve geni uygulama alanları anlatılmalıdır. 33

34 e. Haksız rekabet sektörün önemli dier bir sorunudur. Önceki bölümlerde tablolar halinde sunularak irdelendii üzere ülkemiz ihracatında kaydedilen artılarla paralel ihracat gelirleri elde edilemedii gibi birim fiyat bazında gerilemeler yaanmıtır. Ülke içindeki üretici ve ihracatçıların yeteri kadar ortak hareket etmemesi, birbirleri ile rekabet ortamı yaratmaları, reel madencilik uurundan yoksun üretim anlayıı ihracat politikasını giderek çıkmaza sokmaktadır. Dier maden ve doal kaynakların iletilmesinde olduu gibi, pomza madencilii açısından da maden hukuku ve iletme imtiyazlarının yeniden gözden geçirilerek günümüze uygun düzenlemelere gidilmesi, daha rasyonel ve bilinçli metotlarla iletilme imkanının temini zaruridir. Blok kullanımı ve yalıtım yönetmeliini düzenleyen TS 825 ile ilgili bir takım sorunlar yaanmaktadır. TS EN 1745 standardı, bir Avrupa Norm standardı olması ve ülkemizde de yürürlüe girmesine ramen, blok elemanlarının ısı iletkenlik ve yalıtım deerlendirmelerinde kullanılan bir standart olarak görülmemesi bir sorunu tekil etmektedir. Bunun yerine uygulanan TS 825 karma bir standart olması ve üretilen yapı elemanlarının kalite faktörünü göz önünde bulundurmadan yapı elemanları ile ilgili salt ısı iletkenlik deerlerini listeler eklinde belirtmesi de teknik açıdan sakıncalı görülen bir standart eklidir. Ülkemizde dolu duvar blokları D.D.B, özel yarıklı SW bloklar, asmolen bloklar ve % 80 oranında boluklu duvar blokları B.D.B üretmektedir. Hazırlanan ts 825 bu çerçevede düzeltilmezse ülkemize ve sanayicilerimize çok aır bir darbe vuracaktır. DIN 4108 arkasına sıınıp, Türkiye gerçeklerini görmeyen insanlar vardır. Üstelik DIN 4108 de yazılanlar bile doru olarak yazılmamaktadır. TSE kurumu öncelikle akredite bir laboratuar kurup bu kaosu durdurmalıdır. 5. SEKTÖRLERN TAMAMINDA YAANAN GENEL SORUNLAR a) Girdi temininde yaanan sorunlar Çimento ana girdimizdir, fiyatı deikendir, yıl içinde arz talep dengesine göre deimektedir. Aynı ekilde enerji ve akaryakıt sürekli zam almaktadır. Malın kendi deeri kadar taıma deerleri ortaya çıkmıtır. Bims fiyatları imdilik istikrarlıdır,ancak enerji ve akaryakıt fiyatları maden ocaklarını da zorlamaktadır. 34

35 Mevzuatta yaanan sorunlar Mevzuat, dier madenlerde olduu gibi pomza madenciliini de etkileyen önemli sorunlardan biridir. Madencilik faaliyetlerini kısıtlayan hükümler içeren ve bu nedenle madencilii dolayısıyla pomza endüstrisini yakından ilgilendiren birçok kanun ve yönetmelik mevcuttur. Madencilik faaliyetlerini ilgilendiren hüküm içeren kanunlar aaıda verilmitir: Maden Kanunu ve lgili Yönetmelikleri, Çevre ve lgili Yönetmelikleri, Orman ve aaçlandırma mevzuatı, Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları ile ilgili mevzuat, Tarım alanları ile ilgili mevzuat, Mera alanları ile ilgili mevzuat, Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili mevzuat, Su havzaları ile ilgili mevzuat, Kıyı alanları, sahiller ve karasuları ile ilgili mevzuat, Sulak alanlarla ilgili mevzuat, Kültür ve turizm koruma ve geliim bölgeleri ve turizm merkezleri ile ilgili mevzuat, Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile ilgili mevzuat, mar ile ilgili mevzuat, Özel çevre koruma bölgeleri ile ilgili mevzuat, Görüldüü üzere, madencilii dolayısıyla pomza madenciliini kısıtlayabilen ve ilgilendiren birçok mevzuat mevcuttur. Bu mevzuatlar ruhsat sahasının durumuna göre, pomza iletmecilerinin karısına çıkabilmekte ve olumsuz etkilemektedir. Örnein, ruhsat sahasının milli park ilan edilmi bir saha olması durumunda milli park mevzuatına göre iletme yapılamamaktadır. Bu konu ile ilgili somut bir örnek de mevcuttur. Isparta-Gölcük volkanizmasında bulunan pomza sahalarının bir bölümü milli park sınırları içerisinde olması nedeniyle milli park mevzuatına göre iletilememektedir. Bu kısıtlamalar dıında, pomzayı en çok ilgilendiren iki ana konu Maden Kanunu ile Çevre ile ilgili mevzuattır. Maden Kanunları Açısından Türkiye'de endüstriyel pomza üretim ve ihracatının gelimesi çok kısa bir sürede gerçeklemitir. Balangıç yıllarında madenci ve ihracatçı irketler üretim ve pazarlama organizasyonu yapmak için giriimlerde bulunduklarında, tarihinde çıkarılan 6309 sayılı Maden Kanunu yürürlükte idi. Bu tarihte pomza, Maden Kanunu kapsamında 35

Pomza Madenciliği, Endüstrisi ve Türkiye Açısından Önemi (Gelişen Yeni Bir Sektör)

Pomza Madenciliği, Endüstrisi ve Türkiye Açısından Önemi (Gelişen Yeni Bir Sektör) Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET20Q5, İzmir, Türkiye, 09-12 Haziran 2005 Pomza Madenciliği, Endüstrisi ve Türkiye Açısından Önemi (Gelişen Yeni Bir Sektör) L. Gündüz & N. Şapcı

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2617 - ÖİK: 628 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU YAPI MALZEMELERİ III (POMZA-PERLİT-VERMİKÜLİT-FLOGOPİT-GENLEŞEN KİLLER)

Detaylı

TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL

TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL T.C. GAZOSMANPAA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL Hazırlayan erife Güne Kaya ktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Danıman Doç. Dr. Birol Çetin TOKAT 2009 ii

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 DOAL VE KÜLTÜREL ÖZELLKLER LE LÜLETAI THE NATURAL AND CULTURAL

Detaylı

ENERJ RAPORU. Rapor koordinatörü :

ENERJ RAPORU. Rapor koordinatörü : ENERJ RAPORU 7. Kasım 2008 Sayın Enerji Bakanımız Hilmi GÜLER in 29 Eylül 2008 tarihindeki talimatları ile hazırlanan Enerji Raporu çalımasına gönüllü olarak katılanlar : Prof. Dr..Engin TÜRE Prof. Dr.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN. Anabilim Dalı : MİMARLIK. Programı : ÇEVRE KONTROLÜ VE YAPI TEKNOLOJİSİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN. Anabilim Dalı : MİMARLIK. Programı : ÇEVRE KONTROLÜ VE YAPI TEKNOLOJİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİMSBLOK İLE ÖRÜLEN DIŞ DUVARLARIN YAPISAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN Anabilim

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE

ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE TASLAK METN Mayıs 2006 Bu çalımanın ilk versiyonu TÜSAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu nun misyonu dorultusunda 2003 yılında Arzu lhan Kıbrıs tarafından hazırlanmıtır.

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu 2014 Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Bu rapor DİTAM tarafından yürütülen Diyarbakır İli Hammadde Potansiyelinin Açığa Çıkarılması Projesi kapsamında Diyarbakır ilinde yan sanayi yatırımı

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. Ercan EKTİ 13 İçindekiler TABLO, ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2615 - ÖİK: 626 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU YAPI MALZEMELERİ I (ALÇI-KİREÇ-KUM-ÇAKIL-MICIR-BOYA TOPRAKLARI-TUĞLA

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 1 / 47 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 6.1. Doğal alçılar 6. Doğal ve yapay alçı 6.1.1. Hammadde ve üretimi 6.1.2. Fiziksel ve mekanik özellikleri 6.1.3. Türleri

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU 2012 YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Bu rapor, EEN/SPA/10/SMESENV/283469 sayılı PRISM Sözleşmesi kapsamında, proje ortağı Doğu Marmara ABİGEM tarafından hazırlanmıştır. ĠÇĠNDEKĠLER 1. TÜRKĠYE DE

Detaylı

ısı yalıtım sektör araştırması

ısı yalıtım sektör araştırması ısı yalıtım sektör araştırması Zeynep Kulaksızoğlu İstatistik Şubesi Eylül 2006 İÇİNDEKİLER I - SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI... 1 II - ISI YALITIM ÇEŞİTLERİ.... 6 SICAK İZOLASYON.. 6 SOĞUK İZOLASYON. 6 BİNALARDA

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖREL

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖREL AR&GE B Ü L T E N AR&GE BÜLTEN 2009 ARALIK - SUNUŞ 2014 TEMMUZ İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Sunuş -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1. GİRİŞ 1.1. Tanım ve Sınıflandırma

1. GİRİŞ 1.1. Tanım ve Sınıflandırma 50 1. GİRİŞ 1.1. Tanım ve Sınıflandırma Perlit asidik bir volkanik camdır. Perlit ismi bazı perlit tiplerinin kırıldığı zaman inci parlaklığında küçük küreler elde edilmesi nedeni ile inci anlamına gelen

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı