FAYLI ŞARYAJLI YAPILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAYLI ŞARYAJLI YAPILAR"

Transkript

1 FAYLI ŞARYAJLI YAPILAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. Fay, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kaymasıyla ortaya çıkan kırıktır Kayaçlar, kırıklar boyunca koparak birbirinden ayrılırlar. Bu ayrılma sırasında ortaya çıkan blokların birbirine göre yerdeğiştirmesi - birbirinden düşey yönde uzaklaşma, - birbirine göre yanal olarak uzaklaşma -birinin bir diğeri üzerine doğru yükselmesi olmak üzere 3 şekilde gerçekleşir. Kayaç(lar)ın bir düzlem boyunca gözle görülebilecek şekilde kayma göstermesi olayına faylanma, bu olay sonucu oluşan kırığa ise fay adı verilir. 1

2 Yeryuvarı üzerinde oluşan yıkıcı depremlerin hemen hemen tamamı faylarla ilişkilidir. Bu nedenle faylar, depremlerin anlaşılması açısından en önemli unsurlardan biridir. Fayların boyutları birkaç cm den birkaç yüz hatta bin km ye, atım miktarları ise birkaç cm den onlarca hatta bazen yüzlerce km ye kadar değişmektedir. Fayların boyu depremin büyüklüğü ile logaritmik olarak orantılıdır. Büyük ve sığ depremlerde yeryüzünde gözlenen fayın boyu yüzlerce km ye erişebilmektedir. Örnek olarak vermek gerekirse 1939 Erzincan Depreminde oluşan fayın boyu 360 km olup, üzerindeki en büyük yerdeğiştirme (atım) ise 7,5 metredir. Faylar, tek bir kırık şeklinde olmayıp, segmentler (birbirinin devamı şeklindeki fay parçaları) şeklinde de gelişmiş olabilir. FAYLARIN SINIFLANDIRILMASI Fayları birçok özelliklerine göre sınıflandırılır. Başlıca sınıflandırmalar A) Mekanik özelliklerine göre Normal (Gravite veya Tansiyon) faylar Ters (Bindirme) faylar Yırtılma (doğrultu atımlı) faylar B) Geometrik özelliklerine (atım türlerine) göre Eğim atımlı faylar Doğrultu atımlı faylar Verev (oblik) atımlı faylar Bunların dışında -Çevre yapısı ile olan ilişkilerine göre -Mostra (Yüzlek) görünümlerine göre -Tabakalara göre -Kıvrımlara göre -Şekillerine göre (Harita ve enine jeolojik kesitlerde) -Eğim derecelerine göre (Büyük ve küçük açılı) de bazı sınıflandırmalar yapılmaktadır. FAY ÇEŞİTLERİ: Fayların sınıflandırılmasında atım yönleri kriter olarak alınmaktadır. Atım ise, fay bloklarının fay düzlemi boyunca birbirine göre hareketlerinin doğrultusu ile belirlenmektedir. Faylar, blokların hareket yönü ile fay düzlemi arasındaki ilişkiye göre sınıflara ayrılır: 2

3 A) Eğim yada düşey atımlı faylar 1- Normal atımlı fay 2- Ters fay B) Doğrultu (Yanal ) atımlı faylar 1-Sağ yanal atımlı faylar 2- Sol yanal atımlı faylar C) Verev-Yan (Eğik-Oblik ) atımlı faylar. 1- Normal Oblik faylar 2- Ters Oblik faylar Eğim atımlı faylar: Blokların fay düzleminin eğimi yönünde (doğrultusuna dik olarak) hareket ettiği faylardır. Tavan bloğu taban bloğuna göre aşağı düşmüşse eğim atımlı normal faydan, Tavan bloğu taban bloğuna göre yukarı çıkmışsa eğim atımlı ters faydan söz edilir. Normal faylar gerilmeli tektonik rejim altında gelişir ve bölgenin genişlemesine neden olurlar. Ters faylar ise sıkışmalı tektonik rejim altında gelişir ve bölgenin kısalmasına neden olurlar. Eğim atımlı faylarda, fay düzlemi boyunca tavan bloku aşağıya doğru hareket etmişse bu faylara EĞİM ATIMLI NORMAL FAY denir 3

4 Her zaman simetrik horst ve graben yapıları oluşmaz. Bazı yerlerde normal fay takımlarından sadece bir takım gelişir. Bu şekilde aşağı doğru çökmüş kesimlere yarıgraben denir. Simetrik graben/horst yapıları, yatay yönde uzamaya düşey yönde ise kısalmaya yol açar. 4

5 Fay ve Elemanları Bir kırığa fay denilebilmesi için kırık çizgisinin iki tarafındaki blokların birbirlerine göre yer değiştirmiş olması gerekir. Bu olay hem epirojenik hem de orojenik hareketler esnasında ortaya çıkabilir.bu yer değiştirme dikey, yatay veya yanal yönde gerçekleşebilir. Bu yer değiştirmenin miktarı ise, santimetre ile ifade edilebileceği gibi birkaç yüz metre, hatta birkaç yüz kilometre bile olabilir. Kuşkusuz küçük ölçekli fayların morfolojiye yansıması olmaz. Fayın atımı fazlalaştıkça yerşekilleri daha belirgin olarak drtaya çıkarlar. Kırılma sonucunda birbirinden ayrılan bloklar kırılma düzlemi boyunca kayar ve birbirlerine göre yer değiştirirler. İşte kayma hareketinin meydana geldiği düzleme fay düzlemi (sathı) veya fay aynası denir. Fay aynası daha belirgin olarak sert kayaçlarda görülür. Ayrıca, fay aynası veya aynası bir dikliğe karşılık geldiği için bu dikliğe ise Fay dikliği denilmektedir. - Fay aynası, fay düzleminin iki yanındaki blokların birbirlerine sürtünmesiyle meydana geldikleri için parlak bir düzlem halindedir. Eğer blokları oluşturan tabakalar homojen, yani tek bir kayaçtan meydana gelmekte ise, içinde çizecek unsurlar bulunmayacağından bu düzlem adeta bir ayna gibi belirir. Ayna tabiri de bunun için kullanılmıştır. - Fay düzlemi boyunca meydana gelen hareketin miktarı atım veya röje ile ifade olunur. Atımın yönü ve değeri çok değişkendir. 5

6 Faylarda kayma hareketi çok defa yalnız bir düzlem üzerinde değil birbirine paralel birkaç düzle üzerinde gerçekleşir. Buna fay zonu denir Biribirine göre yer değiştiren iki fay bloku arasında kayaçların mekanik olarak parçalanması ve ezilmesi ile Fay breşi veya milonit Oluşur. Fayın Jeolojik ve Stratigrafik Birimler Üzerindeki Etkileri Fay düzlemleri boyunca gerçekleşen hareket genelde aynı istife, ortama veya dizine ait olmayan (yaşları, kökenleri, oluşum ortamları, kökenleri hep farklı)kaya topluluğunu yan yana getirir Yapıların devamsızlığı Kimi jeolojik yapıların belirli hatlar boyunca kesilmesi bir faya işaret edebilirler: Tek bir normal fay takımının gelişmesinde de yine uyuşum problemleri ortaya çıkacaktır. Yarı grabenlerin geometrisini açıklayan modellerden biri domino modelidir. Bu modele göre bloklar birbirinden ayrıldığı zaman, faylarla sınırlı bloklar yana doğru çöker. 6

7 Herbir blok birbirine göre faylanmayla yer değiştirir ve aynı zamanda rijit dönmeye uğrar. Bu basit modelde blokların içinde dönme yoktur ve dönme açısı başlangıçta yatay olan tabakaların eğim açısından belirlenir. Bu modelde bloklar arasında üçgen şekilli potansiyel boşluklar oluşur. Bir çok doğal örneklerde bu üçgen şekilli havzalar progresif olarak dönme yapan blokların yükselen uçlarından kaynaklanan sedimentlerle dolar. Bu sediment birikimi blokların dönme hareketleri ile beraber gelişeceği için, bireysel tabaka kalınlıkları aşağı doğru düşen bölümlere doğru kalınlaşacak ve kama şekilli olacaktır. Düzgün olmayan dönme hareketleri formasyon içi açılı uyumsuzluklar geliştirebilir. 7

8 Blokların dönme aktivitesi ve sediment birikimi arasında tam bir ilişki olduğu için bu tip faylara büyüme (growth fault) fayları denir. Derinlerdeki boşluk problemi ise alttaki kayaçların sünümlü akması ile giderilebilir. Yarı ve tam graben yapıları genellikle bölgesel kabuk incelmeleri ile ilişkili olduğundan, bu olay kabuk izoterminin artışını ve magmanın yukarı doğru göçünü de sağlayabilir. Bu durumda dönme yapan bloklar arasındaki boşluklar, derinlerde magma haznesinin sokulumu, yüzeyde ise volkanik (lav ve piroklastik) faaliyetlerle doldurulur. Deformasyonun yoğun olduğu kesimlerde bir fay yerine birbirine paralel, yarı paralel gelişen veya hatta birbirlerini kesen fay segmanlarından oluşan fay zonları/kuşakları meydana gelir. Mukavemeti zayıf olan kayaçlarda net bir kırık gelişmeden ötelenme, deformasyon gelişebilir ve böylece makaslama zonları gelişir. DOĞRULTU ATIMLI (Transform) FAYLAR Bu faylar bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal, yırtılma veya wrench faylar) karşı bloktan bakan kişiye göre haraket yönüne göre sağ yönlü veya sol yönlü olarak tanımlanır. Bu faylarda hareket yataydır, yani fay düzleminin doğrultusu boyuncadır. Doğrultu atımlı faylarda bloklar birbirine göre yatay yönde yer değiştirir 8

9 Doğrultu atımlı faylar Blokların birisinin üzerinde duran ve diğer bloka bakan kimseye göre, karşı blokun sağa veya sola kaymasına göre Sağ yönlü doğrultu atımlı Sol yönlü doğrultu atımlı Faylar şeklinde ikiye ayrılır Sağ yönlü yanal atımlı fay sol yönlü yanal atımlı fay 9

10 Doğrultu atımlı faylar özellikle uç kesimlerinde çatallanarak sıçrama fayları oluşturular. Bu faylar ana fayla aynı hareket yönüne sahiptirler. Doğrultu atımlı faylar (DAF) genellikle parallel takımlar şeklinde gelişir ve bu takımlar, 60olik açı yapan konjugeyt ve zıt yönlü hareket sunan ikinci bir takımla da beraber bulunabilirler. Doğrultu atımlı fayların kademeli bir şekilde gelişimi de yaygındır Doğrultu atımlı faylar (DAF) genellikle parallel takımlar şeklinde gelişir ve bu takımlar, 60olik açı yapan konjugeyt ve zıt yönlü hareket sunan ikinci bir takımla da beraber bulunabilirler. Doğrultu atımlı fayların kademeli bir şekilde gelişimi de yaygındır Bazı durumlarda şiddetli transpresyon fay zonundaki kayaçların yanal olarak ekstrüzyonunu sağlar. Bu yapı yukarı doğru konveks bir dizi ters fay içerir. Kesit görünümleri nedeniyle buna çiçek veya palmiye ağacı yapısı denir 10

11 Bu yapı yukarı doğru konveks bir dizi ters fay içerir. Kesit görünümleri nedeniyle buna çiçek veya palmiye ağacı yapısı denir. Kayma yönü ile basamaklanma veya bükülme yönü aynı: Bu tipte hareket sistemi faylar arasındaki bölümlerin uzamasına, incelmeye ve ana faya oblik normal fay sistemlerinin gelişimine yol açar. Bu hareket küçük ölçekli çukurluklardan, bölgesel ölçekli çek-ayır (pull-apart havza) havzaları ve romb şekilli grabenler oluşturur. Buraları sedimentlerle dolar ve sedimentlerin kalınlığı kenardan merkeze doğru değişir, ayrıca hareket yanal olduğundan birbirini izleyen sediment düzeyleri zamanla değişir. Doğrultu atımlı faylar birleşen ve ayrılan tarzda örgülü bir yapı sunabilir. Bunlar da horst ve graben yapıları oluşturur 11

12 Fay düzlemleri boyunca dönmeler Bir çok fay uç noktalarında sona erer. Bazı faylar diğer faylarla kesilir veya hareket başka özellikteki bir faya transfer edilir. Bazen de faylar yukarıdakilerden farklı olarak aniden sona erer. Bu tip faylarda yer değiştirme miktarı fay boyunca değişir ve uç noktasında sona erer. Bu özellik fay düzlemindeki dönmeli hareket sonucunda gelişir. Bunlara rotasyonel veya makas fayları denir. Dönme ekseni fay düzlemine diktir. Rotasyonel faylarda dönme açısı genellikle 10 o den azdır. maksimum hareket fay düzleminin merkezinde gelişir. 12

13 Türkiye nin önemli tektonik unsurlarından DAFZ ana gidişe paralel, yarı paralel ve oblik olarak yönlenmiş bir dizi faydan oluşur. 13

14 Allen (1965) DAFZ nu Ölü Deniz Fayı (ÖDF) ile birleştirirken, Mc Kenzie fayı güneybatıya doğru Kıbrıs a kadar uzatmaktadır. DAFZ, Karlıova da KAFZ ile bir üçlü kavşak oluşturacak şekilde başlamakta, güneybatıya doğru Bingöl e kadar uzanmaktadır. Güney bölümü Kuzey bölümüne daha az düzdür ve olasılıkla bindirme bileşeni taşımaktadır (Mc Kenzie, 1976). Karada uzunluğu 650 km dir ve deniz altında daha fazla devam edebilir. DAFZ, KAFZ ve ÖDFZ ile üçlü kavşak oluşturur. DAFZ levha hareketine paralel sırf doğrultu atımlı faylar içerdiği gibi, levha herketine oblik yönelmiş segmentleri de bulunmaktadır. Bu fay zony byunca önemli Çek-ayır havzaları oluşmuştur: Hazar gölü Gölbaşı havzası, Doğu Anadolu Fay zonu üzerindeki topla atım da tartışmalıdır Fırat Nehri kanallarının ve Pliyosen öncesi kayaçların ötelenmesi km km ötelenme, km ötelenme verir Kayma hızı yılda 6-10 mm GPS verileri 11+2 mm/yıl Taymaz ve diğ. ne göre ise mm/yıl dır TERS FAYLAR Tavan blokunun taban blokuna göre yukarıya doğru hareket ettiği faylardır. Ters fayların eğimi 45o den büyükse yüksek açılı ters fay, eğimin 45o den az ise düşük açılı ters fay denir. Eğim açısı 10-35o ise bindirme veya bindirme fayı adı verilir. Daha düşük açılı bindirmelere ise nap veya örtü fayı denir. 14

15 Bindirme fayları genellikle kompresyonel orojenik zonların dış kesimlerinde (önülke/foreland) yaygın olarak görülür. Bir orojenik ön-ülke pratik olarak genellikle yatay tabakalı ve devrik olmayan kayaçları içerdiği için, bindirme faylarında daima yaşlı kayaçlar genç kayaçlar üzerinde yer alır. Şaryaj (=Aşmalı Yapı) : Geniş ölçülü kıvrılmalarla çok kıvrımlaşmış tabakaların bir yana doğru iyice yatarak ileri doğru uzaması böylece diğer tabakaların üzerini örtmesi ile oluşurlar. 15

16 Bindirme fayları tabakaların tekrarlanmasının sağlar ve kalınlaşmaya yol açar. Hareket eden tavan blokuna nap dilimi denir. Naplar, taban blokuna göre 10 km den daha fazla hareket etmiş bindirme dilimleridir. Daha az hareket etmiş dilimlere paraotokton nap adı verilir. Otokton, paraotokton ve allokton terimleri sırasıyla hareket etmemiş, az hareket etmiş ve oldukça fazla hareket etmiş kayaçlar için kullanılır. Fakat bunlar göreli kavramlardır. Yarı yatay bindirmeler (naplar) erozyona uğradığında, bindiren dilim birbirinden ayrılmış parçalara bölünebilir. Taban bloku üzerinde ada şeklinde bulunan izole olmuş bölümlere klip adı verilir. Yine bindiren dilimin erozyonu sonucu taban blokuna ait kayaçlar, bindiren dilim altında görülebilir. Bu yapıya da pencere adı verilir 16

17 Şaryajlı yapılarda normal tabaka sıralanışı bozulur ve daha eski tabakalardan oluşan kıvrımlar daha yeni tabakaların üzerinde yer alabilir. Bu şekilde yaşlı tabakaların genç tabakalar üzerinde bir örtü oluşturması sonucunda bir örtü tabakası ortaya çıkar ki bu örtüye şaryaj örtüsü adı verilir. Şaryaj örtüsü bazı alanlarda derine doğru aşındırma yapan arsular ile yarılır.bunun sonucunda eski tabakaların altında kalmış olan yeni tabakalar sınırlı bir şekilde sahada görülebilir.işte bu gibi aşınım gediklerine pencere adı verilir. Bu esnada, aşınmanın ilerlemesine bağlı olarak, örtüye ait bazı kısımlar adeta şahit tepeler halinde kalır ki bunlara ise klip ( veya Aşma adası) adı verilir. Aşma adalarının geniş ölçüde olanlarına ise nap denilir. Klip bir tepeye, nap ise daha çok bir plato parçasına karşılık gelir. Erozyonun daha da ilerlemesiyle bindirmenin ön kesiminde bulunan pencereler birleşerek geniş alanlar oluşturursa bu yapıya da yarı-pencere denir. Bindirmenin gerisinde, bindirme dilimlerinin derinlere doğru indiği kesimlere kökzonu denir. Kök zonu kayaçların orijinal olarak bulunduğu kesimlere değil de, bir ağacın gövdesinin toprak altına daldığı kesime benzetebiliriz. Bu durumda kök daha derinlere kadar uzanabilir. Bindirme fayları, bazen tabanda birleşen bir çok bindirme dilimlerine bölünmüş olabilir. Buna imbrike veya ekaylı yapı adı verilir. Ekaylı yapılarda bindirme dilimlerini aşağıda birleştiren bindirmeye taban bindirmesi denir. Bu bindirme dilimleri üstten de bir bindirme fayı ile sınırlanmış olabilir. Buna da tavan bindirmesi denir. Her bir bindirme fayı yukarı doğru sönümlenebilir, fakat genellikle tavan bindirmesine doğru asimptotik olarak büklürler, bu durumda bindirme dilimleri taban ve tavan bindirmeleri arasında yer alırlar. Bu yapıya dupleks yapı adı verilir. Dupleks yapı, ana bindirme altında bir dizi sıralı bindirme fayı gelişimi ile oluşur 17

18 FAYLARI ARAZİDE TAN IMA VERİLERİ VE YÖNTEMLERİ Tektonik aktivitesi devam eden fayların (aktif fay, diri fay) bulunduğu bölgelerde, fay tipine bağlı olarak değişik belirteçler-işaretler fayın tanınmasını sağlar. I.YÖNTEM: Jeolojik yöntemler 1- Yap ıların süreksizliği 2- Tabakalar ın/stratigrafinin tekrarlanması veya eksik olması 3- Silisleşme ve mineralizasyon 4- Sedimanter fasiyeste ani değişimler II.YÖNTEM: Fay düzleminin özellikleri (fay aynası, fay kertiği, fay veya kayma çizgileri, milonitin varlığı gibi) veya varlığı ile ortaya konulan yöntemdir. Bu yöntem de jeolojik bir yöntemdir. Resekant fay yüzeyi dikliği Farklı aşınma neticesinde meydana çıkan fay sarplığı, alçalmış bloğun bulunduğu tarafa doğru eğimli olduğu takdirde buna, resekant fay sarplığı adı verilir. 18

19 Obsekant fay yüzeyi dikliği Fay sarplığı, yükselmiş bloğun bulunduğu tarafa doğru eğimli ise, buna obsekant fay sarplığı denir Fay yüzeyinin iki tarafındaki bloklardan dayanıksız bloğun daha hızlı aşınması, dolayısıyla blokların farklı aşınımı sonucu beliren fay yüzeylerine denir. 19

20 III.YÖNTEM: Bu yöntem ise morfolojik bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle jeolojik verilerin tıkandığı veya bulunamadığı durumlarda morfolojik değişme ile fayı tespit etmeye yarar. Morfolojik değişme denildiğinde fay vadileri, ötelenmiş vadi ve sırtlar gibi unsurların arazide görülmesi anlaşılmaktadır. 20

21 Fay Vadileri Vadilerin uzanışında bir kıvrılma görülmeyip düz bir uzanış gözleniyorsa bu vadilerin fay vadisi olması ihtimali yüksektir. Akarsular daha çok zayıf direnç gösteren yerlere yerleşirler. Faylar da yeryüzündeki zayıf direnç hatlarından en önemlileridir. Bundan dolayı akarsular fayların geçtikleri yerleri daha kolay yerleşir ve orayı aşındırırlar. İşte akarsular fayın üzerine yerleşirse çizgisel vadiler oluşur. Örneğin Suşehri ile Niksar arasındaki Kelkit Vadisi böyle bir vadi olup akarsuyun KAF üzerine yerleşmesiyle meydana gelmiştir. Birikinti koni ve yelpazeleri Üçgen yüzeyli şekiller (Triangular facets) Normal faylarda üstteki bloğun akarsularla yarılması sonucu üçgen şeklinde oluşan yükseltilere Üçgen yüzeyli şekiller (triangular facets) denir. Akarsu ötelenmesi, Dere yataklarında dönme ve çarpılmalar, Ötelenmiş Sırt ve Vadiler DAF ların bulunduğu bölgelerde en belirgin özelliklerden biri, vadi ve nehirlerin fay boyunca ötelenmesi ve dirseklenme oluşturmasıdır. 21

22 Bunlar ise doğrultu atımlı fayların görüldüğü sahalarda izlenir. Buralarda örneğin akarsu aniden bir yön değiştirerek dirsek yapar. Fırat ın Güneydoğu Toroslar içinde açmış olduğu boğazda (Kömürhan Boğazı) böyle bir ötelenme meydana gelmiştir. Tarla, bahçe, yol sınrılarındaki yerdeğiştirme Uzamış Tepeler/Basınç Sırtları Göl, Su kaynağı, Bataklık dizilimi, kesilmiş sırtlar, ötelenmiş dere yatakları, uzun ve derin çizgisel vadiler Transtansiyon- çek-ayır havzaları- çöküntü çukurları DAF ların kademeli bir şekilde geliştiği yerlerde basınç sırtları ve çek-ayır havzaları gelişir Kütle hareketleri, heyelan topoğrafyası 22

ADIYAMAN HAVZASININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 3

ADIYAMAN HAVZASININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 3 Sabri KARADOĞAN 1 Saadettin TONBUL 2 ADIYAMAN HAVZASININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 3 ÖZET Adıyaman havzası, Suriye-Arabistan düzlüklerine (platformuna) bakan ve Türkiye nin en güneyindeki tektonik-orojenik

Detaylı

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir.

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. KIVRIM VE KIVRIM TİPLERİ Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. Deniz veya okyanus diplerinde (jeosenklinallerde)

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1. Dokanak nedir? Kaça ayrılır? Dokanak, iki farklı jeolojik birimi birbirinden ayıran sınırdır. 3 e ayrılır: Sedimanter Dokanak Uyumlu (keskin, geçişli) Uyumsuz (açısal,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

JEOSİTLER VE GEZİ YERLERİ Bu bölümde doğaseverlerin ziyaret edebilecekleri yöre jeolojisinin tipik yapıları ve kayaçların en iyi gözlendikleri yerler

JEOSİTLER VE GEZİ YERLERİ Bu bölümde doğaseverlerin ziyaret edebilecekleri yöre jeolojisinin tipik yapıları ve kayaçların en iyi gözlendikleri yerler JEOSİTLER VE GEZİ YERLERİ Bu bölümde doğaseverlerin ziyaret edebilecekleri yöre jeolojisinin tipik yapıları ve kayaçların en iyi gözlendikleri yerler tanıtılacaktır (bkz. jeosit tanımı). Kayaçlar, onların

Detaylı

Çökeller ve Çökel Kayaçlar

Çökeller ve Çökel Kayaçlar BÖLÜM 6 Çökeller ve Çökel Kayaçlar Çökel (sediman) terimi (1) önceden var olan kayaçların mekanik ve kimyasal ayrışmasıyla ortaya çıkan tüm katı parçacıkları, (2) kimyasal ayrışmada çözünen malzemeleri

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

Coğrafya Terimler Sözlüğü

Coğrafya Terimler Sözlüğü Coğrafya Terimler Sözlüğü A Açık Havza: Sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir Açısal Hız: Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ Hazırlayan FATMA KARABULUT 030557019 Ders Öğretim Görevlisi

Detaylı

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ MİLLİ PARKLARDA JEOLOJİK MİRAS 8 ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ (ÇANKIRI-KASTAMONU) DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi 1 Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Konu Başlığı İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 2 1.Giriş 5 1.1. Dünyanin Levha Yapisi Ve Hareketleri 7

Detaylı

Deprem Nedir? Depremler Nasıl Oluşur ve Türleri Nelerdir?

Deprem Nedir? Depremler Nasıl Oluşur ve Türleri Nelerdir? Deprem Nedir? Yerküre içerisindeki kırık(fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yerdeğiştirme hareketinden kaynaklanan titreşimlerin dalgalar

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

GENEL JEOLOJİ-II DERS NOTLARI*

GENEL JEOLOJİ-II DERS NOTLARI* 1 GENE EL JEOLOJİ-II DERS NOTLARI* Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüü Şubat 2014, Eskişehir Bu notlar, The Earth ve Dynamic Earth adlarında iki İngilizce ders

Detaylı

METAMORFİK PETROGRAFİ DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ

METAMORFİK PETROGRAFİ DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ METAMORFİK PETROGRAFİ DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ METAMORFİK KAYAÇLAR METAMORFİZMA VE METAMORFİK KAYAÇLAR Bu bölümü öğrendiğinizde aşağıdaki konulara yanıt verebilmiş olacaksınız - Metamorfik

Detaylı

TABAKALI KAYAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve JEOLOJİDE YAŞ KAVRAMI

TABAKALI KAYAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve JEOLOJİDE YAŞ KAVRAMI TABAKALI KAYAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve JEOLOJİDE YAŞ KAVRAMI 1. Tabaka ve Tabakalanma Altındaki ve üstündeki birimlerden renk, sertlik, tane boyu vb. özellikleriyle gözle rahatça ayırt edilebilen en

Detaylı

T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ HAKKARİ EDİTÖR MEHMET TOP

T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ HAKKARİ EDİTÖR MEHMET TOP T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ HAKKARİ EDİTÖR MEHMET TOP HAKKARİ 2010 T.C. Hakkari Valiliği Yayın No: 6 www.hakkari.gov.tr Editör Mehmet Top Yayın Kurulu Edip Çakıcı Vali Yardımcısı Emin Özatak İl Kültür ve Turizm

Detaylı

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey) Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37, Sayı 2,119-134, Ağustos 1994 Geological Bulletin of Turkey, V. 37, No 2,119-134, August 1994 Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ İnş. Müh. Lale SOYAL Enstitü No:0409020002 Anabilim Dalı: İnşaat

Detaylı

DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ

DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2010), 119-133 119 DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ Natural Heritage to be Established

Detaylı

3 AĞUSTOS 1993, 22 KASIM 1995 ve 22 OCAK 1997 DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Jeofizik Müh.

3 AĞUSTOS 1993, 22 KASIM 1995 ve 22 OCAK 1997 DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Jeofizik Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 3 AĞUSTOS 1993, 22 KASIM 1995 ve 22 OCAK 1997 DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Jeofizik Müh. Canan ÇALIŞKAN Anabilim

Detaylı

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR COĞRAFYA Dünya Bölgeleri: Güney Amerika Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR T.C. STANBUL ÜN VERS TES 2010 T M FAKÜLTES AÇIK VE UZAKTAN E 1.Bölüm e-ders Kitap Bölümü ÖZET Birinci hafta dersinde ilk olarak Güney Amerika

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri Ernam Öztürk Seminer Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tekin YEKEN Ocak 2004 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar.

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. HARİTA BİLGİSİ: Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı olarak fiziki ve beşeri olay ve özelliklerinin, istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle, bir düzlem üzerine çizilmiş

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU AKSARAY-2005 İ Ç İ N D E K İ L E R TUTABLOLAR DİZİNİUT Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TUA. COĞRAFİK KAPSAMUT

Detaylı

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran,2012 1 ÇALIŞMA KOMİSYONU Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Jeoloji Mühendisleri

Detaylı