EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU"

Transkript

1 EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU S-1) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa nın doğum ve ahirete irtihal tarihleri aşağıdakilerden hangisidir? a)6 Nisan 610 b)1 Ocak 570 c)20 Nisan 571 d)20 Mayıs 570 9Eylül Kasım Haziran Temmuz 631 S-2) Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma. Çünkü onlar Allah ı ve Rasulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler Ayetini Cebrail (as) hangi olay üzerine getirmiştir? a)hz Muhammed in İkrime bin Ebu Cehil in cenaze namazını kıldırmak istemesi üzerine b)hz Muhammed in Velid bin Muğire nin cenaze namazını kıldırmak istemesi üzerine c)hz Muhammed in Abdullah bin Übey bin Selül ün cenaze namazını kıldırmak istemesi üzerine d)hz Muhammed in Ebu Süfyan ın cenaze namazını kıldırmak istemesi üzerine S-3) Peygamber efendimiz kendisine suikast için bekleyen müşriklerin arasından geçerken hangi sûreyi okumuştur? a)yasin b)tebareke c)nebe d)tahrim S-4) Siyer-i Nebi ne demektir? a)peygamberimizin arkadaşlarına verilen isimdir. b)peygamberimizin akrabalarına verilen isimdir. c)peygamberimizin Kur an-ı Kerim de geçen isimlerinden birisidir. d)peygamberimizin hayatını anlatan ilim dalına verilen isimdir. S-5) Hac ne zaman farz kılınmıştır? a)hicretin 9.yılı Zilhicce ayında c)hicretin 8. Yılı Zilhicce ayında b)hicretin 8. Yılı Zilkade ayında d)hicretin 9.yılı Zilkade ayında S-6) Hz Muhammed in: Her nebinin bir havarisi vardır;benim de havarim. dediği kişi kimdir? a)hz Ali b)hz Usame c)hz Enes d)hz Zübeyr S-7) Münafıkların lideri diye tanınan ve Uhud Savaşında 300 kişinin geri dönmesine sebep olan kişi kimdir? a)abdullah bin Übey b)ikrime bin Ebu Cehil c)mutim bin Adiy d)safvan bin Ümeyye S-8)Müslümanların hicret etmeleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Müslümanlar ilk hicretlerini 615 yılında Habeşistan a 11 erkek 4 kadın şeklinde 15 kişi ile yapmışlardır. b) Müslümanlar Habeşistan a hicret ettiklerinde Habeş necaşisi Esham dı. (Ashame) c) Müslümanlar Habeşistan a hicret ettiklerinde onlara uygulanan boykot durumları henüz başlamamıştı. d) Müslümanlar 616 yılında çoğu kadınlardan oluşan bir grupla Habeşistan a yine hicret ettiler. S-9) Peygamber efendimizin Bu Günden sonra burası kıyamete kadar bir daha istila görmeyecektir. dediği belde neresidir? a)medine b)mekke c)taif d)hayber S-10) Peygamberimiz Hz. Muhammed anne tarafından Kureyş Kabilesinin hangi koluna mensuptur? a)zühreoğulları b)haşimoğulları c)abdulmüttalipoğulları d)kasımoğulları S-11) Peygamber efendimiz Taif e yanına kimi alarak gitmiştir? a)hz.ali b)hz.osman c)hz.abbas d)hz.zeyd bin Harise S-12) Mekkeli müşrikler ile Medineli Müslümanlar arasında yapılan Hudeybiye anlaşmasının büyük bir başarı olduğunu müjdeleyen sure hangi suredir? a)nasr Suresi b)fetih Suresi c)rahman Suresi d)muhammed Suresi S-13) Uhud savaşında peygamber efendimiz Ayneyn Tepesine okçuların komutanı olarak kimi görevlendirmiştir? a)abdullah bin Mesut b)abdullah bin Cübeyr c)abdullah bin Abbas d)ali bin Ebi Talip

2 S-14) İslam dini, imanında sağlam olup müşriklerin oyununa gelmeyen, geçici hevesler peşinde koşmayanları dünyada mutluluk âhirette cennetle müjdelemektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde müşriklerin tuzağına düşmeden İslam üzere sabit olan şu üç kimse için peygamberimiz. Cennet şu üç insana kavuşmak için iştiyak için dedir. buyurmuştur. Bu sahabiler kimlerdir? a)hz. Ebu Bekir-Hz. Osman-Hz. Ömer b)hz.ali Hz.Selman-Hz.Ammar c)hz. Sa d-hz. Musab-Hz.Hatice d)hz. Ayşe-Hz. Hatice-Hz. Fatma S-15) Hudeybiye de Hz Osman ın ve 12 sahabinin şehit edildiği haberi üzerini peygamber efendimiz neye karar verdi? a)medine ye geriye dönmeye b)mekke üzerine hareket edilmesine c)medine den destek kuvvet istenmesine d)bütün Müslümanların kendisine biat etmesine S-16) Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde insan hakları görevi yapan bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu. Bu örgütün adı nedir? a) Muallakat-ı Seba b)bir i Ma une c)beytü l Mamur d) Hılful Fudul S-17)-Peygamberimizi gören Müslümanlara verilen isimdir. -Mekke de peygamberimizin akrabaları ve Müslümanların bulunduğu mezarlığın adıdır. -Dört halife dönemine verilen isimdir. -Cennetle müjdelenen kişilere verilen ortak addır. Yukarıda verilen bilgilerin doğru olarak belirtildiği şık aşağıdakilerden hangisidir? a)aşere-i Mübeşşere-Seadet-i ebediyye-tabiun-hamma letel hatap b)ashab-cennetü l Mualla-Hulefa-ı Raşidin-Aşere-i Mübeşşere c)sahabe-cennetü l Baki-Ravza-ı Mübareke- Resulus Sakaleyni d)tabiun-ravza-ı Mutahhara-Kabe-i Muazzama-Cennat-u Naim S-18) Uhud Savaşında attığı taşla Hz Muhammed in dişlinin kırılmasına sebep olan Mekkeli müşrik kimdir? a)utbe bin Ebi Vakkas b)ikrime bin Ebi Cehil c)vail ibni As d)halit bin Velit S-19) ) Senetül Vufud diye neye denir? a)hicret senesi b) Elçiler Yılı c) Hüzün Senesi d)ruhsat Senesi S-20) Kuşatılmasına rağmen alınamayan daha sonra kendiliğinden İslam ı kabul eden belde neresidir? a)huneyn b)mekke c)hayber d)taif S-21)Boykot sebebiyle Ebu Cehil ile kavga eden ve eline geçirdiği deveye ait çene kemiğiyle Ebu Cehil in başını yaran kişi kimdir? a)hz.ömer b)hz.hamza c)ebul Bahteri d)ebu Talip S-22)Hz.Hatice validemizi Peygamber Efendimiz kendi elleriyle mezarlığına defnetti. a)baki b)yermuk c)hacun d)taif S-23) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların şimdiki kıblelerinin isimlerinden birisi değildir? a)mescid-i Haram b) Ravza-ı Mutahhara c) Kâbe-i Muazzama d) Beyt S-24)Taif dönüşünde peygamber efendimize üzüm getiren ve orada İslamla şereflenen kölenin adı nedir? a)utbe b)addas c)şeybe d)rebia S-25) Aşağıda verilen sıfatlardan hangisi peygamberimize ait olan sıfatlardan birisi değildir? a)zün Nurayn b)habib-i Zîşan c)resul-ü Kibriya d) Rahmet Peygamberi S-26)Medine de Allah Rasulü nün geleceğini zaman zaman anlatan ve Hazreclilerin müttefiki sayılan kişi kimdir? a)esad ibni Zürare b)ukbe bin Amir c)züfer d)cabir bin Abdullah

3 S-27) Peygamber efendimize Hendek savaşı için hendek kazılması fikrini hangi sahabe vermiştir? a)zeyd bin Harise b)zeyd bin Sabit c)selmanı Farisi d)ebu zer El Gıffari S-28)Miraçta efendimizin gördüğü cennet ırmaklarından daha belirgin olan iki ırmağın adı nedir? a)nil-fırat b)aras-fırat c)göksu-amazon d)fırat-kızılırmak S-29) Uhud Savaşında Muhammed öldü ifadeleri üzerine onun ölmediğini yaşadığını ilk olarak gören ve ashaba ilan eden sahabi kimdir? a)hz Ali b)hz Ömer c)kab ibn Malik d)zeyd ibn Harise S-30) ) Mute Savaşındaki ordu kumandanlarının sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Zeyd bin Harise(1) Cafer ibn Ebi Talip(2) Abdullah ibn Revaha(3) Halid bin Velid(4) a) b) c) d) S-31)Hicret yolunda rehber olarak Efendimiz kiminle anlaşmıştır? a)hz.ömer b)amr bin As c)abdullah ibn-i Uraykıt d)hz.ebu Bekir S-32)Peygamber Efendimiz hicret ederken tedbir olarak Mekke nin güneyinde hangi mağarada kalmıştır? a)hira b)kubeys c)nur d)sevr S-33) Aşağıda peygamberimizle ilgili verilen bilgilerden kronolojik sıraya uygun olan sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a)doğumu-fil Olayı-Babasının vefatı-evliliği-hâkem olayı b) Nastura ile karşılaşma-evliliği-hâkem olayı-peygamber oluşu-gizli davet dönemi c) Sütanneye verilmesi-şakku s-sadr olayı-bahira ile karşılaşma-peygamber oluşu-hâkem olayı d)doğumu-bahira ile karşılaşma-ticarete başlama-evliliği-hılf ul Fudu l a üye olması S-34)Peygamber efendimizi hicret yolunda takip edip yakalamaya çalışan ama atının ayaklarının kuma batması sebebiyle yakalayamayan ve O na iman eden Mekkeli kimdir? a)abbas b)amr bin Hişam c)utbe bin Rebia d)süreka ibni Malik S-35)Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebiye bitişik olarak yapılacak hücrelerine kadar kimin evinde misafir kalmıştır? a)ebul Heysem b)ebu Eyyub el Ensari c)ebu Bekir d)hz.hamza S-36)Peygamber Efendimiz Medine de kardeşlik anlaşması yaptığında kendisine kimi kardeş seçmişti? a)hz.ömer b)hz.osman c)hz.musab d)hz.ali S-37)Peygamber Efendimiz mescidinde kimsesi olmayanlar için bir yer yaptırmıştı.bir okul gibi çalışan bu yerde kalanlara ne ad verildi? a)ashab-ı Bedir b)ashab-ı İlim c)ashab-ı Suffe d)ashab-ı Sohbet S-38)Peygamber Efendimizde Uhud Savaşına giderken Medine de yerine vekil olarak kimi bırakmıştır? a)zeyd bin Sabit b)zeyd bin Harise c)amr ibn Hazm d)abdullah ibn Ümmü Mektum S-39) Mekke de müşrikler devlet yönetiminde ve Mekke ile ilgili kararlar alınırken belirli bir merkezde toplanıyorlar ve buradan halkı idare etmeye çalışıyorlardı. Mekkelilerin bu merkezlerine ne ad verilmektedir? a)dar ul Erkam b) Dar ul Mülük c) Dar un Nedve d) Beytullah S-40) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin getirdiği dine inanan ilk Müslümanlardan değildir? a)ali bin Ebi Talip b)zeyd bin Haris c)hatice bint-i Huveylid d)ebu Talip bin Abdulmuttalip S-41) ) Efendimize Medineliler 1. Akabeden sonra kendilerine İslam ı öğretmesi için birini görevlendirmesini istediklerinde Peygamber Efendimiz onlara kimi göndermiştir? a)hz.ali b)hz.bilal c)hz.osman d)hz.musab

4 S-42) Mekke müşriklerinin Abdullah ibni Revaha ile birlikte Habeşistan a Müslümanları getirmek için gönderilen ve sonradan Müslüman olan sahabinin adı nedir? a)hz.amr ibni As b)hz.ali c)hz.osman d)hz.halid bin Velid S-43) Peygamber Efendimizi Uhud da öldürmek için yemin eden Mekkeli müşrik kimdi? a)ebu Sufyan b)ibn Kamie c)velid bin Muğire d)ebu Cehil S-44) Hürmetli ay hürmetli aya bedeldir ve hürmetler karşılıklıdır ayeti neye işaret etmiştir? a)kaza Namazı b)kaza Orucu c)kaza Haccı d)kaza Umresi S-45) Uhud Savaşında Hz Muhammed in yüzüne saplanan demir halkaları dişleriyle çıkartan sahabi kimdir? a)ebu Dücane b)ebu Ubeyde c)ebu Zerr d)ebu Bekir S-46) Mekkelilerin Müslümanları boykot etmeleri kaç yıl sürmüştür? a)4 b)3 c)2 d)1 S-47) Medine de yaşayan ve Yahudi gruplardan birisi olan Nadiroğulları hangi savaştan sonra Medine den sürülmüştür? a)bedir Savaşı b)uhud Savaşı c)hendek Savaşı d)beni Müstalik Gazvesi S-48) Hendek Savaşına niçin Azhab Savaşı da denmiştir? a)hendekler kazıldığı için b)müslümanlar bu savaşta savunma savaşı yaptıkları için c)mekkeli Müşriklerin ordusunun çevre kabilelerden toplama bir ordu olması d)müslümanların ordusunun toplama bir ordu olması S-49) Peygamber Efendimiz kimin evindeyken Cebrail (AS) gelip Efendimizi Mirac a davet etmiştir? a)ümmü Hani b)ebu Talip c)hz.ebu Bekir d)hz.ömer S-50) Hendek savaşında müşriklerden Amr İbn Abdivüd Müslümanlara meydan okuyor ve : Karşıma çıkacak kimse yok mu? diye soruyordu. Amr İbn Abdivüd ün bu meydan okumasına Müslümanlardan kim karşılık vererek onunla çarpışmıştır? a)hz Üsame b)hz Enes c)hz Ali d)hz Ömer S-51) Müslümanların Habeşistan a ikinci hicretlerinde Habeşlileri etkileyen ve müşriklerin çaresiz geri dönmesini sağlayarak Müslümanların burada ikametlerini kesinleştiren konuşmayı yapan kafile başkanı kimdir? a) Abdullah ibn Mes ud b) Musab bin Ümeyr c)cafer bin Ebi Talip d)sa d bin Ebi Vakkas S-52) Hudeybiyede Hz Muhammed i tıraş ederek daha sonraki dönemlerde de Peygamberin berberi olarak tanınan sahabi kimdir? a)hıraş bin Ümeyye b)hz Zübeyr c)hz Talha d)esat bin Zürare S-53) Peygamberimize Muhammed (sav) ismini kim vermiştir? a) Amcası Ebu Talip b) Babası Abdullah c)bakıcısı Ümmü Eymen d)dedesi Abdulmüttalip S-54) Hz Muhammed ve sahabi hangi savaş dönüşünde uyuya kalmış ve sabah namazını kaçırmışlardı? a)mekke nin Fethi b)hayber Savaşı c)huneyn Savaşı d)uhud Savaşı S-55) Mekke yakınlarında bulunan ve Medineli Müslümanların Efendimize biat ettiği yere ne ad verilir? a)yelemlem b)cemre c)akabe d)kuba S-56) Benim nübüvvetim nasıl peygamberliğin sonuncusuysa, senin hicretinde ey..!hicretin sonuncusudur. ifadeleriyle Peygamber Efendimiz boş bırakılan yerde kimi kastetmiştir? a)hz Cafer b)hz Abbas c)halid bin Velid d)usame bin Zeyd

5 S-57) Peygamberimiz gizli olarak anlattığı İslam dinini kendisine gelen yeni bir ayetle Safa Tepesine çıkıp tüm Mekkelilere ilan ederek anlatmaya başlamıştır. Peygamberimiz hangi ayetten sonra İslam ı aleni olarak yani açıktan tüm Mekkelilere anlatmaya başlamıştır? a)önce en yakın akrabalarını uyar! Müminlerden sana tabi olanların üzerine şefkat ve merhametle eğil! b)emrolunduğun şeyleri, başları çatlatırcasına bir gayretle tebliği et ve müşriklerden de yüz çevir. c)söyle ey Muhammed O Allah birdir. Allah Samed dir. (Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O na muhtaçtır.) d)elif Lam Mim. Bu kendisinde asla şüphe bulunmayan kitaptır. Allah tan korkanlar için de bir hidayettir. S-58) Peygamber Efendimiz Mekke ye döndüğünde iman etmediği halde Efendimize kim eman vermiştir? a)mutim bin Adiy b)ahnes ibni Şerik c)süheyl ibni Amr d)utbe ibni Rebia S-59) Uhud Savaşının bitiminde Ebu Süfyan Müslümanlara seslenerek : içinizde İbn Ebi Kuhafe var mı? diye sorarken kimi kastediyordu? a)hz Ali b)hz Muhammet c)hz Ebu Bekir d)hz Ömer S-60) Peygamber efendimizin ayı iki parçaya ayırma mucizesine ne ad verilir? a)fekki Kamer b)şakkı Şems c)şakkı Kamer d)halkı Kamer S-61) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur? a)peygamberimizin soyu Vehb bin Abdi Menaf aracılığıyla Hz. İsmail peygambere dayanmaktadır. b)fil Hadisesi Peygamberimiz doğumundan 50 gün sonra gerçekleşmiş Kâbe yi yıkma üzerine kurulu bir olaydır. c)şakku s Sadr olayı Peygamberimiz annesi Âmine nin yanında iken gerçekleşmiş bir olaydır. d)peygamberimiz Kusay bin Kilab yoluyla Hz. Adnan dan Hz. İbrahim e uzanan bir soy kütüğüne sahiptir. S-62) Peygamberimiz Hz. Muhammed İslam dinini insanlara anlatırken O na eziyet ve işkence çektiren, davasından vazgeçirmeye çalışan ve alay eden müşrikler vardı. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz zamanında yaşamış İslam düşmanı müşriklerden birisi değildir? a)habbab bin Eret b)ukbe ibn Ebi Muayt c)ümeyye ibn Halef d)ümmü Cemil S-63)Peygamber efendimiz vefat etmeden önce hangi gün ve hangi vakitte son kez imamlık yaparak namaz kıldırmıştır? a)perşembe-ikindi b)perşembe-akşam c)cuma-sabah d)cuma-öğle

6 CEVAP ANAHTARI LİSE A 1 C 22 C 43 B 2 C 23 B 44 D 3 A 24 B 45 B 4 D 25 A 46 B 5 A 26 C 47 B 6 D 27 C 48 C 7 A 28 A 49 A 8 D 29 C 50 C 9 B 30 A 51 C 10 A 31 C 52 A 11 D 32 D 53 D 12 B 33 B 54 C 13 B 34 D 55 C 14 B 35 B 56 B 15 D 36 D 57 B 16 D 37 C 58 A 17 B 38 D 59 C 18 A 39 C 60 C 19 B 40 D 61 D 20 D 41 D 62 A 21 C 42 A 63 B CEVAP ANAHTARI B 1 B 22 B 43 B 2 D 23 D 44 C 3 D 24 C 45 C 4 B 25 D 46 A 5 A 26 C 47 D 6 B 27 D 48 A 7 D 28 D 49 D 8 C 29 A 50 A 9 C 30 B 51 D 10 B 31 D 52 B 11 B 32 B 53 A 12 A 33 B 54 D 13 C 34 B 55 B 14 C 35 C 56 B 15 A 36 A 57 B 16 C 37 C 58 A 17 A 38 C 59 C 18 C 39 A 60 C 19 D 40 D 61 D 20 B 41 C 62 A 21 D 42 C 63 B

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

selam.org selam@selam.org 31.05.2015

selam.org selam@selam.org 31.05.2015 Siyer-i Nebî: PEYGAMBERİMİZ HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA sallallâhü aleyhi ve sellem'nin HAYATI TAKDİM selam.org selam@selam.org 31.05.2015 Muhtasar Peygamberler Tarihi, 4 ciltlik İslam Tarihi kitaplarımızdan

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

İlim ve Hayat. Mehmet SOYSALDI* İSLÂM DA İLK ÖĞRETMEN: MUS AB B. UMEYR (R.A) Kasım 2012

İlim ve Hayat. Mehmet SOYSALDI* İSLÂM DA İLK ÖĞRETMEN: MUS AB B. UMEYR (R.A) Kasım 2012 İlim ve Hayat Mehmet SOYSALDI* İSLÂM DA İLK ÖĞRETMEN: MUS AB B. UMEYR (R.A) 32 Nesebi ve Gençlik Yılları Mus ab b. Umeyr b. Haşim b. Abdi Menaf b. Abdiddar b. Kusay, b. Kilâb b. Mürre el-kureşî el-abderî.

Detaylı

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed?

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Hicret Edebilmek Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Ġdris YAVUZYĠĞĠT idrisyavuzyigit@hotmail.com 25 Ekim 2014 Cumartesi 1 Muharrem 1436

Detaylı

Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI

Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Özet: Hz. Peygamberin hayatı boyunca fazla evlilik yaptığı bilinen bir husustur. Acaba Rasulullah neden bu kadar fazla

Detaylı

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H. KONEVİ YAYINLARI Hadis MÜSNED-İ ÂİŞE Hazırlayan Menar GÜNDÜZ MÜSNED-İ ÂİŞE Editör Ramazan Sönmez Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.İbrahim Ceylan Baskı Dizgi Ofset Son Okuma Ali Menekşe 1. Baskı Eylül 2008

Detaylı

YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA

YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA Yıl: 5 Sayı: 32 İrşad Dergisi Eylül / Ekim sayısı EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE irsadder@gmail.com YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA NIN (sallallahu aleyhi

Detaylı

GENEL KÜLTÜR SORULARI

GENEL KÜLTÜR SORULARI GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir? Cevap: Adab-ı Muaşeret veya Görgü Kuralları 2. Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan( k.s.) kaç yılında dünyaya

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23 İçindekiler Editör den PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) HACCI NE ZAMAN ve NASIL YAPTI? ARILARIN KORUDUĞU SAHABİ ASIM İBN SABİT UHUD-3 CENNET TEKİ HURİYİ DEĞİL, EVDEKİ HANIMI DÜŞÜNELİM DARÜL ACEZE SAKİNLERİNİN

Detaylı

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYISI 2011 İÇİNDEKİLER Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA sy.6,7 Esma-i Nebî

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

SAD KELİME-İ HAZRET-İ ÖMER

SAD KELİME-İ HAZRET-İ ÖMER SAD KELİME-İ HAZRET-İ ÖMER (Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü) Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR İstanbul 2009 Yeniköy Grafik Reprodüksiyon San. A.Ş. Mecidiyeköy, Gülbahar M. Oya S. No:16/1 Şişli / İstanbul Tel: 0212

Detaylı

9. DERS Siyer i Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak

9. DERS Siyer i Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak 9. DERS Siyer i Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا إ ن ت ت ق وا الل ه ي ج ع ل ل ك م ف ر ق ان ا و ي ك ف ر ع ن ك م س ي ئ ات ك م و ي غ ف ر ل ك م و الل ه ذ و ال ف ض ل ال ع ظ يم Ey iman

Detaylı

Dergisi. Yıl:1 Sayı:1 KUR AN HUTBE İSLAM DÜNYASI İLMİHAL EDEBİYAT. Suriye

Dergisi. Yıl:1 Sayı:1 KUR AN HUTBE İSLAM DÜNYASI İLMİHAL EDEBİYAT. Suriye Şüphesiz mescidler Allah ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Cin Suresi,18 ayet Yıl:1 Sayı:1 KUR AN Dergisi HUTBE İSLAM DÜNYASI İLMİHAL EDEBİYAT Allah'ın mescidlerinde O'nun

Detaylı

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 Adapazarı, 1434 / 2013 1. BASKI ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Okumayı Teşvik Derneği Tel: (0264) 274 16 31 info@okumayitesvik.com info@tomorhoca.com

Detaylı

Rasûlullah ın Arkadaşı Ebû Hureyre Tarih Hedef li Yeni Bir Araştırma

Rasûlullah ın Arkadaşı Ebû Hureyre Tarih Hedef li Yeni Bir Araştırma Rasûlullah ın Arkadaşı Ebû Hureyre Tarih Hedef li Yeni Bir Araştırma Burhan Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan İlmî Araştırmalar Merkezi Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem'in Arkadaşı

Detaylı

2014 BİLGİ YARIŞMASI SORULARI (TÜRKÇE)

2014 BİLGİ YARIŞMASI SORULARI (TÜRKÇE) 2014 BİLGİ YARIŞMASI SORULARI (TÜRKÇE) GENEL KÜLTÜR SORULARI 1- Olimpiyat halkasında kaç tane halka bulunur? Cevap: 5 2- Uzaya çıkan ilk insan kimdir? Cevap: Yuri Gagarin 3- La Giaconda nın daha çok bilinen

Detaylı

Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse başı dertten kurtulmaz.

Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse başı dertten kurtulmaz. 1 Kasım MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERİMİZ Bir milleti millet yapan ve ayakta tutan millî ve manevî değerleridir. Bu değerler, milletlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşamasını ve millî kimliğiyle

Detaylı

16. DERS Siyer Coğrafyası nın Tarihsel Süreci (KÂBE)

16. DERS Siyer Coğrafyası nın Tarihsel Süreci (KÂBE) 16. DERS Siyer Coğrafyası nın Tarihsel Süreci (KÂBE) و إ ذ ج ع ل ن ا ال ب ي ت م ث اب ة ل لن اس و أ م نا و ات خ ذ وا م ن م ق ام إ ب ر اه يم م ص ل ى و ع ه د ن ا إ ل ى إ ب ر اه ي م و إ س م اع يل أ ن ط ه ر

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden.

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Manevi buhrandan Hakk ın Burhan ına Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O nun

Detaylı