YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 2006

2 GÖREVİ Belediyenin karar organları olan Meclisin, Başkanlığın ve Encümenin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini temin etmek.gelen-evrakın ilgililere tebliğini sağlamak.kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen i l a n l a r ı y a p m a k, p o s t a i ş l e m l e r i n i d ü z e n l e m e k, kayıtlarını tutmak. Evlenme işlemlerini yapmak. PERSONEL DURUMU Şenay AYDIN Yazı İşl.Müd.Yrd Mehmet KELEŞ Belediye Başkanı Saffet PEHLİVAN Başkan Yardımcısı Samim YAVUZ Yazı İşleri Müdürü Şefik SEL Yazı İşl.Müd.Yrd. EKİPMANLARI 6 Bilgisayar, 5 Yazıcı, Faks, Posta Makinası, Kağıt Kıyma Makinası, Ses Kayıt Cihazı, Evlendirme Memurluğu 1 Memur - 1 Geçici İşçi İşçi 3 (1 Geçiçi- 3 Hizmet Alımı) FAALİYET ŞEMASI MECLİS FAALİYETLERİ ENCÜMEN FAALİYETLERİ GELEN-GİDEN EVRAK POSTA İŞLEMLERİ İLAN-DUYURU EVLENDİRME İŞLEMLERİ BÜTÇE HARCAMALARININ YAPILDIĞI YERLER Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler (Memurlar) Tüketime Yönelik Giderler Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal Alımı Gayrimenkul Mal Alımı Tedavi Ve Cenaze Giderleri TOPLAM YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL 6

3 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS FAALİYETLERİ Belediyenin en yüksek karar organı olan Meclisin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmakta, gündemin hazırlanması ve Meclis Üyelerine tebliği sağlanmakta, toplantılarla ilgili kararlar ile tutanak özeti yazılarak bir nüshası ilgili servislere gönderilmekte, bir nüshası da birim arşivinde saklanmaktadır yılında, Kasım ayında 4, Ocak, Şubat, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 3, Mart, Eylül, Ekim, Aralık aylarında 2şer kez olmak üzere 33 kez toplanılmış, toplam 426 adet karar alınmıştır Ayrıca meclis üyeleri huzur hakkı ile ilgili puantajları tutulmakta ve tahakkukları da yapılmaktadır. Konu Adet % Oranı İmar Planı T ad.t alebi ,4 Diğer 35 8,2 Fiyat,H uzur, Ü cret tesp., 26 6,1 K esin H esap,b ütçe,aktar. 10 2,3 Sokak İsm i 10 2,3 İller Bankası Yetki, Kredi 8 1,9 K omisyon,ü ye Seçim i 8 1,9 Faaliyet,D enetim Raporu 4 0,9 Norm Kadro 4 0,9 Yer, Hisse Satışı 4 0,9 T üzük,y önet. D eğişikliği 3 0,7 Ü st Y önet.atam aları 3 0,7 İçkili Yer Bölge Tes, 2 0,5 Soru Ö nergesi 2 0,5 Stratejik Plan 2 0,5 Kentsel Dönüşüm Alanı 1 0,2 T OPLAM ,0 7

4 ENCÜMEN FAALİYETLERİ Belediyenin yürütme organı olan Encümenin karar alma çalışmalarına yardımcı olmakta, Salı-Cuma günleri haftada iki kez toplanan encümenin görüşeceği gündemi hazırlamaktadır. Alınacak karar ile ilgili kanuni esaslar gözden geçirilmekte, varsa özel bilgiler encümene sunulmakta, encümenin vermiş olduğu karar doğrultusunda Encümen Karar Özet defteri tutulmakta, kararlar yazılıp, üyelerin imzasından sonra ilgililere tebliği ve arşivlenmesi yapılmaktadır. Ayrıca encümen üyelerinin huzur hakkı ile ilgili puantajları tutulmakta ve tahakkukları da yapılmaktadır. Encümenimiz bu faaliyet döneminde 63 kez toplanmış olup, 796 adet karar alınmıştır. 8 KONULARINA GÖRE KARARLAR ADET Yol Terki,ifraz,ihdas,tescil,tevhit 280 Kaçak Yapı 82 Özel Halk Otobüsleri 43 Para Cezası 37 İade 35 Su Zayi Bedeli 30 Fiyat Takdiri 28 Kıdem Tazminatı 28 Arsa Satışı 24 Diğer 19 Araç Satışı 14 Zemin Katta İşyeri 14 Aktarma Yapılması 11 Ceza Verilmesi 11 Yurtdışı Görevlendirme. 10 Açma Kapama Saatleri 9 Düzenleme Sınırı Belirlenmesi 9 Hisse Satışı 8 İşgaliye 8 İtiraz 7 Kira Bedeli Tespiti 6 Red Kararı 6 Kamulaştırma 5 Resen Düzenleme 5 Terkli Yolun Bedelsiz İadesi 5 Bando Ücreti 4 Bedel- Ücret Tespiti 4 Kiralama 4 Üye Seçimi 4 Bütçe,Kes.Hes,Ödenek 4 Temyizden Feragat 4 Bedelsiz Devir 3 Dilenci Parası 3 Geçici İnşaat İzni 3 Hurda Satışı 3 İhalenin Pazarlığa Bırakılması 3 Ahır Faaliyeti 2 Çöp Ayrıştırma ihalesi 2 Dergaz,Doğalgaz 2 Takas 2 Yıkım 2 İhtar 2 Güzergah Tespiti 2 Mizan 2 Görevlendirme 2 İkramiye-Memur 1 Pazaryeri 1 Muhasebe İşlemleri 1 Tahsis 1 Görüş İstenmesi 1 TOPLAM 796

5 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELEN GİDEN EVRAK Belediyeye posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek, bilgisayar kaydı alınmakta ve ilgili birimlere zimmetle gönderilmektedir yılında kurum dışından gelen adet evrakla ilgili zimmet, kayıt, tebliğ ve dağıtım işlemi yapılmıştır yılında 200 adet giden evrakın kaydı yapılarak ilgili kişi ve kurumlara gönderilmiştir. Posta İşlemleri Belediyemiz bünyesinde işlemleri tamamlanan evraklar servisimizde toplanarak posta ücret ödeme makinesinden geçirilmekte, pullanması işlemleri tamamlanarak postaya verilmektedir. Bu işlem ile ilgili posta zimmet defterine gerekli kayıtlar yapılmaktadır. Bu dönem içinde posta makinasından 6.387,15 tutarında pul avansı ile 83,40 YTL lik pul basılmış olup, bu dönemde 3768 adet evrak postaya verilmiştir POSTA İŞLEMLERİ Posta Makinası PUL Adet Tutarı Adet Tutarı OCAK ,45 ŞUBAT ,10 MART ,70 NİSAN ,80 MAYIS ,30 HAZİRAN ,00 TEMMUZ ,20 AĞUSTOS , ,00 EYLÜL , ,80 EKİM , ,20 KASIM ,50 3 1,80 ARALIK , ,60 TOPLAM , ,40 BİMER hattından Belediyemize gönderilen evrakların istatistik bilgileri aşağıda sunulmuştur. BAŞBAKANLIKTAN ALINAN ÖZET BİLGİLER ( ) Yeni Başvurular 1 Başvuru Türü Belirlenmiş 0 Başvuru Türü Belirlenmemiş 1 Gelen Kutusu 2 Okunmamış 0 Bekleyen 2 Giden Kutusu 4 Gittiği Yerde İşlem Yapılmış 4 Gittiği Yerde İşlem Yapılmamış 0 İşlemi Bitenler 42 Geçersiz Başvurular 0 9

6 İLAN- DUYURU Müdürlüğümüz, ilan panosu veya anons sistemi aracılığıyla kamuoyuna yapılacak ilan ve duyuruları düzenlemektedir. İlan panosuna asılarak yapılan duyurularla ilgili asma ve kaldırma tutanakları düzenlenerek ilgililere tebliği ile 1 nüshası dosyasında saklanmaktadır YILINDA OKUNAN İLANLAR CENAZE İLANI 735 DİĞER İLANLAR 110 KAYIP ÇALINTI İLANLARI 28 İLAN TUTANAĞI DÜZENLENEN RESMİ KURUMLAR ADEDİ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 132 ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 71 İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 45 KÖYDES 18 İZALEYİ ŞUUYU 15 DEFTERDARLIK-MİLLİ EMLAK 15 BELEDİYELER 12 PTT 11 GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 5 SULH HUKUK 3 TARIM KREDİ KOOP. 3 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 3 KARAYOLLARI GEN.MÜDÜRLÜĞÜ 2 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1 MUHTARLIK 1 İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 1 ÇIRAKLIK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1 KREDİ YURTLAR KURUMU 1 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 1 2.ASLİYE HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ 1 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1 KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 1 TOPLAM

7 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME MEMURLUĞU Belediyemize müracaat eden çiftlerin evraklarının tamamlanmasına yardımcı olarak, evlenme akdini yapmak. Akdin resmiyetinin tüm kurumlarca sağlanması amaçlı yazışmaları yapmak EVLENME İŞLEMLERİ YERLİ YABANCI TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSALDURUM VE BEKLENTİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Sayfa A.Bütçe Giderleri...4-5 01. Personel Giderleri...6 02.

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi : 04.04.2012 Meclis Karar No : 04/01-24 A-VİZYON MİSYON VE İLKELER Zamanı hizmete dönüştüren belediye

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler A. İlk Hafta (7 gün) İçinde Yapılacak İşlemler 1. İl/ilçe seçim kurulundan mazbata alınır. 2. Önceki Başkan ile devir teslim töreni

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün Kuruluşu, Görev

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 11.1.3 no lu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2007 FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2007 FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2007 FAAL YET RAPORU Kazan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Tel : 0 312 814 53 00 Fax: 0 312 814 10 12 www.kazan.bel.tr e-mail:admin@kazan.bel.tr

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir.

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir. ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini,

Detaylı

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili sendikalarla yapılan yazışmalar, bir arada

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

ANKARA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ANKARA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ANKARA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ankara Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

ARDAHAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ARDAHAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ARDAHAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ardahan Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Sayfa2 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1. Cumhurbaşkanı Sayfa3 Sayfa4 Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru,

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2011 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2012 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI..4-5 3- DENETİMİN KAPSAMI

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı