İŞİTME CİHAZI K O M İ K R E S İ M L E R M İ Z A H

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞİTME CİHAZI K O M İ K R E S İ M L E R M İ Z A H"

Transkript

1 K O M İ K R E S İ M L E R M İ Z A H İŞİTME CİHAZI Adam işitme cihazı almak için bir mağazaya girmiş. Tezgâhtara, "Ucuz bir şey olsun!" demiş. "Fiyatlar 2 dolar ile 2 bin dolar arasında değişiyor efendim" demiş tezgâhtar... "2 dolarlık model nasıl bir şey?" "Bu butonu kulağınıza takıp, şu teli boynunuzun üzerine bırakıyorsunuz efendim." "Bu nasıl çalışıyor?" "Çalışmıyor efendim... Kulağınızda bunu görenler daha yüksek sesle konuşmaya başlıyorlar!.." 64 İSMMMO YAŞAM

2 İNTERNETTE BUNLAR VAR :) ÇOCUKLARDAN EVLİLİK CEVABI Kiminle evleneceğinize nasıl karar verirsiniz? - Buna biz karar veremeyiz, Tanrı bunları önceden ayarlamıştır. Biz de kime takılacaksak, bir gün yolda yürürken karşımıza çıkar. (Zeynep, 10 yaşında.) Evlenmek için en uygun yaş kaç olmalı? - Yaşla ilgisi yok, evlenmek için aptal olmak yeter. (Ali, 6 yaşında) Annenle babanın ortak yönü nedir? - İkisi de, başka çocuk istemez. (Selin, 8 yaşında) Bir kızla bir erkek çıktıkları zaman neler yaparlar? - Biriyle çıkmak çok eğlenceli. Aslında yeterince sabırla dinleyebilirseniz, erkekler bazen güzel konuşuyorlar. (Gamze, 8 yaşında) - İlk randevuda birbirlerine yalan söylerler. Ama bu yalanlar ikinci kez buluşmak isteyecek kadar ilginç olmalı. (Metin, 10 yaşında) İlk randevudan memnun kalmazsan ne yaparsın? - Eve gidip ölü taklidi yaparım. Ertesi gün bütün gazeteleri arayıp, Ben öldüm ismimi cenaze ilanlarınıza yazar mısınız? derim. (Hüseyin, 9 yaşında) Birini öpmek hangi şartlarda doğrudur? - Çok parası varsa (Petek, 7 yaşında) - Kanunlar en az 18 yaşında olmalısınız diyor ama kanunları boşver. (Cüneyt, 7 yaşında) - Ben öpmem. Kadınlar öpünce hemen evlenip çocuk yapmak istiyorlar. Ben uğraşamam. (Levent, 8 yaşında) Evlilik diye bir şey olmasaydı neler olurdu? - Hesabını vermemiz gereken bir sürü bebek olurdu. (Murat, 8 yaşında) Bir evliliği, sonsuza kadar sürdürmek için ne gerekir? - Karınız çirkin de olsa, ona çok güzelsin demek gerekir. (Hasan, 10 yaşında) EİNSTEİN VE ŞOFÖRÜ Einstein konferanslarına hep özel şoförü ile gidermiş. Yine bir konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün şoförü Einstein'a; "Efendim, uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken ben de arka sıralarda oturup sizi dinliyorum ve neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum" demiş. Einstein gülümseyerek ona bir öneride bulunmuş: " Peki, şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar. O halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim, benim yerime sen yap konuşmayı, ben de arka sırada seni dinlerim." Şoför, gerçekten çok başarılı bir konuşma yapmış ve sorulan tüm soruları doğru yanıtlamış. Tam yerine oturacağı sırada bir kişi, o güne kadar konferansta sorulmamış ağır bir fizik sorusu sormuş. Şoför, hiç dur aksamadan soruyu soran kişiye dönüp: "Böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten çok garip" demiş. Sonra da salonun arkasında oturan Einstein'ı işaret ederek şöyle devam etmiş; " Şimdi size arka sırada oturan şoförümü çağıracağım ve sorduğunuz soruyu göreceksiniz, o bile yanıtlayacak." 2X2 _? Temel in oğlu yüzünde üzgün bir ifade ile okuldan gelmiş. Temel durumu görünce sormuş: - Ne oldu? - Matematik dersinden zayıf aldım. - Niye? - Öğretmen, İki kere iki kaç eder? dedi, bende altı dedim. - E oğlum, iki kere iki dört eder, hadi bilemedin beş eder. Altı nerden çıktı? ÇOCUK BİLMECELERİ 1- Uzaktan baktım bir karataş, yanına gittim dört ayak bir baş. 2- İstanbul da süt pişti, kokusu buraya düştü. 3- Penguenler niçin koltuğa oturmazlar? 4- Uzadıkça kısalan şey nedir? 5- Sesi var çanı yok, konuşur ağzı yok 6- Aşağı iner tıkır tıkır, yukarı çıkar şıpır şıpır. 7- Alçacık dalı, yemesi ballı. 8- Başımda saç yok, içimde tat çok 9- Ben giderim o kalır. Cevaplar 1- Kaplumbağa 2- Mektup 3- Smokinleri buruşmasın diye 4- Ömür 5- Radyo 6- Kova 7- Çilek 8- Kabak 9- Ayak izi RESİM VE KEÇİ Ayşe, ağacın altına oturmuş resim yapıyordu. Babası kızın elindeki bomboş kağıdı görünce sordu : -Leyla, ne resmi yapıyorsun bakayım? -Çimenlikte bir keçi resmi... -Çimenler nerede? -Keçi hepsini yedi. -Ya keçi? -Yiyecek bir şey kalmayınca o da gitti. M İ Z A H İSMMMO YAŞAM 65

3 K A R E B U L M A C A S U D O K U Z O R K O L A Y SOL DAN SA A 1. Ay lak - Ya ka r - Ar go nun sim ge si. 2. Mid ye ta va ya ka t lan bir sos - Ya pay. 3. Uyar ma - s per me çet ba li na s. 4. Olum suz luk ve ren bir önek - De er li bir or ki de tü rü - Kat ma, ila ve et me. 5. Gü ney Ame ri ka da ya fla yan uzun kuy ruk lu tu kan tü rü. 6. Ara l k s z - Çi zi le rek ya da oyu la rak aç lan ker tik. 7. S - cak l k - Dü me de li i - Sat ranç ta bir tafl. 8. Bir di nin için de Tan r ya ulafl mak ama c y la tu tu lan yol lar dan her bi ri - Bir no ta. 9. Pa ro la - Sivas n bir il çe si - Eli - za beth ad n n k sa bi çi mi. 10. Ev ren pu lu - Bir ifli yap ma ya ha z r. 11. Ke mik le rin to par lak ucu - Cil ve - Yok sul. 12. To ru nu olan ka d n - Ka r, efl. 13. Ka bi li yet - Vücut tan ç kan tuz lu s v. 14. Vo ley bol, te nis bö lü mü - Teh li ke li bir has ta l k. 15. Spi el berg in bir fil mi - Kay se ri nin bir il çe si - Kü çük ma a ra. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Sha kes pe are oyu nu - Tav la da bir sa y. 2. A r bafl - l l k - ç ten lik. 3. Uzak l k - Yüz y l - Ke sin ti ler den son ra ka lan mik tar. 4. Bir üzüm tü rü - Ha in lik. 5. Bir be sin mad de si - Bir za man bi ri mi - Es krim de bir dal. 6. Tel li ba l k ç l - Ge ve ze. 7. Saf yün, pa muk ve sen te tik el yaf ka r fl m sert ku mafl - Bir s v y fl r n ga ile ver mek ifli, zerk - Ka y k ta dü men ko lu. 8. Bir ifla ret s fa t - la ve - Gü refl te bir oyun. 9. Soy lu luk - Kol, k s m - Çin li le rin bir uzun luk öl çü - sü. 10. Mu la n n bir il çe si - La ba da da de ni len bir bit ki - Tel lü rün sim ge si. 11. Sa pak l k, ay k r l k - Ön de bu lu nan. 12. Ga eta no Do ni zet ti nin bir ope ra s - Sa dist - Ku ro sa va n n bir fil mi. Z O R K O L A Y KARE ÇÖZÜM SOLDAN SA A1. Avare-Dua-Ar. 2. Tarator-Suni. 3. kaz-kaflalot. 4. Na- Ada-Ulama. 5. Arakari. 6. S k-çetele. 7. Is -ilik-fil. 8. Tarikat-Re. 9. m-hafik-liz. 10. mika- Amade. 11. Om-Naz-Fakir. 12. Nine-Ayal.13. Yetenek-Ter. 14. Set-Kolera 15. Et-Develi- n. YUKARIDAN AfiA IYA 1. Atinal Timon-Se. 2. Vakar-Samimiyet. 3. Ara-As r-net. 4. Razak - hanet. 5. Et- Dakika-Epe. 6. Okar-Lafazan. 7. Dra- çitim-yeke. 8. fiu-ek-kafakol. 9. Asalet-Dal-Li. 10. Ula-Efelek-Te. 11. Anomali- leri. 12. Rita-Elezer-Ran.. HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU Bulmacamızdaki her satır, her sütun ve 3X3 lük her kutuya, 1 den 9 a kadar rakamlar yerleştirilecektir. Her satır, her sütun ve 3X3 lük kutu bölümlerinde 1 den 9 a kadar sayılar bir kez kullanılacaktır. 66 İSMMMO YAŞAM

4

5

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

K r ehir de muhte em aç l

K r ehir de muhte em aç l K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz)

İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz) ÇEVİRİ İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz) Ali Raza TAHİR a a Felsefe Bölümü, Pencap Lahor Üniversitesi, Pakistan Çev. Faruk ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı