T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU İSTANBUL, 2013

2 1 GİRİŞ 4 2 KAVRAMLAR 5 3 SİSTEM Portal/Anasayfa Sisteme Giriş 10 Sisteme Giriş Yapılamaması Profil Bilgilerini Düzenleme İşlemi Vekil Atama İşlemi Vekaleti İptal Etme İşlemi UYGULAMALAR Elektronik Belge Gezgini Ekranı 25 Belge Üstverisi Göster İşlemi 29 Doküman (İşlem Yapılmamış Belge) Silme İşlemi 31 Çöp Kutusuna Gönderilen Bir Belgenin Geri Alınması 33 Belge Filtreleme İşlemi 35 Kayıtlı Filtre Arama İşlemi 37 Basit Arama İşlemi 40 Belgelerin Sıralamasını Değiştirme İşlemi Belge Üretim Ekranı 47 Yeni Dağıtımsız Elektronik Belge Üretme Belge Üstverisi Ekranı Editör Ekranı Belge İçeriğinin Yazılması İşlemi Muhatap Ekranı Muhatap Ekleme İşlemi Diğer Muhatap Ekleme İşlemi 66 Yeni Dağıtımlı Elektronik Belge Üretme İmza Bilgisi Ekranı İmza Bilgisi Ekleme İşlemi 78 1

3 Belgenin Ekleri Ekranı Belgeye Ek Ekleme İşlemi İlgi Ekranı Belgeye İlgi Tutma İşlemi Çapraz Referans Ekranı Çapraz Referans Ekleme İşlemi Dinamik Üstveri Ekranı Notlar Ekranı Belgeye Not Ekleme İşlemi 104 Yeni Hazır Elektronik Belge Üretimi İşlemi 107 Yeni Fiziksel Belge Üretme İşlemi Fiziksel Belge Ekranı Belgenin Fiziksel Özelliklerinin Tanımlanması İşlemi 123 Yeni Dağıtımlı Fiziksel Belge Üretme İşlemi 130 Belgenin Kaydedilmesi İşlemi 133 Kayıt Edilen ya da Sistemde Kayıtlı Bir Belge Üzerinde İşlem Yapma Elektronik Belge Görüntüleme Ekranı 135 Belge Kilitleme İşlemi 137 Kilitli Bir Belgenin Kilidinin Açılması İşlemi 139 Belge Düzenleme İşlemi 141 Belge Dolaşıma Çıkarma İşlemi 146 Dolaşıma Çıkarılan Bir Belgede Gönderimi İptal Etme İşlemi 150 Belgeyi Kontrol Amaçlı Gönderme İşlemi 152 Belgeden Belge Türetme İşlemi 163 Belge İptal Etme İşlemi 170 Belge İptal İşleminin Geri Alınması İşlemi 175 Belge Üstverilerinin Yazdırılması İşlemi 175 Belgenin E-posta ile Gönderilmesi İşlemi 178 Bekleyen Klasörüne Gelen Bir Belgenin İşleme Alınması 188 İşlenen Klasöründeki Belgenin İşlenenler Arasından Kaldırılması İşlemi 193 Havale İşlemi 194 Toplu havale işlemi 203 2

4 Havale Edilen Belge Üzerine Not Alma İşlemi 204 Belgenin İade Edilmesi İşlemi 207 Elektronik Paraflama İşlemi 208 Elektronik İmzalama İşlemi 214 Toplu E-İmzalama İşlemi 222 E-Belge Doğrulama 223 Karşı Görüş (Şerh) Belirtme İşlemi Detaylı Belge Arama Ekranı 232 Detaylı Belge Arama İşlemi Kişisel Klasörler Ekranı 239 Kişisel Klasör Oluşturma İşlemi 239 3

5 1 GİRİŞ Bu kılavuz, Marmara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanıcılarına bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla, EBYS kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem basamakları, ekran görüntüleriyle desteklenerek, ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 4

6 2 KAVRAMLAR Belge: Herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış ya da fonksiyonun sonucunda üretilmiş, içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgiyi, Birim: Marmara Üniversitesine bağlı akademik ve idari birimleri, Doküman: Resmi belge niteliği taşımayan ancak kurumsal aktivitelerin gerçekleştirilmesinde kullanıcıların bilgi amaçlı olarak kullanabilecekleri kaynakları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, üstveri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemi, Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi, Elektronik ortam: EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde resmi bilgi, belge veya dokümanların üretildiği ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi, Fiziksel ortam: Kağıt ortamında yapılan işlemleri, Form: Biçimli belgeyi, Format: Elektronik dosya türlerini, İmza Sahibi: Fiziksel ortamda üretilen belgeyi imzalayan veya elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi, Klasör: Konu veya vaka bütünlüğü açısından bir arada tutulması gereken belgeler topluluğunu, Kurum: T.C. Marmara Üniversitesini, Sistem: Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS), 5

7 Standart Dosya Planı (SDP): Kurumsal işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Başbakanlık tarafından yayımlanan sınıflama şemasını, Üstveri (Metadata): Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve benzeri bilgileri İfade eder. 6

8 3 SİSTEM Elektronik ortamlarda üretilen belgeler, 23 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik İmza Kanunu ile hukuken de kabul görür hale gelmiştir. Bu düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bünyelerinde ve diğer kurumlarla yapacakları bilgi ve belge iletişiminde, kâğıt ortam yerine sayısal ortamlarda saklanan belgelerin de yazılı belgelere eşdeğer nitelikte olduğu kabul edilmiştir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Üniversitemizdeki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan bir sistemdir. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı yazışmalarımıza ait süreçleri standart hale getirir. Yazışmalar için harcanan kaynakların ( kâğıt, fotokopi, toner, insan gücü ) minimuma indirilmesi de amaçlanmıştır. Fiziksel ortamdaki yaşanan sorunların ( belgelerin kaybolması, ulaşım süreleri ile ilgili sorunlar, fakslarda yaşanan gecikme ve kopukluklar, personel açığından kaynaklanan sıkıntılar ) önlenmesi veya en aza indirilmesi de sistemin önemli avantajlarındandır. 7

9 3.1 Portal/Anasayfa Sisteme giriş yapılmasını sağlayan portaldır. Sistemin anasayfasıdır. 8

10 a) Sisteme giriş yapılan butondur. b) Dil tercihi yapılan menüdür. c) Sistem içerisinde sıkça kullanılan bağlantılara hızlı erişilmesini sağlayan menüdür. d) Yardım dokümanlarına erişilebilen butondur. e) Destek modülüne erişilebilen butondur. f) Sistem mesajı bildirimlerine erişilebilen butondur. Sistem ile ilgili duyuruların yayınlandığı bölümdür. 9

11 Sisteme Giriş Sisteme giriş yapabilmek için öncelikle adres çubuğuna adresi yazılarak EBYS ana sayfasına bağlanılır. Sistemin ana sayfasında sağ üst köşede bulunan Giriş butonuna basılır. Açılan pencerede Kullanıcı alanına kurumsal e-posta işaretinden önceki kısmı, Şifre alanına ise kurumsal e-posta adresinin şifresi yazılarak Giriş butonuna basılır. 10

12 Kullanıcı, birden çok yetkiye sahip ise Giriş butonuna basıldıktan sonra işlem yapılmak istenen pozisyon seçilerek Sisteme giriş yapılır. Kullanıcının yetkili olduğu hangi makamla sisteme giriş yaptığı ekranın sağ üst köşesinde görülebilmektedir. 11

13 Sisteme giriş yapıldıktan sonra Sistemde kullanıcının yetkili bulunduğu ve kullanabileceği modüller ekranın sol köşesinde listelenecektir. Kullanıcı tarafından yapılacak işleme göre bu modülden seçim yapılır. Sisteme Giriş Yapılamaması Sisteme giriş yapılamaması durumunda butonu tıklanır. Ekranın sağ tarafında Sisteme Şifremi unuttum nedeni ile giriş yapılamamasının çözüm yollarını belirten bir bölüm açılır. Burada takip edilmesi gereken adımlar sırasıyla numaralandırılmıştır. Öncelikle Şifremi Unuttum alanındaki Kullanıcı Adı alanına kullanıcı adı girilir ve İşlem Kodu Gönder butonuna tıklanır. Sistem e-posta adresine 5 haneli bir İşlem Kodu gönderir. E-posta adresi kontrol edildikten sonra gönderilen 5 haneli işlem kodu, İşlem Kodu alanına yazılır ve Şifre Gönder butonuna basılır. 12

14 13

15 3.1.1 Profil Bilgilerini Düzenleme İşlemi Sistemde tanımlı olan kullanıcı bilgilerinde yetki dahilinde düzenlemeler yapılabilmektedir. Kullanıcı, Profil Düzenleme ekranında Sisteme giriş şifresi, cep telefonu ve şifresi bilgilerini değiştirilebilir. Kullanıcının profil bilgilerinde düzenleme yapılması için Sisteme giriş yapıldıktan sonra öncelikle anasayfa ekranının sağ üst köşesinde yer alan Sisteme giriş yapılan kullanıcı adının üzeri tıklanır ve Profil Düzenleme penceresi açılır. Kullanıcı Profil Düzenleme ekranında iken Sisteme giriş şifresi değiştirilebilir. Şifre bilgisini güncellemek için Mevcut Şifre alanı doldurulduktan sonra değiştirilmek istenen şifre Yeni Şifre alanına yazılır ve Sistem bu şifrenin zorluk derecesini turuncu renkte gösterir. Ardından Yeni Şifre tekrar girilir. Sistemin SMS ile bilgilendirme yapabilmesi için Cep telefonu alanı bilgisi doldurulur. Sisteme giriş yapılan kullanıcı adına bağlı olarak e-posta adresi alanı tanımlı olarak gelir. Bu alanda güncelleme yapılamaz. 14

16 Son olarak Bilgilerimi Güncelle butonuna basılarak profil bilgilerini düzenleme işlemi tamamlanır Vekil Atama İşlemi Kullanıcı Sistemdeki yetkilerini mevzuata uygun olarak belli bir süreliğine başka bir kullanıcıya devredebilir. Bunun için Sistem vekalet verebilme özelliğine sahiptir. Vekil tanımlandığında, belgelerin otomatik olarak işlem için vekile yönlendirilmesi yapılabilmektedir. 15

17 Vekil atama işleminin yapılabilmesi için Sisteme giriş yapıldıktan sonra öncelikle anasayfa ekranının sağ üst köşesinde yer alan Sisteme giriş yapılan kullanıcı adının üzeri tıklanır ve Profil Düzenleme penceresi açılır. Açılan pencerede sol taraftaki Vekil Ata seçeneği tıklanır. 16

18 Açılan pencerede vekalet verilecek makam bilgisi seçilir. Vekalet veren kullanıcının birden fazla makam/pozisyonu olması durumunda, istediği makam/pozisyonu seçerek vekalet verebilmektedir. Seçilen makam bilgisi için vekil olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun için Seçili makam bilgisi için vekil olup olmadığını kontrol et butonu tıklanır. Seçilen makamda daha önceden tanımlanan bir vekalet bilgisi bulunmuyorsa pencerenin üst tarafında kırmızı harflerle Herhangi bir vekalet bilgisi bulunmamaktadır ifadesi yer alır. 17

19 Vekil olarak atanacak kişinin seçilmesi için Vekil olarak atanacak kişi alanına kişinin adı girilerek basılır. Açılan pencerede vekil olarak atanmak istenen kişi seçilerek Seç butonuna basılır. (Büyüteç ikonu) butonuna veya enter tuşuna Arama alanına yazılan veri iptal edilmek istendiğinde (Çarpı ikonu) butonuna basılır. 18

20 19

21 Tarih Aralığı alanından vekalet süresi belirlenir. Vekalet süresinin başlangıç tarihi olarak bugünün tarihi tanımlı gelir. İstendiği takdirde bu tarih, tarih bileşeni butonu tıklanarak değiştirilebilir. Vekaletin bitiş tarihi olarak da tarih bileşeni butonu tıklanarak istenilen tarih seçilir. 20

22 olur. Son olarak Vekil Ata butonuna basıldığında üst tarafta kırmızı harflerle Vekalet kaydı alındı ifadesi yer alır ve vekalet bilgisi Sisteme tanımlanmış Tanımlanan vekil olarak atanmış personelin ad, soyad bilgisi de kırmızı harflerle bu ifadenin altında görüntülenir. 21

23 22

24 3.1.3 Vekaleti İptal Etme İşlemi Daha önceden tanımlanan vekalet bilgisinin iptal edilmesi gerektiğinde vekil atama işleminde olduğu gibi Sisteme giriş yapıldıktan sonra öncelikle anasayfa ekranının sağ üst köşesinde yer alan Sisteme giriş yapılan kullanıcı adının üzeri tıklanır ve Profil Düzenleme penceresi açılır. Açılan pencerede sol taraftaki Vekil Ata seçeneği tıklanır. 23

25 Tanımlı olan vekil olarak atanmış personelin ad, soyad bilgisi üst kısımda kırmızı harflerle görüntülenir. Bu tanımlı vekalet bilgisinin iptal edilmesi için alt taraftaki Vekalet İptal butonu kullanılarak işlem tamamlanır. 24

26 3.2 UYGULAMALAR Elektronik Belge Gezgini Ekranı Belgeleri görüntüleme, belgeyle ilgili işlemler yapma, yeni belge üretme gibi fonksiyonların gerçekleştirilebildiği ekrandır. 25

27 1) Kişisel belgelerin ve her birimin kendi belgelerinin klasörlerinin bulunduğu, belge hareketinin takip edildiği bölümdür. Belge klasörleri; gelen belgeler, giden belgeler, işlem yapılmamış belgeler ve iptal edilen belgeler olmak üzere gruplandırılmış ağaç yapısı şeklindedir. Gelen belgeler bekleyen ve işlenen olarak; giden belgeler ise, gönderimde olanlar, gönderimi tamamlananlar ve iade edilenler olarak ayrılmıştır. 2) Belge ile ilgili elektronik, fiziksel veya şablon belge oluşturma, seçilen belge/belgelerin üstverilerini görüntüleme, belge önizleme, belgeyi işleme alma, belgeyi işleme alıp gönderme, belgeyi iptal veya iade etme, belgeden belge türetme ve raporlama gibi işlemlerin gerçekleştirildiği menüleri kapsayan bölümdür. 3) Seçilen klasördeki içindeki belge ve dokümanların belge no, belge tarihi, konu, işlem, gönderen, gönderim tarihi, imza ve ek bilgileriyle listelendiği, özet görünüm şeklinde görüntülendiği bölümdür. 26

28 a) Belgelerim: Kullanıcıların yönetebildiği klasörleri ifade eder. b) Belgelerim (0): Şahsa ve makama gelen, şahıs ve makam tarafından üretilen belgelerin bulunduğu klasördür. (0): Klasördeki toplam belge sayısını ifade eder. c) Gelen Belgeler: Kişiye ya da makama gelen belgelerin bulunduğu klasördür. Gelen Belgeler klasörü, Bekleyen ve İşlenen olarak 2 ye ayrılır. d) Bekleyen: Kullanıcıya farklı işlem tipleri için gelen fakat üzerinde henüz işlem yapılmamış belgelerin bulunduğu klasörü ifade eder. Gelen bir belge ilk olarak bekleyen klasörüne düşer. e) İşlenen: Kabul edilmiş ve işleme alınmış belgelerin bulunduğu klasörü ifade eder. Bekleyen klasöründeki bir belge işleme alındıktan sonra bu klasöre düşer. f) Giden Belgeler: Kullanıcı, oluşturduğu ve dolaşıma çıkardığı belgelerin durumunu buradan takip edebilir. Giden Belgeler klasörü, Gönderimde Olanlar, Gönderimi Tamamlananlar ve İade Edilenler olarak 3 e ayrılır. g) Gönderimde Olanlar: Gönderimi başlanan, muhatap tarafından işleme alınmamış belgeleri ifade eder. Gönderilen bir belge ilk olarak gönderimde olanlar klasörüne düşer. h) Gönderimi Tamamlananlar: Muhatabına iletilmiş ve muhatabı tarafından işleme alınmış belgeleri ifade eder. Gönderimde Olanlar klasöründe bulunan bir belge muhatabı tarafından işleme alındığında Gönderimi Tamamlananlar klasörüne düşer. i) İade Edilenler: Gelen ve muhatabı olunmayan, işleme alınmadan önce kontrol edilerek gönderene iade edilen belgeleri ifade eder. İade edilen belge gönderen kişinin İade Edilenler klasörüne düşer. j) İşlem Yapılmamış Belgeler: Oluşturulup kaydedilen fakat üzerinde herhangi bir paraf ya da imza olmayan taslak halindeki belgeleri ifade eder. k) İptal Edilen Belgeler: İşlem yapılmış (üzerinde paraf/imza bulunan), belge sahibi tarafından iptal sebebi belirtilerek iptal edilen belgeleri ifade eder. İptal edilen belgeler tüm paraf/imza zinciri tarafından görülebilir. l) Genel Sekreterlik (0): Kullanıcının yetkili olduğu birime ait belgelerin bulunduğu klasördür.(0): İşleme alınmamış belge sayısını göstererek kullanıcıyı uyarır. 27

29 Genel Sekreterlik altında bulunan klasörler de Belgelerim altında bulunan klasörlerle aynı yapıdadır. Belgelerim şahsı ve makamı Genel Sekreterlik ise yetkili olunan birimi temsil etmektedir. m) Çöp Kutusu: Belge niteliği taşımayan, taslak halindeki silinen belgelerin bulunduğu klasördür. Yeni belge üretmek için kullanılan menüdür. Elektronik Belge: Elektronik ortamda üretilen belgeyi ifade eder. 28

30 Fiziksel Belge: Fiziksel ortamda üretilen ve taranarak Sisteme aktarılan belgeyi ifade eder. Hazır Elektronik Belge: EBYS haricindeki herhangi bir bilgi sisteminden üretilen belgelerin Sisteme alınması ve bu belgeyle ilgili işlemlerin (imzalama dahil) elektronik ortamda yapılması için geliştirilmiş bir özelliktir. Belge: Tek bir muhataba gönderilecek olan belgeyi ifade eder. Dağıtımlı Belge: Birden çok muhataba gönderilecek olan belgeyi ifade eder. Şablon Belge: Sisteme aktarılmış şablon belge formlarında üretilecek belgeleri ifade eder. Örnek: Yıllık İzin Formu İş Akışları: Belirlenmiş iş akışlarına göre belgelerin otomatik olarak üretilmesini ve dolaşımının gerçekleştirilmesini ifade eder. Seçilen belgeyle ilgili çeşitli işlemler yapmak ve belgenin detayına ulaşmak için kullanılan butondur. Belge Üstverisi Göster İşlemi Bir belgenin tanımlanan bilgilerinin kontrol edilmesi, belge üzerinde düzenleme yapılması, belgenin havale edilmesi, belgeden belge türetilmesi, belgenin iptal edilmesi, belgeye e-paraf ya da e-imza atılması gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Elektronik Belge Gezgini Ekranındaki Belge Üstverisi Göster butonu kullanılarak Elektronik Belge Görüntüleme ekranı açılmalıdır. Sistemde kayıtlı bir belge için herhangi bir işlem yapılmadan önce mutlaka belge seçilip Elektronik Belge Gezgini ekranındaki Belge Üstverisi Göster butonu kullanılarak önizlemesi yapılmalı ve tanımlanan bilgileri kontrol edilmelidir. 29

31 Bekleyen klasörüne düşmüş Gereği, Bilgilendirme veya Kontrol için gelen bir belge işleme alınmadan seçilerek önce Belge Üstverisi Göster işlemi yapılarak incelenmelidir. Paraf ya da imza için gelen belgelerde belge seçilip Belge Üstverisi Göster butonu kullanılarak açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranından belgeyi e-paraflamak ya da e-imzalamak mümkündür. Bekleyen klasöründeki bir belgenin seçilip İşleme Al butonuna basılması o belgenin görülüp kabul edildiğini ve gerekli işlemin yapılacağını ifade eder. Belgenin işleme alınmadan önce Belge Üstverisi Göster butonuna basılarak incelendikten sonra işleme alınması en doğrusudur. Bir belge işleme alındıktan sonra işleme alınan belgenin sorumluluğu artık muhataptadır. Muhatabı tarafından işleme alınan bir belge iade edilemez. Bekleyen klasöründeki bir belgenin seçilip İşleme Al ve Havale butonuna basılması o belgenin görülüp kabul edildiğini ayrıca bilgi veya gereği için bir Birim/Kişi/Pozisyona havale edileceğini ifade eder. İşleme Al ve Havale butonuna basıldığında işleme alınan belgenin havale edilmesi için Gönderim penceresi açılır. 30

32 Seçilen belge ya da belgeler ile ilgili çeşitli işlemlerin yapılabildiği menüdür. İade Et: Muhatabı tarafından Bekleyen klasörüne düşmüş bir belgenin işleme almadan önce üreticisine iade edilebilmesi işlemidir. İade edilen bir belge üreten kişinin İade Edilenler klasörüne düşer. Belge İptal: İşleme alınmış (üzerinde paraf ya da imza olan) bir belgeyi iptal nedeni belirtilerek yok sayma işlemidir. İptal Edilen belgeler tüm imza zinciri tarafından İptal Edilen Belgeler klasöründe görülebilir. Belgeden Belge Türet: Seçilen belgenin kopyasını alıp yeni bir taslak belge oluşturma işlemidir. Rapor: Belge sayısı ve/veya tarih aralığına göre rapor alma, zimmet ve döküm alma işlemleridir. İmzalanmamış taslak halindeki bir belgeyi (doküman) silme işlemini sağlayan butondur. Silinen belgeler çöp kutusu klasörüne düşer. Çöp kutusuna düşen bir belge geri alınabilir. Çöp kutusuna düşen taslak belge 7 gün sonra çöp kutusundan da silinir. Doküman (İşlem Yapılmamış Belge) Silme İşlemi Taslak bir belgeyi silmek için Elektronik Belge Gezgini ekranında İşlem Yapılmamış Belgeler klasörü açılarak silinmesi istenen belge seçilir ve Sil butonuna basılır. 31

33 Açılan pencerede imzalanmamış dokümanın silinmesi istendiğinden emin olup olunmadığı sorulur. Tamam butonuna basıldığında doküman silme işlemi tamamlanır. 32

34 Silinen doküman Çöp Kutusuna gönderilir. Çöp Kutusuna Gönderilen Bir Belgenin Geri Alınması Silinerek çöp kutusuna düşen taslak belge 7 gün içerisinde geri alınabilir. 7 gün sonra taslak belge çöp kutusundan da silinir. Silinen bir belgenin çöp kutusundan geri alınması için Elektronik Belge Gezgini ekranında Çöp Kutusu klasörü açılarak geri alınması istenen belge seçilir ve Geri Al butonuna basılır. 33

35 Çöp Kutusundan geri alınan bir belge İşlem Yapılmamış Belge klasörüne düşer. Kullanıcıların kurumsal iş süreçlerini yürüttüğü iletişim araçlarından biri olan kurumsal e-postalarına ulaşması ve bunları belge statüsünde Sisteme kaydedebilmesi işlemini sağlayan butondur. 34

36 Bu özellik henüz aktif değildir. Kullanıcının kendisi için özel olarak istediği isimle oluşturabildiği klasörlerinin içine yetkili olduğu belgelerden istediklerini atarak kişisel klasörler oluşturabilmesini sağlayan butondur. Seçili klasördeki belgelerin üstveri bilgilerinden istenilen kriter veya kriterlerde olanların seçilerek listelenmesi sağlayan butondur. Belge Filtreleme İşlemi Elektronik Belge Gezgini ekranında arama yapılmak istenen klasör içerisindeyken Filtre ekle butonuna basıldığında aşağıdaki pencere açılmaktadır. Bu pencerede temel üstveri sekmesinde belge üstverisi alanları yer almaktadır. Bu üstveri bilgilerinden hangi kriterlere sahip belgeler listelenmek isteniyorsa o alanlar seçilerek Filtrele butonuna basılır. Böylelikle bulunulan klasördeki istenilen kriterdeki belgeler filtrelenerek listelenebilir. 35

37 36

38 Kayıtlı Filtre Arama İşlemi Sık yapılan bir aramanın kriterleri (üstveri bilgileri) seçilip kaydedilerek kolaylıkla tekrar aynı kayıtlı aramanın kullanılabilmesini sağlayan işlemdir. Kayıtlı filtre arama işlemi için Elektronik Belge Gezgini ekranında arama yapılmak istenen klasör içerisindeyken Filtre ekle butonuna basılır. Detaylı Belge Arama ekranında da kayıtlı filtre arama işlemi gerçekleştirilebilir. Açılan arama penceresinde temel üstveri sekmesinde yer alan belge üstverisi bilgilerinden hangi kriterlerdeki belgelerin daha sonra da aranması isteniyorsa üstveri alanlarından o kriterler belirlenerek Filtreyi Kaydet 37

39 butonuna basılır. Açılan küçük pencerede gri renkle Kaydetmek istediğiniz filtre için lütfen bir ad giriniz yazılı olan alana tanımlanmak istenen filtre adı girilir ve Kaydet butonuna basılır. Böylelikle istenilen arama kriterleri kaydedilerek bir sonraki aramalar için otomatik olarak kullanılabilmesi sağlanmış olur. 38

40 Daha önceden kaydedilen bir filtreyi kullanarak arama yapmak için ise Elektronik Belge Gezgini ekranında arama yapılmak istenen klasör içerisindeyken Filtre ekle butonuna basılır. Açılan arama penceresinde temel üstveri sekmesinde yer alan üstveri alanlarından Kayıtlı Filtre alanına daha önceden kaydedilen filtrenin adı yazılarak büyüteç ikonuna basılır. 39

41 alanıdır. Elektronik Belge Gezgini ekranından belge numarası girilerek o belgenin önizlemesine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesini sağlayan arama Basit Arama İşlemi Elektronik Belge Yönetim Sisteminde aranan bir belge için belge numarası girilerek o belgenin önizlemesine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Arama işlemi yetkili olunan tüm klasörler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için ilk olarak Elektronik Belge Gezgini ekranının işlem butonlarının bulunduğu sağ üst kısımda yer alan Belge No giriniz alanına aranılan belgenin belge numarası girilir. 40

42 görüntülenir. Belge numarası girildikten sonra (büyüteç) butonuna veya enter tuşuna basılır ve Belge Görüntüleme ekranı açılarak belgenin önizlemesi 41

43 Açılan Belge Görüntüleme ekranında belge üzerinde düzenleme ve işlem yapılabilir. 42

44 43

45 Kutucuk 1: Üzerine tıklandığında tüm belgeleri işaretleyerek seçilmesini sağlayan kutucuktur. Kutucuk 2: Belgeleri tek tek işaretleyerek seçilmesini sağlayan kutucuktur. a) Belge No: Belgeye Sistem tarafından verilen eşsiz (unique) belge sayısıdır. b) Belge Üreticisi: c) Tarih: Belgenin üzerinde görüntülenecek tarih bilgisidir. 44

46 d) Konu: Belgenin konu alanına girilen üstveri bilgisidir. e) İşlem: Belgenin hangi işlem için gönderildiği bilgisidir. f) Gönderen: Belgenin hangi birim ya da kişi tarafından gönderildiği bilgisidir. g) Gönderim Tarihi: Belgenin gönderim tarihi bilgisidir. h) İmza: Belgenin imza sürecinde hangi aşamada olduğu bilgisidir. İmza İkonu: İmza ikonunun üzerine gelindiğinde belgenin imza bilgisi, imzalanıp imzalanmadığı, imzalandıysa imzalayan kişi ve imza tarihi bilgilerine ulaşılmasını sağlayan bir kutucuk açılmaktadır. İmza ikonunun yeşil renkte olması belgenin üzerinde en az bir paraf ya da imza bulunduğunu fakat imza sürecinin tamamlanmamış olduğunu ifade eder. Belge resmiyet kazandığından bu belge üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. İmza ikonunun mavi renkte olması belgenin imza sürecinin tamamlanmış olduğunu ifade eder. İmza ikonunun kırmızı renkte olması belgenin üzerinde hiçbir paraf ve imza olmadığını, imza sürecinin başlamadığını ifade eder. 45

47 İmza ikonunun turuncu renkte olması belgenin fiziksel bir belge olduğunu dolayısıyla üzerinde ıslak imza olduğunu fakat elektronik imza olmadığını ifade eder. İmza ikonunun siyah renkte olması belgenin imzacısı tarafından karşı görüş belirtildiğini ifade eder. i) Ek: Belgede ek olup olmadığı, varsa kaç adet olduğu bilgisidir. j) Mesaj: Belge üzerine alınmış not bilgisidir. Kilit İkonu: Belgenin üzerinde işlem yapılıp yapılamayacağını ifade eder. Kilitli olan bir belge için ikonun üzerine gelindiğinde belgeyi kilitleyen kullanıcı ve kilitlendiği tarih bilgisine ulaşılabilir. Kilit ikonunun yeşil renkte olması belge üzerinde işlem yapılabileceğini ifade eder. 46

48 Kilit ikonunun kırmızı renkte olması belgenin kilitli olduğunu ve üzerinde işlem yapılamayacağını ifade eder. Belgelerin Sıralamasını Değiştirme İşlemi Seçili klasördeki tüm belgeleri listedeki sütun bilgi başlıklarının üzeri tıklanarak artan ya da azalan şekilde sıralamak mümkündür. Belge No, Belge Tarihi, Gönderim Tarihi, Alınma Tarihi, Ek gibi bilgiler sayısal olarak artan ya da azalan şekilde; Konu, İşlem, İmza gibi bilgiler ise alfabetik olarak artan ya da azalan şekilde sıralanabilir Belge Üretim Ekranı Yeni elektronik bir belge üretmek için ilk olarak Elektronik Belge Gezgini ekranındaki işlem menülerinden Yeni butonu tıklanır. Unutulmamalıdır ki yeni belge üretmek isteyen bir kullanıcı Elektronik Belge Gezgini ekranının sol tarafında yer alan klasör ağaç yapısından pozisyon olarak ilişkili olmadığı birim klasörlerinden biri seçili iken belge üretmek istediğinde Yeni butonu aktif olmamaktadır. Kullanıcı sadece pozisyon olarak ilişkili olduğu birime ait bir klasör seçili iken belge üretebilmektedir. Yeni butonu tıklandıktan sonra açılan menüden Elektronik Belge ve eğer tek bir muhataba gönderilecekse Belge seçeneği seçilir. Belge eğer birden fazla muhataba gönderilecekse; Dağıtımlı Belge seçeneği seçilir. Üretim aşamasında belgenin dağıtımlı ya da belge olarak seçilmesi önemlidir. Tek bir muhatap gibi belge üretimine başlandıktan sonra belge dağıtımlı belgeye çevrilemez. 47

49 Yeni Dağıtımsız Elektronik Belge Üretme Birinci Adım Belge ya da dağıtımlı belge seçildikten sonra karşımıza ilk adım olarak Belge Üstverisi ekranı gelir Belge Üstverisi Ekranı Bir belgeyi tanımlayan kimlik bilgilerinin girildiği ekrandır. 48

50 49

51 a) Belge Türü: Oluşturmak istediğimiz belgenin türünü belirlediğimiz alandır. Bu alanda birim veya işe özel olarak tanımlanan belge türleri bulunur. Üst yazı, dilekçe, kurumsal form, yasal form gibi belge türlerinden uygun olanı menüden seçmemiz gerekmektedir. b) Belge Kategorisi: Üretilen belgenin kurum içi veya kurum dışı bir yazışma olduğunu seçtiğimiz menüdür. c) Belge Tarihi: Belgenin üzerinde görüntülenecek tarihi ifade eden alandır. Bu alanda tarih bileşeni butonu tıklandığında açılacak olan pencereden uygun tarih seçilmelidir. Belgeye ileriye dönük bir tarih verilebilir ancak geçmişe dönük bir tarih verilemez. Belge Tarihi alanı belgenin sağ üst köşesine dayalı bir şekilde görüntülenmektedir. 50

52 d) Dosya Planı Kodu: Kurumsal işlemler sonucunda oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisini belirterek konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla Marmara Üniversitesi Kurumsal Standart Dosya Planı içerisinden uygun dosya planı kodunun seçildiği alandır. Seçilen dosya planı koduna göre mevzuatla ilgili olarak belgenin ne kadar süre saklanacağını, saklandıktan sonra hangi işleme tabi olacağını Sistem belirler. Bu alanda büyüteç şeklindeki butona basıldığında açılan pencerede belgeye uygun konu alanı altındaki en alt seviye seçilerek belgeye dosya planı kodu verilmelidir. Dosya planı kodu belgenin sayı kısmında görüntülenmektedir ve zorunlu veri giriş alanıdır. 51

53 52

54 e) Konusu: Belgenin konusunun anlamlı ve öz bir şekilde ifade edildiği alandır. Bu alan, belge üreticisinin elle giriş yaptığı, doldurulması zorunlu bir veri giriş alanıdır. Konu alanı belgenin başlık kısmından hemen sonra, belgenin sol üst kısmına dayalı şekilde görüntülenmektedir. f) Başlık: Belgeye anlamlı ve öz bir başlık vermek istediğimizde kullanılacak alandır. Başlık alanının doldurulması zorunlu değildir. Başlık alanı doldurulduğunda belgede antet kısmının hemen altında görüntülenmektedir. g) Belgeyi Üreten Kullanıcıya Ait Makam Bilgisi: Belgeyi üreten kullanıcı birden fazla makama sahip ise belgeyi hangi makamla ürettiğine dair seçim yapabildiği menüdür. h) Belgenin Üretildiği Birim: Belgenin hangi birim veya alt birim adına üretildiği bilgisinin seçildiği menüdür. Belgeyi gönderen birimin adını ifade eder. Bu alan, belgedeki antet kısmını oluşturmaktadır ve belgede Resmi Yazışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak yer alacaktır. Kullanıcı kendi alt birimi ve bağlı olduğu üst birimlerin adına belge üretebilir. Örneğin Teknoloji Fakültesinde Fakülte Sekreteri olan bir kullanıcı Fakülte Sekreterliği adına belge üretebileceği yetkisi dahilinde gibi bağlı olduğu Teknoloji Fakültesi adına da belge üretebilecektir. 53

55 Bu alanda seçim yaparken yalnızca Devlet Teşkilatı Veritabanı (DTVT) tarafından verilen yazışma koduna sahip birimlerin belge üretebileceği unutulmamalıdır. i) Doküman Versiyonu: Taslak belge üzerinde yapılan değişiklik ve düzenlemelerde versiyon numarasını arttırdığımızda belgenin otomatik olarak versiyonlandığı alandır. Her versiyonda yapılan değişikliklerin denetimini sağlamaya yarar. Belgeye dönüşen dokümanlar versiyonlanmaz. Versiyon numarasının sol hanesi, yapılan nispeten büyük değişiklikler için, sağ hanesi ise nispeten daha küçük değişiklikler için arttırılabilir. j) Açıklama: Belge üzerinde görüntülenmeyen açıklayıcı, detaylı bilgi ve notların girildiği alandır. k) Gizlilik Derecesi: Belgenin herhangi bir gizlilik derecesine sahip olup olmadığının, eğer sahipse bu gizlilik derecesinin ne olduğunun seçildiği menüdür. Belge herhangi bir gizlilik derecesine sahip değilse, tasnif dışı, gizlilik derecesine sahipse hizmete özel, özel, gizli, çok gizli olarak 54

56 gizlilik derecelerinden görev alanı ve hizmet özelliğine göre uygun olanı seçilir. Gizlilik derecesine sahip bir belgede, gizlilik ibaresi belgenin sağ üst kısmında kırmızı ve büyük harflerle yer alır. l) Gizlilik Süresi (yıl): Gizlilik derecesine sahip olan belgeler için gizlilik süresinin kaç yıl olduğunun belirlendiği alandır. Bu alana elle rakam girişi yapılarak gizlilik süresinin kaç yıl olduğu belirlenir. m) İvedilik Derecesi: Belgenin süreli olup olmadığının, eğer süreli ise ivedilik derecelerinin belirlendiği menüdür. Belge süreli bir yazışma değilse normal, süreli bir yazışma ise ivedi veya günlü seçeneklerinden biri seçilir. Süreli bir belgede İvedi veya Günlü ibaresi, belgenin sağ üst köşesinde kırmızı ve büyük harflerle yer alır. Belge aynı zamanda gizlilik derecesine de sahipse, gizlilik derecesi ifadesinin altında yer alır. n) Cevap Tarihi: Günlü bir belge için cevap verilmesi gereken tarihin belirlendiği alandır. 55

57 o) Belgenin Dili: Belgenin hangi dilde yazılacağının belirlendiği menüdür. p) Telif Yasası Kapsamında: Belgenin Telif Yasası kapsamında olup olmadığının kutucukta işaretlenerek belirlendiği alandır. 56

58 q) Bilgi Edinme Kapsamında: Belgenin Bilgi Edinme Hakkı kapsamında olup olmadığının kutucukta işaretlenerek belirlendiği alandır. İkinci Adım geçilir. Elektronik bir belge ya da elektronik dağıtımlı bir belge üretirken Belge Üstverisi alanları doldurulduktan sonra ikinci adım olarak Editör ekranına Editör Ekranı Belgenin içerik kısmının oluşturulduğu ekrandır. 57

59 1) Belgenin içerik kısmıyla ilgili metin özelliklerinin belirlendiği seçeneklerden oluşan bölümdür. Gelişmiş ve zengin metin editörü ile yazı alanının biçimsel özellikleri (yazı tipi, büyüklüğü vb.) belirlenebilir. 58

60 2) Belgenin metin (içerik) kısmının oluşturulduğu bölümdür Belge İçeriğinin Yazılması İşlemi Bu ekranda, ikinci bölüme belgede görünecek metnin elle yazılabilmesinin yanı sıra herhangi bir metinden kopyala-yapıştır yöntemi de uygulanabilir. Yazının biçimsel ayarlamaları 1. bölümdeki seçenekler kullanılarak yapılabilir. Editör ekranına yazılan yazı Resmi Yazışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre Times New Roman ve 12 punto olarak yazılmaktadır. Üçüncü Adım Elektronik bir belge ya da elektronik dağıtımlı bir belge üretirken Editör alanı doldurulduktan sonra üçüncü adım olarak Muhatap ekranına geçilir Muhatap Ekranı Belgenin gönderim yeri ve ne için gönderildiği bilgisinin belirlendiği ve takip edildiği ekrandır. 59

61 1) Birim, kişi, pozisyon, kamu kurumu, şirket, birim tipleri türünde muhatap seçerek, seçtiğimiz muhataba bilgi, gereği ve olur işlem tiplerinden hangisi için gönderim yaptığımızı belirlediğimiz bölümdür. 60

62 2) Eklenen muhatabın hangi birim ya da kişi olduğu, hitap ifadesi ve işlem tipi bilgilerinin listelendiği, üzerinde düzenleme yapılabildiği ve silinebildiği bölümdür. 61

63 Muhatap türünün seçildiği menüdür. Sistemde tanımlanan muhatap türleri aşağıdadır: Birim: Belge kurum içi akademik veya idari birime gönderilecekse muhatap türü olarak Birim seçilir. Kişi: Belge kurum içi veya kurum dışı bir kişiye gönderilecekse muhatap türü olarak Kişi seçilir. Pozisyon: Belge bir makama (Birimdeki görev tanımına) gönderilecekse muhatap türü olarak Pozisyon seçilir. Kamu Kurumu: Belge bir Kamu Kurumuna (kurum dışı yazışma) gönderilecekse muhatap türü olarak Kamu Kurumu seçilir. Şirket: Belge bir Şirkete (kurum dışı yazışma) gönderilecekse muhatap türü olarak Şirket seçilir. Birim Tipleri: Dağıtımlı (birden çok muhatabı olan) bir belgede muhatap türü olarak Birim Tipleri seçilerek dağıtım gruplarına gönderim yapılabilir. Diğer: Belge Kurum dışı kişi, Yurt dışı üniversite, Yurt dışı kurum, Sendika, Vakıf, Dernek veya Meslek Kuruluşuna gönderilmesi gereken durumlarda muhatap türü olarak Diğer seçilir ve Sistem elle muhatap eklemeye izin verir. İlgili muhatap türünde muhatap bilgisi arama alanıdır. Büyüteç İkonu: Arama sonuçlarının yer aldığı ve bu sonuçlardan seçim yapılabilen pencerenin açılmasını sağlayan butondur. Enter tuşu da aynı işlevi görmektedir. Çarpı İkonu: Arama alanına girilen verinin iptal edilmesini sağlayan butondur. 62

64 Belgenin muhataba hangi işlem için gönderildiğinin seçildiği menüdür. İşlem tipleri Bilgi için, Gereği için, Olur için olmak üzere 3 tanedir. Seçilen muhatap ve işlem tipi bilgilerinin eklenmesini sağlayan butondur. Muhatap ve işlem tipini seçmek belgeye bu bilgileri eklememiz için yeterli değildir. Ekle butonuna basmadan bu bilgiler ekranın 2. bölümündeki muhatap bilgileri listesinde görünmeyeceği gibi belgede de yer almayacaktır. Listeye eklenen muhatap bilgileri içerisinde arama yapabilmeyi sağlayan alandır. 63

65 Eklenen muhatap, hitap ifadesi ve işlem tipi bilgilerini artan veya azalan olarak sıralamayı sağlayan menüdür. a) Muhatap: Eklenen muhatap/muhatapların isimlerinin listelendiği alandır. b) Hitap İfadesi: Eklenen muhatap/muhatapların belgenin muhatap kısmında görünecek ifadelerinin listelendiği alandır. c) İşlem Tipi: Muhatap/muhataplara eklenen işlem tiplerinin listelendiği alandır. d) Tümünü Sil Butonu: Eklenen tüm muhatap bilgilerinin silinmesini sağlayan butondur. e) Sil: Yer aldığı satırdaki muhatap bilgilerinin silinmesini sağlayan butondur. f) Düzenle Butonu: Yer aldığı satırdaki hitap ifadesi alanında elle düzenleme yapılmasını sağlayan butondur. Yazım ve imla hatalarını düzenlemek için kullanılır Muhatap Ekleme İşlemi Örnekte olduğu gibi öncelikle muhatap türü (Birim/Kişi/Pozisyon/Kamu Kurumu/Şirket/Birim Tipleri/Diğer) seçilir. Arama alanına seçmek istenilen muhatap adının birkaç hanesi yazılarak Enter tuşuna veya büyüteç ikonuna basılır. Açılan pencerede gönderim yapılmak istenen muhatap bulunup tıklanır ve ardından Seç butonu ile seçilir. 64

66 Muhatap seçildikten sonra belgenin seçilen muhatap/muhataplara hangi işlem için gönderileceği bilgisi İşlem Tipi menüsünden seçilir. Son olarak Ekle butonuna basılarak muhatap bilgisi ekleme işlemi tamamlanır. 65

67 Alt taraftaki listede seçilen muhatap görüntülendiğinde olası bir yazım, imla yanlışı veya hata varsa Düzenle butonu kullanılarak gerekli düzenleme yapılır ve Güncelle butonuna basılır. Yukarıdaki örnekte Fen Edebiyat Fakültesine gereği için gönderilen bir belge örnek alınmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi akademik bir birim olduğundan muhatap türü Birim seçilmiştir Diğer Muhatap Ekleme İşlemi Belgenin Kurum dışı kişi, Yurt dışı üniversite, Yurt dışı kurum, Sendika, Vakıf, Dernek veya Meslek Kuruluşuna gönderilmesi gereken durumlarda muhatap türü olarak Diğer seçildiğinde Sistem elle muhatap eklemeye izin vermektedir. 66

68 Sistemde tanımlı olmayan kurum dışı bir muhatap tanımlanmak istendiğinde Muhatap ekranından öncelikle muhatap türü olarak Diğer seçilir. Ardından arama alanındaki büyüteç ikonuna basılır. Açılan pencerede ilk olarak menüden muhatap türü olarak Yurt Dışı Üniversite, Yurt Dışı Kurum, Sendika, Vakıf, Dernek veya Meslek Kuruluşundan biri seçilir. Menünün alt kısmındaki ilk kutucuğa (veri giriş alanına) eklenmek istenen muhatap yazılarak Ara butonuna basılır ve Sistemde kayıtlı olup olmadığı öğrenilir. Yazılan muhatabın Sistemde kaydı varsa ikinci kutucukta bu kayıt görüntülenir. Yazılan muhatabın daha önceden hiç Sisteme girişi yapılmadıysa bu alan boş görüntülenir. Elle girişi yapılan muhatap Metni Kullan butonuna basılarak seçilmiş olur. İstendiği takdirde pencerenin sağ alt kısmındaki Kapat butonu kullanılarak işlem iptal edilebilir. 67

69 Metni Kullan butonuyla seçilen muhatap, muhatap ekranındaki arama alanında görüntülenir. Seçilen muhatabı iptal etmek için arama alanındaki Çarpı ikonuna basılır. 68

70 Muhatap belirlendikten sonra İşlem Tipi (Bilgi/Gereği/ Olur) belirlenir. Son olarak Ekle butonu tıklanarak Diğer Muhatap ekleme işlemi tamamlanır. Alt taraftaki listede seçilen muhatap görüntülendiğinde olası bir yazım, imla yanlışı veya hata varsa muhatap seçilerek Düzenle butonu kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır ve Güncelle butonuna basılır. Yeni Dağıtımlı Elektronik Belge Üretme Yeni dağıtımlı elektronik bir belge üretirken farklı olarak yapılacak tek işlem muhatap bilgisi ekranında birden fazla muhatap eklemektir. 69

71 Belge Üstverisi ve Editör ekranları daha önce anlatıldığı şekilde doldurulur. Birden fazla muhataba gönderilecek olan belge için öncelikle Elektronik Belge Gezgini ekranından Yeni butonu tıklanarak Elektronik Belge ve Dağıtımlı Belge seçilir. Birden fazla muhatap eklerken, farklı birim tipindeki muhataplar için muhatap ekleme işlemi her bir muhatap için tekrarlanır. Her bir muhatap tek tek aranıp seçilir ve ekle butonuna basılır. Aynı birim tipindeki muhataplar için ise, muhatap türü olarak Birim Tipleri seçilir. Birim Tipi Seçiniz menüsü tıklandığında açılan pencerede istenen birim tipi seçilir. Daha sonra İşlem Tipi de seçilerek Ekle butonuna basıldığında o birim tipindeki tüm birimler muhatap olarak seçilmiş olur. Örnekte görüldüğü gibi birim tipi olarak Daire Başkanlığı eklendiğinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı tüm Daire Başkanlıkları muhatap olarak seçilmiş olur. 70

72 71

73 Dördüncü Adım geçilir. Elektronik bir belge ya da elektronik dağıtımlı bir belge üretirken Muhatap Bilgisi doldurulduktan sonra dördüncü adım olarak İmza Bilgisi ekranına İmza Bilgisi Ekranı 72

74 Belgenin imza sürecinin belirlendiği ve takip edildiği ekrandır. 1) Belgeyi imzalayan bilgisi, imza sırası, temsil bilgisi ve imza türü seçerek belgenin imza sürecini belirlediğimiz bölümdür. 2) Eklenen imza bilgilerinin listelendiği bölümdür. 73

75 Kişi adı veya makam girilerek imzalayan bilgisi arama alanıdır. Büyüteç İkonu: Arama sonuçlarının yer aldığı ve bu sonuçlardan seçim yapılabilen pencerenin açılmasını sağlayan butondur. Enter tuşu da aynı işlevi görmektedir. Çarpı İkonu: Arama alanına girilen verinin iptal edilmesini sağlayan butondur. 74

76 İmza akış sırasının belirlendiği menüdür. Paralel ve seri imza tanımlamak için de kullanılır. Her bir Kişi/Pozisyon seçildiğinde Sistem bu sırayı seri olarak otomatik bir şekilde arttırır. Hiyerarşik imza akışlarında seri sıralama söz konusudur. Paralel imza akışlarında bir belgenin aynı anda birden çok Kişi/Pozisyona imzaya ulaşması için aynı sıra numarası verilmelidir. İmzalayanın temsil bilgisinin seçildiği menüdür. Asaleten, Vekaleten ve Adına olmak üzere 3 Temsil Bilgisi mevcuttur. 75

77 İmza türünün seçildiği menüdür. İmza, Paraf, Olur, Koordinasyon ve Uygun Görüşle Arz olmak üzere 5 İmza Türü mevcuttur. Seçilen imza bilgilerinin eklenmesini sağlayan butondur. Ekle butonuna basmadan seçilen bilgiler ekranın 2. Bölümündeki imza bilgilerinin bulunduğu listede görünmeyeceği gibi belgede de yer almayacaktır. Listeye eklenen imza bilgileri içerisinde arama yapabilmeyi sağlayan alandır. (Böyle bir uygulama olmadığı için uygulama değişikliği yapılmadı.) Listeye eklenen Kişi/Pozisyon, Sıra, İmza Türü bilgilerini artan veya azalan olarak sıralamayı sağlayan menüdür. 76

78 a) Sıra: Eklenen imza akış sırasının listelendiği alandır. b) İmzalayan: Belgeyi imzalayan olarak eklenen Kişi/Pozisyon bilgilerinin listelendiği alandır. c) İmza Tipi: Eklenen İmza türlerinin listelendiği alandır. d) Temsil Bilgisi: Eklenen temsil bilgisinin listelendiği alandır. e) Adına/Vekâleten: Adına ya da vekaleten imza atılması durumunda bu bilginin listelendiği alandır. f) İmza Tarihi: İmzanın atıldığı tarih bilgisinin listelendiği alandır. g) Karşı Görüş: h) Seçilenleri Sil: i) Düzenle: Bulunduğu satırdaki eklenen imza bilgilerinde değiştirme yapılmasını sağlayan butondur. j) Sil: Bulunduğu satırdaki eklenen imza bilgilerinin silinmesini sağlayan butondur. 77

79 İmza Bilgisi Ekleme İşlemi Örnekte olduğu gibi öncelikle imzalayan bilgisi olarak Kişi/Pozisyon adı seçmek için arama alanına seçmek istenilen Kişi/Pozisyon adının birkaç hanesi yazılarak Enter tuşuna veya büyüteç ikonuna basılır. Açılan pencerede imzalayan bilgisi olarak istenen Kişi/Pozisyon adı bulunup tıklanır ve ardından Seç butonu ile seçilir. 78

80 İmzalayan bilgisi olarak Kişi/Pozisyon seçildikten sonra önce imza sırası belirlenir. Sistem eklenen ilk imzacıyı otomatik olarak 1. sırada seçili olarak verir. Birden fazla imzacı tanımlandığında ise imza akışına seri veya paralel bir sıra vermek mümkündür. Seri (hiyerarşik) imza akışlarında artan sıra numarası, paralel imza akışlarında ise aynı anda imza atacak kişiler için aynı sıra numarası seçilmelidir. İmza akışı belirlendikten sonra imzacının imzayı asaleten mi vekâleten mi yoksa adına mı atacağı belirlenir. Son olarak da imza türünün paraf mı, imza mı, olur mu, koordinasyon mu yoksa uygun görüşle arz mı olduğu belirlenip Ekle butonuna basılarak ilk imza bilgisi tanımlanmış olur. Bu işlem tanımlanması gereken imza bilgisi kadar yinelenir. (Bir belge üzerinde en fazla 5 paraf tanımlanabilmektedir). Olur a gönderilen bir belge öncelikle uygun görüşle arza sunulabilir. Bu nedenle olurdan önce imza tipi olarak Uygun Görüşle Arz ve imza bilgileri seçilip eklenmelidir. Yukarıdaki örnekte belgeye ilk olarak asaleten (kendi adına) elektronik paraf atması için Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürü Mukaddes Bektaş imza bilgisi olarak tanımlanmıştır. Eklenen imza bilgisi liste bölümünde görüntülenmektedir. 79

81 Eklenen imza bilgisinde sıra ve imza türüyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğinde düzenleme yapılmak istenen satırdaki tıklanır. Düzenle butonu tıklandığında bu alanlardaki menüler aktifleşir ve istenilen değişiklik yapılarak Kaydet butonuna basılır. (Düzenle) butonu Eklenen imza bilgisinin silinmesini istediğimiz durumlarda ise, silinmesi istenen satırdaki (Sil) butonu tıklanır. Yeni elektronik belge oluşturmak için bu 4 adımın gerçekleştirilmesi zorunludur. Belge Üstverisi, Editör, Muhatap ve İmza Bilgisi ekranları doldurulup sol üst köşedeki butonuna basıldığında Sistem belgeye ortak havuzdan benzersiz (unique) bir belge sayısı vererek önizleme 80

82 yapılabilecek PDF bir belge oluşturur. Eğer bu ekranlardan birinin doldurulmaması durumunda belge yine işlem yapılmamış belge olarak kaydedilir fakat belgenin önizlemesi yapılamaz. Oluşturulan belge taslak bir belge olduğundan ve herhangi bir işlem yapılmadığından İşlem Yapılmamış klasörüne düşer. Elektronik Belge oluşturulurken Fiziksel Belge ekranı pasif haldedir. Beşinci Adım Elektronik bir belge ya da elektronik dağıtımlı bir belge üretirken belgeye ek ekleyebilmek mümkündür. Eğer belgeye ek eklenmek isteniyorsa Belgenin Ekleri ekranına geçilir Belgenin Ekleri Ekranı Belgeye ek eklenebilen ekrandır. 81

83 1) Belgeye ek ekleme işleminin gerçekleştirildiği bölümdür. 2) Eklenen eklerin listelendiği bölümdür. 82

84 Sistemde kayıtlı bir belgenin ek olarak eklenmesini sağlayan alandır. Bu alan işaretlenerek seçildiğinde alanına Sistem içerisinden ek yapılması istenen belge sayısının girilmesi zorunludur. veri giriş 83

85 Bilgisayardaki mevcut dosyaların seçilerek Sisteme yüklenmesini sağlayan butondur. Belgenin ek kısmında (Ek: )görünen bilginin girildiği alandır. Zorunlu veri giriş alanıdır. Ek ile ilgili not eklenebilen alandır. Açıklama kısmı belge üzerinde yer almadığından girilmesi zorunlu bir alan değildir. Sisteme ek olarak yüklenilen imzalı belgeleri belirtmek için işaretleyebildiğimiz kutucuktur. Yüklenen dosya ve girilen bilgilerin belgeye eklenmesini sağlayan butondur. Ekle butonuna bastıktan sonra yüklenen dosya bilgileri alt bölümde listelenir. 84

86 a) Ek adı: Eklenilen ek adı bilgisinin listelendiği alandır. b) İmza/Paraf Seçimi: Ek ile ilgili seçilen imza bilgisinin listelendiği alandır. c) Açıklama: Eklenen açıklama bilgisinin listelendiği alandır. d) Sil: Bulunduğu satırdaki ek ve bilgilerin silinmesini sağlayan butondur. e) İndir: Bulunduğu satırdaki ek dosyasının bilgisayara yüklenebilmesini sağlayan butondur Belgeye Ek Ekleme İşlemi Belgeye ek ekleme işlemi bilgisayarda mevcut bulunan belgenin yüklenmesi ve Sistemde kayıtlı olan belgenin seçilmesi şeklinde iki türde gerçekleştirilebilir. Belgeye Sistemde kayıtlı bulunan bir belgenin ek olarak eklenmesi istendiğinde öncelikle Belge No alanı seçilir. Ardından Belge No alanına Sistemde kayıtlı bulunan ek olarak eklenmek istenen belgenin belge sayısı yazılır. 85

87 Belge No alanı seçildiği için Dosya Yükle butonu ve Ek Adı alanı pasif olarak gelir. Sistemde kayıtlı, ek yapılan belgenin tarih ve sayı bilgisi liste bölümünde Ek Adı bilgisi olarak otomatik gelir. Ekin üzerinde imza/paraf bulunuyorsa İmzalı kutucuğu işaretlenir, eğer bulunmuyorsa kutucuk boş bırakılır. Ek ile ilgili not yazılması istendiğinde Açıklama kısmına yazılır. Açıklama alanının doldurulması zorunlu değildir. Son olarak Ekle butonuna basılarak belgeye ek ekleme işlemi tamamlanır. Belgeye ek yapılan belgenin bilgileri liste bölümünde görüntülenir. Sistemde kayıtlı, ek yapılan belge eğer imzalı bir belgeyse İmzalı kutucuğu işaretlenmese de İmza/Paraf seçimi bilgisinde İmzalı olarak görüntülenir. 86

88 Birden çok ek eklemek istendiğinde aynı işlem yinelenir. Eklenen ek dosyası ve bilgileri silinmesi gerektiğinde silinmesi istenen satırdaki (Sil) butonu tıklanır. Belgeye bilgisayarda mevcut bulunan bir belgenin ek olarak eklenmesi istendiğinde öncelikle Dosya Yükle alanı seçilir. Ardından Dosya Yükle bu butonuna basılır ve açılan pencerede bilgisayardan yüklenmek istenen dosya seçilerek Aç butonuna basılır. Belgeye her formatta ek ekleyebilmek mümkündür. Yüklenen belge mavi renkte bir yazıyla Seçilen Belge ifadesi olarak görüntülenir. 2.Adım 1.Adım mmm mmm 1.Adım 1.Adım mmm mmm 87

89 Yüklenen dosya iptal edilmek istendiğinde Seçilen Belge alanının sol tarafındaki Kaldır butonu kullanılır. Belgede Ek kısmında (Ek: ) görünen, zorunlu veri giriş alanı olan Ek Adı kısmına ekin adı yazılır. Ekin üzerinde imza/paraf bulunuyorsa İmzalı kutucuğu işaretlenir, eğer bulunmuyorsa kutucuk boş bırakılır. 88

90 Ek ile ilgili not yazılması istendiğinde Açıklama kısmına yazılır ve son olarak Ekle butonuna basılarak belgeye ek ekleme işlemi tamamlanır. Eklenilen ek bilgileri alt taraftaki bölümde listelenir. Belgeye eklenen ek bilgileri liste bölümünde görüntülenir. 89

91 Birden çok ek eklemek istendiğinde aynı işlem yinelenir. Eklenen ek dosyası ve bilgileri silinmesi gerektiğinde silinmesi istenen satırdaki (Sil) butonu tıklanır. Eklenen ek dosyası bilgisayara yüklenmek istendiğinde ise yüklenmesi istenen satırdaki (İndir) butonu tıklanır. Altıncı Adım Elektronik bir belge ya da elektronik dağıtımlı bir belge üretirken belgeye ilgi tutmak mümkündür. Eğer belgeye ilgi tutmak isteniyorsa İlgi ekranına geçilir. 90

92 İlgi Ekranı Belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği ekrandır. 91

93 1) Sistem içerisinden veya Sistem dışından belge/belgelerin ilgi olarak gösterilebildiği bölümdür. 2) İlgi tutulan belge/belgelerin bilgilerinin listelendiği bölümdür. Sistem içerisinden ilgi tutulmak istenen belge ya da belgeler için kullanılan alandır. Sistem içerisinde var olan bir belge için Belge No kutucuğu işaretlenir ve bu alana eklenmek istenen belgenin sistemdeki belge numarası girilir. 92

94 Sistemde bulunmayan kurum dışı üretilen belgeler, kanun, yönetmelik, yönerge ve benzeri mevzuat belgeleri ilgi tutmak için kullanılan alandır. Bu tür belgeler için Diğer Durumlar kutucuğu işaretlenir ve bu alana eklenmek istenen belgenin bilgisi girilir. İlgi tutulacak belge ya da belgelerin eklenmesini sağlayan butondur. 93

95 a) Belge Sayı/Diğer Durumlar: İlgi tutulan belgenin sayı veya başlık bilgisinin listelendiği alandır. b) Tarih: İlgi tutulan belgenin tarih bilgisinin listelendiği alandır. c) Sil: İlgi tutulan belgenin silinmesini sağlayan butondur Belgeye İlgi Tutma İşlemi Örnekte olduğu gibi öncelikle ilgi tutulacak belgenin Sistem içinden mi Sistem dışından mı olduğu seçilir. Sistem içinden ise Belge Sayı, değilse Diğer Durumlar işaretlenir. İşaretlenen alan Belge Sayı ise Sistem içerisinden ilgi olarak belirtilmek istenen belgenin sistemdeki sayısı bu alana girilir. İşaretlenen alan Diğer Durumlar ise ilgi olarak belirtilmek istenen belgenin üzerindeki sayısı, adı veya açıklama bilgisi girilebilir. Son olarak Ekle butonuna basılarak ilgi tutma işlemi tamamlanır. Sistem içerisinde bulunan bir belgenin ilgi tutulması: 94

96 Diğer durumlar (Sistem dışından bir belgenin ilgi tutulması): Yedinci Adım Üretilen elektronik belge ya da elektronik dağıtımlı bir belge aynı zamanda birden çok konuyla ilgili olabilir. Bu durumda belgenin alakalı olduğu konuyla ilgili dosyalarla ilişkilendirilmesi gerekir. Elektronik belge ya da elektronik dağıtımlı bir belge üretirken Belge Üstverisi ekranında belgeye dosya planı kodu verilmesi zorunludur. Belgeye verilen bu ana dosya planı kodu dışında ilişkili olduğu başka dosya kodu varsa, çapraz referans kullanılmalıdır. Bunun için Çapraz Referans ekranına geçilir. 95

97 Çapraz Referans Ekranı Belgeye verilen ana dosya planı kodu dışında ilişkili olduğu başka dosya planı elemanı varsa, o dosya planı koduyla ilişkilendirildiği ekrandır. 1) Belgenin diğer ilişkili olduğu dosya planı elemanlarına eklendiği bölümdür. 96

98 2) Eklenen dosya planı elemanlarının listelendiği bölümdür. Seçilen dosya planı kodunun belirtildiği alandır. Tıklandığında dosya planı kodunun seçilebileceği pencerenin açılmasını sağlayan butondur. Seçilen dosya planı kodunun eklenmesini sağlayan butondur. 97

99 a) Dosya Planı: Eklenen dosya planı kodunun listelendiği alandır. b) Sil: bulunduğu satırdaki eklenen dosya planı kodunun silinmesini sağlayan butondur. 98

100 Çapraz Referans Ekleme İşlemi Örnekte olduğu gibi öncelikle (Büyüteç) ikonu tıklanır. Açılan pencerede Marmara Üniversitesi Kurumsal Standart Dosya Planı mevcuttur. Faaliyet alanlarına bağlı konu başlıklarında oluşturulan dosya planı elemanlarından uygun olanı üzerine tıklanıp Seç butonuna basılarak seçilir. Belgenin ilişkilendirileceği dosya planı elemanı seçilirken ilgili konunun en alt kırılımının seçilmesine dikkat edilmelidir. Örneğin bir personel doğum izni için İzin İşlemleri altındaki Sıhhı İzin dosyasına atılacak bir belge üretiyor. Bu belge için Belge Üstverisi ekranından ilgili dosya planı kodu seçilir. ( ). Daha sonra doğum iznini ücretsiz izinle uzatmak istediğinde aynı belgeyi Ücretsiz İzin dosyasıyla da ilişkilendirmesi gerektiğinden bu işlem için Çapraz Referans kullanılır ( ). 99

101 100

102 Seçilen dosya planı kodu Dosya Planı alanına gelir ve Ekle butonuna basılarak referans dosya planı kodu verilmesi işlemi tamamlanır. Eklenen dosya planı kodu alt bölümde görüntülenir. Seçilen dosya planı kodunun iptal edilmesi istendiğinde butonuna basılır. Eklenen dosya planı kodu aşağıdaki gibi görüntülenmektedir. 101

103 Eklenen dosya planı kodunun silinmesi istendiğinde (Sil) butonu tıklanır. Sekizinci adım Üretilen elektronik belge ya da elektronik dağıtımlı belgeler için mevzuatta belirtilen temel üstveri elemanları dışında belgeye özgü üstveri elemanları tanımlanması gerekebilir. Bunun için Dinamik Üstveri ekranına geçilir Dinamik Üstveri Ekranı Bu ekran kısa bir süre sonra aktif olacaktır. Dokuzuncu adım Üretilen elektronik belge ya da elektronik dağıtımlı bir belge üzerine kişisel veya herkese açık bir not yazılması istenebilir. Bunun için Notlar ekranına geçilir. 102

104 Notlar Ekranı Belge üzerine kişisel ya da belgeyle ilgili herkese açık olacak şekilde not eklenebildiği ekrandır. 1) Belgeye not eklendiği bölümdür. 2) Eklenen not ile ilgili bilgilerin listelendiği bölümdür. 103

105 Belgeye Not Ekleme İşlemi Sistemde kayıtlı bir belge üzerine kişisel ya da belgeyle ilgili olan herkese açık olacak şekilde not ekleyebilmek mümkündür. Bunun için öncelikle yeni bir belge oluşturulup kaydedilir. Daha sonra Elektronik Belge Gezgini ekranında İşlem Yapılmamış Belge klasöründen not eklenmek istenen belge seçilerek Belge Üstverisi Göster butonuna basılır. Açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranında yer alan Notlar sekmesi tıklanır. 104

106 Açılan Notlar ekranında ilk olarak Mesaj kutucuğu alanına eklenmek istenen not yazılır. Ardından yazılan mesajın sadece kişinin kendisine özel olması isteniyorsa Kişisel, belgeyle ilgili olan herkese açık olması isteniyorsa Herkese Açık seçeneği menüden seçilerek mesajın gizliliği belirlenir ve Ekle butonuna basılır. 105

107 Eklenen not ile ilgili bilgiler aşağıdaki bölümde listelenir. Bu bölümde Mesaj, Mesajı Oluşturan, Mesajın Oluşturulma Tarihi ve Mesajın Gizliliği bilgilerinin yer aldığı alanlar bulunur. Eklenen not silinmek istendiğinde ise silinmek istenen notun bulunduğu satırdaki çöp kutusu ikonu tıklanır ve Mesajı silmek istediğinizden emin misiniz? yazan onay penceresinden Tamam butonuna basılır. 106

108 Belge üzerine eklenen not Elektronik Belge Gezgini ekranındaki Mesaj sütunu alanında görüntülenir. Yeni Hazır Elektronik Belge Üretimi İşlemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) haricindeki herhangi bir bilgi sisteminden üretilen belgelerin Sisteme alınması ve bu belgeyle ilgili işlemlerin (imzalama dahil) elektronik ortamda yapılması için geliştirilmiş bir özelliktir. Yeni Hazır Belge Üretimi işlemi bilgisayara PDF olarak yüklenen dışarıda üretilmiş bir belgenin e-imza ile imzalanması amacıyla Sisteme kaydedilmesidir. Bu işlem için iki farklı durum vardır. 1.adım 2.adım Birincisi, hazır belgenin üzerine Sistemden verilen belge sayısının yazılması gerekmiyorsa; Yeni hazır belge üretmek için ilk olarak diğer bir bilgi sisteminden harici olarak üretilen belge bilgisayara PDF dosyası olarak yüklenir. 107

109 Sistemdeki Elektronik Belge Gezgini ekranından Yeni butonu tıklanarak açılan menüde Hazır Elektronik Belge seçeneği seçilir. Dağıtımsız bir hazır elektronik belge üretilmesi isteniyorsa Belge ; dağıtımlı bir hazır elektronik belge üretilmesi isteniyorsa Dağıtımlı Belge seçeneği tıklanır. 3.adım Açılan Belge Üretim ekranındaki Üstveri, Muhatap ve İmza Bilgisi ekranları Yeni Elektronik Belge Üretimi işlemi konusunda anlatıldığı şekilde doldurulur. 4.adım Üstveri, Muhatap ve İmza Bilgisi sekmelerindeki bilgiler tanımlandıktan sonra elektronik belge üretiminden farklı olarak Hazır Belge ekranında hazır belge yükleme işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 108

110 Bu ekranda bilgisayara PDF olarak kaydedilen harici belgenin Sisteme yüklenme işi gerçekleştirilir. Belge Seç butonuna basılarak açılan pencereden yüklenmesi istenen belge seçilir. Sadece PDF formatındaki belgelerin Sisteme yüklenebileceği unutulmamalıdır. 109

111 Yüklenen belge Seçilen Belge alanında görüntülenir. 110

112 Yüklenen belgenin iptal edilmesi istendiğinde (Kaldır) butonu kullanılır. 5.adım 111

113 Belgeye ek eklenmesi, ilgi tutulması, çapraz referans verilmesi veya dinamik üstveri tanımlanması istendiği takdirde Belgenin Ekleri, İlgi, Çapraz Referans ve Dinamik Üstveri ekranları Yeni Elektronik Belge Üretimi işlemi konusunda anlatıldığı şekilde doldurulur. 6.adım Hazır dağıtımsız belge ya da hazır dağıtımlı belge oluşturulurken gerçekleştirilmesi gereken adımlar tamamlandıktan sonra taslak hazır belgenin kaydedilmesi için Kaydet butonuna basılır. Kaydedilen elektronik belge İşlem Yapılmamış Belgeler klasörüne düşmektedir. Belge kaydedilip Sistemden benzersiz bir belge sayısı alınca Belge Üstverisi ekranı açılır ve burada belgeyi oluştururken belgeyle ilgili girilen tüm üstveri bilgilerini gözden geçirme imkanı bulunur. Kaydedilen hazır belge Dolaşıma Çıkar butonu kullanılarak dolaşıma çıkarılarak e-imza ile imzalanması sağlanır. Hazır Belgeye Sistemden bir belge sayısı verilmesi gerekiyorsa; 1.adım Yeni hazır belge üretmek için ilk olarak diğer bir bilgi sisteminden harici olarak üretilen belge bilgisayara Word ya da Excel dosyası olarak yüklenir. 2.adım 112

114 Dışarıda üretilmiş ve bilgisayara yüklenmiş olan belgeye Sistemden alınacak belge sayısının yazılması için öncelikle Hazır Belgenin üretilerek Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Bunun için; Sistemdeki Elektronik Belge Gezgini ekranından Yeni butonu tıklanarak açılan menüde Hazır Elektronik Belge seçeneği seçilir. Dağıtımsız bir hazır elektronik belge üretilmesi isteniyorsa Belge ; dağıtımlı bir hazır elektronik belge üretilmesi isteniyorsa Dağıtımlı Belge seçeneği tıklanır. 3.adım Açılan Belge Üretim ekranındaki Üstveri, Muhatap ve İmza Bilgisi ekranları Yeni Elektronik Belge Üretimi işlemi konusunda anlatıldığı şekilde doldurulur. 4.adım 113

115 Taslak hazır belgenin kaydedilmesi için Kaydet butonuna basılır. 5.adım Kaydedilen hazır belgeye Sistem tarafından verilen belge sayısı bilgisayara indirilmiş olan Word ya da Excel formatındaki belge üzerine yazılır. 6.adım Üzerine belge sayısı yazılan belge PDF formatında kaydedilir. 7.adım Elektronik Belge Gezgini ekranındaki İşlem Yapılmamış Belgeler klasöründen kaydedilen hazır belge seçilir. Belge Üstverisi Göster butonu kullanılarak açılan Belge Görüntüleme ekranı açılır ve Düzenle butonu tıklanır. 8.adım Burada Hazır Belge sekmesi tıklanarak açılan ekranda bilgisayara PDF formatında kaydedilen hazır belgenin yüklenmesi işlemi tamamlanır. 9.adım Kaydet butonu kullanılarak hazır belge üzerinde yapılan değişiklikler kaydedilir. 114

116 10.adım Kaydedilen hazır belge Dolaşıma Çıkar butonu kullanılarak dolaşıma çıkarılarak e-imza ile imzalanması sağlanır. Yeni Fiziksel Belge Üretme İşlemi Fiziksel belge, fiziksel ortamda üretilen ve taranarak Sisteme aktarılan belgeyi ifade eder. Birinci adım Yeni fiziksel bir belge üretirken atılması gereken ilk adım gelen belgenin taranarak bilgisayara kaydedilmesidir. İkinci adım Belge taranarak bilgisayara kaydedildikten sonra Elektronik Belge Gezgini ekranındaki işlem menülerinden Yeni butonu tıklanır. Ardından Fiziksel Belge ve eğer tek bir muhataba gönderilecekse Belge seçeneği seçilir. Belge eğer birden fazla muhataba gönderilecekse; Dağıtımlı Belge seçeneği seçilir. 115

117 Üçüncü Adım Belge ya da dağıtımlı belge seçildikten sonra karşımıza Belge Üstverisi ekranı gelir. Elektronik belge üretimi konusunda anlatıldığı gibi bu ekrandaki üstveri alanları doldurulur. 116

118 Fiziksel belge üretilirken Editör sekmesi pasif haldedir. Belgenin metin kısmına elle müdahale yapılamaz. 117

119 Dördüncü Adım Belge Üstverisi ekranında gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra belgenin gönderim yeri ve ne için gönderildiği bilgisi Muhatap ekranından Elektronik Belge üretimi konusunda anlatıldığı gibi belirlenir. 118

120 Beşinci Adım Fiziksel belge ıslak imza ile imzalanarak imza sürecini tamamlamış olduğundan bu aşamada imza sürecinin tanımlanmasına gerek yoktur. Fakat imza bilgilerinin Sisteme kaydedilmesi istendiğinde İmza Bilgisi ekranından Elektronik Belge üretimi konusunun 4. adımında anlatıldığı gibi kaydedilir. 119

121 Altıncı Adım Elektronik Belge oluşturulurken aktif olmayan Fiziksel Belge sekmesi, Fiziksel Belge kaydedilirken aktif haldedir. Fiziksel Belge sekmesinden fiziksel belgenin özellikleri tanımlanır Fiziksel Belge Ekranı Fiziksel belgenin özelliklerinin tanımlandığı ekrandır. 120

122 Bilgisayardan Belge Seç butonuyla seçilen belgenin adının otomatik olarak görüntülendiği alandır. Taranarak bilgisayara kaydedilen belgenin bilgisayarda bulunup seçilmesini sağlayan butondur. 121

123 Fiziksel belgenin üzerinde yer alan belge sayısının yazıldığı alandır. Belgeyi fiziksel olarak gönderen yerin belirtildiği alandır. Fiziksel belgenin üzerinde bulunan tarihin tarh bileşeninden seçilerek belirtildiği alandır. Bu alanda otomatik olarak o günün tarihi seçili olarak gelmektedir. Fiziksel belgenin hangi yolla gönderildiği bilgisinin seçildiği menüdür. Belgenin hangi işlem için gönderildiği bilgisinin seçildiği menüdür. 122

124 Belgenin fiziksel olarak nerede saklanacağının Depo/Raf No bilgisi verilerek belirtildiği alandır Belgenin Fiziksel Özelliklerinin Tanımlanması İşlemi Örnekte olduğu gibi öncelikle Belge Seç butonu kullanılarak bilgisayardaki yüklenmek istenen belgenin seçileceği pencere açılır. Bu pencereden istenilen belge seçilir ve Aç butonu kullanılarak belgenin yüklenmesi işlemi tamamlanır. Yüklenen belge Seçilen Belge alanında otomatik olarak görüntülenir. 123

125 Yüklenen belgenin iptal edilmesi istendiğinde butonu tıklanır. Belge yükleme işlemi tamamlandıktan sonra belgenin üzerinde bulunan belge sayısı Belge Üzerindeki Sayı alanına yazılır. Fiziksel Belgenin sayısı tanımlandıktan belgeyi gönderen yerin türü (Birim, Kişi, Kamu Kurumu, Şirket) menüden seçilir ve arama alanına gönderen yer adının birkaç hanesi yazılarak Enter tuşuna veya büyüteç ikonuna basılır. Açılan pencerede gönderen yer bilgisi bulunup tıklanır ve ardından Seç butonu ile seçilir. 124

126 125

127 Gönderen yer bilgisi tanımlandıktan sonra fiziksel belgenin tarihi Belge Üzerindeki Tarih alanındaki tarih bileşeni tıklanarak seçilir. Fiziksel Belge üzerindeki tarih bilgisi belirtildikten sonra Belgenin hangi yolla gönderildiği bilgisi Gönderim Şekli menüsünden seçilir. 126

128 Ardından fiziksel belgenin hangi işlem için gönderildiği bilgisi İşlem Tipi menüsünden seçilir. Fiziksel belgenin aslı tarama işlemini yapan birimde kalacağından istenildiğinde aslına erişiminin hızlı olması bakımından Fiziksel Arşiv Bilgisi alanına Belgenin fiziksel olarak nerede saklanacağı Depo/Raf No bilgisi verilerek belirtilir. Yedinci Adım Fiziksel belge özellikleri tanımlandıktan sonra belgeye ek eklenmek isteniyorsa Belgenin Ekleri ekranından Elektronik Belge Yönetimi konusunda anlatıldığı gibi belge eki ekleme işlemi gerçekleştirilir. 127

129 Sekizinci Adım Fiziksel belgeye konusuyla alakalı ilgi tutulmak istendiğinde İlgi ekranından Elektronik Belge oluşturma konusunda anlatıldığı gibi ilgi tutma işlemi gerçekleştirilir. 128

130 Dokuzuncu Adım Fiziksel belgenin ilişkilendirilmesi gereken birden fazla dosya olduğunda çapraz referans işlemi Çapraz Referans ekranında Elektronik Belge oluşturma konusunda anlatıldığı gibi gerçekleştirilir. 129

131 Yeni Dağıtımlı Fiziksel Belge Üretme İşlemi Yeni dağıtımlı fiziksel bir belge üretirken farklı olarak yapılacak tek işlem muhatap bilgisi ekranında birden fazla muhatap eklemektir. Fiziksel belge üretilirken muhatap ekranı dışındaki doldurulması gereken ekranlar daha önceden anlatıldığı şekilde doldurulur. Birden fazla muhataba gönderilecek olan belge için öncelikle Elektronik Belge Gezgini ekranından Yeni butonu tıklanarak Fiziksel Belge ve Dağıtımlı Belge seçilir. 130

132 Birden fazla muhatap eklerken, farklı birim tipindeki muhataplar için muhatap ekleme işlemi her bir muhatap için tekrarlanır. Her bir muhatap tek tek aranıp seçilir ve ekle butonuna basılır. Aynı birim tipindeki muhataplar için ise, muhatap türü olarak Birim Tipleri seçilir. Birim Tipi Seçiniz menüsü tıklandığında açılan pencerede istenen birim tipi seçilir. Daha sonra İşlem Tipi de seçilerek Ekle butonuna basıldığında o birim tipindeki tüm birimler muhatap olarak seçilmiş olur. 131

133 Örnekte görüldüğü gibi birim tipi olarak Daire Başkanlığı eklendiğinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı tüm Daire Başkanlıkları muhatap olarak seçilmiş olur. 132

134 Belgenin Kaydedilmesi İşlemi Elektronik belge ya da elektronik dağıtımlı belge oluşturulurken gerçekleştirilmesi gereken adımlar tamamlandıktan sonra taslak belgenin kaydedilmesi için Kaydet butonuna basılır. Yeni elektronik/fiziksel belge oluşturmak için Belge Üstverisi, Editör, Muhatap ve İmza Bilgisi ekranlarının doldurulması zorunludur. Belgenin eki olması, belgeye ilgi tutulması, çapraz referansla ilişkilendirilmesi ve dinamik üstveri tanımlanması durumlarında diğer ekranlar doldurulur. Elzem olan bu 4 adım ve gerekli olduğu durumlarda da diğer adımlar tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna basıldığında Sistem belgeye ortak havuzdan benzersiz (unique) bir belge sayısı vererek önizleme yapılabilecek PDF bir belge oluşturur. Eğer bu elzem olan 4 ekrandan birinin doldurulmaması durumunda belge yine de kaydedilir fakat belgenin önizlemesi yapılamaz. Oluşturulan belge taslak bir belge olduğundan ve belgeyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığından İşlem Yapılmamış klasörüne kaydedilir. Kaydedilen elektronik belge İşlem Yapılmamış Belgeler klasörüne düşmektedir. Kaydedilen fiziksel bir belge ise ıslak imzalı bir belge olduğundan İşlenen klasörüne düşmektedir. Belge kaydedilip Sistemden benzersiz bir belge sayısı alınca Belge Üstverisi ekranı açılır ve burada belgeyi oluştururken belgeyle ilgili girilen tüm üstveri bilgilerini gözden geçirme imkanı bulunur. 133

135 Belgeyi oluşturulurken tanımlanan tüm bilgileri gözden geçirmek için diğer sekmeler tıklanarak ekranlar arası gezinti yapılabilir. 134

136 Kayıt Edilen ya da Sistemde Kayıtlı Bir Belge Üzerinde İşlem Yapma Yeni kaydedilen bir belge için kaydetme işlemi sonrası açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranında yapılan işlemlerdir. Sistemde kayıtlı bir belge için ilgili klasörden belge seçildikten sonra Belge Üstverisi Göster Görüntüleme ekranında yapılan işlemlerdir. butonu kullanılarak açılan Elektronik Belge Elektronik Belge Görüntüleme Ekranı Kayıt edilen ya da sistemde kayıtlı bir belge üzerinde çeşitli işlemlerin yapılabildiği ekrandır. 135

137 1) Kaydedilen belgenin dolaşıma çıkarılması, gönderilmesi, iptal edilmesi, kopyasından taslak belge üretilmesi, kilitlenmesi gibi işlemlerin yapıldığı ve belgenin imza bilgisinin görüntülendiği bölümdür. 2) Belge oluşturulurken ilgili ekranlarda tanımlanan tüm bilgilerin gözden geçirilebildiği sekmelerden oluşan bölümdür. Hangi ekran üzerinde düzenleme yapılmak istenirse o sekmeye tıklanarak ekran açılır. 3) Belge oluşturulurken Belge Üstverisi ekranında girilen bilgilerin görüntülendiği bölümdür. Kaydedilen belge üzerinde farklı bir kullanıcı tarafından işlem yapılmasını engellemek amacıyla belgenin kilitlenmesini sağlayan butondur. 136

138 Belge Kilitleme İşlemi Aynı anda birden fazla kişinin belge üzerinde işlem yapmasını engellemek amacıyla belge üzerinde işlem yapan kişi yeşil kilit butonuna basarak belgeyi kilitleyebilir. Belge kilitleme işlemi için kilitlenmek istenen belge Elektronik Belge Gezgini ekranından seçilip Belge Üstverisi Göster butonuna basılır. 137

139 Açılan Belge Görüntüleme ekranının sol üst köşesinde yer alan yeşil kilit ikonuna basılarak belge kilitlenebilir. Belge resmiyet kazanana kadarki süreçte taslak belgenin üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde düzenleme yapan kullanıcı taslak belgeyi üzerine almış olur ve taslak belge otomatik olarak kilitlenir. Sistem üzerinde belge üretilirken aniden ilgili ekranın kapanması sonucunda da belge otomatik olarak kilitlenir. 138

140 Belge resmiyet kazandıktan sonra (ilk imzadan sonra) kilitleme işlemi gerçekleştirilemez. Kilitlenen bir belge için kilit butonu kırmızı renge dönüşür. Kilitli Bir Belgenin Kilidinin Açılması İşlemi Kilitli bir belge üzerinde işlem yapılamamaktadır. Belge üzerinde işlem yapılabilmesi için belgeyi kilitleyen kullanıcı tarafından belgenin kilidinin açılması gerekmektedir. Kilitli bir belgenin kilidinin açılması işlemi için kilitlenmek istenen belge Elektronik Belge Gezgini ekranından seçilip Belge Üstverisi Göster butonuna basılır. 139

141 Açılan Belge Görüntüleme ekranının sol üst köşesinde yer alan kırmızı kilit ikonuna basılarak belgenin kilidi açılabilir. 140

142 Kayıt edilen ya da Sistemde kayıtlı taslak belge üzerinde düzenleme yapmak için kullanılan butondur. Belge Düzenleme İşlemi 141

143 Yeni Kayıt edilen taslak bir belgenin tanımlanan bilgilerinde değişiklik yapılmak istendiğinde kaydetme işlemi sonrasında açılan Belge Üstverisi ekranındaki Düzenle butonuna basılır ve yeni elektronik belge üretilirken tanımlama yapılan ekranlar (Belge Üstverisi, Editör, Muhatap, İmza Bilgisi, Belgenin Ekleri, İlgi, Çapraz Referans, Dinamik Üstveri) aynı şekilde görüntülenir. Düzenleme yapılmak istenen sekme tıklanarak ilgili ekranda gerekli değişiklikler veya kontroller yapılır. 142

144 Sistemde kayıtlı bulunan bir belge için düzenleme yapılması istendiğinde Elektronik Belge Gezgini ekranında sol taraftaki klasör yapısından ilgili klasör açılır, sağ taraftaki listeden kutucuk işaretlenerek istenilen belge ya da belgeler seçilir, Belge Üstverisi Göster butonu tıklanarak açılan Belge Üstverisi ekranındaki Düzenle butonu kullanılarak yeni elektronik belge üretilirken tanımlama yapılan ekranlar (Belge Üstverisi, Editör, Muhatap, İmza Bilgisi, Belgenin Ekleri, İlgi, Çapraz Referans, Dinamik Üstveri) aynı şekilde görüntülenir. Düzenleme yapılmak istenen sekme tıklanarak ilgili ekranda gerekli değişiklikler veya kontroller yapılır. 143

145 144

146 Üzerinde herhangi bir imza/paraf bulunan bir belge için düzenleme işlemi yapılamayacağı unutulmamalıdır. 145

147 Düzenle butonuna basılarak taslak belgenin (resmiyet kazanmamış) üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde belge üzerinde düzenleme yapan kullanıcı belgeyi üzerine almış olur ve belge otomatik olarak kilitlenir. Belge üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik için Versiyonlama yapılmalıdır. Belge Üstverisi ekranında Doküman Versiyonu alanındaki versiyon numarası arttırıldığında taslak belge otomatik olarak versiyonlanacaktır. Versiyonlama yapılan bir belge üzerinde denetim daha kolaydır. Taslak belge üzerinde yapılan düzenlemeleri kaydetmek için ekranın sol üst tarafındaki (Kaydet) butonu, taslak belge üzerinde yapılan düzenlemeleri iptal etmek için (İptal) butonu, taslak belgeyi silmek için (Sil) butonu kullanılır. Kaydedilen taslak belgenin belirlenen imza ve muhatap bilgilerine otomatik gönderimini sağlayan butondur. Belge Dolaşıma Çıkarma İşlemi Kaydedilen ya da Sistemde kayıtlı olan taslak bir belge Belge Üstverisi ekranındaki Dolaşıma Çıkar butonuna basıldığında otomatik olarak önce imza akışını (paraf/imza) takip eder sonra muhatabına ulaşır. Yeni kaydedilen bir belgenin dolaşıma çıkarılması istendiğinde kaydetme işlemi sonrasında açılan Belge Üstverisi ekranındaki Dolaşıma Çıkar butonu kullanılarak belgenin otomatik olarak gönderimi gerçekleştirilir. 146

148 Sistemde kayıtlı bulunan işlem yapılmamış taslak bir belgenin dolaşıma çıkarılması istendiğinde Elektronik Belge Gezgini ekranında sol taraftaki klasör yapısından İşlem Yapılmamış Belge klasörü açılır, sağ taraftaki listeden kutucuk işaretlenerek dolaşıma çıkarılması istenen belge ya da belgeler seçilir, Dolaşıma Çıkar butonu tıklanarak belgenin otomatik olarak gönderimi gerçekleştirilir. 147

149 Kilitli bir taslak belgenin kilidi kaldırılmadan dolaşıma çıkarma işlemi yapılamaz. Dolaşıma çıkar butonuna basıldıktan sonra Dolaşıma Çıkar butonunun yer almadığı aynı ekran tekrar görüntülenir. Bu, belgenin dolaşımına başladığını ifade eder. Dolaşıma çıkarılan belge üzerinde düzenleme yapma, havale etme, kopya taslak belgesini üretme, iptal etme gibi işlemler yapılabilir. 148

150 Dolaşıma çıkarılan bir belge İşlem Yapılmamış klasöründen Gönderimde Olanlar klasörüne düşer ve takibi buradan yapılabilir. Belge daha sonra tanımlanan imza bilgisine göre ilk paraf ya da imza atacak kullanıcı tarafından işleme alındığında ise Gönderimi Tamamlananlar klasörüne düşer. Aşağıdaki örnekte Gönderimde Olanlar klasörüne düşen belgenin sayısı, tarihi, konusu, paraf atması için Teknoloji Fakültesi Sekreterine hangi tarihte gönderildiği görülmektedir. Kırmızı imza ikonunun üzerine gelindiğinde imza akışı bilgileri de görülebilmektedir. 149

151 Dolaşıma Çıkarılan Bir Belgede Gönderimi İptal Etme İşlemi Dolaşıma çıkarılan bir belgenin gönderiminin iptal edilmesi işlemi belgenin gönderilen birim tarafından işleme alınmadığı durumlarda gerçekleştirilebilmektedir. Dolaşıma çıkarılan bir belge gönderilen birim tarafından işleme alınmadan önce Gönderimde Olanlar klasöründe bulunmaktadır. Dolaşıma çıkarılan bir belgenin gönderiminin iptal edilmesi için öncelikle Gönderimde Olanlar klasöründen gönderiminin iptal edilmesi istenen belge seçilir. Ardından Diğer menüsündeki Gönderimi İptal Et seçeneği tıklanarak işlem tamamlanır. 150

152 Aynı anda birden fazla belge seçilerek gönderimi iptal edilebilir. Gönderimi iptal edilen belge Gönderimde Olanlar klasöründen İşlem Yapılmamış Belge klasörüne geri düşmektedir. 151

153 Kaydedilen ya da Sistemde kayıtlı olan işlem yapılmamış bir belgenin kontrol amaçlı olarak birim, pozisyon ya da kişiye gönderilmesi işlemidir. Kontrol amaçlı gönderim üzerinde herhangi bir paraf/imza bulunmayan, işlem yapılmamış, taslak belgeler için geçerlidir. İptal veya iade edilen bir belge de kontrol amaçlı olarak gönderilebilir. Belgeyi Kontrol Amaçlı Gönderme İşlemi Üretim aşamasındaki bir belge kontrol amaçlı olarak bir kişiye ya da birime gönderilebilir. Belgenin kontrol amaçlı gönderimi işlemi imza süreci tamamlanmamış belgeler için gerçekleştirilebilmektedir. İşlem Yapılmamış ve Gönderimde Olanlar klasörlerinde bulunan belgeler için kontrol amaçlı gönderim yapılabilir. Bekleyen, İşlenen veya İptal Edilen klasöründe bulunan bir belgenin, imza süreci tamamlanmamış (imza ikonu kırmızı veya yeşil olan) ise kontrol amaçlı gönderimi yapılabilir. Yeni kaydedilen bir belge için kontrol amaçlı gönderim yapılması istendiğinde kaydetme işlemi sonrasında açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranındaki Gönder butonu kullanılarak kontrol amaçlı gönderimin gerçekleştirileceği pencere açılır. 152

154 153

155 Sistemde kayıtlı bulunan, imza sürecini tamamlamamış bir belge için kontrol amaçlı gönderim yapılması istendiğinde ise Elektronik Belge Gezgini ekranında sol taraftaki klasör yapısından bu klasörlerden biri açılır, sağ taraftaki listeden kutucuk işaretlenerek istenilen belge ya da belgeler seçilir, Belge Üstverisi Göster butonu tıklanarak açılan Belge Üstverisi ekranındaki Gönder butonu kullanılarak kontrol amaçlı gönderimin gerçekleştirileceği pencere açılır. 154

156 155

157 156

158 İki yöntemle de açılabilen pencerede kontrol amaçlı gönderim yapacak kişi birden fazla makama sahipse ilk olarak bu gönderimi hangi makamıyla yapacağını seçmelidir. 157

159 Gönderen kişinin makam bilgisi seçildikten sonra Alıcı Tipi olarak Birim, Kişi, Kişi Pozisyon, Kamu Kurumu, Şirket seçeneklerinden biri seçilir. Arama alanına seçilen alıcı tipine göre alıcı bilgisi girilir, enter tuşuna basılarak veya büyüteç ikonu tıklanarak arama penceresi açılır. Bu pencereden kontrol amaçlı gönderim yapmak istenilen birim, kişi ya da pozisyon Seç butonu tıklanarak seçilir. Seçilen alıcı bilgisinin silinmesi (çarpı ikonu) butonuna basılır. 158

160 Alıcı bilgisi belirlendikten sonra İşlem Tipi seçilmelidir. Bu işlem imza süreci tamamlanmamış bir belgenin gönderim işlemi olduğundan işlem tipi olarak Kontrol seçili olarak gelir. Ardından Gönderim Şekli bilgisi seçilir ve Ekle butonuna basılır. 159

161 Eklenen gönderim bilgileri gönderilen yer, işlem tipi ve gönderim şekli bilgileri olarak alt bölümde listelenir. Eklenen gönderim bilgisi silinmek istendiğinde silinmesi istenen alıcı işaretlenerek (Sil) butonuna basılır. Birden fazla alıcıya gönderim yapılması istendiğinde aynı adımlar gönderim sayısı kadar yinelenir. Kontrol amaçlı gönderim işlemini gerçekleştirmek için son olarak butonuna basılarak işlem tamamlanır. 160

162 161

163 Seçili belgenin kopyasını üretme, belgeyi iptal etme, belgenin üstverilerini yazdırma ve belgeyi e-posta ile gönderme işlemlerinin yapılabildiği menüdür. Belge Türet: Kaydedilen belgenin kopyasını alıp yeni bir taslak belge oluşturma işlemidir. İptal: Resmiyet kazanmış bir belgenin iptal nedeni belirtilerek yok sayılması işlemidir. Yazdır: Belgenin üstveri bilgilerinin yazdırılması işlemidir. E-Posta ile Yolla: Belgenin kurumsal veya özel e-posta adreslerine e-posta yolu ile gönderilmesi işlemidir. 162

164 Belgeden Belge Türetme İşlemi Kaydedilen veya Sistemde kayıtlı bir belgenin kopyası oluşturularak hızlı ve kolay bir şekilde yeni bir taslak belge oluşturmak mümkündür. Yeni kaydedilen bir belge için belgeden belge türetme işlemi yapılmak istendiğinde kaydetme işlemi sonrasında açılan Belge Üstverisi ekranındaki Diğer menüsü altındaki Belge Türet seçeneği tıklanır. Yeni elektronik belge oluşturulurken tanımlanan Belge Üstverisi ekranı ve tanımlama yapılan diğer ekranların (Editör, Muhatap, İmza Bilgisi, Belgenin Ekleri, İlgi, Çapraz Referans, Dinamik Üstveri) sekmeleri görüntülenir. Bu sekmeler tıklanarak istenilen ekranlarda belge ile ilgili tanımlı bilgilerde düzenleme yapabilmek mümkündür. Son olarak Kaydet butonuna basılarak kayıtlı belgenin kopyası yeni bir taslak belge olarak kaydedilir. Sistem bu belgeye benzersiz (unique) bir sayı verir ve taslak belge İşlem Yapılmamış Belge klasörüne düşer. 163

165 164

166 165

167 Yukarıdaki örnekte Belge Üstverisi ekranında Belgeden belge türet yöntemiyle belge üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan yeni sayı ve yeni tarihli bir kopya taslak belge oluşturulup kaydedilmiştir. Sistemde kayıtlı bir belge için belgeden belge türet işlemi yapılması istendiğinde Elektronik Belge Gezgini ekranında sol taraftaki klasör yapısından istenen klasör açılır, sağ taraftaki listeden kutucuk işaretlenerek istenilen belge ya da belgeler seçilir. Elektronik Belge Gezgini ekranında Diğer menüsü altındaki Belgeden Belge Türet seçeneği tıklanarak Yeni elektronik belge oluşturulurken tanımlanan Belge Üstverisi ekranı ve tanımlama yapılan diğer ekranların (Editör, Muhatap, İmza Bilgisi, Belgenin Ekleri, İlgi, Çapraz Referans, Dinamik Üstveri) sekmeleri görüntülenir. 166

168 Bu sekmeler tıklanarak istenilen ekranlarda belge ile ilgili tanımlı bilgilerde düzenleme yapılabilir. Son olarak Kaydet butonuna basılarak kayıtlı belgenin kopyası yeni bir taslak belge olarak kaydedilir. Sistem bu belgeye benzersiz (unique) bir sayı verir ve taslak belge İşlem Yapılmamış Belge klasörüne düşer. 167

169 168

170 Yukarıdaki örnekte Sistemde Elektronik Belge Gezgini ekranında Gönderimi Tamamlanan klasöründe kayıtlı bulunan bir belgenin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan yeni sayı ve yeni tarihli kopya taslak belgesi üretilip kaydedilmiştir. 169

171 Belge İptal Etme İşlemi İşleme alınmış, üzerinde paraf ya da imza olan resmiyet kazanmış bir belgeyi iptal nedeni belirtilerek iptal etme işlemidir. İptal Edilen belgeler, belge üreticisi, paraf/imza sahibi ve muhatabı tarafından İptal Edilen Belgeler klasöründe görülebilir. Kilitli bir belgenin kilidi açılmadan iptal işlemi gerçekleştirilememektedir. Bir belge yalnızca belge sahibi ve imza atması için kendisine gönderilen kişi tarafından iptal edilebilmektedir. Belgenin iptal edilmesi işlemi için öncelikle Elektronik Belge Gezgini ekranındaki ilgili klasör açılarak iptal edilmesi istenen belge seçilir. Diğer menüsü altındaki Belge İptal işlemi seçilir ve iptal nedeninin belirtileceği küçük bir pencere açılır. Çoklu belge seçerek belge iptal işlemi gerçekleştirilemez. Bu durumda seçilen ilk belgenin iptali gerçekleşir. Açılan İptal Nedeni penceresine belgeyi iptal etme gerekçesi yazılır ve Gönder butonuna basılarak işlem tamamlanır. 170

172 171

173 İptal edilen bir belge İptal Edilen Belgeler klasörüne düşer. Buradan iptal edilen belgenin İptal Tarihi ve İptal Sebebi bilgilerine de ulaşılabilir. 172

174 İptal Edilenler klasöründeki iptal edilen bir belgenin önizlemesi yapıldığında belgenin üzerinde kırmızı ve büyük harflerle İPTAL yazısı görüntülenir. 173

175 174

176 Belge İptal İşleminin Geri Alınması İşlemi Belge Üstverilerinin Yazdırılması İşlemi Belgenin üretim aşamasında belge ile ilgili tanımlanan tüm bilgilerin dökümünü alabilmek mümkündür. Bu işlem için öncelikle Elektronik Belge Gezgini ekranındaki ilgili klasör açılarak üstverileri yazdırılmak istenen belge yanındaki kutucuk işaretlenerek seçilir. Ardından Belge Üstverisi Göster butonuna basılarak açılan Belge Görüntüleme ekranındaki Diğer menüsü tıklanır. Diğer menüsünün altındaki Yazdır seçeneği kullanılarak belgenin üstveri bilgilerinin listelenmesi sağlanır. 175

177 176

178 177

179 Belgenin E-posta ile Gönderilmesi İşlemi Belgeler, kurumsal veya özel e-posta adreslerine e-posta yolu ile gönderilebilmektedir. Bu işlem için öncelikle Elektronik Belge Gezgini ekranındaki ilgili klasör açılarak e-posta ile gönderilmek istenen belge yanındaki kutucuk işaretlenerek seçilir. Ardından Belge Üstverisi Göster butonuna basılarak açılan Belge Görüntüleme ekranındaki Diğer menüsünün altındaki E-Posta İle Yolla seçeneği tıklanır. 178

180 179

181 Açılan E-posta ile Gönder penceresinde ilk olarak Alıcının Mail Adresi veri giriş alanına alıcının gönderilmek istenen kurumsal veya özel e-posta adresi girilir. Belge link olarak gönderilmek istendiğinde Link Olarak Gönder seçeneği tıklanır. Belge link olarak gönderildiğinde sadece yetkili kullanıcılar tarafından görüntülenebilmektedir. 180

182 Belge e-posta eki olarak gönderilmek istendiğinde ise E-Posta Eki Olarak Gönder seçeneği tıklanır. Belge e-posta eki olarak gönderildiğinde yetkisiz erişim probleminden doğabilecek zararlardan e-postayı gönderen kullanıcı sorumludur. E-posta eki olarak gönderilecek belgenin sıkıştırılarak gönderilmesi isteniyorsa Gönderilecek ek sıkıştırılsın seçeneği işaretlenebilir. 181

183 Belge üzerinde paraf/imza olup olmadığı bilgisidir. 182

184 Belge üzerinde herhangi bir paraf/imza bulunmuyorsa o belge taslak bir belge yani dokümandır. Belge üzerinde herhangi bir paraf/imza bulunuyorsa o belge resmiyet kazanmış belge statüsündedir. Kaydedilen veya Sistemde kayıtlı bir belgenin PDF olarak fiziksel formattaki haliyle görüntülenebildiği sekmedir. Bir belge işleme alınmadan önce mutlaka Belge Üstverisi Göster butonu kullanılarak Elektronik Belge Görüntüleme ekranından önizlemesi yapılarak kontrol edilmelidir. Belgenin üretim aşamasından muhatabına ulaşma aşamasına kadarki belgenin akış sürecinde hangi durumda olduğunun kontrol edilebildiği sekmedir. Belgenin takibi bu ekran üzerinden yapılabilmektedir. 183

185 Seçili belge için Belge Üstverisi Göster butonu tıklanarak açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranından Belge Hareketleri sekmesi tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenmektedir. Aşağıdaki örnekte Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından gereği için Teknoloji Fakültesine gönderilen bir belgenin gönderim aşamasında olduğunun ve gönderiminin tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. 184

186 Belge üretimi aşamasında seçilen dosya planı koduna göre mevzuatla ilgili olarak belgenin ne kadar süre saklanacağını, saklandıktan sonra hangi işleme tabi olacağını Sistem belirler. Belgeyle ilgili belirlenen bu saklama ve tasfiye planını görüntülemek için kullanılan sekmedir. Seçili belge için Belge Üstverisi Göster butonu tıklanarak açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranından Saklama ve Tasfiye Planı sekmesi tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenmektedir. Bu ekran üzerinde değişiklik yapılmasına Sistem tarafından izin verilmemektedir. 185

187 Versiyon bilgisine bağlı olarak taslak belge üzerinde yapılan değişikliklerin gözlemlenebildiği sekmedir. 186

188 Taslak belgede yapılan düzenlemelerin versiyonlanarak kaydedilmesi belge üzerinde denetim sağlanması açısından oldukça önem taşımaktadır. Böylelikle versiyon seçerek her bir versiyon değişikliğinde hangi değişikliklerin yapılmış olduğu görülebilir. Seçili taslak belge için Belge Üstverisi Göster butonu tıklanarak açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranından Denetim sekmesi tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenmektedir. Bu ekranda ilk olarak değişiklikleri görüntülemek istediğimiz versiyon numarasını seçeriz. Daha sonra seçilen versiyonda taslak belge üzerinde hangi kullanıcı grubundaki hangi kullanıcı tarafından hangi işlemin hangi tarihte yapıldığı ve değişim bilgileri listelenir. Büyüteç ikonu tıklandığında ise o kullanıcının yapmış olduğu değişikliklerin detayı görüntülenir. 187

189 Üstveri, İmza Bilgisi, Muhatap, Ek, İlgi, Çapraz Referans, Dinamik Üstveri ekranlarında yapılan her değişiklik kırmızı renkte görüntülenmektedir. Bekleyen Klasörüne Gelen Bir Belgenin İşleme Alınması Üretilen bir belge doğal akışı sürecinde üreticisi tarafından dolaşıma çıkarıldığından itibaren otomatik olarak önce tanımlanan imza akışını tamamlar ardından muhatabına iletilir. Belgenin akışını tamamlayabilmesi için her bir gönderimde alıcısı tarafından işleme alınması gerekmektedir. Bir belge bir kullanıcıya gereği için, bilgilendirme için veya kontrol için gelmiş olabilir. Bir belge kullanıcının paraf ya da imzasına da sunulmuş olabilir. Bu işlemlerden herhangi biri için gönderilen bir belge gönderilen kullanıcının Bekleyen klasörüne düşer. 188

190 Bekleyen klasöründeki bir belgenin hangi işlem (Gereği, Kontrol, Bilgilendirme, Paraf, İmza) için geldiği bilgisi Elektronik Belge Gezgini ekranındaki belgenin özet görünümünün görüntülendiği liste bölümünde İşlem başlığı altında görüntülenmektedir. Alıcının Bekleyen klasörüne düşen bir belge işleme alınmadan önce mutlaka seçilip Belge Üstverisi Göster butonu kullanılarak önizlemesi yapılmalı ve tanımlanan bilgileri kontrol edilmelidir. İlk imzacı ya da muhatap tarafından işleme alınan fakat henüz paraf ya da imza atılmamış bir belge İşlenenler Arasından Kaldır işlemi uygulanarak önce Bekleyen klasörüne geri gönderilir, ardından iade işlemi gerçekleştirilir. 189

191 Belge paraf ya da imza için gönderilmişse Belge Üstverisi Göster butonu tıklanarak açılan ekranda belgenin önizlemesi görüntülenir ve üst kısımda e- parafla ya da e-imzala butonları aktif olur. 190

192 Paraf ya da imza için gelen belgelerde Belge Üstverisi Göster ekranından belgeyi e-paraflamak ya da e-imzalamak o belgeyi işleme almak demektir ve belgenin ayrıca işleme alınmasına gerek yoktur. 191

193 Gereği, Bilgilendirme veya Kontrol için gelen belgelerde Belge Üstverisi Göster işlemi yapıldıktan sonra tekrar Elektronik Belge Gezgini ekranına dönülüp belge seçilir ve İşleme Al butonu kullanılarak belge işleme alınmış olur. Bir belge işleme alındıktan sonra gönderen kullanıcının Gönderimde Olanlar klasöründen Gönderimi Tamamlananlar klasörüne; gönderilen kullanıcının ise Bekleyen klasöründen İşlenen klasörüne düşer. 192

194 İşlenen Klasöründeki Belgenin İşlenenler Arasından Kaldırılması İşlemi Belgenin iade edilmesi işlemi belge işleme alınmadan gerçekleştirilebilmektedir. İşleme alınan, üzerinde henüz paraf/imza atılmamış bir belge iade edilmek istendiğinde belgenin işleme alınması işleminin iptal edilmesi yani belgenin İşlenen klasöründen kaldırılması gerekir. Belge işlenenler arasından kaldırıldığında tekrar Bekleyen klasörüne düşer ve iadesi gerçekleştirilebilir. İşlenen klasöründeki belge yoğunluğunu engellemek, işleme alınan fakat paraf/imza atılmamış bir belgenin daha sonra paraf/imza atılmasının unutulmaması için tekrar Bekleyen klasörüne göndermek için de İşlenenler Arasından Kaldır işlemi kullanılabilir. İşlenen klasöründeki belge ya da belgelerin işlenenler arasından kaldırılması için öncelikle Elektronik Belge Gezgini ekranından bu belge ya da belgeler seçilir. Daha sonra Diğer menüsü altındaki İşlenenler Arasından Kaldır seçeneği tıklanarak işlem tamamlanır. 193

195 Havale İşlemi İmza sürecini tamamlayarak muhatabına gelen bir belgenin muhatabı tarafından görev tanımına göre birim içinde havale edilmesi gerekebilir. Belge, muhatabı tarafından bilgi veya gereği için başka bir birim ya da kişi/pozisyona da havale edilebilir. Üretilen ve dolaşıma çıkarılan bir belgenin de imza süreci tamamlandıktan sonra üreticisi tarafından havale yapılması istenebilir. İşlem Yapılmamış Belge klasöründe bulunan bir belgenin havale işlemi yapılamaz. Havale işlemini gerçekleştirmek için Elektronik Belge Gezgini ekranındaki İşlem Yapılmamış Belge klasörü dışındaki diğer klasörlerden imza sürecini tamamlamış, (mavi imza ikonu bulunan) bir belge seçilip üst taraftaki Havale butonu kullanılarak Gönderim penceresi açılabilir. Sistemde kayıtlı bulunan bir belge havale edilmek istendiğinde Elektronik Belge Gezgini ekranında sol taraftaki klasör yapısından İşlem Yapılmamış Belge klasörü dışındaki diğer klasörlerden imza sürecini tamamlamış (liste görünümünde mavi dolma kalem ikonu bulunan) bir belge seçilip üst taraftaki Havale butonu kullanılarak Gönderim penceresi açılır. 194

196 195

197 Havale işlemi Elektronik Belge Gezgini ekranında imza süreci tamamlanmış (mavi imza ikonu bulunan) bir belge seçilip üst taraftaki Belge Üstverisi Göster butonu tıklanarak açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranındaki Havale butonu kullanılarak da Gönderim penceresi açılabilir. 196

198 197

199 198

200 İki yöntemle de açılabilen gönderim penceresinde havale yapacak kişi birden fazla makama sahipse ilk olarak bu gönderimi hangi makamıyla yapacağını seçmelidir. 199

201 Gönderen kişinin makam bilgisi seçildikten sonra Alıcı Tipi olarak Birim, Kişi, Kişi Pozisyon, Kamu Kurumu, Şirket seçeneklerinden biri seçilir. Arama alanına seçilen alıcı tipine göre alıcı bilgisi girilir, enter tuşuna basılarak veya büyüteç ikonu tıklanarak arama penceresi açılır. Bu pencereden havale yapılmak istenilen birim, kişi ya da pozisyon Seç butonu tıklanarak seçilir. Seçilen alıcı bilgisinin silinmesi istendiğinde (Çarpı ikonu) butonuna basılır. 200

202 Alıcı bilgisi belirlendikten sonra İşlem Tipi seçilmelidir. İşlem Tipi alanı açılır menüden Bilgi ya da Gereği için işlem tiplerinden biri seçilir. Ardından Gönderim Şekli alanında açılır menüden belgenin hangi yolla gönderileceği belirlenir. 201

203 Birim içi yapılan havale işlemlerinde belgenin o birime bağlı tüm alt kademelerine aynı anda havale edilmesi istendiğinde Alt hiyerarşilere de gönderilsin mi alanındaki kutucuk işaretlenir. Havalenin o birim içinde gönderenden sonra hiyerarşik olarak hangi alt kademeye kadar yapılacağı ise Gönderilecek alt birim seviyesi menüsünden belirlenir. Örneğin, Daire Başkanlığı tarafından alt hiyerarşilere yapılacak havale işleminde, gönderilecek alt birim seviyesi 2 seçildiğinde; hiyerarşik olarak bir alt seviye olan Şube Müdürlüğü ve onun da bir alt seviyesi olan Şeflik birimlerine belgenin gönderimi gerçekleşir. 202

204 Toplu havale işlemi Sistemde birden fazla belgenin aynı anda havale edilebilmesi mümkündür. Bu işlem için öncelikle Elektronik Belge Gezgini ekranından havale edilmek istenen belgeler yanlarındaki kutucuk işaretlenerek seçilir ve Havale butonuna basılır. İşlem, Havale İşlemi konusunda anlatıldığı gibi tamamlanır. 203

205 Havale Edilen Belge Üzerine Not Alma İşlemi Havale edilecek bir belge üzerine, gönderim yapan kişi tarafından not eklenebilmektedir. Bunun için havale işlemi sırasında gönderim bilgilerinin tanımlandığı Gönderim penceresindeki Mesaj kutusu kullanılır. Gönderen tarafından bu mesaj kutusuna kişisel veya muhataplara iletilmek üzere not yazılabilir. Mesajın kişisel mi yoksa muhatap/muhataplarına mı özel olduğu Mesaj Gizliliği menüsünden belirlenir. Yazılan mesajın kişisel ve belirtilen muhatap/muhataplar tarafından görülmesinin istenmediği durumlarda Mesaj gizliliği menüsünden kişisel seçeneği, muhatap/muhataplar tarafından görülmesinin istendiği durumlarda ise muhataplar seçeneği tıklanır. 204

206 Gönderim bilgileri tanımlandıktan sonra pencerenin altındaki Ekle butonu tıklanır ve Gönderilen Yer, İşlem Tipi, Gönderim Şekli ve Mesaj bilgileri alt bölümde listelenir. 205

207 Havale işlemini gerçekleştirmek için son olarak butonuna basılır. butonuna basılarak işlem tamamlanır. İşlemin iptal edilmesi istendiğinde ise 206

208 Belgenin İade Edilmesi İşlemi Belgenin iade işlemi yanlış üretilmiş bir belge için ilk imzacısı tarafından veya imza sürecini tamamlayarak muhatabına gelen ve muhatabı olunmayan bir belge için muhatabı tarafından iade sebebi belirtilerek geri gönderme işlemidir. İade işlemi muhatap tarafından belge işleme alınmadan gerçekleştirilmelidir. 207

209 İade işlemi yalnızca belgenin doğru üretilmediği durumlarda ilk paraf/imzacısı tarafından ya da imza sürecini tamamlayarak muhatabına geldikten sonra muhatabı olunmadığı durumlarda muhatabı tarafından gerçekleştirilebilir. İlk paraf ya da imza atılarak resmiyet kazanmış bir belge imza süreci içerisinde başka bir kullanıcı tarafından iade edilemez. Bu durumda belge iptal edilir ve yeniden düzenlenir. Havale edilen belgeler de muhatabı tarafından iade edilebilmektedir. İade işleminin gerçekleştirilmesi için öncelikle Elektronik Belge Gezgini ekranında muhatabın Bekleyen Klasörüne düşen belge seçilir. Belge işleme alınmadan önce Belge Üstverisi Göster butonu tıklanarak belgenin önizlemesi yapılır ve tanımlanan bilgileri kontrol edilir. açılır. Ardından Elektronik Belge Gezgini ekranına geri dönülerek Diğer menüsü altındaki İade Et işlemi seçilir ve iade sebebinin belirtileceği pencere Açılan İade Sebebi penceresine iadenin sebebi yazılır ve son olarak İade Et butonuna basılarak işlem tamamlanır. İade edilen bir belge gönderen kişinin İade Edilenler klasörüne düşer. Elektronik Paraflama İşlemi Kullanıcının Bekleyen klasörüne paraf için gelen bir belgenin elektronik paraflanması neticesinde belge resmiyet kazanır. Elektronik paraflama işlemi için ilk olarak olarak Elektronik Belge Gezgini ekranından Bekleyen klasöründeki e-paraflanmak istenen belgenin liste bölümünden İşlem tipine bakılır. İmza ikonunun üzerine gelinerek belgenin imza bilgisi kontrol edilebilir. Belge eğer paraf için gelmişse Belge Üstverisi Göster butonuna basılarak belge paraflanmadan önce belgenin önizlemesi yapılır ve tanımlanan bilgileri incelenir. 208

210 Açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranında belgenin İmza Bilgisi olarak İmzalı Belge ifadesi yer almaktadır. Çünkü belgeye daha önce başka bir kullanıcı tarafından e-paraf atılmıştır. İlk kez paraf atılmak üzere kullanıcıya gelmiş imzasız bir belge için İmza Bilgisi İmzalanmamış Doküman olarak görüntülenir. Belge paraf için geldiğinden aktif olan e-parafla butonuna basılır. E-paraflama işlemi elektronik imza kullanılarak da gerçekleştirilebilir. 209

211 E-parafla butonuna basıldıktan sonra Belgeyi paraflamak üzeresiniz. Bu işlemi yapmanız halinde atmış olduğunuz parafı geri alamazsınız. Devam etmek istiyor musunuz? ifadesinin yer aldığı bir pencere açılır. 210

212 E-paraflama işleminin gerçekleşmesi için Tamam butonuna basılarak işlem tamamlanır. E-paraflama işlemi Elektronik Belge Gezgini ekranı üzerinden paraflanacak belgeye ait imza ikonu kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Bu işlem için Elektronik Belge Gezgini ekranında klasör ağaç yapısındaki Bekleyen klasörü açılır ve liste bölümünden belgelerin İşlem tipine bakılır. Belge paraflanmak için geldiyse İmza alanındaki imza ikonu tıklanır ve açılan pencerede e-parafla butonuna basılır. Son olarak açılan onay kutucuğunda Tamam butonu tıklanarak e-paraflama işlemi Elektronik Belge Gezgini ekranı üzerinde tamamlanmış olur. 211

213 212

214 213

215 Elektronik İmzalama İşlemi Elektronik imzalama işlemi için ilk olarak Elektronik Belge Gezgini ekranında Bekleyen klasöründeki e-imzalanmak istenen belgenin liste bölümünden İşlem tipine bakılır. İmza ikonunun üzerine gelinerek belgenin imza bilgisi kontrol edilebilir. Belge eğer imza için gelmişse Belge Üstverisi Göster butonuna basılarak belgenin önizlemesi yapılır ve tanımlanan bilgileri incelenir. 214

216 Açılan Elektronik Belge Görüntüleme ekranında belgenin İmza Bilgisi olarak İmzalanmamış Doküman ifadesi yer almaktadır. Bu ifade belgenin daha önce başka bir kullanıcı tarafından paraf/imza atılmadığının göstergesidir. Belge imza için geldiğinden, aktif olan İmzala butonuna basılır. 215

217 2. Yöntem: E-imzalama işlemi Elektronik Belge Gezgini ekranı üzerinden imzalanacak belgeye ait imza ikonu kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Bu işlem için Elektronik Belge Gezgini ekranında klasör ağaç yapısındaki Bekleyen klasörü açılır ve liste bölümünden belgelerin İşlem tipine bakılır. Belge imzalanmak için geldiyse İmza alanındaki imza ikonu tıklanır ve açılan pencerede İmzala butonuna basılır. 216

218 217

219 Her iki yöntemde de İmzala butonuna basıldıktan sonra görüntülenen Şifre ekranına Kart Şifresi girilir ve Tamam butonuna basılır. 218

220 Kart şifresi girilerek Tamam butonuna basıldıktan sonra Lütfen Dosyalar Kaydedilirken Bekleyiniz! uyarısı görüntülenir. İmzalama işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirildiyse belgenin önizlemesinin sol üst köşesinde İmzalandı ve tüm imzalar geçerli ifadesi görüntülenir. Ayrıca İmza Bilgisi alanı İmzalı Belge olarak değişir. 219

221 Elektronik imza ile imzalanan belgenin önizlemesinin en alt kısımda mavi renkli ufak bir yazıyla Belgenin aslı elektronik imza ile imzalanmıştır ifadesi ile birlikte elektronik belgenin doğrulanması amacıyla kullanılan URL kodu yer almaktadır. 220

222 221

223 Toplu E-İmzalama İşlemi İmza işlemi için gelmiş birden çok belgeyi aynı anda e-imzalamak için toplu imzalama özelliği kullanılır. Toplu imzalama işlemi imza yetkileri itibarıyla çok fazla sayıda belge imzalayan yönetici pozisyonundaki kullanıcılarımızın zamandan tasarruf etmeleri için geliştirilmiş bir özelliktir. Bu işlem için Elektronik Belge Gezgini ekranındaki Bekleyen klasöründe e-imzalanmak istenen birden fazla belge yanlarındaki kutucuklar işaretlenerek seçilir ve Toplu İmzala butonuna basılır. Açılan pencerede e-imza şifresi girilerek e-imzalama işlemi tamamlanır. 222

224 E-Belge Doğrulama E-imza ile imzalanmış ve çıktısı alınarak kullanıcıya fiziksel olarak ulaşmış bir belgenin orijinal haline (PDF) ulaşılarak belgenin doğrulaması yapılabilir. Bu doğrulama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle e-imza ile imzalanmış belgenin en alt kısmındaki küçük, mavi renkli harflerle yazılmış doğrulama adresi ve kod, tarayıcının adres çubuğu alanına yazılır. Açılan ekranda görüntülenen doğrulama şifresi ilgili alana yazılır. Son olarak Belgeyi Doğrula butonuna basılarak belgenin orijinal haline (PDF) ulaşılır. 223

225 224

226 Karşı Görüş (Şerh) Belirtme İşlemi Elektronik ortamda üretilen belgeler için karşı görüş (şerh) belirtme işleminde, belgenin tümüne ya da bir kısmına katılmayan kişi ya da kişiler tarafından karşı görüş belirtilecek belge e-paraf ya da e-imza ile imzalanır ve karşı görüş gerekçesi üstveride yer alan Karşı Görüş bölümüne yazılır. İmzalama ya da paraflama işlemi için bir karşı görüş bildirilmek istendiğinde ilk olarak Elektronik Belge Gezgini ekranındaki Bekleyen klasöründen paraf/imza için gelen belge seçilir. Paraflama/imzalama işleminde olduğu gibi Belge Üstverisi Göster butonu tıklanarak Elektronik Belge Görüntüleme ekranı açılır. Burada Karşı Görüş butonu tıklanır. 225

227 Açılan pencerede Karşı Görüş alanına belirtmek istenilen karşı görüş gerekçesi yazılır ve Tamam butonuna basılır. 226

228 Karşı görüş bildirilip Tamam butonu tıklandıktan sonra Elektronik Belge Görüntüleme ekranına dönülür ve belge e-paraf ya da e-imza ile imzalanır. E- paraf işlemi için gelen bir belgeye karşı görüş bildirilirken e-paraf ile paraflanması belgenin dolaşıma devam etmesi içindir. E-imza işlemi için gelen bir belgeye karşı görüş bildirilirken e-imza ile imzalanması ise işlemin gerçekleşmesi için gereklidir. 227

229 228

230 Belirtilen karşı görüş belgenin üstveri bilgisinde yer alır. Karşı görüş belirtilen belgenin Elektronik Belge Gezgini ekranında liste bölümünden İmza bilgisi alanındaki imza ikonunun üzerine gelindiğinde karşı görüş belirtildiği ifadesi görüntülenir. 229

231 Karşı görüş belirtilen belge için Belge Üstverisi Göster işlemi yapılarak İmza Bilgisi ekranı açıldığında liste bölümünde Karşı Görüş bilgisi görüntülenebilir. Liste bölümünde Karşı Görüş alanındaki ikonunun üzerine gelindiğinde açılan küçük kutucukta belirtilen karşı görüş ifadesi yer alır. Karşı görüş belirtilen belge için Belge Üstverisi Göster işlemi yapılarak Belge Hareketleri ekranı açıldığında ise Durum bilgisi alanında Karşı Görüş Belirtildi ifadesi görüntülenir. 230

232 Elektronik Belge Gezgini ekranında imzacısı tarafından karşı görüş belirtilen bir belgenin imza bilgisi alanındaki dolma kalem ikon renkte görüntülenir. siyah 231

233 3.2.2 Detaylı Belge Arama Ekranı Belgeler üzerinde tanımlanan bilgilerinden istenilen kriterlerin kullanılarak arama yapılmasını ve belgenin seçilerek detaylı bilgilerine ulaşılmasını sağlayan ekrandır. 232

234 1) Temel Üstveri ekranında Sistemde kayıtlı belgelerin tanımlanmış üstveri bilgilerine göre filtreleme yapılabildiği bölümdür. 2) Filtrelenen belgelerin listelendiği ve detaylı bilgilerine ulaşılabildiği bölümdür. Detaylı Belge Arama İşlemi Detaylı Belge Arama işlemi için Sisteme giriş yapıldıktan sonra öncelikle anasayfa ekranının sol tarafındaki Uygulamalar bölümünden Detaylı Belge Arama seçeneği tıklanır. Açılan Temel Üstveri ekranında yer alan üstveri bilgilerinden filtrelenmek istenen belge kriterleri belirtilir. Son olarak Filtrele butonuna basılarak detaylı belge arama işlemi gerçekleştirilir. Aşağıdaki örnekte İşlem Tipi Gereği için olan ve Belge Tarihi ile arasındaki belgeler filtrelenmiştir. 233

235 Farklı kriterlerde ve bağlacı kombinasyonları kullanılarak belgeler filtrelenebilmektedir. İstenilen kriterlere göre aranan belgelerin Belge Referans No, Belge Sayı, Belge Konusu, Belge Tarihi, Ek Adedi ve Genel bilgileri aşağıdaki liste bölümünde listelenir. 234

236 İstendiği takdirde liste bölümünün üst kısmında yer alan arama alanları kullanılarak liste içerisinde de filtreleme uygulanabilir. Filtrelemek istediğimiz bilgiyi içeren arama alanına arama sözcüğü girilerek Enter tuşuna basıldığında o arama sözcüğünü içeren belgeler listelenir. 235

237 Belgeyle ilgili Genel Bilgilere ulaşılmak istendiğinde (Büyüteç) ikonu tıklanabilir. 236

238 Seç butonuna basıldığında ise Elektronik Belge Görüntüleme ekranı açılır. Bu ekranda belgenin önizlemesi yapılabilir ve belgeyle ilgili tanımlanan detaylı bilgilere ulaşılabilir. 237

239 238

240 3.2.3 Kişisel Klasörler Ekranı Kişisel Klasör Oluşturma İşlemi Kişisel klasör oluşturmak için Sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan portal sayfasının sol kısmında yer alan Uygulamalar bölümünden Elektronik Belge Sisteminin altındaki Kurumsal Süreçlerden Kişisel Klasörler seçilir. Açılan Kişisel Klasörler ekranının sol kısmında yer alan klasör ağaç yapısındaki klasörün üzeri farenin sağ tuşu ile tıklanır. Açılan pencerede Klasör Ekle seçeneğine basılır. Ekrana gelen veri giriş alanına klasöre verilmek istenen isim girilir, klasör türü seçilir ve Kaydet butonuna basılarak işlem tamamlanır. 239

241 240

242 Daha önce oluşturulan kişisel bir klasörün ismi değiştirilmek istendiğinde klasörün üzeri farenin sağ tuşu ile tıklanır ve açılan pencerede Klasör Adını Düzenle seçeneğine basılarak yeni isim girişi yapılır. 241

243 silinir. Eklenen kişisel bir klasör silinmek istendiğinde ise klasörün üzeri farenin sağ tuşu ile tıklanır ve açılan pencerede Klasörü Sil seçeneğine basılarak klasör 242

Ekran ilk açıldığı zaman kişiye imzaya gelmiş belgeler ekranda listelenir.

Ekran ilk açıldığı zaman kişiye imzaya gelmiş belgeler ekranda listelenir. ELEKTRONİK BELGE GEZGİNİ EKRANI Belgeleri görüntüleme, belgeyle ilgili işlemler yapma, yeni belge üretme, imzalama ve paraflama gibi fonksiyonların gerçekleştirilebildiği ekrandır. Ekran ilk açıldığı zaman

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) Eğitim Dokümanı / Yardım Kılavuzu Yüklenici Versiyon 1.0 DEĞİŞİKLİK GEÇMİŞİ TARİH SÜRÜM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Portal / Ana sayfa... 3 2.1 Sisteme Giriş Yapılması... 3 2.2 Sisteme Giriş Yapılamaması...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU 2015 ARALIK I 1. İçindekiler 1.1 Paraf Bekleyenler... - 1-1.2 İmza Bekleyenler... - 2-1.3 e-imzalama İşlemi... - 4-1.4

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu Mart 2012 İçerik 1.1 Kişisel Evrak Aramalarında Bulabileceğiniz Evraklar... 4 1.1.1 Kişisel Gelen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

BİZDOCS KULLANICI EĞİTİMİ

BİZDOCS KULLANICI EĞİTİMİ BİZDOCS KULLANICI EĞİTİMİ İçindekiler BIZdocs Ana Ekranı/Arayüzü... 2 Evrak Ekleme... 3 Şablondan Evrak Üret... 4 Gelen Evrak... 6 EBYS de Bugün ekranı... 7 Havale İşlemleri... 8 İş akışı durumları ve

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU 2012 İÇERİK 1 EVRAK OLUŞTUR... 3 1.1 Gizlilik Derecesi... 5 1.2 Yazı Durumu... 5 1.3 Konu Grubu ve Konu seçme... 6 1.3.1 Konu Grubu Favori Belirleme... 7 1.4

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) YARDIM KLAVUZU Hazırlayan: Merve GENÇKAL İçindekiler A. EBYS ANASAYFA... 2 A.1. Anasayfaya

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Table of Contents 1. GİRİŞ... 3 2. KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 4 3. YÖNETİM... 5 3.1. Kimlik Bilgilerim... 5 3.2. Adres ve iletişim bilgilerim... 6 3.3. Rehber Bilgilerim...

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Elektronik - Sağlık Personeli Bilgi Sistemi 12.11.2015 2 E-SPEBİS NEDİR? Elektronik Sağlık Personeli

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1.) Uygulamaya nasıl bağlanabilirim? Uygulamaya, http: //ebys.tse.org.tr adresinden bağlanmanız gerekmektedir. 2.)"Yanlış kullanıcı adı veya şifre" uyarısı ile karşılaşıyorum. Klavyede

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

BAPSİS PROJE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ EKRANI

BAPSİS PROJE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ EKRANI BAPSİS PROJE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ EKRANI Sayfa Hakkında Bu ekran proje yöneticisinin devam eden projesi için Proje Adı, Proje Ekibi, Proje Süresi ve/veya Malzeme değişikliği taleplerini yapabileceği ve

Detaylı

Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek

Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek muayeneye başlanır. Anamnez Toplu Metin sekmesinde kullanıcı

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU Eylül 2012 Ankara Sayfa No:1/8 1.TEKLİF MODÜLÜ Kurumun herhangi bir ihale sürecinde firmalardan elektronik ortamda teklif isteyebilmesi

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU EBYS birim sorumluları, kendi birimlerinde görev yapan ve EBYS sistemine kayıtlı

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yürütülen 7-19 Yaş Aile Eğitim Programı İçin İzleme Ve Değerlendirme Sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yürütülen 7-19 Yaş Aile Eğitim Programı İçin İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yürütülen 7-19 Yaş Aile Eğitim Programı İçin İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı

Detaylı

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ 1- Kırtasiyeciliği engellemek ve taleplerin Genel Sekreterliğimize daha çabuk ulaşabilmesi amacıyla, atama talep formlarının ekli cetvelde belirtilen tarihe

Detaylı

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ 1- Kırtasiyeciliği engellemek ve taleplerin Genel Sekreterliğimize daha çabuk ulaşabilmesi amacıyla, atama talep formlarının ekli cetvelde belirtilen tarihe

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

GELEN EVRAK KAYIT KULLANICI KILAVUZU

GELEN EVRAK KAYIT KULLANICI KILAVUZU GELEN EVRAK KAYIT KULLANICI KILAVUZU 2012 İÇERİK GELEN EVRAK KAYIT... 4 1.1. Gelen Evrak Detaylı Kayıt... 4 Geliş Şekli: Evrakın birime ulaşma şekli seçilir, birden fazla kutucuk işaretlenebilir.... 5

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması)

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması) 1. Birim Sorumlusu İşlemleri: İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması) 1.1. Adım: Sol üst köşede bulunan logodan açılan pencerede Formlar menüsünden, Personel İlişik Kesme Ekle butonuna

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı

e-içişleri Projesi e-yazışma Entegrasyonu

e-içişleri Projesi e-yazışma Entegrasyonu e-içişleri Projesi e-yazışma Entegrasyonu 2013 İÇERİK 1 GIDEN EVRAK KAYIT İŞLEMINDE ENTEGRE DIŞ KURUM SEÇIMI... 3 1.1 Fiziki Eklerin Gönderilmesi... 5 1.2 İmzalama Süreci... 6 1.3 Postalama İşlemi... 7

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

Soru 1: Kullanıcı girişinde Kullanıcınız bloke olmuştur hatası vermektedir. Soru 3: Giri ekranında Kullanıcını Bloke olmuştur hatasını alıyorum.

Soru 1: Kullanıcı girişinde Kullanıcınız bloke olmuştur hatası vermektedir. Soru 3: Giri ekranında Kullanıcını Bloke olmuştur hatasını alıyorum. SIK SORULAN SORULAR Soru 1: Kullanıcı girişinde Kullanıcınız bloke olmuştur hatası vermektedir.... 2 Soru 2: Şifremi nasıl değiştirebilirim?... 2 Soru 3: Giri ekranında Kullanıcını Bloke olmuştur hatasını

Detaylı

İlköğretim Okullarının 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerine Ve Öğrencilerine Mail Adresi Kılavuzu İÇİNDEKİLER Sistem Hakkında 1. Yapılacaklar 2. Sınıf Ekleme 3. Eklenen Sınıfa Öğretmen Atama 4. Sınıf Öğretmeni

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1 Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1. Giriş Ekranı Yardım Masası uygulamasına, http://yardimmasasi.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden, Self Servis kullanıcı adı ve tek şifre ile giriş yapılmaktadır.

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

YAYIN TEŞVİK UYGULAMA YÖNERGESİ

YAYIN TEŞVİK UYGULAMA YÖNERGESİ YAYIN TEŞVİK UYGULAMA YÖNERGESİ Erdem Çiçek İTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 285 63 33 0 İçindekiler Tablosu 1. Giriş Ekranı...2 2. Ana sayfa...3 3. Başvuru Ana Sayfası...4 3.1. Kişisel Bilgiler Ekranı...4

Detaylı

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş Sisteme Giriş: E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Hukuk Müşavirliği

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU KAP üyesi olmayan sermaye piyasası aracı sahiplerinin bildirimlerinin KAP a gönderiminde e-yönet sisteminde yer alan Sürekli Bilgi KAP Bildirim Formu

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014 Sayfa: 0/11 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 12.08.2011 Kılavuzun ilk yayınlanma tarihi - 05.06.2012 Kurumsallaşma kapsamında minör değişiklikler R-01 21.10.2014 e-başvuru formundaki değişikliklere

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Renkli Reçete Uygulaması Eczane Kullanım Kılavuzu

T.C. Sağlık Bakanlığı. Renkli Reçete Uygulaması Eczane Kullanım Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Uygulaması Eczane Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Amaç... 2 2.Renkli Reçete Kullanım Bilgileri... 2 2.1 Kullanıcı Giriş Ekranı... 2 2.2 Eczane Reçete Karşılama Modülü...

Detaylı

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU 2013 İÇİNDEKİLER 1-SİSTEME GİRİŞ... 2-VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ... a)mizanın

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (KAYS PROJESİ)

KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (KAYS PROJESİ) KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ () TALEP YÖNETİM SİSTEMİ KAYS-PRJ-TalepYonetimSistemi Proje Kodu: Y401-G506000 SBİL Numarası: Revizyon Numarası: 1.0.10 26 / 02 / 2014 Dağıtım Numarası: TÜBİTAK

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI

NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI NAZAR BONCUĞU SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (VERSİYON 2.) 1 İÇİNDEKİLER 1. UYGULAMAYA GİRİŞ a) Acente Girişi 2. SİGORTALILAR & SİGORTA ETTİREN EKRANI a) Sağlık Beyanı b) Sigortalı Bilgileri Giriş

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.0 02/05/2014 1. İŞLEM METNİ Gelir İdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış defterlerde hatalı bilgi olması durumunda, doğru olan bilgi ile değiştirilmesi için elektronik ortamda

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı...

Detaylı