KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI"

Transkript

1 KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTABI (PAKET 3) REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ S Ö Z L E Ş M E Y Ö N E T İ M İ Ş U B E S İ

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz...2 Proje Kurum Müdürlüklerince Yapılacak İşlem Sırası...3 Ürün Fotoğrafları ve Broşürleri Paket Teslim Alma ve Kesin Tutanakları Dağıtım Listesi..14 Haberleşme Adresleri

3 ÖNSÖZ Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dünya Bankası (Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası-IBRD), Avrupa Birliği ve diğer finans kuruluşlarından elde edilecek hibe veya krediler kapsamında Bakanlığımızın ve bağlı okullarımızın ihtiyaç duyduğu Eğitim Öğretim sistemin kalitesinin ve kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak ve mevcut projelerin yürütülmesinde uygulayıcı birimler arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Orta Öğretim Projesi İkraz Anlaşması, Hükümetimiz ile Dünya Bankası (IBRD) arasında 22 Şubat 2006 tarihinde imzalanmıştır. Projenin genel anlamdaki kalkınma hedefi; öğrencilerin eğitim düzeyinin geliştirilmesi, mesleki rehberlik sisteminin oluşturulması ve yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi yönündeki koşulların iyileştirilmesi suretiyle genel, mesleki ve teknik orta öğretim reformunun desteklenmesidir. Projenin Hedefleri: 1. Genel, mesleki ve teknik orta öğretim için yeni müfredatlar geliştirilip, uygulanacak ve öğrencilerin öğrenim kapasiteleri arttırılacaktır. 2. Okulların bilgi iletişim teknolojisi (BT) ile donatılması ve BT eğitimi ile beceriler yaygınlaştırılarak öğrencilerin öğrenimi kolaylaştırılacaktır. 3. Öğrencilerin eğitim ve meslek seçimlerine karar vermelerine yönelik mesleki ve rehberlik danışmanlık hizmetleri güçlendirilecektir. 4. Öğrencilere ve sistem performansına ilişkin bilgilerin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi suretiyle orta öğretim kalitesi ve çıktıları artırılacak ayrıca, okullara okul bazlı stratejik planlamasüreci doğrultusunda kendilerini ve öğrencilerinin performanslarını artırmada yardımcı olunacaktır. 5. Planlı Okul Gelişim Modeli uygulamaları ile sürekli gelişim ve öğrenen örgüt yaklaşımlarını benimseyen etkili okul anlayışını tüm orta öğretim okullarında (genel, mesleki ve teknik) yaygınlaştırılacaktır. 6. Mesleki/teknik okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ve teknik kurumlarının mesleki yeterlikleri geliştirilecektir. Proje 2006 yılında başlatılmış olup 31 Aralık 2011 tarihinde tamamlanacaktır. Proje bütçesi 80 milyon Euro dur. 3

4 PROJE OKULU MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEM SIRASI Hükûmetimiz ile Dünya Bankası (IBRD) arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Ortaöğretim Projesi kapsamında, Dünya Bankası esas ve usulleri doğrultusunda Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kariyer Rehberlik Sistemi İçin BT Ekipmanları Satın Alımı & 210 Ortaöğretim Okuluna BT Ekipmanları Satın Alımı ihalesinin 3. paketini kazanan Bilgitaş Büro Makineleri San. Ve Tic. A.Ş ile Bakanlığımız arasında tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 3. pakette siyah beyaz ve renkli olmak üzere 2 adet fotokopi makinesi satın alınmıştır. Satın alınan fotokopi makinelerinin dağıtım ve teslim alınmasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 1. Yüklenici firma, Ekim 2011 tarihinden itibaren, Başkanlığımız web sitesinde de (http://projeler.meb.gov.tr) yayımlanacak olan dağıtım listesine göre ekipmanların dağıtımına başlayacaktır. Ekipmanlar firma tarafından kurumlara teslim edilecek ve kurulumları yapılarak kullanıcı eğitimi verilecektir. 2. Kurum müdürlüğü bünyesinde; müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, alanında uzman en az 1 (bir) öğretmenden oluşan 3 (üç) kişilik bir komisyon kurulacaktır. 3. Ekipmanların kurulumu yapıldıktan sonra, ekipmanlar ile birlikte teslim edilen ve Başkanlığımız web sitesinde de (http://projeler.meb.gov.tr) yayımlanacak olan Teslim Alma ve Uygulama El Kitabı nda bulunan teknik şartnamelere uygunluğu kontrol edilerek, Paket Teslim Alma ve Kesin Kabul Tutanağı 2 (iki) suret halinde, eksiksiz olarak düzenlenip, 1 (bir) sureti Bakanlığımız Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığına gönderilmek üzere firma yetkilisine teslim edilecek, 1 (bir) sureti de kurum müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 5. Kurum müdürlüğü tarafından tanzim edilecek olan, Paket Teslim Alma ve Kesin Kabul Tutanakları, ilgili firmaya ödemelerde esas alınacak belgeler olduklarından bu evrakların titizlikle düzenlenerek evrakların imzalı ve mühürlü olmasına dikkat edilmesi ve asıllarının Başkanlığımıza gönderilmek üzere firma yetkilisine teslim edilmesi, suretlerinin de ayrıca muhafaza edilmesi gerekmektedir. 6. Söz konusu satın alım işinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait harcama kalemi kullanıldığından, materyallerin taşınır işlem fiş giriş işlemleri, ilk etapta Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, daha sonra dağıtım yapılan kurumlara çıkış işlemleri yapılacaktır. Kurumlar da bu işlem sonrasında e-taşınır modülünden onay vereceklerdir. 7. Ekipmanların garanti süresi kabulünden itibaren 36 (otuzaltı) ay, olup, oluşabilecek arızalara yüklenici firmaya bildirildikten sonra 15 (onbeş) gün içinde müdahale edilecektir. 4

5 ÜRÜN FOTOĞRAFLARI 5

6 RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNESİ KYOCERA TASK ALFA 300ci 6

7 7

8 8

9 SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNESİ KYOCERA TASK ALFA 221 9

10 10

11 11

12 PAKET TESLİM ALMA VE KESİN KABUL TUTANAĞI İLİ: İLÇESİ:... KURUM ADI:... TELEFON: FAKS:. KURUM KODU:.. NO MATERYALİN ADI ADET ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNASI (KYOCERA TASKALFA 300Cİ) 1 Fotokopi makinesi, A4 kağıt için siyah beyaz ve renkli kopya hızı dakikada en az 30 çekim yapabilen, dijital sistemde çalışabilir özellikte olacaktır. 2 Fotokopi makinesi en az %25 ile %400 oranında küçültme - büyültme yapabilecek ve zoom işlemi % 1 aralıklarla olacaktır. 3 Makine kasetten otomatik kağıt beslemeli olacaktır. Makinede, her bir kaset en az 500 adet A3 kağıt besleme kapasitesine sahip en az iki adet kaset bulunacaktır. Kaset içerisinde kağıt seçme mekanizması olacaktır. 4 Makine üzerinde otomatik kopya sayıcısı, koyuluk ayarlayıcısı ile kağıt bitimini, kağıt sıkışmasını, toner bitimini vb. bilgileri haber veren menü gösterge ekranı olacaktır. 5 Gösterge ekranındaki menüler Türkçe olacaktır. 6 Fotokopi makinesi 2 GB hafızaya ve sabit diske sahip olacaktır. 7 Otomatik çift taraflı baskı yapabilmelidir. 8 Fotokopi makinesi network yazıcı ve network tarayıcı olarak kullanılmalıdır. 9 Fotokopi makinesi arkalı önlü çekim ünitesine sahip olmalıdır. (DP-750(B) DOCUMENT PROCESSOR) 10 TK-865K 3 adet TK-865C 5 adet TK-865M 5 adet TK-865Y 5 adet Toner ile verilecektir. Tonerlerin birer adedi makine kurulumu sırasında makineye takılacaktır. 11 Fotokopi makinesi sehpasıyla birlikte verilmelidir. (CB-721) 12 Fotokopi makineleri standart ve istenilen özel aksesuarları ile birlikte Türkçe Kullanma ve Bakım Kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve Garanti Belgesi ile birlikte komple çalışır vaziyette teslim edilecektir. GENEL ÖZELLİKLER Evet Kontrol Hayır 1 Montaj ve işletmeye alınması, yüklenici firma veya malın yetkili servisleri tarafından yapılacaktır. 2 Mal işletmeye alındıktan sonra yüklenici veya yetkili servis tarafından kısa süreli kullanım ve bakım onarım eğitimi verilecektir. TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTAPÇIĞI TESLİM ALINMIŞTIR. Evet Hayır NOT: Her kalem yukarıdaki teknik özelliklere göre kontrol edildikten sonra kontrol kısmında ki evet/hayır kısmına " " sembolü konulacaktır. KURUM MÜHRÜ.../.../ 2011 Komisyon Başkanı ÜYE (Ad, Soyad, İmza) ÜYE (Ad, Soyad, İmza)

13 PAKET TESLİM ALMA VE KESİN KABUL TUTANAĞI İLİ: İLÇESİ:... KURUM ADI:... TELEFON: FAKS:.. KURUM KODU:.. NO MATERYALİN ADI ADET ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNASI (KYOCERA TASKALFA 221) 1 Fotokopi makinesi, A4 kağıt için siyah beyaz en az 22 çekim yapabilen, dijital sistemde çalışabilir özellikte olacaktır. 2 Fotokopi makinesi, Yazıcı, Faks, Tarayıcı ve Kopyalama fonksiyonlarına sahip olacaktır.( SCAN SYS F (B), FAX SYS (R)) 3 Fotokopi makinesi en az %25 ile %400 oranında küçültme - büyültme yapabilecek ve zoom işlemi % 1 aralıklarla olacaktır. 4 Ekran menüsü Türkçe olmalıdır. 5 Makine kasetten otomatik kağıt beslemeli olacaktır. Makinede herbiri enaz 300 adet A3 kağıt kapasiteli 2 adet kasedi bulunacaktır. Kaset içerisinde kağıt seçme mekanizması olacaktır. 6 Fotokopi makinesi 64MB hafızaya sahip olacaktır. 7 Otomatik çift taraflı baskı yapabilmelidir.(du 420) 8 Fotokopi makinesi doküman besleme ünitesine sahip olmalıdır. (DP-420 DOCUMENT PROCESSOR) 9 Fotokopi makinesinin USB portu bulunmalıdır. 10 Makinenin içinden çıkan tonerden ayrı olarak Kyocera Marka TK-435 Model 1 Adet toner verilecektir. 11 Fotokopi makinesinin Türkçe karakterleri tanıyan ABBYY Fine Reader V.11 OCR yazılımı ile birlikte verilecektir. Yazılımın orijinal lisansı olmalıdır. 12 Fotokopi makinesinin; Türkçe Kullanım kılavuzu (CD halinde) Güç kablosu USB kablosu Ağ kablosu (en az 3 m patch kablo), Kurulum CD si birlikte verilmesi gerekmektedir. Yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve Garanti Belgesi ile birlikte komple çalışır vaziyette teslim edilecektir. GENEL ÖZELLİKLER 1 Montaj ve işletmeye alınması, yüklenici firma veya malın yetkili servisleri tarafından yapılacaktır. 2 Mal işletmeye alındıktan sonra yüklenici veya yetkili servis tarafından kısa süreli kullanım ve bakım onarım eğitimi verilecektir. Evet Kontrol Hayır TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTAPÇIĞI TESLİM ALINMIŞTIR. Evet Hayır NOT: Her kalem yukarıdaki teknik özelliklere göre kontrol edildikten sonra kontrol kısmında ki evet/hayır kısmına " " sembolü konulacaktır. KURUM MÜHRÜ.../.../ 2011 Komisyon Başkanı ÜYE (Ad, Soyad, İmza) ÜYE (Ad, Soyad, İmza) 2

14 Çok Fonksiyonlu Siyah Beyaz Fotokopi Makinesi Çok Fonksiyonlu Renkli Fotokopi Makinesi. No İL İLÇE OKUL ADI / ADRES 1 Adana Kozan Ticaret Meslek Lisesi 1.Katı Cumhuriyet Mah. 1 2 Adana Seyhan Çınarlı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 45/B 1 1 Selahattin Eyyübi Mah.3829 Sok. No.10 (Ömer Refika Halıcılar İ.Ö. İki 3 Adana Yüreğir Katlı Binası) Adıyaman Besni Besni İlköğretim Okulu Ek Binası 1 5 Adıyaman Kahta Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Cumhuriyet Y.İ.B.O. Bahçesi 1 6 Adıyaman Merkez Gölbaşı Caddesi Gazi Orta Okulu Yanı Afyon Merkez Karaman Mah. Mektem Sok. No:14 (Eski Halk Eğitim Binası) 1 8 Ağrı Merkez Vali Konağı Caddesi Cumhuriyet İO Arkası 1 9 Ağrı Patnos Sanayi Mah. Kerem Şahin İÖO Binası Kat Amasya Merkez Mehmet Varinli Caddesi No: Amasya Merzifon Taştan Sönmez Cad. Halk Eğitim Merkezi Giriş Katı 1 12 Ankara Altındağ Örnek Mh. Adalı Halil Sk. No:12 Telsizler 1 13 Ankara Çankaya Selimiye Cad. No: 23/A Y. Ayrancı (Eski Ayrancı Lisesi Binası) 1 14 Ankara Etimesgut Suvari Mah. İstasyon Cad. Güneşevler İO Eski Binası 1 15 Ankara Gölbaşı İmam Hatip Lisesi Binası 1 16 Ankara Keçiören Gümüşdere Mahallesi Fatih Cad No: Ankara K.Hamam Eski Ticaret Meslek Lisesi 1 18 Ankara Polatlı İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi 1 19 Ankara Sincan Gop Mahallesi Ayvaz Sokak No:1 Kat: Ankara Yenimahalle Varlik Mah.Yakacik Sok. No: Antalya Alanya Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi Halkeğitim Binası Kat/ Antalya Kumluca Yeni Emek Mah Sok. No:7 Kepez 1 23 Antalya Kepez Hacıveliler Köyü İO Binasının 3.Katıkumluca 1 24 Antalya Muratpaşa Çeltikçi Köyü 1 25 Antalya Manavgat Tuzcular Mh. İmaret Sk. Kaleiçi Muratpaşa 1 26 Artvin Merkez 7 Mart İO A/Blok 1 27 Aydın Nazilli Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı Eski Hükümet Konağı 1 28 Aydın Söke Kemalpaşa M. Özyol S.No:24 1 Cumhuriyet Mah. Uğur Mumcu Cad 107. Sok. No 5 (Nihat Tansoy İO 29 Balıkesir Merkez Yanı) Akçay/Edremit 1 30 Bilecik Bozüyük İsmet İnönü Cad. Hükümet Konağı Binası Zemin Kat 1 31 Bingöl Merkez Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Melikşah Sokak 1 32 Bitlis Merkez Taş Mah. Kültür Sok. No: Bitlis Tatvan Rehberlik Ararştırma Merkezi Kale Mah Menekşe Cad 1 34 Bolu Merkez Tabaklar Mah. Tayyar Sokak İ.B. And. Otelc. Tur. M. L. Bahçesi No: Prefabrik Bina 1 35 Bursa İnegöl Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: Gemlik 1 36 Bursa Nilüfer Yeni San. Kafkas Cad. No : Bila 1

15 37 Bursa Osmangazi Fethiye Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi Duyum İşitme Engelliler İO Yanı 1 38 Bursa Yıldırım Selçukhatun Mh. Rakım Sk. No:17 Osmangazi Bursa Gemlik Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi No: Çanakkale Merkez İsmetpaşa Mah. Büyük Hamam Sokak No: Çankırı Merkez Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No : Çorum Merkez Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: Çorum Sungurlu Sunguroğlu Mah. Çankırı Cad. No: Denizli Merkez Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Ulus Cad.No: Diyarbakır Çınar Belediyeye Ait Eski İdare Binası 1 46 Diyarbakır Yenişehir Eski Eğitim Fakültesi C Blok Şehitlik 1 47 Diyarbakır Bağlar Bağlar Yeniköy Mh. Hava Alanı Cd.1026.Sokak No: Diyarbakır Silvan Selahattin Mah. Aşağı Çarşı Eski Askerlik Şubesi 506.Sokak No: 21/ Diyarbakır Kayapınar Peyas Mah.438.Sok.No:3 Kayapınar İO Bitişiği 1 50 Edirne Merkez Hüseyin Hüsnü Tekişik Ram Dilaverbey Mah.Gazipaşa Cad.No: Elazığ Merkez Cumhuriyet Mahallesi 25. Sokak No: Bahçelievler Erzincan Merkez Atatürk Mah. Erzincan Lisesi Bahçesi Erzurum Merkez Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. Vilayet Binası Kat: 5 Yakutiye Eskişehir Odunpazarı Akarbaşı Mahallesi Ada Sokak No:35/A 1 55 Eskişehir Tepebaşı Işıklar Mh. Şh. Pyd. Ast.Sb. Çvş.Soner Özüdek İO Yanı 1 56 Gaziantep Şahinbey İstasyon Caddesi Migros (Bedesten) Karşısı Eski Ticaret Lisesi Kat Gaziantep Şehitkamil Güvenevler M. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gaziantep Anaokulu Üstü 1 58 Giresun Ş.Karahisar İlçe Milli Eğitim Md.Binasının Bir Bölümü 1 59 Giresun Tirebolu Dumlupınar İlköğretim Okulu Ek Binada 1 60 Hakkari Merkez Bulak Mah Hakkari Yüksekova Fatih Sultan Mehmet İO İçi 1 62 Hatay Antakya Esenlik Mah. Makbule Ölçen Cad. No: Hatay İskenderun Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Binalarının Bir Bölümü 1 64 Isparta Merkez Pirimehmet Mah. Gölcük Cad. No Mersin Anamur Esentepe Mah. Anamur Lisesi B Blok 1 66 Mersin Silifke Pazarkaşı Mh Sk. No:40(Eski 50.Yıl İO Binası) 1 67 Mersin Tarsus Eski Ömerli Mah. Alpaslan Türkeş Bul. No: Mersin Erdemli Yüksek Mahalle Keskinler Sokak No: İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi 52 Sokak No: İstanbul Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binasi I.Kat 1 71 İstanbul Bağcılar Kemal Paşa M. Namık Kemal C.No: İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mh. Mahmutbey Cd (Yolu) Okul Sokak No: İstanbul Bakırköy Kartaltepe M. General Şükrü Kanatlı Cd. No: İstanbul Başakşehir Başak Mh.İbb Fatih Sultan Mehmet İO Binası 1 75 İstanbul Bayrampaşa Cevatpaşa İO Eski Binası 1 76 İstanbul Beykoz Aşık Kerem Sok.No:3 Gümüşsuyu 1 77 İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı Adm İş Merkezi No 8/ İstanbul Esenler 125.Yıl İlköğretim Okulu Binası 3. Kat Nene Hatun M.136.Sok İstanbul Fatih Gureba Hüseyin Ağa Mh. Şekerci Sk.No:29 Aksaray 1 80 İstanbul Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mah. Temaşa Sok No: İstanbul Güngören Gençosman İmkb Ticaret Meslek Lisesi Zemin Kat 1 82 İstanbul Kadıköy Tüccarbaşı Sultan Sk. No:27 Erenköy 1 83 İstanbul Kağıthane Merkez Mah. Kemerburgaz Cad. No:1 1 2

16 84 İstanbul Kartal Namık Kemal Cd. Çavuşoğlu Mh. Akmecit Sk.N:2/ İstanbul K.Çekmece Mahmutbey Cad. Okul Sok. No:2 Halkalı 1 86 İstanbul Pendik Orta Mah. Bağdat C No: İstanbul Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Cad. Karakol Sk. No: İstanbul Silivri Yeni Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 1 1 Battal Gazi Mh. Kubbe Cd.Sultanbeyli Kız Teknik Ve Meslek Lisesi 89 İstanbul Sultanbeyli Binası No : İstanbul Şişli Ali Samiyen Sok. No: İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Mah. Hatboyu no:17/b (Belediye Binası Arkası) 1 92 İstanbul Ümraniye Alemdağ Cad.Yavuz Mah.Ümraniye İmam Hatip Lisesi 1.Katı 1 93 İstanbul Üsküdar Barbaros Mh. Denizmen Sk. No:25/ İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mah. 71 Sok. No:9 A Blok Fatma Süslügil İO Yanı 1 95 İzmir Aliağa Hükümet Konağı 5. Kat 1 96 İzmir Bayraklı Şehit Asteğmen Mesut Urlu Sok. Emek Mah İzmir Bergama Zafer Mh. Cumhuriyet Cd. No: 6/B İzmir Bornova Erzene Mah.80 Sok. No: İzmir Buca Dumlupınar Mahallesi Uğur Mumcu Cad. No İzmir Çeşme İnönü Mah Sok No İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Cad.No: İzmir Konak 227sok. No:18 Hatay İzmir Ödemiş Atatürk Mah.Saraçoğlu Cad..No:8/B İzmir Karabağlar 4161 Sok No Kars Merkez Yusuf Paşa Mah. Ordu Cad. No: 40, Kat Kastamonu Merkez Aktekke Mah.Yalçin Cad. No: Kayseri Develi Mesleki Eğitim Merkezi Md.Binası Bir Bölümü Kayseri Kocasinan Fatih Mh.Fevzi Fevzioğlu Cd.Açık Sk. No: Kırklareli Lüleburgaz Gençlik Mah.Adliye Sarayı Yanı No: Kırklareli Merkez Demirtaş Mah.Fuat Umay Cad. 5 Nolu Sağlık Ocağı 1. Katı No: Kırşehir Merkez Öğretmenevi Yanı Türk Telekom Arkası Kocaeli Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası 4.Kat Kocaeli Gölcük Şirinköy Mah. Fahri Korutürk Cad. Şirinköy İO 3. Katı Kocaeli İzmit Akçakoca Mah. Kapanca Sok No: Konya Akşehir Selçuk Mah. 24 Ağustos Bulvarı No: Konya Beyşehir Hacı Akif Mah. Antalya Cad Konya Karatay Çiftemerdiven Mah. Cevhertaş Sk. No: Konya Selçuklu Özalan Mah. Gültekin Sok.No:9/ Konya Seydişehir Ulukapı Mah.751. Sok.Tuta Petrol Karşısı Kütahya Merkez Ali Paşa Mah.Abdurrahman Karaa Bulvarı.Öğretmenevi Hizmet Binasi K: Kütahya Tavşanlı Fatih Mah.Cumhuriyet Cad.No:86 Simav-Kütahya Kütahya Simav Yenimahalle Şehir Gaffar Okkan Cad.No:21 Tavşanlı/Kütahya Malatya Merkez İnönü Mahallesi Tarım Kredi Koop Yanı Manisa Akhisar Paşa Mahallesi 28 Sokak No:8 Kat: Manisa Merkez 2. Anafartalar Mh. Adalet Sk. No: Manisa Salihli Seyrantepe Mah. Yüksel Özdemir Cad. No: Manisa Soma Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Bünyesi Kahramanmaraş Elbistan Emniyet Caddesi Özel İdare Binası Kat/ Kahramanmaraş Merkez Mağralı Mah. Halit Evliya Cad. No:4 Batıpark Mardin Kızıltepe Kızıltepe Rehberlik Ve Araştırma Merkezi 1 3

17 131 Muğla Merkez Orhaniye Mah. Akasya Sok.No: Muğla Milas Hayıtlı Mahallesi İsmail Hakkı Milaslı Cad. No: Muş Merkez Halk Bankası Karşsı Nevşehir Merkez Bahçelievler Mah. Naryolu Milli Eğitim Lojmanı Yanı Ordu Fatsa M.K.P. Mah. Kaymakam M.Esen Cad. No: Ordu Merkez Yenimahalle Okullar Cad. No:17/A Ordu Ünye Belediye Caddesi Belediye İş Merkezi No: Rize Merkez Rehberlik Arş. Mrk Müdürlüğü Tophane Mah. Çıkmaz Sok. No: Sakarya Erenler Sakarya Cd. İl Tarım Müdürlüğü Yanı Samsun Bafra Kızılırmak Mah.Ahmet Çavuş Sk.Vuraloğlu İşhanı No:2 Kat: Samsun Havza Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Siirt Merkez Rehberlik Arş. Mrk. Müdürlüğü Mithat Öktüren Caddesi No:9/A Sinop Merkez Okullar Cad. Anadolu Lisesi Karşısı Sivas Suşehri Atatürk İlköğretim Okulu Binası Kat: 2 1 Esentepe Mah. Emlak Konutları Yanı (Çorlu Sakatlar Derneği İO Ek 145 Tekirdağ Çorlu Binası) Tekirdağ Merkez Hürriyet Mah. Öğretmenler Cad. No:22/ Tokat Erbaa Atatürk İlköğretim Okulu Yanı Tokat Niksar Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Trabzon Merkez Soğuksu Mahallesi Kader Cad. Çamlıkaltı Mevkii Özel Eğitim Kampüsü 1 Sulaklı Mahallesi M.Fevzi Çakmak Sok. Of Yardımlaşma Vakfı Girişi 150 Trabzon Of Kat: Tunceli Merkez Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Şanlıurfa Merkez Yusufpaşa Mah.Fuar Cad Sok No: Şanlıurfa Siverek Mehmetçik İO Öğrt. Binası 2. Katı Uşak Merkez Kurtuluş Mah. Doğan Özkaraman Cd. No: 11 Öğretmenevi Yanı Van Erciş Vanyolu Mahallesi Cumhuriyet İO Arkası Rehberlik Ve Arş Mrk Van Merkez Şerefiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. End. Meslek Lisesi Karşısı Yozgat Merkez Tekke Mahallesi Merve Sokak No: Yozgat Sorgun Yazlak Mh Şefaatli Cd İlçe Emniyet Müd Karşısı. Anadolu Ticaret Meslek L. Kat: Yozgat Yerköy Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: Zonguldak Çaycuma Pehlivanlar Mahallesi Sağlık Caddesi Eski 1 Nolusağlı Ocağı Binası No Zonguldak Ereğli Bağlık Mahallesi 1. Nolu Hatip Sok. Kdz. Ereğli Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi Okul Sokak Aksaray Merkez Kılıçaslan Mah Nolu Sokak. No: Bayburt Merkez Mahmut Kemal Yanbey İO Binası Karaman Merkez Külhan Mh. 2.İstasyon Caddesi No: Kırıkkale Merkez Bağlar Başı Mahallesi Timur Caddesi 850. Sokak Batman Merkez Ziya Gökalp Mahallesi 50. Yıl İO Bünyesi Şırnak Merkez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Alt Katı Bartın Merkez Karaköy Mah. Kozcağız Yolu Ardahan Merkez Milli Eğitim Müdürlüğü Iğdır Merkez Eski Mit Binası/Migros Karşısı Yalova Merkez Şehit Ömer Faydalı Cad. No: Karabük Merkez 5000 Evler Cumhuriyet Mah.37 Nolu Cadde Kilis Merkez Şıh Abdullah Mah. Dereboyu Cad. M.Uluğ Can İO Yanı Kat Osmaniye Merkez Yıldırım Beyazıt Mah. 7 Ocak Stadyumu Yanı Düzce Merkez Kültür Mahallesi Uzun Mustafa Caddesi Eski Düzce Lisesi Karşısı 1 4

18 HABERLEŞME ADRESLERİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Beşevler / ANKARA Tel : (0 312 ) Faks : (0 312 ) Sözleşme Yönetimi Şubesi Ahmet OZAR (Şube Müdürü) Dahili: 1101 Funda ÇOKER (Uzman) Dahili: 1091 Mesut Zülfü YUSUFOĞLU (Uzman) Dahili: 1092 YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş ADRES : Otello Kamil Sok. No:8- Mecidiyeköy-İSTANBUL TEL: (0212) FAX: (0212) ÜCRETSİZ ARIZA VE DANIŞMA HATTI

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNE EKİPMAN ALIMI

TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNE EKİPMAN ALIMI TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNE EKİPMAN ALIMI TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTABI ORTAÖĞRETİM PROJESİ S Ö Z L E Ş M E Y Ö N E T İ M İ Ş U B E S İ İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz...3 Proje Kurum Müdürlüklerince

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni 1-2 Nisan 2013 Adana Şubesi Adana 1-2 Nisan 2013 Ankara Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Kızılay Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Balıkesir Şubesi Balıkesir 1-2 Nisan 2013 Burdur Şubesi Burdur 1-2 Nisan 2013 Bursa

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 290220001 13309 290220003 13310 291520001 13539 291520003

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI İLİ OKUL ADI İL DERECESİ BALIKESİR (BURHANİYE/EDREMİT) GRUBU ERKEKLER KIZLAR ISPARTA GRUBU ERKEKLER KIZLAR

2014-2015 ÖĞRETİM YILI İLİ OKUL ADI İL DERECESİ BALIKESİR (BURHANİYE/EDREMİT) GRUBU ERKEKLER KIZLAR ISPARTA GRUBU ERKEKLER KIZLAR 2014-2015 ÖĞRETİM YILI NO 25-27 MART 2015 TARİHLERİ ARASINDA YILDIZ - BASKETBOL GRUP YARIŞMALARINA KATILACAK İL VE TAKIMLARIN LİSTESİ İLİ OKUL ADI İL DERECESİ BALIKESİR (BURHANİYE/EDREMİT) GRUBU 1 AYDIN

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ 1. BÖLGE: ANKARA ETİMESGUT MEHMET AKİF ERSOY İHO 2. BÖLGE: YOZGAT SARIKAYA İHO 3. BÖLGE: RİZE KAPTAN AHMET ERDOĞAN İHO 4. BÖLGE: MARDİN ARTUKLU

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 3 0 2 Abdullah Gül Üniversitesi 3 2 1 3 Adalet Bakanlığı 20 16 4 4 Adana ASKİ Genel Müdürlüğü 3 1 2 5 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 2 1 6 Adana Büyükşehir

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)"

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) 2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" S. NO NO 1 2015000088 EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR YERİ Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici Eğitimi (Formatör)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Tercih Yabancı Okul Adı Kodu İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Dili Öğretim Süresi ADANA / CEYHAN / 26664 Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen ADANA / KOZAN / 24697 Kozan Fen ADANA /

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) /POZİSYON 4652 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001 4653 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001 4245 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN 3814545 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH 1 4587 6003 3814547 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ PSİKOLOG(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Teknikeri (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 90,89473 90,89473 210020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 2 0 77,67048 79,29027 210050001

Detaylı

2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ. Özel Eğitim Hizmetleri. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu. Öğrenci. Sayısı. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu

2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ. Özel Eğitim Hizmetleri. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu. Öğrenci. Sayısı. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu Sayfa : 1 İl Adı : ADANA Adı 1154 Çukurova Mal Müdürlüğü Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Ortaokulu 2 Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) 9 Toplamı 11 1 4.261.23 5.208.17 5.208.17 5.208.17

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

BOŞ BULUNAN ŞEF POZİSYONLARININ İLLERE GÖRE SAYISINI GÖSTERİR LİSTE

BOŞ BULUNAN ŞEF POZİSYONLARININ İLLERE GÖRE SAYISINI GÖSTERİR LİSTE BOŞ BULUNAN ŞEF POZİSYONLARININ İLLERE GÖRE SAYISINI GÖSTERİR LİSTE 1 ADANA 7 ADLİYE SARAYI MRK.MÜD. 2 CEMALPAŞA MRK.MÜD. 1 ÇUKUROVA MRK.MÜD. 1 KARGO İŞL.MRK. 2 SARIÇAM MRK.MÜD. 1 2 ADAPAZARI 1 ADAPAZARI

Detaylı

KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI

KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTABI (PAKET 2) REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ S Ö Z L E Ş M E Y Ö N E T İ M İ Ş U B ESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz...3 Proje

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı (TOKĐ)

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı (TOKĐ) T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Đdaresi Başkanlığı (TOKĐ) Genel Satış Listesi Đli Bölgesi Yöntem Durum Satışa Sunulan Sayısı Başvuru dönemi tarihi Seçim dönemi Teslim dönemi - Karaisalı 54 15.4.28 - Kozan 45 11.8.28

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

LİSTE. Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları

LİSTE. Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları Kurum Sayısı LİSTE Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları İç Denetçi Sayıları Kamu Kurumları (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 2 Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE KATKI PAYI ALINMAYAN ANLAŞMALI HASTANE VE TIP MERKEZLERİ (DİŞ TEDAVİLERİ HARİÇ)

01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE KATKI PAYI ALINMAYAN ANLAŞMALI HASTANE VE TIP MERKEZLERİ (DİŞ TEDAVİLERİ HARİÇ) ALINMAYAN ANLAŞMALI HASTANE VE TIP MERKEZLERİ ÖZEL KALEPARK HASTANESİ KOZAN ADANA 515 91 91 %0 %0 ÖZEL AKDENİZ LAZER GÖZ DAL MERKEZİ SEYHAN ADANA 459 51 03 %0 %0 ÖZEL ÇUKUROVA GÖZ HASTANESİ SEYHAN ADANA

Detaylı

1 of 50 EN BÜYÜK PUAN EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 50 EN BÜYÜK PUAN EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3241091 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez 1 0 90,93950 90,93950 3241093 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOG BOLU MERKEZ Merkez 1 0 89,42132 89,42132 3241095

Detaylı