KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI"

Transkript

1 KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTABI (PAKET 3) REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ S Ö Z L E Ş M E Y Ö N E T İ M İ Ş U B E S İ

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz...2 Proje Kurum Müdürlüklerince Yapılacak İşlem Sırası...3 Ürün Fotoğrafları ve Broşürleri Paket Teslim Alma ve Kesin Tutanakları Dağıtım Listesi..14 Haberleşme Adresleri

3 ÖNSÖZ Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dünya Bankası (Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası-IBRD), Avrupa Birliği ve diğer finans kuruluşlarından elde edilecek hibe veya krediler kapsamında Bakanlığımızın ve bağlı okullarımızın ihtiyaç duyduğu Eğitim Öğretim sistemin kalitesinin ve kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak ve mevcut projelerin yürütülmesinde uygulayıcı birimler arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Orta Öğretim Projesi İkraz Anlaşması, Hükümetimiz ile Dünya Bankası (IBRD) arasında 22 Şubat 2006 tarihinde imzalanmıştır. Projenin genel anlamdaki kalkınma hedefi; öğrencilerin eğitim düzeyinin geliştirilmesi, mesleki rehberlik sisteminin oluşturulması ve yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi yönündeki koşulların iyileştirilmesi suretiyle genel, mesleki ve teknik orta öğretim reformunun desteklenmesidir. Projenin Hedefleri: 1. Genel, mesleki ve teknik orta öğretim için yeni müfredatlar geliştirilip, uygulanacak ve öğrencilerin öğrenim kapasiteleri arttırılacaktır. 2. Okulların bilgi iletişim teknolojisi (BT) ile donatılması ve BT eğitimi ile beceriler yaygınlaştırılarak öğrencilerin öğrenimi kolaylaştırılacaktır. 3. Öğrencilerin eğitim ve meslek seçimlerine karar vermelerine yönelik mesleki ve rehberlik danışmanlık hizmetleri güçlendirilecektir. 4. Öğrencilere ve sistem performansına ilişkin bilgilerin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi suretiyle orta öğretim kalitesi ve çıktıları artırılacak ayrıca, okullara okul bazlı stratejik planlamasüreci doğrultusunda kendilerini ve öğrencilerinin performanslarını artırmada yardımcı olunacaktır. 5. Planlı Okul Gelişim Modeli uygulamaları ile sürekli gelişim ve öğrenen örgüt yaklaşımlarını benimseyen etkili okul anlayışını tüm orta öğretim okullarında (genel, mesleki ve teknik) yaygınlaştırılacaktır. 6. Mesleki/teknik okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ve teknik kurumlarının mesleki yeterlikleri geliştirilecektir. Proje 2006 yılında başlatılmış olup 31 Aralık 2011 tarihinde tamamlanacaktır. Proje bütçesi 80 milyon Euro dur. 3

4 PROJE OKULU MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEM SIRASI Hükûmetimiz ile Dünya Bankası (IBRD) arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Ortaöğretim Projesi kapsamında, Dünya Bankası esas ve usulleri doğrultusunda Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kariyer Rehberlik Sistemi İçin BT Ekipmanları Satın Alımı & 210 Ortaöğretim Okuluna BT Ekipmanları Satın Alımı ihalesinin 3. paketini kazanan Bilgitaş Büro Makineleri San. Ve Tic. A.Ş ile Bakanlığımız arasında tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 3. pakette siyah beyaz ve renkli olmak üzere 2 adet fotokopi makinesi satın alınmıştır. Satın alınan fotokopi makinelerinin dağıtım ve teslim alınmasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 1. Yüklenici firma, Ekim 2011 tarihinden itibaren, Başkanlığımız web sitesinde de (http://projeler.meb.gov.tr) yayımlanacak olan dağıtım listesine göre ekipmanların dağıtımına başlayacaktır. Ekipmanlar firma tarafından kurumlara teslim edilecek ve kurulumları yapılarak kullanıcı eğitimi verilecektir. 2. Kurum müdürlüğü bünyesinde; müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, alanında uzman en az 1 (bir) öğretmenden oluşan 3 (üç) kişilik bir komisyon kurulacaktır. 3. Ekipmanların kurulumu yapıldıktan sonra, ekipmanlar ile birlikte teslim edilen ve Başkanlığımız web sitesinde de (http://projeler.meb.gov.tr) yayımlanacak olan Teslim Alma ve Uygulama El Kitabı nda bulunan teknik şartnamelere uygunluğu kontrol edilerek, Paket Teslim Alma ve Kesin Kabul Tutanağı 2 (iki) suret halinde, eksiksiz olarak düzenlenip, 1 (bir) sureti Bakanlığımız Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığına gönderilmek üzere firma yetkilisine teslim edilecek, 1 (bir) sureti de kurum müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 5. Kurum müdürlüğü tarafından tanzim edilecek olan, Paket Teslim Alma ve Kesin Kabul Tutanakları, ilgili firmaya ödemelerde esas alınacak belgeler olduklarından bu evrakların titizlikle düzenlenerek evrakların imzalı ve mühürlü olmasına dikkat edilmesi ve asıllarının Başkanlığımıza gönderilmek üzere firma yetkilisine teslim edilmesi, suretlerinin de ayrıca muhafaza edilmesi gerekmektedir. 6. Söz konusu satın alım işinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait harcama kalemi kullanıldığından, materyallerin taşınır işlem fiş giriş işlemleri, ilk etapta Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, daha sonra dağıtım yapılan kurumlara çıkış işlemleri yapılacaktır. Kurumlar da bu işlem sonrasında e-taşınır modülünden onay vereceklerdir. 7. Ekipmanların garanti süresi kabulünden itibaren 36 (otuzaltı) ay, olup, oluşabilecek arızalara yüklenici firmaya bildirildikten sonra 15 (onbeş) gün içinde müdahale edilecektir. 4

5 ÜRÜN FOTOĞRAFLARI 5

6 RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNESİ KYOCERA TASK ALFA 300ci 6

7 7

8 8

9 SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNESİ KYOCERA TASK ALFA 221 9

10 10

11 11

12 PAKET TESLİM ALMA VE KESİN KABUL TUTANAĞI İLİ: İLÇESİ:... KURUM ADI:... TELEFON: FAKS:. KURUM KODU:.. NO MATERYALİN ADI ADET ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNASI (KYOCERA TASKALFA 300Cİ) 1 Fotokopi makinesi, A4 kağıt için siyah beyaz ve renkli kopya hızı dakikada en az 30 çekim yapabilen, dijital sistemde çalışabilir özellikte olacaktır. 2 Fotokopi makinesi en az %25 ile %400 oranında küçültme - büyültme yapabilecek ve zoom işlemi % 1 aralıklarla olacaktır. 3 Makine kasetten otomatik kağıt beslemeli olacaktır. Makinede, her bir kaset en az 500 adet A3 kağıt besleme kapasitesine sahip en az iki adet kaset bulunacaktır. Kaset içerisinde kağıt seçme mekanizması olacaktır. 4 Makine üzerinde otomatik kopya sayıcısı, koyuluk ayarlayıcısı ile kağıt bitimini, kağıt sıkışmasını, toner bitimini vb. bilgileri haber veren menü gösterge ekranı olacaktır. 5 Gösterge ekranındaki menüler Türkçe olacaktır. 6 Fotokopi makinesi 2 GB hafızaya ve sabit diske sahip olacaktır. 7 Otomatik çift taraflı baskı yapabilmelidir. 8 Fotokopi makinesi network yazıcı ve network tarayıcı olarak kullanılmalıdır. 9 Fotokopi makinesi arkalı önlü çekim ünitesine sahip olmalıdır. (DP-750(B) DOCUMENT PROCESSOR) 10 TK-865K 3 adet TK-865C 5 adet TK-865M 5 adet TK-865Y 5 adet Toner ile verilecektir. Tonerlerin birer adedi makine kurulumu sırasında makineye takılacaktır. 11 Fotokopi makinesi sehpasıyla birlikte verilmelidir. (CB-721) 12 Fotokopi makineleri standart ve istenilen özel aksesuarları ile birlikte Türkçe Kullanma ve Bakım Kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve Garanti Belgesi ile birlikte komple çalışır vaziyette teslim edilecektir. GENEL ÖZELLİKLER Evet Kontrol Hayır 1 Montaj ve işletmeye alınması, yüklenici firma veya malın yetkili servisleri tarafından yapılacaktır. 2 Mal işletmeye alındıktan sonra yüklenici veya yetkili servis tarafından kısa süreli kullanım ve bakım onarım eğitimi verilecektir. TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTAPÇIĞI TESLİM ALINMIŞTIR. Evet Hayır NOT: Her kalem yukarıdaki teknik özelliklere göre kontrol edildikten sonra kontrol kısmında ki evet/hayır kısmına " " sembolü konulacaktır. KURUM MÜHRÜ.../.../ 2011 Komisyon Başkanı ÜYE (Ad, Soyad, İmza) ÜYE (Ad, Soyad, İmza)

13 PAKET TESLİM ALMA VE KESİN KABUL TUTANAĞI İLİ: İLÇESİ:... KURUM ADI:... TELEFON: FAKS:.. KURUM KODU:.. NO MATERYALİN ADI ADET ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNASI (KYOCERA TASKALFA 221) 1 Fotokopi makinesi, A4 kağıt için siyah beyaz en az 22 çekim yapabilen, dijital sistemde çalışabilir özellikte olacaktır. 2 Fotokopi makinesi, Yazıcı, Faks, Tarayıcı ve Kopyalama fonksiyonlarına sahip olacaktır.( SCAN SYS F (B), FAX SYS (R)) 3 Fotokopi makinesi en az %25 ile %400 oranında küçültme - büyültme yapabilecek ve zoom işlemi % 1 aralıklarla olacaktır. 4 Ekran menüsü Türkçe olmalıdır. 5 Makine kasetten otomatik kağıt beslemeli olacaktır. Makinede herbiri enaz 300 adet A3 kağıt kapasiteli 2 adet kasedi bulunacaktır. Kaset içerisinde kağıt seçme mekanizması olacaktır. 6 Fotokopi makinesi 64MB hafızaya sahip olacaktır. 7 Otomatik çift taraflı baskı yapabilmelidir.(du 420) 8 Fotokopi makinesi doküman besleme ünitesine sahip olmalıdır. (DP-420 DOCUMENT PROCESSOR) 9 Fotokopi makinesinin USB portu bulunmalıdır. 10 Makinenin içinden çıkan tonerden ayrı olarak Kyocera Marka TK-435 Model 1 Adet toner verilecektir. 11 Fotokopi makinesinin Türkçe karakterleri tanıyan ABBYY Fine Reader V.11 OCR yazılımı ile birlikte verilecektir. Yazılımın orijinal lisansı olmalıdır. 12 Fotokopi makinesinin; Türkçe Kullanım kılavuzu (CD halinde) Güç kablosu USB kablosu Ağ kablosu (en az 3 m patch kablo), Kurulum CD si birlikte verilmesi gerekmektedir. Yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve Garanti Belgesi ile birlikte komple çalışır vaziyette teslim edilecektir. GENEL ÖZELLİKLER 1 Montaj ve işletmeye alınması, yüklenici firma veya malın yetkili servisleri tarafından yapılacaktır. 2 Mal işletmeye alındıktan sonra yüklenici veya yetkili servis tarafından kısa süreli kullanım ve bakım onarım eğitimi verilecektir. Evet Kontrol Hayır TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTAPÇIĞI TESLİM ALINMIŞTIR. Evet Hayır NOT: Her kalem yukarıdaki teknik özelliklere göre kontrol edildikten sonra kontrol kısmında ki evet/hayır kısmına " " sembolü konulacaktır. KURUM MÜHRÜ.../.../ 2011 Komisyon Başkanı ÜYE (Ad, Soyad, İmza) ÜYE (Ad, Soyad, İmza) 2

14 Çok Fonksiyonlu Siyah Beyaz Fotokopi Makinesi Çok Fonksiyonlu Renkli Fotokopi Makinesi. No İL İLÇE OKUL ADI / ADRES 1 Adana Kozan Ticaret Meslek Lisesi 1.Katı Cumhuriyet Mah. 1 2 Adana Seyhan Çınarlı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 45/B 1 1 Selahattin Eyyübi Mah.3829 Sok. No.10 (Ömer Refika Halıcılar İ.Ö. İki 3 Adana Yüreğir Katlı Binası) Adıyaman Besni Besni İlköğretim Okulu Ek Binası 1 5 Adıyaman Kahta Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Cumhuriyet Y.İ.B.O. Bahçesi 1 6 Adıyaman Merkez Gölbaşı Caddesi Gazi Orta Okulu Yanı Afyon Merkez Karaman Mah. Mektem Sok. No:14 (Eski Halk Eğitim Binası) 1 8 Ağrı Merkez Vali Konağı Caddesi Cumhuriyet İO Arkası 1 9 Ağrı Patnos Sanayi Mah. Kerem Şahin İÖO Binası Kat Amasya Merkez Mehmet Varinli Caddesi No: Amasya Merzifon Taştan Sönmez Cad. Halk Eğitim Merkezi Giriş Katı 1 12 Ankara Altındağ Örnek Mh. Adalı Halil Sk. No:12 Telsizler 1 13 Ankara Çankaya Selimiye Cad. No: 23/A Y. Ayrancı (Eski Ayrancı Lisesi Binası) 1 14 Ankara Etimesgut Suvari Mah. İstasyon Cad. Güneşevler İO Eski Binası 1 15 Ankara Gölbaşı İmam Hatip Lisesi Binası 1 16 Ankara Keçiören Gümüşdere Mahallesi Fatih Cad No: Ankara K.Hamam Eski Ticaret Meslek Lisesi 1 18 Ankara Polatlı İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi 1 19 Ankara Sincan Gop Mahallesi Ayvaz Sokak No:1 Kat: Ankara Yenimahalle Varlik Mah.Yakacik Sok. No: Antalya Alanya Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi Halkeğitim Binası Kat/ Antalya Kumluca Yeni Emek Mah Sok. No:7 Kepez 1 23 Antalya Kepez Hacıveliler Köyü İO Binasının 3.Katıkumluca 1 24 Antalya Muratpaşa Çeltikçi Köyü 1 25 Antalya Manavgat Tuzcular Mh. İmaret Sk. Kaleiçi Muratpaşa 1 26 Artvin Merkez 7 Mart İO A/Blok 1 27 Aydın Nazilli Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı Eski Hükümet Konağı 1 28 Aydın Söke Kemalpaşa M. Özyol S.No:24 1 Cumhuriyet Mah. Uğur Mumcu Cad 107. Sok. No 5 (Nihat Tansoy İO 29 Balıkesir Merkez Yanı) Akçay/Edremit 1 30 Bilecik Bozüyük İsmet İnönü Cad. Hükümet Konağı Binası Zemin Kat 1 31 Bingöl Merkez Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Melikşah Sokak 1 32 Bitlis Merkez Taş Mah. Kültür Sok. No: Bitlis Tatvan Rehberlik Ararştırma Merkezi Kale Mah Menekşe Cad 1 34 Bolu Merkez Tabaklar Mah. Tayyar Sokak İ.B. And. Otelc. Tur. M. L. Bahçesi No: Prefabrik Bina 1 35 Bursa İnegöl Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: Gemlik 1 36 Bursa Nilüfer Yeni San. Kafkas Cad. No : Bila 1

15 37 Bursa Osmangazi Fethiye Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi Duyum İşitme Engelliler İO Yanı 1 38 Bursa Yıldırım Selçukhatun Mh. Rakım Sk. No:17 Osmangazi Bursa Gemlik Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi No: Çanakkale Merkez İsmetpaşa Mah. Büyük Hamam Sokak No: Çankırı Merkez Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No : Çorum Merkez Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: Çorum Sungurlu Sunguroğlu Mah. Çankırı Cad. No: Denizli Merkez Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Ulus Cad.No: Diyarbakır Çınar Belediyeye Ait Eski İdare Binası 1 46 Diyarbakır Yenişehir Eski Eğitim Fakültesi C Blok Şehitlik 1 47 Diyarbakır Bağlar Bağlar Yeniköy Mh. Hava Alanı Cd.1026.Sokak No: Diyarbakır Silvan Selahattin Mah. Aşağı Çarşı Eski Askerlik Şubesi 506.Sokak No: 21/ Diyarbakır Kayapınar Peyas Mah.438.Sok.No:3 Kayapınar İO Bitişiği 1 50 Edirne Merkez Hüseyin Hüsnü Tekişik Ram Dilaverbey Mah.Gazipaşa Cad.No: Elazığ Merkez Cumhuriyet Mahallesi 25. Sokak No: Bahçelievler Erzincan Merkez Atatürk Mah. Erzincan Lisesi Bahçesi Erzurum Merkez Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. Vilayet Binası Kat: 5 Yakutiye Eskişehir Odunpazarı Akarbaşı Mahallesi Ada Sokak No:35/A 1 55 Eskişehir Tepebaşı Işıklar Mh. Şh. Pyd. Ast.Sb. Çvş.Soner Özüdek İO Yanı 1 56 Gaziantep Şahinbey İstasyon Caddesi Migros (Bedesten) Karşısı Eski Ticaret Lisesi Kat Gaziantep Şehitkamil Güvenevler M. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gaziantep Anaokulu Üstü 1 58 Giresun Ş.Karahisar İlçe Milli Eğitim Md.Binasının Bir Bölümü 1 59 Giresun Tirebolu Dumlupınar İlköğretim Okulu Ek Binada 1 60 Hakkari Merkez Bulak Mah Hakkari Yüksekova Fatih Sultan Mehmet İO İçi 1 62 Hatay Antakya Esenlik Mah. Makbule Ölçen Cad. No: Hatay İskenderun Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Binalarının Bir Bölümü 1 64 Isparta Merkez Pirimehmet Mah. Gölcük Cad. No Mersin Anamur Esentepe Mah. Anamur Lisesi B Blok 1 66 Mersin Silifke Pazarkaşı Mh Sk. No:40(Eski 50.Yıl İO Binası) 1 67 Mersin Tarsus Eski Ömerli Mah. Alpaslan Türkeş Bul. No: Mersin Erdemli Yüksek Mahalle Keskinler Sokak No: İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi 52 Sokak No: İstanbul Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binasi I.Kat 1 71 İstanbul Bağcılar Kemal Paşa M. Namık Kemal C.No: İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mh. Mahmutbey Cd (Yolu) Okul Sokak No: İstanbul Bakırköy Kartaltepe M. General Şükrü Kanatlı Cd. No: İstanbul Başakşehir Başak Mh.İbb Fatih Sultan Mehmet İO Binası 1 75 İstanbul Bayrampaşa Cevatpaşa İO Eski Binası 1 76 İstanbul Beykoz Aşık Kerem Sok.No:3 Gümüşsuyu 1 77 İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı Adm İş Merkezi No 8/ İstanbul Esenler 125.Yıl İlköğretim Okulu Binası 3. Kat Nene Hatun M.136.Sok İstanbul Fatih Gureba Hüseyin Ağa Mh. Şekerci Sk.No:29 Aksaray 1 80 İstanbul Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mah. Temaşa Sok No: İstanbul Güngören Gençosman İmkb Ticaret Meslek Lisesi Zemin Kat 1 82 İstanbul Kadıköy Tüccarbaşı Sultan Sk. No:27 Erenköy 1 83 İstanbul Kağıthane Merkez Mah. Kemerburgaz Cad. No:1 1 2

16 84 İstanbul Kartal Namık Kemal Cd. Çavuşoğlu Mh. Akmecit Sk.N:2/ İstanbul K.Çekmece Mahmutbey Cad. Okul Sok. No:2 Halkalı 1 86 İstanbul Pendik Orta Mah. Bağdat C No: İstanbul Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Cad. Karakol Sk. No: İstanbul Silivri Yeni Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 1 1 Battal Gazi Mh. Kubbe Cd.Sultanbeyli Kız Teknik Ve Meslek Lisesi 89 İstanbul Sultanbeyli Binası No : İstanbul Şişli Ali Samiyen Sok. No: İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Mah. Hatboyu no:17/b (Belediye Binası Arkası) 1 92 İstanbul Ümraniye Alemdağ Cad.Yavuz Mah.Ümraniye İmam Hatip Lisesi 1.Katı 1 93 İstanbul Üsküdar Barbaros Mh. Denizmen Sk. No:25/ İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mah. 71 Sok. No:9 A Blok Fatma Süslügil İO Yanı 1 95 İzmir Aliağa Hükümet Konağı 5. Kat 1 96 İzmir Bayraklı Şehit Asteğmen Mesut Urlu Sok. Emek Mah İzmir Bergama Zafer Mh. Cumhuriyet Cd. No: 6/B İzmir Bornova Erzene Mah.80 Sok. No: İzmir Buca Dumlupınar Mahallesi Uğur Mumcu Cad. No İzmir Çeşme İnönü Mah Sok No İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Cad.No: İzmir Konak 227sok. No:18 Hatay İzmir Ödemiş Atatürk Mah.Saraçoğlu Cad..No:8/B İzmir Karabağlar 4161 Sok No Kars Merkez Yusuf Paşa Mah. Ordu Cad. No: 40, Kat Kastamonu Merkez Aktekke Mah.Yalçin Cad. No: Kayseri Develi Mesleki Eğitim Merkezi Md.Binası Bir Bölümü Kayseri Kocasinan Fatih Mh.Fevzi Fevzioğlu Cd.Açık Sk. No: Kırklareli Lüleburgaz Gençlik Mah.Adliye Sarayı Yanı No: Kırklareli Merkez Demirtaş Mah.Fuat Umay Cad. 5 Nolu Sağlık Ocağı 1. Katı No: Kırşehir Merkez Öğretmenevi Yanı Türk Telekom Arkası Kocaeli Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası 4.Kat Kocaeli Gölcük Şirinköy Mah. Fahri Korutürk Cad. Şirinköy İO 3. Katı Kocaeli İzmit Akçakoca Mah. Kapanca Sok No: Konya Akşehir Selçuk Mah. 24 Ağustos Bulvarı No: Konya Beyşehir Hacı Akif Mah. Antalya Cad Konya Karatay Çiftemerdiven Mah. Cevhertaş Sk. No: Konya Selçuklu Özalan Mah. Gültekin Sok.No:9/ Konya Seydişehir Ulukapı Mah.751. Sok.Tuta Petrol Karşısı Kütahya Merkez Ali Paşa Mah.Abdurrahman Karaa Bulvarı.Öğretmenevi Hizmet Binasi K: Kütahya Tavşanlı Fatih Mah.Cumhuriyet Cad.No:86 Simav-Kütahya Kütahya Simav Yenimahalle Şehir Gaffar Okkan Cad.No:21 Tavşanlı/Kütahya Malatya Merkez İnönü Mahallesi Tarım Kredi Koop Yanı Manisa Akhisar Paşa Mahallesi 28 Sokak No:8 Kat: Manisa Merkez 2. Anafartalar Mh. Adalet Sk. No: Manisa Salihli Seyrantepe Mah. Yüksel Özdemir Cad. No: Manisa Soma Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Bünyesi Kahramanmaraş Elbistan Emniyet Caddesi Özel İdare Binası Kat/ Kahramanmaraş Merkez Mağralı Mah. Halit Evliya Cad. No:4 Batıpark Mardin Kızıltepe Kızıltepe Rehberlik Ve Araştırma Merkezi 1 3

17 131 Muğla Merkez Orhaniye Mah. Akasya Sok.No: Muğla Milas Hayıtlı Mahallesi İsmail Hakkı Milaslı Cad. No: Muş Merkez Halk Bankası Karşsı Nevşehir Merkez Bahçelievler Mah. Naryolu Milli Eğitim Lojmanı Yanı Ordu Fatsa M.K.P. Mah. Kaymakam M.Esen Cad. No: Ordu Merkez Yenimahalle Okullar Cad. No:17/A Ordu Ünye Belediye Caddesi Belediye İş Merkezi No: Rize Merkez Rehberlik Arş. Mrk Müdürlüğü Tophane Mah. Çıkmaz Sok. No: Sakarya Erenler Sakarya Cd. İl Tarım Müdürlüğü Yanı Samsun Bafra Kızılırmak Mah.Ahmet Çavuş Sk.Vuraloğlu İşhanı No:2 Kat: Samsun Havza Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Siirt Merkez Rehberlik Arş. Mrk. Müdürlüğü Mithat Öktüren Caddesi No:9/A Sinop Merkez Okullar Cad. Anadolu Lisesi Karşısı Sivas Suşehri Atatürk İlköğretim Okulu Binası Kat: 2 1 Esentepe Mah. Emlak Konutları Yanı (Çorlu Sakatlar Derneği İO Ek 145 Tekirdağ Çorlu Binası) Tekirdağ Merkez Hürriyet Mah. Öğretmenler Cad. No:22/ Tokat Erbaa Atatürk İlköğretim Okulu Yanı Tokat Niksar Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Trabzon Merkez Soğuksu Mahallesi Kader Cad. Çamlıkaltı Mevkii Özel Eğitim Kampüsü 1 Sulaklı Mahallesi M.Fevzi Çakmak Sok. Of Yardımlaşma Vakfı Girişi 150 Trabzon Of Kat: Tunceli Merkez Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Şanlıurfa Merkez Yusufpaşa Mah.Fuar Cad Sok No: Şanlıurfa Siverek Mehmetçik İO Öğrt. Binası 2. Katı Uşak Merkez Kurtuluş Mah. Doğan Özkaraman Cd. No: 11 Öğretmenevi Yanı Van Erciş Vanyolu Mahallesi Cumhuriyet İO Arkası Rehberlik Ve Arş Mrk Van Merkez Şerefiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. End. Meslek Lisesi Karşısı Yozgat Merkez Tekke Mahallesi Merve Sokak No: Yozgat Sorgun Yazlak Mh Şefaatli Cd İlçe Emniyet Müd Karşısı. Anadolu Ticaret Meslek L. Kat: Yozgat Yerköy Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: Zonguldak Çaycuma Pehlivanlar Mahallesi Sağlık Caddesi Eski 1 Nolusağlı Ocağı Binası No Zonguldak Ereğli Bağlık Mahallesi 1. Nolu Hatip Sok. Kdz. Ereğli Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi Okul Sokak Aksaray Merkez Kılıçaslan Mah Nolu Sokak. No: Bayburt Merkez Mahmut Kemal Yanbey İO Binası Karaman Merkez Külhan Mh. 2.İstasyon Caddesi No: Kırıkkale Merkez Bağlar Başı Mahallesi Timur Caddesi 850. Sokak Batman Merkez Ziya Gökalp Mahallesi 50. Yıl İO Bünyesi Şırnak Merkez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Alt Katı Bartın Merkez Karaköy Mah. Kozcağız Yolu Ardahan Merkez Milli Eğitim Müdürlüğü Iğdır Merkez Eski Mit Binası/Migros Karşısı Yalova Merkez Şehit Ömer Faydalı Cad. No: Karabük Merkez 5000 Evler Cumhuriyet Mah.37 Nolu Cadde Kilis Merkez Şıh Abdullah Mah. Dereboyu Cad. M.Uluğ Can İO Yanı Kat Osmaniye Merkez Yıldırım Beyazıt Mah. 7 Ocak Stadyumu Yanı Düzce Merkez Kültür Mahallesi Uzun Mustafa Caddesi Eski Düzce Lisesi Karşısı 1 4

18 HABERLEŞME ADRESLERİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Beşevler / ANKARA Tel : (0 312 ) Faks : (0 312 ) Sözleşme Yönetimi Şubesi Ahmet OZAR (Şube Müdürü) Dahili: 1101 Funda ÇOKER (Uzman) Dahili: 1091 Mesut Zülfü YUSUFOĞLU (Uzman) Dahili: 1092 YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş ADRES : Otello Kamil Sok. No:8- Mecidiyeköy-İSTANBUL TEL: (0212) FAX: (0212) ÜCRETSİZ ARIZA VE DANIŞMA HATTI

0 416 216 22 39 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Cad Hükümet Konağı Kat.: 1 02500

0 416 216 22 39 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Cad Hükümet Konağı Kat.: 1 02500 ADANA MERKEZ ( SEYHAN ) Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Türkocağı Mah.Ulus Cad.No:7 P.K 01020 Seyhan/ADANA ADANA CEYHAN Ceyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Burhaniye Mah. Kızılay Cad. No:79 Kat:1 Ceyhan / ADANA (322)

Detaylı

ADRES. Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Türkocağı Mah.Ulus Cad.No:7 P.K 01020 Seyhan/ADANA

ADRES. Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Türkocağı Mah.Ulus Cad.No:7 P.K 01020 Seyhan/ADANA ADANA ( SEYHAN ) Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Türkocağı Mah.Ulus Cad.No:7 P.K 01020 Seyhan/ADANA (322) 231 30 50 ADANA (ÇUKUROVA) Mahfesığmaz Mah. Kenan Evren Bul. Kaya Apt. Asma Kat No:8/B Çukurova Nüfus

Detaylı

a) Yapılacağı yer : Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : 24.10.2013-10:00

a) Yapılacağı yer : Mevlana Bulvarı N:42 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : 24.10.2013-10:00 23 KALEM TANITIM MATERYALİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23 Kalem tanıtım materyali alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

KAYZER 1885 SU ISITICISI

KAYZER 1885 SU ISITICISI KAYZER 1885 SU ISITICISI Kullanma kılavuzu 1 KULLANMA KILAVUZU Su ısıtıcınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü

Detaylı

2009 ASKERİ LİSELER SINAVI BAŞVURU MERKEZLERİ

2009 ASKERİ LİSELER SINAVI BAŞVURU MERKEZLERİ ADANA CEYHAN KOZAN ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA AMASYA AMASYA MERZİFON ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İLETİŞİM EĞİTİMİ PLANLANAN HASTANELER LİSTESİ GENEL SEKRETERLİK İL İLÇE HASTANE

İLETİŞİM EĞİTİMİ PLANLANAN HASTANELER LİSTESİ GENEL SEKRETERLİK İL İLÇE HASTANE İLETİŞİM EĞİTİMİ PLANLANAN HASTANELER LİSTESİ GENEL SEKRETERLİK İL İLÇE HASTANE ADANA ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN DEVLET ADANA ADANA SEYHAN ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET ADANA ADANA YÜREĞİR ADANA

Detaylı

VENÜS SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

VENÜS SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ VENÜS SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ Kullanma Kýlavuzu 1 Saç Düzleştiricimizi seçtiğiniz için size teşekkür ederiz. Amacımız, saçlarınızı daha kolay ve zevkli yapabilmenize yardımcı olabilmektir. Cihazınızı bu kullanma

Detaylı

Sayı : 89692170/755.99/506178 04/02/2014 Konu: Tablet Dağıtımı.... VALİLİĞİNE (İlMilliEğitim Müdürlüğü)

Sayı : 89692170/755.99/506178 04/02/2014 Konu: Tablet Dağıtımı.... VALİLİĞİNE (İlMilliEğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve EğitimTeknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : 89692170/755.99/506178 04/02/2014 Konu: Tablet Dağıtımı... VALİLİĞİNE (İlMilliEğitim Müdürlüğü) İlgi : 30/01/2014 tarih

Detaylı

OMEGA Yumurta Haşlama Makinesi

OMEGA Yumurta Haşlama Makinesi OMEGA Yumurta Haşlama Makinesi KULLANMA KILAVUZU 1 2 Giriş Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Adana Adana Adana Adana Adana Adana Ceyhan Devlet Hastanesi

Detaylı

ŞOK BUHARLI ÜTÜ Violet 2600-Violet 2600Plus

ŞOK BUHARLI ÜTÜ Violet 2600-Violet 2600Plus ŞOK BUHARLI ÜTÜ Violet 2600-Violet 2600Plus Kullanma Kýlavuzu 1 VİOLET 2600 VİOLET 2600 PLUS KULLANIM KLAVUZU Ütünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE

MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE Kullanma Kılavuzu 1 2 MERKÜR KULLANMA KILAVUZU Şarjlı süpürgenizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir.

Detaylı

ANİ SU ISITICISI MARİN

ANİ SU ISITICISI MARİN ANİ SU ISITICISI MARİN Kullanma Kýlavuzu 1 2 7 4 6 5 3 1 2 KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandýkça ne kadar doðru seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size ödediðinizden daha fazlasýný verebilmektir.

Detaylı

BASKÜL Banyo Baskülü

BASKÜL Banyo Baskülü BASKÜL Banyo Baskülü Kullanma Kılavuzu 1 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU Perfect 9003 Baskülünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını

Detaylı

Yetkili Servis Adı Service Center Title İL CITY ADRES ADDRESS İLÇE TOWN TEL PHONE NUM.

Yetkili Servis Adı Service Center Title İL CITY ADRES ADDRESS İLÇE TOWN TEL PHONE NUM. Yetkili Servis Adı Service Center Title ADRES ADDRESS TEL PHONE NUM. İLÇE TOWN İL CITY Beyaz Eşya Tamir ve Servis Büyük Kırım Mahallesi 4.Sokak No:8/A 0 322 613 17 77 CEYHAN ADANA Düzgün Ticaret (Şube)

Detaylı

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ LİSTESİ

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ LİSTESİ SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ LİSTESİ İLİN ADI SAĞLIK KURUM/KURULUŞUNUN ADI İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON ADRESİ ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ 0322 2250785 0322 2259329 Dahili No: 4189-4125 HACI

Detaylı

BUKLE. SAÇ MAŞASI Hair Curler. Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual

BUKLE. SAÇ MAŞASI Hair Curler. Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual BUKLE SAÇ MAŞASI Hair Curler Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual 1 SAÇ MAŞASI KULLANMA KILAVUZU Saç Maşanızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ

ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ADANA ADANA MERKEZ SINAV ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI ADANA ADANA CEYHAN SINAV YUMURTALIK YOLU CEYHAN MESLEK ADANA ADANA KOZAN SINAV Ç.Ü.KOZAN MESLEK ÇANAKLI MAH.ŞEHİT ŞEFİK UÇAK SOK. ADIYAMAN

Detaylı

TEKNİK ÖĞR. İÇİN MÜH. TAMAMLAMA PROG. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU MERKEZLERİ

TEKNİK ÖĞR. İÇİN MÜH. TAMAMLAMA PROG. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU MERKEZLERİ TEKNİK ÖĞR. İÇİN MÜH. TAMAMLAMA PROG. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU LERİ ADANA ADANA SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI BALCALI ADANA ADANA CEYHAN SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ YUMURTALIK

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI. ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre)

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI. ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre) T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına

Detaylı

İLİ İLCESİ Okul Adı ADANA ÇUKUROVA Recep Birsin Özen Ortaokulu ADANA KOZAN Kozan Anadolu Öğretmen Lisesi ADANA KOZAN Kozan Fen Lisesi ADANA SARIÇAM

İLİ İLCESİ Okul Adı ADANA ÇUKUROVA Recep Birsin Özen Ortaokulu ADANA KOZAN Kozan Anadolu Öğretmen Lisesi ADANA KOZAN Kozan Fen Lisesi ADANA SARIÇAM İLİ İLCESİ Okul Adı ADANA ÇUKUROVA Recep Birsin Özen Ortaokulu ADANA KOZAN Kozan Anadolu Öğretmen Lisesi ADANA KOZAN Kozan Fen Lisesi ADANA SARIÇAM Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi ADANA SEYHAN

Detaylı

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ LİSTESİ

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ LİSTESİ SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ LİSTESİ İLİN ADI SAĞLIK KURUM/KURULUŞUNUN ADI İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON ADRESİ ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ 0322 227 10 10(KETEM) HACI ÖMER SABANCI CADDESİ

Detaylı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 16.07.

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 16.07. ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.7.26 Resmi Gazete Sayısı: 2623 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI GENÇLİK PROGRAMI EURODESK TÜRKİYE BİLGİLENDİRME AĞI TEMAS NOKTALARI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI GENÇLİK PROGRAMI EURODESK TÜRKİYE BİLGİLENDİRME AĞI TEMAS NOKTALARI İli Eurodesk E-posta Kurum Adı Adres Tel. Faks Web Sitesi Logo ADANA saricammem@eurodesk.eu Sarıçam İlçe Milli Eğitim Yavuz Sultan Selim Mah Saimbeyli Cad. Sarıçam / Adana 0090 322 341 70 25 0090 322 341

Detaylı

I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Tic. Tur. Öğr. Gen. Müd. Bağlı Liseler)

I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Tic. Tur. Öğr. Gen. Müd. Bağlı Liseler) I Yerleştirme lar (Tic. Tur. Gen. Müd. Bağlı Liseler) ADANA SEYHAN 1310 Çobanoğlu Tic. Mes.Lis. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İng.Karma 30 1410 30 0 349,909 383,834 ADANA SEYHAN 1313 Çobanoğlu Tic. Mes.Lis.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Detaylı

MISTRAL 8900. Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer. Kullanma Kılavuzu Instructions Manual

MISTRAL 8900. Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer. Kullanma Kılavuzu Instructions Manual MISTRAL 8900 Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Kullanma Kılavuzu Instructions Manual 1 MÝSTRAL 8900 KULLANMA KILAVUZU Saç Kurutma Makinenizi kullandýkça ne kadar doðru bir seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz.

Detaylı

IZGARA IZGR-01 & IZGARA IZGR-02 Dumansız Elektrikli Izgara Electrical Grill

IZGARA IZGR-01 & IZGARA IZGR-02 Dumansız Elektrikli Izgara Electrical Grill IZGARA IZGR-01 & IZGARA IZGR-02 Dumansız Elektrikli Izgara Electrical Grill Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız.

Detaylı

Teslim Alma İdareci El Kitabı

Teslim Alma İdareci El Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ METAL TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI (7. Paket) Teslim Alma İdareci El Kitabı

Detaylı