MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 1

2 2

3 BAġKANIN SUNUġU Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip,kültür, sanat tarih doğa spor,deniz ve ticareti ile yaşanabilir zengin,refah düzeyi yüksek uluslarası metropol kenti Mersin için el ele vizyonunu gerçekleģtirmek üzere yürüttüğümüz hizmetlere Meski Genel Müdürlüğümüz, halkımızın içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer üstü ve yer altı su kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılmıģ sular ile yağmur sularının uzaklaģtırılması gibi ciddi görevlerle katkı sağlamaktadır. Mersin BüyükĢehir Belediyesi olarak sunduğumuz diğer hizmetlerin yanında, nüfusa sahip Mersin imizde YaklaĢık, 298 bin su abonesine hizmet götüren MESKĠ Su ve Kanalizasyon Ġdaremiz; hepimiz için hayati önem taģıyan su ve kanalizasyon ile ilgili birçok projeye öncülük etmiģ ve etmeye devam edecektir. Katılımcı ve Ģeffaf belediyeciliğin önemli unsurlarından birisi, kaynakların etkin kullanımı ve hizmet süreçlerinin halkımızın memnuniyetini sağlayacak Ģekilde iyileģtirilerek kurumsal kapasitemizin geliģtirilmesidir. Bu nedenlerle hazırlanan ve yıllarını kapsayan MESKi Genel Müdürlüğü Stratejik Planı güncellenerek, yıllarını kapsayacak Ģekilde düzenlenmiģtir. 3

4 BüyükĢehir Belediye kanunu ile hizmet alanımızın büyümesi sonucu, içme suyu ve kanalizasyon altyapı tesislerine yatırım çalıģmalarımız Yaygın,Ġzlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluģturmak adına hızlandırılmıģtır. Özellikle içme ve kullanma suyunun Mersin halkına bugün ve gelecekte kesintisiz ve uluslar arası standartlara uygun halde ulaģtırılması için çalıģmalarımız yoğun bir Ģekilde devam etmektedir yılındaki Mersin nüfusu ihtiyaçlarının karģılanması ve suyun korunması amacıyla, Meski Genel Müdürlüğü olarak 2005 yılında baģlattığımız Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Mersin Merkez, belde ve köylerde kendi öz kaynaklarımızla mt içmesuyu Ģebeke borusu, dıģ finansman kredisi ile de ,89 mt. olmak üzere 2009 yılı içerisinde çeģitli ebatlarda toplam ,89 mt. terfi, ana dağıtım ve tali Ģebeke içmesuyu borusu döģenmiģtir. Ayrıca, yine öz kaynaklarımızla mt kanalizasyon Ģebeke borusu döģenmiģ, kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerleģim yerlerimizde ise vidanjörlerle toplamda adet foseptik çekimi ve adet moro çalıģması yapılmıģtır. MESKĠ, Mersin Ġçmesuyu Rehabilitasyonu Projesi nin diğer bir bölümünü oluģturan ve içme suyunun kentin doğu-batı yönünde dağıtılmasını sağlayacak olan depo, terfi merkezi ve depolar arası bağlantı hatlarının yapımının gerçekleģtirilmesi için 2008 yılında sözleģmesi imzalanmıģ ve yapımına baģlanmıģ 3 adet toplam m3 lük ilave depolar, 3 adet terfi merkezi ve farklı uzunluklarda ve çaplarda 4 adet depolar arası terfi hatları yapım iģlerinden m3 lük kısmı oluģturan 2 adet depo,1 adet terfi merkezi ve tüm terfi hatları tamamlanmıģ olup, kalan m3 depo ile 2 adet terfi merkezi inģaatının yapımı tamamlanmak üzeredir yılı içerisinde mevcut durumda % 65 civarında olan KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileģtirilmesi amacı ile yine MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; Kaçak Tespit Ekipman Alımı iģi yapılarak yüklenici tarafından personellerimize ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiģtir. Yapılan eğitim danıģmanlığı iģi ile de gerekli diğer eğitimler alınarak personellerimizden MESKĠ KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma Birimi oluģturulmuģtur. Adres güncelleme ve scada sisteminin kurulması ile ilgili hazırlık çalıģmalarımız devam etmektedir. Akdeniz in atıksulara karģı korunmasına yönelik olarak geliģtirilen Mersin Atıksu Projesi kapsamında Mersin de biri doğuda Karaduvar Mahallesinde, diğeri batıda Mezitli Ġlçesinde olmak üzere 2 adet biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapılması öngörülmüģtür. Yapımına 2007 yılında baģlanan ve geride bıraktığımız 2009 yılı sonunda inģaatı tamamlanan kiģiye hizmet verecek olan m 3 /gün kapasiteli, karbon, azot ve fosfor giderimli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine gelen atıksuların, arıtılarak denize deģarj edilmesine baģlanmıģtır. Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ediyor, tüm hemģehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Macit ÖZCAN Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve MESKĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı 4

5 ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU Dünyamızın hızla değiģerek kirlenmesi iklim değiģimi, nüfus artıģı, köyden kente göç, değiģen arazi kullanımı, yatırımların geçiktirilmesi ve zamanında bitirilememesi, içme ve kullanma suyu temininde sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Söz konusu bu değiģimler, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ile yükümlü kurumları yeniden yapılanmaya sevk ediyor. Bu nedenlerle hazırladığımız dönemini kapsayan Stratejik Planımızda Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluģan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak Ģekilde bertarafının sağlanması nı misyonumuz olarak belirledik sayılı yasayla hizmet sınırları geniģleyan MESKĠ nin bu geniģlemeye paralel biçimde altyapı yatırım gereksinimleri de artmıģ, bu gereksinimleri karģılamak üzere Genel Müdürlüğümüz altyapının yenilenmesi ve hizmetlerin geniģletilmesine yönelik içme suyu ve atık su ile ilgili fizibilite çalıģmalarını yaptırmıģ ve çıkan sonuçlara göre projeleri uygulamaya almıģtır. Suyumuz, laboratuvarımızda Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği parametreleri doğrultusunda günlük olarak analiz edilmekte ve sonuçlar bu yönetmeliğe uygun bulunmaktadır. Suyumuzun ilgili parametrelere uygunluğu ile ilgili analizler ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından da yapılarak sürekli denetlenmektedir. Laboratuvarımız ayrıca mücavir alanı içerisinde halka verilen içme kullanma suyu analizini yapmakla yetkilendirilen Türkiye genelindeki 13 laboratuvarından biridir. MESKĠ Genel Müdürlüğü Mersin merkez, belde ve köylerde kendi öz kaynakları ile mt içmesuyu Ģebeke borusu, dıģ finansman kredisi ile de ,89 mt. olmak üzere 2009 yılı içerisinde çeģitli ebatlarda toplam ,89 mt. terfi, ana dağıtım ve tali Ģebeke içmesuyu borusu döģemiģtir. Ayrıca yine öz kaynaklarımızla mt. kanalizasyon Ģebeke borusu döģenmiģtir. Kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerleģim yerlerimizde ise vidanjörlerle toplamda adet foseptik çekimi ve adet moro çalıģması yapılmıģtır. Bilindiği üzere MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında su kayıp ve kaçaklarının Avrupa standartları seviyesine çekilebilmesi ve mevcut içmesuyu temin sistemimizin rehabilite edilerek geniģletilmesi amacıyla dıģ finansman ihtiyacını karģılamak üzere Ġller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından kredi temin edilmiģ ve tarihinde Ġller Bankası ile MESKĠ arasında Alt Kredi AnlaĢması imzalanmıģtır.bu proje ile, MESKĠ hizmet alanının geniģlemesi nedeniyle mevcut su temin sisteminin yetersiz kalmasının önlenmesi ve Mersin halkının 2040 yılına kadarki içmesuyu ihtiyacının kesintisiz olarak karģılanması hedeflenmektedir. 5

6 Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; yeni depolar ve terfi merkezlerinin yapımı, yeni terfi hatları, ana dağıtım boruları ve tali içmesuyu Ģebeke borularının döģenmesi ve mevcut eskimiģ olanların yenilenmesi, abone bağlantısı yenileme iģleri, basınç zonları izolasyon iģleri ile karģılığı alınamayan suyun azaltılmasına yönelik eğitim çalıģmaları ve ekipman alımları yer almaktadır. MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında tamamlanan ve devam eden yatırımlarlarla bütünlük arzeden diğer depo, pompa istasyonları, terfi hatları ve basınç zonu ayırma iģlerine ait yatırımların tamamlanabilmesi amacıyla Dünya Bankası ndan temin edilen mevcut kredinin % 20 oranında artırılması gereği duyulmuģtur. Bu amaçla 2008 yılı içerisinde Ġller Bankası ndan Dünya Bankası na iletilmek üzere ek kredi talebinde bulunulmuģ ve Dünya Bankasından 2009 yılı içerisinde ek kredi alınmıģtır. Aynı amaçla 2009 yılı içerisinde Dünya Bankasindan yeni bir kredi talebinde bulunulmuģ ve bunun sonucunda $ kredinin daha onayı alınmıģtır. Bununla ilgili hazırlık çalıģmaları devam etmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz Ġçmesuyu Rehabilatasyon kapsamında Ġller Bankası aracılığı ile Dünya Bankasından temin edilen toplam ,918 krediye, yapım ve mal alımı kategorilerinin %10 u ile, projenin tamamı için %18 KDV tutarını da kendi öz kaynaklarımızdan karģılayarak, toplamda söz konusu projeye 6.552,915 luk destek sağlanacaktır. Alt Kredi AnlaĢmasının gereği, temin edilen kredinin geri ödenebilmesini sağlamak amacıyla teminat hesabı açılmıģtır. Temin edilen kredinin ilerde geri ödenebilmesi amacıyla Kurumumuzun tüm gelirlerinin % 5-10 değiģen oranlarda bloke edilmesiyle 2009 yılı sonuna kadar bankada ,69 TL bloke edilmiģtir. Mersin Ģehrine su veren mevcut 6 su deposunun toplam hacmi M3 dür yılında sözleģmesi imzalanmıģ ve yapımına baģlanmıģ 3 adet toplam m3 lük ilave depolar, 3 adet terfi merkezi ve farklı uzunluklarda ve çaplarda 4 adet depolar arası terfi hatları yapım iģlerinden m3 lük kısmı oluģturan 2 adet depo,1 adet terfi merkezi ve tüm terfi hatları tamamlanmıģ olup, kalan m3 depo ile 2 adet terfi merkezi inģaatının yapımı tamamlanmak üzeredir. MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesinin kilit öğesi sürdürülebilir bir KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) ve Kurumsal Güçlendirme Eğitim Programıdır. Mevcut durumda %65 civarında olan KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileģtirilmesi amacı ile MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; Kaçak Tespit Ekipman Alımı iģi yapılarak yüklenici tarafından personellerimize ekiplmanların kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiģtir.yine bu kapsamda yapılan eğitim danıģmanlığı iģi ile de gerekli diğer eğitimler alınarak personellerimizden MESKĠ KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma Birimi oluģturulmuģ ; söz konusu birim Aktif Kaçak Tespit Birimi, ġebeke Yönetimi Birimi ve Ticari Kayıplar Birimi olmak üzere üç alt birime ayrılmıģtır. Adres güncelleme ve scada sisteminin kurulması ile ilgili hazırlık çalıģmalarımız devam etmektedir. Akdeniz in atıksulara karģı korunmasına yönelik olarak geliģtirilen Mersin Atıksu Projesi kapsamında Mersin de biri doğuda Karaduvar Mahallesinde, diğeri batıda Mezitli Ġlçesinde olmak üzere 2 adet biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapılması öngörülmüģtür. Yapımına 2007 yılında baģlanan kiģiye hizmet verecek olan m 3 /gün kapasiteli, karbon, azot ve fosfor giderimli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin inģaatı 2009 yılı sonunda tamamlanmıģ ve atıksuların arıtılarak denize deģarj edilmesine baģlanmıģtır.mezitli de yapımı planlanan atıksu arıtma tesisi için ise yer tahsis iģlemleri ve proje çalıģmaları devam etmektedir. Bu tesisin inģaatına 2010 yılı içerisinde baģlanması planlanmıģtır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kanun kapsamında hazırlanan ilgili yönetmeliğe istinaden hazırlanan MESKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu düzenlenerek ekte sunulmuģtur. 6 M.Kamil ÜLGEN MESKĠ Genel Müdür V.

7 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz, Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluģan atıksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak Ģekilde bertarafının sağlanmasıdır. Vizyonumuz, Su kaynaklarını etkin ve verimli bir Ģekilde kullanarak halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köģelere kadar kesintisiz sağlayan, altyapı yatırımları ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi kullanarak çevre ve insan sağlığını en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrosu ile vatandaģ odaklı hizmet üreten bir kurum olarak değer yaratmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Mersin BüyükĢehir Belediyesi ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiģiliğini haiz bir kuruluģtur. MESKI Genel Müdürlüğü 2560 Sayılı Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü KuruluĢ Kanunu ve değiģik Sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuģtur. Ayrıca 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu kapsamındaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de hizmet götürmekle yükümlüdür. Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi (MESKĠ) aģağıda belirtilen görevleri yerine getirir. Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı - yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaģıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp iģletmek, bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriģmek, KullanılmıĢ sular ile yağıģ sularının toplanması, yerleģim yerlerinden uzaklaģtırılması ve zararsız bir biçimde boģaltma yerine ulaģtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden baģlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak; kurulu olanları devralıp iģletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriģmek, Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmıģ sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak, Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, Her türlü taģınır ve taģınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıģ araç ve gereçleri satmak, MESKI nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluģlarla ortak olarak kurmak ve iģletmek, bu maksatla kurulmuģ veya kurulmakta olan tesislere iģtirak etmek, 7

8 KuruluĢ amacına dönük çalıģmaların gerekli kılması halinde her türlü taģınmaz malı kamulaģtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürlük Hizmet Binası, Teknik Birimler Hizmet (filtre) Binası, YeniĢehir ġube Müdürlüğü,Tarsus Berdan Arıtma Tesisi ve ona bağlı iki adet Lojman, Karacailyas, P1, P2 terfi isatasyon binaları ile TMY2 terfi istasyonu, D-1, D-2, DY2A, D-3, DY3, D-4, D-5, D-6 Su Depoları, Merkez - Batı ve Karaduvar atıksu pompa istasyonları, Su Tahsilatının yapıldığı Merkez (Metropol) - Toroslar Ulucami - Muğdat vezneleri, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile BüyükĢehir Belediye sınırları içinde yer alan Gözne ġube Müdürlüğü, Huzurkent ġube Müdürlüğü ve Mezitli ġube Müdürlüğü binalarımız mevcuttur. Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar aģağıdaki gibidir. FĠZĠKĠ KAYNAK ADET Telefon Hattı 88 Cep Telefonu 44 Fax 5 Bilgisayar 227 Laptop 5 Yazıcı 290 Fotokopi Makinası 4 Terminal 119 Klima 223 Telsiz 94 Fotoğraf Makinası 1 Kamera 2 Projeksiyon 1 Kamyon 5 Binek Araç 21 ĠĢ Makinası 16 Traktör 2 Minibüs 1 Midibüs 2 Pick up 7 Moro 6 Motorsiklet 13 Vidanjör 7 Güç Kaynağı 7 Jeneratör 5 8

9 2- Örgüt Yapısı 5747 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Mersin BüyükĢehir Belediyesi sınırları dıģında kalan Değirmençay Belediyesi YeniĢehir Ġlçesine, Gözne ve Soğucak Belediyeleri Toroslar Ġlçesine bağlanmıģtır. Değirmençay, Gözne ve Soğucak Belediyelerinin Mersin BüyükĢehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanabilmesi için protokol yapılmıģ ve Mersin Valiliği tarafından ĠçiĢleri Bakanlığına tarih ve 5618 sayılı yazı ile gönderilerek onaylanmıģ; ilgili belediyelerin su ve kanalizasyon hizmetlerinin MESKĠ tarafından yürütülmesine iliģkin protokol yürürlüğe girmiģtir. 9

10 10

11 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mevcut otomasyonun Su Modülü, Progress programlama diliyle yazılmıģtır.2005 yılında 19 beldenin MESKĠ sınırları içine girmesi nedeniyle bu uç birimler network kapsamına alınmıģtır. WEB sitesinde vatandaģın iģini kolaylaģtırıcı ve daha geniģ bilgi sağlayabileceği, interaktif - hızlı bir yapıya kavuģturulması, görsel yapının kuvvetlendirilmesi çalıģmalarına devam edilmektedir. Bilgi ĠĢlem bünyesinde hizmet veren 3 adet ana sunucu (server) bulunmaktadır. Bu sunucularda yüklü olan iģletim sistemi Linux (red hat) dır. Genel Müdürlüğümüzde aģağıdaki programlar kulanılmaktadır: Tahakkuk, tahsilat, kaçak su, yeni abone bilgi sistemi, UYAP a (Uluslararası Yargı Ağı Projesi) uygun icra programları kullanılmaktadır Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulaması Programı kullanılmaktadır. Ayrıca Netcat ve Autocat çizim programları ile A.M.P. hakediģ programları da kullanılmaktadır. Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve Ģikayetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi iģlemlerin internet üzerinden yapılmasını sağlayan kurumsal internet sayfa bilgi sistemi. Personel bilgi sistemi (Memur, iģçi, sözleģmeli personel özlük haklarının kontrol edildiği program) Sayaç Ayar ġefliği nde kullanılan Sayaç Durum programı El bilgisayarı ile okunan faturaların sisteme giriģ, çıkıģ, hesap ve takibi için kullanılan bilgi sistemi. Yetkililer tarafından belirlenen ve ilgili birim ve kiģilerce kullanılan Kimlik PaylaĢım Sistemi ( KPS ) programı Bankalarla otomatik ödeme iģleminin gerçekleģtirilmesini sağlayan program Kurumumuzda G.HSDSL bağlantısı (25 aboneliğimiz mevcuttur) ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaģılması sağlanmaktadır. Abonelerin su tüketimleri ile ilgili tahakkuk ettirilmiģ olan faturaların anlaģmalı bankalar, PTT ve tahsilat Ģubelerinde On-Line sistemiyle gecikmeli ve gecikmesiz tahsil edilmesi sağlamıģtır. Su borçlarının internet üzerinden sorgulanarak; Faturaların gerek kredi kartı gerekse internet üzerinden tahsilatının yapılması sağlanmaktadır. Yine, Abonelerimizin, MESKĠ su tahsilat veznelerinde, faturalarını nakit olarak ödeyebilmelerinin yanı sıra kredi kartı ile ödeyebilmeleri de sağlanmıģtır. Kurum bilgi iletiģim altyapısının daha sağlıklı ve sürekli iģleyecek Ģekilde oluģturulması, birimler arasındaki entegrasyon kopukluğunun giderilmesi için çalıģmalar devam etmektedir. 11

12 TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR BĠLGĠSAYAR 227 LAPTOP 5 YAZICI 290 TERMĠNAL 119 SWĠTCH 28 G.SHDSL MODEM 25 ADSL MODEM 10 SUNUCU BĠLGĠSAYAR (SERVER) 3 SU SAYACI OKUMA EL BĠLGĠSAYARI Ġnsan Kaynakları 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile BüyükĢehir Belediyesi sınırları içine dahil olan 39 orman köyü ve 19 beldenin bağlanması ile, MESKĠ nin görev alanı geniģlemiģtir. Bu geniģleme sonrasında hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adına, Resmi Gazete' de yayımlanan Tarih ve Sayılı Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Daire BaĢkanlıkları seviyesinde bazı düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıģtır. Bu konudaki çalıģmalar devam etmektedir. YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISI YILLAR MEMUR KADROLU İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM Genel Müdürlüğümüz hizmetlerini 146 memur, 330 kadrolu iģçi, 28 geçici iģçi ve 13 sözleģmeli personel olmak üzere toplam 517 personel ile yürütmüģtür. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 3 Yönetim Kurulu üyesi, 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 10 Daire BaĢkanı, 1 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, 1 Hukuk MüĢaviri, 1 Avukat,1 MüfettiĢ ve 30 Müdür bulunmaktadır. 12

13 5 - Sunulan Hizmetler * Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesini, * OluĢan atıksuyun sağlığa zarar vermeyecek Ģekilde bertarafını, * Ġçme suyu Ģebekelerinin döģenmesi ve iģletilmesini, * Kanalizasyon Ģebekelerinin döģenmesi ve iģletilmesini, * Mevcut ve düģünülen Ġçme suyu ve kanalizasyon terfi ve pompa istasyonlarının iģletilmesini, * Yağmursuyu Ģebekesinin bakım ve onarımını, * Kentimizin Ġmara açılan yeni sokaklarına içme suyu ve kanalizasyon Ģebekesi döģenmesini sağlamak. Ayrıca; * Ġlimizde yaģayan vatandaģların sel felaketlerinde ve yoğun yağıģ sonrasındaki zararlarını en aza indirgemek için yağmursuyu drenaj ve altyapı çalıģmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluģları ile koordineli yürüterek (BüyükĢehir, TedaĢ, Telekom v.b) birlikte tamamlamak. * Mersin Ģehrinin su ihtiyacının karģılanmasına yönelik her türlü pompa istasyonu, depo, Ģebeke hattı, iģletme binası ve ekipmana ait yatırım programını hazırlamak ve uygulamak. * Mevcut ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin iģletilmelerini, bakımlarını ve onarımlarını, * Kanalizasyon Ģebekesine yapılan endüstriyel deģarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu, * Arıtılan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğunu, * Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılmasını, * Ġçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak. * Yatırım programındaki iģlemlerin veya çeģitli sebeplerle yapımı acil görülen iģlerin inģaatlarının yapılmasını sağlamak, hayata geçirilmesini temin etmek. * VatandaĢların Web sayfasından MESKĠ ile ilgili bilgi edinilebilmesini sağlamak. * Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili çalıģmaları, proje ve faaliyetlerini medya aracılığıyla halka duyurmak. * Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi adına bilgi ve belgelere zamanında eriģimi sağlamak. * Halka kaliteli hizmetin sağlanması adına ilgili personellerin konularıyla ilgili eğitimini sağlamak. * Olağanüstü hallerde ilgili kurum ve kuruluģlarla (Belediye ve Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü) koordineli çalıģarak gerekli tedbirleri almak. * Genel Müdürlüğümüze gelen - giden evrakların kayıt, dosyalama ve dağıtımı ile evrakların zamanında ilgililere ulaģmasını, * Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanı içerisinde kalan her türlü abone kayıtlarının ve iģlemlerinin yapılması, abonelikten çıkma, yer değiģtirme (abone yenileme) gibi iģ ve iģlemlerinin yapılmasını, 13

14 * Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerinin yapılması ve fatura çıkartılmasını, * Kaçak su kullananları tespit ederek haklarında gerekli yasal ve idari iģlemlerin yapılmasını, * Tahakkuk ettirilen su faturaları ve diğer borçların tahsilatını sağlamak. * Abonelerle ilgili her türlü talep ve Ģikayetleri en kısa sürede çözüme kavuģturarak vatandaģı yönlendirmek. * Su faturalarının Türkiye nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracılığı ile tahsil edilebilmesini, * Su faturalarını On-Line ve Otomatik Ödeme Talimatı yoluyla ödeyebilmesini, * Görev alanımız içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak ödeme kolaylığı sağlamak. 6 - Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi a - Yönetim Sistemi MESKĠ Genel Müdürlüğü 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile 2560 sayılı Kanununa göre yönetilmektedir. Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi nin en üst organı Genel Kuruldur. MESKĠ Ġdaresine iliģkin kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınır, Genel Müdürlük birimleri tarafından yürütülür. b - Ġç Kontrol Sistemi Birimlerin bütçelerinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluģturulan gerçekleģtirme görevlileri tarafından; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı SözleĢme Kanunu Hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir. Ġdaremizde harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarģik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 55, 56, 57, 58. maddelerine dayanılarak hazırlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ve 14. maddelerine göre ön mali kontrol yapılır. Ayrıca Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda da kontrol sağlanmaktadır. D - Diğer Hususlar 14

15 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Hizmet etkinliğimizi ve performansımızı arttırmak amacıyla hazırlanan stratejik planı kurumumuzun 5 yıllık proje - faaliyetlerini kapsayacak Ģekilde yapılandırılmıģtır. MESKI faaliyet ve kaynaklarının planlanmasında, iģ süreçlerinin yapılandırılmasında ve insan kaynaklarının yetkinleģtirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler mevcut durum çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak üst yönetimle yapılan grup çalıģmaları neticesinde toplam 5 Stratejik Amaç belirlenmiģ olup aģağıda sunulmuģtur. STRATEJIK AMAÇ 1 Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluģturmak. STRATEJIK AMAÇ 2 Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır. STRATEJIK AMAÇ 3 Hizmetlerimiz vatandaģ odaklılık çerçevesinde yürütülecektir. STRATEJIK AMAÇ 4 Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir. STRATEJIK AMAÇ 5 Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan söz konusu 5 Stratejik Amacına bağlı 16 Stratejik Hedef belirlenmiģ olup aģağıda sıralanmıģtır. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar merkez, köy ve beldelerdeki mesken ve ticari iģletmelerde atık suların sağlıklı bir Ģekilde atıksu arıtma tesisine ulaģtırılması sağlanacaktır. 15

16 Stratejik Hedef 2.1 Plan dönemi içinde ( ) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına baģlanılacaktır. Stratejik hedef yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döģenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir. Stratejik Hedef yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek,müģteri güveninin artması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 3.2 Plan dönemi içinde ( ) halkı bilinçlendirmek adına suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalıģmalar yapılacaktır. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar fiziki Ģebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak %40 oranına indirilmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluģturulacaktır. Stratejik Hedef 5.2 Plan dönemi içinde ( ) kurum çalıģanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirme çalıģmalarına baģlanacaktır. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaģa yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla çalıģmalar yürütecektir. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iģ ve iģlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır. 16

17 B - Temel Politikalar ve Öncelikler Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aģağıdaki gibi sıralanmıģtır; * MESKĠ, Mersin halkına sürekli ve kesintisiz su sağlayabilmek için, küresel ısınma, kuraklık tehlikesini de dikkate alarak havza koruma ile ilgili görevlerini ön plana almaktadır. * Bu suretle su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanacaktır. * 5216 sayılı yasa ile yeni bağlanan beldelere su ve kanalizasyon altyapısının sağlanması ve mevcut sistemde çevre ve insan sağlığı için risk taģıyan su ve kanalizasyon borularının yenilenmesi. * MüĢteri (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerinin geliģtirilmesi. * Kurumsal performans ve verimliliğin artırılması. * ÇalıĢan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması. ÇalıĢan yetkinliğinin geliģtirilmesi. C Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- MALĠ BĠLGĠLER 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanan temel mali tablolar düzenlenerek ekte sunulmuģtur. 17

18 Kurumun Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hesap Kodu 100 Kasa Hesabı Hesap Adı TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2009 Ayı: Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Banka Hesabı , VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) 104 PROJE ÖZEL HESABI , Diğer Hazır Değerler Hesabı , GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI , GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI , VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 3.417, KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI , KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI , ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI , Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 2.832, PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI , DOĞRUDAN DIġ PROJE KREDĠ KULLANIMLARI AVANS VE ,54 AKREDĠFLERĠ HESABI 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı , , Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 TOPLAM: , , , , Arazi ve Arsalar Hesabı , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI , BĠNALAR HESABI , TESĠS. MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI , TAġITLAR HESABI , DEMĠRBAġLAR HESABI , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , YATIRIM AVANSLARI HESABI , KAMU ĠDARELERĠNE MALĠ BORÇLAR HESABI 320 Bütçe Emanetleri Hesabı , ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI , Emanetler Hesabı , Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı , Fonlar veya Diğer Kamu Ġdareleri Adına Yapılan Tahakkuk / Tahsilat Hes , Kamu Ġdareleri Payları Hesabı , Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 397 Sayım Fazlaları Hesabı 400 Banka Kredileri Hesabı , DIġ MALĠ BORÇLAR HESABI NET DEĞER HESABI , YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI , GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı , Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı , GELĠRLER HESABI 630 GĠDERLER HESABI 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 800 BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI 805 GELĠR YANSITMA HESABI 810 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESABI 830 BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI 835 GĠDER YANSITMA HESAPLARI 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI 900 GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI 905 ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI 910 Teminat Mektupları Hesabı , Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI , GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI ,56 TL Kr TL Kr Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi Ġmza Ġmza Ġmza Ġmza /1 Örnek - 76

19 MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠHLĠ BĠLANÇOSU Sayfa No:1 / Yılı 2008-Yılı Cari Yıl (2009) 2007-Yılı 2008-Yılı Cari Yıl (2009) AKTĠF PASĠF TL/Kr TL/Kr TL/Kr TL/Kr TL/Kr TL/Kr I DÖNEN VARLIKLAR ,37 104,066, ,140, III KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR ,29 9,636, ,664, HAZIR DEĞERLER ,04 8,925, ,655, FAALĠYET BORÇLARI ,93 1,604, ,566, BANKA HESABI ,78 5,365, ,511, BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI ,93 1,604, ,566, VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) ,12-15, EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,20 5,624, ,637, PROJE ÖZEL HESABI ,62 3,396, , ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI ,57 4,551, ,096, DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI ,76 179, ,411, EMANETLER HESABI ,63 1,072, ,540, FAALĠYET ALACAKLARI ,45 14,839, ,342, ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,16 2,407, ,460, GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI ,23 4,839, ,381, ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI ,15 1,073, , GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI ,96 9,996, ,957, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI ,19 912, , VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 3.417,26 3, , FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN ,87 86, , KURUM ALACAKLARI ,38 66,941, ,637, KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI ,95 334, , KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI ,38 66,941, ,637, IV UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR ,43 112,113, ,253, DĠĞER ALACAKLAR ,62 260, , UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR ,43 27,717, ,869, KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI ,62 260, , BANKA KREDĠLERĠ HESABI ,43 27,717, ,869, STOKLAR ,28 250, , UZUN VADELĠ DIġ MALĠ BORÇLAR ,396, ,384, ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI ,28 250, , DIġ MALĠ BORÇLAR HESABI ,396, ,384, ÖN ÖDEMELER ,76 1,639, , V ÖZ KAYNAKLAR ,55 165,436, ,492, Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 6.488,61 2, , NET DEĞER ,60 48,179, ,179, BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI ,77 119, , NET DEĞER HESABI ,60 48,179, ,179, DOĞRUDAN DIġ PROJE KREDĠ KULLANIMLARI AVANS VE ,38 1,517, , YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI ,09 58,837, ,837, DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR ,84 11,210, ,533, YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI ,09 58,837, ,837, DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI ,35 10,788, ,533, GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI ,52 43,778, ,418, ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI ,49 421, GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI HESABI ,52 43,778, ,418, II DURAN VARLIKLAR ,90 183,120, ,270, DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI ,34 14,640, ,056, MADDĠ DURAN VARLIKLAR ,90 183,120, ,270, DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI ,34 14,640, ,056, ARAZĠ VE ARSALAR HESABI ,10 8,363, ,612, PASİF TOPLAMI , , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI ,79 121,167, ,833, BĠNALAR HESABI ,31 799, , TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI ,51 12,621, ,913, TAġITLAR HESABI ,89 1,122, ,230, DEMĠRBAġLAR HESABI ,32 2,637, ,752, BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) ,41-39,973, ,766, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ,39 75,467, ,450, YATIRIM AVANSLARI HESABI 915, , AKTİF TOPLAMI , , ,88 IX NAZIM HESAPLAR ,96 90,283, ,578, NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET ,26 15,101, ,597, TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI ,26 15,101, ,597, TAAHHÜT HESAPLARI ,70 75,181, ,981, GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI ,70 75,181, ,981, TOPLAM , , ,88 IX NAZIM HESAPLAR ,96 90,283, ,578, NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET ,26 15,101, ,597, TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI ,26 15,101, ,597, TAAHHÜT HESAPLARI ,70 75,181, ,981, GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI ,70 75,181, ,981, TOPLAM , , ,88 19 Örnek :77

20 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hesap Kodu Yardımcı Hesap Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 GĠDERĠN TÜRÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / Cari Cari Yılı Yılı Yıl Hesap Yardımcı Hesap Yılı Yılı Yıl (2009) Kodu GELĠRĠN TÜRÜ (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 TL/Kr TL/Kr TL/Kr PERSONEL GĠDERLERĠ 14,882, ,120, ,990, MEMURLAR 2,558, ,840, ,177, Temel MaaĢlar 1,268, ,574, ,569, Temel MaaĢlar 1,268, ,574, ,569, Zamlar ve Tazminatlar 868, , ,200, Zamlar ve Tazminatlar 868, , ,200, Ödenekler 16, , , Ödenekler 16, , , Sosyal Haklar 87, , , Sosyal Haklar 87, , , Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 69, , , Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 69, , , Ödül ve Ġkramiyeler 248, , , Ödül ve Ġkramiyeler 248, , , SözleĢmeli Personel , , Ücretler , , Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Ücretleri , , Zamlar ve Tazminatlar , , Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Zam ve Taz , , ĠġÇĠLER 12,172, ,052, ,418, ĠĢçilerin Ücretleri 5,467, ,372, ,684, Sürekli ĠĢçilerin Ücretleri 759, ,791, ,996, Geçici ĠĢçilerin Ücretleri 4,708, , , ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatı 179, , , Sürekli ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatları 179, , , Geçici ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatları , ĠĢçilerin Sosyal Hakları 2,643, ,601, ,777, Sürekli ĠĢçilerin Sosyal Hakları 400, ,337, ,471, Geçici ĠĢçilerin Sosyal Hakları 2,242, , , ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 1,135, ,401, ,783, Sürekli ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 210, ,271, ,646, Geçici ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 925, , , ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 1,899, ,351, ,471, Sürekli ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 195, ,142, ,256, Geçici ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 1,703, , , ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 846, ,147, ,375, Sürekli ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 118, ,046, ,265, Geçici ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 728, , , DĠĞER PERSONEL 152, , , Ücret ve Diğer Ödemeler 152, , , Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 36, , , Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 116, , , Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri 75, , , Denetçiler 1, , , Yönetim Kurulu Ücret Ödeneği 38, , , SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA 2,424, ,445, ,009, MEMURLAR 325, , , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 71,070, ,511, ,826, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 71,051, ,500, ,775, Mal SatıĢ Gelirleri 29, , , ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri 29, , , Hizmet Gelirleri 71,022, ,473, ,751, Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 3,584, ,702, ,651, ġube Yolu Bakım Gelirleri 3,101, , , Konut Abone ġube Yolu Bakım Geliri 2,463, , , Diğer Abone ġube Yolu Bakım Geliri 638, , , Köylerden Tahakkuk Ettirilecek ġube Yolu Tamir Geliri 3, , Sayaç Tamiri,Muayene,Ayar Ücreti 3, , Diğer Su Gelirleri 401, ,036, ,413, Kaçak Su Geliri 96, , , Tesisat Kontrol Geliri 82, , , Açma-Kapama Ücreti Geliri 53, , , Proje Onay Ücret Geliri 126, , , Su Analiz Ücreti Geliri 2, , , Kolye Bağlama 12, , , KDV 26, Diğer Kanal Gelirleri 77, , , Kanal Açma Bağlama Ücret Geliri 19, , , Kanal Proje Onay Geliri 2, Atıksu Analiz Ücret Geliri Kirlilik Önlem Payı Geliri , , DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli Geliri Vidanjör Ücret Geliri 55, , , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 21,211, ,479, ,509, Konut Atık Su Geliri 17,123, ,154, ,622, Ticarethane,ĠnĢaat Atıksu Geliri 4,088, ,324, ,309, Resmi Daire,Okul,Hastane Atıksu Geliri ,576, Ġbadethane Atıksu Geliri Su Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 44,555, ,687, ,732, Konut Aboneleri Su Geliri 34,123, ,774, ,761, Resmi Daire,Okul,Hastane Su Geliri 3,111, ,184, ,572, Ticarethane,ĠnĢaat Su Geliri 6,390, ,597, ,412, Toplu SatıĢ Aboneleri Su Geliri 930, ,130, , Ġbadethane Su Geliri , Diğer hizmet gelirleri 1,671, ,604, ,857, Mal ve Hizmet SatıĢlar Geliri 1,671, ,604, ,857, Kur Farkı Geliri 1,019, ,642, ,481, ĠĢçi Rapor Ücretleri 41, , , Telefon Ücretleri 26, , , Ġcra Geliri 63, , , Bilgi Edinme Ücret Geliri ĠĢ Bitirme Belgesi Geliri , Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri 52, , , Örnek-78

21 Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hesap Kodu Yardımcı Hesap Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 GĠDERĠN TÜRÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:2 / Cari Cari Yılı Yılı Yıl Hesap Yardımcı Hesap Yılı Yılı Yıl (2009) Kodu GELĠRĠN TÜRÜ (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 TL/Kr TL/Kr TL/Kr Emekli Sandığına 325, Emekli Sandığına 325, Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri , , SözleĢmeli Personel , , ĠĢsizlik Sigortası Fonuna , ĠĢsizlik Sigortası Fonuna , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , ĠġÇĠLER 2,098, ,054, ,559, Sosyal Sigortalar Kurumuna 1,914, Sosyal Sigortalar Kurumuna 1,914, ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 184, , , ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 184, , , Sosyal Güvenlik Kurumuna ,807, ,257, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ,807, ,256, Sağlık Primi Ödemeleri MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 20,270, ,398, ,902, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 6,278, ,927, ,923, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 248, , , Kırtasiye Alımları 214, , Büro Malzemesi Alımları 1, Periyodik Yayın Alımları 14, , , Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Giderleri 9, , , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 9, , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 1, , Su Alımları , Temizlik Malzemesi Alımları 1, Enerji Alımları 5,614, ,872, ,758, Yakacak Alımları 2, Akaryakıt ve Yağ Alımları 618, , Elektrik Alımları 4,994, ,872, ,807, Giyim ve KuĢam Alımları 109, , Giyecek Alımları 7, Spor Malzemeleri Alımları 68, , Diğer Giyim Ve KuĢam Alımları 34, Özel Malzeme Alımları 294, , , Laboratuvar Malz.Ġle Kimy.Ve Tem.Malz. 283, , , Diğer Özel Malzeme Alımları 10, Güv. Ve Sav.Yönelik Mal.Malz.ve Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 9, , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap.ve 1, , Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 7, , YOLLUKLAR 12, , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 11, , , Diğer ÇeĢitli Gelirler 467, , , Kira Gelirleri 18, , , TaĢınmaz Kiraları 18, , , Lojman Kira Gelirleri 5, , , Ecrimisil Gelirleri , Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri 13, , , Diğer Gelirler 11,344, ,116, ,268, Faiz Gelirleri 990, , , Diğer Faizler 990, , , Mevduat Faizleri 990, , , Mevduat Geliri 10, , , Repo Geliri 979, , , KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 8,701, ,920, ,908, Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 8,682, ,814, ,813, Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan 8,682, ,814, ,813, Paylar Ġller Bankası Payı 8,682, ,814, ,809, Beldelerin Ġller Bankası Payı , Kamu Harcamalarına Katılma Payları 18, ,105, ,090, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 18, , ,445, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı , , Diğer Paylar , ÇalıĢanlardan Tadavi Katılım Payı , Para Cezaları 1,646, ,672, ,847, Ġdari Para Cezaları 196, , ,101, Diğer Ġdari Para Cezaları 196, , ,101, Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezaları , ,098, Diğer Ġdari Para Cezaları 196, , , Diğer Cezalar Diğer Para Cezaları 1,449, ,610, ,745, Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden 1,449, ,610, ,745, Diğer ÇeĢitli Gelirler 6, , , Diğer ÇeĢitli Gelirler 6, , , Ġrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , Para Farkı 6, KiĢilerden Alacaklar , , Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri , , Döviz Mevcudunun Değerlemesinden OluĢan , , Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri GELİRLER TOPLAMI: 82,414, ,663, ,280, FAALİYYET SONUCU (+ / -) 22,763, ,640, ,056, Örnek-78

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 15 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 1

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir.

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin 01.01.2012 31.12.2012 dönemine ilişkin gelir ve

Detaylı

ARTVĠN BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ARTVĠN BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ARTVĠN BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 3.

Detaylı

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ.1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 2 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU...

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 7

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

NĠĞDE BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NĠĞDE BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 SAYIġTAYIN

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 3.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Temmuz 2015 ĠÇERĠK ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 213 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 214 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 20 10 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 2 0 1 0 9 Karamursel Belediyesi 01.04.2011 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı