Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), , (2), , 2008 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde Atımla İlgili Yeni Arazi Bulgusu Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Doğu Anadolu Fay Sistemi nin (DAFS) değişik bölümlerinde incelemeler yapan birçok araştırmacı, incelemelerinden elde ettikleri verilerle fay için 9-30 km arasında değişen atım değerleri önermişlerdir. Bu çalışmada, Doğu Anadolu Fay Sistemi nin bir bölümünü oluşturan Sivrice Fay Zonu nun atımıyla ilgili olarak, 1/ ölçekli jeoloji haritası yapılmış olan Palu - Hazar Gölü arasındaki bölümünden yeni arazi verileri elde edilmiştir. Ayrıntılı jeolojik haritalama sonucunda, Orta Eosen yaşlı Maden Grubu na ait olistostromal karakterli Melafan Formasyonu nun, Sivrice Fay Zonu nun her iki blokunda yüzeylemelere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu formasyon, fay zonunun kuzey blokunda Hazar Gölü nün KD kıyısından başlayarak doğuya, Mastar Tepe ye doğru genişler ve Küçükova, Değirmenönü ve Korucu köylerinin bulunduğu alanda yüzeyler. Aynı formasyonun, fayın güney blokundaki yüzeylemeleri ise Palu İlçesi güneyinde, Karasalkım köyü güneyi ile Kuşhane Köyü doğusunda izlenmektedir. Fayın iki blokunda ortaya çıkan bu yüzeylemeler arasında yapılan ölçümler, Sivrice Fay Zonu nun, Palu - Hazar Gölü arasında yaklaşık 30 km lik bir sol yanal atıma sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Fay Sistemi, Sivrice Fay Zonu, Elazığ, Atım New Field Data on the Displacement of the Palu-Lake Hazar Part of the Sivrice Fault Zone of the East Anatolian Fault System (Elazığ, E. Turkey) Abstract: Many geologists suggested after their investigations on the various segments of the East Anatolian Fault System (EAFS) that the fault has a left lateral displacement ranging between 9 km and 30 km. In this study new field findings for the displacement from Palu Hazar Lake part of the Sivrice Fault Zone of the East Anatolian Fault System has been obtained, by detailed geological mapping of the area. As seen in the detailed geological map the Olistostromal Melafan formation of the Middle Eocene Maden Group was affected by the Sivrice Fault Zone. The Melafan Formation outcrops on the northern side of the fault zone in the NE of the Lake Hazar and widening towards the east, Mastar Tepe and outcrops around Küçükova, Değirmenönü and Korucu villages. The outcrops of the formation are seen on the southern side of the fault zone, south of Palu Township and Karasalkım village and east of Kuşhane village. It was measured that the distance of the two outcrops of the formation on both sides of the fault is about 30 km. In this study, this distance was accepted as the left lateral displacement of the Sivrice Fault Zone between Palu and Hazar Lake on the East Anatolian Fault System. Key Words: East Anatolian Fault System, Elazığ, Sivrice Fault Zone, Displacement 1.Giriş Sivrice Fay Zonu inceleme alanına doğudan, yaklaşık K 70 O D doğrultusunda ve ortalama 5 km genişliğindeki bir zon halinde girer. Fay zonu aynı doğrultusunu koruyarak güneybatıya doğru devam eder (Şekil 1). Kuzey Anadolu Fay Sistemi nin eşleniği olan Doğu Anadolu Fay Sistemi, doğuda Karlıova'dan başlayarak güneybatıda Türkoğlu'na (Maraş) kadar uzanan ve daha sonra Ölü Deniz Fayı ile birleşen doğrultu atımlı sol yönlü bir faydır. Bu fay sisteminin gerek inceleme alanında kalan bölümü gerekse diğer bölümleri üzerinde birçok inceleme yapılmıştır. Arpat ve Şaroğlu na [3] göre Doğu Anadolu Fayı ilk defa Allen tarafından 1969 yılında tanımlanmıştır. Araştırmacılar, Palu- Karlıova arasında uzanan Doğu Anadolu Fay Sistemi nin bu kısmı için Doğu Anadolu Fayı terimini kullanarak fayın, doğrultu atımlı sol yönlü olduğunu ve Palu-Hazar Gölü arasındaki

2 H. Çelik Mesozoyik yaşlı çamurtaşlarının 27 km lik bir sol yanal atımı gösterdiğini tespit etmişlerdir. Şekil 1. İnceleme alanının yer bulduru haritası. 306

3

4

5 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde Atımla İlgili Yeni Arazi Bulgusu Bu fayla ilgili olarak bazı araştırmacılar Doğu Anadolu Fay Zonu [12, 14, 18] terimini kullanırken bazıları [21, 22] ise Doğu Anadolu Fay Kuşağı terimini kullanmışlardır. Yalçın [24], Dewey ve Şengör, [10]; Dewey vd. [9] Doğu Anadolu Fayı nın levha sınırlarını temsil ettiğini kabul etmişler ve bu nedenle Doğu Anadolu Transform Fayı terimini kullanmışlar. Birçok araştırmacı [3, 4, 10, 24, 18, 22, 23], Arabistan Levhası ile Anadolu Levhacığı nın Orta Miyosen de çarpışmaya başlaması ve daha sonra Arabistan Levhası nın kuzeye doğru devam eden hareketinin doğurduğu sıkışma ile kabuk kalınlaşmasının meydana geldiğini kabul ederler. Aynı araştırmacılar, devam eden sıkışmanın kabuk kalınlaşması ile karşılanamayacak düzeye gelmesiyle Kuzey ve Doğu Anadolu faylarının oluştuğu düşüncesini benimsemişlerdir. Doğu Anadolu Fay Sistemi nin, Arabistan Levhası ile Anadolu Levhacığı nın çarpışmasıyla oluştuğu kabul edildiği için, oluşum yaşı konusundaki bütün görüşler Orta Miyosen sonrası bir zamanı ortaya koymaktadır [3, 10, 21, 22]. Arpat ve Şaroğlu [3] Göynük vadisinde Miyosen yaşlı kireçtaşlarını kesmesini dikkate alarak fayın yaşının Miyosen den genç olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu yaş verisi daha sonra bölgede incelemeler yapan birçok araştırmacı tarafından benimsenmiştir [11, 15, 16, 22]. Dewey ve Şengör [10] fayın yaşı için Geç Miyosen-Pliyosen i önerirken; Dewey ve diğ. [9], Orta Miyosen-Pliyosen i; Gülen ve diğ. [12] ile Turan ve diğ. [23] Orta Miyosen sonrasını; Tatar [21] Miyosen sonrasını; Turan [22] Geç Miyosen sonrasını önermişlerdir. Çetin ve diğ. [7, 8] yaptıkları paleosismolojik çalışmada, Palu- Hazar Gölü arasında buldukları 11 mm/yıl lık kayma hızı ve önceki çalışmalarda ölçülen 27 km lik toplam sol yanal atımı dikkate alarak fayın harekete başlama yaşını 2,5 milyon yıl olarak hesaplamışlardır. Aksoy ve diğ. [2], Hazar Gölü Havza sının fay kontrolünde oluşan dolgusunun yaşını dikkate alarak, fayın Geç Pliyosen den itibaren aktif olduğunu öne sürmüşlerdir. Doğu Anadolu Fay Sistemi nin çeşitli bölümlerinde incelemeler yapan farklı araştırmacılar, fayın atımı ile ilgili olarak değişik değerler elde etmişlerdir (Tablo 1). Kuzey Anadolu Fay Sistemi nden sonra Türkiye'nin ikinci önemli deprem kuşağını oluşturan Doğu Anadolu Fay Sistemi nin depremselliği, 22 Mayıs 1971 de 6,7 büyüklüğündeki Bingöl depremi ile gündeme gelmiştir [3,19]. Çetin ve diğ. [7] yaptıkları paleosismolojik çalışma sonucunda Palu-Hazar Gölü arasında yüzey kırığı oluşturmuş olabilecek en son depremin 1874 yılında 7,1 büyüklüğündeki Hazar Gölü depremi olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca, 1580 ±70 yıl önce meydana gelen ve yüzey kırığı oluşturan başka bir depremin de (Ms>7) bölgede büyük çapta hasara neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. 2. Sivrice Fay Zonu nun İnceleme Alanındaki Bölümünün Özellikleri Fayın inceleme alanında kalan bölümü başlıca dört kola ayrılmıştır. Bu kollar, anlatımda kolaylık sağlaması ve Palu-Hazar Gölü arasında yer almaları sebebiyle PH1, PH2, PH3 ve PH4 olarak adlandırılmıştır (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4). Bunlardan PH1 ve PH2 kolları, inceleme alanının GB sınırında Hazar Gölü nden başlar ve aralarındaki 1,5 km lik mesafeyi koruyarak KD ya doğru ortalama K 70 O D doğrultusunda devam ederek Kartaldere Köyü güneyinde birleşirler (Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4). PH2 kolunun Maden Grubu nun Orta Eosen yaşlı Melafan Formasyonu ile Hazar Grubu nun Üst Maastrihtiyen yaşlı Simaki Formasyonu nu karşı karşıya getirmiş olması (Şekil 2 ve Şekil 3), Sivrice Fay Zonu nun sahip olabileceği en büyük atım değerini bu kolun ve doğuya doğru devamı olan PH4 kolunun birlikte gerçekleştirebileceğini işaret etmektedir. 307

6 H. Çelik Şekil 2. İnceleme alanının da içerisinde bulunduğu Sivrice Fay Zonu nun Hazar Gölü Palu arasındaki bölümünü gösteren jeoloji haritası. [1, 4, 5, 16, 19, 21, 24, 25] deki veriler bu çalışmadaki haritaya eklenerek hazırlanmıştır 308

7 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde Atımla İlgili Yeni Arazi Bulgusu Şekil 3. Sivrice Fay Zonu nun PH1 ve PH2 kollarının Hazar Gölü doğusundaki görünüşü. JKg: Guleman Ofiyolitleri, Khs: Simaki Formasyonu (Hazar Grubu), Tmm: Melafan Formasyonu (Maden Grubu). Bakış: GGB ya. Şekil 4. Sivrice Fay Zonu nun Kartaldere köyü güneyindeki PH1, PH2 ve PH4 kollarının görünüşü. JKg: Guleman Ofiyolitleri, Khs: Simaki Formasyonu (Hazar Grubu), Bakış: GD ya. Şekil 2 de görüldüğü gibi Melafan Formasyonu PH1 kolunun da her iki tarafında bulunmakla birlikte, bu kol üzerinde önemli bir yer değiştirme gözlenememiştir. Bu nedenle PH1 ve doğudaki devamı olan PH3 kollarının, diğer iki kola oranla fayın oluşumundan günümüze kadar 309 yatay yönde daha az aktivite gösterdiği söylenebilir. PH2 kolu boyunca gözlenen uzamış sırtlar ve diğer morfolojik unsurların, PH1 e nazaran daha belirgin olması da aktiflikleri arasında fark olduğu düşüncesini desteklemektedir. Kartaldere köyü güneyinde

8 H. Çelik birleşen bu iki kol, 1,5 km kadar yaklaşık olarak D-B doğrultusunda tek bir hat şeklinde devam ettikten sonra G 70 O D yönünde 750 m kadar sağa sıçrayarak PH4 ile birleşmektedir (Şekil 4). Sivrice Fay Zonu na ait kırıkların inceleme alanı içerisinde en açık bir şekilde görüldüğü tek yer Kartaldere köyünün güneydoğu kesimleridir. Bu kesimde fay izi boyunca fay breşleri de açıkça görülebilmektedir (Şekil 5). PH3 kolu, Sarıkamış Köyü nün hemen güneybatısından başlar, doğuda harita alanını terkettiği yere kadar doğrultusunda hafif değişmeler olmakla birlikte diğer kollarda olduğu gibi K 70 O D doğrultusunda uzanır (Şekil 2). Çoğunlukla Pliyo-Kuvaterner ve güncel alüvyonlarla örtülü olan bu kol, Sarıkamış Köyü güneybatısında Hazar Grubu Sarıkamış Formasyonu nun konglomeralarını Guleman Ofiyolitleri ile karşı karşıya getirir (Şekil 2). PH1 kolunda olduğu gibi bu kol üzerinde de doğrultu atım tespit edebilecek bir veriye rastlanmamıştır. Şekil 5. Kartaldere köyünün GD sunda PH4 kolu içerisindeki fay breşi. Bakış: GD ya. PH4 kolu, Sarıkamış Köyü güneyinde K 55 O D doğrultusunda devam ettikten sonra doğuya doğru yönelir ve daha sonra PH3 e yaklaşık paralel olarak Palu ya doğru devam eder (Şekil 2). Bu iki kol Karasalkım Köyü kuzeyinde alüvyonlar tarafından örtülür ve Palu İlçesi nde birleşerek, çalışma alanını tek bir hat halinde terk ederler (Şekil 2, Şekil 6). Fay zonunun bu kolları arasında kalan Sarıkamış ve Kuşhane köyleri arasındaki havzanın topoğrafik yüksekliği m arasında değişirken, Kartaldere doğusunda Küçükova Köyü çevresindeki havza ise arasında değişen kotlara sahiptir. Bu iki havza arasında yaklaşık 450 m lik bir kot farkı bulunmaktadır. Bu kot farkının alçaktan yükseğe doğru geçişe başladığı yer, Şekil 4 te gösterilen sağa doğru sıçramanın gerçekleştiği alandır. Sivrice Fay Zonu, doğrultu atımlı sol yönlü faylardan meydana geldiği için bu faylar boyunca sağa doğru olan sıçramalar sıkışma ve yükselmelere neden olmuştur. 310

9 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde Atımla İlgili Yeni Arazi Bulgusu Şekil 6. Palu GGB sında PH3 ve PH4 kollarının farklı açılardan görünüşü. (A): GB dan KD ya doğru Palu ya bakış, Tm: Maden Grubu, PL-Qp: Palu Formasyonu; (B): G den K e doğru Palu ve batısına bakış. 3. Sivrice Fay Zonu nun Atımı gerekse Üst Maastrihtiyen-Orta Eosen yaşlı Hazar Grubu na ait bol miktarda kireçtaşı olistolitleri bulundurur (Şekil 7) ve bu özelliğiyle de arazide kolaylıkla tanınabilir. Hazar Gölü nün kuzeydoğusunda, fayın kuzey bloğunda yüzeyleyen Melafan Formasyonu nun, fayın güney bloğundaki karşılığı Palu güneybatısında haritalanmıştır (Şekil 2). Birime ait bu iki yüzeyleme arasındaki uzaklık yaklaşık 30 km dir. Bu çalışmada bulunan 30 km lik atım miktarı, Arpat ve Şaroğlu [3] ile Dewey vd. nin [9] Karlıova-Bingöl arasında tespit ettiği 22 km ve Maastrihtiyen yaşlı kırmızı çamurtaşlarının Palu-Hazar Gölü arasındaki ötelenmesinden bulduğu 27 km lik değerlere yakındır. Çetin ve diğ. [7,8] Hazar Gölü-Palu arasında 7 den büyük bir depremin minimum tekrarlama aralığının 100±35 yıl, maksimum tekrarlama aralığının ise 360 yıl olarak bulmuşlardır. Yaşı ±250 yıl olarak bulunan eski bir alüvyal fan ve yine benzer yaşta olabilecek bir fan üzerinde buldukları kuru bir dere yatağında sırasıyla 175 ve m olarak ölçtükleri sol yönlü atımları kullanarak, segment üzerindeki yatay kayma hızını ortalama 11 mm/yıl olarak hesaplamışlardır. Aynı araştırmacılar düşey bileşenli hareket miktarının en fazla olduğu kesimin Hazar Gölü çevresi olduğunu ve bu kesimde bulunan düşey kayma hızının minimum 7,13 mm/yıl olduğunu ortaya koymuşlardır. Doğu Anadolu Fay Sistemi boyunca meydana gelmiş olan atım konusunda fayın değişik bölümlerinde incelemeler yapan farklı araştırmacılar değişik değerler ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalardan başlıcaları Tablo 1 de gösterilmiştir. Palu ve Hazar Gölü civarında 9 15 km arasında atım değerleri bulan çalışmalar incelendiğinde, bu çalışmada nispeten daha az aktivite göstermiş olduğu belirtilen PH1 ve PH3 kolları üzerinde yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Aynı bölgede PH2 ve PH4 kollarının meydana getirdiği atımı dikkate alan Arpat ve Şaroğlu [3] ile Dewey ve diğ. [9] Hazar Grubu na ait kayaçların ötelenmesini dikkate alarak 27 km lik atım önermişlerdir. Aksoy ve diğ. [2] ise, kayaç birimlerinin sınırlarındaki ötelenmeyi esas alarak Sivrice fay zonu boyunca toplam yer değiştirmenin 9±1 km olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada fayın atımının hesaplanmasında, 1/ ölçekli jeolojik haritalama sonucunda Orta Eosen yaşlı olistostromal karakterli Melafan Formasyonu nun, fayın her iki blokunda belirlenen yüzeylemeleri arasındaki yer değiştirme dikkate alınmıştır. Melafan Formasyonu, Orta Eosen yaşlı Maden Grubu na ait, düzenli stratigrafik istiflenme sunmayan bir birimdir. Arazideki görünümü oldukça karmaşık olup, gerek havza içi kökenli 311

10 H. Çelik Tablo 1. Doğu Anadolu Fay Sistemi nin farklı bölümlerindeki atım değerleri. Araştırmacı ve tarih Yer Atım (km) Aksoy ve diğ. [2] Hazar Gölü Havzası 9±1 Arpat ve Şaroğlu [3] Dewey ve diğ. [9] Arpat ve Şaroğlu [3] Dewey ve diğ. [9] Arpat ve Şaroğlu [4] Dewey ve diğ. [9] Karlıova-Bingöl arası 22 Palu-Hazar Arasında 27 Hazar Gölü GB sı Fırat Nehri Gülen ve diğ. [12] Maraş Bindirmesi 25 Herece ve Akay [13] Hazar Gölü-Kartaldere köyü arası 9 İnceöz ve İnce [14] Palu civarında 10 Seymen ve Aydın [19] Göynük vadisi Turan [22] Palu civarında 13 Bu çalışma Palu- Hazar Gölü arası Şekil 7. Melafan Formasyonu ve içerisindeki kireçtaşı olistolitlerinden bir görünüm. Korucu Köyü nün (Şekil 2) yaklaşık 3 km GD su. Bakış; B ya. 312

11 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde Atımla İlgili Yeni Arazi Bulgusu 4. Sonuçlar ve Tartışma Türkiye de meydana gelen büyük depremleri üreten en önemli iki faydan biri olan Doğu Anadolu Fay Sistemi nin değişik bölümlerinde yapılan incelemeler sonucunda fayın atımı ile ilgili olarak elde edilen bulguları iki grupta toplamak mümkündür: a-atımın 9 15 km arasında olduğunu savunanlar, b-atımın km arasında olduğunu benimseyenler. Bu çalışmanın gerçekleştirildiği Palu-Hazar Gölü arasındaki alanda daha önce yapılan çalışmalarda, her iki görüşü savunan araştırmacıların varlığını görmek mümkündür. Büyük bir fay sisteminin bu bölümü yani segmenti için farklı atım değerlerinin belirlenmiş olması doğaldır. Çünkü bu alanda fay birçok kola ayrılmakta, yer yer 5 ile 10 km ye ulaşan geniş bir zon oluşturmaktadır. Bu zon içerisindeki her bir fayın farklı zamanlarda değişik oranlarda hareket etmiş olma olasılığı yüksektir. Aynı şekilde tek bir fayın atımının bütün fay zonunu temsil edemeyeceği de açıktır. Bu bağlamda inceleme alanı içerisinde Doğu Anadolu Fayı nın dört ayrı kolu tespit edilerek bu kolların biribirleriyle olan ilişkisi ve en büyük hareketin hangi kolda meydana gelmiş olduğu ortaya konulmuştur. Palu-Hazar Gölü arasındaki bölümde Doğu Anadolu Fay Sistemi nin Sivrice Fay Zonu PH1, PH2, PH3 ve PH4 olmak üzere dört kola ayrılmıştır. Bu kollardan birbirinin devamı olan PH2 ve PH4 ün en büyük atımı gerçekleştiren dolayısıyla en aktif olan kollar olduğu belirlenmiş ve Melafan Formasyonu -nun bu fayların her iki bloğundaki yüzeylemelerinin yer değiştirmesinden elde edilen atımın yaklaşık olarak 30 km olduğu ortaya konulmuştur. Bu zon üzerinde önceki çalışmalarda elde edilen 9 km, 10 km ve 13 km lik atımların, bu kollardan PH1 ve PH3 üzerindeki yer değiştirmeler esas alınarak elde edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Aksoy ve diğ. [2] 9±1 km lik atım önerisinde, bu atımın fay üzerindeki gerçek yıllık kayma hızını yansıtamayacağını vurgulamışlardır. Bu nedenle bu çalışmada önerilen toplam 30 km lik atım gerçek kayma hızıyla da uyumludur. Teşekkür Yazar, bu çalışmanın gerçekleşmesine destek veren Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP) yetkililerine teşekkürü bir borç bilir, ayrıca makalenin hazırlanmasındaki yapıcı eleştirilerinden dolayı Prof. Dr. Ercan AKSOY a (F.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü) içtenlikle teşekkür eder. 5. Kaynaklar 1. Aksoy, E. ve Çelik, H. (1995). Kovancılar (Elazığ) yakın kuzey ve batısının jeolojik özellikleri. Selçuk. Üniversitesi Müh. - Mim. Fak. Dergisi, 10 (1), Aksoy, E., İnceöz, M. ve Koçyiğit, A. (2007). Lake Hazar Basin: A negative flower structure on the East Anatolian Fault System (EAFS), SE Turkey, 16 (baskıda). 3. Arpat, E. ve Şaroğlu, F. (1972). Doğu Anadolu Fayı ile ilgili gözlemler ve düşünceler. MTA Enstitüsü Dergisi, 78, 44 50, Ankara. 4. Arpat, E. ve Şaroğlu, F. (1975). Türkiye deki bazı önemli genç tektonik olaylar. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 18 (1), Bingöl A.F. (1987). New findings on the structural setting on the chromites in the Guleman ophiolitic massive (Eastern Taurus). Journal of Fırat University, Science and Technology. 1, Çelik, H. (1994). Kovancılar (Elazığ) yakın kuzey ve batısındaki alanın jeolojik özellikleri. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bil. Enst. (yayımlanmamış), Elazığ. 7. Çetin, H. Güneyli, H. ve Mayer, L. (2000). Doğu Anadolu Fayı (Hazar Gölü-Sincik Segmenti) üzerinde paleosismolojik trench çalışmaları. ATAG-4 Bildiri özleri, Sivas, 35-36,. 8. Çetin, H. Güneyli, H. ve Mayer, L. (2003). Paleoseismology of the Palu-Lake Hazar segment of the East Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics, 374, Dewey, J. F. Hempton, M. R., Kıdd, W. S. F., Şaroğlu, F. ve Şengör, A.M.C. (1986), Shortening of continental lithosphere: The Neotectonics of Eastern Anatolia a young collision zone. In: Coward, M. P. and Ries, A. C. 313

12 H. Çelik (editörler), Collision tectonics Geol. Soc. Spec. Publ., 19, Dewey, J.F. and Şengör, A.M.C. (1979). Aegean and surrounding regions, comlex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone 11. Ercan, A. (1979), Doğu Anadolu Fayı üzerindeki küçük deprem çalışmaları. Yeryuvarı ve İnsan, 4 (1), Gülen, L., Barka, A. ve Toksöz, M. N. (1987). Kıtaların çarpışması ile ilgili komplex deformasyon: Maraş üçlü eklemi ve çevre yapıları. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Bült., 14, Herece, E. ve Akay, E. (1992). Karlıova- Çelikhan arasında Doğu Anadolu Fayı. Türkiye 9. Petrol Kongresi. Bildiriler, İnceöz, M. ve İnce, S. C. (1999). Doğu Anadolu Fay Zonu nun (DAFZ) Palu çevresinde yapısal ve morfotektonik özellikleri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu İkinci Toplantısı, Bildiriler, Ketin, İ. (1983). Türkiye jeolojisine genel bir bakış. İTÜ Matbaası, 583 s., İstanbul. 16. Koçyiğit, A. (1983), Doğu Anadolu Bölgesi nin depremselliği ve gerekli çalışmalar. Yeryuvarı ve İnsan, 8(3), Perinçek, D. (1979). The geology of Hazro - Korudağ - Çüngüş - Maden - Ergani - Hazar - Elazığ - Malatya area: Guid Book, TJK yayını, 17 s. 18. Perinçek, D., Günay, Y. ve Kozlu, H. (1987). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki yanal atımlı faylar ile ilgili yeni gözlemler. Türkiye 7. Petrol Kongresi, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, tebliğler. 19. Seymen, İ. ve Aydın, A. (1972). Bingöl deprem fayı ve bunun Kuzey Anadolu Fayı ile ilişkisi. MTA Derg., 79, Sungurlu, O., Perinçek, D., Kurt, G., Tuna, E., Dülger, S., Çelikdemir, E. ve Naz, H. (1985). Elazığ - Hazar - Palu alanının jeolojisi. Petrol İşl. Gn. Müd. Derg., 29, Tatar, Y. (1987). Elazığ bölgesinin genel tektonik yapıları ve Landsat fotoğrafları üzerinde yapılan bazı gözlemler. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri, 14, Turan, M. (1993). Elazığ yakın civarındaki bazı önemli tektonik yapılar ve bunların bölgenin jeolojik evrimindeki yeri, Suat Erk Jeoloji Sempozyumu Bildirileri, Ankara Üniversitesi Fen Fak. Jeoloji Bölümü, Ankara, Turan, M., Aksoy, E., Bingöl, A.F. (1993). Doğu Toroslar ın jeodinamik evriminin Elazığ civarındaki özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri nin 25. yılı sempozyumu bildirileri, Kasım, Ankara. 24.Yalçın, M.N. (1979). Doğu Anadolu Yarılımı nın Türkoğlu-Karaağaç (Kahramanmaraş) arasındaki kesiminin özellikleri ve bölgedeki yerleşim alanları. Altınlı Sempozyumu özel sayı, 49 55, TJK, İ. Ü. Yerbilimleri Fak. Jeo. Böl. 25. Yazgan, E. (1984). Geodynamic evolution of the Eastern Taurus region (Malatya - Elazığ area, Turkey). In: Tekeli, O. and Göncüoğlu, M. C. (editörler), Geology of the Taurus Belt. Int. Symp. proceedings, Yazgan, E. ve Chessex, R. (1991). Geology and Tectonic Evolution of the Southeastern Taurides in the region of Malatya. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bült. 3 (1),

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM DURUMU 1975 yılında Adapazarı Ozanlar Lisesi fen kolundan mezun olmuş; aynı yıl öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanarak, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010 İÇİNDEKİLER 1. 2010 MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 1 2. EGE DENĠZĠ-

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir (USGS). Depremin kaynağı, Türkiye nin de üzerinde bulunduğu dünyanın

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı'

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' Bilim Teknik 03.12.2005 İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki üç deprem, bölgenin doğrultu atımlı fayların kontrolünde

Detaylı

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 OCAK 2016 ÇĐÇEKDAĞI (KIRŞEHĐR) DEPREMĐ (Mw 5,0) BĐLGĐ NOTU JEOLOJĐ ETÜTLERĐ DAĐRESĐ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ 6.2.1. DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ Karlıova üçlü kavşağının NEOTEKTONİK doğusunda kalan bölge Doç.Dr. kuzey-güney Yaşar EREN yönlü sıkışmalı tektonik rejimin etkisi altında olduğu için bu bölge Doğu Anadolu

Detaylı

DOĞU ANADOLU FAY ZONUNDA (KARLIOVA-TÜRKOĞLU ARASINDA) AKARSU ÖTELENMELERİNİN TEKTONİK VERİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞU ANADOLU FAY ZONUNDA (KARLIOVA-TÜRKOĞLU ARASINDA) AKARSU ÖTELENMELERİNİN TEKTONİK VERİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI DOĞU ANADOLU FAY ZONUNDA (KARLIOVA-TÜRKOĞLU ARASINDA) AKARSU ÖTELENMELERİNİN TEKTONİK VERİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the Offsets in Dreinage Network with Some Tectonic Data between Karlıova-Türkoğlu

Detaylı

Sarıkamış Formasyonunun Stratigrafisi ve Çökelme Ortamı (Elazığ GD su)

Sarıkamış Formasyonunun Stratigrafisi ve Çökelme Ortamı (Elazığ GD su) Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 533-540, 2005 17 (3), 533-540, 2005 Sarıkamış Formasyonunun Stratigrafisi ve Çökelme Ortamı (Elazığ GD su) Hasan ÇELİK ve Ercan

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

KONYA DA DEPREM RİSKİ

KONYA DA DEPREM RİSKİ 1 KONYA DA DEPREM RİSKİ Yaşar EREN, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Konya. ÖZ: Orta Anadolu nun en genç yapılarından olan kuzey-güney gidişli Konya havzası, batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır.

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. Canıtez in (1962) sismik ve gravite çalışmaları fay zonunun altındaki

Detaylı

The Seismicity of Southeast Anatolian and Vicinity

The Seismicity of Southeast Anatolian and Vicinity D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 93-103 (2007) GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ve YAKIN YÖRESİNİN DEPREMSELLİĞİ The Seismicity of Southeast Anatolian and Vicinity M. Şefik İMAMOĞLU 1 Erhan ÇETİN 2

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar;

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar; 1 FAYLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı yapılar (faylar

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN KAYSERİ-SİVAS NEOTEKTONİK BÖLGESİ (KSNB)

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN KAYSERİ-SİVAS NEOTEKTONİK BÖLGESİ (KSNB) 6.2.4.2. KAYSERİ-SİVAS NEOTEKTONİK BÖLGESİ (KSNB) KAFZ ve DAFZ NEOTEKTONİK fay sistemlerinin bir devamı olup sıkışma-genişleme türü bir neotektonik rejim ile karakterize olur. Bu bölgenin önemli yapıları

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

23 Ekim 2011 Van ve 09 Kasım 2011 Edremit (Van) Depremleri

23 Ekim 2011 Van ve 09 Kasım 2011 Edremit (Van) Depremleri Selim Özalp * Cengiz Zabcı ** Hasan Elmacı *** Taylan Sançar **** * ve *** MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi ** İTÜ Jeoloji Müh. Böl. **** İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü **** Tunceli Üniversitesi,

Detaylı

DOĞU ANADOLU FAYI İLE İLGİLİ BAZI GÖZLEMLER VE DÜŞÜNCELER

DOĞU ANADOLU FAYI İLE İLGİLİ BAZI GÖZLEMLER VE DÜŞÜNCELER DOĞU ANADOLU FAYI İLE İLGİLİ BAZI GÖZLEMLER VE DÜŞÜNCELER Esen ARPAT ve Fuat ŞAROĞLU Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÜZ. Doğu Anadolu'da Karlıova ilçesi ile Hazar gölü arasında sol yanal atım özellikleri

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir

Detaylı

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU 30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi

Detaylı

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI 2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI ÖZET: D. Güner 1 1 Deprem Dairesi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara Email: duygu.guner@afad.gov.tr Yeni Zelanda da 4

Detaylı

KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ

KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ÖZET Konya bölgesi doğu-batı, kuzeybatı-güneydoğu

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Cumhuriyet 21.06.2003 DEPREM ARAŞTIRMALARI Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Urla (İzmir) depremine neden olan faylar önceden biliniyor muydu? Günümüzde Urla ile Balıkesir arasında

Detaylı

08 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Deprem Raporu

08 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Deprem Raporu İMO Diyarbakır Şube tarafından hazırlanan 08 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Deprem Raporu 1. Giriş 08 Mart 2010 Pazartesi günü saat 04:32 de (GMT: 02:32) Elazığ Kovancılar ilçesinde orta büyüklükte yıkıcı

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

DALGACIK ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK DOĞU ANADOLU FAYINA BİR BAKIŞ

DALGACIK ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK DOĞU ANADOLU FAYINA BİR BAKIŞ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 7, Volume: 2, Number: 3 Article Number: A0034 NATURAL AND APPLIED SCIENCES GEOPHYSICS ENGINEERING Received: February 7 Accepted: July 7 7 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ MADEN KARMAŞIĞINA AİT DASİTİK KAYAÇLARLA İLİŞKİLİ HİDROTERMAL TİP BAKIR CEVHERLEŞMELERİNE GÜ- NEYDOĞU ANADOLUDAN BİR ÖRNEK (YUKARI ŞEYHLER, DİYARBAKIR) Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* Öz: Bu çalışma,

Detaylı

Kütahya Simav da. Makale

Kütahya Simav da. Makale Kütahya Simav da Deprem 19 Mayıs 2011 tarihinde gece saat 23:15 te meydana gelen deprem, kısa bir süre önce siyanür barajındaki çökmeyle sarsılan Kütahya yı vurdu. 19 Mayıs 2011 günü Türkiye saati ile

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri 06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu (Guncellenmiş) 06 Şubat 2017 Ayvacık - Gülpınar'da (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU) 06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası

Detaylı

GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ GİRİŞ

GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ GİRİŞ GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ H. Haluk SELİM 1,2, Haluk EYİDOĞAN 3 ve Okan TÜYSÜZ 1 1 Öz: Güney Marmara Bölgesi nde sismik

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI

BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI 5.1 YERKABUĞU ÜZERİNDEKİ LEVHA SINIRLARI Levha tektoniğine göre dünyayı saran yerkabuğu üzerinde 8 büyük (Avrasya, Afrika, Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antartika, Avustralya)

Detaylı

AKTİF TEKTONİK 1. GİRİŞ

AKTİF TEKTONİK 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ AKTİF TEKTONİK Tektonik, dünya kabuğunun deformasyonu ile ilgili her türlü süreç, yapı ve yüzey şekilleri ile ilgilenir. Geniş anlamda bu yapıların ve yüzey şekillerinin zaman içindeki evrimi

Detaylı

Ramazan DEMİRTAŞ, Cenk ERKMEN, Müjdat YAMAN

Ramazan DEMİRTAŞ, Cenk ERKMEN, Müjdat YAMAN 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ: YÜZEY KIRIK GEOMETRİSİ, ATIM MİKTARI DAĞILIMI VE GELECEK DEPREM POTANSİYELİ Ramazan DEMİRTAŞ, Cenk ERKMEN, Müjdat YAMAN Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi(demirtas@deprem.gov.tr)

Detaylı

DEMRE VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER

DEMRE VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER ÖZET: DEMRE VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER Mustafa SOFTA 1 ve Mehmet TURAN 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeoloji Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2 Profesör, Jeoloji Müh. Bölümü,

Detaylı

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir. Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzeygüney yönlü

Detaylı

N. KEREM KUTERDEM. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin. JEOLOJİ Mühendisliği Anabilim Dalı İçin Öngördüğü

N. KEREM KUTERDEM. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin. JEOLOJİ Mühendisliği Anabilim Dalı İçin Öngördüğü ESKİPAZAR (KARABÜK GÜNEYİ) VE KUZEY ANADOLU FAY ZONU (KAFZ) ARASINDAKİ BÖLGENİN MORFO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION OF MORPHO-TECTONIC CHARACTERISTICS

Detaylı

BASKIN GLOBAL SIKIŞMA ALTINDA TÜRKİYE AKTİF TEKTONİĞİ TURKISH ACTIVE TECTONICS under the DOMINANT GLOBAL COMPRESSIONAL TECTONICS

BASKIN GLOBAL SIKIŞMA ALTINDA TÜRKİYE AKTİF TEKTONİĞİ TURKISH ACTIVE TECTONICS under the DOMINANT GLOBAL COMPRESSIONAL TECTONICS BASKIN GLOBAL SIKIŞMA ALTINDA TÜRKİYE AKTİF TEKTONİĞİ TURKISH ACTIVE TECTONICS under the DOMINANT GLOBAL COMPRESSIONAL TECTONICS UTKU M. Mail Address: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik

Detaylı

Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir

Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir DEPREM VE ANTALYA NIN DEPREMSELLİĞİ 1. BÖLÜM DEPREM Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir 1.1. DEPREMİN TANIMI Yerkabuğu

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-07 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ BASIN BÜLTENİ 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ:

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ: FAYLAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. FAY, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma

Detaylı

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR Hareket vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim yönüne dik olan faylardır. Sapma Açısı: 00 o 1 http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/jotr/pic00015sm.jpg 2 3 http://www.geo.umn.edu/courses/1001/summer_session/crops_offset.jpg

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Jeolojik Rapor İçereği

Jeolojik Rapor İçereği Jeolojik Rapor İçereği ÖZET TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ ÖZEL SAYFALAR 1. GİRİŞ 1.1 Çalışmanın Amacı 1.2 Çalışma Bölgesinin Tanıtımı 1.3 Çalışma

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları 1 Fay izinin (fault trace) gidişine göre doğrultu atımlı faylar 1. düz doğrultu atımlı faylar 2. bükümlü doğrultu atımlı faylar

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SAHA GÖZLEMLERİ VE KAYNAK FAYA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRMELER

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SAHA GÖZLEMLERİ VE KAYNAK FAYA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRMELER MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SAHA GÖZLEMLERİ VE KAYNAK FAYA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRMELER Dr. Ömer Emre Dr. Tamer Y. Duman Dr. Selim Özalp Hasan Elmacı JEOLOJİ ETÜTLERİ

Detaylı

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ÖZET: 2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI S. ALTUNCU POYRAZ 1 ve A. PINAR 2 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi,Kandilli Rasathanesi ve DAE,İstanbul

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

Deprem Kaynaklarının ve Saha Koşullarının Tanımlanması. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz

Deprem Kaynaklarının ve Saha Koşullarının Tanımlanması. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz Deprem Kaynaklarının ve Saha Koşullarının Tanımlanması Dr. Mustafa Tolga Yılmaz Deprem Tehlikesi Hesabında Kaynak Tanımları Haritalanmış diri faylar üzerinde beklenen depremler çizgisel kaynak olarak modellenir.

Detaylı

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. Normal Faylar Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. 1 2 Bir tabakanın normal faylanma ile esnemesi (stretching).

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU OCAK 2010 İÇİNDEKİLER 2010 OCAK AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 17 OCAK 2010 HELENİK

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR Murat UTKUCU Emrah BUDAKOĞLU Hilal YALÇIN Hatice DURMUŞ Hüseyin KALKAN Levent GÜLEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ: GANOS FAYI'NIN 9 AĞUSTOS 1912 DEPREMİNDE ATIMI, KIRIK UZUNLUĞU, BÜYÜKLÜĞÜ, KARAKTERİ VE AYNI YÖREDE OLAN TARİHSEL DEPREMLER

MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ: GANOS FAYI'NIN 9 AĞUSTOS 1912 DEPREMİNDE ATIMI, KIRIK UZUNLUĞU, BÜYÜKLÜĞÜ, KARAKTERİ VE AYNI YÖREDE OLAN TARİHSEL DEPREMLER 90 MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ: GANOS FAYI'NIN 9 AĞUSTOS 1912 DEPREMİNDE ATIMI, KIRIK UZUNLUĞU, BÜYÜKLÜĞÜ, KARAKTERİ VE AYNI YÖREDE OLAN TARİHSEL DEPREMLER Cenk YALTIRAK 1, Bedri ALPAR 2, Yıldız ALTINOK 3 1)

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı-IV, Bildiriler Kitapçığı, Makaleler, sayfa , Mayıs 2003, İstanbul 1/11

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı-IV, Bildiriler Kitapçığı, Makaleler, sayfa , Mayıs 2003, İstanbul 1/11 Türkiye Kuvaterneri 1/11 AYDIN-NAZİLLİ FAYININ PALEOSİSMOLOJİK ÖN BULGULARI PRELIMINARY PALEOSEISMOLOGICAL RESULTS on the AYDIN-NAZİLLİ FAULT, BÜYÜK MENDERES GRABEN, WESTERN ANATOLIA Mehmet UTKU 1 ve Hasan

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ

3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı 69 th Geological Congress Of Turkey 3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ Recai F. KARTAL a, F. Tuba KADİRİOĞLU

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi - Akdeniz

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 17 (2017) 015803 (257-263) AKU J. Sci. Eng. 17 (2017) 015803 (257-263)

Detaylı

Şekil 1. Doğu Tibet Platosu'nun tektonik ve topografik haritası. Beyaz dikdörtgen ANHF'nin çalışma alanını gösterir. Kırmızı yıldızlar Mw=7.

Şekil 1. Doğu Tibet Platosu'nun tektonik ve topografik haritası. Beyaz dikdörtgen ANHF'nin çalışma alanını gösterir. Kırmızı yıldızlar Mw=7. Şekil 1. Doğu Tibet Platosu'nun tektonik ve topografik haritası. Beyaz dikdörtgen ANHF'nin çalışma alanını gösterir. Kırmızı yıldızlar Mw=7.8 2001 Kullun, Mw=7.9 2008 Wenchua ve Ms=7.1 2010 Yushu depremlerinin

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI

JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümde açılan JEO 302 Jeolojik Harita Alma Çalışması dersi kapsamında hazırlanacak Jeolojik Raporun yazımında Ek lerde

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM 03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM Nihan SEZGİN 1, Ali PINAR 1, Serkan ÖZÇELİK 1 nihan@istanbul.edu.tr, alipinar@istanbul.edu.tr, ozceliks@istanbul.edu.tr Öz:Ege açılma

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ. THE SEISMIC FEATURES of the KONYA REGION. Yaşar EREN 1

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ. THE SEISMIC FEATURES of the KONYA REGION. Yaşar EREN 1 KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ THE SEISMIC FEATURES of the KONYA REGION Yaşar EREN 1 ÖZ: Konya bölgesi doğu-batı, kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey-güney gidişli yükseltiler ile bu yükseltiler arasındaki havzalardan

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ HAKKINDA ÖN RAPOR

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ HAKKINDA ÖN RAPOR 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ HAKKINDA ÖN RAPOR Serdar AKYÜZ Cengiz ZABCI Taylan SANÇAR 03 Kasım 2011 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ GİRİŞ 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.41 de Van ilini, kuzeyindeki yerleşimleri

Detaylı

SELCUK UNIVERSITY YAZIR FAYI (SELÇUKLU KONYA) ÜZERİNDEKİ TERKEDİLEN TAŞ

SELCUK UNIVERSITY YAZIR FAYI (SELÇUKLU KONYA) ÜZERİNDEKİ TERKEDİLEN TAŞ SELCUK UNIVERSITY YAZIR FAYI (SELÇUKLU KONYA) ÜZERİNDEKİ TERKEDİLEN TAŞ OCAKLARI VE JEOPARK PROJESİ THE ABANDONED QUARRIES AND GEOPARK PROJECT ON THE YAZIR FAULT (SELÇUKLU KONYA) Yrd. Doç. Dr. Fetullah

Detaylı

Depremler ve Türkiye

Depremler ve Türkiye Depremler ve Türkiye Burhan C. IŞIK* ÖNSÖZ Bu yazının büyük bir bölümü 1992 Erzincan depreminin ardından orta öğrenim öğrencilerini bilgilendirmek için yazılmış,yayınlanmak üzere güncel kaynaklar ile bütünlenmiştir.

Detaylı